- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE"

Transkript

1

2 KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE AT SPREDE GLÆDE pa VAR MED TL AT FESTLGGØRE DAGEN NB'ERE VAR MED TL GEN AT MARKERE EN FESTDAG TAK TL JER ALLE SPORTSLG BØRGE Z SERE HLSEN 1 - OGSA 1991? JA, OVENNÆVNTE SPØRGSMAL ER DER NÆPPE NOGEN, DER KAN SVARE pa ENDNU OG SPØRGSMALET LGGER OGSA AT DER ER 2 MULGHEDER OPRYKNNG TL JYLLANDSSEREN ELLER NEDRYKNNG TL SERE 2_ NAR MAN SER pa STLLNGEN SERE 1 EFTER 6 KAMPE, JA, sa ER STUATONEN DEN AT NB ER NUMMER 12 OG SDST DER ER VEL NÆPPE NOGEN DER UDFRA DENNE STLLNG VL DRØMME OM OPRYKNNG MEN NEDRYKNNG sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLGGENDE, MEN ALLGEVEL VL JEG MENE, AT DET ER FOR TDLGT AT SGE NOGET OM DET SER V pa DE ANDRE HOLDS PLACERNG, sa ER DET NTERESSANT AT SE DE ØVRGE 3 OPRYKKERES PLACERNG FREDERCA KFUM SOM RYKKEDE OP SAMMEN MED NB ER PLACERET SOM NR 8, OG SKÆRBÆK OG RØDDNG ER HENHOLDSVS NR 7 OG NR 10 ALTSA ALLE 4 HOLD ER BLANDT DE NEDERSTE SKÆRBÆK HAR SOM NR 7 6 PONTS OG V HAR 2 DER ER KKE STOR FORSKEL ET PAR VUNDNE KAMPE VL VÆRE NYTTGE NU DET ER ALTSA KARAKTERSTSK, AT DE 4 OPRYKKERE HAR FAET NOGET AT SE TL SERE 1 DER GAR ALTD - NÆSTEN - NOGEN TD FØR DE NYE HOLD HAR VÆNNET SG TL DET NYE TEMPO DEN HØJERE RÆKKE DOG VL JEG STRAKS TLFØJE, AT V SNART SKAL TL AT HAVE PONTS NAR DETTE SKRVES HAR V LGE AFSLUTTET KAMPEN MOD KOLDNG BOLDKar - OG DET GAV SOM BEKENDT HELLER KKE PONTS UDFRA KAMPENS F ØB VL JEG MENE, AT DET VAR RETFÆRDGT NOK, MEN HAVDE HELDET V T MED OS DE SDSTE MNUTTER HAVDE V FAET UAFGJORT JEG HAR KKE SET ALLE KAMPE AR, MEN DOG ALLE HJEMMEKAMPE RØDDNG KAMPEN BURDE V HAVDE VUNDET, MEDENS DE 2 NEDERLAG TL FREDERCA FF OG KOLDNG B EFTER MN MENNG VAR ORDEN PLACERNGEN AF NETOP DE 2 HOLD TOPPEN TYDER pa AT DE ER GODE - OG KKE BLOT pa NORD-ALS EFTER FORLYDENDE SKULLE V HAVE VUNDET SKÆRBÆK, OG KAMPEN FREDERCA MOD KFUM VAR MEGET LGE OG GAV OGsA 1 PONTS DERFOR TROR JEG STADG pa NB V HAR VÆRET TÆT VED DET VENDER FORHABENTLG SNART DET V ENDNU MANGLER ER TEMPO SPLLET TEMPO KRYDRET MED FGHT NU ER TEMPO KKE BLOT AT LØBE FORTSÆTTES SDE 4-3 -

3 ehpert STÆRKT, FOR DET KAN V NOK, MEN SKKERHEDEN BOLDSPLLET SKAL FØLGE MED, OG HER MANGLER V ENDNU NOGET BADE FREDERCA OG KOLDNG VSTE ND MELLEM FNT FODBOLD, HVOR JEG SPECELT HÆFTEDE MG VED DEN MADE DE FLYTTEDE SG FOR NSN Soregade 2 Nordborg tf ' HNANDEN, sa DER ALTD VAR EN AT SPLLE OG Skoegade 2 Guderup tf to MANGE GANGE VAR DET EN SPLLER FULD LØB FREMAD KOLDNGS 3 MAL VAR EN NYDELSE OG LGE EFTER LÆREBOGEN OM FODBOLD LAD OS TAGE VED Gå ti speciaisten - det betaer sig LÆRE AF DE GODE HOLD - OG SLA DE MNDRE GODE OG SENERE OGSA DE GODE Nordborg Autoopretning OG TL SLUT VL JEG GERNE HABE AT ALLE SPLv Svend Causen LERE KLUBBEN pa SENOR HOLDENE SPLLER MED Undervognsbehanding DEN NDSTLLNG AT GØRE 1 HOLDET BEDRE, FORSTAET SALEDES AT MAN FORSØGER AT SPLLE r Tf Meemvej 7 Nordborg DET SGTE AT NA pa ET HØJERE HOLD, OG MA TL SDST AT NA 1 HOLDET DET BØR VÆRE ENHVER SPLLERS MAL AT SPLLE FOR EN PLADS pa 1 HOLDET DET KAN KUN GAVNE ALLE HOLD OGSA ' 1 HOLDET HELD OG LYKKE MED DE VDERE KAMPE SERE 1?n'S (OG DE ØVRGE SERER) LAD OS GØRE HVAD V KAN OG LDT TL FOR AT BEVARE PLADSEN SERE 1 EN e t :::::::j '11' URE GULD STOAEGAOE 15 U30 NORDBORG ' v;;d SØLV TLF 745 sr 57 at vente 1\LSGADF:S ,KØRESKOLE! Bitf BLOMSTERHUSET Storegade 7 Nordborg Tf MEDLEMSKONTNGENT SKRVNDE STUND - 14 MAJ ER STATUS FOR MEDLEMSKONTNGENTBETALNGEN DEN, AT NB KAN STLLE MED ET SENORHOLD OG 2 UNGDOMSHOLD MED FLERE UDSKFTNNGSSPLLERE AF SPLLERE SOM! MENER, DE KKE SKAL BETALE KONTNGENT NU ER DER KKE AFTALT MED KLUBBENS BESTYRELSE AT OVENNÆVNTE SPLLERE ER KONTNGENTFR DET ER NOGET DE SELV HAR UDVALGT SG TL DET GAR BLOT KKE - ALLE SKAL BETALE, HVS DU KKE HAR FAET BETALT FOR FORARETS FODBOLDSPL sa ER DET ALTSA OPOVER NU V GLEMMER DG KKE DET BLVER KKE BLLGERE AF AT VENTE OK DU OPNAR AT DER ER MERE ARBEJDE FOR ( DER SKAL OPKRÆVE KONTNGENTET, MEN V OVB VEJER OGSA AT TLLÆGGE RYKKERE ET BELØB, FEKS 20,00 KR OM DET HJÆLPER VDES KKE - MEN DET KAN HVERTFALD "BETALE" LDT AF JECENTER STOREGADE 15 TLF NORDBORG '{i /,jj; "\' \\ " tf/ 'f; siden 1865 ) hvor venner mødes (ffif\ -på bordet -4- EKSTRAARBEJDET HVS DU ER EN AF DEM DER SPLLER, ER DU OGSA EN AF DEM, DER SKAL BETALE OG DET ER NU HVS DU KKE ALLEREDE HAR GJORT DET 11 EN KG HD TL Ko1801 DERES "OK KØBMAHD TELEFON ANDERLEDES FODBOLDTRÆNNG ØJEBLKKET BLVER DER SNAKKET OM FNTER OG BOLDBEHANDLNG BOLDKLUBBEN MNPUTAFD LL PUTAFD ARBEJDER pa LVET LØS MED AT BLVB GTGERE FODBOLDSPLLERE FO T GAVNE DEN TEKNSKE KUNNEN ER TRÆNNGEN LAGT OM FRA STARTEN AF MAJ OG NDTL SOMMERFEREN DENNE OMLÆGNNG BETYDER, AT CA 5060 % AF TRÆNNGSTDEN BRUGES TL FOREVSNNG OG NDLÆRNG AF FNTER OG BOLDBEHANDLNG DET ER KLUBBENS MAL, AT BØRNENE SKAL MODTAGE EN EGENTLG UNDERVSNNG, HVORDAN, DE BLVER BEDRE FODBOLDSPLLERE DET KAN GODT GVE NOGLE SMApROBLEMER, DA KKE ALLE ER LGE GODE TL AT KONCENTRERE SG - MEN DET GAR FORELØBG RMELGT FNT HVS V SER pa, HVAD FODBOLDTRÆNNG HAR NDEHOLDT DE SDSTE AR, MA V ERKENDE, AT DER KKE ER BLEVET BRUGT RET MEGEN TD pa AT VDEREUDVKLE BØRNENE TEKNSK HENSEENDE, DEN MESTE TD ER ANVENDT TL AT SPLLE SMABOLD OG DET HAR DE ALLERFLESTE BØRN LYST TL, sa DET HAR VÆRET HELT FNT, MEN EFTER VORES MENNG KKE NOK DET HAR VST SG, AT FODBOLDSPLLETS KVALTET ER DALET KENDELGT - DET ER BLEVET MEGET FYSSK BETONET SMA BØRN HAR DYRKET EGENTLG KONDTONSTRÆNNG, HVLKET DE EFTER ALLE EKSPERTERS UDSAGN SLET KKE BEHØW'", ELLER HAR GAVN AF - DET HAR KUN GJORT TK GEN TRST OG MONOTON EN ANDEN GRUND TL DEN ARLGERE TEKNK SKAL SES DET FAKTUM, AT DER KKE ER RET MANGE MULGHEDER FOR BØRN TL AT SPLLE FODBOLD pa GAbER OG GRØNNE OMRADER,00(Y NORDBORG SOLCENTER 0 Lyngkide Rugykke 15 0 o o o Tf &t"'kip og hårdesign ; '":'for hende ti og ham E: ' vi Lene Larsen, Stationsvej 5 (vi Kvicky) Ti ANDELSBANKEN STAT()NSVEJ4 -, TLF4!i0533 Ocekakøbmanden EJNAR LORENSEN købmand, Turøvej 42 Kirkeby Tf

4 MATAS MATERALSTEN Sroreqeee 36 Tat JA SELV VORE KOMMUNALE DRÆTSPLADSER ER LUKKEDE UDEN FOR DEN ORGANSEREDE TRÆNNGSTD V HAR EN TRO pa, AT BØRN, DER LÆRER NOGLE MULGHEDER FOR AT SPLLE BOLD, AT BØRN, DER KAN SE EN UDVKLNG HOS SG SELV, VL FØLE EN MOTVATON - OG LYST TL AT BLVE BEDRE V MENER, DET ER VGTGT AT BRUGE MEGEN TD pa Der er atter gang i den på Nord-As gsiigbeveegpdtpn _pa DETTE TDSPUNKT PASSER DET LANGT BEDRE ND 32 BØRNENES UDVKLNG TL EKSEMPEL KAN JEG,\\i44S NÆVNE, AT BØRN SVERGE KKE SPLLER 11 MANDS,,,\S FODBOLD FØR DE ER 13 AR GAMLE DER SPLLES KUN {\ot\ MANDS, OG DETTE ER HELT KLART FOR AT FREMME Øe DEN PERSONLGE UDVKLNG AF SPLLERNE HOLLAND HAR MAN NDSET DET SAMME OG ER G ET SKRDT VDERE, DA BLVER DER ARRANGERET,TURNERNGER FOR 4-MANDS HOLD FOR MG AT SE, ER DE,T MAsKE MED TL AT GVE BØRNENE EN ENDNU [BEDRE UDVKLNG DET ER KLAR,T, AT MED FÆRRE SPLLERE pa HOLDET FAR DEN ENKELTE BOLDEN MØBLER MERE - DET GVER EN BEDRE TEKNK JEG VL VOVE;DEN pastand, AT 11-MANDS FODBOLD FOR BØRN UNDER Storegade Nordborg 12-ARSALDEREN ER OPFUNDET AF VOKSNE MENNESKER, Tf DER KKE HAR SKELET RET MEGET TL BØRNENES BEHOV - OG UDVKLNG VED AT FREMME DEN OVENFOR SKTSEREDE UDVKLNG VL V OGSA GVE BØRNENE EN ROLGERE UDVKLNG, sa DE FAR TD TL AT BLVE GLADE FOR FODBOLDSPLLET - sa DE FAR TD TL AT UDVKLE ET GODT Hemuth uss KAMMERATSKAB EN ATMOSFÆRE, DER KKE ØDELÆGGES AT PRÆSTATONSPRES OG ELTEDYRKELSE NAR JEG Hovnberg Butikscenter SKRVER DSSE LNER, VL JEG OGSA GERNE TAKKE 8430 Nordborg - tf TRÆNERNE NB FOR, AT DE ER GAET MED pa DEERNE - DET HAR TRODS ALT BETYDET ÆNDRNGER DERES, DSPOSTONSMULGHEDER, MEN JEG ER SKKER pa, AT DET SDSTE ENDE VL GVE NSPRATON OG GEVNST FORM AF MERE SEVÆRDG FOBOLD NB t P N S E C U P TONNY PETERSEN Center Sko JA, SA ER DET LGE FØR NORD-ALS BOLDKLUBS STORE FODBOLDSTÆVNE MED DELTAGELSE AF UDENLANDSKE OG DANSKE TOPHOLD NDENFOR YNGLNGE OG JUNORHOLD FOREGAR PNSEN pa BANENE VED NORD-ALS DRÆTSCENTER UDOVER HOLD FRA DE KENDTE DANSKE KLUBBER BRØNDBY, OB, VEJLE, SLAGELSE, HADERSLEV, AAB OG ULKEBØL ER DER DELTAGERHOLD FRA VESTTYSKLAND, ØSTTYSKLAND, ENGLAND, HOLLAND OG SVERGE DER ER MED DSSE HOLD SAMLET pa NORD-ALS VRKELG MULGHED FOR AT SE FODBOLD AF HØJ KLASSE FORMODENTLG KOMMER DER OGSA NOGLE DRAMATSKE KAMPE FOR TEMPERAMENTET KOMMER OFTE TL FULD UDFOLDELSE NAR HOLDENE MØDES HVEM VL KKE GERNE NA FNALERNE NB'S PNSECUP DE TDLGERE AR HAR DER VÆRET VST VRKELG TOPFODBOLD -OG DET BLVER DER GVETVS OGSA AR j r HVS DU VL SE FODBOLD SOM ER SJÆLDENT DRÆTSCENTRET PNSEN pa NORD-ALS, sa TAG TL JOHN PEDERSEN KONSULENT NB ERK NØRSKOV OG JOHN PEDERSEN FORTSÆTTER GEN AR MED PRØVERNE TL NB'S TEKNKDPLOM DER TRÆNES DEN 165 D 305 OG D 136 ALLE DAGENE KL ALLE FRA 10-ARSALDEREN HAR LOV TL AT KOMME OG TRÆNE DERES TEKNSKE FÆRDGHEDER OG AFLÆGGE PRØVER Det betaer sig atid at g ti fagmande HANS SCHMDT Ure & optik - Gud & søv Løjtertoft 8a - tf NORD-ALCUF (sj - 7 -

5 HJÆLP DG SELV!! DET SKER - OG DET SKER OFTE - AT DER FORBNDELSE MED EN FODBOLDKAMP padrages EN SKADE HVAD GØR MAN VED DET JA, OFTE GØR MAN KKE NOGET, MEN SOM REGEL ER DET UKLOGT HVS MAN SØGER HJÆLP pa RETTE STED KAN MAN OFTE KOMME BETYDELGT NEMMERE OVER FØLGERNE DET ER MAsKE KKE BEKENDT FOR ALLE, MEN NB EJER FAKTSK 2 APPARATER, SOM VED BRGT LYNGKLDES HJÆLP KAN ANVENDES VED SKADER "BRGTS APPARATER" KAN HJÆLPE VED "FORSTUVNNG, FORVRDNNG, FORSTRÆKNNG, FBERSPRÆNGNNGER, TRÆLAR, BLODSAMLNGER OG KNÆSKADER OGSA LYSKENSKADER ER DER HJÆLP AT HENTE TL HVS DU padrager DG EN SKADE OG DU ER TVVL OM SKADENS OMFANG sa KONTAKT FØRST EN LÆGE BEHANDLNG MED ELEKTROTERAP VED BRGT SKAL HELST STARTE HURTGT EFTER SKADENS padragelse SELVE BEHANDLNGEN VARER 3 KVARTER ALLE DER SPLLER NB (FRA PUSLNGE TL VETERAN) KAN FA BEHANDLNG HOS BRGT - OG DET ER GRATS! DET DU SKAL GØRE ER AT RNGE TL BRGT (TLF ) OG AFTALE TD OGSA LØRDAG/SØNDAG KAN DER GVES BEHANDLNG FLERE AF NB'S SPLLERE HAR FAET BEHANDLNG MED ELETROTERAP (DYBGAENDE MASSAGE) OG SOM OFTEST MED ET GODT RESULTAT Birgit har på bie det ti højre en af de idt ædre NB'er under behanding Birgit understreger, at det er vigtigt,at man kommer under behanding hurtigst muigt efter at ska en er opstået, for så ska der ikke så mange behandinger ti Hviket igen vi sige, at du kommer hurtigere igang igen Per kunne kun give Birgit ret Pers skade var nemig af ædre dato, men som det fremgår af biedet, så har Per ikke noget mod behandingen Det ser heer ikke ud ti,at det gør væsentigt ondt! VED FORSTUVNNG, FORVRDNNG, FORSTRÆKNNG, FBERSPRÆNGNNG, KNÆSKADER ELLER TRÆLAR, BLODSDAMLNGER, LYSKENSKADER KONTAKT: BRGT LYNGKLDE RUGLYKKE 15 TLF KLP UD

6 Stort udvag i dame- og børnetøj Storegade 37 TH S '""'f!rorre'" f i fjrn J J J E N S E N Fa Storegade 46 - Nordbg - Ti Locks k/er Tf Det er "ULDKRÆMMEREN" En kendt NBer og udkræmmer fra "Nordborg på toppen" har sogt sin kræmmerbutik Da der gik det rygte, at der i den anedning var gratis ø, kunne ae hodkammeraterne komme ud af huerne På side 11 kikker Bør e an t i kurven FRA DEN KULØRTE ængst ti hæjre PRESSE Paraevej 2 - Lavensby ettr"s';'! nspjraton LØrenzAntJersen FORBNDELSE MED AT NB HAR FAET NYE SPLLESØNDERBORG NORDBORG DRAGTE, DER DESGN OG ORNAMENTERNG (TRYK) ADSKLLER SG EN DEL FRA TDLGERE SÆSONERS TRØJER, FØLGER SALEDES HER ET PAR LNER ANGAENDE KLUBBENS FARVER OG BEKLÆDNNG DER VAR UNÆGTELGT MERE SKRATTEN OG MNDRE RUM END HOS DBU OG HUMMEL, DA DE NYE TRØj) MARGUERTTEN JER V PRÆSENTERET FOR PUBLKUM DETTE 3: SKE BLA pa STADON 1 OG 2 HOLDS-KAMPParaevej 6 Lavensby ENE 2 paskedag, HVOR ET PAR TØJTALERE VAR AN- BRAGT JUST DENNE ANLEDNNG MEN AK, paskedag BLEV TL BEDEDAG OM DET VAR LEDNNGEN ELLER ANLEDNNGEN FORBLVER NOK DET UVSSE MEN VST ER DET, AT ANLÆG pa ANLÆG (HØJTTALERE pa STADON) KUN FREMBRAGTE AUDELLE EFFEKTER, DER BEDST KAN KARAKTERSERES SOM ÆG DER MASES MOD ÆG (DET DER OGSA KALDES pasketryk - EN ÆKEL LYD), SERVCE OG SALE DES DESVÆRRE KKE FREMBRAGTE DE FORKUNOECENTER VENTEDE BUDSKABER DET NEDENSTAENDE BØR DERFOR Mads Causens Vej 1 (LÆ)SES SOM ET SUPPLEMENT TL DET SETE SAMT EN SLAGS ERSTATNNG FOR DET SKETE 4, HAFN A Teefon o

7 M PERREqAARD 6430 NORDBORG MAGASNET) FREMLAGDE ALLE MULGE OG/ELLER Uå bf </> $"< SKÆVE MULGE KOMBNATONER AF TRØJER OG BUKSER TL"i :: c: THORVALD MED BDROG VERNER "POST" PETERSEN OGSA MED i$ j,ffi :-'Restaurant DET DRESS SOM SØNDERBORG POST SPLLEDE FODo B!sue <, Storegade 43 BOLD DETTE BESTOD AF EN SORT-OG-RØD STR"-:- r" i \}\"":'-'" Tf BET TRØJE OG DERTL HVDE BUKSER SALEDES ENEDES MAN - EFTER DEN SÆDVANLGE PARLEMENTARSKE DSPUT - OM AT VÆLGE DEN SORTOG-RØD STRBEDE BLUSE MED DERTL HØRENDE SORTE BUKSER, SOM STAMMEDE FRA CARL ERK RASMUSSENS KOLLEKTON OG NDGK EN KOMBNATON MED EN VVS Nordborg ApS ORANGE TRØJE TJA, HVLKEN NTUTON OG HVLMeemvej 2 _ Nordborg KET FREMSYN DE DELTAGENDE FOLK TL DETTE SKUE FORTJENER FAKTSK ET FARVE-FREMSYN SOM Teefon TE A ANERKENDELSE FOR ERKENDELSE HERTHA Bitf ER T TL AT SPLLE RØDE BUKSER OG MLAN Gasfyr- Oiefyr- Varme - Sanitet MA NØJES MED HVDE BUKSER NB HAR BOGSTAVELGT samtbikkensagerarbejde SAT SG pa DE SORTE BUKSER DENNE HENSEENDE ( SKAK KALDES DETTE VST EN SYDAFRKANSK ABNNG) FORBNDELSE MED OVENSTAENDE UNDERSØGTE MAN, HVORMANGE FORENNGER DANMARK DER MATCHEDE DETTE KOSTUME DET VSTE SG, AT DET FARVE OG TAPET KKE VAR SÆRLGT ALMNDELGT HER LANDET Storegade 17, Nordborg FAKTSK VAR DETTE DRESS RET UALMNDELGT, DET KUN FREDERKSHAVN SPLLEDE NOGET LGNENDE DERMED VAR SAGEN AFGJORT OG "BERR-SPORT" KUNNE SE FREM TL NDTÆGTER AF EN STØRRELSESORDEN, sa SORTSYN OG RØDE TAL VAR OVERSTAEDE KAPTLER LANGESØ HERREFRiSØR (DEN MYTOLOGSKE VERSON MED JEPPE "MALER" OG UNDGA VENTETDEN - BESTi TtD DE TLOVERS-BLEVNE SPANDE NDEHOLDENE RØD OG Drej et godt nummer SORT MALNG FORBLVER UDOKUMENTERET) AF EEDAKTONELLE GRUNDE FORTSÆTTES NDLÆGGET v John H Rasmussen NÆSTE UDGAVE AF SPORTEN UDEN AT VÆRE NOGEN Mågevej 2, Langesø BROBY-JOHANSEN FORTÆLLES DER OM FORSKELLGE KARAKTERSTSKE OUTFLS GENNEM ARENE SAMT DE PSYKOLOGSKE ASPEKTER AF DE SORT-RØDE FARVER ØH, ELLER RØD-SORTE FARVER DETTE OPKLARES OGSA! MASKE? A S 6474 SKOVBY TLF TLF KORN - FODERSTOFFER BRÆNDSEL - BYGGEMATERALER ERK JENSEN r LPHANSEN Tf BL-HJØRNET '" vi Frederik Hom mtlx Løjtertoft 13 Tf Vacusac - en ny terap med store mugheder JEN VACUSAC & HELSECENEn,FrdtMd " G Guderup 13 A, Gudrop {A; ANSEN NB: JEG VED GODT, AT SORT KKE ER NOGEN FARVE BYENS GRLL Karn Storegade 50 DN LOKALE SPECAL-OPTKER Bjarne Nyt syn MALERMESTER K V Optik Fa PBeshey's Efterf v Kaj V 8 Kristensen Storegade 65 DEN DANSKE BANK HANS JØRGEN PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG Teefon TELEFON MALERFORRETNNG Hessehøjvej 32 f

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

-3 - ==========================================

-3 - ========================================== DET GAMLE OG HEJ TL DET NYE ========================================= sa HAR V FORLADT DET GAMLE KLUBHUS DET GAMLE HUS FYLDT MED GAMLE MNDER FRA TDEN SOM OMKLÆDNNGSRUM FOR HAVN BJERG DRÆTS FORENNG SOM

Læs mere

... F O R A R S T A N K E R

... F O R A R S T A N K E R F O R A R S T A N K E R sa ER ALT KLAR TL START pa TURNERNGEN 990, MEN FORUD ER GAET STORT AREJDE FRA SAMTLGE LEDERE, TRÆNERE OG ESTYRELSE MED \( FA ALT TL AT HÆNGE SAMMEN. NOGEN KOMMER - ANDRE GAR - MEN

Læs mere

3 - ? ============================== REALITET, MEN MAsKE SKER DET SNART.

3 - ? ============================== REALITET, MEN MAsKE SKER DET SNART. FRA ROALLE TL LANDSHOLDET? ============================== SELVFØLGELG KAN DET LADE SG GØRE, REALTET, MEN MAsKE SKER DET SNART. SELVOM DET ENDNU KKE ER EN EFTER AT HAVE SPLLET pa DRENGEHOLD FRA HUN VAR

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

~ 3 - YDERLIGERE PLETSKUDENE.

~ 3 - YDERLIGERE PLETSKUDENE. EN FN SÆSON ER VED AT VÆRE TLENDEBRAGT. NB ER NAET O EN RÆKKE HVOR KLUBBEN ALDRG HAR VÆRET FØR. SERE. EFTER EN FORRYGENDE SÆSON, SOM A NUVÆRENDE TDSUNKT (89005 MANGLER HELE 3 KAME, ER ORYKNNGEN AFGJORT.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

NB-SPILLERE KOM BLANDT DE 16, DER KOM MED FRA REGION IV. SAMMEN MED 48 ØVRIGE SPILLERE FRA DE 3 ANDRE REGIONER HAR DER

NB-SPILLERE KOM BLANDT DE 16, DER KOM MED FRA REGION IV. SAMMEN MED 48 ØVRIGE SPILLERE FRA DE 3 ANDRE REGIONER HAR DER JUNOR-SPLLERE TL UDTAGELSESTEST TL REGONSHOLD OG JYDSK-HOLD ND MELLEM DEN NORMALE TRÆNNG OG KAMPE WEEKENDEN FOREGAR DER FOR FLERE NB-MEDLEMMER OGSA FODBOLDAKTVTETER pa ANDRE FRONTER SALEDES HAR EN RÆKKE

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

- 3 - ARRANGERER SØNDAG DEN 01.09.91 OM EFTERMIDDAGEN ET *PR-FREMSTØD* FOR N.B. I HAVNBJERG. NY DRENGETRÆNER

- 3 - ARRANGERER SØNDAG DEN 01.09.91 OM EFTERMIDDAGEN ET *PR-FREMSTØD* FOR N.B. I HAVNBJERG. NY DRENGETRÆNER FORMANDEN ORENTERER ======================================= PR-ARRANGEMENTET HAVNBJERG UNGDOMSAFDELNGEN ARRANGERER SØNDAG DEN 01.09.91 OM EFTERMDDAGEN ET *PR-FREMSTØD* FOR N.B. HAVNBJERG. NY DRENGETRÆNER

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

V I N T E R T I D E N

V I N T E R T I D E N F R A B 2. HALVAR ø R G E I V I N T E R T I D E N 1989 NU I VINTERTIDEN - TÆNDERKLAPRENDE OG MED KOLDE TÆER, HVOR ALLE'UDENDØRS AKTIVITETER ER LAGT pa HYLDEN FOR 1989 BLIVER DER TID TIL ET TILBAGEBLIK

Læs mere

~_= ATER I 88 3 - ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere.

~_= ATER I 88 3 - ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere. =======k=======k=!=== Torsdag den 19. januar afholdt NB st årlge generalforsomlng på Nørherredhus. Der var et ganske pænt fremmøde - godt 50 - herblandt forældrerepræsentanter fra ungdomsafdelngen (herom

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

- 3 - T O P K A M P E N A A B E N R A A ===========================================

- 3 - T O P K A M P E N A A B E N R A A =========================================== T O P K A M P E N M O A A B E N R A A =========================================== SØNAG EFTERMAG EN 10 SEPT VAR ER STLLE NORBORG OG LANGESØ'S GAER ERMO VAR ER GOT 300 TLSKUERE AT FNE pa STAON VE RÆTSCENTRET

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte FoV-\/.øaa"- 7q 1'{.' Lc6 Stephan Hansen, Nykøbng F. Bueslryttelaug, sgter efter medatjer ved senor-em ndendørs slovenske Koper. Pnrverroro Stephan Hansen skal forsvare bronzemedaljer fra sdste ndendørs-em

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at:

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at: FRIE ABELSKE GRUPPER. IAN KIMING Hvs X er delmængde af en abelsk gruppe, har v det v som sædvanlgt en abelsk gruppe bruger addtv notaton at: X = {k 1 x 1 +... + k t x t k Z, x X} (jfr. tdlgere sætnng angående

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

a,der var engang da fodbold var et spil for gentlensn

a,der var engang da fodbold var et spil for gentlensn DER VAR ENGANG ader var engang da fodbold var et spl for gentlensn hvor unge så vel som ældre mødtes ()g gav nlnanden en g(d Egfar kamp tl glæde for både spllere og publkum Men den td er forlængst forb

Læs mere