Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015"

Transkript

1 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, November 2015 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

2 2 Bilag 3 Tabelsamling Tabel 1.1 Hvilke modeller for tilvejebringelse af frit valg i hjemmeplejen anvendte kommunen før lovændringen trådte i kraft 1. april 2013? (Sæt gerne flere krydser) Godkendelsesmodellen (Private får mulighed for at blive godkendt til udførelse af opgaverne på baggrund af kommunens pris- og kvalitetskrav) Udbudsmodellen (Leverandørerne konkurrerer om at levere hjemmehjælp eller andre ydelser i kommunen. Der udpeges vindende på baggrund af de bedste bud) Udbud under godkendelsesmodellen (Pris- og kvalitetskrav fastsættes ud fra tilbud fra den vindende leverandør. Andre kan herefter blive godkendt ud fra samme krav) Servicebeviser (Servicebeviset giver borgere mulighed for at ansætte en hjælper til at udføre de visiterede opgaver) Note Tabellen er baseret på besvarelserne fra alle 98 kommuner. Tallene summer ikke til 100 procent, da kommunerne har haft mulighed for at afkrydse flere svar. Tabel 1.2. Har kommunen ændret på sin måde at tilvejebringe frit valg på hjemmehjælpsområdet efter lovændringen trådte i kraft 1. april 2013? Ja Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra alle 98 kommuner.

3 3 Tabel 1.3 Hvilke af følgende ordninger for frit valg anvender kommunen på nuværende tidspunkt til at tilvejebringe frit valg på hjemmehjælpsområdet? (Angiv samtlige ordninger der anvendes i kommunen. Svaret bør være uafhængigt af, hvorvidt kommunen selv er leverandør af hjemmehjælp i forbindelse med anvendelsen af de pågældende ordninger) Åben godkendelsesordning (Private får mulighed for at blive godkendt til udførelse af opgaverne på baggrund af kommunens pris- og kvalitetskrav) Begrænset godkendelsesordning (Private får mulighed for at blive godkendt til udførelse af opgaverne på baggrund af kommunens pris- og kvalitetskrav. Derudover fastsættes et begrænset antal i forbindelse med udmelding af pris- og kvalitetskrav) Fritvalgsbeviser (Fritvalgsbeviset giver mulighed for, at en borger, der er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, kan indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om at yde hjælpen) Udbud under en godkendelsesordning (Pris- og kvalitetskrav fastsættes ud fra tilbud fra den vindende leverandør. Andre kan herefter blive godkendt til de samme pris- og kvalitetsforhold, som den vindende leverandør har budt ind med) Udbud, hvor kommunen afgiver kontrolbud (Leverandørerne konkurrerer om at levere hjemmehjælp eller andre ydelser i kommunen. Den kommunale leverandør deltager i udbuddet på lige fod med private. Der udpeges vindende på baggrund af de bedste bud) Udbud, hvor kommunen står uden for udbuddet (Private konkurrerer om at levere hjemmehjælp eller andre ydelser i kommunen. Der udpeges vindende på baggrund af de bedste bud. Kommunen fortsætter som leverandør) Udbud, hvor kommunen hverken har afgivet kontrolbud eller står uden for udbuddet (Kommunen er ikke selv leverandør. Der er udelukkende tale om private ) Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra alle 98 kommuner. erne summer ikke til 100 procent da kommunerne har haft mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder. Kommunerne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet uafhængigt af, hvorvidt kommunen selv er leverandør af hjemmehjælp i forbindelse med at anvende de forskellige ordninger.

4 4 Tabel 1.4 Har kommunen inkluderet andre driftsområder, eksempelvis drift af ældrecentre eller rengøringsydelser for kommunen, i udbud af hjemmehjælp på baggrund af reglerne efter 1. april 2013 (Hvor udbuddet ikke er opdelt i delaftaler)? Ja 5 14 Nej I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 37 kommuner, der anvender en eller flere af de fire former for udbud. Tabel 1.5 Blev det overvejet, at inkludere andre driftsområder i udbuddet? Ja 6 19 Nej I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 32 kommuner der ikke har inkluderet i udbud af hjemmehjælp, jf. tabel 1.4.

5 5 Tabel 1.6 Hvilke ydelser på hjemmehjælpsområdet er omfattet af den/de enkelte ordninger, der anvendes i kommunen? Personlig pleje Praktisk hjælp Tøjvask Indkøb Åben godkendelsesordning 73 (74) 69 (70) 65 (66) 61 (62) Begrænset godkendelsesordning 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Fritvalgsbeviser 7 (7) 4 (4) 4 (4) 8 (8) Udbud under en godkendelsesordning 2 (2) 4 (4) 9 (9) 10 (10) Udbud, hvor kommunen afgiver kontrolbud 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (0) Udbud, hvor kommunen står uden for udbuddet 21 (21) 23 (23) 18 (18) 16 (16) Udbud, hvor kommunen hverken har afgivet kontrolbud eller står uden for udbuddet (Kommunen er ikke selv leverandør. Der er udelukkende tale om private ) 0 (0) 1 (1) 3 (3) 6 (6) I alt 98 Note: I alt 98 kommuner har svaret på spørgsmålet. Tabellen er opgjort i antal med angivelse af procenter i parentes. erne er beregnet på baggrund af det antal kommuner, der anvender de forskellige ordninger. Kommunerne har haft mulighed for at afkrydse flere ydelser i forhold hver ordning, der bliver anvendt i den pågældende kommune.

6 6 Tabel 1.7 Er kommunen opdelt i distrikter? Ja Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.8 Tilvejebringes det frie valg på samme måde i alle kommunens distrikter? Ja Nej 3 17 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 18 kommuner der angivet at kommunen er inddelt i distrikter og anvender to eller flere ordninger for tilvejebringelse af frit valg.

7 7 Tabel 1.9 Hvor vigtige har følgende forhold været for kommunens beslutning om at anvende en åben godkendelsesordning, der hvor denne anvendes? meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke relevant Hensynet til at få mere kvalificerede Hensynet til at få der kan varetage andre driftsopgaver end hjemmehjælp Hensynet til at sikre en bred kreds af 13 (17) 29 (39) 16 (21) 17 (23) 1 (1) 12 (16) 18 (24) 44 (59) 14 (19) 27 (36) 20 (27) 14 (19) Hensynet til at have relativt få 3 (4) 5 (7) 35 (47) 32 (43) Utilstrækkelig interesse fra private i at indgå i et samarbejde med kommunen Hensynet til at holde kommunens administrative omkostninger nede Hensynet til at holde prisen pr. leveret ydelse nede Hensynet til at fortsætte med den samme praksis for tilvejebringelse af frit valg som før regelændringen Hensynet til kontinuitet i forhold til medarbejdere der kommer i borgerens hjem En høj befolkningstæthed blandt En lav befolkningstæthed blandt At der er relativt få At der er relativt mange 5 (7) 9 (12) 11 (15) 50 (67) 7 (9) 26 (35) 15 (20) 27 (36) 11 (15) 22 (29) 16 (21) 26 (35) 6 (8) 22 (29) 22 (29) 25 (33) 18 (24) 32 (43) 10 (13) 15 (20) 1 (1) 3 (4) 17 (23) 54 (72) 3 (4) 8 (11) 16 (21) 48 (64) 3 (4) 5 (7) 16 (21) 51 (68) 1 (1) 4 (5) 15 (20) 55 (73) At sikre den kommunale forsyningssikkerhed 25 (33) 22 (29) 9 (12) 19 (25) I alt 75

8 8 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 75 kommuner der anvender en åben godkendelsesordning. Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100. Tabel 1.10 Hvor vigtige har følgende forhold været for kommunens beslutning om at anvende en begrænset godkendelsesordning, der hvor denne anvendes? meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke relevant Hensynet til at få mere kvalificerede Hensynet til at få der kan varetage andre driftsopgaver end hjemmehjælp Hensynet til at sikre en bred kreds af 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) Hensynet til at have relativt få 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Utilstrækkelig interesse fra private i at indgå i et samarbejde med kommunen 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) Hensynet til at holde kommunens administrative omkostninger nede Hensynet til at holde prisen pr. leveret ydelse nede Hensynet til at fortsætte med den samme praksis for tilvejebringelse af frit valg som før regelændringen Hensynet til kontinuitet i forhold til medarbejdere der kommer i borgerens hjem 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) En høj befolkningstæthed blandt 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) En lav befolkningstæthed blandt At der er relativt få 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100)

9 9 At der er relativt mange 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) At sikre den kommunale forsyningssikkerhed 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) I alt 1 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra 1 kommune der anvender begrænset godkendelsesordning. Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100. Tabel 1.11 Hvor vigtige har følgende forhold været for kommunens beslutning om at anvende udbud, hvor kommunen har afgivet kontrolbud, der hvor dette anvendes? meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke relevant Hensynet til at få mere kvalificerede Hensynet til at få der kan varetage andre driftsopgaver end hjemmehjælp 2 (67) 1 (33) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33) 1 (33) 1 (33) Hensynet til at sikre en bred kreds af 1 (33) 1 (33) 1 (33) 0 (0) Hensynet til at have relativt få 0 (0) 2 (67) 0 (0) 1 (33) Utilstrækkelig interesse fra private i at indgå i et samarbejde med kommunen 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (100) Hensynet til at holde kommunens administrative omkostninger nede Hensynet til at holde prisen pr. leveret ydelse nede Hensynet til at fortsætte med den samme praksis for tilvejebringelse af frit valg som før regelændringen Hensynet til kontinuitet i forhold til medarbejdere der kommer i borgerens hjem 0 (0) 1 (33) 1 (33) 1 (33) 2 (67) 1 (33) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33) 2 (67) 0 (0) 0 (0) 1 (33) 1 (33) 1 (33) En høj befolkningstæthed blandt 1 (33) 0 (0) 1 (33) 1 (33)

10 10 En lav befolkningstæthed blandt 0 (0) 0 (0) 1 (33) 2 (67) At der er relativt få 0 (0) 0 (0) 1 (33) 2 (67) At der er relativt mange 0 (0) 0 (0) 1 (33) 2 (67) At sikre den kommunale forsyningssikkerhed 0 (0) 0 (0) 1 (33) 2 (67) I alt 3 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 3 kommuner der anvender udbud, hvor kommunen har afgivet kontrolbud. Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal. Tabel 1.12 Hvor vigtige har følgende forhold været for kommunens beslutning om at anvende udbud, hvor kommunen står uden for udbuddet, der hvor dette anvendes? meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke relevant Hensynet til at få mere kvalificerede Hensynet til at få der kan varetage andre driftsopgaver end hjemmehjælp Hensynet til at sikre en bred kreds af Hensynet til at have relativt få Utilstrækkelig interesse fra private i at indgå i et samarbejde med kommunen Hensynet til at holde kommunens administrative omkostninger nede Hensynet til at holde prisen pr. leveret ydelse nede 14 (56) 5 (20) 0 (0) 6 (24) 2 (8) 2 (8) 3 (12) 18 (72) 0 (0) 1 (4) 12 (48) 12 (48) 14 (56) 8 (32) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 1 (4) 5 (20) 19 (76) 4 (16) 15 (60) 4 (16) 2 (8) 12 (48) 10 (40) 1 (4) 2 (8)

11 11 Hensynet til at fortsætte med den samme praksis for tilvejebringelse af frit valg som før regelændringen Hensynet til kontinuitet i forhold til medarbejdere der kommer i borgerens hjem En høj befolkningstæthed blandt En lav befolkningstæthed blandt At der er relativt få At der er relativt mange At sikre den kommunale forsyningssikkerhed 1 (4) 3 (12) 5 (20) 16 (64) 12 (48) 9 (36) 1 (4) 3 (12) 0 (0) 1 (4) 7 (28) 17 (68) 0 (0) 0 (0) 7 (28) 18 (72) 1 (4) 0 (0) 7 (28) 17 (68) 0 (0) 0 (0) 8 (32) 17 (68) 11 (44) 2 (8) 6 (24) 6 (24) I alt 25 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 25 kommune der anvender udbud, hvor kommunen står uden for udbuddet. Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100. Tabel 1.13 Hvor vigtige har følgende forhold været for kommunens beslutning om at anvende fritvalgsbeviser, der hvor disse anvendes? meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke relevant Hensynet til at få mere kvalificerede Hensynet til at få der kan varetage andre driftsopgaver end hjemmehjælp Hensynet til at sikre en bred kreds af 0 (0) 2 (20) 0 (0) 8 (80) 0 (0) 1 (10) 1 (10) 8 (80) 0 (0) 2 (20) 2 (20) 6 (60)

12 12 Hensynet til at have relativt få Utilstrækkelig interesse fra private i at indgå i et samarbejde med kommunen Hensynet til at holde kommunens administrative omkostninger nede Hensynet til at holde prisen pr. leveret ydelse nede Hensynet til at fortsætte med den samme praksis for tilvejebringelse af frit valg som før regelændringen Hensynet til kontinuitet i forhold til medarbejdere der kommer i borgerens hjem En høj befolkningstæthed blandt En lav befolkningstæthed blandt At der er relativt få At der er relativt mange At sikre den kommunale forsyningssikkerhed 0 (0) 0 (0) 2 (20) 8 (80) 3 (30) 2 (20) 0 (0) 5 (50) 2 (20) 2 (20) 0 (0) 6 (60) 2 (20) 2 (20) 0 (0) 6 (60) 2 (20) 1 (10) 2 (20) 5 (50) 3 (30) 1 (10) 1 (10) 5 (50) 0 (0) 0 (0) 1 (10) 9 (90) 0 (0) 0 (0) 1 (10) 9 (90) 0 (0) 0 (0) 1 (10) 9 (90) 0 (0) 0 (0) 1 (10) 9 (90) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 7 (70) I alt 10 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 10 kommuner der anvender fritvalgsbeviser. Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100.

13 13 Tabel 1.14 Hvor vigtige har følgende forhold været for kommunens beslutning om at anvende udbud under en godkendelsesordning, der hvor denne anvendes? meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke relevant Hensynet til at få mere kvalificerede Hensynet til at få der kan varetage andre driftsopgaver end hjemmehjælp Hensynet til at sikre en bred kreds af Hensynet til at have relativt få Utilstrækkelig interesse fra private i at indgå i et samarbejde med kommunen Hensynet til at holde kommunens administrative omkostninger nede Hensynet til at holde prisen pr. leveret ydelse nede Hensynet til at fortsætte med den samme praksis for tilvejebringelse af frit valg som før regelændringen Hensynet til kontinuitet i forhold til medarbejdere der kommer i borgerens hjem En høj befolkningstæthed blandt En lav befolkningstæthed blandt At der er relativt få 3 (23) 6 (46) 3 (23) 1 (8) 1 (8) 1 (8) 4 (31) 7 (54) 2 (15) 3 (23) 5 (39) 3 (23) 1 (8) 4 (31) 3 (23) 5 (39) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 11 (85) 5 (39) 3 (23) 4 (31) 1 (8) 6 (46) 5 (39) 2 (15) 0 (0) 1 (8) 3 (23) 5 (39) 4 (31) 2 (15) 3 (23) 4 (31) 4 (31) 0 (0) 0 (0) 3 (23) 10 (77) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 12 (92) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 12 (92)

14 14 At der er relativt mange At sikre den kommunale forsyningssikkerhed 0 (0) 1 (8) 3 (23) 9 (69) 3 (23) 3 (23) 2 (15) 5 (39) I alt 13 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 13 kommune der anvender udbud under en godkendelsesordning. Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100. Tabel 1.15 Hvor vigtige har følgende forhold været for kommunens beslutning om at anvende udbud, hvor kommunen hverken har afgivet kontrolbud eller står uden for udbuddet? meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke relevant Hensynet til at få mere kvalificerede Hensynet til at få der kan varetage andre driftsopgaver end hjemmehjælp Hensynet til at sikre en bred kreds af Hensynet til at have relativt få Utilstrækkelig interesse fra private i at indgå i et samarbejde med kommunen Hensynet til at holde kommunens administrative omkostninger nede Hensynet til at holde prisen pr. leveret ydelse nede Hensynet til at fortsætte med den samme praksis for tilvejebringelse af frit valg som før regelændringen Hensynet til kontinuitet i forhold til medarbejdere der kommer i borgerens hjem 2 (25) 4 (50) 1 (13) 1 (13) 1 (13) 0 (0) 2 (25) 5 (63) 2 (25) 2 (25) 2 (25) 2 (25) 1 (13) 3 (38) 0 (0) 4 (50) 0 (0) 1 (13) 1 (13) 6 (75) 4 (50) 3 (38) 1 (13) 0 (0) 6 (75) 1 (13) 0 (0) 1 (13) 0 (0) 0 (0) 3 (38) 5 (63) 1 (13) 2 (25) 2 (25) 3 (38)

15 15 En høj befolkningstæthed blandt En lav befolkningstæthed blandt At der er relativt få At der er relativt mange At sikre den kommunale forsyningssikkerhed 0 (0) 0 (0) 1 (13) 7 (88) 0 (0) 0 (0) 1 (13) 7 (88) 0 (0) 0 (0) 1 (13) 7 (88) 0 (0) 0 (0) 1 (13) 7 (88) 0 (0) 1 (13) 3 (38) 4 (50) I alt 8 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 8 kommune der anvender udbud, hvor kommunen hverken har afgivet kontrolbud eller står udenfor udbuddet (Kommunen er ikke selv leverandør. Der er udelukkende tale om private ). Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100. Tabel 1.16 Kommunen oplyser, at udbud ikke på nuværende tidspunkt er taget i anvendelse. Har kommunen taget initiativ til at anvende udbud eller overvejer kommunen at gøre det i fremtiden? Ja Nej I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 61 kommuner der ikke på nuværende tidspunkt anvender udbud.

16 16 Tabel 1.17 Hvor langt er kommunen i processen med at ville anvende udbud efter lovændring 1. april 2013? Kommunen overvejer at anvende udbud, men har ikke foretaget sig yderligere Kommunen er i gang med at undersøge mulighederne for at anvende udbud 8 26 Kommunen har truffet beslutning om at anvende udbud på én eller flere ydelser, men har endnu ikke gennemført udbuddet Udbuddet er gennemført, men der er endnu ikke indgået kontrakt med Kommunen har indgået kontrakt med, men har endnu ikke implementeret udbudsordningen (opgaverne er endnu ikke overdraget til de godkendte/vindende ) I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 31 kommuner der oplyser at man har taget initiativ til eller overvejer at anvende udbud, jf. tabel Tabel 1.18 Hvilken form for udbud har kommunen overvejet eller taget initiativ til at anvende? (Sæt eventuelt flere krydser hvis kommunen har overvejet at anvende flere former for udbud) Udbud, hvor kommunen afgiver kontrolbud Udbud, hvor kommunen står uden for udbuddet Udbud under en godkendelsesordning 9 29 Udbud, hvor kommunen hverken har afgivet kontrolbud eller står uden for udbuddet 4 13 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 31 kommuner der oplyser at man har taget initiativ til eller overvejer at anvende udbud, jf. tabel 1.16.

17 17 Tabel 1.19 Har muligheden for at stå udenfor et udbud haft indflydelse på kommunens overvejelse/plan/beslutning om at anvende udbud? I høj grad I nogen grad 5 20 I mindre grad 3 12 Slet ikke 2 8 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 25 kommuner, der på nuværende tidspunkt anvender udbud, hvor kommunen står udenfor udbuddet. Tabel 1.20 Hvis kommunen har truffet beslutning om at anvende udbud, hvornår forventes opgaverne overdraget til de vindende? Indenfor 1 måned 0 0 Indenfor 2-3 måneder 1 9 Indenfor 4-6 måneder 1 9 Indenfor 7-12 måneder 8 73 Om mere end et år 1 9 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 11 kommuner der har truffet beslutning om at anvende udbud eller er længere i processen, jf. tabel Tabel 1.21 Er kommunen selv leverandør af hjemmehjælp? Ja, i hele kommunen Ja, i nogle distrikter 3 3 Nej 1 1 Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner.

18 18 Tabel 1.22 Har kommunen en hovedleverandør i forbindelse med den åbne godkendelsesordning? Ja, en privat er hovedleverandør 1 1 Ja, kommunen er selv hovedleverandør Nej I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 75 kommuner der på undersøgelsestidspunktet anvender den åbne godkendelsesordning. Tabel 1.23 Har kommunen en hovedleverandør i forbindelse med den begrænsede godkendelsesordning? Ja, en privat er hovedleverandør 0 0 Ja, kommunen er selv hovedleverandør Nej 0 0 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelsen fra den ene kommune der på undersøgelsestidspunktet anvender den begrænsede godkendelsesordning. Tabel 1.24 Har kommunen en hovedleverandør i forbindelse med udbud under en godkendelsesordning? Ja, en privat er hovedleverandør 7 54 Ja, kommunen er selv hovedleverandør 2 15 Nej 4 31 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 13 kommuner der på undersøgelsestidspunktet anvender udbud under en godkendelsesordning.

19 19 Tabel 1.25 Har kommunen en hovedleverandør i forbindelse med udbud, hvor kommunen afgiver kontrolbud? Ja, en privat er hovedleverandør 1 33 Ja, kommunen er selv hovedleverandør 0 0 Nej 2 67 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 3 kommuner der på undersøgelsestidspunktet anvender udbud hvor kommunen afgiver kontrolbud. Tabel 1.26 Har kommunen en hovedleverandør i forbindelse med udbud, hvor kommunen står udenfor udbuddet? Ja, en privat er hovedleverandør 5 20 Ja, kommunen er selv hovedleverandør 5 20 Nej I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 25 kommuner der på undersøgelsestidspunktet anvender udbud hvor kommunen står udenfor udbuddet. Tabel 1.27 Har kommunen en hovedleverandør i forbindelse med udbud, hvor kommunen hverken har afgivet kontrolbud eller står uden for udbuddet? Ja, en privat er hovedleverandør 4 50 Ja, kommunen er selv hovedleverandør 0 0 Nej 4 50 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 8 kommuner der på undersøgelsestidspunktet anvender udbud hvor kommunen hverken har afgivet kontrolbud eller står udenfor udbuddet.

20 20 Tabel 1.28 I hvilket omfang har kommunen oplevet en ændring i fordelingen mellem mindre/lokale og større/landsdækkende i forbindelse med, at kommunen har benyttet de nye muligheder i de ændrede regler? Der er sket en ændring fra mindre/lokale til større/landsdækkende Der er sket en ændring fra større/landsdækkende til mindre/lokale Kommunen har ikke oplevet en ændring i fordelingen mellem mindre/lokale og større/landsdækkende I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 34 kommuner der anvender de nye muligheder i de ændrede regler. Tabel 1.29 Er der sket ændringer i antallet af, der leverer følgende ydelser efter kommunen har anvendt de nye muligheder i de ændrede regler for tilrettelæggelse af frit valg? Udelukkende personlig pleje Udelukkende praktisk hjælp (Inklusiv tøjvask og indkøb) Både personlig pleje og praktisk hjælp (Inklusiv tøjvask og indkøb) steget 0 (0) 1 (3) 1 (3) uændret 10 (29) 7 (21) 9 (27) faldet 10 (29) 20 (59) 20 (59) Ikke relevant 14 (41) 6 (18) 4 (12) I alt 34 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 34 kommune der anvender de nye muligheder i de ændrede regler. Tallene i parentes angiver procenter, der er afrundede til hele tal og de summer derfor ikke til 100.

21 21 Tabel 1.30 Er antallet af i kommunen reduceret efter udbud blev taget i brug? Ja 9 90 Nej 1 10 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 10 kommuner der før lovændringen 1. april 2013 ikke anvendte udbud, men som på undersøgelsestidspunktet anvender én eller flere af udbudsformerne til tilvejebringelse af frit valg. Tabel 1.31 Er antallet af i kommunen reduceret efter den begrænsede godkendelsesordning blev taget i brug? Ja Nej 0 0 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelsen fra 1 kommune der anvender en begrænset godkendelsesordning. Tabel 1.32 Oplever kommunen, at der er barrierer for, at private byder ind på opgaver, der vedrører personlig pleje? Ja Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.33 Har kommunen oplevet, at lokale/mindre er gået sammen om at afgive tilbud? Ja 9 9 Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner.

22 22 Tabel 1.34 Har kommunen oplevet at større virksomheder er gået sammen med en lokal/mindre virksomhed om at afgive tilbud? Ja 4 4 Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.35 Har kommunen taget initiativer til at tiltrække private? Ja Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.36 Hvis ja, hvilke initiativer har kommunen taget? (Sæt gerne flere krydser) Reklametiltag 2 9 Introduktions- og informationsmøder 8 36 Øvrig dialog fx opfølgende samtaler Andet 7 32 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 22 kommuner der har taget initiativ til at tiltrække private, jf. tabel Tabel 1.37 Vurderer kommunen, at initiativerne har medvirket til at skabe interesse blandt private for at byde ind på opgaver? Ja Nej 3 14 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 22 kommuner der har taget initiativ til at tiltrække private, jf. tabel 1.35

23 23 Tabel 1.38 Stiller kommunen krav til ne om at indgå i et samarbejde om innovation og udvikling med kommunen på hjemmehjælpsområdet? Ja Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.39 Hvis ja, på hvilke områder? (Sæt gerne flere krydser) Hverdagsrehabilitering Velfærdsteknologi Forebyggelse af indlæggelser Faldforebyggelse Integration mellem personlig pleje og hjemmesygepleje Effektivisering af arbejdsgange og tilrettelæggelsen af hjemmeplejeopgaver Andet 9 16 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 55 kommuner der stiller krav til ne om at indgå i et samarbejde om innovation og udvikling, jf. tabel Tabel 1.40 Er kravet til ne om at indgå i et samarbejde om innovation og udvikling skrevet ind i kommunens kravspecifikationer/godkendelsesmateriale? Ja Nej 7 13 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 55 kommuner der stiller krav til ne om at indgå i et samarbejde om innovation og udvikling, jf. tabel 1.38.

24 24 Tabel 1.41 Har kommunen erfaringer med specialisering af? (Eksempelvis der har specialiseret sig i personlig pleje til borgere med særlige behov) Ja 6 6 Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.42 Ved at anvende de nye muligheder i de ændrede reglerne for tilvejebringelse af frit valg, har kommunen da reduceret de samlede udgifter til hjemmehjælp? I høj grad 5 15 I nogen grad I mindre grad 9 26 Slet ikke 8 24 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 34 kommuner der på undersøgelsestidspunkt har anvendt de nye muligheder i de ændrede regler. Tabel 1.43 Forventer kommunen, at de samlede udgifter til hjemmehjælp vil falde i fremtiden som følge af anvendelsen af de nye muligheder i de ændrede regler for tilvejebringelse af frit valg? Ja Nej 7 41 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 17 kommuner der har angivet at kommunens udgifter er reduceret i mindre grad eller slet ikke i forbindelse med at kommunen har anvendt de nye muligheder i de ændrede regler, jf. tabel 1.42.

25 25 Tabel 1.44 Ved at anvende udbud, har kommunen da reduceret de samlede udgifter til hjemmehjælp, set i forhold til, hvis kommunen fortsatte med den ordning, der før blev anvendt? Ja Nej 0 0 I alt Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra de 10 kommuner der før regelændringen 1. april 2013 ikke anvendte udbud, men som på undersøgelsestidspunktet anvender én eller flere af udbudsformerne til tilvejebringelse af frit valg. Tabel 1.45 Har kommunen skrevet ét eller flere af følgende områder i relation til kvalitetskrav ind i det materiale, der ligger til grund for indgåelsen af samarbejdet med private? () Medarbejdernes uddannelsesniveau Håndtering af særlige målgrupper (fx kompetencekrav) Minimere antallet af forskellige hjælpere i borgerens hjem Ensartet og systematisk dokumentation Oplysning af borgerne omkring fx personale udskiftning, aflysninger, mulighed for ændring i tilrettelæggelsen af ydelserne Kvalitet i plejen (fx klager, fejlmedicinering, registrering) Sikkerhedsstillelse Opkobling til det kommunale omsorgssystem Plan for virksomhedsoverdragelse Andet Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner.

26 26 Tabel 1.46 Har kommunen grebet ind overfor en leverandør under den/de ordning(er) som kommunen anvender på undersøgelsestidspunktet, i forhold til: Ja Nej Kan ikke vurderes, da de ændrede regler er implementeret for relativt kort tid siden Ikke relevant I alt Medarbejdernes uddannelsesniveau 27 (29) 50 (53) 13 (14) 4 (4) 94 (100) Håndtering af særlige målgrupper At minimere antallet af forskellige hjælpere i borgerens hjem Ensartet og systematisk dokumentation 5 (12) 28 (65) 7 (16) 3 (7) 43 (100) 10 (16) 44 (69) 9 (14) 1 (2) 64 (100) 39 (46) 28 (33) 14 (17) 3 (4) 84 (100) Oplysning af borgerne omkring fx personaleudskiftning, aflysninger, mulighed for ændring i tilrettelæggelsen af ydelserne 17 (21) 53 (65) 9 (11) 3 (4) 82 (100) Kvalitet i plejen 33 (40) 35 (42) 11 (13) 4 (5) 83 (100) Plan for virksomhedsoverdragelse 2 (7) 17 (63) 2 (7) 6 (22) 27 (100) I alt 98 Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tallene i parentes angiver afrundede procenter. Det samlede antal besvarelser ved de enkelte svarkategorier refererer til kommunernes angivelser af hvilke kvalitetskrav der er skrevet ind i materialet der ligger til grund for indgåelse af et samarbejde med jf. tabel 1.45.

27 27 Tabel 1.47 Hvordan følger kommunen op på, at ne lever op til de aftalte kvalitetskrav? Brugertilfredshedsundersøgelser Stikprøvekontrol Data om antal leverede besøg og deres varighed Tilsynsbesøg Andet Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.48 I hvilken udstrækning er det kommunens vurdering, at det ændrede regelsæt for tilvejebringelse af frit valg samlet set har bidraget til, at: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Øge kvaliteten i hjemmehjælpen 8 (8) 36 (37) 30 (31) 24 (25) Øge fleksibiliteten i kommunens tilrettelæggelse af frit valg 13 (13) 34 (35) 23 (24) 28 (29) Opnå en billigere drift 11 (11) 26 (27) 28 (29) 33 (34) Reducere kommunens administrative ressourceforbrug ved tilrettelæggelsen af frit valg 9 (9) 21 (21) 27 (28) 41 (42) Forbedre samspillet med private Skabe innovation og udvikling i hjemmehjælpen En udvikling mod færre og større i kommunen 14 (14) 32 (33) 21 (21) 31 (32) 7 (7) 28 (29) 30 (31) 33 (34) 29 (30) 19 (19) 17 (17) 33 (34) I alt 98 Note: Tabellen er baseret på besvarelserne fra alle 98 kommuner. Tallene i parentes angiver procenter der er afrundede til hele tal og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100.

28 28 Tabel 1.49 Indberetter kommunen til Fritvalgsdatabasen? Ja Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner. Tabel 1.50 Benytter kommunen Fritvalgsdatabasen, eksempelvis til at sammenligne priser med andre kommuner? Ja Nej Note: Tabellen er baseret på besvarelser fra alle 98 kommuner.

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsamling på undersøgelsen 2 1.1 Baggrund og datagrundlag

Læs mere

Kurt Houlberg og Katrine Iversen. Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013

Kurt Houlberg og Katrine Iversen. Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013 Kurt Houlberg og Katrine Iversen Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013 Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013 Publikationen kan hentes

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KONKURSER PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET SEPTEMBER 2017

UNDERSØGELSE AF KONKURSER PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET SEPTEMBER 2017 UNDERSØGELSE AF KONKURSER PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET SEPTEMBER 2017 2 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 6 2.1 Undersøgelsens baggrund og formål 6 2.2 Afgrænsning og metoder i undersøgelsen 7 3. Frit valg af

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag.

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPBHK Koordineret med: SPOLD Sagsnr.: 1608836 Dok. nr.: 258996

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Rundspørge blandt ældrechefer om fritvalg på ældreområdet

Rundspørge blandt ældrechefer om fritvalg på ældreområdet 5. februar 26 Rundspørge blandt ældrechefer om fritvalg på ældreområdet Frem til den 6. januar 26 har Epinion foretaget en rundringning blandt ældrechefer i kommunerne for FOA. 92 af 98 kommuner har svaret,

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. januar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2012/1 LSF 121 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2011-5997 Fremsat den 24. januar 2013 af social-

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 15-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Østerled, Korsgårdsvej 4-14, 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Socialudvalget 15-11-2016 17:00 1

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp?

Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Reglerne om frit valg giver borgerne mulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA 25. januar 2005 Anita Vium Direkte telefon: 33 55 77 24 FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA PR. TIME En times hjemmehjælp fra private leverandører kostede i 2004 i gennemsnit mindst 150

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Procedure for egenkontrol for leverandører, Servicelovens 83

Procedure for egenkontrol for leverandører, Servicelovens 83 1 Procedure for egenkontrol for leverandører, Servicelovens 83 Leverandørerne til levering af hjemmehjælp i henhold til 83, skal een gang årligt udarbejde nedenstående skema til egenkontrol. Dette egenkontrolskema

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Folketingets sundheds- og ældreudvalg

Folketingets sundheds- og ældreudvalg Folketingets sundheds- og ældreudvalg - Høring den 29. august 2017 om Konkurser i pleje-& omsorgssektoren Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 463 Offentligt Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)

Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis) Social og Integrationsministeriet Att.: Sidse Clemmesen Holmens Kanal 22 1060 København k 3. oktober 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015

Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015 Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015 Kristine Rødgaard Andersen Afdelingen for Frit Valg www.kk.dk Side 2 / Kærkommens konkurs i Københavns Kommune Afdelingen for Frit Valg Ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Principper og modeller for udbud af den private andel af hjemmeplejen i Aalborg Kommune

Principper og modeller for udbud af den private andel af hjemmeplejen i Aalborg Kommune AALBORG, ONSDAG DEN 18. JANUAR 2017 Principper og modeller for udbud af den private andel af hjemmeplejen i Aalborg Kommune Strategisk afklaring Hjemmepleje i Aalborg Kommune leveres i dag af 15 leverandører,

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere