Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen"

Transkript

1 Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

2 Uddannelsen giver dig den nyeste viden om sundhedsfremme og overblik over aktuel lovgiving Certificeret SundhedsKonsulent Ønsker du at arbejde med sundhedsfremme og arbejdsmiljø på arbejdspladsen, eller er du allerede i gang, men mangler redskaber og inspiration til at optimere dine kompetencer, så er uddannelsen som Certificeret SundhedsKonsulent lige det, du står og mangler. PreviaSundhed tilbyder en efteruddannelse, hvor du i koblingen mellem teori og praksis bliver klædt på til at udvikle, organisere og realisere sundhedsfremme og arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen på strategisk niveau. Målgrupper > Bachelorer og professionsbachelorer indenfor sundhedsområdet (Fysioterapeuter, Sygeplejersker, Ergoterapeuter og PB ere i Ernæring & Sundhed) > Kandidater fra sundhedsuddannelserne (Idræt, Folkesundhedsvidenskab, Medicin, Human Ernæring mv.) > HR-konsulenter, ledere eller arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmænd mv., der arbejder med sundhedsfremme og arbejdsmiljø Adgangskrav > Som minimum en mellemlang videregående uddannelse. Hvis din uddannelse ikke er indenfor det sundhedsfaglige område, må du påregne et ekstra pensum, der skal være læst inden første modul. Dette pensum dækker primært KRAMS-områderne. Bogudgifter til det ekstra pensum er ikke inkluderet i prisen. Hvad opnår du? > Redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen > Redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme > Indblik i den nyeste viden indenfor sundhedsfremme på arbejdspladsen og overblik over aktuel lovgivning > Metoder til at udvikle og realisere sundhedsprojekter på din arbejdsplads > Organisationsforståelse, herunder redskaber til at sikre, at sundhedsfremme løftes op på et strategisk niveau i virksomheden > Projektledelsesværktøjer, herunder budgetstyring og interessenthåndtering > Et netværk, hvor du har mulighed for sparring med kursister og undervisere Hvad opnår virksomheden? > En sundhedskonsulent med grundigt kendskab til og erfaring med sundhedsfremme på arbejdspladsen > En sundhedskonsulent, der kan være med til at realisere virksomhedens vision ved at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål indenfor sundhedsområdet > En sundhedskonsulent, der har viden og redskaber til at fremme medarbejdertrivsel og fastholdelse af gode medarbejdere > En sundhedskonsulent, der igennem kursusforløbet kan udvikle og optimere sundhedsfremmeindsatsen (jf. gennemgående projektopgave) Form > Der tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis og teorien kobles til din hverdag

3 Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme > Der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer > Arbejdsformen varieres undervejs. Vi vil gerne inspirere til at arbejde med forskellige læringsstile og vil løbende tilpasse undervisningen til holdet for at sikre det maksimale udbytte > Undervisningen vil være dialog- og casebaseret og gruppearbejde og sparring vil indgå som et vigtigt element. Kursusstart Se moduloversigten Varighed > Uddannelsen er opbygget omkring 9 moduler, coaching/sparring og eksamen (certificering) fordelt over et år. > Det er vigtigt at pointere, at uddannelsen er udarbejdet som et kontinuerligt forløb, hvor der lægges vægt på kompetencer til at varetage en helhedsorienteret indsats, der kan løftes til strategisk niveau. > Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsjob > Modulerne er af 2 til 3 dages varighed samt sparring og eksamen ECTS Uddannelsen tæller 20 ECTS-point. Pris > Kr moms. Prisen dækker undervisning, undervisningsmateriale, sparring, eksamen og forplejning. Betalingen kan efter ønske splittes op i 10 rater á kr moms,som betales henover undervisningsåret Sted Modul 1 afholdes som internat på Gerlev Idrætshøjskole. De resterende moduler afholdes i København og foregår i tidsrummet Eksamen (certificering) Eksamensdagene består af en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Eksamensdatoerne fremgår af moduloversigten. Den skriftlige eksamen varer 1 ½ time og består af multiple choice-test, åbne spørgsmål og en case. Den mundtlige del består af gruppearbejde,hvor gruppen skal løse en case i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder brug af konsulent- og projektledelsesværktøjer. Grupperne består af 2-4 deltagere, og man får hver især ansvaret for ¼ del af casen. Deltagerne får individuel bedømmelse. Eksamen foregår som en certificering. Assessorerne til certificeringen kommer fra forskningsmiljøet og erhvervslivet og er eksperter indenfor arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen. For at blive certificeret skal kursisten kunne dokumentere, at han eller hun arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen dvs. kunne omsætte teorien i praksis og reflektere over input fra undervisning i forhold til praksis. Kursister,der ikke er tilknyttet arbejdspladser,skal indgå i praktikforløb. Eksamen er bestået ikke bestået. Efter eksamen får kursisten en selvstændig tilbagemelding. Ved bestået eksamen uddeles certificeringsbevis, som tæller 20 ECTS point. Tilmelding > Sidste frist for tilmelding er en måned før kursusstart > Tilmeld dig på telefon eller send en mail med dine kontaktoplysninger til

4 Uddannelsen giver dig metoder til at udvikle og realisere en sundhedspolitik på din arbejdsplads Primære undervisere Mads Andreasen Mads er cand.scient i Idræt og Sundhed fra SDU. Mads har desuden en Master i Preventive and Adapted Psysical Activity fra Sportsuniversitetet i Rom samt en uddannelse som proceskonsulent. Han har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen både som udførende kompetenceperson og som rådgivende konsulent. Han benyttes som konsulent af blandt andre Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Branchemiljørådenes arbejdsmiljøsekretariat, flere danske kommuner og private virksomheder m.fl. Han har en bred undervisningserfaring, der spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Det Fynske Musikkonservatorium til underviser på Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet. Mads har skrevet flere bøger og har endvidere været med til at skrive Sundhedsstyrelsens udgivelse fra 2009: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden. Mads er uddannelsesleder og gennemgående underviser på alle 9 moduler, samt på coaching/sparring og eksamen. Mads er i dag ansat som afdelingschef i PreviaSundhed. Julie Engelund Sander Julie er cand.mag. i retorik og sprogpsykologi fra Københavns Universitet med speciale i sundhedskommunikation. Julie har siden 2003 arbejdet med sundhedsfremmede tiltag på landsdækkende kampagneniveau såvel som lokalt på arbejdspladser. Julie Sander har blandt andet i en årrække arbejdet som projektleder i Kræftens Bekæmpelse, med fokus på koblingen mellem erhvervspartnerskaber og sundhedsfremme. Julie har en bred undervisningserfaring som spænder fra undervisning i fitnessbranchen over Professionshøjskolen Metropols Ernærings- og Sundhedsuddannelser, kursusvirksomhed for sundhedsprofessionelle samt en lang række af foredrag til private virksomheder,kommuner og organisationer. Julie underviser i modul 1 (KRAM), 7 (Sundhedskommunikation), 8 (Sundhedsprofiler) og 9 (Fra teori til praksis) samt coaching/sparring. Julie er ansat som Chefkonsulent i PreviaSundhed. Just Bendix Justesen Just er cand.scient. i idræt, sundhed og statskundskab fra Syddansk Universitet og er desuden IPMA certificeret projektleder på C niveau. Just har arbejdet 3 år i Sundhedsstyrelsen (Center for Forebyggelse), hvor han bl.a. var projektleder for sundhedsfremme på arbejdspladsen. De sidste 4 år har Just arbejdet for Implement Consulting Group, hvor han har rådgivet virksomheder om projektledelse og strategisk arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen. Just er i dag ansat som udviklingsdirektør i PreviaSundhed. Endvidere er Just ekstern lektor på Københavns og Syddansk Universitet, hvor han underviser i Sundhedspolitik. Just underviser i Strategisk arbejde med sundhed (modul 3), Projektledelse (modul 5) og Sundhedskonsulenten i praksis (modul 6). Thomas Lundby Thomas er uddannet arbejdspsykolog og har arbejdet med organisationsforståelse og kommunikation igennem de sidste 7 år. Han har en systemteoretisk tilgang med fokus på den anerkendende kommunikation og har kernekompetencer indenfor trivsel, organisationsudvikling og sundhedsledelse. Thomas underviser i Trivselsfremme og stresshåndtering (modul 2). Kontakt Har du brug for mere information, så er du velkommen til at kontakte os: Mads Andreasen: Mail: eller på telefon: Julie Engelund Sander: Mail: eller på telefon:

5 Uddannelsen giver dig redskaber til at fremme medarbejdertrivslen på din arbejdsplads Modul 1 : 10., 11 og 12. september 2012 KRAM Kost, Rygning, Alkohol og Motion Modul 2 : 22. og 23. oktober 2012 Trivselsfremme og stresshåndtering Modul 3 : 19. og 20. november 2012 Strategisk sundhedsfremme Modul 4 : 10. og 11. december 2012 Arbejdsmiljø og integreret sundhedsfremme Modul 5 : 5.1, 7. og 8. januar , 21. og 22. januar , 11. og 12. februar 2013 Projektledelse Modul 6 : 29., 30. og 31. oktober 2013 Sundhedskonsulenten i praksis Modul 7 : 8. og 9. april 2013 Sundhedskommunikation, adfærdsændringer, motivation og etik Modul 8 : 6. og 7. maj 2013 Sundhedsprofiler Modul 9 : 3. og 4. juni 2013 Fra teori til praksis Eksamen : 24. og 25. juni 2013 Mundtlig og skriftlig prøve samt certificering Modul 1 : KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion; Stress) Varighed: 3-dages internat (21 timer) Sted: Gerlev Idrætshøjskole Formål: Kursisterne opnår en forståelse af, hvordan arbejdet med KRAMS foregår på arbejdspladsen. Hvordan arbejdes strategisk indenfor de fire områder, og hvilke erfaringer kan man lære af? Indhold: Den nyeste viden indenfor KRAMS-områderne relateres til konkrete virksomheds-cases og gode eksempler analyseres. Internatet fungerer også som modulet, hvor vi lærer hinanden at kende og hvor hele uddannelsen præsenteres. Modul 2 : Trivselsfremme og stresshåndtering Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne opnår en fælles forståelse af begrebet stress og klædes på til at arbejde med arbejdsbetinget stress via en øget fokusering på trivsel. Desuden præsenteres kursisterne for forskningsbaseret viden, eksempler på god praksis og værktøjer til, hvad man kan gøre som personer og organisationer i arbejdet med stress og trivsel Indhold: Hvordan kan vi skabe en fælles forståelse af stress? Via modeller sættes fokus på arbejdspladsens samarbejdsrelationer og kommunikation, herunder konflikthåndtering i praksis. Der gives argumenter for og eksempler på, hvordan dialog og medarbejderinvolvering i hverdagen hjælper med at forebygge arbejdsrelateret stress.

6 Uddannelsen giver dig et netværk, hvor du har mulighed for at sparre med underviserne og de andre kursister Hvordan kan vi skabe trivsel på alle organisationens niveauer? Der gives argumenter for og eksempler på, hvad den enkelte medarbejder, gruppen af kolleger og lederen kan gøre for at fremme trivsel. Samt indføring i, hvilke politikker og strukturer der skal til på organisationsniveau for at skabe trivsel. Trivselsfremme vs. stresshåndtering - to sider af samme sag? Hvordan forstår vi stress, hvordan håndterer vi det og hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen? Via de nyeste forskningsresultater, kommer vi omkring følgende spørgsmål: Hvad er af fakta, og hvad er myter om stress, og hvordan bruger vi stressbegreberne i Danmark? Hvilke erfaringer har virksomhederne med stresshåndtering og trivselsfremme, hvad gør andre, og hvilke værktøjer kan vi bruge? Kan vi via den anerkendende tilgang (AI) lægge fokus på at øge ansvaret for trivsel, frem for at øge forsvaret for mistrivsel? Modul 3 : Strategisk sundhedsfremme Deltagerne præsenteres for forskellige metoder til at arbejde strategisk med forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder SundhedsSpiralen. Det er samtidigt et ønske for mange virksomheder at måle på sundhedsindsatserne alene og som minimum sikre ROI. For eksempel ønsker virksomheder ROI på sund kantine eller en behandlingsordning. ROI blev udviklet i starten af 1900 tallet og er forældet i dag. Virksomhederne har udviklet sig markant, samtidig med at markedet har ændret sig. Det giver ikke mening at måle på enkeltindsatser, hvis målsætningen er at arbejde strategisk med sundhed. Det er dog en mulighed for virksomhederne at udarbejde diagnoser på deres indsatser, som er en måde at måle på, om indsatsen har den effekt man ønsker. Kursisterne får samtidig en grundlæggende introduktion til virksomhedsforståelse. Modul 4 : Arbejdsmiljø og integreret sundhedsfremme Varighed: 2 dage (14 timer) Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne får indsigt i, hvad det vil sige at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det er vigtigt at kursisterne tidligt i uddannelsesforløbet kan sætte indholdet i de kommende moduler ind i denne kontekst. Indhold: De overordnede tanker omkring "det at arbejde strategisk med sundhed" introduceres. Hvordan trækker man den røde tråd mellem sundhedsfremmeindsatserne, og hvilke faktorer der spiller ind på, hvor stort et payback man får ud af sin investering. Formål: Deltagerne opnår indsigt i, hvordan arbejdsmiljø og sundhedsfremme har indflydelse på hinanden. De præsenteres for praktiske cases, hvor udfordringer ved samspillet drøftes og løsninger diskuteres. Indhold: Hvilke ledelsesmæssige udfordringer (EGA, Skifteholdsarbejde mv.) står man overfor, når virksomhedens arbejdsmiljøindsats og sundhedsfremmeinitiativer skal arbejde sammen? Hvilke brugbare værktøjer findes der til arbejdet (APV, MUS mv.)? Hvilken rolle spiller Arbejdstilsynet?

7 Uddannelsen giver dig metoder til at udvikle og realisere en sundhedspolitik på din arbejdsplads Modul 5 : Projektledelse Modul 5.3 : Projektledelse Varighed: 3 x 2 dage (48 timer) Varighed: 2 dage Formål: At give deltagerne redskaber til at udarbejde og lede projekter Formål: At give deltagerne redskaber til at lede forandringsprojekter Indhold: Målformulering, interessentanalyse, milepælsplan, ledelse, økonomistyring og projektorganisering. Indhold: Forandringsledelse, Kommunikationsplan, Konflikthåndtering, Situationsbestemt ledelse og Implementeringsprincipper. Modul 5.1 : Projektledelse Modul 6 : Sundhedskonsulenten i praksis Varighed: 2 dage Varighed: 3 dage (21 timer) Formål: At give deltagerne redskaber til at arbejde metodisk og praktisk med projekter Formål: At opnå konsulentredskaber til at udvikle og realisere arbejdet med sundhed på arbejdspladsen Indhold: Hvad er et projekt? Målformulering, Interessentanalyse, Milepælsplan, Risikoanalyse og Projektorganisering. Modul 5.2 : Projektledelse Varighed: 2 dage Formål: At give deltagerne redskaber til at lede projekter Indhold: Gruppers udvikling, feedback, spilleregler og præferencer i grupper. Præsentation af projekt for en styregruppe Indhold: Vi gennemgår konsulentens værktøjskasse, og træner den i praksis. Værktøjskassen består af: præsentationsteknik, facilitering, iscenesættelse af sig selv og sundhedsprojekter, storytelling-teknik, kreativitet, spørgeteknik, procesledelse og evnen til at designe og gennemføre seje undervisningsforløb. Konsulentværktøjerne giver dig redskaber til at drive effektive forandringsprocesser med maksimal effekt. Konsulentværkstøjskassen vil også give dig redskaber til at kunne vurdere, hvornår virksomheden får størst udbytte ud af at bruge en læge, fysioterapeut eller en sygeplejerske til at gennemføre sundhedstjeks. Hvad forskellen er mellem en fitnessinstruktør og en universitetsuddannet idrætsinstruktør, hvad forskellen er mellem en fysioterapeut, massør og en kiropraktor i forhold til en behandlingsordning på arbejdspladsen, og hvornår og til hvad, man kan bruge eksperternes kompetencer. Endvidere får konsulenten redskaber til at kunne gennemskue det store udbud af sundhedsforsikringer og vurdere et evt. behov for virksomheden.

8 Uddannelsen giver dig den nyeste viden om sundhedsfremme og overblik over aktuel lovgiving Modul 7 : Sundhedskommunikation Modul 8 : Sundhedsprofiler Varighed: 2 dage (14 timer) Varighed: 2 dage (14 timer) Formål: Deltagerne får en forståelse af, hvorfor det er svært at få folk til at ændre adfærd. De får redskaber til at ramme målgrupperne bedst muligt. Hvilken rolle spiller kommunikation i tiltagenes succes? Hvilke etiske dilemmaer berører vi, når vi bevæger os ind på sundhedsområdet? Formål: Deltagerne: > Får kendskab til baggrunden for metoden sundhedsprofiler > Får et grundigt kendskab til principper, begrænsninger og indhold i sundhedsprofiler > Får afprøvet og trænet metoden > Er rustet til at kunne anvende metoden efter kurset Indhold: Hvad er etik? De etiske dilemmaer og de svære samtaler, man uundgåeligt nærmer sig, når man bevæger sig ind på sundhedsområderne i praksis, indarbejdes i undervisningen og ikke mindst i gruppearbejdet, hvor deltagerne vil udsættes for en række svære valg Kursisterne får via cases og teoretiske modeller en forståelse for, hvor vanskeligt det er at ændre sin sundhedsadfærd. Vi ser på "de gode cases", hvor initiativerne har virket, men også på eksempler, hvor indsatserne ikke har virket. I arbejdet med indsatser der ikke har virket, tydeliggøres faldgruberne grundigt. Kursisterne lærer at planlægge, udvikle og realisere en kommunikationsstrategi, der er knyttet op omkring arbejdet med sundhed på arbejdspladsen. Indhold: Når man skal tilrettelægge en indsats på en arbejdsplads, er det vigtigt at tage udgangspunkt i sundheds- og arbejdsmiljøforholdene i den konkrete virksomhed. Deltagerne får derfor indblik i, hvordan man laver en sundhedsprofil af virksomheden. De præsenteres for sundhedsprofiler på hhv. individ-, gruppe-, og organisationsniveau. Deltagerne får mulighed for at afprøve nogle af løsningerne på egen krop og vi får besøg af nogle af markedets førende udbydere af sundhedsprofiler.

9 Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde integreret med arbejdsmiljø og sundhedsfremme Modul 9 : Fra teori til praksis Varighed: 2 dage Formål: Opsamling og redskaber til fremtidigt virke som sundhedskonsulent på arbejdspladsen Indhold: Her får deltagerne synliggjort de redskaber og kompetencer, de har opnået under forløbet (viden om sundhed, adfærdsændringer og gevinster). De kommer til at arbejde kreativt med modeller og teori. Modulet indeholder desuden en række eksempler på arbejdet med en overordnet sundhedsstrategi for virksomheden. De præsenteres for praktiske anvendelige modeller og en række nyttige redskaber, de kan bruge, når de skal arbejde med sundhedsfremme på deres arbejdsplads. Via en procesorienteret tilgang lærer deltagerne, hvordan de kan være med til at udforme den rette vision og strategi for sundhed på deres arbejdsplads. Coaching/sparring Deltagerne får en times coaching/sparring i slutningen af uddannelsesforløbet. Sessionen bruges til at overføre uddannelsen til praksis samt at gå i dybden med de enkelte moduler efter behov.

10 Ring og få et tilbud på telefon eller læs mere på Sundhedspartner til dansk erhvervsliv PreviaSundhed er ejet af TryghedsGruppen og er blandt Nordens største udbydere af sundhedsløsninger til private og offentlige virksomheder, pensions- og forsikringsselskaber og kommuner. Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at sikre en målbar forbedring i sundhedstilstanden hos deres medarbejdere og borgere gennem strategiske, forebyggende og helhedsorienterede løsninger inden for sundhed, rehabilitering samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har et tværfagligt fokus, der sikrer både virksomhed og medarbejdere et trygt og effektfuldt grundlag for at skabe de rette sundhedsløsninger. Målsætningen er, at vores kunder oplever et reduceret sygefravær, færre personaleomkostninger, færre psykiske såvel som fysiske nedslidninger blandt medarbejderne og i stedet får sundere medarbejdere, større medarbejdertilfredshed, arbejdsglæde og trivsel. Vi kalder det overskud til sundhed og effektfuld omsorg. Vi er både rådgivende og udførende og tilbyder et bredt udbud af ydelser, der forankrer kundens sundhedsledelse gennem forebyggelse, behandling og genoptræning.

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere