AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER..."

Transkript

1 Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta). AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... 3 Standardvaluta er altid kurs Øvrige kurser angives i forhold til standardvaluta... 3 Opdatering af valutakurser... 4 Hvor ofte skal valutakurser opdateres... 4 Opdater valutakurser... 4 VALUTAKODER PÅ KONTI (FINANS, KUNDER, LEVERANDØRER ETC.)... 5 POSTERE I KASSEKLADDEN I FREMMED VALUTA... 5 KØB OG SALG I VALUTA... 7 DOKUMENTATION AF VALUTAPOSTERINGER... 8 KURSREGULERING Sådan kursreguleres i regnskabet Kursregulering af debitorer og kreditorer Regulering af lagerværdi Regulering af værdibeholdninger Kursdifferencer på betalinger Det er muligt at føre konti (finans, kunder, leverandører) i en valuta, der er forskellig fra regnskabets grundvaluta. Alle beløb gemmes i valuta og omregnes til regnskabets grundvaluta, der gemmes på hver transktion. Det er muligt at oprette firmaer (regnskaber) i forskellig valuta. Regnskabets grundvaluta angives i firmakartoteket under Generelt/Opsætning/Firmaer. Copyright Aesiras 2009 Side 1

2 At benytte valuta betyder Som udgangspunkt bogføres alt i grundvalutaen for regnskabet/firmaet til kurs 100. Køb og salg i fremmed valuta i indkøbsordrer og salgsordrer. Køb i én valuta og sælg i en anden. Køb i én valuta og betal i en anden. Finans-, debitor- og kreditorkonti kan påføres i valutaforslag. Alle kontis saldi og lagerværdier er altid i standardvaluta. Der kan posteres i flere valutaer på samme konto, saldoen opgøres altid i standardvaluta. Der kan posteres i kassekladden i fremmed valuta og det omregnes til standardvaluta. Sælg i én valuta og modtag betaling i en anden valuta. Kursdifferencer bogføres automatisk. Valutakoder For at kunne bogføre og handle i andre valutaer skal der oprettes valutakoder og - kurser. Regnskabets standardvaluta skal altid være oprettet. Koden angives i firmakartoteket under Generelt/Opsætning/Firmaer og kan ikke ændres undervejs. Copyright Aesiras 2009 Side 2

3 1. Vælg Generelt/Opsætning/Valutaer. Hvis du benytter standardregnskabet, er der i forvejen oprettet nogle valutakoder. 2. Tryk på F2, Opret for at oprette en ny valutakode. Det anbefales, at du benytter samme ID (i feltet Valuta) som benyttes som den internationale standard. 3. I feltet Navn kan du skrive hele valutaens navn. For en beskrivelse af de øvrige felter, se da venligst on-line hjælpen. Valutakurser Nederst i valuta-skærmbilledet oprettes valutakurserne. Standardvaluta er altid kurs 100 Standardvalutaen har altid kurs 100. Intet andet. Øvrige kurser angives i forhold til standardvaluta Øvrige kurser angives i forhold til standardvalutaen. Det vil sige, hvad koster 100 enheder af valutaen i standardvaluta. Eksempel: Hvad koster 100 Euro. Hvis dagskursen er 7,45, så koster 100 Euro altså 100*7,45=745 og kursen skal angives til 745 på Euro. En transaktion omregnes altid jfr. gældende kurs på transaktionsdatoen. Hvis f.eks. seneste kurs er fra og transaktionen bogføres d , benyttes kursen pr Hvis transaktionen ligger før 31.03, benyttes kursen, der var gældende på datoen inden. Copyright Aesiras 2009 Side 3

4 Kursen i kurstabellen anvendes kun som forslag. Brug altid den faktiske kurs, som banken har anvendt ved bogføring. Hvis der er forskel på de kurser en faktura og en betaling er bogført til, beregnes og bogføres kursdifferencen automatisk jfr. kontoen, der er angivet i feltet Kursdifference. Opdatering af valutakurser Hvor ofte skal valutakurser opdateres Det afhænger af mange ting og af, hvorledes du vælger at bogføre posteringer i fremmed valuta. Hvis du fakturerer i valuta dagligt, kan du opdatere valutakurserne dagligt for at sikre, at beløbet i standardvaluta bliver omregnet til den bedst tilnærmede kurs. Derved bliver den aktuelle saldo mest korrekt. Hvis du f.eks. bogfører indbetalinger i valuta dagligt, er det vigtigt at beløbet omregnes jfr. gældende dagskurs, så beløbet i standardvaluta i banken svarer til det, der er bogført på bankkontoen i systemet. Samtidigt får du også bogført kursdifferencer korrekt (mellem fakturatotal og betaling). Hvis du ikke benytter valutatransaktioner ret meget, så er det nok at opdatere kursen, når du skal bogføre en ny transaktion i valuta for at få den korrekte omregningskurs til standardvaluta. Hvis du bogfører alting i standardvaluta, er der ingen grund til at opdatere valutakurser. Opdater valutakurser Det er mest hensigtsmæssigt at oprette en ny kurs med en ny dato frem for at rette den eksisterende kurs. Hvis du opretter ny dato og ny kurs, hver gang der ændres valutakurs, kan du følge udviklingen og dokumentere kurserne. Copyright Aesiras 2009 Side 4

5 1. Placér markøren på Valutakurser-fanen. 2. Klik med musen i næste linje, eller tryk på Pil ned-tasten eller F5, Ret for at oprette en ny kursdato og valutakurs. 3. Angiv dato for kursen samt kurs. Al fakturering pr. denne dato eller senere benytter denne kurs, indtil en ny dato og kurs oprettes. Valutakoder på konti (Finans, Kunder, Leverandører etc.) Alle konti, herunder finanskonti i kontoplanen, kunder, leverandører og varer kan oprettes med valutakode. Kontoens valutakode foreslås, når kontoen benyttes. For eksempel foreslås en finanskontos valutakode, når kontoen anvendes i kassekladden og en kundes valutakode foreslås, når der oprettes en salgsordre på kunden. Valutakode på en konto er kun et forslag og forslaget kan rettes. Kontoens saldo føres altid i standardvaluta. Det vil sige, at uanset hvilken valuta eller valutaer, der anvendes ved bogføring og fakturering, er saldoen altid i standardvaluta. Bemærk! Valutakodeforslaget på en konto kan ændres uden videre. Det har kun betydning for valutaforslaget ved bogføring og oprettelse af ordrer. Kontoens saldo er jo altid i standardvaluta. Postere i kassekladden i fremmed valuta Der kan bogføres posteringer i kassekladden i valuta. Hvis du f.eks. har modtaget en regning i udenlandsk valuta, kan du bogføre regningen med den udenlandske valutakode og beløbet i den udenlandske valuta. Beløbet omregnes automatisk til Copyright Aesiras 2009 Side 5

6 standardvaluta før posteringen bogføres. Begge beløb, i valuta og standardvaluta, kan ses på posteringen. Når du bogfører en betaling af en faktura i kassekladden (også åbenpost), uanset om det er en leverandør- eller kundefaktura, kan du benytte valuta. Hvis der er ændret i kursen på faktureringstidspunktet og kursen på betalingstidspunktet (jfr. angivelserne i systemets valutakartotek), bogføres kursdifferencen automatisk på konto for kursdifferencer jfr. opsætningen under Generelt/Opsætning/Valutaer. Hvis kursen i valutakartoteket ikke er ændret, skal kursdifferencen bogføres manuelt, så det stemmer med beløbet, der er betalt i DKK (standardvaluta). Du kan endog bogføre en betaling i én valuta, uanset fakturaen er i en anden valuta. En eventuel forskel mellem værdi i standardvaluta på faktura og betaling bogføres automatisk som kursdifference. Copyright Aesiras 2009 Side 6

7 Eksempel: 1. Faktura på 100,00 i standardvaluta DKK. 2. Betales med 14 euro, kurs 745 = 104,30 DKK. Kursdifferencen er 4,30, der automatisk bogføres på konto for kursdifference, der er angivet på valutakoden Eur. Giver følgende bogføring: Finanskonti Finanskonti Debet Kredit Debet Kredit 7011 Samlekonto Debitorer Varesalg 1) 100,00 1) 100,00 2) 100, Bank 4520 Kursdifference 2) 104,30 4,30 Køb og salg i valuta Salgsordrer og indkøbsordrer kan oprettes, opdateres og faktureres i fremmed valuta. Hvis der er valutakode på kunden eller leverandøren, foreslås denne kode automatisk på ordren. Copyright Aesiras 2009 Side 7

8 Når der er oprettet salgspris(er) i varekartoteket, omregnes prisen automatisk til den angivne valuta. Du kan købe og sælge i blandet valuta på samme leverandør eller kunde. Dog ikke på samme ordre. Beløbene opdateres på leverandører og kunder i hhv. beløb, valuta og Standardvaluta. I regnskabet opdateres alle beløb jfr. gældende kurs i valutakartoteket. Lagerværdien er altid i standardvaluta. Det vil sige at købs- og salgsværdier på lageret altid er i standardvaluta og ikke i fremmed valuta. Ved betaling beregnes og bogføres kursdifference automatisk, hvis kursen har ændret sig fra faktureringstidspunktet til betalingstidspunktet. Dokumentation af valutaposteringer Det er altid muligt at se regnskabsposterne i valuta og standardvaluta. Under Finans/Rapporter/Finansposteringer kan du afgrænse rapporten på valgfri felter via Afgrænsning-knappen. Her er der valgt Dato, Kontonr. og Valuta. Copyright Aesiras 2009 Side 8

9 Hvilket giver følgende afgrænsningsmulighed: Rapporten viser alle posteringer i perioden, kontointervallet og valgte valuta. Her er et uddrag af rapporten: Copyright Aesiras 2009 Side 9

10 På kunder, leverandører og varer kan du se alle posteringer på fanen Posteringer. Du kan se beløbet i valuta i feltet Beløb, valutakoden i feltet Valuta og beløb i standardvaluta i Beløb DKK (eller hvad der nu er standardvaluta i regnskabet). Kursregulering Hvordan opstår behovet for kursregulering? Det gør det bla. når: Kursen ikke er reguleret i valutakartoteket, og der f.eks. er bogført til den samme kurs i en længere periode. Kursen på posteringerne har dermed ikke været korrigeret til dagskurs. Værdien af beholdninger i udenlandsk valuta skal reguleres (værdipapirer, kontanter, mv). Kursregulering sker oftest kun ved afslutning af et regnskabsår eller et større perioderegnskab. I alle virksomheder sker kursreguleringen ud fra revisorens, alternativt controlerens, vurdering. Sådan kursreguleres i regnskabet Kursregulering af debitorer og kreditorer Det sker altid automatisk på betalingstidspunktet, hvis kursen har ændret sig siden faktureringstidspunktet, og den er opdateret i valutakartoteket. Men det gælder jo kun de poster, der er betalt. Udeståender skal vurderes ved regnskabsafslutningen. Det nytter ikke, at værdien er alt for skæv, fordi den er omregnet til standardvaluta til en alt for høj eller lav kurs. Derfor må der ske en vurdering af de saldi, der står i debitor og kreditorkartoteket. Det vil sige, hvilken kurs er de omregnet til i forhold til, hvad de burde være omregnet til. Copyright Aesiras 2009 Side 10

11 Regulering af lagerværdi VALUTA Hvis lageret er opgjort og omregnet til en forkert kurs, skal lageret også kursreguleres og kursreguleringen skal bogføres i Finans. Hvis f.eks. en vare er købt hjem til 100 Euro, til en alt for høj kurs, skal varen kursreguleres. Rådfør dig altid med din revisor, inden du foretager lagerreguleringer. Regulering af værdibeholdninger Hvis beholdninger i regnskabet (værdipapirer, kontanter mv.) skal kursreguleres, bogføres det via kassekladden. Før enten differencen eller før hele værdien tilbage og frem igen til ny kurs. Igen rådfør dig altid med din revisor først. Kursdifferencer på betalinger Som allerede skrevet flere steder; hvis kursen er ændret på betalingstidspunktet, og valutakartoteket er ajourført, bogføres kursdifferencen automatisk i regnskabet. Hvis det viser sig, at beløbet på kontoudtoget er anderledes end det bogførte indbetalte beløb, skal du bogføre differencen manuelt for at få bankkontoen til at stemme. Differencen føres på bankkontoen og modposten på konto for kursreguleringer i driften. Copyright Aesiras 2009 Side 11

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere