Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering"

Transkript

1 Fakturatjekliste

2 En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til, hvad der står i kontrakten om fx priser og betalingsbetingelser, men også i forhold til et forretningsmæssigt tjek af, om leverancer lever op til det aftalte. Det kan denne vejledning bidrage til. Det vil kunne betale sig at være proaktiv på de fleste kontrakter, men for mindre kontrakter bør der være en afvejning af, hvor mange ressourcer der bruges på de enkelte aktiviteter. Der er fire aktiviteter, der kan bidrage til, at håndtering af fakturaer sker med mindst mulig administrationstid og med færrest mulige fejl, som leder til afvisning af fakturaer. De fire aktiviteter er illustreret nedenfor og gennemgås mere detaljeret på de følgende sider. Aktiviteterne følger tidsmæssigt efter hinanden som illustreret. Men det er vigtigt at have sig for øje, at det største resultat opnås ved at lægge den største indsats i de første aktiviteter, da disse vil sætte rammerne for de næste aktiviteter. Kravstillelse ved kontraktindgåelse Stil krav om faktureringen, som giver grundlag for en let håndterbar fakturering uden fejl Økonomimøde med leverandøren Indledende og årligt møde med leverandøren, hvor I afstemmer det kommende års økonomi og faktureringspraksis Præ-godkendelse af fakturagrundlag Leverandøren fremsender grundlaget for faktureringen, som godkendes af den serviceansvarlige inden fakturering sker Fakturahåndtering Fakturaen tjekkes i forhold til leverancer, indhold og fakturagrundlag Mål: Minimere fejl og nedbringe administrationstid

3 Side 3 af 5 Kontraktindgåelse Stil i kontrakten krav om, hvilke oplysninger leverandøren skal skrive i fakturaen, hvilke tidsfrister der er, samt konsekvenser ved fejl. De gode krav understøtter, at håndtering af fakturaer kan ske med mindst mulig administrationstid og med færrest mulige fejl, som leder til afvisning af fakturaer. Uden de rette krav i kontrakten er det vanskeligere at få leverandøren til at udforme fakturaer som ønsket. Økonomimøde med leverandøren Kravene i kontrakten skal operationaliseres i en dialog med leverandøren, hvor faktureringsgrundlag afstemmes på et overordnet plan, fakturatekster aftales mv. Afklaringen bør ske inden der første gang faktureres inden for kontrakten. Fokuser på: at leverandøren opsætter faktureringen, så den indeholder de oplysninger, der er krævet ved kontraktindgåelse, og så der er en gennemsigtighed mellem ydelser og omkostninger. at leverandøren opsætter faktureringen, så den er i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser om priser, prisreguleringer og hvad der er fakturerbare ydelser. at leverandøren ved timebaserede afregninger sørger for, at hver medarbejder hos leverandøren omhyggeligt og løbende registrerer sine timer fordelt på aftalte opgaver. at fastlægge, hvordan kontraktuelle ændringer, der kan påvirke leverancernes pris, håndteres. På længerevarende kontrakter anbefales det, at I årligt tager et møde med leverandøren, hvor I afstemmer det kommende års økonomi og faktureringspraksis. Præ-godkendelse af fakturagrundlag Ved at indføre en præ-godkendelse af det grundlag, der faktureres ud fra på variabelt afregnede ydelser, kan I sikre, at fejl i faktureringsgrundlaget rettes, inden der er fremsendt en faktura, hvor det vil være forbundet med et større administrativt ressourceforbrug at håndtere fejlen. En præ-godkendelse af fakturagrundlaget kan indeholde: Timeafregnede ydelser: Det opgøres, hvor mange timer der er forbrugt på hvilke ydelser/leverancer. Det bør sikres, at den serviceansvarlige kan finde et overblik over sagsforløbet på enkelte ydelser/leverancer, så han kan tjekke, at timeforbruget er rimeligt. Andre variabelt afregnede ydelser: Det opgøres, hvilken volumen der faktureres for, og om en ændring i forbrug i forhold til seneste fakturering afføder en ændring i enhedspriser fx via mængderabatter. Bod/bonus: Det opgøres i driftsrapporten, hvordan servicemål er opfyldt i perioden, og hvorvidt det afføder bod/bonus.

4 Side 4 af 5 Leverancer: De leverancer, der er til betaling på næste faktura bør godkendes løbende. Hold altid leverancerne op mod godkendelseskriterierne i kontrakten. Fakturagrundlaget indeholder en oversigt over bestillinger og status for leverance og godkendelse. Fakturahåndtering Når I modtager en faktura, bør den ansvarlige for kontrakten tjekke: I forhold til leverancer, at: Fakturaen kan spores tilbage til en bestemt kontrakt. Det er gennemskueligt, hvilke ydelser/leverance der faktureres for, så I kan tjekke, at beløbet er korrekt. Leverancer allerede er godkendt i overensstemmelse med den aftale, der foreligger i fx kontrakt, projektgrundlag, milepælsplan eller betalingsbetingelser, så der ikke betales for leverancer, som ikke er leveret eller ikke kan godkendes. For it-driftskontrakter bør der fx være en godkendt driftsrapport for perioden, hvor opfyldelse af servicemål og opgørelse af eventuel bod/bonus er opgjort. I forhold til kontrakt, at: Beløbet er korrekt. Fakturaen indeholder de oplysninger, som kontrakten og myndighedens generelle retningslinjer kræver. Alle relevante rabatordninger og/eller prisreguleringer samt bod/bonus er korrekt indregnet i fakturaens pris. Det er væsentligt, at det er den ansvarlige for kontrakten, der tjekker fakturaen, fordi det alene er denne rolle, der har det samlede overblik over kontraktens ydelser, og hvad der er leveret samt kender kontraktens bestemmelser om priser og fakturering. Den serviceansvarlige kan i tvivlstilfælde søge råd hos en kontraktansvarlig eller hos økonomiafdelingen. Hvis der er problemer: Hvis fakturaens oplysninger ikke er korrekt eller ikke kan spores tilbage til en kontrakt, er det vigtigt, at fakturaen afvises. Hvis I er i tvivl om, hvordan I afviser en forkert faktura, bør I tage kontakt til jeres økonomiafdeling. Informer leverandøren om, at fakturaen er afvist, og hvordan de kan gøre den korrekt. Tag hurtigt kontakt til leverandøren, så I stadig kan nå at behandle fakturaen inden for den oprindeligt aftalte betalingsfrist. Typiske fejl, der kan opleves i faktureringen er: Timeafregnede ydelser: Der faktureres for mange timer i forhold til, hvad der er forbrugt eller timeprisen er forkert.

5 Side 5 af 5 Andre variabelt afregnede ydelser: Der faktureres for en forkert volumen eller mængderabatter er ikke indregnet. Bod/bonus: Der er ikke medregnet omkostninger relateret til bod eller bonus i fakturaen. Leverancer: Der faktureres for leverancer (fx ændringer), som ikke er leveret eller ikke er godkendt. Ydelser indeholdt i fast vederlag: Der faktureres særskilt for ydelser, som allerede er indeholdt i det faste vederlag. Det kan fx være ændringer, der er dækket af et fast vedligeholdsbidrag. Prisregulering: Priser reguleres forkert i forhold til kontraktens bestemmelser. Fx at der pristalsreguleres for ofte eller efter et forkert indeks. Det kan også være prisreguleringer fx efter en afskrivningsperiode eller i henhold til rabatordninger i kontrakten, som ikke medregnes i faktureringen. Priser matcher ikke prisbilaget: Der anvendes andre priser som udgangspunkt for faktureringen end de, der er angivet i kontraktens prisbilag. Eller ydelser faktureres med et andet interval end angivet i kontrakten fx månedligt i stedet for kvartalsvist.

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Det 100 % digitale kreditorbogholderi

Det 100 % digitale kreditorbogholderi Det 100 % digitale kreditorbogholderi Største effektivisering i bogholderiet siden indførelsen af EDB Indhold Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med DIGIflow...3 Arbejdsgangen med DIGIflow...4

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sikrer effektivisering i bogholderiet

Sikrer effektivisering i bogholderiet Sikrer effektivisering i bogholderiet Indholdsfortegnelse Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med NaviDoc 3 Arbejdsgangen med NaviDoc 4 Forklaring til arbejdsgangen 5 Leverandør afsender en

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere