PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj årgang Nr. 4. Landsskydning Årgangsjubilæer. Find et fly.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly."

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side Side 6 Foto: EKF PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Dart 1. tirsdag i måned LA Skrydstrup Deadline næste PROPEL 30/4... Familiedag 10/ LA Odense*) Fisketur 3/8...Karup Foredrag 18/ LA Vendsyssel 29-30/6... Dybbøl... LA Als-Sundeved Forsvarets dag 9/ Værløse-Jonstrup Grillparty på Pedersholm 22/6...Værløse-Jonstrup Hyggeaften på Soldaterstuen 1. tirsdag i måneden Værløse-Jonstrup Repræsentantskabsmøde 25/ FSF Skydning 25/8...LA Sydfyn Udflugt 18/ LA Als-Sundeved 13/10-14/10... Karup*) Flyvningens Dag/Roskilde Airshow 17-18/8...Offentlig Valdemarsdag 15/ LA Sydfyn Årgangsjubilæer 31/ Karup*) 7/ Jonstrup*) 28/ Skrydstrup*) 28/ Aalborg*) PROPEL denne gang Forsiden Fra Flådestation Korsør, Styrmanden Se reportagen under Værløse-Jonstrups indlæg Dette PROPEL er indleveret til PostDanmark den 21. maj. Da PostDanmark har 3 dage til at fordele blade som dette, omtales arrangementer, der foregår indtil 3 dage efter denne dato normalt ikke. Tilmeldelsesfrister nævnes, selv om de er overskredet. Det kunne jo være, du er velkommen alligevel. Næste deadline: mandag den 27. maj Juninummeret indleveres til postvæsenet den 17. juni. Obs! PROPEL udkommer ikke i juli Da vi i 2012 indledte samarbejdet med Forsvarsavisen fik vi at vide, at den ikke udkommer i januar og august. Nu hvor vi har fået produktionsplanerne for 2. halvår 2013, viser det sig imidlertid, at det er i juli, at Forsvarsavisen ikke udkommer. Og så gør PROPEL jo heller ikke. Husk, når du skal invitere til arrangementer, at der ikke kommer noget blad mellem slutningen af juni og slutningen af august. Produktionsplan 2013 Deadline: Indlevering: Juninummeret 27. maj 17. juni August 31. juli 19. august September 28. august 16. september Oktober 30. september 21. oktober November 31. oktober 18. november December 27. november 16. deember Med venlig hilsen Ernst PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juli og september - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 Forslag udbedes 70-års trofæet René Crone fra trofæudvalget har bedt om forslag til modtager af 70- års trofæet i år. Det er en model af Flyvevåbnets C 130 J. Hercules, som tildeles for ét år ad gangen til en enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF. Regler for forslagsstillelse Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet. Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget. Toget er næsten kørt 70-års trofæet bliver normalt overrakt modtageren i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Men da der ikke er indkommet forslag til modtagere, og repræsentantskabsmødet afholdes den 25. maj, altså lørdag i ugen hvor dette blad udkommer, er det tvivlsomt, om det kan lade sig gøre i år. Allersidste øjeblik Sidder du imidlertid med det helt rigtige forslag til, hvem der skal være indehaver af denne hædersbevisning det kommende år, så prøv at ringe til René Crone på omgående. Måske kan der hugges en hæl og klippes en tå i de meget formelle lovregler for hvordan forslag stilles, så din favorit alligevel kan få overrakt modellen på billedet en af de nærmeste dage. Et dilemma Forretningsudvalget (FU) afholdt som sædvanligt møde i april, hvor man blandt andet havde repræsentantskabsmødet i Fredericia i slutningen af maj på dagsordenen. Som det tidligere er nævnt i PROPEL, afgår Kurt B. Sørensen og Bent Petersen, så de altoverskyggende emner vil blive valg af henholdsvis ny landsnæstformand og ny formand for jubilæumsudvalget. Ingen vej udenom I FSF s love 3 punkt B står der, at en af foreningens opgaver er at arrangere årgangsjubilæer for medlemmerne. Da der på mødet i januar endnu ikke var fundet en efterfølger til Bent Petersen, besluttede FU at landsformanden og forretningsføreren skulle varetage arbejdet med forberedelse af jubilæerne i efteråret 2013, og Bent lovede dengang velvilligt assistance til opgaven. Det gik Elly og Kaj så i gang med. Sideløbende skulle et nyt medlemskartotek tages i brug, og på aprilmødet fortalte de to så FU hvor langt de var kommet, hvordan de havde gjort, og om deres videre planer. Et enigt udvalg udtrykte tilfredshed med det udførte arbejde og de anvendte metoder. Bent trækker sig Men dagen efter modtog FU desværre en mail fra Bent, hvori han meddelte, at med den fremgangsmåde, de to vikarer på posten havde valgt, følte han, at der ikke længere var behov for hans medvirken ved årets jubilæer, og at han derfor fratrådte med øjeblikkelig virkning både som formand for jubilæumsudvalget og som medlem af FU. Forretningsudvalget har med beklagelse måttet konstatere, at Bent Petersens beslutning ikke står til at ændre, og vi kan derfor kun takke Bent for de utallige timer han gennem mange år har lagt i arbejdet i jubilæumsudvalget. Nødløsning Fremgangsmåden ved afviklingen af årgangsjubilæerne i år er som nævnt en nødløsning som følge af, at Bent Petersen fratræder. Men de kommende år skal arbejdet ledes af den nye formand for jubilæumsudvalget, som repræsentantskabet vælger den 25. maj. Nyt repræsentantskabsmøde? Hvis man vælger en, for trods mange efterlysninger både her i PROPEL og på mange generalforsamlinger rundt om i landet står kandidaterne jo ikke i kø. - Der er ingen! Og findes en afløser ikke, skal der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, fordi foreningens love ikke foreskriver, hvad der skal ske, hvis en udvalgsformandspost ikke kan besættes. FU håber, at det ikke kommer så vidt. Kaffekrus 35,- kr. Henvendelse til Effektudvalget Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. PROPEL 3

4 Individuelle resultater Landsskydningsresultater 2013 Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffere X=10 Herrer 1 Bent T. Christensen Skrydstrup Vestjysk Stephan Schjoldager Aalborg Vendsyssel Brian Nielsen Aalborg Aalborg Kalle Hoff Aalborg Aalborg 144 Herrer Veteran 1 Per Simonsen Aalborg Aalborg 188 9x Inglev Hansen Skrydstrup Vestjysk 188 8x Svend Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved Andreas Hainrich Jacobsen Skrydstrup Vestjysk Ken Allan Erleben Værløse-Jonstrup Svend Erik Sørensen Aalborg Aalborg Kai Sørensen Værløse-Jonstrup Helge Hoff Aalborg Aalborg *) 9 Christen Mathiesen Skrydstrup Als/Sundved Ib Folke Nielsen Aalborg Aalborg Ole Andersen Værløse-Jonstrup Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved Knud Bisgaard Aalborg Aalborg 176 5x10 14 Leo Pedersen Aalborg Thy-Mors 176 3x10 15 Jens Chr. Nielsen Skrydstrup Vestjysk 176 1x10 16 Ole Nielsen Aalborg Vendsyssel Finn Schjoldager Aalborg Vendsyssel 175 4x10 18 Ove Grandt Skrydstrup Vestjysk 175 2x10 19 Knud Larsen Aalborg Thy-Mors Knud Bødker Aalborg Aalborg Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel 173 9x9 22 René Crone Aalborg Vendsyssel 173 8x9 23 Eyvin Teisner-Kjær Skrydstrup Als/Sundved Bent Aasand Skrydstrup Als/Sundved Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved Hardy Christensen Aalborg Vendsyssel Jørn Nielsen Skrydstrup Vestjysk Søren Eibak Værløse-Jonstrup Jens Winther Aalborg Vendsyssel Gert Schmidt Skrydstrup Als/Sundved Ole Jøns Aalborg Aalborg 153 *) Bedste placering på sidste plade Damer 1 Merethe Schjoldager Aalborg Vendsyssel Jette Hoff Aalborg Aalborg 142 Damer Veteran 1 Lis Yttung Skrydstrup Vestjysk Tove Bødker Aalborg Aalborg 176 4x10 3 Herdis Rasmussen Aalborg Aalborg 176 2x10 4 Doris Larsen Aalborg Thy-Mors Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Grethe Sørensen Aalborg Aalborg Anna Lis Kam Aalborg Aalborg Bente Jøns Aalborg Aalborg PROPEL

5 Landsskydningsresultater 2013 Holdresultater Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Herrer Veteran 1 Per Simonsen, Sven Erik Sørensen, Helge Hoff Aalborg Aalborg Inglev Hansen, Andreas Hainrich Jacobsen, Jens Chr. Nielsen Skrydstrup Vestjysk Sven Jacobsen, Christen Mathiesen, Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved Ken Allan Erleben, Kai Sørensen, Søren Eibak Værløse-Jonstrup Ib Folke Nielsen, Knud Bisgaard, Knud Bødker Aalborg Aalborg Ole Nielsen, Finn Schjoldager, Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel Eyvin Teisner-Kjær, Bent Aasand, Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved René Crone, Hardy Christensen, Jens Winther Aalborg Vendsyssel 508 Damer Veteran 1 Tove Bødker, Herdis Rasmussen, Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Grethe Sørensen, Anna Lis Kam, Bente Jøns Aalborg Aalborg 422 Tak til de deltagende skytter i forårets landsskydning. Håber på større tilslutning til næste år, og gør det til en lejlighed at mødes med de andre fra afdelingerne. De vindende skytter vil snarest få tildelt pokalen, som jeg vil bede om at blive overrakt ved en festlig lejlighed. Med venlig hilsen Finn Schjoldager fmd. for skydeudvalget PROPEL 5

6 Kom til Flyvevåbnets Soldaterforening Årgangsjubilæum 2013 Årgangene Giiiv agt - til jubilæum - træd an! Invitation - mød op Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum på FSN Aalborg, Karup, Skrydstrup og i Jonstruplejren. Kom og vær sammen med soldaterkammerater på en fornøjelig måde. Både Flyvevåbnet og Flyvevåbnets Soldaterforening sætter alle sejl til for at gøre din jubilæumsdag festlig og udbytterig, men højdepunktet er selvfølgelig mødet med dine gamle kammerater. Programmet omfatter - orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen i dag - rundvisning og demonstration af materiel - jubilæumstegn til 25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer - spisning og kammeratligt samvær Det officielle program slutter cirka kl. 16 Alle er velkomne FSF-medlemmer som har jubilæum får en skriftlig invitation, men alle er velkomne, jubilarer, ikke-jubilarer, medlemmer, ikke-medlemmer. Hold jer ikke tilbage, ring eller skriv til de gamle kammerater og aftal at mødes på jeres gamle tjenestested på jubilæumsdagen. Af hensyn til vore værter på flyvestationerne og spisningen, er der bindende tilmelding, og tilmeldingsfristen skal overholdes. Diætmad kan bestilles ved tilmelding. Øjeblikkelig tilmelding anbefales Gør som mange tidligere jubilæumsdeltagere, tilmeld dig straks. Datoer, tilmelding og betaling Karup Lørdag den 31. august Mødested: Propelmessen ved Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 3. august Værløse-Jonstrup Lørdag den 7. september Mødested: Jonstruplejrens hovedvagt senest kl Tilmelding senest den 18. august Skrydstrup Lørdag den 28. September Mødested: Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl Tilmelding senest den 18. august Aalborg Lørdag den 28. September Mødested Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 18. august Pris for medlemmer er 250,00 kr., og for ikke medlemmer er prisen 290,00 kr. Bindende tilmelding SKAL ske til: landsformand Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. Tlf , .: eller forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev, Tlf eller , Giro , Netbank. Reg.nr kontonr PROPEL

7 Medlem af FSF i 60 år Hør Peter Ørum Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf En af jubilarerne i år i lokalafdeling Aalborg, som havde 60 års jubilæum fik besøg af formanden, da det var indenfor rimelig køreafstand. Det blev et rigtigt hyggeligt gensyn. Det viste sig, at for 10 år siden havde selvsamme formand og den daværende kasserer Poul Christensen også været forbi og tildele et 50 års jubilæumstegn til jubilaren. Så der var noget at snakke om. Det er selvfølgelig den 82 årige Henning Jørgensen i Storvorde, som vi overrakte den fine guldmedalje med egeløv til. Det var en stor ære at overrække ham den og han blev meget glad og stolt over at modtage den. Henning startede i Gedhus i 1952 og kom senere til Aalborg til anden deling, idet han byttede med en fra Horsens, som hellere ville være i Karup. Da Henning jo kom fra det nordjyske, var det ikke så svært. Han fortalte ivrig om sine 18 måneder i Flyvevåbnet og de gale officerer, der hundsede rundt med dem dengang. Henning, der stadig er frisk og i fuld vigør, har i hele sit arbejdsliv arbejdet ved landbruget og det kan man godt se på den fine og velholdte have, de har til huset, de bor i. Hjertelig tillykke til Henning Jørgensen med jubilæet og tak for opbakningen og støtten til Flyvevåbnets Soldaterforeningen igennem 60 år. Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring Tlf juni kl. 19 Vester Borupvej 20, Hvidsted, Tårs Peter Ørum fortæller om sine oplevelser. Han stammer fra Vrå, har et gartneri i Chicago, og er vicepræsident i Rebildselskabet samt Mellemstaternes Garderforeningers skydemester. Desuden har Peter en stor samling af militærkøretøjer. Tilmelding til René Crone på FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil M.v.h. Helge Hoff Fisketur ved Karup Å Lørdag den 3. August inviterer Karup Afdeling til fisketur. Det er for alle medlemmer med påhæng og familie. Reserver datoen allerede nu, så får du mere information i næste PROPEL. Med venlig hilsen Henning Halkjær. Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Aflysning - Besøget på Historiecenter Dybbøl Banke er på grund af uforudsete hindringer aflyst. - gælder ikke turen til Nydambådens Værft! Det bliver som tidligere nævnt: Tirsdag den 18.juni klokken 19 Båden er til den tid så godt som færdigbygget, og skal søsættes midt i august i år. Det er et enormt flot bygningsværk udført af frivillige amatører. Man er påbegyndt opførelsen af en anlægs- og liggebro. Og et bådehus også kaldet Naust efter den tids sprogbrug. Nausten bliver nok ikke færdig til søsætningen. Vi kigger på båden i værkstedshallen og byggeriet på og ved stranden. Der opkræves ikke entré, men en skilling i kaffekassen vil garanteret lune i den slunkne kasse og modtages med taknemlighed. Kaffe kan købes ved bådlauget til særdeles favorabel pris. Adressen er: Sottrupskov 15, 6400 Sønderborg (til brug for GPS eller almindeligt vejatlas) Kampen om Als Krigshistoriens allerførste landgangsoperation er Overgangen til Als den 29. juni 1864 Stormen på Dybbøl 18. april 1864 kender alle, eller har i heldigste fald hørt om slaget i skolen. Overgangen til Als er knap så kendt. Det vil Historiecenter Dybbøl Banke nu gøre noget ved. Den 29./30. juni vil man ved hjælp af mange frivillige opføre det tragiske krigsspil næsten som det skete i Vi deltager både som aktive medvirkende eller som tilskuere. Enten i soldaterlejren på Kær Vestermark eller i nattens kamphandlinger. For yderligere information klik på nettet KAMPEN OM ALS På bestyrelsens vegne Chresten Møller Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Husk familiedagen 2013 lørdag den 10. august kl. 14 på Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde hos Erik og Erika. Tag selv mad med. Vi sørger for at grillen er varm til alle jer, der ikke hellere vil have en madpakke med. Tilmelding senest 1. august til Erik eller Vagn Julefrokost Reserver allerede nu lørdag den 9. november til julefrokost. Mere information senere. PROPEL 7

8 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Spændende besøg Valdemarsdag den 15. Juni. Danmarkssamfundets arrangement kl i Den Fynske Landsby i Odense. Idrætsskydning den 25. August i Christiansminde, Svendborg. Tilmelding til Hans Henningsen på tlf Hyggeaften Ja, så er der åbent på Soldaterstuen igen, denne gang den 4. juni fra kl. 19. Det er så sidste gang før sommerferien. Soldaterstuen åbner igen 1. tirsdag i september. Har du glemt, hvor den ligger, så se forrige nummer af PROPEL. Så stiger der igen røg op FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf , Mobil: En tidlig morgen på en solrig lørdag midt i april var vi omkring 40 forventningsfulde deltagere på vej til Flådestation Korsør. Det var KSS der stod for arrangementet. Husk at du også er medlem af KSS gennem VÆR-JON. Et par håndfulde var kendte ansigter fra FSF. Vi havde en hyggelig tur med bus inklusiv Små Snudestrammere. i den danske sommerhimmel Grillfesten afholdes i år den 22. juni kl. 14 på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Husk nu at tilmelde dig og meget gerne med en ledsager, der er begrænset antal pladser. Sidste år var der igen fuldt hus. Prisen, som du får opgivet ved tilmeldingen, gælder for kaffe, kage og grillmad. Drikkevarer købes på stedet og de er billige, så du skal kun sørge for transport af dig selv og ledsageren. Der kører bus fra både Ølstykke st. og Frederiksund st. Bussen hedder 312. Du tilmelder dig/jer senest den 12. juni til Kaj Clausen på telefon eller på mail: dk Tilmelding er bindende. Tilmeld dig allerede nu, så er du sikker på at få en plads. Vi besøgte Storebælt VTS og fik hørt og set hvordan en arbejdsdag afvikles der. VTS er det sted, som overvåger Storebælt og Broerne. Det var imponerende. Personalet dér er civilansat. Da vi atter blev lukket ud i Det Fri, beså vi de nye Fregatter ledsaget af en meget spændende og grundig briefing fra Søren Conradsen. De nye Fregatter skal blandt meget andet også bekæmpe pirater. Desværre var det af flere grunde ikke muligt at komme om bord på fregatterne. Trappen op til VTS 8 PROPEL

9 Nyhedsbrev fra ROSKILDE AIRSHOW 2013 Da selve besøget var slut, blev vi varmt modtaget af Marineforening Korsør i deres spændende Marinestue. Vi spiste først et par sildemadder, og da de var konsumeret stod menuen på en meget veltillavet Bix med Spejl, endda ad libitum og efterfølgende kaffe. Marinestuen har et meget spændende museum på 1. salen, som næsten alle deltagerne besøgte. Tak Korsør Marineforening for en fin og hyggelig eftermiddag med meget fin service, og tak til arrangørerne fra KSS for en fin tur. Du kan se flere billeder på KSS Hjemmesiden. Forsvarets dag på Kronborg Den afholdes i år søndag den 9. juni med følgende program: 0900 Afhentning af frokostbilletter mv. på Axeltorv Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller. Der gøres klar til afmarch Start fra Axeltorv. Paraden anføres af Flyverhjemmeværnets Tambourkorps Kranselægning, Kronborg. Velkomst ved Slotsforvalteren. Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst Indrykning i Riddersalen, Kronborg og Fanerne føres ind Møde i Riddersalen på Kronborg Slot. Velkomst ved formanden for Forsvarets Dag Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller Dirigent: Anders G. Karlsen Forsvarsminister Nick Hækkerup taler Fællessang: Hvor smiler fager den danske kyst Musikkorpset spiller Til rådighed for overrækkelse af hæderstegn mm Fællessang: I alle de riger og lande Forsvarschefen, General Peter Bartram taler Fællessang: Den danske sang er en ung blond pige Fanerne føres ud Afslutning ved formanden for Forsvarets Dag Frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte Forventet afslutning i kasematten. Alle er velkommen, men vil du/i deltage i den meget hyggelige efterfølgende frokost, kræver det tilmelding til Knud Rasmussen på telefon eller på mail: og oplys FSF og antal prs. Indsæt derefter kr. 100,- pr. person på Registreringsnummer 2418, Kontonummer og angiv Forsvarets Dag, FSF og dit navn. Sidste frist for indbetalingen er den 30. maj Der sker for tiden store ændringer i tilkørsels- og parkeringsforhold på Kronborg. Det er således ikke muligt uden særlig tilladelse at parkere på slottet. Kørsel for afsætning af passagerer er mulig, men parkering skal finde sted uden for slottet på den store P-plads (mod betaling, 10 kr./time) eller i området ved Nordhavnen (gratis). Det tager ca. 20 minutter at gå fra P-pladsen til slottet. Så kom vores online billetsalg i gang. I 2011 brugte vi vores egen webshop til at sælge billetter online, men vi kunne ikke få scanning af billetter til at fungere, hvilket gav for lange ventetider ved indgangen. Det har vi så forsøgt at få til at fungere i år, men omkostningerne blev alt for store med vores egen webshop, samtidig med at der også var problemer med at få en APP til billetsalg til at fungere. Vi har derfor lavet en aftale med Safeticket.dk, hvorfra vi sælger vores billetter. Vi har vores egen hjemmeside https://ticket.airshow.dk/da, hvorfra man får tilsendt sin billet med stregkode på via , som derefter kan scannes ind ved indgangen til publikumsområdet. Hvis man køber billet med sin smartphone kan stregkoden scannes ind direkte fra din smartphone. Det gælder alle typer af smartphones. Der er link fra vores hjemmeside og webshop til billetsalget. Vi har nu fået bekræftet en del fly, som kan ses på vores hjemmeside under Program Air show. I forhold til 2011 er nyhederne pt. Belgisk F-16 Demo Team, 3 x Harvard i formationsflyvning, SK60 SAAB 105 samt JA37. Vi afventer stadig svar fra de fleste flyvevåbner. Det drejer sig om Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, USA, Holland og Nato. Der er kommet svar fra Norge, Finland og Schweiz, som desværre ikke kan komme til Roskilde. Det Danske Flyvevåben har bekræftet deres deltagelse med de sædvanlige 2 F-16 fra afvisningsberedskabet samt EH101 redningshelikopter. Desuden vil Forsvarsminister Nick Hækkerup åbne flyveopvisningen om lørdagen. Vi har desværre måttet aflyse JA37 Viggen, da vi, mod forventning, ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk. Til gengæld kommer det Tjekkiske Flyvevåben med en W-3A SOKOL helikopter. Udover dette har vi tætte kontakter til nogle flyvevåbner, som forhåbentlig kommer med nogle spændende fly. Vi håber det lykkes at få dem til Roskilde. I menuen på vores hjemmeside under Presse & Spotters, findes der mange Fact Sheets med informationer om flere af de deltagende fly. Kommende Arrangementer. Navy Dag på Dragør Fort og Havn, 5. juni kl Forsvarets dag på Kronborg, 9. juni. Mødested Axeltorv kl. 9. Kastels Koncert med 8. Regiments Musikkorps, 12. juni kl. 19. Valdemars Dag, Flagfest i Holmens Kirke 15. juni kl. 19. Kastels Koncert med Den Kongelige Livgarde, 19. juni kl. 19. Stor Grillfest på Pedersholm 22. juni. Kastels Koncert med Hjemmeværnets Musik- & Tamburkorps 26. juni kl. 19. Foredrag om Bunkeren i Kastellet 25. september kl. 19:30 Kastellets Historiske Samling ved Norgesporten (den der vender mod Langelinie) har åben alle søndage mellem kl. 12 og 14. Som sædvanlig kan du se KSS Arrangementer på: soldatersamvirke.dk/ og Kastels Arrangementer på: kastellet.info/ Husk det nu Det der med at tilmelde dig til Grillarrangementet den 22. juni! Lokalredaktør: Torben Ek Foto: Kurt Sørensen, Erik Sørensen, Flådestation Korsør. PROPEL 9

10 En ny tidsrøver En undtagelse For et par uger siden modtog redaktionen en pressemeddelelse. Dem får jeg mange af, og de fleste handler om, at Qatar Air har købt nogle nye fly eller at Norwegian har åbnet en ny flyrute eller tilsvarende nyheder, som jeg anser for ikke at have interesse for FSF-medlemmer. Men den her var så anderledes, at jeg da lige skulle se, hvad det var, den handlede om. Det er en ny hjemmeside, som CHP - Kastrup Lufthavn - har lanceret, og som en dag, hvor der atter kun er genudsendelser i TV, kan bruges til tidsfordriv. Også selv om man ikke er flyinteresseret. Men pas på, det kan let blive sen sengetid. ekf. Pressemeddelelse Her er alle fly, der letter og lander i København CPH giver nu mulighed for at følge alle flyenes færd fra start til de når meters højde. Den 30. april 2013 kl. 12 lancerer CPH en webportal, der gør det muligt at følge med i lufthavnens flyoperationer og få aktuelle informationer om alt fra flytype, starter og landinger til støjmålinger og flyets afstand til din bolig. Vil du følge med i starter og landinger i Københavns Lufthavn? Eller vil du have specifik information om en enkelt flyvning, som du har set eller hørt? Det nye tilbud til flyinteresserede og naboer til Københavns Lufthavn hedder WebTrak. Det er en webportal, som baseres på data fra Københavns Lufthavns omfattende støjovervågningssystem. WebTrak viser både alle flyvninger til og fra København samt de overflyvninger, der ikke har relation til lufthavnen. Få skræddersyet information Webtrak giver en ny mulighed for at hente information og fakta om flyene baseret på din nøjagtige adresse, siger kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne. Ved at angive sin adresse i WebTrak, kan man blandt andet se afstanden fra flyet til sin bolig og få nøjagtige detaljer om støjniveauer. Det er også muligt at læse mere om flytypen og søge andre fakta om maskinen. Endelig giver WebTrak mulighed for enkelt og nemt at rette direkte henvendelse til CPH med såvel generelle støj og miljøhenvendelser som spørgsmål til en specifik flyvning. Et dialogredskab Det nye initiativ hænger sammen med Københavns Lufthavnes miljøpolitik, som siger, at miljømæssige forbedringer opnås igennem en åben dialog om virksomhedens miljøforhold. Målet med WebTrak er netop at skabe dialog med lufthavnens naboer og øvrige interessenter. Det er nemlig forventningen, at systemet vil lette dialogen med CPH om konkrete flyvninger. WebTrak er et værktøj for de, som vil vide mere om lufthavnens flyoperationer både til lands og i luften. Som nabo til lufthavnen kan den være en hjælp i informationssøgning og kontakten til CPH og vi håber, at Webtrak vil bidrage positivt til oplevelsen af lufthavnen, også selvom man ikke skal ud og rejse, siger Henrik Peter Jørgensen. Få adgang til WebTrak her: Læs CPHs Miljøpolitik her: Skærmbilledet med WebTrak. Røde fly lander, grønne fly starter, gule overflyver Mere fakta om WebTrak: I modsætning til den eksisterende app, FlightRadar24 viser WebTrak alle fly, der opererer til og fra CPH. Fly uden GPS transmitter (ADS-B) bliver ikke præsenteret på de populære app s. I 2012 havde omkring 44 procent af flyene ikke denne transmitter og blev dermed ikke vist på app en. Omkring andre lufthavne har et tilsvarende værktøj. Det gælder bl.a. Arlanda, Heathrow, Gatwick, Denver, Los Angeles, San Francisco og Vancouver. Men som den eneste lufthavn viser CPHs WebTrak portal også flyenes bevægelser på jorden (ground operations). Det betyder, at du kan følge flyet helt fra standpladsen via taxivejene til start, indtil flyet er i omkring meters højde. Du kan også følge et landende fly, helt til det holder stille på standpladsen. For hver enkelt flyvning kan der ses detaljer om flyet: Du kan se, hvor flyet har fløjet, hvor tæt det var på din bolig og hvilke støjniveauer, der er registreret i støjmålestationerne. Ved at angive din adresse, kan du se afstanden mellem flyet og din bolig. Du kan både få information om flyvninger til og fra Københavns Lufthavn samt deltaljer om overflyvende fly. WebTrak angiver højden i meter over havet. Københavns Lufthavn ligger cirka tre meter over havets overflade. 10 PROPEL

11 Den blå, stiplede linie forneden er opdelt i 30 sekunder pr. streg, Med den hvide pil kan man flytte skærmvisningen til et selvvalgt tidspunkt Ikke helt aktuelle informationer Af sikkerhedshensyn viser WebTrak i starten alle informationer med minimum to times forsinkelse. Forsinkelsen forventes at blive reduceret over tid, når system og processer tillader det. Trafikstyrelsen har pt. givet tilladelse til offentliggørelse af data med minimum en times forsinkelse. WebTrak giver desuden mulighed for at rette direkte henvendelse til Københavns Lufthavn både generelt og om en specifik flyvning. Ved at pege på de enkelte fly med musemarkøren kan man hente oplysninger om selskab, rute, flytype, højde og registreringsnummer. Den meget koncentrerede samling af fly i centrum af CHP flyver allesammen i 5 meters højde Tallene i de gule cirkler angiver den aktuelle støj i db det pågældende sted. PROPEL 11

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2013. 70. årgang Nr. 7. Grillshow. Airshow. Side 10-11. Side 8-9 Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2013. 70. årgang Nr. 7. Grillshow. Airshow. Side 10-11. Side 8-9 Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2013 70. årgang Nr. 7 Airshow Grillshow Side 10-11 Side 8-9 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2015. 72. årgang Nr. 4 PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2015. 72. årgang Nr. 4 PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2015 72. årgang Nr. 4 Foto: FSF Foto: AAL ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig PROPEL denne

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Februar 2013. 70. årgang Nr. 1. Forsøget er slut. Æresmedlem 90 år. Rigtige soldater.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Februar 2013. 70. årgang Nr. 1. Forsøget er slut. Æresmedlem 90 år. Rigtige soldater. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Februar 2013 70. årgang Nr. 1 Forsøget er slut Side 4 Rigtige soldater Æresmedlem 90 år Side 10-11 Side 8 Foto: AFTC PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op,

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. November 2012. 69. årgang Nr. 6. Landsskydning. Jagerskytte 2012. Årgangsjubilæer 2012

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. November 2012. 69. årgang Nr. 6. Landsskydning. Jagerskytte 2012. Årgangsjubilæer 2012 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening November 2012 69. årgang Nr. 6 Landsskydning Side 3 Jagerskytte 2012 Side 3 Årgangsjubilæer 2012 Side 5-7 Minde afsløret Side 4 Foto:Krølle PROPEL 1

Læs mere

PROPEL WANTED. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2013. 70. årgang Nr. 2. Generalforsamlinger. Alvorlig efterlysning.

PROPEL WANTED. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2013. 70. årgang Nr. 2. Generalforsamlinger. Alvorlig efterlysning. WANTED PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2013 70. årgang Nr. 2 Generalforsamlinger Side 3-11 Alvorlig efterlysning Side 7 Foto: Krølle PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog. Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2011 DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne for stående jagthunde og med DKK anerkendt

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Oktober 2013 70. årgang Nr. 8 Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Karup side 6-7 Skrydstrup side 8-9 Værløse-Jonstrup side 10-11 Foto: Krølle

Læs mere

Nr. 2 april 2012. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 2 april 2012. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 2 april 2012 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. December 2012. 69. årgang Nr. 7. God jul. Spændende udflugt. Generalforsamlinger.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. December 2012. 69. årgang Nr. 7. God jul. Spændende udflugt. Generalforsamlinger. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening December 2012 69. årgang Nr. 7 God jul Spændende udflugt Julefrokost Generalforsamlinger Side 2 DECEMBER Side 6 Side 6 Side 4-5 Foto:Ernst Kronvold

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen.

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Foreningsnyt nr. 5. august 2010 Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Håber alle har nydt en god og varm sommer og nu er klar til at motionere igen. TV2 øst Mere for pengene.

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Bagsiden 2 PROPEL Nr. 3/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen,

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Vi er nu i gang, med 36 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vores 60 års jubilæum startede med guldturneringen den 21. September,som blev et meget

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2013. 70. årgang Nr. 6. Flyversoldatens Ur. Side 4 Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2013. 70. årgang Nr. 6. Flyversoldatens Ur. Side 4 Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2013 70. årgang Nr. 6 Flyversoldatens Ur Side 4 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. December 2013. 70. årgang Nr. 10. Landsskydning 2014. Side 4 Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. December 2013. 70. årgang Nr. 10. Landsskydning 2014. Side 4 Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening December 2013 70. årgang Nr. 10 Landsskydning 2014 Side 4 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig

Læs mere

Program 2. halvår. 3. sep Vingårdsbesøg. 23.-25. sep..sverige 15. okt Foredrag. 12. nov Sangeftermiddag. Kulsviergården.

Program 2. halvår. 3. sep Vingårdsbesøg. 23.-25. sep..sverige 15. okt Foredrag. 12. nov Sangeftermiddag. Kulsviergården. 1 2015 Program 2. halvår 3. sep Vingårdsbesøg 23.-25. sep..sverige 15. okt Foredrag 12. nov Sangeftermiddag 3. dec Jul på Kulsviergården Krydderurtehaven på Fredensborg Slot Find os også på 3-dages tur

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Vi er nu godt i gang, med 34 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vi har 60 jubilæum i år så vi afholder en guldturnering den 21 September så husk

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 1 - MARTS 2010. 1. Nakskov Kræmmermarked

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 1 - MARTS 2010. 1. Nakskov Kræmmermarked MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 1 - MARTS 2010 kahrius.dk Industrivej 12 8653 Them Tlf. 40 55 70 22 Fax 86 84 75 35 e-mail: forlaget@kahrius.dk Du har nu modtaget årets første nyhedsbrev fra MARKEDSBOGEN.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 6/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Juni DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 341 Side 1 Kaj Holdrup Lisbeth Christensen Lis Larsen Jens Moestrup Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul Erik

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner 15m riffel Senior 1 1 Bjarne Veile IF 1864 96 90 91 94 371 8x 2 Carsten Klich Maribo 90 93 92 95 370 6x 3 Allan Hansen Vemmelev skf 93 93 92 90 368 6x 4 Poul Kristensen Tuse 89 92 93 93 367 5x 5 Kim Larsen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere