Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne."

Transkript

1 Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de rejsebetingelser, der gælder, og det aftalegrundlag, der er mellem dig som kunde og os som rejseudbydere. Lov om pakkerejser Fra 1. oktober 1993 er alle rejsearrangementer solgt i Danmark underlagt Lov om pakkerejser. Det er for at yde dig som kunde bedst mulig forbrugerbeskyttelse. Det vil sige, at når du køber en rejse hos Grønlands Rejsebureau i Danmark, så er vi underlagt visse bestemmelser. Vær opmærksom på at pakkerejser købt på vores kontorer i Grønland ikke er underlagt Lov om pakkerejser. Aftalegrundlaget mellem dig som kunde og os som udbyder i Grønlands Rejsebureau består af ordrebekræftelsen/faktura, eventuelle vouchere og rejseinformation samt de følgende generelle bestemmelser: Generelle bestemmelser Grønlands Rejsebureau er Rejsebureau forening (medlemsnr. 351). Rejser med Grønlands Rejsebureau gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser sammen med nedenstående betingelser. FØR AFREJSE Bestilling af en rejse Du kan bestille en rejse via vores hjemmeside, telefonisk, eller ved personligt at henvende dig i rejsebureauet. Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Grønlands Rejsebureau sender herefter en faktura, som er din bekræftelse på det, du har bestilt. Bestillingen er dog først gyldig, når vi har modtaget depositum. Online bestilling På greenland-travel.dk kan du bestille rejser online via vores website. Hvis du har spørgsmål til rejser og andre produkter, som ikke er på siden, så er du velkommen til at kontakte os. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til Når du handler på greenlandtravel.dk indgås aftaler på dansk. Hvis den fremsendte faktura og de registrerede navne ikke stemmer overens med din bestilling, skal du straks gøre os opmærksom på dette. Transportselskaber kræver, at der er overensstemmelse mellem navne på billetter og gyldig billedlegitimation. Det er dit ansvar som kunde, at der er overensstemmelse mellem det oplyste navn og det der fremgår på fremsendte bekræftelse. I tilfælde af, at en evt. ændring i eller af navnet kræver nye rejsedokumenter eller ændring hos luftfartsselskabet, opkræver Grønlands Rejsebureau et gebyr på kr. 300 samt de omkostninger der er til ændringer hos luftfartselskabet. Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabet kan vurdere en given ændring til at være så stor, at der er tale om en ny reservation og dermed en ny bestilling. Køber du en flybillet, er der undtagelser til ovenstående betingelser der alene gælder ved køb af pakkerejser. Vi gør opmærksom på at der ved køb af flybillet skal være overensstemmelse mellem navne på billetter og gyldig billedlegitimation. Så snart du har modtaget din bekræftelse, beder vi dig venligst kontrollere at samtlige oplysninger er korrekte. Du kan risikere at blive afvist af flyselskabet, hvis oplysningerne ikke er korrekte. Ved eventuelle uklarheder beder vi dig kontakte Grønlands Rejsebureau omgående. I tilfælde af, at en evt. ændring i eller af navnet kræver nye rejsedokumenter eller ændring hos luftfartsselskabet, opkræver Grønlands Rejsebureau et gebyr på kr. 300 samt de omkostninger der er til ændringer hos luftfartselskabet. Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabet kan vurdere en given ændring til at være så stor, at der er tale om en ny reservation og dermed en ny bestilling. Grønlands Rejsebureau benytter flere forskellige luftfartsselskaber til vores produkter. Vi henviser til de respektive luftfartsselskabers egne betingelser og vilkår. Depositum og restbetaling ved køb af pakkerejser Bestillingen er gældende og bindende for begge parter, når der er indbetalt et depositum. Restbetaling skal ske senest 11 uger inden afrejsen, og billetter m.v. fremsendes ca. 4 uger før afrejsen. Ved bestilling senere end 11 uger før afrejse forfalder hele rejsens pris med det samme. Du kan enten betale online, via elektronisk betalings ID anført nederst på faktura, via Side 1 af 5

2 bankoverførsel, via betalingskort eller direkte på vores konto. Husk at angive navn og fakturanummer, hvis du ikke benytter det anførte betalings ID. Det er dit ansvar at der er overensstemmelse mellem fakturabeløb og det indbetalte beløb. Prisændringer efter bestilling Hos Grønlands Rejsebureau er vi nødt til at forbeholde os ret til at forhøje prisen efter rejsens bestilling på grund af ændringer i indkøbsforhold, transportomkostninger (herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-, landings- eller startafgifter), valutakurser eller andre omstændigheder, som vi som arrangør ikke kan tage højde for på forhånd. Dette gør vi kun i sjældne tilfælde, men de meget svingende og til tider stærkt stigende oliepriser har gjort, at vi i visse tilfælde i de senere år har, måtte opkræve ekstra brændstoftillæg, fordi transportselskaberne indfører disse tillæg over for os som arrangører. Gebyrpolitik Grønlands Rejsebureau opkræver et fakturagebyr på kr. 95, som er indregnet i de færdigpakkede rejsers pris. På individuelt tilpassede rejser opkræver vi fakturagebyret separat. Ved rejser som bookes online pålægges ikke ekspeditionsgebyr. Bookes samme online book-bare rejse telefonisk eller ved personlig betjening opkræves et gebyr på 200,- pr. ordre. Ved betaling med betalingskort opkræver vi gebyrer, som svarer til det vi opkræves af vores udbyder. Dankort 1,45 kr. + 0,10 % af beløbet (ca. 20 kr. for beløb på kr.) Dansk udstedte kort MasterCard/Maestro/VISA 1,50% American Express 1,25% Udenlandsk udstedte kort MasterCard/Maestro/VISA 2,95% American Express/JCB 3,75% Faktura og rejsedokumenter fremsendes pr. mail. I fald du som kunde ønsker at modtage faktura eller rejsedokumenter med posten, opkræves et ekspeditions- og forsendelsesgebyr på 175 kr. Sygdomsafbestillingsforsikring Vi anbefaler, at du tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, når du bestiller din rejse. Rent faktisk kan denne kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og skal betales sammen med depositum. Hvis du ved bestilling af rejsen har købt en sygdomsafbestillingsforsikring, indebærer dette, at du indtil afrejsen kan afbestille rejsen på grund af sygdom og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien til sygdomsafbestillingsforsikringen. Hvis afbestillingen først sker efter afrejsen, dækker sygdomsafbestillingsforsikringen ikke. En sygdomsafbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris. Vi gør opmærksom på at afbestillingsforsikringer allerede kan være inkluderet i årsrejseforsikringer, kreditkort m.m. og opfordrer til at man undersøger dette inden der tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring. For at du kan få refunderet det indbetalte beløb kræves der, at du med en lægeattest kan dokumentere, at du selv eller din ægtefælle/samlever, dine børn, svigerbørn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre og svigerforældre, din svoger/svigerinde eller dine rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør, at du deltager på rejsen. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Lægeattesten skal være Grønlands Rejsebureau i hænde senest 1 måned efter afbestilling. Hos Grønlands Rejsebureau tilbyder vi Europæiske Rejseforsikringers forskellige ferieforsikringer med supplerende forsikringer for ulykke, bagagedækning, erstatningsrejse og forsinket fremmøde. Afbestillinger, ændringer og overdragelse Hvis en rejsedeltager afbestiller, ændrer eller overdrager sin rejse til en anden, er der følgende gebyrer per person. - Mere end 11 uger før afrejse betales et gebyr på kr. per person (ved krydstogter med Hurtigruten udgør beløbet 10 % af rejsens pris per person). - Mellem 11 uger og 3 uger før afrejsen er gebyret 50 % af rejsens pris per person. - Mellem 3 uger og 2 uger før afrejse er gebyret 75 % af rejsens pris per person - Mindre end 2 uger før afrejse er rejsens samlede pris tabt. Hvis du ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder Side 2 af 5

3 alle betingelserne for at deltage i rejsen, betaler I efter ovenstående betingelser sammen med eventuelle ændringsgebyrer, der bliver opkrævet af for eksempel luftfartsselskabet. Vi må i øvrigt pointere, at hvis du ændrer eller overdrager pakkerejsen, betragtes det som afmelding og ny tilmelding. Endelig må vi pointere, at en overdragelse forudsætter, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen, og at det er meget vigtigt, at Grønlands Rejsebureau underrettes om en eventuel overdragelse hurtigst muligt. Hvis Grønlands Rejsebureau eller en leverandør ændrer eller aflyser en rejse Som hovedregel kan Grønlands Rejsebureau kun aflyse en rejse i tilfælde af force majeure forårsaget af uvedkommende tredjemand, udefra kommende omstændigheder, krig, strejke, optøjer, naturkatastrofer og lignende. I et sådant tilfælde vil du have ret til at få tilbagebetalt det indbetalte beløb for rejsen uden udbetaling af yderligere kompensation. I tilfælde af, at der kræves et bestemt antal deltagere på turen, forbeholder Grønlands Rejsebureau sig ret til at aflyse rejsen indtil 20 dage inden afrejse. Hvis dette skulle ske, tilbyder vi en alternativ tur. Er dette ikke muligt, annullerer og refunderer vi rejsen. Herudover kan der ikke gøres erstatningskrav gældende. Hos Grønlands Rejsebureau forbeholder vi os ret til at ændre et programsat hotel, vandrehjem eller et andet overnatningssted til et overnatningssted af samme eller højere standard. i forbeholder os ligeledes retten til at ændre en programsat helikoptertransport til båd eller omvendt, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. Flytider i rejseplan og billetter De tider, der er anført i billetten og rejseplanen, er lokale tider. Kontrollér derfor altid afgangstiderne i de dokumenter, du modtager fra os. Det er din forpligtelse at sikre, at det du har bestilt også er det, du har modtaget fra os. Hvis der mod forventning forekommer ændringer i afrejsetider før rejsens start, gør vi vores yderste for at gøre dig opmærksom på dette. Visum/PAS og ID/Indrejse USA Det er den rejsendes egen forpligtigelse at sikre gyldigt pas samt nødvendige visum. For danske statsborgere er der ikke visumpligt til Grønland, Island og Færøerne. Ved rejser udenfor Europa skal pas normalt være gyldige mindst 6 måneder efter hjemkomst. Ved rejser til USA skal der foretages en forhåndsregistrering på https://esta.cbp.dhs.gov Grønlands Rejsebureau påtager sig ikke noget ansvar for manglende gyldigt pas, nødvendige visa eller indrejsetilladelse til USA. UNDER REJSEN Forsinkelser Vi gør opmærksom på, at den programmæssig afvikling af rejserne herunder særligt flyvninger til/fra og i Grønland på grund af de arktiske vejrforhold af og til kan medføre forsinkelser eller omlægninger af ruterne. Vi opfordrer dig til at oplyse dit mobilnummer ved bestilling af rejser og flybilletter således at vi/luftfartsselskabet let kan komme i kontakt med dig i tilfælde af forsinkelser eller ændringer i rejseplanen. Ved omlægning af rejsen eller ved forsinkelser er overnatninger indenfor rejsens datoer med i prisen. Omkostninger, der opstår ved forlængelse af rejsens varighed, påhviler som hovedregel deltageren. Grønlands Rejsebureau kan i sådanne tilfælde ikke dække udgifter til ændret rejse, tabt arbejdsfortjeneste m.m. Afvikling af udflugter og tilkøbsarrangementer Afvikling af alle udflugter og andre tilkøbsarrangementer er betingede af vejret, og vi gør opmærksom på, at der kan forekomme aflysninger på grund af vejr eller tekniske problemer med skibe og helikoptere. Vi gør altid vores bedste for at de planlagte udflugter gennemføres på et senere tidspunkt under rejsens forløb. I tilfælde af, at dette ikke kan lade sig gøre, refunderes det indbetale beløb for den ikkegennemførte udflugt efter hjemkomst. Specielt vedr. rejser med skib og krydstogtsskibe Vi tager forbehold overfor de tilrettelagte produkter, som indeholder sejlads. Vind, vejr og is kan forårsage, at der ikke kan lægges til i de angivne byer og bygder, ligeledes kan vejr og/eller is forårsage, at det ikke er muligt at gennemføre hele det planlagte sejlprogram, og det kan betyde, at et eller flere anløb annulleres, og at sejlprogrammet derfor må forkortes. Grønlands Rejsebureau kan ikke gøres ansvarlig for ovenstående, ligesom der ikke kan kræves kompensation for mistede anløb. Manglende anløb eller omlagte sejlruter som følge af bl.a. vind, vejr, is og strejker er ikke at anse som misligholdelse af den indgåede aftale. Side 3 af 5

4 Erstatning Grønlands Rejsebureaus erstatning er begrænset til de beløb, vores underleverandører kan begrænse deres erstatning til i medfør af international lovgivning, fx Montrealkonventionen og luftfartsloven for flyrejser og Athenkonventionen/Søloven for skibsrejser. Grønlands Rejsebureau har som Rejsebureau Forening tilsluttet sig dennes ordning med Europæiske Forsikring for udvidet ansvarsforsikring (medlem A0053b). Luftfartsselskabernes ansvar De luftfartselskaber, vi benytter, påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagerne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. Med hensyn til ansvar for din indskrevne bagage henviser vi til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser. Grønlands Rejsebureau benytter flere forskellige luftfartsselskaber til vores produkter. Vi henviser til de respektive luftfartsselskabers egne betingelser og vilkår. Klager og reklamationer Hvis du ønsker at klage over noget under rejsen, så kontakt Grønlands Rejsebureaus rejseleder eller vores lokale repræsentant, så hun eller han har mulighed for at udbedre eventuelle mangler. Du har pligt til at underrette om en evt. fejl/mangel undervejs på din rejse, så vi har mulighed for at udbedre den. Hvis du undlader at gøre opmærksom på dette under rejsen, kan du miste retten til at få medhold i en klage, som fremsendes efter hjemkomsten. Fortrydelsesret Du har ved køb på greenlandtravel.dk ikke fortrydelsesret på 14 dage, jf. Forbrugeraftalelovens 17, stk. 2 nr. 1. Grønlands Rejsebureau tilbyder dog, at du kan fortryde indenfor 24 timer efter din bestilling. Ønsker du at annullere din ordre bedes du sende en mail til med dit ordrenummer indenfor 24 timer. Vi sender dig naturligvis en bekræftelse på din annullering. EFTER REJSEN Klager og reklamationer efter hjemkomst Hvis der er noget, du vil klage over efter rejsen og som vi ikke har kunnet udbedre under rejsen, beder vi dig kontakte vores hovedkontor i København så hurtigt som muligt og senest 2 uger efter hjemkomsten. DIVERSE Øvrige betingelser Vi har gjort vores bedste for at undgå trykfejl i vores trykte materiale, annoncer og på vores hjemmeside, men det kan jo svipse. Vi tager derfor forbehold for trykfejl og computerfejl i disse medier. Ethvert krav mod Grønlands Rejsebureau skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejse Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark. Rejsegarantifonden Grønlands Rejsebureau er Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden (medlemsnr: 351). Bidrag til Rejsegarantifonden er inkluderet i alle priser på vores pakkerejser. Forbehold i trykte materialer Vi gør opmærksom på, at vores trykte materialer er udarbejdet på baggrund af de priser og tidstabeller, vi kender ved redaktionens afslutning. Vi tager forbehold for evt. ændringer af flytider og priser i trykte Materialer. Persondatapolitik For at du kan indgå aftale med os på greenland-travel.dk, har vi brug for følgende oplysninger: Navn Adresse Telefonnummer adresse Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Grønlands Rejsebureau A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Grønlands Rejsebureau A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på greenlandtravel.dk er Grønlands rejsebureau A/S. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Side 4 af 5

5 Oplysninger afgivet til greenlandtravel.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Grønlands Rejsebureau A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Grønlands Rejsebureau A/S via e- mail Logstatistik Vi bruger en logstatistik på greenland-travel.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere greenland-travel.dk. (version /lge) Side 5 af 5

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Namibia Safari og himbafolk Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til bl. a. Naukluftørkenen og himbaerne 2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Aarsleff Adventure w w w.l i v s r e j s

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning USA - Østkystens højdepunkter Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Lincoln Memorial, Washington USA - Østkystens højdepunkter

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Rejs med hjerte, hjerne & holdning Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet Dato 13-03-2015 Varighed 9 dage Pris 18.998, Afrejse Billund Rejseleder Dansk Japan med Herning, Midtjylland og Klub

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Kina fra nord til syd med Folkeskolen

Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kejserbyen Beijing, Shanghai Orientens dronning og spændende togrejse på 1. klasse med dansk rejseleder, 9 dage Specialrejse i samarbejde med Folkeskolen Afrejse d.

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning Albatros' Centralamerika Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Albatros' Centralamerika Et brag af en rejse til Panama, Costa

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER Firmainformation Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz CH-020.4.049.544-0 CHE-178.977.909 MWST Tlf: +41-(0)44-2666274

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere