Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden"

Transkript

1 Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2011 / årgang 89

2 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Overenskomst/aprilsnar ja eller nej! FOA har nu overstået overenskomstfornyelsen for brand- og ambulancefolk ansat i Københavns og Frederiksberg Brandvæsen, samt for brandfolk ansat på KLs område. Jeg må indrømme, at jeg er helt uforstående overfor det resultat, der er kommet, for umiddelbart er der to personalegrupper, som har udsigt til en mindre lønstigning, og ellers er der intet sket! Jeg har svært ved at se, at der er tale om en fornyelse, for set med mine øjne, er der absolut intet nyt i denne overenskomstfornyelse. Hvor er ambulancefolkene nævnt der er tale om en overenskomst for brand- og ambulancefolk på døgnvagt! Hvorfor har man ikke haft fokus på at sikre denne belastede personalegruppe ordentlige forhold, som skulle være beskrevet i overenskomsten? Hvor er brandfolkenes rettigheder blevet styrket det skulle have været defineret, hvad begrebet beredskabstid dækker, for med den formulering, som i dag er i overenskomsten, har vi så at sige ingen rettigheder, hvilket FOA muligvis heller ikke ønsker at udstyre brandfolkene med, for med en nedskrevet definition af dette begreb, kunne det vel tænkes, at arbejdsgivernes muligheder for at opretholde et rimeligt, økonomisk konkurrenceniveau ville blive vanskeliggjort. Alt i alt vil jeg betegne resultatet som elendigt! Jeg er glad for, at jeg ikke har siddet ved forhandlingsbordet, for resultatet bærer i mine øjne præg af, at dette område absolut ikke er FOAs største! Heldigvis skal jeg ikke stemme for eller imod resultatet jeg kan dog læse, at KbaK, som har været med ved bordet, anbefaler at der stemmes nej! Dette nej anbefales alene, fordi samarbejdet med FOA i forbindelse med forhandlingerne har givet problemer, idet FOA ikke forhandlede som aftalt! Dette kommer ikke som den store overraskelse for mig! Nu er det så FOAs medlemmer, som stemmer, og så glæder jeg mig til at se, om et eventuelt nej fra denne faggruppe betyder, at der bliver ændret ved resultatet. Historien viser dog, at uanset hvad faggruppen stemmer, så har det ingen indflydelse på det samlede resultat! Vi må erkende, at brand- og ambulancefolk ikke er FOAs store område, det er absolut et nedprioriteret område, og det bærer overenskomstresultatet absolut også præg af! Alene med baggrund i ovenstående glæder jeg mig over, at jeg ikke er en del af FOA mere! Side 3: Klubberne Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Svanevej København NV Telefon: INDHOLD: Side 4: BO s bestyrelse Side 5: OK og forhandlingsret Side 6: Temadage på Svanevej Side 6: Ny webshop for alle Side 7: Kom til 1. maj fest Midten: De Grå Sider Side 10: På vej til Libanon Side 12: Brandmænd får kræft Side 13: Er skumisolering farligt? Side 14: EFFUA Side 15: Seniornyt Åbnings og tlf. tider i Brandfolkenes Organisation: Mandag til torsdag: Kl samt efter aftale. Fredag: Åbent efter aftale. FORSIDEN Fotograf: Kenneth Meyer Telefon: FRA DØGNRAPPORTEN DEN 5. MARTS :39 Røg fra tag Vester Voldgade Ild i restaurantkøkken samt tilhørende ventilationsanlæg. Ved brandvæsenets ankomst var Vestre Voldgade dækket af røg, hvorfor de først ankommende udrykningskøretøjer måtte køre i ganghastighed de sidste 100 meter frem til skadestedet. Konstateret at der slår ca meter høje flammer op over tag til ejendommen i nr. 55, hvorfor ISL med det samme beslutter at foretage evakuering af hele ejendommen. Udlagt HT-rør til slukning i restaurantkøkken samt udlagt skæreslukker for slukning af brand i ventilationsanlæg. Rejst drejestige for eftersyn af tag med termisk kamera. Ventilationsrør med diameter på ca. en halv meter var rødglødende. Rekvireret 1 ekstra sprøjte og 1 drejestige til opmarchområde som taktisk resurse, til brug såfremt iværksat indsats ikke ville vise sig tilstrækkelig for at slukke branden. Sprængt dør til kontor på 4. sal for evakuering og eftersyn, iab. Klippet hængelås i loftlem for adgang til tag. Sprængt dør på repos mellem 1. og 2. sal i trapperum i nr. 55, for adgang til del af ventilationsanlæg i baggård. Ventileret restaurant fra stue til 2. sal med overtryksventilator. Nedtaget ca. 10 m² loftplader i køkken for efterslukning. Lukket for hovedhane til vand i ejendommen i kælder grundet lækage i køkken fra varmeskadet vandrør. Ca. 30 m² restaurantkøkken kraftigt brandskadet, resten af restaurant i stue, 1. sal og 2. sal, ca. 300 m², lettere røgskadet. Ventilationsanlæg fra stue til tag delvis brandskadet. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. På grund af den effektive og hurtige slukning af branden i ventilationsanlægget med skæreslukkerudstyr kunne brandvæsenet forhindre brandspredning til bygningens tagkonstruktion og dermed undgå at der opstod omfattende skader på ejendommen. Sagsbehandler Bo A. Jensen komtaktes efter aftale: Tirsdag: Kl Onsdag: Kl Torsdag: Kl Trykker: KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Fotograf: Kenneth Meyer Udkommer til: Alle medlemmer af Brandfolkenes Organisation, herunder Brandfolkenes Seniorklub. Statslige, kommunale og private beredskaber i hele Danmark. Politiet. Politikere. Abonnenter. Løssalg kr. 50,00 Årsabonnement kr. 198,00 2

3 KLUBBERNE Brandfolkenes klub København BKK Konstitueret formand: Johnny Jensen 265 Telefon: Den faste klub Tårnby Formand: Brandmester Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Flemming Jørgensen 5113 Telefon: Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Rune Teit Strøm 76 Telefon: Brandmesterrepresentant Tillidsmand for mestrene i Vestegnens brandvæsen: Mads Bak Petersen 48 Telefon: Thule air base Formand: Jesper Sommer Mobil Dk: Formandsberetning 2010 Brandfolkenes Klub Vestegnen Året 2010 har været turbulent som de andre seneste år, og utrygheden i jobbet som brandmand i Vestegnens brandvæsen er blevet hverdagskost, samtidig med at vi skal holde fokus og være dygtige til at redde menneskeliv og værdier, som er vores kerneydelse som kommunalt beredskab. Brandvæsnets bestyrelse er, som I ved, i gang med endnu engang at slanke vores beredskab med den store sparekniv. Det har vi nu prøvet i mange år, og der er de sidste år lavet rapporter og undersøgelser om slankning af vores arbejdsplads for godt og vel en million kroner efterhånden. Kommunerne har ingen penge og sparer på al velfærd som aldrig før i disse år, det går ud over ældre og skoler og institutioner og nu også beredskaber. De 5 borgmestre fra vores ejerkommuner har holdt møde og besluttet, at der skal spares 3 millioner kr. i Vestegnens Brandvæsen. Vi skal ikke køre den offensive strategi, altså være et indtægtsgivende brandvæsen og vi skal forblive som et kommunalt beredskab. Se her knækker filmen i mit hoved, da kommunerne skal spare penge og leder med lys og lygte for at finde midler til velfærden, og nu siger borgmestrene altså, at vi ikke skal tjene penge, det betyder, at det overskud vi før har lavet via vagtcentralen, servicering af slukkere, salg af kurser osv. er en saga blot fra Så der vil i fremtiden mangle det overskud, vi i dag generer på ca. 1.5 millioner til investeringskontoen af nye køretøjer. Nu kan de 3 millioner kr. som skal spares ikke tages i driften, for så skal vi snart til at cykle rundt med en brandspand på bagagebæreren, da der ikke ville være råd til driften af køretøjer! Nej, der er tale om lønkroner og oplægget fra brandvæsnets bestyrelse er indtil videre med 3 kommuner for og Glostrup og Rødovre imod at nedlægge 2. slukningstog vest og en automatisering af vagtcentralen, så man spare de 4 ansattes lønninger på vagtcentralen og bibeholder ABA alarmdelen, som så skal køres af en server. Vagtcentralen er hjertet i Vestegnens brandvæsen og giver et mindre overskud i dag, men kunne give et endnu større overskud, hvis man for eksempel fik videoovervågning af kommunernes skoler og institutioner, overvågning af elevatoralarmer osv. Viften af muligheder er stor. Hvis vagtcentralen automatiseres, forsvinder indtægten på løft af ældre borgere for et beløb der ligner ca tusinde kroner, og telefonkæden og omsorgsalarmerne til de ældre, som så skal varetages økonomisk af en anden udbyder. Hertil kommer udgiften til et eksternt firma, som så skal stå for varetagelsen af oprettelse og service af ABA alarmerne, så er de 4 ansattes lønbesparelse på 1,5 millioner kroner brugt der. Nu ender man altså ud med at man ikke sparer noget, men derimod har solgt guldægget til ingenting, og dermed hindret sig selv i at have et økonomisk aktiv, som ikke går ud over det daglige beredskab. Men skal Vestegnens Brandvæsen være et bedre økonomisk aktiv, kræver det for det første, at man på embedsmandsniveau i vores 5 kommuner har viljen i hjertet og er villige til at handle i deres egen butik, som de jo selv ejer og ikke som i dag, hvor de køber ydelser ude i byen. Her kan nævnes, at Hvidovre og Brøndby kommune køber et dyrt bådberedskab af Falck i Greve, som ligeså godt kunne være udført af Vestegnens Brandvæsen. Flere af de 5 ejerkommuner køber nu også ydelsen omkring opsætning og eftersyn af brandslukkere hos eksterne leverandører, selvom vi som brandvæsen har haft den del i mange år. Hvis holdningen hos brandinspektørerne i kommunerne er at vi er for dyre med materiellet, bør man jo drøfte dette med ledelsen i Vestegnens Brandvæsen, i stedet for bare at lade som ingenting og bare skifte leverandør. 3

4 På sidste bestyrelsesmøde i brandvæsnet blev der orienteret om, at Vestegnens Brandvæsen skal have et tættere samarbejde med Københavns Brandvæsen, og der vil blive oprettet et kommissorium. Jeg forstår godt, at Københavns brandvæsen gerne vil ind i et tættere samarbejde med os, da de i forvejen får 1.2 millioner om året for at varetage 2.slukningstog øst, og derved får ca kr. pr udrykning med de alarmer, de kørte i Og det slukningstog man nu vil nedlægge altså 2.slukningstog vest blev slået ud til ca. 200 alarmer i 2010 og koster næsten det samme pr år som slukningstoget i Københavns brandvæsen inkl. deltidsøvelser, tøj og løn, altså kun 6000 kr. pr alarm! Burde man ikke hellere sige tak for samarbejdet til København, om ikke andet så af økonomiske årsager, og så få lavet et stort slukningsområde med 3 slukningstog som, de 5 kommuner selv ejer? Lukker 2.slukningtog vest, får vi det aldrig tilbage og Københavns Brandvæsen vil sidde med muligheden for selv at kunne bestemme prisen i fremtiden. Som I kunne læse på beredskabsinfo.dk fredag den 4. marts i år, vedrørende besparelsen i Vestegnens Brandvæsen, så er der nogle embedsmænd, der har helt andre planer end den politiske bestyrelse i øjeblikket arbejder med. For der står, at vagtcentralen skal nedlægges og overtages af Københavns Brandvæsen. 2.slukningstog vest nedlægges og som erstatning skal der købes et eksternt slukningstog et andet sted. Det er jo en interessant observation, for den plan går jo stik imod det, de 5 borgmestre har besluttet om at spare 3 millioner. Så nu må vi se, om det er borgmestrene eller embedsmændene, der har magten i en kommune. Internt i butikken Vestegnens Brandvæsen bød året 2010 også på nye forandringer, da vores 2 stationsledere valgte at finde nye udfordringer. Det har nu ikke givet de store forandringer i hverdagen, vi har i stedet fået en vicebrandchef og en ny udnævnt overbrandmester, så der stadig er 3 i ledelsen, så må vi se, hvad det kan give af nye tiltag og styring af hverdagen. Og så håber vi også, at vi snart får den trivselsundersøgelse, som vi blev lovet helt tilbage i 2008, da denne er blevet mere aktuel end nogensinde, da vi som personale hele tiden skal gå og føle os utrygge i vores fremtidige ansættelse. Fagligt var der i foråret 2010 lønforhandling med FOA, og vi tillidsfolk blev ikke inviteret med, da vi jo ikke er medlemmer i FOA. Det endte ud i et lønmøde for personalet, hvor ledelsen og FOA stod og holdt i hånd som et nyforelsket par og sagde det havde været et konstruktivt møde, ja det forstår jeg godt, for der har været rod i lønfordelingen lige siden, for det man havde gjort var, at man havde rystet træet med løntrin, så det hele røg på jorden, derefter begyndte man sætte løntrinene på igen, og det er altså ikke en manøvre, man bare lige udfører på en eftermiddag, og resultatet i dag er også en værre gang rod og de ansatte får ikke de løntrin, de burde have. Nu håber vi snart, at der sker noget på den faglige front, og at det lykkes Brandfolkenes Organisation/3F at få forhandlet en paralleloverenskomst i hus, så tillidsfolkene kan få deres forhandlingsstatus igen, så de ikke skal sidde udenfor døren under fremtidige lønforhandlinger, for så bagefter at skulle feje potteskårene sammen. Grænsesagen ligger i øjeblikket i LO, så vi må slå koldt vand i blodet og kan forhåbentlig forvente et resultat her i foråret Nu har jeg været faglig aktiv i sammenlagt 10 år, så 2010 blev min sidste sæson som formand for vores faglige klub og tillidsmand for station Glostrup, og i den forbindelse vil jeg godt sige tak til klubbestyrelsen og mine tillidsmandskollegaer for et godt samarbejde, og ønske jer held og lykke med det faglige arbejde fremover. Og vil også sige tak til mine kollegaer, som igennem årene har valgt mig, selvom jeres faglige opbakning og interesse ikke er særlig stor. Tiden er kommet, hvor I bør stå sammen fagligt på jeres arbejdsplads. God generalforsamling. Med venlig hilsen Brian Scheil Formand for Brandfolkenes Klub Vestegnen. Brandfolkenes Organisation - branche 11 s bestyrelse BO s bestyrelse er komplet og er som følger: Bestyrelsesmedlemmer: Formand: Jesper Bronée (Kbh.) Næstformand & redaktør: Tommy B. Kjær (Kbh.) Kasserer: Johnny L. Jensen (Kbh.) Bestyrelsesmedlem mestergruppen: Mads Bak Petersen (Vestegnen) Bestyrelsesmedlem: Flemming Jørgensen (Frederiksberg) Suppleanter: Valgbare i lige år: Formanden Bestyrelsesmedlem mestergruppen Valgbare i ulige år: Næstformand & redaktør Kasserer Bestyrelsesmedlem Valgbare hvert år: Alle supleanter 1. Jan Jørgensen, brandmester (Tårnby) 2. Rune Teit Strøm (Vestegnen) 3. Martin Jakobsen (Frederiksberg) 4. August J. Madsen (Kbh.) 4

5 OK OG FORHANDLINGSRET Af formand Jesper Bronée Den 28. februar 2011 kl blev den nye overenskomst for BOs medlemmer indgået! En overenskomstforhandling starter med, at parterne udveksler krav med hinanden, og det er disse krav som danner basis for, hvad der skal forhandles om, når de egentlige overenskomstforhandlinger går i gang. I perioden fra kravene udveksles og til man mødes ved forhandlingsbordet, bruger parterne tiden på at regne ud, hvor man vil sætte ind i forhold til, hvad der vil være det mest attraktive resultat at forhandle hjem til de personer, som er ansat under overenskomstens område. Når de egentlige overenskomstforhandlinger afsluttes, så er parterne nået til enighed, og der underskrives et forhandlingsprotokollat, som man tager med hjem. Dette protokollat er et udtryk for, hvad man er blevet enige om, og det er dette protokollat, som er de gældende ændringer, indtil der er skrevet en ny overenskomst, som indeholder de nye aftaler fra overenskomstforhandlingen. Nu har jeg haft lejlighed til at læse protokollatet og forsøge at afdække, hvad man egentlig er blevet enige om, og jeg må indrømme, at jeg ikke er imponeret og jeg er egentlig heller ikke overrasket over det dårlige resultat. Når FOA forhandler, og når jeg har været med til overenskomstforhandlingrne, så er det min opfattelse, at man fra FOAs side er meget large overfor arbejdsgiversiden af bordet, i dette tilfælde KL, og ved den seneste samt den netop overståede overenskomstforhandling må man også sande, at der ikke er kommet noget ekstra med fra forhandlingen. Man har fået det, som man skulle, og ikke mere end det forventede! Og værre endnu, så har man ikke igennem de seneste to forhandlinger været i stand til at løfte indholdet af overenskomsten til et niveau, hvor det skrevne ord er til at forstå for dem, som læser dette. I 2008 var parterne omkring bordet enige i, at ordlyden efterlod flere spørgsmål end svar, og efter denne forhandling i 2011 kan man konstatere, at dette faktum er der ikke ændret på. Dermed sidder vi fortsat og læser en overenskomst, hvis grundlag er lagt dengang, hvor brand- og ambulancefolk alle var på døgnvagt, og skal med nutidens vagtformer navigere efter dette for ambulancefolk, som er på skifteholdstjeneste. Jeg har siden opstarten af forhandlingerne peget på, at der burde laves en overenskomst, som alene skulle gælde ambulancefolk/reddere, således at alle spørgsmål kunne besvares, ved at læse overenskomsten. Dette ønske var også fremstillet denne gang, men desværre blev det alt for hurtigt fejet af bordet, og derfor må vi fortsat kigge langt efter nogle acceptable og beskrevne arbejdsforhold for vores ambulancefolk. Det glædelige denne gang er dog, at paramedicinerne har fået en acceptabel lønforhøjelse. Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, at med den kompetence, som disse folk har, så skal det selvfølgelig honoreres. Det bliver det nu, så tillykke med det. Derudover får overchaufførerne en lønstigning men eksisterer begrebet overchauffør i alle danske brandvæsener? Da dette ikke er tilfældet, så har man igen vist, at man fra FOAs side ikke aner, hvad vores område dækker. Hvorfor er det ikke alle chauffører, som har ens arbejdsopgaver, som skal have dette tillæg? Hvad med en chauffør i Tårnby Brandvæsen, som udfører de samme opgaver, som en overchauffør ved Frederiksberg Brandvæsen? Det er altså alene denne specielle gruppe chauffører i udvalgte brandvæsener, som får andel i de 1500,- kr., som er givet til overchaufførerne om året! Men dette bevidner blot min påstand om, at FOA ikke altid husker detaljerne, og samtidig viser det, at FOA er voldsomt fokuseret på de store brandvæsener i København og på Frederiksberg. En anden ting som giver stof til eftertanke er mestergrupperne, som igennem deres overflytning til FOA ville få væsentlige lønstigninger, når de kommer i det såkaldte ledelsessekretariat. Hvor blev den lovede lønstigning af? Afslutningsvis har man berørt vores afgangsalder, som i nogle brandvæsener er pligtig som 60-årig. Når man læser protokollatet fra overenskomstforhandlingen igennem, så kan man læse, at der skal kigges på denne! Hvorfor har FOA ikke fastholdt vores tvungne afgangsalder, som er et resultat af en forhandling mellem BO og Københavns Kommune? Jeg kan godt forstå, at vi ikke kan gå imod den lovgivning, som regeringen lægger for dagen, men hvis man havde besøgt brandvæsenerne i Hovedstaden, så ville FOAs forhandlere nok have en større forståelse for hvorfor, det er et nøglepunkt for brandfolk, at de kan lade sig pensionere som 60-årige. I øjeblikket fokuserer BO meget på vores arbejdes påvirkninger af vores fysik i relation til kræft. Som tidligere nævnt er brandfolk væsentligt mere udsat for kræftrisici end gennemsnitsborgeren, eller sagt med andre ord, så har brandfolk væsentligt større risiko for at få kræft end andre mennesker, og så er det vel kun rimeligt, at vi også har mulighed for at nå at nyde den del af livet, som slutter livscyklussen for os alle, altså vores alderdom efter arbejdslivet. Når dette er skrevet, så skal jeg beklage, at BO ikke har siddet med ved bordet, og resultatet af den manglende viden på området ses tydeligt på resultatet af overenskomstforhandlingerne desværre! Afslutningsvis bør jeg nævne, at når FOA har forhandlet alle deres overenskomster færdig, så kommer det samlede resultat ud til en såkaldt urafstemning blandt medlemmerne. For brand- og ambulancefolkenes vedkommende skete dette bl.a. igennem FOA1, hvor de medlemmer af BO, som meldte sig ud af BO i forbindelse med opsigelsen af samarbejdsaftalen, skulle stemme. Kbak, som siden overenskomstforhandlingen er blevet uvenner med formanden for Teknik- og Servicesektoren i FOA, havde anbefalet at stemme nej til den overenskomst, som de selv havde været med til at forhandle hjem. Når man kigger på resultatet af afstemningen, så har 85,1% af de kommunalt ansatte stemt JA til overenskomsten, og 14,9% har stemt NEJ så uanset hvad brand- og ambulancefolkene i FOA1 mener, og uanset om alle stemmer NEJ så ændrer det ikke ved det resultat, som kommer fra alle FOAs medlemmer! På landsplan i FOA stemte 32,6% af dem, som havde mulighed for det, og 84,4% af disse stemte JA. Så med disse tørre tal vil jeg gerne stille spørgsmålet til de tidligere medlemmer af FOA, som i dag taler så meget om vigtigheden af forhandlingsretten hvad er den værd? FOA har været dygtige til at forføre en hel del tidligere BO-medlemmer med forsikringer om medindflydelse igennem forhandlingsretten, men kan den bruges til noget i den overordnede struktur i FOA nej! Med dette vil jeg igen opfordre til, at man overvejer om FOA er det rigtige sted det kan godt være, at FOA sidder ved bordet, men betyder det noget for medlemmerne? Denne gang kan man koldt og kynisk sige, at den aftalte sum penge ved forhandlingsbordet blev fordelt, man har åbnet for at hæve aldersgrænsen for at gå på pension/efterløn, og ellers er der intet sket! Jeg undrer mig bare over, hvor længe FOA kan forblænde folk med floskler om, at det betyder en masse at have forhandlingsretten. Bedømmer man ud fra den netop overståede overenskomstforhandling mener jeg, at FOA ikke er i stand til at forvalte vores overenskomst på en respektabel måde. 5

6 TEMADAGE PÅ SVANEVEJ Temadag for tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Fotograf: Dan Eugen Nielsen Den 21. februar havde Branche 11 arrangeret en temadag for arbejdsmiljørepræsentanter i branchen, og samtidig havde man valgt at invitere gæster med fra Branche 7, da det er vores klare holdning, at på vores fagområde er det underordnet hvordan man er ansat, for lovgivningen på området er ens, uanset hvad der står på ryggen af folk. Temadagen blev afholdt på Svanevej, og efter en kort velkomst blev der debatteret bredt om de forskellige problematikker der er vedr. vores arbejdstid, arbejdsmiljøet, lovgivningen på området samt de risici, som vi udsættes for i vores hverdag. Temadagen var utroligt spændende, og bød på både dramatik og ny viden, til morsomme og seriøse faglige debatter. Ved dagens afslutning var der enighed om, at dette koncept med deltagelse af flere brancher, absolut er med til at udbygge fællesskab og forståelse for de små og store problemer, som vi alle kender og har til fælles. Branche 11 vil derfor fortsætte med at arrangere disse temadage, og der allerede sat datoer for resten af året. Der vil blive sendt invitationer ud, når vi er klar med den næste temadag, der allerede er planlagt til lige efter påsken. Der skal lyde en stor tak til dels arrangørene, oplægsholderne samt deltagerne, som var med til at gøre dagen til en succes. Brandfolkenes Organisation Din sikkerhed for sammenhold. NY WEBSHOP FOR ALLE Brandfolkenes Organisation lancerer i skrivende stund vores webshop i samarbejde med den svenske faglige organisation Brandmannenes Riksforbund. Og vi har et fælles logo, som også med tiden vil brede sig i resten af skandinavien, og forhåbentlig til resten af europa i takt med den stadige tilslutning til EFFUA. Det er det samme logo, som er på forsiden af Brandmanden: Danish fire fighters. Webshoppen er et non profit foretagende, hvilket vil sige, at Brandfolkenes Organisation ikke tjener på salget. Alle kan handle fra shoppen. Man behøver altså ikke at være brandmand for at vise at man støtter og respekterer vores arbejde som brandfolk. Se hele udvalget ved at klikke på webshop på hjemmesiden: lige så snart det kommer på, og start dine indkøb. Redaktøren 6

7 7

8 »DE GRÅ 50 års jubilæum. Holdet fra 1.april 1961 har 50 års jubilæum. Men holdet har en speciel historie bag sig. Ved overenskomstforhandlingerne i 1958, blev Dansk Kommunal Arbejderforbund og Københavns kommune enige om, at brandfolkenes arbejdstid skulle sættes ned, ved hjælp af oprettelsen af en ny rode altså fra 7 roder til 8 roder. Det meddelte formanden for BO til brandchef Einer Schrøder, der klart afviste at ville oprette en ny rode. En gruppe brandmænd, med bl.a. Geert Søderlund satte sig sammen og udarbejdede en ny vagtplan inkl. den nye rode. Heri indgik hvordan fordelingen af brandfolk, brandmestre m.m. skulle foregå. Efter en godkendelse på en generalforsamling i BO, og derefter godkendelse af Københavns Kommune, blev det meddelt brandchefen, at den nye rode ville blive sat ind fra foråret I forbindelse med denne indsats, blev Geert Søderlund valgt til formand for BO i foråret Dette pressede Københavns Brandvæsen til, at oprette et nyt hold af brandmænd fra 1. april Det blev brandmændene med numrene fra 636 til 654, et hold der var utrolig gode venner og altid støttede hinanden. Men holdet fik også indflydelse på andre ting. Efter den store eksplosion på Holmen i 1952, havde brandfolkene nægtet at slukke brande på Holmen. Men i 1962 mente man fra kommunen godt vi kunne sættes ind ved brand på Holmen. Geert spurgte mig som uddannet sprængningsekspert om jeg ville tage med ud og se på forholdene. Det gjorde vi og derefter skrev vi en redegørelse, der fortalte om de store ricisi de opbevarede sprængstoffer miner i våben og minelageret udgjorde både for brandfolk og andre borgere. Dette notat blev sendt til Brandvæsen og Københavns Kommune og kommunen krævede derefter lageret nedlagt. Det hold der blev ansat i april 1961, havde så nært et kollegialt sammenhold, at de på enhver måde hjalp og støttede hinanden. Ligesom holdet hvert år (i meget lang tid) afholdt en årlig fest med vore hustruer en fest hvor vi blev knyttet meget tæt til hinanden. I maj 1964 tog 639 Leif Lau, 651 Ib Jensen og undertegnede med vore hustruer til Langeland hvor vi købte det dejlige hus Lohals. Derefter tog vi rundt på samtlige brandstationer, hvor vi viste billeder af huset og foreslog oprettelsen af Brandfolkenes Feriehus Forening. Det lykkedes og som jeg har hørt det, eksisterer foreningen fortsat. Jeg kom i bestyrelsen i BO og i samarbejdsudvalget, men brandchefen ville gerne undgå, at jeg skulle dominere for meget og foreslog, at jeg kunne blive den første brandinspektør fra brandfolkenes rækker, og at det var en ordning han gerne ville fortsætte. Jeg sagde ja tak (efter aftale med bestyrelsen i BO) og blev sendt 3 måneder til Manchester Universitet for at lære fysik, kemi og engelsk sprog betalt af brandvæsenet. Det var en god oplevelse, idet jeg fik et nært forhold til de engelske brandfolk. Men da jeg kom hjem i foråret 1966 var jeg på generalforsamlingen, blevet valgt til formand for BO, hvilket holdt indtil 1971, og derfor kunne brandchefen ikke udnævne mig til brandinspektør. Dermed blev hans planer om at undgå min dominans ikke realiseret. I denne periode blev flere holdkammerater valgt som tillidsmænd og mange holdkammerater fik råd til at købe eget hus, hvor vi hjalp hinanden, med alt hvad der skulle laves på de nye huse. Efter min afgang fra brandvæsenet, blev to holdkammerater formænd for BO, nemlig 639 Leif Lau i 3 år (fra ), og senere 645 Ove Hansen i 8 år ( ). Det var et fantastisk godt hold, der var med til at skabe et godt kollegialt venskab og et godt (bedre) arbejdsmiljø. I dag er vi desværre få tilbage fra holdet, men for mig var det mennesker, der igennem hele arbejdslivet, var med til at skabe tryghed, tillid, arbejdsmiljø og et fantastisk godt kammeratskab og venskab. Jeg ønsker alle mine holdkammerater alt det bedste, men også alt godt i fremtiden for de brandfolk der er ansat i Københavns brandvæsen i dag. Herunder min egen svigersøn. Hilsen fra Asger Grandjean 8 INDLÆG TIL BRANDMANDEN MAILES TIL : Log ind på BO s hjemmeside: Tilmeld dig nyhedsbrev og modtag når det kommer nyt information Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

9 SIDER«TAKSIGELSER Mange tak til Seniorklubben - Københavns Brandvæsen for venlig opmærksomhed i forbindelse med min 70 års fødselsdag. De venligste hilsener Erik Richardt Winther (tidligere 655) DØDSFALD Pensioneret Overbrandmester Alfred Elmgård Nielsen 268 er afgået ved døden torsdag den 31. marts Pensioneret Brandmand Bendt Friland 385 er afgået ved døden fredag den 1. april Leif Høj er død den 16. oktober Niels Gram er død i marts Pensioneret brandmand 128 Bjarne Lomholt Tvede er afgået ved døden den 4. April BRANDMANDEN DEADLINE FOR INDLÆG UDKOMMER I UGE 01. juni august oktober december februar 07 9

10 PÅ VEJ TIL LIBANON Af Jens Jäpelt En tidlig morgen i starten af maj rejser jeg sammen med 9 andre beredskabsfolk (hold 4 B) til grænseområdet mellem Libanon og Israel. Jeg vil her komme med beskrivelsen af min deltagelse på UNIFIL-missionen med Beredskabsstyrelsen (BRS). BRS varetager efter aftale med Forsvaret brandberedskabet i UNIFIL-hovedlejren i Naqoura i det sydlige Libanon. Yderligere oplysninger om selve missionen kan findes på BRS hjemmeside (www.brs.dk). Forløbet består af en missionsforberedende uddannelse, selve udsendelsen og afslutning/evaluering efter hjemkomst. Opholdet i Libanon strækker sig over i alt 3,5 måneder. Jeg vil i det efterfølgende beskrive uddannelsesforløbets forskellige dele, og i efterfølgende indlæg vil jeg fra Libanon beskrive holdets oplevelser og hverdag. Holdet er bredt sammensat af personer fra beredskabet lige fra ansatte i BRS til kommunale brandfolk, frivillige og personer der har aftjent deres værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Uddannelsens første uge foregik i Herning i BRSs uniform. Hovedformålet med denne uge var, at give os muligheden for at lære hinanden at kende, og til at blive et hold samt at få dannet de indsatshold á 3 mand der skal arbejde tæt sammen i Libanon. Det var en rigtig god uge, og inddelingen af holdene gik godt. Derudover skulle vi aflægge en fysisk test, så BRS er sikker på at vi kan holde til strabadserne. Det gik fint, og undertegnede (der fyldte 50 om torsdagen) aflagde prøven for personel under 29 år i fin stil ;-). Jeg skal være holdleder for et hold på 3 mand (som før nævnt). Ud over mig selv består det af to unge mænd med mod på det hele og en masse viden, der helt sikkert vil komme os til hjælp undervejs. Jeg glæder mig til at arbejde tæt sammen med dem. I den anden uge var vi i Vordingborg og i militærets grønne uniform. Denne uge kaldes Reduceret Militær Grunduddannelse. Uniformen, og en del af vores udstyr blev udleveret og taget på den første dag. I alt ca. 70 kg blev udleveret til os hver især. Ud over os 10 fra BRS var der en del andre, der skulle gøres klar til at blive udsendt med Forsvaret. Det var spændende at lære dem at kende med deres forskellige baggrunde og opgaver ude i missionsområderne. To af de andre deltagere på holdet var kvinder, der skal til UNIFIL-lejren i Libanon samtidig med os. De skal arbejde administrativt i forhold til kantinedriften. Ugen gik med eksercits, våbenlære, træning med gasmaske, grundlæggende førstehjælp og overnatning i felten (i minus 8 grader) natten til fredag. Så det var en godt træt Jens, der kom hjem fredag, da der ikke var ikke blevet sovet vildt meget i løbet af natten. Ugen gav os en god forståelse for hvordan det militære system virker, og hvor den farlige ende på et skydevåben er. Den reducerede militære grunduddannelse skal gennemgås af alle civilister der skal udsendes, uafhængigt af hvilken mission/opgave. De næste to uger i Vordingborg kaldes Enkeltmandsuddannelse, og den er mere målrettet i forhold til missionerne. Begge uger i grønt. Den første uge var meget praktisk orienteret med lidt mere våbenlære, og den efter min opfattelse meget vigtige feltrettede førstehjælp, kaldet TSE. Ugen blev afsluttet torsdag med en hel dag i felten ved øvelsesområdet Kulsbjerg med øvelser i TSE, og vi var alle godt trætte da vi kørte hjemad ved 20-tiden til en god lang weekend. Den næste uge i enkeltmandsuddannelsen var mere teoretisk, med forskellige oplæg i auditoriet om emner som forsendelse af udrustning, medicin, aktuel situations- og trusselsbriefing, kulturelle og politiske forhold, orientering om ueksploderet ammunition og vejsidebomber, Cunduct after Capture (forhold i forbindelse med gidseltagning) og sidst men ikke mindst en orientering om dyrelivet i missionsområderne. Sidstnævnte blev afholdt af instruktører fra ZOO, og blev afsluttet med en mulighed for at komme i tæt kontakt med nogle ret eksotiske dyr. Meget grænseoverskridende for flere af os, men en supergod oplevelse med nogle fantastiske instruktører. En anden af de lidt mere tunge og grænseoverskridende emner/opgaver i forbindelse med udsendelsen er, at man kraftigt opfordres til at skrive/udfylde Min sidste vilje, HVIS HVIS HVIS der nu skulle ske noget absolut forfærdeligt. Det er et hæfte med en række praktiske ting man kan tage stilling til i forbindelse med underrettelse og bisættelse/begravelse. Hvis man bare skriver under på sidste side, har man ikke taget stilling til noget, men i hæftet er der listet en del relevante ting op, og det er et rigtig godt materiale der er let at gå til. Min bedre halvdel og jeg var faktisk bagefter enige om, at disse tanker burde vi alle gøre os, udsendelse eller ej. Noget helt andet for mig, var de afskedsbreve til de nærmeste man også opfordres til at skrive... det er godt nok svært at komme i gang med. Jeg er dog overbevist om, at jeg når de er skrevet vil føle en stor afklaring og lettelse. Jeg skriver jo ikke disse breve, fordi jeg mener at missionen på nogen måde er farlig, og/eller fordi jeg er parat til at tage afsked for altid. Jeg gør det fordi al erfaring viser, at det vil være en kæmpe sten at fjerne fra sine kærestes skuldre og en meget vigtig brik til deres sorgbearbejdelse, HVIS HVIS HVIS... 10

11 Den femte uge var en af vores hovedopgaver i Libanon i centrum: brand- og redningsberedskab i UNIFIL-lejrens helikopter-lufthavn. De tre første dage foregik på Flyvestation Karup, tre dage med skiftende teoretiske oplæg, planspil og gennemgang af forskellige heikoptertyper. Sidstnævnte kulminerede med en sjældent grundig gennemgang af en Merlin EH-101 med demonstration af de forskellige adgangsmuligheder. Det er ikke Fennec, Lynx og 101- eren der beflyver heliporten i UNIFILs hovedlejr, men det var alligevel meget givende at se helikopterne i praksis. Onsdag stod den på slukningsøvelser hele dagen frem til midnat. Torsdag kørte vi videre til Falck Nutec i Esbjerg og trænede praktisk slukning på helikopter, og fortsatte derefter til Flyvestation Skrydstrup, hvor vi skulle afslutte med overfladeslukning af Jet Fuel. Også en rigtig god og lang dag, der blev afsluttet lidt tidligere end forventet, da vindretning og -styrke betød, at vi var til stor gene for en kvægbesætning i nærheden. Herefter var der kun retablering og evaluering tilbage, og fredag morgen gik turen atter hjemad. Uddannelsens sidste tre dage foregik så tilbage i Herning, hvor vi skulle forberede de sidste detaljer, aflevere vores uddannelsesmundering, Skype med holdet i Libanon og forberede det pårørendearrangement der skulle afholdes onsdag den 16. marts. Det hele forløb godt, og jeg mener, at pårørendearrangementet var en stor succes, og en meget vigtig del for de pårørende. Vi har så siden været en tur i Beredskabsstyrelsen Sydjylland (Haderslev), hvor holdet mødtes og prøvede missionsudrustningen inden den blev sendt til Libanon. En del af tiden frem til afrejsen i maj måned tilbringer jeg i Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse i Birkerød. Jeg holder derefter en god lang Påskeferie frem til afrejse. Overordnet føler jeg, at det er meget kompetente mennesker jeg er kommet i kontakt med, både holdet og alle de udenom. Jeg føler mig helt tryg ved missionen. Vi skal hele vejen rundt hvad angår informationsmateriale og forberedelser, og selvom risikoniveauet synes at være meget lavt. Det var så, hvad jeg havde valgt at berette om forberedelserne og uddannelsen til denne opgave. Jeg føler mig aldeles klar til missionen og glæder mig til at komme af sted, og til at raportere tilbage om selve missionen, opholdet og livet i Libanon. Jens Jäpelt 11

12 BRANDMÆND FÅR KRÆFT Af næstformand Tommy Kjær Brandmænd har øget risiko for visse kræftformer I CINCINNATI -universitetet i Cincinnati (UC) har miljø og sundhed forskere konstateret, at brandfolk er væsentlig mere tilbøjelige til at udvikle flere forskellige former for kræft end ansatte i andre brancher. Deres resultater tyder på, at de værnemidler brandfolk bruger, ikke er tilstrækkelige til at beskytte dem mod de kræftfremkaldende stoffer, de støder på i deres profession, siger forskerne. Forskerne fandt for eksempel, at brandfolk har dobbelt så stor risiko for at udvikle testikelkræft og har markant højere non-hodgkins lymfom (lymfekræft) og prostatakræft end ikke-brandmænd. Forskerne bekræftede også tidligere resultater i, at brandfolk er i større risiko for at udvikle myelomatose (knoglemarvskræft). Grace LeMasters, ph.d., Ash Genaidy, ph.d., og James Lockey, MD, anmelde disse resultater i november-udgaven af Journal of Occupational og Miljømedicin. Den UC-ledede forskning er det største studie til dato, som har undersøgt kræftrisiko forbundet med at arbejde som brandmand. Vi tror der er en direkte sammenhæng mellem de kemiske eksponeringer brandmænd oplevelse på jobbet, og en øget risiko for kræft, siger LeMasters, professor i epidemiologi og biostatistik ved UC. Brandfolk er udsat for mange stoffer, der er udpeget af Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) som kræftfremkaldende -herunder benzen dieselmotor udstødning kloroform sod styren og formaldehyd, udtaler LeMasters. Disse stoffer kan indåndes eller optages gennem huden og forekommer både på brandstedet, på brandstationer. Brandmænd arbejder dagligt i et farligt erhverv tilføjer LeMasters. Som offentligt ansatte, har de brug for-og fortjener-supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der vil sikre, at de ikke har en øget kræftrisiko. Det UC-ledede hold analyserede oplysninger fra 32 tidligere offentliggjorte videnskabelige undersøgelser for at fastslå de omfattende konsekvenser for sundheden og sammenholde risici for kræft ved deres profession. Undersøgelserne omfatter oplysninger om brandmænd, de fleste af dem, hvide mandlige brandmænd på fuld tid. Risikoen for 20 forskellige kræftformer blev klassificeret efter IARC s risikovurderings model og opdeles i tre kategorier: sandsynlig, mulig eller ikke sandsynligt. UC epidemiologer fandt, at i halvdelen af de undersøgte kræftformer, var der øget risiko i varierende niveauer for kræft. Det drejer sig om: Testikelkræft Prostatakræft Hudkræft Hjernekræft Kræft i endetarmen Mave og tyktarm kræft Non-Hodgkins lymfom (lymfekræft) Myelomatose (knoglemarvskræft) og malignt melanom (modermærkekræft) Alle disse kræftformer er forbundet med brandslukning, og de før nævnte partikler der findes på brandsteder, i brandstationer og slukningskøretøjer. Det er kritisk og der er umiddelbart behov for yderligere værnemidler for at hjælpe brandfolk til at undgå indånding og hud kontakt med kendte og formodede kræftfremkaldende stoffer og partikler, siger Lockey, professor i miljø og sundhedsmedicin på UC. Desuden bør brandmænd omhyggeligt vaske hele kroppen for at fjerne sod og andre restprodukter fra brande, efter alle brande, for at undgå hud eksponering. Forskningen blev delvist støttet af en bevilling fra Ohio Bureau of Workers Compensation. Og af undersøgelsens samarbejdspartnere kan nævnes. Ph.d. Paul Succop, ph.d. James Deddens og ph.d.kari Dunning, samt MD ph.d.tarek Sobeih fra Cairo Universitet og ph.d. Heriberto Barriera-Viruet, fra Det Interamerikanske University of Puerto Rico. Hvad vi i vores dagligdag kan gøre for at minimere risici for eksponering af de kræftfremkaldende stoffer og partikler vil Brandmanden beskrive i næste nummer, men en ting er helt sikkert, og det er at noget skal gøres. Blandt andet skift af forurenet tøj efter ALLE ildløs indsatser, og lige netop her er det uhyggeligt at erfare at rigtig mange brandfolk i Danmark kun har en indsatsdragt. Vi skal til at lære at tage vores forholdsregeler, som vi naturligt gør hvis der er tale om indsats med asbest. 12

13 ER SKUMISOLERING FARLIGT? Af næstformand Tommy Kjær ER SKUMISOLERING SÅ FARLIGT SOM VI PÅSTÅR? Efter at Brandfolkenes Organisation er begyndt at påpege problemerne omkring brandfarlig skumisolering er der kommet en lang række hendvendelser til os omkring emnet. Langt de fleste giver os medhold i vores synspunkter, hvilket også kan være svært andet, når man bliver præsenteret for nogle af de frygtelige ulykker der har været rundt omkring i verdnen med tab af menneskeliv til følge på grund af denne isoleringstype. Der findes et hav af forskellige typer tests, der skal afgøre om et produkt kan komme på markedet eller ej. Og som er afgørende for om myndighederne godtager produktet. Hvis myndighederne af den ene eller den anden grund mener at et produkt er til fare for sikkerheden, kan de vælge at forbyde produktet, eller at opstille særlige regler for brugen af et sådan produkt. I forhold til emnet skumisolering og andre brandfarlige bygningsdele udkommer Erhvervs og Byggestyrelsen med en eksempelsamling hvori der detaljeret står beskrevet hvordan et produkt skal bruges i et byggeri, og hvilke forholdsregeler der skal tilgodeses. Netop for at undgå ulykker. Problemet her er bare, at ulykker sker. Og det er derfor der er noget som hedder brandfolk. Hvis alle myndigheder, bygherrer, håndværkere og borgere strengt fulgte alle regeler til punkt og prikke ville der ikke opstå farlige og livstruende situationer, og vi ville som brand og redningsfolk være arbejdsløse. Så på den baggrund kan man sige, at mit højeste ønske netop ville være at blive arbejds løs. For en god orden skyld skal det dog siges, at når jeg tager skumisolering som én helhed er det faktisk lidt af en tilsnigelse. Der findes nemlig flere former for skumisolering, og jeg vil lige nævne de 4 mest brugte skumprodukter. EPS (Ekspanderet Polystyren) Det mest anvendte skumisoleringsmateriale, som oftest anvendes til vægge, fundamenter og sandwichpaneler. EPS er brændbart og udvikler giftige røggasser, når det brænder, og har som regel lidt højere energiindhold end fyringsolie. EPS er tilladt i Danmark uden brandhæmmer og under særlige krav til beskyttelse bag ikke brændbar afskærmning. XPS (Ekstruderet Polystyren) Opfører sig stort set som EPS, men med egenskaber, der gør det bedre egnet til brug under fugtige forhold. PUR (Polyuretan) Bruges ofte til tagisolering. PUR er brændbart, og har næsten samme energiindhold som fyringsolie, og udvikler giftige røggasser, når det brænder. PUR er tilladt i Danmark under særlige krav til beskyttelse bag ikke brændbar afskærmning. PIR (Polyisocyanurat) Bruges ofte til tagisolering. PIR er brændbart og udvikler giftige røggasser, når det brænder, og har næsten samme energiindhold som fyringsolie. PIR er tilladt i Danmark under særlige krav til beskyttelse bag ikke brændbar afskærmning. For at blive godkendt i beandtest bliver flere af disse skumtyper ofte brandhæmmet med varierende former for brandhæmmere. Men fælles for disse skumtyper er, at de kan brænde, som vi ofte ser fra forskellige steder i verden. Sidst i Frederikshavn hvor en trawler under ophugning brød i brand og gav brandfolkene store problemer med slukningen på grund af voldsom og hurtig brandspredning. Branden udviklede derudover en fed giftig røg. Med tanke på den røg som skumprodukter udvikler, hvad enten der er tale om isolering eller andre oliebasserede plastproduketer, og på den markant forhøjede risiko for udvikling af kræft (læs artikel andet sted i Brandmanden) vi som brandfolk udsættes for, burde myndighederne kræve suplerende tests for at afdække de partikler som udvikles under brand af disse produkter. Det må vi som faggruppe kræve af de ansvarlige myndigheder. Kræft er en uhyggelig sygdom, som ikke kun rammer ofret, men hele familien og samfundet, som jo som bekendt har nok at bruge skatteborgernes penge på. Samtidig må vi henstille til de relevante myndigheder, at de tests som kræves bliver udført i FULD SKALA. Alt andet virker som spild af penge, da der som de fleste ved er en kæmpe stor forskel på en ildebrand, afhængi af om flammen kommer fra en lighter, eller fa en bygning som står i lys lue. Spørg lige dig selv, om du er tryg ved skum isolering 13

14 EFFUA EFFUA har sat som mål, at alle europæiske fagforeninger skal komme under samme organisation, således at vi bliver stærkere, og det vil dreje sig om krav til EU om fælles krav til uddannelse, materiel, regler osv.! Vi er ret sikre på, at EFFUA er et skridt i den rigtige retning, og man kan også se, at antallet af medlemslande er fordoblet på 2 år, så der er opbakning til dette i andre lande omkring os. Medio februar var to mand fra branchebestyrelsen til konference i Helsinki, hvor den første dag var en konference om sikkerhed i Finland, og på konferencen deltog politikere, brand- og ambulancefolk samt andre intresenter. Der blev debatteret vidt og bredt, og det er spændende at være gæst til sådan en konference, hvor man får lejlighed til at høre, hvad der rør sig i andre lande. Den anden dag var der indkaldt til møde i EFFUA, og her fik vi lejlighed til at hilse på 4 mand fra den canadiske søsterorganisation IAFF, som er fagforening for canadiske brand- og ambulancefolk. På mødet var temaet sikkerhed for brandfolk og produkter i byggeindustrien, og oplægget blev holdt af de to danske repræsentanter, som har arbejdet en del med problematikken de seneste måneder, idet man er ved at ændre reglerne for brug af skumplast til facadeisolering i Danmark. Umiddelbart lyder det nok ufarligt for de fleste, men efter at have studeret en del brande i udlandet, står EFFUA samler de nordiske og europæiske fagforeninger for brand- og ambulancefolk. The European Firefighters Unions Alliance blev stiftet for små 2 år siden i København af repræsentanter fra Finland, Sverige og Island. I dag er Danmark repræsenteret ved Brandfolkenes Organisation, og deuden er Norge og senest Irland blevet optaget som medlemmer i EFFUA. Hele grundlaget i dette samarbejde er en målsætning om, at vi med en fælles organisation vil stå stærkere, når vi går ud og kræver noget. På samme måde har vi i Branche 11 en holdning til, at 3f er den rigtige fagforening for kommunale brand- og ambulancefolk, da vi koldt og kynisk må erkende, at størsteparten af branchen ansatte er medlemmer af 3F. Og tanken om at samles i én fagforening har været forsøgt flere gange igennem tiden, men nu er det første skridt taget, da Brandfolkenes Organisation blev forvist fra FOA, og 3f efter moden overvejelse optog medlemmerne fra BO den 1. maj Her indskrives Irland som medlem af EFFUA TV: Mr John Kidd National secretary of IFESA TH: Mr Kim Nikula President of EFFUA det klart, at denne form for isolering og andre lignende lign skumprodukter er med til at udvikle en brand med uhyggelig hast, og det har kostet såvel civile som brandfolks liv. EFFUA og Canada deler BO s holdning om denne sag, og det kan du læse mere om på dk under EFFUA. Debatten om skum og benyttelsen af disse i landene omkring os gav indblik i, at disse produkter også udenfor de danske grænser giver problem for brandfolk, og til emnet kunne canadierne meget veldokumenteret fortælle, at vores omgivelser under brand er meget farligere end vi regner med! I den forbindelse kan jeg fortælle, at vi håber, at de fire canadiere kommer til Danmark i september 2011, for at holde et foredrag om kræft for brandfolk. Baggrunden for dette er en undersøgelse, som er udført blandt canadiske brandfolk, og som viser, hvilke risici vi udsættes for i forbindelse med vores arbejde. Mr Kim Nikula takker canadiske Alex Forrest for det oplysende foredrag om brandfolks risiko for udvikling af kræft. En udfordring vi helt sikkert ikke har hørt det sidste til. Af ovenstående mener vi i Branche 11, at også det europæiske fællesskab er interessant, og vi ser det som en naturlig del af vores arbejde, at vi er en medspiller på dette plan. Jesper Bronée Vicepræsident EFFUA 14

15 SENIORNYT Generalforsamlingen 2011 Der var 52 fremmødte til seniorklubbens generalforsamling tirsdag den 15. februar. Efter formandens beretning skulle formanden for Brandfolkenes Organisation have orienteret forsamlingen om forholdene i BO og i brandvæsnerne, men på grund af et møde i Helsinki, måtte han melde afbud, dette udløste en del utilfredshed blandt de fremmødte. Beretningen blev godkendt og regnskabet taget til efterretning. Derefter var der af bestyrelsen fremsat et forslag om en kontingentstigning på 10 kr. pr. halvår for medlemmer og passive, årsagen til dette er, at klubben på grund af økonomiske kriser, ikke som tidligere modtager tilskud fra brandvæsnerne og BO. Der blev fremsat et ændringsforslag fra salen lydende på en kontingentstigning på 25 kr. pr. halvår for medlemmer. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet er derfor fra 2. halvår 2011 for medlemmer 200 kr. for passive til 110 kr. og for enker uændret 75 kr. Der var herefter valg til bestyrelsen, og bestyrelsen er ifølge lovene på valg hvert år, alle havde meddelt at de modtog genvalg og alle blev valgt. Der skulle i år nyvælges en revisorsuppleant, og her blev 597 Leif Larsen valgt. Bestyrelsens sammensætning er herefter: Formand Sven Præst, kasserer Bent Wenneberg, næstformand Erik Christensen, Bent Nielsen, Palle Rosenvard og suppleant Erling Salhauge. Bilagskontrollant Ole Munk Pedersen og bilagskontrollant suppleant Leif Larsen. Sommerudflugten 2011 Tirsdag den 31. maj har seniorklubben sin årlige sommerudflugt, og vi skal denne gang til Karrebæksminde, nærmere betegnet til restaurant De Hvide Svaner. Turen starter kl i Ingerslevsgade ved DGI byen, og deltagerprisen er 185 kr. Der er i dagens anledning bestilt godt vejr. Programmet til turen udsendes sidst i april, de medlemmer der er på internettet vil få det som , de øvrige medlemmer får det tilsendt med posten. Runde fødselsdage i april og maj: 1/4 Frants Hjorth 598, Engstedet 3, 1. lejl. 56, 3500 Værløse. 80 år. 6/4 Erik Kristensen 536, Kærparken 43, 2800 Lyngby. 85 år. 5/5 Harald Hansen 501, Portugalsgade 14, 2300 København S. 90 år 14/5 Poul Viholt 565, Møllegården, Bagsværd Møllevej 9 Lejl. 43, 2800 Kgs. Lyngby. 90 år Mandagsmøderne. Efter mandagsmødet den 4. april er møderne for denne vintersæson slut, og vi starter møderækken igen til efteråret, helt nøjagtigt mandag den 3. oktober, hvor den nye vintersæson starter. Møderne bliver som hidtil afholdt den første mandag i måneden. Sven Præst. 15

16 Indbygget brandsikkerhed Rockwool stenuld giver ekstra sikkerhed Rockwool stenuld har markedets suverænt bedste brandmodstandsevne. Den tåler over 1000 C og er klassificeret i den bedste brandklasse (klasse A, ubrændbar). Rockwool afgiver desuden ingen brændende dråber og minimal røg ved en brand. Disse afgørende egenskaber kan sikre, at mennesker kommer ud af bygningerne, og at slukningsmandskabet kan nå at slukke branden, inden bygningen overtændes og styrter sammen. Få mere at vide på 16

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Præsentationen I dag

Præsentationen I dag Tommy Bækgaard Kjær 1986 til 2014 uddannet og fungeret ved hhv. Civilforsvaret (Nu Beredskabsstyrelsen) som bl.a. instruktør, befalingsmand (holdleder) og indsatsledelse og Københavns Brandvæsen. Ambulancebehandler

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København REFERAT REFERAT: af F-Med Det Fælles Beredskab d. 2.6.2015 Dato: 2. juni Tid: 9:00 11:00 Sted: Kbh. Rådhus - Udvalgsværelse D, 1. sal vær. 103 Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation Information nr. 2/2012 Udsendt den 20. marts 2012 Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 klokken

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere