Årsrapport Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret CFK - Folkesundhed & kvalitetsudvikling, et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Aarhus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN: Side 2

3 Forord 2012 blev året hvor Region Midtjylland indgik en ny samarbejdsaftale med Health ved Aarhus Universitet om ledelsessamarbejde mellem universitet og region (LUR). Aftalen erstatter den mere end 20 år gamle aftale mellem Aarhus Universitet og Aarhus Amt senere Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital. Under LUR er der etableret to koordinationsudvalg for henholdsvis hospitaler og folkesundhed. Intentionen er at folkesundhed, som vi tilhører, løftes på niveau med klinikken og ligeværdigt med klinikken skal være med til at løse aktuelle og kommende udfordringer omkring sundhed. Hvor man i klinikken primært er optaget af diagnostik og behandling af sygdom, og målet er symptomfrihed og overlevelse drejer folkesundhed sig primært om borgernes hverdagsliv. Et godt hverdagsliv før og efter klinik afhænger ikke kun af optimal behandling af sygdom men også af indsatser fra mange andre områder som social, arbejdsmarked, uddannelse samtidig med at det kræver indsatser fra borgerne selv og deres netværk blev året hvor rehabilitering fik endnu mere fokus og opmærksomhed i planer fra Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og mange andre. På MarselisborgCentret mærker vi en markant øget interesse for at øge kompetenceniveauet i rehabilitering på alle niveauer stor interesse for rehabiliteringsdefinitionen, ICF og forskningsgørelse af området. I vores regi har vi etableret et nationalt netværk SEVERIN der består af dygtige forskere som de næste par år har til formål at styrke forskning i rehabilitering i Danmark med speciel fokus på forskning i behovsvurdering støttet af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Intentionen med denne årsberetning er at give Jer alle et indtryk af vores aktiviteter og mange samarbejdspartnere. Mit håb er, at den vil kunne inspirere Jer til at samarbejde med os. Tak til alle medarbejdere og samarbejdspartnere i Claus Vinther Nielsen Professor Side 3

4 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, Fysioterapeut Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. I samarbejde med Nationalt Center for Arbejdsmiljø (NFA), prof. Reinar Rugulies, Esbjerg Jobcenter og Hedensted Jobcenter, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og Psykosomatik og Forskningsklinikken for Almen Medicin, lektor ph.d. Marianne Rosendal, Aarhus Universitet, Chris Jensen og Claus Vinther Nielsen. Finansieret af Trygfonden (2010). Peer-reviewed artikler Rapporter Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team care in rehabilitation: An Overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine 2012; 44: DSAM s klinisk vejledning om funktionelle symptomer og lidelser Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Censor, fysioterapeutuddannelsens 10. semester; Fysioterapeutens professionsudøvelse. København. Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, modul 10. Ergoterapeut- og Fysioterapeutuddannelsen, VIA University College, Aarhus. Andre mundtlige præsentationer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Work, Disability Prevention and Injury meeting, Holland: Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. EUPHA Conference, Malta: Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention Chris J. og Momsen AM. RevaAktiv, Odense:Vurdering af arbejdsfunktionsevne. Præsentation af ICF-modellen, Arbejdsevnemetoden og udvikling af et nyt redskab Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Symptomgruppen, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet (2011-) Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk (2007-) Side 4

5 Kursusaktivitet STATA-kursus, november Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering, Grenå, september Work Disability Prevention Injury -meeting, Groningen, okt. EUPHA-conference Malta, nov. Tilbage Til Arbejde-konference, NFA, København, dec. Forsknings- og udviklingsbevillinger Bevilling fra Trygfonden til projekt Sygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet, 3-årig, (kr ) (2010) Side 5

6 Bjarne Rose Hjortbak Konsulent, Ph.d. stud., Cand. Scient. Soc., Sygeplejerske (R.N.) Igangværende projekter Ph.d.-projekt: Det professionelle faglige skøn - en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen, Maria Appel Nissen, ph.d., lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Forventes afsluttet Undervisning Temadage om rehabilitering (forår, efterår) på MarselisborgCentret Rehabilitering, herunder behovsvurdering (suppleringsuddannelse, cand. scient. sand.), Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Kræftrehabilitering på specialuddannelse for kræftsygeplejersker, Region Midtjylland Rehabiliteringsbegrebet, Vejle Kommune Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb, særligt mhp. vurdering af behov for rehabilitering; Arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen Kursusaktivitet Studiebesøg i USA på en række hospitaler mv. (vurdering af patienters behov for rehabilitering), muliggjort med rejsestipendium fra Aalborg Universitet Deltagelse i forskernetværk omkring neurorehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering Medredaktør på ny tværfaglig lærebog om rehabilitering (Munksgaard). Forventes udgivet i 2014 Konferencedeltagelse European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium Nationale Rehabiliteringskonference, arr. af Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret og Syddansk Universitet Side 6

7 Charlotte Handberg Ph.D. studerende og konsulent, Sygeplejerske, MPH Ph.d. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, professor, cand.cur. ph.d. Kirsten Lomborg Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Health, Aarhus Universitet og seniorforsker, ekstern lektor, cand. psych. Julie Midtgaard, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet. Forventes afsluttet ultimo maj Evalueringsprojekt af Rehabiliteringsafdeling i Brønderslev en kvantitativ og kvalitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune. I samarbejde med Brønderslev Kommune: Inge Tengnagel (Leder af Sundhedsområdet), Helle Rasmussen (Leder af Forebyggelse og træning) og Bente Lund Pedersen (Afdelingsleder). Opstart: 22. februar 2011 afsluttet ultimo maj Rapporter/bøger Handberg C, Nielsen CV. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Handberg C, og Søndergaard H, Kapitel om Rehabilitering i: Bog om kronisk sygdom. Gad 2013 Undervisning Aarhus Universitet, Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 3. semester - Klinisk social medicin og rehabilitering. Undervisningsindhold: 1: Lovgivning og rettigheder 2: Hverdagsliv og levevilkår 3: Organisering af rehabiliteringsindsatsen i regioner og kommuner 4: Samarbejde på tværs af fag og sektorer, forløbsprogrammer og koordinering af indsatser. Fremlæggelse af Ph.D. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv, på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital: Afdeling D4, Stråleterapien Skejby, Stråleterapien Herning. Ph.d. kurser Preparing for the PhD course Kvalitative metoder i humanistisk sundhedsforskning Kvalitativ analyse i humanistisk sundhedsforskning Det person-centrerede sundhedsvæsen Basic Course in Health Sciences Introduktion til NVIVO Side 7

8 Rådgivning Reviewer ved Journal of Men s Health Andre mundtlige præsentationer Handberg C, Nielsen CV. Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Danmark (mundtligt oplæg): Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, Danmark (poster): Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Handberg C, Nielsen CV, Lomborg. 18th Qualitative Health Research Conference, Canada (poster): Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Konferencer Gender and Health through Life, Danmark Hverdagsrehabilitering - mellem krav om innovation, evidens og relationer, Danmark Cancer Survivorship and Cancer Rehabilitation: Revitalizing the Link. Danish Society of Psychosocial Medicine, Danmark Journal Clubs Kvalitativ Journal Club MC, Institut for Folkesundhed og MarselisborgCentret, Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet Ph.d. Seminar Institut for Folkesundhed - Sektion for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet Deltagelse i råd, udvalg, netværk Udviklingsgruppe med Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Randers Kommune fælles ansøgning Deltager i SUUF-gruppe (Sygepleje, udvikling, uddannelse og forskning), Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Miljø for Humanistisk Kræftforskning Dansk Selskab for Folkesundhed Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingsbevillinger Folkesundhed i Midten kr. Helsefonden kr. Aarhus Universitet 7.630kr. Side 8

9 Chris Jensen Ph.d., Seniorforsker Evaluering af Center for Bevægeapparatlidelser-afsluttet juli Funktionelle lidelser i TTA-projektet-afsluttes Peer-reviewed artikler Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskeletal Disorders. 2012, 13:156. (DOI: / ). Larsen EL, Nielsen CV, Jensen C. Getting the pain right: How low back pain patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. August 13, (doi: / ) Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV. Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality. BMC Public Health Aug 15;12(1):661. Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. Løvschal-Nielsen P, Vinther-Nielsen C, Jensen C. Interventioner i hverdagen. Et hverdags- og rehabiliteringsperspektiv på sygemelding og lænderyg-problem. Socialmedicin og Rehabilitering. MarselisborgCentret Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Pernille Pedersen (scient.san. speciale). Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte. Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Scand J Publ Health BMC Musculoskeletal Disorder Scand J Work Environ Health

10 Undervisning Temadag, MarselisborgCentret: Sygefravær og Arbejdsrettet rehabilitering Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention in a hospital setting in Denmark. 5th Joint European Public Health Conference. Malta Oral presentation. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Momsen AM, Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Return to work in sick-listed low-back patients with multiple somatic symptoms. 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Aarhus Oral presentation. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Multidisciplinary approach versus brief intervention. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Invited speaker. Jensen C. Return to work. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Invited speaker. Poster præsentationer Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Afholdte konferencer 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå. Forsknings- og udviklingsbevillinger Nordisk Ministerråd kr til 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå Side 10

11 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud. Ph.d.-Projekt: Udviklingen af sygefravær blandt unge(<41 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Nils Fleten, Chris Jensen. I samarbejde med: Aarhus Kommune, Nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø, Norsk socialmedicinsk netværk. Peer-reviewed artikler Vejledning Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV; "Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality"; BMC Public Health 2012, 12:661 (15 th of August 2012) Katrine Svendsen, stud.scient.san., bachelor opgave Maria Søndergaard Nielsen, stud.scient.san., bachelor opgave Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor opgave Undervisning "Arbejdsrettet rehabilitering", 3. semester på Folkesundhedsvidenskab, AU Poster præsentation EUPHA, Malta 2012; Patterns of sick leave s association with work characteristics among employees in the municipal eldercare in Denmark: A cross-sectional study Christina Malmose Stapelfeldt, MHSc 1, 2 ; Claus Vinther Nielsen, MD, PhD 1, 2 ; Niels Trolle Andersen, MSc, PhD 3 ; Line Krane, MSc 4 ; Nils Fleten, MD, PhD 4 ; Vilhelm Borg, MSc, PhD 5 ; Chris Jensen, MSc, PhD 2, 6 1. Section of Social Medicine and Rehabilitation, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark 2. Public Health and Quality Improvement, Central Denmark Region, Aarhus, Denmark 3. Section of Biostatistics, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark 4. Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, Norway 5. National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark 6. National Centre for Occupational Rehabilitation, Rauland, Norway Side 11

12 Claus Vinther Nielsen Professor, MD, Ph.d., forskningsleder Ledelses- og forskningsansvar Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabiltering, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM. CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM (fra ) (forskningsansvar) Forskningsenheden for Sygemeldte, Regionsrygcenter, RH Silkeborg (forskningsansvar). Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark. Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Faglig følgegruppe til projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup. Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft. Dansk Selskab for Almen medicin referencegruppe udarbejdelse af referenceprogram til almen praksis om funktionelle lidelser. Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College. Planlægnings- og implementeringsudvalget for bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved AU, Institut for Folkesundhed, AU Planlægningsudvalg, revision af 11. semester ny kandidatuddannelse i medicin, AU Region Midtjyllands repræsentant i Bestyrelsen for Active Institute Videnskabeligt råd Nationalt Clearingshouse for Sygepleje, Aarhus Universitet. Videnskabelig komité i Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU Leder af nationalt dansk rehabiliteringsforskningsnetværk Severin Videnskabeligt bedømmelsesudvalg Region Midtjyllands forskningsfonde for almen praksis og folkesundhed i midten. Formand for forskningsudvalget, Dansk Selskab for Folkesundhed. Peer-reviewed artikler Nielsen CV, Wind G, Risør MB. Arbejde sundhed og sygdom. Introduktion. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 16, Horsboel TA, Ladefoged de Thurah A, Nielsen B, Nielsen CV. Factors associated with work outcome for survivors from haematological malignancies a systematic literature review. European Journal of Cancer Care 2012;21(4): Petersen K, Borg T, Hounsgaard C, Nielsen CV. User involvement in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. Scand J Occup Ther Jan;19(1): Petersen K, Hounsgaard C, Borg T. Nielsen CV. Learning via participation in rehabilitation a user perspective on user involvement. Scan J Disab Res 2012;14(2): Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team care in rehabilitation: An Overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine 2012; 44: Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskeletal Disorders. 2012, 13:156. (DOI: / ).

13 Larsen EL, Nielsen CV, Jensen C. Getting the pain right: How low back pain patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. August 13, (doi: / ). Oestergaard LG, Nielsen CV, Bunger CE et al. The Effect of Early Initiation of Rehabilitation after Lumbar Spinal Fusion - A Randomized Clinical Study. Spine (Phila Pa 1976.) 2012 Oct 1;37(21): Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV. Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality. BMC Public Health Aug 15;12(1):661. Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. Løvschal-Nielsen P, Vinther-Nielsen C, Jensen C. Interventioner i hverdagen. Et hverdags- og rehabiliteringsperspektiv på sygemelding og lænderyg-problem. Socialmedicin og Rehabilitering. MarselisborgCentret Handberg C, Nielsen CV. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Andre artikler Ansvarlig for det socialmedicinske afsnit i og medforfatter af en lang række artikler under samme afsnit. Horsbøl TA, Thurah A, Nielsen B, Nielsen CV.Faktorer af betydning for arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer et systematisk review. Best Practise faglig dialog mellem specialister. 2012; 4(2); Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. Funktionsevne hos børn med CP. Fysioterapeuten nr. 1, 2012 Antologi/redaktionssamarbejde Arbejde sundhed og sygdom. Tidsskrift for Sygdom og Samfund nr (gæsteredaktør). Manniche C, Petersen T, Lauridsen HH, Wedderkopp N, Nielsen CV. In kapitel 27: Nonfarmakologisk behandling. In: Reumatologi. Pødenphant J, Jacobsen S, Manniche C, Steengaard-Pedersen K, Tarp U (ed), FADL s forlag. København Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (Ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Pernille Pedersen (scient.san. speciale). Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte. Lisa Østergaard Gregersen (Ph.d): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Bjarne Rose Hjortbak (Ph.d): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Line Krane (Ph.d.): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). Tromsø Universitet. Side 13

14 Charlotte Handberg (Ph.d): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Nanna Rolving Rasmussen (Ph.d.): Effekt og cost-effekt af en præoperativ tværfaglig kognitiv indsats til patienter der skal have foretaget en stivgørende rygoperation. I samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitetshospital. Pia Løvshal-Nielsen (Ph.d.): Børns sociale relationer i hverdagen på hospital under kræftbehandling og rehabilitering. Trine Allerslev Horsbøll (Ph.d.): Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Vibeke Lynggaard (Ph.d.): Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation. A randomized controlled parallel group study. Karen Marie Glavind (Speciallægeprojekt). Behandling af somatoforme lidelser. Et litteraturstudie. Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Scand J Publ Health, BMC Musculoskeletal Disorder, Scand J Work Environ Health Forskningsansøgninger. Trygfonden. Eksaminator: AU: Medicin/klinisk socialmedicin og rehabilitering, bachelor i folkesundhedsvidenskab. DK: folkesundhedsvidenskab. Bedømmer af to professorater i sygepleje ved AU; overlægestilling i Klinisk Socialmedicin ved Bispebjerg Hospital. Undervisning og foredrag Nielsen CV. Ansvarlig for og udøver af undervisning i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, bachelor i folkesundhedsvidenskab, medicin. Nielsen CV. International Poliokonference, Kbh. Om rehabilitering i DK. Nielsen CV. Herlev Kommune. Rehabilitering på tværs i en Kommune (1.2) Nielsen CV. Dansk Socialrådgiverforening. Temadag. Rehabilitering i praksis. København, Århus, Odense (24., 27., 30. september, 2. oktober, 5. og 10. december). Nielsen CV. KL. Kontoret for social og sundhed. Rehabilitering i DK. Kontorchefseminar (31.8). Nielsen CV. Socialstyrelsen, Odense. Oplæg: Overblik over udviklingen indenfor rehabilitering i Danmark på temadag om Specialisering Nyspecialisering - hjerneskadeområdet anno 2012 (25.9) Nielsen CV. Folketingets socialudvalg, Høring om rehabilitering, Landstingsalen (6.12) Præsentationer videnskabelige møder og konferencer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention. Work, Disability Prevention and Injury meeting, Holland. Oral. Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention. EUPHA, Malta Oral. Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Søgaard, H.J.; Jensen, C. Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. EUPHA, Malta Oral. Stapelfeldt MC, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Borg V, Jensen C. Patterns of sick leave s association with work characteristics among employees in the municipal eldercare in Denmark: A cross-sectional study. EUPHA, Malta Oral. Side 14

15 Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention in a hospital setting in Denmark. 5th Joint European Public Health Conference. Malta Oral. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Momsen AM, Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Return to work in sick-listed low-back patients with multiple somatic symptoms. 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Aarhus Oral. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Multidisciplinary approach versus brief intervention. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Oral. Handberg C, Nielsen CV. Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Danmark. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Oral. Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, Danmark (poster). Handberg C, Nielsen CV, Lomborg. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies th Qualitative Health Research Conference, Canada (poster). Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV. Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference. Jensen OK, Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Pain intensity in non-specific low back pain versus radiculopathy: Post-hoc analyses of baseline data from a randomised controlled trial. Oral. Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå. EUPHA-conference Malta, nov. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 Dansk Norsk Trygde og Socialmedicins netværk, Trondheim ( ) GRASPH Korsør ( ). Forsknings- og udviklingsbevillinger Nielsen CV. Maribo T. Nielsen JF, Nielsen CP. 3-årigt forskningsprogram for rehabilitering og sundhedstjenesteforskning. 5 projekter der er relateret til omstillingen af neurologien. Apopleksibehandling og rehabilitering i region og kommuner i Region Midtjylland. Region Midjtyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond. 4, 5 mill. Nielsen CV, Rosbøll TA. Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Kræftens Bekæmpelse kr. Rosbøll TA, Nielsen CV. Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Helsefonden kr. Handberg C, Lomborg K, Nielsen CV. Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering. Folkesundhed i Midten kr.; Helsefonden kr. Side 15

16 Elinborg Thorsteinsson Forskningsassistent, MPH, lærer Dataindsamling og databehandling i igangværende forskningsog udviklingsprojekter Projekter der udgår fra F-Ryg, RegionsRygcenter, Forskningsenhed for sygemeldte (tidligere Center for bevægeapparatlidelser),regionshospitalet Silkeborg Kortlægning af registreringspraksis i kommunerne. Telefoninterview af 18 kommuner i RM Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. Anne Mette Momsen Multiole somatic symptoms in employece with sickness absence due to non-specific low back pain. Anne Mette Momsen Socioeconomic profile 20 years after surgical treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Benny Dahl, Professor of Spine Surgery Medvirken i rapporter Handberg, C:Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune. Rådgivning Katrine Svendsen, stud.scient.san., bachelor opgave Maria Søndergaard Nielsen, stud.scient.san., bachelor opgave Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor opgave Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Repræsentant for MarselisborgCentret i det lokale medarbejderudvalg. Kursusaktivitet Arrangør af temadag om DREAM-Data samt opfølgning - i samarbejde med Datamanagement, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering, Grenå, sept. Seminar om kobling af survey- og registerdata. Danmarks Statistik LMU døgnseminar Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 16

17 Eva Ladekjær Larsen Ph.d., antropolog, mag.art. FRAP: Fasen efter Raskmelding i et Arbejdspladsperspektiv. Afsluttes Peer-reviewd artikler Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Jensen, C. Getting the pain right: how low back patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. DOI: / Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Søgaard, H.J.; Jensen, C. Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. European Journal of Public Health (Supplement oral presentations abstracts). Larsen, E.L. People and Place: The interrelated connections between interactions, behaviour, relations, perceptions and space. In: Stock, C. and Ellaway A. (eds.) Neighbourhood structure and health promotion. UK: Springer. Forthcoming Larsen, E.L.; Andersen, P.T.; Bak, C.K. (2012) Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet. Tidsskrift for Sygdom og Samfund 16: Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland Larsen, E.L.(2012) Evaluering af metodeudviklingsprojektet: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. Beskæftigelsesregion Midtjylland/CFK MarselisborgCentret Vejledning ph.d., anden uddannelse Kvalitativ vejledning: Ph.d. stud. Line Krane, Institut for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet. Præ. phd. stud. Line Hille Laursen, Forskningsmedarbejder, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Health Promotion International International Journal of Public Health Disability and Rehabilitation Side 17

18 Undervisning Temadage, MarselisborgCentret: Sociale perspektiver på rehabilitering Sygefravær og Arbejdsrettet rehabilitering Sociale perspektiver på rehabilitering Masteruddannelsen i sundhedsantropologi, Aarhus universitet: Social Eksklusion og sundhed. Bachelor, Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, modul: Rehabilitering og klinisk social medicin: Community Based Rehabilitation. Dansk Sociologikongres, januar: Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet. Andre mundtlige præsentationer Kvalitativ Journal Club, MarselisborgCentret: Fasen efter Raskmelding i et Arbejdsplads Perspektiv. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Projekt FRAP Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, seminar: workshop Sygefravær kontra sygenærvær: hvornår er TTA en god idé? 2. Nordiske Konference i Arbejdsrettet Rehabilitering: Workshop om Fasen efter raskmelding i et Arbejdspladsperspektiv. 2. Nordiske Konference i Arbejdsrettet Rehabilitering: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. WDPI, Groningen: Screening for psychiatric disorders in non-clinical settings: challenges for sickness benefit case workers EUPHA, Malta: Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. Årsmøde, Master i sundhedsantropologi, Aarhus Universitet: FRAP Inddragelse af psykiatrifaglig viden i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Poster præsentationer Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV. Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference. Afholdte konferencer 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering Konferencedeltagelse Dansk Sociologikongres 2012, Aarhus Universitet 2. Nordiske Konference Om Arbejdsrettet Rehabilitering, Grenå WDPI, Groningen, Holland EUPHA konference, Nov, Malta Side 18

19 Hanne Melchiorsen Forskningsassistent, projekt- og udviklingskonsulent, Sygeplejerske, MPH Artikler Udarbejdelse af ICF baserede redskaber til brug ved afdækning af funktionsevne hos borgere/patienter med rehabiliteringsbehov ICF og ICF-CY vejledning en dansk vejledning til brug i praksis opdateres løbende Videreudvikling af udviklingsprojekt: ICF anvendt til traumatiserede flygtninge Evaluering af rehabiliteringsforløb Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. Funktionsevne hos børn med CP. Fysioterapeuten nr. 1, 2012 Rådgivning Udvælgelse af indikatorer til evaluering af rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade i Silkeborg kommune. Se nedenstående undervisning, der i mange tilfælde er suppleret med rådgivning og vejledning. Undervisning ICF undervisning: Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus universitet Fælles skolebænk (sygeplejersker fra sygehus og hjemmepleje), VIA, Aarhus ICF undervisning/rådgivning/vejledning af tværfagligt personale: Psykiatrien på tværs. Hvidovre hospital og kommune Børneterapien, Odense kommune Fælles skolebænk, Århus kommune Sundhed og handicapafdelingen, Sønderborg kommune Genoptræning og rehabiliteringsafdelingen, Frederiksberg kommune Center for syn og hjælpemidler, MC Træningssektionen, Thisted kommune Andre mundtlige præsentationer ICF og dens anvendelsesmuligheder, temadage om rehabilitering, MarselisborgCentret Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Implementeringsgruppen vedr. hjertekarsygdom i forhold til forløbsprogrammer Workshop: Kvalificering af sagsbehandlingen over for børn og unge med funktionsnedsættelser Temadag "Strategi og handleplan for kronikerindsatsen", RM Konferencedeltagelse Multisygdom: Arrangeret af KL, maj 2012 Side 19

20 Hanne Søndergaard Sundhedsfaglig konsulent, MPH, fysioterapeut Godkendelse af ph.d. projektet Funktionsevne efter hofteprotese operation. Et follow-up studie om funktionsevne og rehabilitering hos patienter der får foretaget en primær total hoftealloplastik operation til indskrivning på phd-studiet ved det sundhedsfaglige fakultet, Aarhus Universitet. Monitorering af forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom i Region Midtjylland Artikler Sørensen H, Handberg C. Rehabilitering og mennesker med kronisk sygdom i lærebog om kronisk sygdom i samarbejde med Charlotte Handberg Bedømmelser Censor ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense på Modul 14 - Human/samfundsvidenskabelig forskningsmetode Undervisning Intern undervisning på MarselisborgCentret vedr. monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland VIA University College, Aarhus: Rehabilitering og mennesker med kronisk nyresygdom VIA University College, Aarhus: Fysisk aktivitet og mennesker med kronisk nyresygdom Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet: Undervisning i monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Folkesundhedsvidenskab, bachelorudd., Aarhus Universitet: Kronisk sygdom og forløbsprogrammer Temadag vedr. rehabilitering, MarselisborgCentret: fremlæggelse af temaet Borgerinddragelse i rehabilitering Kursusaktivitet Præsentationsteknik, afholdt af Center for Ledelse, København Konferencedeltagelse Fremlæggelse og deltagelse på flg. konferencer: Den årlige interne konference i CFK: Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Folkesundhedsdage, afholdt af Dansk Selskab for Folkesundhed: Fremlæggelse på workshop om arbejdet med monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Deltagelse på flg. konferencer: Konference om Multisygdom, arrangeret af Region Midtjylland Centrale registre inden for sundhedsforskning, Statens Institut for folkesundhed, København Side 20

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Detaljerede program 7. årlige rehabiliteringskonference 10 år efter hvidbogen; hvor er kanterne? Hvad er kursen? Mandag d. 27. oktober, Hotel Nyborgstrand Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt 1 Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt Center for Bevægeapparatlidelser Silkeborg Centralsygehus og Afdelingen for Folkesundhed,

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 1 www.regionmidtjylland.dk Forskningschef, professor Claus Vinther Nielsen Sektion for Klinisk Socialmedicin

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

EFS-forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013

EFS-forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013 EFS-forskning Nyhedsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013 Leder: Forårshilsner til alle Ergoterapifagligt Selskab for Forsknings medlemmer Nyt fra bestyrelsen: Årsmøde i

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask.

Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask. Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask. Eva Ladekjær Larsen, Antropolog PhD, Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet Baggrund Fasen efter raskmelding i

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Patientstøtte og Lokal indsats Kræftens Bekæmpelse Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Rapport fra en national arbejdsgruppe Sammenfatning Kræftens Bekæmpelse Februar

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Første danske rehabiliteringskonference: ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Helbredstilstand Eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse Omgivelsesfaktorer

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne Velkomst Formidlingsmøde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 11. marts 2011 Formidlingsmøde Forskningsprojekt:

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Fra sygdom til hverdagsliv

Fra sygdom til hverdagsliv Forskningsprogram: Fra sygdom til hverdagsliv - rehabilitering på Aarhus Universitetshospital Center for forskning i rehabilitering, Klinisk Institut Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital 2010

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN LØBESKADER SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN KAN SKADESMÆNGDEN REDUCERES? THE FOOT PRONATION GUY... RASMUS ØSTERGAARD NIELSEN Fysioterapeut, Sundhedsfaglig kandidat, Ph.D. Post Doc på Aarhus Universitet

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere