Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital"

Transkript

1 2014 HG

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime Ajour 9 Systime Lab 9 Undervisning på erhvervsuddannelserne 10 Europas bedste Screening 14 Retskrivningsordbogen plus 16 Dansk 19 Engelsk 25 Erhvervsøkonomi 31 Fransk 37 Informationsteknologi 39 Innovation 43 Salg og service 47 Samfundsfag 51 Spansk 53 Tysk 55 Redaktion: Aysun Eva Ardik, Christopher Harrison, Kristian Jørgensen og Poul Henrik Mikkelsen Grafisk produktion: Lena Machon Harring og Maria Fulton Kjærgaard Sørensen Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Oplag: ISBN: Der tages forbehold for trykfejl ibogskataloget er ikke til salg, men kan erhverves så længe lager haves Omslag: Maria Fulton Kjærgaard Sørensen/iStockphoto/Henrik5000 Fotos: istockphoto.com/fmng/colourbox s. 4, Martin Lehmann/Polfoto s. 6. Alle andre billeder, uden angivelse, Christoffer Sahil Mouritsen og Flemming B. Schmidt/Systime.

3 Velkommen til den digitale nutid og fremtid Velkommen til offline-udgaven (på papir) af kataloget om ibøger. Her er hvad vi mere end 700 forfattere og redaktører og 50 kolleger udvikler og producerer af digitale uv-materialer. Vi arbejder i en database. Vi laver ikke produkter, men dynamiske processer der altid er opdaterede. Vi formidler multimedialt og interaktivt. Vi distribuerer via internettet til alt isenkram med gængse browsere. Vi gør det transparent på Systime Lab og bedst sammen med dig. Vores fokus har i mere end 30 år været bedre læring. Men nu skal vi ikke komme for godt i gang, for det er i klasse værelset fysisk eller virtuelt at miraklerne sker. Bedste hilsner P. H. Mikkelsen Forlægger 2 3

4 ibog det ultimative studieværktøj Systimes ibog er en interaktiv udgivelse, der bruges via internettet. Den har samme sekventielle opbygning som bogen og udnytter internettets muligheder i form af fx interaktive opgaver, video, lyd og alternativ navigation. ibog er udviklet til brug på alle elektroniske devices er pædagogisk opbygget, så den understøtter differentieret undervisning og elevernes faglige udvikling har indbygget notefunktion, der gør det muligt at tilføje egne noter. Noterne kan eksporteres, gemmes og bruges offline. er altid aktuel og opdateret indeholder en pdf af materialet til offlinebrug. Bliv digital Vi hjælper dig og din skole med at blive digital. Køb ibøger til Dig selv Vi har over 220 ibøger en eller flere til dit fag. Din klasse Vi har fleksible licenser, der gælder i 3 mdr., 6 mdr., 1, 2 og 3 år. Du bestemmer selv, hvor mange du skal bruge, og hvor længe de skal gælde. Dit fag Vi tilbyder pakker med udgivelser til fx dansk, engelsk og samfundsfag. Årgangen Overvejer I, at fx alle 1. års elever skal være digitale fra skolestart 2014, så kontakt Systime og vi hjælper jer igang. Hele skolen Vi hjælper jer i gang og tilbyder en startpakke med kurser, nem administration og råd og vejledning. Kontakt Systime og hør mere. Og hvis du er i tvivl, så prøv en ibog. På alle ibøger kan du få 2 dages gratis adgang. Køb på systime.dk eller kontakt mig. Venlig hilsen Læs mere på ibog.dk Gitte Færch Salgschef Tlf.:

5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen Det siger eksamensbekendtgørelsen: Ifølge eksamensbekendtgørelsen ( 15), er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt (jf. dog stk. 2). Stk. 2. siger, at dette dog naturligvis kun gælder for så vidt angår eksaminandens egne læremidler, egne notater og egne arbejder, og kun i det omfang disse hjælpemidler er tilladt ved den konkrete prøve. 6 7

6 ur? Er du ajo olleger ret om af dine k ig oriente d r e ld o G der h sbrevet, fag. r nyhed e r u jo a le a til dit systime smateri g in n is nderv aktuelt u box : te i din in ur får du g direk Med ajo fa e in r d ve om ye ibøge re n b l s ti d g e n h adga ny tis prøve eders gra n å m 3 pris e kurser r til halv på faglig dgivelse u re e e y tt n a rf en t møde fo lingsfas hed for a er i udvik ls e iv mulig g d præge u ng til at n. adga ggruppe rer til fa la p m e s friek ør som 2 Vi laver kurser, der vægter faglighed, didaktik, pædagogik og oplevelse ligeligt. Et kursus fra Systime skal på den ene side give dig ny viden og nye værktøjer til brug i din undervisning. På den anden side skal det være en god oplevelse, du husker tilbage på som noget mindeværdigt. Vores kurser afholdes over hele landet, og alene i 2013 deltog over 2000 undervisere på vores skolebaserede kurser, fagkurser og konferencer. Kurserne er skabt i tæt samarbejde med erfarne kursusledere og dygtige forfattere, forskere og undervisere, som sikrer et indhold af høj faglig kvalitet, og at kurserne tilpasses målgruppen og den løbende udvikling inden for undervisningsbranchen. Kursuslederne, foredragsholderne og workshoplederne finder vi både blandt vores egne forfattere og redaktører og blandt forskere og eksperter både fra Danmark og udlandet. Morten Larsen Projektleder Vi glæder os til at byde dig og dine kolleger velkommen hos Systime Kurser over hele landet. Læs mere på systimekurser.dk 8 Tilm jour på eld dig a k.d systime systimel ab systime lab er et å b e n t væ materiale rksted r. for udvik ling af u ndervisn ings systimela b er platf ormen fo visnings r udviklin materiale gen af ve, fordi d brugerne rdens be et bliver dste und. til i et re erelt sama rb ejde me systimela d b er base ret på vo bejde m res viden ellem fo om, at øg rfattere materiale et dialog og bruge r. og sama re skabe rr bedre u ndervisn ingsdu kan d eltage på flere nive auer: Du ka n surfe ru ndt og se, hvad vi Du ka har gang n skrive en komm i. der intere entar til de udgiv sserer dig e ls. er, Du ka n foreslå helt nye udgivels Du ka er. n blive (m ed)forfatt er. Følg med på lab.sy stime.dk 9

7 Undervisning på erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelserne er i opbrud, og det er på stående fod usikkert, hvordan de enkelte fag helt præcis kommer til at se ud efter reformen. Men der tegner sig ikke desto mindre nogle konturer af, hvordan grundforløbene på de merkantile erhvervsuddannelser vil komme til at se ud. Og det betyder selvfølgelig også noget for, hvordan undervisningsmaterialerne til erhvervsuddannelserne skal se ud. Forudsætninger også op til effektivisering. Ideelt set skal den enkelte elevs læring være i centrum, så man fx undgår spildtid, fordi der bruges ressourcer på at gennemgå stof tilpasset gennemsnitseleven. Det skal være lettere for underviserne at tilrettelægge undervisningen, så der er så lidt tid i pit som muligt, hvor eleverne sidder og venter på hinanden eller på hjælp fra underviseren. ibog som fremtidens undervisningsmateriale På den ene side får eleverne med de nye adgangskrav mere ensartede forudsætninger. Men samtidig vil ambitionerne om, at flere unge skal have en erhvervsuddannelse betyde større spredning inden for elevgruppen. Det gælder både ift. alder, tidligere uddannelse og specialisering. Fleksibilitet Fremtidens elever skal i højere grad kunne gennemføre individuelle forløb, netop fordi de har forskellige forudsætninger og forskellige mål. Samtidig stiller ydre forhold som fx praktik krav til fleksibilitet i afviklingen af forløbene. Differentiering Undervisningsmateriale skal tilgodese forskellige læringsstile i højere grad end det har været tilfældet med traditionelle materialer. Samtidig lægger reformen I den nye skolevirkelighed, som følger i kølvandet på reformen, kommer underviserne utvivlsomt til at stå over for en lang række nye udfordringer. Og det er vores ønske og plan, at vores ibøger skal hjælpe med at løse de nye ud fordringer. ibøger egner sig til fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen også i form af fjernundervisning, flipped classroom og blended learning. Alle ibøger er optimeret til oplæsning med værktøjer som adgangforalle.dk og CD-ORD. Desuden har alle ibøger valgfri ordforklaringer af svære begreber. Ordblinde-skin Som støtte til elever med læsevanskeligheder, har alle vores ibøger til hg et integreret ordblinde-skin. Undervisningsdifferentering gøres lettere med ibøger bl.a. gennem quizzer og selvrettende opgaver. Med delefunktionaliteten i quizsystemet kan underviseren stille opgaver og tests, men slippe for det sure rettearbejde og fokusere på feedback til eleven. Alle undersøgelser viser, at netop feedback er en drivkraft og en motivationsfaktor for læring for også denne målgruppe. Det er en af styrkerne ved vores interaktive opgaver. Der er forskellige veje ind i stoffet med ibøger, som er med til at få forskellige læringsstile i spil. Fx kan de samme faglige pointer formidles gennem både tekst, visuelle elementer i form af figurer, og instruktioner på video. Og det kan underbygges vha. CL-opgaver eller interaktive opgaver. ibøger giver også bud på opgavetyper med leg og bevægelse, som gør det lettere at opfylde det nye krav om 45 minutters bevægelse i undervisningen. Alt i alt er ibøger det bedste bud på, hvordan du som underviser kan støtte dine elever til bedre læring. Rikke Haue Projektleder 10 11

8 Europas bedste 2013 GOLD BEST EUROPEAN SCHOOLBOOK AWARDS 2013 Systimes ibog FED Erhvervsøkonomi vandt GULD, da Europas bedste digitale undervisningsmateriale blev kåret i Frankfurt. MATERIALET BLEV BEDØMT UD FRA FØLGENDE KRITERIER: Relevans Gennemskuelighed Pålidelighed Attraktivitet Fleksibilitet Fremmende (om materialet har karakter af at fremme den kognitive indlæring) Deltagelse/motivation Socialisering Vi er meget stolte af, at netop FED Erhvervsøkonomi ibog vandt guld, ved Best European School book Awards 2012 i kategorien digitale læremidler og herved kunne kalde sig Europas bedste digitale undervisningsmateriale. fed-eo.systime.dk 12 13

9 SCREENING Vælg mellem forskellige resultatvisninger: Med screening.systime.dk får du et redskab til at flytte fokus fra rettearbejdet til at gøre en målrettet indsats. Ved at teste elever ved indgangen til uddannelsen får du et hurtigt overblik over deres faglige niveau. Desuden kan du følge op på de indledende screeninger og se, hvilken udvikling de gennemgår. 1 0%-25% 1 25%-50% %-75% 75%-100% Lagkagediagram Flyt fokus fra rettearbejde til en målrettet indsats. Screeningsresultaterne udregnes i procent og point, og du har mulighed for at give feedback til den enkelte testtagers resultater. Desuden kan du få et hurtigt overblik over klassen vha. de visuelle resultatvisninger: lagkagediagram, søjlediagram og kompetencespind. Screeningsmaterialet er særdeles anvendeligt i teamsamarbejdet om en klasse, idet testeren via hjælpelærerfunktionen kan dele klassens resultater med teamet. Anne Hedegaard Nissen Sammenlign med alle deltagere Ordforrådsopgave Antal afleverede besvarelser: 30 a) Orddiktat: Almindelige ord b) Orddiktat: Nonsensord Find det, der lyder som et ord Punktumprøve Læseprøve 1: Forståelse Læseprøve 3 Ordforrådsopgave 1 Vælg alle Ryd a) Orddiktat: Al b) Orddiktat: No Online. Det er muligt for læreren eller vejlederen selv at sammensætte, hvilke deltest, man vil anvende til at screene eleverne med. Læseprøve 3 Læseprøve 1: F Punktumprøve Find det, der ly Kompetencespind Vores Screeningspakke til hg indeholder faglige tests i: dansk engelsk erhvervsøkonomi Anne Hedegaard Nissen Sammenlign med alle deltagere 100% 90% a) Orddiktat: Almindelige ord b) Orddiktat: Nonsensord Punktumprøve Ordforrådsopgave Vælg alle Ryd NYT: Nu er det muligt for læreren eller vejlederen selv at sammensætte hvilke del - test, man vil anvende til at screene eleverne med. Følgende tests kan købes særskilt: Screening-Matematikvanskeligheder tester elevens matematikforståelse. Screeningen-Læsning/stavning (Frederiksborgmaterialet) tester bl.a. læsehastighed, lydafkodning og ordforråd. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% a) Orddiktat: Al b) Orddiktat: No Punktumprøve Søjlediagram Ordforrådsopgave elev/kursist gennemsnit 14 15

10 Retskrivningsordbogen plus roplus.dk Retskrivningsordbogen Plus er en avanceret digital udgave af Retskrivningsordbogen. RO+ kan bruges både online og offline og på mange forskellige mobile enheder. Programmet indeholder en række avancerede søge- og filtreringsfunktioner, fx fuldtekstsøgning på eksempler og betydningsoplysninger, filtrering på ordklasser og bøjningsoplysninger m.m. Forfattere: Anita Ågerup Jervelund, Jørgen Schack, Jørgen Nørby Jensen og Margrethe Heidemann Andersen opslagsord 62 paragraffer med retskrivningsregler roplus.dk 16 17

11 Dansk Platformen ibog egner sig fortrinligt til undervisningsmateriale til faget dansk: Alle fagets teksttyper og genrer er repræsenteret i en ibog og kan bruges i elevernes tekstarbejde. Det gælder også film og lyd. Kompetencerne kommer lettere i spil fx lyttestrategier. En ibog giver mulighed for at følge forskellige veje gennem materialet og gør det lettere at gennemføre undervisningsdifferentiering fx bliver det lettere at tilgodese unge og voksne elever. De mange interaktive og selvrettende opgaver giver mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, i eget tempo og endda hvor som helst også i fjernundervisnings- eller virtuelle læringsrum fx med en tablet, blot de har internetadgang. I en ibog kan eleverne gemme og organisere notater. Fagets genstand udvikler sig hele tiden, og der kommer udgivelsesplatformens dynamik til sin ret. Aktuelle eksempler og mediehistorier kan inkorporeres. ibog rummer ordforklaringer, så eleverne i eget tempo kan styrke deres kendskab til fagets terminologi. ibog er optimeret til generelle redskaber som adgangfor alle.dk og CD-ORD. ibog har en lærervejledning med ideer til undervisningen. Søren Peter Sørensen Projektleder Særligt til dansk på hg er der nyt på vej: Til skolestart 2014 udkommer en stor grundbogs-ibog : 19

12 Dansk Dansk idansk på hg Af Conni Paldam m.fl. ebog Ordblinde-skin I samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag hg-dansk.systime.dk idansk på hg ibog bygges op omkring en genreoversigt, der giver en nem og hurtig tilgang til overskuelige teoretiske afsnit med visuelle elementer og eksempler. Det gælder fx de kommunikations- og analysemodeller, der anvendes i faget. Der lægges op til, at eleverne løbende kan arbejde med strategier for lytning, læsning og skrivning. idansk på hg rummer screencasts, videoer, selvrettende og interaktive øvelser, forskellige opgavetyper og vejledninger, der klæder eleverne på til casearbejdsformen og caseeksamen og samtidig træner i præsentationsteknik. I idansk på hg finder du også en række temaer, heraf mange tværfaglige. Alle har fokus på det merkantile og det praksisnære. Underviseren kan anvende projektoplæggene til at skabe variation i undervisningen. Materialet tænkes ikke lineært og giver derfor mulighed for at tilrettelægge undervisningen til målgruppen afhængigt af interesser, men også om der er tale om unge eller voksne, ligesom der kan tones i forhold til detail-/handel-/kontorretningerne. Lærervejledningen giver idéer til forløb og stiller forslag til, hvordan arbejds- og præsentationsportfolioen kan inddrages. Hovedforfatter på idansk på hg er Conni Paldam, som tidligere har været med til at udgive klassikeren Dansk på erhvervsuddannelserne. idansk på hg udvikles i samarbejde med en stribe undervisere på forskellige skoler. Følg med i udviklingen af idansk på hg på lab.systime.dk og gennem nyhedsmails fra Systime Ajour i foråret En ibog er under løbende udvikling, så vi kan inkorporere erfaringer fra undervisningsvirkeligheden. Og du kan være med til at hjælpe os til at lave lige præcis det undervisningsmateriale, som du har brug for

13 Dansk Dansk Textanalyse Systimes danskredaktion / Anne Bøndergaard Masser af teori 50 eksempler der understøtter teorien 25 vejledende spørgsmål 61 litterære tekster 22 visuelle medietekster 6 sagtekster ca. 660 sider ebog Ordblindeskin textanalyse.systime.dk Rod i sproget Birgit Bruun, Nanna Heggelund Christensen og Ulla Naumann Anne Bøndergaard (red.) Mere end 1200 interaktive opgaver 50 lydfiler 760 opgaver 150 eksempler ca. 640 sider ebog Ordblinde-skin rodisproget.systime.dk Andre relevante ibogstitler Textanalyse ibog kan bruges som supplement til en grundbog eller som en art grundbog i sig selv. Textanalyses kerne er kapitlet Analyseværktøjer med dets grundige introduktion til det helt konkrete og praktiske tekstarbejdes genrebestemte terminologi og greb 1. Også Textanalyse har en antologidel med særligt egnede og repræsentative tekster, og for nylig er Textanalyse udvidet med et rigt illustreret og kosmopolitisk tænkt periode- og stilhistorie-kapitel. Specifikt til det sproglige stofområde har vi Rod i sproget ibog, der rummer over 1200 interaktive opgaver 2. Du kan henvise elever med tilbagevendende grammatiske problemer i deres skriftsprog til selvstændigt at arbejde med et eller flere afsnit i kapitlet Fejlstøvsuger. Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab ibog er en forfatterskabsantologi. Ud over antologidelens righoldige udvalg af undervisningsegnede noveller og romanuddrag findes der en introduktion til forfatterskabet, hvor bl.a. tre Ejersbokendere holder korte videooplæg Jakob Ejersbos univers Introduktion til et forfatterskab Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller Peter Jensen (red.) 4 videointerviews 30 opgaver 30 primærtekster 15 billeder 110 sider ebog Ordblindeskin je.systime.dk De fleste udgivelser i det store udvalg af ibøger til dansk er udviklet i Systimeregi og videreføres sådan. Fremover vil nye udgivelser imidlertidig udvikles i vores gode og tætte samarbejde med Dansklærerforeningens Forlag. Forlagssamarbejdet bygger på fælles målsætninger og ambitioner om at skabe de bedste digitale undervisningsmaterialer til dansk. I samarbejde med brugere og medlemmer. Titel på vej Håndbog i dansk - Litteratur, sprog, medier Se mere på systime.dk God fornøjelse med ibøger til dansk bedre læring

14 Engelsk ibøger bedre differentieret undervisning I en hg-klasse er elevsammensætningen niveaumæssigt ofte uhomogen. Vores ibøger til sprog henvender sig med oplæsninger ved native speakers, videoklip og interaktive opgaver til flere aspekter af sprogindlæring og flere måder at lære på. Fra Undervisningsministeriet defineres formålet for fremmedsprog til Handelsskolens grundniveau som værende: [ ]at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence så eleven kan læse, skrive tale og lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige, almene og personlige sammenhænge. Vores ibøger til sprog bidrager på forskellige måder med at indfri disse krav. Birte Annette Nørregaard Projektleder 25

15 Engelsk Engelsk FED Engelsk Tilde Kongsgaard Valentin, Catherine Brejnholt og Marianne Klostergaard 8 interaktive opgaver 5 cases 13 Word skabeloner til download 200 spørgsmål og opgaver 23 tekster af varierende længde 2 dialoger 80 illustrationer 700 ordforklaringer 9 How to modeller 210 sider ebog Ordblinde-skin fedengelsk.systime.dk Now you are talking Torben Lindy Christensen 15 tekstoplæsninger 630 gloser 20 quizspørgsmål 10 oversættelser 35 opgaver 50 billeder 80 sider ebog Ordblinde-skin 1. FED Engelsk ibog er designet som grundbog til engelsk på FED niveau på hg. Den præsenterer eleverne for emner inden for merkantilt engelsk, og som også har relation til samfund, virksomheder, markedsføring og miljø. Eleverne bliver introduceret for engelske marketingstermer, som de måske allerede kender fra faget Salg og service eller Afsætning. De vil arbejde med disse termer i forhold til internationale og danske virksomheder. Alle kapitler er velegnede til differentieret undervisning, da både opgaverne og teksterne har forskellige sværhedsgrader, og mange af teksterne og opgaverne kan bruges selvstændigt, uden at eleven skal have gennemgået hele kapitlet. Via leadin 1 og pre-reading bliver eleverne guidet ind på emnerne. Eleverne udfordres også via cases og opgaver om udformning af hhv. handelsbreve og reklame kampagner. Teksterne suppleres desuden med oplæsninger ved native speakers og interaktive opgaver. Oplæsningerne er placeret ved siden at teksten, så eleverne kan lytte til oplæsningen, samtidigt med de læser teksten, hvilket er en stor støtte for indlæringen. Under Til lærere 2 er der mange forslag til anvendelse og aktivering, som netop tager højde for elevgruppens mangfoldighed. FED Engelsk bliver udbygget med lettere introduktioner til emnerne, så udgivelsen i højere grad giver mulighed for differentiering. Now you are talking ibog handler i 10 korte kapitler om den engelske familien Wilson og henvender sig til begyndere. Ved at arbejde med Now You are Talking får eleverne trænet deres læse-, lytte-, taleog skriftlige kompetencer. Udgivelsen indeholder, ud over bogens tekster, oplæsninger 3 ved native speaker og interaktive opgaver til træning af grammatik og tekstforståelse. talking.systime.dk

16 Engelsk Engelsk Turning Points Alastair Henry og Leif Johansson 95 interaktive øvelser 110 lydfiler (tekstoplæsning) 153 opgaver 25 illustrationer 480 ordforklaringer 50 originaltekster 320 sider ebog Ordblinde-skin tp.systime.dk Turning Points ibog og Relations ibog henvender sig også til F,E,D niveauerne med skønlitterære- og sagprosatekster om almene emner. Turning Points er i sit tekst- og emnevalg henvendt til unge. Novellerne suppleres med oplæsninger og face-the-facts tekster med aktiverende case-opgaver om dilemmasituationer. 4. Der er en mangfoldighed af varierede opgaver 4 herunder interaktive, udformet med henblik på at træne grammatik, ordforråd, oversættelse og fri formulering såvel mundtlig som skriftlig. Relations Lisbeth Jacobsen 190 lydklip 180 interaktive opgaver 270 opgaver 16 vendespil 50 primærtekster 120 dokumenter til download 120 illustrationer 1200 ordforklaringer ca. 360 sider ebog Ordblinde-skin Unikt for denne udgivelse er lydfiler med paneldiskussioner 5 mellem unge native speakers, så eleverne kan træne deres lytteforståelse af sprog i daglig tale. Materialet giver mulighed for mange anvendelsesmuligheder. Relations har tekster i forskellige genrer så som artikler, noveller, digte, eventyr m.m. 5. Titel på vej Talking Grammar ibog Se mere på systime.dk relations.systime.dk Teksterne er niveaumæssigt opdelt i tre niveauer og dækker emner af mere almen karakter. Teksterne suppleres også af oplæsninger ved native speakers, mange forskellige opgaver herunder interaktive opgaver 6 til træning af ordforråd og grammatik. Desuden er der skemaer til selvevaluering. For hvert afsnit er der en tydelig didaktisering af formålet med materialet, så det er tydeligt for eleverne, hvad der er fokus på

17 Erhvervsøkonomi Den (inter)aktive undervisning ibøger til erhvervsøkonomi er et varieret materiale, som appellerer til forskellige læringsstile og forudsætninger. Materialet er tilrettelagt, så eleverne kan få flest mulige succesoplevelser undervejs. Kernen i ibøger er læreplanens definition af teori, som danner afsæt for virkelighedsnære eksempler og lægger op til case arbejdsformen. Der er lagt stor vægt på at gøre materialet overskueligt og visuelt appetitligt. Materialet fungerer sammen med læsesoftware som CD-ORD og Adgangforalle.dk. Desuden kan man på FED og C Erhvervsøkonomi ibog vælge en særlig visning specielt velegnet til ordblinde. Rikke Haue Projektleder Interaktive opgaver I alle kapitler er teorien suppleret med interaktive opgaver såvel som traditionelle opgaver og cases. Med de interaktive opgaver kan eleverne repetere stoffet og træne begreber i quizzer både sammen og på egen hånd. Eleverne har meget forskellige forudsætninger og behov, derfor giver de interaktive opgaver mulighed for at gennemgå stoffet i eget tempo og gentage efter behov, fx ved bogføringsopgaverne. Det giver underviseren gode muligheder for differentiering. Med de interaktive opgaver som elektroniske vendespil 1 kan eleven desuden lege sig til de vigtigste begreber i de enkelte afsnit. 31

18 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi 1. Som underviser kan du også bruge quizzerne som tests, så du kan styre, både hvad eleverne har adgang til og hvornår. Både elever og underviser har her fuldt overblik over elevernes besvarelser. Elevernes resultater gemmes, og underviseren kan samle resultaterne og give (individuel) feedback. De interaktive opgaver er blevet opdateret, så fx svar med og uden tusindtalsseparator registreres som korrekt svar. Videoer og præsentationer For at tilgodese forskellige læringsstile rummer udgivelsen korte og præcise præsentationer af teorien. De kan bruges som introduktion til nye emner, til selvstændigt arbejde og til repetition. Desuden er der integreret en lang række videoer 2 i vores ibøger til erhvervsøkonomi. Skabeloner og IT-værktøjer Eleverne har den integrerede lommeregner direkte ved hånden, når de skal arbejde med relevante informationsteknologiske værktøjer. Til det formål rummer værktøjskassen en række skabeloner, der kan anvendes ved opgaveløsning. Hvad angår økonomistyringssystem kan underviseren frit vælge platform, da materialet tilbyder opgaver til flere systemer. Lærervejledning Vores ibøger til EØ udgør et varieret materiale, der lægger op til undervisningsdifferentiering og til at tilgodese forskellige læringsstile. For at du som underviser kan få det fulde udbytte af materialet, får du i alle ibøger til EØ en omfattende lærervejledning. Her finder du bl.a. et overflødighedshorn med Blandede bolsjer 4, fx Læring i leg, Quizkarusellen og Walk and talk. Kom godt i gang med ibøger For at klæde eleverne på til at arbejde med ibøger til erhvervsøkonomi, har forfatterne lavet en introducerende opgave i form af Tour de ibog. Noter og ordforklaringer Alle ibøger er udstyret med integrerede ordforklaringer, så eleverne kan få forklaret relevante begreber i konteksten. Desuden indeholder ibogsformatet en integreret notefunktion, så eleverne kan tage egne noter til materialet og efterfølgende gemme dem. Noterne er søgbare, og eleverne kan finde dem igen, når de logger ind på deres ibøger igen. Eleverne kan også downloade deres noter. Desuden er der udarbejdet vejledende løsninger til alle opgaver. 2. Det er med til at styrke det praksisnære og understøtter teorien gennem eksempler fra virkelige virksomheder. Desuden er flere figurer og modeller 3 forklaret interaktivt med lyd og billede

19 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang 30 præsentationsvideoer 30 revisorvideoer 17 Thaysen/Christensen-videoer 13 Grün- Bag-videoer 260 almindelige opgaver 800 interaktive opgaver 20 tjekopgaver 20 informationssøgningsopgaver 25 caseopgaver 34 selvrettende opgaver Opgaver til økonomisystemerne Axapta, C5 og e-conomic 26 blandede bolsjer-opgaver 22 repetitionsopgaver Værktøjskasse med oversigter og skabeloner ebog Ordblinde-skin fed-eo.systime.dk C Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang 50 præsentationsvideoer 290 interaktive opgaver 140 almindelige opgaver 10 caseopgaver 40 selvrettende opgaver 10 tjekopgaver 10 repetitionsopgaver 40 cases 280 ordforklaringer Værktøjskasse med oversigter og skabeloner ebog Ordblinde-skin c-eo.systime.dk 34 35

20 Birte Annette Nørregaard Projektleder Fransk For at lære et nyt sprog er det en oplagt fordel at kunne høre sproget. Med vores ibøger til sprog kan man lytte til oplæsninger af tekster samtidig med, at man læser teksten, fordi tekst og oplæsning er placeret umiddelbart ved siden af hinanden. Denne kombination optimerer indlæringen og støtter eleven. 1. Debut 1 Vibeke Gade 100 lydklip 18 videoklip 110 interaktive opgaver 45 opgaver 90 sider Tilhørende ordbog ebog Ordblinde-skin ibog.debut1.systime.dk FranskNU 1-4 Anna Andersen og Hardy Andersen 895 interaktive opgaver 165 lydfiler 150 billeder 45 tabeller 260 sider Ordbog med mere end 2300 ord ebog Ordblinde-skin fransknu.systime.dk Mediemæssigt indeholder Début 1 ibog udover lydoplæsninger korte tilrettelagt videointerviews 1 optaget i Frankrig med native speakers, så eleven får en oplevelse af at kunne forstå enkle kommunikationssituationer kombineret med kulturindtryk fra Frankrig. Teksterne kombineres med lytteøvelser og aktiverende opgaver herunder også interaktive opgaver. Début 1 har i særlig grad fokus på at opbygge en elementær mundtlig kompetence. Der er til hvert afsnit en didaktiseret introduktion med en beskriv else af formålet med at arbejde med netop dette emne og den valgte tilgang. FranskNU ibog kombinerer sprog og kultur ved at tage brugeren med på en rejse til 160 byer og lokale destinationer spredt ud over hele Frankrig. Rejsen kombineres med mulighed for at træne nogle af de væsentligste kompetencer, man skal besidde for at kunne begå sig i et andet land nemlig: læse, lytte, skrive, grammatik, ordforråd, historie og kultur. Destinationerne præsenteres med en kort tekst 2, som læses op og kombineres med en interaktiv opgave. Desuden træner udgivelsen ordforråd og grammatik. Alle opgaver er interaktive, så eleverne kan kontrollere deres svar, arbejde selvstændigt og i deres eget tempo. FranskNU består af 4 niveauer fra begynder til forholdsvist avanceret, hvilket giver gode muligheder for differentieret undervisning

21 Informationsteknologi Det er selvfølgelig oplagt at anvende ibøger til faget informa tionsteknologi. Mai Ly Nguyen og Mathijs Broersma, som begge underviser på Handelsskolen Silkeborg, er på vej med et nyt materiale til faget. I første omgang stiler de to forfattere imod at færdiggøre materiale til D-niveau, som vil ligge klar til skolestart Derefter følger materiale til de øvrige niveauer. De to forfatteres hovedtanker bag materialet til informationsteknologi på hg er: Praksisnært og anvendelsesorienteret Gennemgående virksomheder som cases med appel til målgruppen Undervisningsdifferentiering Afveksling også med forskellige medietyper Fokus på konkret/praktisk anvendelse af it-værktøjer i detailhandlen og inden for kontor og administration. Rikke Haue Projektleder 39

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig.

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. 2011 Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. Evalueringsrapport til It- ogtelestyrelsen 15-02- 2011 Indholdsfortegnelse Rside 3 Beskrivelse af e-læringsprojektet 5 7 24

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv

Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv Om scenarieværksteder og konference afholdt af Teknologirådet i 2001 Fremtidens Undervisning i et IT-perspektiv Om scenarieværksteder og konference afholdt af

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere