PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj årgang Nr. 4. Landsskydning Årgangsjubilæer. Find et fly.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly."

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side Side 6 Foto: EKF PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Dart 1. tirsdag i måned LA Skrydstrup Deadline næste PROPEL 30/4... Familiedag 10/ LA Odense*) Fisketur 3/8...Karup Foredrag 18/ LA Vendsyssel 29-30/6... Dybbøl... LA Als-Sundeved Forsvarets dag 9/ Værløse-Jonstrup Grillparty på Pedersholm 22/6...Værløse-Jonstrup Hyggeaften på Soldaterstuen 1. tirsdag i måneden Værløse-Jonstrup Repræsentantskabsmøde 25/ FSF Skydning 25/8...LA Sydfyn Udflugt 18/ LA Als-Sundeved 13/10-14/10... Karup*) Flyvningens Dag/Roskilde Airshow 17-18/8...Offentlig Valdemarsdag 15/ LA Sydfyn Årgangsjubilæer 31/ Karup*) 7/ Jonstrup*) 28/ Skrydstrup*) 28/ Aalborg*) PROPEL denne gang Forsiden Fra Flådestation Korsør, Styrmanden Se reportagen under Værløse-Jonstrups indlæg Dette PROPEL er indleveret til PostDanmark den 21. maj. Da PostDanmark har 3 dage til at fordele blade som dette, omtales arrangementer, der foregår indtil 3 dage efter denne dato normalt ikke. Tilmeldelsesfrister nævnes, selv om de er overskredet. Det kunne jo være, du er velkommen alligevel. Næste deadline: mandag den 27. maj Juninummeret indleveres til postvæsenet den 17. juni. Obs! PROPEL udkommer ikke i juli Da vi i 2012 indledte samarbejdet med Forsvarsavisen fik vi at vide, at den ikke udkommer i januar og august. Nu hvor vi har fået produktionsplanerne for 2. halvår 2013, viser det sig imidlertid, at det er i juli, at Forsvarsavisen ikke udkommer. Og så gør PROPEL jo heller ikke. Husk, når du skal invitere til arrangementer, at der ikke kommer noget blad mellem slutningen af juni og slutningen af august. Produktionsplan 2013 Deadline: Indlevering: Juninummeret 27. maj 17. juni August 31. juli 19. august September 28. august 16. september Oktober 30. september 21. oktober November 31. oktober 18. november December 27. november 16. deember Med venlig hilsen Ernst PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juli og september - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 Forslag udbedes 70-års trofæet René Crone fra trofæudvalget har bedt om forslag til modtager af 70- års trofæet i år. Det er en model af Flyvevåbnets C 130 J. Hercules, som tildeles for ét år ad gangen til en enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF. Regler for forslagsstillelse Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet. Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget. Toget er næsten kørt 70-års trofæet bliver normalt overrakt modtageren i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Men da der ikke er indkommet forslag til modtagere, og repræsentantskabsmødet afholdes den 25. maj, altså lørdag i ugen hvor dette blad udkommer, er det tvivlsomt, om det kan lade sig gøre i år. Allersidste øjeblik Sidder du imidlertid med det helt rigtige forslag til, hvem der skal være indehaver af denne hædersbevisning det kommende år, så prøv at ringe til René Crone på omgående. Måske kan der hugges en hæl og klippes en tå i de meget formelle lovregler for hvordan forslag stilles, så din favorit alligevel kan få overrakt modellen på billedet en af de nærmeste dage. Et dilemma Forretningsudvalget (FU) afholdt som sædvanligt møde i april, hvor man blandt andet havde repræsentantskabsmødet i Fredericia i slutningen af maj på dagsordenen. Som det tidligere er nævnt i PROPEL, afgår Kurt B. Sørensen og Bent Petersen, så de altoverskyggende emner vil blive valg af henholdsvis ny landsnæstformand og ny formand for jubilæumsudvalget. Ingen vej udenom I FSF s love 3 punkt B står der, at en af foreningens opgaver er at arrangere årgangsjubilæer for medlemmerne. Da der på mødet i januar endnu ikke var fundet en efterfølger til Bent Petersen, besluttede FU at landsformanden og forretningsføreren skulle varetage arbejdet med forberedelse af jubilæerne i efteråret 2013, og Bent lovede dengang velvilligt assistance til opgaven. Det gik Elly og Kaj så i gang med. Sideløbende skulle et nyt medlemskartotek tages i brug, og på aprilmødet fortalte de to så FU hvor langt de var kommet, hvordan de havde gjort, og om deres videre planer. Et enigt udvalg udtrykte tilfredshed med det udførte arbejde og de anvendte metoder. Bent trækker sig Men dagen efter modtog FU desværre en mail fra Bent, hvori han meddelte, at med den fremgangsmåde, de to vikarer på posten havde valgt, følte han, at der ikke længere var behov for hans medvirken ved årets jubilæer, og at han derfor fratrådte med øjeblikkelig virkning både som formand for jubilæumsudvalget og som medlem af FU. Forretningsudvalget har med beklagelse måttet konstatere, at Bent Petersens beslutning ikke står til at ændre, og vi kan derfor kun takke Bent for de utallige timer han gennem mange år har lagt i arbejdet i jubilæumsudvalget. Nødløsning Fremgangsmåden ved afviklingen af årgangsjubilæerne i år er som nævnt en nødløsning som følge af, at Bent Petersen fratræder. Men de kommende år skal arbejdet ledes af den nye formand for jubilæumsudvalget, som repræsentantskabet vælger den 25. maj. Nyt repræsentantskabsmøde? Hvis man vælger en, for trods mange efterlysninger både her i PROPEL og på mange generalforsamlinger rundt om i landet står kandidaterne jo ikke i kø. - Der er ingen! Og findes en afløser ikke, skal der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, fordi foreningens love ikke foreskriver, hvad der skal ske, hvis en udvalgsformandspost ikke kan besættes. FU håber, at det ikke kommer så vidt. Kaffekrus 35,- kr. Henvendelse til Effektudvalget Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. PROPEL 3

4 Individuelle resultater Landsskydningsresultater 2013 Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffere X=10 Herrer 1 Bent T. Christensen Skrydstrup Vestjysk Stephan Schjoldager Aalborg Vendsyssel Brian Nielsen Aalborg Aalborg Kalle Hoff Aalborg Aalborg 144 Herrer Veteran 1 Per Simonsen Aalborg Aalborg 188 9x Inglev Hansen Skrydstrup Vestjysk 188 8x Svend Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved Andreas Hainrich Jacobsen Skrydstrup Vestjysk Ken Allan Erleben Værløse-Jonstrup Svend Erik Sørensen Aalborg Aalborg Kai Sørensen Værløse-Jonstrup Helge Hoff Aalborg Aalborg *) 9 Christen Mathiesen Skrydstrup Als/Sundved Ib Folke Nielsen Aalborg Aalborg Ole Andersen Værløse-Jonstrup Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved Knud Bisgaard Aalborg Aalborg 176 5x10 14 Leo Pedersen Aalborg Thy-Mors 176 3x10 15 Jens Chr. Nielsen Skrydstrup Vestjysk 176 1x10 16 Ole Nielsen Aalborg Vendsyssel Finn Schjoldager Aalborg Vendsyssel 175 4x10 18 Ove Grandt Skrydstrup Vestjysk 175 2x10 19 Knud Larsen Aalborg Thy-Mors Knud Bødker Aalborg Aalborg Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel 173 9x9 22 René Crone Aalborg Vendsyssel 173 8x9 23 Eyvin Teisner-Kjær Skrydstrup Als/Sundved Bent Aasand Skrydstrup Als/Sundved Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved Hardy Christensen Aalborg Vendsyssel Jørn Nielsen Skrydstrup Vestjysk Søren Eibak Værløse-Jonstrup Jens Winther Aalborg Vendsyssel Gert Schmidt Skrydstrup Als/Sundved Ole Jøns Aalborg Aalborg 153 *) Bedste placering på sidste plade Damer 1 Merethe Schjoldager Aalborg Vendsyssel Jette Hoff Aalborg Aalborg 142 Damer Veteran 1 Lis Yttung Skrydstrup Vestjysk Tove Bødker Aalborg Aalborg 176 4x10 3 Herdis Rasmussen Aalborg Aalborg 176 2x10 4 Doris Larsen Aalborg Thy-Mors Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Grethe Sørensen Aalborg Aalborg Anna Lis Kam Aalborg Aalborg Bente Jøns Aalborg Aalborg PROPEL

5 Landsskydningsresultater 2013 Holdresultater Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Herrer Veteran 1 Per Simonsen, Sven Erik Sørensen, Helge Hoff Aalborg Aalborg Inglev Hansen, Andreas Hainrich Jacobsen, Jens Chr. Nielsen Skrydstrup Vestjysk Sven Jacobsen, Christen Mathiesen, Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved Ken Allan Erleben, Kai Sørensen, Søren Eibak Værløse-Jonstrup Ib Folke Nielsen, Knud Bisgaard, Knud Bødker Aalborg Aalborg Ole Nielsen, Finn Schjoldager, Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel Eyvin Teisner-Kjær, Bent Aasand, Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved René Crone, Hardy Christensen, Jens Winther Aalborg Vendsyssel 508 Damer Veteran 1 Tove Bødker, Herdis Rasmussen, Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Grethe Sørensen, Anna Lis Kam, Bente Jøns Aalborg Aalborg 422 Tak til de deltagende skytter i forårets landsskydning. Håber på større tilslutning til næste år, og gør det til en lejlighed at mødes med de andre fra afdelingerne. De vindende skytter vil snarest få tildelt pokalen, som jeg vil bede om at blive overrakt ved en festlig lejlighed. Med venlig hilsen Finn Schjoldager fmd. for skydeudvalget PROPEL 5

6 Kom til Flyvevåbnets Soldaterforening Årgangsjubilæum 2013 Årgangene Giiiv agt - til jubilæum - træd an! Invitation - mød op Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum på FSN Aalborg, Karup, Skrydstrup og i Jonstruplejren. Kom og vær sammen med soldaterkammerater på en fornøjelig måde. Både Flyvevåbnet og Flyvevåbnets Soldaterforening sætter alle sejl til for at gøre din jubilæumsdag festlig og udbytterig, men højdepunktet er selvfølgelig mødet med dine gamle kammerater. Programmet omfatter - orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen i dag - rundvisning og demonstration af materiel - jubilæumstegn til 25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer - spisning og kammeratligt samvær Det officielle program slutter cirka kl. 16 Alle er velkomne FSF-medlemmer som har jubilæum får en skriftlig invitation, men alle er velkomne, jubilarer, ikke-jubilarer, medlemmer, ikke-medlemmer. Hold jer ikke tilbage, ring eller skriv til de gamle kammerater og aftal at mødes på jeres gamle tjenestested på jubilæumsdagen. Af hensyn til vore værter på flyvestationerne og spisningen, er der bindende tilmelding, og tilmeldingsfristen skal overholdes. Diætmad kan bestilles ved tilmelding. Øjeblikkelig tilmelding anbefales Gør som mange tidligere jubilæumsdeltagere, tilmeld dig straks. Datoer, tilmelding og betaling Karup Lørdag den 31. august Mødested: Propelmessen ved Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 3. august Værløse-Jonstrup Lørdag den 7. september Mødested: Jonstruplejrens hovedvagt senest kl Tilmelding senest den 18. august Skrydstrup Lørdag den 28. September Mødested: Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl Tilmelding senest den 18. august Aalborg Lørdag den 28. September Mødested Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 18. august Pris for medlemmer er 250,00 kr., og for ikke medlemmer er prisen 290,00 kr. Bindende tilmelding SKAL ske til: landsformand Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. Tlf , .: eller forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev, Tlf eller , Giro , Netbank. Reg.nr kontonr PROPEL

7 Medlem af FSF i 60 år Hør Peter Ørum Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf En af jubilarerne i år i lokalafdeling Aalborg, som havde 60 års jubilæum fik besøg af formanden, da det var indenfor rimelig køreafstand. Det blev et rigtigt hyggeligt gensyn. Det viste sig, at for 10 år siden havde selvsamme formand og den daværende kasserer Poul Christensen også været forbi og tildele et 50 års jubilæumstegn til jubilaren. Så der var noget at snakke om. Det er selvfølgelig den 82 årige Henning Jørgensen i Storvorde, som vi overrakte den fine guldmedalje med egeløv til. Det var en stor ære at overrække ham den og han blev meget glad og stolt over at modtage den. Henning startede i Gedhus i 1952 og kom senere til Aalborg til anden deling, idet han byttede med en fra Horsens, som hellere ville være i Karup. Da Henning jo kom fra det nordjyske, var det ikke så svært. Han fortalte ivrig om sine 18 måneder i Flyvevåbnet og de gale officerer, der hundsede rundt med dem dengang. Henning, der stadig er frisk og i fuld vigør, har i hele sit arbejdsliv arbejdet ved landbruget og det kan man godt se på den fine og velholdte have, de har til huset, de bor i. Hjertelig tillykke til Henning Jørgensen med jubilæet og tak for opbakningen og støtten til Flyvevåbnets Soldaterforeningen igennem 60 år. Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring Tlf juni kl. 19 Vester Borupvej 20, Hvidsted, Tårs Peter Ørum fortæller om sine oplevelser. Han stammer fra Vrå, har et gartneri i Chicago, og er vicepræsident i Rebildselskabet samt Mellemstaternes Garderforeningers skydemester. Desuden har Peter en stor samling af militærkøretøjer. Tilmelding til René Crone på FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil M.v.h. Helge Hoff Fisketur ved Karup Å Lørdag den 3. August inviterer Karup Afdeling til fisketur. Det er for alle medlemmer med påhæng og familie. Reserver datoen allerede nu, så får du mere information i næste PROPEL. Med venlig hilsen Henning Halkjær. Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Aflysning - Besøget på Historiecenter Dybbøl Banke er på grund af uforudsete hindringer aflyst. - gælder ikke turen til Nydambådens Værft! Det bliver som tidligere nævnt: Tirsdag den 18.juni klokken 19 Båden er til den tid så godt som færdigbygget, og skal søsættes midt i august i år. Det er et enormt flot bygningsværk udført af frivillige amatører. Man er påbegyndt opførelsen af en anlægs- og liggebro. Og et bådehus også kaldet Naust efter den tids sprogbrug. Nausten bliver nok ikke færdig til søsætningen. Vi kigger på båden i værkstedshallen og byggeriet på og ved stranden. Der opkræves ikke entré, men en skilling i kaffekassen vil garanteret lune i den slunkne kasse og modtages med taknemlighed. Kaffe kan købes ved bådlauget til særdeles favorabel pris. Adressen er: Sottrupskov 15, 6400 Sønderborg (til brug for GPS eller almindeligt vejatlas) Kampen om Als Krigshistoriens allerførste landgangsoperation er Overgangen til Als den 29. juni 1864 Stormen på Dybbøl 18. april 1864 kender alle, eller har i heldigste fald hørt om slaget i skolen. Overgangen til Als er knap så kendt. Det vil Historiecenter Dybbøl Banke nu gøre noget ved. Den 29./30. juni vil man ved hjælp af mange frivillige opføre det tragiske krigsspil næsten som det skete i Vi deltager både som aktive medvirkende eller som tilskuere. Enten i soldaterlejren på Kær Vestermark eller i nattens kamphandlinger. For yderligere information klik på nettet KAMPEN OM ALS På bestyrelsens vegne Chresten Møller Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Husk familiedagen 2013 lørdag den 10. august kl. 14 på Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde hos Erik og Erika. Tag selv mad med. Vi sørger for at grillen er varm til alle jer, der ikke hellere vil have en madpakke med. Tilmelding senest 1. august til Erik eller Vagn Julefrokost Reserver allerede nu lørdag den 9. november til julefrokost. Mere information senere. PROPEL 7

8 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Spændende besøg Valdemarsdag den 15. Juni. Danmarkssamfundets arrangement kl i Den Fynske Landsby i Odense. Idrætsskydning den 25. August i Christiansminde, Svendborg. Tilmelding til Hans Henningsen på tlf Hyggeaften Ja, så er der åbent på Soldaterstuen igen, denne gang den 4. juni fra kl. 19. Det er så sidste gang før sommerferien. Soldaterstuen åbner igen 1. tirsdag i september. Har du glemt, hvor den ligger, så se forrige nummer af PROPEL. Så stiger der igen røg op FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf , Mobil: En tidlig morgen på en solrig lørdag midt i april var vi omkring 40 forventningsfulde deltagere på vej til Flådestation Korsør. Det var KSS der stod for arrangementet. Husk at du også er medlem af KSS gennem VÆR-JON. Et par håndfulde var kendte ansigter fra FSF. Vi havde en hyggelig tur med bus inklusiv Små Snudestrammere. i den danske sommerhimmel Grillfesten afholdes i år den 22. juni kl. 14 på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Husk nu at tilmelde dig og meget gerne med en ledsager, der er begrænset antal pladser. Sidste år var der igen fuldt hus. Prisen, som du får opgivet ved tilmeldingen, gælder for kaffe, kage og grillmad. Drikkevarer købes på stedet og de er billige, så du skal kun sørge for transport af dig selv og ledsageren. Der kører bus fra både Ølstykke st. og Frederiksund st. Bussen hedder 312. Du tilmelder dig/jer senest den 12. juni til Kaj Clausen på telefon eller på mail: dk Tilmelding er bindende. Tilmeld dig allerede nu, så er du sikker på at få en plads. Vi besøgte Storebælt VTS og fik hørt og set hvordan en arbejdsdag afvikles der. VTS er det sted, som overvåger Storebælt og Broerne. Det var imponerende. Personalet dér er civilansat. Da vi atter blev lukket ud i Det Fri, beså vi de nye Fregatter ledsaget af en meget spændende og grundig briefing fra Søren Conradsen. De nye Fregatter skal blandt meget andet også bekæmpe pirater. Desværre var det af flere grunde ikke muligt at komme om bord på fregatterne. Trappen op til VTS 8 PROPEL

9 Nyhedsbrev fra ROSKILDE AIRSHOW 2013 Da selve besøget var slut, blev vi varmt modtaget af Marineforening Korsør i deres spændende Marinestue. Vi spiste først et par sildemadder, og da de var konsumeret stod menuen på en meget veltillavet Bix med Spejl, endda ad libitum og efterfølgende kaffe. Marinestuen har et meget spændende museum på 1. salen, som næsten alle deltagerne besøgte. Tak Korsør Marineforening for en fin og hyggelig eftermiddag med meget fin service, og tak til arrangørerne fra KSS for en fin tur. Du kan se flere billeder på KSS Hjemmesiden. Forsvarets dag på Kronborg Den afholdes i år søndag den 9. juni med følgende program: 0900 Afhentning af frokostbilletter mv. på Axeltorv Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller. Der gøres klar til afmarch Start fra Axeltorv. Paraden anføres af Flyverhjemmeværnets Tambourkorps Kranselægning, Kronborg. Velkomst ved Slotsforvalteren. Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst Indrykning i Riddersalen, Kronborg og Fanerne føres ind Møde i Riddersalen på Kronborg Slot. Velkomst ved formanden for Forsvarets Dag Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller Dirigent: Anders G. Karlsen Forsvarsminister Nick Hækkerup taler Fællessang: Hvor smiler fager den danske kyst Musikkorpset spiller Til rådighed for overrækkelse af hæderstegn mm Fællessang: I alle de riger og lande Forsvarschefen, General Peter Bartram taler Fællessang: Den danske sang er en ung blond pige Fanerne føres ud Afslutning ved formanden for Forsvarets Dag Frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte Forventet afslutning i kasematten. Alle er velkommen, men vil du/i deltage i den meget hyggelige efterfølgende frokost, kræver det tilmelding til Knud Rasmussen på telefon eller på mail: og oplys FSF og antal prs. Indsæt derefter kr. 100,- pr. person på Registreringsnummer 2418, Kontonummer og angiv Forsvarets Dag, FSF og dit navn. Sidste frist for indbetalingen er den 30. maj Der sker for tiden store ændringer i tilkørsels- og parkeringsforhold på Kronborg. Det er således ikke muligt uden særlig tilladelse at parkere på slottet. Kørsel for afsætning af passagerer er mulig, men parkering skal finde sted uden for slottet på den store P-plads (mod betaling, 10 kr./time) eller i området ved Nordhavnen (gratis). Det tager ca. 20 minutter at gå fra P-pladsen til slottet. Så kom vores online billetsalg i gang. I 2011 brugte vi vores egen webshop til at sælge billetter online, men vi kunne ikke få scanning af billetter til at fungere, hvilket gav for lange ventetider ved indgangen. Det har vi så forsøgt at få til at fungere i år, men omkostningerne blev alt for store med vores egen webshop, samtidig med at der også var problemer med at få en APP til billetsalg til at fungere. Vi har derfor lavet en aftale med Safeticket.dk, hvorfra vi sælger vores billetter. Vi har vores egen hjemmeside https://ticket.airshow.dk/da, hvorfra man får tilsendt sin billet med stregkode på via , som derefter kan scannes ind ved indgangen til publikumsområdet. Hvis man køber billet med sin smartphone kan stregkoden scannes ind direkte fra din smartphone. Det gælder alle typer af smartphones. Der er link fra vores hjemmeside og webshop til billetsalget. Vi har nu fået bekræftet en del fly, som kan ses på vores hjemmeside under Program Air show. I forhold til 2011 er nyhederne pt. Belgisk F-16 Demo Team, 3 x Harvard i formationsflyvning, SK60 SAAB 105 samt JA37. Vi afventer stadig svar fra de fleste flyvevåbner. Det drejer sig om Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, USA, Holland og Nato. Der er kommet svar fra Norge, Finland og Schweiz, som desværre ikke kan komme til Roskilde. Det Danske Flyvevåben har bekræftet deres deltagelse med de sædvanlige 2 F-16 fra afvisningsberedskabet samt EH101 redningshelikopter. Desuden vil Forsvarsminister Nick Hækkerup åbne flyveopvisningen om lørdagen. Vi har desværre måttet aflyse JA37 Viggen, da vi, mod forventning, ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk. Til gengæld kommer det Tjekkiske Flyvevåben med en W-3A SOKOL helikopter. Udover dette har vi tætte kontakter til nogle flyvevåbner, som forhåbentlig kommer med nogle spændende fly. Vi håber det lykkes at få dem til Roskilde. I menuen på vores hjemmeside under Presse & Spotters, findes der mange Fact Sheets med informationer om flere af de deltagende fly. Kommende Arrangementer. Navy Dag på Dragør Fort og Havn, 5. juni kl Forsvarets dag på Kronborg, 9. juni. Mødested Axeltorv kl. 9. Kastels Koncert med 8. Regiments Musikkorps, 12. juni kl. 19. Valdemars Dag, Flagfest i Holmens Kirke 15. juni kl. 19. Kastels Koncert med Den Kongelige Livgarde, 19. juni kl. 19. Stor Grillfest på Pedersholm 22. juni. Kastels Koncert med Hjemmeværnets Musik- & Tamburkorps 26. juni kl. 19. Foredrag om Bunkeren i Kastellet 25. september kl. 19:30 Kastellets Historiske Samling ved Norgesporten (den der vender mod Langelinie) har åben alle søndage mellem kl. 12 og 14. Som sædvanlig kan du se KSS Arrangementer på: soldatersamvirke.dk/ og Kastels Arrangementer på: kastellet.info/ Husk det nu Det der med at tilmelde dig til Grillarrangementet den 22. juni! Lokalredaktør: Torben Ek Foto: Kurt Sørensen, Erik Sørensen, Flådestation Korsør. PROPEL 9

10 En ny tidsrøver En undtagelse For et par uger siden modtog redaktionen en pressemeddelelse. Dem får jeg mange af, og de fleste handler om, at Qatar Air har købt nogle nye fly eller at Norwegian har åbnet en ny flyrute eller tilsvarende nyheder, som jeg anser for ikke at have interesse for FSF-medlemmer. Men den her var så anderledes, at jeg da lige skulle se, hvad det var, den handlede om. Det er en ny hjemmeside, som CHP - Kastrup Lufthavn - har lanceret, og som en dag, hvor der atter kun er genudsendelser i TV, kan bruges til tidsfordriv. Også selv om man ikke er flyinteresseret. Men pas på, det kan let blive sen sengetid. ekf. Pressemeddelelse Her er alle fly, der letter og lander i København CPH giver nu mulighed for at følge alle flyenes færd fra start til de når meters højde. Den 30. april 2013 kl. 12 lancerer CPH en webportal, der gør det muligt at følge med i lufthavnens flyoperationer og få aktuelle informationer om alt fra flytype, starter og landinger til støjmålinger og flyets afstand til din bolig. Vil du følge med i starter og landinger i Københavns Lufthavn? Eller vil du have specifik information om en enkelt flyvning, som du har set eller hørt? Det nye tilbud til flyinteresserede og naboer til Københavns Lufthavn hedder WebTrak. Det er en webportal, som baseres på data fra Københavns Lufthavns omfattende støjovervågningssystem. WebTrak viser både alle flyvninger til og fra København samt de overflyvninger, der ikke har relation til lufthavnen. Få skræddersyet information Webtrak giver en ny mulighed for at hente information og fakta om flyene baseret på din nøjagtige adresse, siger kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne. Ved at angive sin adresse i WebTrak, kan man blandt andet se afstanden fra flyet til sin bolig og få nøjagtige detaljer om støjniveauer. Det er også muligt at læse mere om flytypen og søge andre fakta om maskinen. Endelig giver WebTrak mulighed for enkelt og nemt at rette direkte henvendelse til CPH med såvel generelle støj og miljøhenvendelser som spørgsmål til en specifik flyvning. Et dialogredskab Det nye initiativ hænger sammen med Københavns Lufthavnes miljøpolitik, som siger, at miljømæssige forbedringer opnås igennem en åben dialog om virksomhedens miljøforhold. Målet med WebTrak er netop at skabe dialog med lufthavnens naboer og øvrige interessenter. Det er nemlig forventningen, at systemet vil lette dialogen med CPH om konkrete flyvninger. WebTrak er et værktøj for de, som vil vide mere om lufthavnens flyoperationer både til lands og i luften. Som nabo til lufthavnen kan den være en hjælp i informationssøgning og kontakten til CPH og vi håber, at Webtrak vil bidrage positivt til oplevelsen af lufthavnen, også selvom man ikke skal ud og rejse, siger Henrik Peter Jørgensen. Få adgang til WebTrak her: Læs CPHs Miljøpolitik her: Skærmbilledet med WebTrak. Røde fly lander, grønne fly starter, gule overflyver Mere fakta om WebTrak: I modsætning til den eksisterende app, FlightRadar24 viser WebTrak alle fly, der opererer til og fra CPH. Fly uden GPS transmitter (ADS-B) bliver ikke præsenteret på de populære app s. I 2012 havde omkring 44 procent af flyene ikke denne transmitter og blev dermed ikke vist på app en. Omkring andre lufthavne har et tilsvarende værktøj. Det gælder bl.a. Arlanda, Heathrow, Gatwick, Denver, Los Angeles, San Francisco og Vancouver. Men som den eneste lufthavn viser CPHs WebTrak portal også flyenes bevægelser på jorden (ground operations). Det betyder, at du kan følge flyet helt fra standpladsen via taxivejene til start, indtil flyet er i omkring meters højde. Du kan også følge et landende fly, helt til det holder stille på standpladsen. For hver enkelt flyvning kan der ses detaljer om flyet: Du kan se, hvor flyet har fløjet, hvor tæt det var på din bolig og hvilke støjniveauer, der er registreret i støjmålestationerne. Ved at angive din adresse, kan du se afstanden mellem flyet og din bolig. Du kan både få information om flyvninger til og fra Københavns Lufthavn samt deltaljer om overflyvende fly. WebTrak angiver højden i meter over havet. Københavns Lufthavn ligger cirka tre meter over havets overflade. 10 PROPEL

11 Den blå, stiplede linie forneden er opdelt i 30 sekunder pr. streg, Med den hvide pil kan man flytte skærmvisningen til et selvvalgt tidspunkt Ikke helt aktuelle informationer Af sikkerhedshensyn viser WebTrak i starten alle informationer med minimum to times forsinkelse. Forsinkelsen forventes at blive reduceret over tid, når system og processer tillader det. Trafikstyrelsen har pt. givet tilladelse til offentliggørelse af data med minimum en times forsinkelse. WebTrak giver desuden mulighed for at rette direkte henvendelse til Københavns Lufthavn både generelt og om en specifik flyvning. Ved at pege på de enkelte fly med musemarkøren kan man hente oplysninger om selskab, rute, flytype, højde og registreringsnummer. Den meget koncentrerede samling af fly i centrum af CHP flyver allesammen i 5 meters højde Tallene i de gule cirkler angiver den aktuelle støj i db det pågældende sted. PROPEL 11

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Oktober 2013 70. årgang Nr. 8 Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Karup side 6-7 Skrydstrup side 8-9 Værløse-Jonstrup side 10-11 Foto: Krølle

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2012 69. årgang Nr. 4 Flyversoldatens Ur Side 10 Medlemsnyt Side 2-9 70 års trofæet uddelt Side 16 AirShow 2012 Side 10-14 PROPEL 1 Det sker

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2013. 70. årgang Nr. 5. Mr. Slatters far. Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2013. 70. årgang Nr. 5. Mr. Slatters far. Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2013 70. årgang Nr. 5 Mr. Slatters far Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2015. 72. årgang Nr. 3 PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2015. 72. årgang Nr. 3 PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2015 72. årgang Nr. 3 Foto: Jens Foto: Faurbye ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig PROPEL

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 1/2012 Aktivitetskalender PROPEL denne gang Mød op når din forening kalder, så får du glæde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2014 71. årgang Nr. 2 Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 Nr. 1/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere