Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:"

Transkript

1 Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den & ) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: 1. De omkostninger der var forbundet med tele-forbruget har jeg accepteret og indbetalt. 2. Det er således kun hovedstolen eller faktureringen for startgebyret på de 300, - + moms som fremgår af side 1 i filen, som jeg gør indsigelse over. 3. Faktureringen skyldes ifølge TELE2s tekniker en fejl i kælderen i den ejendom vi var flyttet til på Vestre Ringgade 182. Og havde altså INTET med netop vores lejemål at gøre! Derfor blev vi allerede dengang (august 2003) oplyst om at Tele2 ville ordne sagen internt med TDC branchesalg (hvad det så end er?) 4. Samme oplysning fik vi første gang vi telefonisk kontaktede Tele2s kundeservice for at gøre indsigelse over at have modtaget en rykker på 100,- for ét Internet opkald på 29 øre + moms. Her blev jeg to gange telefonisk lovet at beløbet ville blive slettet, og jeg dermed kunne se bort fra det! Det skulle vise sig ikke at passe! 5. Jeg blev af CIS oplyst om at faktureringen var overdraget til inkasso d. 21/ (se s.22) selvom jeg intet havde hørt om, hvorvidt TELE2 egen undersøgelse af sagen var afsluttet! Dette fik jeg først svar på ved skrivelse af 3. maj (se s. 18) og denne skrivelse modtag jeg først her i Grønland medio Maj grundet langsom postgang og fordi TELE2 nægtede at faxe fakturaerne til trods for min oplysning om dette! Se hertil min 2.klage (se s.23 i filen). 6. Hvordan er hovedstolen vokset med 13 øre hos advokaten og dermed pludselig blevet til 375,13? 7. Er det lovligt at tage 300,- i gebyr for at overdrage til advokat når man allerede har påført 300,- til inkasso? Jeg ønsker at TELE2 indser, at de har begået nogle klare sagsbehandlingsfejl i ovenstående forløb samt erkender at de selv må være ansvarlige for de ekstraomkostninger der er påløbet hovedstolen. Jeg orker næsten ikke at skulle skrive denne smøre til Teleankenævnet. Men det må nødvendigvis være mit næste træk, såfremt kundepanelet viser sig ikke at være tillagt den kompetence som TELE2 vidt og bredt har reklameret med! Med håbet om et hurtigt svar og afgørelse bare for en gangs skyld Tele2 s kommentarer: Tele2 s underleverandør har ikke kunne fremskaffe dokumentation for det arbejde som dennes teknikeren har udført hos kunden, hvorfor de har valgt, pr. kulance, at kreditere Tele2 for opkrævningen.

2 Kundepanelets afgørelse: Grunden til den sene tilbagemelding til kunden, skyldes at kundepanelet har afventet svar fra de teknikere som Tele2 bruger via sin underleverandør, før der kunne tages endelig beslutning i sagen. Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal derfor kreditere det omtalte startgebyr. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso.

3 Internet - Flytning af ADSL-forbindelse (behandlet den ) Kunden opsiger sin ADSL-forbindelse midt maj 2004 før udløbet af sin bindingsperioden. Derefter skal kunden flytte til en ny adresse, men da kunden gerne vil flytte sin opsagte ADSL-forbindelse til den nye adresse, får kunden at vide, at han først skal annullere sin opsigelse. Kunden bliver således tvunget til at betale for sin ADSL linie. Hej kundepanel! Sagen kort : På Tele2 s hjemmeside bestilte jeg flytning af ADSL forbindelse i slutningen af Maj 2004, da jeg fik lejlighed i xx pr. 1/6 2004, og regnede så med at jeg ville være på i starten af Juli 2004, da der stod på Tele2 s side at flytning kunne tage op til 5 uger. Men jeg hørte intet fra Tele2, og da jeg ikke var koblet på i Juli 2004, skrev jeg en mail, og fik dette svar : kan ikke flytte en opsagt ADSL forbindelse, men fik så krediteret 1 måned, hvilket også vedrører nedenstående inkasso fra CIS, men at man ikke kunne/ville flytte opsagt forbindelse, burde have været meddelt mig med det samme, altså efter bestilt flytning, hvilket ikke skete fra Tele2 s side. Har også af kundesupporter fået lovning på gratis oprettelse, men dette er ikke sket, hvilket jeg heller ikke kan forstå, for hvad lovet er burde vel holdes?? Jeg har så betalt for 1 ADSL forbindelse, som jeg kun har haft glæde af i 1 1/2 måned, og har så skulle betale alligevel, hvilket medførte at nedenstående regning er betalt i rater. Jeg synes ikke at dette forløb i denne sag har været særlig sjovt, for føler virkelig, at Tele2 har generet mig, og er blevet meget bitter over man så sender det til inkasso, når jeg pr. mail har meddelt nedenstående regnskab vedr. : faktura Jeg synes dette er gået over gevind fra Tele2 s side : man meddelte mig ikke med det samme, at opsagt forbindelse ikke kunne flyttes man har ikke holdt lovede ting / gratis oprettelse, sender nu krav på krediteret 1 måned så derfor synes jeg mig meget dårligt behandlet fra Tele2 s side, har jo ikke ville betale, men at betale for en forbindelse man ikke har haft glæde af på nær 1 1/2 måned er i min bedste overbevisning : bondefangeri og snyderi så det driver, og så har man valgt at sende dette til inkasso, som jeg betragter som endnu mere chikane, for der er jo indbetalt kroner og øre på faktura ( lidt i rater ) Ved ikke om der skal skrives mere her og nu vedr. ovenstående, men ellers kan kundepanelet skrive tilbage hvis der ønskes flere oplysninger. Tele2 s kommentarer: Kunden er blevet fejlbehandlet i kundeservice. Kunden har ret til at flytte sit ADSL, selvom han har indgivet en opsigelse. Kundeservice er nu blevet opdateret omkring denne misforståelse og proceduren er blevet tilrettet. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har besluttet at give kunden medhold i sagen.

4 Kunden vil blive krediteret alle ADSL-betalinger og Tele2 beklager det uheldige hændelsesforløb kunden har været igennem. Kunden vil få tilsendt en check på beløbet.

5 Mobil - Adresseændring (behandlet ) Kunden er sendt til inkasso, idet regningerne er sendt til kundens gamle adresse kravet lyder på 1.444,33, heraf 375 kr. vedrørende faktura i april 2003, 268,04 kr. vedrørende faktura i august, 52,29 i rente og 760 kr. i inkassoomkostninger. Kunden anfører, at han har meddelt adresseændring i august Kunden anfører i tidligere korrespondance, at inkassokravet ikke er fremsat med behørig reference og at det er mod god markedsføringsskik at Tele2 har sendt kunden til inkasso uden først at fremsætte et økonomisk krav. Med henvisning til jeres brev 12. november 2004 Afgørelse vedrørende mobilnr. xxxxxxxx ref.nr. xxxxx journalnummer xxxxxx, skal jeg indledningsvis beklager at jeg ikke har haft mulighed for at besvare jeres, samt Advokatfirmaet Egeparken s efterfølgende brev til mig. Årsagen til dette er at jeg har været bortrejst i uddannelsesmæssigt øjemed. Du henviser i dit brev til, at jeg er forpligtiget til at meddele jer adresseændring, dette har jeg også overholdt. Som det fremgår af nedenstående mail, så har såvel Tele 2 mobil som Tele 2 Fastnet, været bekendt med min adresseændring siden august 2002, da dette har været meddelt såvel skriftligt som telefonisk. Det kan derfor undre mig, hvorfor du i din svarskrivelse vælger at se bort fra dette faktum. Min påstand om at I har rod i jeres eget system, underbygges blot endnu engang af, at du i dit brev oplyser, at faktura xxxxxx på kr. 264,04 ikke var medtaget i jeres inddrivelse via Advokatfirmaet Egeparken, grundet en fejl i Tele2Mobils system. I forbindelse med hele denne sag, kan det også godt undre mig, at I har overgivet sagen til såvel CIC Inkasso Service A/S den 30. juni 2003 og efterfølgende: Advokatfirmaet Egeparken, - uden at jeg på noget tidspunkt, har hørt fra de pågældende firmaer, - før nu altså! Jeg skal afslutningsvis meddele jer, at jeg igen indvendinger har imod, at betale min evt. direkte udestående til Tele2mobil. Men på grund af såvel jeres egen, som CIC Inkasso Service A/S og efterfølgende Advokatfirmaet Egeparkens håndtering af sagen forbeholder jeg mig retten til at se bort fra såvel evt. krav om renter, gebyr samt evt. sags - og inkassoomkostninger. Jeg har noteret jeres bemærkning om at der kan klages over sagens afgørelse til Tele2 s kundepanel. Venligst betragt denne henvendelse som sådan! I håbet om at I vil behandle min klage med den forventelige konduite og med henvisning til jeres egne regler om at jeg kan forvente et svar på min henvendelse inden for ca. 30 dage, forbeholder jeg mig retten til at tilbageholde enhver form for indfrielse af evt. gæld til Tele2Mobil indtil da. Må jeg hører fra jer! Tele2 s kommentarer:

6 For så vidt angår påstanden om, at det er i strid med god markedsføringsskik at sende kunden til inkasso, uden at fremsætte økonomisk krav forinden, kan det oplyses at fakturering, rykker og inkasso er sket efter de gældende regler herfor. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Da kunden har fået gennemført ændring af adresse på fastnet er det vurderet, at det også er sandsynligt at kunden har meddelt flytning på mobil. Tvivlen bør derfor komme kunden tilgode. Tele2 skal derfor kreditere påløbne rykkere. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso. For så vidt angår om det er i strid med god markedsføringsskik at sende kunden til inkasso uden at fremsætte økonomisk krav forinden, kan det oplyses at fakturering, rykker og inkasso er sket efter de gældende regler herfor.

7 Mobil - Betalingsservice (behandlet den ) Kunden anfører at der på rykkeren står, at beløbet trækkes via betalingsservice og at kunden gerne vil betale august måneds regning, men ikke inkasso omkostningerne. Jeg skriver til jer 2. gang angående min rest gæld 331,04 kr. som jeg skulle betale. Grund til at min PBS aftale fik slettet men jeg har tilmeldt med det samme igen. Men jeg fik en rykker fra tele2 d hvor der står at min rest beløb trækkes på min konto på forfaldsdagen d. 26. oktober Jeg ved ikke hvorfor rykker ikke blevet trukket over fra min konto imens min PBS aftale var aktiv Som jeg har bevist tidligere i min klage. Jeg var ikke i Denmark mellem d. 20. og 29. oktober angående min far var død i Pakistan. Derfor var jeg her ikke til at holde øje med min net bank. Jeg er en god kunde hos tele2 festnet telefoni og betaler regning via PBS hver måned. Jeg beder jer om, som en god kunde at I vil fjerne CIS sag og jeg vil godt betale 331,04 kr. som jeg skulle. Hvis i ikke trækker CIS sag tilbage så jeg betaler alt CIS regning som er på 735,25 kr. men lover jer at flytter min alt telefon service til et andet selskab. Tak Tele2s kommentarer: Det kan konstateres, at kunden på tidspunktet for udsendelse af den påklagede faktura samt rykker var tilmeldt betalingsservice. Tele2 har også anmodet PBS om betalingen, men har ikke modtaget nogle oplysninger omkring betalingens gennemførelse fra PBS. Tele2 har heller ikke kunne finde nogen dokumentation for at kunden selv har afvist betalingen eller at betalingen er gået i fejl af andre årsager. Derfor tyder det på, at der er sket en fejl hos PBS. Som tilføjelse til ovenstående kan det konstateres, at kunden betalingsservice aftale har fungeret ved de to foregående fakturaer. - Juli 2003, Kunden oprettes med Tele2Mobil. - November 2003, Kunden tilmeldes BetalingsService. - August 2004, sendes faktura med oplysning om at beløbet trækkes via BS - Oktober 2004, sendes rykker med oplysning om at beløbet trækkes via BS - Oktober 2004, sendes kunden til inkasso. Kravet er 735,84 kr., herunder 331,04 kr. for faktura i august, 4,80 kr. i renter og 400 kr. i inkassoomkostninger. - November 2004 afmelder kunden betalingsservice ved en fejl. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Det kan diskuteres, om det er Tele2 eller kunden som har ansvaret for, at betalingen gennemføres

8 via tilmelding til BetalingService. Uanset ansvarets placering, så har Tele2 overfor kunden oplyst, at beløbet ville blive trukket via BetalingsService og fejlen bør derfor komme kunden tilgode. Tele2 skal derfor kreditere de påløbne rykkere. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso.

9 Internet - Flytning af ADSL (behandlet den ) Tele2 har ikke, på korrekt vis, håndteret en flytning fra Lyngby til Ravsted. Kunden står efter sin flytning uden ADSL på sin nye bopæl. Jeg har tidligere sendt nedenstående på FAX til Tele2 og kan derfor slet ikke acceptere at jeg kun modtager en kreditnota på perioden fra og med 26/ Det er jo direkte at gøre grin med os! Intet mindre end en kreditnota på HELE den sidste faktura for ADSL kan tilfredsstille os, da linien jo heller ikke har været brugt i den periode. Det er direkte usandt når Tele2 skriver i brev af 7/ at xxxxxx xxxxxxxxx skulle have accepteret datoen den 26/ som dato for ophør af abonnementet. Det er ligeledes direkte forkert og usandt, at Tele2 ikke har kunnet oprette ADSL fordi der i forvejen var ADSL på telefonnummer ADSL hos Tiscali ophørte den 8/ (kopi af bekræftelse på den dato er tidligere fremsendt til Tele2). Det der er kendsgerningerne i denne sag, er ganske enkelt at Tele2 har hele vejen igennem lovet at der ikke ville være problemer i flytningen af ADSL fra Kgs. Lyngby til Ravsted, og at Tele2 absolut intet overhovedet har foretaget sig for at effektuere denne flytning. Den 6/ var der end ikke oprettet nogen "flyttesag" endnu hos Tele2, og langt mindre bestilt teknikker til udførelse af flytningen på centralen. Jeg finder det fuldstændigt uværdigt for Tele2 at fordreje og forvanske sagsforløbet som det i den grad er sket i Tele2's brev af 7/ Det ville kun være helt rimeligt om Tele2 refunderede os det beløb vi har måttet betale i oprettelsesgebyr til en anden udbyder, da denne udgift ene og alene er blevet påført os på grund af Tele2's handlemåde i denne sag. Tele2 s kommentarer: Tele2 har, grundet manuelle fejl samt manglende intern koordinering ikke behandlet kundens flytning korrekt. Tele2 beklager meget kundens oplevelse og har efterfølgende tilrettet procedurerne, således at dette ikke kan ske igen. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden delvis medhold. Tele2 skal derfor kreditere kunden for hele perioden (den ). Kundepanelet kan dog ikke give kunden medhold i, at Tele2 skal betale for nyoprettelse af ADSL hos anden udbyder, da det er kundens egen beslutning.

10 Internet - Opsigelse af ADSL (behandlet den ) Kunden er tvunget til først at kunne opsige, når hans nye bindingsperiode udløber (han har opgraderet sin ADSL forbindelse og dermed fået en ny bindingsperiode) tiltrods for, at Tele2 har opgraderet ham til en forkert hastighed. Kunden vil opsige med 1 måneds varsel. Ved opsigelse af mit ADSL abonnement henvender jeg mig til Tele2 kundeservice/opsigelse, hvor jeg får informationer om hvordan jeg skal forholde mig m.h.t. opsigelsen. I løbet af samtalen får jeg informationer om at vi KUN har 1024/128 ADSL hos Tele2. Hvilket stemmer overens med gentagne målinger. Det har jeg IKKE bestilt og fået konverteret den 30/8 2004, jeg har bestilt 1024/256. Jeg klager hermed over at jeg skal være bundet til Tele2 i 6 måneder, for noget jeg ikke har bestilt og forventer mit ADSL abonnement hos Tele2 opsiges til almindelig opsigelsesdato (1 måned) og ikke først efter de 6 måneders binding, da jeg mener I har leveret en vare jeg ikke har bestilt. Udover, at I ikke leverer det bestilte, kan I ikke engang levere den lavere hastighed tilfredsstillende. Ønsker I at dette går rettens vej, beder vi om information vedr. Jeres juridiske repræsentant, samt hvilke retsgyldige lovtekster I forbeholder Jer hjemmel under. Tele2 s kommentarer: Tele2 har, ved en manuel fejl, opgraderet kunden forkert og derfor gælder den nye bindingsperiode ikke. Kunden opsiges til d i stedet for Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal derfor kreditere kunden 1 måneds ADSL abonnement som kompensation for den fejlagtige hastighed. Tele2 beklager den uheldige oplevelse kunden har haft i denne sag.

11 Internet - Flytning ADSL (behandlet den ) I forbindelse med en flytning forespurgte kunden om hendes ADSL forbindelse kunne overtages af den nye lejer, selvom kunden bibeholdt sit fastnet telefonnummer. Dette fik kunden bekræftet af Tele2, men i sidste ende lykkedes det ikke og ADSL forbindelsen blev nedlagt. Kunden blev derudover faktureret i den pågældende periode. Jeg skriver til jer, I håb om at I vil kigge dette sagsforløb igennem. Forhistorie: Jeg er flyttet og ville opsige/ videregive min adsl forbindelse og have min telefon med. Her kort om forløbet: Et par måneder før jeg skulle flytte ringede jeg til Tele2 kundeservice og spurgte om hende der skulle flytte ind i den lejlighed, jeg skulle fraflytte, kunne overtage min adsl forbindelse, selv om at jeg tog fastnet nummeret med. Det fik jeg af vide, sagtens kunne lade sig gøre. Ca. 3 uger før min flytning, dvs. d. 8. sep. var jeg inde på tast-selv på internettet og melde min flytning på telefon og ny overtagelse af Adsl. Jeg modtog ingen bekræftelse fra Tele2, men gik ud fra at var fast procedure, når man går på nettet og ordner sådanne ting. D. 24/9 skriver jeg et brev til Tele2, for at sikre at min flytning er i orden. Jeg driver virksomhed hjemmefra og er derfor meget afhængig af min telefon, men det var først d. 11/10 telefonen kom til at virke på min nye adresse Jeg har mistet jobs på denne flytning, og jeg føler at jeg har gjort tingene som jeg fik af vide af kundeservice, at jeg skulle gøre. Jeg har meldt min flytning i god tid og undersøgte i god tid forholdene. Alligevel er alt gået galt. Jeg har undervejs talt med Tele2 flere gange og jeg vedhæfter de breve jeg har skrevet til Tele2. Jeg talte med kundeservice og fik af vide, at jeg ikke skulle betale for min ADSL længere end til d. 1.10, men nu er situationen en anden. Der er trukket kr. 816,00 fra min konto (fakt.nr ) og Tele2 har ikke i sinde at tilbagebetale beløbet. Det er rigtig, rigtig mange penge for mig!! Jeg kan ikke forstå hvor den kundeservice, som Tele2 engang havde, er blevet af. Jeg står overfor at overveje at skifte telefonselskab, hvilket jeg synes er ærgerligt, da jeg længe har haft Tele2 som selskab. Håber at I vil kigge på sagen. Er der spørgsmål vedr. sagen er I velkomne til at ringe til mig. Tele2 s kommentarer: Bestillingen af flytningen og overdragelsen modtages ikke af Tele2 i første omgang. Derefter behandles kun kundens flytning og ikke overdragelsen. Når kundens telefoni flyttes, lukkes ADSL linien automatisk, da det ikke er muligt at have en ADSL linie uden et fastnet abonnement på linien.

12 Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og har besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S har ikke behandlet flytningen samt overdragelsen korrekt. Kunden skal derfor ikke betale for flytningen ( ) og 30 dage frem. Dette er ligeledes iht. ADSL betingelserne. Tele2 A/S skal ligeledes kompensere for yderligere 10 dage, således at den samlede periode ( ) krediteres.

13 Internet - Priser ADSL (behandlet den ) Ved opgradering til ADSL kampagne produkter, får kunden en ny bindingsperiode på 6 mdr. Alternativt kan kunden opgradere til listepriser og dermed undgå en ny bindingsperiode. Kunden mener, at der på Tele2 s hjemmeside står, at listeprisen på en 512/512 er kr. 340,00 og ikke kr. 480,00 som Tele2 siger. Kunden vil derfor have en 512/512 til kr. 340,00 uden en ny 6 måneders bindingsperiode. Tele2 s kundepanel. xx-xx-200x Jeg har forsøgt at få Tele2 i tale, og få en fornuftig forklaring på følgende klage (svar på klage). Jeg har klaget til Tele2 skriftligt, uden resultat senest fik jeg at vide de henviser til tidligere skrivelser!!! OG at man ikke på nuværende tidspunkt kan opgradere til listepriser!! Hvilket IKKE er tilfældet når man besøger hjemmesiden! Kopi af klagen: Klage xx-xx-200x Hej Tele2. Jeg er kunde og har såvel mit fastnetabonnement som mit ADSL-abonnement hos Tele2. I starten af juli måned så jeg jeres tilbud om 512/512 til samme pris som 512/128, og gik på jeres hjemmeside for at opgradere : privat_internet_adsl Følgende står nederst på siden: Ønsker du derimod at opgradere din ADSL-hastighed til Tele2's almindelige listepriser (se listepriserne her), kan det ske uden yderligere bindingsperiode. Kontakt Tele2 kundeservice på Her fandt jeg prisen (under link til listepriserne)340 kroner og henvendte mig derfor for at opgradere uden yderligere bindingsperiode. Jeg fik følgende svar på min mail: Abonnementsvilkårne er forstået korrekt, dog har du taget fejl i forbindelse med prisen. Listeprisen for 512/512 er kr. 480 pr. måned. Prisen står, lidt dumt måske, under det

14 røde kryds på prislisten. Her står der kr Da jeg ikke mente dette kunne være rigtigt sendte jeg mail igen, og modtog dette svar: Mange tak for din mail! Hvis du kigger over priserne der er krydset over, kan du se overskriften "Pris pr. måned (listepris)" dvs. de priser, som vi henviser til er listepriser, står i denne kolonne. Hvis du har problemer med at læse listepriserne, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller . (ALLE originale mails haves begge veje!) Jeg forsøgte en dag via chatten at få en dialog i gang, men fik blot beskeden: Jeg lader det gå videre, tak for din interesse! Jeg har testet jeres hjemmeside, og jeres priser på adskillige mennesker og INGEN er i tvivl om at listeprisen på den pågældende ydelse er 340,00 og jeg tror ikke det skyldes at folk har problemer med at læse! (Når forretninger mærker deres varer med en ny pris forventes denne at gælde!) Bemærk at det er SAMME prisliste som nye kunder ser de skal IKKE regne med prisen under det røde kryds! Eller det skal de måske? Men med prisen i højre kolonne. Jeg håber at i kan/vil/tør svare mig på følgende spørgsmål: Er det sådan man skal forvente at jeres kundeservice fungerer? Vil i fastholde at jeres prispolitik i dette tilfælde er korrekt? Vil i fastholde at prisen jeres kunder skal betale for en opgradering er krydset over, og at det skyldes problemer med at læse, hos jeres kunder, når prisen misforstås? At jeg hvis jeg er ny kunde gælder prisen i højre kolonne, men hvis jeg er kunde i forvejen, er det en pris der er krydset over jeg skal regne med? Jeg har en kopi af Tele2 s hjemmeside, fra i sommer med de afkrydsede sider og der er ikke forskel! Kopi af samtlige mail, og breve haves! Jeg ønsker som minimum - en forklaring på denne prispolitik og opgraderet min forbindelse uden yderligere binding til prisen 340,- kan jo desværre ikke ske med tilbagevirkende kraft. Jeg har svært ved at tro at den eneste måde at protestere mod denne behandling af en kunde, er henvendelse til DR s kontant, samt en opsigelse af abonnementet, og en klage til Teleankenævnet.

15 Tele2 s kommentarer: Tele2 mener, at det står tydeligt på hjemmesiden, at der for produktet 512/512 er en listepris og en kampagne pris. Det er korrekt, at det kan være svært at se, hvad der står under den røde streg, men kunden bør ikke være i tvivl om at der er en listepris og en kampagnepris. Desuden bliver kunden, både på hjemmesiden og fra vores kundeservice, informeret om de forskellige priser. Mht. kundens spørgsmål om forskelsbehandling mellem nye og eksisterende kunder, så er det netop derfor vi har givet vores kunder muligheden for at opgradere. Her får eksisterende, som nye kunder, lov til at få de nye kampagnepriser dog får både nye og eksisterende kunder en 6 måneders bindingsperiode Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet en afgørelse og fastholder den tidligere afgørelse truffet af Tele2 A/S, hvilket betyder at kundepanelet ikke giver kunden medhold.

16 Kundepanelet er af den opfattelse, at kunden har fået den nødvendige og korrekte information via hjemmesiden og efter kontakt med kundeservice, burde der ikke være tvivl. Endvidere vurderer kundepanelet, at det er ok, at en eksisterende kunde får en ny bindingsperiode mod at få et billigere og bedre ADSL produkt.

17 Fastnet - BonusNumre (behandlet den ) Kunden har tilmeldt sig BonusNumre, men har ikke opnået rabatten herved. Til kundepanelet. D tilmeldte jeg mig bonusnummerordningen over internettet på Tele2 s hjemmeside. Samme dag fik jeg en bekræftelse pr. mail om at ordren var bekræftet (mail vedlagt som bilag). Da det gik op for mig at ordningen ikke virkede, at jeg ikke fik den lovede 20 % rabat på det nummer jeg havde valgt, skrev jeg d. 4.5 et brev til Tele2 (brev vedlagt som bilag). Jeg fik d en bekræftelse på at brevet var modtaget modtog jeg en afgørelse hvor Tele2 bl.a skriver vi kan ikke imødekomme en rabat med tilbagevirkende kraft og giver mig da en kompensation på 100 kr incl moms. (disse breve kan jeg ikke vedlægge pr mail, men går ud fra at de kan læses i Tele2 s system). Grunden til at jeg tager sagen op nu, er at jeg har opholdt mig i udlandet, og først er kommet hjem nu. Jeg mener det er en urimelig afgørelse. Jeg tilmelder mig pr. Internet og en fejl opstår, således at ordningen ikke fungerer. Derved kommer jeg til at betale for den fejl. Det finder jeg ikke rimeligt, da det ikke er mig, der har fejlet. Jeg har siden d telefoneret for rigtigt mange penge til mit Bonusnummer, også med den tanke at jeg da sparede lidt hver gang. Jeg mener at Tele2 skal betale mig min rabat på 20 % fra d Desuden finder jeg det særdeles frækt at spise mig af med 100 kr og tro at det er en rimelig kompensation. Da det ikke er muligt at tale med en medarbejder om denne sag pr. telefon indenfor Tele2, i det de ikke må forholde sig til skriftlige afgørelser, er jeg blevet bedt om at henvende mig til jer. Det forsøger jeg hermed. For mig er det indlysende at det er en urimelig afgørelse, som lugter af, at Tele2 vil undgå at udbetale penge. Det er ikke god kundepleje i mit hoved! Jeg håber på at I kan se den rimelige afgørelse i denne sag. Tele2 s kommentarer: Kunden har d tilmeldt sig en bonusnummeraftale, som giver rabat på opkald til specifikke internationale numre. Kunden klager over, at hun ikke har modtaget rabat på opkald fra d frem til d.d. Kundepanelets afgørelse:

18 Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og har besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal kreditere den rabat kunden burde have fået på opkald til Grækenland, under bonusnummerordningen, da det er sandsynligt at der er sket en fejl i kunderservice i forbindelse med oprettelsen af rabataftalen.

19 Fastnet - Opsigelse af abonnement (behandlet den ) Tele2 har ikke registreret kundens opsigelse af fastnet abonnement. Klage vedr. Tele2 s afgørelse Jeg ønsker hermed at klage over Tele2 s afgørelse i min sag. Sagen er som følger: D. 4. februar 2004 meddelte jeg telefonisk, at jeg ville fraflytte min lejlighed i xgade. pr. 1/6 2004, og at jeg derfor ønskede at opsige mit abonnement pr. 31/5-04. Den person jeg talte med hos kundeservice på: fortalte mig, at han ville notere dette, men at jeg ligeledes skulle opsige mit abonnement skriftligt. Jeg afsendte derfor d. 5. februar en skriftlig opsigelse til adressen: Gl. Køge Landevej 55, 2500 Valby og regnede herefter med at sagen var i orden. Men den 22. oktober modtager jeg en regning for betaling af telefonabonnement på telefonnummer: for perioden 4/7-3/ Dette undrer mig meget. Jeg ringer til kundeservice, der fortæller mig, at man ikke har modtaget min opsigelse, og at jeg derfor skal betale ovennævnte regning. Dette afviser jeg, da jeg er 100 % sikker på (jeg har noteret i min kalender, at jeg har sendt opsigelsen), at jeg allerede opsagde abonnementet i februar, men får af vide at fejlen er min. Jeg skriver derfor en klage (brev af 25. oktober), hvori jeg forklarer, at jeg er fraflyttet lejligheden i xgade 7a pr. 31/5-04 og derfor ikke har haft mulighed for at benytte mig af abonnementet i den periode, Tele2 nu opkræver penge for. Jeg mener derfor ikke, at det kan være mit problem, hvis min opsigelse er blevet væk i Tele2 s interne postgang. NB: man kan på min sidste regning fra perioden 4/4 og frem se, at det sidste opkald, der er foretaget, er den 28/5-04. Tele2 s svar på denne klage er et brev (brev af 3. november), hvor de oplyser, at de ikke har modtaget min opsigelse, men at de nu dags dato d.29/10 har opsagt min telefon vel og mærke på eget initiativ og derfor ikke på baggrund af en direkte henstilling fra mig. Jeg skal derfor ifølge deres beregninger betale den ovennævnte regning p 352 kroner samt en slutafregning. Jeg klager endnu engang over afgørelsen (brev af 4. november), men får af vide (brev af 16. november), at løbet er kørt, og at Tele2 fastholder sin afgørelse. Derfor klager jeg til jer.

20 Hovedessensen i sagen er, at jeg ikke mener, at det kan være rimeligt, og at det er dårlig kundeservice, at jeg skal betale i alt 482 kroner for en service jeg aldrig har modtaget. Især da jeg kan dokumentere, at jeg er fraflyttet lejligheden i xgade pr. 31/5 2004, og at jeg derfor ikke har benyttet mig af Tele2 s ydelser siden den dato. Jeg har altid været en god kunde hos Tele2, der har betalt mine regninger til tiden, og jeg mener derfor, at jeg fortjener, at I seriøst genovervejer min sag. Tele2 s kommentarer: Kunden mener, at hun har indsendt en opsigelse af sit abonnement d i forlængelse af en telefonsamtale med kundeservice. Kunden modtager efterfølgende opkrævninger af abonnement frem til d Tele2 kan ikke se hverken opkald Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Kundepanelet har vurderet at det er sandsynligt, at kunden har kontaktet kundeservice telefonisk den xxxxxx og at kunden har indsendt en skriftlig opsigelse af abonnement til den xxxxxx.. Tele2 skal derfor kreditere abonnement fra den

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Københavns Byret Adv. SØK-912S0-00009-08 Udskrift af dombogen DOM afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Anklagemyndigheden mod Lise Aagaard Copenhagen NS, CVR nr. 28717024 Toldbodgade 13, 1253

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere