INDHOLD INTEGRERET DESIGN DEL 1 INTEGRERET DESIGN DEL 2 GRUNDBEGREBER. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD INTEGRERET DESIGN DEL 1 INTEGRERET DESIGN DEL 2 GRUNDBEGREBER. Forord"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 INDHOLD Forord 11 INTEGRERET DESIGN DEL 1 Indledning 1.1 Begrundelse for ItD 1.2 Kursets formål og gennemførelse 1.3 Lærertræning 1.4 Virksomhedsnetværk og formidling 1.5 Kursusetablering og udvikling 1.6 Virtuel undervisning 1.7 Lektionsplaner 1.8 Brug af erhvervsvirksomheder 1.9 Evaluering af samarbejdet mellem ItD og erhvervslivet, repræsenteret ved Paustian, Nokia, Biomega og B&O 1.10 Opgørelse over studerendes videre erhvervsmæssige forløb Konklusion INTEGRERET DESIGN DEL 2 GRUNDBEGREBER 2.1 Designbegrebet set fra økonomens synspunkt 2.2 Designbegrebet set fra ingeniørens synspunkt 2.3 Designbegrebet set fra designerens synspunkt 2.4 Filosofi

6 6

7 ARBEJDSPROCESSER 3.1 Teambuilding 3.2 Introduktion til virksomheder 3.3 Projektstyring 3.4 De kreative processer - generelt 3.5 De kreative processer - specifikke eksempler VÆRKTØJER 4.1 Præsentationsteknik - generelt 4.2 Præsentationsteknik - specifikt 4.3 Internet og billedbehandling VIRKSOMHEDSANALYSE 5.1 Forretningsanalyse 5.2 Viden som strategisk aktiv 5.3 Interessentanalyse 5.4 Produktions- og montageanalyse 5.5 Omkostninger og miljø 5.6 Logistik 5.7 Case: KTAS telefonstander PRODUKTANALYSE 6.1 Semiotik 6.2 Funktionsanalyse 6.3 Designerens kvalitetsforståelse BRUGERANALYSE 7.1 Kvalitetsanalyse 7.2 Brugercentreret analyse. Kulturanalyse 7.3 Virksomhedskultur 7.4 Forbrugerkultur 7.5 Markedsanalyse

8 8

9 7.6 Co-design 7.7 Designtestning 7.8 Statistiske metoder ARBEJDSMETODER 8.1 Konceptforståelse/Brainstorming 8.2 Case: Telefonstander (spørgsmålstegnet) 8.3 Modelbygning (fysiske modeller) 8.4 Geometriske grundformer 8.5 Integreret Produktudvikling, Systematisk Konstruktion, Idealkoncepter 8.6 Scenarier 8.7 Realiserbarhed BETJENING OG MATERIALER 9.1 Betjeningsdesign, brugerflader og 199 brugerkarakterer 9.2 Proces- og materialevalg samt symbolske 202 produktkarakteristika STUDIETUR TIL BERLIN 10.1 Studietur til Berlin 217 BILAG ItD-studerendes opgavebesvarelser i forbindelse med firmaprojekter, ordnet efter år 229 9

10 10

11 Forord Dette kompendium for Integreret Design (ItD) er udarbejdet på grundlag af det materiale og de erfaringer, der udvikledes ved gennemførelsen af kurset i ItD i den treårige periode Kompendiet er opbygget i to dele: Den indledende del med begrundelse for kursets udvikling og beskrivelse af dets planlægning og gennemførelse samt erhvervsvirksomhedernes rolle i kurset og enkelte erhvervslederes kommentarer hertil, en sammenfattet opgørelse af de studerendes videre beskæftigelsesmæssige forløb, samt endelig en kort konklusion. Anden del indeholder kursusmaterialet i form af grundlag for forelæsninger og gennemgange, evt. i en bearbejdet form. I Danmarks Designskoles bibliotek findes som bilag et repræsentativt udpluk af de studerendes opgavebesvarelser fra ItD1-2. Redigering af kompendiet er foretaget af Klavs Helweg-Larsen med hjælp fra de øvrige forfattere, som er de andre medlemmer af lærerstaben: Tore Kristensen og Susanne Malling (begge fra Handelshøjskolen i København) og Torben Lenau fra Danmarks Tekniske Universitet. Desuden har Jan Pasternak, Anders Søndergaard og Martin Pingel fra Danmarks Designskole undervist og forfattet enkelte afsnit. En række personer har ydet en stor indsats ved sammensætningen af kompendiet: Først og fremmest Anne Marie Køllgaard, som har læst korrektur og renskrevet mange afsnit. Ideen til den grafiske opsætning er af Charlotte Valbjørn, selve opsætningen er udført af Marie Christiansen og Lykke Sandal. Også en tak til kursets sekretærer Jennifer Vink og Anne Huusom. Danmarks Designskole Marts 2004 Klavs Helweg-Larsen 11

12 12

13 13

14 14

15 Indledning Klavs Helweg-Larsen, Tore Kristensen, Torben Lenau og Susanne Malling Integreret Design (ItD) var et tværdisciplinært kursus, der gennemførtes i samarbejde mellem Danmarks Designskole, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København. Kurset omfattede 3 dele: ItD 1, hvor der gennemførtes en analyse af en virksomhed, dens produkter og markedet, med aflevering midt i efterårssemesteret. ItD 2, hvor der for et udvalgt fokusområde gennemførtes en konceptudvikling, som kunne indebære et produkt, en virksomhed og markedet med aflevering sidst i semesteret. ItD 1+2 gennemførtes af teams med ideelt en ingeniør, en økonom og en designer. ItD 3 indebar en detailudvikling i et afgangsprojekt og fandt sted i forårssemesteret. I alt 30 studerende kunne deltage hvert år. Kursusforløbet startede som et 3- årigt forsøg den 1/ I alt har 72 studerende gennemført kursusforløbet. 1.1 Begrundelse for ItD Begrundelsen for ItD-projektet kan findes i Regeringens Designredegørelse (september 1997), hvor det påpeges at: Indsatsen på designområdet opprioriteres markant med regeringens nye designpolitik for erhvervslivet. Designpolitikken skal bidrage til, at danske virksomheder i større omfang inddrager design i deres produktudvikling og markedsføring. Designredegørelsen peger blandt andet på en række initiativer, der skal medvirke til at styrke og fremme danske virksomheders brug af design. Redegørelsen peger samtidig på, at en af fremtidens vigtigste 15

16 konkurrenceparametre er brugen af design, og det er derfor vigtigt, at dansk erhvervsliv arbejder professionelt med designere. I den forbindelse peger designredegørelsen på en række tiltag for at fremme samspillet mellem virksomheden og designeren, således at virksomhederne i større omfang erkender de konkurrencemuligheder, anvendelsen af design vil medføre. Et af disse tiltag redegør for vigtigheden af tværfaglighed på de uddannelsesinstitutioner, der har design som hovedformål, for allerede i uddannelsesforløbet at opnå tværfaglig kompetence og yderligere at etablere studieforløb, der indeholder praktikperiode for den studerende. For at medvirke til denne udvikling ansøgte Danmarks Designskole, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København Kulturministeriet om støtte til et tre-årigt udviklingsprojekt, der indeholdt det tværfaglige og samtidig i sin opbygning havde nær tilknytning til en række danske industrivirksomheder, der i større eller mindre omfang havde tradition for samarbejde med designere. Kulturministeriet bevilgede i ,1 mill. kr. til udvikling af projektet, idet udgifterne ved kursets gennemførelse blev betalt af de respektive uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojektets formål var 1. at udvikle et tværfagligt kursus 2. at udvikle kompendiemateriale til undervisnings-brug 3. at udvikle virksomhedsnetværk og at formidle viden om Integreret Design til især virksomheder. 4. at udvikle og eksperimentere med virtuel undervisning 5. at udvikle lærerstaben 16

17 1.2 Kursets formål og gennemførelse Formålet med kurset Integreret Design er at give deltagerne kompetence i at gennemføre tværfaglige erhvervs-/ industrirelaterede udviklingsprojekter, herunder praktisk erfaring med tværfagligt teamwork. Desuden er det målet at give en indsigt i fagområderne design, afsætningsøkonomi og ingeniørteknik og deres arbejdsmetoder og terminologi, samt en forståelse af designprocessen i et bredt perspektiv omfattende både virksomhedsmæssige, afsætningsrelaterede, æstetiske, etiske, konstruktionsmæssige og produktionstekniske aspekter. Den studerende skal i kursusforløbet udvikle et artefakt: et produkt, et identitetsprogram eller tilsvarende. Herved gives mulighed for at udvikle praktisk erfaring med designprocesser og tværfagligt teamwork samt projektledelse. Industrirelaterede udviklingsprojekter Teamwork Kursets praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse Kurset integreret design er opbygget således: - Januar indkaldelse til møde vedr. udarbejdelse af informationsmateriale til de studerende - Februar informationsmateriale sendes til grafiker - Marts info-møde på DTU, HHK og DDS - April/maj interview med de studerende - Juni udsendelse af korrespondance vedr. optagelse eller afslag til samtlige studerende der har søgt ind på integreret design - Juli udsendelse af studie- og kursusplan, forelæsningsrække samt øvrige materiale 17

18 - August (ultimo) start på studiet - September (primo) introduktion til virksomheder, studietur, derefter etablering af teams og valg af virksomhed - Forelæsningsrække starter og de studerende udfærdiger ItD 1, virksomhedsanalysen - Uge 42 midtvejsevaluering, respons og godkendelse af del 1, fra virksomheds- og lærerside - Oktober og november ItD 2, konceptfasen, et artefakt udvikles til mock-up - December eksamen og afslutning af ItD 2 - Januar start på ItD 3; afgangsprojektet udarbejdes med afsæt i ItD 1 og ItD 2 - Maj og juni ItD 3/afgangsprojektet afsluttes. Uge , 39 & Integreret Design 2 Fremlæggelses - feedback Arbejdsmetoder Betjening Materialer Fællespræsentation + Konsultation Integreret Design 1 Teambuilding + gen. Studietur Team + opgavevalg Brugeranalyse Produktanalyse Virksomhedanalyse Projekt + præsentation Efterårsferie Fremlæggelse Uge 44, 45 & 46 18

19 Kursets indhold ItD er opdelt i kurserne ItD 1 og ItD 2, som gennemføres i efteråret som en kombination af teori (forelæsninger og øvelser) og praksis, hvor konkrete industrielle udviklingsprojekter gennemføres af 3-personers hold (en deltager fra hver institution, andre holdstørrelser og sammensætninger kan forekomme). Undervisningen foregår hovedsageligt på Danmarks Designskole. ItD 3 som udgøres af afgangsprojektet er placeret i forårssemesteret med start primo januar. Kurset ItD 1 er placeret i september og oktober og skal resultere i en rapport, der analyserer opgavens forudsætninger (herunder virksomheden, dens produkter, produktion, designtradition, designkendetegn, historisk udvikling m.v.) samt begrundet udpeger indsatsområder for det videre udviklingsarbejde i ItD 2. Rapporten skal omfatte alle de ovenfor nævnte aspekter. Den visuelle del tillægges stor vægt, og det er derfor vigtigt at medtage produktskitser (håndtegnede) og tegnede brugsanalyser. Herudover indeholder ItD 1 en introduktion til de tre fagområder og en studierejse. ItD 1 Studierejsen, som i år 2000 gik til Berlin, har til formål 1) at opbygge kendskab til hinanden, 2) at tage stilling til designbegrebet gennem opgaveløsning. Studierejse I ItD 2, som er placeret i oktober, november og december, skal der udarbejdes et konceptforslag. Der afleveres en perspektiveret rapport samt et konstruktionsrettet skitseforslag med model i 1:5, 1:1 eller anden målestok med vedlagt beskrivelse. En betingelse for at kunne starte på afgangsprojekt/speciale for DDS-studerende er, at ItD 2 er bestået, dvs. ItD 2 er hermed sidestillet med indstillingsopgave. ItD 2 Ved eksamen præsenterer hvert hold resultatet af deres arbejde. 19

20 Synopsis Projektarbejdet For at gennemføre et professionelt teamarbejde i samarbejde med en virksomhed skal der udarbejdes en synopsis (synopsis: en kort sammenfatning af planer for et stykke arbejde), som indeholder en problemformulering, en redegørelse for anvendte metoder og teori, samt planer/oversigt for det empiriske arbejde (empiri: en viden som er baseret på erfaring). En første udgave af synopsis skal afleveres på Internettet senest den pågældende fredag kl Problemformulering Design-brief Problemformulering udarbejdes efter valg af virksomhed og efter at opgaven er diskuteret med virksomheds-kontaktpersonen og lærerne. Opgaven kan være defineret i et design-brief udarbejdet af virksomheden. Problemformuleringen skal beskrive, hvilket problemfelt der søges løst, samt dets relation til de tre fagområder (design, økonomi og teknik). Det er vigtigt at vælge et problemfelt, der egner sig til tværfaglig behandling samt giver mulighed for udarbejdelse af egnede afgangsprojekter/ kandidatafhandlinger. Det er ligeledes vigtigt at konkretisere problemformuleringen tidligt i projektforløbet for at fastholde processen, og fordi misforståelser i samarbejdet herved lettere undgås. Problemformuleringen kan så revurderes og reformuleres, efterhånden som projektet skrider frem. Metoder og teori Da kurset er en del af et kandidatniveaustudium, er det væsentligt, at man gør sig klart, hvilke metoder der skal anvendes til at løse opgaven, der blev formuleret i problemstillingen, samt hvilket teoretisk begrebsapparat man vil benytte. Dette gælder i særlig grad studerende fra HHK og DTU. Der forventes en grundig begrundelse for de valgte metoder og det teoretiske fundament. 20

21 Det skal fremgå af rapporten og eksamen, at den studerende har en grundig forståelse af ItD-stoffet og således kan anvende de væsentligste teorier, der er gennemgået for de tre fagområder. Eksempelvis er det ikke nok at kunne sætte data ind i de fem kasser, der beskrives i den økonomiske model»porter s five forces«. Man skal samtidig kunne gøre rede for de informationer, der udgør pilene i modellen. Projektet kan bygge på stof, der er gennemgået i undervisningen, og der stilles således ikke krav til en selvstændig litteraturindsamling. Der vil være henvisninger til supplerende litteratur, som i nogle tilfælde vil være nødvendig at læse. En metodisk og velovervejet anvendelse af gennemgåede teorier, modeller og begreber er dog at foretrække frem for en ureflekteret anvendelse af nyt stof. Kursets sigte er som tidligere beskrevet at give erfaring i tværfagligt projektarbejde, dvs. at træne den studerende i praktisk anvendelse af tidligere lærte teorier og metoder i samarbejde med andre fag. Derfor er det empiriske arbejde, der gennemføres i samarbejde med en virksomhed, meget vigtigt. Her er der mulighed for at arbejde med konkret indsamling af data, med systematisering og fortolkning samt den efterfølgende formidling. Det er et selvstændigt formål med projektarbejdet at indsamle og behandle empiriske data. Disse kan fremskaffes på forskellig måde, eksempelvis gennem interviews, spørgeskemaer, statistisk materiale, skriftligt materiale fra virksomheden (fx datablade, regnskaber, styklister, produktionsplaner, reklamemateriale, samt fotos og tegninger af produkter og virksomhed). Empiri Det skal være muligt ud fra de afleverede rapporter at vurdere pålideligheden af det anvendte datamateriale. Ligeledes er det vigtigt, at der demonstreres en forståelse og kritisk stillingtagen til det gennemførte analyse- og udviklingsarbejde. 21

22 Rapportering og fremlæggelser Der afleveres 2 rapporter: en midtvejsrapport efter ItD1 og en afsluttende rapport efter ItD 2. Hver af disse to rapporter bør indeholde fire dele: En ledelsesrapport, en synopsis, en procesrapport samt bilag. Resultaterne fra ItD 1 og ItD 2 skal desuden præsenteres ved to fremlæggelser hvor lærere, virksomheds-repræsentanter og censorer medvirker. Ledelsesrapporten Ledelsesrapporten er beregnet til ledelsesgruppen i den virksomhed, som de studerende er tilknyttet. Her resumeres problemstillingen, og de væsentligste perspektiveringer fremlægges. Desuden udpeges mulige emner for kommende kandidatafhandling/ afgangsprojekt. En god ledelsesrapport er ofte kun på én side. Ledelsesrapporten skal kunne læses uafhængigt af resten af rapporten. Ledelsesrapporten skal demonstrere de studerendes evner til at formidle et budskab til en bestemt målgruppe i en kortfattet, præcis og forståelig form. Synopsis Synopsis skal som beskrevet ovenfor indeholde en redegørelse for problemformulering, metode, teorianvendelse og empiri. Udformning af synopsis skal demonstrere de studerendes evne til at formulere og strukturere komplekse sammenhænge. Synopsis danner udgangspunktet for den afsluttende eksamination. En synopsis bør ikke fylde mere end ca. 2 sider. Procesrapport Procesrapporten beskriver og redegør for selve projektarbejdet, for resultater samt for erfaringerne med samarbejdet i projektgruppen (fx i form af en dagbog). Der bør også være en perspektivering af de opnåede resultater og erfaringer. Bilag Bilag hertil omfatter logbog, referater, arbejdsblade, skitser, mv. Omfang Rapportens sidemæssige omfang forventes at være på ca. 50 sider a 2000 tegn pr. side for en 3-personers gruppe og 8-10 sider mere pr. ekstra medlem i 22

23 gruppen excl. bilag. Rapporten skal være udskrevet på papir. Disketter, video m.m. accepteres ikke som en del af rapporten eller ved fremlæggelsen. Skitser, foto, modeller, konstruktioner, tekstiler, lermodeller eller andre modeller leveres i 1:5, 1:1 eller relevant målestok. Rapporten skal under forordet indeholde navne og studienumre for alle gruppemedlemmer, samt deres underskrifter. Kontakt til virksomhed / organisation Lærergruppen har ved kursusstart etableret kontakt til et antal virksomheder, som har interesse i at deltage. Valg af virksomhed foregår først efter to ugers studium, da det er vigtigt at dette foregår på et sagligt grundlag. De studerende og virksomheden udarbejder i samarbejde med lærergruppen en skriftlig kontrakt (se afsnit 1.8), som er tilpasset den respektive virksomhed/ arbejdsgruppe og de studerende. Krav til arbejdsindsats ItD 1+2 er normeret til 550 timers arbejde i perioden september til december. Dette svarer til 25 DTU point og 4 valgfag på HHK. Studerende på DDS må udelukkende deltage i ItD i studieperioden. 550 timer Hver person udfylder timeseddel i samarbejde med resten af gruppen. Hver gruppe opstiller desuden et timebudget med poster som fx virksomhedskontakt, litteratur, gruppemøder, undervisning, forberedelse, rapport-skrivning, forelæsning, præsentationer/plancher m.v. Timebudget, timesedler og en konklusion på brug heraf vedlægges som bilag i rapport. Timesedler Eksamen Eksamen afholdes på Danmarks Designskole, men efter reglerne på de respektive institutioner. Eksamen foregår holdvis, er uden forberedelse og indeholder 23

24 en kort fremlæggelse af projektets formål, metode og resultater (ca. 30 min.). Herefter vil censorer og lærere stille uddybende spørgsmål samt spørgsmål til pensum, fx til metodeapparat og teori. Dernæst voterer lærere og censorer i enrum og giver herefter tilbagemelding til de studerende. Vurderingen tager primært udgangspunkt i det gennemførte afleverede projektarbejde. Karakterer gives efter 13-skalaen, idet såvel indsatsen for hvert af de tre fagområder som det integrerede forløb vurderes. Karakteren gives som gruppekarakter, idet der dog er mulighed for at individualisere karakteren hvis særlige forhold taler herfor. Karakteren oversættes til bestået/ ikke bestået for studerende fra Danmarks Designskole i henhold til skolens forskrifter. En bestået eksamen vil samtidig for studerende på DDS fungere som indstilling til afgangsopgave. Studerendes evaluering af kurset I slutningen af ItD 1, ItD 2 og ItD 3 udleveres et spørgeskema, så studerende har mulighed for at give tilbagemelding på kurset. Spørgeskemaet er anonymt, og det er vigtigt, at alle udfylder skemaet og afleverer det til sekretæren. 1.3 Lærertræning Da der var tale om et nyt undervisningsområde, var der behov for en træning af lærerstaben. Her var der tale om internationale workshops både herhjemme og i udlandet. Desuden var der tale om besøg på andre universiteter, som har lignende uddannelser, eller som ville være relevante for Integreret Design. Også deltagelse i udvalgte kurser ville være relevant. 24

25 Internationale workshops Lærerstaben deltog i sommeren 1998 i en international workshop i Helsinki arrangeret af University of Art and Design i Helsinki (UIAH), som udbyder en masteruddanelse i Design og Økonomi. Deltagelsen var en succes og var medvirkende til, at en studerende fra UIAH deltog i Integreret Design i 1999/2000. UIAH Helsinki Workshoppen i Helsinki havde følgende deltagere fra Danmark: Torben Lenau, Klavs Helweg-Larsen, Susanne Malling, Tore Kristensen, Christina Orth (studerende på ItD i 1998) og Jacob Rybov. Formålet var dels at arbejde med finske casestudies i samarbejde med studerende og lærere ved UIAH, dels var formålet deltagelse med foredrag i en konference rettet imod det finske erhvervsliv i forbindelse med planlægning af en finsk erhvervspolitik for design. I disse drøftelser deltog bl.a. erhvervsrepræsentanter fra Nokia, Arabia, Hackmann, Ahlström og Iittala. Således blev der også arrangeret virksomhedsbesøg og grundige indføringer i den finske designtradition. Der blev etableret meget gode relationer, herunder med professorerne Peter McGrory og Pekka Korvenmaa. Samarbejdet med disse er fortsat og førte bl.a. til, at en finsk studerende, Paivi Kivioia, deltog i ItD Vi har således i fremtiden en mulighed for at sende studerende til Finland og deltage i deres undervisning. Paivi blev indskrevet som Nord-Plus studerende ved Handelshøjskolen i København. Herudover planlagdes studietur år 2002 at gå til Helsinki. Lærerstaben samt de studerende deltog også i den Masterclass som CDV (Center for Design og Virksomhedsudvikling) afholdt i januar 1999 i Hillerød. Her fik de studerende mulighed for at præsentere deres projekter for en række internationale kapaciteter og få værdifuldt input. Et konkret resultat var desuden, at en af de studerende (Marianne Guldbrandsen) etablerede kontakt til Naomi Gornick på Brunel University i Storbritannien, hvor hun i efteråret 1999 fortsatte sin uddannelse. CDV Masterclass 25

26 Masterclass en i Hillerød havde en række deltagere fra England, Sverige, Norge, USA, Finland og Danmark. Hertil deltog designchef Pia Bech-Mathiesen fra DSB som virksomhedsrepræsentant. De første 2 dage var helliget et casestudy baseret på DSB s nye designprogram. Dette blev testet, analyseret og videreudviklet i forskellige retninger. Barcelona Udlandsbesøg og konferencer Lærerstaben var i juni 1999 i Barcelona med det dobbelte formål at forberede studieturen og etablere kontakter til uddannelses- og forskningssteder. Der blev arrangeret besøg på Cataloniens Tekniske Universitet, designskolerne Elisava og Aina samt ESADE, Barcelona. Der blev etableret en god kontakt til Prof. Alex Blanc fra Elisava. ICED München Torben Lenau deltog i den internationale konference ICED 99 i München med indlæg om The Oil Point Method (en metode til at lave miljøvurdering under designarbejde; indlægget indbragte første præmie for bedste poster) samt som formand for en workshop om Design for Environment. Deltagelsen gav en række gode kontakter, herunder TU Darmstadt (Prof. Birkhofer). Kurser Klavs Helweg-Larsen og Susanne Carolina Malling deltog i efteråret 1998 i kurser i miljøvenlig design arrangeret af Instituttet for Produktudvikling på DTU. Der er etableret forbindelse med Chicago Institute of Design gennem Prof. John Heskett, som i var gæsteprofessor på Handelshøjskolen. Prof. Heskett afholdt en forelæsning i efteråret 1999 på ItD, samt en forelæsningsrække i foråret Der er etableret et samarbejde med University of Cambridge omkring materialevalg og visuelle kvaliteter. Professor Mike Ashby og PhD-studerende Kara Johnson afholdt i efteråret 1999 og

27 forelæsninger på ItD, samt gennemførte sammen med Torben Lenau en spørgeskema-undersøgelse med de studerende for at kortlægge mulighederne for at formulere et ordforråd for visuelle kvaliteter (perceived parameters). I afsnit 9.2 findes et afsnit om disse forsøg. Udover undersøgelsen er der gennemført forsøg med brug af perceived parameters. 1.4 Virksomhedsnetværk og formidling Da Integreret Design havde til formål at uddanne studerende i tværfagligt projektarbejde i tilknytning til industrielle virksomheder, var det væsentligt, at der gennemførtes en formidling over for industrien samt blev etableret et netværk, som dels ville kunne udnyttes i de kommende projekter, dels ville kunne fungere som et diskussionsforum for tankerne bag Integreret Design. Formidlingen skete dels ved direkte kontakter, dels ved seminarer og dels ved informationsmateriale samt gennem pressen, og kendskab til de valgte firmaer blev opnået ved gennemførelse af realistiske opgaver. Formidling I hele udviklingsperioden afholdtes virksomhedsarrangementer hos Paustian A/S. Her blev projekterne præsenteret for indbudte virksomheder og andre interesserede. I alt ca. 100 personer deltog. Kurset Integreret Design er i pressen blevet omtalt et antal gange: Paustian seminarer Integreret Design, Rum og Form (2/99 Maj) Mimremobiler, Fagbladet Ingeniøren (17/3-2000) A state of mind, Sletten (4/4-2000) Teknikeren (Efterår 2000) Desuden er kurset blevet præsenteret ved foredrag i ind- og udland. 27

28 Virksomhedsnetværk Lærergruppen valgte at opbygge et professionelt virksomhedsnetværk. Den direkte kontakt har betydet, at der i 1998, 1999 og 2000 er gennemført projekter med i alt 16 virksomheder: 1998/99 Paustian Oticon Dansk Automatfabrik Flex Dental 1999/2000 Nokia B&O Thrane & Thrane Biomega Fritz Hansen InWear Mads Nørgaard 2000/01 Petroleum Novo Nordisk Handilife Sport Northpole Røde Kors 28

29 1.5 Kursusetablering og udvikling Curriculum Et curriculum for Integreret Design omfattede både undervisning i de tre fagområder samt i tværfagligt samarbejde. Udover den faglige koordinering skulle kurset også indpasses i de tre institutioners undervisningsforløb. Der skulle også tages hensyn til, at der kunne deltage ret forskellige studerende fra de tre institutioner, fra DDS kunne der eksempelvis både deltage industrielle designere, beklædere, møbeldesignere, grafikere m.fl. Pædagogiske eksperimenter Et af Integreret Designs særkender er den projektorienterede arbejdsform. Da de deltagende studerende var meget forskellige, var undervisningen i teambuilding og projektdeltagelse meget vigtig. Der gennemførtes derfor pædagogiske eksperimenter med at forberede de studerende til teamarbejde. Eksperimenterne har omfattet opgaver, som skulle give de studerende indsigt i hinandens kompetencer ( dogme ), hinandens personlige egenskaber (værdier og arbejdsmåde), samt hvordan de kunne danne hensigtsmæssige teams. Forberedelse til teamarbejde Dogme opgaverne indebærer, at de studerende forsøger at løse simple problemstillinger, som kræver brug af en af de andre faggruppers kompetence, eksempelvis at økonomen skal visualisere et produkt med håndskitser, eller at designeren skal opstille en grundspecifikation. De studerende formulerer selv opgaverne. Dogmeopgaverne vurderes som velegnede til at give de studerende en indsigt i karakteren og dybden af andres fagområder samt respekt for disses faglighed. Dogme 29

30 Teamdannelse Selve teamdannelsen blev gennemført i kursets tredje uge, dvs. hvor de studerende har fået en god indsigt i hinandens faglighed og personlige egenskaber. Fremgangsmåden var, at teamdannelse og valg af virksomhed skete samtidig. Der blev sat en planche op på væggen for hver virksomhed, der kunne vælges. De studerende havde tidligere ud fra brochurer, internet mv. udarbejdet disse plancher, der beskriver virksomheden og dens produkter og marked samt udviklingsmuligheder. Teamdannelsen har alle tre år været krævende, men er lykkedes. Af de 21 teams der har eksisteret, er det kun to gange sket, at et team har haft så store problemer, at en studerende har måtte skifte team, begge gange i øvrigt med godt resultat. 3 læringsniveauer & brug af øvelser Hvor forelæsninger er gode til at give et overblik og en overordnet forståelse, skal der andre pædagogiske midler til for at sikre en mere detaljeret forståelse af emnet, endsige en egentlig kompetence. Vi har opereret med 2 af 3 læringsniveauer i kurset: Et orienteringsniveau ( kende til ), hvor forelæsninger kan være velegnede, og et mere kompetencegivende niveau ( kunne anvende ), hvor især øvelser har været brugt. Det tredje niveau, hvor den studerende bliver i stand til selv at videreudvikle metoderne, er mindre relevant i nærværende kursus. Intensive øvelser har været brugt i Integreret Design til fx funktionsanalyse, kvalitetsanalyse, grundspecifikation, mv. Antagelsen er, at projektarbejde og teamwork fungerer bedre, hvis bestemte grundbegreber og metoder indøves, så alle deltagere forstår og kan anvende dem. Øvelserne betragtes som vellykkede, idet næsten alle de studerende, uafhængigt af baggrund, efter øvelserne kunne anvende metoderne og diskutere resultaterne kvalificeret i plenumdiskussioner. 30

31 1.6 Virtuel undervisning Undervisningen i Integreret Design er for en stor dels vedkommende foregået på Danmarks Designskole, men lærerne opholdt sig en stor del af tiden på deres respektive institutioner og tegnestuer. For at supplere den geografiske binding, som er nødvendig i form af et projektlokale, blev der opbygget og eksperimenteret med virtuel undervisning. Dette betyder, at de studerende benyttede sig af computere i deres arbejde, herunder visualiseringer af produkter, og at kommunikation mellem lærere og studerende for en dels vedkommende foregik gennem kursets hjemmeside og . Desuden blev de studerende trænet i selv at opbygge hjemmesider, så de kunne vise deres resultater på Internettet. Etablering af website Der er etableret en officiel ItD website (http: //ipl.dtu.dk/itd) og en password-beskyttet website (http://ipl.kpd.ipt.dtu.dk), hvor de studerende kan placere konfidentielt materiale. Dette er muliggjort ved udlån af en særskilt computer fra Institut for Produktion på DTU, som er blevet udstyret med Linux operativsystem og særligt internet serverprogrammel med brugeradministration og passwordfaciliteter (fortrolighed). Maskinen er placeret på DTU og er tilkoblet DTU s 100 MB-net, som sikrer en høj hastighed og stor tilgængelighed. 2 websites Den officielle internetside (website) indeholder på nuværende tidspunkt kursets formålsbeskrivelse, lektionsplaner for 1998, 1999 og 2000, beskrivelser af de studerendes projekter, fotos af de studerende og de studerendes opgaveløsninger (udarbejdet af de studerende) fra studieturene til Barcelona og Berlin samt introduktionssider for studieturene (London, Barcelona og Berlin), m.m. Desuden er der lagt forelæsningsnotater og kopier af overheads, så de studerende frit kan hente det efter behov. Nuværende omfang 31

32 En vigtig del af den virtuelle undervisning er tovejskommunikationen, som muliggøres med . Det kræves af de studerende, at de ved kursusstart skaffer sig en adresse, evt. som en gratis hotmailadresse, som de også forpligtiger sig til at benytte. Den væsentligste udfordring ved etablering af kommunikation er netop at opbygge den disciplin, det er jævnligt at checke, om man har modtaget post. E- mail har været brugt på kurset i alle årene med stor succes. Sekretæren sender meddelelser ud via e- mail, enten til alle studerende eller målrettet til nogle bestemte studerende. benyttes også flittigt som intern kommunikation mellem de studerende og til kommunikation med virksomhederne. Software De 3 skoler har finansieret anskaffelsen af i alt 11 PCcomputere. Software til disse maskiner er anskaffet via udviklingsprojektet og omfatter Windows 98 og NT operativsystemer MS-office (tekstbehandling og regneark) Photoshop (billedbehandling) Illustrator (grafisk opsætning) 3-D studie (3D-visualisering) McAffie antivirusprogrammer CAD/CAM (3D-modellering) m.fl. 32

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan Titel Et ekstranet til Håndværksrådet Indledning Projektplan Håndværksrådet har besluttet at oprette et ekstranet for medlemmerne af organisationenes seks politiske udvalg, bestyrelsen, formandsgruppen

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere