Årsrapport Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret CFK - Folkesundhed & kvalitetsudvikling, et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Aarhus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN: Side 2

3 Forord 2012 blev året hvor Region Midtjylland indgik en ny samarbejdsaftale med Health ved Aarhus Universitet om ledelsessamarbejde mellem universitet og region (LUR). Aftalen erstatter den mere end 20 år gamle aftale mellem Aarhus Universitet og Aarhus Amt senere Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital. Under LUR er der etableret to koordinationsudvalg for henholdsvis hospitaler og folkesundhed. Intentionen er at folkesundhed, som vi tilhører, løftes på niveau med klinikken og ligeværdigt med klinikken skal være med til at løse aktuelle og kommende udfordringer omkring sundhed. Hvor man i klinikken primært er optaget af diagnostik og behandling af sygdom, og målet er symptomfrihed og overlevelse drejer folkesundhed sig primært om borgernes hverdagsliv. Et godt hverdagsliv før og efter klinik afhænger ikke kun af optimal behandling af sygdom men også af indsatser fra mange andre områder som social, arbejdsmarked, uddannelse samtidig med at det kræver indsatser fra borgerne selv og deres netværk blev året hvor rehabilitering fik endnu mere fokus og opmærksomhed i planer fra Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og mange andre. På MarselisborgCentret mærker vi en markant øget interesse for at øge kompetenceniveauet i rehabilitering på alle niveauer stor interesse for rehabiliteringsdefinitionen, ICF og forskningsgørelse af området. I vores regi har vi etableret et nationalt netværk SEVERIN der består af dygtige forskere som de næste par år har til formål at styrke forskning i rehabilitering i Danmark med speciel fokus på forskning i behovsvurdering støttet af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Intentionen med denne årsberetning er at give Jer alle et indtryk af vores aktiviteter og mange samarbejdspartnere. Mit håb er, at den vil kunne inspirere Jer til at samarbejde med os. Tak til alle medarbejdere og samarbejdspartnere i Claus Vinther Nielsen Professor Side 3

4 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, Fysioterapeut Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. I samarbejde med Nationalt Center for Arbejdsmiljø (NFA), prof. Reinar Rugulies, Esbjerg Jobcenter og Hedensted Jobcenter, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og Psykosomatik og Forskningsklinikken for Almen Medicin, lektor ph.d. Marianne Rosendal, Aarhus Universitet, Chris Jensen og Claus Vinther Nielsen. Finansieret af Trygfonden (2010). Peer-reviewed artikler Rapporter Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team care in rehabilitation: An Overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine 2012; 44: DSAM s klinisk vejledning om funktionelle symptomer og lidelser Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Censor, fysioterapeutuddannelsens 10. semester; Fysioterapeutens professionsudøvelse. København. Undervisning Socialmedicin og rehabilitering, modul 10. Ergoterapeut- og Fysioterapeutuddannelsen, VIA University College, Aarhus. Andre mundtlige præsentationer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Work, Disability Prevention and Injury meeting, Holland: Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. EUPHA Conference, Malta: Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention Chris J. og Momsen AM. RevaAktiv, Odense:Vurdering af arbejdsfunktionsevne. Præsentation af ICF-modellen, Arbejdsevnemetoden og udvikling af et nyt redskab Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Symptomgruppen, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet (2011-) Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk (2007-) Side 4

5 Kursusaktivitet STATA-kursus, november Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering, Grenå, september Work Disability Prevention Injury -meeting, Groningen, okt. EUPHA-conference Malta, nov. Tilbage Til Arbejde-konference, NFA, København, dec. Forsknings- og udviklingsbevillinger Bevilling fra Trygfonden til projekt Sygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet, 3-årig, (kr ) (2010) Side 5

6 Bjarne Rose Hjortbak Konsulent, Ph.d. stud., Cand. Scient. Soc., Sygeplejerske (R.N.) Igangværende projekter Ph.d.-projekt: Det professionelle faglige skøn - en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen, Maria Appel Nissen, ph.d., lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Forventes afsluttet Undervisning Temadage om rehabilitering (forår, efterår) på MarselisborgCentret Rehabilitering, herunder behovsvurdering (suppleringsuddannelse, cand. scient. sand.), Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Kræftrehabilitering på specialuddannelse for kræftsygeplejersker, Region Midtjylland Rehabiliteringsbegrebet, Vejle Kommune Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb, særligt mhp. vurdering af behov for rehabilitering; Arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen Kursusaktivitet Studiebesøg i USA på en række hospitaler mv. (vurdering af patienters behov for rehabilitering), muliggjort med rejsestipendium fra Aalborg Universitet Deltagelse i forskernetværk omkring neurorehabilitering, herunder vurdering af behov for rehabilitering Medredaktør på ny tværfaglig lærebog om rehabilitering (Munksgaard). Forventes udgivet i 2014 Konferencedeltagelse European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium Nationale Rehabiliteringskonference, arr. af Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret og Syddansk Universitet Side 6

7 Charlotte Handberg Ph.D. studerende og konsulent, Sygeplejerske, MPH Ph.d. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, professor, cand.cur. ph.d. Kirsten Lomborg Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Health, Aarhus Universitet og seniorforsker, ekstern lektor, cand. psych. Julie Midtgaard, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet. Forventes afsluttet ultimo maj Evalueringsprojekt af Rehabiliteringsafdeling i Brønderslev en kvantitativ og kvalitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune. I samarbejde med Brønderslev Kommune: Inge Tengnagel (Leder af Sundhedsområdet), Helle Rasmussen (Leder af Forebyggelse og træning) og Bente Lund Pedersen (Afdelingsleder). Opstart: 22. februar 2011 afsluttet ultimo maj Rapporter/bøger Handberg C, Nielsen CV. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Handberg C, og Søndergaard H, Kapitel om Rehabilitering i: Bog om kronisk sygdom. Gad 2013 Undervisning Aarhus Universitet, Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 3. semester - Klinisk social medicin og rehabilitering. Undervisningsindhold: 1: Lovgivning og rettigheder 2: Hverdagsliv og levevilkår 3: Organisering af rehabiliteringsindsatsen i regioner og kommuner 4: Samarbejde på tværs af fag og sektorer, forløbsprogrammer og koordinering af indsatser. Fremlæggelse af Ph.D. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv, på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital: Afdeling D4, Stråleterapien Skejby, Stråleterapien Herning. Ph.d. kurser Preparing for the PhD course Kvalitative metoder i humanistisk sundhedsforskning Kvalitativ analyse i humanistisk sundhedsforskning Det person-centrerede sundhedsvæsen Basic Course in Health Sciences Introduktion til NVIVO Side 7

8 Rådgivning Reviewer ved Journal of Men s Health Andre mundtlige præsentationer Handberg C, Nielsen CV. Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Danmark (mundtligt oplæg): Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, Danmark (poster): Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Handberg C, Nielsen CV, Lomborg. 18th Qualitative Health Research Conference, Canada (poster): Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies Konferencer Gender and Health through Life, Danmark Hverdagsrehabilitering - mellem krav om innovation, evidens og relationer, Danmark Cancer Survivorship and Cancer Rehabilitation: Revitalizing the Link. Danish Society of Psychosocial Medicine, Danmark Journal Clubs Kvalitativ Journal Club MC, Institut for Folkesundhed og MarselisborgCentret, Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet Ph.d. Seminar Institut for Folkesundhed - Sektion for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet Deltagelse i råd, udvalg, netværk Udviklingsgruppe med Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Randers Kommune fælles ansøgning Deltager i SUUF-gruppe (Sygepleje, udvikling, uddannelse og forskning), Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Miljø for Humanistisk Kræftforskning Dansk Selskab for Folkesundhed Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingsbevillinger Folkesundhed i Midten kr. Helsefonden kr. Aarhus Universitet 7.630kr. Side 8

9 Chris Jensen Ph.d., Seniorforsker Evaluering af Center for Bevægeapparatlidelser-afsluttet juli Funktionelle lidelser i TTA-projektet-afsluttes Peer-reviewed artikler Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskeletal Disorders. 2012, 13:156. (DOI: / ). Larsen EL, Nielsen CV, Jensen C. Getting the pain right: How low back pain patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. August 13, (doi: / ) Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV. Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality. BMC Public Health Aug 15;12(1):661. Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. Løvschal-Nielsen P, Vinther-Nielsen C, Jensen C. Interventioner i hverdagen. Et hverdags- og rehabiliteringsperspektiv på sygemelding og lænderyg-problem. Socialmedicin og Rehabilitering. MarselisborgCentret Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Pernille Pedersen (scient.san. speciale). Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte. Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Scand J Publ Health BMC Musculoskeletal Disorder Scand J Work Environ Health

10 Undervisning Temadag, MarselisborgCentret: Sygefravær og Arbejdsrettet rehabilitering Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention in a hospital setting in Denmark. 5th Joint European Public Health Conference. Malta Oral presentation. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Momsen AM, Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Return to work in sick-listed low-back patients with multiple somatic symptoms. 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Aarhus Oral presentation. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Multidisciplinary approach versus brief intervention. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Invited speaker. Jensen C. Return to work. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Invited speaker. Poster præsentationer Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Afholdte konferencer 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå. Forsknings- og udviklingsbevillinger Nordisk Ministerråd kr til 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå Side 10

11 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d.-stud. Ph.d.-Projekt: Udviklingen af sygefravær blandt unge(<41 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Nils Fleten, Chris Jensen. I samarbejde med: Aarhus Kommune, Nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø, Norsk socialmedicinsk netværk. Peer-reviewed artikler Vejledning Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV; "Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality"; BMC Public Health 2012, 12:661 (15 th of August 2012) Katrine Svendsen, stud.scient.san., bachelor opgave Maria Søndergaard Nielsen, stud.scient.san., bachelor opgave Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor opgave Undervisning "Arbejdsrettet rehabilitering", 3. semester på Folkesundhedsvidenskab, AU Poster præsentation EUPHA, Malta 2012; Patterns of sick leave s association with work characteristics among employees in the municipal eldercare in Denmark: A cross-sectional study Christina Malmose Stapelfeldt, MHSc 1, 2 ; Claus Vinther Nielsen, MD, PhD 1, 2 ; Niels Trolle Andersen, MSc, PhD 3 ; Line Krane, MSc 4 ; Nils Fleten, MD, PhD 4 ; Vilhelm Borg, MSc, PhD 5 ; Chris Jensen, MSc, PhD 2, 6 1. Section of Social Medicine and Rehabilitation, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark 2. Public Health and Quality Improvement, Central Denmark Region, Aarhus, Denmark 3. Section of Biostatistics, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark 4. Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, Norway 5. National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark 6. National Centre for Occupational Rehabilitation, Rauland, Norway Side 11

12 Claus Vinther Nielsen Professor, MD, Ph.d., forskningsleder Ledelses- og forskningsansvar Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. MarselisborgCentret/Klinisk Socialmedicin og Rehabiltering, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM. CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM (fra ) (forskningsansvar) Forskningsenheden for Sygemeldte, Regionsrygcenter, RH Silkeborg (forskningsansvar). Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark. Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Faglig følgegruppe til projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup. Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft. Dansk Selskab for Almen medicin referencegruppe udarbejdelse af referenceprogram til almen praksis om funktionelle lidelser. Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College. Planlægnings- og implementeringsudvalget for bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved AU, Institut for Folkesundhed, AU Planlægningsudvalg, revision af 11. semester ny kandidatuddannelse i medicin, AU Region Midtjyllands repræsentant i Bestyrelsen for Active Institute Videnskabeligt råd Nationalt Clearingshouse for Sygepleje, Aarhus Universitet. Videnskabelig komité i Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU Leder af nationalt dansk rehabiliteringsforskningsnetværk Severin Videnskabeligt bedømmelsesudvalg Region Midtjyllands forskningsfonde for almen praksis og folkesundhed i midten. Formand for forskningsudvalget, Dansk Selskab for Folkesundhed. Peer-reviewed artikler Nielsen CV, Wind G, Risør MB. Arbejde sundhed og sygdom. Introduktion. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 16, Horsboel TA, Ladefoged de Thurah A, Nielsen B, Nielsen CV. Factors associated with work outcome for survivors from haematological malignancies a systematic literature review. European Journal of Cancer Care 2012;21(4): Petersen K, Borg T, Hounsgaard C, Nielsen CV. User involvement in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. Scand J Occup Ther Jan;19(1): Petersen K, Hounsgaard C, Borg T. Nielsen CV. Learning via participation in rehabilitation a user perspective on user involvement. Scan J Disab Res 2012;14(2): Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team care in rehabilitation: An Overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine 2012; 44: Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskeletal Disorders. 2012, 13:156. (DOI: / ).

13 Larsen EL, Nielsen CV, Jensen C. Getting the pain right: How low back pain patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. August 13, (doi: / ). Oestergaard LG, Nielsen CV, Bunger CE et al. The Effect of Early Initiation of Rehabilitation after Lumbar Spinal Fusion - A Randomized Clinical Study. Spine (Phila Pa 1976.) 2012 Oct 1;37(21): Stapelfeldt CM, Jensen C, Andersen NT, Fleten N, Nielsen CV. Validation of sick leave measures: self-reported sick leave and sickness benefit data from a Danish national register compared to multiple workplace-registered sick leave spells in a Danish municipality. BMC Public Health Aug 15;12(1):661. Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland. Løvschal-Nielsen P, Vinther-Nielsen C, Jensen C. Interventioner i hverdagen. Et hverdags- og rehabiliteringsperspektiv på sygemelding og lænderyg-problem. Socialmedicin og Rehabilitering. MarselisborgCentret Handberg C, Nielsen CV. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Andre artikler Ansvarlig for det socialmedicinske afsnit i og medforfatter af en lang række artikler under samme afsnit. Horsbøl TA, Thurah A, Nielsen B, Nielsen CV.Faktorer af betydning for arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer et systematisk review. Best Practise faglig dialog mellem specialister. 2012; 4(2); Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. Funktionsevne hos børn med CP. Fysioterapeuten nr. 1, 2012 Antologi/redaktionssamarbejde Arbejde sundhed og sygdom. Tidsskrift for Sygdom og Samfund nr (gæsteredaktør). Manniche C, Petersen T, Lauridsen HH, Wedderkopp N, Nielsen CV. In kapitel 27: Nonfarmakologisk behandling. In: Reumatologi. Pødenphant J, Jacobsen S, Manniche C, Steengaard-Pedersen K, Tarp U (ed), FADL s forlag. København Vejledning ph.d., anden uddannelse Christina Malmose Stapelfeldt (Ph.d.): Udvikling af Sygefravær blandt unge Pernille Pedersen (scient.san. speciale). Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte. Lisa Østergaard Gregersen (Ph.d): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Bjarne Rose Hjortbak (Ph.d): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Line Krane (Ph.d.): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). Tromsø Universitet. Side 13

14 Charlotte Handberg (Ph.d): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Nanna Rolving Rasmussen (Ph.d.): Effekt og cost-effekt af en præoperativ tværfaglig kognitiv indsats til patienter der skal have foretaget en stivgørende rygoperation. I samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitetshospital. Pia Løvshal-Nielsen (Ph.d.): Børns sociale relationer i hverdagen på hospital under kræftbehandling og rehabilitering. Trine Allerslev Horsbøll (Ph.d.): Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Vibeke Lynggaard (Ph.d.): Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation. A randomized controlled parallel group study. Karen Marie Glavind (Speciallægeprojekt). Behandling af somatoforme lidelser. Et litteraturstudie. Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Scand J Publ Health, BMC Musculoskeletal Disorder, Scand J Work Environ Health Forskningsansøgninger. Trygfonden. Eksaminator: AU: Medicin/klinisk socialmedicin og rehabilitering, bachelor i folkesundhedsvidenskab. DK: folkesundhedsvidenskab. Bedømmer af to professorater i sygepleje ved AU; overlægestilling i Klinisk Socialmedicin ved Bispebjerg Hospital. Undervisning og foredrag Nielsen CV. Ansvarlig for og udøver af undervisning i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, bachelor i folkesundhedsvidenskab, medicin. Nielsen CV. International Poliokonference, Kbh. Om rehabilitering i DK. Nielsen CV. Herlev Kommune. Rehabilitering på tværs i en Kommune (1.2) Nielsen CV. Dansk Socialrådgiverforening. Temadag. Rehabilitering i praksis. København, Århus, Odense (24., 27., 30. september, 2. oktober, 5. og 10. december). Nielsen CV. KL. Kontoret for social og sundhed. Rehabilitering i DK. Kontorchefseminar (31.8). Nielsen CV. Socialstyrelsen, Odense. Oplæg: Overblik over udviklingen indenfor rehabilitering i Danmark på temadag om Specialisering Nyspecialisering - hjerneskadeområdet anno 2012 (25.9) Nielsen CV. Folketingets socialudvalg, Høring om rehabilitering, Landstingsalen (6.12) Præsentationer videnskabelige møder og konferencer Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention. Work, Disability Prevention and Injury meeting, Holland. Oral. Momsen AM, Jensen OK, Nielsen CV, Jensen C. Multiple somatic symptoms in low back pain patients and return to work after multidisciplinary or brief intervention. EUPHA, Malta Oral. Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Søgaard, H.J.; Jensen, C. Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. EUPHA, Malta Oral. Stapelfeldt MC, Nielsen CV, Andersen NT, Krane L, Fleten N, Borg V, Jensen C. Patterns of sick leave s association with work characteristics among employees in the municipal eldercare in Denmark: A cross-sectional study. EUPHA, Malta Oral. Side 14

15 Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention in a hospital setting in Denmark. 5th Joint European Public Health Conference. Malta Oral. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Two-year follow-up in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. 2nd. Work Disability Prevention Integration Conference (WDPI). Groningen, Holland Poster. Momsen AM, Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Return to work in sick-listed low-back patients with multiple somatic symptoms. 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Aarhus Oral. Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Multidisciplinary approach versus brief intervention. 3rd biannual international pain congress. Middelburg, Holland Oral. Handberg C, Nielsen CV. Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Danmark. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune Oral. Handberg C, Nielsen CV, Lomborg K. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, Danmark (poster). Handberg C, Nielsen CV, Lomborg. Men s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies th Qualitative Health Research Conference, Canada (poster). Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV. Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference. Jensen OK, Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Pain intensity in non-specific low back pain versus radiculopathy: Post-hoc analyses of baseline data from a randomised controlled trial. Oral. Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering sep. 2012, Grenå. EUPHA-conference Malta, nov. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 Dansk Norsk Trygde og Socialmedicins netværk, Trondheim ( ) GRASPH Korsør ( ). Forsknings- og udviklingsbevillinger Nielsen CV. Maribo T. Nielsen JF, Nielsen CP. 3-årigt forskningsprogram for rehabilitering og sundhedstjenesteforskning. 5 projekter der er relateret til omstillingen af neurologien. Apopleksibehandling og rehabilitering i region og kommuner i Region Midtjylland. Region Midjtyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond. 4, 5 mill. Nielsen CV, Rosbøll TA. Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Kræftens Bekæmpelse kr. Rosbøll TA, Nielsen CV. Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer. Helsefonden kr. Handberg C, Lomborg K, Nielsen CV. Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kræftrehabilitering. Folkesundhed i Midten kr.; Helsefonden kr. Side 15

16 Elinborg Thorsteinsson Forskningsassistent, MPH, lærer Dataindsamling og databehandling i igangværende forskningsog udviklingsprojekter Projekter der udgår fra F-Ryg, RegionsRygcenter, Forskningsenhed for sygemeldte (tidligere Center for bevægeapparatlidelser),regionshospitalet Silkeborg Kortlægning af registreringspraksis i kommunerne. Telefoninterview af 18 kommuner i RM Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. Anne Mette Momsen Multiole somatic symptoms in employece with sickness absence due to non-specific low back pain. Anne Mette Momsen Socioeconomic profile 20 years after surgical treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Benny Dahl, Professor of Spine Surgery Medvirken i rapporter Handberg, C:Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune. Rådgivning Katrine Svendsen, stud.scient.san., bachelor opgave Maria Søndergaard Nielsen, stud.scient.san., bachelor opgave Birgith Engelst Grove, stud.scient.san., bachelor opgave Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Repræsentant for MarselisborgCentret i det lokale medarbejderudvalg. Kursusaktivitet Arrangør af temadag om DREAM-Data samt opfølgning - i samarbejde med Datamanagement, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Konferencedeltagelse 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering, Grenå, sept. Seminar om kobling af survey- og registerdata. Danmarks Statistik LMU døgnseminar Den årlige interne konference i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Side 16

17 Eva Ladekjær Larsen Ph.d., antropolog, mag.art. FRAP: Fasen efter Raskmelding i et Arbejdspladsperspektiv. Afsluttes Peer-reviewd artikler Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Jensen, C. Getting the pain right: how low back patients manage and express their pain experiences. Disability and Rehabilitation. DOI: / Larsen, E.L.; Nielsen, C.V.; Søgaard, H.J.; Jensen, C. Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. European Journal of Public Health (Supplement oral presentations abstracts). Larsen, E.L. People and Place: The interrelated connections between interactions, behaviour, relations, perceptions and space. In: Stock, C. and Ellaway A. (eds.) Neighbourhood structure and health promotion. UK: Springer. Forthcoming Larsen, E.L.; Andersen, P.T.; Bak, C.K. (2012) Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet. Tidsskrift for Sygdom og Samfund 16: Rapporter Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV, Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland Larsen, E.L.(2012) Evaluering af metodeudviklingsprojektet: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. Beskæftigelsesregion Midtjylland/CFK MarselisborgCentret Vejledning ph.d., anden uddannelse Kvalitativ vejledning: Ph.d. stud. Line Krane, Institut for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet. Præ. phd. stud. Line Hille Laursen, Forskningsmedarbejder, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest Bedømmelser ph.d., censor, adjunkt, lektor Reviewer: Health Promotion International International Journal of Public Health Disability and Rehabilitation Side 17

18 Undervisning Temadage, MarselisborgCentret: Sociale perspektiver på rehabilitering Sygefravær og Arbejdsrettet rehabilitering Sociale perspektiver på rehabilitering Masteruddannelsen i sundhedsantropologi, Aarhus universitet: Social Eksklusion og sundhed. Bachelor, Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet, modul: Rehabilitering og klinisk social medicin: Community Based Rehabilitation. Dansk Sociologikongres, januar: Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet. Andre mundtlige præsentationer Kvalitativ Journal Club, MarselisborgCentret: Fasen efter Raskmelding i et Arbejdsplads Perspektiv. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Projekt FRAP Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, seminar: workshop Sygefravær kontra sygenærvær: hvornår er TTA en god idé? 2. Nordiske Konference i Arbejdsrettet Rehabilitering: Workshop om Fasen efter raskmelding i et Arbejdspladsperspektiv. 2. Nordiske Konference i Arbejdsrettet Rehabilitering: Psykiatrifaglig opkvalificering af sagsbehandlere i sygedagpengesystemet. WDPI, Groningen: Screening for psychiatric disorders in non-clinical settings: challenges for sickness benefit case workers EUPHA, Malta: Early detection of common mental disorders: perceptions of stress and depression among case workers managing sickness benefit claims. Årsmøde, Master i sundhedsantropologi, Aarhus Universitet: FRAP Inddragelse af psykiatrifaglig viden i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Poster præsentationer Jensen C, Larsen EL, Jensen, OK, Nielsen CV. Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference. Afholdte konferencer 2. Nordiske konference i arbejdsrettet rehabilitering Konferencedeltagelse Dansk Sociologikongres 2012, Aarhus Universitet 2. Nordiske Konference Om Arbejdsrettet Rehabilitering, Grenå WDPI, Groningen, Holland EUPHA konference, Nov, Malta Side 18

19 Hanne Melchiorsen Forskningsassistent, projekt- og udviklingskonsulent, Sygeplejerske, MPH Artikler Udarbejdelse af ICF baserede redskaber til brug ved afdækning af funktionsevne hos borgere/patienter med rehabiliteringsbehov ICF og ICF-CY vejledning en dansk vejledning til brug i praksis opdateres løbende Videreudvikling af udviklingsprojekt: ICF anvendt til traumatiserede flygtninge Evaluering af rehabiliteringsforløb Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. Funktionsevne hos børn med CP. Fysioterapeuten nr. 1, 2012 Rådgivning Udvælgelse af indikatorer til evaluering af rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade i Silkeborg kommune. Se nedenstående undervisning, der i mange tilfælde er suppleret med rådgivning og vejledning. Undervisning ICF undervisning: Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus universitet Fælles skolebænk (sygeplejersker fra sygehus og hjemmepleje), VIA, Aarhus ICF undervisning/rådgivning/vejledning af tværfagligt personale: Psykiatrien på tværs. Hvidovre hospital og kommune Børneterapien, Odense kommune Fælles skolebænk, Århus kommune Sundhed og handicapafdelingen, Sønderborg kommune Genoptræning og rehabiliteringsafdelingen, Frederiksberg kommune Center for syn og hjælpemidler, MC Træningssektionen, Thisted kommune Andre mundtlige præsentationer ICF og dens anvendelsesmuligheder, temadage om rehabilitering, MarselisborgCentret Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk Implementeringsgruppen vedr. hjertekarsygdom i forhold til forløbsprogrammer Workshop: Kvalificering af sagsbehandlingen over for børn og unge med funktionsnedsættelser Temadag "Strategi og handleplan for kronikerindsatsen", RM Konferencedeltagelse Multisygdom: Arrangeret af KL, maj 2012 Side 19

20 Hanne Søndergaard Sundhedsfaglig konsulent, MPH, fysioterapeut Godkendelse af ph.d. projektet Funktionsevne efter hofteprotese operation. Et follow-up studie om funktionsevne og rehabilitering hos patienter der får foretaget en primær total hoftealloplastik operation til indskrivning på phd-studiet ved det sundhedsfaglige fakultet, Aarhus Universitet. Monitorering af forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom i Region Midtjylland Artikler Sørensen H, Handberg C. Rehabilitering og mennesker med kronisk sygdom i lærebog om kronisk sygdom i samarbejde med Charlotte Handberg Bedømmelser Censor ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense på Modul 14 - Human/samfundsvidenskabelig forskningsmetode Undervisning Intern undervisning på MarselisborgCentret vedr. monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland VIA University College, Aarhus: Rehabilitering og mennesker med kronisk nyresygdom VIA University College, Aarhus: Fysisk aktivitet og mennesker med kronisk nyresygdom Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet: Undervisning i monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Folkesundhedsvidenskab, bachelorudd., Aarhus Universitet: Kronisk sygdom og forløbsprogrammer Temadag vedr. rehabilitering, MarselisborgCentret: fremlæggelse af temaet Borgerinddragelse i rehabilitering Kursusaktivitet Præsentationsteknik, afholdt af Center for Ledelse, København Konferencedeltagelse Fremlæggelse og deltagelse på flg. konferencer: Den årlige interne konference i CFK: Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Folkesundhedsdage, afholdt af Dansk Selskab for Folkesundhed: Fremlæggelse på workshop om arbejdet med monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Deltagelse på flg. konferencer: Konference om Multisygdom, arrangeret af Region Midtjylland Centrale registre inden for sundhedsforskning, Statens Institut for folkesundhed, København Side 20

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kræft kom godt tilbage til arbejde

Kræft kom godt tilbage til arbejde Kræft kom godt tilbage til arbejde VERDANA 14 PKT. RGB: 235-102-67 Breast Cancer Days, Aarhus Universitets Hospital, 18. maj 2017 www.defactum.dk Christina M. Stapelfeldt chrstp@rm.dk Tværsektorielt samarbejdsprojekt

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Fasen efter raskmelding

Fasen efter raskmelding Fasen efter raskmelding - i et arbejdspladsperspektiv Ladekjær Larsen E, Petersen KS, Labriola M, Nielsen CV Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2015 MarselisborgCentret CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012 Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14/12/2012 - Ekstra talepapir vedlagt) SOU alm. del Bilag 107 Offentligt Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser Oplæg møde i Uddannelsesudvalgene 4. november 2014 Søren Pedersen vicedirektør UNIVERSITY COLLEGE Området for Sundhedsuddannelser

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Projekt 31-2008-09 Reiner Rugulies & Marie Martin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA Arbejdsmiljøforskningsfondens

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011 Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvilke ergonomiske forebyggelses tiltag har effekt

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.- studerende Vejledergruppen:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

UC Diakonissestiftelsen Geriatrikursus 2016

UC Diakonissestiftelsen Geriatrikursus 2016 UC Diakonissestiftelsen Geriatrikursus 2016 5 moduler á 2 dage: 25. og 26. august 13. og 14. september 28. og 29. september 12. og 13. oktober 31. oktober og 1. november Geriatrikursus 2016 Formål: At

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af lænderygsmerter Baggrund og formål Lænderygbesvær er ifølge WHO den tilstand, som medfører flest år levet med funktionsevnenedsættelser

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Hvad ved vi Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom, og omkring

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014 UCSF Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning CIRE Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet og Herlev Hospital Mary Jarden Seniorforsker

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden

Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden Monitorering af forløb på tværs af sektorgrænser Kvalitative data og rehabiliteringspraksis Beskrivelse

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder

Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Når kommunikation på tværs af sektorer udfordres af forskellige målemetoder Seniorforsker, klinisk lektor. DEFACTUM, Region Midtjylland Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Helsingør Kommune Projektnummer/numre (jf. tilsagnsskrivelse)

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker, ph.d. Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mit foredrag 1. Udbredelse og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 Center for Kvalitet og Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 www.socialmedicin.rm.dk Faglig temadag 2011.. Center for 09.30 10.00 Hvad står for aktuelt og i fremtiden? 10.00 10.25 Hvordan kan

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan?

Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan? Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan? Hospitalsenhed Vest 10. Oktober 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker PAVI Temaer Hvad skal udvikles udfordringer for hospitalsafdelinger?

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Dette vil sige, at du ikke behøver vedlægge kursusbeskrivelse, når du søger om godkendelse. Listen kan

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED Sygeplejerske Holstebro 1. semester 95 83 87% 95 6,25 2. semester 37 35 95% 37 7,65 Modul 10: Akut og kritisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere