Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden"

Transkript

1 Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2011 / årgang 89

2 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Overenskomst/aprilsnar ja eller nej! FOA har nu overstået overenskomstfornyelsen for brand- og ambulancefolk ansat i Københavns og Frederiksberg Brandvæsen, samt for brandfolk ansat på KLs område. Jeg må indrømme, at jeg er helt uforstående overfor det resultat, der er kommet, for umiddelbart er der to personalegrupper, som har udsigt til en mindre lønstigning, og ellers er der intet sket! Jeg har svært ved at se, at der er tale om en fornyelse, for set med mine øjne, er der absolut intet nyt i denne overenskomstfornyelse. Hvor er ambulancefolkene nævnt der er tale om en overenskomst for brand- og ambulancefolk på døgnvagt! Hvorfor har man ikke haft fokus på at sikre denne belastede personalegruppe ordentlige forhold, som skulle være beskrevet i overenskomsten? Hvor er brandfolkenes rettigheder blevet styrket det skulle have været defineret, hvad begrebet beredskabstid dækker, for med den formulering, som i dag er i overenskomsten, har vi så at sige ingen rettigheder, hvilket FOA muligvis heller ikke ønsker at udstyre brandfolkene med, for med en nedskrevet definition af dette begreb, kunne det vel tænkes, at arbejdsgivernes muligheder for at opretholde et rimeligt, økonomisk konkurrenceniveau ville blive vanskeliggjort. Alt i alt vil jeg betegne resultatet som elendigt! Jeg er glad for, at jeg ikke har siddet ved forhandlingsbordet, for resultatet bærer i mine øjne præg af, at dette område absolut ikke er FOAs største! Heldigvis skal jeg ikke stemme for eller imod resultatet jeg kan dog læse, at KbaK, som har været med ved bordet, anbefaler at der stemmes nej! Dette nej anbefales alene, fordi samarbejdet med FOA i forbindelse med forhandlingerne har givet problemer, idet FOA ikke forhandlede som aftalt! Dette kommer ikke som den store overraskelse for mig! Nu er det så FOAs medlemmer, som stemmer, og så glæder jeg mig til at se, om et eventuelt nej fra denne faggruppe betyder, at der bliver ændret ved resultatet. Historien viser dog, at uanset hvad faggruppen stemmer, så har det ingen indflydelse på det samlede resultat! Vi må erkende, at brand- og ambulancefolk ikke er FOAs store område, det er absolut et nedprioriteret område, og det bærer overenskomstresultatet absolut også præg af! Alene med baggrund i ovenstående glæder jeg mig over, at jeg ikke er en del af FOA mere! Side 3: Klubberne Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Svanevej København NV Telefon: INDHOLD: Side 4: BO s bestyrelse Side 5: OK og forhandlingsret Side 6: Temadage på Svanevej Side 6: Ny webshop for alle Side 7: Kom til 1. maj fest Midten: De Grå Sider Side 10: På vej til Libanon Side 12: Brandmænd får kræft Side 13: Er skumisolering farligt? Side 14: EFFUA Side 15: Seniornyt Åbnings og tlf. tider i Brandfolkenes Organisation: Mandag til torsdag: Kl samt efter aftale. Fredag: Åbent efter aftale. FORSIDEN Fotograf: Kenneth Meyer Telefon: FRA DØGNRAPPORTEN DEN 5. MARTS :39 Røg fra tag Vester Voldgade Ild i restaurantkøkken samt tilhørende ventilationsanlæg. Ved brandvæsenets ankomst var Vestre Voldgade dækket af røg, hvorfor de først ankommende udrykningskøretøjer måtte køre i ganghastighed de sidste 100 meter frem til skadestedet. Konstateret at der slår ca meter høje flammer op over tag til ejendommen i nr. 55, hvorfor ISL med det samme beslutter at foretage evakuering af hele ejendommen. Udlagt HT-rør til slukning i restaurantkøkken samt udlagt skæreslukker for slukning af brand i ventilationsanlæg. Rejst drejestige for eftersyn af tag med termisk kamera. Ventilationsrør med diameter på ca. en halv meter var rødglødende. Rekvireret 1 ekstra sprøjte og 1 drejestige til opmarchområde som taktisk resurse, til brug såfremt iværksat indsats ikke ville vise sig tilstrækkelig for at slukke branden. Sprængt dør til kontor på 4. sal for evakuering og eftersyn, iab. Klippet hængelås i loftlem for adgang til tag. Sprængt dør på repos mellem 1. og 2. sal i trapperum i nr. 55, for adgang til del af ventilationsanlæg i baggård. Ventileret restaurant fra stue til 2. sal med overtryksventilator. Nedtaget ca. 10 m² loftplader i køkken for efterslukning. Lukket for hovedhane til vand i ejendommen i kælder grundet lækage i køkken fra varmeskadet vandrør. Ca. 30 m² restaurantkøkken kraftigt brandskadet, resten af restaurant i stue, 1. sal og 2. sal, ca. 300 m², lettere røgskadet. Ventilationsanlæg fra stue til tag delvis brandskadet. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. På grund af den effektive og hurtige slukning af branden i ventilationsanlægget med skæreslukkerudstyr kunne brandvæsenet forhindre brandspredning til bygningens tagkonstruktion og dermed undgå at der opstod omfattende skader på ejendommen. Sagsbehandler Bo A. Jensen komtaktes efter aftale: Tirsdag: Kl Onsdag: Kl Torsdag: Kl Trykker: KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Fotograf: Kenneth Meyer Udkommer til: Alle medlemmer af Brandfolkenes Organisation, herunder Brandfolkenes Seniorklub. Statslige, kommunale og private beredskaber i hele Danmark. Politiet. Politikere. Abonnenter. Løssalg kr. 50,00 Årsabonnement kr. 198,00 2

3 KLUBBERNE Brandfolkenes klub København BKK Konstitueret formand: Johnny Jensen 265 Telefon: Den faste klub Tårnby Formand: Brandmester Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Flemming Jørgensen 5113 Telefon: Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Rune Teit Strøm 76 Telefon: Brandmesterrepresentant Tillidsmand for mestrene i Vestegnens brandvæsen: Mads Bak Petersen 48 Telefon: Thule air base Formand: Jesper Sommer Mobil Dk: Formandsberetning 2010 Brandfolkenes Klub Vestegnen Året 2010 har været turbulent som de andre seneste år, og utrygheden i jobbet som brandmand i Vestegnens brandvæsen er blevet hverdagskost, samtidig med at vi skal holde fokus og være dygtige til at redde menneskeliv og værdier, som er vores kerneydelse som kommunalt beredskab. Brandvæsnets bestyrelse er, som I ved, i gang med endnu engang at slanke vores beredskab med den store sparekniv. Det har vi nu prøvet i mange år, og der er de sidste år lavet rapporter og undersøgelser om slankning af vores arbejdsplads for godt og vel en million kroner efterhånden. Kommunerne har ingen penge og sparer på al velfærd som aldrig før i disse år, det går ud over ældre og skoler og institutioner og nu også beredskaber. De 5 borgmestre fra vores ejerkommuner har holdt møde og besluttet, at der skal spares 3 millioner kr. i Vestegnens Brandvæsen. Vi skal ikke køre den offensive strategi, altså være et indtægtsgivende brandvæsen og vi skal forblive som et kommunalt beredskab. Se her knækker filmen i mit hoved, da kommunerne skal spare penge og leder med lys og lygte for at finde midler til velfærden, og nu siger borgmestrene altså, at vi ikke skal tjene penge, det betyder, at det overskud vi før har lavet via vagtcentralen, servicering af slukkere, salg af kurser osv. er en saga blot fra Så der vil i fremtiden mangle det overskud, vi i dag generer på ca. 1.5 millioner til investeringskontoen af nye køretøjer. Nu kan de 3 millioner kr. som skal spares ikke tages i driften, for så skal vi snart til at cykle rundt med en brandspand på bagagebæreren, da der ikke ville være råd til driften af køretøjer! Nej, der er tale om lønkroner og oplægget fra brandvæsnets bestyrelse er indtil videre med 3 kommuner for og Glostrup og Rødovre imod at nedlægge 2. slukningstog vest og en automatisering af vagtcentralen, så man spare de 4 ansattes lønninger på vagtcentralen og bibeholder ABA alarmdelen, som så skal køres af en server. Vagtcentralen er hjertet i Vestegnens brandvæsen og giver et mindre overskud i dag, men kunne give et endnu større overskud, hvis man for eksempel fik videoovervågning af kommunernes skoler og institutioner, overvågning af elevatoralarmer osv. Viften af muligheder er stor. Hvis vagtcentralen automatiseres, forsvinder indtægten på løft af ældre borgere for et beløb der ligner ca tusinde kroner, og telefonkæden og omsorgsalarmerne til de ældre, som så skal varetages økonomisk af en anden udbyder. Hertil kommer udgiften til et eksternt firma, som så skal stå for varetagelsen af oprettelse og service af ABA alarmerne, så er de 4 ansattes lønbesparelse på 1,5 millioner kroner brugt der. Nu ender man altså ud med at man ikke sparer noget, men derimod har solgt guldægget til ingenting, og dermed hindret sig selv i at have et økonomisk aktiv, som ikke går ud over det daglige beredskab. Men skal Vestegnens Brandvæsen være et bedre økonomisk aktiv, kræver det for det første, at man på embedsmandsniveau i vores 5 kommuner har viljen i hjertet og er villige til at handle i deres egen butik, som de jo selv ejer og ikke som i dag, hvor de køber ydelser ude i byen. Her kan nævnes, at Hvidovre og Brøndby kommune køber et dyrt bådberedskab af Falck i Greve, som ligeså godt kunne være udført af Vestegnens Brandvæsen. Flere af de 5 ejerkommuner køber nu også ydelsen omkring opsætning og eftersyn af brandslukkere hos eksterne leverandører, selvom vi som brandvæsen har haft den del i mange år. Hvis holdningen hos brandinspektørerne i kommunerne er at vi er for dyre med materiellet, bør man jo drøfte dette med ledelsen i Vestegnens Brandvæsen, i stedet for bare at lade som ingenting og bare skifte leverandør. 3

4 På sidste bestyrelsesmøde i brandvæsnet blev der orienteret om, at Vestegnens Brandvæsen skal have et tættere samarbejde med Københavns Brandvæsen, og der vil blive oprettet et kommissorium. Jeg forstår godt, at Københavns brandvæsen gerne vil ind i et tættere samarbejde med os, da de i forvejen får 1.2 millioner om året for at varetage 2.slukningstog øst, og derved får ca kr. pr udrykning med de alarmer, de kørte i Og det slukningstog man nu vil nedlægge altså 2.slukningstog vest blev slået ud til ca. 200 alarmer i 2010 og koster næsten det samme pr år som slukningstoget i Københavns brandvæsen inkl. deltidsøvelser, tøj og løn, altså kun 6000 kr. pr alarm! Burde man ikke hellere sige tak for samarbejdet til København, om ikke andet så af økonomiske årsager, og så få lavet et stort slukningsområde med 3 slukningstog som, de 5 kommuner selv ejer? Lukker 2.slukningtog vest, får vi det aldrig tilbage og Københavns Brandvæsen vil sidde med muligheden for selv at kunne bestemme prisen i fremtiden. Som I kunne læse på beredskabsinfo.dk fredag den 4. marts i år, vedrørende besparelsen i Vestegnens Brandvæsen, så er der nogle embedsmænd, der har helt andre planer end den politiske bestyrelse i øjeblikket arbejder med. For der står, at vagtcentralen skal nedlægges og overtages af Københavns Brandvæsen. 2.slukningstog vest nedlægges og som erstatning skal der købes et eksternt slukningstog et andet sted. Det er jo en interessant observation, for den plan går jo stik imod det, de 5 borgmestre har besluttet om at spare 3 millioner. Så nu må vi se, om det er borgmestrene eller embedsmændene, der har magten i en kommune. Internt i butikken Vestegnens Brandvæsen bød året 2010 også på nye forandringer, da vores 2 stationsledere valgte at finde nye udfordringer. Det har nu ikke givet de store forandringer i hverdagen, vi har i stedet fået en vicebrandchef og en ny udnævnt overbrandmester, så der stadig er 3 i ledelsen, så må vi se, hvad det kan give af nye tiltag og styring af hverdagen. Og så håber vi også, at vi snart får den trivselsundersøgelse, som vi blev lovet helt tilbage i 2008, da denne er blevet mere aktuel end nogensinde, da vi som personale hele tiden skal gå og føle os utrygge i vores fremtidige ansættelse. Fagligt var der i foråret 2010 lønforhandling med FOA, og vi tillidsfolk blev ikke inviteret med, da vi jo ikke er medlemmer i FOA. Det endte ud i et lønmøde for personalet, hvor ledelsen og FOA stod og holdt i hånd som et nyforelsket par og sagde det havde været et konstruktivt møde, ja det forstår jeg godt, for der har været rod i lønfordelingen lige siden, for det man havde gjort var, at man havde rystet træet med løntrin, så det hele røg på jorden, derefter begyndte man sætte løntrinene på igen, og det er altså ikke en manøvre, man bare lige udfører på en eftermiddag, og resultatet i dag er også en værre gang rod og de ansatte får ikke de løntrin, de burde have. Nu håber vi snart, at der sker noget på den faglige front, og at det lykkes Brandfolkenes Organisation/3F at få forhandlet en paralleloverenskomst i hus, så tillidsfolkene kan få deres forhandlingsstatus igen, så de ikke skal sidde udenfor døren under fremtidige lønforhandlinger, for så bagefter at skulle feje potteskårene sammen. Grænsesagen ligger i øjeblikket i LO, så vi må slå koldt vand i blodet og kan forhåbentlig forvente et resultat her i foråret Nu har jeg været faglig aktiv i sammenlagt 10 år, så 2010 blev min sidste sæson som formand for vores faglige klub og tillidsmand for station Glostrup, og i den forbindelse vil jeg godt sige tak til klubbestyrelsen og mine tillidsmandskollegaer for et godt samarbejde, og ønske jer held og lykke med det faglige arbejde fremover. Og vil også sige tak til mine kollegaer, som igennem årene har valgt mig, selvom jeres faglige opbakning og interesse ikke er særlig stor. Tiden er kommet, hvor I bør stå sammen fagligt på jeres arbejdsplads. God generalforsamling. Med venlig hilsen Brian Scheil Formand for Brandfolkenes Klub Vestegnen. Brandfolkenes Organisation - branche 11 s bestyrelse BO s bestyrelse er komplet og er som følger: Bestyrelsesmedlemmer: Formand: Jesper Bronée (Kbh.) Næstformand & redaktør: Tommy B. Kjær (Kbh.) Kasserer: Johnny L. Jensen (Kbh.) Bestyrelsesmedlem mestergruppen: Mads Bak Petersen (Vestegnen) Bestyrelsesmedlem: Flemming Jørgensen (Frederiksberg) Suppleanter: Valgbare i lige år: Formanden Bestyrelsesmedlem mestergruppen Valgbare i ulige år: Næstformand & redaktør Kasserer Bestyrelsesmedlem Valgbare hvert år: Alle supleanter 1. Jan Jørgensen, brandmester (Tårnby) 2. Rune Teit Strøm (Vestegnen) 3. Martin Jakobsen (Frederiksberg) 4. August J. Madsen (Kbh.) 4

5 OK OG FORHANDLINGSRET Af formand Jesper Bronée Den 28. februar 2011 kl blev den nye overenskomst for BOs medlemmer indgået! En overenskomstforhandling starter med, at parterne udveksler krav med hinanden, og det er disse krav som danner basis for, hvad der skal forhandles om, når de egentlige overenskomstforhandlinger går i gang. I perioden fra kravene udveksles og til man mødes ved forhandlingsbordet, bruger parterne tiden på at regne ud, hvor man vil sætte ind i forhold til, hvad der vil være det mest attraktive resultat at forhandle hjem til de personer, som er ansat under overenskomstens område. Når de egentlige overenskomstforhandlinger afsluttes, så er parterne nået til enighed, og der underskrives et forhandlingsprotokollat, som man tager med hjem. Dette protokollat er et udtryk for, hvad man er blevet enige om, og det er dette protokollat, som er de gældende ændringer, indtil der er skrevet en ny overenskomst, som indeholder de nye aftaler fra overenskomstforhandlingen. Nu har jeg haft lejlighed til at læse protokollatet og forsøge at afdække, hvad man egentlig er blevet enige om, og jeg må indrømme, at jeg ikke er imponeret og jeg er egentlig heller ikke overrasket over det dårlige resultat. Når FOA forhandler, og når jeg har været med til overenskomstforhandlingrne, så er det min opfattelse, at man fra FOAs side er meget large overfor arbejdsgiversiden af bordet, i dette tilfælde KL, og ved den seneste samt den netop overståede overenskomstforhandling må man også sande, at der ikke er kommet noget ekstra med fra forhandlingen. Man har fået det, som man skulle, og ikke mere end det forventede! Og værre endnu, så har man ikke igennem de seneste to forhandlinger været i stand til at løfte indholdet af overenskomsten til et niveau, hvor det skrevne ord er til at forstå for dem, som læser dette. I 2008 var parterne omkring bordet enige i, at ordlyden efterlod flere spørgsmål end svar, og efter denne forhandling i 2011 kan man konstatere, at dette faktum er der ikke ændret på. Dermed sidder vi fortsat og læser en overenskomst, hvis grundlag er lagt dengang, hvor brand- og ambulancefolk alle var på døgnvagt, og skal med nutidens vagtformer navigere efter dette for ambulancefolk, som er på skifteholdstjeneste. Jeg har siden opstarten af forhandlingerne peget på, at der burde laves en overenskomst, som alene skulle gælde ambulancefolk/reddere, således at alle spørgsmål kunne besvares, ved at læse overenskomsten. Dette ønske var også fremstillet denne gang, men desværre blev det alt for hurtigt fejet af bordet, og derfor må vi fortsat kigge langt efter nogle acceptable og beskrevne arbejdsforhold for vores ambulancefolk. Det glædelige denne gang er dog, at paramedicinerne har fået en acceptabel lønforhøjelse. Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, at med den kompetence, som disse folk har, så skal det selvfølgelig honoreres. Det bliver det nu, så tillykke med det. Derudover får overchaufførerne en lønstigning men eksisterer begrebet overchauffør i alle danske brandvæsener? Da dette ikke er tilfældet, så har man igen vist, at man fra FOAs side ikke aner, hvad vores område dækker. Hvorfor er det ikke alle chauffører, som har ens arbejdsopgaver, som skal have dette tillæg? Hvad med en chauffør i Tårnby Brandvæsen, som udfører de samme opgaver, som en overchauffør ved Frederiksberg Brandvæsen? Det er altså alene denne specielle gruppe chauffører i udvalgte brandvæsener, som får andel i de 1500,- kr., som er givet til overchaufførerne om året! Men dette bevidner blot min påstand om, at FOA ikke altid husker detaljerne, og samtidig viser det, at FOA er voldsomt fokuseret på de store brandvæsener i København og på Frederiksberg. En anden ting som giver stof til eftertanke er mestergrupperne, som igennem deres overflytning til FOA ville få væsentlige lønstigninger, når de kommer i det såkaldte ledelsessekretariat. Hvor blev den lovede lønstigning af? Afslutningsvis har man berørt vores afgangsalder, som i nogle brandvæsener er pligtig som 60-årig. Når man læser protokollatet fra overenskomstforhandlingen igennem, så kan man læse, at der skal kigges på denne! Hvorfor har FOA ikke fastholdt vores tvungne afgangsalder, som er et resultat af en forhandling mellem BO og Københavns Kommune? Jeg kan godt forstå, at vi ikke kan gå imod den lovgivning, som regeringen lægger for dagen, men hvis man havde besøgt brandvæsenerne i Hovedstaden, så ville FOAs forhandlere nok have en større forståelse for hvorfor, det er et nøglepunkt for brandfolk, at de kan lade sig pensionere som 60-årige. I øjeblikket fokuserer BO meget på vores arbejdes påvirkninger af vores fysik i relation til kræft. Som tidligere nævnt er brandfolk væsentligt mere udsat for kræftrisici end gennemsnitsborgeren, eller sagt med andre ord, så har brandfolk væsentligt større risiko for at få kræft end andre mennesker, og så er det vel kun rimeligt, at vi også har mulighed for at nå at nyde den del af livet, som slutter livscyklussen for os alle, altså vores alderdom efter arbejdslivet. Når dette er skrevet, så skal jeg beklage, at BO ikke har siddet med ved bordet, og resultatet af den manglende viden på området ses tydeligt på resultatet af overenskomstforhandlingerne desværre! Afslutningsvis bør jeg nævne, at når FOA har forhandlet alle deres overenskomster færdig, så kommer det samlede resultat ud til en såkaldt urafstemning blandt medlemmerne. For brand- og ambulancefolkenes vedkommende skete dette bl.a. igennem FOA1, hvor de medlemmer af BO, som meldte sig ud af BO i forbindelse med opsigelsen af samarbejdsaftalen, skulle stemme. Kbak, som siden overenskomstforhandlingen er blevet uvenner med formanden for Teknik- og Servicesektoren i FOA, havde anbefalet at stemme nej til den overenskomst, som de selv havde været med til at forhandle hjem. Når man kigger på resultatet af afstemningen, så har 85,1% af de kommunalt ansatte stemt JA til overenskomsten, og 14,9% har stemt NEJ så uanset hvad brand- og ambulancefolkene i FOA1 mener, og uanset om alle stemmer NEJ så ændrer det ikke ved det resultat, som kommer fra alle FOAs medlemmer! På landsplan i FOA stemte 32,6% af dem, som havde mulighed for det, og 84,4% af disse stemte JA. Så med disse tørre tal vil jeg gerne stille spørgsmålet til de tidligere medlemmer af FOA, som i dag taler så meget om vigtigheden af forhandlingsretten hvad er den værd? FOA har været dygtige til at forføre en hel del tidligere BO-medlemmer med forsikringer om medindflydelse igennem forhandlingsretten, men kan den bruges til noget i den overordnede struktur i FOA nej! Med dette vil jeg igen opfordre til, at man overvejer om FOA er det rigtige sted det kan godt være, at FOA sidder ved bordet, men betyder det noget for medlemmerne? Denne gang kan man koldt og kynisk sige, at den aftalte sum penge ved forhandlingsbordet blev fordelt, man har åbnet for at hæve aldersgrænsen for at gå på pension/efterløn, og ellers er der intet sket! Jeg undrer mig bare over, hvor længe FOA kan forblænde folk med floskler om, at det betyder en masse at have forhandlingsretten. Bedømmer man ud fra den netop overståede overenskomstforhandling mener jeg, at FOA ikke er i stand til at forvalte vores overenskomst på en respektabel måde. 5

6 TEMADAGE PÅ SVANEVEJ Temadag for tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Fotograf: Dan Eugen Nielsen Den 21. februar havde Branche 11 arrangeret en temadag for arbejdsmiljørepræsentanter i branchen, og samtidig havde man valgt at invitere gæster med fra Branche 7, da det er vores klare holdning, at på vores fagområde er det underordnet hvordan man er ansat, for lovgivningen på området er ens, uanset hvad der står på ryggen af folk. Temadagen blev afholdt på Svanevej, og efter en kort velkomst blev der debatteret bredt om de forskellige problematikker der er vedr. vores arbejdstid, arbejdsmiljøet, lovgivningen på området samt de risici, som vi udsættes for i vores hverdag. Temadagen var utroligt spændende, og bød på både dramatik og ny viden, til morsomme og seriøse faglige debatter. Ved dagens afslutning var der enighed om, at dette koncept med deltagelse af flere brancher, absolut er med til at udbygge fællesskab og forståelse for de små og store problemer, som vi alle kender og har til fælles. Branche 11 vil derfor fortsætte med at arrangere disse temadage, og der allerede sat datoer for resten af året. Der vil blive sendt invitationer ud, når vi er klar med den næste temadag, der allerede er planlagt til lige efter påsken. Der skal lyde en stor tak til dels arrangørene, oplægsholderne samt deltagerne, som var med til at gøre dagen til en succes. Brandfolkenes Organisation Din sikkerhed for sammenhold. NY WEBSHOP FOR ALLE Brandfolkenes Organisation lancerer i skrivende stund vores webshop i samarbejde med den svenske faglige organisation Brandmannenes Riksforbund. Og vi har et fælles logo, som også med tiden vil brede sig i resten af skandinavien, og forhåbentlig til resten af europa i takt med den stadige tilslutning til EFFUA. Det er det samme logo, som er på forsiden af Brandmanden: Danish fire fighters. Webshoppen er et non profit foretagende, hvilket vil sige, at Brandfolkenes Organisation ikke tjener på salget. Alle kan handle fra shoppen. Man behøver altså ikke at være brandmand for at vise at man støtter og respekterer vores arbejde som brandfolk. Se hele udvalget ved at klikke på webshop på hjemmesiden: lige så snart det kommer på, og start dine indkøb. Redaktøren 6

7 7

8 »DE GRÅ 50 års jubilæum. Holdet fra 1.april 1961 har 50 års jubilæum. Men holdet har en speciel historie bag sig. Ved overenskomstforhandlingerne i 1958, blev Dansk Kommunal Arbejderforbund og Københavns kommune enige om, at brandfolkenes arbejdstid skulle sættes ned, ved hjælp af oprettelsen af en ny rode altså fra 7 roder til 8 roder. Det meddelte formanden for BO til brandchef Einer Schrøder, der klart afviste at ville oprette en ny rode. En gruppe brandmænd, med bl.a. Geert Søderlund satte sig sammen og udarbejdede en ny vagtplan inkl. den nye rode. Heri indgik hvordan fordelingen af brandfolk, brandmestre m.m. skulle foregå. Efter en godkendelse på en generalforsamling i BO, og derefter godkendelse af Københavns Kommune, blev det meddelt brandchefen, at den nye rode ville blive sat ind fra foråret I forbindelse med denne indsats, blev Geert Søderlund valgt til formand for BO i foråret Dette pressede Københavns Brandvæsen til, at oprette et nyt hold af brandmænd fra 1. april Det blev brandmændene med numrene fra 636 til 654, et hold der var utrolig gode venner og altid støttede hinanden. Men holdet fik også indflydelse på andre ting. Efter den store eksplosion på Holmen i 1952, havde brandfolkene nægtet at slukke brande på Holmen. Men i 1962 mente man fra kommunen godt vi kunne sættes ind ved brand på Holmen. Geert spurgte mig som uddannet sprængningsekspert om jeg ville tage med ud og se på forholdene. Det gjorde vi og derefter skrev vi en redegørelse, der fortalte om de store ricisi de opbevarede sprængstoffer miner i våben og minelageret udgjorde både for brandfolk og andre borgere. Dette notat blev sendt til Brandvæsen og Københavns Kommune og kommunen krævede derefter lageret nedlagt. Det hold der blev ansat i april 1961, havde så nært et kollegialt sammenhold, at de på enhver måde hjalp og støttede hinanden. Ligesom holdet hvert år (i meget lang tid) afholdt en årlig fest med vore hustruer en fest hvor vi blev knyttet meget tæt til hinanden. I maj 1964 tog 639 Leif Lau, 651 Ib Jensen og undertegnede med vore hustruer til Langeland hvor vi købte det dejlige hus Lohals. Derefter tog vi rundt på samtlige brandstationer, hvor vi viste billeder af huset og foreslog oprettelsen af Brandfolkenes Feriehus Forening. Det lykkedes og som jeg har hørt det, eksisterer foreningen fortsat. Jeg kom i bestyrelsen i BO og i samarbejdsudvalget, men brandchefen ville gerne undgå, at jeg skulle dominere for meget og foreslog, at jeg kunne blive den første brandinspektør fra brandfolkenes rækker, og at det var en ordning han gerne ville fortsætte. Jeg sagde ja tak (efter aftale med bestyrelsen i BO) og blev sendt 3 måneder til Manchester Universitet for at lære fysik, kemi og engelsk sprog betalt af brandvæsenet. Det var en god oplevelse, idet jeg fik et nært forhold til de engelske brandfolk. Men da jeg kom hjem i foråret 1966 var jeg på generalforsamlingen, blevet valgt til formand for BO, hvilket holdt indtil 1971, og derfor kunne brandchefen ikke udnævne mig til brandinspektør. Dermed blev hans planer om at undgå min dominans ikke realiseret. I denne periode blev flere holdkammerater valgt som tillidsmænd og mange holdkammerater fik råd til at købe eget hus, hvor vi hjalp hinanden, med alt hvad der skulle laves på de nye huse. Efter min afgang fra brandvæsenet, blev to holdkammerater formænd for BO, nemlig 639 Leif Lau i 3 år (fra ), og senere 645 Ove Hansen i 8 år ( ). Det var et fantastisk godt hold, der var med til at skabe et godt kollegialt venskab og et godt (bedre) arbejdsmiljø. I dag er vi desværre få tilbage fra holdet, men for mig var det mennesker, der igennem hele arbejdslivet, var med til at skabe tryghed, tillid, arbejdsmiljø og et fantastisk godt kammeratskab og venskab. Jeg ønsker alle mine holdkammerater alt det bedste, men også alt godt i fremtiden for de brandfolk der er ansat i Københavns brandvæsen i dag. Herunder min egen svigersøn. Hilsen fra Asger Grandjean 8 INDLÆG TIL BRANDMANDEN MAILES TIL : Log ind på BO s hjemmeside: Tilmeld dig nyhedsbrev og modtag når det kommer nyt information Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

9 SIDER«TAKSIGELSER Mange tak til Seniorklubben - Københavns Brandvæsen for venlig opmærksomhed i forbindelse med min 70 års fødselsdag. De venligste hilsener Erik Richardt Winther (tidligere 655) DØDSFALD Pensioneret Overbrandmester Alfred Elmgård Nielsen 268 er afgået ved døden torsdag den 31. marts Pensioneret Brandmand Bendt Friland 385 er afgået ved døden fredag den 1. april Leif Høj er død den 16. oktober Niels Gram er død i marts Pensioneret brandmand 128 Bjarne Lomholt Tvede er afgået ved døden den 4. April BRANDMANDEN DEADLINE FOR INDLÆG UDKOMMER I UGE 01. juni august oktober december februar 07 9

10 PÅ VEJ TIL LIBANON Af Jens Jäpelt En tidlig morgen i starten af maj rejser jeg sammen med 9 andre beredskabsfolk (hold 4 B) til grænseområdet mellem Libanon og Israel. Jeg vil her komme med beskrivelsen af min deltagelse på UNIFIL-missionen med Beredskabsstyrelsen (BRS). BRS varetager efter aftale med Forsvaret brandberedskabet i UNIFIL-hovedlejren i Naqoura i det sydlige Libanon. Yderligere oplysninger om selve missionen kan findes på BRS hjemmeside (www.brs.dk). Forløbet består af en missionsforberedende uddannelse, selve udsendelsen og afslutning/evaluering efter hjemkomst. Opholdet i Libanon strækker sig over i alt 3,5 måneder. Jeg vil i det efterfølgende beskrive uddannelsesforløbets forskellige dele, og i efterfølgende indlæg vil jeg fra Libanon beskrive holdets oplevelser og hverdag. Holdet er bredt sammensat af personer fra beredskabet lige fra ansatte i BRS til kommunale brandfolk, frivillige og personer der har aftjent deres værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Uddannelsens første uge foregik i Herning i BRSs uniform. Hovedformålet med denne uge var, at give os muligheden for at lære hinanden at kende, og til at blive et hold samt at få dannet de indsatshold á 3 mand der skal arbejde tæt sammen i Libanon. Det var en rigtig god uge, og inddelingen af holdene gik godt. Derudover skulle vi aflægge en fysisk test, så BRS er sikker på at vi kan holde til strabadserne. Det gik fint, og undertegnede (der fyldte 50 om torsdagen) aflagde prøven for personel under 29 år i fin stil ;-). Jeg skal være holdleder for et hold på 3 mand (som før nævnt). Ud over mig selv består det af to unge mænd med mod på det hele og en masse viden, der helt sikkert vil komme os til hjælp undervejs. Jeg glæder mig til at arbejde tæt sammen med dem. I den anden uge var vi i Vordingborg og i militærets grønne uniform. Denne uge kaldes Reduceret Militær Grunduddannelse. Uniformen, og en del af vores udstyr blev udleveret og taget på den første dag. I alt ca. 70 kg blev udleveret til os hver især. Ud over os 10 fra BRS var der en del andre, der skulle gøres klar til at blive udsendt med Forsvaret. Det var spændende at lære dem at kende med deres forskellige baggrunde og opgaver ude i missionsområderne. To af de andre deltagere på holdet var kvinder, der skal til UNIFIL-lejren i Libanon samtidig med os. De skal arbejde administrativt i forhold til kantinedriften. Ugen gik med eksercits, våbenlære, træning med gasmaske, grundlæggende førstehjælp og overnatning i felten (i minus 8 grader) natten til fredag. Så det var en godt træt Jens, der kom hjem fredag, da der ikke var ikke blevet sovet vildt meget i løbet af natten. Ugen gav os en god forståelse for hvordan det militære system virker, og hvor den farlige ende på et skydevåben er. Den reducerede militære grunduddannelse skal gennemgås af alle civilister der skal udsendes, uafhængigt af hvilken mission/opgave. De næste to uger i Vordingborg kaldes Enkeltmandsuddannelse, og den er mere målrettet i forhold til missionerne. Begge uger i grønt. Den første uge var meget praktisk orienteret med lidt mere våbenlære, og den efter min opfattelse meget vigtige feltrettede førstehjælp, kaldet TSE. Ugen blev afsluttet torsdag med en hel dag i felten ved øvelsesområdet Kulsbjerg med øvelser i TSE, og vi var alle godt trætte da vi kørte hjemad ved 20-tiden til en god lang weekend. Den næste uge i enkeltmandsuddannelsen var mere teoretisk, med forskellige oplæg i auditoriet om emner som forsendelse af udrustning, medicin, aktuel situations- og trusselsbriefing, kulturelle og politiske forhold, orientering om ueksploderet ammunition og vejsidebomber, Cunduct after Capture (forhold i forbindelse med gidseltagning) og sidst men ikke mindst en orientering om dyrelivet i missionsområderne. Sidstnævnte blev afholdt af instruktører fra ZOO, og blev afsluttet med en mulighed for at komme i tæt kontakt med nogle ret eksotiske dyr. Meget grænseoverskridende for flere af os, men en supergod oplevelse med nogle fantastiske instruktører. En anden af de lidt mere tunge og grænseoverskridende emner/opgaver i forbindelse med udsendelsen er, at man kraftigt opfordres til at skrive/udfylde Min sidste vilje, HVIS HVIS HVIS der nu skulle ske noget absolut forfærdeligt. Det er et hæfte med en række praktiske ting man kan tage stilling til i forbindelse med underrettelse og bisættelse/begravelse. Hvis man bare skriver under på sidste side, har man ikke taget stilling til noget, men i hæftet er der listet en del relevante ting op, og det er et rigtig godt materiale der er let at gå til. Min bedre halvdel og jeg var faktisk bagefter enige om, at disse tanker burde vi alle gøre os, udsendelse eller ej. Noget helt andet for mig, var de afskedsbreve til de nærmeste man også opfordres til at skrive... det er godt nok svært at komme i gang med. Jeg er dog overbevist om, at jeg når de er skrevet vil føle en stor afklaring og lettelse. Jeg skriver jo ikke disse breve, fordi jeg mener at missionen på nogen måde er farlig, og/eller fordi jeg er parat til at tage afsked for altid. Jeg gør det fordi al erfaring viser, at det vil være en kæmpe sten at fjerne fra sine kærestes skuldre og en meget vigtig brik til deres sorgbearbejdelse, HVIS HVIS HVIS... 10

11 Den femte uge var en af vores hovedopgaver i Libanon i centrum: brand- og redningsberedskab i UNIFIL-lejrens helikopter-lufthavn. De tre første dage foregik på Flyvestation Karup, tre dage med skiftende teoretiske oplæg, planspil og gennemgang af forskellige heikoptertyper. Sidstnævnte kulminerede med en sjældent grundig gennemgang af en Merlin EH-101 med demonstration af de forskellige adgangsmuligheder. Det er ikke Fennec, Lynx og 101- eren der beflyver heliporten i UNIFILs hovedlejr, men det var alligevel meget givende at se helikopterne i praksis. Onsdag stod den på slukningsøvelser hele dagen frem til midnat. Torsdag kørte vi videre til Falck Nutec i Esbjerg og trænede praktisk slukning på helikopter, og fortsatte derefter til Flyvestation Skrydstrup, hvor vi skulle afslutte med overfladeslukning af Jet Fuel. Også en rigtig god og lang dag, der blev afsluttet lidt tidligere end forventet, da vindretning og -styrke betød, at vi var til stor gene for en kvægbesætning i nærheden. Herefter var der kun retablering og evaluering tilbage, og fredag morgen gik turen atter hjemad. Uddannelsens sidste tre dage foregik så tilbage i Herning, hvor vi skulle forberede de sidste detaljer, aflevere vores uddannelsesmundering, Skype med holdet i Libanon og forberede det pårørendearrangement der skulle afholdes onsdag den 16. marts. Det hele forløb godt, og jeg mener, at pårørendearrangementet var en stor succes, og en meget vigtig del for de pårørende. Vi har så siden været en tur i Beredskabsstyrelsen Sydjylland (Haderslev), hvor holdet mødtes og prøvede missionsudrustningen inden den blev sendt til Libanon. En del af tiden frem til afrejsen i maj måned tilbringer jeg i Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse i Birkerød. Jeg holder derefter en god lang Påskeferie frem til afrejse. Overordnet føler jeg, at det er meget kompetente mennesker jeg er kommet i kontakt med, både holdet og alle de udenom. Jeg føler mig helt tryg ved missionen. Vi skal hele vejen rundt hvad angår informationsmateriale og forberedelser, og selvom risikoniveauet synes at være meget lavt. Det var så, hvad jeg havde valgt at berette om forberedelserne og uddannelsen til denne opgave. Jeg føler mig aldeles klar til missionen og glæder mig til at komme af sted, og til at raportere tilbage om selve missionen, opholdet og livet i Libanon. Jens Jäpelt 11

12 BRANDMÆND FÅR KRÆFT Af næstformand Tommy Kjær Brandmænd har øget risiko for visse kræftformer I CINCINNATI -universitetet i Cincinnati (UC) har miljø og sundhed forskere konstateret, at brandfolk er væsentlig mere tilbøjelige til at udvikle flere forskellige former for kræft end ansatte i andre brancher. Deres resultater tyder på, at de værnemidler brandfolk bruger, ikke er tilstrækkelige til at beskytte dem mod de kræftfremkaldende stoffer, de støder på i deres profession, siger forskerne. Forskerne fandt for eksempel, at brandfolk har dobbelt så stor risiko for at udvikle testikelkræft og har markant højere non-hodgkins lymfom (lymfekræft) og prostatakræft end ikke-brandmænd. Forskerne bekræftede også tidligere resultater i, at brandfolk er i større risiko for at udvikle myelomatose (knoglemarvskræft). Grace LeMasters, ph.d., Ash Genaidy, ph.d., og James Lockey, MD, anmelde disse resultater i november-udgaven af Journal of Occupational og Miljømedicin. Den UC-ledede forskning er det største studie til dato, som har undersøgt kræftrisiko forbundet med at arbejde som brandmand. Vi tror der er en direkte sammenhæng mellem de kemiske eksponeringer brandmænd oplevelse på jobbet, og en øget risiko for kræft, siger LeMasters, professor i epidemiologi og biostatistik ved UC. Brandfolk er udsat for mange stoffer, der er udpeget af Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) som kræftfremkaldende -herunder benzen dieselmotor udstødning kloroform sod styren og formaldehyd, udtaler LeMasters. Disse stoffer kan indåndes eller optages gennem huden og forekommer både på brandstedet, på brandstationer. Brandmænd arbejder dagligt i et farligt erhverv tilføjer LeMasters. Som offentligt ansatte, har de brug for-og fortjener-supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der vil sikre, at de ikke har en øget kræftrisiko. Det UC-ledede hold analyserede oplysninger fra 32 tidligere offentliggjorte videnskabelige undersøgelser for at fastslå de omfattende konsekvenser for sundheden og sammenholde risici for kræft ved deres profession. Undersøgelserne omfatter oplysninger om brandmænd, de fleste af dem, hvide mandlige brandmænd på fuld tid. Risikoen for 20 forskellige kræftformer blev klassificeret efter IARC s risikovurderings model og opdeles i tre kategorier: sandsynlig, mulig eller ikke sandsynligt. UC epidemiologer fandt, at i halvdelen af de undersøgte kræftformer, var der øget risiko i varierende niveauer for kræft. Det drejer sig om: Testikelkræft Prostatakræft Hudkræft Hjernekræft Kræft i endetarmen Mave og tyktarm kræft Non-Hodgkins lymfom (lymfekræft) Myelomatose (knoglemarvskræft) og malignt melanom (modermærkekræft) Alle disse kræftformer er forbundet med brandslukning, og de før nævnte partikler der findes på brandsteder, i brandstationer og slukningskøretøjer. Det er kritisk og der er umiddelbart behov for yderligere værnemidler for at hjælpe brandfolk til at undgå indånding og hud kontakt med kendte og formodede kræftfremkaldende stoffer og partikler, siger Lockey, professor i miljø og sundhedsmedicin på UC. Desuden bør brandmænd omhyggeligt vaske hele kroppen for at fjerne sod og andre restprodukter fra brande, efter alle brande, for at undgå hud eksponering. Forskningen blev delvist støttet af en bevilling fra Ohio Bureau of Workers Compensation. Og af undersøgelsens samarbejdspartnere kan nævnes. Ph.d. Paul Succop, ph.d. James Deddens og ph.d.kari Dunning, samt MD ph.d.tarek Sobeih fra Cairo Universitet og ph.d. Heriberto Barriera-Viruet, fra Det Interamerikanske University of Puerto Rico. Hvad vi i vores dagligdag kan gøre for at minimere risici for eksponering af de kræftfremkaldende stoffer og partikler vil Brandmanden beskrive i næste nummer, men en ting er helt sikkert, og det er at noget skal gøres. Blandt andet skift af forurenet tøj efter ALLE ildløs indsatser, og lige netop her er det uhyggeligt at erfare at rigtig mange brandfolk i Danmark kun har en indsatsdragt. Vi skal til at lære at tage vores forholdsregeler, som vi naturligt gør hvis der er tale om indsats med asbest. 12

13 ER SKUMISOLERING FARLIGT? Af næstformand Tommy Kjær ER SKUMISOLERING SÅ FARLIGT SOM VI PÅSTÅR? Efter at Brandfolkenes Organisation er begyndt at påpege problemerne omkring brandfarlig skumisolering er der kommet en lang række hendvendelser til os omkring emnet. Langt de fleste giver os medhold i vores synspunkter, hvilket også kan være svært andet, når man bliver præsenteret for nogle af de frygtelige ulykker der har været rundt omkring i verdnen med tab af menneskeliv til følge på grund af denne isoleringstype. Der findes et hav af forskellige typer tests, der skal afgøre om et produkt kan komme på markedet eller ej. Og som er afgørende for om myndighederne godtager produktet. Hvis myndighederne af den ene eller den anden grund mener at et produkt er til fare for sikkerheden, kan de vælge at forbyde produktet, eller at opstille særlige regler for brugen af et sådan produkt. I forhold til emnet skumisolering og andre brandfarlige bygningsdele udkommer Erhvervs og Byggestyrelsen med en eksempelsamling hvori der detaljeret står beskrevet hvordan et produkt skal bruges i et byggeri, og hvilke forholdsregeler der skal tilgodeses. Netop for at undgå ulykker. Problemet her er bare, at ulykker sker. Og det er derfor der er noget som hedder brandfolk. Hvis alle myndigheder, bygherrer, håndværkere og borgere strengt fulgte alle regeler til punkt og prikke ville der ikke opstå farlige og livstruende situationer, og vi ville som brand og redningsfolk være arbejdsløse. Så på den baggrund kan man sige, at mit højeste ønske netop ville være at blive arbejds løs. For en god orden skyld skal det dog siges, at når jeg tager skumisolering som én helhed er det faktisk lidt af en tilsnigelse. Der findes nemlig flere former for skumisolering, og jeg vil lige nævne de 4 mest brugte skumprodukter. EPS (Ekspanderet Polystyren) Det mest anvendte skumisoleringsmateriale, som oftest anvendes til vægge, fundamenter og sandwichpaneler. EPS er brændbart og udvikler giftige røggasser, når det brænder, og har som regel lidt højere energiindhold end fyringsolie. EPS er tilladt i Danmark uden brandhæmmer og under særlige krav til beskyttelse bag ikke brændbar afskærmning. XPS (Ekstruderet Polystyren) Opfører sig stort set som EPS, men med egenskaber, der gør det bedre egnet til brug under fugtige forhold. PUR (Polyuretan) Bruges ofte til tagisolering. PUR er brændbart, og har næsten samme energiindhold som fyringsolie, og udvikler giftige røggasser, når det brænder. PUR er tilladt i Danmark under særlige krav til beskyttelse bag ikke brændbar afskærmning. PIR (Polyisocyanurat) Bruges ofte til tagisolering. PIR er brændbart og udvikler giftige røggasser, når det brænder, og har næsten samme energiindhold som fyringsolie. PIR er tilladt i Danmark under særlige krav til beskyttelse bag ikke brændbar afskærmning. For at blive godkendt i beandtest bliver flere af disse skumtyper ofte brandhæmmet med varierende former for brandhæmmere. Men fælles for disse skumtyper er, at de kan brænde, som vi ofte ser fra forskellige steder i verden. Sidst i Frederikshavn hvor en trawler under ophugning brød i brand og gav brandfolkene store problemer med slukningen på grund af voldsom og hurtig brandspredning. Branden udviklede derudover en fed giftig røg. Med tanke på den røg som skumprodukter udvikler, hvad enten der er tale om isolering eller andre oliebasserede plastproduketer, og på den markant forhøjede risiko for udvikling af kræft (læs artikel andet sted i Brandmanden) vi som brandfolk udsættes for, burde myndighederne kræve suplerende tests for at afdække de partikler som udvikles under brand af disse produkter. Det må vi som faggruppe kræve af de ansvarlige myndigheder. Kræft er en uhyggelig sygdom, som ikke kun rammer ofret, men hele familien og samfundet, som jo som bekendt har nok at bruge skatteborgernes penge på. Samtidig må vi henstille til de relevante myndigheder, at de tests som kræves bliver udført i FULD SKALA. Alt andet virker som spild af penge, da der som de fleste ved er en kæmpe stor forskel på en ildebrand, afhængi af om flammen kommer fra en lighter, eller fa en bygning som står i lys lue. Spørg lige dig selv, om du er tryg ved skum isolering 13

14 EFFUA EFFUA har sat som mål, at alle europæiske fagforeninger skal komme under samme organisation, således at vi bliver stærkere, og det vil dreje sig om krav til EU om fælles krav til uddannelse, materiel, regler osv.! Vi er ret sikre på, at EFFUA er et skridt i den rigtige retning, og man kan også se, at antallet af medlemslande er fordoblet på 2 år, så der er opbakning til dette i andre lande omkring os. Medio februar var to mand fra branchebestyrelsen til konference i Helsinki, hvor den første dag var en konference om sikkerhed i Finland, og på konferencen deltog politikere, brand- og ambulancefolk samt andre intresenter. Der blev debatteret vidt og bredt, og det er spændende at være gæst til sådan en konference, hvor man får lejlighed til at høre, hvad der rør sig i andre lande. Den anden dag var der indkaldt til møde i EFFUA, og her fik vi lejlighed til at hilse på 4 mand fra den canadiske søsterorganisation IAFF, som er fagforening for canadiske brand- og ambulancefolk. På mødet var temaet sikkerhed for brandfolk og produkter i byggeindustrien, og oplægget blev holdt af de to danske repræsentanter, som har arbejdet en del med problematikken de seneste måneder, idet man er ved at ændre reglerne for brug af skumplast til facadeisolering i Danmark. Umiddelbart lyder det nok ufarligt for de fleste, men efter at have studeret en del brande i udlandet, står EFFUA samler de nordiske og europæiske fagforeninger for brand- og ambulancefolk. The European Firefighters Unions Alliance blev stiftet for små 2 år siden i København af repræsentanter fra Finland, Sverige og Island. I dag er Danmark repræsenteret ved Brandfolkenes Organisation, og deuden er Norge og senest Irland blevet optaget som medlemmer i EFFUA. Hele grundlaget i dette samarbejde er en målsætning om, at vi med en fælles organisation vil stå stærkere, når vi går ud og kræver noget. På samme måde har vi i Branche 11 en holdning til, at 3f er den rigtige fagforening for kommunale brand- og ambulancefolk, da vi koldt og kynisk må erkende, at størsteparten af branchen ansatte er medlemmer af 3F. Og tanken om at samles i én fagforening har været forsøgt flere gange igennem tiden, men nu er det første skridt taget, da Brandfolkenes Organisation blev forvist fra FOA, og 3f efter moden overvejelse optog medlemmerne fra BO den 1. maj Her indskrives Irland som medlem af EFFUA TV: Mr John Kidd National secretary of IFESA TH: Mr Kim Nikula President of EFFUA det klart, at denne form for isolering og andre lignende lign skumprodukter er med til at udvikle en brand med uhyggelig hast, og det har kostet såvel civile som brandfolks liv. EFFUA og Canada deler BO s holdning om denne sag, og det kan du læse mere om på dk under EFFUA. Debatten om skum og benyttelsen af disse i landene omkring os gav indblik i, at disse produkter også udenfor de danske grænser giver problem for brandfolk, og til emnet kunne canadierne meget veldokumenteret fortælle, at vores omgivelser under brand er meget farligere end vi regner med! I den forbindelse kan jeg fortælle, at vi håber, at de fire canadiere kommer til Danmark i september 2011, for at holde et foredrag om kræft for brandfolk. Baggrunden for dette er en undersøgelse, som er udført blandt canadiske brandfolk, og som viser, hvilke risici vi udsættes for i forbindelse med vores arbejde. Mr Kim Nikula takker canadiske Alex Forrest for det oplysende foredrag om brandfolks risiko for udvikling af kræft. En udfordring vi helt sikkert ikke har hørt det sidste til. Af ovenstående mener vi i Branche 11, at også det europæiske fællesskab er interessant, og vi ser det som en naturlig del af vores arbejde, at vi er en medspiller på dette plan. Jesper Bronée Vicepræsident EFFUA 14

15 SENIORNYT Generalforsamlingen 2011 Der var 52 fremmødte til seniorklubbens generalforsamling tirsdag den 15. februar. Efter formandens beretning skulle formanden for Brandfolkenes Organisation have orienteret forsamlingen om forholdene i BO og i brandvæsnerne, men på grund af et møde i Helsinki, måtte han melde afbud, dette udløste en del utilfredshed blandt de fremmødte. Beretningen blev godkendt og regnskabet taget til efterretning. Derefter var der af bestyrelsen fremsat et forslag om en kontingentstigning på 10 kr. pr. halvår for medlemmer og passive, årsagen til dette er, at klubben på grund af økonomiske kriser, ikke som tidligere modtager tilskud fra brandvæsnerne og BO. Der blev fremsat et ændringsforslag fra salen lydende på en kontingentstigning på 25 kr. pr. halvår for medlemmer. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet er derfor fra 2. halvår 2011 for medlemmer 200 kr. for passive til 110 kr. og for enker uændret 75 kr. Der var herefter valg til bestyrelsen, og bestyrelsen er ifølge lovene på valg hvert år, alle havde meddelt at de modtog genvalg og alle blev valgt. Der skulle i år nyvælges en revisorsuppleant, og her blev 597 Leif Larsen valgt. Bestyrelsens sammensætning er herefter: Formand Sven Præst, kasserer Bent Wenneberg, næstformand Erik Christensen, Bent Nielsen, Palle Rosenvard og suppleant Erling Salhauge. Bilagskontrollant Ole Munk Pedersen og bilagskontrollant suppleant Leif Larsen. Sommerudflugten 2011 Tirsdag den 31. maj har seniorklubben sin årlige sommerudflugt, og vi skal denne gang til Karrebæksminde, nærmere betegnet til restaurant De Hvide Svaner. Turen starter kl i Ingerslevsgade ved DGI byen, og deltagerprisen er 185 kr. Der er i dagens anledning bestilt godt vejr. Programmet til turen udsendes sidst i april, de medlemmer der er på internettet vil få det som , de øvrige medlemmer får det tilsendt med posten. Runde fødselsdage i april og maj: 1/4 Frants Hjorth 598, Engstedet 3, 1. lejl. 56, 3500 Værløse. 80 år. 6/4 Erik Kristensen 536, Kærparken 43, 2800 Lyngby. 85 år. 5/5 Harald Hansen 501, Portugalsgade 14, 2300 København S. 90 år 14/5 Poul Viholt 565, Møllegården, Bagsværd Møllevej 9 Lejl. 43, 2800 Kgs. Lyngby. 90 år Mandagsmøderne. Efter mandagsmødet den 4. april er møderne for denne vintersæson slut, og vi starter møderækken igen til efteråret, helt nøjagtigt mandag den 3. oktober, hvor den nye vintersæson starter. Møderne bliver som hidtil afholdt den første mandag i måneden. Sven Præst. 15

16 Indbygget brandsikkerhed Rockwool stenuld giver ekstra sikkerhed Rockwool stenuld har markedets suverænt bedste brandmodstandsevne. Den tåler over 1000 C og er klassificeret i den bedste brandklasse (klasse A, ubrændbar). Rockwool afgiver desuden ingen brændende dråber og minimal røg ved en brand. Disse afgørende egenskaber kan sikre, at mennesker kommer ud af bygningerne, og at slukningsmandskabet kan nå at slukke branden, inden bygningen overtændes og styrter sammen. Få mere at vide på 16

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88. Brandmanden. BO s hjemmeside. www.brandfolk.dk

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88. Brandmanden. BO s hjemmeside. www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88 Brandmanden BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 7: Sikkerhed og arb.miljø Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2012 / årgang 90 DANISH Side 4: Egoisme! -No go... Indhold:

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2011 / årgang 89 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere