1 Beskrivelse af apparatet Sikkerhedsanvisninger Installation Tilberedning af kaffemaskinen 245

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245"

Transkript

1 242 1 Beskrivelse af apparatet Sikkerhedsanvisninger Installation Tilberedning af kaffemaskinen Fyldning af vandbeholderen Fyldning af beholderen til kaffebønner Igangsætning ved førstegangsbrug Tilberedning af kaffe (med kaffebønner) Regulering af kaffekværnen Tilberedning af espressokaffe med malet kaffe (i stedet for med kaffebønner) Varmtvands udløb Tilberedning af cappuccino (med damp) Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af maskinen Rengøring af infusionsenheden Afkalkning Programmering af vandets hårdhed Kontrollampernes betydning til normal betjening Lysende kontrollampers betydning, og hvad man skal gøre når de tændes Problemer, der kan løses, inden man kontakter servicecentret 257 Vigtig information angående bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EF Direktiv 2002/96/CE. Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

2 BESKRIVELSE AF APPARATET (JVF. SIDE 3) A. Kopvarmer bakke B. Dampbetjeningsknap C. Damprør D. Cappuccinoadapter E. Vandbeholder (udtagelig) F. Kopholderbakke G. Dråbeopsamlingsbakke (udtagelig) H. Servicelåge I. Kaffeudløbsrør (regulerbar i højden) J. Betjeningspanel K. Låg til beholderen til kaffebønner L. Midterlåg til malet kaffe M. Infusionsenhed N. El-forsyningsledning O. Cappuccinoadapter (udtagelig) P. Dyse til cappuccinoadapter (udtagelig) Q. Måleske til formalet kaffe R. Kaffegrumsbeholder (udtagelig) S. Knap til regulering af kaffens malingsgrad T. Beholder til kaffebønner U. Sæde til måleske V. Tragt til indføring af formalet kaffe Z. Flytbar skuffe Betjeningspanel 1) Tast til tænding/slukning af maskinen 2) Vælgetast til 1 kop kaffe med kontrollampe for temperatur OK 3) Vælgetast til 2 kopper kaffe med kontrollampe for temperatur OK 4) Vælgetast til damp med temperaturkontrollampe 5) Tast til valg af kaffemængden (stærk, normal eller tynd kaffe) 6) Tast til valg af mængden af malet kaffe (for at opnå tynd, normal eller stærk kaffe) 7) Tast og funktionsknap til formalet kaffe (ingen brug af kaffekværnen) 8) Kontrollampe for kalk 9) Kontrollampe til generel alarm 10) Kontrollampe til kaffegrumsbeholder fuld eller ikke sat i. 11) Kontrollampe for manglende vand eller manglende vand i beholderen 12) Damphåndtag DK

3 244 2 SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS FØLGENDE ER OMHYG- GELIGT OG OPBEVAR DEM TIL SENERE BRUG! Denne maskine er fremstillet til at brygge kaffe og til at opvarme drikke : pas på ikke at skolde sig med vand- eller dampstråler eller ved at anvende apparatet til ukorrekt anvendelse. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug eller anvendelse uden omtanke. Berør aldrig maskinens ophedede komponenter under brug. Anvend tasterne eller håndtagene. Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder. Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn Lad aldrig børn lege med apparatet Hvis apparatet går i stykker eller fungerer dårligt, må man ikke ændre på det: sluk det ved at trække stikket ud af kontakten. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet. 3 INSTALLATION Efter at have fjernet emballagen, skal man kontrollere produktets integritet. I tvivlstilfælde, bør apparatet ikke tages i brug og man må kun henvende sig til kvalificerede fagmænd. Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde. Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner, vaske og varmekilder. Efter at man har stillet apparatet på arbejdsfladen, sørg for at der er fri plads på cirka 5 cm fra apparatets overflader, sider og dets bagsiden, og fri plads på mindst 20 cm over kaffemaskinen. Installer aldrig maskinen i et rum, der kan nå ned på en temperatur på under eller lig med 0 C (hvis vandet fryser til, kan apparatet tage skade). Kontroller at elnettets spænding svarer til det, der er angivet på apparatets typeskilt. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt der har en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader, der skyldes, at der ikke er en jordforbindelse. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade stikket udskifte med et andet stik af egnet type af kvalificeret personale. Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter for at undgå enhver form for risiko. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed hurtigst muligt, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf 10.4.

4 245 Det er nødvendigt, første gang du anvender kaffemaskinen, at du omhyggeligt følger brugsanvisningerne i de følgende paragraffer trin for trin, så du lærer at betjene den korrekt. 4 TILBEREDNING AF KAFFEMASKINEN 4.1 FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN Træk vandbeholderen ud (fig. 1), skyl den og fyld den med frisk vand, men vær opmærksom på ikke at overstige mærket MAX. Når man fjerner beholderen, skal cappuccino adapteren altid være vendt imod midten af maskinen, for ellers forhindrer den udtrækningen af beholderen. Sæt beholderen på plads igen ved at trykke helt i bund. Fig FYLDNING AF BEHOLDEREN TIL KAFFEBØNNER Luk låget til beholderen til kaffebønner op (fig.2). Fyld beholderen med kaffebønner. Luk låget. PAS PÅ: For at undgå funktionsfejl, kom aldrig malet kaffe, frysetørret kaffe, karamelliserede kaffebønner eller andre genstande i maskinen, der kan beskadige den. 4.3 IGANGSÆTNING VED FØRSTEGANGSBRUG 1. Kontroller at vandbeholderen er fyldt op og at forsyningsledningens stik sidder korrekt i stikkontakten. 2. Drej cappuccino adapteren udad og anbring en kop under den (fig.3) og tænd maskinen ved at trykke på tast (fig.4). 3. STRAKS EFTER, INDEN DER ER GÅET HØJST 30 SEKUNDER, drej dampbetjenings knappen mod uret så langt den kan komme (fig.5) (det er normalt, at maskinen larmer). 4. Efter nogle sekunder begynder der at løbe lidt vand ud af cappuccinoadapteren. Når koppen er fyldt op med cirka 30cc, drej dampbetjenings knappen en halv gang med uret (fig.6) så langt den kan komme, for at afbryde vandstrømningen. 5. Vent på at de grønne kontrollamper og holder op med at blinke og tændes uden at blinke. (Når de grønne kontrollamper blinker, betyder det, at maskinen er i forvarmningsfase, hvorimod når de er tændt og ikke blinker, betyder det, at maskinen har opnået den ideelle temperatur til at brygge kaffe. Jvf. par. 11 punkt 1 og 2). Et øjeblik inden kontrollamperne holder op med at blinke, udfører apparatet automatisk en skylning: der løber lidt varmt vand ud af udløbsrørets haner, som samles i den nedenstående dråbeopsamlingsbakke. Råd: hvis man ønsker en stærk kaffe (mindre end 60cc), og få den varmere, fyld først koppen op med det varme vand fra skylningen. Lad vandet blive et par sekunder (inden du tømmer koppen) for at opnå en forvarmning af koppen. 6. Nu er maskinen klar til brug. Fig.2 Fig.3 Fig.4 DK

5 246 5 TILBEREDNING AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) 1) Inden der brygges kaffe, kontroller altid at de grønne kontrollamper og er tændt men ikke blinker, og kontroller også at beholderen til kaffebønner er fyldt op. 2) Reguler knappen til højre (fig.7) for at indstille den ønskede kaffesmag. Jo mere den drejes med uret, jo større bliver mængden af kaffebønner, som maskinen maler, og derfor vil kaffe komme til at smage tilsvarende stærkere. Ved førstegangsbrug skal man foretage flere prøver og brygge kaffe flere gange, indtil man finder ud af knappens korrekte position. Pas på ikke at dreje for meget med uret, for ellers risikerer du at opnå et for langsomt udløb (i dråber), især når du skal brygger to kopper kaffe. 3) Reguler knappen til venstre (fig. 8) for at indstille den ønskede kaffemængde. Jo mere den drejes med uret, jo tyndere bliver kaffen. Ved førstegangsbrug skal man foretage flere prøver og brygge kaffe flere gange, indtil man finder ud af knappens korrekte position. 4) Anbring en kop under udløbsrørets haner, hvis du vil brygge 1 kop kaffe (fig. 9) eller 2 kopper, hvis du vil brygge 2 kopper kaffe (fig. 10). For at opnå en bedre creme, sæt kaffeudløbsrøret så tæt som muligt ved kopperne ved at trykke det nedad (fig. 11). 5) Tryk på tast (fig. 12), hvis du har valgt at brygge en kop kaffe eller på tast (fig. 13), hvis du har valgt at brygge to kopper kaffe. Nu begynder maskinen at male kaffebønnerne, den udfører en kortvarig forinfusion og derefter fuldfører den udstrømningen i koppen. Når den indstillede mængde er brygget, afbryder maskinen automatisk kaffeudstrømningen og smider grumset i kaffegrumsbeholder). 6) Nogle sekunder efter brygningen, når begge de grønne kontrollamper og er tændt igen men ikke blinker, er det muligt at genoptage brygningen af kaffe. 7) Tryk på tast for at slukke maskinen. (Inden den slukkes, udfører apparatet automatisk en skylning: der løber lidt varmt vand ud af hanerne, som samles i den nedenstående dråbeopsamlingsbakke Pas på ikke at skolde sig). Hvis maskinen ikke slukkes ved at trykke på tast, slukkes den og udfører en hurtig skylning automatisk, under alle omstændigheder 3 timer efter den sidste betjening. BEMÆRK 1: Hvis kaffen løber ud dryppende eller slet ikke løber ud, er det nødvendigt at dreje knappen til regulering af malingsgraden (fig. 17) med uret, indtil den siger klik en gang (jvf. par. 6). Prøv et klik ad gangen, indtil du finder en tilfredsstillende kaffebrygning. BEMÆRK 2: Hvis kaffen løber for hurtigt ud og kaffecremen ikke er tilfredsstillende, drej knappen til højre lidt (fig.7) med uret. Man skal foretage flere prøver og brygge kaffe flere gange, indtil man finder ud af knappens korrekte position. Pas på ikke at dreje for meget mod uret, du risikerer at få en for lang udstrømning (dryppende), især når man ønsker to kopper kaffe. Hvis efter nogle kopper kaffe kaffecremen endnu ikke er tilfredsstillende, drej også knappen til regulering af malingsgrad (fig.17) mod uret indtil den siger klik en gang (jvf. par. 6). BEMÆRK 3: Råd for at få en varmere kaffe: 1) Hvis man, lige efter at have tændt maskinen, ønsker en stærk kaffe(mindre end 60cc), brug det varme vand fra skylningen for at forvarme kopperne (jvf. råd i par. 4.3 punkt 5). Hvis der derimod er gået mere end 2/3 minutter fra sidste gang man har brygget kaffe, inden man brygger kaffe igen er det nødvendigt at forvarme infusionsenheden, ved at tryk- Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8

6 247 ke på tast (fig. 14). Derefter lad vandet løbe ned i nedenstående dråbeopsamlingsbakke, eller brug vand denne gang for at fylde (og så tømme) koppen, som derefter bruges til kaffen, for at forvarme den. 2) Brug aldrig for tykke kaffekopper, idet de opsuger for meget varme, med mindre de forinden er blevet forvarmede. 3) Brug forinden opvarmede kaffekopper, ved at skylle dem med varmt vand eller ved at anbringe dem i mindst 20 minutter på kopvarmerbakken på maskines låg mens den er tændt. BEMÆRK 4: Mens maskinen er i gang med at brygge kaffen, er det muligt at stoppe udløbet når som helst, ved at trykke på den forud valgte tast (fig. 12) eller (fig. 13). BEMÆRK 5: Så straks udløbet er færdigt, kan kaffemængden i koppen forøges ved at holde den forud valgte tast (fig. 12) eller (fig. 13) trykket ned, indtil man når den ønskede mængde kaffe denne operation skal foretages indenfor 3 sekunder efter at kaffeudløbet er færdigt). BEMÆRK 6: når alarmen (kap. 12 punkt 1) tændes uden at blinke, er det nødvendigt at fylde vandbeholderen op med vand, for ellers kan maskinen ikke tilberede kaffen. Vandbeholderen må kun fjernes efter at have vendt cappuccino adapteren imod midten af maskinen. (Det er normalt, at der er lidt vand tilovers i beholderen når alarmen tændes). BEMÆRK 7: maskinen tæller det antal kopper kaffe, der bliver brygget. tændes efter hver 14. enkelt kop kaffe (eller 7. dobbelt kopper kaffe), for at vise at kaffegrumsbeholderen er fuld og skal tømmes og renses. Så længe rensning af kaffegrumsbeholderen ikke foretages, bliver kontrollampen ved med at være tændt, og maskinen kan ikke brygge kaffe. For at kunne foretage rengøringen skal lågen på bagsiden åbnes ved at trække i vandudløbsrøret (fig. 15); kontrollampen tændes og blinker (jvf. par. 12 punkt 9); træk dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 16) tøm den og rens den. Udtøm og rens kaffegrumsbeholderen omhyggeligt idet du sørger for at fjerne alle eventuelle aflejringer på bunden. Tør også eventuelle kondensdryp op, der har lagret sig inden i maskinen, under dråbeopsamlingsbakken. VIGTIGT: når man trækker dråbeopsamlingsbakken ud SKAL man altid tømme kaffegrumsbeholderen, selv om den ikke er fyldt helt op. Hvis denne operation ikke foretages, kan det ske at kaffegrumsbeholderen under de følgende brygninger fyldes for meget op og maskinen derfor tilstoppes af grums. BEMÆRK 8: når maskinens bliver brugt, kan det med tiden ske at kværnene slides og at kaffen løber for hurtigt ud og uden creme, fordi kaffebønnerne males for groft. For at undgå det, er det nødvendigt at regulere kaffens malingsgrad ved at dreje knappen til regulering af malingsgrad (fig.17) mod uret, indtil den siger klik en gang (som beskrevet i kap. 6). BEMÆRK 9: hvis man ikke har brugt maskinen i længere tid, er det nødvendigt at foretage rensning af infusionsenheden, som beskrevet i par. 10.2, inden brug. BEMÆRK 10: Træk aldrig vandbeholderen ud mens maskinen er i funktion og brygger kaffe. Gør man det, kan maskinen ikke længere brygge kaffe og kontrollampen (manglende vand) tændes i blinkende tilstand. Hvis maskinen bliver spurgt om mere kaffe, vil den lave støj men ikke kaffe. For at sætte maskinen i gang igen, er det nødvendigt at dreje dampknappen i retning mod uret, og helt i bund, så der til sidst løber vand ud af cappuccino tilberederen i nogle sekunder. Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12 DK

7 248 Ved førstegangsbrug skal man brygge kaffe 4-5 gange, inden resultatet bliver tilfredsstillende. Når en kontrollampe tændes for at vise, at der er opstået en uregelmæssighed, skal man ikke kontakte servicecentret med det samme. Man kan de fleste af gangene nemt finde løsningen på problemet ved at følge vejledningerne i paragraf 12 og 13. Hvis vejledningerne ikke skulle hjælpe, eller for yderligere oplysninger, anbefaler vi at henvende sig kundeassistancen, ved at ringe til det nummer, som angives på side 2 i det vedhæftet blad. Hvis dit land ikke er blandt listen på dette blad, ring til det angivne nummer på garantien. 6 REGULERING AF KAFFEKVÆRNEN Kaffekværnen skal ikke reguleres, i hvert fald i starten, fordi den er blevet forud indstillet på fabrikken, for at opnå korrekt kaffeudløb. Efter at man har brygget de første kopper kaffe, hvis kaffeudløbet skulle være for hurtigt eller for langsomt (dryppende), er det nødvendigt at genindstille malingsgraden ved hjælp af knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17). Ved at dreje den med uret (et ciffer) til der høres et klik, får man en hurtigere udløb af kaffen (ikke dryppende). Ved at dreje knappen mod uret til der høres et klik, løber kaffen langsommere ud og cremen kommer til at have et bedre udseende. Virkningen af denne ændring mærkes dog først efter at der er brygget kaffe mindst 2 gange. Knappen til regulering af malingsgrad må kun drejes mens kaffekværnen er i funktion. Fig.13 Fig.14 Drej mod uret for at opnå et langsommere kaffeudløb og en bedre udseende af cremen (= kaffen males finere). Drej med uret (= kaffen males grovere) for at opnå et hurtigere kaffeudløb (ikke dryppende) Fig.15 BEMÆRK 1: Der er blevet brugt kaffe til at foretage kontrol på maskinen på fabrikken, så det kan være ganske normalt, at man finder kafferester i kaffekværnen. Vi garanterer imidlertid, at maskinen er helt ny. Fig.17 Fig.16

8 249 7 TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED MALET KAFFE (I STEDET FOR MED KAFFEBØNNER) 1. Tryk på tasten for at vælge funktionen med malet kaffe (fig. 18)., der findes i tasten, tændes for at vise at funktionen er indstillet og at kaffekværnen ikke bruges. 2. Løft i midten af låget, kom en måleske formalet kaffe i tragten (fig.19) og gå derefter frem som beskrevet i afsnit 5. Bemærk: Det er kun muligt at tilberede en kaffe af gangen, dette gøres ved at trykke på knappen. BEMÆRK 1: Kom aldrig den malede kaffe i, hvis maskinen er slukket for at undgå at den malede kaffe går tabt inde i maskinen. BEMÆRK 2: Fyld aldrig mere end 1 måleske skrabet kaffe i, ellers kan maskinen ikke brygge kaffen og den malede kaffe går til spilde inde i maskinen og snavser den til, eller kaffen vil komme ud i dråber. Fig.18 BEMÆRK 3: For at måle den mængde kaffe, der skal fyldes i, anvend kun den medleverede måleske. BEMÆRK 4: Kom udelukkende malet kaffe beregnet til espressokaffemaskiner i tragten: kom aldrig kaffebønner, frysetørret kaffe eller andre genstande, der kan beskadige apparatet, i. BEMÆRK 5: Hvis tragten tilstoppes når der kommes mere end en måleske formalet kaffe i, anvendes en kniv til at hjælpe kaffen med at falde ned (fig. 20), fjern derefter infusionsenheden og rens både denne og maskinen som beskrevet i paragraf 10.2 "Rengøring af infusionsenheden". 3. Når kaffebrygningen med malet kaffe er færdigt, skal man deaktivere funktionen med malet kaffe ved at trykke igen på tasten, hvis man ønsker at brygge kaffe med kaffebønner (kontrollampen slukkes og kaffekværnen kan bruges igen). Fig.19 Fig.20 8 VARMTVANDS UDLØB Kontroller altid at de grønne kontrollamperne og er tændt men ikke blinker. Drej cappuccinoadapteren udad (fig. 3). Anbring en beholder under cappuccinoadapteren (fig. 3). Drej dampbetjeningsknappen en halv gang mod uret så langt den kan (fig. 5): det varme vand løber ud af cappuccinoadapteren og begynder at fylde den nedenstående beholder op. Drej dampbetjeningsknappen med uret helt i bund for at afbryde vandstrømningen (fig. 6) og sæt cappuccinoadapteren i dens originale position i midten af maskinen. (Det tilrådes ikke at lade varmt vand løbe ud i mere end 2 minutter). DK

9 250 9 TILBEREDNING AF CAPPUCCINO (MED DAMP) Fyld cirka 100 gram mælk til hver cappuccino du vil brygge, i en beholder. Husk på at mælkens omfang forøges 2 3 gange, når du vælger beholderen. Det anbefales at anvende letmælk ved køleskabstemperatur. Træk cappuccinoadapteren udad (fig. 3). Tilbered kaffen, som beskrevet i de forudgående afsnit, idet du bruger tilpas store kopper. Tryk derefter på tasten til damp (fig. 21). (fig. 22) begynder at blinke for at vise at maskinen er i forvarmningsfase. Når kontrollampen er tændt og ikke blinker betyder det at maskinen har opnået den ideelle temperatur til at producere damp (par. 11 punkt 6). Straks efter, inden højst to minutter (ellers går maskinen automatisk tilbage til funktion kaffebrygning), sænk cappuccinoadapteren ned i mælkebeholderen (fig. 23), men vær opmærksom på ikke at overdække mærket på cappuccinoadapteren (det vises med pilen på fig. 24). Drej dampbetjeningsknappen en halv gang mod uret, så langt den kan komme (fig. 5). (Pas på ikke at skolde sig). På grund af dampen, der løber ud af cappuccinoadapteren, begynder mælken at svulme op og at få et cremet udseende. For at opnå et mere cremeagtigt skum, sænk cappuccinoadapteren ned i mælken, og drej beholderen med langsomme bevægelser nedefra og op. (Det tilrådes at lede damp i højst 2 minutter ad gangen). Når den ønskede temperatur er nået, afbrydes dampudledningen ved at dreje dampbetjeningsknappen med uret helt i bund (fig. 6) og tryk på tasten til dampen ( fig. 21) for at deaktivere dampfunktionen. Hæld mælkeskummet i kopperne, der indeholder espressokaffe, som er blevet forberedt i forvejen. Cappuccinoen er klar (kom sukker i efter behag og, hvis man synes, kan der drysses kakaopulver på skummet). BEMÆRK 1: hvis man lige efter at have lavet cappuccino og deaktiveret dampfunktionen ved at trykke på tasten til damp, trykker på tast (fig. 12) eller (fig. 13) for at brygge mere kaffe, er maskinens temperatur for høj til kaffebrygning (de grønne kontrollamper og blinker for at vise at temperaturen ikke er passende): det er derfor nødvendigt at vente ti minutter mens maskinen køler lidt af. RÅD: Du kan afkorte maskinens afkølingstid, efter at have deaktiveret dampfunktionen, ved at åbne dampbetjeningsknappen og lade vandet strømme ud af cappuccinoadapteren i en beholder, indtil de grønne kontrollamper og holder op med at blinke. BEMÆRK 2: Det er meget vigtigt altid at gøre cappuccinoadapteren ren efter brug. Dette gøres på følgende måde: Fig.21 Fig.22 Fig.23 Fig.24

10 251 Lad lidt vand eller damp slippe ud i et par sekunder ved at dreje dampbetjeningsknappen mod uret helt i bund (fig. 5). Med denne operation kommer damprøret af med eventuel tiloversbleven mælk. VIGTIGT: Af hygiejniske grunde anbefales det altid at foretage denne operation for at undgå at der bliver mælk siddende i de indvendige kredsløb i cappuccinoadapteren. Drej knappen i retning med uret helt i bund, med den ene hånd holdes fast om håndtaget på cappuccino tilberederens rør, mens man med den anden hånd skruer selve cappuccino tilberederen af ved at dreje den i retning med uret og trække den ned af (fig. 25). Tag dampdysen af udløbsrøret ved at trække den nedad (fig. 26). Vask omhyggeligt cappuccinoadapteren og dampdysen med lunkent vand. Kontroller at de to huller, der vises af pilene på fig. 27, ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt rengøres de med en nål. Monter dampdysen igen, ved at sætte den på damprøret og dreje den opad helt i bund. Monter cappuccinoadapteren igen på dampdysen ved at føre den opad helt i bund og dreje den mod uret. Fig RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Inden der foretages noget som helst indgreb til rengøring, tag stikket ud af stikkontakten og lad maskinen køle af. Kom aldrig maskinen i vand: det er et elektrisk apparat. Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud. Alle maskinens komponenter må ALDRIG vaskes i opvaskemaskinen RENGØRING AF MASKINEN Foretag rengøringen af kaffegrumsbeholderen (beskrevet i kapitel 5 bemærk 7) hver gang, kontrollampen tændes uden at blinke (kap. 12 punkt 3). Det anbefales også at gøre vandbeholderen ren regelmæssigt. Dråbeopsamlingsbakken har en signalanordning (rød), der giver besked om, hvor meget vand den indeholder. Når denne signalanordning begynder at kunne ses (et par millimeter under dråbeopsamlingsbakken), skal man tømme bakken og gøre den ren. Kontroller en gang i mellem, at kaffeudløbsrørets huller ikke er tilstoppet. For at rense dem, benyt en nål for at skrabe de tørre kaffeaflejringer (fig. 28). Fig.26 Dampdyse Cappuccinoadapter Fig.27 Fig.28 DK

11 RENGØRING AF INFUSIONSENHEDEN Infusionsenheden skal renses regelmæssigt for at undgå at der opstår kaffeansamlinger i den (kaffeansamlinger kan være årsag til, at apparatet ikke virker korrekt). Rengøring gøres på følgende måde: sluk maskinen ved at trykke på tast (fig. 4) (ikke ved at tage stikket ud) og vent til alle kontrollamperne slukkes; luk servicelågen op (fig. 15); træk dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 16) og vask dem; tryk på siden af de to røde taster og ind mod midten til frigørelsen af infusionsenheden (fig. 29) og fjern infusionsenheden ved at trække den udad; PAS PÅ: INFUSIONSENHEDEN MÅ KUN TRÆKKES UD, NÅR MASKINEN ER SLUKKET. HVIS DU PRØVER AT TAGE DEN UD, MENS MASKINEN ER TÆNDT, KAN APPARATET TAGE ALVORLIGT SKADE. vask infusionsenheden ved at holde den under rindende hanevand, men brug ikke opvaskemiddel. Vask aldrig infusionsenheden i opvaskemaskine; rengør omhyggeligt maskinens indvendige dele. For at fjerne kafferester, der sidder fast i de indre dele, benyt en trægaffel eller en plastikgaffel (fig. 30) og støvsug derefter alle resterne med en støvsuger (fig. 31); Sæt infusionsenheden på plads igen ved at sætte den på den indvendige støtte og på tappen forneden; tryk kraftigt helt i bund på symbolet PUSH, indtil du hører et klik, der betyder at infusionsenheden sidder fast igen. Fig.29 Fig.30 Infusionsenhed Tryk kraftigt helt i bund på symbolet PUSH, indtil du hører et klik, der betyder at infusionsenheden sidder fast igen. Fig.31 Efter, at du har hørt "klik", skal du sikre dig af de to røde taster er sprunget udad igen. Støtte Tap Infusionsenhedens nederste rør.tappen skal sættes i infusionsenhedens nederste rør.

12 253 Du skal sikre dig af de to røde taster er sprunget udad, for ellers kan lågen ikke lukkes. De to røde taster er sprunget KOR- REKT udad De to røde taster er ikke sprunget udad KORREKT FORKERT BEMÆRK 1: Hvis infusionsenheden ikke sættes ordentligt på plads, så der ikke høres et klik og de røde taster ikke springer korrekt udad, kan man ikke lukke lågen og maskinen kan derfor ikke fungere (hvis du tænder maskinen, bliver kontrollampen ved at være tændt og blinke (kap. 12 punkt 9)). BEMÆRK 2: hvis det er besværligt at sætte infusionsenheden på plads, skal du (inden du sætter den på plads) sætte den i den rigtige stilling ved at trykke kraftigt på dens overside og underside samtidigt som vist på figur 32. BEMÆRK 3: hvis det stadigvæk er besværligt at sætte infusionsenheden på plads, lad vær at sætte den i, luk servicelågen og tag stikket du af stikkontakten og sæt det i igen. Vent til alle kontrollamper slukkes, derefter luk lågen op og sæt infusionsenheden på plads igen. sæt dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen; luk servicelågen. Fig AFKALKNING På grund af den kontinuerlige opvarmning af vandet, der bruges til at brygge kaffe, er det ganske normalt at der med tiden dannes kalkansamlinger i maskinens indre rør. Når kontrollampen tændes og blinker (kap. 12 punkt 5), betyder det at man skal foretage afkalkning. Bemærk: Mens kontrollampen er tændt, er det alligevel muligt at brygge kaffe. Gå frem på følgende måde: hældes indholdet fra en flaske afkalkningsmiddel DURGOL (125 ml) i beholderen (der skal være tom) sammen med en liter vand. BENYT UDELUKKENDE DE LONGHI AFKALKNINGS- VÆSKE. anbring en beholder med min. kapacitet på 1,5 liter under cappuccinoadapteren (fig.3); tænd maskinen ved at trykke på tast (fig. 4). vent på at de grønne kontrollamper og er tændt men ikke blinker. tryk på tasten og hold den trykket nede i mindst 5 sekunder (fig.14)., der findes i tasten, tændes (kap. 11 punkt 8) for at vise at afkalkningsprogrammet begynder (Kontrollamperne og bliver ved med at være slukket for at vise, at det ikke er muligt at tilberede kaffe). drej dampbetjeningsknappen mod uret en halv gang (fig.5). Nu kommer afkalkningsopløsningen ud af cappuccinoadapteren og den begynder at fylde den nedenstående beholder op. DK

13 254 afkalkningsprogrammet udfører flere cyklusser, afbrudt af pauser, så afkalkningsopløsningen kan få tid til at virke og fjerne kalkansamlinger i kaffemaskinens indvendige dele. efter cirka 30 minutter, når kontrollampen tændes (kap. 12 punkt 1), drej dampbetjeningsknappen med uret en halv gang (fig.6) så langt den kan komme. Nu er det nødvendigt at foretage skylningen for at fjerne eventuelle rester af opløsningen inde i maskinen; du skal gå frem på følgende måde: træk vandbeholderen ud, skyl den og fyld den med rent vand. sæt vandbeholderen på plads igen. tøm den fulde opsamlingsbeholder(under cappuccinoadapteren), og anbring den under cappuccinoadapteren igen. drej dampbetjeningsknappen mod uret (fig.5) en halv gang. Der løber varmt vand ud af cappuccinoadapteren, der begynder at fylde den nedenstående beholder op. når beholderen er tømt, slukkes kontrollampen og kontrollampen tændes (kap. 12 punkt 1). drej dampbetjeningsknappen med uret helt i bund (fig.6) og fyld vanbeholderen op med vand igen. nu er afkalkningsprogrammet færdigt og maskinen er klar til at brygge kaffe igen. Bemærk: hvis du afbryder afkalkningsproceduren inden den er færdig, deaktiveres alarmen ikke (kap. 12 punkt 5), så du skal begynde det hele forfra igen. VIGTIGT: GARANTIEN GÆLDER IKKE, HVIS AFKALKNING IKKE FORETAGES REGELMÆSSIGT PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED (kap. 12 punkt 5) tændes efter et betjenings tidsrum, der er blevet indstillet i forvejen fra fabrikken afhængigt af den maksimale mængde kalk, der kan findes i hanevandet. Hvis man vil, er det muligt at forlænge virkningsperioden og således afkalke maskinen med større mellemrum, ved at programmere maskinen ifølge den præcise kalkindhold som det vand, man bruger, har. Dette gøres på følgende måde: tag målestripen "Total hardness test" (vedhæftet på side 2) ud af emballagen og stik den helt ned i vandet i få sekunder (fig. 33). Træk den derefter ud og vent i cirka 30 sekunder (indtil den skifter farve og der dannes nogle små røde firkantede mærker); du skal sikre dig, at maskinen er slukket (alle kontrollamperne skal være slukket); tryk på tast (fig. 14) og hold den nede i mindst 5 sekunder. De fire kontrollamper,, og tændes. tryk på tast (fig. 18) flere gange, indtil der tændes lige så mange kontrollamper, som der er af røde firkantede mærker dannet på målestripen (hvis der for eksempel er dannet 3 røde firkantede mærker på målestripen, skal man trykke på tast 3 gange, så de 3 kontrollamper, og tændes samtidigt). tryk på tast (fig.14) for at gemme indstillingen. Nu er maskinen indstillet til at tyde på, at der skal foretages afkalkning, når det virkeligt er nødvendigt, ifølge den præcise kalkindhold som det vand, man bruger, har.

14 KONTROLLAMPERNES BETYDNING TIL NORMAL BETJENING KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING Kontrollamperne, blinker Kontrollamperne, er tændt men blinker ikke er tændt men blinker ikke er tændt men blinker ikke til damp blinke er tændt men blinker ikke er tændt men blinker ikke Maskinen er ikke klar til at brygge kaffe (vandet har endnu ikke nået den ideelle temperatur). Vent til at kontrollamperne holder op med at blinke, inden du brygger kaffe. Maskinen har nået den ideelle temperatur og er klar til at brygge kaffe. Maskinen er i gang med at brygge en kop kaffe. Maskinen er i gang med at brygge to kopper kaffe. Maskinen er i varmningsfase for at opnå den ideelle temperatur til dampudløb. Vent til at kontrollampen holder op med at blinke, inden du drejer dampbetjeningsknappen. Maskinen er klar til dampudløb og man kan dreje dampbetjeningsknappen. Maskinen er indstillet til brygning med malet kaffe (jvf. kap. 7). 8 er tændt men blinker ikke Det automatiske program til afkalkning er i gang. (jvf. par. 10.3) DK

15 LYSENDE KONTROLLAMPERS BETYDNING, OG HVAD MAN SKAL GØRE NÅR DE TÆNDES 1 KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING HVAD MAN SKAL GØRE Vandbeholderen er tom eller sat Fyld vandbeholderen som beskrevet i forkert i. par. 5, bemærk 5 og sæt den i helt i bund. er tændt men blinker ikke Vandbeholderen er snavset eller der er kalkansamlinger i den. Skyld vandbeholderen eller foretag afkalkning af vandbeholderen. 2 blinker Maskinen kan ikke brygge kaffe og den larmer. Kaffen løber for langsomt ud. Drej dampbetjeningsknappen mod uret (fig. 5), som beskrevet i afsnit 5 note 10. Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) med uret (par. 6), indtil den siger klik en gang. 3 er tændt men blinker ikke Kaffegrumsbeholderen er fuld eller ikke sat i. Efter rengøringen er kaffegrumsbeholderen ikke blevet sat i. Tøm kaffegrumsbeholderen og foretag rengøring som beskrevet i par. 5 - bemærk 7 og derefter sæt den på plads igen. Åbn lågen og sæt kaffegrumsbeholderen i. 4 blinker Du har ikke hældt malet kaffe i tragten mens funktion var indstillet. Der er ikke flere kaffebønner. Hvis kaffekværnen larmer for meget, betyder det at en lille sten blandt kaffebønnerne har blokeret kaffekværnen. Kom den malede kaffe i som beskrevet i par. 7. Fyld beholderen til kaffebønner som beskrevet i par Du skal kontakte et af De Longi servicecenter. 5 6 blinker Der høres en mærkelig lyd fra maskinen, og de fire kontrollamper,, og blinker skiftevis Det angiver at der er kalkansamlinger i maskinen. Infusionsenheden er muligvis ikke blevet sat i maskinen efter rengøring. Det er nødvendigt at foretage afkalkningsprogrammet som beskrevet i kapitel par hurtigst muligt Lad servicelågen være lukket og lad infusionsenheden blive ud af maskinen. Tryk samtidigt på tast 1KOP og 2KOPPER indtil de fire kontrollamper slukkes. Kun efter at de fire kontrollamper er slukket, er det muligt at lukke servicelågen op og at sætte infusionsenheden på plads (for at sætte den i, jvf. par. 10.2) 7 er tændt og blinker skiftevis og Maskinen er lige blevet tændt og infusionsenheden er blevet sat forkert i, så lågen er ikke lukket ordentligt. Tryk på infusionsenheden på symbolet PUSH indtil du hører et klik, der betyder, at infusionsenheden sidder fast. Du skal sikre dig af de to røde taster er sprunget udad (par. 10.2). Luk servicelågen og tryk på tast. 8 Kontrollamperne, og er tændt og blinke Du har tændt for maskinen, mens dampbetjeningsknappen var i position åben. Drej dampbetjeningsknappen med uret helt i bund (fig.6). 9 blinker Servicelågen er åben. Hvis man ikke kan lukke lågen, skal man sikre sig at infusionsenheden er korrekt sat i(par bemærk 1).

16 KONTROLLAMPER BESKRIVELSE BETYDNING HVAD MAN SKAL GØRE er tændt men blinker ikke og de grønne kontrollamper blinker. Infusionsenheden er muligvis ikke blevet sat i maskinen efter rengøring. Maskinens indvendige dele er meget snavset Sæt infusionsenheden i, jvf. par Rens omhyggeligt maskinen som beskrevet i par blinker Tragten til malet kaffe er tilstoppet Tøm tragten, ved hjælp af en kniv, som beskrevet i par. 7 bemærk 5 (fig. 20). 13 PROBLEMER, DER KAN LØSES, INDEN MAN KONTAKTER SERVICECENTRET Hvis maskinen ikke virker og en af alarm-kontrollamperne er tændt, kan du nemt finde ud af, hvad årsag til fejlen er, ved at se efter i kap. 12. Hvis tværtimod ingen alarm er tændt, må du foretage følgende eftersyn, inden du kontakter servicecentret. PROBLEM Kaffen er ikke varm ÅRSAG Kopperne er ikke blevet forvarmet LØSNING Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand eller ved at anbringe dem i mindst 20 minutter på kopvarmerbakken på lågen af maskinen (jvf. par. 5 bemærk 3). Infusionsenheden er for kold Maskinen bruger for lidt kaffe under infusionen Inden du brygger kaffe, varm infusionsenheden ved at trykke på tast (fig.14) (jvf. bemærk 3 i kap. 5) Drej knappen til højre lidt (fig.7) med uret (jvf. kap. 5 bemærk 2) Der dannes for lidt kaffecreme Kaffen løber for langsomt ud Kaffen løber for hurtigt ud Kaffen er malet for groft Kaffebønner er ikke egnede til brug Kaffen er malet for fint Maskinen bruger for meget kaffe under infusionen Kaffen er malet for groft Maskinen bruger for lidt kaffe under infusionen Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) mod uret (par. 6), indtil den siger klik en gang. Brug kaffebønner af et andet mærke. Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) med uret (par. 6), indtil den siger klik en gang. Drej knappen til højre lidt (fig.7) mod uret. Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) mod uret (par. 6) indtil den siger klik en gang. Drej knappen til højre lidt (fig.7) med uret. DK

17 258 PROBLEM Kaffen løber ikke ud af en af hanerne på kaffeudløbsrøret. Der løber ikke damp ud af cappuccinoadapteren, når man drejer på dampbetjeningsknappen. Der løber vand ud af maskinen i stedet for kaffe, når man trykker på tast og. ÅRSAG Hullet er tilstoppet Hullerne på cappuccinoadapteren og på dampdysen er tilstoppede. Den malede kaffe sidder måske fast i tragten. LØSNING Skrab de tørre kaffeaflejringer med en nål (fig. 28). Rens hullerne på cappuccinoadapteren og på dampdysen (jvf. kap. 9- fig.27). Fjern den malede kaffe, der sidder fast i tragten, ved hjælp af en kniv (jvf. kap. 7 bemærk 5). Rengør derefter infusionsenheden og maskinens indvendige dele (jvf. beskrivelse i par.10.2). Maskinen tændes ikke, når man trykker på tast til. Infusionsenhed kan ikke trækkes ud for at foretage rengøringen. Der er ikke strøm på maskinen. Maskinen er tændt. Infusionsenhed kan kun trækkes ud, når maskinen er slukket. Kontroller at forsyningslednings stik sidder korrekt i stikkontakten Sluk maskinen (jvf. par. 10.2). PAS PÅ: infusionsenheden kan kun trækkes ud, når maskinen er slukket. Hvis du prøver på at tage infusionsenheden ud, mens maskinen er tændt, kan apparatet tage alvorlig skade. Du har brugt malet kaffe (i stedet for kaffebønner), så maskinen kan ikke brygge kaffe. Du har hældt for meget malet kaffe i. Du har ikke trykket på tast så maskinen har, udover den forud malede kaffe, også brugt kaffen, der er malet af kaffekværnen Fjern infusionsenheden rens maskinen omhyggeligt indvendigt som beskrevet i par Gentag operationen med højst 1 måleske malet kaffe. Rens maskinen omhyggeligt indvendigt som beskrevet i par Gentag operationen ved først at trykke på tast i kapitel 7., som beskrevet Du har hældt den malede kaffe i mens maskinen var slukket. Fjern infusionsenheden, rens maskinen omhyggeligt indvendigt som beskrevet i par Gentag operationen ved denne gang først at tænde maskinen. Kaffen løber ikke ud af hanerne på kaffeudløbsrøret, men langs servicelågen. Hullerne på udløbsrøret er tilstoppede med tørre kaffeaflejringer. Den flytbare skuffe bag ved servicelågen sidder fast og kan ikke bevæges. Skrab hullerne med en nål (jvf. par. 10.1, fig. 28). Rens omhyggeligt den flytbare skuffe, især ved hængslerne, så den kan bevæges.

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere