Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter"

Transkript

1 Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner og emner på deltage længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på Skrftlg forstå og skrve hyppge ord og udtryk samt korte hverdagsemner på forstå og skrve kortere forskellge genrer på forstå og skrve længere, med forskellge formål på Kultur og samfund sammenlgne børns hverdag sprogede lande med egen hverdag ndgå enkle ved brug af forskellge agere selvstændgt nternatonale på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssge forhold

2 Efter klassetrn

3 (efter klassetrn) Mundtlg Skrftlg Kultur og samfund Kpetenceråde deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på forstå og skrve hyppge ord og udtryk samt korte hverdagsemner på sammenlgne børns hverdag sprogede lande med egen hverdag forstå korte, faste forstå korte nstruktoner, spørgsmål og beskrvelser forstå korte fortællnger forstå formål med og væsentlge detaljer fortællnger konkrete, kendte emner afkode hyppge e ord med blledstøtte læse korte nstruktoner og beskrvelser forstå af enkle, fortællende faste og rytmske mønstre enkle sproghandlnger vsuel støtte tl lytteforståelse nøgleord og tl hjælp for forståelsen deltage sproglege stlle og besvare enkle spørgsmål ved hjælp af faste deltage enkle, forberedte samtaler nære emner med støtte deltage enkle, spontane samtaler nære emner sprogede lege enkle spørgende støttematerale enkle tl at reagere på det sagte præsentere enkle sange, rap, rm og remser kor med støtte og forberedelse beskrve en genstand kort fortælle sg selv med støtte kort tale nære emner sprog, rytme og bevægelse beskrvende sprogbrug ord og tl at præsentere sg selv støtteteknkker tl præsentaton efterlgne hyppge ord og forstå de hyppgste ord og nden for nære emner forstå enkle bydende, spørgende og fremsættende anvende de hyppgst forekmende ord og de hyppgste ord og betydnngsfelter ordforråd enkle ntonatonsmønstre ved forskellge sproghandlnger ordklasserne navneord, udsagnsord, tllægsord og forholdsord ordblleder, der lgger tæt op ad dansk overførselsteknk fra lytnng tl læsnng blledstøtte og ordlster tl læseforståelse lege med skrftsprog kmunkere med enkle ord og korte skrve enkle beretnnger egen hverdag vden enkelt skrftsprog enkle enkle bndeord producere små ved hjælp af sætnngsskabeloner anvende enkle nutds- og datdsformer deltage lege og sange fra sprogede kulturer forstå små hstorer for og børn fra sprogede kulturer forstå små hstorer daglgdag sprogede samfund fortælle egne tradtoner og egen daglgdag børnetradtoner fra sprogede kulturer børnekultur sprogede vden typer af levevlkår sprogede vden kulturs betydnng for forståelse af sg selv og andre genkende mange sammenhænge Danmark fnde lgheder og forskelle mellem eget sprog og Eleven er nysgerrg efter at høre forskellge typer af steder, hvor der bruges sammenhæng mellem ord og på eget sprog og enkle træk ved forskellge typer af verden genkende enkle genrer på anvende enkle tl nput anvende enkle genrer på s enkle sætnngsskabeloner enkle bøjnngsformer af udsagnsord eventyr, tegneserer, sange, rm og remser adgang tl enkle sprogede fortællnger og beskeder fnde skrevne, e ord anvende blledordbøger overføre sprog, ndhold og struktur fra det mundtlge tl det skrftlge arbejde vden skrftsprog hverdagen alderssvarende hjælpemdler samspl mellem det mundtlge og skrftlge arbejde mme for at få st budskab gennem appellere hjælp tl anvende smple sstrateger med udgangspunkt modersmålet anvende smple forståelse af ukendt ordforråd at udtrykke sg gennem kropssprog måder at søge hjælp på gennem gestk og enkelt sprog tl at udnytte modersmålet enkle lære sprog ved at gentage rytme bruge vsuel støtte tl at lære ordforråd udnytte ressourcer fra andre sprog udvse mod ved at deltage aktvt sproglge aktvteter gentagelse s støtte tl sprogtlegnelse kke-sproglge strateger tl ordforrådstlegnelse transparente ord og strukturer sproglg aktvtet s adgang tl sprogtlegnelse

4 (efter 7. klassetrn) Kpetenceråde Mundtlg deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner og emner på forstå lette fag forstå detaljer fra nden for kendte emner forstå enkle, letforståelge naturlgt taletempo anvendelse af baggrundsvden fokuseret lytnng gennem støttespørgsmål tryk, tempo og ntonaton udveksle enkle, forberedte nformatoner faktuelle emner ndgå en enkel, spontan samtale kendte emner udveksle synspunkter kendte emner og stuatoner strukturerng af samtalens centrale nformatoner vden enkle ndlednngs- og afslutnngsgambtter argumentatve sproghandlnger med støtte kort tale faktuelle emner kort tale egne oplevelser, ønsker og drømme gve korte fremstllnger på bass af udleverede nformatoner enkle rubrkker, blleder, dagrammer og grafk s støtte tl præsentaton tl at varere sn præsentaton tl at bearbejde nformaton anvende ord og fra hverdagssprog og enkelt fagsprog anvende synonymer og overbegreber udtrykke sg med klar og tydelg udtale varanter betydnngsrelatoner ordforråd udtaleregler anvende enkle formulernger på vælge forståelse af ukendt ordforråd anvende gambtter og faste vendnger s sstrateger at sge det samme på forskellg måde sproglge redskaber tl løsnng af sproblemer søge feedback på formulernger på egen sprogprodukton opsøge forskellge typer af sproglge nput tage noter forbndelse med lytnng brug af feedback klder tl sproglgt nput Elev har vden notatteknk under lytnng Skrftlg forstå og skrve kortere forskellge genrer på forstå af enkle fag fnde specfkke detaljer forskellge teksttyper hyppge fagord forhold tl det faglge emne skannng forhold tl læseformål skrve enkle, nformerende skrve små fortællnger sprogbrug enkle nformerende sætnngsforbndere skrve enkle, fremsættende og spørgende med ordstllng anvende de mest grundlæggende bøjnngsformer og syntaktske strukturer centrale regler for ordstllng på grammatske kategorers funkton anvende under læsnng med støtte anvende skrveprocessen tl forbedrng af egne strateger tl at gennemføre læseopgaver hovedfaserne skrveprocessen forstå hovedndhold og sammenhæng forskellge teksttyper læsestrateger forhold tl læseformål skrve forståelgt og på tekstopbygnng og afsntsnddelng anvende sproglge teknkker tl forbedrng af egne tekststruktur vælge hjælpemdler efter formål hjælpemdler Kultur og samfund ndgå enkle ved brug af forskellge gve eksempler på forskelle og lgheder mellem kulturog samfundsforhold eget land og sprogede fortælle kulturelle forskelle og lgheder enkle vden enkle kultur- og samfundsforhold sprogede udvalgte kultur- og samfundsgrupper deltage udvekslng af enkel nformaton og produkter med elever udlandet med forberedelse og støtte bruge tl nternatonale henvendelser metoder tl udvekslng af nformaton s lngua franca genkende typer af fag på sammenlgne typer af fktve på træk ved fag vden enkle genretræk ved fktons ndgå enkle, forberedte regler, normer og værder hos udvalgte grupper tage ntatv tl med personer udlandet s adgang tl nternatonal kontakt anvende varerede teksttyper forskellge på sammenhæng mellem genre, ndhold og formål

5 (efter 9. klassetrn) Kpetenceråde Mundtlg deltage længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på forstå varanter af fra forskellge autentske stuatoner forstå af autentske samfundsrelaterede emner regonale og socale varanter af kbnaton af teknkker tl lytnng ndgå spontane samtaler emner et sprog, der passer tl stuatonen deltage aktvt en uforberedt samtale høflghedsstrateger gambtter tl emneskft og tl at tage og fastholde ordet gve fremstllnger på bass af ndhentede nformatoner gve detaljerede fremstllnger af fakta og synspunkter at søge og strukturere nformaton at gve fremstllnger anvende mndre hyppge ord og kollokatoner anvende et rmelg præcst og nuanceret ordforråd datsk sprogbrug nuancerng af ordforråd vælge sstrateger relaton tl egne kmunkatve problemer støtte andre deres brug af strateger tl løsnng af sproblemer sstrategers fordele at opdage andres kmunkatve problemer branstorme med centrale ord og overbegreber tlpasse en sproglg fremlæggelse efter formål og modtager branstormngsteknkker planlægnng og revson af mundtlge fremlæggelser Skrftlg forstå og skrve længere, med forskellge formål på forstå hovedndhold af enkle, argumenterende forstå centrale synspunkter autentske enkle retorske og argumentatve vrkemdler på hjælpemdler tl læsnng af udtrykke sg skrftlgt afpasset formål udtrykke sg skrftlgt afpasset hensgt, modtager og stuaton længere tekstskabeloner krterer tl valg af sprog og ndhold stave med hjælpemdler og sætte tegn skrve med rmelg sproglg præcson stavnng og tegnsætnng på funktonel grammatk gve og modtage respons det skrftlge arbejde anvende model arbejdet med egne responsmetoder og enkle notatteknkker model Kultur og samfund agere selvstændgt nternatonale på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssge forhold kmunkere egne og andres agere spontane nternatonale potentelle konflktpunkter regler, normer og værder forskellge kulturer og samfund forklare enkle forskelle på sproglge varanter det e sprog anvende s nternatonalt smddel forskellge stuatoner varanter af på verdensplan samspl mellem sproglge og kulturelle normer sproglg producere multmodale teksttyper på vurdere sprogede forhold tl genre og sprogbrug struktur og funkton multmodale krterer tl vurderng af

6 Efter kpetenceråde

7 (Mundtlg ) Klassetrn forstå korte, faste faste og rytmske mønstre deltage sproglege sprogede lege præsentere enkle sange, rap, rm og remser kor sprog, rytme og bevægelse efterlgne hyppge ord og de hyppgste ord og mme for at få st budskab gennem at udtrykke sg gennem kropssprog lære sprog ved at gentage rytme gentagelse s støtte tl sprogtlegnelse Efter klassetrn deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på forstå korte nstruktoner, spørgsmål og beskrvelser forstå korte fortællnger enkle sproghandlnger vsuel støtte tl lytteforståelse stlle og besvare enkle spørgsmål ved hjælp af faste deltage enkle, forberedte samtaler nære emner med støtte enkle spørgende støttematerale med støtte og forberedelse beskrve en genstand kort fortælle sg selv beskrvende sprogbrug ord og tl at præsentere sg selv forstå de hyppgste ord og nden for nære emner forstå enkle bydende, spørgende og fremsættende betydnngsfelter ordforråd enkle ntonatonsmønstre ved forskellge sproghandlnger appellere hjælp tl anvende smple sstrateger med udgangspunkt modersmålet måder at søge hjælp på gennem gestk og enkelt sprog tl at udnytte modersmålet bruge vsuel støtte tl at lære ordforråd udnytte ressourcer fra andre sprog kke-sproglge strateger tl ordforrådstlegnelse transparente ord og strukturer forstå formål med og væsentlge detaljer fortællnger konkrete, kendte emner nøgleord og tl hjælp for forståelsen deltage enkle, spontane samtaler nære emner enkle tl at reagere på det sagte med støtte kort tale nære emner støtteteknkker tl præsentaton anvende de hyppgst forekmende ord og ordklasserne navneord, udsagnsord, tllægsord og forholdsord anvende smple forståelse af ukendt ordforråd enkle udvse mod ved at deltage aktvt sproglge aktvteter sproglg aktvtet s adgang tl sprogtlegnelse Efter 7. klassetrn deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner og emner på forstå lette fag forstå detaljer fra nden for kendte emner anvendelse af baggrundsvden fokuseret lytnng gennem støttespørgsmål udveksle enkle, forberedte nformatoner faktuelle emner ndgå en enkel, spontan samtale kendte emner strukturerng af samtalens centrale nformatoner vden enkle ndlednngs- og afslutnngsgambtter med støtte kort tale faktuelle emner kort tale egne oplevelser, ønsker og drømme enkle rubrkker, blleder, dagrammer og grafk s støtte tl præsentaton tl at varere sn præsentaton anvende ord og fra hverdagssprog og enkelt fagsprog anvende synonymer og overbegreber varanter betydnngsrelatoner ordforråd anvende enkle formulernger på vælge forståelse af ukendt ordforråd at sge det samme på forskellg måde søge feedback på formulernger på egen sprogprodukton opsøge forskellge typer af sproglge nput brug af feedback klder tl sproglgt nput forstå enkle, letforståelge naturlgt taletempo tryk, tempo og ntonaton udveksle synspunkter kendte emner og stuatoner argumentatve sproghandlnger gve korte fremstllnger på bass af udleverede nformatoner tl at bearbejde nformaton udtrykke sg med klar og tydelg udtale udtaleregler anvende gambtter og faste vendnger s sstrateger sproglge redskaber tl løsnng af sproblemer tage noter forbndelse med lytnng Elev har vden notatteknk under lytnng Efter 9. klassetrn deltage længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på forstå varanter af fra forskellge autentske stuatoner forstå af autentske samfundsrelaterede emner regonale og socale varanter af kbnaton af teknkker tl lytnng ndgå spontane samtaler emner et sprog, der passer tl stuatonen deltage aktvt en uforberedt samtale høflghedsstrateger gambtter tl emneskft og tl at tage og fastholde ordet gve fremstllnger på bass af ndhentede nformatoner gve detaljerede fremstllnger af fakta og synspunkter at søge og strukturere nformaton at gve fremstllnger anvende mndre hyppge ord og kollokatoner anvende et rmelg præcst og nuanceret ordforråd datsk sprogbrug nuancerng af ordforråd vælge sstrateger relaton tl egne kmunkatve problemer støtte andre deres brug af strateger tl løsnng af sproblemer sstrategers fordele at opdage andres kmunkatve problemer branstorme med centrale ord og overbegreber tlpasse en sproglg fremlæggelse efter formål og modtager branstormngsteknkker planlægnng og revson af mundtlge fremlæggelser

8 (Skrftlg ) Klassetrn afkode hyppge e ord med blledstøtte ordblleder, der lgger tæt op ad dansk lege med skrftsprog enkelt skrftsprog producere små ved hjælp af sætnngsskabeloner enkle sætnngsskabeloner fnde skrevne, e ord skrftsprog hverdagen Efter klassetrn forstå og skrve hyppge ord og udtryk samt korte hverdagsemner på læse korte nstruktoner og beskrvelser overførselsteknk fra lytnng tl læsnng kmunkere med enkle ord og korte enkle anvende blledordbøger alderssvarende hjælpemdler forstå af enkle, fortællende blledstøtte og ordlster tl læseforståelse skrve enkle beretnnger egen hverdag enkle bndeord anvende enkle nutds- og datdsformer enkle bøjnngsformer af udsagnsord overføre sprog, ndhold og struktur fra det mundtlge tl det skrftlge arbejde samspl mellem det mundtlge og skrftlge arbejde Efter 7. klassetrn forstå og skrve kortere forskellge genrer på forstå af enkle fag fnde specfkke detaljer forskellge teksttyper hyppge fagord forhold tl det faglge emne skannng forhold tl læseformål skrve enkle, nformerende skrve små fortællnger sprogbrug enkle nformerende sætnngsforbndere skrve enkle, fremsættende og spørgende med ordstllng anvende de mest grundlæggende bøjnngsformer og syntaktske strukturer centrale regler for ordstllng på grammatske kategorers funkton anvende under læsnng med støtte anvende skrveprocessen tl forbedrng af egne strateger tl at gennemføre læseopgaver hovedfaserne skrveprocessen forstå hovedndhold og sammenhæng forskellge teksttyper læsestrateger forhold tl læseformål skrve forståelgt og på tekstopbygnng og afsntsnddelng anvende sproglge teknkker tl forbedrng af egne tekststruktur vælge hjælpemdler efter formål hjælpemdler Efter 9. klassetrn forstå og skrve længere, med forskellge formål på forstå hovedndhold af enkle, argumenterende forstå centrale synspunkter autentske enkle retorske og argumentatve vrkemdler på hjælpemdler tl læsnng af udtrykke sg skrftlgt afpasset formål udtrykke sg skrftlgt afpasset hensgt, modtager og stuaton længere tekstskabeloner krterer tl valg af sprog og ndhold stave med hjælpemdler og sætte tegn skrve med rmelg sproglg præcson stavnng og tegnsætnng på funktonel grammatk gve og modtage respons det skrftlge arbejde anvende model arbejdet med egne responsmetoder og enkle notatteknkker model

9 (Kultur og samfund) Klassetrn deltage lege og sange fra sprogede kulturer børnetradtoner fra sprogede kulturer genkende mange sammenhænge Danmark steder, hvor der bruges genkende enkle genrer på eventyr, tegneserer, sange, rm og remser Efter klassetrn sammenlgne børns hverdag sprogede lande med egen hverdag forstå små hstorer for og børn fra sprogede kulturer forstå små hstorer daglgdag sprogede samfund børnekultur sprogede typer af levevlkår sprogede fnde lgheder og forskelle mellem eget sprog og sammenhæng mellem ord og på eget sprog og anvende enkle tl nput adgang tl enkle sprogede fortælle egne tradtoner og egen daglgdag kulturs betydnng for forståelse af sg selv og andre Eleven er nysgerrg efter at høre forskellge typer af enkle træk ved forskellge typer af verden anvende enkle genrer på s fortællnger og beskeder Efter 7. klassetrn ndgå enkle ved brug af forskellge gve eksempler på forskelle og lgheder mellem kultur- og samfundsforhold eget land og sprogede fortælle kulturelle forskelle og lgheder enkle enkle kultur- og samfundsforhold sprogede udvalgte kulturog samfundsgrupper deltage udvekslng af enkel nformaton og produkter med elever udlandet med forberedelse og støtte bruge tl nternatonale henvendelser metoder tl udvekslng af nformaton s lngua franca genkende typer af fag på sammenlgne typer af fktve på træk ved fag enkle genretræk ved fktons ndgå enkle, forberedte regler, normer og værder hos udvalgte grupper tage ntatv tl med personer udlandet s adgang tl nternatonal kontakt anvende varerede teksttyper forskellge på sammenhæng mellem genre, ndhold og formål Efter 9. klassetrn agereselvstændgt nternatonale på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssge forhold kmunkere egne og andres agere spontane nternatonale potentelle konflktpunkter regler, normer og værder forskellge kulturer og samfund forklare enkle forskelle på sproglge varanter det e sprog anvende s nternatonalt smddel forskellge stuatoner varanter af på verdensplan samspl mellem sproglge og kulturelle normer sproglg producere multmodale teksttyper på vurdere sprogede forhold tl genre og sprogbrug struktur og funkton multmodale krterer tl vurderng af

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Fagformål for faget Eleverne skal faget udvkle sproglge, tekstmæssge og nterkulturelle kpetencer, således at de kan anvende natonalt og globalt deres aktuelle og fremtdge lv. Eleverne skal udvkle deres

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrn Efter 5. klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Alsdg deltage aktvt basale, alsdge leg anvende, sprakss anvende udvklng af anvende komplekse bevægelsesmønstre

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer Fagformål for faget Eleverne skal faget udvkle kropslge, slge, socale og personlge kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab tl alsdg skultur og udvkle lyst tl bevægelse. Idrætsfaget skal gve eleverne erfarng

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk. English every day Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser / Eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte / Eleven har viden om ordbilleder,

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Årsplan 7-8 Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Brush up ordforråd og tilegnelse Uge 35-36 1forløb Uge 35 36 Uge 37 Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på Mundtlig

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Kultur og samfund Tekst og medier (Fase ) Eleven kan producere multimodale teksttyper på engelsk/eleven har viden om struktur og funktion i multimodale

Læs mere

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 8. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med forskellige emner og det skriftlige arbejde får større fokus

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Fagplan for Engelsk Pegasus

Fagplan for Engelsk Pegasus Fagplan for Engelsk Pegasus På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de forskellige fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Mundtlig kommunikation

Læs mere

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Vi arbejder både i grupper, i par og enkeltvis. Desuden

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret 2006-2007 23. april 2007 Side 1 af 47 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1617

Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret 2005-2006 20. januar 2010 Side 1 af 55 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Interviews 33-40 Kunne indlede en samtale med en person man ikke kender. Stille spørgsmål og give informationer

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1718

Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Holde præsentationer Udtrykke sig mundtligt Uge 33 40 på engelsk. med rimelig præcision, lethed og

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere