550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual"

Transkript

1 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual

2 Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets marine udstyr med høj driftsikkerhed. Dit Humminbird ekkolod er designet til at klare års problemfri drift, selv i det hårdeste marine miljø. Hvis dit Humminbird ekkolod mod forventning skal repareres, dækkes det af en omfattende garanti i garantiperioden. Efter garantiperiodens udløb er der meget fordelagtige reparationspriser. For yderlige detaljer, se de medfølgende garantibetingelser. Vi anbefaler at du nøje læser brugermanualen igennem for at få størst glæde af de finesser og funktioner som dit Humminbird produkt kan. Hvis et problem opstår, kontakt din forhandler eller se under marine, alternativt kan besøges. ADVARSEL! Dette instrument må ikke benyttes som et navigations udstyr for at undgå kollision, grundstødning, skade på båd eller personskade. Når båden er i fart kan dybden ændre sig meget hurtig uden mulighed for at reagere. Sejl altid langsomt hvis du har mistanke om lavt vand eller andre objekter som kan ligge i vandet. ADVARSEL! Afmontering og reparation af instrumentet skal foretages af et autoriseret servicepersonel. Ethvert forsøg på at reparerer instrumentet eller ændre serienummeret af uautoriseret servicepersonel, vil medføre at garantien bortfalder. Note: Nogle af ekkoloddets features som er vist i denne manual kræver separate indstalleringer, mens andre features kun er mulige på internationale modeller. Vi har gjort vores bedste for at forklare hvilke features det drejer sig om. Venligst læs denne manual nøje igennem, så det er muligt at forstå, hvad netop dette ekkolod har af muligheder! MILJØ ERKLÆRING: Det er vores intention, at Humminbird er en ansvarsfuld, miljørigtig virksomhed, som overholder både nationale og internationale miljøbestemmelser, og er en ansvars bevidst nabo, der hvor vi producerer og sælger vores produkter. WEEE DIREKTIV: EU Direktiv 2002/96/EC Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyrs Direktiv (WEEE) berører de fleste distributører, forhandlere og producenter af forbrugs elektronik i EU. WEEE Direktivet påbyder producenter af forbrugs elektronik, at deres produkter bliver behandlet forsvarligt ved bortskaffelse efter endt brug. 2

3 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (Gælder i EU samt andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer). Dette udstyr indeholder elektrisk og/eller elektroniske dele og må derfor ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på genbrugsstationen eller i de kommunale indsamlingsordninger for miljøaffald. Dette er gratis. Hvis udstyret indeholder udskiftelige (genopladelige) batterier, skal disse fjernes før bortskaffelse, og hvis nødvendigt bortskaffes i henhold til de gældende regler (se også de respektive kommentarer i enhedens anvisninger). Yderligere informationer om dette emne kan fås ved henvendelse til din kommune, ved den lokale genbrugsstation eller i den forretning, hvor du købte din enhed. BEMÆRK, TIL INTERNATIONALE FORBRUGERE: Produkter solgt i USA er ikke til brug på det internationale marked. Humminbird s internationale enheder er udstyret med internationale features og er designet til at overholde regulationer og love, (WEEE Direktivet) i de forskellige lande og regioner der importerer dem. Sprog, kort, tidszoner, måleenheder og garantibestemmelser er eksempler på features, som er specielt indbygget i Humminbird s internationale enheder, som forhandles af vores internationale forhandlere. En international forhandlerliste findes på vores hjemmeside: eller kontakt service center på (334) (USA). Dansk importør: Normark Denmark A/S, Endelavevej 1, 8940 Randers SV, Tlf: , Fax: , Hjemmeside: 500 Series, DualBeam PLUS, Fish ID+, Humminbird, RTS, RTS Window, Structure ID, SwitchFire, WhiteLine og X-Press Menu er varemærker af, eller registreret varemærker af Humminbird Humminbird, Eufaula AL, USA. All Rights Reserved. 3

4 Indholdsfortegnelse Tænd for ekkoloddet 7 Hvordan virker ekkoloddet 8 Enkeltstrålet ekkolod (550, 560)..10 Dobbeltstrålet ekkolod (561, 570)...10 Skærm information 11 Forklaring af Ekkolodsbillede Real Time Sonar (RTS TM ) billede 14 Bund Præsentation 15 SwitchFire...17 Frys skærmbilledet og aktiv markør..17 Øjeblikkelig Skærm Opdatering.17 Skærmbilleder Opsæt din egen menu indstilling Forklaring af Ekkolodsbilledet.20 Ekkolods zoom billede..21 Delt Sonar billede.22 Skærmbillede med stor Skrift/Tal..23 Betjeningstaster/Front 24 POWER/LIGHT tast..25 VIEW (skærmbillede) tast..26 MENU tast.26 4 vejs cursor kontrol tast 26 EXIT (afslut) tast 27 Menusystem 27 Opstart af ekkolod 28 Valgmulighed ved opstart 28 Normal brug..28 Simulator..29 Systemstatus.30 Tilbehørs liste...31 X-Press TM menu 32 Hovedmenu...33 Hurtig tips til hovedmenuen.34 Brugerindstillinger (Normal ell. Avanceret).35 4

5 Indholdsfortegnelse Sonar X-Press TM menu 36 Sensitivitet..37 Øvre Dybde (Avanceret: Kun visning af Sonar og store tal).38 Nedre Dybde Skærmhastighed. 39 Bundvisning 39 Zoom niveau (kun Sonar zoom visning).39 Alarm menu 40 Dybde alarm..40 Fish ID+ alarm 40 Batteri alarm (Lav) 41 Temperatur alarm...41 Alarmtone.41 Sonar menu indstilling 42 Sonar frekvensvalg 43 Overflade støj 44 SwitchFire...44 Fish ID+ 45 Fish ID følsomhed.46 Real Time Sonar (RTS TM vindue) (Kun Sonarvisning). 46 Zoom bredde khz følsomhed (Avanceret)..47 Dybdelinjer (Avanceret)..47 Støjfilter (Avanceret).48 Maks. Dybde (Avanceret)..48 Vandtype (Avanceret)..48 Indstillinger i Hovedmenu (Setup) 49 Måleenhed Dybde.50 Måleenhed Temperatur (Kun international) 50 Måleenhed Distance (Kun med Temp./Fart sensor).50 Måleenhed Fart (Kun med Temp./Fart sensor) 50 Brugerfunktion.50 Sprog (Kun international)..51 Triplog nulstilling (Kun med Temp./Fartsensor).51 Gendan fabriksindstillinger 51 Vælge skærmbillede (Avanceret).51 Dybde kompensation (Avanceret) 53 Temperatur kompensation (Avanceret)..53 Fart kalibrering (Avanceret, kun med Temp./Fart sensor). 53 Tal format (Avanceret)..54 5

6 Indholdsfortegnelse Indstillinger i Hovedmenu (Setup) Forsat 54 Demonstration.54 Lyd kontrol..54 Fejl finding 55 Ekkoloddet vil ikke tænde..55 Ekkoloddet starter i simulator med transducer tilsluttet 55 Skærm problemer.56 Ekkoloddet mister strøm v/høj fart.56 Båd v/høj fart, intet signal på skærmen.56 Ingen fisk på ekkolodet.56 Find grunden til støj. 57 Tilbehør til Humminbird ekkolod 58 Specifikationer model Specifikationer model Specifikationer model 561 & Ordliste 62 Noter.66 Bemærk: Punkter i denne indholdsfortegnelse som er markeret (kun international) gælder kun for internationale modeller som er solgt udenfor USA og Canada. Bemærk: Punkter i denne indholdsfortegnelse som er markeret (kun med Temp./Fart sensor). Kræver at denne enhed er købt og installeret. Kontakt for information eller nærmeste forhandler. 6

7 Tænd for enheden. Følge instruktionerne nedenfor, for at tænde dit Humminbird ekkolod. 570 Opstarts skærm 1. Tryk på POWER/LIGHT knappen. 2. Når opstarts billedet ovenfor vises, tryk på MENU knappen for at komme til opstartsmenuen. 3. Brug 4-Vejstasten til at vælge Normal (bruges hvis der er en transducer tilsluttet), eller Simulator (hvis der ikke er tilsluttet en transducer). NOTE: Se Start-Up Menu for yderligere information. Hvis en funktionsdygtig transducer er tilsluttet til ekkoloddet, vil ekkoloddet automatisk starte op i Normal, og er klar til brug på vandet. Hvis en transducer ikke er tilsluttet og man venter for længe med at vælge i opstarts menuen, vil ekkoloddet starte op i den indstilling, som er fremhævet i menuen. I simulator tilstand kan man lære hvordan ekkoloddet fungerer og gemme indstillinger i avanceret tilstand til senere brug! 7

8 Sådan virker Sonar Sonar teknologi er baseret på udsendelse og modtagelse af lydbølger som reflekteres fra bunden, fisk og andre objekter i vandet. 500 Series benytter sonar til at lokalisere og definere strukturer, bundforhold og bundens beskaffenhed, samt til at vise dybden til bunden direkte under transduceren. 500 Series sender lydbølger ud og beregner distancen ved at måle tids differencen fra signalet udsendes til det reflekterede signal modtages igen fra bunden eller andre objekter. Ekkoloddet bruger så det reflekterede signal til at beregne position, størrelse og bundforhold til objektet. Ekkoloddet er meget hurtigt. Lydsignalet som udsendes, bevæger sig fra transduceren til 70 meters dybde og tilbage igen på mindre end et ¼ sekund. Det er derfor meget usandsynligt, at man kan sejle fra signalet. Ekkoloddet benytter enten enkeltstrålet eller dobbeltstrålet sonar. Find den rigtige sonar beskrivelse som passer til dit apparat. Bemærk: Alle ekkolod vil normalt have større rækkevidde i ferskvand frem for i saltvand. SONAR er forkortelse af SOund NAvigation og Ranging. Sonar bruger præcise lyd pulser eller pings som udsendes i vandet i en dråbeformet stråle. Lyd pulsen sender ekkoer retur fra de objekter der er under vandet, så som fisk, bundforhold og andre nedsunkne objekter. Retur ekkoerne bliver vist på ekkoloddets skærm. Hver gang et nyt ekko modtages, bliver det gamle ekko flyttet hen over ekkolods skærmen og danner herved skærmbilledet. Så det man ser, er noget man er sejlet hen over. 8

9 Lydbølgerne som udsendes fra transduceren kan indstilles til forskellige frekvenser alt afhængig af, hvor man bruger ekkoloddet. Meget høje frekvenser (455 khz) bruges når der er en begrænset dybde, men man godt vil have et detaljeret billede. Høje frekvenser (200 khz) er det mest brugte på alle ekkolod, da dette giver en god balance imellem dybde angivelsen og detaljerne som bliver vist på skærmen. Lav frekvens (83 khz) bruges typisk, hvis der er meget dybt. Udgangseffektens styrke er den mængde af energi som genereres af ekkoloddets transducer. Den måles som regel på to måder: Root Mean Square (RMS) Måler udgangseffekten i hele sende perioden. Peak to Peak, Måler udgangseffekten ved det højeste punkt. Fordelen ved stigende udgangseffekt er, at det er nemmere at spotte små objekter på stor distance, reducere støj, bedre ydeevne ved høj fart og forbedret dybde måling. 9

10 Enkelt Strålet Sonar Din Humminbird Fishfinder 550 og 560 benytter et 200 khz enkeltstrålet sonarsystem, som giver et dæknings område på ca. 20 Grader. Registrering af maks. dybden vil afhænge af faktorer som bådens fart, bølge-forhold, bundens hårdhed, fersk eller saltvand, samt installation af transducer. Dobbelt Strålet Sonar (DualBeam PLUS TM ) Din Humminbird Fishfinder 561 og 570, benytter et 200 /83 khz dobbeltstrålet sonarsystem, som giver et dæknings område på ca. 60 Grader. Dobbeltstrålet sonar er optimeret til at vise de bedste bund strukturer med en 20 graders stråle i center, men kan stadigvæk indikere en fisk fundet i 60 graders strålen, når Fish ID+ er tændt. Dobbeltstrålet sonar er velegnet til mange forhold, fra lavt til meget dybt vand i både fersk og saltvand. Registrering af maks. dybden vil afhænge af faktorer som bådens fart, bølgeforhold, bundens hårdhed, fersk eller saltvand, samt installation af transducer. 10

11 Information vist på skærmen Humminbird Fishfinder kan vise en masse nyttige information om Dybde. Vanddybde; alarm kan sættes på en vilkårlig dybde. Temperatur. Temperatur i overfladen. Timer. Gået tid med Temp/Fart sensor (ekstra udstyr) Distance. Distance sejlet med Temp/Fart sensor (ekstra udstyr) Hastighed. Gennemsnits hastighed, med Temp./Fart sensor.(ekstra Småfiskestime udstyr) Hård bund Dobbelt ekko. Opstår når ekkosignalet reflekteres mellem bunden og overfladen og tilbage igen. Hård bund giver kraftig dobbelt ekko, mens blød bund giver meget ringe dobbelt ekko eller slet ingen ting. Hastighed. Hvis en Temp./Fart sensor (ekstra udstyr) er tilsluttet, kan FishFinderen vise bådens hastighed sammen med Triplog over sejlede nautiske eller engelske mil. 11

12 området under båden. Denne information er følgende: Overfladestøj. Fish ID+. Fishfinder viser fiskeekko som buer og/eller fiskesymboler. En alarm kan aktiveres, når fisk af en vis størrelse bliver spottet giver Fish ID+ besked herom og i hvilken dybde fisken befinder sig. Størrelsen på symbolet indikerer, hvor kraftig et ekko der bliver registreret. Ekkoloddet vil tydeligt vise stimer af småfisk i forskellige størrelser og former alt afhængig af bådens hastighed og mængden af fisk. Structure ID. Hvor fisk kan gemme sig. Springlag. Vandlag med forskellige temperaturer som opstår på forskellige dybder og tider på året. Et springlag bliver som regel vist som et kontinuerligt bånd af gråtoner på skærmen i samme dybde. Blød bund Batteri spænding. Viser spændingen på bådbatteriet. Der kan sættes en spændingsgrænse så en alarm udløses, hvis der sker spændingsfald. RTS (Real Time Sonar) vindue 12

13 Forklaring af det viste Ekkolodsbillede Det er vigtigt at forstå informationen, som bliver vist på Humminbird ekkoloddet. Skærmen viser ikke et 3-dimensionelt billede af det, der registreres nede i vandet. Hvert vertikalt databånd som modtages af ekkoloddet bliver vist på skærmen og repræsenterer det, som bliver registreret af ekkoloddet på et bestemt tidspunkt. Da både båden og fisken kan bevæge sig, vil registreringen kun vise et specifikt segment af tid, når objektet bliver opdaget, ikke nøjagtig hvor objektet befinder sig i relation til andre objekter, som er tegnet på skærmen. 13

14 Real Time Sonar (RTS ) vindue Et Real Time Sonar (RTS ) vil blive vist i højre side på skærmen, når ekkoloddet er sat i sonarvisning. RTS vinduet vil altid blive opdateret med højeste mulige hastighed for det valgte dybdeområde og viser kun ekko fra bund, struktur og fisk som befinder sig indenfor transducerstrålen. RTS vinduet plotter dybden og intensiteten på det modtagne ekko (se Sonar menu: RTS Window ). Det lille RTS vindue indikerer ekko intensiteten ved hjælp af en gråskala. Gråskalaen som benyttes, er sammensat af indstillingerne i bundvisningens gråtoner. Dvs. Spejlvend, StructureID, White Line, Bottom Black. Dybden for det viste ekko, indikeres af den vertikale placering af skærmens dybdeskala. Det store RTS vindue indikerer ekko intensiteten ved hjælp af en grafisk søjle. Længden på de plottede ekkoer giver en identifikation på om ekkoet er svagt eller stærkt. Dybden for de viste ekkoer indikeres af den vertikale placering af skærmens dybdeskala. Det brede RTS vindue bruger i ikke gråskala. Se sonar menu - RTS vindue. 14

15 Bund Præsentation Når båden sejler frem ad, kortlægger ekkoloddet ændringerne i dybden, som vises på displayet og laver ud fra dette en profil af bundstrukturerne via en gråskala. Ud fra denne gråskala kan man se hvilken bundtype, som bliver vist på skærmen. En hård bund, f.eks. stenbund, bliver vist som en tynd linje på displayet. En blød bund f.eks. mudder eller sand, bliver vist som en tyk linje på displayet. Klippe bund har et tilfældigt kuperet retur signal. Skærmbillede med bundprofil og RTS vindue. Svagt retur signal (Muligvis vegeta- tion eller små fisk). Sonar Historik: Retur signal man er sejlet hen over. RTS Vindue TM. Stærk Retur signal Måske sten, sunket træ eller andre strukturer. Svagt retur signal blød bund. Intensiteten af farven på gråskalaen som bruges til at vise høj, medium og lav retur signal, bestemmes af dine indstillinger i Bundvisning. Se Sonar X-Press TM Menu for at indstille bundvisning. 15

16 Spejlvendt, Structure ID, WhiteLine eller Bottom Black. Se Sonar X-Press Menu: Bundvisning og vælge hvilken tilstand du vil se. Spejlvendt er en metode hvor et svagt retur signal vises med sorte pixels og et stærkt retur signal vises med lyse pixels. Det har den fordel, at det svage retur signal vil blive vist meget tydeligt på displayet. Structure ID viser svagt retur signal med lyse pixels og stærke retur signaler som mørke pixels. Det sikrer, at det stærke retur signal bliver vist meget tydeligt på displayet. WhiteLine fremhæver det stærkeste retur signal med hvidt, hvilket giver en distinktiv kontur. Det har den fordel, at bund konturerne bliver defineret meget tydeligt på skærmen. Sort (Bottom Black) viser alle pixels under bund konturen i sort, uafhængig af signalstyrken. Det har den fordel, at man opnår en højere kontrast mellem bunden og andre ekkoer. 16

17 SwitchFire SwitchFire kontrollerer hvordan retur ekkoet bliver vist på ekkolodsbilledet. SwitchFire indstillingerne findes under sonar menuen. For at se maksimum af retur ekkoet, som er muligt i transducerstrålen, så flere fiske bananer og bedre jig tracking bliver vist, vælges Max indstilling. For at se mindre overfladestøj og flere nøjagtige fiske ikoner, som bliver fortolket af transducerstrålen, vælges Sletteindstilling. Se Sonar menu: SwitchFire for mere information. Frys skærmbilledet og Aktiv Markør Frys skærmbilledet og aktiv markør Tryk på en vilkårlig pil på 4-vejs tasten, så fryser skærmbilledet og en markør bliver vist midt på skærmen. Brug 4-vejs tasten til at flytte markøren rundt på ekkolodsbilledet på skærmen. Dybden vil blive vist i boksen nederst i venstre hjørne. RTS vinduet fortsætter med at opdatere under fastfrysningen af skærmbilledet. For at deaktiver denne funktion trykkes på Exitknappen. Frys skærmbilledet kan bruges i disse skærmbilleder: Sonar, Delt sonar billede og Sonar zoom billede. Øjeblikkelig Skærm Opdatering Øjeblikkelig Skærm Opdatering Du har et stort udvalg i sonar menuen, som kan ændres (så som sensitivitet, farver og øvre grænse). Justeringer som laves, vil øjeblikkeligt blive vist på skærmbilledet. 17

18 Views/Skærmbilleder Sonar informationen fra din Fishfinder bliver vist som et nemt læseligt billede på skærmen. Der er mange forskellige skærmbilleder på din Fishfinder. Når du trykker på VIEW knappen, vil du bladre igennem de mange forskellige skærmbilleder. Hvis du trykker på EXIT knappen, så er det de samme skærmbilleder som bliver vist, men i omvendt rækkefølge! Når du tænder din Humminbird enhed, vil Sonar View være det første du ser. Du kan selv redigere hvilke skærmbilleder, som du vil have vist, så de passer lige netop til dit fiskeri. NOTE: Når du ændre noget I menu indstillingerne som påvirker enheden, kan du se ændringerne øjeblikkeligt på skærmen. Du behøver ikke at forlade menuen for at gemme de nye indstillinger. Detaljerne på de forskellige skærmbilleder følger på de næste sider. 18

19 Opsæt din egen MENU indstilling: Du kan vælge hvilke Views /skærmbilleder som skal være synlige eller gemte, når du trykker på view tasten. 1. Tryk på MENU tasten 2 gange for at nå Hoved Menuen, tryk på højre side af markør tasten indtil indstillingsmenuen kommer frem. 2. Tryk markør tasten ned og stop ved Vælge Skærmvisning, tryk her markør tasten til højre for at nå Skærmvisningens undermenu. 3. Tryk markør tasten op og ned for at vælge skærmbilleder (Views). 4. Tryk markør tasten til højre eller venstre for at lave ændringer i skærmbilleder (Views), fra skjult til synlig og vice versa. NOTE: Hvis ikke du kan se Vælge Skærmvisning i indstillingsmenuen, skal du ændre brugerfunktion fra Normal til Avanceret. Ændring af Digital skærm data. Hvert skærm billede viser en masse digital information, så som hastighed, temperatur, spænding osv. Disse digitale informationer varierer alt afhængig af hvor meget ekstra udstyr som er tilkoblet. De kan tilpasses, så de passer til enhver fiske situation. Se Indstillingsmenuen: Vælge skærmdata for mere info. 1. Tryk på MENU tasten 2 gange for at nå Hoved Menuen, tryk på højre side af markør tasten indtil indstillingsmenuen kommer frem. 2. Tryk markør tasten ned og stop ved Vælge Skærmdata, tryk her markør tasten til højre for at nå Skærmdatas undermenu. NOTE: Hvis ikke du kan se Vælge Skærmdata indstillingsmenuen, skal du ændre brugerfunktion fra Normal til Avanceret. 3. Tryk markør tasten op og ned for at vælge skærmdata, tryk herefter markør tasten til højre eller venstre side, for at vælge hvilke digitale data informationer som skal vises her. For at skjule Skærm dataer, vælges Nej i de forskellige indstillinger. 19

20 Sonar Billede Sonar billede viser en historisk log over de indkomne dataer. Data med temperatur og hastighed bliver automatisk vist, hvis der er tilsluttet en temp./fart sensor (ekstra udstyr). Den sidste indkomne information bliver vist i højre side af skærmen (RTS TM vinduet), når ny information bliver registreret, bliver den gamle info flyttet mod venstre på skærmen. En skala med øvre og nedre dybdeområder bliver vist i højre side af skærmen i RTS TM vinduet. Skalaen angiver dybden fra vandoverfladen til en dybde, som giver tilstrækkelig bund-konturer til at blive vist på skærmen. Dybdeskalaen bliver automatisk valgt så man altid kan se dybden på skærmen, selv om dybde området også kan vælges manuelt (se Sonar X- Press menu). Op til 5 eller 6 datavinduer (afhængig af model) kan vise information fra tillægs udstyr som er monteret. Disse datafelter kan tilpasses individuelt, så man kan se de informationer man ønsker (se Setup / indstillings menu fanen, vælge skærmdata). Dybde Overflade Temperatur Triplog RTS TM Vindue. Strøm Indikator Fart Nedre Dybde område. Note: Hvis dybde aflæsningen blinker, betyder det at, ekkoloddet har problemer med at lokaliserer bunden. Dette sker normalt, når dybden er for stor, transduceren er ude af vandet, båden har for høj fart eller pga., at ekkoloddet ikke kan modtage data korrekt. 20

21 Sonar Zoom Billede Sonar Zoom Billede giver et fremragende billede af bunden og strukturerne. Sonar Zoom Billedet gør det nemmere at skelne retur ekkoerne fra hinanden, specielt hvis fisk står tæt på bunden eller ved en sunken båd, bliver det tydeligere, hvad der er hvad. Zoom forstørrelse er vist nederst i venstre hjørne af skærmen. Tryk på Menu tasten 1 gang for at komme ind i Sonar X-Press Menu. Her kan man justere Zoom indstillingerne via zoom tasterne. Det billede der er zoomet ind på, bliver vist på venstre side af skærmen. Når dybden ændrer sig opdateres skærmen automatisk. Billedet der vises til højre på skærmen, er alt det som er i transducer strålen og som giver et retur ekko/signal. Her er vist et preview billede af det ind-zoomede område og hvor det er i forhold til overfladen/bunden. Øvre og nedre dybde angivelse indikerer hvilket område, der bliver vist på skærmen. Disse tal står til venstre for RTS TM vinduet. Sonar Zoom Billede Dybden er vist digitalt i øverste venstre hjørne, og kan ikke ændres. Informationer som vandtemperatur og spænding kan ikke vises i denne funktion. 21

22 Delt Sonar billede (DUALBEAM PLUS, Kun 561 og 570) Delt Sonar Billede viser sonarbilledet for hver frekvens transduceren udsender på et delt skærmbillede. Man kan bruge delt sonar billede til at sammenligne de 2 frekvenser og se hvilken stråle fisk evt. befinder sig i. DUALBEAM PLUS modeller(561 og 570) viser transducer retur signalet på 83 khz (bred stråle) på venstre side af displayet. På højre side vises 200 khz (smal stråle). DYBDE bliver vist øverst i venstre hjørne. Informationer som vandtemperatur og spænding kan ikke vises i denne funktion. Delt Sonar Billed Dybde Øvre dybde 200 khz sonar historik 455 khz sonar Historik Nedre dybde 22

23 Skærmbillede Med Store Tal Skærmbillede Med Store Tal viser tallene digitalt, i et nemt overskueligt format. Digital visning: Dybden bliver altid vist. Temperatur, hastighed og triplog information bliver automatisk vist, hvis det rigtige udstyr er tilsluttet til ekkoloddet. NOTE: Den digitale visning i Skærmbillede med store tal, kan ikke ændres. Triploggen viser afstanden som er sejlet, gennemsnitsfarten, tiden som er gået siden Triploggen sidst har været nul-stillet. Skærmbillede Med Store Tal Dybden Temperatur Hastighed Timer: Viser tiden som er gået siden sidste nul-stilling. Distance: Viser afstanden som er tilbagelagt siden sidste nul-stilling. Spænding: Viser batterispændingen. AVG. Speed: Viser gennemsnits hastigheden, siden sidste nul-stilling. 23

24 Fronten af 500 Series Ekkoloddene i 500 Series har en nem og overskuelig front. Kombinationen af taster og speciel features tillader dig at indstille det du gerne vil se på skærmen. Tag et kig på den følgende illustration og kig på Taste funktionerne for at se, hvad der er hvad. 1) Skærm 2) VIEW Tasten 3) 4-Vejs markør tast (Venstre, Højre, Op og Ned) 4) MENU tasten 5) EXIT tasten 6) POWER/LIGHT Tænd /Sluk & Lys i Displayet. 24

25 Taste Funktioner Betjeningen af Humminbird ekkoloddet fortages via et sæt betjeningsknapper, som er enkle at betjene. I samarbejde med skærmbillederne og menuen giver det en stor fleksibilitet over ekkoloddets funktioner. TÆND/LYS KNAPPEN TÆND/LYS knappen bliver brugt til at tænde og slukke for ekkoloddet. Du kan også bruge TÆND/LYS knappen til at justere baggrundslyset og kontrasten på displayet. Tænd for ekkoloddet: Tryk på TÆND/LYS knappen for at tænde enheden. Når opstarts billedet vises, tryk på MENU knappen for at komme til opstartsmenuen. Sluk for ekkoloddet: Tryk og hold TÆND/LYS knappen inde i 3 sekunder. På displayet bliver vist en besked om, hvor lang tid der går inden at ekkoloddet slukker. Det er vigtigt at slukke på TÆND/LYS knappen, da de indstillinger man har lavet i menuen ellers kan gå tabt. Justering af Lys og kontrast: Tryk på TÆND/LYS knappen for at få adgang til denne undermenu. Brug 4-Vejs markør tasten til at vælge LYS eller KONTRAST. Tryk derefter til højre eller venstre på tasten for at justere indstillingerne. Tryk på EXIT knappen for at forlade denne undermenu. NOTE: Humminbird s 500-serie starter op med baggrundslyset tændt, men slukker det automatisk efter kort tid for at spare strøm. 25

26 VIEW TASTEN VIEW tasten bruges til at bladre igennem alle skærmbilleder som er tilgængelig på enheden. Tryk på VIEW tasten for at gå til næste skærmbillede. De forskellige skærmbilleder kan skjules for at optimere dit fiskeri (se View eller Setup menuen: Vælge Views). NOTE: Tryk på EXIT knappen for at se skærmbillederne i modsat rækkefølge. MENU TASTEN MENU tasten bruges for at få adgang til menu systemet. Se menu system for yderlig information. Opstarts Menu: Tryk på Menu tasten når enheden starter op for at se opstartsmenuen. X-Press Menu: Tryk på Menu tasten 1. gang for at se X-Press Menu i det valgte skærmbillede. Hoved Menu: Tryk på Menu tasten 2. gange for at komme ind til hoved menuen. Hoved menuen er opdelt i undergrupper, så det er let overskueligt og nemt at finde det specifikke emne man skal bruge. 4-Vejs Kontrol Tasten (Venstre, Højre, Op eller Ned tasten) Brug 4-vejs kontrol tasten til at navigere i menu systemet med. Menu Valg: Tryk op eller ned på 4-vejs Kontrol tasten for at fremhæve en undermenu. Tryk derefter til højre eller venstre for at ændre indstillingerne. Ændringer i indstillingerne vil blive aktiveret og gemt med det samme. 26

27 EXIT Tasten EXIT tasten har mange funktioner, som afhænger af situationen: -Hvis der lyder en alarm, tryk på EXIT tasten for at slå den fra. -Hvis en menu er valgt, tryk på EXIT tasten for at forlade den valgte menu og returner til det valgte skærmbillede. -Hvis en menu er aktiv, tryk på EXIT tasten for at gå til den før valgte undermenu. -For skærm billeder, tryk på EXIT tasten for at se alle skærmbilleder i omvendt rækkefølge / baglæns. Menu System Menu Systemet er inddelt i et nemt at bruge system. Inddelt således: Start-Op Valg Menu: Tryk på menu tasten når enheden beder om det under opstart for at se opstartsmenuen. Fra denne menu kan du vælge følgende Fishfinder indstillinger: Normal, Simulator eller System status. X-Press Menu: X-Press Menu er en hurtig genvej til de mest brugte indstillinger i det valgte skærmbillede (1 tryk på menu tasten). Hoved Menu (indstillinger): Hovedmenuen er en standard og inddelt i disse under menuer: Alarmer, Sonar og Setup/indstillinger (2 tryk på menu tasten). NOTE: I X-Press Menu(s) og Hoved Menu kan man selv vælge hvilke indstillinger der skal vises. Gå ind i brugerindstillinger i indstillingsmenuen, her kan der skiftes mellem avanceret eller normal (se hoved menu: Bruger indstillinger). 27

28 Start-Op Valg Menu Tryk på MENU-tasten under opstart af enheden for at se valg mulighederne i opstarts menuen. Vælg en af mulighederne og se på de følgende sider en beskrivelse af det valgte. Se også: Tænd enheden, for yderlig information. Normal Brug Normal når du er på vandet og der er en transducer forbundet. Hvis en funktions dygtig transducer er forbundet, vil Normal automatisk blive valgt af enheden, og du er nu klar til at bruge enheden. For at forlade denne indstilling, skal enheden slukkes. 28

29 Simulator Brug Simulator indstillingen til se hvordan din Fishfinder virker, før du sejler ud på vandet i din båd. Simulator programmet er et rigtigt godt stykke værktøj, som viser et opdateret billede af virkelige fiskesituationer på vandet. Vi anbefaler, at du gennemgår denne manual med Fishfinderen i simulator programmet, da alle funktioner og effekter er magen til dem, som man bruger i Normal indstillingen. De menu ændringer, som bliver lavet, vil blive gemt til senere brug. NOTE: Det er vigtigt, at du selv vælger simulator programmet under opstart, da Fishfinderen ellers starter i Normal. Hvis transduceren ikke er tilsluttet, starter FishFinderen op i simulatorprogrammet. Der bliver vist en tekstbesked med Simulator på displayet, for at indikere, at man er i simulator programmet. For at forlade simulator programmet slukkes FishFinderen. 29

30 System Status/Apparatstatus Brug Apparatstatus til et overblik over hvilket tilbehør som er tilsluttet FishFinderen (transducer, fart, GPS osv.). Der er også mulighed for at køre en selvafprøvning af FishFinderen for at tjekke, hvilken software version som er på enheden og om den skal opdateres. Når man har valgt Apparatstatus fra opstarts menuen, skal man trykke på View tasten for at se et af følgende skærmbilleder: Selv-afprøvning Tilbehør-afprøvning For at forlade apparatstatus slukkes for FishFinderen. Selv-afprøvning viser et resultat af en intern diagnostisk selv afprøvning som viser: Navn på enheden, serie nummer på printpladen (PCB), software version, time i brug og spænding i volt. Skærmbilled Selv-af-prøvning 30

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Humanware Technical Writing www.humanware.ca Kom i gang session med Victor Reader Classic Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere