Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med eleverne Hvis man kun har en hammer ligner alle problemer søm Teknisk Akademi havde en formiddag med kreativ ideudvikling da firmaet Alt4kreativ var på besøg Johnson Controls International Et firmaspecifikt kursus På opfordring fra Johnson Control International har køleafdelingen gennemført 1. del af et specielt designet træningsprogram for nye serviceteknikere

2 Indhold Siden sidst S-MUS Bertel Haarder på besøg Hvis man kun har en hammer ligner de fleste problemer søm Ideku ISO 9001 Byggeri Johson Controls International (JCI) - Et firmaspecifikt kursus Bosat i Danmark Studietur Siemens Berlin Et lille hjørne af Berlin Mie er eneste pige i klassen Intranettet Robotprojektet blev belønnet Nyt fra afdelingerne Skolehjemmet Navne Så er det tid til at kridte badmintonskoene igen Marselisløbet Studietur Siemens Berlin Administrationen har besøgt Siemensskolen i Berlin. Her er 50% af eleverne Siemens egne lærlinge. 19 S-MUS Plastafdelingen har som den første afdeling på DjH gennemført medarbejdersamtaler med brug af det nye værktøj; S-MUS (Stragetisk medarbejdersamtaler) ISO 9001 Ifølge ny lovgivning skal alle nye kølevirksomheder ISO 9001certificeres. Det betyder travlhed i køleafdelingen, der blandt andet er i gang med at udvikle en ny AMU-efteruddannelse om administrativlovgivning. 16 Mie er eneste pige i klassen Mie Jepsen er pige i et mandefag. Hun har valgt at uddanne sig til plastmager fordi hun gerne ville have et job, hvor hun kan kombinere det tekniske med det praktiske.

3 af Henrik Øelund Siden sidst På bygningsområdet går det støt fremad, så der nu har været afholdt rejsegilde på tilbygningen til el-afdelingen. Selv om vejret ikke har været alt for stabilt (for at sige det mildt), er tidsplanen ikke rykket mere, end at der stadig regnes med ibrugtagning ved årsskiftet. De ekstra 50 P-pladser ved skolehjemmet er også færdige, så der i forbindelse med etableringen af torvet kan etableres P-forhindringer langs Akademiet. Planen er stadig, at torvet kan færdiggøres inden jul. Vinduesudskiftningen på A-fløjen skulle have været afsluttet på nuværende tidspunkt, men her viste det sig, at rammerne var blevet malet i en forkert farve, og dernæst at der var længere bestillingstid på stillads, end leverandøren forventede. Det berører ikke den aftalte pris for arbejdet, men rykker jo noget i planlægningen i forhold til rømning af de respektive lokaler. Udskiftningen vil foregå i hele oktober måned og montering af solafskærmning vil række ind i november. Tidsplanen opdateres løbende på intranettet. Udvidelsen af antallet af grundforløbsindgange er nu faldet på plads, så der fra august 2008 er 12 indgange i stedet for 6. Valg og beskrivelse af kompetencemål for de enkelte indgange og krav til optagelse på de tilhørende hovedforløb er dog ikke færdiggjort endnu, så her er det ikke muligt at være konkret. Men der vil komme ændringer, om ikke andet så fordi beskrivelsessystemet bliver ændret. 12. november 2007 er der ansøgningsfrist for udbud af erhvervsuddannelser gældende fra 1. august DjHs bestyrelse besluttede på sit septembermøde at ansøge om de uddannelser (hovedforløb), vi for nuværende er godkendt til: Træfagenes byggeuddannelse Plastmageruddannelsen Køleteknikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Endvidere ansøges om udbud af de grundforløb, hvor ovenstående uddannelser er indplaceret. Produktion og udvikling (plastmager, køletekniker) Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Strøm, styring og it (elektriker) Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og itsystemer inden for byggeri, bolig og erhverv Bygge og anlæg (træfagenes byggeuddannelse) Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg På erhvervsakademiområdet har det været spændende at være med i og følge processen efter udmeldingen om rammerne herfor, som kom i juni (og er beskrevet i juninummeret af DjH-Nyt). Der foreligger nu et lovudkast for strukturen af uddannelsesområdet, der loyalt følger rammeaftalen. Lovudkastet var i høring til 28. september, og forventes fremsat i folketinget i løbet af oktober. Dermed må vi forvente allerede inden jul at kunne begynde bearbejdningen i forhold til installatøruddannelsen. Her håber jeg, at noget af arbejdet kan foregå i netværket af installatørskoler, da en del af udfordringerne er af generel karakter. DjH Nyt september

4 af Henrik Øelund Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder blev vist rundt på skolen da han den 6. september var på besøg. Han mødte både medarbejdere og elever, og der opstod en god dialog, hvor han kom rundt. Torsdag den 6. september havde DjH besøg af undervisningsminister Bertel Haarder. Tidsmæssigt var der afsat det dobbelte af, hvad der normalt anvendes på et skolevirksomhedsbesøg, så der var mulighed for at få et nuanceret indtryk af aktiviteterne på DjH. Første punkt på dagsorden var en introduktion til DjH og en god snak om nogle af de mere overordnede temaer, der rører sig på uddannelsesområdet, såsom akademistruktur, fastholdelse af elever, kvalitetsniveauer, internationalisering, praktikpladssituationen, den mindre skoles og kostskolens fordele. Herefter var der lavet rundvisning på skolen, hvor det primært var lærlinge og elever, der havde ordet, og var i fokus. Thomas Sigaard og Daniel Jensen fra 4. semester på akademiet fortalte om deres robotprojekt og det at være mentorer i elafdelingen. På skolehjemmet viste Jesper Storebjerg Jensen fra H4, eluddannelsen, sit værelse frem, og fortalte hvordan han oplevede det at bo på skolen. I styrings- og reguleringsværkstedet præsenterede Brian Sørensen, EUD-repræsentant i bestyrelsen, hvorledes man her arbejder med projektorienteret undervisning og bruger 24- timers skolen. Der udspandt sig her og efterfølgende i køleafdelingen en spændende samtale om det at nå længere og dybere med sit stof, end minimumskravene foreskriver. I køleafdelingen mødte ministeren det internationale hold kursister fra JCI og så på svendeprøveopgaver. I plastafdelingen blev der set nærmere på de forskellige produktionsformer, og der blev givet en orientering om det at være brancheskole. Så var det tid at gå til cafeen, hvor lærlinge fra alle uddannelser ventede til en god dialog over en kop kaffe. Der blev spurgt og kommenteret ivrigt, blandt andet om det at være voksenlærling, være mentor, at gå på DjH i forhold til andre skoler, oplevelser i praktiktiden og meget mere. Vores fornemmelse er, at Bertel Haarder var glad for besøget, herunder at det var lærlinge og studerende, der fortalte om deres oplevelser. Midtvejs i besøget var der et kort møde med den lokale presse, og her udtalte ministeren sig i hvert fald meget anerkendende om DjH. Ved afslutningen på besøget blev skolens fysiske rammer og udstyrsniveau positivt kommenteret, ligesom de åbne og tillidsfulde rammer, og dermed uddannelsesmiljøet, for eleverne blev bemærket. Dagen efter talte ministeren ved en større uddannelseskonference, hvor besøget på DjH også blev kommenteret særdeles positivt. 4 DjH Nyt september 2007

5 af Allan Rasmussen S-MUS Første runde med strategiske medarbejdersamtaler (S-MUS) blev gennemført umiddelbart inden sommerferien i plastafdelingen Medarbejderne blev evalueret på de faglige kompetencer, som er aktuelle i forhold til bredden på de undervisningsområder, den enkelte faglærer dækker. Det betød, at én i plastafdelingen blev bedømt på fire faglige kompetencer mens en anden blev bedømt på ni områder. Foruden faglige kompetencer var der udvalgt 11 personlige kompetencer, som vi på DjH og i plastafdelingen anser for væsentlige at være i besiddelse af for en medarbejder ansat hos os. Endelig blev der givet en helhedsvurdering af de resultater, som præsteres i forhold til det potentiale, jeg anser den enkelte for at være i besiddelse af. Vurderingen blev sendt til medarbejderen, som foretog en selvevaluering på samme områder og returnerede til mig. Derefter kunne han se mine vurderinger og det eventuelle gab ved en kompetence, som fremkom mellem et vurderet og et ønsket niveau. Samtidig blev medarbejderens og mine vurderinger af kompetencerne opstillet ved siden af hinanden, og dette totalt dannede grund for den efterfølgende samtale. Under samtalen drøftede vi en eventuel kompetence-udviklingsplan, og vi skulle komme frem til én fælles helhedsvurdering i forholdet mellem medarbejderens potentiale og de resultater, som opleves leveret. Medarbejderen dokumenterede samtalen, og sendte det efterfølgende til mig, som godkendte, at dette var, hvad vi var blevet enige om, og en eventuel kompetenceudviklingsplan blev ligeledes godkendt. Hele den forudgående proces, hvor alle havde været med til at definere faglige kompetencer, og ligeledes foretaget en prioritering af de personlige kompetencer, har været meget givtig. Positiv oplevelse Med et nyt system kan det ikke undgås, at der vil være områder, som efterfølgende skal ændres eller tilrettes. Der blev også under udfyldelse af forberedelsesmaterialet, og senere dokumentationen, oplevet, at noget decideret ikke virkede. Et efterfølgende møde med XAFIR, som står for udvikling af systemet, har dog fået klarlagt disse områder, og vil forhåbentlig være rettet til inden den videre udbredelse af systemet på DjH. Alt i alt er vi i plastafdelingen meget positive over for den nye S-MUS. Det er et rigtigt godt redskab til at forberede, gennemføre og dokumentere en medarbejdersamtale, og fremadrettet vil det for alle parter være mere synligt, hvad leder og medarbejder tidligere er blevet enige om. Det sikres samtidig, at man komme ind på nogle områder, som måske ellers kan være lidt vanskeligt at få taget hul på, da man kommer meget tæt på den enkelte medarbejder i vurderingerne omkring samarbejde, engagement og stolthed. Det at skulle helhedsvurdere sig selv i forhold til potentiale og resultater, er heller ikke helt let. Men det har været med til at danne baggrund for nogle gode drøftelser. Alle skal bruge S-MUS Optimeringen af programmet og systemet forventes, at være foretaget inden uge 42. Herefter er det planen, at de øvrige afdelinger skal kunne anvende S-MUS i løbet af efteråret og vinteren. Alle afdelinger skal inden da have defineret og beskrevet faglige kompetencer som er nødvendige, og skal ligeledes have drøftet og gerne prioriteret personlige kompetencer. DjH Nyt september

6 af Anne Hansen Aamand Hvis man kun har en ha problemer søm De studerende var medspillere, da installatørafdelingen inviterede til kreativ idéudvikling en formiddag i september. Firmaet Alt4kreativ ledte aktiviteten, og formålet var, at få ideer til hvordan skolen kan trække nye studerende til installatøruddannelsen. Det blev en dag med fart over feltet og gode ideer på bordet Hvordan kan vi gøre elinstallatøruddannelsen super attraktiv? På hvilke måder kan vi udvikle 24-timers skolen, så hele verden kommer til at tale om den? Hvordan gør vi kandidater fra DjH til de mest anerkendte i hele branchen? - Blot tre at i alt 10 spørgsmål, der skulle udfordre de studerende på det kreative område til at komme med et bud på, hvordan vi får fat i næste generation af installatørstuderende. Og hvem kan bedre svare på, hvad en kommende installatør drømmer om end målgruppen selv. 6 DjH Nyt september 2007

7 mmer ligner de fleste Fortsættes næste side DjH Nyt september

8 En udfordrende dag For studerende indenfor et teknisk fag med to streger under facit var dagen uden tvivl en udfordring. Et spændende oplæg fra Finn Kollerup, Alt4kreativ, blev modtaget positivt, og der blev arbejdet koncentreret i alle grupper med interessante værktøjer som ideku, mindstafet, super smukke ideer og elevatortale. Finn Kollerup skubbede til fastlåste principper, og slog fast, at alle ideer er værdifulde. Jo vildere des bedre. I en idéudviklingsfase er der ingen begrænsninger. Hvis man kun har en hammer ligner de fleste problemer søm, sagde han og lagde op til at se udover det sædvanlige og få øje på de muligheder, der nok er lidt skæve, men ikke desto mindre særdeles brugbare, når først de kommer under nærmere øjesyn. Dagen vekslede mellem oplæg i plenum og gruppearbejde i forskelligt sammensatte grupper, og den kulminerede med en præsentation af gruppernes super smukke ideer ved en elevatortale på 1½ min. De studerende arbejdede seriøst med opgaven, og flere og flere ideer kom på bordet i løbet af formiddagen. Efterfølgende samler Alt4kreativ ideerne i et bilag, som bliver omdrejningspunktet i den videre planlægning af rekruttering af nye studerende. Realisering af ideer Jesper Kofoed, inspektør i el- og vvs-afdelingen er godt tilfreds med dagens forløb. Jeg tror, at mange havde glæde af at opleve processen, som er meget anderledes fra måden de som studerende ellers arbejder på. Det var en god formiddag med en god stemning og engagerede deltagere hele vejen igennem. Jeg havde valgt at får Alt4kreativ til at stå for processen som en neutral sparringspartner, og jeg tror det lykkedes at få nogle spændende ideer på bordet, siger han. Når Alt4kreativ har samlet forslagene, er det Jesper Kofoeds plan at invitere klasserepræsentanter fra de enkelte klasser til at være med til at prioritere forslagene. Han håber, at nogle af ideerne allerede kan blive realiseret inden jul, andre var tydeligt mere egnede til langtidsprojekter. 8 DjH Nyt september 2007

9 Ideku Ideku ligner sudoku og går i al sin enkelthed ud på at udvikle ideer til løsning af et problem. Ideen er at formulere ideerne som et spørgsmål og flytte dem ud, hvorefter processen gentages. Super smukke ideer Dogmeregler for super smukke ideer: Formuler yndlingsidéen i 15 ord Illustrer med en tegning Brug tre farver Mindstafet Tager udgangspunkt i den super smukke ide. Ideen skrives i midterfeltet af arket, og det roterer blandt gruppemedlemmerne, der hver især skriver forbedringer til ideen på arket. Elevatortale Havner du tilfældigvis i en elevator sammen med den person, der administrerer firmaets pengepung, kan en elevatortale være effektiv. 1. Få en krog i lytteren: Hvad handler ideen om, og hvorfor er den god. 2. Passion vis det: Tal til følelserne ikke logikken 3. Opfordring til handling: Opfordre til at gøre noget ved ideen, så lytteren selv får noget ud af det. Dagens super smukke ideer præsenteret i elevatortaler handlede om: Ølsmagning Iværksætteri 24-timersskole Oprah Winfrey show Internationalisering Fleksibilitet Mere specialisering med flere valgfag Alternativ energi obs. på miljøet DjH Nyt september

10 af Anne Hansen Aamand og Eigil Nielsen ISO 9001 Efter en ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet er trådt i kraft skal alle nye kølevirksomheder ISO 9001 certificeres. Det betyder travlhed i køleafdelingen, der er i gang med at udvikle en ny AMU-efteruddannelse og samtidig er del i et projekt, hvor tre pilotvirksomheder bliver certificeret inden jul To nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet om køleanlæg har givet travlhed i køleafdelingen. Bekendtgørelserne gør op med den hidtil gældende lovgivning om autorisation af virksomheder der arbejder med køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning. Det nye er, at virksomhederne nu skal certificeres i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 standarden. For køleafdelingen betød det, at AMUuddannelserne skulle efterses i sømmene og justeres i forhold til den nye lovgivning. Køleafdelingen fik lov til at udvikle en ny AMU-efteruddannelse om administrativ lovgivning, og første forløb er planlagt til uge 4/2008. Eigil Nielsen fra køleafdelingen er primus motor på projektet. For at kunne lave en god AMU-efteruddannelse ønskede vi i afdelingen et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem passende til en kølevirksomhed, og vi holdt derfor et møde med Det Norske Veritas om certificeringen. Det af Anton Jensen To murere sad på toppen af den næsten færdige skorsten og spiste deres medbragte, da Sigvard kom til at se på tegningen: Svend, lokummet brænder!! Vi har vendt tegningen på hovedet det sku ha været en brønd! Så galt gik det ikke med vore håndværkere, men til tider føler man næsten som.. 10 DjH Nyt september 2007

11 endte ud med, at der blev igangsat et projekt, som går ud på, at tre pilotvirksomheder bliver certificeret inden jul i år med hjælp fra køleafdelingen. Når pilotvirksomhederne er endeligt certificeret, er det udviklede ISO 9001 kvalitetsledelsessystem så afprøvet og klar til brug for AMU-efteruddannelsen., fortæller han. Alle virksomheder skal certificeres Ifølge loven skal alle nye virksomheder certificeres og alle eksisterende virksomheder har en tidsfrist på 3-5 år til certificering, afhængig af hvornår de er autoriseret, og hvilken type autorisation de har. Der bliver desuden behov for ISO 9001 certificering af virksomheder, hvor autorisationsbæreren af en eller anden årsag forlader virksomheden, da der ikke kan skiftes til en ny person som ansvarlig. For at få certificeringen til at glide lettest muligt, har vi i køleafdelingen besluttet at tilbyde konsulenthjælp til de virksomheder der ønsker det, men på forhånd ved vi ikke, hvor mange det bliver, siger Eigil, der imødeser en travl periode i afdelingen. Køleafdelingen kan ikke selv udføre certificeringen, så derfor er der indledt et samarbejde med Bureau Veritas Certification Denmark A/S om den officielle certificering. Det er så køleafdelingens opgave at hjælpe med at klargøre virksomhederne og deres medarbejdere både til at blive certificeret og til at arbejde i en certificeret virksomhed. På DjH er køleteknikerlærlingene på 3. hovedforløb blevet præsenteret for kvalitetsledelsessystemet, og skal bruge alle de relevante dokumenter fra systemet i deres projektarbejde med køleanlæggene. Konference Som afslutning på projektet med de første ISO 9001 certificerede virksomheder planlægges to konferencer til februar 2008 i henholdsvis Slagelse og Hadsten omkring certificering og lovgivning på køleområdet. Det er desuden planen at fortælle om emnet på Danske Køledage i Odense til marts Der er link til yderligere materiale om emnet på - under ISO 9001 certificering. Siden bliver løbende opdateret med sidste nyt. Byggeri Tilbygning værksteder Så begynder det at ligne den model, der gennem processen er skitseret for det indre øje. Byggeri er altid en interessant proces, hvor det begynder med skitser, der går over i egentlige arbejdstegninger, som ligger til grund for den praktiske udførelse, for til sidst at ende med det færdige byggeri. Det er alt for lille er en almindelig kommentar indtil skillerum og lofter er på plads så med et kan de fleste nikke genkendende til den model, man har opbygget i sit hoved. Vi er nu så langt i byggeriet, at de fleste nu kan forestille sig det færdige resultat, og byggeriet forventes færdig i uge 51 torvet påbegyndes i uge 42. Udskiftning af facadeelementer Administrations-/undervisningsfløjen vil gennemgå en ansigtsopløftning, så den vil opnå visuel samhørighed med øvrigt byggeri omkring torvet. Det er nu heller ikke luksus, idet mange vinduer ikke kan åbnes, grundet begyndende råd. Renoveringen udføres i perioden uge Stålhal Jo, det er ganske vist! Tømrerne mangler plads. Til afhjælpning af dette afhændes 24 m af den eksisterende pavillon, og der vil på pladsen blive opført en stålhal. Når el-grundforløbsholdet på Industrivej flytter til ny tilbygning på Ellemosevej overtager tømrerne de rømmede lokaler. Bygning af stålhal er planlagt til uge 1 5. DjH Nyt september

12 af Peter Korsgaard Johson Controls Interna - Et firmaspecifikt kursu Først i september havde køleafdelingen besøg af 14 udenlandske Controls International, og skulle følge et træningsprogram speciel afdelingens vinkel var kurset samlet en meget positiv oplevelse, o velkommen til 2. del af kurset til maj 2008 I foråret 2007 fik køleafdelingen ved DjH den første forespørgsel fra JCI om, hvorvidt det ville være muligt at gennemføre et periodeopdelt træningsprogram for nye serviceteknikere i JCI. Opgaven lød på at tilbyde et kursusforløb for de udvalgte deltagere. Kurset skal, sammen med den on the job træning de modtager hos JCI, kunne munde ud i en form for kølecertificat, der har en europæisk anerkendelse fra for eksempel en institution som TUV. Uden kendskab til deltagernes baggrund og viden tog vi derfor i det første forslag til JCI udgangspunkt i den række AMU kurser, vi normalt gennemfører i afdelingen, og som ender med at de deltagere, der gennemfører, alle får et A certifikat. Kurset blev foreslået gennemført som to 3-ugers kurser ved DjH. I august fik vi efter møder og samtaler med Per Schou-Nielsen fra JCI besked på, at det første kursus var blevet godkendt til gennemførelse i september måned, og at man regnede med, der ville komme mellem 12 og 16 deltagere fra forskellige europæiske lande. Nu tog planlægningen derfor for alvor fart med udarbejdelsen af et 3-ugers program, der delte den første skoleperiode op i to dele med en mekanisk og en elektrisk del. Dette program blev godkendt af JCI. Med udgangspunkt i programmet var det nu tid at lave detailplanen for kurset og fremskaffe det nødvendige kursusmateriale på 12 DjH Nyt september 2007

13 tional (JCI) s kursister. De var sendt af Johnson t designet til kurset. Fra køleg man glæder sig nu til at byde engelsk, her kom det derfor meget belejligt, at Eigil Nielsens bog var i færd med at blive oversat til engelsk, og at nogle af de grundlæggende kapitler var klar til brug. Desuden blev visse afsnit fra det fælles europæiske Leonadoprojekt også fundet frem og gjort klar til brug i undervisningen. Danfoss og andre leverandørers hjemmesider blev også anvendt i planlægningen, ligesom Kurt Hilbrecht fra JCI stod for leveringen af kompressormateriale og materialet om ammoniak sikkerhed. Detailplanen for kurset var derfor klar i tide til, at kursisterne kunne bydes velkommen til DjH. mærke alle ledninger med de rette numre. I sidste ende havde vi dog følelsen af, at de alle accepterede forløbet og indholdet, og alligevel følte, det var en god ekstra viden at rejse hjem med. Nogle af kursisternes holdning skyldtes måske også, at det nu var tredje uge de var her, og alle var begyndt at længes hjem. Alt i alt et spændende kursus at planlægge og gennemføre, og vi ser allerede nu frem til planlægningen og gennemførelsen af den næste skoleperiode af to ugers varighed i maj 2008, nu hvor vi kender hinandens faglige og personlige egenskaber. Kursister fra syv lande Den 2. september ankom der 14 kursister, fra syv forskellige europæiske lande med UK som den største bidragsyder med i alt seks deltagere. Mandag den 3. tog undervisningen sin begyndelse. Det stod hurtigt klart, at de fleste af deltagerne havde et ganske godt kendskab til især den mekaniske side af køleteknik, og det var derfor nødvendigt løbende at tilpasse programmet til den højere hastighed, hvormed deltagerne absorberede de planlagte emner. Der var hele vejen igennem en særdeles positiv holdning til kurset, og deltagernes generelle viden afstedkom adskillige meget frugtbare diskussioner. Under afviklingen af den elektriske del af kurset oplevede vi nogle begrænsninger i det generelle vidensniveau. Især bygning af styretavler gav anledning til mange spørgsmål om relevansen heraf set i lyset af, at de alle skulle fungere som serviceteknikere, og derfor mente, det var mere relevant med fejlfinding på styreskabe fremfor at bygge dem og 14 kursister fra syv forskellige europæiske lande besøgte i begyndelsen af september DjH. De kom alle fra Johson Controls International, der havde henvendt sig til skolen for at få lavet et træningsprogram til nye serviceteknikere. DjH Nyt september

14 Bosat i Da af Anne Hansen Aamand Ian Gordon Fudge, elafdelingen og Peter Korsgaard, køleafdeling Det meste af deres liv har de hver især tilbragt rundt omkring i v Ian For godt et år siden, 1. august 2007, blev Ian Gordon Fudge, 49 år ansat i elafdelingen. Selvom han er ½-tids ansat, ser vi han sjældent på DjH. Han er her, på en kort visit, en gang hver anden uge sidst på eftermiddagen, når vi andre er gået hjem. Ellers farter han land og rige rundt, og holder lyslederkurser ude i virksomheder, der har behov for det. Et par gange om året underviser han elektrikerelever her på skolen. Lysledere transporterer uanede store mængder signaler, der gør, at vi kan se tv, gå på internettet, tale i telefon o.s.v. For eksempel transporteres samtidige telefonsamtaler gennem en 1/8mm tynd lysleder. Ian er uddannet elektriker, og har suppleret sin uddannelse med fibercertificeringer fra forskellige firmaer verden over. Det gør ham til specialist på området, og han er i dag en eftertragtet underviser. Den tid Ian ikke arbejder for DjH udbyder han firmatilrettede kurser rundt omkring i verden. Blandt andet har han undervist i Island, Grønland, Sverige og Uganda, og Tyskland er næste mål. Han underviser på dansk, engelsk og har holdt de første kurser på tysk. Seminarer og kurser, han deltager i for at søge ny viden, har desuden bragt ham til Californien, Berlin, Barcelona, San Francisco, Los Angeles og Sydkorea. Alene i år har han været i lande. Når han er ude og rejse, sørger han altid for at have tid til seværdigheder, som han tager mange billeder af omkring om året. Især fotografering af tekniske installationer er interessante. Ian er englænder, og flyttede i 1976 til Danmark sammen med sine forældre. Hans far var militærmand, og det bragte ham i barndommen rundt i Europa, hvor han levede 15 år på militærbaser, og blandt andet gik i en militærkostskole i Tyskland i 3½ år. I dag betegner han sig som en meget kontant underviser, der ikke accepterer uro og forstyrrelser i klassen. Virker en henstilling ikke første gang, handler han, og har bortvist forstyrrende elever. Ian har et hus i Vejle og et sommerhus i Virksund, men opholder sig ikke særlig meget nogen af stederne. For det meste bor han i en kuffert, og har det egentligt fint med det. Eneste ærgrelse er, at det kniber med økologiske måltider, som han foretrækker både ad hensyn til sig selv og miljøet. Under mottoet: Viden giver vækst (citat, elfagets uddannelsesnævn) trives Ian godt. Som eftertragtet underviser mærker han større rift om sin viden, efterhånden som han erhverver den. Ian ses igen på DjH i uge 50. Ian Gordon Fudge 14 DjH Nyt september 2007

15 nmark en har det til fælles, at de begge for tiden har adresse i Danmark. erden med spændende gøremål af den ene eller anden slags Peter Peter Korsgaard er 62, år og har været ansat i køleafdelingen siden januar Han er uddannet akademi- og civilingeniør fra DTH i Lyngby tilbage i halvfjerdserne, og har tilbragt store dele at sit arbejdsaktive liv rundt omkring i verden. Især har det afrikanske kontinent og fjernøsten været mål for hans rejseaktivitet. Sidst har Peter arbejdet dels på Danida projekter, dels på et privat projekt i Ghana og Botswana. Igennem 10 år havde han et kølefirma i Zimbabwe, men med Mugabe ved magten blev inflationen så stor, at enhver mulighed for at drive et erhverv blev ødelagt, og Peters kølefirma gik konkurs. Peter har to gange fortalt sin historie til TV2. Både mens forretningen levede og senere, da den var gået under. Det er historier, der rummer beretninger om projekter med køletanke til eksport af slikærter og babymajs og tanke til nedkøling af roser dyrket ved foden af Kilimanjaro. Men også dystre beretninger om en virksomhed, der mistede en medarbejder hver 4-5. måned på grund af aids. Til den mere muntre periode af Peters arbejdsliv hører tiden hos Simon Spies, hvor Peter i tre år var ansat i Spies s tænketank. Her blev der tænkt store tanker om fremtidens rejsemarked og turisternes tendenser. Nu arbejder Peter som underviser i køleafdelingen, hvor han især tager sig af kursister indenfor området køleteknik. Det er også ham, der tager sig af naturfag på 1. hovedforløb. Aflønningen fra projektarbejdet i udlandet blev for tvivlsom, så Peter valgte at bosætte sig i Ugelbølle sammen med sin kone Vera fra Ghana. En kontakt med Jørn Eriksen, som han kendte fra Ghana, var et godt incitament til at søge et job i køleafdelingen. Peter har to døtre og fire børnebørn, som han sjældent ser, fordi familien slægter faderen på, og har bosat sig i henholdsvis Zimbabwe og Seattle. Som en åben bagdør til det kontinent, der har fyldt meget i Peters liv, står et lille afrikansk hus i Zimbabwes højland i udkanten af byen Bulawayo. Det er for tiden lejet ud, men måske engang er det igen ham, der bebor det. Peter er en lun fyr. På spørgsmålet om han har et råd til sine medmennesker, siger han med glimt i øjet, at hvis man bare takler modgang med godt humør og klør på igen efter et nederlag, så går det alt sammen. Selv er han et levende bevis på en mand, der har taget sin egen medicin og rejst sig efter en konkurs og en rejse hjem uden en krone på lommen. Peter Korsgaard DjH Nyt september

16 af Anne Hansen Aamand Studietur Siemens Berlin Administrationen var i begyndelsen af september på studietur til Siemens i Berlin. En rundvisning på Siemensskolen gav en lille indblik i, hvad det kræver at blive en god Siemensmedarbejder. Kun de bedste elever kommer ind på drømmeuddannelsen Røde firkantede murstensblokke side om side så langt øjet rækker danner Siemens kompleset i Berlin. En hel bydel er opkaldt efter virksomheden: Siemensstadt. Vi har en aftale med Thomas Bruse, uddannelsesleder og Siemens profil udadtil i forhold til promovering af uddannelserne, om at vise os rundt på Siemensskolen. Før vi kommer så langt, skal vi dog lige visiteres, og tankerne kredser unægtelig lidt omkring passersedler, som da Berlin var delt i øst og vest, da vi skal ind af døren ved skiltet Anmeldung. Nogle meget alvorlige mænd i uniformer ser os an. Vi vejer åbenbart passende på vægtskålen, og får lov at komme videre efter at have skrevet os på en liste og fået udleveret hvert et gæsteskilt. Thomas Bruse leder os over i Siemensskolen, men først undskylder han, at skolen er noget affolket, da det er fredag,. På den første lange Administrationen på besøg hos Siemens Berlin bliver vist rundt af Thomas Bruse, der fortæller om Siemensskolen. Skolen har 1000 elever fordelt på tre årgange og 50% af eleverne er Siemens egne. 16 DjH Nyt september 2007

17 gang, vi bevæger os henad, møder vi en gruppe unge mennesker, der høfligt svarer Thomas Bruse på spørgsmål om, hvor de bor, hvordan de kommer til skolen og hvor lang transporttid de har. Påfaldende er det i hvert fald for en dansker, at tiltaleformen er De, også til eleverne. Siemens uddanner egne elever Siemensskolen uddanner primært egne elever, men fylder skolen op med elever fra eksterne firmaer så resultatet nærmer sig en fifty/fifty fordeling. Der går 1000 elever på skolen fordelt på tre årgange, og en uddannelsesplads koster Siemens mellem 50 og Euro. Uddannelsesforløbet er bygget op således, at eleverne er tre uger i praktik og en uge på skolen. Efter hver skoleuge er der mundtlig evaluering i klassen, hvor elever og to lærere, en teoretiker og en praktiker, gennemgår ugen. Thomas Bruse lægger i sin præsentation af skolen meget vægt på nødvendigheden af, at eleverne arbejder i grupper og med projekter, hvor de skal snakke sammen og hjælpe hinanden. Samtidig er der meget opmærksomhed på, at det er dyre anlæg, der er i brug på skolen, og at det er elevernes ansvar at passe på udstyret og behandle det ordentligt unge mennesker søger hvert år om at blive elev hos Siemens, men adskillige test i ansøgningsforløbet sørger for en sortering, så kun de bedste kommer ind. Af de 5000 kommer 300 gennem nåleøjet, og ikke engang her kan de føle sig sikre på at få ønskeuddannelsen. Lever de ikke op til forventningerne, er dovne eller fraværende, ryger de ud. Også en bistro Vi tager afsked med Thomas Bruse i elevkantinen før han iler videre til næste rundvisning. Det er næsten ligesom at være hjemme, når vi står i kø ved skranken, og får udleveret en varm ret suppleret med salat fra salatbaren, så vi sender en tanke til DjHs bistro. Besøget på Siemens er slut, fyldt op med indtryk og information, mætte og tilfredse må vi igen igennem bygningen med skiltet Anmeldung og aflevere passersedlen alias gæsteskiltene, så vagterne kan tjekke, at alle, der er lukket ind, også er kommet ud. DjH Nyt september

18 af Anne Hansen Aamand Et lille hjørne af Berlin Administrationens studietur til Siemens Berlin gav også plads til lidt sightseeing På sightseeing i Berlins gader dukker rester af muren flere gange op. Hele skillelinien mellem det gamle Øst- og Vestberlin er markeret med brosten i veje og fortove. Den samlede administration (næsten) har her en fod i hver lejr. Selvom Siemens fabrikkerne fylder meget i Berlin, er der også andet at se på. Berlin er en storby med 4½ millioner indbyggere, så et par dages besøg giver kun indblik i et ganske lille hjørne af den. Henriette er dansk og bosiddende i Berlin. Hun begiver sig blandt andet af med at vise folk rundt i den by, hun tydeligvis i de sidste ti år har kastet sin kærlighed på. Henriette stiger på vores bus og tager os på en tur gennem byen, hvor vi bliver fyldt op med en masse informationer tilsat en passende portion humor. Som det er de fleste bekendt, blev Berlin under anden verdenskrig ilde tilredt, og den efterfølgende kolde krig med en deling af byen i øst og vest har unægtelig også fyldt meget i byens seneste historie og sat sit tydelige præg. Trods murens fald for 18 år siden, føler store dele af befolkningen sig stadig som øst- eller vestberlinere, og følger gamle tradi- tioner som for eksempel ikke at gifte sig med hinanden. Ifølge Henriette vil det sikkert først ændre sig med et generationsskifte. Muren kan stadig findes Hvor muren stod, er nu markeret en linie gennem byen med to rækker brosten lagt ned i veje og fortove. Forskellige steder står der stadig rester af muren, og minder os om den fortid, der var og stadig er i manges bevidsthed. Arkitekturen, vi møder på turen gennem byen, er meget blandet. Høje moderne bygninger i glas, stål, skæve vinkler og bløde buer skyder op mellem de historiske bygninger, der overlevede krigen og grå betonblokke af senere dato. Flere af de nye byggerier har afsæt i en økologisk tankegang, hvor regnvand opsamles og bruges til toiletskyldning, og solfangere bidrager positivt til energiforbruget. Langs floden Spree, der går gennem bymidten, er der en målsætning om grønne områder og stier, der er åbne for alle, der har lyst til en hyggelig gåtur. Mange høje træer og store parker præger bybilledet, og gør Berlin til en grøn by. Under det mere eller mindre organiserede bybillede finder man spor af en subkultur, der leder tankerne hen på Christiania, og som især blomstrede op efter murens fald, hvor mange huse ejet af staten pludselig ikke tilhørte nogen. Besættere mere eller mindre flyttede, ind og var på sin vis med til at bevare huse, der ellers ville forfalde. At Berlin er en by i rivende udvikling sideløbende med en spændende historie, er der ingen tvivl om. Det kan kun anbefales en gang ved lejlighed at bruge et par dage til udforskning af den der er noget for enhver. 18 DjH Nyt september 2007

19 Ude godt hjemme bedst Når Mie ikke er på skole, bor hun sammen med sin kæreste i Brande, og det at være væk fra hjemmet i skoleperioderne hører i hendes verden med til en uddannelse man selv har valgt. De sidste fem uger er altid længere end de første fem. Der har klassen ikke set hinaf Anne Hansen Aamand Mie er eneste pige i klassen Ingen, en eller få piger i klassen er intet særsyn på DjH. Plastafdelingen er den afdeling, der ser ud til at tiltrække flest, og for Mie er det ikke en ting, hun bruger meget tid til at tænke over Som 24-årig plastelev er Mie Jepsen lidt ældre og mere moden end mange af sine mandlige klassekammerater. Men det ser ud til an anfægte hende lige så lidt som det faktum, at hun er ved at tage en uddannelse indenfor et fag, mange vil betegne som et mandefag. Jo, jeg tænkte da lidt over det, men var egentligt mere optaget af at finde en uddannelse, hvor jeg kunne kombinere det tekniske med det praktiske, så der lå en tankegang bag det, jeg skulle lave, svarer Mie på spørgsmålet om hvilke tanker hun havde om at være pige i en mandeverden, og så kommer tilføjelsen: Men jeg er jo ansat på LEGO og der er fordelingen nogenlunde fifty/fifty. Det er den derimod ikke, når hun er på skole og bor på DjHs skolehjem, men Mies udstråling og positive holdning til tingene levner ingen tvivl om, at det klarer hun sagtens. Selvfølgelig kigger drengene efter de få piger, der er her, når man kommer over i bistroen, og de kommer med bemærkninger, men enten svarer jeg igen eller også ignorerer jeg det, siger Mie, der er alenepige i sin klasse. Kan man ikke tage mandehørmen, skal man ikke vælge at blive håndværker og uddanne sig på en teknisk skole, fortsætter hun. anden i lang tid, så der er meget at snakke om, så ebber det ligesom lidt ud, så kan jeg godt savne det lidt derhjemme. Men det er nu lige så meget virksomheden, hvor jeg har det rigtig godt socialt, jeg savner, fortæller Mie. Når man er ansat på LEGO er man forpligtet til at tjekke sin virksomhedsmail, så man kan holde sig ajour med hvad der sker hjemme i virksomheden, både af mere generelle ting og rent socialt. Det hjælper til at kunne vende tilbage efter skoleperioden og ikke føle sig helt bag ud. Mie er mentor Plastafdelingen har en mentorordning, hvor GUP-værkstedet (glasfiber) to aftener om Fortsættes næste side Mie er plastelev og eneste pige i klassen. I virksomheden er det anderledes, der er fordelingen nogenlunde lige mellem mænd og kvinder, selvom Mie har valgt at uddanne sig indenfor et fag, der i almindelighed bliver betragtet som et mandefag. DjH Nyt september

20 ugen er åbent for alle elever på skolen. Her kan de af mentorer få svar på spørgsmål og hjælp til at løse nogle opgaver i værkstedet. Mie blev spurgt af sin lærer, om det ikke var noget for hende at være mentor, og de blev enige om, at det var det. Det er dejligt at kunne lære fra sig og hjælpe andre, og jeg får lige vendt min viden en omgang, når jeg skal fortælle om det jeg ved til andre. Det giver en god bred erfaring, og det er sjovt, når der også er nogle, der kommer til mig i skoletiden for at få hjælp, fordi jeg har hjulpet dem om aftenen i GUP værkstedet, fortæller Mie, der ellers har valgt at specialisere sig indenfor en anden retning af plastfaget, nemlig sprøjtestøbning. Til jul skal Mie op til svendeprøve, og når hun er færdiguddannet plastmager er hun sikret et job på LEGO. Jeg skal have noget virksomhedserfaring, og senere vil jer gerne arbejde med udvikling indenfor faget måske som ingeniør, siger Mie, der så med både en Højere Handelseksamen og en plastmageruddannelse i rygsækken tænker på at søge ind på studiet til produktionsgeniør i Herning. Her vil hun lære at styre produktionen i en plastvirksomhed. af Anne Hansen Aamand Intranettet Intranettet har nu været tilgængeligt for medarbejdere og elever i omkring et års tid, og jeg vil stadig betragte det som værende under indkøring i hvert fald i en konstant udviklingsfase. Når man starter noget nyt, vil man altid opdage, at noget kunne fungere bedre på en anden måde børnesygdommene bliver synlige. Der opstår også jævnligt nogle fejl af uforklarlige årsager, som vi i samarbejde med Adapt forsøger at løse hen ad vejen. Men det sker, at det er svært at se fejlene fra en redaktørvinkel, fordi vi er koblet op på siden på en anden måde end brugerne. Derfor kan jeg ikke opfordre tit nok til at du henvender dig, enten til mig eller til din lokalredaktør, når du som bruger støder på noget, der ikke fungerer. Eller hvis du får en god ide, til noget der kunne være anderledes eller forbedre siden. Nye ønsker og ideer tages op til vurdering i gruppen af lokalredaktører eller intranetgruppen, der teknisk står for sidens funktion. Ændringer på intranettet I sommerens løb fik vi sat et felt på bookingmodulet, så man kan afkrydse, hvis man ønsker bookingen med i kalenderen. Her er det op til den enkelte at overveje, om emnet er relevant for skolen at have med i kalenderen. Arrangementsbestillingen er også blevet ændret, så der er nogle felter, der skal være udfyldt, før den kan sendes. Det mindsker antallet af fejludfyldte arrangementsbestillinger i køkkenets postkasse. Et par af menupunkterne, der løber øverst på siden, har fået nyt navn, og der er blevet ryddet op i indholdet, så det virker mere logisk, hvor man skal søge efter hvad. Punktet DjH-reol indeholder alt, hvad man kan forestille sig ellers kunne stå i en mappe på reolen: Hvem er hvem, rejseafregning, booking m.m. Under organisation finder du alt om udvalg og referater af udvalgsmøder. Der er i ledelsesgruppen taget en beslutning om, at alle mødereferater skal ud på intranettet. Det, der er relevant for alle, ligger under punktet organisation, som bliver redigeret af Malene i administrationen. Det, der relaterer til de enkelte afdelinger, finder du på afdelingssiderne, hvor lokalredaktørerne lægger det ud. 20 DjH Nyt september 2007

21 af Anne Hansen Aamand Robotprojektet blev belønnet I sidste nummer af DjH Nyt bragte vi en historie om tre unge installatørstuderendes robotprojekt på Teknisk Akademi. Programmering af robotten til at finde og sortere bestemte emner var Ulrik Schjødtz, Jacob Sørensen og Erik Baks afgangsprojekt, og de er alle tre nu ude at prøve kræfter i det virkelige liv. Som et lille supplement til historien i sidste nr. og som en happy ending synes vi, læserne skal vide, at projektet blev belønnet med et 13-tal og to 11-taller i karakter. Vi har også en lille fortsættelse: Erik Bak er nu ansat som projektmanager i en virksomhed i Randers. Hans tilbagemelding til installatørafdelingen er, at han føler sig godt modtaget i sit nye job, og er kommet godt i gang. Rejsegilde - ny værkstedstilbygning Den 28. september var der rejsegilde på skolens sidste nye værkstedstilbygning på m 2, der fra nytår skal huse grundforløbseleverne på elektrikeruddannelsen. Bestyrelsesformand Ove Dyrmose bød velkommen til rejsegildet og Direktør Henrik Øelund takkede håndværkere, arkitekter og andre implicerede for en god og professionel indsats. Bjarne Andersen fra Sahls Tegnestue lage op til et trefoldigt leve for bygningen. Værkstedsbygningen afslutter en fireårig periode med byggerier på DjH. I uge 42 begyndes etableringen af et torv på Ellemosevej, der skal samle bygningerne på begge sider af vejen til en campus. DjH Nyt september

22 Nyt fra afdelingerne Tømrerafdelingen af Finn Døssing Grundforløbene De nye grundforløbselever blev modtaget i Bistroen tirsdag morgen i uge 31. Modtagelsen af nye elever er altid omgivet af spænding, om alle eleverne på listerne nu også møder, denne gang var fremmødet tilfredsstillende. Grundforløbet er i god gænge, og der er etableret et velfungerende elevråd, der holder møde hver anden uge. I uge 42 er der ingen undervisning, og elever der ikke har uddannelsesaftale er anbefalet at bruge ugen på et praktikophold i en relevant virksomhed. Det fører som regel til, at der bliver indgået en del praktikaftaler. Elever der har uddannelsesaftaler skal være i deres virksomhed. Fra uge 44 påbegynder eleverne det fagspecifikke forløb, og de fleste af eleverne vil kunne afslutte grundforløbet i uge 51. dræbte elevs medelever. Til berørte elever var der tilbud om at tale med en psykolog, og der var mange, der tog imod tilbuddet. Tirsdag uge 31påbegyndte svendeprøveholdet deres skoleophold. Svendeprøven blev afholdt med teori mandag uge 37 og praktik fra fredag uge 37. Dimissionsfesten blev afholdt fredag uge 38. I den resterende del af efteråret 2007 gennemføres der følgende hovedforløb: 1. hold H.2; 1. hold H.3; 2 hold H.4; og 1.hold H.4 tækkemand. I uge 42 forventes det, at der er 2 hold praktikvejselever, der påbegynder deres grundforløb. Disse elever slutter den første del af grundforløbet uge 51. Tækkemandsafdelingen I uge 38 var der svendeprøve for tækkemandsspecialet. Prøven blev bedømt fredag uge 38, og samme dag var der dimissionsfest. I uge 43 begynder det næste hold H.4. på tækkespecialet; dette hold kommer igen i januar og afslutter med den teoretiske svendeprøve fredag uge Lærebogen om tækkematerialer er ifølge Leif Tarp, der er forfatter på bogen, ved at være færdig til aflevering. Det forventes, at bogen kan anvendes af det tækkehold H.4, der begynder uge 43. Tømrerafdelingen Mandag uge 31 bød afdelingen velkommen til underviser Hans Jørgen Andersen. Vi ser frem til at samarbejde om at uddanne de kommende tømrersvende. Det nye skoleår var lige kommet i gang, da vi modtog besked om, at en af tømrereleverne var blevet dræbt ved en trafikulykke. Der er ingen ord, der er dækkede for det savn og den sorg, der rammer familien. I begravelsen deltog der repræsentanter for skolen samt den Plastafdelingen af Allan Rasmussen Det er efterhånden ved at være 20 år siden plastmageruddannelsen blev etableret, og flere af maskinerne fra dengang er ved at være udtjente og forældede. Maskinerne bliver ikke slidt op rent produktionsmæssigt, som de gør det på virksomhederne. Derimod kan slidtagen sammenlignes med køreskolebiler, som har mange starter og stop. Det, at de hele tiden bliver betjent af mere eller mindre rutinerede elever, betyder, at maskinerne rent timemæssigt ikke holder så længe. Selv om vore maskiner systematisk bliver vedligeholdt efter forskrifterne, er der efterhånden så mange utilsigtede stop på flere af dem, at de af økonomiske og pædagogiske årsager ikke længere kan indgå i undervisningen. Derfor begynder vi på en udskiftning, og i september er to nye sprøjtestøbemaskiner blevet installeret. 22 DjH Nyt september 2007

23 Vi har indgået en aftale med maskinleverandøren Arburg, hvor vi på fordelagtige vilkår får skiftet to maskiner ud hvert år - de næste fire år. Der sker ligeledes en fornyelse på ekstruderingssiden, hvor vi har bestilt en ny mindre fladdyseekstruder, der er beregnet til at lave tynde plastplader med. Det betyder, at vi efter planen kan blive selvforsynende med en del plader til termoformning. Købet af ekstruderen er et resultat af vores besøg på plastmessen i Chicago sidste sommer, men vi må dog vente til nytår, før vi kan få maskinen leveret. Medarbejdere i afdelingen Søren Durup Mellergaard har besluttet at opsige jobbet som underviser i plastafdelingen pr. 1. oktober for at tiltræde en stilling på en plastvirksomhed i Silkeborg. Selv om det giver lidt omrokering af skemaerne og lidt turbulens, har jeg forståelse for Sørens valg. Evalueringerne har vist, at der altid har været stor tilfredshed for den undervisning Søren leverer, og vi kommer til at mangle en mand med de kvalifikationer, han er i besiddelse af. Jeg vil dog ønske Søren alt mulig held og lykke fremover. Samtidig er Jakob Lykke Jensen begyndt på uddannelsen som linielærer i matematik på Hjørring Seminarium, hvor studiet gennemføres ved fjernundervisning. Troels Nymark Pedersen er i Århus startet på Pædagogisk Diplomuddannelsen. På sigt vil vi herefter i afdelingen selv kunne varetage matematikundervisningen på plastmageruddannelsen, og Troels vil formelt have kompetencerne til at undervise på HTX. Som erstatning for Søren går vi nu i gang med at finde en ny underviser til afdelingen, og vi håber, at dette er på plads med en nyansættelse ved årsskiftet. kan opleve en plastvirksomhed indefra. Vi håber herigennem, at kunne give UUvejlederne et godt billede af hvad plastuddannelsen omhandler, og samtidig få skabt et netværk, som vil være gavnligt for alle parter fremover. At vejlederne i folkeskolerne er vigtige, når eleverne skal foretage valg af uddannelse, viser den seneste undersøgelse blandt vores nuværende 20 grundforløbselever. De områder hvor folkeskolen har været involveret med direkte vejledning, elev i praktik, uddannelsesmesser, erhvervspraktik og plastens uddannelsesavis, er alle nævnt som medvirkende til valg af uddannelse. Ligeledes er oplysninger fra internettet vigtige - især plastmager.dk. Derimod har markedsføring via plakatkampagner, radiospot, avis- og tv-reklamer og jobannoncer ingen eller meget ringe indvirkning på de unge. Dette er en væsentlig oplysning og information for os, når vi skal planlægge, hvor vi vil lægge vores markedsføringsmidler. Vejledning Der er i efteråret aftalt møder på flere UUcentre med vejledere fordelt rundt i landet. Vi har kortlagt, hvor der er koncentrationer af plastvirksomheder, og der ud fra kontaktet de pågældende uddannelsesansvarlige på virksomhederne for at spørge, om ikke de har behov for en ekstra lærling. Herefter er de lokale UU-centre blevet kontaktet med tilbud om et møde, hvor vi informerer om plastmageruddannelsen, og samtidig har ledige lærerpladser for lokalområdet med i tasken. Flere har taget imod tilbudet, og i Holstebro bliver mødet holdt på en virksomhed, så de deltagende vejledere efterfølgende DjH Nyt september

24 af Frank Gotfredsen Skolehjemmet DjH fritid og sport og 24-timersskolen er kommet godt fra start efter sommerferien med en række gode tilbud til vores elever. Mentorordning På elafdelingen kører vi videre med mentorordningen i aftentimerne, hvor elelever kan få hjælp til løsning af problemer af studerende fra installatørafdelingen, og der er fundet afløsere for Erik og Ulrik, der var færdiguddannet til sommerferien. Mentorideen er taget op i plastafdelingen, hvor et af vores fritidstilbud er at få kendskab til produktion i glasfiber. Der har vi lavet aftale med nogle af vores plastmagerelever, der arbejder med glasfiber dagligt, om at være støttepædagoger for øvrige elever, der vil afprøve deres færdigheder indenfor området. I termoplastværkstedet er der åben for plastmagerelever onsdag og torsdag aften, så har de mulighed for at arbejde med maskinerne. Der er lavet aftaler med to af de ældre elever om at hjælpe til i værkstedet. Tilbuddet benyttes af elever, der gerne vil have lidt mere træning i en produktionsmetode, de ikke dagligt arbejder med, ligesom det giver vores grundforløbselever lidt mere maskintid, end de ellers ville få. Det er generelt meget motiverende, og gør uddannelsen mere nærværende for grundforløbseleverne. Mads er ivrig lystfisker og benytter sig gerne af mulighederne for at fiske i Lilleåen, når han er på skole. Men da de store fisk puttede sig for godt, tog han en tur til put and take og fangede denne krabat. Fritidsaktiviteter Endelig lykkedes det at få ændret lidt på vores haltider i kommunen. Tidligere havde vi kun mandag, men til gengæld omfattede det både gymnastiksal, gymnasiehal og Voldumhallen. Det er nu ændret til, at vi mandag har gymnastiksal på Hadsten Skole og gymnasiehallen fra kl Tirsdag har vi Voldumhallen til indendørsfodbold, der altid er en sikker aktivitet. Med bustransport fra skolen er der altid en flok ivrige elever, der er klar til lidt konkurrence og med udsigt til en præmie til vinderholdet i form af en T-shirt med logo på, er der altid kamp til stregen. Et af de seneste tiltag er udlånsfiskekort til Lilleåen, der er et af landets bedste fiskevande. Skolehjemmet er blevet medlem af Hadsten Lystfiskerforening så vi nu har mulighed for at udlåne fiskekort til vores elever, der har den interesse, og der er flere der har benyttet sig af det - med held og dygtighed. 24 DjH Nyt september 2007

25 DjH Fritid & sport Mandag Kl Favrskov gymnasiehal Hallen kan bruges til badminton volley basket håndbold hockey eller? Udstyr lånes på tilsynet Skovvej, der åbner kl Tirsdag Fodboldbane ved Hadsten Skole Fodbold. Der kan være andre brugere, der har fortrinsret, så respekter dette. Kl Mentorordning i elafdelingen. Se intranettet! Efterår 2007 Onsdag Kl i lokale A204 Åbent værksted - matematik Fodboldbane ved Hadsten Skole Fodbold. Der kan være andre brugere, der har fortrinsret, så respekter dette. Torsdag UNF - Ungdommens naturvidenskabelige forening. Spændende oplevelser for den nysgerrige. Ideværksted: Se opslag Tilmelding hos Frank senest onsdag Husk: Overhold ordensregler for hallen.brug indendørs fodtøj, der ikke laver sorte streger Ryd op inden næste bruger skal starte Kl Hadsten Skole Gymnastiksal MI: Badminton Fodboldbane ved Hadsten Skole Fodbold Der kan være andre brugere, der har fortrinsret, så respekter dette. Ideværksted: Se opslag Tilmelding hos Frank senest fredag Kl Mentorordning i elafdelingen. Se intranettet! Kl Spansk for alle elever i lokale A102 Kl Nyjægerskydning Skydebanen Vissingvej (kun september) Glasfiberkursus kl i plastafdelingen for alle Kl Indendørsfodbold i Voldumhallen. Bus afgår fra torvet kl Tilmeldingsseddel på opslagstavle. Der er præmier til vinderholdet. Fritidskort Et medlemsskab af DjH Fritid koster 30 kr. hvis du er her 6 uger og 50 kr. hvis du er her i en længere periode. Du får et fritidskort, der giver dig fordele ved forskellige arrangementer. Alle dage Multibanen ved Teknisk Akademi kan bruges til håndbold, volley, basket, tennis og fodbold. Bookingseddel og nøgle er i tilsynet på Skovvej. Udstyr kan lånes i tilsynet på Skovvej. NB! Tennisketchere og -bolde er meget dyre. Ketcherne kan lånes, men boldene skal købes for 20 kr. pr. stk. Musik med Troels - se opslag Kl Mentorordning i elafdelingen. Se intranettet! Kl Mentorordning i plastafdelingen, termoplastværksted. Prøv vores nye Forhindringsbane ved gymnasiehallen. Cafeen Skovvej er åben mandag - torsdag kl Alle elever er velkomne Beachvolleybane ved siden af multibanen kan bruges alle dage. Kl Spansk for alle elever i lokale A102 Glasfiberkursus kl i plastafdelingen for alle Kl Mentorordning i plastafdelingen, termoplastværksted. Har du Gode ide er til nye aktiviteter Spørgsmål så kontakt Frank Receptionen kan hjælpe DjH Nyt september

26 Navne Velkommen til Annette Mathiasen. Medhjælper i køkkenet, tiltrådt 18. juni Hans Jørgen Andersen. Underviser i tømrerafdelingen, tiltrådt 30. juli Per Schreiber Brixensen. Underviser Teknisk Akademi, tiltrådt 1. august Flemming Hovgaard. Underviser el afdelingen, tiltrådt 1. august Heidi Lorenzen. Receptionist, administrationen, tiltrådt 1. august Rita Nissen. Underviser elafdelingen, tiltrådt 1. august Rikke Vernegreen Schmidt. Kontorelev, administrationen, tiltrådt 1. august Tillykke til Grethe Silkjær, køkkenet. Med 40 år den 24. oktober Poul Henning Nielsen, tømrerafdelingen. Med 60 år den 10. november Jacob Lindkvist Nielsen, elafdelingen. Med 40 år den 19. december Børge Olsen Med 25 års jubilæet den 1. november Flemming Christiansen. Kok i køkkenet, tiltrådt 28. august Influenzavaccination Torsdag den 1. november kl Find mere information på intranettet. 26 DjH Nyt september 2007

27 af Kim Topp Så er det tid til at kridte badmintonskoene igen Hvis du ikke er klar over det, så har vi en badmintonforening på DjH. Alle ansatte og pensionerede fra skolen kan deltage i den ugentlige mandagstræning. Vi spiller på mange niveauer, både single og double. I øjeblikket er vi 8-10 faste spillere og 2-4 løse, men der er selvfølgelig plads til mange flere. Vi træner hver mandag kl i Voldumhallen, så det passer lige efter arbejdstid. Når vi møder op, finder vi ud af hvem der vil spille hvad og med hvem. Vi har ikke nogen faste makkere, så man kan nå at spille med og mod mange. Vi tilpasser os selvfølgelig i niveau, efter hvor dygtige vi er. Det eneste du skal medbringe er din egen ketcher og passende sko og tøj. Igennem sæsonen har vi et par hyggelige sammenkomster, en lille julefrokost og et lille klubmesterskab med spisning. Hvis du vil høre mere og vores badmintonforening, eller er parat til at gå i gang med det samme, kan du kontakte Kim Topp (El-afd), Djuka Kaufmann (værkstedet) eller Kaj Jensen fra seniorklubben. DjH Nyt september

28 ADRESSE Den jydske Haandværkerskole Skovvej Hadsten tlf Fax: REDAKTION Henrik Øelund (Ans.) Anne Hansen Aamand PRODUKTION Concept tryk Aps tlf Deadline for næste nummer: Den 28. november 2007 af Anne Hansen Aamand Marselisløbet 2007 marselis Løbet Lørdag kl DjH stand klar til at tage imod. Vejret tegnede til en fin dag med gode oplevelser. Igen i år deltog DjH i Marselisløbet med masser af motion i naturskønne omgivelser. Omkring 50 DjH ere stillede op fordelt på lørdagens cykelløb og søndagens løb eller walk. Her i blandt et antal entusiastiske heppere, som også er meget velkomne. Da weekenden oprandt, viste vejrguderne sig fra deres allerbedste side med dejligt lunt og solrigt vejr om lørdagen. Søndagen så mere tvivlsom ud. Der kredsede nogle faretruende sorte skyer omkring området, men der gik ikke hul på dem før hen mod aften, så alle nåede nogenlunde tørre i mål afhængigt af deres fysiske aktivitet. Køkkenet havde sørget for den allerbedste forplejning til deltagere og gæster på DjH s stand. Der blev grillet og hygget nogle timer efter den fysiske udøvelse, så alle kunne gå hjem mætte og med en god fornemmelse i kroppen efter god motion. Som deltager i Marselisløbet kan alle være med uanset form og figur. Der er intet krav om bestemte tider, og mange vælger at gå løberuten eller holde lange hyggelige pauser på cykelruten. Det åbner også en mulighed for at have forholdsvis små børn med og lave en hyggelig familiedag ud af det. Vi tager af sted igen til næste år, og håber mange DjH erer vil være med. Hold øje med intranettet, hvor datoerne bliver meldt ud før sommerferien 2008.

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Parat til en erhvervsuddannelse!

Parat til en erhvervsuddannelse! Parat til en erhvervsuddannelse! AARHUS TECH gennemfører i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et 2 ugers frivilligt brobygningsforløb for unge i 9. og 10. klasse, som har behov for at afprøve

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Lyt til lyset! Skramloteket på Banen

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere