institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS"

Transkript

1 institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

2 Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, som vi til daglig kalder ToRS! Vi håber at I vil få en dejlig, spændende, udfordrende, provokerende og udbytterig studietid. ToRS er et institut med mange forskellige fag. Undervisningen styres af et enkelt studienævn der er sammensat af fem undervisere og fem studerende og har Ulla Prien som formand. Vi skriver som studieledere med ansvaret for undervisningen det gælder både udbud, indhold og planlægning. I skal nu begynde jeres studier og vi kan love jer at der bliver nok at se til. Vi kan også love jer at I vil få undervisning af høj kvalitet. Vores undervisere er meget forskellige og dette afspejles naturligvis også i deres valg af undervisning, men de har en ting til fælles: De er højt fagligt kvalificerede og de er internationale specialister på deres felt. Det forventes så til gengæld af jer at I møder forberedt op til undervisningen, og at I deltager aktivt både i undervisningen og i de aktiviteter, som foregår på campus uden for undervisningen, som også er en del af det at studere. Mange af disse aktiviteter kommer ikke af sig selv, men skal udvikles og holdes i gang af jer! Vi glæder os meget til det nye semester, til at se jer på gangene og i undervisningslokalerne. Rigtig god fornøjelse! Studieleder Annika Hvithamar og Vicestudieleder Tine Roesen

3 Velkommen til ToRS fra din AC-vejleder Vi har glædet os til at tage imod jer og håber I får en supergod studiestart! Jeg er ansat som AC-vejleder og det vil være denne underlige titel, I kommer til at se mest. Den er så bred, at den kan dække hvad som helst. I virkeligheden skulle jeg bare være karrierevejleder, men mit arbejdsområde må siges, at dække hele det område der ligger mellem studievejledning, administration og undervisning. Jeg ser mig selv som en af de medarbejdere, der sørger for at lime det hele sammen for jer så I får mest mulig hjælp til jeres studietrivsel og gennemførsel af studiet! Skriv altid gerne en mail til mig og så kan jeg i det mindste altid henvise jer til de rette personer eller instanser, der kan hjælpe jer. I står ikke alene! Jeg kommer ud og hilser på jer alle i studiestarten. Mange hilsner, Dorthe Rozalia Horvath Horup (cand.mag. ungarsk og østeuropastudier) Mail: Kontor: Lokale Portræt i Universitetsavisen: ToRS fælles ruspjece

4 Undervisning og eksamen på ToRS HUSK: Al information angående undervisnings- og eksamenstilmelding og lignende frister sendes ud via din alumnimail. Det er dit eget ansvar, at du er korrekt tilmeldt undervisning samt eksamen! Det er også dit ansvar at gå ind jævnligt og tjekke informationer på din uddannelsesside i KUnet. Helst 2-3 gange om ugen. Alle informationer ligger der. Af eksamenskoordinator Anne Korsholm Bergenholtz Københavns Universitets intranet, KUnet Al information om dit studie er samlet på din uddannelsesside på Københavns Universitets intranet, KUnet. Fra forsiden af KUnet findes et link til uddannelsessiden i boksen Mine enheder. På din uddannelsesside kan du finde frister for eksamen, eksamensplaner med tid og sted for de enkelte eksaminationer, information om e-aflevering og meget mere. Du skal holde øje med studiebeskeder på forsiden af KUnet samt jævnligt læse din studentermail, som du ligeledes åbner via KUnet. Din adresse består af dit KU-brugernavn (abc123) efterfulgt ku.dk. Via Selvbetjeningen på KUnet kan du se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger, finde dine eksamensresultater og lave udskrifter. Undervisningstilmelding Som 1. årsstuderende på Humaniora bliver du automatisk tilmeldt undervisning og eksamen. Undervisningstilmeldingen ligger to gange årligt forud for det semester, hvor undervisningen vil foregå. Du kan læse mere om undervisningstilmelding og frister på din uddannelsesside på KUnet under punktet Undervisning. Eksamen Eksaminer afholdes to gange årligt ved slutningen af et semester, hhv. december/januar og maj/juni. Frister for aflevering af petitum og hjemmeopgaver bliver offentliggjort på KUnet på din uddannelsesside i begyndelsen af hvert semester. For at gå til eksamen forudsættes det, at du er korrekt tilmeldt eksamen. Redigering af eksamenstilmeldinger er åben i begyndelsen af hvert semester via selvbetjeningen på KUnet. De fleste undervisningstilmeldinger medfører automatisk eksamenstilmelding, men det er vigtigt, at du selv følger op på, om din eksamenstilmelding er korrekt også selvom den er genereret automatisk. Senere i din studietid vil du kunne komme ud for, at du selv skal tilmelde dig undervisning og/eller eksamen. Studieordninger Sæt dig nøje ind i din studieordning. I studieordningen kan du læse om, hvad der forventes af dig til eksamen, og om du skal aflevere petitum til den enkelte eksamen. Alle studieordninger ligger på Humanioras hjemmeside her: Afmelding af eksamen Det er ikke muligt at afmelde sig sine eksaminer. På din uddannelsesside kan du læse mere om Folketingets aftale om en reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel (Studiefremdriftsreformen), som fastsætter strammere krav til studerende og universiteterne om hurtigere studiegennemførelse. Syge- og reeksamen Hvis du ikke består din eksamen eller bliver syg, vil du automatisk blive tilmeldt en syge-/reeksamen i forlængelse af den ordinære eksamenstermin i hhv. februar og august måned. Sygdom skal kunne dokumenteres og meldes til administrationen senest på eksamensdagen. Flere spørgsmål Har du flere spørgsmål til eksamen, selvbetjeningen og andet du ikke finder svar på i KUnet, så er du altid velkommen at kontakte din studievejleder på ToRS. Se åbningstiderne på din uddannelsesside i KUnet. ToRS fælles ruspjece

5 Hjemmesiden er en oversigt over al undervisning, der udbydes på KU. Her kan du søge dine fag frem og se både kursusbeskrivelser og skema, når dette er fastlagt. ToRS Studnyt er ToRS nyhedsbrev til de studerende. Det udgives ca. 3 gange pr. semester og kommer via KUnet direkte i din alumnimail. Her kan du finde vigtige meddelelser, reklamer for arrangementer og meget mere. IT-platforme ToRS har også en side på Facebook, der hedder ToRS Studnyt. Her kommer løbende informationer fra vejledning og administration på instituttet. Find, del & like os! Som før beskrevet, skal du som studerende være bekendt med en række IT-platforme, som anvendes til vigtig kommunikation. Det er her at Københavns Universitet, fakultetet (Humaniora), instituttet (ToRS) og dit fag kan nå dig via mail, studiebeskeder og lignende. Det er derfor meget vigtigt, at du som studerende sørger for jævnligt at orientere dig på disse sider, da al information vil blive sendt ud herigennem. KUnet (www.kunet.dk) er intranet for alle studerende. Ved optagelse modtager du anvisninger på, hvordan du logger ind på KUnet. Denne side bliver meget central for dig i løbet af din studietid. Absalon (adgang via KUnet) er intranet for den undervisning, som du deltager i. Her finder du f.eks. materiale til din undervisning, beskeder fra undervisere osv. Vejledning til KUnet kan findes på Har du alligevel problemer, kan du henvende dig til ITservicedesk på telefon eller mail: Tlf.: , mail: Derudover kan du få hjælp til både internet, print og kopi ved at henvende dig hos den store reception i forhallen på KUA2 eller hos IT Help Desk, som bor lige ovenpå receptionen. De har åbent alle hverdage mellem kl Generelle spørgsmål eller kommentarer til KUnet kan rettes til Din uddannelsesside (adgang vi KUnet: Find Enheder i øverste højre hjørne) er en samlende side for al generel information om dit studie. Hold også øje med opslagstavlen på forsiden af din uddannelsesside. Her bliver nye opslag sendt til instituttet om praktik, studiejobs, seminarer, sommerskoler, foredrag og meget andet lagt ud ca. en gang om ugen. Ny app fra KU KU lancerer app'en 'myucph' - den skulle være til at downloade fra d. 24. august. Med app'en vil du bl.a. kunne se dit personlige skema samt få studiebeskeder og beskeder fra Absalon direkte ind på din smartphone. Som sagt er app'en helt ny, og vi ved ikke så meget om den endnu, men I vil få mere at vide, så snart vi ved mere.

6 Råd, organer og fora for studerende Pitstop 1 den første studieproces samtale i studieprogrammet på ToRS! I løbet af introugen vil du møde din faglige studievejleder, som i løbet af din studietid kan hjælpe dig med alle dine spørgsmål. På dit første eller andet semester, indkaldes du til en studieprocessamtale på ToRS af vejlederen. Vi kalder vores studieproces samtaler for de 5 pitstop på ToRS, fordi de giver en lille pause, hvor du bliver tanket op og får ny viden og inspiration til dit videre studieforløb. Pitstop 1 foregår i grupper og du inviteres direkte pr. mail eller af studievejlederen i forbindelse med din undervisning. Samtalerne bliver så vidt muligt placeret i nærheden af din undervisning, så du er ude på instituttet den pågældende dag. Vel mødt! De 4 øvrige pitstop foregår dels på din BA-uddannelse og 2 senere på KA-uddannelsen. Det er meget vigtigt for dig og dit studie, at du deltager aktivt i disse samtaler. Fagråd Alle studerende er medlemmer af deres fags fagråd. Fagrådet tager sager op, som er specifikke for det enkelte fag, såsom studieordningsændringer og faglige arrangementer (f.eks. bogcafe eller studenteroplæg). Alle er velkomne til møderne, som typisk afholdes en gang om måneden med kaffe og kage til de fremmødte. Hold øje med Facebook for nærmere tid og sted og spørg dine tutorer, hvilke Facebook-grupper der er relevante på dit fag. ToRS fælles fagråd Alle studerende er ligeså medlemmer af instituttets fælles fagråd. Det fælles fagråd tager sig bl.a. af studiemiljø og andre sager, som er fælles for alle studerende på instituttet. Fælles fagrådets møder er åbne for alle interesserede. Hold øje med Facebook for nærmere tidspunkt og sted og meld dig ind i Facebook-grupperne: ToRS Fagråd og ToRS Fælles Forum FOREVER. Studienævn (SN) ToRS SN bestemmer over uddannelserne og deres indhold. Her vedtages studieordningerne, som er de enkelte fags grundlov. Det er desuden SN, der giver dispensation og meritoverførelser. SN består af 50 % studerende og 50 % undervisere, som alle vælges ved KU-valg, som finder sted hvert år i november (underviserne sidder for 3 år og studerende for 1 år). De studerende stilles typisk op af deres fagråd eller fællesfagrådet. Se mere her: ToRS fælles ruspjece

7 Institutrådet Institutrådet er et forholdsvist nyt råd, som har til opgave at rådgive institutlederen omkring instituttets strategi for ansættelse, budget osv. Rådet består af repræsentanter fra studerende og ansatte, som alle vælges ved KU-valget i november. De studerende stilles typisk op af deres fagråd eller fælles fagrådet. Se mere her: HUMrådet Alle studerende på Det Humanistiske Fakultet er medlemmer af HUMrådet. Det kan ses som en samling af alle de lokale fagråd og fællesfagråd. HUMrådet beskæftiger sig med studiemiljø på fakultetet og afholder forskellige fælles arrangementer for alle studerende på Humaniora. Se mere på Studenterrådets hjemmeside: Akademisk Råd (AR) AR er et rådgivende organ for dekanen (den øverste leder på fakultetet). AR rådgiver om fakultetets strategi, økonomi osv. Desuden tildeler AR ph.d.- og doktorgrader. AR består af en tredjedel studerende og to tredjedele undervisere. Alle medlemmer er valgt ved KU-valget i november. De studerende stilles typisk op af HUMrådet. Se mere på Humanioras hjemmeside: Studenterrådet (SR) Alle studerende på Københavns Universitet (KU) er medlemmer af SR. SR er den samlede organisation for alle fagråd, fælles fagråd og fakultetsråd. SR tager sig af studiemiljø på tværs af KU og diskuterer de overordnede uddannelsesregler med rektoratet. HUMrådet opstiller hvert år fire fakultetsrepræsentanter til SRs bestyrelse på SRs generalforsamling i oktober. Se Studenterrådets hjemmeside her: ToRS fælles ruspjece

8 Københavns Universitets Bestyrelse (bestyrelsen) Bestyrelsen er universitets øverste myndighed. Det består af seks eksterne medlemmer, to repræsentanter fra det videnskabelige personale, en repræsentant fra det teknisk-administrative personale og to studenterrepræsentanter. Bestyrelsen lægger de overordnede budgetter og strategier for universitetet og ansætter rektor, som leder den daglige drift af universitetet. SR opstiller hvert år en studerende til bestyrelsen, som vælges til valget i november, og sidder for to år (altså med et års overlap til den anden studenterrepræsentant). Se mere her: De mange råd og organer kan være svære at overskue. Heldigvis kan illustration herunder hjælpe med et hurtigt overblik, indtil du er helt inde i strukturen: Institut (ToRS) De studerendes egne råd Fagrådet (både fagenes egne og det fælles) Universitetets organer Studienævnet Institutrådet Fakultet (Humaniora) HUMrådet Akademisk Råd (AR) Universitet (KU) Studenterrådet Bestyrelsen Men hvordan kommer jeg med i alle disse spændende grupper? I de studerendes egne organisationer er du automatisk medlem du skal bare møde op! Du kan melde dig ind i rådenes Facebook-grupper eller kontakte et af medlemmerne på mail (se links ovenfor), hvis du vil høre hvornår møderne foregår og modtage indkaldelser. I de mindre fagråd, f.eks. dem der kun dækker de enkelte afdelinger (ØSØ, MØS, osv.), er det oftest sådan at du selv kan indkalde til et møde, hvis der er noget du gerne vil drøfte. Universitetets organer kan man blive valgt ind i. Du har mulighed for at stemme og stille op til univalget, der foregår hvert år i november. Hvis du er i tvivl om hvem du vil stemme på, er der udførlige beskrivelser af kandidaterne i f.eks. Uniavisen og bladet Humanist. HUSK AT STEMME! Hvis du selv vil stille op, kan du finde en vejledning på KUnet, når det nærmer sig. ToRS fælles ruspjece

9 Velkommen til religionsvidenskab Kære nye religionsstuderende Vi er dine tutorer og det er vores opgave at sørge for, at du får en rigtig god studiestart og et godt overblik over universitetet. For at gøre det hele så let som muligt, kan du finde en masse informationer om dit nye studie på samt i denne ruspjece. Det er derfor en stor fordel at læse begge dele, for at være godt orienteret om livet som religionsstuderende. Informationerne på hjemmesiden vil blive suppleret under introdagene, der starter mandag den 24. august 2015 og du kan altid spørge os, studievejlederne og underviserne, hvis du har problemer eller er i tvivl om et eller andet. Vi glæder os meget til at lære dig at kende og introducere dig til dit nye studie. Bedste hilsner, dine tutorer Sofie, Asger, Thea og Amalie P.s. Vi har oprettet en Facebookside Religionsvidenskab, KU 2015), så du kan holde dig opdateret omkring introugen og eventuelle ændringer og en Instagram-profil (Reli_2015), så du kan følge med i forberedelserne af introforløbet. 1

10 Religionsstudiet information om studiets opbygning Studiestruktur for hovedfagsstuderende Der er fra Det Humanistiske Fakultets side fastsat en overordnet studiestruktur for bacheloruddannelser, der består af en 3-årig bacheloruddannelse samt en 2-årig kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen indeholder 2 ¼ års studier på grundfaget og 3/4 års studier på tilvalg. Studieordningen for den religionsvidenskabelige bacheloruddannelse fra 2010 følger denne struktur dog med den undtagelse at bacheloruddannelsen er forlænget med et ½ år pga. propædeutik propædeutik er det sprogfag, som indgår i bacheloren i Religionsvidenskab. Studiestrukturen og fagenes placering fremgår af nedenstående skema. ECTS Et års studier er på 60 ECTS. ECTS står for European Credit Transfer System og er en standardiseret måleenhed for eksaminers vægt. Man kan omregne ECTS i årsværk, således at 1 årsværk er 60 ECTS, ½ årsværk er 30 ECTS osv. Grundfagsdelen De første 2 års studier (120 ECTS) af den religionsvidenskabelige bacheloruddannelse kaldes grundfagsdelen. Du kan se på skemaet længere fremme i denne pjece, hvilke fag du skal have her. Tilvalg Et tilvalg kan sammensættes på utallige måder. Man kan vælge at sammensætte fag fra flere forskellige institutter/fakulteter, eller man kan søge samlede studiemønstre på ét fag. Man kan også læse tilvalg i udlandet. Med religion som hovedfag har man mulighed for at vælge gymnasierettet tilvalg, der giver kompetence til at undervise i gymnasieskolerne. Hvert forår afholdes en tilvalgsdag, hvor man kan høre mere. Du kan desuden mere information om tilvalg på 2

11 Propædeutik Noget særligt for den religionsvidenskabelige bacheloruddannelse er den såkaldte propædeutik - et studieforberedende sprogfag normeret til 30 ECTS, som skal gøre den studerende i stand til at arbejde med kilder på originalsprog på kandidatuddannelsen. Som propædeutik kan man vælge mellem mange sprog f.eks. oldgræsk, latin, hebraisk eller arabisk. Det er ikke muligt at læse moderne nordiske sprog, samt engelsk, tysk eller fransk. På Det Humanistiske Fakultetet udbydes en del propædeutiske fag. Man kan også vælge at tage sprogkurser andre steder - her skal man dog være opmærksom på, hvilket niveau studienævnet kræver i det pågældende fag og om det passer ind i studiemønstret på Religionsvidenskab. Endelig kan man også få overført visse sprogfag på gymnasieniveau som gældende for studieelementet propædeutik. Kandidatuddannelse En bestået bacheloruddannelse i Religionsvidenskab giver efterfølgende adgang til en kandidatuddannelse indenfor religionsvidenskaben. Man kan vælge mellem to religionsvidenskabelige kandidatuddannelser på Københavns Universitet: Religionshistorie og Religionssociologi. Desuden er det muligt at blive optaget på andre kandidatuddannelser, både på ToRS, Humaniora og andre universiteter, hvis man opfylder adgangskravene. En bacheloruddannelse i Religionsvidenskab giver bl.a. adgang til kandidatuddannelsen Tværkulturelle Studier. 3

12 Skema Det anbefalede studieforløb for Religionsvidenskab, 2015-ordningen: 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester Religionshistorie Kristendomshistorie Religionsvidenskabelige emnekredse Valgfrit område Idéhistorie Bachelorprojekt Tilvalg Religionssociologi Videnskabsteori Propædeutik 1 Propædeutik 2 Valgfrit område med sprogudprøvning Tilvalg Tilvalg 4

13 Studieordning En studieordning er et juridisk dokument, hvori ens forpligtigelser og rettigheder som studerende er fastsat. Studieordningen er jeres grundlov som studerende på universitetet. Studieordningerne er udformet og vedtaget af studienævnet og endeligt godkendt af Det Humanistiske Fakultet. Det forventes, at alle studerende er fortrolige med indholdet af den studieordning, de læser på. Derfor er det meget vigtigt at kende den. Jeres studieordning kan findes på studieordninger/grundfag Læsegrupper På studiet vil I opleve, at der kan forekomme hjemmearbejde, som skal udføres og præsenteres i grupper. Læsegrupper kan ligeledes være brugbare når man skal læse op til eksamen, eller bare gerne vil vende de ting man har lært i undervisningen med andre. Forskellige mennesker fungerer forskelligt i grupper og det faglige og sociale udbytte af gruppearbejde prioriteres forskelligt. Når I danner jeres grupper, er det en god ide som det første at afklare med hinanden, hvordan I bedst arbejder i grupper, og hvor stor jeres arbejdsindsats vil være. Derfor: Læs din studieordning! Sæt dig nøje ind i din studieordning. I studieordninger står der bl.a. beskrevet, hvilke kompetencer, de enkelte fag skal give dig. Derudover fortæller den, hvad du skal kunne til eksamen, og hvilken prøveform eksamen foregår under. Tutorerne vil i løbet af introugen forklare yderligere om brugen af læsegrupper og danne disse. Det er derfor en god idé hjemmefra at gøre sig nogle tanker om hvordan man har lyst til at læse, hvornår og hvor meget. 5

14 ABC-guide Absalon Absalon er KU s intranet og fungerer som kommunikationsleddet mellem undervisere og studerende til understøttelse af den daglige undervisning. Her uploades fx tekster og arbejdsspørgsmål, evt. læseplaner og andre beskeder mellem den enkelte underviser og det enkelte hold. Find en introduktion til Absalon her: Du logger på Absalon ved at klikke ind på www. kunet.dk med KU-brugernavn og password. til job & karriere. På ToRS er AC-vejlederen Dorthe Horvath Horup, som du også kommer til at møde i løbet af introuge. Academic Books Her kan du købe de fleste af de bøger, der vil fungere som grundbøger de første semestre. Desuden har de et fint udvalg af andre relevante bøger. Det kan anbefales at tjekke priser på andre steder, før du investerer hele SU en. Boghandlen ligger i KUA 2 i stueetagen i bygning 14 (lige til højre, når du kommer ind ad hovedindgangen), men har også en webshop. Se Academic Books hjemmeside: AC-vejleder Alle institutter har en AC-vejleder ansat til at lede studievejledningen på instituttet. AC-vejlederen har særligt ansvar for udslusningsvejledning dvs. karrierevejledning, praktikvejledning og kan hjælpe dig, hvis du har studietvivl i forhold til, hvad du skal vælge undervejs, hvad du skal bruge uddannelsen til, eller hvordan du skal planlægge resten af dit studieforløb i forhold Akademisk kvarter Det akademiske kvarter betyder, at en undervisningstime på universitetet starter kvart over det angivne tidspunkt. Det akademiske kvarter er altså underforstået, således at hvis timerne i planen står til at starte f.eks. kl. 9, så starter de almindeligvis først kl Efter ca. 45 minutters undervisning er der en pause - hvis undervisningen fortsætter. Akademisk råd Akademisk Råds opgave er dels at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for videndeling samt at indstille til bedømmelsesudvalg i ansættelsessager og tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser. Læs mere på: 6

15 Bibliotek / Videnscenter Mange af de bøger, som du skal bruge, kan du finde på i ToRS videnscenter i bygning 10, 1. og 2. sal. Videnscenteret er indrettet med læse- og arbejdspladser. Er du i tvivl, kan du altid spørge bibliotekar Søren Rantzau (lokale ). Find åbningstider samt mere information på videnscenterets hjemmeside: tors.ku.dk/biblioteker/. Det Kongelige Bibliotek har en afdeling på Søndre Campus - Det Humanistiske Fakultetsbibliotek - som ligger i sin egen bygning midt på Campus. Du bruger dit sygesikringsbevis som lånerkort. Se også Det Kgl. Biblioteks hjemmeside (www.kb.dk). BARstionen Vil du engagere dig i det sociale på religion og på ToRS, kan det være oplagt at tage del i barudvalget. Baren på ToRS hedder BARstionen og barudvalget står for at holde fredagscaféer de fleste fredage i løbet af semestret, samt afholdelse af de store fester i løbet af året. Her kan du få indflydelse på, hvordan festerne skal holdes, gøres bedre eller på anden måde præges. Bibliotek Mange af de bøger, som du skal bruge, kan du finde på biblioteket. Biblioteket på Religionsvidenskab hører under Det Kgl. Bibliotek og ligger i KUA2 på 1. og 2. sal. Det Kgl. Bibliotek har mange andre mindre afdelinger rundt om på KU. Er du i tvivl, kan du altid spørge bibliotekar på Religionsvidenskab, Søren Rantzau, eller søge svar på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside: Bøger På universitetet er bøgerne dine bedste venner. Desværre er bøger den slags venner, som man skal betale for. Selvom fattigdom er en smal sum for åndelig berigelse, er det imidlertid bekvemt med gratis eller billig litteratur. Under REX på (Det Kgl. Bibliotek) har du god mulighed for at skaffe dig de bøger, som du skal bruge, hurtigt og nemt. Hvis du ønsker at eje bøgerne, kan du finde en sammenligning af bogpriser og brugte bøger på dk, alskens billige bøger på e-lounge.dk og udenlandsk litteratur på Vær opmærksom på, at bogkøb på det amerikanske version af Amazon (www.amazon.com) indeholder en risiko for at blive en dyr affære (!) i den danske told. Café Mødestedet KUA s fælles café hedder Mødestedet og ligger i stueetagen på KUA2 til venstre for hovedindgangen. Caféen er åben alle hverdage fra 9 til (torsdage og fredage dog også efter 17.30, så længe der er omsætning til det). Du kan købe sandwich, kaffe, kage og kolde drikke. I løbet af semesteret trækker koncerter, quiz-aftener og andre arrangementer mange studerende til især fredag eftermiddag. 7

16 DASR Dansk Selskab for Religionsvidenskab (Danish Association for the Study of Religions) er en sammenslutning af religionsforskere, religionslærere og religionsstuderende. DASR fremmer faglig udveksling mellem landets religionsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljøer ved at arrangere symposier og foredrag, støtte til bogudgivelser, formidle nyheder og debat. Se DASR hjemmeside: ECTS Et vigtigt pointsystem! Også kendt som European Credit Transfer and Accumulation System. Der går 30 ECTS-point på et semester og dermed 60 ECTS på et årsværk. Facebook grupper Der er flere forskellige Facebookgrupper, der er gode at melde sig ind i. Du skal naturligvis melde dig ind i gruppen Religionsvidenskab, KU 2015, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og følge med i eventuelle ændringer inden studiestarten mandag d. 24 august. Gruppen ToRS Fælles Forum FOREVER, er en fællesgruppe for hele ToRS. ToRS Studnyt er også på Facebook - Like siden og gå ikke glip af vigtige meddelelser fra ToRS studievejledning. Alle de andre Facebooksider, skal vi nok bombardere jer med i studiestarten. Eksamen Afslutningen på hvert semester. Eksamen kommer i mange variationer, men fælles er, at de afslutter et fag, og at de ofte kræver en stor portion forberedelse. I studieordningen kan du læse, hvordan de forskellige eksaminer er i forhold til de fag, du har. De mest almindelige er mundtlig med forberedelse eller en skriftlig opgave, der varer op til syv døgn. Læs mere om eksamen på dit uddannelseswebsted: https://intranet.ku.dk/religion_ba/eksamen. (Alumni-mail) Alle nye studerende får tildelt en personlig adresse ved studiestart. Adressen ender ku.dk og kaldes også alumni-mail. Du bør tjekke din universitetsmail jævnligt på KUnet. Du kan også indstille dit eget program eller webmail til at hente mails fra KUnet. Her kan du finde vejledninger om dk/studerende/ ogkalender/ Fagråd Alle studerende kan være med i Fagrådet. Det er her, der bliver diskuteret store og små problemer fra studiet. Fagrådet beskæftiger sig med studiet religion og har repræsentanter siddende højere oppe i systemet, der tager sig af problemer, der har med fakultetet at gøre. Fagrådet er derfor et overskueligt politisk organ, der er vedkommende for dig, der bruger din tid på religion og gerne vil høre lidt mere om, hvad der foregår, når undervisningen er slut. Her sidder udelukkende studerende. Her diskuteres alt fra nye kaffemaskiner til ændringer af studieordninger. Møder holdes en gang om måneden så hold øjne og ører åbne, og tjek din mail for tid og sted. Kaffe og kage flyder i lind strøm, hver gang! Fakultet Et fakultet er en afdeling af et universitet, som normalt indeholder flere institutter, som igen indeholder flere afdelinger. Som religionsvidenskabsstuderende går man på det humanistiske fakultet, og herunder på instituttet ToRS (Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier). 8

17 FBU Forskningsbaseret undervisning Uddannelsens undervisere holder sig ajour med den nyeste forskning inden for området og bidrager med ny viden gennem deres egen forskning. Fællesfagråd Dette er instansen over religions eget fagråd. Her sidder repræsentanter fra alle fagrådene på ToRS. Her bliver der taget stilling til problemer, der er aktuelle for alle studerende på ToRS. Fredagsbar Vores fredagsbar hedder som sagt BARstionen, og er KUA s billigste bar. De allerfleste fredage byder på fredagsbar. Her kan du købe billige øl, sodavand, kaffe og andet godt i hyggelige omgivelser, og møde de andre studerende fra ToRS. Fredagsbaren er en god mulighed for at få vendt ugen, der gik, tage et slag bordfodbold eller blot nyde en kold øl og koble hjernen fra for en stund. Da vores faste fredagsbar er under midlertidig ombygning, holder vi til i en pavillon foran hovedindgangen på KUA2. HUMANIST Studenterblad, som udgives af det humanistiske fakultet to gange i semestret og som kan findes rundt omkring på institutter og centre samt på større gang- og fællesarealer. Se også HUM-rådet Humrådet er det centrale koordineringsorgan for alle humanioras fagråd. Det samles cirka en gang om måneden, som regel dagen før et møde i Akademisk Råd. Læs mere på 9

18 Kantinen i KUA1 Instagram Tutorerne for Religionsvidenskab har oprettet en Instagram-profil, der hedder Reli_2015, hvor de løbende lægger billeder op af planlægningsforløbet, så nye studerende og interesserede sjæle kan følge med på sidelinjen. International studievejledning ToRS har en studievejleder, der varetager al vejledning for studerende, der vil ud i løbet af studiet. På fakultetet findes også international studievejledning. Du kan se mere på Institut Et institut er en underafdeling af et fakultet på et universitet, hvor der drives forskning og/eller undervisning. Et institut dækker som hovedregel et smallere område end fakultetet men kan sagtens have bredde til at have flere faggrupper eller afdelinger og forestå flere uddannelser. Afdelingen for Religionsvidenskab ligger som sagt under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), som igen ligger under Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Institutleder Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekanen instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Ingolf Thuesen er institutleder på ToRS. International Studievejleder Mathilde Fjeldgaard Hansen fra Religionsvidenskab er hende du skal gå til, hvis du har planer om at tilbringe et semester i udlandet i forbindelse med tilvalgsfag eller praktik. Kantine Der er flere forskellige kantiner på KUA. På KUA1 er der en stor kantine med et stort udvalg af mad, bl.a. buffet og sandwich. På KUA2 er der Mødestedet hvor man kan købe kaffe, kage og andre forfriskninger, samt Pitstop der sælger suppe, salater og andre lækkerier. 10

19 Tagterrassen på 3. sal i bygning 10. Foto: Emilie Rolighed. Kompendier Kompendieudsalget Publi Kom ligger i stueetagen på KUA2, bygning 10. Her kan du købe kompendier til undervisningen samt få kopieret tekster og lavet dine egne kompendier. Se Publi Koms hjemmeside: hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/publikom/ Kongelige Bibliotek, REX Lån alverdens bøger; hurtigt, nemt, gratis. Det Kgl. Bibliotek er bedre end det kommunale bibliotek, da bøgerne oftest kan hentes dagen efter bestilling og det giver os ekstra fordele som studerende ved KU. For at låne bøger skal du imidlertid oprette en profil på https://login.kb.dk/kbuser/regguide. Kopimaskiner Der er kopimaskiner flere forskellige steder på KUA, bl.a. på KUAs afdeling af det Kgl. Bibliotek og KUA2. Kursuskatalog Find dine kurser på kurser.ku.dk. Læseplan En læseplan er guld værd! Det gør stoffet overskueligt på en anden måde og giver dig samtidig et overblik over, hvor meget du egentlig kan nå at læse, og dermed finder du også ud af, hvad der skal prioriteres højere i forhold til andet. Du finder lynhurtigt ud af, hvor meget du formår at læse, og derfor kan du justere læseplanen. Denne plan kan med fordel koordineres med din læsemakker eller læsegruppe. Læsesal På hele KUA2 er der masser af læsepladser med rig mulighed for at studere i mere eller mindre ro. ToRS læseplader er på første og anden sal i vores bygning. Der findes generelt mange læsesale rundt omkring på KU og f.eks. findes der også nogle fine læsesale på Det Kgl. Bibliotek. KUnet (KUnet.dk) KUnet er det officielle intranet for studerende ved Københavns Universitet. Her finder du din alumnimail, grupperum og Absalon. Det er også her, du skal tilmelde dig eksamen og kan se dine karakterer. MyUCPH MyUCPH er KUs nye app, som gør livet lidt nemmere for jer studerende. Med app en vil du kunne modtage beskeder fra Absalon, studiebeskeder og dit personlige skema direkte på din smartphone. App en kan 11

20 downloades i AppStore og Google Play fra d. 24. august. I vil få mere information senere. Normalside For at skrive opgaver og for at kunne optælle siderne til petitum korrekt er det vigtigt at kende normalsidebegrebet. Én normalside består af 2400 anslag, altså også mellemrum. Man kan få computeren til at tælle anslag, der derefter divideres med 2400, og så ved man hvor mange sider, man har skrevet. Sideoptælling i bøger derimod er lidt mere omstændeligt, men tag en tilfældig og repræsentativ side, tæl tegn i én linje, tæl linjer og gang. Dividér derefter med 2400, og der får du så, hvor meget den side, du har foran dig, svarer til i normalsider. Noter Alle tager noter på forskellig vis. Nogle deler noter, andre forstår ikke andre noter end deres egne, nogle tager slet ingen noter men er til gengæld i besiddelse af en klæbehjerne. Noter kan tages på computer eller i hånden. Hold evt. øje med tilbud om noteteknikkurser. Overbygning Det mest normale er at føje en kandidatuddannelse til sin færdiggjorte bachelorgrad. Med en bachelor i religionsvidenskab er der to direkte adgangsgivende kandidatuddannelser: Religionshistorie og religionssociologi. På kandidatuddannelsen i Religionshistorie udvider du din viden om de religionshistoriske aspekter af faget. Det gør du først og fremmest gennem fordybelse i selvvalgte religionshistoriske områder men også gennem undervisning, som fokuserer på fagets kildebehandling og metoder. Derudover vælger du tre temaer, som du studerer sammenlignende og tværkulturelt. I forbindelse med specialet arbejder du med kilder på originalsprog, og det er derfor nødvendigt, at du har kendskab til dette sprog (arabisk, indisk, klassisk græsk, latin eller andet). På kandidatuddannelsen i Religionssociologi får du en større indsigt i religionssociologiens teorier og metoder og anvendelsen af dem på empirisk materiale. Du får kendskab til beslægtede fag som sociologi, socialpsykologi og antropologi, og du kommer til at arbejde med religionssociologiske problemstillinger og undersøgelser inden for forskellige emnekredse og særligt uddybede områder. Du studerer på baggrund af tekster og andet kildemateriale, og du kommer til at læse kilderne på originalsproget på et af områderne. Det betyder, at det er nødvendigt, at du har kendskab til et fremmedsprog (arabisk, indisk, klassisk græsk, latin eller andet). Det er også muligt at søge om optagelse på andre, beslægtede kandidater. Ansøgningsprocedurerne varierer og afhænger af dit fokus på bachelordelen, tilvalgsfag, sidefag mm. Læs mere om optagelse på andre kandidater på kandidatuddannelse/ 12

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen HUMAVISEN Nyt fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet September-oktober 2003 Nr. 43 Mindre optag, mindre fakultet? Skal optaget sættes ned? Kulturkamp om institutter Sig navnet: De syv storinstitutterne

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere