Plastspecialist. Informations møde 5. Februar Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen"

Transkript

1 Plastspecialist Informations møde 5. Februar 2011 Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen

2 Dagens Program. Præsentation, baggrund, forventninger Indhold i skoledelen og de enkelte moduler. Forventninger til praktikdelen og plastspecialistens indplacering i virksomheden. Praktiske forhold for elev og virksomhed. Spørgsmål fra deltagere. Kl Afslutning

3 Den jydske Haandværkerskole (DjH) Etableret 1928 Selvejende institution Omsætning kr. Uddannelser: Elektriker Tømrer, tækkemand Køletekniker Plastmager / -specialist El-, VVS-installatør, Energi-, Automationsteknolog elever, kursister, studerende (860 årselever) 140 ansatte

4 Studiemiljø Learning Center - Støtte svage, udfordre stærke Åbne lokaler Lektiehjælp Projektsparring Seminarer Kurser Workshops Tutorer Sociale arr. Fritid

5 Fag og temaer på skolen. Modul 1 ( ) Introduktion og Laboratorium. Matematik og kemi i plast. Materiale lære og afprøvning af plast materialer. Projekt styring.

6 Matematik og Kemi i plast Eleven har en tilbundsgående forståelse for beregnings modeller og matematiske metoder der ligger til grund for konstruktionsmæssige emneparametre og kan anvende denne forståelse i forbindelse med emne og produktions optimering Eleven har tilbundsgående forståelse for grundlæggende polymerkemi og kan anvende denne forståelse i forbindelse med materiale valg og produktionsoptimering. Eleven kan formidle denne viden så eleven kan indgå i samarbejde med kunder, kollegaer og leverandører i forbindelse med produktionsoptimering.

7 Matematik og Kemi i plast Læringsaktiviteter: Polymer kemi Med udgangspunkt i plast og fibre materialer. Trigonometri / statik /styrkelære Med udgangspunkt i Teknisk statik, Teknisk matematik, Teknisk Styrkelære.

8 Materialelære og afprøvning af plastmaterialer - Eleven kan på avanceret niveau anvende viden om plastmaterialer med henblik på produktionsoptimering, herunder anvende relevant laboratorium udstyr, i forbindelse med materialers mekaniske egenskaber. - Eleven kan med baggrund i sin viden om plast og miljø, rådgive vedr. genanvendelse af almindeligt forekommende plastmaterialer.

9 Materialelære og afprøvning af plastmaterialer Læringsaktiviteter: E-modul / Trækstyrke Deformation / Tøjning / Spændings relaxion / Ældning / Re-cycling / Afprøvning i Lab. / Isokron kurver / Materiale valg / kravspecifikation. - Med udgangspunkt i plast & fibre materialer, P5 materialevalg, Plaster.

10 Projektstyring Eleven kender til forskellige projektstyrings metoder og principper. Eleven kender til den videnskabelige tilgang der ligger bag skriftlig kommunikation i forbindelse med projektarbejde. Eleven kan selvstændigt styre et projekt fra start til slut. Eleven kan dokumentere og afrapportere et projekt skriftligt.

11 Projektstyring Læringsaktiviteter: Introduktion til projektstyring Med udgangspunkt i Projektledelse i løst koblede systemer. Projekt arbejde & skriftlig dokumentation Med udgangspunkt i Problemorienteret projektarbejde

12 Modul1. Områdefag og lærings aktiviteter på modul 1 suppleres med eksternt oplæg fra Materiale leverandør eller oplæg vedr. recycling.

13 Modul 1, Projekt Modul 1 bindes sammen og afsluttes med et projekt. Eksempelvis :Udendørs lege vippe. Indhold: Trigonometri Statik og styrkelære Med henblik på fastlæggelse af styrkekrav til materialevalg af vippens konstruktion. Tage stilling til ældning, fysiske og biologiske belastninger samt recycling med henblik på materialevalg. Opstille krav specifikation ud fra ovenstående betragtninger og udføre korrekt materialevalg. Dokumentere projektet i henhold til opnåede færdigheder i problemorienteret projektarbejde. Projektet løses i grupper. Projektet evalueres mundtligt enkelt mand.

14 Vejledende timetal. Vejledende time tal modul 1: 108 lektioner Opstart: 4 lektioner. Projekt evaluering 8 lektioner. Eksternt oplæg 8 lektioner. Evaluering & oplæg til modul 2 4 lektioner. Projektstyring 12 lektioner. Materialelære og afprøvning 16 lektioner. Matematik og kemi 32 lektioner. Projekt 24 lektioner

15 Mellem Modul 1 og Modul 2 Kvalitetsstyring af plastproduktion. Eleven har et indgående kendskab til virksomhedens kvalitetssikrings system og kan medvirke ved daglige rutiner. Samt bidrage ved udvikling af nye kvalitetssikrings rutiner i virksomheden. Eleven har kendskab til virksomhedens eventuelle kvalitets certificeringer kan kort gøre rede for dem.

16 Modul 2, Fag og indhold Modul 2: 5 uger, 7. november december 2011 Produktion og kvalitet. Produktionsfremmende metoder indenfor dansk plastindustri Kvalitetsstyring af plastproduktion Plastproduktionsplanlægning. Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion Økonomi og forretningsforståelse

17 Produktionsfremmende metoder indenfor dansk plastindustri Eleven kender til forskellige produktionsfremmende metodiker. - Eleven kender til filosofien bag disse metodikker. - Eleven kan anvende produktionsfremmende metodikker på avanceret niveau, og sikre anvendelse af disse i samarbejde med kunder kollegaer og leverandører med produktions optimering for øje.

18 Produktionsfremmende metoder indenfor dansk plastindustri Læringsaktiviteter: Historisk perspektiv fra Ford til Toyota Lean Just in time

19 Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion Eleven kan anvende en systematisk tilgang til problemløsning. Eleven kan med baggrund i plastindustriel produktions viden opstille fejl og løsnings evaluering af et givent problem.

20 Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion Lærings aktiviteter Virknings evaluerings systemer ved produktionsoptimering

21 Plast produktionsplanlægning Eleven kan planlægge en plastproduktion ud fra virksomhedens maskin- og udstyrskapacitet Eleven kan vurdere og igangsætte en given ordres optimale flow gennem produktionen Eleven kan kommunikere omkring en plastproduktion og resultaterne heraf Eleven kan instruere andre i at igangsætte, gennemføre og afslutte en plastproduktion

22 Plast produktionsplanlægning. Læringsaktiviteter: ERP Enterprise Ressource Planning. Elektronisk produktionsplanlægning

23 Økonomi og forretningsforståelse Eleven kan, ud fra nøgletal, udføre for- og efterkalkulation for en given plastproduktion samt vurdere aktuelle salgspriser Eleven er bekendt med forskellige modeller for opbygning af organisationen på en plastvirksomhed Eleven har viden om mulighederne for, og lovgivningen omkring, iværksætteri og start af egen virksomhed

24 Økonomi & forretningsforståelse Læringsaktiviteter: For & efter kalkulationer Energioptimering med økonomisk fokus Organisation Nøgle tal, Forretningsforståelse, virksomhedsøkonomi. Iværksætteri.

25 Projekt Modul 2. Modul 2 bindes sammen og afsluttes med et projekt. Projekt: Eksempelvis Case opgave Den skæve fabrik Eleven inddrager en eller flere relevante problemstillinger fra egen virksomhed der afspejler sig i forhold til pensum på modul 2 og demonstrerer opnåede færdigheder indenfor området, der udarbejdes en projektrapport.

26 Modul 2. Områdefag og læringsaktiviteter suppleres med eksternt oplæg fra Lean konsulent eller lign ressource person fra plast industrien Vejledende timetal: 180 lektioner. Opstart: 4 lektioner. Projekt evaluering 8 lektioner. Eksternt oplæg 8 lektioner. Evaluering & oplæg til modul 3 4 lektioner. Projekt 24 lektioner. Produktionsfremmende metoder 40 lektioner Plast produktionsplanlægning 32 lektioner Systematisk problemløsning 32 lektioner Økonomi og forretningsforståelse 28 lektioner

27 Mellem Modul 2 og Modul 3 Produktions fremmende metoder indenfor Dansk plast industri. Eleven kan igennem sit kendskab til produktionsfremmende metodikker og værktøjer medvirke ved virksomhedens vedligeholdelse eller implementering af disse. Eleven kan udvise forståelse for anvendelsen af produktionsfremmende metoder og værktøjers indflydelse på salgspris og fremstillings omkostninger. Systematisk problemløsning indenfor dansk plastindustriel produktion. Eleven har et dybdegående kendskab til virksomhedens forarbejdningsprocesser og kan med den baggrund arbejde analytisk fra fejl til løsning og udføre systematisk fejlretning.

28 Modul 3 5 uger, 10. april maj 2012 R/D udvikling og innovation. Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere.

29 Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere Eleven kan på højt plastfagligt niveau kommunikere internt og eksternt omkring en plastproduktion Eleven kan komme med forslag til optimering af en plastproduktion ud fra procestekniske parametre Eleven kan indgå i udviklingsprojekter og påtage sig rollen som projektleder

30 Kommunikation mellem afdelinger, kunder & samarbejdspartnere. Lærings aktiviteter: Teknisk dokumentation; CAD, instruktions blade, produktbeskrivelser, præsentations teknik. Projektstyrings redskaber ; Gant kort, introduktion til IT projektstyrings programmer eks. Project kickstart, MS projekt

31 Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme - Eleven har dybdegående kendskab til værktøjsopbygning og kan formidle denne viden i en dialog med kollegaer og samarbejdspartnere. - Eleven kan konstruere simple støbeforme, samt gøre rede for hensigtsmæssig emnekonstruktion og med den baggrund agere sparrings partner og bindeled mellem produktion og udvikling.

32 Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme Læringsaktiviteter: Solid Works Formkonstruktions teori generelt. Dybdegående konstruktions teori i forbindelse med konstruktion af støbeforme; dimensionering, værktøjs balancering, svind, slip. Relevant matematik i forbindelse med dimensionering af: Snap, film & pres forbindelser samt tandhjul. Mouldflow. Innovations processer i forbindelse med emne design og hensigtsmæssig konstruktion.

33 Kvalitetsstyring af plastproduktion Eleven har kendskab til forskellig kvalitet styringssystemer. Eleven kan indsamle og analysere data vedr. produktions kvalitet. Eleven kan medvirke ved udvikling af firmaets kvalitetssystem. Eleven kan udføre relevant dokumentation i forhold givne kvalitetsstyringssystemer.

34 Kvalitetsstyring af plastproduktion Læringsaktiviteter: SIX SIGMA herunder SPC, stikprøve kontrol, standard afvigelser, 0-serie. Introduktion til Q- certificering i Dansk plastindustri. Plast & Miljø. Områdefag og læringsaktiviteter suppleres med eksternt oplæg fra : Indlæg a) vedr. konstruktion fra eks. Hasco, Strack Norma, Mouldmaster eller lign. Indlæg b) vedr. kommunikation og præsentationsteknik.

35 Modul 3. Projekt Læringsaktiviteter og områdefag bindes sammen og afsluttes med et projekt Eksempelvis Saft kapsel. Indhold: Konstruktion af 4 kavitets saftkapsel Ø32mm værktøj. Beregning af hængsel og snap. Teknisk dokumentation; Tegning, Gant kort, Design & Produkt beskrivelse. Der tages stilling til kvalitets styring i forhold til en given produktion af kapslen. Projektet løses i grupper. Projektet evalueres mundtligt enkelt mand.

36 Modul 3 Vejledende timetal: Opstart: Projekt evaluering Eksternt oplæg Evaluering Projekt Kommunikation m.m. Konstruktion Kvalitetsstyring 180 lektioner. 4 lektioner. 8 lektioner. 16 lektioner. 4 lektioner. 32 lektioner. 16 lektioner. 48 lektioner. 52 lektioner.

37 Mellem Modul 3 og Modul 4 Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere. Eleven kan igennem plastfaglig kommunikation agere bindeled mellem virksomhedens forskellige afdelinger, (eks. Mellem produktion og udvikling/kvalitet eller salgs afd.) Eleven skal have et dybdegående kendskab til virksomhedens standard materialer således eleven kan gøre rede for, materialernes indflydelse på emne og proces, i forhold til kollegaer og evt. kunder. Eleven er bevidst omkring forarbejdning og proces omkostninger igennem virksomhedens praksis for fastansættelse af fremstillingsomkostninger og salgspriser.

38 Modul 4 2 uger, 20. august august 2012 Internationale sammenhænge og globalisering Afslutningsprojekt og eksamen

39 Internationale sammenhænge og globalisering Eleven opnår kendskab til metoder for distribution til, og samhandel med, internationale markeder Eleven kan vurdere de økonomiske, sociale og kulturelle konsekvenserne af, at planlægge en plastproduktion, eller dele heraf, i udlandet

40 Internationale sammenhænge og globalisering Læringsaktiviteter: Outsourcing. Ny økonomi indflydelse på Dansk plastproduktion. Plast og globalisering. Internationalt og tværnationalt samarbejde.

41 Eksamens Projekt. Eleven færdiggør eksamensprojekt under vejledning.

42 Modul 4. Vejledende timetal modul 4. Opstart: 72 Lektioner. Projekt evaluering 4 lektioner. 16 lektioner. Projekt 32 lektioner. Internationale sammenhænge og Globalisering. 20 lektioner.

43 Eksamens projekt. Projekt beskrivelse: Eleven udarbejder et eksamensprojekt på baggrund af en virksomheds relateret problemstilling, hvori der inddrages og demonstreres færdigheder opnået i modul 1-4. Konkret vælges et bestemt pensum relateret fokus område som der arbejdes i dybden med. Endvidere berøres andre pensumområder i mindre omfang således der demonstreres en bred viden indenfor hele uddannelsen. Der udarbejdes en projekt rapport til dokumentation af projektet. Hver elev skal udarbejde et projekt selvstændigt. Projektet forsvares mundtligt.

44 Projekt eksempler Kvalitet - Med fokus på kvalitets optimering. Lean Med fokus på produktions optimering. Materialer optimering af materiale valg nye valg. Konstruktion Nyt produkt Problem emne optimering

45 Virksomhedens rolle i forbindelse med Afsluttende projekt Virksomheden skal være eleven behjælpelig med at finde/ udforme den rette projekt beskrivelse til elevens afsluttende projekt, under hensyn til at opgavens art er relevant og mulig i forhold til virksomhedens forretnings område, og endvidere lever op til de regler der foreligger for projektets art og omfang. Det skal endvidere tilstræbes at elevens primære arbejdsområde ligger indenfor områder der har relevans for projektet opgavens løsning.

46 Elevens forhold/vilkår Ansættelsesforhold: Der skal foreligge en uddannelsesaftale Løn Plastspecialistlærlinge aflønnes efter Industriens overenskomst og lønnen udgør pr. 1. marts 2011 på trin 5, 106,00 kr./time Indkvartering under skoleophold Er du skolehjemsberettiget indkvarteres du i enkeltværelse på det nye skolehjem. Pris 475,00 kr./uge Elever med forsørgerpligt kan bo gratis Der ydes godtgørelse for ugentlig ud- og hjemrejse efter reglerne

47 Indkvartering på skolehjem

48 Virksomhedens forhold/vilkår Forhold hvor der ikke kan opnås bonus/præmie fra AER Til elever som er uddannet som plastmager i virksomheden kan der IKKE opnås bonus og præmie. I disse tilfælde er der ej heller ny prøvetid Præmie og bonus fra AER Der udbetales præmie på 6.000,00 kr./måned i prøvetiden Efter 90 dages praktik udbetales bonus på ,00 kr. Efter 180 dages praktik udbetales igen bonus på ,00 kr. Der kan opnås bonus sideløbende med AER-refusion Skoleophold Under skoleophold ydes normal refusion fra AER 3.060,00 kr. /uge AER-refusion for voksne elever over 25 år, 4.210,00 kr./uge Voksenlærlinge over 25 år Til elever over 25 år kan søges om løntilskud på 30,00 kr./time (hvis løntilskud opnås kan der ikke samtidig opnås bonus og præmie)

49 Undervisere til Plastspecialist Plastteknikere Ingeniører (Diplom/Civil) Jurist Erhvervsrådschef Østjysk iværksættercenter Daniasamarbejdet Gæsteundervisere på hvert modul

50 Perioder for de enkelte moduler Modul 1: 3 uger, 5. sep sep Modul 2: 5 uger, 7. nov dec Modul 3: 5 uger, 10. april maj 2012 Modul 4: 2 uger, 20. aug aug

51 SPØRGSMÅL?

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere