Det skal du vide efter 6 ugers kurset:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skal du vide efter 6 ugers kurset:"

Transkript

1 Det skal du vide efter 6 ugers kurset: 1. VIDENSKAB Resultater af hjerneforskning - større lykke, mental kapacitet og mindre stress Hjernen og meditation (v. Troels Kjær) Positiv psykologi happiness set-point Anerkendende metode 2. TIDSLØS VISDOM Patanjalis yoga sutra I-II, meditation (I: nu starter læren om yoga II: Vidnet ser sig selv) Pranayama - forbereder sindet til meditation, renser kroppen for affaldsstoffer, balancerer følelser og tanker Krop, sind, ånd dynamisk udviklingsmodel Buddhisme - mindfulness 3. ANERKENDENDE METODE Hvad har været din bedste oplevelse? Hvad gjorde den mulig? Hvad drømmer du også om? 4. GNIST - en tilstand af lykke koblet med mening Sideløbende egen-proces. Tracking af Glæde - Nærvær/essens - Inspiration/intuition Synkronicitet/tillid Taknemmelighed Handlingsplan Sangha grupper 5. KROPSCAN, ÅNDEDRÆT, MEDITATION Kropscan 5 trins-model Pranayama, Ujjayi, Bastrika, Khumbak

2 Det skal du kunne formidle efter 6 ugers kurset: Krops scan - 5 trins model Indledende orientering (stilling, lyde, holdning, afspænding) Fødder og ben (til bæltestedet) Hænder og arme (til skuldrene) Krop og hoved Hele kroppen og afrunding Pranayama - forbereder sindet til meditation Bastrika - dynamisk åndedræt Ujjayi - sejrsåndedræt, afspænding Khumbak - indre åndedræt Hvad er... Meditation? Mindfulness? Anerkendende metode?

3 Du skal kunne besvare spørgsmål og vejlede i opbygning og gennemførelse af et meditationsforløb ud fra programmet 12 min. til succes Hvad er meditation? Hvad er mindfulness? Hvad kan man forvente af udbytte? Hvordan gør man? Hvornår skal man meditere? Hvor lang tid skal man meditere? Er det svært at meditere? Skal man gøre det på en bestemt måde? Hvornår ved jeg at jeg gør det rigtigt? Hvad hvis jeg falder i søvn? Hvordan skal jeg sidde?

4 Meditation Naturvidenskab Tidløs visdom Hjerneforskining Bio kemi Positiv psykologi Patanjali s yoga sutras Bog I:I & II Krop, sind, ånd Hjernebølger Neuroplasticitet Anerkendende metode Mantra Pranayama Meditation & Kropsscan AUM OM Ujjayi Bastrika Khumbak 1.Orientering 2. Ben 3. Arme 4. Overkrop, hoved 5. Hele kroppen

5 Mindfulness De 4 gyldne sandheder - Husk kontakten til dit nærvær - Accept og opmærksomhed i nuet - Genforening med Selvet - Bevidst orientering i livet 1. Der findes Lidelse (Sorg) 2. Der er en grund til lidelse 3. Der findes en vej ud af lidelse (Ophør af) 4. Der findes en vej til lidelsens ophør (Nirvana) Den 8-foldige vej (4. gyldne sandhed) 1. Ret syn 2. Ret intention/ beslutning 3. Ret tale 4. Ret handling 5. Ret livsførelse 6. Ret indsats 7. Ret åndsnærvær (Mindfulness, Smriti - at huske, genforening, orientering i livet) 8. Ret meditation

6 KROP - SIND - ÅND (Dynamisk udviklingsmodel) Vedantisk klassifikation af livsprincipper, tilknyttet videnskab og forklaring Annamaya kosha Pranamaya kosha Manomaya kosha Vidjamaya kosha Anandamaya kosha FYSIK, OCEANISK BEVIDSTHED Fysisk krop, kan måles og vejes BIOLOGI Prana, livskraft, vitalitet, sult, tørst, fordøjelse, fysiologiske funktioner PSYKOLOGI Tanker, følelser, koncepter FILOSOFI, MEDITATION Sjæl, skelneeve, intuition, nærvær, bevidsthed, direkte erfaring MYSTIK, SAMADHI Ren væren, uden navn og form, lyksagelighed

7 Krop, sind, ånd model Vedantisk klassifikation af principper Tilknyttet videnskab Forklaring 1. Anna maya kosha 1) Fysik 1. Anna=Føde i.e. krop lavet af føde - det fysiske lag. Højde og vægt 2. Prana maya kosha 2) Biologi 2. Prana livskraft, vitalitet, sult tørst fordøjelse, fysiologiske funktioner 3. Mano maya Kosha 4. Vijamaya kosha 5. Anandamaya kosha 3) Psykologi 4) Meditation (i.e. bevidst nærvær i nuet), Filosofi, mystik Moksha sastra=viden der kommer af direkte spirituel indsigt, findes i alle kulturer. 3. Tanker, følelser og koncepter Raga dvesa - nama rupa 4. Sjæl = en substans som består af nærvær i nuet, intuition og direkte viden via identitet 5. Ånd, rent nærvær uden navn og form karakteriseret som sat chit ananda = eksistens, bevidsthed, lyksaglighed farve lys blå= Krop, grøn= sind, gul= ånd

8 UDGÅR: Vedantisk klassifikation af principper Tilknyttet videnskab Esoterisk buddhistisk klassifikation 1. Anna maya kosha 2. Prana maya kosha (svarer til i tredje kolonne) 3. Mano maya Kosha (svarer til a i tredje kolonne) 4. Vijamaya kosha (svarer til 5.b I tredje kolonne) 5. Anandamaya kosha (svarer til 6.princip i tredje kolonne) 6. Atma (svarer til 7. i tredje kolonne) Fysik Biologi Psykologi Filosofi Yoga, Meditation 1. Stuhla sarira - det fysiske lag 2. Prana livskraft, vitalitet 3. Princippet for Prana det æteriske lag, CNS, vilje styrke 4. Kama rupa det emotionelle lag a. instinkt, intellekt, følelser, konkret tænkning, ego 5. Sindet b. abstrakt tænkning, intelligens, intuition 6. Åndelig sjæl 7. Atma, åndelig vilje UGE 1: Dag 1 - Indledende meditation, afspænding og centrering Kursus fundament: 12 min til succes Indledende Videnskabelig argumentation: a. hjerneforskning b. Positiv psykologi c. anerkendende metode

9 Dag 2 - Indledende meditation, afspænding og centrering a. Hvad er meditation? b. Pranayama c. Mantra, OM Dag 3 - Indledende meditation, afspænding og centrering feedback i plenum : Oplæg til GNIST processen OPVARMNINGSØVELSE - Tilbageblik: 2+2 dynamisk udveksling nævn skiftevis en situation i dit liv der tilfældigt har ført til det liv du lever i dag; fx mødet med en person, en interesse, en erfaring, en oplevelse, en partner, en fristelse, et job.tillad dig selv at være spontan, umiddelbar, direkte, ærlig. PAUSE Tænd din GNIST - 10 trins model. Individuel skrive-, trekking- og refleksionsproces. FROKOST Eftermiddag: Sharing af individuel gnistproces i 5-mandsgrupper. 10 min. pr. pers. Hvad er du blevet bevidst om i forbindelse energi, glæde, inspiration, lykke og længsler i dit liv? Måske har der sneget sig et modsatrettet element ind i processen nemlig hvis du i løbet af øvelsen er blevet opmærksom på hvad der dækker over/slukker din gnist så tag udgangspunkt i den sorg/spænding/begrænsning du observerer og prøv at blive bevidst om dets modpol/modsætning. UGE 2: Dag 1 - Indledende meditation, afspænding og centrering GNIST Dag 2 - Indledende meditation, afspænding og centrering Anerkendende metode

10 Dag 3 - Indledende meditation, afspænding og centrering - Troels UGE 3: Dag 1 - Indledende meditation, afspænding og centrering GNIST Kanaler for anerkendelse (Anerkendende metode, hjernen) Dag 2 - Indledende meditation, afspænding og centrering Meditation og mindfulness Dag 3 - Indledende meditation, afspænding og centrering UGE 4: Dag 1 - Indledende meditation, afspænding og centrering GNISTPROCESS Dag 2 - Indledende meditation, afspænding og centrering Krop, sind, ånd dynamisk udviklingsmodel v/ Henning Præsentationsteknik, Ego booster Dag 3 - Indledende meditation, afspænding og centrering Anerkendende metode II

11 Find dine 5 toptalenter UGE 5: Dag 1 - Indledende meditation, afspænding og centrering Typer af meditation: Forberedende, refleksiv, receptiv, skabende, visualisering Genkend din egen rytme, stilstand, harmoni: A. Fjerne forhindringer for udvikling, B. Udvide personligheden og integrere gnisten, C. Tjeneste i gnistens navn GNIST PROCESS/PLAN: 1. Hvilke yder/indre indflydelser har hjulpet dig til at udvikle dine 5 toptalenter? 2. Hvilke yder/indre indflydelser har forhindret dig i at anvende dine 5 toptalenter? 3. Find 3 måder hvorpå hvert af dine 5 talenter kan manifestere sig i GNISTENS tjeneste - Talenter bygger på et formål Hvilket formål i dit liv? (Vision af mål og hensigt) Øve kropsscan, præsentation, åndedræt i 3 mandsgrupper 3x20 min. Dag 2 - Indledende meditation, afspænding og centrering - Mindfulness v/ Henning Dag 3 - Indledende meditation, afspænding og centrering UGE 6: Dag 1 - Indledende meditation, afspænding og centrering GNISTPROCES siden sidste uge har du arbejdet med dine 5 toptalenter og veje til deres udtryk i gnistens tjeneste. I dag; Handlingsplan: 1. VISION af gnistens umiddelbare mål, tilbageblik på processen i visionen hvor den allerede er manifesteret. Hvad er Gnistens formål? Hvilke behov tilfredsstiller den? 2.OVERVEJELSE. Hvilke overvejelser havde du undervejs? (Muligheden for at virkeliggøre formålet, Hvad er konsekvensen af at det? Hvilke midler får du brug for? Tidsramme/faser? 3. VALG & BESLUTNING

12 Dag 2 - Indledende meditation, afspænding og centrering Dag 3 - Indledende meditation, afspænding og centrering UGE 1 - Dag 3. Indledende GNIST proces: Tænd din GNIST 1. Personer/levende væsener. Hvilke personer/dyr bliver du glad og opløftet af at være sammen med? Er der personer du er særlig tiltrukket af? Nogen/en du (ville) elsker at omgås eller arbejde(r) sammen med? 2. Oplevelser. Hvilke oplevelser tænder dig? Hvad elsker du at opleve? Tænk på øjeblikke i dit liv hvor du har følt dig særlig opstemt, glad, lykkelig, tilstede, forelsket, succesfuld, værdsat, klog, oplyst, elsket, elskelig, fredfyldt, oplevet samhørighed. Kan du komme i tanke om oplevelser der bringer dig øjeblikke af lykke? Er det arbejdsmæssige oplevelser? Natur oplevelser? Kreative oplevelser? Tilfredshed/beundring i forbindelse med noget du har fuldført/gennemført/overkommet/lært/opdaget? Forelskelse? Meningsfyldthed? 3. Emner. Hvilke emner/ interesser tiltrækker dig? Er du fx interesseret i natur, mode, sport, politik, kreative fag, ledelse, spiritualitet, meditation, sex, parforhold, psykologi? 4. Mening. Hvad skaber mening i dit liv? Hvornår oplever du mening i dit liv? Er det meningsfuldt at hjælpe andre? At være kreativ? Få andre til at smile? Undervise? Være eller dele noget med dine børn? Skabe, udvikle eller drive forretning eller familie, gøre verden skøn? Redde regnskoven? Hjælpe? Gøre en forskel? 5. Steder. Er der steder du forbinder med særlig tryghed, ro, frihed? hvor du føler dig opløftet, inspireret, kreativ, energifyldt? Steder du elsker at opholde dig, bo, være på ferie eller arbejde? 6. Problemer. Er der udfordringer du elsker at løse? Noget hvor du mærker/oplever en særlig intensitet, tiltrækning, udstråling, evne til at gennemskue, handle, vejlede, lytte, mærke, gøre en forskel, hjælpe, vejlede, bidrage? 7. Behov. Hvilke behov elsker du at opfylde? Fysiske, emotionelle, intellektuelle, spirituelle?

13 mad, husly, tøj, kærlighed, omsorg, pleje? uddannelse, selvaktualisering, frihed, inspiration eller restitution, være noget for andre Hvilke tanker/følelser/ tilstande er styrende for dine behov? Nærvær, kærlighed, omsorg, anerkendelse, frygt, ro, frihed, selvudvikling? 8. Ting. Hvilke fysiske ting gør dig glad? brugsting, hobbyting, elektronik, boliginventar, ting i naturen, bøger, beklædningsgenstande, bil, cykel, sko, kunst, medicin, mad, alkohol, stimulanser? 9. Handlinger. Hvad elsker du at gøre og lave? I hvilke situationer oplever/mærker du særlig glæde imens du gør det? Hvilke handlinger gør dig glad efter du har udført en handling? Hvad drømmer du om at gøre? Hvilke handlinger beundrer du i særlig grad hos andre mennesker? 10. Ideer/viden. Hvad elsker du at lære om? Samfundsforhold? Kultur? Kunst? Spiritualitet? Forretningsudvikling? Ledelsesteori? Filosofi? Psykologi? Marketing? Journalistik? Politik? Økonomi? Jura?

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig.

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig. 28 inspirationer - savner du at vide hvem du egentlig er nedenunder alt det tillærte? - har du lyst til at træde i karakter som dig selv i den ægte udgave? - føler du, at dit liv består af kompromisser

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne DAN JOHANNESSON Lær Clairvoyance En Introduktion Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne 19 Tilgængelige, konkrete og inspirerende sider for begyndere. Indholdsfortegnelse

Læs mere

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg 5 skridt til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET gdgdgdg Peter Bæklund 1 Læs det her først Du er velkommen til at gi rapporten væk eller dele den med hvem du vil. Du kan tilbyde den som en bonus,

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Få den perfekte forretningsidé

Få den perfekte forretningsidé www.jobmagnet.dk Få den perfekte forretningsidé Et nemt tilgængeligt og overskueligt IDÈgenereringssystem, der hjælper dig med at få forretningsidéer, som kan føres ud i livet, og skabe dit eget job. Skrevet

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere