Årsrapport Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret CFK - Folkesundhed & kvalitetsudvikling, et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Aarhus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN: Side 2

3 Forord 2012 blev året hvor Region Midtjylland indgik en ny samarbejdsaftale med Health ved Aarhus Universitet om ledelsessamarbejde mellem universitet og region (LUR). Aftalen erstatter den mere end 20 år gamle aftale mellem Aarhus Universitet og Aarhus Amt senere Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital. Under LUR er der etableret to koordinationsudvalg for henholdsvis hospitaler og folkesundhed. Intentionen er at folkesundhed, som vi tilhører, løftes på niveau med klinikken og ligeværdigt med klinikken skal være med til at løse aktuelle og kommende udfordringer omkring sundhed. Hvor man i klinikken primært er optaget af diagnostik og behandling af sygdom, og målet er symptomfrihed og overlevelse drejer folkesundhed sig primært om borgernes hverdagsliv. Et godt hverdagsliv før og efter klinik afhænger ikke kun af optimal behandling af sygdom men også af indsatser fra mange andre områder som social, arbejdsmarked, uddannelse samtidig med at det kræver indsatser fra borgerne selv og deres netværk blev året hvor rehabilitering fik endnu mere fokus og opmærksomhed i planer fra Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og mange andre. På MarselisborgCentret mærker vi en markant øget interesse for at øge kompetenceniveauet i rehabilitering på alle niveauer stor interesse for rehabiliteringsdefinitionen, ICF og forskningsgørelse af området. I vores regi har vi etableret et nationalt netværk SEVERIN der består af dygtige forskere som de næste par år har til formål at styrke forskning i rehabilitering i Danmark med speciel fokus på forskning i behovsvurdering støttet af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Intentionen med denne årsberetning er at give Jer alle et indtryk af vores aktiviteter og mange samarbejdspartnere. Mit håb er, at den vil kunne inspirere Jer til at samarbejde med os. Tak til alle medarbejdere og samarbejdspartnere i Claus Vinther Nielsen Professor Side 3

4 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, Fysioterapeut Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. I samarbejde med Nationalt Center for Arbejdsmiljø (NFA), prof. Reinar Rugulies, Esbjerg Jobcenter og Hedensted Jobcenter, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og Psykosomatik og Forskningsklinikken for Almen Medicin, lektor ph.d. Marianne Rosendal, Aarhus Universitet, Chris Jensen og Claus Vinther Nielsen. Finansieret af Trygfonden (2010). Peer-reviewed artikler Rapporter Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team care in rehabilitation: An Overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine 2012; 44: DSAM s klinisk vejledning om funktionelle symptomer og lidelser Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Censor, fysioterapeutuddannelsens 10. semester; Fysioterapeutens professionsudøvelse. København. Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, modul 10. Ergoterapeut- og Fysioterapeutuddannelsen, VIA University College, Aarhus. Andre mundtlige præsentationer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Work, Disability Prevention and Injury meeting, Holland: Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. EUPHA Conference, Malta: Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention Chris J. og Momsen AM. RevaAktiv, Odense:Vurdering af arbejdsfunktionsevne. Præsentation af ICF-modellen, Arbejdsevnemetoden og udvikling af et nyt redskab Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Symptomgruppen, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet (2011-) Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk (2007-) Side 4

5 Kursusaktivitet STATA-kursus, november Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering, Grenå, september Work Disability Prevention Injury -meeting, Groningen, okt. EUPHA-conference Malta, nov. Tilbage Til Arbejde-konference, NFA, København, dec. Forsknings- og udviklingsbevillinger Bevilling fra Trygfonden til projekt Sygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet, 3-årig, (kr ) (2010) Side 5

6 Bjarne Rose Hjortbak Konsulent, Ph.d. stud., Cand. Scient. Soc., Sygeplejerske (R.N.) Igangværende projekter Ph.d.-projekt: Det professionelle faglige skøn - en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen, Maria Appel Nissen, ph.d., lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Forventes afsluttet Undervisning Temadage om rehabilitering (forår, efterår) på MarselisborgCentret Rehabilitering, herunder behovsvurdering (suppleringsuddannelse, cand. scient. sand.), Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Kræftrehabilitering på specialuddannelse for kræftsygeplejersker, Region Midtjylland Rehabiliteringsbegrebet, Vejle Kommune Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb, særligt mhp. vurdering af behov for rehabilitering; Arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen Kursusaktivitet Studiebesøg i USA på en række hospitaler mv. (vurdering af patienters behov for rehabilitering), muliggjort med rejsestipendium fra Aalborg Universitet Deltagelse i forskernetværk omkring neurorehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering Medredaktør på ny tværfaglig lærebog om rehabilitering (Munksgaard). Forventes udgivet i 2014 Konferencedeltagelse European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium Nationale Rehabiliteringskonference, arr. af Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret og Syddansk Universitet Side 6

7 Charlotte Handberg Ph.D. studerende og konsulent, Sygeplejerske, MPH Ph.d. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, professor, cand.cur. ph.d. Kirsten Lomborg Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Health, Aarhus Universitet og seniorforsker, ekstern lektor, cand. psych. Julie Midtgaard, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet. Forventes afsluttet ultimo maj Evalueringsprojekt af Rehabiliteringsafdeling i Brønderslev en kvantitativ og kvalitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune. I samarbejde med Brønderslev Kommune: Inge Tengnagel (Leder af Sundhedsområdet), Helle Rasmussen (Leder af Forebyggelse og træning) og Bente Lund Pedersen (Afdelingsleder). Opstart: 22. februar 2011 afsluttet ultimo maj Rapporter/bøger Handberg C, Nielsen CV. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Handberg C, og Søndergaard H, Kapitel om Rehabilitering i: Bog om kronisk sygdom. Gad 2013 Undervisning Aarhus Universitet, Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 3. semester - Klinisk social medicin og rehabilitering. Undervisningsindhold: 1: Lovgivning og rettigheder 2: Hverdagsliv og levevilkår 3: Organisering af rehabiliteringsindsatsen i regioner og kommuner 4: Samarbejde på tværs af fag og sektorer, forløbsprogrammer og koordinering af indsatser. Fremlæggelse af Ph.D. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv, på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital: Afdeling D4, Stråleterapien Skejby, Stråleterapien Herning. Ph.d. kurser Preparing for the PhD course Kvalitative metoder i humanistisk sundhedsforskning Kvalitativ analyse i humanistisk sundhedsforskning Det person-centrerede sundhedsvæsen Basic Course in Health Sciences Introduktion til NVIVO Side 7

8 Rådgivning Reviewer ved Journal of Men s Health Andre mundtlige præsentationer Handberg C, Nielsen CV. Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Danmark (mundtligt oplæg): Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, Danmark (poster): Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Handberg C, Nielsen CV, Lomborg. 18th Qualitative Health Research Conference, Canada (poster): Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Konferencer Gender and Health through Life, Danmark Hverdagsrehabilitering - mellem krav om innovation, evidens og relationer, Danmark Cancer Survivorship and Cancer Rehabilitation: Revitalizing the Link. Danish Society of Psychosocial Medicine, Danmark Journal Clubs Kvalitativ Journal Club MC, Institut for Folkesundhed og MarselisborgCentret, Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet Ph.d. Seminar Institut for Folkesundhed - Sektion for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet Deltagelse i råd, udvalg, netværk Udviklingsgruppe med Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Randers Kommune fælles ansøgning Deltager i SUUF-gruppe (Sygepleje, udvikling, uddannelse og forskning), Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Miljø for Humanistisk Kræftforskning Dansk Selskab for Folkesundhed Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingsbevillinger Folkesundhed i Midten kr. Helsefonden kr. Aarhus Universitet 7.630kr. Side 8

9 Chris Jensen Ph.d., Seniorforsker Evaluering af Center for Bevægeapparatlidelser-afsluttet juli Funktionelle lidelser i TTA-projektet-afsluttes Peer-reviewed artikler Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskeletal Disorders. 2012, 13:156. (DOI: / ). Larsen EL, Nielsen CV, Jensen C. Getting the pain right: How low back pain patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. August 13, (doi: / ) Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV. Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality. BMC Public Health Aug 15;12(1):661. Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. Løvschal-Nielsen P, Vinther-Nielsen C, Jensen C. Interventioner i hverdagen. Et hverdags- og rehabiliteringsperspektiv på sygemelding og lænderyg-problem. Socialmedicin og Rehabilitering. MarselisborgCentret Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Pernille Pedersen (scient.san. speciale). Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte. Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Scand J Publ Health BMC Musculoskeletal Disorder Scand J Work Environ Health

10 Undervisning Temadag, MarselisborgCentret: Sygefravær og Arbejdsrettet rehabilitering Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention in a hospital setting in Denmark. 5th Joint European Public Health Conference. Malta Oral presentation. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Momsen AM, Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Return to work in sick-listed low-back patients with multiple somatic symptoms. 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Aarhus Oral presentation. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Multidisciplinary approach versus brief intervention. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Invited speaker. Jensen C. Return to work. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Invited speaker. Poster præsentationer Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Afholdte konferencer 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå. Forsknings- og udviklingsbevillinger Nordisk Ministerråd kr til 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå Side 10

11 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud. Ph.d.-Projekt: Udviklingen af sygefravær blandt unge(<41 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Nils Fleten, Chris Jensen. I samarbejde med: Aarhus Kommune, Nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø, Norsk socialmedicinsk netværk. Peer-reviewed artikler Vejledning Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV; "Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality"; BMC Public Health 2012, 12:661 (15 th of August 2012) Katrine Svendsen, stud.scient.san., bachelor opgave Maria Søndergaard Nielsen, stud.scient.san., bachelor opgave Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor opgave Undervisning "Arbejdsrettet rehabilitering", 3. semester på Folkesundhedsvidenskab, AU Poster præsentation EUPHA, Malta 2012; Patterns of sick leave s association with work characteristics among employees in the municipal eldercare in Denmark: A cross-sectional study Christina Malmose Stapelfeldt, MHSc 1, 2 ; Claus Vinther Nielsen, MD, PhD 1, 2 ; Niels Trolle Andersen, MSc, PhD 3 ; Line Krane, MSc 4 ; Nils Fleten, MD, PhD 4 ; Vilhelm Borg, MSc, PhD 5 ; Chris Jensen, MSc, PhD 2, 6 1. Section of Social Medicine and Rehabilitation, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark 2. Public Health and Quality Improvement, Central Denmark Region, Aarhus, Denmark 3. Section of Biostatistics, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark 4. Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, Norway 5. National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark 6. National Centre for Occupational Rehabilitation, Rauland, Norway Side 11

12 Claus Vinther Nielsen Professor, MD, Ph.d., forskningsleder Ledelses- og forskningsansvar Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabiltering, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM. CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM (fra ) (forskningsansvar) Forskningsenheden for Sygemeldte, Regionsrygcenter, RH Silkeborg (forskningsansvar). Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark. Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Faglig følgegruppe til projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup. Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft. Dansk Selskab for Almen medicin referencegruppe udarbejdelse af referenceprogram til almen praksis om funktionelle lidelser. Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College. Planlægnings- og implementeringsudvalget for bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved AU, Institut for Folkesundhed, AU Planlægningsudvalg, revision af 11. semester ny kandidatuddannelse i medicin, AU Region Midtjyllands repræsentant i Bestyrelsen for Active Institute Videnskabeligt råd Nationalt Clearingshouse for Sygepleje, Aarhus Universitet. Videnskabelig komité i Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU Leder af nationalt dansk rehabiliteringsforskningsnetværk Severin Videnskabeligt bedømmelsesudvalg Region Midtjyllands forskningsfonde for almen praksis og folkesundhed i midten. Formand for forskningsudvalget, Dansk Selskab for Folkesundhed. Peer-reviewed artikler Nielsen CV, Wind G, Risør MB. Arbejde sundhed og sygdom. Introduktion. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 16, Horsboel TA, Ladefoged de Thurah A, Nielsen B, Nielsen CV. Factors associated with work outcome for survivors from haematological malignancies a systematic literature review. European Journal of Cancer Care 2012;21(4): Petersen K, Borg T, Hounsgaard C, Nielsen CV. User involvement in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. Scand J Occup Ther Jan;19(1): Petersen K, Hounsgaard C, Borg T. Nielsen CV. Learning via participation in rehabilitation a user perspective on user involvement. Scan J Disab Res 2012;14(2): Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team care in rehabilitation: An Overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine 2012; 44: Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskeletal Disorders. 2012, 13:156. (DOI: / ).

13 Larsen EL, Nielsen CV, Jensen C. Getting the pain right: How low back pain patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. August 13, (doi: / ). Oestergaard LG, Nielsen CV, Bunger CE et al. The Effect of Early Initiation of Rehabilitation after Lumbar Spinal Fusion - A Randomized Clinical Study. Spine (Phila Pa 1976.) 2012 Oct 1;37(21): Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV. Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality. BMC Public Health Aug 15;12(1):661. Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. Løvschal-Nielsen P, Vinther-Nielsen C, Jensen C. Interventioner i hverdagen. Et hverdags- og rehabiliteringsperspektiv på sygemelding og lænderyg-problem. Socialmedicin og Rehabilitering. MarselisborgCentret Handberg C, Nielsen CV. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Andre artikler Ansvarlig for det socialmedicinske afsnit i og medforfatter af en lang række artikler under samme afsnit. Horsbøl TA, Thurah A, Nielsen B, Nielsen CV.Faktorer af betydning for arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer et systematisk review. Best Practise faglig dialog mellem specialister. 2012; 4(2); Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. Funktionsevne hos børn med CP. Fysioterapeuten nr. 1, 2012 Antologi/redaktionssamarbejde Arbejde sundhed og sygdom. Tidsskrift for Sygdom og Samfund nr (gæsteredaktør). Manniche C, Petersen T, Lauridsen HH, Wedderkopp N, Nielsen CV. In kapitel 27: Nonfarmakologisk behandling. In: Reumatologi. Pødenphant J, Jacobsen S, Manniche C, Steengaard-Pedersen K, Tarp U (ed), FADL s forlag. København Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (Ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Pernille Pedersen (scient.san. speciale). Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte. Lisa Østergaard Gregersen (Ph.d): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Bjarne Rose Hjortbak (Ph.d): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Line Krane (Ph.d.): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). Tromsø Universitet. Side 13

14 Charlotte Handberg (Ph.d): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Nanna Rolving Rasmussen (Ph.d.): Effekt og cost-effekt af en præoperativ tværfaglig kognitiv indsats til patienter der skal have foretaget en stivgørende rygoperation. I samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitetshospital. Pia Løvshal-Nielsen (Ph.d.): Børns sociale relationer i hverdagen på hospital under kræftbehandling og rehabilitering. Trine Allerslev Horsbøll (Ph.d.): Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Vibeke Lynggaard (Ph.d.): Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation. A randomized controlled parallel group study. Karen Marie Glavind (Speciallægeprojekt). Behandling af somatoforme lidelser. Et litteraturstudie. Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Scand J Publ Health, BMC Musculoskeletal Disorder, Scand J Work Environ Health Forskningsansøgninger. Trygfonden. Eksaminator: AU: Medicin/klinisk socialmedicin og rehabilitering, bachelor i folkesundhedsvidenskab. DK: folkesundhedsvidenskab. Bedømmer af to professorater i sygepleje ved AU; overlægestilling i Klinisk Socialmedicin ved Bispebjerg Hospital. Undervisning og foredrag Nielsen CV. Ansvarlig for og udøver af undervisning i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, bachelor i folkesundhedsvidenskab, medicin. Nielsen CV. International Poliokonference, Kbh. Om rehabilitering i DK. Nielsen CV. Herlev Kommune. Rehabilitering på tværs i en Kommune (1.2) Nielsen CV. Dansk Socialrådgiverforening. Temadag. Rehabilitering i praksis. København, Århus, Odense (24., 27., 30. september, 2. oktober, 5. og 10. december). Nielsen CV. KL. Kontoret for social og sundhed. Rehabilitering i DK. Kontorchefseminar (31.8). Nielsen CV. Socialstyrelsen, Odense. Oplæg: Overblik over udviklingen indenfor rehabilitering i Danmark på temadag om Specialisering Nyspecialisering - hjerneskadeområdet anno 2012 (25.9) Nielsen CV. Folketingets socialudvalg, Høring om rehabilitering, Landstingsalen (6.12) Præsentationer videnskabelige møder og konferencer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention. Work, Disability Prevention and Injury meeting, Holland. Oral. Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention. EUPHA, Malta Oral. Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Søgaard, H.J.; Jensen, C. Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. EUPHA, Malta Oral. Stapelfeldt MC, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Borg V, Jensen C. Patterns of sick leave s association with work characteristics among employees in the municipal eldercare in Denmark: A cross-sectional study. EUPHA, Malta Oral. Side 14

15 Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention in a hospital setting in Denmark. 5th Joint European Public Health Conference. Malta Oral. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Momsen AM, Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Return to work in sick-listed low-back patients with multiple somatic symptoms. 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Aarhus Oral. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Multidisciplinary approach versus brief intervention. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Oral. Handberg C, Nielsen CV. Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Danmark. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Oral. Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, Danmark (poster). Handberg C, Nielsen CV, Lomborg. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies th Qualitative Health Research Conference, Canada (poster). Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV. Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference. Jensen OK, Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Pain intensity in non-specific low back pain versus radiculopathy: Post-hoc analyses of baseline data from a randomised controlled trial. Oral. Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå. EUPHA-conference Malta, nov. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 Dansk Norsk Trygde og Socialmedicins netværk, Trondheim ( ) GRASPH Korsør ( ). Forsknings- og udviklingsbevillinger Nielsen CV. Maribo T. Nielsen JF, Nielsen CP. 3-årigt forskningsprogram for rehabilitering og sundhedstjenesteforskning. 5 projekter der er relateret til omstillingen af neurologien. Apopleksibehandling og rehabilitering i region og kommuner i Region Midtjylland. Region Midjtyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond. 4, 5 mill. Nielsen CV, Rosbøll TA. Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Kræftens Bekæmpelse kr. Rosbøll TA, Nielsen CV. Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Helsefonden kr. Handberg C, Lomborg K, Nielsen CV. Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering. Folkesundhed i Midten kr.; Helsefonden kr. Side 15

16 Elinborg Thorsteinsson Forskningsassistent, MPH, lærer Dataindsamling og databehandling i igangværende forskningsog udviklingsprojekter Projekter der udgår fra F-Ryg, RegionsRygcenter, Forskningsenhed for sygemeldte (tidligere Center for bevægeapparatlidelser),regionshospitalet Silkeborg Kortlægning af registreringspraksis i kommunerne. Telefoninterview af 18 kommuner i RM Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. Anne Mette Momsen Multiole somatic symptoms in employece with sickness absence due to non-specific low back pain. Anne Mette Momsen Socioeconomic profile 20 years after surgical treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Benny Dahl, Professor of Spine Surgery Medvirken i rapporter Handberg, C:Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune. Rådgivning Katrine Svendsen, stud.scient.san., bachelor opgave Maria Søndergaard Nielsen, stud.scient.san., bachelor opgave Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor opgave Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Repræsentant for MarselisborgCentret i det lokale medarbejderudvalg. Kursusaktivitet Arrangør af temadag om DREAM-Data samt opfølgning - i samarbejde med Datamanagement, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering, Grenå, sept. Seminar om kobling af survey- og registerdata. Danmarks Statistik LMU døgnseminar Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 16

17 Eva Ladekjær Larsen Ph.d., antropolog, mag.art. FRAP: Fasen efter Raskmelding i et Arbejdspladsperspektiv. Afsluttes Peer-reviewd artikler Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Jensen, C. Getting the pain right: how low back patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. DOI: / Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Søgaard, H.J.; Jensen, C. Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. European Journal of Public Health (Supplement oral presentations abstracts). Larsen, E.L. People and Place: The interrelated connections between interactions, behaviour, relations, perceptions and space. In: Stock, C. and Ellaway A. (eds.) Neighbourhood structure and health promotion. UK: Springer. Forthcoming Larsen, E.L.; Andersen, P.T.; Bak, C.K. (2012) Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet. Tidsskrift for Sygdom og Samfund 16: Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland Larsen, E.L.(2012) Evaluering af metodeudviklingsprojektet: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. Beskæftigelsesregion Midtjylland/CFK MarselisborgCentret Vejledning ph.d., anden uddannelse Kvalitativ vejledning: Ph.d. stud. Line Krane, Institut for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet. Præ. phd. stud. Line Hille Laursen, Forskningsmedarbejder, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Health Promotion International International Journal of Public Health Disability and Rehabilitation Side 17

18 Undervisning Temadage, MarselisborgCentret: Sociale perspektiver på rehabilitering Sygefravær og Arbejdsrettet rehabilitering Sociale perspektiver på rehabilitering Masteruddannelsen i sundhedsantropologi, Aarhus universitet: Social Eksklusion og sundhed. Bachelor, Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, modul: Rehabilitering og klinisk social medicin: Community Based Rehabilitation. Dansk Sociologikongres, januar: Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet. Andre mundtlige præsentationer Kvalitativ Journal Club, MarselisborgCentret: Fasen efter Raskmelding i et Arbejdsplads Perspektiv. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Projekt FRAP Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, seminar: workshop Sygefravær kontra sygenærvær: hvornår er TTA en god idé? 2. Nordiske Konference i Arbejdsrettet Rehabilitering: Workshop om Fasen efter raskmelding i et Arbejdspladsperspektiv. 2. Nordiske Konference i Arbejdsrettet Rehabilitering: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. WDPI, Groningen: Screening for psychiatric disorders in non-clinical settings: challenges for sickness benefit case workers EUPHA, Malta: Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. Årsmøde, Master i sundhedsantropologi, Aarhus Universitet: FRAP Inddragelse af psykiatrifaglig viden i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Poster præsentationer Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV. Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference. Afholdte konferencer 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering Konferencedeltagelse Dansk Sociologikongres 2012, Aarhus Universitet 2. Nordiske Konference Om Arbejdsrettet Rehabilitering, Grenå WDPI, Groningen, Holland EUPHA konference, Nov, Malta Side 18

19 Hanne Melchiorsen Forskningsassistent, projekt- og udviklingskonsulent, Sygeplejerske, MPH Artikler Udarbejdelse af ICF baserede redskaber til brug ved afdækning af funktionsevne hos borgere/patienter med rehabiliteringsbehov ICF og ICF-CY vejledning en dansk vejledning til brug i praksis opdateres løbende Videreudvikling af udviklingsprojekt: ICF anvendt til traumatiserede flygtninge Evaluering af rehabiliteringsforløb Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. Funktionsevne hos børn med CP. Fysioterapeuten nr. 1, 2012 Rådgivning Udvælgelse af indikatorer til evaluering af rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade i Silkeborg kommune. Se nedenstående undervisning, der i mange tilfælde er suppleret med rådgivning og vejledning. Undervisning ICF undervisning: Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus universitet Fælles skolebænk (sygeplejersker fra sygehus og hjemmepleje), VIA, Aarhus ICF undervisning/rådgivning/vejledning af tværfagligt personale: Psykiatrien på tværs. Hvidovre hospital og kommune Børneterapien, Odense kommune Fælles skolebænk, Århus kommune Sundhed og handicapafdelingen, Sønderborg kommune Genoptræning og rehabiliteringsafdelingen, Frederiksberg kommune Center for syn og hjælpemidler, MC Træningssektionen, Thisted kommune Andre mundtlige præsentationer ICF og dens anvendelsesmuligheder, temadage om rehabilitering, MarselisborgCentret Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Implementeringsgruppen vedr. hjertekarsygdom i forhold til forløbsprogrammer Workshop: Kvalificering af sagsbehandlingen over for børn og unge med funktionsnedsættelser Temadag "Strategi og handleplan for kronikerindsatsen", RM Konferencedeltagelse Multisygdom: Arrangeret af KL, maj 2012 Side 19

20 Hanne Søndergaard Sundhedsfaglig konsulent, MPH, fysioterapeut Godkendelse af ph.d. projektet Funktionsevne efter hofteprotese operation. Et follow-up studie om funktionsevne og rehabilitering hos patienter der får foretaget en primær total hoftealloplastik operation til indskrivning på phd-studiet ved det sundhedsfaglige fakultet, Aarhus Universitet. Monitorering af forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom i Region Midtjylland Artikler Sørensen H, Handberg C. Rehabilitering og mennesker med kronisk sygdom i lærebog om kronisk sygdom i samarbejde med Charlotte Handberg Bedømmelser Censor ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense på Modul 14 - Human/samfundsvidenskabelig forskningsmetode Undervisning Intern undervisning på MarselisborgCentret vedr. monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland VIA University College, Aarhus: Rehabilitering og mennesker med kronisk nyresygdom VIA University College, Aarhus: Fysisk aktivitet og mennesker med kronisk nyresygdom Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet: Undervisning i monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Folkesundhedsvidenskab, bachelorudd., Aarhus Universitet: Kronisk sygdom og forløbsprogrammer Temadag vedr. rehabilitering, MarselisborgCentret: fremlæggelse af temaet Borgerinddragelse i rehabilitering Kursusaktivitet Præsentationsteknik, afholdt af Center for Ledelse, København Konferencedeltagelse Fremlæggelse og deltagelse på flg. konferencer: Den årlige interne konference i CFK: Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Folkesundhedsdage, afholdt af Dansk Selskab for Folkesundhed: Fremlæggelse på workshop om arbejdet med monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Deltagelse på flg. konferencer: Konference om Multisygdom, arrangeret af Region Midtjylland Centrale registre inden for sundhedsforskning, Statens Institut for folkesundhed, København Side 20

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

Rehabilitering når livet skal leves hele livet?

Rehabilitering når livet skal leves hele livet? Rehabilitering når livet skal leves hele livet? NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND DEN. 2. OG 3. OKTOBER 2014 I MIDDELFART ARRANGØR: DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS) Konferencen sætter

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Bæredygtighed i Implementering

Bæredygtighed i Implementering DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK ÅRSKONFERENCE 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2014 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: 1.800 kr. Tilmelding efter

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere