Bilag 1: Mig og mig selv Bilag 2: Mig og mig selv Logbog - Mig og mig selv... 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17"

Transkript

1

2 Indhold Leder i mit liv moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske overvejelser... 5 Cooperative learing som inspirationskilde... 5 Logbogen... 6 Facebook... 6 Om KFUM og KFUK i Danmark... 7 Verdens største ungdomsbevægelse... 7 KFUM og KFUK er for alle uanset tro og overbevisning... 7 Modulrækkefølge... 8 Mig og mig selv... 9 Bilag 1: Mig og mig selv Bilag 2: Mig og mig selv Logbog - Mig og mig selv Mig og konflikterne Bilag 1: Hvordan håndteres en konflikt Bilag 2: Konflikttrappen Bilag 1 Mig og min præsentation Logbog: Mig og min præsentation Happy Spot Logbog: Mig og min præsentation Mig og mit lederskab Bilag 1: Mig og mit lederskab Bilag 2: Mig og mit lederskab Bilag 3: Våbenskjold

3 Mig og dem jeg leder Logbog: Mig og dem jeg leder Mig og mit team Bilag 1: Mig og mit team Bilag 2: Mig og mit team Logbog: Mig og mit team Mig og min tro KFUM og KFUK s kristendomsprofil. Læs evt. mere på 86 Mig og det gode liv Bilag 1: Mig og det gode liv Logbog: Mig og det gode liv Mig og alle forventningerne Bilag 1A: Interessentanalyse, del Bilag 1B: Interessantanalyse, del Bilag 2 og logbog Bilag 3: P1 lydklip Mig og min sundhed Logbog: Mig og min sundhed, del Logbog: Mig og min sundhed, del Mig og samfundet Bilag 1: Værdier/elementer i et demokratisk samfund Bilag 2/logbog: Logbogsøvelse Logbog: Mig og samfundet Mig og min fremtid Bilag 1: Mig og min fremtid Bilag 2: Mig og min fremtid Logbog 1: Mig og min fremtid - sortering af drømme Logbog 2- Målbeskrivelse

4 Leder i mit liv Ideen til valgfaget Leder i mit liv er et resultat af en dialog mellem en gruppe frivillige i KFUM og KFUK og efterskolerne. Det viste sig, at der på flere efterskoler var et ønske om en slags lederuddannelse, som kunne udbydes på skolerne. Igennem denne uddannelse skulle de unge klædes på til at fungere som ledere både i deres liv generelt og i et frivilligt engagement. Dette førte til, at en række frivillige udviklede dette valgfagsmateriale, som vi håber, I vil tage godt i mod. Materialet kan forhåbentlig virke som inspiration til valgfagsmoduler eller indspark i relevante fag på skolen. Efterskolelivet er for mange unge en skelsættende begivenhed. En periode hvor der sker meget i de unges liv og personlige dannelse. En tid hvor store spørgsmål omkring identitet, interesser, holdninger og følelser bobler i de unges hverdag og fylder meget. På efterskoler har lærerne en unik mulighed for at følge de unge et stykke livsvej og give de unge med- og modspil på rejsen. 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv Igennem 12 moduler af halvanden time får lærere og elever en mulighed for at vende og dreje livets mange sider og ikke mindst skabe rum for samtale og refleksion. Alle modulerne kredser om at være Leder i mit liv og med fokus på et aktivt medborgerskab. Valgfaget Leder i mit liv skal forstås meget bredt, og som en proces for eleverne. I valgfaget bliver der skabt rum, hvor de unge kan dvæle ved sig selv, og måske blive hjulpet på vej til at blive den de er og ønsker at være. I valgfaget bliver der fokuseret på det hele menneske. De unge vil komme omkring deres fremtid, sociale liv, frivillige engagement, sundhed, lederkompetencer, det gode liv hvad er det for mig? Hvad tror jeg på, og hvorfor? Hvordan kan jeg klare de mange forventninger, jeg bliver mødt af og meget mere. At være efterskolelærer betyder, at man ofte får en særlig plads i de unges liv. En plads som man i dette forløb kan bruge konstruktivt til at stille nysgerrige spørgsmål til de unge. Man kan være et menneske, de unge kan spejle sig i og spille bold op af. Skal udbyttet af faget blive konstruktivt for den unge, kræver det, at læreren er med på at sætte sig selv i spil. Måske det også vil give stof til eftertanke til underviseren. Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK Udover valgfagene vil KFUM og KFUK gerne invitere valgfagseleverne på en weekend, hvor der forhåbentlig bliver mulighed for at møde elever fra andre skoler, som også arbejder med valgfaget. 3

5 Weekenden vil give mulighed for at gå i dybden med nogle af de redskaber og teknikker, som eleverne lærer i forløbet. Det kunne eksempelvis være at træne præsentationsteknik for hinanden, formidlingsøvelser, debatter om tro og eksistens, socialt samvær og introduktion til, hvad den frivillige verden i bred forstand kan give af kompetencer. Til valgfaget er der udarbejdet nogle arbejdspapirer og bilag, som ligger færdigt som materiale. Disse skal printes af underviseren. Når valgfaget afsluttes, har eleverne opnået kompetencer, som åbner muligheder for at være aktiv leder i frivillige foreninger. Samtidig har eleven opnået viden om sin egen væren, kompetencer og verden, hvilket gør dem til leder i eget liv. Vi håber, at I vil tage godt imod valgfaget, og at det vil inspirere eleverne til refleksion og personlig udvikling. På vegne af KFUM og KFUK i Danmark Bessie Rauff, Lasse Nyhus, Jesper Lunau, Helle Cæsar og Maria Klogborg Jensen Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv Bessie Rauff, 36 år ansat som udviklingskonsulent hos KFUM og KFUK med ansvar for foreningsudvikling og uddannelse. Uddannet sygeplejerske, journalist og diplom i ledelse. Er vokset op hos KFUM-Spejderne og har en lang frivillig fortid der, både som kursusleder på forskellige ungdomslederkurser, spejderleder, udvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem. Det frivillige fokus har især været på uddannelse, motivation, kommunikation og ledelse. (Facebook Bessie Rauff og LinkedIn) Lasse Nyhus, 25 år ansat som Projekt/cafe konsulent i KFUM og KFUK s Hovedforening i København. Har læst det det samfundsvidenskabelige basis år på Aalborg Universitet, startet café i Aarhus, arbejdet som Global iværksætter, og er nu ved at afslutte læreruddannelsen. Har været medlem af KFUM og KFUK s kursusudvalg i seks år, og har været kursusleder for forskellige kurser i KFUM og KFUK. (Facebook Lasse Nyhus) Jesper Lunau, 29 år, ansat som kommunikationskonsulent for Spejdernes Lejr 2012 med ansvar for intern og eksten kommunikation, samt rådgivning og strategi. Uddannet bachelor i filosofi og retorik, samt journalist. Har i over tyve år været medlem af KFUM-spejderne, hvor han har udviklet evner inden for ledelse, coaching, undervisning og kommunikation. (LinkedIn: Jesper Lunau) Helle Cæsar, 24 år. Lærerstuderende i Aarhus med dansk og historie som linjefag. Opvokset i KFUM og KFUK, hvor tiden er brugt på børne- og teenklubber, Blåkilde Efterskole, disko og bestyrelsesarbejde. Har et hjerte der brænder for Afrika, og har i den forbindelse arbejdet og været frivillig i Afrika InTouch. Udover 4

6 det frivillige arbejde, er Helle ansat som mentor for 2 unge piger med dansk som 2. sprog gennem Aarhus Kommune og Mercuri Urval. (Facebook: Helle Cæsar Trend). Maria Klogborg Jensen, 24 år. Lærerstuderende i Aarhus med dansk, samfundsfag og biologi som linjefag. Sidder med i Kursusudvalget i KFUM og KFUK, og er opvokset i Midt- og Vestjylland med KFUM og KFUK som bagland, været leder på diverse konfirmandlejre og aktiv i unge voksne. Har gået 2 år på Nørre Nissum Efterskole, og været volontør i Afrika i fire måneder. Maria er også mentor for to unge piger med dansk som 2. sprog. Brænder for at få lov til at gøre en forskel i unges liv og være med til at åbne verden for andre. (Facebook: Maria Klogborg Jensen) Didaktiske overvejelser Som underviser af materialet til Leder i mit liv må man meget gerne have gjort sig nogle overvejelser omkring KFUM og KFUK s arbejde og værdier. Materialet er udarbejdet, så det er tro mod værdierne i KFUM og KFUK, som vi håber og tror er ret samstemmende med de værdier, som I gerne vil udleve på efterskolerne. Vil I vide mere om KFUM og KFUK kan I besøge vores hjemmeside på og måske også beskrivelsen af vores kristendomsprofil på Man skal som lærer være klar til at sætte sig selv i spil, da mange moduler går tæt på eleverne, hvilket medfører, at eleverne skal mærke lærerens engagement i faget. Man skal turde standse op og tage diskussionerne og gribe boldene, mens de er i luften. Det er vigtigt, at eleverne oplever nærvær, accept og respekt af forskellige holdninger, da læreren vil fungere som et forbillede på en ideel leder. Til alle modulerne er der indlagt debat/diskussion, hvor eleverne kommer til orde. Undervisningen vil veksle mellem plenum, gruppearbejde, og makkerdiskussioner. På forsiden til hvert modul kan man læse hvilke yderligere undervisningsformer, som vil blive benyttet i undervisningen. Eksempelvis skuespil, cases, CLstrukturer osv. Leder i mit liv er bygget op om 12 moduler, á 2 x 45 minutter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forhold til omverdenen, andre, sig selv og Gud, som beskrevet i forordet. Cooperative learing som inspirationskilde Metodeovervejelserne har taget udgangspunkt i en undervisning, hvor eleverne selv er aktive, og hvor et læreroplæg ikke må vare længere end 10 minutter. Tanken bag dette er, at eleverne skal stimuleres og selv tage del, føle ejerskab og ansvar for dette valgfag, og dermed blive Leder i mit liv. Klassen vil blive inddelt i faste arbejdsteams á fire elever. Antallet af elever i de forskellige teams er fastlagt efter inspiration fra Cooperative Learning. Ideen med teamarbejdet er, at eleverne bliver fortrolige med hinanden i teamet 5

7 gennem de 12 moduler, og at de kan bruge hinandens ressourcer. Hvis det er muligt at lave en lige fordeling af køn i de enkelte teams, er dette den ideelle sammensætning. Læs mere om Cooperative learning på Vi har ladet os inspirere af og brugt strukturer fra Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev fra forlaget Alinea. Logbogen Eleverne skal i forbindelse med hvert modul bruge deres logbog, hvilket skal sikre, at eleverne oplever en rød tråd gennem forløbet. Logbogen vil blive brugt på forskellige måder, men vil være gavnlig ift. at sikre opsamling og refleksion løbende. Derudover bruges logbogen som en synliggørelse af elevernes egen udvikling gennem faget. I reglen vil de sidste 10 minutter af undervisningen være helliget en opgave, som er beskrevet i logbogen. Da der ikke eksamineres i faget, er logbogen et godt redskab til eleverne, så de har et produkt efter undervisningen, som de forhåbentlig også kan bruge fremadrettet. Logbogen er personlig og elevernes frirum. Læreren skal derfor ikke tjekke eller have adgang til logbogen. Det er elevernes eget ansvar at tage logbogens muligheder seriøst. Rent praktisk tænkes logbogen som en mappe, eleverne løbende kan sætte ark og noter i, efterhånden som undervisningen skrider frem og materiale udleveres. Facebook Facebook bruges som element i valgfaget, da Facebook er et socialt medie, som er en del af elevernes hverdag, og megen kommunikation foregår herover. Til de fleste moduler stilles en opgave, som skal udføres, og det færdige resultat lægges på Facebook af eleverne. Vi har lavet en lukket gruppe på Facebook, som hedder Leder i mit liv, som I kan benytte. Og derved både komme i dialog med os bag materialet, samt følge med i, hvordan andre efterskoler løser de valgte opgaver. Ved brug af Facebook synliggøres valgfaget, og elevernes engagement og motivation iscenesættes. Det, der lægges op på Facebook, kan lige så vel ligge på skolens hjemmeside, og derved gøre skolens tiltag for lederuddannelse synlig. Der vil i undervisningen ofte være brug for projekter, adgang til computer, højtalere og internet. En udførlig materialeliste vil være at finde i beskrivelsen af de enkelte moduler. Vi anbefaler, at man skimmer alle disse inden valgfagets start, da der undertiden er materialer som skal skaffes, som det er rart at være opmærksom på nogle dage inden undervisningen. 6

8 Om KFUM og KFUK i Danmark Om KFUM og KFUK KFUM og KFUK er en kristen børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder ud fra en vision om, at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud og at Gud tror på dem. Vi arbejder med børneklubber, teenklubber, konfirmandklubber, festivals, musik- og dramagrupper, stævner og sommerlejre. KFUM og KFUK i Danmark er en kristen organisation for børn og unge. Det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på. Verdens største ungdomsbevægelse KFUM og KFUK er en del af en verdensomspændende bevægelse. Over hele verden findes foreninger med samme navn og formål. KFUM (YMCA) og KFUK (YWCA) findes i ca. 125 forskellige lande. KFUM regnes for at være verdens største ungdomsbevægelse med 45 mio. medlemmer. I alt har KFUM og KFUK ca medlemmer i Danmark. KFUM og KFUK er for alle uanset tro og overbevisning KFUM og KFUK definerer sig med en positiv kristendomsprofil, hvor der er plads til alle, og hvor man tror på potentialet i den enkelte. Hos KFUM og KFUK er dialog og rummelighed i centrum, og det præger den måde, man er sammen med hinanden på i bevægelsen. Målgrupperne vil både være børn, der i forvejen kommer fra en kristen baggrund, og alle børn, der måske/måske ikke er døbte, men ikke har nogen aktiv kristen tradition med hjemmefra. Blandt nydanskere er det mest oplagt for KFUM og KFUK at henvende sig til kristne indvandrergrupper. KFUM og KFUK har åbent medlemskab, så mennesker af alle trosretninger kan deltage i aktiviteterne. KFUM og KFUK ønsker, at markere sig som en organisation, der er kendt for at kunne tilbyde elementær indføring og gode oplevelser med kristendom og gøre det godt, sobert og sjovt. Lokalt, på det nære plan, gennem klubber og andre tilbud til børn og teenagere, og på distrikts- og landsplan gennem tilbud om festivals, lejre, kurser og internationale oplevelser. 7

9 Modulrækkefølge Der er gjort didaktiske overvejelser ift. rækkefølgen af modulerne, således de bygger videre på læring fra tidligere moduler. Vi foreslår nedenstående modulrækkefølge: 1. Mig og mig selv 2. Mig og konflikterne 3. Mig og min præsentation 4. Mig og mit lederskab 5. Mig og dem jeg leder 6. Mig og mit team 7. Mig og min tro 8. Mig og det gode liv 9. Mig og alle forventningerne 10. Mig og min sundhed 11. Mig og samfundet 12. Mig og min fremtid 8

10 Mig og mig selv Mål med valgfaget Elevernes motivation for valgfaget Efterskolens motivation for valgfaget KFUM og KFUK s tilbud De vigtigste pointer med undervisningen Undervisningsformer Materialer Kilder Gennem modulet får eleven skabt større bevidsthed om sig selv. Dette sker ved egenrefleksion og ved at spejle sig i andre. Eleven bliver bevidst om sit eget potentiale, kvaliteter og kompetencer. Eleverne befinder sig midt i en forvirrende tid, hvor der er fokus på identitetsdannelsen, og hele hvem er jeg-problematikken. Igennem modulet får eleven mulighed for at blive mere opmærksomme og bevidste om sig selv. Ved at give rum for, at de unge reflekterer over deres identitet og hvem de er, kan efterskolen være med til at sikre de unge menneskers dannelse. Provokatour dannelsesrejse for unge mellem år i Berlin, med fokus på personlig udvikling, forskellige roller, meningsdannelse. En mulighed for at blive udfordret på egne og andres holdninger. 1. Lær dig selv at kende det er individuelt, hvad der er vigtigt for den enkeltes liv og identitet. 2. Omgivelsernes reaktioner og opførsel har stor betydning for ens selvværd og selvtillid. 3. Alle er gode til noget, og alle har værdi. Forventningsafstemningsøvelse (hånd) Skriveøvelse Collage A4 papir Hjertebreve + konvolutter En bunke magasiner/blade Sakse Limstifter Karton Tønnesvang; Selvet i pædagogikken, og Skolen som vitaliseringsmiljø. 9

11 Sociale medier (Facebook) For dannelse, identitet og fællesskab Lektien, hvor de skal finde en video, uploades på Facebook-siden. Lektier Hvert CL-team skal finde en video eller sang på YouTube, som viser en (eller flere) personer, der virker til at have selvværd. Upload den på Facebook og skriv i kommentarfeltet, hvorfor netop denne sang/video er valgt. Logbog Efter snak om identitetsdannelse, skal de i logbogen reflektere over deres styrkesider m.m. Bilag Bilag 1: forhåndsøvelsen Bilag 2: integritetsøvelse 10

12 Intro til modulet At være ung er en turbulent tid, hvor der bliver brugt mange ressourcer og tanker på at finde ud af, hvem man selv er, og hvad man står for som menneske. Identiteten er ved at blive skabt. Igennem dette modul bliver eleven bevidst om sig selv igennem andre og sig selv. Desuden bliver eleven bevidst om sit eget potentiale, kompetencer og kvaliteter. Intro v. lærer Startteaser: Det er vigtigt at være bevidst om, hvem du er og hvilke kvaliteter, du besidder. Når du først kender dig selv, har du mulighed for at give andre meget mere af dig selv og dette er vigtigt som leder. Modulet mig og mig selv er med til, at du lærer dig selv bedre at kende! Og hvem vil ikke gerne det? HUSK at du er vigtig og har mange kvaliteter! Forventningsafstemning (10 min.) Lærer Øvelse Som introduktion til valgfaget skal eleverne gøre sig nogle tanker om faget og deres rolle i det. Læreren introducerer første øvelse i valgfaget, som er en forventninger på forhånd -øvelse. Hver elev får uddelt et A4 papir (bilag 1), hvor de hver især skal tegne deres hånd på. Hver elev skal skrive fem ting, som de forventer af valgfaget. En forventning for hver finger. Læreren skriver nogle hjælpelinjer op på tavlen, som eleverne kan støtte sig op af: Hvad forventer jeg af Leder i mit liv? Hvad får jeg ud af det? Hvad lærer jeg? Hvorfor er jeg her? Forventnings-hånden sættes ind i mappen og trækkes frem igen som en senere evaluering, og man kan også trække den frem i modulet Mig og fremtiden, som afslutter valgfaget. Visionsboard hvad drømmer du om? (30 min) 11

13 Øvelse Du kan visualisere dine ønsker og drømme i et visionboard (også kaldet drømmekort, collage osv.). Sådan gør du: Teamet for collagen er Mig og mig selv hvad har værdi for mig, og hvad drømmer jeg om. o o o o o Materiale du skal bruge: En bunke blade, saks, limstift, et stykke karton eller ramme, evt. pynt (glimmertuscher og lign.) o o o o Sæt god tid af til collagen, sæt dig et behageligt sted, evt. med en kop the og god musik Brug tid på at klippe ting ud der inspirerer dig (overskrifter, stemningsbilleder, ting, rollemodeller) Derefter sætter du de udklip du stadig vil beholde på din collage Hæng din personlige collage et sted hvor du ser det dagligt og mærk inspirationen. Identitet (20 min.) 12

14 Lærer Kort oplæg om identitet, integritet, selvværd og selvtillid, jf. Tønnesvang. Identisk = det samme som. Ifølge Eriksson er identitet et relationelt fænomen, af indre og ydre betingelser. Indre betingelser: Medfødte dispositioner, opvækstbetingelser og erfaringer. Ydre betingelser: De aktuelle sociokulturelle betingelser (hvordan ser samfundet på ungdommen?), præget af venner, familie og samfund. Dannelsen af ens identitet sker gennem de ydre og indre betingelser og foregår hele livet, men særligt i ungdomsårene, sker der en stor udvikling. Tønnesvang taler om Jeg et og Mig et. Jeg et udgør selvtilliden, hvor det jeg gør er en vigtig faktor. For at denne styrkes kan der fx være tale om at få ros. Mig et udgør selvværdet, hvor det jeg er er en vigtig faktor. Hos Tønnesvang findes begreberne identitet og integritet også. Integriteten: er vores platform, de normer og værdier jeg altid har med mig noget der ligger dybt tilbage fra vores opdragelse. Identiteten: er de enkelte rør vi lægger ovenpå vores integritet. Dette kan både være en fritids-identitet, kønsidentitet, venne-identitet osv. Er der forbindelse mellem rørene, er man et integreret menneske ifl. Tønnesvang. (Se illustration på bilag 2), og vil nemmere kunne begå sig mellem mennesker. Øvelse På bilag 2 skal eleverne skrive ned, hvad de mener, deres integritet og identiteter er. Spidsrodsøvelse (10 min) Øvelse Teamet skriver på et stort stykke papir 10 negative udsagn/ord. Deltagerne stiller op i to rækker med front mod hinanden. En vælges til at gå spidsrod op imellem de to rækker. Fra de to rækker bliver der udelukkende sagt de negative ord/sætninger fra papiret til personen, som også får et skub engang imellem. Alle går spidsrod. Snak bagefter om hvordan det føltes. 13

15 Lav øvelsen igen med samme opstilling som før og samme fremgangsmåde. Fra de to rækker bliver der udelukkende sagt positive ord til personen, som også får et par skulderklap. Tal bagefter om hvordan det føltes og om forskellen på de to runder. Hvordan påvirkede øvelsen jeres tanker om jer selv? Humør? Forhold til de andre? Logbog (10 min.) Hvad er jeg god til? Eleverne skal reflektere over, hvad deres styrkesider er. Hvad de er gode til, og hvad og hvordan de kan styrke deres selvværd og selvtillid. Dernæst skal eleverne skrive ned, hvor de ser, at de kan bruge deres styrkesider. Er der nogen situationer på efterskolen, hvor de kan komme i spil? Eller er der steder i den frivillige verden, hvor de ser sig at de kan gøre en forskel og bruge deres kompetencer, eller måske få lov til at træne de evner, som de gerne vil styrke? Dette udfyldes i deres logbog. Hjertebreve (10 min.) Øvelse Der er på forhånd klippet røde hjerter ud. Hver elev skal skrive en kompliment til hver af de andre elever. Komplimenter er kun rosende ord, men kan være alt fra, at man har et dejligt smil, er god at snakke med, er god til fodbold. I klassen ligger der en konvolut til hver elev, hvor hjerterne med komplimenter lægges i. Eleverne får konvolutten med efter endt modul. Læreren må gerne sætte lidt stille musik på, der fordrer refleksion og stilhed. Lektier/Facebook Hvert CL-team skal finde en video eller sang på YouTube, som viser en (eller flere) personer, der virker til at have selvværd. Upload den på Facebook og skriv i kommentarfeltet, hvorfor netop denne sang/video er valgt. 14

16 Bilag 1: Mig og mig selv Forhåndsøvelsen Tegn din hånd på den ene halvdel af papiret. Skriv i hver finger, hvad dine forventninger til valgfaget er. Hvad forventer jeg af Leder i mit liv? Hvad får jeg ud af det? Hvad vil jeg gerne lære? Hvorfor er jeg her? 15

17 Integritet og identitet, jf. Tønnesvang Bilag 2: Mig og mig selv Hvad er min identitet? Hvad er min integritet? 16

18 Logbog - Mig og mig selv I dette modul har vi kredset om mig og mig selv, hvor du er blevet bevidst om, hvad dine styrkesider er. Skriv i din logbog, hvad dine styrkesider er, og hvor du kan bruge dem og husk! Der kommer ikke nogen og tjekker, om det er rigtigt Hvad er jeg god til? Hvordan kan jeg bruge mine styrkesider her på efterskolen? Hvilke af mine kompetencer vil være en styrke i frivilligt arbejde? 17

19 Mig og konflikterne Mål med valgfaget At eleverne får bevidsthed om, at konflikter er uundgåelige og ikke problemer, som skal undgås. Modulet tager udgangspunkt i elevernes egen verden og deres forhistorier, som de kan bruge i sociale, faglige og frivillige relationer. Elevernes motivation for valgfaget Eleverne får nogle værktøjer til at håndtere konflikter, som fx kan opstå på efterskolen. Efterskolens motivation for valgfaget Efterskolen får en gruppe unge mennesker, som har fået værktøjer til at kunne håndtere en konflikt hensigtsmæssigt. KFUM og KFUK s tilbud Provokatour dannelsesrejse for unge mellem år i Berlin, med fokus på personlig udvikling, forskellige roller, meningsdannelse. En mulighed for at blive udfordret på egne og andres holdninger. De vigtigste pointer med undervisningen Undervisningsformer Materialer 1. Det tager 20 minutter før mange mennesker kan konflikthåndtere. 2. Konflikter er en uundgåelig del af livet. 3. Ikke alle konflikter kan og skal løses, men de skal håndteres 4. Konflikter er nødvendige for at skabe forandring. 5. Alle har et medansvar for, hvordan en konflikt håndteres. PowerPoint med musik (visuelle indtryk) CL-øvelser Konflikttrappen Storyline A4-papir Tusser Kilder Rosenberg Marshall B. Ikke voldelig kommunikation. Girafsprog" Sociale medier (facebook) Eleverne skal i CL-teamet lave en afstemning på Facebook, som de andre i Facebook-gruppen kan svare på. Fx en situation, der beskriver en konflikttype og som man kan svare a., b. eller c. til. 18

20 Lektier Logbog Bilag Ind til næste modul skal eleverne finde eksempler på konflikter og sætte dem ind i skemaet i logbogen, hvor de kategoriseres. Eleverne skal lave lektier i logbogen, hvor de kategoriserer de konflikter, som de møder i deres dagligdag. Bilag 1: Hvordan håndteres en konflikt Bilag 2: Konflikttrappen Bilag 3: Konflikttyper 19

21 Intro til modulet Alle mennesker er dagligt i konflikt. Mange konflikter er så små, at vi ikke vil italesætte dem som konflikter, men blot som uoverensstemmelser. Som ung skal man lære at håndtere sine konflikter, kunne skelne mellem personlige, interesse, værdi og instrumentelle konflikter og kunne løse disse på en passende måde. Intro Når eleverne kommer ind, så er der slideshow med konfliktagtige billeder og høj musik. Fx Prodigy s Smack my bitch up eller lignende voldsomt musik. (de første 27 slides, alle billederne) Hurtigskrivning Hvad tænker I, når jeg skriver Mig og konflikthåndtering op på (5 min.) tavlen? Udlever papir til eleverne. Hvad er en konflikt? (30 min.) Lærer Hvad tænkte I, da I så billederne? Konflikthåndtering er en proces og handler ikke om konfliktløsning. Der er ikke noget facit, men derimod en række værktøjer til bedre at sætte os i stand til at håndtere konflikter (konflikter er ikke dårlige, men skaber udvikling). Konflikter er en uundgåelig del af livet. Konflikter er nødvendige for at skabe forandring. Kunsten er at håndtere dem kompetent. Fakta Ordet mobning stammer fra det engelske ord mob, som betyder hob, pøbel og kan føres tilbage til de energier, aktiviteter som mennesker lader sig rive med i f.eks. ved masse demonstrationer, fodboldkampe. Øvelse Eleverne laver i CL-teams deres egen definition af en konflikt. Instruktøren beder CL-teams fortælle deres definition i plenum. Lærer En konflikt kan defineres som (findes også på PowerPoint): Konflikter handler om en bestemt sag, som to parter er uenige om. Sagen 20

22 medfører nogle bestemte følelser i konfliktens parter, og de følelser bevirker, at parterne har svært ved at tale sammen. Eller: En uoverensstemmelse mellem en eller flere parter, der fremkalder spændinger hos den enkelte. Lærer Få eleverne til at komme med eksempler på konflikter og skriv dem op på tavlen. Eksempler på konflikter: Kæresteproblemer Stridigheder mellem piger og pigegrupper Uenighed om fodboldregler Provokerende opførsel overfor hinanden i klassen Opsamling Det vil altså sige, at en konflikt for eksempel kan være brud på regler og parterne kan føle sig kede af det, usikre, vrede, utilfredse eller irriterede på hinanden. På grund af følelserne kan parterne ikke tale sammen på almindelig vis, måske fordi de råber, siger grimme ting og glemmer at lytte til hinanden. Nogen mennesker har brug for 20 minutter til at falde ned, før de kan konflikthåndtere. Hvordan håndteres en konflikt? (20 min.) Erfaringsudveksling Øvelse Alle teams får udleveret noget papir og nogle tusser. Hver person skriver stikord om en situation, hvor han/hun blev vred/ såret / ked af det eller noget andet (konflikt). Få et par af eleverne til at fortælle om deres situationer: Hvordan var deres rolle i konflikten? Var de mobbere eller var de den som mobbede? Hvordan føltes det at hhv. mobbe og blive mobbet? 21

23 Var det en positiv/negativ, oplevelse som gav dig selv noget fik du mere selvværd. Opnåede du status hos dine venner? Lærer Gennemgå planchen sammen med klassen (er vedlagt som bilag 1 til print, samt findes på PowerPoint). Når vi hører/modtager et negativt budskab, står vi overfor at vælge hvad vil jeg gøre ved budskabet? 1. Rette bebrejdelser mod os selv. Når vi vælger denne mulighed her det store omkostninger for vores selvværd, fordi vi føler os skyldige. 2. Rette bebrejdelsen mod andre. Når vi vælger denne mulighed er det ofte fordi, vi er vrede. 3. Fornemme vore egne følelser og behov. Når vi vælger denne mulighed bliver vi klar over, at vores følelse af at være såret kommer fra vores eget behov for at blive påskønnet. 4. Fornemme andres følelser og behov. Når vi vælger denne mulighed, ser vi den anden og den andens behov. 22

24 Øvelse Brug elevernes konflikter fra før og spørg ind til deres konflikt - Hvad gjorde de ved budskabet? 1. Bebrejder mig selv. 2. Bebrejder andre. 3. Fornemmer mine egne følelser og behov. 4. Fornemmer andres følelser og behov Hvad kunne du have undgået? Hvad burde du have gjort? Prøv at få eleverne til at forstå, at det er vigtigt at fornemme: hvad føler jeg, og hvad føler den anden? Konflikttrappen (25 min.) Lærer: Vi skal nu se på et værktøj, som man kan bruge, når man står i en konflikt. (se PowerPoint) Når vi er vi er i en konflikt, kan vi vælge: At slå er det samme som at angribe modparten enten sprogligt eller fysisk. At gå er at gå bort fra konflikten for at undgå den. At stå betyder at man forsøger at løse konflikten på en god måde. Det hjælper aldrig at slå, at gå kan være løsningen hvis konflikten er en interessekonflikt, hvor der er begrænsede midler (der er en bil, og i er to mennesker). Vi står nu tilbage med den sidste - nemlig at stå. Hvis vi bliver stående, kan vi benytte os af Konflikttrappen (se bilag 2). Vis eleverne konflikttrappen på PowerPoint-showet og gennemgå punkterne på trappen, samt de tre nedenstående Op, ned og hjælp fra andre Op ad trappen Vi siger, at konflikter trapper op, når de bevæger sig et trin op ad trappen. Samtidig bevæger de sig væk fra en fredelig løsning. Ned ad trappen 23

25 Omvendt kan konflikten trappes ned, hvis begge parter samarbejder om at finde en løsning på konflikten. Hjælp fra andre Konfliktens parter kan behøve hjælp fra andre, for at kunne komme ned af konflikttrappen. Lærer Løs problemet trin for trin Trin 1: Hvad er problemet? Trin 2: Hvilke løsninger findes der? Som er god for mig? Og som er god for de andre? Hvad kan der ske? Trin 3: Lav en plan for løsningen. Afprøv planen i hovedet. Virker den? Vælg den bedste løsning. Hvis ikke, så lav en anden. Er den sidste løsning åben krig, så brug lidt mere tid på den næstsidste løsning. Citat: Dalai Lama Lærer I Undervisningsmiljøloven står der, at alle elever skal have det godt i skolen. Skolen skal ikke kun lære jer at læse, skrive, regne og alt det andet, I har i timerne. Skolen skal faktisk også gøre dig glad, tryg og veltilpas. Men du som elev i skolen har også pligt til at medvirke til at gøre skolen til et rart sted at være det er ikke kun de voksnes ansvar. Du har pligt til at: Tage ansvar for dig selv og dine kammeraters trivsel. 24

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere