Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat"

Transkript

1 Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat

2 I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres tilbehør må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tal med Widex distributør i dit land angående bortskaffelse af dit høreapparat. 2

3 Indhold Tillykke med dit AIKIA høreapparat AIKIA (AK-9) Batteriinformation Batteritype Isætning af batteriet Udskiftning af batteriet Tænd og sluk Markering af højre og venstre Isætning af AIKIA Mulige indstillinger når du tænder dit høreapparat Udtagning af AIKIA Automatisk justering af lydstyrken Finjustering af lydstyrken Lytteprogrammerne Skift mellem lytteprogrammerne Hold AIKIA ren Renseværktøj Høreapparatet Øreproppen Vedligeholdelse Gode råd Hjælpemidler Audioindgang FM-systemer Fjernbetjening Hvis høreapparatet ikke virker

4 Tillykke med dit AIKIA høreapparat Du har valgt at få et eller to høreapparater fra Widex. Tillykke med dit valg. Dit AIKIA høreapparat er et høreapparat, der gør det muligt for dig som bruger at få indflydelse på dets indstillinger, og således få skræddersyet dit høreapparat til både dit høretab og din livsstil. Det vil sige, få opfyldt de behov du har som høreapparatbruger i en moderne verden. For at få det optimale udbytte af dit nye AIKIA høreapparat anbefaler vi, at du læser hele brugsanvisningen. Vi håber, du bliver tilfreds med dit nye Widex høreapparat. 4

5 AIKIA (AK-9) 1. Mikrofonåbningerne, hvor lyden kommer ind i høreapparatet. 2. Volumenkontrol, findes på nogle AIKIA modeller. Den giver dig mulighed for at finjustere lydstyrken, der ellers reguleres automatisk. 3. Programvælger, som giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige lytteprogrammer. 4. Tænd/sluk kontakt. 5. Batteriskuffe, med neglegreb til nemt at svinge batteriskuffen ud. 6. Krog Plastikslange Øreprop Lydkanal Ventilationskanal, som sikrer, at der kommer 5. luft til øregangen

6 Batteriinformation Batteritype Den anbefalede batteritype til dit AIKIA høreapparat er: Luft-zink batteri, størrelse 13. Tal med din hørespecialist om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. For at sikre optimalt udbytte af høreapparatet bør batterierne anvendes inden den opgivne dato. Da batterierne er af typen luft-zink, skal de bruge luft for at virke. Klistermærket skal derfor først fjernes, når batteriet skal bruges. Batteriet vil begynde at virke nogle sekunder efter at klistermærket er fjernet. Batteriets holdbarhed er afhængig af flere forhold: F.eks. indstillingen af dit høreapparat, hvor mange timer du bruger det dagligt og de lyttemiljøer du bruger det i. 6

7 Isætning af batteriet Inden du sætter et nyt batteri i dit høreapparat, skal du huske at fjerne det lille klistermærke på batteriet. Hvis der er limrester eller andre fremmedlegemer på batteriet, bør det ikke anvendes. 7

8 Når du skal sætte batteriet i høreapparatet, svinges batteriskuffen ud i bunden af høreapparatet. Dette gøres ved at skubbe til neglegrebet i modsatte side af tænd-sluk-kontakten. Batteriets plustegn (+) skal vendes opad. Er batteriskuffen svær at lukke, er batteriet ikke anbragt korrekt. 8

9 Udskiftning af batteriet Hvis du hører fire små hurtige biplyde, mens du har dit høreapparat på, er det tegn på, at batteriet er ved at være brugt op. Hvis batteriet i høreapparatet er brugt helt op, vil der ikke komme nogen lyd fra høreapparatet. Det er meget individuelt, hvor lang tid høreapparatet kan fungere, efter at batterialarmen har lydt. Vi anbefaler derfor, at du altid har et nyt batteri ved hånden. Hvis du ønsker det, kan du få ændret biplydenes niveau eller få dem sat ud af funktion. Tal med din hørespecialist om dette. Lad aldrig et brugt batteri sidde i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lække, vil det skade høreapparatet. Når du skifter batteri, er det en god ide at holde høreapparatet hen over et bord eller et tæppe, hvis du skulle tabe høreapparatet eller batteriet. 9

10 Tænd og sluk Batteriskuffen er placeret nederst på dit høreapparat. Den fungerer også som tændsluk-kontakt. Høreapparatet tændes, når man skubber den lille tap opad og slukkes, når man trykker den nedad. Når høreapparatet er slukket kommer OFF (slukket) til syne øverst på batteriskuffen. Husk altid at slukke høreapparatet, når du lægger det fra dig. Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge høreapparatet i flere dage. 10

11 Markering af højre og venstre Hvis du bruger høreapparat i begge ører, kan du få lavet en farvemarkering på høreapparaterne, så du altid kan kende dem fra hinanden og placere dem korrekt. Et rødt mærke på højre høreapparat og et blåt mærke på venstre høreapparat. 11

12 Isætning af AIKIA Inden du anbringer dit høreapparat på øret, skal du sætte et batteri i høreapparatet. Start med at placere øreproppen i øregangen, idet du holder fast nederst på slangen. Det kan også være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. 12

13 Efter øreproppen er placeret, skal selve høreapparatet placeres bag øret, således at høreapparatets krog hviler på øret, tæt ind mod hovedet. 13

14 Mulige indstillinger når du tænder dit høreapparat Dit høreapparat kan indstilles til at starte op på to forskellige måder. I den normale opstartsindstilling kan dit høreapparat hyle lidt, imens du sætter øreproppen i øret. Et alternativ er en indstilling hvor høreapparatet aktivt forhindrer hyl, imens øreproppen sættes i øret. Du kan sammen med din hørespecialist vælge den opstartsindstilling, der passer dig bedst. 14

15 Udtagning af AIKIA Sluk dit høreapparat inden du tager det af. Fjern først selve høreapparatet fra bag øret. Træk derefter forsigtigt øreproppen ud af øregangen, mens du holder fast nederst, for enden af slangen. Hvis det er vanskeligt, kan det hjælpe at vrikke øreproppen forsigtigt fra side til side, mens du trækker den ud. Det kan også være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. 15

16 Automatisk justering af lydstyrken AIKIA regulerer automatisk lydstyrken i høreapparatet alt efter, hvilke omgivelser, du befinder dig i. AIKIA måler lyden i omgivelserne adskillige tusind gange i sekundet og justerer lydstyrken i høreapparatet derefter. Med AIKIA behøver du slet ikke at bekymre dig om indstilling af lydstyrken det sker helt automatisk. Vigtigt: Hvis lydstyrken i dit høreapparat generelt er for kraftig/svag eller gengivelsen af lyde virker forkert, eller du ønsker yderligere vejledning i brugen af dit høreapparat, bør du kontakte din hørespecialist. 16

17 Finjustering af lydstyrken Hvis dit høreapparat er udstyret med en volumenkontrol, er denne i form af en lille vippekontakt. Ønskes lyden kraftigere end den automatiske regulering har justeret den til, presses kontakten opad. Ønskes lyden svagere, presses kontakten nedad, hvorved lydstyrken gradvis ændres i den ønskede retning. Hver gang du bruger volumenkontrollen, vil du høre en bip-lyd. Hvis du ønsker det, kan du få ændret biplydene eller få dem sat ud af funktion. Du kan også få sat din volumenkontrol ud af funktion, hvis du ikke ønsker at bruge den. Tal med din hørespecialist om dette. 17

18 Når høreapparatet har været slukket og du tænder det igen, vil det starte ved normal lydstyrke. 18

19 Lytteprogrammerne Dit AIKIA høreapparat kan være udstyret med op til fire forskellige lytteprogrammer, der hver især er målrettet til bestemte lyttesituationer. Sammen med hørespecialisten, skal du finde ud af hvilke programmer, der er relevante for dig. Hvis dit behov ændrer sig senere, kan valget af lytteprogrammer ændres. Hørespecialisten kan i denne brugsanvisning skrive, hvilke lytteprogrammer, der er tilgængelige i dit høreapparat (se skema side 22). I kan vælge mellem følgende programmer: 19

20 AIKIA Master: Dette lytteprogram er standardprogrammet i AIKIA. I Masterprogrammet arbejder alle høreapparatets automatiske funktioner på at sikre bedst mulig hørbarhed, taleforståelse og komfort i alle lyttesituationer. Tilvænningsprogram: Dette lytteprogram har de samme egenskaber som Masterprogrammet, men det giver lidt mindre forstærkning af lyden. Lytteprogrammet er ideelt, hvis dette er dit første høreapparat, og du gerne gradvist vil vænne dig til alle de nye lyde. Musik: Dette lytteprogram er ideelt, når du skal lytte til musik. 20

21 TV: Dette lytteprogram er ideelt, når du skal lytte til TV. M+T: I dette lytteprogram lytter du via mikrofonen (M) i høreapparatet og telespolen (T). Dette lytteprogram gør det muligt at lytte direkte til lydkilden, samtidig med at du kan høre den omgivende lyd. T: I dette lytteprogram lytter du via en telespole (T) og ikke via mikrofonen (M) i høreapparatet. Telespolen kan kun anvendes steder, der har installeret et teleslyngeanlæg. Aktivering af telespoleprogrammet gør det muligt at lytte direkte til lydkilden og samtidig udelukke den omgivende støj. 21

22 Skema over lytteprogrammerne Program Valgte programmer: Bruges til:

23 Skift mellem lytteprogrammerne Man skifter mellem lytteprogrammerne ved at trykke på den lille knap på ryggen af høreapparatet. Hvis du ikke ønsker at bruge din programvælgerknap, kan du tale med din hørespecialist om at få den sat ud af funktion. Små biplyde angiver, hvilket program du har valgt: Program 1: En kort biplyd Program 2: To korte biplyde Program 3: Tre korte biplyde Program 4: En lang og en kort biplyd 23

24 Antallet af forskellige biplyde afhænger af, hvor mange programmer du sammen med hørespecialisten har valgt at have i dit høreapparat. De valgte lytteprogrammer nummereres 1-4. Bagest i denne brugsanvisning finder du ekstra programskemaer til, hvis du sammen med hørespecialisten senere vælger en anden programkombination. 24

25 Hold AIKIA ren Renseværktøj Til dit høreapparat eksisterer der følgende renseværktøjer: 1. Batterimagnet, til nemmere at placere batteriet i batteriskuffen med. 2. Rensenål, til at rense ventilationsåbningen og lydkanalen i øreproppen med. 3. Blød klud, til at tørre høreapparatet af med Kontakt din hørespecialist, hvis du har brug for ekstra renseværktøj. 25

26 Høreapparatet Selve høreapparatet skal rengøres med en blød klud, hver gang du har brugt det. Du må aldrig bruge vand eller rengøringsmidler. Når du ikke bruger dit høreapparat, er det en god ide at lade batteriskuffen stå åben, så høreapparatet kan blive udluftet lidt og evt. fugt i høreapparatet kan forsvinde. 26

27 Øreproppen Det er vigtigt, at øreproppen er ren og uden ørevoks eller fugt. Hvis den er stoppet, skal du rense åbningerne med en rensenål. En gang om ugen, eller oftere hvis det er nødvendigt, skal du tage øreproppen af slangen og vaske øreproppen i lunkent vand. Husk at skylle øreproppen godt bagefter og lad den tørre natten over. 27

28 Hvis der, når høreapparatet igen tages i brug, stadigvæk er fugt i øreproppen, kan du bruge en lille blæsebold eller lignende til at blæse den sidste rest af fugtighed væk. Du må aldrig bruge sprit eller andre former for rengøringsmidler, når du vil rense øreproppen. Hvis slangen til øreproppen bliver slap, stiv, gul eller revner, skal du sætte en ny slange på. Tal med din hørespecialist om, hvor du får en ny slange, og hvordan du klipper den til. 28

29 Vedligeholdelse Dit høreapparat, vil holde længe, hvis du vedligeholder det rigtigt. Her er et par gode råd, som kan forlænge høreapparatets levetid: Husk at slukke for høreapparatet, når du ikke bruger det. Hvis du ikke skal bruge det i flere dage, skal du tage batteriet ud. Du skal behandle det forsigtigt og omhyggeligt. Når du ikke bruger dit høreapparat, skal du opbevare det i æsken, på et køligt og tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i det. Når du ikke bruger dit høreapparat, må du ikke udsætte det for kraftig varme eller fugtighed. 29

30 I omgivelser med høj luftfugtighed kan det være en god ide dagligt at benytte Widex tørrekit for at mindske fugtigheden inden i høreapparatet. For yderligere information, læs indlægssedlen der følger med Widex tørrekit. Når du går i bad eller i vandet, skal du huske at tage dit høreapparat af, ligesom du heller ikke må have det på, når du bruger en føntørrer eller hårspray. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere høreapparatet. 30

31 Hvis du skal under strålebehandling (f.eks. kortbølge, røntgen, MR- og CT-scanning osv.), skal du huske at tage dit høreapparat af. Nogle former for strålebehandling kan ødelægge dit høreapparat. Anbring f.eks. aldrig dit høreapparat i en mikrobølgeovn. Den stråling, der kan komme fra f.eks. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er svagere og vil ikke skade dit høreapparat. Widex høreapparater er ikke godkendt til at kunne bruges i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. 31

32 Gode råd Når du bruger høreapparat, øges risikoen for at ørevoks samles til egentlige propper. Hvis du har mistanke om, at der har samlet sig en prop af ørevoks i dit øre, skal du kontakte din læge. Ørevoks kan nemlig nedsætte dels din egen hørelse og dels høreapparatets virkning betydeligt. Som høreapparatbruger er det i øvrigt en god ide at få skyllet ørerne et par gange om året. Du bør være omhyggelig med, at høreapparatet og dets dele ikke er tilgængelige for børn, der kunne putte dem i munden. Hold også batterier uden for børns rækkevidde og kassér de brugte batterier med omhu. Skift ikke batterier for øjnene af børn og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Put aldrig batterier i munden, da du kan risikere at sluge dem. Er skaden sket, bør du straks kontakte din læge. 32

33 Høreapparatet er lavet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation, også i øregangen. I de fleste tilfælde kan sådan et problem løses sammen med din hørespecialist. Vær i øvrigt opmærksom på, at brugen af en hvilken som helst type høreapparat/øreprop vil kunne betyde en let øget risiko for infektioner i øregangen. En infektion kan opstå, fordi øret ikke får den nødvendige ventilation. Vi anbefaler derfor, at høreapparatet/øreproppen tages ud om natten, så øregangen ventileres. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse høreapparatet/øreproppen efter behov. Hvis der opstår infektion, bør du desinficere dit høreapparat/øreprop og søge læge. Tal med din hørespecialist om hvordan du desinficere dit høreapparat/øreprop. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer til at rengøre høreapparatet/øreproppen. 33

34 Hjælpemidler Audioindgang Dit AIKIA høreapparat kan, via en audioindgang/ audiosko, kobles direkte til forskellige former for teknisk hjælpemidler (FM-system og CROS/Bi- CROS system) samt eksternt audioudstyr (radio, TV mm.) På den måde kan du få lyden fra fx. en radio eller fra en taler udstyret med en FM mikrofon ført direkte ind i høreapparatet. 34

35 Når en audiosko er tilsluttet høreapparatet, bliver et eller flere af dine standard lytteprogrammer erstattet af særlige audio-programmer. I skemaet nedenfor kan din hørespecialist notere, hvilke audio-programmer du har adgang til, samt hvilken programplads de ligger på. Når du sætter audioskoen på, vil høreapparatet automatisk skifte til et audio-program (se side 36). Hvis du herefter ønsker at skifte til et af de andre programmer, skal du bruge høreapparatets programknap. Så snart du tager audioskoen af, genetableres den normale række af lytteprogrammer (se side 22). 35

36 Program Programrækkefølge med audiosko

37 Vigtigt: Hvis dit høreapparat forbindes med apparater, der er forbundet med en elektrisk stikkontakt, skal sikkerhedsforeskrifterne i IEC normen være opfyldt. Høreapparatet må ikke forbindes til stik, der er forsynet med et af følgende symboler: For yderligere detaljer om brugen af audioindgang henviser vi til din hørespecialist. 37

38 FM-systemer Et FM-system er et teknisk hjælpemiddel, som kan anvendes som tilbehør til AIKIA. FM-systemet gør det nemmere, at forstå tale i vanskelige lyttesituationer. Widex FM-system hedder SCOLA. Systemet består af en lille radiosender med en mikrofon, der placeres tæt på den, der taler, og en lille radiomodtager, der klikkes på AIKIA via en FMsko. Rækkevidden er omkring 15 meter afhængig af omgivelserne. Både lytter og taler kan bevæge sig frit omkring, idet SCOLA-systemet er trådløst og der derfor ikke er nogen generende ledninger. Tal med din hørespecialist om hvorvidt du kunne have glæde af et FM-system. 38

39 Fjernbetjening en anden måde at betjene dit høreapparat på En fjernbetjening er et tilbehør til dit høreapparat. Den gør det muligt at justere lyden eller skifte mellem flere lytteprogrammer i dit høreapparat. Du har mulighed for at vælge mellem to forskellige fjernbetjeninger. En simpel model og en udvidet model. Tal med din hørespecialist om, hvorvidt du kunne have glæde af en af disse fjernbetjeninger.. 39

40 Hvis høreapparatet ikke virker På de følgende sider finder du nogle gode råd om, hvad du skal gøre, hvis dit høreapparat ikke virker som det skal. Du kan selv undersøge følgende, inden du kontakter din hørespecialist: Hvis høreapparatet er tavst, kan det være fordi: Høreapparatet ikke er tændt. Sørg for at batteriskuffen, der fungerer som tænd-sluk kontakt, er skubbet helt opad og OFF ikke er synlig. Batteriet er fladt / virker ikke. Sæt et nyt batteri i og sørg for, at det er placeret korrekt. Øreproppen er tilstoppet. En blokering af øreproppens lydudgang skyldes ofte ørevoks. Rens den tilstoppede lydudgang. 40

41 Hvis lyden i høreapparatet ikke er kraftig nok, kan det være fordi: Batteriet er næsten opbrugt. Sæt et nyt batteri i. Øreproppens lydudgang er tilstoppet. En blokering af øreproppens lydudgang skyldes ofte ørevoks. Rens den tilstoppede lydudgang. Øret er tilstoppet af ørevoks. Du bør kontakte din ørelæge/læge. Din hørelse er forandret. Du bør kontakte din hørespecialist. 41

42 Hvis høreapparatet hyler vedvarende, kan det være fordi: Øret er tilstoppet af ørevoks. Du bør kontakte din ørelæge/læge. Slangen er knækket. Skift slangen. Slangen er gullig og stiv. Skift slangen. Slangen meget nemt ryger af enten øreproppen eller krogen på høreapparatet. Skift slangen. Der er en revne i krogen/vinkelstykket. Du bør kontakte din hørespecialist. Øreproppen ikke er korrekt anbragt i øregangen. Tag øreproppen ud og prøv igen. Det er vigtigt, at øreproppen placeres rigtigt i øregangen. Øreproppen sidder for løst. Du bør kontakte din hørespecialist. Hvis høreapparatet fungerer uregelmæssigt, kan det være fordi: Tænd/sluk knappen er snavset. Skub den frem og tilbage nogle gange. 42

43 Skema over lytteprogrammerne Program Valgte programmer: Bruges til:

44 M #01v Printed by HTO / #01

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B1 / B2 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B11 / B12 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret DIT WIDEX MIND HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) mind440 mind330 mind220 Dato: Batteristørrelse: 13 2 Programmer:

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater 6 En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Denne brochure er nummer 6 i en serie fra Widex om hørelse og

Læs mere

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening RC4-2 Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

CIC, MIC, Canal, I-øret

CIC, MIC, Canal, I-øret B R U G S A N V I S N I N G CIC, MIC, Canal, I-øret Tillykke med dine digitale høreapparater. De repræsenterer nogle af de teknologisk set mest avancerede høreapparater, som fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING CIC, MIC, ITC, HS, FS Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

information til forældre

information til forældre information til forældre tm WIDEX BABY 440 Den bedste start i livet For små børn spiller hørelsen en central rolle i den måde, de udvikler deres sprog og fortolker verden på. Spædbørn hører lyde specielt

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Høreapparat - og hvad så?

Høreapparat - og hvad så? Høreapparat - og hvad så? Indhold Forord.................................................3 Øret, hørelse og høretab...................................4 Høreapparaterne.........................................5

Læs mere

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat BRUGSANVISNING BTE Tillykke med dine digitale høreapparater, som repræsenterer nogle af de mest avancerede høreapparater, der fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt denne brugs anvisning m.h.t. brug og vedligeholdelse

Læs mere

Cellion primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Cellion primax. Brugsanvisning. Høresystemer Cellion primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Daglig brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 5 Dine høreapparater 6 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Motion SP primax. Brugsanvisning. Hearing Systems

Motion SP primax. Brugsanvisning. Hearing Systems Motion SP primax Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger 9 Batterier

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUGSANVISNING IIC (Invisible-In-Canal) Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Phonak Dalia Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer Pure 13 BT primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Indstillinger 10 Batterier

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET

Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET Instruktioner i denne brugsanvisning er gældende for følgende typer af høreapparater: FCC ID: X26BO312 X26BO13 Erklæring: Dette høreapparat er i overensstemmelse

Læs mere

Pure primax. Brugsanvisning

Pure primax. Brugsanvisning Pure primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 10 Batterier 12 Batteristørrelse

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Denne brugsanvisning vil guide dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 PP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Widex clear440-pa Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440-PA høreapparater

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440 høreapparater kommunikerer

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN D-9 model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Din høreapparatserie: Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon T M+T

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Ace micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning BTE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta Pro Nera

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning rite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere