IP Client Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP Client Brugervejledning"

Transkript

1 IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: DK-2630 Taastrup Fax:

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til IP Client... side 3 2. Oprettelse som bruger af IP Client... side 4 3. Sådan logger du på som bruger... side 5 4. Primære elementer og funktionalitet: 4.1 Området Alle sager... side Området Mine sager... side Området Menu til mine sager...side Området Menu til sags- og dataliste... side Området Sags- og dataliste... side Vejledning til standardhandlinger: 5.1 Sådan finder du en sag... side Sådan vælger du dine egne sager...side Sådan får du adviseringer tilsendt... side Sådan besvarer du et brev... side Sådan ændrer du bibliografiske data... side Sådan finder du betalinger for en måned... side Sådan betaler eller afviser du en opkrævning... side Administrationsvejledning: 6.1 Introduktion til IP Client brugeradministration... side Sådan logger du på som administrator... side Sådan oprettes nye/flere brugere... side Sådan deaktiverer/nedlægger du en bruger... side Sådan kontrollerer du hvornår en bruger har anvendt IP Client... side Systemkrav...side Ansvarsfraskrivelse...side 20 2

3 1. Introduktion til IP Client Velkommen til brugervejledningen, der beskriver IP Client. Denne vejlednings primære formål er at beskrive de grundlæggende muligheder og funktioner i IP Client. Overordnet er IP Client en adgang for dig som kunde hos Patent- og Varemærkestyrelsen. En adgang, hvor du kan få sikker adgang til alle rettigheder, der er gældende på dansk grund og hvor du enten er indehaver, indsiger eller fuldmægtig. IP Client giver dig online adgang til Patent- og Varemærkestyrelsens interne sagsbehandlingssystem update, hvor du vil få adgang til alle sagsdata 1, der er gemt på hver af dine sager. Datamængden, som du får adgang til, består af 2 dele: En national del, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen er dataejer og sagsbehandler og derfor giver fuld adgang til. Dette giver dig mulighed for at interagere direkte med din sagsbehandler om den enkelte sag. En international del, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er dataejer. Dette drejer sig primært om sager fra WIPO, EPO og OHIM, der har gyldighed på dansk grund. Her har du indtil videre kun mulighed for at se data, som er til rådighed for Patent- og Varemærkestyrelsen. Via IP Client kan du for hver sag se alle sagsakter, modtage adviseringer om ændringer i sagen, foretage betalinger og indsende sagskorrespondance online. Alle transaktioner på systemet er online og vil flyde mellem dig og styrelsens systemer og medarbejdere til videre behandling. Det er målet med IP Client, at du får en nem og hurtig adgang til alle dine sager også udenfor styrelsens åbningstider. Denne adgang forventes i fremtiden at kunne erstatte papirgang og papirarkiver både hos dig og hos styrelsen. Du vil altså indtil andet er aftalt, stadig modtage alt korrespondance i papirform. Sikkerheden i IP Client er bygget op omkring den danske digitale signatur i virksomheder, der er tilknyttet et CVR-nummer. Den relevante signatur er mere specifikt benævnt som en medarbejdersignatur. Det er muligt efterfølgende at tilknytte yderligere brugere og administratorer på systemet baseret på en medarbejdersignatur eller på et EPO-smartcard. 1 update-systemet er bygget således, at den enkelte sagsbehandler ikke kan slette sager eller dokumenter. update er godkendt af Rigsarkivet og Datatilsynet på denne grundlæggende præmis. 3

4 2. Oprettelse som bruger af IP Client For at komme i gang med IP Client, skal følgende trin gennemføres: Du skal udfylde brugeraftalen og indsende den til Patent- og Varemærkestyrelsen. Aftalen kan evt. scannes og sendes i elektronisk form til Aftalen vil give adgang for hele din virksomhed og skal derfor underskrives af en tegningsberettiget for virksomheden. Du skal bestille en medarbejdersignatur gennem DanID Du skal logge på IPClient med din medarbejdersignatur via linket https://ip-client.dkpto.dk/. Herefter gennemfører Patent- og Varemærkestyrelsen den initierende opsætning, og kontak ter dig med beskeden om at du kan logge dig på og få adgang til dine sager. Da du er oprettet som den første bruger, har du administratorrettigheder til systemet, og har mulighed for at oprette flere brugere. Under den initierende opsætning vil Patent- og Varemærkestyrelsen fremsøge de sager, hvor jeres virksomhed kan få adgang. Skulle der mod forventning være sager, som ikke bliver fundet, skal du kontakte styrelsen. Dette kan skyldes, at sagerne enten ikke er fuldt digitaliseret eller for de internationale sager, at det i første omgang ikke har været muligt at foretage en sikker kobling mellem den internationale interessentbeskrivelse/forkortelse og dig eller virksomheden. Hvis virksomheden skal have flere brugere på systemet henvises til administratorafsnittet 6.2 Sådan opretter du flere brugere. Ellers kan du gå videre til afsnit 3. Sådan logger du på. 2 En virksomhedssignatur kan bestilles hos danid på 4

5 3. Sådan logger du på Som bruger: Gå ind på https://ip-client.dkpto.dk Vælg et gyldigt certifikat (medarbejdersignatur eller EPO smartcard) og log på med dit password. Skulle dette fejle, skal du kontakte din lokale administrator for dels at sikre, at du bruger det korrekte certifikat og dels, at du logger korrekt på. Er du administrator og kan ingen komme på i din virksomhed, så kontakt Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter, tlf eller der vil hjælpe dig videre. Som administrator: For at logge på systemet som administrator henvises til administratorafsnittet 6.1 Sådan logger du på som administrator. 4. Primære elementer og funktionalitet Brugergrænsefladen i IP Client er bygget op med 5 grundelementer: Menu til mine sager Mine sager Alle sager Menu til sags- og dataliste Sags- og dataliste 5

6 Menu til mine sager giver mulighed for at håndtere mapper i Mine sager. Området Mine sager rummer alle tilknyttede sager og alle de adviseringer og opkrævninger, som er tilknyttet dette udvalg af sager, samt eventuelle konti hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Området Alle sager rummer alle sager, alle adviseringer og alle opkrævninger som virksomheden har adgang til. Menu til sags- og dataliste viser de muligheder, som er mulige at gennemføre i det aktuelle udvalg af sager, der vises i Sags- og dataliste. Området Sags- og dataliste kan vise enten sagslister valgt i menuerne, søgeresultater eller individuelle sagsdata. Hjælp Bruges til at åbne hjælpemenuen, hvor du kan finde vejledninger til IP Client og hvordan du bruger systemet. Efterfølgende er en gennemgang af de enkelte områder med tilhørende funktionalitet. 6

7 4.1 Området Alle sager Dette område giver adgang til alle sager, som din virksomhed har adgang til. Vælg sagskategori. Indtast bogstaver i navnet på den virksomhed du søger, indtil Alle sager åbner sig. Der skal være mindre end 50 muligheder, før mapperne åbner sig. Vælg den relevante sagsmappe. Du kan også få adgang til Alle advis og Alle opkrævninger, men er der mange, kan dette tage lidt tid, da alt indhold af sikkerhedsmæssige årsager, valideres i forhold til dine rettigheder i systemet. Under sagskategori kan du vælge at søge i enten Verserende rettigheder, Udstedte rettigheder eller Ophørte rettigheder. Når du vælger en sagsmappe under, Alle advis eller Alle opkrævninger, vil du få en resultatliste frem med indhold. Kan du ikke finde en bestemt sag, kan du også vælge at fremsøge denne via søgefunktionen i Menu til sags- og dataliste. 7

8 4.2 Området Mine sager Dette område giver adgang til det udvalg af sager, som du selv skal administrere. Hvilke sager og hvordan du sorterer disse, bestemmer du selv. Dit valg af sager svarer til en filtrering, der ligeledes gennemføres på Mine advis og Mine opkrævninger. I Mine advis kan du se alle de adviseringer, der relaterer sig til Mine sager altså dit udvalg af sager. I Mine advis har du mulighed for at modtage alle adviseringer pr. . Se afsnit 5.3 Sådan får du adviseringer tilsendt. Mine opkrævninger giver adgang til behandling af udestående opkrævninger. Her kan du vælge at sende opkrævninger til betaling eller at afvise betalinger. Hvis virksomheden har en konto hos Patent- og Varemærkestyrelsen, vil denne være synlig under Kontoudtog, hvor du kan se de enkelte transaktioner. 4.3 Området Menu til mine sager Ovenstående er menuen for Mine sager, der bruges til at foretage administration af mapper i området Mine sager. Her kan du oprette, omdøbe eller slette egne mapper. Det er kun muligt at flytte sager til mine sager, hvis der er oprettet en undermappe. 8

9 4.4 Området Menu til sags- og dataliste Denne menu giver adgang til relevante handlinger på en eller flere af Sags- og datalisterne. For alle punkter undtagen Udskriv og Søgning gælder det, at der skal være valgt minimum en sag i en sagsliste, en advisliste, en opkrævningsliste eller på et kontoudtog. (Se forklaring til de enkelte menupunkter på næste side) 9

10 Bruges til at tilføje en sagsgenvej til en undermappe under Mine sager. Det er ikke muligt at flytte sager, hvis der ikke er en undermappe. Slet bruges til at fjerne en sag fra en af dine egne mapper der skal minimum være valgt en sag, for at dette er muligt. Du kan ikke fjerne sager fra Alle sager. Betal bruges på opkrævningslisten, hvis der skal sendes en eller flere sager til betaling. Dette åbner betalingsformularen. Opkrævningslisten findes enten under Mine opkrævninger eller under Alle opkrævninger og derefter Nye. Det er ikke muligt via IP Client at fortryde en betaling. Afvis betaling bruges til at afvise en betaling fra opkrævningslisten valgt enten under Mine opkrævninger eller under Alle opkrævninger og derefter Nye. Det er muligt at fortryde afvisningen helt frem til forfaldsdatoen. Dette gøres ved at vælge den pågældende sag / opkrævning i mappen Behandlet og derefter trykke på Ikke behandlet knappen. Dette rykker en pågældende opkrævning tilbage under Nye både i Mine opkrævninger og i Alle opkrævninger. Kvittering bruges til at generere en kvittering fra opkrævningslisten, der er valgt enten under Mine opkrævning eller under Alle opkrævninger og derefter Behandlet. Behandlet bruges på advislisten til at flytte en eller flere adviseringer fra mappen Nye til mappen Behandlet. Dette gælder for både Mine advis og for Alle advis. Ikke behandlet bruges på advislisten til at flytte en eller flere adviseringer fra mappen Behandlet til mappen Nye. Dette gælder for både Mine advis og for Alle advis. Ikke behandlet kan også bruges til at flytte afviste betalinger fra mappen Behandlet til mappen Nye. Ændre bruges til ændringsordre på de bibliografiske data. Du kan fra en sagsliste vælge Bibliografiske data dette åbner en formular til at ændre den valgte sags indehavers bibliografiske data. Tilsvarende kan en indehaver vælge at ændre fuldmægtig på en sag ved at vælge sagen og efterfølgende vælge fuldmægtig. Udskriv kan bruges fra alle sags- og datalister, kontoudtog og sagsdata til at udskrive den valgte side. Søgning bruges til at åbne søgebilledet, hvorfra der kan søges på relevant information i alle tilknyttede sager. 10

11 4.5 Området Sags- og dataliste Dette område kan vise 4 listetyper (sagsliste, advisliste, opkrævningsliste og kontoudtog) og en sagsvisning. For alle de 4 listetyper gælder, at du kan: Trykke på en vilkårlig sagslinie, hvilket åbner den pågældende sag i sagsvisning. Vælge (med et lille kryds) en eller flere sager og derefter foretage relevante aktioner i Menu til sags- og dataliste. Dette kan være forskellige former for behandling eller flytning af den valgte sagsgruppe. Specielt for advislisten gælder, at du har mulighed for at modtage alle adviseringer pr. . Bemærk: Adviseringer udsendes kun for sager valgt til egne mapper. Se afsnit 5.3 Sådan får du adviseringer tilsendt. Specielt for kontoudtog er der mulighed for datofiltrering. Gældende slutsaldo er altid saldo på nyeste dato i den udvalgte visning. Sagsvisning viser den relevante sagsinformation. Dette er altid de bibliografiske data, korrespondancen og økonomibilledet. Dertil kommer en række yderligere informationer relevant for den enkelte sagstype f.eks. indsigelser, noteringer, varefortegnelser eller lignende. I sagsvisning er det muligt: At åbne eller besvare korrespondance under fanen Korrespondance. Skal du besvare, vælges det dokument, som du vil besvare. Retning (vises som højrekolonne) angiver om det for dig er Indgående (til dig) eller Udgående (fra dig) dette ses ligeledes af ikonet. At åbne eller besvare korrespondance under fanen Indsigelsesfanen. Skal du besvare, vælges det dokument, som du vil besvare. Retning (vises som højrekolonne) angiver om det for dig er Indgående (til dig) eller Udgående (fra dig) dette ses ligeledes af ikonet. Dette gælder alene en eventuel indsigelsessag. For hver sag du åbner i sagsvisning tilføjes en fane øverst, således at du kan have flere sager åbne. Du kan lukke en sag ved at trykke på krydset i fanen med det relevante sagsnummer. 11

12 5. Vejledning til standardhandlinger Dette afsnit beskriver et udvalg af de mest almindelige handlinger, som du kan foretage i IP Client. Brug derfor afsnittet regelmæssigt i begyndelsen, indtil du er fortrolig med IP Client. 5.1 Sådan finder du en sag: Den nemmeste vej til en sag er via søgebilledet. Dette finder du ved at trykke på Søgning i øverste højre hjørne (en del af Menu til sags- og dataliste ). Herfra indtaster du den kendte information og trykker på søg. Du kan begrænse søgeresultatet ved at udfylde flere kriterier eller ved at begrænse sags- eller rettighedskategori. Resultatet præsenteres i en sagsliste. 5.2 Sådan vælger du dine egne sager: For at kunne tilknytte en sag til Mine sager skal du først oprette en undermappe. Sådan gør du: Opret mappe og indtast ønsket navn. Find sag eller sager via en sagsliste, advisliste, opkrævningsliste eller et kontoudtog. Marker de ønskede sager. Tryk på Tilføj til knappen og vælg den ønskede mappe. Dette giver dig nu en samling sagsgenveje. Det udelukker dog ikke andre brugere fra at agere på de sager, som du har valgt dette skal I håndtere i jeres virksomhed. Du kan fjerne en sagsgenvej ved at vælge din mappe, markere de sager, som du vil fjerne og derefter trykke på Slet. Dette fjerner alene genvejen og sletter ikke selve sagen. 12

13 5.3 Sådan får du adviseringer tilsendt: Hver gang, der sker en ændring på en sag, vil systemet generere en advisering om dette. Denne placeres i mappen Alle advis og i Mine advis, hvis du har tilføjet den pågældende sag til mappen Mine sager. Dette er en form for indbakke, hvor du kan se, hvad der sker på dine sager. Når du trykker på en advis åbner den pågældende sag. Hvis du foretager en handling på den konkrete sag, f.eks. ved at læse det nye brev, vil adviseringen flytte fra mappen Nye til Behandlet. Du kan også selv flytte en eller flere sager ved at markere sagen / sagerne og trykke på Behandlet i Menu til sags- og dataliste. Du kan rykke adviseringen fra Behandlet til Nye ved at trykke på Ikke behandlet. Du kan modtage adviseringen via . Bemærk: Adviseringer udsendes kun for sager valgt til egne mapper. Denne funktion aktiveres ved at sætte kryds øverst på advislisten under Mine advis. adressen hentes fra dit certifikat via brugeradministrationen, som din administrator har ansvar for. Det er derfor ikke nødvendigt/muligt at indtaste -adresse. Ønsker du ikke længere at modtage s, fjernes krydset blot. 13

14 5.4 Sådan besvarer du et brev: I alle sager, som Patent- og Varemærkestyrelsen er myndighed for, kan du indsende breve enten via korrespondance eller via indsigelse på den relevante sag. Sådan gør du: Find sagen, som brevet omhandler. Vælg fanen Korrespondance (brevet omhandler din sag) eller fanen Indsigelse (brevet omhandler en indsigelse mod din sag). Er det et nyt brev, skal du trykke på Ny formular. Er det en besvarelse på et brev, skal du først vælge det brev, som du vil besvare og trykke på Besvar. Under Besvar er der et generelt brev Brevpapir og nogle få relevante standard breve Behandling. På den valgte formular, fremgår relevante sagsdata og dit navn. Udfyld en kort tekst og vedhæft eventuelt PDF-filer. Husk at trykke på knappen Vedhæft. Der kan vedhæftes mere end en fil. De vedhæftede filer vil være synlige efterhånden som du vedhæfter dem. OBS: Dokumenterne bliver først overført til Patent- og Varemærkestyrelsen, når du trykker Send. Tryk Send, når du er færdig og brevet er klar til afsendelse. Så snart du har trykket Send, vil brevet med de vedhæftede filer blive samlet til et dokument og vil herefter være synligt på din sag. Det er ikke muligt via IP Client at fortryde indsendelsen af et brev. Skulle det netop indsendte brev mod forventning ikke blive synligt, er der beklageligvis gået noget galt i processen, og Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke modtaget dit brev. Du kan enten vælge at prøve igen eller vælge en anden indsendelsesform. Hvis problemet fortsat opstår, så kontakt Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter, tlf eller 14

15 5.5 Sådan ændrer du bibliografiske data: Det er muligt via IP Client at anmode om ændring af to former for bibliografiske data. Dels kan ejeren af rettigheden anmode om at skifte fuldmægtig og dels kan ejer og fuldmægtig anmode om en adresseændring af ejer på en eller flere valgte sager. Anmodningen gennemføres ved at: Vælge en eller flere sager fra en sagsliste Trykke på Ændre i Menu til sags- og dataliste Udfylde den relevante formular. Trykke Send 5.6 Sådan finder du betalinger for en måned: Hvis virksomheden har en konto hos Patent- og Varemærkestyrelsen, vil dette være synligt under menupunktet Kontoudtog. Tryk på den konto, som du vil se kontoudtog på. Indtast interval og tryk Hent. Du kan justere sorteringen af de viste poster på hver kolonne som standard sorteres på dato med nyeste dato øverst. Som standard vises der 15 poster pr. side dette kan du ændre nederst til højre. Hvis du vil udskrive det valgte kontoudtog, kan du trykke på Udskriv fra Menu til sags- og dataliste. 15

16 5.7 Sådan betaler eller afviser du en opkrævning: Du kan fra Alle opkrævninger og fra Mine opkrævninger se, hvilke opkrævninger der er tilgængelige til betaling. Der er to undermenupunkter Nye og Behandlede. Mine opkrævninger viser alene de opkrævninger, der matcher det sagsvalg, som du har placeret under Mine sager. Dette kan med fordel anvendes som filter. OBS: Trykker du på Alle opkrævninger henter systemet alle de opkrævninger, som står i parentesen dette kan tage lang tid, hvis du har mange sager tilknyttet. Fra Nye kan du enten vælge at betale eller afvise en betaling. Betal: Du vælger ved at markere de sager, som du vil betale og trykker derefter på Betal i Menu til sags- og dataliste. Dette åbner en betalingsanmodning. Herfra kan du vælge enten at betale med betalingskort eller via konto, hvis du har en sådan. Udfyld de enkelte felter og accepter betalingsbetingelserne. Tryk Send. Hvis du vælger konto, vil systemet kun acceptere betalingsanmodningen, hvis der er dækning på kontoen (se Beløb til rådighed ) bemærk dog, at hvis du både bruger betaling via IP Client og et andet system, er dette ikke en garanti for betaling dette fremgår af betalingsbetingelserne. Afvis: Marker de sager, du vil afvise og tryk derefter på Afvis betaling i Menu til sagsog dataliste. Dette betyder, at du ikke ønsker at videreføre denne rettighedssag, og sagen vil ved udløb af betalingsfristen blive henlagt som ikke videreført. Du kan fortryde dette frem til forfaldsdato. Fra Behandlet kan du se de afsendte betalingsanmodninger frem til betalingstidspunktet. Du kan her se, hvem, der har foretaget en given betaling med angivelse af betalingstidspunkt og betalingsform. Når betalingen er gennemført, vil anmodningen forsvinde, og du kan på den enkelte sag i økonomibilledet se den gennemførte betaling. Det er ikke muligt at fortryde en betalingsanmodning via IP Client, når den først er afsendt. Fra Behandlet kan du ligeledes se dine afviste betalinger. Disse vil blive liggende i denne mappe frem til betalingsfristen udløber. Herefter vil Patent- og Varemærkestyrelsen henlægge sagen. Du kan fortryde en afvisning ved at markere sagen og derefter trykke på Ikke behandlet i Menu til sags- og dataliste. Dette vil flytte sagen op i undermappen Nye. Hvis du ikke betaler og ikke afviser, vil den almindelige forretningsgang være, at Patent- og Varemærkestyrelsen sender en ny faktura med en gebyrforhøjelse. Den nye faktura erstatter den gamle faktura, der så ikke længere kan betales. Vælger du ikke at betale det Forhøjede gebyr, vil Patent- og Varemærkestyrelsen henlægge sagen. 16

17 6. Administrationsvejledning 6.1 Introduktion til IP Client brugeradministration Dette afsnit beskriver brugeradministrationen i IP Client. Vejledningens primære formål er at beskrive, hvordan du opretter brugere, justerer på en brugers adgang eller nedlægger en bruger. Patent- og Varemærkestyrelsen understreger, at virksomheden selv har ansvaret for brugeradministrationen i henhold til brugeraftalen. Det er virksomhedens eget ansvar, da medarbejdersignaturen bruges som underskrift til alle transaktioner, der gennemføres af repræsentanter for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at virksomheden får opstillet procedurer for, hvordan I vil regulere adgangen til IP Client, når en bruger starter, flytter ansvarsområde eller stopper. Det er virksomhedens/administratorens ansvar, at de enkelte brugere har de korrekte adgange. I henhold til brugeraftalen forbeholder Patent- og Varemærkestyrelsen sig ret til at spærre for adgangen for hele virksomheden, hvis der observeres uregelmæssigheder i brugen af IP Client. Dette vil ikke være ansvarspådragende for Patent- og Varemærkestyrelsen og virksomheden henvises til at kontakte styrelsen snarest muligt herefter for yderligere afklaring. 6.2 Sådan logger du på Som administrator: Gå ind på https://ip-client-adm.dkpto.dk Vælg gældende certifikat og log på med dit password. Dette giver adgang til administrationsmodulet, hvorfra du kan administrere (oprette, ændre eller nedlægge) yderligere brugere, der skal kunne repræsentere din virksomhed overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Du finder oversigten over brugere via menupunktet Services, IP Client og Brugere. 17

18 6.3 Sådan oprettes nye/flere brugere Virksomheden har nu mulighed for at tilknytte yderligere brugere via administrationsmodulet. Dette kræver, at hver bruger kan identificeres entydigt ved et medarbejdersignatur eller et EPO-smartcard. Hvis virksomheden skal have flere brugere på systemet, skal du som administrator gennemføre nedenstående trin: For hver bruger skal du eksportere x.509 certifikatet (Base-64-kodet) fra hver brugers internet browser. Fra Microsofts Internet Explorer gøres dette via menupunktet Funktioner, Internet indstillinger, hvorefter fanen Indhold vælges. Knappen Certifikater giver adgang til de gyldige aktive certifikater på den enkelte computer. Vælg det ønskede certifikat og tryk på Eksporter knappen. Herefter følges eksportguiden. Fra andre browsere kan du via hjælpefunktionen se, hvordan du eksporterer certifikater. Fra brugeroversigten kan du nederst til højre vælge Ny bruger. Herfra kan du indlæse en certifikatfil. Tryk på opret og gentag indlæsningen (trin 2.1), hvis du har flere brugere at oprette. Derefter skal du til brugeroversigten for at sikre korrekt navn og sætte rettighederne tryk på menupunktet Brugere. Klik på Opdater for hver af de nye brugere her kan du rette navn og -adresse. De øvrige informationer er frivillige og bruges ikke på nuværende tidspunkt. Afslut med Opdater. Klik derefter på det relevante brugernavn XX her skal du a. Angive adgangsrettigheder pr. datatype. b. Vælge, om brugeren skal være administrator. c. Aktivere brugeren (tryk på Aktiver ). Først når brugeren står som Aktiv i brugeroversigten, kan denne logge ind på IP Client. 3 Et EPO-smartcard er kun aktivt, hvis kortet sidder i kortlæseren. 18

19 6.4 Sådan deaktiverer/nedlægger du en bruger Fra brugeroversigten trykker du på navnet på den bruger, der skal nedlægges. Tryk derefter på Deaktiver yderst til højre. 6.5 Sådan kontrollerer du, hvornår en bruger har anvendt IP Client Fra brugeroversigten trykker du på navnet på den bruger, som du vil undersøge. Tryk derefter på Se log og vælg datointerval. 19

20 7. Systemkrav Systemet afvikles primært på Patent- og Varemærkestyrelsens servere. Der er derfor alene krav til din computer i form af browservalg, foretrukken skærmopløsning og certifikat. Følgende browsere er testet og fungerer tilfredsstillende: Microsoft Internet Explorer 8.0, 7.0. Anbefalet skærmopløsning er 1200x1024 eller højere. Lavere opløsning vil stadig give fuld funktionalitet, men vil give grafiske udfordringer i brugerfladen. 8. Ansvarsfraskrivelse På kan du finde den brugeraftale, som du / din virksomhed har skrevet under på. Dette er en generel aftale, der gælder for alle brugere. Tilsvarende kan du finde Patent- og Varemærkestyrelsens information om generelle forretningsbetingelser og hvordan vi håndterer fortrolighed på (nederst). Hvis du har nogle spørgsmål til betingelserne for anvendelse af IP Client, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på: Telefon

21 NOTER 21

22 22 NOTER

23 NOTER 23

24 Jan 2011

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere