Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:"

Transkript

1 Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den & ) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: 1. De omkostninger der var forbundet med tele-forbruget har jeg accepteret og indbetalt. 2. Det er således kun hovedstolen eller faktureringen for startgebyret på de 300, - + moms som fremgår af side 1 i filen, som jeg gør indsigelse over. 3. Faktureringen skyldes ifølge TELE2s tekniker en fejl i kælderen i den ejendom vi var flyttet til på Vestre Ringgade 182. Og havde altså INTET med netop vores lejemål at gøre! Derfor blev vi allerede dengang (august 2003) oplyst om at Tele2 ville ordne sagen internt med TDC branchesalg (hvad det så end er?) 4. Samme oplysning fik vi første gang vi telefonisk kontaktede Tele2s kundeservice for at gøre indsigelse over at have modtaget en rykker på 100,- for ét Internet opkald på 29 øre + moms. Her blev jeg to gange telefonisk lovet at beløbet ville blive slettet, og jeg dermed kunne se bort fra det! Det skulle vise sig ikke at passe! 5. Jeg blev af CIS oplyst om at faktureringen var overdraget til inkasso d. 21/ (se s.22) selvom jeg intet havde hørt om, hvorvidt TELE2 egen undersøgelse af sagen var afsluttet! Dette fik jeg først svar på ved skrivelse af 3. maj (se s. 18) og denne skrivelse modtag jeg først her i Grønland medio Maj grundet langsom postgang og fordi TELE2 nægtede at faxe fakturaerne til trods for min oplysning om dette! Se hertil min 2.klage (se s.23 i filen). 6. Hvordan er hovedstolen vokset med 13 øre hos advokaten og dermed pludselig blevet til 375,13? 7. Er det lovligt at tage 300,- i gebyr for at overdrage til advokat når man allerede har påført 300,- til inkasso? Jeg ønsker at TELE2 indser, at de har begået nogle klare sagsbehandlingsfejl i ovenstående forløb samt erkender at de selv må være ansvarlige for de ekstraomkostninger der er påløbet hovedstolen. Jeg orker næsten ikke at skulle skrive denne smøre til Teleankenævnet. Men det må nødvendigvis være mit næste træk, såfremt kundepanelet viser sig ikke at være tillagt den kompetence som TELE2 vidt og bredt har reklameret med! Med håbet om et hurtigt svar og afgørelse bare for en gangs skyld Tele2 s kommentarer: Tele2 s underleverandør har ikke kunne fremskaffe dokumentation for det arbejde som dennes teknikeren har udført hos kunden, hvorfor de har valgt, pr. kulance, at kreditere Tele2 for opkrævningen.

2 Kundepanelets afgørelse: Grunden til den sene tilbagemelding til kunden, skyldes at kundepanelet har afventet svar fra de teknikere som Tele2 bruger via sin underleverandør, før der kunne tages endelig beslutning i sagen. Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal derfor kreditere det omtalte startgebyr. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso.

3 Internet - Flytning af ADSL-forbindelse (behandlet den ) Kunden opsiger sin ADSL-forbindelse midt maj 2004 før udløbet af sin bindingsperioden. Derefter skal kunden flytte til en ny adresse, men da kunden gerne vil flytte sin opsagte ADSL-forbindelse til den nye adresse, får kunden at vide, at han først skal annullere sin opsigelse. Kunden bliver således tvunget til at betale for sin ADSL linie. Hej kundepanel! Sagen kort : På Tele2 s hjemmeside bestilte jeg flytning af ADSL forbindelse i slutningen af Maj 2004, da jeg fik lejlighed i xx pr. 1/6 2004, og regnede så med at jeg ville være på i starten af Juli 2004, da der stod på Tele2 s side at flytning kunne tage op til 5 uger. Men jeg hørte intet fra Tele2, og da jeg ikke var koblet på i Juli 2004, skrev jeg en mail, og fik dette svar : kan ikke flytte en opsagt ADSL forbindelse, men fik så krediteret 1 måned, hvilket også vedrører nedenstående inkasso fra CIS, men at man ikke kunne/ville flytte opsagt forbindelse, burde have været meddelt mig med det samme, altså efter bestilt flytning, hvilket ikke skete fra Tele2 s side. Har også af kundesupporter fået lovning på gratis oprettelse, men dette er ikke sket, hvilket jeg heller ikke kan forstå, for hvad lovet er burde vel holdes?? Jeg har så betalt for 1 ADSL forbindelse, som jeg kun har haft glæde af i 1 1/2 måned, og har så skulle betale alligevel, hvilket medførte at nedenstående regning er betalt i rater. Jeg synes ikke at dette forløb i denne sag har været særlig sjovt, for føler virkelig, at Tele2 har generet mig, og er blevet meget bitter over man så sender det til inkasso, når jeg pr. mail har meddelt nedenstående regnskab vedr. : faktura Jeg synes dette er gået over gevind fra Tele2 s side : man meddelte mig ikke med det samme, at opsagt forbindelse ikke kunne flyttes man har ikke holdt lovede ting / gratis oprettelse, sender nu krav på krediteret 1 måned så derfor synes jeg mig meget dårligt behandlet fra Tele2 s side, har jo ikke ville betale, men at betale for en forbindelse man ikke har haft glæde af på nær 1 1/2 måned er i min bedste overbevisning : bondefangeri og snyderi så det driver, og så har man valgt at sende dette til inkasso, som jeg betragter som endnu mere chikane, for der er jo indbetalt kroner og øre på faktura ( lidt i rater ) Ved ikke om der skal skrives mere her og nu vedr. ovenstående, men ellers kan kundepanelet skrive tilbage hvis der ønskes flere oplysninger. Tele2 s kommentarer: Kunden er blevet fejlbehandlet i kundeservice. Kunden har ret til at flytte sit ADSL, selvom han har indgivet en opsigelse. Kundeservice er nu blevet opdateret omkring denne misforståelse og proceduren er blevet tilrettet. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har besluttet at give kunden medhold i sagen.

4 Kunden vil blive krediteret alle ADSL-betalinger og Tele2 beklager det uheldige hændelsesforløb kunden har været igennem. Kunden vil få tilsendt en check på beløbet.

5 Mobil - Adresseændring (behandlet ) Kunden er sendt til inkasso, idet regningerne er sendt til kundens gamle adresse kravet lyder på 1.444,33, heraf 375 kr. vedrørende faktura i april 2003, 268,04 kr. vedrørende faktura i august, 52,29 i rente og 760 kr. i inkassoomkostninger. Kunden anfører, at han har meddelt adresseændring i august Kunden anfører i tidligere korrespondance, at inkassokravet ikke er fremsat med behørig reference og at det er mod god markedsføringsskik at Tele2 har sendt kunden til inkasso uden først at fremsætte et økonomisk krav. Med henvisning til jeres brev 12. november 2004 Afgørelse vedrørende mobilnr. xxxxxxxx ref.nr. xxxxx journalnummer xxxxxx, skal jeg indledningsvis beklager at jeg ikke har haft mulighed for at besvare jeres, samt Advokatfirmaet Egeparken s efterfølgende brev til mig. Årsagen til dette er at jeg har været bortrejst i uddannelsesmæssigt øjemed. Du henviser i dit brev til, at jeg er forpligtiget til at meddele jer adresseændring, dette har jeg også overholdt. Som det fremgår af nedenstående mail, så har såvel Tele 2 mobil som Tele 2 Fastnet, været bekendt med min adresseændring siden august 2002, da dette har været meddelt såvel skriftligt som telefonisk. Det kan derfor undre mig, hvorfor du i din svarskrivelse vælger at se bort fra dette faktum. Min påstand om at I har rod i jeres eget system, underbygges blot endnu engang af, at du i dit brev oplyser, at faktura xxxxxx på kr. 264,04 ikke var medtaget i jeres inddrivelse via Advokatfirmaet Egeparken, grundet en fejl i Tele2Mobils system. I forbindelse med hele denne sag, kan det også godt undre mig, at I har overgivet sagen til såvel CIC Inkasso Service A/S den 30. juni 2003 og efterfølgende: Advokatfirmaet Egeparken, - uden at jeg på noget tidspunkt, har hørt fra de pågældende firmaer, - før nu altså! Jeg skal afslutningsvis meddele jer, at jeg igen indvendinger har imod, at betale min evt. direkte udestående til Tele2mobil. Men på grund af såvel jeres egen, som CIC Inkasso Service A/S og efterfølgende Advokatfirmaet Egeparkens håndtering af sagen forbeholder jeg mig retten til at se bort fra såvel evt. krav om renter, gebyr samt evt. sags - og inkassoomkostninger. Jeg har noteret jeres bemærkning om at der kan klages over sagens afgørelse til Tele2 s kundepanel. Venligst betragt denne henvendelse som sådan! I håbet om at I vil behandle min klage med den forventelige konduite og med henvisning til jeres egne regler om at jeg kan forvente et svar på min henvendelse inden for ca. 30 dage, forbeholder jeg mig retten til at tilbageholde enhver form for indfrielse af evt. gæld til Tele2Mobil indtil da. Må jeg hører fra jer! Tele2 s kommentarer:

6 For så vidt angår påstanden om, at det er i strid med god markedsføringsskik at sende kunden til inkasso, uden at fremsætte økonomisk krav forinden, kan det oplyses at fakturering, rykker og inkasso er sket efter de gældende regler herfor. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Da kunden har fået gennemført ændring af adresse på fastnet er det vurderet, at det også er sandsynligt at kunden har meddelt flytning på mobil. Tvivlen bør derfor komme kunden tilgode. Tele2 skal derfor kreditere påløbne rykkere. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso. For så vidt angår om det er i strid med god markedsføringsskik at sende kunden til inkasso uden at fremsætte økonomisk krav forinden, kan det oplyses at fakturering, rykker og inkasso er sket efter de gældende regler herfor.

7 Mobil - Betalingsservice (behandlet den ) Kunden anfører at der på rykkeren står, at beløbet trækkes via betalingsservice og at kunden gerne vil betale august måneds regning, men ikke inkasso omkostningerne. Jeg skriver til jer 2. gang angående min rest gæld 331,04 kr. som jeg skulle betale. Grund til at min PBS aftale fik slettet men jeg har tilmeldt med det samme igen. Men jeg fik en rykker fra tele2 d hvor der står at min rest beløb trækkes på min konto på forfaldsdagen d. 26. oktober Jeg ved ikke hvorfor rykker ikke blevet trukket over fra min konto imens min PBS aftale var aktiv Som jeg har bevist tidligere i min klage. Jeg var ikke i Denmark mellem d. 20. og 29. oktober angående min far var død i Pakistan. Derfor var jeg her ikke til at holde øje med min net bank. Jeg er en god kunde hos tele2 festnet telefoni og betaler regning via PBS hver måned. Jeg beder jer om, som en god kunde at I vil fjerne CIS sag og jeg vil godt betale 331,04 kr. som jeg skulle. Hvis i ikke trækker CIS sag tilbage så jeg betaler alt CIS regning som er på 735,25 kr. men lover jer at flytter min alt telefon service til et andet selskab. Tak Tele2s kommentarer: Det kan konstateres, at kunden på tidspunktet for udsendelse af den påklagede faktura samt rykker var tilmeldt betalingsservice. Tele2 har også anmodet PBS om betalingen, men har ikke modtaget nogle oplysninger omkring betalingens gennemførelse fra PBS. Tele2 har heller ikke kunne finde nogen dokumentation for at kunden selv har afvist betalingen eller at betalingen er gået i fejl af andre årsager. Derfor tyder det på, at der er sket en fejl hos PBS. Som tilføjelse til ovenstående kan det konstateres, at kunden betalingsservice aftale har fungeret ved de to foregående fakturaer. - Juli 2003, Kunden oprettes med Tele2Mobil. - November 2003, Kunden tilmeldes BetalingsService. - August 2004, sendes faktura med oplysning om at beløbet trækkes via BS - Oktober 2004, sendes rykker med oplysning om at beløbet trækkes via BS - Oktober 2004, sendes kunden til inkasso. Kravet er 735,84 kr., herunder 331,04 kr. for faktura i august, 4,80 kr. i renter og 400 kr. i inkassoomkostninger. - November 2004 afmelder kunden betalingsservice ved en fejl. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Det kan diskuteres, om det er Tele2 eller kunden som har ansvaret for, at betalingen gennemføres

8 via tilmelding til BetalingService. Uanset ansvarets placering, så har Tele2 overfor kunden oplyst, at beløbet ville blive trukket via BetalingsService og fejlen bør derfor komme kunden tilgode. Tele2 skal derfor kreditere de påløbne rykkere. Ydermere skal Tele2 A/S trække sagen tilbage fra CIS Inkasso.

9 Internet - Flytning af ADSL (behandlet den ) Tele2 har ikke, på korrekt vis, håndteret en flytning fra Lyngby til Ravsted. Kunden står efter sin flytning uden ADSL på sin nye bopæl. Jeg har tidligere sendt nedenstående på FAX til Tele2 og kan derfor slet ikke acceptere at jeg kun modtager en kreditnota på perioden fra og med 26/ Det er jo direkte at gøre grin med os! Intet mindre end en kreditnota på HELE den sidste faktura for ADSL kan tilfredsstille os, da linien jo heller ikke har været brugt i den periode. Det er direkte usandt når Tele2 skriver i brev af 7/ at xxxxxx xxxxxxxxx skulle have accepteret datoen den 26/ som dato for ophør af abonnementet. Det er ligeledes direkte forkert og usandt, at Tele2 ikke har kunnet oprette ADSL fordi der i forvejen var ADSL på telefonnummer ADSL hos Tiscali ophørte den 8/ (kopi af bekræftelse på den dato er tidligere fremsendt til Tele2). Det der er kendsgerningerne i denne sag, er ganske enkelt at Tele2 har hele vejen igennem lovet at der ikke ville være problemer i flytningen af ADSL fra Kgs. Lyngby til Ravsted, og at Tele2 absolut intet overhovedet har foretaget sig for at effektuere denne flytning. Den 6/ var der end ikke oprettet nogen "flyttesag" endnu hos Tele2, og langt mindre bestilt teknikker til udførelse af flytningen på centralen. Jeg finder det fuldstændigt uværdigt for Tele2 at fordreje og forvanske sagsforløbet som det i den grad er sket i Tele2's brev af 7/ Det ville kun være helt rimeligt om Tele2 refunderede os det beløb vi har måttet betale i oprettelsesgebyr til en anden udbyder, da denne udgift ene og alene er blevet påført os på grund af Tele2's handlemåde i denne sag. Tele2 s kommentarer: Tele2 har, grundet manuelle fejl samt manglende intern koordinering ikke behandlet kundens flytning korrekt. Tele2 beklager meget kundens oplevelse og har efterfølgende tilrettet procedurerne, således at dette ikke kan ske igen. Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden delvis medhold. Tele2 skal derfor kreditere kunden for hele perioden (den ). Kundepanelet kan dog ikke give kunden medhold i, at Tele2 skal betale for nyoprettelse af ADSL hos anden udbyder, da det er kundens egen beslutning.

10 Internet - Opsigelse af ADSL (behandlet den ) Kunden er tvunget til først at kunne opsige, når hans nye bindingsperiode udløber (han har opgraderet sin ADSL forbindelse og dermed fået en ny bindingsperiode) tiltrods for, at Tele2 har opgraderet ham til en forkert hastighed. Kunden vil opsige med 1 måneds varsel. Ved opsigelse af mit ADSL abonnement henvender jeg mig til Tele2 kundeservice/opsigelse, hvor jeg får informationer om hvordan jeg skal forholde mig m.h.t. opsigelsen. I løbet af samtalen får jeg informationer om at vi KUN har 1024/128 ADSL hos Tele2. Hvilket stemmer overens med gentagne målinger. Det har jeg IKKE bestilt og fået konverteret den 30/8 2004, jeg har bestilt 1024/256. Jeg klager hermed over at jeg skal være bundet til Tele2 i 6 måneder, for noget jeg ikke har bestilt og forventer mit ADSL abonnement hos Tele2 opsiges til almindelig opsigelsesdato (1 måned) og ikke først efter de 6 måneders binding, da jeg mener I har leveret en vare jeg ikke har bestilt. Udover, at I ikke leverer det bestilte, kan I ikke engang levere den lavere hastighed tilfredsstillende. Ønsker I at dette går rettens vej, beder vi om information vedr. Jeres juridiske repræsentant, samt hvilke retsgyldige lovtekster I forbeholder Jer hjemmel under. Tele2 s kommentarer: Tele2 har, ved en manuel fejl, opgraderet kunden forkert og derfor gælder den nye bindingsperiode ikke. Kunden opsiges til d i stedet for Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal derfor kreditere kunden 1 måneds ADSL abonnement som kompensation for den fejlagtige hastighed. Tele2 beklager den uheldige oplevelse kunden har haft i denne sag.

11 Internet - Flytning ADSL (behandlet den ) I forbindelse med en flytning forespurgte kunden om hendes ADSL forbindelse kunne overtages af den nye lejer, selvom kunden bibeholdt sit fastnet telefonnummer. Dette fik kunden bekræftet af Tele2, men i sidste ende lykkedes det ikke og ADSL forbindelsen blev nedlagt. Kunden blev derudover faktureret i den pågældende periode. Jeg skriver til jer, I håb om at I vil kigge dette sagsforløb igennem. Forhistorie: Jeg er flyttet og ville opsige/ videregive min adsl forbindelse og have min telefon med. Her kort om forløbet: Et par måneder før jeg skulle flytte ringede jeg til Tele2 kundeservice og spurgte om hende der skulle flytte ind i den lejlighed, jeg skulle fraflytte, kunne overtage min adsl forbindelse, selv om at jeg tog fastnet nummeret med. Det fik jeg af vide, sagtens kunne lade sig gøre. Ca. 3 uger før min flytning, dvs. d. 8. sep. var jeg inde på tast-selv på internettet og melde min flytning på telefon og ny overtagelse af Adsl. Jeg modtog ingen bekræftelse fra Tele2, men gik ud fra at var fast procedure, når man går på nettet og ordner sådanne ting. D. 24/9 skriver jeg et brev til Tele2, for at sikre at min flytning er i orden. Jeg driver virksomhed hjemmefra og er derfor meget afhængig af min telefon, men det var først d. 11/10 telefonen kom til at virke på min nye adresse Jeg har mistet jobs på denne flytning, og jeg føler at jeg har gjort tingene som jeg fik af vide af kundeservice, at jeg skulle gøre. Jeg har meldt min flytning i god tid og undersøgte i god tid forholdene. Alligevel er alt gået galt. Jeg har undervejs talt med Tele2 flere gange og jeg vedhæfter de breve jeg har skrevet til Tele2. Jeg talte med kundeservice og fik af vide, at jeg ikke skulle betale for min ADSL længere end til d. 1.10, men nu er situationen en anden. Der er trukket kr. 816,00 fra min konto (fakt.nr ) og Tele2 har ikke i sinde at tilbagebetale beløbet. Det er rigtig, rigtig mange penge for mig!! Jeg kan ikke forstå hvor den kundeservice, som Tele2 engang havde, er blevet af. Jeg står overfor at overveje at skifte telefonselskab, hvilket jeg synes er ærgerligt, da jeg længe har haft Tele2 som selskab. Håber at I vil kigge på sagen. Er der spørgsmål vedr. sagen er I velkomne til at ringe til mig. Tele2 s kommentarer: Bestillingen af flytningen og overdragelsen modtages ikke af Tele2 i første omgang. Derefter behandles kun kundens flytning og ikke overdragelsen. Når kundens telefoni flyttes, lukkes ADSL linien automatisk, da det ikke er muligt at have en ADSL linie uden et fastnet abonnement på linien.

12 Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og har besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S har ikke behandlet flytningen samt overdragelsen korrekt. Kunden skal derfor ikke betale for flytningen ( ) og 30 dage frem. Dette er ligeledes iht. ADSL betingelserne. Tele2 A/S skal ligeledes kompensere for yderligere 10 dage, således at den samlede periode ( ) krediteres.

13 Internet - Priser ADSL (behandlet den ) Ved opgradering til ADSL kampagne produkter, får kunden en ny bindingsperiode på 6 mdr. Alternativt kan kunden opgradere til listepriser og dermed undgå en ny bindingsperiode. Kunden mener, at der på Tele2 s hjemmeside står, at listeprisen på en 512/512 er kr. 340,00 og ikke kr. 480,00 som Tele2 siger. Kunden vil derfor have en 512/512 til kr. 340,00 uden en ny 6 måneders bindingsperiode. Tele2 s kundepanel. xx-xx-200x Jeg har forsøgt at få Tele2 i tale, og få en fornuftig forklaring på følgende klage (svar på klage). Jeg har klaget til Tele2 skriftligt, uden resultat senest fik jeg at vide de henviser til tidligere skrivelser!!! OG at man ikke på nuværende tidspunkt kan opgradere til listepriser!! Hvilket IKKE er tilfældet når man besøger hjemmesiden! Kopi af klagen: Klage xx-xx-200x Hej Tele2. Jeg er kunde og har såvel mit fastnetabonnement som mit ADSL-abonnement hos Tele2. I starten af juli måned så jeg jeres tilbud om 512/512 til samme pris som 512/128, og gik på jeres hjemmeside for at opgradere : privat_internet_adsl Følgende står nederst på siden: Ønsker du derimod at opgradere din ADSL-hastighed til Tele2's almindelige listepriser (se listepriserne her), kan det ske uden yderligere bindingsperiode. Kontakt Tele2 kundeservice på Her fandt jeg prisen (under link til listepriserne)340 kroner og henvendte mig derfor for at opgradere uden yderligere bindingsperiode. Jeg fik følgende svar på min mail: Abonnementsvilkårne er forstået korrekt, dog har du taget fejl i forbindelse med prisen. Listeprisen for 512/512 er kr. 480 pr. måned. Prisen står, lidt dumt måske, under det

14 røde kryds på prislisten. Her står der kr Da jeg ikke mente dette kunne være rigtigt sendte jeg mail igen, og modtog dette svar: Mange tak for din mail! Hvis du kigger over priserne der er krydset over, kan du se overskriften "Pris pr. måned (listepris)" dvs. de priser, som vi henviser til er listepriser, står i denne kolonne. Hvis du har problemer med at læse listepriserne, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller . (ALLE originale mails haves begge veje!) Jeg forsøgte en dag via chatten at få en dialog i gang, men fik blot beskeden: Jeg lader det gå videre, tak for din interesse! Jeg har testet jeres hjemmeside, og jeres priser på adskillige mennesker og INGEN er i tvivl om at listeprisen på den pågældende ydelse er 340,00 og jeg tror ikke det skyldes at folk har problemer med at læse! (Når forretninger mærker deres varer med en ny pris forventes denne at gælde!) Bemærk at det er SAMME prisliste som nye kunder ser de skal IKKE regne med prisen under det røde kryds! Eller det skal de måske? Men med prisen i højre kolonne. Jeg håber at i kan/vil/tør svare mig på følgende spørgsmål: Er det sådan man skal forvente at jeres kundeservice fungerer? Vil i fastholde at jeres prispolitik i dette tilfælde er korrekt? Vil i fastholde at prisen jeres kunder skal betale for en opgradering er krydset over, og at det skyldes problemer med at læse, hos jeres kunder, når prisen misforstås? At jeg hvis jeg er ny kunde gælder prisen i højre kolonne, men hvis jeg er kunde i forvejen, er det en pris der er krydset over jeg skal regne med? Jeg har en kopi af Tele2 s hjemmeside, fra i sommer med de afkrydsede sider og der er ikke forskel! Kopi af samtlige mail, og breve haves! Jeg ønsker som minimum - en forklaring på denne prispolitik og opgraderet min forbindelse uden yderligere binding til prisen 340,- kan jo desværre ikke ske med tilbagevirkende kraft. Jeg har svært ved at tro at den eneste måde at protestere mod denne behandling af en kunde, er henvendelse til DR s kontant, samt en opsigelse af abonnementet, og en klage til Teleankenævnet.

15 Tele2 s kommentarer: Tele2 mener, at det står tydeligt på hjemmesiden, at der for produktet 512/512 er en listepris og en kampagne pris. Det er korrekt, at det kan være svært at se, hvad der står under den røde streg, men kunden bør ikke være i tvivl om at der er en listepris og en kampagnepris. Desuden bliver kunden, både på hjemmesiden og fra vores kundeservice, informeret om de forskellige priser. Mht. kundens spørgsmål om forskelsbehandling mellem nye og eksisterende kunder, så er det netop derfor vi har givet vores kunder muligheden for at opgradere. Her får eksisterende, som nye kunder, lov til at få de nye kampagnepriser dog får både nye og eksisterende kunder en 6 måneders bindingsperiode Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet en afgørelse og fastholder den tidligere afgørelse truffet af Tele2 A/S, hvilket betyder at kundepanelet ikke giver kunden medhold.

16 Kundepanelet er af den opfattelse, at kunden har fået den nødvendige og korrekte information via hjemmesiden og efter kontakt med kundeservice, burde der ikke være tvivl. Endvidere vurderer kundepanelet, at det er ok, at en eksisterende kunde får en ny bindingsperiode mod at få et billigere og bedre ADSL produkt.

17 Fastnet - BonusNumre (behandlet den ) Kunden har tilmeldt sig BonusNumre, men har ikke opnået rabatten herved. Til kundepanelet. D tilmeldte jeg mig bonusnummerordningen over internettet på Tele2 s hjemmeside. Samme dag fik jeg en bekræftelse pr. mail om at ordren var bekræftet (mail vedlagt som bilag). Da det gik op for mig at ordningen ikke virkede, at jeg ikke fik den lovede 20 % rabat på det nummer jeg havde valgt, skrev jeg d. 4.5 et brev til Tele2 (brev vedlagt som bilag). Jeg fik d en bekræftelse på at brevet var modtaget modtog jeg en afgørelse hvor Tele2 bl.a skriver vi kan ikke imødekomme en rabat med tilbagevirkende kraft og giver mig da en kompensation på 100 kr incl moms. (disse breve kan jeg ikke vedlægge pr mail, men går ud fra at de kan læses i Tele2 s system). Grunden til at jeg tager sagen op nu, er at jeg har opholdt mig i udlandet, og først er kommet hjem nu. Jeg mener det er en urimelig afgørelse. Jeg tilmelder mig pr. Internet og en fejl opstår, således at ordningen ikke fungerer. Derved kommer jeg til at betale for den fejl. Det finder jeg ikke rimeligt, da det ikke er mig, der har fejlet. Jeg har siden d telefoneret for rigtigt mange penge til mit Bonusnummer, også med den tanke at jeg da sparede lidt hver gang. Jeg mener at Tele2 skal betale mig min rabat på 20 % fra d Desuden finder jeg det særdeles frækt at spise mig af med 100 kr og tro at det er en rimelig kompensation. Da det ikke er muligt at tale med en medarbejder om denne sag pr. telefon indenfor Tele2, i det de ikke må forholde sig til skriftlige afgørelser, er jeg blevet bedt om at henvende mig til jer. Det forsøger jeg hermed. For mig er det indlysende at det er en urimelig afgørelse, som lugter af, at Tele2 vil undgå at udbetale penge. Det er ikke god kundepleje i mit hoved! Jeg håber på at I kan se den rimelige afgørelse i denne sag. Tele2 s kommentarer: Kunden har d tilmeldt sig en bonusnummeraftale, som giver rabat på opkald til specifikke internationale numre. Kunden klager over, at hun ikke har modtaget rabat på opkald fra d frem til d.d. Kundepanelets afgørelse:

18 Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og har besluttet at give kunden medhold. Tele2 A/S skal kreditere den rabat kunden burde have fået på opkald til Grækenland, under bonusnummerordningen, da det er sandsynligt at der er sket en fejl i kunderservice i forbindelse med oprettelsen af rabataftalen.

19 Fastnet - Opsigelse af abonnement (behandlet den ) Tele2 har ikke registreret kundens opsigelse af fastnet abonnement. Klage vedr. Tele2 s afgørelse Jeg ønsker hermed at klage over Tele2 s afgørelse i min sag. Sagen er som følger: D. 4. februar 2004 meddelte jeg telefonisk, at jeg ville fraflytte min lejlighed i xgade. pr. 1/6 2004, og at jeg derfor ønskede at opsige mit abonnement pr. 31/5-04. Den person jeg talte med hos kundeservice på: fortalte mig, at han ville notere dette, men at jeg ligeledes skulle opsige mit abonnement skriftligt. Jeg afsendte derfor d. 5. februar en skriftlig opsigelse til adressen: Gl. Køge Landevej 55, 2500 Valby og regnede herefter med at sagen var i orden. Men den 22. oktober modtager jeg en regning for betaling af telefonabonnement på telefonnummer: for perioden 4/7-3/ Dette undrer mig meget. Jeg ringer til kundeservice, der fortæller mig, at man ikke har modtaget min opsigelse, og at jeg derfor skal betale ovennævnte regning. Dette afviser jeg, da jeg er 100 % sikker på (jeg har noteret i min kalender, at jeg har sendt opsigelsen), at jeg allerede opsagde abonnementet i februar, men får af vide at fejlen er min. Jeg skriver derfor en klage (brev af 25. oktober), hvori jeg forklarer, at jeg er fraflyttet lejligheden i xgade 7a pr. 31/5-04 og derfor ikke har haft mulighed for at benytte mig af abonnementet i den periode, Tele2 nu opkræver penge for. Jeg mener derfor ikke, at det kan være mit problem, hvis min opsigelse er blevet væk i Tele2 s interne postgang. NB: man kan på min sidste regning fra perioden 4/4 og frem se, at det sidste opkald, der er foretaget, er den 28/5-04. Tele2 s svar på denne klage er et brev (brev af 3. november), hvor de oplyser, at de ikke har modtaget min opsigelse, men at de nu dags dato d.29/10 har opsagt min telefon vel og mærke på eget initiativ og derfor ikke på baggrund af en direkte henstilling fra mig. Jeg skal derfor ifølge deres beregninger betale den ovennævnte regning p 352 kroner samt en slutafregning. Jeg klager endnu engang over afgørelsen (brev af 4. november), men får af vide (brev af 16. november), at løbet er kørt, og at Tele2 fastholder sin afgørelse. Derfor klager jeg til jer.

20 Hovedessensen i sagen er, at jeg ikke mener, at det kan være rimeligt, og at det er dårlig kundeservice, at jeg skal betale i alt 482 kroner for en service jeg aldrig har modtaget. Især da jeg kan dokumentere, at jeg er fraflyttet lejligheden i xgade pr. 31/5 2004, og at jeg derfor ikke har benyttet mig af Tele2 s ydelser siden den dato. Jeg har altid været en god kunde hos Tele2, der har betalt mine regninger til tiden, og jeg mener derfor, at jeg fortjener, at I seriøst genovervejer min sag. Tele2 s kommentarer: Kunden mener, at hun har indsendt en opsigelse af sit abonnement d i forlængelse af en telefonsamtale med kundeservice. Kunden modtager efterfølgende opkrævninger af abonnement frem til d Tele2 kan ikke se hverken opkald Kundepanelets afgørelse: Kundepanelet har truffet afgørelse i sagen og besluttet at give kunden medhold. Kundepanelet har vurderet at det er sandsynligt, at kunden har kontaktet kundeservice telefonisk den xxxxxx og at kunden har indsendt en skriftlig opsigelse af abonnement til den xxxxxx.. Tele2 skal derfor kreditere abonnement fra den

ADSL Annullering af Highway-forbindelse (behandlet den 26.09.05)

ADSL Annullering af Highway-forbindelse (behandlet den 26.09.05) ADSL Annullering af Highway-forbindelse (behandlet den 26.09.05) Kunden mener at have aftalt med en kundeservicemedarbejder, at hun kunne fortryde bestillingen af Tele2 Highway efter aktiveringsdatoen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Fastnet Opkald til udlandet (behandlet den 21.06.05)

Fastnet Opkald til udlandet (behandlet den 21.06.05) Fastnet Opkald til udlandet (behandlet den 21.06.05) Kunden har modtaget faktura nummer ************ hvor han opkræves et opkald til et mobilnummer i Holland. Opkaldet koster kr. 82,46 ex. Moms. Kunden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr.

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Du vil på de følgende sider kunne finde forskellige informationer vedr. din kontakt til CompuGroup Medical A/S, samt informationer som kan være gode at huske

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Som de fleste beboere er opmærksomme på, er bolig:net a/s valgt som ny udbyder af internetadgang i e/f Femkanten. Det er vi hos bolig:net meget glade

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14758 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

1306260308 1 meddelelse

1306260308 1 meddelelse meemo, Inc. Email 1306260308 01/07/13 14.0

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0149 Klageren: XX 4760 Vordingborg Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. Ankenævnets

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J Vi skal bede om bemærkninger Klagen har været forelagt /S. Vi vedlægger kopi af indklagedes svar af 24. juli 2017. Vi

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0341 Klageren: XX på vegne YY 8400 Ebeltoft Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0186 Klageren: XX 6650 Brørup Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29 94 28 97 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750 kr. da

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

Pris-, rabat- og kreditpolitik. Opdateret

Pris-, rabat- og kreditpolitik. Opdateret Pris-, rabat- og kreditpolitik Opdateret 01-11-2016 Pris- og rabatpolitik I Applus Danmark A/S besluttes prispolitikken, prisfastsættelsen og evt. prisændringer af ydelser og produkter m.m. af ledergruppen/adm.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0036 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER ENJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Århus Charter A/S Århus Charter A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Rykkergebyr på 100 kr. ved for sen betaling af kontrolafgift. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Rykkergebyr på 100 kr. ved for sen betaling af kontrolafgift. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0101 Klageren: XX 3300 Frederiksværk Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr. ved for sen betaling af kontrolafgift.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 260 2014 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed John Frandsen, Langå-afdelingen Bredgade 23 8870 Langå afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. januar

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere