Indhold. Om Euler Hermes Danmark Polen Rykkerprocedure Gode råd ved salg i ind- og udland Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure..."

Transkript

1 Inkassoguiden

2 Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland Rykkerprocedure... 8 Euler Hermes... 8 Retslig inkasso... 8 Frankrig Rykkerprocedure Euler Hermes Retslig inkasso Norge Rykkerprocedure Euler Hermes Retslig inkasso Euler Hermes erfaring Polen Rykkerprocedure Euler Hermes Retslig inkasso Storbritannien Rykkerprocedure Euler Hermes Retslig inkasso Retslige tiltag Sverige Rykkerprocedure Euler Hermes Retslig inkasso Euler Hermes erfaring Tyskland Rykkerprocedure Euler Hermes Retslig inkasso Ansvar m.v. Inkassobrochuren er ophavsretligt beskyttet som tilhørende Euler Hermes Danmark, filial af Euler Hermes Europe S.A., Belgien ( Euler Hermes ) og ethvert selskab inden for Euler Hermes gruppen. Brochuren må ikke gengives i anden form eller på nogen måde distribueres. Euler Hermes kan ikke garantere eller drages til ansvar for brochurens korrekthed i forhold til læserens anvendelse eller ønskede anvendelse. Der tages forbehold for at oplysningerne i denne brochure kan være ukorrekte som følge af ændret praksis eller lovgivning.

3 Inkasso via Euler Hermes Inkasso via Euler Hermes samarbejdspartner Euler Hermes er en del af Allianz koncernen. en af verdens største finansgrupper. Om Euler Hermes Danmark Euler Hermes er verdens største kreditforsikringsselskab med kontorer i 50 lande. På verdensplan overvåger vi over 40 millioner virksomheder og sikrer kunder mod tab. På markedet for udlandsinkasso er vi blandt de største aktører i verden og tilbyder professionel erhvervsinkasso i over 90 lande. Med Euler Hermes Danmark har du derfor mulighed for at inddrive gælden, uanset hvor i verden skyldneren befinder sig. Denne brochure giver dig indblik i hvordan inkassovirksomhed foregår i Danmark og i vore væsentligste nærmarkeder det vil sige Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Polen. Brochuren beskriver kort, hvordan en rykkerprocedure normalt foregår samt hvilke rentevilkår og gebyrer, der er gældende lokalt, såfremt intet andet er aftalt mellem parterne. Under de enkelte lande kan du også læse mere om de lokale fremgangsmåder i forbindelse med inddrivelse af udestående fordringer; herunder før-retslig og retslig inkasso samt hvilken dokumentation, der som minimum bør eller skal fremskaffes. Derudover oplyser vi, hvilke gebyrer du som kreditor kan forvente at skulle betale i forbindelse med et retsligt forløb. Brochuren vil løbende blive ajourført og udvidet med flere lande. Senest opdaterede version kan downloades på 3

4 Gode råd ved salg i ind- og udland Opdag svindel i tide En svindelsag kan have store konsekvenser for din virksomhed. Muligvis eksisterer det firma, som køber repræsenterer, slet ikke, eller også er det et firma med mange navne, som er svært at finde igen, når betalingen udebliver. For mange virksomheder kan det virke uoverskueligt at vurdere, om en ny kunde er seriøs eller ej. Er du kunde hos Euler Hermes Danmark, vurderer vi, om din kunde er kreditværdig og ægte. Men der er meget, som du også selv kan gøre. Se hyppige faresignaler i nedenstående skema. Få de korrekte oplysninger fra start Ud over at være opmærksom på de små faresignaler, kan du også altid sikre dig og din forretning ved at kræve, at ordreafgivelse foregår skriftligt med angivelse af enten CVR-nr. (eller tilsvarende i udlandet) ved virksomheder eller CPRnr. ved private kunder. Kunden bør desuden angive sit navn og telefonnummer med blokbogstaver på ordreafgivelsen. Hvis køber indgiver sin ordre over mobiltelefon, bør du være varsom og som minimum tjekke nummeret og ringe tilbage på det. Hvis du får mistanke om svindel Oplever du nogen form for mistænkelig adfærd ved danske skyldnere, så kontakt politiet i din politikreds for en drøftelse omkring eventuelle politimæssige tiltag. Er du kunde hos Euler Hermes og oplever faresignaler ved en dansk eller udenlandsk skyldner, så kontakt Euler Hermes for en drøftelse af det videre sagsforløb. Er der aftalt eksklusivt lovvalg og værneting? Det er vigtigt at oplyse Euler Hermes om dine forretningsbetingelser indeholder eksklusivt lovvalg og værneting i kreditors eget land. I disse tilfælde vil retsforfølgelse typisk ikke kunne indledes i skyldners land, men skal ske ved det aftalte værneting (som oftest kreditors land). Skulle kreditor til trods for ovennævnte klausuler alligevel søge retsforfølgning i skyldners land, kan skyldner påstå, at kreditor sagsøger ham i det forkerte land og med det forkerte lovvalg. Som konsekvens heraf kan sagen blive stoppet, kravet afvist og sagens omkostninger vil blive påført kreditor. Husk at gemme kvitteringen Når du sender varer af sted til dine kunder, kvitterer de for modtagelsen. Speditøren, som leverer varerne, får en kvittering for modtagelsen, som er underskrevet af din kunde. Hvis ikke du får denne kvittering automatisk, så lav en fast aftale med din speditør om at sende dig kvitteringen, når varen er leveret. Hvis der senere opstår en inkassosag med din kunde, kan der nemlig være brug for at fremskaffe bevis på, at varen er modtaget. Med en kvittering kan vi senere hjælpe dig med at føre en eventuel sag. Transportdokumenter fra speditører opbevares normalt kun i deres system i tre måneder og maksimum et år. Derefter er det umuligt at dokumentere, at varen er blevet modtaget af din kunde. Faresignaler Skyldner rykker ofte og med korte intervaller for varens levering. Etablering af konto med store køb inden for relativ kort tid. Ordren er ude af proportion med virksomhedens forretningsomfang. Firmaet forsøger ikke at forhandle om prisen, men accepterer uden betænkning den angivne pris. Firmaets officielle adresse er en postboks-adresse. Køber placerer sin ordre via mobiltelefon. Firmaets adresse og postboks-adresse er ikke placeret i det samme område. Hyppige ændringer i firmanavnet. Køber ønsker selv at afhente varerne ved dit varelager. Adressen for levering af varen er ikke den samme som firmaets officielle adresse. Hyppig udskiftning af revisorer eller slet ingen brug af revisorer. Hyppige ændringer i ledelsen og flytning af domicil. Ændringen bliver ikke officielt registreret. 4

5 Danmark Rykkerprocedure Rykkerbreve Der sendes normalt højst tre rykkerbreve til skyldner. Overdragelse til inkasso For at kunne overdrage sagen til inkasso skal sidste rykkerbrev indeholde en betalingsfrist på 10 dage samt varsling om inkasso. Standardrenten for inkasso i Danmark Standardrenten beregnes ud fra en standardrente fastsat af Danmarks Nationalbank + et tillæg på 7 % p.a. Gebyrer Der kan kræves et gebyr på 100 DKK pr. rykker og ved inkassovarsel. Dette gebyr kan maksimalt opkræves tre gange, hvoraf det sidste er gebyr for inkassovarslet. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt: Inkassobrev vedlagt en skylderklæring sendes til skyldner. I skylderklæringen har skyldner mulighed for at give et forslag til en eventuel afdragsordning Skyldner kontaktes via telefon og informeres om, at sagen kan overdrages til et retsligt forløb, hvis betaling udebliver Krav til dokumentation for før-retslig inkasso: Kopi af fakturaer Kopi af kontoudtog Kopi af rykkerbreve (ved danske skyldnere er det vigtigt at fremsende rykkerbrev indeholdende inkassovarsel med 10 dages frist) Korrespondance mellem parterne. Retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso er de samme som for før-retslig inkasso. Retslige tiltag Stævning En stævning skal blandt andet indeholde: Parternes navne og adresser i Danmark Navnet på den ret, hvor sagen anlægges Sagsøgers krav Beskrivelse af sagen, herunder de faktiske og retslige omstændigheder Liste over dokumenter og andre beviser, som ønskes fremført under sagen. Du har mulighed for at anvende en stævningsblanket. Stævningen skal underskrives, og ved indlevering af en stævning skal der typisk betales retsafgift. Tidshorisont i retten Dette er svært at forudsige men typisk 6 måneder. Gebyrer for retslig inkasso Retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten, og som hovedregel skal den betales i alle civile sager. Har du fået fri proces til at føre sagen, skal du ikke betale retsafgift. Beregning af retsafgiften Størrelsen af den retsafgift, som du skal betale, afhænger af hvilken civil sag, der er tale om. Når du har beregnet retsafgiften, skal beløbet afrundes op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med >>

6 Danmark (fortsat) For sager, der angår beløb eller som kan opgøres i beløb, gælder følgende: Der skal betales et grundbeløb på 500 kr. Overstiger sagens værdi kr., skal der betales yderligere 250 kr. + 1,2 procent af den del af værdien, der overstiger kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen (renter og omkostninger indgår ikke i beregningen af sagens værdi). Den samlede retsafgift (inklusive grundbeløbet på 500 kr.) kan højst udgøre kr. Når retten har afsluttet forberedelsen af sagen, og der skal berammes domsforhandling (eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor), skal der betales yderligere retsafgift (berammelsesafgift), såfremt sagens værdi overstiger kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales. Berammelsesafgiften beregnes på samme måde som den retsafgift, der betales ved anlæggelse af sagen (se ovenfor). I det anførte eksempel (se nedenfor) bliver berammelsesafgiften således også kr. Her gælder samme maksimumbeløb for berammelsesafgift. For sager, hvor retssagsbehandlingen bliver indledt på grundlag af et betalingspåkrav, gælder der særlige regler. Reglerne for forenklet inkasso blev justeret pr. 1. oktober 2011 og omfatter tilgodehavender under kr. ( småsagsbehandling ). Ifølge denne lov kan kreditor sende sit krav direkte til fogedretten i form af et særligt betalingspåkrav, som fogedretten forkynder for skyldneren. Fremsætter skyldneren ikke rettidig indsigelse imod kravet, fungerer betalingspåkravet både som dom og grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Hermed forventes ekspeditionstiden for rettens behandling i de fleste tilfælde at kunne reduceres til 1-2 måneder mod tidligere ca. 6 måneder. Gør skyldneren derimod indsigelse, fortsætter sagen som en almindelig retssag. Indbetaling af retsafgiften Hvis du selv har beregnet retsafgiften, skal du indbetale denne samtidig med, at du afleverer stævningen i retten. Betaler du ikke retsafgiften samtidig med indlevering af stævningen (eller betalingspåkravet), vil retten beregne retsafgiften og give dig en frist til at indbetale afgiften. Overholder du ikke denne frist for betaling af retsafgiften, kan retten afvise sagen. Retsafgiften beregnes således: 500 kr kr. + ((sagens værdi ) x 0,012) = retsafgiften Eksempel: Sagens værdi er kr. Retsafgiften udgør 500 kr kr. og 1,2 procent af kr. i alt kr. 6 >>

7 Danmark (fortsat) Berammelsesafgift skal først betales, når retten fastsætter tidspunkt for domsforhandlingen (eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor) - dog tidligst tre måneder før domsforhandlingen. Yderligere oplysninger Retsafgiften er en del af sagsomkostningerne. Hvor skal man indgive begæringen? Hvis skyldneren har en erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor erhvervsvirksomheden ligger. Driver skyldneren ikke erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor vedkommende bor. Er det i Storkøbenhavn, indgives begæringen til Sø- og Handelsretten i København. Gebyrer for retslig inkasso ved indsigelser Sagen skal behandles via en advokat, der typisk tager et advokatsalær på DKK/time + moms. Konkurs Hvem kan indgive konkursbegæring? En kreditor, der har penge til gode hos en skyldner, kan indgive konkursbegæring. Det er en betingelse, at årsagen til den manglende betaling er likviditetsmangel og ikke manglende betalingsvilje, for eksempel utilfredshed med et udført arbejde. Er dette tilfældet, må der i stedet føres en retssag ved de almindelige domstole. Er der tale om tvist, må sagen ligeledes føres ved de almindelige domstole. Konkursbegæringen skal være skriftlig. Hvad skal der stå i begæringen? Konkursbegæringen skal indeholde navn og adresse på skyldneren samt eventuelt CVR-nummer. Derover skal der være information om sagen og det skyldige beløb samt kontaktoplysninger på den person, som begærer konkursen. Hvis en skyldner tager sig selv under konkursbehandling, skal vedkommende vedlægge en opgørelse over sine aktiver og passiver samt en liste over kreditorerne. En person eller et selskab, der er insolvent, kan indgive konkursbegæring mod sig selv. Generelt anbefales at kontakte en advokat, inden man indgiver en konkursbegæring. Hvad koster det at indgive konkursbegæring? Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er på 750 kr. Den, der indgiver konkursbegæringen, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen. Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten og skal stilles, inden skifteretten træffer afgørelse om konkurs. Omkostningerne ved konkursboets behandling dækkes altid først af konkursboets midler. Hvis der ikke findes tilstrækkelige midler under bobehandlingen, kommer den, der har indgivet konkursbegæringen, til at betale omkostningerne. 7

8 Finland Rykkerprocedure Rykkerbreve Det anbefales at sende højst to rykkere, hvorefter inkassosagen kan påbegyndes. Det er en god ide at sende rykkere via eller fax, da det er hurtigere. Overdragelse til inkasso Sagen bør overdrages til inkasso senest 60 dage efter betalingsfristen er overskredet. En hurtig overdragelse øger tillige sandsynligheden for succesfuld inddrivelse af gælden. Standardrenten for inkasso i Finland Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, er standardrenten ifølge Finnish Interest Act den Europæiske Centralbanks udlånsrente + 7 % p.a. Gebyrer Normalt påføres der ikke gebyrer for rykkere i erhvervsforhold, men kreditor har mulighed for at opkræve et rimeligt gebyr for de aktuelle omkostninger. Der er dog ingen garanti for, at gebyret betales. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt Første rykker sendes til skyldner, og i brevet anføres en betalingsfrist på 7 dage Skyldner kontaktes via telefon Andet brev sendes til skyldner med trussel om registrering i et offentligt register, hvis gælden ikke betales inden 10 dage. Effekten af dette brev er særdeles positiv i Finland. Sædvanligvis betaler skyldner efter dette brev, da skyldner ikke ønsker en dårlig kreditværdighed. Hvis udeståendet stadig ikke er betalt, og skyldner ikke har gjort indsigelser, vil skyldner blive optaget i det officielle register. Dette påvirker naturligvis skyldners kreditværdighed Med udgangspunkt i en vurdering af skyldners finansielle situation, kan kreditor vælge at lukke sagen eller overveje risikoen ved at tage retslige skridt. Krav til dokumentation for før-retslig inkasso Kopi af fakturaer Er der behov for yderligere dokumentation, som for eksempel bestillings- og leveringsdokumenter, vil Euler Hermes rette henvendelse til dig. Retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso Kopi af fakturaer Kopi af forlig, hvis dette er aftalt mellem parterne Bestillings- og leveringsdokumenter Korrespondance og anden understøttende dokumentation Fuldmagt (Power of Attorney) sendes fra Euler Hermes til kreditor og skal returneres i underskrevet stand. Retslige tiltag Anmodning om stævning vil blive sendt til retten inden for 1-2 arbejdsdage efter at Euler Hermes har modtaget den ønskede dokumentation. Tidshorisont i retten Behandlingstiden i retten afhænger af byretten. Det tager normalt 2-4 måneder at få en kendelse. I større byretter tager det som regel længere tid end i mindre byretter. Når der er afsagt en kendelse, vil sagen blive sendt til fogeden, som skal effektuere kendelsen. Hvis skyldner ikke har mulighed for at betale omgående, vil fogeden forsøge at lave en afdragsordning med skyldner eller undersøge dennes indkomster eller aktiver. Hvor lang tid der går, før kreditor modtager det indkasserede beløb, varierer fra sag til sag. Det kan tage op til 1-2 år, hvis der er indgået afdragsordning eller hvis det er vanskeligt at finde andre aktiver. Kan der ikke findes aktiver, tabes sagen. Fogeden tager 0,5 % i kommission af det indkasserede beløb. 8 >>

9 Finland (fortsat) Gebyrer for retslig inkasso Omkostningen ved ubestridte retslige tiltag er ca. 150 EUR. Gebyrer for retslig inkasso ved indsigelser Gør skyldner indsigelser, skal sagen overgives til en advokat. I sådanne tilfælde starter omkostningerne på EUR. Det er ikke muligt at bedømme de endelige omkostninger, da det afhænger af sagsbehandlingens omfang. Der kan naturligvis indhentes tilbud på dette. Konkurs Før man tager retslige skridt, er det muligt at true skyldner med en konkursbegæring. Dette kan også gøres før kendelsen bliver sendt til fogedretten. Denne trussel kan gives til skyldner, hvis denne ikke har gjort indsigelse på fordringen. Dette giver skyldner 8 dage til at betale sit udestående. Truslen om konkursbegæring behøver dog ikke at betyde, at kreditor starter konkursbehandling - det er blot en effektiv måde at forsøge at få betaling. En virksomhed kan risikere at blive erklæret konkurs, hvis den ikke kan imødekomme sin gældsforpligtelse til kreditor. Proceduren begynder med en konkursbegæring fra kreditor eller skyldner og ender med en likvidation af skyldners forretning samt salg af aktiver til den bedst mulige pris. Der bliver derefter betalt til kreditorer i overensstemmelse med konkursordenen. Det skal bemærkes, at hvis det er kreditor, der indgiver konkursbegæring, så er det kreditor, der er ansvarlig for omkostninger forbundet med administrationen af konkursen i tilfælde af, at skyldner ikke har nogen aktiver, der kan dække disse omkostninger. Administrationsomkostningerne kan være på flere tusinde euro, så det kræver omhyggelige overvejelser, før der indgives konkursbegæring af en skyldner. Trussel om konkursbegæring skal overvejes nøje i hver enkelt sag, da det ikke er effektivt i alle sager. Truslen bør anvendes i større sager, hvor skyldner ikke har indsigelser derudover bør skyldners finansielle baggrund tages i betragtning. Gebyret for at true med konkursbegæring er 150 EUR. 9

10 Frankrig Rykkerprocedure Rykkerbreve Der er ingen faste regler vedrørende rykkerbreve. Det er muligt at starte inkassosagen, selvom kreditor ikke har sendt én eller flere rykkerskrivelser. Rykkerbrevet er dog nødvendigt, hvis der skal pålægges renter. Overdragelse til inkasso Sagen bør overdrages til inkasso så hurtigt som muligt. Derved er der større mulighed for at inddrage gælden. Standardrenten for inkasso i Frankrig Renten skifter hvert år. I 2007 er standardrenten 2,95 %. Franske skyldnere får dog oftest renterne annulleret, hvis sagen forløber i fordragelighed. Gebyrer Der opkræves ikke gebyrer for rykkerbreve. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt: Første rykkerbrev sendes så snart sagen overgives til inkasso Skyldner kontaktes via telefon 7 dage efter første rykkerbrev Skyldner kontaktes eventuelt personligt på hjemmeadressen, hvis det ikke har været muligt at få telefonisk kontakt Hvis betalingsaftale eller anden aftale ikke er mulig (skyldner er væk, ikke til at få fat i eller har gjort indsigelser), kan der tages retslige skridt i sagen. Krav til dokumentation for før-retslig inkasso: Kopi af fakturaer Kontoudtog Fuldmagt underskrevet af kreditors juridiske repræsentant. Retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso: Kopi af fakturaer Kontoudtog Fuldmagt underskrevet af kreditors juridiske repræsentant Ordre- og leveringsbekræftelse. Har skyldner gjort indsigelser kræves yderligere: Salgs- og leveringsbetingelser Al relevant korrespondance mellem parterne. Retslige tiltag ved ubestridte krav Anmodning om betalingspåbud sendes til retten. Retten behandler anmodningen og træffer en afgørelse inden to måneder Afgørelsen sendes til fogeden, der underretter skyldner. Der gives skyldner én måned til at gøre indsigelser mod beslutningen. Gør skyldner indsigelser, skal der foretages et nyt søgsmål af en advokat Gør skyldner ikke indsigelser, bliver afgørelsen sendt til fogeden for gennemførelse. Euler Hermes i Frankrig står selv for denne proces, med mindre der bliver gjort indsigelser. I disse tilfælde bliver sagen overdraget til en advokat. Retslige tiltag ved ubestridte krav Kreditor skal overgive sagen til en advokat. Tidshorisont i retten Tidshorisonten afhænger af retten, men ved udstedelse af betalingspåbud tager det 3-5 måneder. Hvis assistance fra en advokat er påkrævet, for eksempel ved indsigelser eller lidt vanskeligere sager, kan det tage 6-12 måneder, afhængig af retten og karakteren af parternes uenighed. 10 >>

11 Frankrig (fortsat) Gebyrer for retslig inkasso Ved betalingspåbud i simple sager hvor der ikke er gjort indsigelser i sagen, koster det ca. 200 EUR at få en afgørelse. Hertil skal lægges omkostninger til selve inkassosagen. Tillægget af hænger af den enkelte sag og dens kompleksitet og udgør typisk 150 EUR. Disse omkostninger kan opkræves via fogeden, der i denne forbindelse opkræver et gebyr på ca. 10 % af det indkrævede beløb. Gebyrer for retslig inkasso ved indsigelser Omkostningerne udgør ca EUR i første instans: Stævningen leveret af fogeden: ca. 60 EUR Moms: 8,84 EUR Advokat: EUR inkl. skat (gennemsnit). Omkostningerne er stort set de samme uanset gældens størrelse og skal betales uanset om gælden inddrives eller ej. Omkostningerne kan være højere, afhængig af sagens sværhedsgrad og kompleksitet. Hvis den retslige inkasso lykkes, giver det ret til at opkræve omkostningerne til fogeden og moms, men ikke advokatens salær. Afgørelsen giver dog ret til en vis kompensation, men denne er aldrig stor nok til at dække advokatens salær. Afgørelsen giver eventuelt ret til kompensation for påløbne skader. Konkurs Retsafgiften for at begære skyldner konkurs er ca EUR. 11

12 Norge Rykkerprocedure Rykkerbreve Efter udsendelse af faktura er det kun nødvendigt at sende én rykker indeholdende inkassovarsel. Overdragelse til inkasso For at kunne overdrage sagen til inkasso skal rykkerbrevet indeholde en 14 dages frist. Standardrenten for inkasso i Norge Standardrenten beregnes ud fra en standardrente fastsat af Norges Bank + et tillæg på 7 % p.a. Gebyrer Der kan kræves et gebyr på 59 NOK pr. rykker eller inkassovarsel. Dette gebyr kan maksimalt opkræves to gange. Det vil sige ved to rykkere eller én rykker og ét inkassovarsel. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt: Rykkerbrev sendes til skyldner Advarsel om dobbeltgebyr sendes til skyldner Advarsel om retslige skridt sendes til skyldner. Krav til dokumentation for før-retslig inkasso: Skyldners navn Fordringens størrelse Fakturaernes udstedelsesdato Fakturaernes forfaldsdato (fakturakopier foretrækkes, men er ikke nødvendige). Retslig inkasso. Dokumenter, der kræves for retslig inkasso Euler Hermes har brug for følgende oplysninger: - Kopi af faktura - Aftale (hvis dette er indgået mellem parterne) - Bestillings- og leveringsdokumenter - Korrespondance og anden dokumentation - Fuldmagt (som vi udarbejder men som skal underskrives) Ubestridte krav Ved ubestridte krav vil myndighederne indkalde debitor til et møde for at vurdere, om det er muligt at inddrive gælden. Har debitor ikke mulighed for at betale kigges der på muligheden for pantsættelse af værdier. Kreditor kan senere søge om tilladelse til at sælge disse for at dække kravet. Hvis der ikke er noget at inddrive eller pantsætte, vil sagen blive henlagt. Prisen er 1591 NOK (ca. 200 euro), hvis der ikke er nogen værdier at inddrive. Bestridte krav Hvis skyldneren bestrider kravet er der enten mulighed for at gå til en forligsdomstol eller i retten. Forligsdomstol Forligsretten består af 3 ikke-juridiske dommere, hvis opgave er at opnå et forlig mellem de involverede parter. Kreditor skal være til stede eller benytte en repræsentant. Mødet mellem parterne foregår i debitors by. Omkostningerne for sagen er 100 Euro. Hvis det ikke er muligt at nå et forlig, afgiver domstolen deres dom. Dommen skal appelleres inden 30 dage. Komplicerede sager sendes til en højere instans af forligsdomstolen. Retssag En retssag vil blive håndteret af en ekstern advokat. De samlede omkostninger kan løbe op ca euro afhængig af advokatens timer. Taberen i sagen vil oftest skulle dække alle sagens omkostninger. Konkurs Det koster NOK at begære en skyldner konkurs. De NOK indtræder i kravene med højeste prioritet ved udbetaling af konkursboets midler. Euler Hermes erfaring Gode råd ved salg til Norge Hvis skyldner har gjort indsigelser mod kravet, anbefales det (afhængig af beløbets størrelse) at opnå et forlig, da advokatsalærerne er meget høje. 12

13 Polen Rykkerprocedure Rykkerbreve Kreditor kan sende rykkerbreve, men er ikke forpligtet til det. Overdragelse til inkasso Sagen bør overdrages til inkasso hurtigst muligt, gerne dagen efter fordringen er til forfald og inden 30 dage efter forfald. Standardrenten for inkasso i Polen Hvis intet er aftalt mellem parterne kalkuleres rente efter polsk lovgivning. Gebyrer Som udgangspunkt tages der ingen gebyrer for rykkere, men der er mulighed for at pålægge skyldner de aktuelle omkostninger vedrørende inkassosagen. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt: Skyldner kontaktes via telefon inden 24 timer Skyldner kontaktes for anden gang via telefon inden 7 dage Skyldner kontaktes personligt på hjemmeadressen inden 14 dage Der laves rapport efter 28 dage Juridisk rådgiver fremsender betalingskrav efter 30 dage Forslag om fogedforretning efter 45 dage Sagsanlæg startes efter 57 dage. Krav til dokumentation for før-retslig inkasso: Skyldners kontaktinformationer Skyldners virksomhedsform Kopi af fakturaer Kontoopgørelse Bekræftelse på levering Dokumentation for skyldners indsigelser De generelle forretningsbetingelser Korrespondance mellem skyldner og kreditor af relevans for sagen Relevante aftaler med tredje part (factoring, overtagelse af gæld m.v.). Retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso Ved retslig inkasso skal der bruges samme dokumentation som ved udenretslig inkasso samt en fuldmagt fra kreditor i underskrevet stand. Retslige tiltag Det er muligt at indkræve fordringen via en stævning udstedt af retten, hvis skyldner ikke har gjort indsigelser. Ved indsigelser fra skyldner skal sagen køres via et almindeligt sagsanlæg (med mulighed for appel), der kan give et eksigibelt grundlag for fogedforretningen. Tidshorisont i retten Sagen overgår som regel til fogedforretning efter 2-3 måneder og sagen vil være afsluttet derfra inden for 8-12 måneder. Gebyrer for retslig inkasso Gebyret er afhænger af gældens størrelse. Udestående mellem EUR: 300 EUR Udestående mellem EUR: 600 EUR Udestående mellem EUR: EUR Udestående mellem EUR: EUR Udestående mellem EUR: EUR Udestående mellem EUR: EUR Udestående mellem EUR: EUR Til disse omkostninger pålægges en retsafgift på 8 % samt et gebyr til oversættelse på 20 EUR + moms pr. side. Gebyrer for retslig inkasso ved indsigelser Inkassogebyret er uændret ved indsigelser. Konkurs Gebyret for at begære en skyldner konkurs afhænger af gældens størrelse: Udestående op til EUR: 450 EUR Udestående mellem EUR: EUR Udestående over EUR: EUR. 13

14 Storbritannien Rykkerprocedure Rykkerbreve Det anbefales at sende to rykkere, hvorefter et brev med varsel om retslig inkasso (Letter Before Action) sendes. Dette inkassovarsel giver skyldner enten 48 timer eller 7 dage til at betale, før der startes retslige skridt. Det er sædvanligvis 48 timer, men kreditor beslutter hvilken tidsramme, der ønskes. Overdragelse til inkasso Sagen bør overdrages til inkasso senest 4 uger efter betalingsfristen er overskredet. En hurtig overdragelse øger tillige sandsynligheden for succesfuld inddrivelse af gælden. Standardrenten for inkasso i Storbritannien Hvis kreditor intet har skrevet i sine forretningsbetingelser vedrørende rente ved forsinket betaling, træder the Late Payment Act 2002 i kraft. Denne giver kreditor lovpligtig ret til at opkræve Bank of England s standardrente + 8 % p.a. Gebyrer Det er ikke generel praksis at opkræve gebyrer for rykkerbreve, da rykkerbreve er en del af den generelle opkrævningsprocedure. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt Første rykkerbrev sendes til skyldner. I brevet gives et to dages varsel til at betale Skyldner forsøges kontaktet via telefon og inden to dage ringes igen Andet rykkerbrev sendes til skyldner Skyldner kontaktes via telefon for tredje gang Inkassobrev sendes til skyldner. Dette giver skyldner 48 timer til at betale ellers overgår sagen til retslig inkasso. Gør skyldner indsigelser, vil Euler Hermes bede om en skriftlig erklæring fra skyldner. Kreditor skal forholde sig til skyldners indsigelser - også selv om det ikke har været muligt at tilvejebringe en skriftlig erklæring fra skyldner. For at kunne tage retslige skridt i sagen kræver det, at Euler Hermes har haft telefonisk kontakt med skyldner, især hvis det drejer sig om et limited company, hvilket er karakteriseret ved et selskab med begrænset hæftelse. I Danmark er sådanne selskaber blandt andet betegnet som aktieselskaber eller anpartselskaber. Er det ikke lykkedes Euler Hermes at opnå telefonisk kontakt med skyldner, overdrages sagen til en sporingsagent til et gebyr på 65 GBP + moms. Ved mere komplicerede sager anvendes en efterforskningsagent, og der opkræves her et gebyr på 90 GBP + moms. Krav til dokumentation for før-retslig inkasso Alle kontaktinformationer på skyldner Kopi af fakturaer Kontoudtog Skyldners virksomhedstype: limited (A/S, ApS), sole trader (enkeltmandsvirksomhed) eller partnership (I/S, fulde navne), PLC (børsnoteret A/S eller ApS). Retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso Alle kontaktinformationer på skyldner Dokumentation (forretningsbetingelser, dokumenter vedrørende kontooprettelse, fakturer, kontoopgørelser, bevis på levering, s, breve). Frembring og send så meget information som muligt Eventuel information om bil, mobiltelefon, bankkonto og nøglekunder Information om indbetalinger, så snart disse er tilgængelige behold selv en kopi af checks Alternativ indkomst. Desuden er det en god idé at sørge for, at eventuelle vidner er tilgængelige. 14 >>

15 Storbritannien (fortsat) Retslige tiltag Der er to muligheder for retslige tiltag: gennem retten eller gennem insolvens (konkurs for privatpersoner). Ved konkurs skal udestående beløb minimum være 750 GBP. Sagen føres ved forskellige instanser, afhængig af gældens størrelse: Udeståender på op til GBP - small claims track bliver behandlet via Bailiff s Court og starter sædvanligvis inden for 8-10 uger Udeståender på mellem GBP - fast track - bliver behandlet via country courts (byretten) og starter inden 30 uger Udeståender på over GBP - multi track - bliver behandlet via High Court og starter inden 30 uger. Tidshorisont i retten Dag 1: Dag 2: Dag 9: Sagen overdrages til Euler Hermes interne juridiske afdeling. De kontrollerer om dokumentationen er tilstrækkelig og i orden Sagen overdrages til advokat Inkassobrev sendes til skyldner En af følgende begivenheder er indtrådt: Skyldner har betalt Betalingsaftale er kommet i stand Skyldner gør indsigelser Kreditor kontaktes og bedes redegøre for, hvordan kreditor forholder sig til skyldners indsigelser Inkassobrev kommer retur og lokalisering af skyldner igangsættes Der startes retslig inkasso. Dag 10: Stævning sendes til retten Dag 11: Stævning udstedes af retten og sendes til skyldner Dag 18: Retten anser forkyndelse for at være opnået Dag 32: Skyldner forventes at have returneret sin anerkendelse af forkyndelsen. Hvis ikke, træffes en afgørelse angående den manglende betaling. Hvis skyldner anerkender kravet, træffes afgørelsen i overensstemmelse med anerkendelsen Dag 46: Skyldner skal have returneret anerkendelse af forkyndelse til retten Dag 47: Ansøgning om afgørelse på baggrund af manglende forsvar Dag 54: Dommen modtages fra retten. Skyldner anmodes skriftligt om betaling Dag 61: Hvis betaling udebliver kontaktes HCEO ( sherif ), med henblik på inddrivelse. Gebyrer for retslig inkasso Standardgebyret er 460 GBP + moms. Gebyrer for retslig inkasso ved indsigelser Det er ikke muligt at angive et specifikt beløb, da gebyret afhænger af den konkrete sag. Der betales derfor pr. time til en advokat. Der er selvfølgelig mulighed for at indhente tilbud. Konkurs Det koster ca GBP at begære skyldner konkurs. 15

16 Sverige Rykkerprocedure Rykkerbreve.. Der sendes maksimalt to rykkerbreve og ét inkassovarsel til skyldner indeholdende advarsel om retslig inkasso. Første rykker kan sendes dagen efter forfaldsdato. Inkassovarsel sendes 7-10 dage efter forfaldsdato i det første brev. Overdragelse til inkasso Inkassosagen kan startes dagen efter fordringen er forfalden. Standardrenten for inkasso i Sverige Hvis intet er aftalt mellem parterne, kan der efter svensk lov (Räntelagen) kræves en standardrente fastsat af Sveriges Riksbank + et tillæg på 8 % p.a. Gebyrer I henhold til svensk lov kan følgende gebyrer kræves betalt af debitor: Rykkergebyr: Som hovedregel skal man have en forudgående aftale med skyldner, hvis kreditor skal have mulighed for at opkræve et gebyr på 50 SEK på rykkerbreve Gebyr for betalingsaftale: Der kan kræves et gebyr på 150 SEK for etablering af betalingsaftale Gebyr for påkravsskrivelse: Der kan kræves et gebyr på 1600 SEK for at sende en påkravsskrivelse. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt Inkassobrev med 7 dages betalingsfrist sendes til skylder Såfremt betaling ikke er sket indleveres betalingspåbud til Kronofogdemyndigheten 12 dage efter inkassobrevet er sendt. Gebyret herfor er 300 SEK. Debitor indskrives herefter i alle offentlige registre, hvilket gør det vanskeligt for debitor at etablere nye kreditter Kronofogdemyndigheten udfærdiger et påbud om, at skyldner skal svare Hvis betalingspåbudet ikke bestrides, udfærdiges en kendelse af Kronofogde myndigheten (formålet med denne er at afgøre, hvorvidt der foreligger aktiver hos skyldner, der kan gøres udlæg i). For eksekvering af kendelsen betales et gebyr på 600 SEK Modsætter skyldner sig et betalingspåbud, har kreditor normalt 10 dage til at indgive ønske om, at sagen overgives til domstolen for videre behandling. Krav til dokumentation for før-retslig inkasso Følgende information skal sendes til Euler Hermes: Kopi af fakturaer Skyldners CVR nummer. 16 >>

17 Sverige (fortsat) Retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso Følgende information skal sendes til Euler Hermes: Kopi af fakturaer Skyldners CVR-nummer Ordrebekræftelse Kontrakter Korrespondance mellem parterne Skriftlige indsigelser Fuldmagt. Euler Hermes erfaring Gode råd ved salg til svenske virksomheder Det anbefales at anvende den svenske fogedforretning (Kronofogdemyndigheten), da denne løsning er nem og billig. Find yderligere information på Information findes både på svensk og engelsk. Retslige tiltag Der er tre muligheder for retslige tiltag: Udstedelse af betalingspåbud Sagsøgning via retten Ansøgning om insolvens. Man skal dog være opmærksom på, at udstedelse af betalingspåbud kun gælder ubestridte fordringer. Tidshorisont i retten Udstedelse af betalingspåbud tager 2-12 måneder. Det tager 4-36 måneder at gennemføre en retssag. Ansøgning om insolvens tager 4-12 måneder. Gebyrer for retslig inkasso Udstedelse af betalingspåbud koster som udgangspunkt 300 SEK, og dertil kommer yderligere 600 SEK ved eksekvering. Standardgebyret for at starte en inkassosag i retten er 450 SEK. Der er en retsafgift på 500 SEK ved ansøgning om insolvens. Gebyrer for retslig inkasso ved indsigelser Retsafgift på 450 SEK + advokatsalær på SEK/time Konkurs Ved indgivelse af konkursbegæring mod en svensk skyldner, skal du betale en ansøgningsafgift på 500 SEK. Ønsker du hjælp fra advokat i forbindelse med konkursbegæringen, skal du påregne et advokatsalær på ca SEK pr. påbegyndt time. 17

18 Tyskland Rykkerprocedure Rykkerbreve Der sendes et rykkerbrev for at være sikker på, at skyldner ikke har indsigelser mod kravet. Overdragelse til inkasso Jo hurtigere inkassosagen overdrages des bedre. Standardrenten for inkasso i Tyskland Hvis der ikke er aftalt en rente mellem parterne, kan man efter tysk lov kræve en standardrente fastsat af Deutsche Bundesbank + et tillæg på 8 % p.a. Gebyrer Udenlandske kreditorer kan ikke opkræve gebyrer fra tyske skyldnere på baggrund af rykkerbreve. Euler Hermes Procedure for før-retslige skridt: Bekræftelse vedrørende modtagelse af sagen sendes til kreditor Der sendes et rykkerbrev til skyldner eventuelt indeholdende forslag til betalingsaftale Skyldner kontaktes telefonisk inden 5 arbejdsdage Der sendes en liste til skyldner indeholdende de udestående tilgodehavender. Krav til dokumentation for før-retslig inkasso: Inkassoordrer (aftale mellem Euler Hermes og kreditor vedrørende inddrivelse af gæld på kreditors vegne) Kopi af fakturaer. Retslig inkasso Krav til dokumentation for retslig inkasso: Der spørges ind til hver enkelt sag, men normalt vil følgende dokumentation være nødvendig og sendes til Euler Hermes: Fakturaer Fuldmagt Ordrebekræftelse Leveringsbekræftelse. Retslige tiltag Det retslige tiltag er Mahnbescheid (se tidligere). Tidshorisont i retten Tidshorisonten afhænger af omstændighederne (retten, område, tilgodehavende etc.). Gebyrer for retslig inkasso både ved og uden indsigelser Gebyrer reguleres af loven og afhænger af omstændighederne (retten, område, tilgodehavende etc.). Herefter afhænger det af den konkrete sag, hvordan sagen fortsættes. Blandt mulige tiltag kan nævnes: Reagerer skyldner ikke, prøver Euler Hermes at henvende sig på hjemmeadressen Telefonisk kontakt med skyldner Fremsendelse af flere rykkerbreve Modtagelse af forslag til et forlig Mahnbescheid startes via Euler Hermes. Mahnbescheid er det første skridt ved retslig inkasso Gør skyldner indsigelser, kontaktes kreditor. Konkurs Normalt begærer kreditor ikke konkurs, da det sjældent fører til nogen gevinst. Ved en konkursbegæring skal der betales advokatsalær og en retsafgift, der er fastsat i lovgivningen. 18

19 Euler Hermes Danmark Amerika Plads 19 DK-2100 København Ø Tel: Fax:

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Holst, Advokater www.holst-law.com

Holst, Advokater www.holst-law.com INKASSO Advokater Du kender det formentlig. Du har udført et stykke arbejde, tilbudt kunden kredit, men alligevel betaler kunden ikke, uanset hvor mange gange han telefonisk har lovet dig det. Det er typisk

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Vilkår og priser Euler Hermes Danmark tilbyder inkasso såvel i Danmark som i udlandet i henhold til vilkårene i denne samarbejdsaftale inklusive

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) BEK nr 352 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Domstolsstyrelsen, j.nr. 2014-4309-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS?

NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS? NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS? VI TAGER KAMPEN OP MOD OMKOSTNINGER! Nordic Debt Collection A/S (NODECO) har netop udviklet en af Danmarks mest gennemskuelige og omkostningbevidste

Læs mere

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner OM INKASSO DANMARK ApS Inkasso Danmark er et privatejet autoriseret inkassobureau med en mission om, at

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender INKASSO UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender 1 Kan det betale sig at sende sagen til inkasso? Ja, det kan det. I de sager, hvor skyldneren betaler

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

DANSK ERHVERV INKASSO

DANSK ERHVERV INKASSO DANSK ERHVERV INKASSO I SAMARBEJDE MED NORDIC DEBT COLLECTION A/S - INKASSO UDEN OMKOSTNINGER ÆRLIGHED Vores aftaler er gennemskuelige - Der er ingen skjulte omkostninger SELVSTÆNDIGHED Veluddannede medarbejdere

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter 2010/1 LSF 201 (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0492 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

INKASSO I IND- OG UDLAND

INKASSO I IND- OG UDLAND INKASSO I IND- OG UDLAND Agenda 1 Morgenmad 2 Inkasso Danmark Brian Nygaard Oswald 3 Inkasso i udlandet Steen Dolmer 4 Åben diskussion mulighed for netværk eller stille spørgsmål ang. en konkret inkassosag

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0442 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVR: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer SVEA Inkasso Klub medlemmer Kontakt: Christian Olsen Telefon: 48 16 94 40 Mobil: 27 52 20 57 E-mail: christian.olsen@sveainkasso.dk 2 (5) Præsentation af Sveakoncernen Svea er et af Nordens største privatejede

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER Side 1 af 5 STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Tlf.nr. E-mail Websted Kreditformidler Tlf.nr. E-mail Websted Lindorff Payment

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

DANSK ERHVERV INKASSO

DANSK ERHVERV INKASSO DANSK ERHVERV INKASSO I SAMARBEJDE MED NORDIC DEBT COLLECTION A/S - INKASSO UDEN OMKOSTNINGER ÆRLIGHED Vores aftaler er gennemskuelige - Der er ingen skjulte omkostninger SELVSTÆNDIGHED Veluddannede medarbejdere

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

MORTANG A D V O K A T E R

MORTANG A D V O K A T E R A D V O K AT I N C A S S O MORTANG A D V O K A T E R K O N C E P T, P R I S E R O G A F R E G N I N G Hos Mortang Advokater har vi udviklet en række incasso-styringssystemer, som medfører, at vores klienter

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0015 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden

Læs mere

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede.

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Inkasso Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Ved at handle på inkassobasis kan I sikre jer i internationale handler uden at det går ud over den nødvendige

Læs mere

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw.

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw. Argus Advokater Tilbud på behandling af inkassosager Argus Advokater inkassoydelser har hermed fornøjelsen af at tilbyde en aftale om behandling af jeres inkassosager. Inkassosager er i denne sammenhæng

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere