Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre..."

Transkript

1 SØNDERBORG

2 Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9 Handelsskole (EUD Merkantil) I dette hæfte kan du og dine forældre få overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse samt få en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i. Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. Diagrammet nedenfor viser dine valgmuligheder med henblik på valg af ungdomsuddannelse. Langt de fleste vælger at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hæftet er udarbejdet i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Der findes også andre uddannelsesmuligheder, end dem der er beskrevet i dette hæfte. Der er tale om individuelle tilrettelagte uddannelser (EGU, KUU og STU). Du kan få meget mere information om disse uddannelser ved henvendelse til UU. 10. klasses tilbuddene er heller ikke beskrevet i hæftet, men kan ligeledes uddybes ved at tage kontakt til UU. Er du år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver klar til at begynde på en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistisk, underskrevet af dig og dine forældre og du har pligt til at følge din plan. Erhvervsuddannelser på EUC Syd (EUD Teknisk) Gråsten Landbrugsskole (EUD Landbrug) Job eller videreuddannelse Social- og Sundhedsskolen Syd (EUD SOSU) Gymnasiale uddannelser generelt Alssundgymnasiet (STX) Business College Syd (HHX) Teknisk Gymnasium Sønderjylland (HTX) International Baccalaureate (IB) Erhvervsuddannelse 1½ - 5½ år EUD / EUX Faglært Almindelig eller med gymnasial eksamen (eux). Du bliver uddannet og udlært inden for et bestemt arbejdsområde og kan tage job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig. Kompetencegivende ungdomsuddannelse Afslutte 9. eller 10. klasse Gymnasial uddannelse 2-3 år HF, HHX, STX, HTX / IB Student Du bliver forberedt til at studere påen videregående uddannelse Statsskole og HF-Kursus (STX) Statsskole og HF-Kursus (HF) VUC Syd (HF)...23 Oversigt over åbent hus arrangementer...24 Vigtig beslutning at vælge ungdomsuddannelse Du påvirkes af meninger fra mange sider. Derfor er det vigtigt, at du selv indsamler så mange oplysninger som muligt, så du kan foretage din egen vurdering. Du kan sammen med dine forældre bruge hæftet her til at samle information om de forskellige uddannelser i. Brug også dit nære netværk (familie, venner, klassekammerater oa). Udover hæftet kan du også hente information andre steder. Brug evejledning evejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelser og de erhverv, de kan føre til. evejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du kan frit vælge, hvordan du vil kontakte evejledning: Du kan ringe, maile, sms e eller chatte. Du finder evejledning her: På ug.dk får du mere at vide På UddannelsesGuiden, er al information om uddannelse i Danmark samlet. Her kan både unge og forældre søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked. UU-vejledningen UU-vejlederen på din skole er naturligvis også behjælpelig, hvis du har nogle spørgsmål i forhold til uddannelserne. Giv ikke op, selv om det kan være kedeligt eller hårdt en gang i mellem. Det vigtigste er at få gennemført én uddannelse! Og frygt ikke! Du planlægger altså ikke HELE dit liv. 2 3

3 Inden du beslutter dig Til Forældre Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen fra 9. klasse. Dog kræver hf, at du har afsluttet 10. klasse. Ansøgningsfrist 1. marts Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig via På din skole vil du få en grundig orientering om, hvordan du taster dit ønske ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Din ansøgning skal være indtastet og godkendt senest 1. marts. Herefter sender din skole ansøgningen videre til uddannelsesstedet. Du skal være vurderet uddannelsesparat af din skole for at kunne søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Har du allerede indgået en uddannelsesaftale, foretages der ingen vurdering til en erhvervsuddannelse. Hvis dine forældre ikke er enige i vurderingen (ikke-uddannelsesparat), sendes din ansøgning til den uddannelsesinstitution, du har søgt ind på, som herefter vurderer, om du er uddannelsesparat. Ungdomsuddannelsesinstitutionens afgørelse om parathed skal begrundes og er gældende. Du skal være opmærksom på, at der til optagelse på en erhvervsuddannelse august er adgangskrav. Det betyder, at du skal have opnået mindst 0.2 i dansk og matematik ved prøven i 9. eller 10. klasse. Pligt til at følge en uddannelsesplan Uddannelse er vigtig! Alle mellem år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller deltage i aktiviteter, der sigter mod at blive parat til en ungdomsuddannelse. Der er mange forskellige veje til at blive parat, og i samarbejde med din UU-vejleder skal du lave en uddannelsesplan for din vej til at blive uddannelsesparat, og du har pligt til at følge din uddannelsesplan! Forældre til unge mellem år modtager en månedlig ungeydelse. Hvis du eller dine forældre ikke samarbejder med UU om at gennemføre din uddannelsesplan, kan ungeydelsen inddrages eller omlægges. Udgifter til undervisning Undervisning og bøger er gratis (det gælder dog ikke på private skoler, hvor man selv betaler for undervisningen). På de fleste uddannelser skal du regne med udgifter til fotokopier og lignende. Desuden skal du som regel selv anskaffe dig en lommeregner og visse ordbøger/ fagbøger. Det får du besked om, når du starter på din uddannelse, så vent med at anskaffe tingene til du ved, hvad du skal købe. Endvidere skal du selv dække udgifterne til eventuelle studierejser m. m. Tog eller bus til skole Går du på en ungdomsuddannelse, kan du få rabat på den daglige transport til din skole. Det sker ved, at du køber et Ungdomskort på Kortet koster 343 kr. om måneden, og du skal bestille med NemID. Er du i tvivl, så spørg din uu-vejleder eller på dit uddannelsessted. SU til årige Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra. For at kunne få SU som udeboende mens du er 18 eller 19 år, skal den normale transportvej mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl være 20 kilometer eller mere. Eller transporttiden (med bus og tog) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl skal være mere end 75 minutter, når du taster adresserne ind på rejseplanen.dk. Ventetid mellem tog og busser tæller med i de 75 minutter. SU til hjemmeboende 916 kr. /mdr. (). SU for udeboende 3786 kr. /mdr. (). Hvis dine forældre til sammen tjener mindre end kr, kan du få et tillæg til grundsatsen. Se mere på og spørg på dit uddannelsessted eller UU-center, der kan hjælpe dig med at søge SU. Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i måneden, kan du tidligst få SU fra den efterfølgende måned. Bo-muligheder Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når du starter på din ungdomsuddannelse, er der en del uddannelsesinstitutioner, som enten ligger i nærheden af et kollegium eller har tilknyttet et skolehjem eller en kostafdeling. Spørg studievejlederne på uddannelsesstedet eller din UU-vejleder om muligheder, priser og regler for SU m.v. Du kan også søge en ungdomsbolig, når du er under uddannelse. Gode uddannelsesvaner At gennemføre en uddannelse vil kræve en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du holder fokus på din plan og dit mål og lige af og til tager en kammeratlig snak med dig selv og giver dine hverdagsvaner et alvorligt eftersyn: Får du den nødvendige nattesøvn, eller er du på nettet ud på de små timer? Får du spist morgenmad, eller vælter du lige op af sengen og ud ad døren? Får du smurt madpakke, eller betaler du kassen for hurtigmad i frokostpausen? Møder du hver dag, eller tager du af og til en hjemmedag uden særlig grund? Får du lavet lektier, eller kom du lige til at lave noget andet? Har du styr på privatøkonomien, eller er der lavvande i kassen efter den 18. i hver måned? Passer du på dig selv, eller kniber det lidt med humøret eller konditionen? Er din uddannelse taber i kampen mod fritidsjob, fritidsinteresser, venner og festlige byture? Det er vigtigt, at du får en god struktur på din dagligdag og har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og hjælpe dig, når du har brug for det. Brug også din UU-vejleder, hvis du er i tvivl. Forældre til unge, der skal foretage et uddannelsesvalg, kan let føle sig i et dilemma: Skal vi som forældre blande os uden om og helt overlade uddannelsesvalget til den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke i den retning, vi selv synes, er den rigtige? Det bedste svar er, at de unge selv mener, at de har brug for støtte, og at forældrene skal være med. Undersøgelser viser, at mere end 70% af de unge henter inspiration og støtte fra både far og mor, og at forældre kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Her følger nogle råd og vink til forældre, der vil forberede sig på at blive gode medspillere. Snak med den unge Undervejs i 8., 9. og 10. klasse har de unge vejledningssamtaler med klasselæreren, en e-vejleder eller en UU-vejleder, og de deltager i forskellige vejledningsaktiviteter fx introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik. Vær med til at forberede de unge godt på samtalerne og aktiviteterne, og følg op bagefter ved at spørge til de unges indtryk og udbytte. Søg opdateret viden på nettet Uddannelsessystemet er under konstant forandring og udvikling, og uddannelser skifter løbende både navn og indhold. Informationer fra dengang man selv var ung er ofte værdiløse. Til gengæld er den nyeste viden lettere end nogen sinde at få fat på via internettet. På www. ug.dk eller på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider finder I nemt relevante og opdaterede informationer. Benyt også evejledning på nettet. Det er for alle: Elever, forældre, unge og voksne. Du finder evejledning på Deltag i arrangementer På mange skoler arrangeres særlige uddannelsesaftener for forældre og elever. Samtlige ungdomsuddannelser har åbent-hus-arrangementer typisk i januar eller februar måned. Se mere på bagsiden af dette hæfte. At komme ud på en uddannelsesinstitution og ved selvsyn opleve miljøet og snakke med elever og undervisere er en god mulighed for at få et realistisk indtryk af dagligdagen på uddannelsen. Mange forældre kender også personer i mange forskellige brancher og har derved et værdifuldt netværk, som kan give den unge personlig og realistisk vejledning om krav, arbejdsvilkår og beskæftigelsesudsigter inden for et fagområde. Vær realistisk og tænk bredt Forældre ønsker det bedste for deres børn, men vær realistisk når I sammen med jeres datter/søn vurderer uddannelsens krav til evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mange unge træffer hurtige beslutninger om valg af uddannelse for så senere at opleve, at det ikke er realistisk at gennemføre uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få uddannelsespladser til rådighed. Snak med den unge om alternativer og beslægtede uddannelsesmuligheder. Mange unge får brug for at have en plan B i baghånden. Det vigtigste er at gennemføre én uddannelse Selv om den unge ikke går i gang med drømmeuddannelsen, så er mulighederne for efterfølgende at få et godt arbejde langt bedre, når man har en uddannelse. Mange unge og voksne vil komme til at arbejde med noget andet, end de oprindeligt er uddannet til. Men en grundlæggende uddannelse er en forudsætning for, at man kan tilegne sig en nødvendig løbende efteruddannelse. Den svære overgang til voksenlivet I den livsfase, hvor en ungdomsuddannelse begynder, udsættes den unge for mange påvirkninger, forandringer og krav. Følelsen af pludselig at stå alene med ansvaret for det hele kan virke både overvældende og kaotisk. Som forældre kan man hjælpe den unge med at strukturere dagligdagen og holde fokus på uddannelsen ved at drøfte, hvad det konkret kræver af den unge: At få den nødvendige søvn. At få spist noget fornuftigt morgenmad, så kroppen og hjernen har brændstof. At få smurt madpakke, så man ikke lever af slik, chips, junkfood og cola. At møde op til undervisningen selv om man føler sig flad og uoplagt. At prioritere og finde tid til at lave lektier og forberede næste dags undervisning. At have styr på økonomi og forbrug. At fritidsinteresser, fritidsjobs og festlige byture ikke overskygger uddannelsen. At holde krop og hjerne i god form med sunde madvaner og motion. At forholde sig til de unges liv og uddannelse på en positiv og støttende måde er at vise interesse og signalere til de unge, at de betyder noget. Og det er netop den ballast og tryghed, de unge har brug for at have med i bagagen. Derfor er det forpligtende samarbejde om elevens uddannelsesplan mellem den unge, forældre, skole og UU afgørende for, at alle unge får en uddannelse eller er i job med uddannelsesperspektiv. 4 5

4 Erhvervsuddannelse generelt Erhvervsuddannelserne får en ny struktur fra 1. august De væsentligste ændringer er: De nuværende 12 indgange bliver ændret til 4 hovedområder. Grundforløbet får en fast varighed på op til 40 uger opdelt i GF1 på 20 uger (½ år) og GF2 på 20 uger (½ år). Et krav om 02 i afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse i dansk og matematik. En tidsmæssig begrænsning på adgang til GF1. En antalsmæssig begrænsning på adgang til GF2 uden praktikaftale. En forbedret uddannelsesgaranti. Faglært Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område En EUD giver dig også mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter. En EUD består dels af undervisning på skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed. Nogle EUDer er forholdsvis korte og tager mellem 1½ og 2½ år. De fleste EUDer har dog typisk en samlet uddannelsestid på ca. 4 år. Erhvervsuddannelser foregår på Tekniske skoler Landbrugsskoler Handelsskoler Social- og Sundhedsskoler Der findes 106 uddannelser fordelt på 4 hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Under hvert hovedområde udbydes forskellige fagretninger, som det enkelte uddannelsessted selv sammensætter og tilbyder. Det svarer lidt til studieretningerne på en gymnasial uddannelse, hvor man vælger fagretning efter interesse og uddannelsesønske. Du skal vælge fagretning efter et introduktionsforløb på 2 uger, hvor du bliver præsenteret for de forskellige muligheder. Du kan også tilmelde dig en fagretning, inden du starter på uddannelsen. Du skal holde øje med udbuddet af fagretninger på erhvervsskolernes egne hjemmesider. På det tidspunkt, hvor vi udarbejder dette hæfte, er de ikke beskrevet endnu. Du kan få meget mere at vide om erhvervsskolernes fagretninger, hvis du kigger på erhvervsskolernes hjemmesider, eller hvis du skal følge introforløb eller brobygning, eller hvis du deltager i åbent-hus arrangementer og på informationsmøder. Adgangskrav Uddannelsesplan Uddannelsesparathedsvurdering Mindst karakteren 02 i dansk og matematik Via søger du om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning til visse uddannelser. Har du en praktikplads på forhånd, kan du starte med at indgå en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken inden du begynder på skole. Hvem kan starte på GF1? Direkte efter 9. eller 10. klasse Senest 13 mdr. efter endt 9. eller 10. klasse (august) Hvem kan starte på GF2? Mere end 13 mdr. efter endt 9. eller 10. klasse Når du er under 25 år Efter 1 år på produktionsskole eller 1 år på en gymnasial uddannelse Har en uddannelsesaftale Begrænset antal opstart på GF2 Man kan højst starte 3 gange i alt på GF2 uden en uddannelsesaftale. Herefter kan man kun blive optaget på GF2, hvis man har en uddannelsesaftale. Har du ikke 02 i dansk og matematik Opfylder man ikke karakterkravet om 02 i afgangsprøven i dansk og matematik, har man mulighed for at gå til en optagelses- prøve på erhvervsskolen. Optagelsesprøven består af tre dele: Faglig test i dansk og matematik Optagelsessamtale Helhedsvurdering baseret på prøve og samtale Den faglige test i dansk og matematik er på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Ordblindhed Optagelseskravet om 02 i dansk og matematik gælder alle også ordblinde. Ordblinde har dog mulighed for at aflægge prøve på særlige vilkår - både ved de afsluttende prøver i folkeskolen og ved en optagelsesprøve på erhvervsuddannelsen. Man kan fx få tildelt ekstra tid til prøven og få mulighed for at benytte hjælpeprogrammer til oplæsning og ordopslag. Ordblinde kan ikke få dispensation alene på baggrund af ordblindhed. Har man indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik. GF1 den brede introduktion På de første 20 uger af grundforløbet får du en bred introduktion til erhvervsuddannelserne og de måder, du skal arbejde og Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design lære på gennem hele din erhvervsuddannelse. Du kommer til at arbejde med konkrete, praktiske opgaver og temaer, hvor du bruger viden, teknikker og færdigheder fra flere fag på samme tid. Du skal både kunne udføre praktiske arbejdsopgaver samt skriftligt kunne forklare, hvordan du udførte arbejdet og løste din opgave. Elever, der har valgt hovedområde inden for sundhed, omsorg og pædagogik, kan arbejde med emner, der handler om at planlægge, begrunde samt udføre aktiviteter, der stimulerer og bidrager til at udfylde menneskets behov samt vedligeholde ressourcer. Elever, der har valgt hovedområdet inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser, kan fx arbejde med grundlæggende metoder i madfremstilling, mens elever, der har valgt hovedområdet inden for kontor, handel og forretningsservice, fx. kan arbejde med udvikling, indretning og koncept for en ny butik. Elever, der har valgt hovedområde inden for teknologi, byggeri og transport, kan fx arbejde med tegning og konstruktion ved fremstilling af et hus. På GF1 skal du også have undervisning i grundfag, fx dansk, sundhed og samfundsforhold. Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Efter GF1 Ved afslutningen af GF1 skal du vælge, hvilken erhvervsuddannelse du senere vil have hovedforløb inden for. Der er 106 uddannelser, du kan vælge imellem, men nogle er adgangsbegrænsede og kræver en praktikplads på forhånd. GF2 uddannelsesrettet GF2, grundforløbets 2. del varer også 20 uger. Det består af undervisning, der præcis retter sig mod det hovedforløb, du har valgt. På GF2 møder du - afhængig af GF2 - nogle grundfag fra følgende fagrække: Biologi, dansk, design, erhvervsøkonomi, fremmedsprog, fysik, afsætning, informationsteknologi, kemi, matematik, naturfag, psykologi, samfundsfag, teknologi og erhvervsrettet andetsprogs-dansk. Du møder også nogle uddannelsesspecifikke fag, der kan indeholde temaer om arbejdsmiljø, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, hygiejne, iværksætteri og innovation, læring, kommunikation og samarbejde, miljø, salg og service, sundhed og praktikpladssøgning. Hvilke grundfag og erhvervsfag, du skal have og hvor mange, afhænger af den uddannelse, du har valgt. Læs mere på og på skolernes hjemmesider. Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser Ernæringsassistent 1, 3 Gastronom 1, 3 1 Trindelt Den fulde uddannelse er Trin 2, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse på Trin 1. Søg på uddannelsens navn på og se Trin 1 muligheden. 2 Adgangsbegrænsning Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for. 3 Fuld skolepraktik Skolepraktik uden adgangsbegrænsning 4 Begrænset skolepraktik Skolepraktik med adgangsbegrænsning 5 Skoleuddannelse Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale 3 år 3 år 9 mdr. Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler Personvognsmekaniker 4 år Vi driver landbrug, passer dyr, dyrker marker og skov, plejer naturen, servicere maskiner og producere fødevarer Landmand husdyr Landmand planter Landbrugsassistent Produktionsleder Virksomhedsleder Agrarøkonom/ erhvervsleder 3½ / 2½ år* 3½ / 2½ år* 2 år 5 mdr. 5 mdr. 5 mdr. Desuden grundforløb dyr planter natur til: Dyrepasser, Greenkeeper, Veterinærsygeplejerske, Gartner (produktions, væksthus og anlæg) og Skov- og Naturtekniker. *2½ år for studenter Frisør 2, 3 Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1, 4 Byggemontagetekniker 5 Bygningsmaler 3 Murer 1, 3 Skorstensfejer 1 Snedker 1, 4 Træfagenes byggeuddannelse 4 VVS-energiuddannelsen 3 4 år 3 år 8 mdr 1½ år 3½ år 3½-4 år 4 år 3½ år 3½-4 år 3½-4 år Automatik- og procesuddannelsen 1, 3 Data- og kommunikationsuddannelsen 1, 4 Elektriker 1, 4 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 4 Elektronikoperatør 4 4 år 4-5 år 4-4½ år 4 år 2 år Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Lager- og terminaluddannelsen 1, 3 Personbefordringsuddannelsen 1 Vejgodstransportuddannelsen år 3-4 år 3-4 år 1, 2, 3 Beklædningshåndværker CNC-teknikuddannelsen 1 Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen 1, 3 Teknisk designer 4 Smed 1, 3 3 år 2½ år 2 år 4-5½ år 2½-3 år Vi arbejder tæt på mennesker, der har brug for hjælp i forskellige situationer Social- og sundhedshjælperuddannelsen, trin 1 Social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 Pædagogisk assistentuddannelsen Tandklinikassistent 4 år 1 år 2 mdr. 1 år 8 mdr. 2 år 3½ mdr. 3 år 6 7

5 Særligt om EUX/EUX Business Undervisningen Undervisningen på grundforløbet består typisk af projektforløb. Projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med teoretiske og praktiske opgaver og kombinerer viden og metoder fra forskellige fagområder. Det forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret i undervisningen og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde individuelt, i grupper og med projekter. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at yde en engageret indsats. Du har medansvar for at få et godt udbytte af undervisningen. GF 2 afsluttes med en grundforløbsprøve samt evt. andre fag. Hovedforløb Når du har afsluttet grundforløbet, skal du have en praktikplads eller være optaget i skolepraktik i et praktikcenter, hvor den praktiske oplæring foregår. Vær OBS på, at ikke alle uddannelser tilbyder skolepraktik. Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder på en erhvervsskole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke teori-/praktikforløb, der er. Her kan du søge mere viden på skolernes hjemmeside. Praktik i udlandet Er du vild med at rejse, og har du lyst til at hele eller dele af din erhvervsuddannelse foregår i udlandet, kan du tilmelde dig PIU (Praktik I Udlandet). Ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til opholdet. Du skal hjem til Danmark og gennemføre dine skoleperioder. EUX - erhvervsuddannelse med studiekompetence En erhvervsuddannelse kan også tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på gymnasialt niveau. Et EUX-forløb er tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse, og indeholder forskellige, gymnasiale fag, fx i en elektrikeruddannelse, i en kontoruddannelse eller i en landbrugsuddannelse. Alle EUX-forløb skal indeholde Dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C Plus et antal grundfag - heraf mindst to fag på B-niveau Et valgfag En større skriftlig opgave Et skriftligt eksamensprojekt, hvor flere fag indgår. centrerede, for at du kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter. På EUX arbejder du anvendelsesorienteret på et gymnasialt niveau, hvor teori og praksisrettet undervisning understøtter hinanden. Der arbejdes eksperimenterende, undersøgende og reflekterende, og undervisningen på gymnasialt niveau er tonet. Den praktiske del af din erhvervsuddannelse vil være fordelt på færre forløb end i den tilsvarende, ordinære erhvervsuddannelse. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve og eksamen i de gymnasiale fag og projekter, og du får udstedt et EUX-bevis. Særligt for EUX Business EUX Business er en EUX på en handelsskole. Her gælder, at året tages særskilt umiddelbart efter GF2. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Lige studieadgang til videregående uddannelser En erhvervsuddannelse med et EUX/ EUX-Business bevis giver adgang til en videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Du får det, man kalder generel studiekompetence. Målgruppen for EUX er elever, der har teoretiske forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Hvilke uddannelser kræver EUX Business? Alle uddannelser inden for kontor og finans kræver, at eleven har taget EUX Businessforløbet. Skolepraktik Finder du ikke en praktikplads, har du - ved uddannelsesretningerne Detail, Handel og Kontor - mulighed for at gennemføre dit hovedforløb i et praktikcenter. Det kræver bl.a., at du: har gennemført grundforløbets 2. del og har bestået grundforløbsprojektet opfylder adgangskravene til hovedforløbet vurderes egnet, er geografisk og fagligt mobil, samt er aktiv praktikpladssøgende Event Trin 2 Eventkoordinator Arbejdet omfatter idéudvikling, planlægning, markedsføring, budgettering og gennemførelse af events (oplevelser) i fx butikscentre, koncerthuse eller forlys- telsesparker. Detail og Butik Trin 2 Detailhandel/butik med specialer Arbejdet er ofte meget varieret og omfatter bl.a. kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer. Salgsassistent Salgsassistent med profil Kolonial Tekstil (herre-/dametøj) Byggemarked, værktøj og beslag Boghandel Forbrugerelektronik Farvehandel Fotohandel Guld, sølv og ure Glas, porcelæn og gaveartikler Legetøj og hobbyartikler Materialhandel Møbelhandel Sport og fritid Radio/TV og multimedier Musik, video og software Sko og læderartikler Stormagasin Optik Nærbutik Kapitalkædedrift Køkken og bad Koncentrerede og længere skoleforløb Uddannelsestiden vil typisk være ½-1 år længere end den normale længde for den pågældende erhvervsuddannelse. For de fleste EUX-uddannelser vil skoleforløbene være færre, længere og mere kon- Kontor Trin 2 Kontor med specialer Arbejdet omfatter forskellige arbejdsopgaver inden for sagsbehandling, tekstbehandling, regnskabsføring, arkivering og kundekontakt. Kontor Administration Advokatsekretær Lægesekretær Offentlig administration Økonomi Revision Rejseliv Spedition og shipping Gode muligheder for praktikplads Med et EUX grundforløb har du gode muligheder for at finde en praktikplads, og erhvervsskolen kan hjælpe dig med kontakter til virksomheder, der gerne vil ansætte EUX-elever. Du kan søge om SU under grundforløbet, når du er fyldt 18 år. Finans Trin 2 Finansuddannelsen Arbejdet består i at betjene og vejlede kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsbranchen i økonomiske og forsikringsmæssige forhold. Finansassistent Bank og realkredit Liv og pension Skadesforsikring Hvilke erhvervsskoler har EUX/EUX Business? Se nærmere herom på de enkelte erhvervsuddannelsers hjemmeside eller her i hæftet under de enkelte erhvervsuddannelser. Handel Trin 2 Handelsuddannelse med specialer Arbejdet omfatter blandt andet salg og ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, markedsføring, regnskab og korrespondance. Handelsassistent, salg Auto VVS Stål Træ og byggematerialer Værktøj og værktøjsmaskiner Landbrugsmaskiner Tekstil El Dekoratør Indkøbsassistent Blomsterdekoratør Logistikassistent 8 9

6 EUD BUSINESS / EUX BUSINESS EUD TEKNISK Handelsskole EUD Business / EUX Business Erhvervsuddannelser på EUC Syd Bliv faglært til fremtiden og få et svendebrev Din erhvervsuddannelse på Handelsskolen Her udbyder vi EUD Business (tidl. HG) og EUX Business inden for kontor, handel og forretningsservice. Du får praksisnær undervisning med indblik i det erhvervsliv, som venter dig. Du oplever en stor personlig og faglig udvikling, hvor du bliver stærk til handel, afsætning, service, IT og kommunikation. Du prøver at arbejde i både butiks- og kontorøvemiljøer og får opgaver inden for butiksdrift, ledelse og planlægning, økonomi samt kommunikation. Med en erhvervsuddannelse kan du fx blive salgsassistent, butikschef, lægesekretær, kontorleder, indkøbsassistent eller event-koordinator. Andre bruger uddannelsen som springbræt til at blive selvstændig med fx egen butik eller webshop. Vælger du EUX Business, giver det dig studiekompetence på gymnasialt niveau dvs. både adgang til en erhvervsuddannelse og mulighed for at læse videre på erhvervsakademiuddannelser, universiteter eller andre videregående uddannelser. Fagretninger På Handelsskolen kan du vælge blandt følgende fagretninger: Butik og E-handel (EUD Business) Business to Business (EUD Business) Butik og E-handel (EUX Business) Business to Business (EUX Business) Administration og ledelse (EUX Business) Handel og ledelse (EUX Business) EUD Business EUD Business er for dig, som lærer bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver i øvemiljøer, og som gerne vil hurtigt ud og prøve kræfter med virkeligheden. Allerede efter et år kan du komme i praktik inden for detail, handel og event. EUX Business EUX Business er for dig, som er særligt motiveret og seriøs med din uddannelse. Måske drømmer du om hurtigt at komme ud i et job med selvstændighed og ansvar, eller du ønsker at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse, universitetet eller en anden videregående uddannelse efter din praktiktid. Du kan læse mere om uddannelserne på vores hjemmeside Undervisningen Vi vægter undervisning i virkelighedsnære miljøer meget højt, og derfor har vi et butiksværksted i kombination med et kreativt værksted. Du bliver stærk til butiksopgaver og til at arrangere events, som fx modeshow og butik i byen. De kreative undervisere inden for IT og innovation hjælper dig med at gribe dine EUD Business Grundforløb 1 (½ år) Grundforløb 2 (½ år) Hovedforløb (2 år) Detail Handel Event idéer og omsætte dem til salg. Du bliver stærk til iværksætteri, handel, web-design og E-business. Underviserne sikrer, at teorien kobles tæt sammen med det arbejde, du kommer til at udføre på din kommende arbejdsplads. Et godt studiemiljø Et skoleår består af mange spændende faglige aktiviteter, bl.a. torvedage og, speeddating med virksomheder. På det studieforberedende år, EUX Business, får du desuden tilbudt at deltage i DM i Skills samt international praktik i udlandet. På skolen bliver du en del af et spændende og dynamisk studiemiljø bl.a. gennem : Et aktivt elevråd Introduktionstur for nye elever Study Café Tutorordning i små hold Hvilke veje? Se figur. Åbent hus Lørdag 31. januar kl , Sdr. Landevej 30. Hør mere om uddannelse, få en rundvisning og mød elever og undervisere. Du har også mulighed for at komme til informationsaften onsdag 3. februar kl Se mere på EUX Business EUX (1 år) Grundforløb 1 (½ år) Grundforløb 2 (½ år) Hovedforløb (2 år) Detail Kontor Handel Event Finans EUC Syd har adresser i fire byer og udbyder ca. 50 forskellige erhvervsuddannelser (eud). Ca. halvdelen kan du begynde på i. Det kan derfor være svært at vælge den rigtige fra starten, så når du kommer direkte fra folkeskolen, skal du i første omgang kun vælge, hvilken fagretning du vil starte på. I er der 4 fagretninger: Strøm, elektronik, data og energirigtigt byggeri Sundhed og livsstil Industriel produktion og mekanik EUX Fagretninger kaldes også grundforløb 1 og giver et indblik i flere beslægtede uddannelser fx får du viden om forskellige brancher, praktikpladsmuligheder, fagudtryk og forudsætninger for at indgå på en arbejdsplads. De første to uger er intro og fagretningen varer i alt ½ år. Derefter vælger du specifikt, hvilken uddannelse du vil tage. Så går du på grundforløb 2, som også varer ½ år, og så er du klar til hovedforløbet af uddannelsen. Uanset hvilken fagretning du vælger, vil du en stor del af tiden komme til at arbejde praktisk. Det betyder, at du skal ud i de forskellige værksteder og prøve at arbejde med de materialer og de værktøjer, som hører til i fagene. Du tilmelder på optagelse.dk. Klare adgangskrav Har du afsluttet 9. eller 10. med mindst 02 i dansk og matematik kan du komme direkte ind på en eud. Det kan du også, når du har en aftale om praktikplads med en virksomhed. Ellers kan du komme til en optagelsesprøve og en samtale, så kan du blive optaget efter en helhedsvurdering. Gode jobudsigter Når du vælger en eud er udsigten til beskæftigelse rigtig god. Der er allerede mangel på faglært arbejdskraft inden for en del områder, og manglen bliver større de kommende år. Gode videreuddannelsesmuligheder Alternativt kan du altid bruge en eud til at uddanne dig videre. Mulighederne er mange og fag på højt niveau taget på din eud bliver sidestillet med højniveaufag taget i gymnasiet. Med en erhvervsuddannelse kan du derfor blive, hvad du vil. Du bestemmer selv om du vil læse videre eller gå i arbejde. EUX så behøver du ikke vælge EUX er en særlig uddannelse, fordi den kombinerer en erhvervsfaglig uddannelse med fag på niveau med gymnasiet. Så kan du gå direkte i arbejde eller du kan tage en videregående uddannelse - som en student. EUX tager 4-5½ år afhængig af, hvilken erhvervsuddannelse du vælger. Du får som udgangspunkt dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på min. C-niveau. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på vores hjemmeside eucsyd.dk. Fagretninger i : Strøm, elektronik, data og energirigtigt byggeri: Er oplagt, hvis du vil være: Datatekniker, Elektriker, Elektronikfagtekniker, Elektronikoperatør, It-supporter, Tømrer. Sundhed og livsstil: Er oplagt, hvis du vil være: Cater, Beklædningshåndværker, Ernæringsassistent, Kok, Frisør, Tandklinikassistent, Tjener. Industriel produktion og mekanik: Er oplagt, hvis du vil være: Industritekniker, Teknisk designer, Personvognsmekaniker, Industrioperatør, Smed. EUX: Mulige uddannelser i er: Automatiktekniker, Datatekniker, Elektronikfagtekniker, Industritekniker, Personvognsmekaniker, Smed, Tømrer. Du kan læse mere om fagretningerne på vores hjemmeside Videregående uddannelse Åbent hus Lørdag d. 31. januar kl Hilmar Finsens Gade

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere