Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:"

Transkript

1 Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den & ) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: 1. De omkostninger der var forbundet med tele-forbruget har jeg accepteret og indbetalt. 2. Det er således kun hovedstolen eller faktureringen for startgebyret på de 300, - + moms som fremgår af side 1 i filen, som jeg gør indsigelse over. 3. Faktureringen skyldes ifølge TELE2s tekniker en fejl i kælderen i den ejendom vi var flyttet til på Vestre Ringgade 182. Og havde altså INTET med netop vores lejemål at gøre! Derfor blev vi allerede dengang (august 2003) oplyst om at Tele2 ville ordne sagen internt med TDC branchesalg (hvad det så end er?) 4. Samme oplysning fik vi første gang vi telefonisk kontaktede Tele2s kundeservice for at gøre indsigelse over at have modtaget en rykker på 100,- for ét Internet opkald på 29 øre + moms. Her blev jeg to gange telefonisk lovet at beløbet ville blive slettet, og jeg dermed kunne se bort fra det! Det skulle vise sig ikke at passe! 5. Jeg blev af CIS oplyst om at faktureringen var overdraget til inkasso d. 21/ (se s.22) selvom jeg intet havde hørt om, hvorvidt TELE2 egen undersøgelse af sagen var afsluttet! Dette fik jeg først svar på ved skrivelse af 3. maj (se s. 18) og denne skrivelse modtag jeg først her i Grønland medio Maj grundet langsom postgang og fordi TELE2 nægtede at faxe fakturaerne til trods for min oplysning om dette! Se hertil min 2.klage (se s.23 i filen). 6. Hvordan er hovedstolen vokset med 13 øre hos advokaten og dermed pludselig blevet til 375,13? 7. Er det lovligt at tage 300,- i gebyr for at overdrage til advokat når man allerede har påført 300,- til inkasso? Jeg ønsker at TELE2 indser, at de har begået nogle klare sagsbehandlingsfejl i ovenstående forløb samt erkender at de selv må være ansvarlige for de ekstraomkostninger der er påløbet hovedstolen. Jeg orker næsten ikke at skulle skrive denne smøre til Teleankenævnet. Men det må nødvendigvis være mit næste træk, såfremt kundepanelet viser sig ikke at være tillagt den kompetence som TELE2 vidt og bredt har reklameret med! Med håbet om et hurtigt svar og afgørelse bare for en gangs skyld Tele2 s kommentarer: Tele2 s underleverandør har ikke kunne fremskaffe dokumentation for det arbejde som dennes teknikeren har udført hos kunden, hvorfor de har valgt, pr. kulance, at kreditere Tele2 for opkrævningen.

2 Kundepanelets afgørelse: Grunden til den sene tilbagemelding til kunden, skyldes at kundepanelet har afventet svar fra de teknikere som Tele2 bruger via sin underleverandør, før der kunne tages endelig beslutning i sagen. Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal derfor kreditere det omtalte startgebyr. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso.

3 Internet - Flytning af ADSL-forbindelse (behandlet den ) Kunden opsiger sin ADSL-forbindelse midt maj 2004 før udløbet af sin bindingsperioden. Derefter skal kunden flytte til en ny adresse, men da kunden gerne vil flytte sin opsagte ADSL-forbindelse til den nye adresse, får kunden at vide, at han først skal annullere sin opsigelse. Kunden bliver således tvunget til at betale for sin ADSL linie. Hej kundepanel! Sagen kort : På Tele2 s hjemmeside bestilte jeg flytning af ADSL forbindelse i slutningen af Maj 2004, da jeg fik lejlighed i xx pr. 1/6 2004, og regnede så med at jeg ville være på i starten af Juli 2004, da der stod på Tele2 s side at flytning kunne tage op til 5 uger. Men jeg hørte intet fra Tele2, og da jeg ikke var koblet på i Juli 2004, skrev jeg en mail, og fik dette svar : kan ikke flytte en opsagt ADSL forbindelse, men fik så krediteret 1 måned, hvilket også vedrører nedenstående inkasso fra CIS, men at man ikke kunne/ville flytte opsagt forbindelse, burde have været meddelt mig med det samme, altså efter bestilt flytning, hvilket ikke skete fra Tele2 s side. Har også af kundesupporter fået lovning på gratis oprettelse, men dette er ikke sket, hvilket jeg heller ikke kan forstå, for hvad lovet er burde vel holdes?? Jeg har så betalt for 1 ADSL forbindelse, som jeg kun har haft glæde af i 1 1/2 måned, og har så skulle betale alligevel, hvilket medførte at nedenstående regning er betalt i rater. Jeg synes ikke at dette forløb i denne sag har været særlig sjovt, for føler virkelig, at Tele2 har generet mig, og er blevet meget bitter over man så sender det til inkasso, når jeg pr. mail har meddelt nedenstående regnskab vedr. : faktura Jeg synes dette er gået over gevind fra Tele2 s side : man meddelte mig ikke med det samme, at opsagt forbindelse ikke kunne flyttes man har ikke holdt lovede ting / gratis oprettelse, sender nu krav på krediteret 1 måned så derfor synes jeg mig meget dårligt behandlet fra Tele2 s side, har jo ikke ville betale, men at betale for en forbindelse man ikke har haft glæde af på nær 1 1/2 måned er i min bedste overbevisning : bondefangeri og snyderi så det driver, og så har man valgt at sende dette til inkasso, som jeg betragter som endnu mere chikane, for der er jo indbetalt kroner og øre på faktura ( lidt i rater ) Ved ikke om der skal skrives mere her og nu vedr. ovenstående, men ellers kan kundepanelet skrive tilbage hvis der ønskes flere oplysninger. Tele2 s kommentarer: Kunden er blevet fejlbehandlet i kundeservice. Kunden har ret til at flytte sit ADSL, selvom han har indgivet en opsigelse. Kundeservice er nu blevet opdateret omkring denne misforståelse og proceduren er blevet tilrettet. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har besluttet at give kunden medhold i sagen.

4 Kunden vil blive krediteret alle ADSL-betalinger og Tele2 beklager det uheldige hændelsesforløb kunden har været igennem. Kunden vil få tilsendt en check på beløbet.

5 Mobil - Adresseændring (behandlet ) Kunden er sendt til inkasso, idet regningerne er sendt til kundens gamle adresse kravet lyder på 1.444,33, heraf 375 kr. vedrørende faktura i april 2003, 268,04 kr. vedrørende faktura i august, 52,29 i rente og 760 kr. i inkassoomkostninger. Kunden anfører, at han har meddelt adresseændring i august Kunden anfører i tidligere korrespondance, at inkassokravet ikke er fremsat med behørig reference og at det er mod god markedsføringsskik at Tele2 har sendt kunden til inkasso uden først at fremsætte et økonomisk krav. Med henvisning til jeres brev 12. november 2004 Afgørelse vedrørende mobilnr. xxxxxxxx ref.nr. xxxxx journalnummer xxxxxx, skal jeg indledningsvis beklager at jeg ikke har haft mulighed for at besvare jeres, samt Advokatfirmaet Egeparken s efterfølgende brev til mig. Årsagen til dette er at jeg har været bortrejst i uddannelsesmæssigt øjemed. Du henviser i dit brev til, at jeg er forpligtiget til at meddele jer adresseændring, dette har jeg også overholdt. Som det fremgår af nedenstående mail, så har såvel Tele 2 mobil som Tele 2 Fastnet, været bekendt med min adresseændring siden august 2002, da dette har været meddelt såvel skriftligt som telefonisk. Det kan derfor undre mig, hvorfor du i din svarskrivelse vælger at se bort fra dette faktum. Min påstand om at I har rod i jeres eget system, underbygges blot endnu engang af, at du i dit brev oplyser, at faktura xxxxxx på kr. 264,04 ikke var medtaget i jeres inddrivelse via Advokatfirmaet Egeparken, grundet en fejl i Tele2Mobils system. I forbindelse med hele denne sag, kan det også godt undre mig, at I har overgivet sagen til såvel CIC Inkasso Service A/S den 30. juni 2003 og efterfølgende: Advokatfirmaet Egeparken, - uden at jeg på noget tidspunkt, har hørt fra de pågældende firmaer, - før nu altså! Jeg skal afslutningsvis meddele jer, at jeg igen indvendinger har imod, at betale min evt. direkte udestående til Tele2mobil. Men på grund af såvel jeres egen, som CIC Inkasso Service A/S og efterfølgende Advokatfirmaet Egeparkens håndtering af sagen forbeholder jeg mig retten til at se bort fra såvel evt. krav om renter, gebyr samt evt. sags - og inkassoomkostninger. Jeg har noteret jeres bemærkning om at der kan klages over sagens afgørelse til Tele2 s kundepanel. Venligst betragt denne henvendelse som sådan! I håbet om at I vil behandle min klage med den forventelige konduite og med henvisning til jeres egne regler om at jeg kan forvente et svar på min henvendelse inden for ca. 30 dage, forbeholder jeg mig retten til at tilbageholde enhver form for indfrielse af evt. gæld til Tele2Mobil indtil da. Må jeg hører fra jer! Tele2 s kommentarer:

6 For så vidt angår påstanden om, at det er i strid med god markedsføringsskik at sende kunden til inkasso, uden at fremsætte økonomisk krav forinden, kan det oplyses at fakturering, rykker og inkasso er sket efter de gældende regler herfor. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Da kunden har fået gennemført ændring af adresse på fastnet er det vurderet, at det også er sandsynligt at kunden har meddelt flytning på mobil. Tvivlen bør derfor komme kunden tilgode. Tele2 skal derfor kreditere påløbne rykkere. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso. For så vidt angår om det er i strid med god markedsføringsskik at sende kunden til inkasso uden at fremsætte økonomisk krav forinden, kan det oplyses at fakturering, rykker og inkasso er sket efter de gældende regler herfor.

7 Mobil - Betalingsservice (behandlet den ) Kunden anfører at der på rykkeren står, at beløbet trækkes via betalingsservice og at kunden gerne vil betale august måneds regning, men ikke inkasso omkostningerne. Jeg skriver til jer 2. gang angående min rest gæld 331,04 kr. som jeg skulle betale. Grund til at min PBS aftale fik slettet men jeg har tilmeldt med det samme igen. Men jeg fik en rykker fra tele2 d hvor der står at min rest beløb trækkes på min konto på forfaldsdagen d. 26. oktober Jeg ved ikke hvorfor rykker ikke blevet trukket over fra min konto imens min PBS aftale var aktiv Som jeg har bevist tidligere i min klage. Jeg var ikke i Denmark mellem d. 20. og 29. oktober angående min far var død i Pakistan. Derfor var jeg her ikke til at holde øje med min net bank. Jeg er en god kunde hos tele2 festnet telefoni og betaler regning via PBS hver måned. Jeg beder jer om, som en god kunde at I vil fjerne CIS sag og jeg vil godt betale 331,04 kr. som jeg skulle. Hvis i ikke trækker CIS sag tilbage så jeg betaler alt CIS regning som er på 735,25 kr. men lover jer at flytter min alt telefon service til et andet selskab. Tak Tele2s kommentarer: Det kan konstateres, at kunden på tidspunktet for udsendelse af den påklagede faktura samt rykker var tilmeldt betalingsservice. Tele2 har også anmodet PBS om betalingen, men har ikke modtaget nogle oplysninger omkring betalingens gennemførelse fra PBS. Tele2 har heller ikke kunne finde nogen dokumentation for at kunden selv har afvist betalingen eller at betalingen er gået i fejl af andre årsager. Derfor tyder det på, at der er sket en fejl hos PBS. Som tilføjelse til ovenstående kan det konstateres, at kunden betalingsservice aftale har fungeret ved de to foregående fakturaer. - Juli 2003, Kunden oprettes med Tele2Mobil. - November 2003, Kunden tilmeldes BetalingsService. - August 2004, sendes faktura med oplysning om at beløbet trækkes via BS - Oktober 2004, sendes rykker med oplysning om at beløbet trækkes via BS - Oktober 2004, sendes kunden til inkasso. Kravet er 735,84 kr., herunder 331,04 kr. for faktura i august, 4,80 kr. i renter og 400 kr. i inkassoomkostninger. - November 2004 afmelder kunden betalingsservice ved en fejl. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Det kan diskuteres, om det er Tele2 eller kunden som har ansvaret for, at betalingen gennemføres

8 via tilmelding til BetalingService. Uanset ansvarets placering, så har Tele2 overfor kunden oplyst, at beløbet ville blive trukket via BetalingsService og fejlen bør derfor komme kunden tilgode. Tele2 skal derfor kreditere de påløbne rykkere. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso.

9 Internet - Flytning af ADSL (behandlet den ) Tele2 har ikke, på korrekt vis, håndteret en flytning fra Lyngby til Ravsted. Kunden står efter sin flytning uden ADSL på sin nye bopæl. Jeg har tidligere sendt nedenstående på FAX til Tele2 og kan derfor slet ikke acceptere at jeg kun modtager en kreditnota på perioden fra og med 26/ Det er jo direkte at gøre grin med os! Intet mindre end en kreditnota på HELE den sidste faktura for ADSL kan tilfredsstille os, da linien jo heller ikke har været brugt i den periode. Det er direkte usandt når Tele2 skriver i brev af 7/ at xxxxxx xxxxxxxxx skulle have accepteret datoen den 26/ som dato for ophør af abonnementet. Det er ligeledes direkte forkert og usandt, at Tele2 ikke har kunnet oprette ADSL fordi der i forvejen var ADSL på telefonnummer ADSL hos Tiscali ophørte den 8/ (kopi af bekræftelse på den dato er tidligere fremsendt til Tele2). Det der er kendsgerningerne i denne sag, er ganske enkelt at Tele2 har hele vejen igennem lovet at der ikke ville være problemer i flytningen af ADSL fra Kgs. Lyngby til Ravsted, og at Tele2 absolut intet overhovedet har foretaget sig for at effektuere denne flytning. Den 6/ var der end ikke oprettet nogen "flyttesag" endnu hos Tele2, og langt mindre bestilt teknikker til udførelse af flytningen på centralen. Jeg finder det fuldstændigt uværdigt for Tele2 at fordreje og forvanske sagsforløbet som det i den grad er sket i Tele2's brev af 7/ Det ville kun være helt rimeligt om Tele2 refunderede os det beløb vi har måttet betale i oprettelsesgebyr til en anden udbyder, da denne udgift ene og alene er blevet påført os på grund af Tele2's handlemåde i denne sag. Tele2 s kommentarer: Tele2 har, grundet manuelle fejl samt manglende intern koordinering ikke behandlet kundens flytning korrekt. Tele2 beklager meget kundens oplevelse og har efterfølgende tilrettet procedurerne, således at dette ikke kan ske igen. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden delvis medhold. Tele2 skal derfor kreditere kunden for hele perioden (den ). Kundepanelet kan dog ikke give kunden medhold i, at Tele2 skal betale for nyoprettelse af ADSL hos anden udbyder, da det er kundens egen beslutning.

10 Internet - Opsigelse af ADSL (behandlet den ) Kunden er tvunget til først at kunne opsige, når hans nye bindingsperiode udløber (han har opgraderet sin ADSL forbindelse og dermed fået en ny bindingsperiode) tiltrods for, at Tele2 har opgraderet ham til en forkert hastighed. Kunden vil opsige med 1 måneds varsel. Ved opsigelse af mit ADSL abonnement henvender jeg mig til Tele2 kundeservice/opsigelse, hvor jeg får informationer om hvordan jeg skal forholde mig m.h.t. opsigelsen. I løbet af samtalen får jeg informationer om at vi KUN har 1024/128 ADSL hos Tele2. Hvilket stemmer overens med gentagne målinger. Det har jeg IKKE bestilt og fået konverteret den 30/8 2004, jeg har bestilt 1024/256. Jeg klager hermed over at jeg skal være bundet til Tele2 i 6 måneder, for noget jeg ikke har bestilt og forventer mit ADSL abonnement hos Tele2 opsiges til almindelig opsigelsesdato (1 måned) og ikke først efter de 6 måneders binding, da jeg mener I har leveret en vare jeg ikke har bestilt. Udover, at I ikke leverer det bestilte, kan I ikke engang levere den lavere hastighed tilfredsstillende. Ønsker I at dette går rettens vej, beder vi om information vedr. Jeres juridiske repræsentant, samt hvilke retsgyldige lovtekster I forbeholder Jer hjemmel under. Tele2 s kommentarer: Tele2 har, ved en manuel fejl, opgraderet kunden forkert og derfor gælder den nye bindingsperiode ikke. Kunden opsiges til d i stedet for Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal derfor kreditere kunden 1 måneds ADSL abonnement som kompensation for den fejlagtige hastighed. Tele2 beklager den uheldige oplevelse kunden har haft i denne sag.

11 Internet - Flytning ADSL (behandlet den ) I forbindelse med en flytning forespurgte kunden om hendes ADSL forbindelse kunne overtages af den nye lejer, selvom kunden bibeholdt sit fastnet telefonnummer. Dette fik kunden bekræftet af Tele2, men i sidste ende lykkedes det ikke og ADSL forbindelsen blev nedlagt. Kunden blev derudover faktureret i den pågældende periode. Jeg skriver til jer, I håb om at I vil kigge dette sagsforløb igennem. Forhistorie: Jeg er flyttet og ville opsige/ videregive min adsl forbindelse og have min telefon med. Her kort om forløbet: Et par måneder før jeg skulle flytte ringede jeg til Tele2 kundeservice og spurgte om hende der skulle flytte ind i den lejlighed, jeg skulle fraflytte, kunne overtage min adsl forbindelse, selv om at jeg tog fastnet nummeret med. Det fik jeg af vide, sagtens kunne lade sig gøre. Ca. 3 uger før min flytning, dvs. d. 8. sep. var jeg inde på tast-selv på internettet og melde min flytning på telefon og ny overtagelse af Adsl. Jeg modtog ingen bekræftelse fra Tele2, men gik ud fra at var fast procedure, når man går på nettet og ordner sådanne ting. D. 24/9 skriver jeg et brev til Tele2, for at sikre at min flytning er i orden. Jeg driver virksomhed hjemmefra og er derfor meget afhængig af min telefon, men det var først d. 11/10 telefonen kom til at virke på min nye adresse Jeg har mistet jobs på denne flytning, og jeg føler at jeg har gjort tingene som jeg fik af vide af kundeservice, at jeg skulle gøre. Jeg har meldt min flytning i god tid og undersøgte i god tid forholdene. Alligevel er alt gået galt. Jeg har undervejs talt med Tele2 flere gange og jeg vedhæfter de breve jeg har skrevet til Tele2. Jeg talte med kundeservice og fik af vide, at jeg ikke skulle betale for min ADSL længere end til d. 1.10, men nu er situationen en anden. Der er trukket kr. 816,00 fra min konto (fakt.nr ) og Tele2 har ikke i sinde at tilbagebetale beløbet. Det er rigtig, rigtig mange penge for mig!! Jeg kan ikke forstå hvor den kundeservice, som Tele2 engang havde, er blevet af. Jeg står overfor at overveje at skifte telefonselskab, hvilket jeg synes er ærgerligt, da jeg længe har haft Tele2 som selskab. Håber at I vil kigge på sagen. Er der spørgsmål vedr. sagen er I velkomne til at ringe til mig. Tele2 s kommentarer: Bestillingen af flytningen og overdragelsen modtages ikke af Tele2 i første omgang. Derefter behandles kun kundens flytning og ikke overdragelsen. Når kundens telefoni flyttes, lukkes ADSL linien automatisk, da det ikke er muligt at have en ADSL linie uden et fastnet abonnement på linien.

12 Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og har besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S har ikke behandlet flytningen samt overdragelsen korrekt. Kunden skal derfor ikke betale for flytningen ( ) og 30 dage frem. Dette er ligeledes iht. ADSL betingelserne. Tele2 A/S skal ligeledes kompensere for yderligere 10 dage, således at den samlede periode ( ) krediteres.

13 Internet - Priser ADSL (behandlet den ) Ved opgradering til ADSL kampagne produkter, får kunden en ny bindingsperiode på 6 mdr. Alternativt kan kunden opgradere til listepriser og dermed undgå en ny bindingsperiode. Kunden mener, at der på Tele2 s hjemmeside står, at listeprisen på en 512/512 er kr. 340,00 og ikke kr. 480,00 som Tele2 siger. Kunden vil derfor have en 512/512 til kr. 340,00 uden en ny 6 måneders bindingsperiode. Tele2 s kundepanel. xx-xx-200x Jeg har forsøgt at få Tele2 i tale, og få en fornuftig forklaring på følgende klage (svar på klage). Jeg har klaget til Tele2 skriftligt, uden resultat senest fik jeg at vide de henviser til tidligere skrivelser!!! OG at man ikke på nuværende tidspunkt kan opgradere til listepriser!! Hvilket IKKE er tilfældet når man besøger hjemmesiden! Kopi af klagen: Klage xx-xx-200x Hej Tele2. Jeg er kunde og har såvel mit fastnetabonnement som mit ADSL-abonnement hos Tele2. I starten af juli måned så jeg jeres tilbud om 512/512 til samme pris som 512/128, og gik på jeres hjemmeside for at opgradere : privat_internet_adsl Følgende står nederst på siden: Ønsker du derimod at opgradere din ADSL-hastighed til Tele2's almindelige listepriser (se listepriserne her), kan det ske uden yderligere bindingsperiode. Kontakt Tele2 kundeservice på Her fandt jeg prisen (under link til listepriserne)340 kroner og henvendte mig derfor for at opgradere uden yderligere bindingsperiode. Jeg fik følgende svar på min mail: Abonnementsvilkårne er forstået korrekt, dog har du taget fejl i forbindelse med prisen. Listeprisen for 512/512 er kr. 480 pr. måned. Prisen står, lidt dumt måske, under det

14 røde kryds på prislisten. Her står der kr Da jeg ikke mente dette kunne være rigtigt sendte jeg mail igen, og modtog dette svar: Mange tak for din mail! Hvis du kigger over priserne der er krydset over, kan du se overskriften "Pris pr. måned (listepris)" dvs. de priser, som vi henviser til er listepriser, står i denne kolonne. Hvis du har problemer med at læse listepriserne, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller . (ALLE originale mails haves begge veje!) Jeg forsøgte en dag via chatten at få en dialog i gang, men fik blot beskeden: Jeg lader det gå videre, tak for din interesse! Jeg har testet jeres hjemmeside, og jeres priser på adskillige mennesker og INGEN er i tvivl om at listeprisen på den pågældende ydelse er 340,00 og jeg tror ikke det skyldes at folk har problemer med at læse! (Når forretninger mærker deres varer med en ny pris forventes denne at gælde!) Bemærk at det er SAMME prisliste som nye kunder ser de skal IKKE regne med prisen under det røde kryds! Eller det skal de måske? Men med prisen i højre kolonne. Jeg håber at i kan/vil/tør svare mig på følgende spørgsmål: Er det sådan man skal forvente at jeres kundeservice fungerer? Vil i fastholde at jeres prispolitik i dette tilfælde er korrekt? Vil i fastholde at prisen jeres kunder skal betale for en opgradering er krydset over, og at det skyldes problemer med at læse, hos jeres kunder, når prisen misforstås? At jeg hvis jeg er ny kunde gælder prisen i højre kolonne, men hvis jeg er kunde i forvejen, er det en pris der er krydset over jeg skal regne med? Jeg har en kopi af Tele2 s hjemmeside, fra i sommer med de afkrydsede sider og der er ikke forskel! Kopi af samtlige mail, og breve haves! Jeg ønsker som minimum - en forklaring på denne prispolitik og opgraderet min forbindelse uden yderligere binding til prisen 340,- kan jo desværre ikke ske med tilbagevirkende kraft. Jeg har svært ved at tro at den eneste måde at protestere mod denne behandling af en kunde, er henvendelse til DR s kontant, samt en opsigelse af abonnementet, og en klage til Teleankenævnet.

15 Tele2 s kommentarer: Tele2 mener, at det står tydeligt på hjemmesiden, at der for produktet 512/512 er en listepris og en kampagne pris. Det er korrekt, at det kan være svært at se, hvad der står under den røde streg, men kunden bør ikke være i tvivl om at der er en listepris og en kampagnepris. Desuden bliver kunden, både på hjemmesiden og fra vores kundeservice, informeret om de forskellige priser. Mht. kundens spørgsmål om forskelsbehandling mellem nye og eksisterende kunder, så er det netop derfor vi har givet vores kunder muligheden for at opgradere. Her får eksisterende, som nye kunder, lov til at få de nye kampagnepriser dog får både nye og eksisterende kunder en 6 måneders bindingsperiode Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet en afgørelse og fastholder den tidligere afgørelse truffet af Tele2 A/S, hvilket betyder at kundepanelet ikke giver kunden medhold.

16 Kundepanelet er af den opfattelse, at kunden har fået den nødvendige og korrekte information via hjemmesiden og efter kontakt med kundeservice, burde der ikke være tvivl. Endvidere vurderer kundepanelet, at det er ok, at en eksisterende kunde får en ny bindingsperiode mod at få et billigere og bedre ADSL produkt.

17 Fastnet - BonusNumre (behandlet den ) Kunden har tilmeldt sig BonusNumre, men har ikke opnået rabatten herved. Til kundepanelet. D tilmeldte jeg mig bonusnummerordningen over internettet på Tele2 s hjemmeside. Samme dag fik jeg en bekræftelse pr. mail om at ordren var bekræftet (mail vedlagt som bilag). Da det gik op for mig at ordningen ikke virkede, at jeg ikke fik den lovede 20 % rabat på det nummer jeg havde valgt, skrev jeg d. 4.5 et brev til Tele2 (brev vedlagt som bilag). Jeg fik d en bekræftelse på at brevet var modtaget modtog jeg en afgørelse hvor Tele2 bl.a skriver vi kan ikke imødekomme en rabat med tilbagevirkende kraft og giver mig da en kompensation på 100 kr incl moms. (disse breve kan jeg ikke vedlægge pr mail, men går ud fra at de kan læses i Tele2 s system). Grunden til at jeg tager sagen op nu, er at jeg har opholdt mig i udlandet, og først er kommet hjem nu. Jeg mener det er en urimelig afgørelse. Jeg tilmelder mig pr. Internet og en fejl opstår, således at ordningen ikke fungerer. Derved kommer jeg til at betale for den fejl. Det finder jeg ikke rimeligt, da det ikke er mig, der har fejlet. Jeg har siden d telefoneret for rigtigt mange penge til mit Bonusnummer, også med den tanke at jeg da sparede lidt hver gang. Jeg mener at Tele2 skal betale mig min rabat på 20 % fra d Desuden finder jeg det særdeles frækt at spise mig af med 100 kr og tro at det er en rimelig kompensation. Da det ikke er muligt at tale med en medarbejder om denne sag pr. telefon indenfor Tele2, i det de ikke må forholde sig til skriftlige afgørelser, er jeg blevet bedt om at henvende mig til jer. Det forsøger jeg hermed. For mig er det indlysende at det er en urimelig afgørelse, som lugter af, at Tele2 vil undgå at udbetale penge. Det er ikke god kundepleje i mit hoved! Jeg håber på at I kan se den rimelige afgørelse i denne sag. Tele2 s kommentarer: Kunden har d tilmeldt sig en bonusnummeraftale, som giver rabat på opkald til specifikke internationale numre. Kunden klager over, at hun ikke har modtaget rabat på opkald fra d frem til d.d. Kundepanelets afgørelse:

18 Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og har besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal kreditere den rabat kunden burde have fået på opkald til Grækenland, under bonusnummerordningen, da det er sandsynligt at der er sket en fejl i kunderservice i forbindelse med oprettelsen af rabataftalen.

19 Fastnet - Opsigelse af abonnement (behandlet den ) Tele2 har ikke registreret kundens opsigelse af fastnet abonnement. Klage vedr. Tele2 s afgørelse Jeg ønsker hermed at klage over Tele2 s afgørelse i min sag. Sagen er som følger: D. 4. februar 2004 meddelte jeg telefonisk, at jeg ville fraflytte min lejlighed i xgade. pr. 1/6 2004, og at jeg derfor ønskede at opsige mit abonnement pr. 31/5-04. Den person jeg talte med hos kundeservice på: fortalte mig, at han ville notere dette, men at jeg ligeledes skulle opsige mit abonnement skriftligt. Jeg afsendte derfor d. 5. februar en skriftlig opsigelse til adressen: Gl. Køge Landevej 55, 2500 Valby og regnede herefter med at sagen var i orden. Men den 22. oktober modtager jeg en regning for betaling af telefonabonnement på telefonnummer: for perioden 4/7-3/ Dette undrer mig meget. Jeg ringer til kundeservice, der fortæller mig, at man ikke har modtaget min opsigelse, og at jeg derfor skal betale ovennævnte regning. Dette afviser jeg, da jeg er 100 % sikker på (jeg har noteret i min kalender, at jeg har sendt opsigelsen), at jeg allerede opsagde abonnementet i februar, men får af vide at fejlen er min. Jeg skriver derfor en klage (brev af 25. oktober), hvori jeg forklarer, at jeg er fraflyttet lejligheden i xgade 7a pr. 31/5-04 og derfor ikke har haft mulighed for at benytte mig af abonnementet i den periode, Tele2 nu opkræver penge for. Jeg mener derfor ikke, at det kan være mit problem, hvis min opsigelse er blevet væk i Tele2 s interne postgang. NB: man kan på min sidste regning fra perioden 4/4 og frem se, at det sidste opkald, der er foretaget, er den 28/5-04. Tele2 s svar på denne klage er et brev (brev af 3. november), hvor de oplyser, at de ikke har modtaget min opsigelse, men at de nu dags dato d.29/10 har opsagt min telefon vel og mærke på eget initiativ og derfor ikke på baggrund af en direkte henstilling fra mig. Jeg skal derfor ifølge deres beregninger betale den ovennævnte regning p 352 kroner samt en slutafregning. Jeg klager endnu engang over afgørelsen (brev af 4. november), men får af vide (brev af 16. november), at løbet er kørt, og at Tele2 fastholder sin afgørelse. Derfor klager jeg til jer.

20 Hovedessensen i sagen er, at jeg ikke mener, at det kan være rimeligt, og at det er dårlig kundeservice, at jeg skal betale i alt 482 kroner for en service jeg aldrig har modtaget. Især da jeg kan dokumentere, at jeg er fraflyttet lejligheden i xgade pr. 31/5 2004, og at jeg derfor ikke har benyttet mig af Tele2 s ydelser siden den dato. Jeg har altid været en god kunde hos Tele2, der har betalt mine regninger til tiden, og jeg mener derfor, at jeg fortjener, at I seriøst genovervejer min sag. Tele2 s kommentarer: Kunden mener, at hun har indsendt en opsigelse af sit abonnement d i forlængelse af en telefonsamtale med kundeservice. Kunden modtager efterfølgende opkrævninger af abonnement frem til d Tele2 kan ikke se hverken opkald Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Kundepanelet har vurderet at det er sandsynligt, at kunden har kontaktet kundeservice telefonisk den xxxxxx og at kunden har indsendt en skriftlig opsigelse af abonnement til den xxxxxx.. Tele2 skal derfor kreditere abonnement fra den

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0222 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER ES (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed.

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed. Spørgsmål & svar - ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Du har brug for følgende, for at kunne nyde godt af fordelene ved denne

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 268/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Bulgarien. 1.6-8.6.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 7.058 kr. (inkl. værelsestillæg) Utilfredsstillende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere