IP Client Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP Client Brugervejledning"

Transkript

1 IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: DK-2630 Taastrup Fax:

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til IP Client... side 3 2. Oprettelse som bruger af IP Client... side 4 3. Sådan logger du på som bruger... side 5 4. Primære elementer og funktionalitet: 4.1 Området Alle sager... side Området Mine sager... side Området Menu til mine sager...side Området Menu til sags- og dataliste... side Området Sags- og dataliste... side Vejledning til standardhandlinger: 5.1 Sådan finder du en sag... side Sådan vælger du dine egne sager...side Sådan får du adviseringer tilsendt... side Sådan besvarer du et brev... side Sådan ændrer du bibliografiske data... side Sådan finder du betalinger for en måned... side Sådan betaler eller afviser du en opkrævning... side Administrationsvejledning: 6.1 Introduktion til IP Client brugeradministration... side Sådan logger du på som administrator... side Sådan oprettes nye/flere brugere... side Sådan deaktiverer/nedlægger du en bruger... side Sådan kontrollerer du hvornår en bruger har anvendt IP Client... side Systemkrav...side Ansvarsfraskrivelse...side 20 2

3 1. Introduktion til IP Client Velkommen til brugervejledningen, der beskriver IP Client. Denne vejlednings primære formål er at beskrive de grundlæggende muligheder og funktioner i IP Client. Overordnet er IP Client en adgang for dig som kunde hos Patent- og Varemærkestyrelsen. En adgang, hvor du kan få sikker adgang til alle rettigheder, der er gældende på dansk grund og hvor du enten er indehaver, indsiger eller fuldmægtig. IP Client giver dig online adgang til Patent- og Varemærkestyrelsens interne sagsbehandlingssystem update, hvor du vil få adgang til alle sagsdata 1, der er gemt på hver af dine sager. Datamængden, som du får adgang til, består af 2 dele: En national del, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen er dataejer og sagsbehandler og derfor giver fuld adgang til. Dette giver dig mulighed for at interagere direkte med din sagsbehandler om den enkelte sag. En international del, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er dataejer. Dette drejer sig primært om sager fra WIPO, EPO og OHIM, der har gyldighed på dansk grund. Her har du indtil videre kun mulighed for at se data, som er til rådighed for Patent- og Varemærkestyrelsen. Via IP Client kan du for hver sag se alle sagsakter, modtage adviseringer om ændringer i sagen, foretage betalinger og indsende sagskorrespondance online. Alle transaktioner på systemet er online og vil flyde mellem dig og styrelsens systemer og medarbejdere til videre behandling. Det er målet med IP Client, at du får en nem og hurtig adgang til alle dine sager også udenfor styrelsens åbningstider. Denne adgang forventes i fremtiden at kunne erstatte papirgang og papirarkiver både hos dig og hos styrelsen. Du vil altså indtil andet er aftalt, stadig modtage alt korrespondance i papirform. Sikkerheden i IP Client er bygget op omkring den danske digitale signatur i virksomheder, der er tilknyttet et CVR-nummer. Den relevante signatur er mere specifikt benævnt som en medarbejdersignatur. Det er muligt efterfølgende at tilknytte yderligere brugere og administratorer på systemet baseret på en medarbejdersignatur eller på et EPO-smartcard. 1 update-systemet er bygget således, at den enkelte sagsbehandler ikke kan slette sager eller dokumenter. update er godkendt af Rigsarkivet og Datatilsynet på denne grundlæggende præmis. 3

4 2. Oprettelse som bruger af IP Client For at komme i gang med IP Client, skal følgende trin gennemføres: Du skal udfylde brugeraftalen og indsende den til Patent- og Varemærkestyrelsen. Aftalen kan evt. scannes og sendes i elektronisk form til Aftalen vil give adgang for hele din virksomhed og skal derfor underskrives af en tegningsberettiget for virksomheden. Du skal bestille en medarbejdersignatur gennem DanID Du skal logge på IPClient med din medarbejdersignatur via linket https://ip-client.dkpto.dk/. Herefter gennemfører Patent- og Varemærkestyrelsen den initierende opsætning, og kontak ter dig med beskeden om at du kan logge dig på og få adgang til dine sager. Da du er oprettet som den første bruger, har du administratorrettigheder til systemet, og har mulighed for at oprette flere brugere. Under den initierende opsætning vil Patent- og Varemærkestyrelsen fremsøge de sager, hvor jeres virksomhed kan få adgang. Skulle der mod forventning være sager, som ikke bliver fundet, skal du kontakte styrelsen. Dette kan skyldes, at sagerne enten ikke er fuldt digitaliseret eller for de internationale sager, at det i første omgang ikke har været muligt at foretage en sikker kobling mellem den internationale interessentbeskrivelse/forkortelse og dig eller virksomheden. Hvis virksomheden skal have flere brugere på systemet henvises til administratorafsnittet 6.2 Sådan opretter du flere brugere. Ellers kan du gå videre til afsnit 3. Sådan logger du på. 2 En virksomhedssignatur kan bestilles hos danid på 4

5 3. Sådan logger du på Som bruger: Gå ind på https://ip-client.dkpto.dk Vælg et gyldigt certifikat (medarbejdersignatur eller EPO smartcard) og log på med dit password. Skulle dette fejle, skal du kontakte din lokale administrator for dels at sikre, at du bruger det korrekte certifikat og dels, at du logger korrekt på. Er du administrator og kan ingen komme på i din virksomhed, så kontakt Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter, tlf eller der vil hjælpe dig videre. Som administrator: For at logge på systemet som administrator henvises til administratorafsnittet 6.1 Sådan logger du på som administrator. 4. Primære elementer og funktionalitet Brugergrænsefladen i IP Client er bygget op med 5 grundelementer: Menu til mine sager Mine sager Alle sager Menu til sags- og dataliste Sags- og dataliste 5

6 Menu til mine sager giver mulighed for at håndtere mapper i Mine sager. Området Mine sager rummer alle tilknyttede sager og alle de adviseringer og opkrævninger, som er tilknyttet dette udvalg af sager, samt eventuelle konti hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Området Alle sager rummer alle sager, alle adviseringer og alle opkrævninger som virksomheden har adgang til. Menu til sags- og dataliste viser de muligheder, som er mulige at gennemføre i det aktuelle udvalg af sager, der vises i Sags- og dataliste. Området Sags- og dataliste kan vise enten sagslister valgt i menuerne, søgeresultater eller individuelle sagsdata. Hjælp Bruges til at åbne hjælpemenuen, hvor du kan finde vejledninger til IP Client og hvordan du bruger systemet. Efterfølgende er en gennemgang af de enkelte områder med tilhørende funktionalitet. 6

7 4.1 Området Alle sager Dette område giver adgang til alle sager, som din virksomhed har adgang til. Vælg sagskategori. Indtast bogstaver i navnet på den virksomhed du søger, indtil Alle sager åbner sig. Der skal være mindre end 50 muligheder, før mapperne åbner sig. Vælg den relevante sagsmappe. Du kan også få adgang til Alle advis og Alle opkrævninger, men er der mange, kan dette tage lidt tid, da alt indhold af sikkerhedsmæssige årsager, valideres i forhold til dine rettigheder i systemet. Under sagskategori kan du vælge at søge i enten Verserende rettigheder, Udstedte rettigheder eller Ophørte rettigheder. Når du vælger en sagsmappe under, Alle advis eller Alle opkrævninger, vil du få en resultatliste frem med indhold. Kan du ikke finde en bestemt sag, kan du også vælge at fremsøge denne via søgefunktionen i Menu til sags- og dataliste. 7

8 4.2 Området Mine sager Dette område giver adgang til det udvalg af sager, som du selv skal administrere. Hvilke sager og hvordan du sorterer disse, bestemmer du selv. Dit valg af sager svarer til en filtrering, der ligeledes gennemføres på Mine advis og Mine opkrævninger. I Mine advis kan du se alle de adviseringer, der relaterer sig til Mine sager altså dit udvalg af sager. I Mine advis har du mulighed for at modtage alle adviseringer pr. . Se afsnit 5.3 Sådan får du adviseringer tilsendt. Mine opkrævninger giver adgang til behandling af udestående opkrævninger. Her kan du vælge at sende opkrævninger til betaling eller at afvise betalinger. Hvis virksomheden har en konto hos Patent- og Varemærkestyrelsen, vil denne være synlig under Kontoudtog, hvor du kan se de enkelte transaktioner. 4.3 Området Menu til mine sager Ovenstående er menuen for Mine sager, der bruges til at foretage administration af mapper i området Mine sager. Her kan du oprette, omdøbe eller slette egne mapper. Det er kun muligt at flytte sager til mine sager, hvis der er oprettet en undermappe. 8

9 4.4 Området Menu til sags- og dataliste Denne menu giver adgang til relevante handlinger på en eller flere af Sags- og datalisterne. For alle punkter undtagen Udskriv og Søgning gælder det, at der skal være valgt minimum en sag i en sagsliste, en advisliste, en opkrævningsliste eller på et kontoudtog. (Se forklaring til de enkelte menupunkter på næste side) 9

10 Bruges til at tilføje en sagsgenvej til en undermappe under Mine sager. Det er ikke muligt at flytte sager, hvis der ikke er en undermappe. Slet bruges til at fjerne en sag fra en af dine egne mapper der skal minimum være valgt en sag, for at dette er muligt. Du kan ikke fjerne sager fra Alle sager. Betal bruges på opkrævningslisten, hvis der skal sendes en eller flere sager til betaling. Dette åbner betalingsformularen. Opkrævningslisten findes enten under Mine opkrævninger eller under Alle opkrævninger og derefter Nye. Det er ikke muligt via IP Client at fortryde en betaling. Afvis betaling bruges til at afvise en betaling fra opkrævningslisten valgt enten under Mine opkrævninger eller under Alle opkrævninger og derefter Nye. Det er muligt at fortryde afvisningen helt frem til forfaldsdatoen. Dette gøres ved at vælge den pågældende sag / opkrævning i mappen Behandlet og derefter trykke på Ikke behandlet knappen. Dette rykker en pågældende opkrævning tilbage under Nye både i Mine opkrævninger og i Alle opkrævninger. Kvittering bruges til at generere en kvittering fra opkrævningslisten, der er valgt enten under Mine opkrævning eller under Alle opkrævninger og derefter Behandlet. Behandlet bruges på advislisten til at flytte en eller flere adviseringer fra mappen Nye til mappen Behandlet. Dette gælder for både Mine advis og for Alle advis. Ikke behandlet bruges på advislisten til at flytte en eller flere adviseringer fra mappen Behandlet til mappen Nye. Dette gælder for både Mine advis og for Alle advis. Ikke behandlet kan også bruges til at flytte afviste betalinger fra mappen Behandlet til mappen Nye. Ændre bruges til ændringsordre på de bibliografiske data. Du kan fra en sagsliste vælge Bibliografiske data dette åbner en formular til at ændre den valgte sags indehavers bibliografiske data. Tilsvarende kan en indehaver vælge at ændre fuldmægtig på en sag ved at vælge sagen og efterfølgende vælge fuldmægtig. Udskriv kan bruges fra alle sags- og datalister, kontoudtog og sagsdata til at udskrive den valgte side. Søgning bruges til at åbne søgebilledet, hvorfra der kan søges på relevant information i alle tilknyttede sager. 10

11 4.5 Området Sags- og dataliste Dette område kan vise 4 listetyper (sagsliste, advisliste, opkrævningsliste og kontoudtog) og en sagsvisning. For alle de 4 listetyper gælder, at du kan: Trykke på en vilkårlig sagslinie, hvilket åbner den pågældende sag i sagsvisning. Vælge (med et lille kryds) en eller flere sager og derefter foretage relevante aktioner i Menu til sags- og dataliste. Dette kan være forskellige former for behandling eller flytning af den valgte sagsgruppe. Specielt for advislisten gælder, at du har mulighed for at modtage alle adviseringer pr. . Bemærk: Adviseringer udsendes kun for sager valgt til egne mapper. Se afsnit 5.3 Sådan får du adviseringer tilsendt. Specielt for kontoudtog er der mulighed for datofiltrering. Gældende slutsaldo er altid saldo på nyeste dato i den udvalgte visning. Sagsvisning viser den relevante sagsinformation. Dette er altid de bibliografiske data, korrespondancen og økonomibilledet. Dertil kommer en række yderligere informationer relevant for den enkelte sagstype f.eks. indsigelser, noteringer, varefortegnelser eller lignende. I sagsvisning er det muligt: At åbne eller besvare korrespondance under fanen Korrespondance. Skal du besvare, vælges det dokument, som du vil besvare. Retning (vises som højrekolonne) angiver om det for dig er Indgående (til dig) eller Udgående (fra dig) dette ses ligeledes af ikonet. At åbne eller besvare korrespondance under fanen Indsigelsesfanen. Skal du besvare, vælges det dokument, som du vil besvare. Retning (vises som højrekolonne) angiver om det for dig er Indgående (til dig) eller Udgående (fra dig) dette ses ligeledes af ikonet. Dette gælder alene en eventuel indsigelsessag. For hver sag du åbner i sagsvisning tilføjes en fane øverst, således at du kan have flere sager åbne. Du kan lukke en sag ved at trykke på krydset i fanen med det relevante sagsnummer. 11

12 5. Vejledning til standardhandlinger Dette afsnit beskriver et udvalg af de mest almindelige handlinger, som du kan foretage i IP Client. Brug derfor afsnittet regelmæssigt i begyndelsen, indtil du er fortrolig med IP Client. 5.1 Sådan finder du en sag: Den nemmeste vej til en sag er via søgebilledet. Dette finder du ved at trykke på Søgning i øverste højre hjørne (en del af Menu til sags- og dataliste ). Herfra indtaster du den kendte information og trykker på søg. Du kan begrænse søgeresultatet ved at udfylde flere kriterier eller ved at begrænse sags- eller rettighedskategori. Resultatet præsenteres i en sagsliste. 5.2 Sådan vælger du dine egne sager: For at kunne tilknytte en sag til Mine sager skal du først oprette en undermappe. Sådan gør du: Opret mappe og indtast ønsket navn. Find sag eller sager via en sagsliste, advisliste, opkrævningsliste eller et kontoudtog. Marker de ønskede sager. Tryk på Tilføj til knappen og vælg den ønskede mappe. Dette giver dig nu en samling sagsgenveje. Det udelukker dog ikke andre brugere fra at agere på de sager, som du har valgt dette skal I håndtere i jeres virksomhed. Du kan fjerne en sagsgenvej ved at vælge din mappe, markere de sager, som du vil fjerne og derefter trykke på Slet. Dette fjerner alene genvejen og sletter ikke selve sagen. 12

13 5.3 Sådan får du adviseringer tilsendt: Hver gang, der sker en ændring på en sag, vil systemet generere en advisering om dette. Denne placeres i mappen Alle advis og i Mine advis, hvis du har tilføjet den pågældende sag til mappen Mine sager. Dette er en form for indbakke, hvor du kan se, hvad der sker på dine sager. Når du trykker på en advis åbner den pågældende sag. Hvis du foretager en handling på den konkrete sag, f.eks. ved at læse det nye brev, vil adviseringen flytte fra mappen Nye til Behandlet. Du kan også selv flytte en eller flere sager ved at markere sagen / sagerne og trykke på Behandlet i Menu til sags- og dataliste. Du kan rykke adviseringen fra Behandlet til Nye ved at trykke på Ikke behandlet. Du kan modtage adviseringen via . Bemærk: Adviseringer udsendes kun for sager valgt til egne mapper. Denne funktion aktiveres ved at sætte kryds øverst på advislisten under Mine advis. adressen hentes fra dit certifikat via brugeradministrationen, som din administrator har ansvar for. Det er derfor ikke nødvendigt/muligt at indtaste -adresse. Ønsker du ikke længere at modtage s, fjernes krydset blot. 13

14 5.4 Sådan besvarer du et brev: I alle sager, som Patent- og Varemærkestyrelsen er myndighed for, kan du indsende breve enten via korrespondance eller via indsigelse på den relevante sag. Sådan gør du: Find sagen, som brevet omhandler. Vælg fanen Korrespondance (brevet omhandler din sag) eller fanen Indsigelse (brevet omhandler en indsigelse mod din sag). Er det et nyt brev, skal du trykke på Ny formular. Er det en besvarelse på et brev, skal du først vælge det brev, som du vil besvare og trykke på Besvar. Under Besvar er der et generelt brev Brevpapir og nogle få relevante standard breve Behandling. På den valgte formular, fremgår relevante sagsdata og dit navn. Udfyld en kort tekst og vedhæft eventuelt PDF-filer. Husk at trykke på knappen Vedhæft. Der kan vedhæftes mere end en fil. De vedhæftede filer vil være synlige efterhånden som du vedhæfter dem. OBS: Dokumenterne bliver først overført til Patent- og Varemærkestyrelsen, når du trykker Send. Tryk Send, når du er færdig og brevet er klar til afsendelse. Så snart du har trykket Send, vil brevet med de vedhæftede filer blive samlet til et dokument og vil herefter være synligt på din sag. Det er ikke muligt via IP Client at fortryde indsendelsen af et brev. Skulle det netop indsendte brev mod forventning ikke blive synligt, er der beklageligvis gået noget galt i processen, og Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke modtaget dit brev. Du kan enten vælge at prøve igen eller vælge en anden indsendelsesform. Hvis problemet fortsat opstår, så kontakt Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter, tlf eller 14

15 5.5 Sådan ændrer du bibliografiske data: Det er muligt via IP Client at anmode om ændring af to former for bibliografiske data. Dels kan ejeren af rettigheden anmode om at skifte fuldmægtig og dels kan ejer og fuldmægtig anmode om en adresseændring af ejer på en eller flere valgte sager. Anmodningen gennemføres ved at: Vælge en eller flere sager fra en sagsliste Trykke på Ændre i Menu til sags- og dataliste Udfylde den relevante formular. Trykke Send 5.6 Sådan finder du betalinger for en måned: Hvis virksomheden har en konto hos Patent- og Varemærkestyrelsen, vil dette være synligt under menupunktet Kontoudtog. Tryk på den konto, som du vil se kontoudtog på. Indtast interval og tryk Hent. Du kan justere sorteringen af de viste poster på hver kolonne som standard sorteres på dato med nyeste dato øverst. Som standard vises der 15 poster pr. side dette kan du ændre nederst til højre. Hvis du vil udskrive det valgte kontoudtog, kan du trykke på Udskriv fra Menu til sags- og dataliste. 15

16 5.7 Sådan betaler eller afviser du en opkrævning: Du kan fra Alle opkrævninger og fra Mine opkrævninger se, hvilke opkrævninger der er tilgængelige til betaling. Der er to undermenupunkter Nye og Behandlede. Mine opkrævninger viser alene de opkrævninger, der matcher det sagsvalg, som du har placeret under Mine sager. Dette kan med fordel anvendes som filter. OBS: Trykker du på Alle opkrævninger henter systemet alle de opkrævninger, som står i parentesen dette kan tage lang tid, hvis du har mange sager tilknyttet. Fra Nye kan du enten vælge at betale eller afvise en betaling. Betal: Du vælger ved at markere de sager, som du vil betale og trykker derefter på Betal i Menu til sags- og dataliste. Dette åbner en betalingsanmodning. Herfra kan du vælge enten at betale med betalingskort eller via konto, hvis du har en sådan. Udfyld de enkelte felter og accepter betalingsbetingelserne. Tryk Send. Hvis du vælger konto, vil systemet kun acceptere betalingsanmodningen, hvis der er dækning på kontoen (se Beløb til rådighed ) bemærk dog, at hvis du både bruger betaling via IP Client og et andet system, er dette ikke en garanti for betaling dette fremgår af betalingsbetingelserne. Afvis: Marker de sager, du vil afvise og tryk derefter på Afvis betaling i Menu til sagsog dataliste. Dette betyder, at du ikke ønsker at videreføre denne rettighedssag, og sagen vil ved udløb af betalingsfristen blive henlagt som ikke videreført. Du kan fortryde dette frem til forfaldsdato. Fra Behandlet kan du se de afsendte betalingsanmodninger frem til betalingstidspunktet. Du kan her se, hvem, der har foretaget en given betaling med angivelse af betalingstidspunkt og betalingsform. Når betalingen er gennemført, vil anmodningen forsvinde, og du kan på den enkelte sag i økonomibilledet se den gennemførte betaling. Det er ikke muligt at fortryde en betalingsanmodning via IP Client, når den først er afsendt. Fra Behandlet kan du ligeledes se dine afviste betalinger. Disse vil blive liggende i denne mappe frem til betalingsfristen udløber. Herefter vil Patent- og Varemærkestyrelsen henlægge sagen. Du kan fortryde en afvisning ved at markere sagen og derefter trykke på Ikke behandlet i Menu til sags- og dataliste. Dette vil flytte sagen op i undermappen Nye. Hvis du ikke betaler og ikke afviser, vil den almindelige forretningsgang være, at Patent- og Varemærkestyrelsen sender en ny faktura med en gebyrforhøjelse. Den nye faktura erstatter den gamle faktura, der så ikke længere kan betales. Vælger du ikke at betale det Forhøjede gebyr, vil Patent- og Varemærkestyrelsen henlægge sagen. 16

17 6. Administrationsvejledning 6.1 Introduktion til IP Client brugeradministration Dette afsnit beskriver brugeradministrationen i IP Client. Vejledningens primære formål er at beskrive, hvordan du opretter brugere, justerer på en brugers adgang eller nedlægger en bruger. Patent- og Varemærkestyrelsen understreger, at virksomheden selv har ansvaret for brugeradministrationen i henhold til brugeraftalen. Det er virksomhedens eget ansvar, da medarbejdersignaturen bruges som underskrift til alle transaktioner, der gennemføres af repræsentanter for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at virksomheden får opstillet procedurer for, hvordan I vil regulere adgangen til IP Client, når en bruger starter, flytter ansvarsområde eller stopper. Det er virksomhedens/administratorens ansvar, at de enkelte brugere har de korrekte adgange. I henhold til brugeraftalen forbeholder Patent- og Varemærkestyrelsen sig ret til at spærre for adgangen for hele virksomheden, hvis der observeres uregelmæssigheder i brugen af IP Client. Dette vil ikke være ansvarspådragende for Patent- og Varemærkestyrelsen og virksomheden henvises til at kontakte styrelsen snarest muligt herefter for yderligere afklaring. 6.2 Sådan logger du på Som administrator: Gå ind på https://ip-client-adm.dkpto.dk Vælg gældende certifikat og log på med dit password. Dette giver adgang til administrationsmodulet, hvorfra du kan administrere (oprette, ændre eller nedlægge) yderligere brugere, der skal kunne repræsentere din virksomhed overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Du finder oversigten over brugere via menupunktet Services, IP Client og Brugere. 17

18 6.3 Sådan oprettes nye/flere brugere Virksomheden har nu mulighed for at tilknytte yderligere brugere via administrationsmodulet. Dette kræver, at hver bruger kan identificeres entydigt ved et medarbejdersignatur eller et EPO-smartcard. Hvis virksomheden skal have flere brugere på systemet, skal du som administrator gennemføre nedenstående trin: For hver bruger skal du eksportere x.509 certifikatet (Base-64-kodet) fra hver brugers internet browser. Fra Microsofts Internet Explorer gøres dette via menupunktet Funktioner, Internet indstillinger, hvorefter fanen Indhold vælges. Knappen Certifikater giver adgang til de gyldige aktive certifikater på den enkelte computer. Vælg det ønskede certifikat og tryk på Eksporter knappen. Herefter følges eksportguiden. Fra andre browsere kan du via hjælpefunktionen se, hvordan du eksporterer certifikater. Fra brugeroversigten kan du nederst til højre vælge Ny bruger. Herfra kan du indlæse en certifikatfil. Tryk på opret og gentag indlæsningen (trin 2.1), hvis du har flere brugere at oprette. Derefter skal du til brugeroversigten for at sikre korrekt navn og sætte rettighederne tryk på menupunktet Brugere. Klik på Opdater for hver af de nye brugere her kan du rette navn og -adresse. De øvrige informationer er frivillige og bruges ikke på nuværende tidspunkt. Afslut med Opdater. Klik derefter på det relevante brugernavn XX her skal du a. Angive adgangsrettigheder pr. datatype. b. Vælge, om brugeren skal være administrator. c. Aktivere brugeren (tryk på Aktiver ). Først når brugeren står som Aktiv i brugeroversigten, kan denne logge ind på IP Client. 3 Et EPO-smartcard er kun aktivt, hvis kortet sidder i kortlæseren. 18

19 6.4 Sådan deaktiverer/nedlægger du en bruger Fra brugeroversigten trykker du på navnet på den bruger, der skal nedlægges. Tryk derefter på Deaktiver yderst til højre. 6.5 Sådan kontrollerer du, hvornår en bruger har anvendt IP Client Fra brugeroversigten trykker du på navnet på den bruger, som du vil undersøge. Tryk derefter på Se log og vælg datointerval. 19

20 7. Systemkrav Systemet afvikles primært på Patent- og Varemærkestyrelsens servere. Der er derfor alene krav til din computer i form af browservalg, foretrukken skærmopløsning og certifikat. Følgende browsere er testet og fungerer tilfredsstillende: Microsoft Internet Explorer 8.0, 7.0. Anbefalet skærmopløsning er 1200x1024 eller højere. Lavere opløsning vil stadig give fuld funktionalitet, men vil give grafiske udfordringer i brugerfladen. 8. Ansvarsfraskrivelse På kan du finde den brugeraftale, som du / din virksomhed har skrevet under på. Dette er en generel aftale, der gælder for alle brugere. Tilsvarende kan du finde Patent- og Varemærkestyrelsens information om generelle forretningsbetingelser og hvordan vi håndterer fortrolighed på (nederst). Hvis du har nogle spørgsmål til betingelserne for anvendelse af IP Client, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på: Telefon

21 NOTER 21

22 22 NOTER

23 NOTER 23

24 Jan 2011

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

IP Client Brugermanual

IP Client Brugermanual IP Client Brugermanual Indholdsfortegnelse Velkommen til den nye IP Client... 4 Systemkrav og browserindstillinger... 4 Information til migrerede brugere... 5 Login på den nye version af IP Client... 5

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Vejledning til Socialstyrelsens nye supportsystem

Vejledning til Socialstyrelsens nye supportsystem Vejledning til Socialstyrelsens nye supportsystem Indhold Aktivering af bruger... 2 Sådan logger du på Supportsystemet... 3 Sådan opretter du en sag i supportsystemet... 4 Oversigt over igangværende samt

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.2 11/2014 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

SignFlow Dafolo blanketter

SignFlow Dafolo blanketter Dafolo blanketter integreret i SignFlow Når der indsendes en Dafoloblanket underskrevet med en gyldig digital signatur, sendes der en advis til den valgte postkasse f.eks. raadhuset@kommune.dk. Det er

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Dokumenter og mails - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Denne guide er lavet for at vise hvordan, man arkivere dokumenter og mails fra Outlook og mails fra C&B i sagens filmappe. Arkivering af

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere