REACT. Spjæld til variabel luftmængde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REACT. Spjæld til variabel luftmængde"

Transkript

1 Spjæld til variabel luftmængde ort oversigt Spjæld til trykuafhængig luftmængderegulering Benyttes til variabel eller konstant luftmængde Mulighed for tvangsstyret lukket eller helt åben position Hurtig og enkel aflæsning via regulatorens display Brugervenlig og let at indregulere an let kondensisoleres i kanalsystemer r i cirkulær version: Ø0-0 Cirkulær lynkobling FSR for at lette kanalrengøring Rektangulær udførelse: Standard x-10x700. Også andre størrelser på forespørgsel. Master/slave-styring skal have samme dimension Modbus-styring Alternativ med fjederreturmotor Hurtigvalg F L O W O M R Å D E Min. * Maks. (nom.) l/s m 3 /h l/s m 3 /h * Min. luftmængde kan variere, se under overskriften Målenøjagtighed på side 6. 1

2 Innehåll ort oversigt... 1 Hurtigvalg... 1 Teknisk beskrivelse... 3 Udførelse... 3 Egenskaber... 3 Indregulering og vedligeholdelse... 3 Miljø... 3 Projektering... 4 Generelt... 4 Styring... 4 El-data... 4 Regulering Eksempler... 4 Slavestyring - Eksempler... 4 Montering... 5 Montering cirkulær udførelse... 5 Montering rektangulær udførelse... 5 Dimensionering... 6 Luftmængde samtlige udførelser... 6 Målenøjagtighed samtlige udførelser... 6 Luftmængde cirkulær udførelse... 6 Lyddata cirkulær udførelse... 6 Lydeffekt i oktavbånd... 6 Transmitteret lyd gennem uisoleret hus... 6 Transmitteret lyd gennem uisoleret hus - IR... 6 Dimensioneringsdiagram cirkulær, samtlige udførelser.. 7 Luftmængde og mål rektangulær udførelse... 8 Lyddata rektangulær udførelse... 8 Dimensioneringsdiagram rektangulær udførelse... 8 Mål og vægt... 9 Specifikationer...11 Produkt...11 Tilbehør...11 Beskrivelse

3 Teknisk beskrivelse Udførelse Spjæld til variabel luftmængde med regulerings- og målefunktion. Udstyret med kompaktregulator (inklusive motor). og MB med kompaktregulator. GUAC med fjederreturmotor og separat regulator. Regulatoren har display til direkte aflæsning. Let at indregulere og håndtere uden behov for separat håndenhed. Det eneste, der skal bruges, er en skruetrækker. Findes i versionerne: Cirkulær Rektangulær Med Modbus Med fjederreturmotor Egenskaber Beregnet til tempererede områder (0- C). Opbevaring og transport -- C. Tæthedsklasser i henhold til SS-EN 1751 Tæthedsklasse C mod omgivelser. Cirkulær: klasse 4, lukket spjæld. Rektangulær: klasse 3, lukket spjæld. Luftmængde måles gennem en eller flere måleflanger. Alle indstillinger vises i realværdier. Ændring af min. og maks. luftmængde foretages direkte i regulatoren via potentiometre. Motorhylde med afstand mm for at lette ved kondensisolering af kanalsystem. Skiftetid åben/lukket (90 grader): 5 Nm - 0 s Nm - 1 s 15 Nm - 1 s Fjederreturmotor, skiftetid elektrisk: 5 Nm - 0 s Nm - 1 s Skiftetid fjeder maks. sek. (90 grader) Figur 1. Cirkulær og Rektangulær. Vnom Flow Adr Mode Test Vmin Vmax Adr Vmin 227VM Made in Germany Mode Vmax 24 VAC/DC / Hz Test C IP 42 Figur 2. -regulator. Forklaringer til figur 2: 1. Funktionshjul 2. Edit-hjul 3. Display 4. Frikoblingsknap Vnom Edit Do not open Flow I/s Test 3 m /h I/s Test m /h 3 4 Materiale Alle dele af metal er af forzinket stålplade. Måleflanger er af strengpresset aluminium. Tilbehør RTC Rumtermostat til temperaturstyring af rum. (kobles til -regulator). DETECT Quality uldioxidføler med integreret temperaturføler til rum- eller kanalmontering. DETECT Occupancy Personføler til omstilling til min. luftmængde, når ingen personer er til stede, eller dobbelt luftmængdekontrol min-maks. CU Måleenhed til styring af et eller flere. FSR Muffe/lynkobling til nem afmontering af cirkulær ved rengøring og inspektion. Indregulering og vedligeholdelse Se separat MIV, Montering-Indregulering-Vedligeholdelse. Miljø Leverandørerklæring kan ses på Figur 3. CU til slavestyring af. 1 Figur 4. Tilbehør RTC rumtermostat. 2. DETECT Quality kuldioxid- og temperaturføler. 3. DETECT Occupancy personføler. 3 3

4 Projektering Generelt Beregnet til behovsstyret ventilation af rum med varierende belastning. Beregnet til komfortventilation. Fugtige, kolde og aggressive miljøer skal undgås. Omgivende og luftmængdetemperatur mellem 0- C. an installeres i såvel tilluft- som fraluftsystemer. Trykuafhængig, men kræver mindst et tryk, der svarer til trykfaldet for åbent spjæld. Fabrikskalibreret med nominel luftmængde (Q nom ). Ved projekteringen skal der tages hensyn til min. luftmængde. Styring Styring efter varme, kuldioxid eller tilstedeværelse. Leveres med indstilling 0-0 % for henholdsvis min. og maks. luftmængde. an tvangsstyres til: hhv. maks. og min. luftmængde helt lukket eller åbent spjæld Ved slavestyring skal master- og slaveenheden være samme dimension. an benyttes som spjæld til konstant luftmængde. (Q max =0 og Q min = ønsket konstant luftmængde) Leveres til 0- V ønske- og aktuelværdisignal. an omstilles til 2- V ønske- og aktuelværdisignal. Muligt at koble analogt til overordnet styresystem (DUC). Dataundercentral (DUC) er et elektronisk styresystem til ejendomsautomatisering Muligt at få med Modbus-styring. Muligt at få med fjederreturmotor. El-data Bemærk: For at sikre, at styre- og reguleringsudstyret fungerer korrekt, er det meget vigtigt, at alt tilsluttet reguleringsudstyr har samme polaritet: Regulering Eksempler Nedenfor vises nogle eksempler på, hvordan kan fungere i et VAV-system. Når regulering med CO 2 -føler vælges, skal rumtermostaten udelades, fordi DETECT Q har integreret temperaturføler, som kombineres med værdien fra CO 2 -føleren. Det højeste signal fra DETECT Q sendes til mhp. regulering af luftmængden. Ved hjælp af personføler DETECT O kan 0- V-signalet afbrydes, således at regulerer ned til min. luftmængde, når der ikke er personer til stede. Det er også muligt at koble DETECT O, så lukker helt. Slavestyring - Eksempler Slavestyring har den begrænsning, at slaveenheden ikke kan have større luftmængde end masterenheden, og at afvigelser nedad kun kan ske i % af masterenhedens luftmængde. En kan slavestyres fra en anden eller fra CU. Slavestyringen kan også ske ved parallelkobling, dvs. at rumtermostatens signal kobles til både tilluftog fraluftenheden. Parallelkobling anbefales, fordi styringen da går samtidigt fra de to enheder, og fordi indstilling af luftmængden bliver fri inden for s arbejdsområde. Forklaringer til figur 5-6: R = RTC eller DETECT Q M = Spjæld = Regulator BF = Luftmængdeføler BF M Figur 5. Luftmængdestyring med temperaturføler eller CO 2 -føler (tilluft og fraluft parallelstyres af temperaturføleren). R BF M Forsyningsspænding 24 V AC/DC ±%, / Hz CU Effektforbrug, dimensionering af transformer: 5 Nm 2,5 W 4 VA Nm 2,5 W 4,5 VA 15 Nm 3 W 4,5 VA BF BF M R M BF GUAC DM3 regulator 0,6 W 1,3 VA Fjederreturmotor 5 Nm 6,5 W (standby 2 W) 7,5 VA Fjederreturmotor Nm 5 W (standby 2 W) 8 VA BF M R 4 Figur 6. Individuel rumregulering med overluft. Fraluften slavestyres af den totale tilluftmængde.

5 Montering s luftmængdemåling kræver en lige strækning før enheden (i luftretningen) i henhold til monteringsfigurerne. Monteringsvejledning følger med produktet ved leveringen, men kan også hentes på Montering cirkulær udførelse Forklaringer til figur 7-9: 1. Cirkulært VAV-spjæld til 2. Muffe FSR 3. Lyddæmper med baffel eller midterkrop Installationsmål, Cirkulær udførelse A (mm) Installationsmål (A + mm) Montering rektangulær udførelse Mål B i figur og tabel nedenfor findes på side 8, i tabellen "Luftmængder og mål rektangulær udførelse". Lige strækning før i rektangulære kanaler Type forstyrrelse E (m 2 =5%) E (m 2 = %) En 90 -bøjning E = 3 x B E = 2 x B T-stykke E = 3 x B E = 2 x B Figur 7. rav til lige strækninger, cirkulære kanaler. E E Figur 8. rav til lige strækning på ~2 x ØD ved lyddæmper med baffel eller midterkrop. E E E = Lige strækning. B = Bredde, kanal. H = Højde, kanal. Figur. rav til lige strækninger, rektangulære kanaler. Lige strækning før/efter lyddæmper med baffel E mm 0 mm Figur 9. Installation i kanalsystemet. analerne skal fastgøres i bygningens bærende konstruktion på hver side af. Figur 11. rav til lige strækning for rektangulær og lyddæmper med baffel. Montering med lige strækning gælder for både tilluft og fraluft. 1 = Rektangulært VAV-spjæld til 2 = Lige kanal 0 mm 3 = Lyddæmper med baffel. 5

6 Dimensionering Luftmængde samtlige udførelser har en nominel luftmængde Q nom for hver størrelse. Maks. luftmængde kan indstilles til mellem og 0 % af Q nom. Min. luftmængde justeres i forhold til Q nom og kan indstilles til mellem 0 og 0 % af Q nom. Målenøjagtighed samtlige udførelser Ved Q min opnås et måletryk på 1 Pa og målenøjagtigheden varierer ±5- % af luftmængden. Et mindste måletryk på 5 Pa er anbefalet, hvilket svarer til ca. 1,7 m/sek. i kanalhastighed samt målenøjagtighed ± 5-% på luftmængden. Ved kanalhastigheder mellem 2,5-9 m/sek. kan der opnås ± 5% målenøjagtighed på luftmængden. For rektangulære spjæld er Q ved 5 Pa angivet som anbefalet min. luftmængde. Maksimal luftmængde er Q nom og efter anmodning kan Q nom øges for at få øget Q maks.. onsekvensen ved øget Q nom bliver en ringere nøjagtighed i det lavere luftstrømsområde. Bemærk: Øget Q nom giver øget kanalhastighed og øget lydniveau. Luftmængde cirkulær udførelse luftmængder (l/s) Drejningsmoment Q k-faktor min Q nom (Nm) , , , , , , , ,0 Lyddata cirkulær udførelse Lydeffektniveau Diagrammerne viser den totale lydeffekt (L Wtot -db), som en funktion af luftmængde og trykfald over spjældet. orriger L Wtot med korrektionsfaktor ok fra tabellerne nedenfor for at få lydeffektniveauerne for de pågældende oktavbånd (L W = L Wtot + ok ). Lydeffekt i oktavbånd L W = L Wtot + ok Transmitteret lyd gennem uisoleret hus L W = L Wtot + trans Transmitteret lyd gennem uisoleret hus - IR L W = L Wtot + IR orrektionsfaktor ok Middelfrekvens (oktavbånd) Hz Tol ± orrektionsfaktor trans Middelfrekvens (oktavbånd) Hz Tol ± orrektionsfaktor isolated Middelfrekvens (oktavbånd) Hz orrektionsfaktorer for omregning til lydeffekt i oktavbånd L Wtot = Lydniveau i dimensioneringsdiagram for kanalprodukt ok = orrektionsfaktor i oktavbånd trans = orrektionsfaktor i oktavbånd for transmitteret lyd IR = orrektionsfaktor i oktavbånd for transmitteret lyd med isoleret udførelse Tol ±

7 Dimensioneringsdiagram cirkulær, samtlige udførelser Luftmængde - Trykfald - Lydniveau Angivne lydniveauer L Wtot :,,, og 70 db. Data gælder for lydafgivelse i kanal % 0% = Min. luftmængde, ±5-% målenøjagtighed % 0% l/s l/s m 3 /h m 3 /h % 0% % 0% l/s m 3 /h % 0% l/s m 3 /h % 0% l/s l/s m 3 /h L Wtot70 db % 0% m 3 /h L Wtot70 db % 0% l/s l/s m 3 /h m 3 /h 7

8 Luftmængde og mål rektangulær udførelse (B x H, mm) Luftmængder (l/s) Q min * Q nom k-faktor orrektionsfaktor ok Middelfrekvens (oktavbånd) Hz Alle Tol. ± Drejningsmoment (Nm) x ,5 5 0 x ,0 5 0 x ,5 5 0 x ,5 5 0 x , x , x , x ,0 0 x ,0 5 0 x ,0 5 0 x ,0 5 0 x , x ,0 800 x ,0 00 x ,0 0 x ,0 5 0 x ,0 0 x ,0 700 x ,0 800 x ,0 00 x ,0 1 x , x , x , x ,0 0 x ,0 700 x ,0 800 x ,0 00 x , x , x , x , x ,0 700 x ,0 800 x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x ,0 15 * Ved P i = 5 Pa Lyddata rektangulær udførelse Lydeffektniveau Diagrammet viser den totale lydeffekt (L Wtot -db), som en funktion af luftmængde og trykfald over spjældet. orriger L Wtot med korrektionsfaktor ok fra tabellerne nedenfor for at få lydeffektniveauerne for de pågældende oktavbånd (L W =L Wtot + k + ok ). orrektionsfaktor for spjældets frontareal orrektionsfaktor frontareal Areal 0,1 0,15 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 m 2 k Dimensioneringsdiagram rektangulær udførelse Hastighed Trykfald Lydniveau Data gælder for lydafgivelse i kanal Min. luftmængde gælder ved 1,5-2 m/sek. i kanalen samt mindst 5 Pa måletryk Beregn fronthastigheden over spjældet, og aflæs lyddata og trykfald ved den pågældende spjældposition. 0 % svarer til helt åbent spjæld. %Ps 0 0 Pa % % % % m/s 70% 80% 90% 0% Andre størrelser på forespørgsel. 8

9 Mål og vægt cirkulær udførelse og FSR Mål (mm) ØD Ød A C Vægt (kg) GUAC ,9 2,9 0, ,0 3,0 0, ,1 3,1 0, ,3 3,3 0, ,4 4,4 0, ,4 6,0 0, ,0 7,6 1, ,0,6 1,4 FSR 0 Ød C C A Figur 12. Cirkulær og MB. Figur 15. Cirkulær GUAC med fjederreturmotor. 92 Ø d 45 2 Figur 13. CU, cirkulær. D d Figur 14. FSR. 9

10 isoleret cirkulær udførelse Mål (mm) Vægt A E Ød F G (kg) , , , , , , , ,4 rektangulær udførelse Mål (B x H) i figur nedenfor for rektangulær og CU findes i tabellen "Mål og luftmængder rektangulær udførelse" på side Figur 17. Rektangulær og MB. 2 Figur 16. Cirkulær isoleret og MB. Figur 18. CU, rektangulær. isoleret GUAC, cirkulær udførelse Mål (mm) Vægt I Ød J M (kg) , , , , , , , ød J Figur 19. isoleret GUAC, cirkulær. Figur. isoleret GUAC, cirkulær.

11 Specifikationer Produkt Cirkulær udførelse Cirkulært spjæld til variabel a -bbb -cc luftmængde Dimension: 0, 125, 1,, 2, 315, 0, 0 Udførelse: Ingen kod = Uisoleret, IR = Isoleret leveres med indstillingen maks. 0 % = nom l/sek. og min. = 0 %. Rektangulær udførelse Rektangulært spjæld til variabel a -bbb-ccc luftmængde Dimension: B x H (se tabel på side 8) leveres med indstillingen maks. 0 % = nom l/sek. og min. = 0 %. Modbus-version Cirkulær udførelse Cirkulært spjæld til variabel a luftmængde MB-bbb -cc Dimension: 0, 125, 1,, 2, 315, 0, 0 Udførelse: Ingen kod = Uisoleret, IR = Isoleret Rektangulær udførelse Rektangulært spjæld til variabel a MB-bbb-ccc luftmængde Dimension: B x H (se tabel på side 8) med fjederreturmotor Cirkulær udførelse Cirkulært spjæld til variabel a GUAC-bbb luftmængde Dimension: 0, 125, 1,, 2, 315, 0, 0 Udførelse: Ingen kod = Uisoleret, IR = Isoleret Tilbehør Sensormodul til slavestyring af CU a -bbb i cirkulær udførelse Dimension:, 2, 315, 0 og 0 Sensormodul til slavestyring af CU a -bbb-ccc i rektangulær udførelse Dimension: B x H (se tabel på side 8) Rumtermostat Beskrivelse Eksempel på beskrivelsestekst i henhold til VVS AMA. Swegons spjæld til variabel luftmængde af typen med følgende funktioner: Trykuafhængig VAV-enhed til behovstyret ventilation Skal monteres med min. lige strækning på indgangssiden iht. katalogdata, kun beregnet til temperaturer mellem 0 C : a - bbb a - bbb-ccc CU a -bbb-ccc Tilbehør Rumtermostat RTC uldioxidføler DETECT Q med integreret temperaturregulering Muffe til ventilationskanal FSR Sensormodul til slavestyring CU Personføler DETECT O osv. -cc RTC uldioxid-/temperaturføler, rum DETECT Q 1 uldioxid-/temperaturføler, kanal DETECT Q 2 Personføler, vægmontering Personføler, loftsmontering DETECT O V1 DETECT O T3 Muffe til cirkulær ventilationskanal: FSR c -aaa Dimension: 0, 125, 1,, 2, 315, 0 og 0 11

Montering Indregulering - Vedligeholdelse 20151209

Montering Indregulering - Vedligeholdelse 20151209 a Montering Indregulering - Vedligeholdelse 20151209 Montering Tilslutning s luftmængdemåling kræver en lige strækning før enheden (i luftretningen) i henhold til monteringsfigurerne. Modbus-tabeller findes

Læs mere

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Blandeboks for blanding af varm og

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

VARc

VARc ---------------------------------------------------------- Terminalapparat til behovsstyret ventilation ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION VAR er en komplet,

Læs mere

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering EAGLE Wall Korte data Regulerbare dyser % fleksibelt spredningsbillede Rengøringsvenlig Justerbare for øget kapacitet Enkel indregulering Anvendes

Læs mere

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Korte data Diffust eller koncentreret spredningsbillede Indsatsen drejelig 360 Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet

Læs mere

CRPc/CRTc ---------------------------------------------

CRPc/CRTc --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Indreguleringsspjæld/Afspærringsspjæld Tæthedsklasse 0/4 FUNKTION CRPc er et cirkulært

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur Lyddæmpende overføringsarmatur Korte data Til overføringsluft gennem væg Opfylder akustiske dæmpningskrav i normale konstruktioner Luftflowsområde < 80 l/s Rund alt. rektangulær hultagning Enkelt montering

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

REACTa. Montering Indregulering - Vedligeholdelse

REACTa. Montering Indregulering - Vedligeholdelse a Montering Indregulering - Vedligeholdelse 20161215 Montering Tilslutning s luftmængdemåling kræver en lige strækning før enheden (i luftretningen) i henhold til monteringsfigurerne. Modbus-tabeller findes

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE TM LOCKZONE Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning Korte data Ledeskinneperforering i rotationsmønster Stor induktionseffekt Tilpasset til montering i hele gipslofter Let at montere Kan anvendes

Læs mere

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U Cirkulær rist til væg og indblæsning Korte data Kan anvendes med trykfordelingsboks ALS Justerbare lameller Enkel montering Rensbart Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M - L Y

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart Ingen synlige skruer Findes i alternative

Læs mere

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft Cirkulær indblæsningsdyse til loft Korte data Klarer store volumenstrømme Horisontalt eller vertikalt spredningsbillede Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet til luftvarme Kan anvendes

Læs mere

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Udsugningsarmatur ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær kontrolventil til udsugning. Monteres

Læs mere

ALJa

ALJa ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Luftfordeler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ er en regulerbar luftfordeler

Læs mere

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA Robust konstruktion Indblæsnings- eller udsugningsluft Enkel montage i væg eller loft Ledeskinneperforering Kan benyttes med tilslutningsboks

Læs mere

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA Horisontal eller vertikal kanaltilslutning Forsynet med mikrofilter H14 med tætningsmasse alt. tætningsgummi Lakeret indvendigt Måleudtag til

Læs mere

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Korte data Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler med behov for store volumenstrømme Enkel montering

Læs mere

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Findes med cirkulært (COLIBRI Ceiling C) og rektangulært (COLIBRI Ceiling. R) dysemønster Velegnet til

Læs mere

GRLc

GRLc ---------------------------------------------------------- Rist til loft og væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION GRL er en rektangulær rist med meget stort

Læs mere

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Velegnet til VAV- og DCV-anvendelser Hurtig og enkel installation og indregulering via Swegon Quick

Læs mere

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg SWIFT Flex Ceiling Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning Kort oversigt Plant design Tilpasset til systemloft (600 x 600) Indblæsningsarmatur, der også fungerer til udsugning Velegnet til VAV-anvendelser

Læs mere

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC SPC SPB Spjæld af type SPB/SPC er et robust og pålideligt indregulerings- og afspærringsspjæld, der kan bruges til forskellige formål i ventilationssystemer

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød H 11 60 ØA Beskrivelse er et cirkulært perforeret armatur, som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft. Armaturet

Læs mere

VAR. Generelt. Terminalapparat til behovsstyret ventilation. Hurtigvalg

VAR. Generelt. Terminalapparat til behovsstyret ventilation. Hurtigvalg VAR Terminalapparat til behovsstyret ventilation Generelt Funktion VAR er en komplet, trykforholdsuafhængig, kompakt enhed til elektronisk behovsstyring af luftmængden. VAR kan også anvendes til at holde

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I Lyddæmpende overføringsarmatur Kurte data Til overføringsluft gennem væg Luftflowsområde < 50 l/s Rund hultagning Enkelt montering Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M T R Y K

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

LENTO ------------------------------------------------------

LENTO ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Vinkellyddæmper til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT er meget anvendelig både

Læs mere

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med tilslutning mod yderkabinet, hvilket giver mulighed for flangetilslutning Gode aerodynamiske egenskaber Lavt

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator R comfort olumenstrømsregulatorer Volumenstrømsregulator DAEU Dimensioner B 0 Ød l Beskrielse Mekanisk olumenstrømsregulator med el-motor for omstilling mellem to forskellige olumenstrømme. DAEU er en

Læs mere

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med udtræksbafler Benyttes, hvor der findes ekstra høje krav til rengøringsvenlighed Vaskbart overfladelag CLEANOLON -AL

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator lindab a Dimensioner (MF, MP, ON, MOD, KNX) Beskrielse er en cirkulær olumenstrømsregulator for VAV regulering i kanalsystemer og består af en måleenhed og et spjæld. anendes til olumenstrømsregulering

Læs mere

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH 56 Armaturene RPPH og ROPH er nogle lydsvage spaltearmaturer. Spaltebredden er enten 25 eller 40 mm. RPPA og ROPA er begge egnede til montage i nedhængte lofter. Armaturene kan anvendes sammen med tilslutningsboks

Læs mere

VAV armatur. Dimensioner

VAV armatur. Dimensioner Dimensioner U x U Ød Beskrivelse er et kvadratisk armatur af typen LKA med indbygget motorspjæld for indblæsning af varierende volumenstrøm. Det indbyggede motorspjæld sikrer konstant kastelængde, så coandaeffekt

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Effektforbrug Drift Dimensionering

Effektforbrug Drift Dimensionering Trykregulator til statisk trykføler VFP... til kanal- eller rumtryk Variabelt eller konstant tryk Trykområder 0... 2500 Pa Nominel spænding AC 24 V Styring: DC 2... 10 V, AC 0... 20 V fasesnit Tekniske

Læs mere

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD Halton THD Rund, perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft, også egnet til fraluft. Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks. Sektorblænder for 1, 2, 3, eller 4

Læs mere

Perforeret diffusor til loftsmontage

Perforeret diffusor til loftsmontage Halton DTR Perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft i 4 retninger, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. Leveres i størrelser 300, 450 og 600.

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner B C Ø U Ød Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade. kan anvendes for såvel indblæsning som udsugning. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Læs mere

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse Røgspjæld EKO-SRB1 Beskrivelse Røgspjæld EKO-SRB1 er et P- og CE-godkendt spjæld i klasse E60, som er beregnet til at forhindre spredning af røggasser i ventilationskanalens gennembrydning af en brandklassificeret

Læs mere

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Halton CAR Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 C. Velegnet til opvarmning. Velegnet også til

Læs mere

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte.

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. comfort dyser Dyser LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

VIREO Ceiling med ALS

VIREO Ceiling med ALS Kvadratisk loftsarmatur med stilbare lameller og trykfordelingsboks KORTE DATA Plant design Velegnet til VAV Hurtig og nem installation Tætningsring, standard på tilslutningsstudser Energieffektiv med

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød ØD Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret bundplade og kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft hvor

Læs mere

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF eknisk datablad ryksensor, digital VAV regulator og spjældmotor - alt i én - er forudsætning for en VAV-Compact løsning til trykuafhængig VAV og CAV systemer i komfort-anlæg LMV-D3-MF NMV-D3-MF Funktioner:

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

Halton PRA Indreguleringsspjæld til runde kanaler

Halton PRA Indreguleringsspjæld til runde kanaler Page 1 of 23 Halton PRA Indreguleringsspjæld til runde kanaler Version: 29.01.2015 Enhed til luftmængdemåling og indregulering. Manual regulering uden værktøj. Præcis måling baseret på fangemåleprincippet.

Læs mere

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2015.01 CC INDBLÆSNINGSVENTIL» TEKNISKE DATA PRODUKTFAKTA: Fremstillet af stål Udstyret med sektorplade til justering af spredningsmønster Indblæsningsventilen anvendes

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner 0 ulmål min. Ø0 Ø 0 Ø Beskrivelse er en indblæsningsdyse udført i gummi, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen er drejelig med henblik

Læs mere

TRS - Jet Nozzle Diffuser

TRS - Jet Nozzle Diffuser Halton TRS Tilluftsdiffusor til store rum Halton Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft. Egnet til væg eller loftsmontering i store rum. Mulighed for montage i kanal,

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse Dimensioner -- + D -- eskrivelse er et rektangulær spaltearmatur i aluminium. er velegnet for tilluft såvel som fraluft. er forsynet med luftledeprofiler, som gør det muligt at anvende til horisontal tilluft.

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP RSRO RSRP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSRP - Rund perforeret diffuser med/uden tilslutningsboks

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S Loftdiffuser Varimix RSKO RSKP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSKP - Kvadratisk perforeret diffuser

Læs mere

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør DDA Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. 4 vejs indblæsningsmønster med alternativt 1,2,3

Læs mere

EAGLE Single ALS. Cirkulært indblæsningsarmatur med dyser til loft KORTE DATA

EAGLE Single ALS. Cirkulært indblæsningsarmatur med dyser til loft KORTE DATA Cirkulært indblæsningsarmatur med dyser til loft KORTE DATA Regulerbare dyser fleksibelt spredningsbillede Lodret spredningsmulighed Mulighed for samtidig vandret/lodret spredning Rotationsfunktion Stor

Læs mere

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov.

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov. Loftdiffusorserien»Lotus«Type NHLM Motoriseret diffusor med trykfordelingsboks for indblæsning til brug i luft efter behov system. Monteres i loft eller frit rum. 2 3 Til kontorer, skoler, sygehuse og

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator lindab constant-/arable flow dampers Volumenstrømsregulator DAU Dimensioner B Ød l Beskrielse Mekanisk olumenstrømsregulator med manuel indstilling af olumenstrøm. DAU er en mekanisk olumenstrømsregulator,

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse VBA boks -detalje. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV Volumenstrømsregulatorer

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg Comfort: VSKA Tekniske data VSKA Hvirveldiffusor VSKA er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde

Læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

Lindab Pascal. Teknisk dokumentation. lindab pascal

Lindab Pascal. Teknisk dokumentation. lindab pascal Lindab ascal Regula Master lindab pascal Lindab ascal Teknisk dokumentation.0 Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Udsugningsventil KSO-M

Udsugningsventil KSO-M 92. er ideel til rum, hvor der er brug for forceret drift, f.eks. baderum, alrum og toiletter. Ventilen er med indbygget hygrostat. Ventilen kan åbnes elektrisk alt efter funktionsforholdene med enten

Læs mere

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale Ventilationsrist B0 Dimensioner B+/A+ B-/A- Beskrivelse B0 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale lameller. B0 anvendes til såvel indblæsning som udsugning og leveres som standard med

Læs mere

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V GM A/A Tilslutning V via sikkerhedstransformer. N L AC V N L AC V GM A For adskillelse fra nettet anvendes en kontakt med min. mm kontaktåbning. GM A GM A GM A GM A Paralleldrift af flere motorer mulig.

Læs mere

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab vægarmaturer er Om Lindab Comfort og Design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse er Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer Pascal og

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Halvrund Floormaster DVHA

Halvrund Floormaster DVHA Halvrund Floormaster DVHA Floormaster DVHA er halvrunde fortrængningsarmaturer beregnet til gulvplacering opad væg. Armaturerne er udviklet til fortrængningsventilation efter Floormaster systemet, som

Læs mere

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Indeluftens kuldioxidindhold er en effektiv indikator for rummets belægningsgrad og ventilationsgrad. Ventilationsstyning baseret

Læs mere

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING KANALVARMEFLADER SIDE 1/6 KANALVARMEFLADER - EFR Kanalvarmeflader til ventilationssystemer, for eksempel tilskudsvarme ved varmegenvindingsanlæg i boliger eller i øvrigt i forbindelse med luftkanalsystemer.

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld Figur 1 Figur 2 Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPS-E bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg spreder sig i ventilationskanaler mellem

Læs mere

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575 KVKE 200 EC varenr. 2575 Document type: Product card Document date: 2012-11-13 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse EC- motorer har højere virkningsgrad 100% regulerbar Indbygget regulator

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Kontrolventiler KSU, Kontrolventil. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Primo Hotel. Generelt. Klimaanlæg til hotelværelser

Primo Hotel. Generelt. Klimaanlæg til hotelværelser Klimaanlæg til hotelværelser Generelt Klimaanlæg Primo Hotel Loftmonteret klimaanlæg til ventilation, køling og opvarmning Høj kapacitet og lavt pladskrav Tørt system uden afløb Begrænset vedligeholdelse

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere