Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen"

Transkript

1 Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

2 Uddannelsen giver dig den nyeste viden om sundhedsfremme og overblik over aktuel lovgiving Certificeret SundhedsKonsulent Ønsker du at arbejde med sundhedsfremme og arbejdsmiljø på arbejdspladsen, eller er du allerede i gang, men mangler redskaber og inspiration til at optimere dine kompetencer, så er uddannelsen som Certificeret SundhedsKonsulent lige det, du står og mangler. PreviaSundhed tilbyder en efteruddannelse, hvor du i koblingen mellem teori og praksis bliver klædt på til at udvikle, organisere og realisere sundhedsfremme og arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen på strategisk niveau. Målgrupper > Bachelorer og professionsbachelorer indenfor sundhedsområdet (Fysioterapeuter, Sygeplejersker, Ergoterapeuter og PB ere i Ernæring & Sundhed) > Kandidater fra sundhedsuddannelserne (Idræt, Folkesundhedsvidenskab, Medicin, Human Ernæring mv.) > HR-konsulenter, ledere eller arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmænd mv., der arbejder med sundhedsfremme og arbejdsmiljø Adgangskrav > Som minimum en mellemlang videregående uddannelse. Hvis din uddannelse ikke er indenfor det sundhedsfaglige område, må du påregne et ekstra pensum, der skal være læst inden første modul. Dette pensum dækker primært KRAMS-områderne. Bogudgifter til det ekstra pensum er ikke inkluderet i prisen. Hvad opnår du? > Redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen > Redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme > Indblik i den nyeste viden indenfor sundhedsfremme på arbejdspladsen og overblik over aktuel lovgivning > Metoder til at udvikle og realisere sundhedsprojekter på din arbejdsplads > Organisationsforståelse, herunder redskaber til at sikre, at sundhedsfremme løftes op på et strategisk niveau i virksomheden > Projektledelsesværktøjer, herunder budgetstyring og interessenthåndtering > Et netværk, hvor du har mulighed for sparring med kursister og undervisere Hvad opnår virksomheden? > En sundhedskonsulent med grundigt kendskab til og erfaring med sundhedsfremme på arbejdspladsen > En sundhedskonsulent, der kan være med til at realisere virksomhedens vision ved at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål indenfor sundhedsområdet > En sundhedskonsulent, der har viden og redskaber til at fremme medarbejdertrivsel og fastholdelse af gode medarbejdere > En sundhedskonsulent, der igennem kursusforløbet kan udvikle og optimere sundhedsfremmeindsatsen (jf. gennemgående projektopgave) Form > Der tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis og teorien kobles til din hverdag

3 Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme > Der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer > Arbejdsformen varieres undervejs. Vi vil gerne inspirere til at arbejde med forskellige læringsstile og vil løbende tilpasse undervisningen til holdet for at sikre det maksimale udbytte > Undervisningen vil være dialog- og casebaseret og gruppearbejde og sparring vil indgå som et vigtigt element. Kursusstart Se moduloversigten Varighed > Uddannelsen er opbygget omkring 9 moduler, coaching/sparring og eksamen (certificering) fordelt over et år. > Det er vigtigt at pointere, at uddannelsen er udarbejdet som et kontinuerligt forløb, hvor der lægges vægt på kompetencer til at varetage en helhedsorienteret indsats, der kan løftes til strategisk niveau. > Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsjob > Modulerne er af 2 til 3 dages varighed samt sparring og eksamen ECTS Uddannelsen tæller 20 ECTS-point. Pris > Kr moms. Prisen dækker undervisning, undervisningsmateriale, sparring, eksamen og forplejning. Betalingen kan efter ønske splittes op i 10 rater á kr moms,som betales henover undervisningsåret Sted Modul 1 afholdes som internat på Gerlev Idrætshøjskole. De resterende moduler afholdes i København og foregår i tidsrummet Eksamen (certificering) Eksamensdagene består af en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Eksamensdatoerne fremgår af moduloversigten. Den skriftlige eksamen varer 1 ½ time og består af multiple choice-test, åbne spørgsmål og en case. Den mundtlige del består af gruppearbejde,hvor gruppen skal løse en case i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder brug af konsulent- og projektledelsesværktøjer. Grupperne består af 2-4 deltagere, og man får hver især ansvaret for ¼ del af casen. Deltagerne får individuel bedømmelse. Eksamen foregår som en certificering. Assessorerne til certificeringen kommer fra forskningsmiljøet og erhvervslivet og er eksperter indenfor arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen. For at blive certificeret skal kursisten kunne dokumentere, at han eller hun arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen dvs. kunne omsætte teorien i praksis og reflektere over input fra undervisning i forhold til praksis. Kursister,der ikke er tilknyttet arbejdspladser,skal indgå i praktikforløb. Eksamen er bestået ikke bestået. Efter eksamen får kursisten en selvstændig tilbagemelding. Ved bestået eksamen uddeles certificeringsbevis, som tæller 20 ECTS point. Tilmelding > Sidste frist for tilmelding er en måned før kursusstart > Tilmeld dig på telefon eller send en mail med dine kontaktoplysninger til

4 Uddannelsen giver dig metoder til at udvikle og realisere en sundhedspolitik på din arbejdsplads Primære undervisere Mads Andreasen Mads er cand.scient i Idræt og Sundhed fra SDU. Mads har desuden en Master i Preventive and Adapted Psysical Activity fra Sportsuniversitetet i Rom samt en uddannelse som proceskonsulent. Han har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen både som udførende kompetenceperson og som rådgivende konsulent. Han benyttes som konsulent af blandt andre Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Branchemiljørådenes arbejdsmiljøsekretariat, flere danske kommuner og private virksomheder m.fl. Han har en bred undervisningserfaring, der spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Det Fynske Musikkonservatorium til underviser på Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet. Mads har skrevet flere bøger og har endvidere været med til at skrive Sundhedsstyrelsens udgivelse fra 2009: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden. Mads er uddannelsesleder og gennemgående underviser på alle 9 moduler, samt på coaching/sparring og eksamen. Mads er i dag ansat som afdelingschef i PreviaSundhed. Julie Engelund Sander Julie er cand.mag. i retorik og sprogpsykologi fra Københavns Universitet med speciale i sundhedskommunikation. Julie har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremmede tiltag på landsdækkende kampagneniveau såvel som lokalt på arbejdspladser. Julie Sander har blandt andet i en årrække arbejdet som projektleder i Kræftens Bekæmpelse, med fokus på koblingen mellem erhvervspartnerskaber og sundhedsfremme. Julie har en bred undervisningserfaring som spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Professionshøjskolen Metropols Ernærings- og Sundhedsuddannelser, kursusvirksomhed for sundhedsprofessionelle samt en lang række af foredrag til private virksomheder,kommuner og organisationer. Julie underviser i modul 1 (KRAM), 7 (Sundhedskommunikation), 8 (Sundhedsprofiler) og 9 (Fra teori til praksis) samt coaching/sparring. Julie er ansat som Chefkonsulent i PreviaSundhed. Just Bendix Justesen Just er cand.scient. i idræt, sundhed og statskundskab fra Syddansk Universitet og er desuden IPMA certificeret projektleder på C niveau. Just har arbejdet 3 år i Sundhedsstyrelsen (Center for Forebyggelse), hvor han bl.a. var projektleder for sundhedsfremme på arbejdspladsen. De sidste 4 år har Just arbejdet for Implement Consulting Group, hvor han har rådgivet virksomheder om projektledelse og strategisk arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen. Just er i dag ansat som udviklingsdirektør i PreviaSundhed. Endvidere er Just ekstern lektor på Københavns og Syddansk Universitet, hvor han underviser i Sundhedspolitik. Just underviser i Strategisk arbejde med sundhed (modul 3), Projektledelse (modul 5) og Sundhedskonsulenten i praksis (modul 6). Thomas Lundby Thomas er uddannet arbejdspsykolog og har arbejdet med organisationsforståelse og kommunikation igennem de sidste 7 år. Han har en systemteoretisk tilgang med fokus på den anerkendende kommunikation og har kernekompetencer indenfor trivsel, organisationsudvikling og sundhedsledelse. Thomas underviser i Trivselsfremme og stresshåndtering (modul 2). Kontakt Har du brug for mere information, så er du velkommen til at kontakte os: Mads Andreasen: Mail: eller på telefon: Julie Engelund Sander: Mail: eller på telefon:

5 Uddannelsen giver dig redskaber til at fremme medarbejdertrivslen på din arbejdsplads Modul 1 : 10., 11 og 12. september 2012 KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion Modul 2 : 22. og 23. oktober 2012 Trivselsfremme og stresshåndtering Modul 3 : 19. og 20. november 2012 Strategisk sundhedsfremme Modul 4 : 10. og 11. december 2012 Arbejdsmiljø og integreret sundhedsfremme Modul 5 : 5.1, 7. og 8. januar , 21. og 22. januar , 11. og 12. februar 2013 Projektledelse Modul 6 : 29., 30. og 31. oktober 2013 Sundhedskonsulenten i praksis Modul 7 : 8. og 9. april 2013 Sundhedskommunikation, adfærdsændringer, motivation og etik Modul 8 : 6. og 7. maj 2013 Sundhedsprofiler Modul 9 : 3. og 4. juni 2013 Fra teori til praksis Eksamen : 24. og 25. juni 2013 Mundtlig og skriftlig prøve samt certificering Modul 1 : KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion; Stress) Varighed: 3-dages internat (21 timer) Sted: Gerlev Idrætshøjskole Formål: Kursisterne opnår en forståelse af, hvordan arbejdet med KRAMS foregår på arbejdspladsen. Hvordan arbejdes strategisk indenfor de fire områder, og hvilke erfaringer kan man lære af? Indhold: Den nyeste viden indenfor KRAMS-områderne relateres til konkrete virksomheds-cases og gode eksempler analyseres. Internatet fungerer også som modulet, hvor vi lærer hinanden at kende og hvor hele uddannelsen præsenteres. Modul 2 : Trivselsfremme og stresshåndtering Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne opnår en fælles forståelse af begrebet stress og klædes på til at arbejde med arbejdsbetinget stress via en øget fokusering på trivsel. Desuden præsenteres kursisterne for forskningsbaseret viden, eksempler på god praksis og værktøjer til, hvad man kan gøre som personer og organisationer i arbejdet med stress og trivsel Indhold: Hvordan kan vi skabe en fælles forståelse af stress? Via modeller sættes fokus på arbejdspladsens samarbejdsrelationer og kommunikation, herunder konflikthåndtering i praksis. Der gives argumenter for og eksempler på, hvordan dialog og medarbejderinvolvering i hverdagen hjælper med at forebygge arbejdsrelateret stress.

6 Uddannelsen giver dig et netværk, hvor du har mulighed for at sparre med underviserne og de andre kursister Hvordan kan vi skabe trivsel på alle organisationens niveauer? Der gives argumenter for og eksempler på, hvad den enkelte medarbejder, gruppen af kolleger og lederen kan gøre for at fremme trivsel. Samt indføring i, hvilke politikker og strukturer der skal til på organisationsniveau for at skabe trivsel. Trivselsfremme vs. stresshåndtering - to sider af samme sag? Hvordan forstår vi stress, hvordan håndterer vi det og hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen? Via de nyeste forskningsresultater, kommer vi omkring følgende spørgsmål: Hvad er af fakta, og hvad er myter om stress, og hvordan bruger vi stressbegreberne i Danmark? Hvilke erfaringer har virksomhederne med stresshåndtering og trivselsfremme, hvad gør andre, og hvilke værktøjer kan vi bruge? Kan vi via den anerkendende tilgang (AI) lægge fokus på at øge ansvaret for trivsel, frem for at øge forsvaret for mistrivsel? Modul 3 : Strategisk sundhedsfremme Deltagerne præsenteres for forskellige metoder til at arbejde strategisk med forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder SundhedsSpiralen. Det er samtidigt et ønske for mange virksomheder at måle på sundhedsindsatserne alene og som minimum sikre ROI. For eksempel ønsker virksomheder ROI på sund kantine eller en behandlingsordning. ROI blev udviklet i starten af 1900 tallet og er forældet i dag. Virksomhederne har udviklet sig markant, samtidig med at markedet har ændret sig. Det giver ikke mening at måle på enkeltindsatser, hvis målsætningen er at arbejde strategisk med sundhed. Det er dog en mulighed for virksomhederne at udarbejde diagnoser på deres indsatser, som er en måde at måle på, om indsatsen har den effekt man ønsker. Kursisterne får samtidig en grundlæggende introduktion til virksomhedsforståelse. Modul 4 : Arbejdsmiljø og integreret sundhedsfremme Varighed: 2 dage (14 timer) Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne får indsigt i, hvad det vil sige at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det er vigtigt at kursisterne tidligt i uddannelsesforløbet kan sætte indholdet i de kommende moduler ind i denne kontekst. Indhold: De overordnede tanker omkring "det at arbejde strategisk med sundhed" introduceres. Hvordan trækker man den røde tråd mellem sundhedsfremmeindsatserne, og hvilke faktorer der spiller ind på, hvor stort et payback man får ud af sin investering. Formål: Deltagerne opnår indsigt i, hvordan arbejdsmiljø og sundhedsfremme har indflydelse på hinanden. De præsenteres for praktiske cases, hvor udfordringer ved samspillet drøftes og løsninger diskuteres. Indhold: Hvilke ledelsesmæssige udfordringer (EGA, Skifteholdsarbejde mv.) står man overfor, når virksomhedens arbejdsmiljøindsats og sundhedsfremmeinitiativer skal arbejde sammen? Hvilke brugbare værktøjer findes der til arbejdet (APV, MUS mv.)? Hvilken rolle spiller Arbejdstilsynet?

7 Uddannelsen giver dig metoder til at udvikle og realisere en sundhedspolitik på din arbejdsplads Modul 5 : Projektledelse Modul 5.3 : Projektledelse Varighed: 3 x 2 dage (48 timer) Varighed: 2 dage Formål: At give deltagerne redskaber til at udarbejde og lede projekter Formål: At give deltagerne redskaber til at lede forandringsprojekter Indhold: Målformulering, interessentanalyse, milepælsplan, ledelse, økonomistyring og projektorganisering. Indhold: Forandringsledelse, Kommunikationsplan, Konflikthåndtering, Situationsbestemt ledelse og Implementeringsprincipper. Modul 5.1 : Projektledelse Modul 6 : Sundhedskonsulenten i praksis Varighed: 2 dage Varighed: 3 dage (21 timer) Formål: At give deltagerne redskaber til at arbejde metodisk og praktisk med projekter Formål: At opnå konsulentredskaber til at udvikle og realisere arbejdet med sundhed på arbejdspladsen Indhold: Hvad er et projekt? Målformulering, Interessentanalyse, Milepælsplan, Risikoanalyse og Projektorganisering. Modul 5.2 : Projektledelse Varighed: 2 dage Formål: At give deltagerne redskaber til at lede projekter Indhold: Gruppers udvikling, feedback, spilleregler og præferencer i grupper. Præsentation af projekt for en styregruppe Indhold: Vi gennemgår konsulentens værktøjskasse, og træner den i praksis. Værktøjskassen består af: præsentationsteknik, facilitering, iscenesættelse af sig selv og sundhedsprojekter, storytelling-teknik, kreativitet, spørgeteknik, procesledelse og evnen til at designe og gennemføre seje undervisningsforløb. Konsulentværktøjerne giver dig redskaber til at drive effektive forandringsprocesser med maksimal effekt. Konsulentværkstøjskassen vil også give dig redskaber til at kunne vurdere, hvornår virksomheden får størst udbytte ud af at bruge en læge, fysioterapeut eller en sygeplejerske til at gennemføre sundhedstjeks. Hvad forskellen er mellem en fitnessinstruktør og en universitetsuddannet idrætsinstruktør, hvad forskellen er mellem en fysioterapeut, massør og en kiropraktor i forhold til en behandlingsordning på arbejdspladsen, og hvornår og til hvad, man kan bruge eksperternes kompetencer. Endvidere får konsulenten redskaber til at kunne gennemskue det store udbud af sundhedsforsikringer og vurdere et evt. behov for virksomheden.

8 Uddannelsen giver dig den nyeste viden om sundhedsfremme og overblik over aktuel lovgiving Modul 7 : Sundhedskommunikation Modul 8 : Sundhedsprofiler Varighed: 2 dage (14 timer) Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne får en forståelse af, hvorfor det er svært at få folk til at ændre adfærd. De får redskaber til at ramme målgrupperne bedst muligt. Hvilken rolle spiller kommunikation i tiltagenes succes? Hvilke etiske dilemmaer berører vi, når vi bevæger os ind på sundhedsområdet? Formål: Deltagerne: > Får kendskab til baggrunden for metoden sundhedsprofiler > Får et grundigt kendskab til principper, begrænsninger og indhold i sundhedsprofiler > Får afprøvet og trænet metoden > Er rustet til at kunne anvende metoden efter kurset Indhold: Hvad er etik? De etiske dilemmaer og de svære samtaler, man uundgåeligt nærmer sig, når man bevæger sig ind på sundhedsområderne i praksis, indarbejdes i undervisningen og ikke mindst i gruppearbejdet, hvor deltagerne vil udsættes for en række svære valg Kursisterne får via cases og teoretiske modeller en forståelse for, hvor vanskeligt det er at ændre sin sundhedsadfærd. Vi ser på "de gode cases", hvor initiativerne har virket, men også på eksempler, hvor indsatserne ikke har virket. I arbejdet med indsatser der ikke har virket, tydeliggøres faldgruberne grundigt. Kursisterne lærer at planlægge, udvikle og realisere en kommunikationsstrategi, der er knyttet op omkring arbejdet med sundhed på arbejdspladsen. Indhold: Når man skal tilrettelægge en indsats på en arbejdsplads, er det vigtigt at tage udgangspunkt i sundheds- og arbejdsmiljøforholdene i den konkrete virksomhed. Deltagerne får derfor indblik i, hvordan man laver en sundhedsprofil af virksomheden. De præsenteres for sundhedsprofiler på hhv. individ-, gruppe-, og organisationsniveau. Deltagerne får mulighed for at afprøve nogle af løsningerne på egen krop og vi får besøg af nogle af markedets førende udbydere af sundhedsprofiler.

9 Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme Modul 9 : Fra teori til praksis Varighed: 2 dage Formål: Opsamling og redskaber til fremtidigt virke som sundhedskonsulent på arbejdspladsen Indhold: Her får deltagerne synliggjort de redskaber og kompetencer, de har opnået under forløbet (viden om sundhed, adfærdsændringer og gevinster). De kommer til at arbejde kreativt med modeller og teori. Modulet indeholder desuden en række eksempler på arbejdet med en overordnet sundhedsstrategi for virksomheden. De præsenteres for praktiske anvendelige modeller og en række nyttige redskaber, de kan bruge, når de skal arbejde med sundhedsfremme på deres arbejdsplads. Via en procesorienteret tilgang lærer deltagerne, hvordan de kan være med til at udforme den rette vision og strategi for sundhed på deres arbejdsplads. Coaching/sparring Deltagerne får en times coaching/sparring i slutningen af uddannelsesforløbet. Sessionen bruges til at overføre uddannelsen til praksis samt at gå i dybden med de enkelte moduler efter behov.

10 Ring og få et tilbud på telefon eller læs mere på Sundhedspartner til dansk erhvervsliv PreviaSundhed er ejet af TryghedsGruppen og er blandt Nordens største udbydere af sundhedsløsninger til private og offentlige virksomheder, pensions- og forsikringsselskaber og kommuner. Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at sikre en målbar forbedring i sundhedstilstanden hos deres medarbejdere og borgere gennem strategiske, forebyggende og helhedsorienterede løsninger inden for sundhed, rehabilitering samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har et tværfagligt fokus, der sikrer både virksomhed og medarbejdere et trygt og effektfuldt grundlag for at skabe de rette sundhedsløsninger. Målsætningen er, at vores kunder oplever et reduceret sygefravær, færre personaleomkostninger, færre psykiske såvel som fysiske nedslidninger blandt medarbejderne og i stedet får sundere medarbejdere, større medarbejdertilfredshed, arbejdsglæde og trivsel. Vi kalder det overskud til sundhed og effektfuld omsorg. Vi er både rådgivende og udførende og tilbyder et bredt udbud af ydelser, der forankrer kundens sundhedsledelse gennem forebyggelse, behandling og genoptræning.

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Workshop nr. 406 AM2013 Tirsdag den 12. nov. 2013 V/ Just B. Justesen og Mads Andreasen 2 Vi har ikke råd til at lade være!! Vi skal være

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt!

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! VIL DU HAVE SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! Skal man forebygge, skal der først og fremmest sættes ind så tidligt som muligt. Erfaringerne viser at et af de vigtigste elementer for at

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere