HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014"

Transkript

1 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher Dyrefoder i Aulum Vokssmeltning og voksvalsning fra egne anlæg Honningopkøb og salg (forhør nærmere) NYHED: Webshop Program 2014 Butikken i Aulum Buntmagervej 18, 7490 Aulum Telefon Mail: Åben hverdage , lørdag Butikken i Skanderborg Vestermarken 12, Hårby, 8660 Skanderborg Telefon Mail: Åben tirsdage og fredage Dronning Arbejdsbi Drone

2 Formanden har ordet: Selv om sæsonen 2013 i bigården er ved at være slut, skulle alle gerne være færdige med at oxalsyrebehandle. Varroa nedfaldet efter myresyre kan være meget svingende fra år til år og fra bigård til bigård, derfor er det vigtigt at vi får efterbehandlet med oxalsyre så mide trykket er så lille som mulig. Vi skulle gerne give bierne de bedste betingelser for at få en god start til foråret. Holstebro Biavlerforening vil igen i foråret 2014, for 6 år i træk, afholde begynder kursus for nye biavlere. Vi har de sidste 5 år haft ca nye biavler på kursus Der ser på nuværende tidspunkt ud til, at der er en del interesse for kurset. Vi har en del navne som ønsker at blive kontaktet når vi nærmere os opstart på begynderkurset. Hvis du kender nogen, som har lyst til at starte som biavler, vil vi opfordre dig til at henvise til vores kursus. Se andet sted i programmet. Igen i 2014 vil foreningen arrangere et program som forhåbentlig mange vil gøre brug af. I foråret sendte vi en opfordring ud til alle, om at komme med input til nye emner som kunne have interesse. Nogle af forslagene var at lavede et mini kursus i CBR registret og et mjød kursus. Mini kursus i CBR registret bliver 28. januar, mjød kurset et ikke planlagt endnu. Der er også en del som har efterspurgt et lille kursus i at lave dronninger til eget brug. Dette ønske vil vi efterkomme. Vi vil gennemgå/vise forskellige måder på hvordan man lave dronninger. Ved de sidste 3 generalforsamlinger har 3 af de garvede bestyrelses medlemmer valgt at stoppe. I år valgte Per Larsen at stoppe efter mange år i bestyrelsen og pasning af skolebigården. Derfor søger vi en som evt. vil overtage dette job. Hermed ønskes i alle et godt biår. Foreningens honningslynge: Løst og fast Den kan lånes af foreningens medlemmer ved henvendelse til: Kim Andersen, Tlf Havrevænget 23, 7500 Holstebro. SYN AF BIER: HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK Husk altid syn af bier ved salg, vandring og flytning! Formanden eller inspektøren anviser gerne en synsmand. Hvad får du for dit kontingent? Kontingentet for 2014 er 750 kr. Heraf går 50 kr. til medlemskab af Holstebro og omegns Biavlerforening, og 700 kr. til medlemskab af Danmarks Biavlerforening. Som medlem opnår du: Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt. Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl. Adgang til biavlskurser. Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier. Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning, hvilket borger for kvalitet. Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill. kr. Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark. Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser. Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening.

3 I løbet af sommeren 2013 kom yderligere 7 bifamilier til, og jeg besluttede derfor at flytte størstedelen af bierne ud i en plantage. Til dels for at få forskellige typer honning, men også for at få mere plads til at udvide bigården yderligere og eventuelt forsøge mig med dronningeavl. Formand: Holstebro og omegns Biavlerforenings bestyrelse: Kasserer: Ud over undervisning i Holstebro og omegns biavler forening, har jeg været så heldig at kunne følge nogle af foreningens erfarne biavlere i deres bigårde, hvilket har været en stor hjælp for mig i min opstart som biavler. Jeg vil derfor gerne takke Holstebro Biavlerforening for et veludført kursus med megen støtte og hjælpsomhed igennem min opstart. M.v.h. Erik Nielsen Martin Mose Smedegårdvej Holstebro Tlf Næstformand: Mogens Nielsen Østvænget Aulum Tlf Sekretær: Per From Frejasvej Struer Tlf Knud Sørensen Kongehøjen 45 Hornshøj 7500 Holstebro Tlf Inspektør.

4 Kurset er gratis for medlemmer 1 års kontingent til Danmarks/Holstebro Biavlerforening er 750 kr. Dit første års medlemskab er betalt med kursusgebyret. Begynderkursus i biavl 2014 i Holstebro og omegns Biavlerforening: STED: Holstebro Kommunes Naturskole, Nybo Bakke Program: Alle møder er kl ca februar Introduktions aften: BIAVL SOM HOBBY 4. marts Opstart af biavl: materiel, anskaffelse, indretning af bigård, begynderproblemer. Introduktion til biavlerforeningen og økonomien i biavl 18. marts Pasning: Fra forårseftersyn til vinterfodring 1. april Bekæmpelse af sygdomme 15. april Honning og honningbehandling. Andre produkter som voks, propolis med mere 29. april Opsamling på kurset 13. maj Vi gennemgår et bistade, finder en dronning, der er mærket og Martin Mose Skulle der være en i din bekendtskabskreds, som evt. kunne tænke sig at blive hobby-biavler, så kontakt Martin Mose for yderligere information på Tlf Bien..et fascinerende insekt Min interesse for bier blev vakt allerede i min tidlige ungdom. Jeg har altid interesseret mig meget for naturen og særligt for de dyr og insekter, som kan bidrage til husholdningen på en eller anden måde. Derfor har for eksempel fiskeri i alle afskygninger altid haft min interesse og det var netop på en fisketur med en kammerat for tolv år siden, at vores samtale faldt på biavl og min interesse blev vakt. Jeg fik dog ikke gjort alvor af at komme i gang med at holde bier før foråret 2013, da jeg meldte mig på et begynderkursus ved Holstebro og omegns biavler forening, hurtigt efter fik jeg min første bifamilie og siden hen er der kommet flere til. Jeg har erfaret, at det at holde bier ikke er uden udfordringer. Der er selvfølgelig en hel del udfordringer forbundet med at lære at passe sine bier korrekt, således at de trives godt og dermed producerer så meget honning som muligt. Men der er også en hel del udfordringer forbundet med at få sin omgangskreds til at forstå eller blot acceptere denne interesse. Jeg oplevede, at mange mennesker opfatter bien som et skadedyr. Et arrigt væsen, som kun har til hensigt at stikke alle den kan komme i nærheden af. Min kæreste var for eksempel af denne opfattelse, men efter jeg havde fremskaffet diverse skriverier fra internettet og andre skriftlige beviser på, at bier er fredelige og nyttige eksistenser, gik hun med til at starte ud med at holde en enkelt familie i vores egen baghave. Det fungerede rigtig godt. Bierne passede stort set sig selv og deres arbejde og vi mærkede dem faktisk ikke. Da det gik så godt med at holde denne ene bifamilie fik jeg for alvor blod på tanden og min interesse for biavl voksede hurtigt.

5 Maj. Skolebigård Alle møder i skolebigården er kl Tirsdag d. 13.: Vi ser til bierne. Hvordan udvikler de sig? Skal der et nyt magasin på? Vi fraskærer droner. Mad med honning HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENINGS Gourmetaften Maj. Tirsdag d. 27: Vi ser igen til bierne. Er det ved tiden, hvor vi skal til at slynge honning? Villy vil demonstrere, Juni. Tirsdag d. 10: Vi fylder de første hold parrekassetter. Husk i god tid at bestille dronninger hos Martin Mose! De bedste muligheder for en god parring, er ved første gang. Vi gennemgår proceduren i, hvordan vi forbereder os til at modtage en parret dronning om 3 uger. Juli. Tirsdag d. 1.: Vi ser resultatet af de første parringer og fylder nogle kielerkasser. Vi laver nye familier. Onsdag den 19. februar 2014 kl i valgmenighedslokalerne Skolegade 32, Holstebro. Pris for denne aften kr eksklusiv drikkevarer Drikkevarer kan købes til rimelige priser Du er velkommen til at invitere naboer og venner med. August. Tirsdag d. 12: Grill- og hyggeaften. Vi ser evt. til de sidste kielerkasser og gør status over parringsresultaterne. November Lørdag d. 29: Oxalsyredemonstration kl Vi blander en passende mængde oxalsyre. En familie bliver behandlet og vi udveksler erfaringer. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil indrettet flaske. Bindende tilmelding senest fredag d. 10. februar 2014 til Knud Sørensen Tlf mail

6 Program 2014 Alle møder er kl Tirsdag d. 28. januar: CBR register For at få maximalt udbytte af CBR er det derfor vigtigt, at alle registrer deres bigårde i CBR så bi-inspektøren i tilfælde af sygdomsudbrud hurtigt og effektivt kan danne sig en overblikover bigårde i området. For de, der ikke allerede er registreret i CBR, giver vintertiden en mulighed til at få sig selv og sine bigårde registreret i CBR. Vi har derfor valgt at sikre alle en god introduktion til CBR og derfor besluttet at benytte vintermødet til bl.a. at præsentere og give introduktion til brugen af CBR. Medbring evt. en laptop med netværksforbindelse og husk din Nem-id så er du i gang når du går hjem fra mødet. Mandag d. 24. februar: Fællesmøde Seniorforsker Beate Strandberg, Århus Universitet, fortæller om bestøvning og biodiversitet i den danske natur. Beate Strandberg er blandt andet tovholder på et stort, dansk forskningsprojekt, der beskriver bestøvningsforhold og bestøvningsbehov for afgrøder og vilde planter. Sted: Se Tidsskrift for Biavl. Dronningeavl til eget forbrug. Hos Martin Mose Smedegårdvej 9 Tvis 27/5 Om larver, viser forskellige former for starter. 31/5 I rugemaskine/eller blive siddende i amme familie. 6/6 Lave aflægger og tilsætte celle. 8-9/6 Cellerne klægger i rugemaskine og aflæggerne. 10/6 Dronningerne klar til at komme i parrekassetter Familietur Lørdag d. 5. juli. Tinnet krat / Skjern å og Gudenåens kilder. Vi besøger Per From på Stampemølle i Tinnet krat. Stampemølle ligger i et 1586 Ha stort fredet naturområde ikke langt fra Skjern å og Gudenåens kilder. Der vil, ud over et besøg i bigården, være rigt mulighed for at opleve den fantastiske natur og det rige dyreliv. Der er lagt op til en hyggelig dag, hvor vi også kan tage kaffen og madkurven med på korte gåture, både til egekrattet, kilderne, Danmarks første badeland og Rørbæk sø. Tirsdag d. 25. marts: Ivan Nielsen. Dronningeavler Ivan Nielsen, månedens skribent i 2007, storbiavler og dronningeavler. Vi skal høre, hvordan Ivan Nielsen driver sin biavl og dronningeavl på egnen omkring Hobro Tirsdag d. 7. oktober: Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde ugedagen før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Tirsdag d. 22. april: Flemming Vejsnæs. Flemming Vejsnæs har gennem sit arbejde for DBF været vidt omkring i Danmark, men også i det store udland. Flemming Vejsnæs har stor viden omkring biavl og især omkring Varrora og dens følgeskader. Danmarks Biavlerforening har fået midler til et 3 årig projekt til forsøg med Tirsdag d. 2. december: Julehygge Adventshygge aften for familien på Naturskolen med glögg og æbleskiver. Amerikansk lotteri med mange fine præmier.

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Pressetyve fanget af skolens videokamera Vi blev bestjålet på dagen, hvor årets honninghøst skulle bjærges. Østeuropæere, der sandsynligvis

Læs mere

OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt

OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt 1 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 73 August 2014 OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg Skolebigården nu også OBSERVATIONSBIGÅRD Mange, der er kommet i skolebigården

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer...

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Møder 1 Januar 2002 Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Side 10 Antal medlemmer i lokalforeninger Side 11 Botulismebakterie

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati.

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati. Læs hvad der bl.a. sker i Sønder - og Korskærparken Nyhedsbrev nr. 13 Beskæftigelse Og Uddannelse Trivsel Og Sundhed Sport Og Motion Børn/Unge Og Familie Beboernetværk Inddragelse Og Demokrati Kultur Og

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Lystrup idrætsforening

Lystrup idrætsforening Lystrup idrætsforening Februar 2006 Nr. 1 L I F LIF Basketball Trods vejret udenfor var det ikke snebolde der blev dunket med ved Danske Bank Cup. (Foto nederst: LIF's minihold samt trænere) www.lystrup.dk

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2015-2016 Velkommen til sæsonen 2015-2016 Sommerferien står for døren, og for mange betyder det en pause i bridgen, men sommeren byder på masser af muligheder

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 25. årgang December 2009 Nr. 9 Standerstrygning www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere