PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj årgang Nr. 4. Landsskydning Årgangsjubilæer. Find et fly.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly."

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side Side 6 Foto: EKF PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Dart 1. tirsdag i måned LA Skrydstrup Deadline næste PROPEL 30/4... Familiedag 10/ LA Odense*) Fisketur 3/8...Karup Foredrag 18/ LA Vendsyssel 29-30/6... Dybbøl... LA Als-Sundeved Forsvarets dag 9/ Værløse-Jonstrup Grillparty på Pedersholm 22/6...Værløse-Jonstrup Hyggeaften på Soldaterstuen 1. tirsdag i måneden Værløse-Jonstrup Repræsentantskabsmøde 25/ FSF Skydning 25/8...LA Sydfyn Udflugt 18/ LA Als-Sundeved 13/10-14/10... Karup*) Flyvningens Dag/Roskilde Airshow 17-18/8...Offentlig Valdemarsdag 15/ LA Sydfyn Årgangsjubilæer 31/ Karup*) 7/ Jonstrup*) 28/ Skrydstrup*) 28/ Aalborg*) PROPEL denne gang Forsiden Fra Flådestation Korsør, Styrmanden Se reportagen under Værløse-Jonstrups indlæg Dette PROPEL er indleveret til PostDanmark den 21. maj. Da PostDanmark har 3 dage til at fordele blade som dette, omtales arrangementer, der foregår indtil 3 dage efter denne dato normalt ikke. Tilmeldelsesfrister nævnes, selv om de er overskredet. Det kunne jo være, du er velkommen alligevel. Næste deadline: mandag den 27. maj Juninummeret indleveres til postvæsenet den 17. juni. Obs! PROPEL udkommer ikke i juli Da vi i 2012 indledte samarbejdet med Forsvarsavisen fik vi at vide, at den ikke udkommer i januar og august. Nu hvor vi har fået produktionsplanerne for 2. halvår 2013, viser det sig imidlertid, at det er i juli, at Forsvarsavisen ikke udkommer. Og så gør PROPEL jo heller ikke. Husk, når du skal invitere til arrangementer, at der ikke kommer noget blad mellem slutningen af juni og slutningen af august. Produktionsplan 2013 Deadline: Indlevering: Juninummeret 27. maj 17. juni August 31. juli 19. august September 28. august 16. september Oktober 30. september 21. oktober November 31. oktober 18. november December 27. november 16. deember Med venlig hilsen Ernst PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juli og september - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 Forslag udbedes 70-års trofæet René Crone fra trofæudvalget har bedt om forslag til modtager af 70- års trofæet i år. Det er en model af Flyvevåbnets C 130 J. Hercules, som tildeles for ét år ad gangen til en enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF. Regler for forslagsstillelse Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet. Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget. Toget er næsten kørt 70-års trofæet bliver normalt overrakt modtageren i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Men da der ikke er indkommet forslag til modtagere, og repræsentantskabsmødet afholdes den 25. maj, altså lørdag i ugen hvor dette blad udkommer, er det tvivlsomt, om det kan lade sig gøre i år. Allersidste øjeblik Sidder du imidlertid med det helt rigtige forslag til, hvem der skal være indehaver af denne hædersbevisning det kommende år, så prøv at ringe til René Crone på omgående. Måske kan der hugges en hæl og klippes en tå i de meget formelle lovregler for hvordan forslag stilles, så din favorit alligevel kan få overrakt modellen på billedet en af de nærmeste dage. Et dilemma Forretningsudvalget (FU) afholdt som sædvanligt møde i april, hvor man blandt andet havde repræsentantskabsmødet i Fredericia i slutningen af maj på dagsordenen. Som det tidligere er nævnt i PROPEL, afgår Kurt B. Sørensen og Bent Petersen, så de altoverskyggende emner vil blive valg af henholdsvis ny landsnæstformand og ny formand for jubilæumsudvalget. Ingen vej udenom I FSF s love 3 punkt B står der, at en af foreningens opgaver er at arrangere årgangsjubilæer for medlemmerne. Da der på mødet i januar endnu ikke var fundet en efterfølger til Bent Petersen, besluttede FU at landsformanden og forretningsføreren skulle varetage arbejdet med forberedelse af jubilæerne i efteråret 2013, og Bent lovede dengang velvilligt assistance til opgaven. Det gik Elly og Kaj så i gang med. Sideløbende skulle et nyt medlemskartotek tages i brug, og på aprilmødet fortalte de to så FU hvor langt de var kommet, hvordan de havde gjort, og om deres videre planer. Et enigt udvalg udtrykte tilfredshed med det udførte arbejde og de anvendte metoder. Bent trækker sig Men dagen efter modtog FU desværre en mail fra Bent, hvori han meddelte, at med den fremgangsmåde, de to vikarer på posten havde valgt, følte han, at der ikke længere var behov for hans medvirken ved årets jubilæer, og at han derfor fratrådte med øjeblikkelig virkning både som formand for jubilæumsudvalget og som medlem af FU. Forretningsudvalget har med beklagelse måttet konstatere, at Bent Petersens beslutning ikke står til at ændre, og vi kan derfor kun takke Bent for de utallige timer han gennem mange år har lagt i arbejdet i jubilæumsudvalget. Nødløsning Fremgangsmåden ved afviklingen af årgangsjubilæerne i år er som nævnt en nødløsning som følge af, at Bent Petersen fratræder. Men de kommende år skal arbejdet ledes af den nye formand for jubilæumsudvalget, som repræsentantskabet vælger den 25. maj. Nyt repræsentantskabsmøde? Hvis man vælger en, for trods mange efterlysninger både her i PROPEL og på mange generalforsamlinger rundt om i landet står kandidaterne jo ikke i kø. - Der er ingen! Og findes en afløser ikke, skal der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, fordi foreningens love ikke foreskriver, hvad der skal ske, hvis en udvalgsformandspost ikke kan besættes. FU håber, at det ikke kommer så vidt. Kaffekrus 35,- kr. Henvendelse til Effektudvalget Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. PROPEL 3

4 Individuelle resultater Landsskydningsresultater 2013 Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffere X=10 Herrer 1 Bent T. Christensen Skrydstrup Vestjysk Stephan Schjoldager Aalborg Vendsyssel Brian Nielsen Aalborg Aalborg Kalle Hoff Aalborg Aalborg 144 Herrer Veteran 1 Per Simonsen Aalborg Aalborg 188 9x Inglev Hansen Skrydstrup Vestjysk 188 8x Svend Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved Andreas Hainrich Jacobsen Skrydstrup Vestjysk Ken Allan Erleben Værløse-Jonstrup Svend Erik Sørensen Aalborg Aalborg Kai Sørensen Værløse-Jonstrup Helge Hoff Aalborg Aalborg *) 9 Christen Mathiesen Skrydstrup Als/Sundved Ib Folke Nielsen Aalborg Aalborg Ole Andersen Værløse-Jonstrup Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved Knud Bisgaard Aalborg Aalborg 176 5x10 14 Leo Pedersen Aalborg Thy-Mors 176 3x10 15 Jens Chr. Nielsen Skrydstrup Vestjysk 176 1x10 16 Ole Nielsen Aalborg Vendsyssel Finn Schjoldager Aalborg Vendsyssel 175 4x10 18 Ove Grandt Skrydstrup Vestjysk 175 2x10 19 Knud Larsen Aalborg Thy-Mors Knud Bødker Aalborg Aalborg Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel 173 9x9 22 René Crone Aalborg Vendsyssel 173 8x9 23 Eyvin Teisner-Kjær Skrydstrup Als/Sundved Bent Aasand Skrydstrup Als/Sundved Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved Hardy Christensen Aalborg Vendsyssel Jørn Nielsen Skrydstrup Vestjysk Søren Eibak Værløse-Jonstrup Jens Winther Aalborg Vendsyssel Gert Schmidt Skrydstrup Als/Sundved Ole Jøns Aalborg Aalborg 153 *) Bedste placering på sidste plade Damer 1 Merethe Schjoldager Aalborg Vendsyssel Jette Hoff Aalborg Aalborg 142 Damer Veteran 1 Lis Yttung Skrydstrup Vestjysk Tove Bødker Aalborg Aalborg 176 4x10 3 Herdis Rasmussen Aalborg Aalborg 176 2x10 4 Doris Larsen Aalborg Thy-Mors Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Grethe Sørensen Aalborg Aalborg Anna Lis Kam Aalborg Aalborg Bente Jøns Aalborg Aalborg PROPEL

5 Landsskydningsresultater 2013 Holdresultater Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Herrer Veteran 1 Per Simonsen, Sven Erik Sørensen, Helge Hoff Aalborg Aalborg Inglev Hansen, Andreas Hainrich Jacobsen, Jens Chr. Nielsen Skrydstrup Vestjysk Sven Jacobsen, Christen Mathiesen, Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved Ken Allan Erleben, Kai Sørensen, Søren Eibak Værløse-Jonstrup Ib Folke Nielsen, Knud Bisgaard, Knud Bødker Aalborg Aalborg Ole Nielsen, Finn Schjoldager, Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel Eyvin Teisner-Kjær, Bent Aasand, Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved René Crone, Hardy Christensen, Jens Winther Aalborg Vendsyssel 508 Damer Veteran 1 Tove Bødker, Herdis Rasmussen, Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Grethe Sørensen, Anna Lis Kam, Bente Jøns Aalborg Aalborg 422 Tak til de deltagende skytter i forårets landsskydning. Håber på større tilslutning til næste år, og gør det til en lejlighed at mødes med de andre fra afdelingerne. De vindende skytter vil snarest få tildelt pokalen, som jeg vil bede om at blive overrakt ved en festlig lejlighed. Med venlig hilsen Finn Schjoldager fmd. for skydeudvalget PROPEL 5

6 Kom til Flyvevåbnets Soldaterforening Årgangsjubilæum 2013 Årgangene Giiiv agt - til jubilæum - træd an! Invitation - mød op Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum på FSN Aalborg, Karup, Skrydstrup og i Jonstruplejren. Kom og vær sammen med soldaterkammerater på en fornøjelig måde. Både Flyvevåbnet og Flyvevåbnets Soldaterforening sætter alle sejl til for at gøre din jubilæumsdag festlig og udbytterig, men højdepunktet er selvfølgelig mødet med dine gamle kammerater. Programmet omfatter - orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen i dag - rundvisning og demonstration af materiel - jubilæumstegn til 25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer - spisning og kammeratligt samvær Det officielle program slutter cirka kl. 16 Alle er velkomne FSF-medlemmer som har jubilæum får en skriftlig invitation, men alle er velkomne, jubilarer, ikke-jubilarer, medlemmer, ikke-medlemmer. Hold jer ikke tilbage, ring eller skriv til de gamle kammerater og aftal at mødes på jeres gamle tjenestested på jubilæumsdagen. Af hensyn til vore værter på flyvestationerne og spisningen, er der bindende tilmelding, og tilmeldingsfristen skal overholdes. Diætmad kan bestilles ved tilmelding. Øjeblikkelig tilmelding anbefales Gør som mange tidligere jubilæumsdeltagere, tilmeld dig straks. Datoer, tilmelding og betaling Karup Lørdag den 31. august Mødested: Propelmessen ved Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 3. august Værløse-Jonstrup Lørdag den 7. september Mødested: Jonstruplejrens hovedvagt senest kl Tilmelding senest den 18. august Skrydstrup Lørdag den 28. September Mødested: Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl Tilmelding senest den 18. august Aalborg Lørdag den 28. September Mødested Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 18. august Pris for medlemmer er 250,00 kr., og for ikke medlemmer er prisen 290,00 kr. Bindende tilmelding SKAL ske til: landsformand Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. Tlf , .: eller forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev, Tlf eller , Giro , Netbank. Reg.nr kontonr PROPEL

7 Medlem af FSF i 60 år Hør Peter Ørum Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf En af jubilarerne i år i lokalafdeling Aalborg, som havde 60 års jubilæum fik besøg af formanden, da det var indenfor rimelig køreafstand. Det blev et rigtigt hyggeligt gensyn. Det viste sig, at for 10 år siden havde selvsamme formand og den daværende kasserer Poul Christensen også været forbi og tildele et 50 års jubilæumstegn til jubilaren. Så der var noget at snakke om. Det er selvfølgelig den 82 årige Henning Jørgensen i Storvorde, som vi overrakte den fine guldmedalje med egeløv til. Det var en stor ære at overrække ham den og han blev meget glad og stolt over at modtage den. Henning startede i Gedhus i 1952 og kom senere til Aalborg til anden deling, idet han byttede med en fra Horsens, som hellere ville være i Karup. Da Henning jo kom fra det nordjyske, var det ikke så svært. Han fortalte ivrig om sine 18 måneder i Flyvevåbnet og de gale officerer, der hundsede rundt med dem dengang. Henning, der stadig er frisk og i fuld vigør, har i hele sit arbejdsliv arbejdet ved landbruget og det kan man godt se på den fine og velholdte have, de har til huset, de bor i. Hjertelig tillykke til Henning Jørgensen med jubilæet og tak for opbakningen og støtten til Flyvevåbnets Soldaterforeningen igennem 60 år. Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring Tlf juni kl. 19 Vester Borupvej 20, Hvidsted, Tårs Peter Ørum fortæller om sine oplevelser. Han stammer fra Vrå, har et gartneri i Chicago, og er vicepræsident i Rebildselskabet samt Mellemstaternes Garderforeningers skydemester. Desuden har Peter en stor samling af militærkøretøjer. Tilmelding til René Crone på FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil M.v.h. Helge Hoff Fisketur ved Karup Å Lørdag den 3. August inviterer Karup Afdeling til fisketur. Det er for alle medlemmer med påhæng og familie. Reserver datoen allerede nu, så får du mere information i næste PROPEL. Med venlig hilsen Henning Halkjær. Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Aflysning - Besøget på Historiecenter Dybbøl Banke er på grund af uforudsete hindringer aflyst. - gælder ikke turen til Nydambådens Værft! Det bliver som tidligere nævnt: Tirsdag den 18.juni klokken 19 Båden er til den tid så godt som færdigbygget, og skal søsættes midt i august i år. Det er et enormt flot bygningsværk udført af frivillige amatører. Man er påbegyndt opførelsen af en anlægs- og liggebro. Og et bådehus også kaldet Naust efter den tids sprogbrug. Nausten bliver nok ikke færdig til søsætningen. Vi kigger på båden i værkstedshallen og byggeriet på og ved stranden. Der opkræves ikke entré, men en skilling i kaffekassen vil garanteret lune i den slunkne kasse og modtages med taknemlighed. Kaffe kan købes ved bådlauget til særdeles favorabel pris. Adressen er: Sottrupskov 15, 6400 Sønderborg (til brug for GPS eller almindeligt vejatlas) Kampen om Als Krigshistoriens allerførste landgangsoperation er Overgangen til Als den 29. juni 1864 Stormen på Dybbøl 18. april 1864 kender alle, eller har i heldigste fald hørt om slaget i skolen. Overgangen til Als er knap så kendt. Det vil Historiecenter Dybbøl Banke nu gøre noget ved. Den 29./30. juni vil man ved hjælp af mange frivillige opføre det tragiske krigsspil næsten som det skete i Vi deltager både som aktive medvirkende eller som tilskuere. Enten i soldaterlejren på Kær Vestermark eller i nattens kamphandlinger. For yderligere information klik på nettet KAMPEN OM ALS På bestyrelsens vegne Chresten Møller Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Husk familiedagen 2013 lørdag den 10. august kl. 14 på Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde hos Erik og Erika. Tag selv mad med. Vi sørger for at grillen er varm til alle jer, der ikke hellere vil have en madpakke med. Tilmelding senest 1. august til Erik eller Vagn Julefrokost Reserver allerede nu lørdag den 9. november til julefrokost. Mere information senere. PROPEL 7

8 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Spændende besøg Valdemarsdag den 15. Juni. Danmarkssamfundets arrangement kl i Den Fynske Landsby i Odense. Idrætsskydning den 25. August i Christiansminde, Svendborg. Tilmelding til Hans Henningsen på tlf Hyggeaften Ja, så er der åbent på Soldaterstuen igen, denne gang den 4. juni fra kl. 19. Det er så sidste gang før sommerferien. Soldaterstuen åbner igen 1. tirsdag i september. Har du glemt, hvor den ligger, så se forrige nummer af PROPEL. Så stiger der igen røg op FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf , Mobil: En tidlig morgen på en solrig lørdag midt i april var vi omkring 40 forventningsfulde deltagere på vej til Flådestation Korsør. Det var KSS der stod for arrangementet. Husk at du også er medlem af KSS gennem VÆR-JON. Et par håndfulde var kendte ansigter fra FSF. Vi havde en hyggelig tur med bus inklusiv Små Snudestrammere. i den danske sommerhimmel Grillfesten afholdes i år den 22. juni kl. 14 på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Husk nu at tilmelde dig og meget gerne med en ledsager, der er begrænset antal pladser. Sidste år var der igen fuldt hus. Prisen, som du får opgivet ved tilmeldingen, gælder for kaffe, kage og grillmad. Drikkevarer købes på stedet og de er billige, så du skal kun sørge for transport af dig selv og ledsageren. Der kører bus fra både Ølstykke st. og Frederiksund st. Bussen hedder 312. Du tilmelder dig/jer senest den 12. juni til Kaj Clausen på telefon eller på mail: dk Tilmelding er bindende. Tilmeld dig allerede nu, så er du sikker på at få en plads. Vi besøgte Storebælt VTS og fik hørt og set hvordan en arbejdsdag afvikles der. VTS er det sted, som overvåger Storebælt og Broerne. Det var imponerende. Personalet dér er civilansat. Da vi atter blev lukket ud i Det Fri, beså vi de nye Fregatter ledsaget af en meget spændende og grundig briefing fra Søren Conradsen. De nye Fregatter skal blandt meget andet også bekæmpe pirater. Desværre var det af flere grunde ikke muligt at komme om bord på fregatterne. Trappen op til VTS 8 PROPEL

9 Nyhedsbrev fra ROSKILDE AIRSHOW 2013 Da selve besøget var slut, blev vi varmt modtaget af Marineforening Korsør i deres spændende Marinestue. Vi spiste først et par sildemadder, og da de var konsumeret stod menuen på en meget veltillavet Bix med Spejl, endda ad libitum og efterfølgende kaffe. Marinestuen har et meget spændende museum på 1. salen, som næsten alle deltagerne besøgte. Tak Korsør Marineforening for en fin og hyggelig eftermiddag med meget fin service, og tak til arrangørerne fra KSS for en fin tur. Du kan se flere billeder på KSS Hjemmesiden. Forsvarets dag på Kronborg Den afholdes i år søndag den 9. juni med følgende program: 0900 Afhentning af frokostbilletter mv. på Axeltorv Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller. Der gøres klar til afmarch Start fra Axeltorv. Paraden anføres af Flyverhjemmeværnets Tambourkorps Kranselægning, Kronborg. Velkomst ved Slotsforvalteren. Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst Indrykning i Riddersalen, Kronborg og Fanerne føres ind Møde i Riddersalen på Kronborg Slot. Velkomst ved formanden for Forsvarets Dag Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller Dirigent: Anders G. Karlsen Forsvarsminister Nick Hækkerup taler Fællessang: Hvor smiler fager den danske kyst Musikkorpset spiller Til rådighed for overrækkelse af hæderstegn mm Fællessang: I alle de riger og lande Forsvarschefen, General Peter Bartram taler Fællessang: Den danske sang er en ung blond pige Fanerne føres ud Afslutning ved formanden for Forsvarets Dag Frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte Forventet afslutning i kasematten. Alle er velkommen, men vil du/i deltage i den meget hyggelige efterfølgende frokost, kræver det tilmelding til Knud Rasmussen på telefon eller på mail: og oplys FSF og antal prs. Indsæt derefter kr. 100,- pr. person på Registreringsnummer 2418, Kontonummer og angiv Forsvarets Dag, FSF og dit navn. Sidste frist for indbetalingen er den 30. maj Der sker for tiden store ændringer i tilkørsels- og parkeringsforhold på Kronborg. Det er således ikke muligt uden særlig tilladelse at parkere på slottet. Kørsel for afsætning af passagerer er mulig, men parkering skal finde sted uden for slottet på den store P-plads (mod betaling, 10 kr./time) eller i området ved Nordhavnen (gratis). Det tager ca. 20 minutter at gå fra P-pladsen til slottet. Så kom vores online billetsalg i gang. I 2011 brugte vi vores egen webshop til at sælge billetter online, men vi kunne ikke få scanning af billetter til at fungere, hvilket gav for lange ventetider ved indgangen. Det har vi så forsøgt at få til at fungere i år, men omkostningerne blev alt for store med vores egen webshop, samtidig med at der også var problemer med at få en APP til billetsalg til at fungere. Vi har derfor lavet en aftale med Safeticket.dk, hvorfra vi sælger vores billetter. Vi har vores egen hjemmeside https://ticket.airshow.dk/da, hvorfra man får tilsendt sin billet med stregkode på via , som derefter kan scannes ind ved indgangen til publikumsområdet. Hvis man køber billet med sin smartphone kan stregkoden scannes ind direkte fra din smartphone. Det gælder alle typer af smartphones. Der er link fra vores hjemmeside og webshop til billetsalget. Vi har nu fået bekræftet en del fly, som kan ses på vores hjemmeside under Program Air show. I forhold til 2011 er nyhederne pt. Belgisk F-16 Demo Team, 3 x Harvard i formationsflyvning, SK60 SAAB 105 samt JA37. Vi afventer stadig svar fra de fleste flyvevåbner. Det drejer sig om Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, USA, Holland og Nato. Der er kommet svar fra Norge, Finland og Schweiz, som desværre ikke kan komme til Roskilde. Det Danske Flyvevåben har bekræftet deres deltagelse med de sædvanlige 2 F-16 fra afvisningsberedskabet samt EH101 redningshelikopter. Desuden vil Forsvarsminister Nick Hækkerup åbne flyveopvisningen om lørdagen. Vi har desværre måttet aflyse JA37 Viggen, da vi, mod forventning, ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk. Til gengæld kommer det Tjekkiske Flyvevåben med en W-3A SOKOL helikopter. Udover dette har vi tætte kontakter til nogle flyvevåbner, som forhåbentlig kommer med nogle spændende fly. Vi håber det lykkes at få dem til Roskilde. I menuen på vores hjemmeside under Presse & Spotters, findes der mange Fact Sheets med informationer om flere af de deltagende fly. Kommende Arrangementer. Navy Dag på Dragør Fort og Havn, 5. juni kl Forsvarets dag på Kronborg, 9. juni. Mødested Axeltorv kl. 9. Kastels Koncert med 8. Regiments Musikkorps, 12. juni kl. 19. Valdemars Dag, Flagfest i Holmens Kirke 15. juni kl. 19. Kastels Koncert med Den Kongelige Livgarde, 19. juni kl. 19. Stor Grillfest på Pedersholm 22. juni. Kastels Koncert med Hjemmeværnets Musik- & Tamburkorps 26. juni kl. 19. Foredrag om Bunkeren i Kastellet 25. september kl. 19:30 Kastellets Historiske Samling ved Norgesporten (den der vender mod Langelinie) har åben alle søndage mellem kl. 12 og 14. Som sædvanlig kan du se KSS Arrangementer på: soldatersamvirke.dk/ og Kastels Arrangementer på: kastellet.info/ Husk det nu Det der med at tilmelde dig til Grillarrangementet den 22. juni! Lokalredaktør: Torben Ek Foto: Kurt Sørensen, Erik Sørensen, Flådestation Korsør. PROPEL 9

10 En ny tidsrøver En undtagelse For et par uger siden modtog redaktionen en pressemeddelelse. Dem får jeg mange af, og de fleste handler om, at Qatar Air har købt nogle nye fly eller at Norwegian har åbnet en ny flyrute eller tilsvarende nyheder, som jeg anser for ikke at have interesse for FSF-medlemmer. Men den her var så anderledes, at jeg da lige skulle se, hvad det var, den handlede om. Det er en ny hjemmeside, som CHP - Kastrup Lufthavn - har lanceret, og som en dag, hvor der atter kun er genudsendelser i TV, kan bruges til tidsfordriv. Også selv om man ikke er flyinteresseret. Men pas på, det kan let blive sen sengetid. ekf. Pressemeddelelse Her er alle fly, der letter og lander i København CPH giver nu mulighed for at følge alle flyenes færd fra start til de når meters højde. Den 30. april 2013 kl. 12 lancerer CPH en webportal, der gør det muligt at følge med i lufthavnens flyoperationer og få aktuelle informationer om alt fra flytype, starter og landinger til støjmålinger og flyets afstand til din bolig. Vil du følge med i starter og landinger i Københavns Lufthavn? Eller vil du have specifik information om en enkelt flyvning, som du har set eller hørt? Det nye tilbud til flyinteresserede og naboer til Københavns Lufthavn hedder WebTrak. Det er en webportal, som baseres på data fra Københavns Lufthavns omfattende støjovervågningssystem. WebTrak viser både alle flyvninger til og fra København samt de overflyvninger, der ikke har relation til lufthavnen. Få skræddersyet information Webtrak giver en ny mulighed for at hente information og fakta om flyene baseret på din nøjagtige adresse, siger kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne. Ved at angive sin adresse i WebTrak, kan man blandt andet se afstanden fra flyet til sin bolig og få nøjagtige detaljer om støjniveauer. Det er også muligt at læse mere om flytypen og søge andre fakta om maskinen. Endelig giver WebTrak mulighed for enkelt og nemt at rette direkte henvendelse til CPH med såvel generelle støj og miljøhenvendelser som spørgsmål til en specifik flyvning. Et dialogredskab Det nye initiativ hænger sammen med Københavns Lufthavnes miljøpolitik, som siger, at miljømæssige forbedringer opnås igennem en åben dialog om virksomhedens miljøforhold. Målet med WebTrak er netop at skabe dialog med lufthavnens naboer og øvrige interessenter. Det er nemlig forventningen, at systemet vil lette dialogen med CPH om konkrete flyvninger. WebTrak er et værktøj for de, som vil vide mere om lufthavnens flyoperationer både til lands og i luften. Som nabo til lufthavnen kan den være en hjælp i informationssøgning og kontakten til CPH og vi håber, at Webtrak vil bidrage positivt til oplevelsen af lufthavnen, også selvom man ikke skal ud og rejse, siger Henrik Peter Jørgensen. Få adgang til WebTrak her: Læs CPHs Miljøpolitik her: Skærmbilledet med WebTrak. Røde fly lander, grønne fly starter, gule overflyver Mere fakta om WebTrak: I modsætning til den eksisterende app, FlightRadar24 viser WebTrak alle fly, der opererer til og fra CPH. Fly uden GPS transmitter (ADS-B) bliver ikke præsenteret på de populære app s. I 2012 havde omkring 44 procent af flyene ikke denne transmitter og blev dermed ikke vist på app en. Omkring andre lufthavne har et tilsvarende værktøj. Det gælder bl.a. Arlanda, Heathrow, Gatwick, Denver, Los Angeles, San Francisco og Vancouver. Men som den eneste lufthavn viser CPHs WebTrak portal også flyenes bevægelser på jorden (ground operations). Det betyder, at du kan følge flyet helt fra standpladsen via taxivejene til start, indtil flyet er i omkring meters højde. Du kan også følge et landende fly, helt til det holder stille på standpladsen. For hver enkelt flyvning kan der ses detaljer om flyet: Du kan se, hvor flyet har fløjet, hvor tæt det var på din bolig og hvilke støjniveauer, der er registreret i støjmålestationerne. Ved at angive din adresse, kan du se afstanden mellem flyet og din bolig. Du kan både få information om flyvninger til og fra Københavns Lufthavn samt deltaljer om overflyvende fly. WebTrak angiver højden i meter over havet. Københavns Lufthavn ligger cirka tre meter over havets overflade. 10 PROPEL

11 Den blå, stiplede linie forneden er opdelt i 30 sekunder pr. streg, Med den hvide pil kan man flytte skærmvisningen til et selvvalgt tidspunkt Ikke helt aktuelle informationer Af sikkerhedshensyn viser WebTrak i starten alle informationer med minimum to times forsinkelse. Forsinkelsen forventes at blive reduceret over tid, når system og processer tillader det. Trafikstyrelsen har pt. givet tilladelse til offentliggørelse af data med minimum en times forsinkelse. WebTrak giver desuden mulighed for at rette direkte henvendelse til Københavns Lufthavn både generelt og om en specifik flyvning. Ved at pege på de enkelte fly med musemarkøren kan man hente oplysninger om selskab, rute, flytype, højde og registreringsnummer. Den meget koncentrerede samling af fly i centrum af CHP flyver allesammen i 5 meters højde Tallene i de gule cirkler angiver den aktuelle støj i db det pågældende sted. PROPEL 11

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Vi trykker med omtanke for miljøet...

Vi trykker med omtanke for miljøet... 2 2012 Vi trykker med omtanke for miljøet... Strandbygaard Grafisk arbejder målrettet med kvalitet, effektivitet og miljø. Vi har i de sidste par år arbejdet med LEAN-modellen for at forbedre vores workflow

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

Kongelig indvielse i blåt. Springfyre og ditto piger. Udendørsanlæg indviet indendørs. NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21.

Kongelig indvielse i blåt. Springfyre og ditto piger. Udendørsanlæg indviet indendørs. NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21. Tårnby Bladet NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Springfyre og ditto piger Udendørsanlæg indviet indendørs SPRINGENDE og HOPPENDE små og lidt større gymnaster fra KG66 viste gennem et fem

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere