PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING"

Transkript

1 PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

2 PROGRAM Velkomst, program og indflyvning til dagen PAUSE FROKOST En indføring i grundlæggende kommunikative værktøjer og deres anvendelse i daglig praksis. Herunder forståelse af kommunikation, Gamemastermodellen og nøgleord. Træning af nøgleord og Gamemastermodellen i samtalen - Hvordan kan i bruge det i egen praksis. Forstå og udvikle vores kropssprog og det nonverbale - Herunder træning i at forstå og udvikle jeres eget kropssprog og med hjælp af spejling arbejde med andres. Faciliterings teknikker: Hvordan skaber man en klar ramme og struktur for mødet og gruppen. Involvering og dialogmetoder til at inddrage og få deltagernes viden i spil PAUSE Træning i faciliteringsteknikker Næste skridt og hjemopgave.

3 LIDT OM DAG 2 Personlig formidling og arbejde med modstand Velkomst, program og indflyvning til dagen Tanker fra sidst og opsamling på hjemmeopgaven Personlig formidling og gennemslagskraft - Stemmeføring og det at levere et budskab - Brug jeres styrker og tal fra hjertet At indtage scenen med sikkerhed personlig træning og øvelser med anerkendende feedback Hvordan kan vi forstå og arbejde i modstand? - Øvelse del 1: Det personlige rum - Øvelse del 2: Reformulering og teknikker til at stå trygt i det utrygge Refleksion over hvordan dagen kan bruges i egen praksis Opsamling og tak for denne gang.

4 INDFLYVNING OG PRÆSENTATION

5 KORTE BERIGENDE MØDER Metodekommentar: Øvelsen som hedder korte berigende møder eller brief encounters, er inspireret af Roger Greenaway som er englænder og arbejder med læring. Mere om ham kan findes på Internettet. Søg på Greenaway og reviewing. 5

6 EN INDFØRING I GRUNDLÆGGENDE KOMMUNIKATIVE VÆRKTØJER OG DERES ANVENDELSE I DAGLIG PRAKSIS.

7 FRA UNIVERS TIL MULTIVERS - - MANGE LOGIKKER OG PERSPEKTIVER 7

8 VORES RYGSÆK = VORES LOGIK = VORES SYN PÅ VERDEN Livsfilosofi Erkendelsesteori Værdier Smag og behag Hypoteser Paradigme Teori Faglig praksis Den mest fornemme måde at være anerkendende på, er at være oprigtigt interesseret og nysgerrig på den andens intention og bestræbelser! Teknikker / Værktøjer Konkret praksis / handlen

9 MULTIVERS - PERFEKTIONSHYPOTESE, DEN GODE INTENTION, BESTRÆBELSER OG RESPONSER

10 KOMMUNIKATION SOM OVERFØRSEL AF INFORMATION Person A Person B

11 VI KAN IKKE VIDE, HVORDAN DEN ANDEN HØRER, DET VI SIGER

12 NØGLEORD OG NYSGERRIGHED 12

13 SAMTIDIGHEDSPRINCIPPET Samtidighedsprincippet hævder, at forandring sker det øjeblik, vi stiller et spørgsmål [ ] det indebærer, at undersøgelse og forandring er simultane; at undersøgelse er forandring og måske det mest effektive middel til forandring (Whitney & Trosten-Bloom, 2003) Et eksempel på hvordan et fysisk system ændres gennem undersøgelse, kunne være at måle temperaturen i et glas vand. Det gøres ved at sænke et termometer ned i glasset. Det vi imidlertid reelt måler hér, er temperaturen på vandet i glasset OG effekten af at nedsænke et fremmedlegeme i vandet (termometeret). Werner Von Heisenberg ( )

14 Det er vores historier om fremtiden, der skaber vores nutid mere, end det er historierne om fortiden John Dewey

15 KOMMUNIKATION OG SITUATIONER IMELLEM MENNESKER FORSTÅET SOM SPROGSPIL PEARCE (1999) WITTGENSTEIN Sprogspil (Game) - ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte regler for roller og handlinger - som i et spil. Gameplayer - ved hvordan man følger reglerne for spillet, men kender ikke de overordnede betingelser og værdier, som spillet bygger på. Gamemaster - har gameplayerens færdigheder samt en overordnet forståelse for hvornår spillet behøver en ændring og hvordan man skaber nye variationer og nye spil.

16 PROFESSIONEL SAMTALESTYRING

17 KONTRAKTEN - SAMTALENS RØDE TRÅD OG STYRINGSVÆRKTØJ Kontrakten sætter rammen og skaber klarhed. Kontrakter kan være åbne: hvad vil I have at samtalen skal dreje sig om? Kontrakter kan være lukkede: fokus for denne samtale er vores arbejdsopgaver i projekter X. Høj involveringsgrad i kontraktarbejdet giver medejerskab og - ansvar for både proces og resultat hos deltagerne. Forventninger til kontrakten vækkers allerede i en evt. indkaldelse til samtalen / mødet husk derfor at lav en inspirerende indkaldelse med et tydeligt formål! 17

18 KONTRAKTEN VIL TYPISK OGSÅ INDEHOLDE AFTALE OM: Hvad er emnet? Hvad er formålet med samtalen? Hvad ønsker vi at få ud af samtalen? Når vi er færdige her om xx tid, hvor vil I så gerne have at vi er nået til? Har vi organiseret de fysiske rammer omkring mødet, således at de er produktive for samtalens formål? Har vi gjort det muligt for gruppen at udfolde deltagelse på produktiv vis? Kan alle bede om time out eller er det kun mødelederen? 18

19 DEN NONVERBALE DEL AF KONTRAKTEN Hvor sker samtalen? ( Er I i vante omgivelser? Udenfor? Et særligt sted?) Hvordan er vi fysisk organiseret i rummet? (Hvordan er handlerumulighederne i rummet? Sidder i? Står i? Går i rund? Er i alle placeret samme sted? I mindre grupper? Ved cafeborde? Sidder i på gulvet?) Hvordan er jeres fysiske position Hvordan sættes stemningen? ( Hvad har indkaldelsen / invitationen skabt af forventning? Bruges der musik, duft, visuelle virkemidler el.? Sted, rum og lederens fysiske placering er centrale medspillere her) 19

20 TIME OUT - MENINGSFORHANDLING Time out bruges til genforhandling af kontrakten. Både verbale og nonverbale aspekter kan adresseres og genforhandles Ved at stille spørgsmål til relevante iagttagede selvfølgeligheder intensiveres processen, og meningsforhandlingen udfoldes 20

21 MARKERING AF TIME OUT ER VIGTIG Det er vigtig at du markere at du nu laver en time out, således at deltagerne er helt klar på at i træder fra handlingsmodus ind i metamodus. Det kan du f.eks. gøre ved at sige: Lad os lige stoppe op et øjeblik. Hvor er vi på vej hen ift. det vi aftalte tidligere? Lad os lige prøve at gøre status. Hvilke af det ting, vi skal have ud af mødet, har vi fået afklaret? Hvad skal vi fokusere på nu? Lad os prøve at tage helikopter perspektivet. Taler vi om det rigtige eller skal vi ændre fokus? Du kan også vælge at markere time out en mere fysisk f.eks. En bestemt lyd (klokke, fløjte, klap el.), ved alle skal rejse sig og sætte sig (som til et nyt møde), ved at sætte jer ved et andet bord (hvis i sidder ved et sådan) På samme måde er det vigtigt at markere, når I igen tager fat på samtalen 21

22 EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL TIL TIME OUT: Taler I om det rigtige ift. kontrakten? Hvis ikke hvad skal der laves om og gør det. Kommer vi nærmere målet? Og gør vi det på den rigtige måde? Skal vi ændre noget ved mødets fysiske rammer? Giver samtalens organisering tilstrækkelig plads til gruppens deltagelse? Hvad har været vigtigt at få talt om? Hvorfor? Hvad har I fået øje på? Hvad vil det være vigtigt at tale om nu? Lad os lige prøve at gøre status: Hvilke ting er blevet afklarede? Hvad skal vi fokusere på nu? For mig at se er der to veje at gå herfra - 1).. og 2)... Hvad ser I? Hvilken skal vi vælge? 22

23 AFSLUTNING OPSUMMERING, PRIORITERING, NÆSTE SKRIDT, SAMTALE OM PROCESSEN Om indholdet Hvad har vores samtale bragt? Er vi kommet videre ift. emnet? Har I fundet nogle gode løsninger på det? Hvad taler for, at det er gode løsninger? Hvad sker der herfra? Hvad gør vi konkret? Hvordan vil I gribe det an? 23

24 EN AFSLUTNING PEGER BÅDE FREM OG TILBAGE Om samtalen Hvad var det vi gjorde, der fik samtalen til at fungere? Hvad var særligt virkningsfuldt? Hvordan fungerede kontrakten som ramme? Hvordan fungerede de fysiske rammer? Hvad skal vi være opmærksom på til næste gang? På hvilken måde virkede mødet involverende? Vær gerne meget konkret! 24

25 DET NONVERBALE I MØDET MED DEN ANDEN

26 Susan Boyle hvem havde troet det? Spejling af jer selv og hinanden 26

27 11.45-

28 STRUKTURERET DIALOG: KLARE TALE- OG LYTTEPOSITIONER Ide: - Alle kommer på banen - Tid til at lytte + tid til at tale - Fælles forståelser m1 Måde: Tydeliggør processen - Vi starter med én samtale ad gangen. Nu er bordet frit m2 m4 - Vær konkrete (konkrete eksempler, konkrete forslag). Proces Balancering af åbne spørgsmål, tilkendegivelse af egen mening og opsummeringer Bruger evt. time outs m5 m3 Tavle Åbne brobyggende spørgsmål mellem personerne. Spilleregler som ingen gentagelser og husk at Procesleder kvittere når vores kolleger siger noget. Andre? 28

29 STRUKTURERET DIALOG Ide: - Alle kommer på banen - Tid til at lytte + tid til at tale - Koordinerede forståelser m2 m1 m4 Måde: - Tydeliggør processen - Vi starter med én samtale ad gangen. Tal sammen 2 og 2 først. - Stop op og lav en time out undervejs og tal om, hvorvidt retningen er den rigtige. m5 leder m3 Tavle 29

30 STRUKTURERET DIALOG Ide: - Alle kommer på banen - Tid til at lytte + tid til at tale - Fælles forståelser m2 m1 m4 Måde: - Tydeliggør processen - Vi starter med én samtale ad gangen. Nogen lytter nogen taler. - Stop op undervejs og tal om, hvorvidt retningen er den rigtige. m5 leder m3 Tavle 30

31 BROBYGNINGSSPØRGSMÅL Ideen: Sikrer at alle bliver del af samtalen Skabe stærke forbindelser mellem deltagere i teamet Skabe forbindelser mellem de ideer, der skabes i teamet Måden: På hvilken måde knytter det Kirsten taler om an til det, som du er optaget af i forhold til emnet? Hvad kan du tilføje? På hvilken måde bliver du inspireret, når du hører de andre tale om emnet? Hvad hører du går igen i forhold til det, som vi taler om?

32 HIGH IMPACT LEARNING Sikring af læring gennem organisatorisk effekt ( reglen) Forhold der vedrører aktivitet før kurset Behov, forberedelse, mål, motivation Forhold der vedrører selve kurset Planlægning, instruktion, øvelser, materialer, undervisere, lokalitet Forhold der vedrører aktivitet efter kurset Effektsikring, ledelsesfeedback, organisatoriske forhindringer 40% af indsatsen 20% af indsatsen 40% af indsatsen Efter Brinkerhoff; High impact learning Hvem skal du involvere i din egen organisation for at få dette kursus til at leve for dig og dine kolleger? 32

33 HJEMMEOPGAVE TIL DEN 27. NOVEMBER Gør brug af Gamemastermodellen i en samtale eller til et møde på jeres arbejde. Tænk på den relation I oplevede som bøvlet og prøv til næste gang at give en anden respons end den I plejer. Tag jeres erfaringer med til dag 2. Tag en konfliktlignende case med som I oplever i jeres hverdag til næste gang. Og tag et emne med til næste gang som I kan tale om i 3 min. Det kan være om hvad som helst. Tak for i dag og vi ses snart igen! 33

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin O M

Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin O M Skab bedre resultater Deep democracy (dd) - beslutsningsproces 4.trin T D A O M K E R I Indhold En dilemmaøvelse til at gennemføre demokratiske beslutningsprocesser i grupper. Metoden henvender sig til

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere