Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen"

Transkript

1 Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

2 Uddannelsen giver dig den nyeste viden om sundhedsfremme og overblik over aktuel lovgiving Certificeret SundhedsKonsulent Ønsker du at arbejde med sundhedsfremme og arbejdsmiljø på arbejdspladsen, eller er du allerede i gang, men mangler redskaber og inspiration til at optimere dine kompetencer, så er uddannelsen som Certificeret SundhedsKonsulent lige det, du står og mangler. PreviaSundhed tilbyder en efteruddannelse, hvor du i koblingen mellem teori og praksis bliver klædt på til at udvikle, organisere og realisere sundhedsfremme og arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen på strategisk niveau. Målgrupper > Bachelorer og professionsbachelorer indenfor sundhedsområdet (Fysioterapeuter, Sygeplejersker, Ergoterapeuter og PB ere i Ernæring & Sundhed) > Kandidater fra sundhedsuddannelserne (Idræt, Folkesundhedsvidenskab, Medicin, Human Ernæring mv.) > HR-konsulenter, ledere eller arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmænd mv., der arbejder med sundhedsfremme og arbejdsmiljø Adgangskrav > Som minimum en mellemlang videregående uddannelse. Hvis din uddannelse ikke er indenfor det sundhedsfaglige område, må du påregne et ekstra pensum, der skal være læst inden første modul. Dette pensum dækker primært KRAMS-områderne. Bogudgifter til det ekstra pensum er ikke inkluderet i prisen. Hvad opnår du? > Redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen > Redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme > Indblik i den nyeste viden indenfor sundhedsfremme på arbejdspladsen og overblik over aktuel lovgivning > Metoder til at udvikle og realisere sundhedsprojekter på din arbejdsplads > Organisationsforståelse, herunder redskaber til at sikre, at sundhedsfremme løftes op på et strategisk niveau i virksomheden > Projektledelsesværktøjer, herunder budgetstyring og interessenthåndtering > Et netværk, hvor du har mulighed for sparring med kursister og undervisere Hvad opnår virksomheden? > En sundhedskonsulent med grundigt kendskab til og erfaring med sundhedsfremme på arbejdspladsen > En sundhedskonsulent, der kan være med til at realisere virksomhedens vision ved at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål indenfor sundhedsområdet > En sundhedskonsulent, der har viden og redskaber til at fremme medarbejdertrivsel og fastholdelse af gode medarbejdere > En sundhedskonsulent, der igennem kursusforløbet kan udvikle og optimere sundhedsfremmeindsatsen (jf. gennemgående projektopgave) Form > Der tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis og teorien kobles til din hverdag

3 Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme > Der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer > Arbejdsformen varieres undervejs. Vi vil gerne inspirere til at arbejde med forskellige læringsstile og vil løbende tilpasse undervisningen til holdet for at sikre det maksimale udbytte > Undervisningen vil være dialog- og casebaseret og gruppearbejde og sparring vil indgå som et vigtigt element. Kursusstart Se moduloversigten Varighed > Uddannelsen er opbygget omkring 9 moduler, coaching/sparring og eksamen (certificering) fordelt over et år. > Det er vigtigt at pointere, at uddannelsen er udarbejdet som et kontinuerligt forløb, hvor der lægges vægt på kompetencer til at varetage en helhedsorienteret indsats, der kan løftes til strategisk niveau. > Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsjob > Modulerne er af 2 til 3 dages varighed samt sparring og eksamen ECTS Uddannelsen tæller 20 ECTS-point. Pris > Kr moms. Prisen dækker undervisning, undervisningsmateriale, sparring, eksamen og forplejning. Betalingen kan efter ønske splittes op i 10 rater á kr moms,som betales henover undervisningsåret Sted Modul 1 afholdes som internat på Gerlev Idrætshøjskole. De resterende moduler afholdes i København og foregår i tidsrummet Eksamen (certificering) Eksamensdagene består af en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Eksamensdatoerne fremgår af moduloversigten. Den skriftlige eksamen varer 1 ½ time og består af multiple choice-test, åbne spørgsmål og en case. Den mundtlige del består af gruppearbejde,hvor gruppen skal løse en case i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder brug af konsulent- og projektledelsesværktøjer. Grupperne består af 2-4 deltagere, og man får hver især ansvaret for ¼ del af casen. Deltagerne får individuel bedømmelse. Eksamen foregår som en certificering. Assessorerne til certificeringen kommer fra forskningsmiljøet og erhvervslivet og er eksperter indenfor arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen. For at blive certificeret skal kursisten kunne dokumentere, at han eller hun arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen dvs. kunne omsætte teorien i praksis og reflektere over input fra undervisning i forhold til praksis. Kursister,der ikke er tilknyttet arbejdspladser,skal indgå i praktikforløb. Eksamen er bestået ikke bestået. Efter eksamen får kursisten en selvstændig tilbagemelding. Ved bestået eksamen uddeles certificeringsbevis, som tæller 20 ECTS point. Tilmelding > Sidste frist for tilmelding er en måned før kursusstart > Tilmeld dig på telefon eller send en mail med dine kontaktoplysninger til

4 Uddannelsen giver dig metoder til at udvikle og realisere en sundhedspolitik på din arbejdsplads Primære undervisere Mads Andreasen Mads er cand.scient i Idræt og Sundhed fra SDU. Mads har desuden en Master i Preventive and Adapted Psysical Activity fra Sportsuniversitetet i Rom samt en uddannelse som proceskonsulent. Han har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen både som udførende kompetenceperson og som rådgivende konsulent. Han benyttes som konsulent af blandt andre Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Branchemiljørådenes arbejdsmiljøsekretariat, flere danske kommuner og private virksomheder m.fl. Han har en bred undervisningserfaring, der spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Det Fynske Musikkonservatorium til underviser på Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet. Mads har skrevet flere bøger og har endvidere været med til at skrive Sundhedsstyrelsens udgivelse fra 2009: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden. Mads er uddannelsesleder og gennemgående underviser på alle 9 moduler, samt på coaching/sparring og eksamen. Mads er i dag ansat som afdelingschef i PreviaSundhed. Julie Engelund Sander Julie er cand.mag. i retorik og sprogpsykologi fra Københavns Universitet med speciale i sundhedskommunikation. Julie har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremmede tiltag på landsdækkende kampagneniveau såvel som lokalt på arbejdspladser. Julie Sander har blandt andet i en årrække arbejdet som projektleder i Kræftens Bekæmpelse, med fokus på koblingen mellem erhvervspartnerskaber og sundhedsfremme. Julie har en bred undervisningserfaring som spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Professionshøjskolen Metropols Ernærings- og Sundhedsuddannelser, kursusvirksomhed for sundhedsprofessionelle samt en lang række af foredrag til private virksomheder,kommuner og organisationer. Julie underviser i modul 1 (KRAM), 7 (Sundhedskommunikation), 8 (Sundhedsprofiler) og 9 (Fra teori til praksis) samt coaching/sparring. Julie er ansat som Chefkonsulent i PreviaSundhed. Just Bendix Justesen Just er cand.scient. i idræt, sundhed og statskundskab fra Syddansk Universitet og er desuden IPMA certificeret projektleder på C niveau. Just har arbejdet 3 år i Sundhedsstyrelsen (Center for Forebyggelse), hvor han bl.a. var projektleder for sundhedsfremme på arbejdspladsen. De sidste 4 år har Just arbejdet for Implement Consulting Group, hvor han har rådgivet virksomheder om projektledelse og strategisk arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen. Just er i dag ansat som udviklingsdirektør i PreviaSundhed. Endvidere er Just ekstern lektor på Københavns og Syddansk Universitet, hvor han underviser i Sundhedspolitik. Just underviser i Strategisk arbejde med sundhed (modul 3), Projektledelse (modul 5) og Sundhedskonsulenten i praksis (modul 6). Thomas Lundby Thomas er uddannet arbejdspsykolog og har arbejdet med organisationsforståelse og kommunikation igennem de sidste 7 år. Han har en systemteoretisk tilgang med fokus på den anerkendende kommunikation og har kernekompetencer indenfor trivsel, organisationsudvikling og sundhedsledelse. Thomas underviser i Trivselsfremme og stresshåndtering (modul 2). Kontakt Har du brug for mere information, så er du velkommen til at kontakte os: Mads Andreasen: Mail: eller på telefon: Julie Engelund Sander: Mail: eller på telefon:

5 Uddannelsen giver dig redskaber til at fremme medarbejdertrivslen på din arbejdsplads Modul 1 : 10., 11 og 12. september 2012 KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion Modul 2 : 22. og 23. oktober 2012 Trivselsfremme og stresshåndtering Modul 3 : 19. og 20. november 2012 Strategisk sundhedsfremme Modul 4 : 10. og 11. december 2012 Arbejdsmiljø og integreret sundhedsfremme Modul 5 : 5.1, 7. og 8. januar , 21. og 22. januar , 11. og 12. februar 2013 Projektledelse Modul 6 : 29., 30. og 31. oktober 2013 Sundhedskonsulenten i praksis Modul 7 : 8. og 9. april 2013 Sundhedskommunikation, adfærdsændringer, motivation og etik Modul 8 : 6. og 7. maj 2013 Sundhedsprofiler Modul 9 : 3. og 4. juni 2013 Fra teori til praksis Eksamen : 24. og 25. juni 2013 Mundtlig og skriftlig prøve samt certificering Modul 1 : KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion; Stress) Varighed: 3-dages internat (21 timer) Sted: Gerlev Idrætshøjskole Formål: Kursisterne opnår en forståelse af, hvordan arbejdet med KRAMS foregår på arbejdspladsen. Hvordan arbejdes strategisk indenfor de fire områder, og hvilke erfaringer kan man lære af? Indhold: Den nyeste viden indenfor KRAMS-områderne relateres til konkrete virksomheds-cases og gode eksempler analyseres. Internatet fungerer også som modulet, hvor vi lærer hinanden at kende og hvor hele uddannelsen præsenteres. Modul 2 : Trivselsfremme og stresshåndtering Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne opnår en fælles forståelse af begrebet stress og klædes på til at arbejde med arbejdsbetinget stress via en øget fokusering på trivsel. Desuden præsenteres kursisterne for forskningsbaseret viden, eksempler på god praksis og værktøjer til, hvad man kan gøre som personer og organisationer i arbejdet med stress og trivsel Indhold: Hvordan kan vi skabe en fælles forståelse af stress? Via modeller sættes fokus på arbejdspladsens samarbejdsrelationer og kommunikation, herunder konflikthåndtering i praksis. Der gives argumenter for og eksempler på, hvordan dialog og medarbejderinvolvering i hverdagen hjælper med at forebygge arbejdsrelateret stress.

6 Uddannelsen giver dig et netværk, hvor du har mulighed for at sparre med underviserne og de andre kursister Hvordan kan vi skabe trivsel på alle organisationens niveauer? Der gives argumenter for og eksempler på, hvad den enkelte medarbejder, gruppen af kolleger og lederen kan gøre for at fremme trivsel. Samt indføring i, hvilke politikker og strukturer der skal til på organisationsniveau for at skabe trivsel. Trivselsfremme vs. stresshåndtering - to sider af samme sag? Hvordan forstår vi stress, hvordan håndterer vi det og hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen? Via de nyeste forskningsresultater, kommer vi omkring følgende spørgsmål: Hvad er af fakta, og hvad er myter om stress, og hvordan bruger vi stressbegreberne i Danmark? Hvilke erfaringer har virksomhederne med stresshåndtering og trivselsfremme, hvad gør andre, og hvilke værktøjer kan vi bruge? Kan vi via den anerkendende tilgang (AI) lægge fokus på at øge ansvaret for trivsel, frem for at øge forsvaret for mistrivsel? Modul 3 : Strategisk sundhedsfremme Deltagerne præsenteres for forskellige metoder til at arbejde strategisk med forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder SundhedsSpiralen. Det er samtidigt et ønske for mange virksomheder at måle på sundhedsindsatserne alene og som minimum sikre ROI. For eksempel ønsker virksomheder ROI på sund kantine eller en behandlingsordning. ROI blev udviklet i starten af 1900 tallet og er forældet i dag. Virksomhederne har udviklet sig markant, samtidig med at markedet har ændret sig. Det giver ikke mening at måle på enkeltindsatser, hvis målsætningen er at arbejde strategisk med sundhed. Det er dog en mulighed for virksomhederne at udarbejde diagnoser på deres indsatser, som er en måde at måle på, om indsatsen har den effekt man ønsker. Kursisterne får samtidig en grundlæggende introduktion til virksomhedsforståelse. Modul 4 : Arbejdsmiljø og integreret sundhedsfremme Varighed: 2 dage (14 timer) Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne får indsigt i, hvad det vil sige at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det er vigtigt at kursisterne tidligt i uddannelsesforløbet kan sætte indholdet i de kommende moduler ind i denne kontekst. Indhold: De overordnede tanker omkring "det at arbejde strategisk med sundhed" introduceres. Hvordan trækker man den røde tråd mellem sundhedsfremmeindsatserne, og hvilke faktorer der spiller ind på, hvor stort et payback man får ud af sin investering. Formål: Deltagerne opnår indsigt i, hvordan arbejdsmiljø og sundhedsfremme har indflydelse på hinanden. De præsenteres for praktiske cases, hvor udfordringer ved samspillet drøftes og løsninger diskuteres. Indhold: Hvilke ledelsesmæssige udfordringer (EGA, Skifteholdsarbejde mv.) står man overfor, når virksomhedens arbejdsmiljøindsats og sundhedsfremmeinitiativer skal arbejde sammen? Hvilke brugbare værktøjer findes der til arbejdet (APV, MUS mv.)? Hvilken rolle spiller Arbejdstilsynet?

7 Uddannelsen giver dig metoder til at udvikle og realisere en sundhedspolitik på din arbejdsplads Modul 5 : Projektledelse Modul 5.3 : Projektledelse Varighed: 3 x 2 dage (48 timer) Varighed: 2 dage Formål: At give deltagerne redskaber til at udarbejde og lede projekter Formål: At give deltagerne redskaber til at lede forandringsprojekter Indhold: Målformulering, interessentanalyse, milepælsplan, ledelse, økonomistyring og projektorganisering. Indhold: Forandringsledelse, Kommunikationsplan, Konflikthåndtering, Situationsbestemt ledelse og Implementeringsprincipper. Modul 5.1 : Projektledelse Modul 6 : Sundhedskonsulenten i praksis Varighed: 2 dage Varighed: 3 dage (21 timer) Formål: At give deltagerne redskaber til at arbejde metodisk og praktisk med projekter Formål: At opnå konsulentredskaber til at udvikle og realisere arbejdet med sundhed på arbejdspladsen Indhold: Hvad er et projekt? Målformulering, Interessentanalyse, Milepælsplan, Risikoanalyse og Projektorganisering. Modul 5.2 : Projektledelse Varighed: 2 dage Formål: At give deltagerne redskaber til at lede projekter Indhold: Gruppers udvikling, feedback, spilleregler og præferencer i grupper. Præsentation af projekt for en styregruppe Indhold: Vi gennemgår konsulentens værktøjskasse, og træner den i praksis. Værktøjskassen består af: præsentationsteknik, facilitering, iscenesættelse af sig selv og sundhedsprojekter, storytelling-teknik, kreativitet, spørgeteknik, procesledelse og evnen til at designe og gennemføre seje undervisningsforløb. Konsulentværktøjerne giver dig redskaber til at drive effektive forandringsprocesser med maksimal effekt. Konsulentværkstøjskassen vil også give dig redskaber til at kunne vurdere, hvornår virksomheden får størst udbytte ud af at bruge en læge, fysioterapeut eller en sygeplejerske til at gennemføre sundhedstjeks. Hvad forskellen er mellem en fitnessinstruktør og en universitetsuddannet idrætsinstruktør, hvad forskellen er mellem en fysioterapeut, massør og en kiropraktor i forhold til en behandlingsordning på arbejdspladsen, og hvornår og til hvad, man kan bruge eksperternes kompetencer. Endvidere får konsulenten redskaber til at kunne gennemskue det store udbud af sundhedsforsikringer og vurdere et evt. behov for virksomheden.

8 Uddannelsen giver dig den nyeste viden om sundhedsfremme og overblik over aktuel lovgiving Modul 7 : Sundhedskommunikation Modul 8 : Sundhedsprofiler Varighed: 2 dage (14 timer) Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne får en forståelse af, hvorfor det er svært at få folk til at ændre adfærd. De får redskaber til at ramme målgrupperne bedst muligt. Hvilken rolle spiller kommunikation i tiltagenes succes? Hvilke etiske dilemmaer berører vi, når vi bevæger os ind på sundhedsområdet? Formål: Deltagerne: > Får kendskab til baggrunden for metoden sundhedsprofiler > Får et grundigt kendskab til principper, begrænsninger og indhold i sundhedsprofiler > Får afprøvet og trænet metoden > Er rustet til at kunne anvende metoden efter kurset Indhold: Hvad er etik? De etiske dilemmaer og de svære samtaler, man uundgåeligt nærmer sig, når man bevæger sig ind på sundhedsområderne i praksis, indarbejdes i undervisningen og ikke mindst i gruppearbejdet, hvor deltagerne vil udsættes for en række svære valg Kursisterne får via cases og teoretiske modeller en forståelse for, hvor vanskeligt det er at ændre sin sundhedsadfærd. Vi ser på "de gode cases", hvor initiativerne har virket, men også på eksempler, hvor indsatserne ikke har virket. I arbejdet med indsatser der ikke har virket, tydeliggøres faldgruberne grundigt. Kursisterne lærer at planlægge, udvikle og realisere en kommunikationsstrategi, der er knyttet op omkring arbejdet med sundhed på arbejdspladsen. Indhold: Når man skal tilrettelægge en indsats på en arbejdsplads, er det vigtigt at tage udgangspunkt i sundheds- og arbejdsmiljøforholdene i den konkrete virksomhed. Deltagerne får derfor indblik i, hvordan man laver en sundhedsprofil af virksomheden. De præsenteres for sundhedsprofiler på hhv. individ-, gruppe-, og organisationsniveau. Deltagerne får mulighed for at afprøve nogle af løsningerne på egen krop og vi får besøg af nogle af markedets førende udbydere af sundhedsprofiler.

9 Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme Modul 9 : Fra teori til praksis Varighed: 2 dage Formål: Opsamling og redskaber til fremtidigt virke som sundhedskonsulent på arbejdspladsen Indhold: Her får deltagerne synliggjort de redskaber og kompetencer, de har opnået under forløbet (viden om sundhed, adfærdsændringer og gevinster). De kommer til at arbejde kreativt med modeller og teori. Modulet indeholder desuden en række eksempler på arbejdet med en overordnet sundhedsstrategi for virksomheden. De præsenteres for praktiske anvendelige modeller og en række nyttige redskaber, de kan bruge, når de skal arbejde med sundhedsfremme på deres arbejdsplads. Via en procesorienteret tilgang lærer deltagerne, hvordan de kan være med til at udforme den rette vision og strategi for sundhed på deres arbejdsplads. Coaching/sparring Deltagerne får en times coaching/sparring i slutningen af uddannelsesforløbet. Sessionen bruges til at overføre uddannelsen til praksis samt at gå i dybden med de enkelte moduler efter behov.

10 Ring og få et tilbud på telefon eller læs mere på Sundhedspartner til dansk erhvervsliv PreviaSundhed er ejet af TryghedsGruppen og er blandt Nordens største udbydere af sundhedsløsninger til private og offentlige virksomheder, pensions- og forsikringsselskaber og kommuner. Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at sikre en målbar forbedring i sundhedstilstanden hos deres medarbejdere og borgere gennem strategiske, forebyggende og helhedsorienterede løsninger inden for sundhed, rehabilitering samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har et tværfagligt fokus, der sikrer både virksomhed og medarbejdere et trygt og effektfuldt grundlag for at skabe de rette sundhedsløsninger. Målsætningen er, at vores kunder oplever et reduceret sygefravær, færre personaleomkostninger, færre psykiske såvel som fysiske nedslidninger blandt medarbejderne og i stedet får sundere medarbejdere, større medarbejdertilfredshed, arbejdsglæde og trivsel. Vi kalder det overskud til sundhed og effektfuld omsorg. Vi er både rådgivende og udførende og tilbyder et bredt udbud af ydelser, der forankrer kundens sundhedsledelse gennem forebyggelse, behandling og genoptræning.

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning MUS-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Mus-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Workshop nr. 406 AM2013 Tirsdag den 12. nov. 2013 V/ Just B. Justesen og Mads Andreasen 2 Vi har ikke råd til at lade være!! Vi skal være

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder.

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder. Bliv stress- og trivselsvejleder - Lær at navigere i det psykiske arbejdsmiljø Uddannelsen har tidligere været afholdt som en lukket uddannelse direkte til den enkelte virksomhed/organisation. Efter flere

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget Notat Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation Til: MED udvalget Revision af sundhedsordningen Sundhedsfremme og forebyggelse bør indtænkes strategisk, være forankret i organisationens vision og

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Bliv organisationens ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer

Bliv organisationens ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse Bliv organisationens ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer Få redskabskassen til at udvikle et bæredygtigt frivilligmiljø, og skab en rød tråd i dit

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere