KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget"

Transkript

1 KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget

2 Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny i sporten. Folderen tager sit udgangspunkt i undervisningsmateriale udarbejdet af Rally /Bredde udvalget efteråret 2001 og sidst revideret i januar Du vil i folderen finde nyttige oplysninger om de ting, som du primært har brug for, som ny i sporten og specielt omkring indgangssporten til Rally Klub Rally. Regler for klubrally. Reglementerne kan du finde på internettet under fanen Rally. Der er andre reglementer som der kunne være nyttige som generelle bestemmelser m.m. Downloader du disse reglementer har du hvad du har brug for. Det er en god ide, at medbringe disse til løb. Du får sikkert ikke særligt behov for dem, men i visse situation kan det være rart, at have med hvis der skulle være tvivl om noget. Vi håber at du får udbytte af folderen og ønsker dig rigtig hjerteligt velkommen i DASU hvor vi håber du får mange fornøjelige timer. Brøndby, 27. januar 2009 Breddeudvalget og Dansk Automobil Sports Union Dansk Automobil Sports Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Tlf fax e mail: 2

3 Klubrally Hastighedsprøven Startfelt/Målfelt Placering i startfelt Landing i målfelt Spande/Kegler Sildeben Et klubrally består af hastighedsprøver, som køres på forskellige private lukkede områder. Her gælder 2 ting: 1. at køre den rigtige vej på prøven 2. at gøre det hurtigst muligt. Arrangøren har på forhånd bestemt hvordan I skal køre hastighedsprøven igennem, med andre ord prøven skal køres efter en principskitse. Skitsen er ikke mål fast. Skitsen indeholder i grove træk hvordan det lukkede område ser ud fra oven. Det vil sige bygninger o. lign. er indtegnet Løbslederen har på skitsen tegnet hvilken rute I skal køre. En rute kan tegnes på mange måder, men indeholder følgende ting Startfeltet er angivet ved startskilt og ofte to spande/kegler i terrænet. Målfeltet er angivet ved målskilt og 4 spande/kegler. gir næsten sig selv de officials som er startere på en prøve, skal nok give besked, hvis du får snuden på bilen for langt frem. skal være inden for de fire spande fejl i målfeltet straffes. Tiden tages når din bil bryder linien mellem de to forreste kegler. På en skitse kan være indtegnet spande/kegler som indgår i den rute som skitsen viser. Det kan f.eks. være en slalom, eller en port eller en vendespand/kegle. Spande og kegler skal naturligvis passeres om anvist på prøveskitsen. Det vil sige man skal køre forbi enten med spanden/keglen på højre eller venstre side af bilen. Spande/kegler der benyttes kan være orange, røde eller rød/hvide Et sildeben kender du fra det almindelige vejnet. Et sildeben er en retnings angivelse. Fordelen ved sildeben er, at de som regel kan ses på lang afstand, så man som kører kan planlægge sin kørsel. 3

4 Minestrimmel Transportetaper Rutebogen Minestrimmel bruges til at advare eller omkranse genstande el. lign. f.eks. for at beskytte en lodsejers ejendom. For at komme fra start til prøve 1, prøve 2. osv. har arrangøren planlagt en bestemt rute. Denne rute skal altid følges også selvom man som deltager er kendt i prøveområdet og kender smutveje. Det handler om tidsplan for arrange ment, tilladelse fra politiet, respekt for naboer osv. Alle transportetaper samt prøveskitser samles i en rutebog. Neden for kan du se et eksempel på en transportetape i en rutebog. Rutebogen læses på denne måde: 1) du holder i et vejkryds cirklen fortæller din placering i krydset pilen fortæller hvilken vej du skal køre her skal du til højre 2) vejen du kører til højre ad hedder Brostykkevej. 3) fortæller hvor mange meter du skal køre til højre her 770 m 4) efter du har kørt 770 m holder du i et nyt vejkryds pilen fortæller du skal køre til venstre 5) X viser at du holder i et lyskryds Der er ingen finter og fiduser i en rutebog husk færdselsloven skal overholdes. 4

5 Officials Prøveskitsen Ved hver prøve er der en prøvechef samt hjælpere. De kaldes officials. En officials anvisninger skal altid efterkommes det er ganske enkelt lov. Lad være med at lade dit temperament løbe af på en official det kan få grumme konsekvenser. Er du utilfreds, så sig det til løbslederen når du kommer i mål. Ved ankomst til prøven afventer du officials anvisning om tilladelse til at køre ind på prøven. I begyndelsen kan det være en fordel kort at kigge på området sammen 1.kører / 2. kører, MEN husk et godt teamwork kommer af tillid til hinanden, så prøv fra starten at arbejde på dette. Nedenfor finder du et eksempel på en prøveskitse, som din 2.kører skal omsætte til virkeligheden og guide dig igennem, helst hurtigt og uden fejl. Prøve 3 køres, som du kan se efter bogstaver i den rækkefølge, som er angivet. Ved bogstaverne A, B, C, E og F er der tvungen vending ved keglerne hvorimod slalom top til bogstav D er angivet som valgfri. 5

6 Prøve 1 køres efter indtegnet rute. Der er tvungen vending ved alle Keglerne ligesom slalomen er tvungen. Hvis der på en prøve er angivet flere pile på den indtegnede rute (pile lige under hinanden) er antallet af pile = antallet af gange du skal køre det pågældende stykke vej altså 3 pile 3 gange. For begge prøver gælder, at start og mål stort set er samme sted. Den ene kegle i startfeltet indgår også som kegle i målfeltet. Husk der er fuld stop i målfeltet Når starten går Fejlbane som Forbrugt tid Tiden Oftest inden starten går på en prøve spørger starteren dig om du er klar. Herefter bliver der holdt et startflag foran forruden og talt ned fra 5 højt. Når der bliver sagt kør hæves startflaget. En fejl bane er når din bil ikke har passeret den strækning løbslederen har bestemt. Kører I forkert, er det tilladt at vende tilbage og genoptage den rigtige rækkefølge, således at I som minimum har passeret den forud bestemte strækning. Forbrugt tid = (minutter sekunder), og hurtigste tid vinder. Den tid du er om at køre en prøve er din forbrugte tid. f.eks. 1. min 17 sek. 6

7 Maxtid Kegler/spand Tyvstart Maxtiden på prøven er det maksimale antal strafpoint som du kan få. Maxtiden idømmes hvis du f.eks. kører forkert på prøven, forsøger at rette det, men bruger for meget tid eller retter forkert. (Se eksemplet på prøve 3 her er maxtiden sat til 2 min. 30 sek.) Påkører du en kegle/spand koster det 5 sek. En tyvstart koster 10 sek. Fejl i målfelt Du skal stoppe i målfeltet. Skrider bilen ud af feltet koster det 10 sek. Alle fejl i målfeltet kaldes under et Fejl i målfelt og straffes med 10 sek. Resultateksempel Vi laver lige et hurtigt eksempel. I kører Prøve 1 : fejlfrit Prøve 2 : max tid Prøve 3 : tid 1 min.,1 kegle, fejl i målfelt I alt 1 min 45 sek. 2 min 30 sek 1 min 15 sek 5 min 30 sek. Kontrolkort De resultater I opnår undervejs noteres på et kontrolkort udleveret sammen med rutebogen når I starter på løbet. HUSK kun officials må skrive på kortet. Bemærk der kan på kortet være en rubrik der hedder politirapport. Skulle I i et løb blive stoppet af politiet grundet en ulovlighed, noteres dette på kontrolkortet og I straffes herfor. At komme til målsted Bilen skal ved egen kraft køre til målstedet. Går jeres bil i stykker lige før mål, er det altså ikke tilladt at skubbe den det sidste stykke vej. Det kan man blive udelukket for. I mål Resultatliste Når I er kommet til målstedet, skal I aflevere jeres kontrolkort og startkort. Efter et åbent arrangement laves altid en resultatliste. Den ophænges ved mål så hurtigt som muligt efter sidste deltager i klassen er kommet i mål. Efterfølgende får man den også tilsendt. 7

8 Præmier Medlem Der er præmiering i alle åbne løb. Antallet af præmier afhænger af antallet af deltagere i klassen. For at køre Klubrally skal du være medlem af en organiseret motorklub. Medlemskabet indeholder en grundlicens, som giver dig mulighed for at være deltager i en række forskellige discipliner i motorsporten herunder Klubrally. Du skal have gyldigt kørekort som 1.kører og være fyldt 14. år hvis du skal sidde ved siden af som 2.kører. Har jeg lov til at prøve? Hvad koster det? Grundlicensen Hvorfor en licens? Personlig forsikring Bilforsikringen Ja, du kan deltage i klubrally kursusløb ved at løse en endagslicens hos den arrangerende klub. Et medlemskab af en klub for et år ligger på ca. 700 kr. bestiller du på når klubben har registreret dit medlemskab hos DASU. Licensen er gratis. En licens i den organiserede motorsport er faktisk også en forsikring. Du er via din licens forsikret under vores kollektive ulykkesforsikring. Forsikringssummerne er ikke så høje, så vi anbefaler, at du forsikrer dig yderligere via eget forsikringsselskab. Din bilforsikring dækker ikke når du kører hastighedsprøver. Kommer du til at forvolde skade på en lodsejers ejendel i et motorløb, har vi i DASU tegnet en regreskravforsikring. Det betyder, når skaden er sket udfyldes i fællesskab med løbslederen en skadesanmeldelse hvorpå du oplyser det forsikringsselskab hvor du har din bil forsikret. Vi sender anmeldelse til vores forsikringsselskab. De fremsender den til dit som nægter at betale, hvorefter vores træder ind. 8

9 Velkommen i klubben Du er nu blevet medlem af en motorklub og vil gerne ud at køre race med din kammerat, men hvordan? Tillægsregler Hvor finder jeg... Anmeldelse Anmeldelsesfristen Afbud Slutinstruktion Deltagerliste Som indbydelse til et arrangement udformer den arrangerende klub tillægsregler. I tillægsreglerne, som vi også kan kalde en invitation, kan du læse alt det nødvendige om løbet. Hvor, hvornår, hvem som er ansvarlig, hvad det koster, hvor man skal melde sig til og hvornår sidste tilmeldingsfrist er. tillægsreglerne. På under Rally, Klubrally, Tillægsregler. Her finder du kalenderen. Find det løb du vil deltage i og download tillægsreglerne. Her vil de være, at finde 30 dage før løbsdatoen. Kontakt evt. klubben om du kan få tilsendt et sæt tillægsregler. Du skal bruge arrangørens anmeldelsesblanket, når du tilmelder dig og din makker til et løb. Alle felter på blanketten skal være udfyldt, og I skal begge underskrive. Anmeldelsesblanketten er normalt vedlagt tillægsreglerne. Anmeldelsesfristen til et løb er minimum 5 døgn før. Dette er oplyst i tillægsreglerne for det enkelte løb! Hvis I bliver forhindret i at komme til løbet og ikke melder afbud, er I pligtige til at betale anmeldelsesgebyret til den arrangerende klub. HUSK derfor altid at melde afbud. I har nu meldt jer til et løb og afventer nærmere instrukser. Ca. 3 dage før modtager 1.køreren en slutinstruktion fra den arrangerende klub. I slutinstruktionen kan I læse jeres starttid, mødetid, noget om startsted måske lidt om reklamer, parkering omkring startstedet og helt sikkert hvordan I kommer i kontakt med løbsledelsen, hvis I bliver forhindret i at deltage. Med slutinstruktionen modtager I også en deltagerliste, så kan se hvem I skal slås med under løbet. 9

10 Klasser Løbsdagen Slutinstruktion 2 Teknisk kontrol Bilen og udstyr Vognbogen Som nye i sporten skal man naturligvis ikke dyste mod gamle garvede rallykørere osv. I et arrangement deltager man i forskellige klasser, faktisk mod andre med samme forudsætninger som én selv. Klasseinddelingen i dag er ud fra kubik (ccm), standard eller ombygget bil og frie dæk eller klassede dæk (ens type dæk for alle). Når dagen oprinder kører man naturligvis til start i god tid. På startstedet skal kontrolleres kørekort for 1.kører og gyldig licens for såvel 1.kører som 2.kører. De skal altid forevises til løb. Nogen gange er der ophængt en slutinstruktion 2 som man skal kvittere for at have læst. En slutinstruktion 2 kan f.eks. omhandle en ændring på en prøve måske fordi der på prøvearealet på dagen er placeret et par lastbiler el. containere. Der kan også være andre ting, som løbslederen mener deltagerne skal have oplyst. Også din bil skal kigges efter inden du får lov til at deltage. Den behøver absolut ikke at ligne en rallybil, men skal helt sikkert opfylde færdselslovens krav. Medbring forsikringspapirer og registreringsattest. Det eneste krav sporten stiller til udstyr til din bil og dig er følgende: Min. 3. punkt sikkerhedsseler Styrthjelme Nødhjælpskasse min. som Falcks Vognbog Ildslukker 2 kg nettoindhold. Homologeringsattest visse klasser. Vognbogen udstedes ved teknisk kontrol, men husk hvis du starter midt i en sæson at gøre opmærksom på, at du ikke har nogen vognbog, så den arrangerende klub kan have en parat til dig, når du kommer til start. Det er muligt selv at bestille vognbogen i DASUs webshop. (www.dasu.dk medlemsservice webshop) 10

11 Husk altid til de efterfølgende løb at have din vognbog med. Hvilke biler? Hjælp ude fra Startnummer Starten går Max afviklingstid Mål Parc Fermé I klubrally kan deltage person og varevogne under 3500 kg. I klub rally er det ikke tilladt, som ved store rallies, at have service hjælp med i form af en kammerat som kører rundt med ekstra dæk eller som lige giver et nap med hvis bilen går i stykker. Hvad I skal bruge undervejs skal I selv bringe rundt og det er kun Jer selv som må skrue og reparere på bilen. Når I har været igennem teknisk kontrol med jeres bil får I udleveret et startnummer og måske også lidt reklamemærker. Startnummeret placerer I som løbsledelsen har gjort opmærksom på og ligeså evt. mærkater (reklame m.m.) Husk I selv er ansvarlige for at komme af sted til tiden og husk altid at få jeres startkort med. Rutebogen udleveres oftest når al kontrol af papirarbejde etc. er overstået, men kontrolkortet får I først på jeres starttidspunkt. Der er altid oplyst en max afviklingstid på hele løbet. Måske 2, en for hver halvdel af løbet. Den skal I overholde. Altså, der er ganske enkelt ikke tid til også at lege tilskuer når man er deltager i et arrangement. Ved ankomst til mål bliver I oftest bedt om at køre i Parc Fermé, som er et bestem angivet/afspærret område. Husk hurtigt at få afleveret kontrolkortet til en kontrollant, som noterer jeres ankomsttid til mål. Formålet med at holde i Parc Fermé er, at løbsledelsen kan gå ud og kontrollere bilen ved hjælp fra sin tekniske official. Bilen skal jo også ved mål overholde alle regler. Det er derfor ikke tilladt at åbne motorhjelmen, foretage nogen form for reparation eller tankning, når bilen holder i Parc Fermé. Hvis der indgår en pause i et løb, så holder din bil også i parcferme i pausen. 11

12 Hvis du fjerner bilen fra parc ferme området før tid, og en af dine konkurrenter lægger en protest på den, har du tabt protesten og du kan blive indberettet til for videre straf. Resultat Og så er løbet kørt Spørgsmål HUSK at checke resultatlisten for den klasse I deltager i. Er Jeres tider tastet korrekt ind? Hvis fejl, så kontakt løbsledelsen. I har nu kørt jeres første race og skal hjem godt trætte og opstemte. MEN der er lige en ting I skal huske inden I kører fra målstedet Startnumre skal fjernes. Der dukker garanteret en masse spørgsmål op hen ad vejen. Spørgsmålene kan du få besvaret ved henvendelse i din klub, men det er ingen dårlig ide at prøve at finde svarene selv. Selvom vi har et Unions sekretariat, så er det din klub du skal henvende dig til. 12

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

www.middelfartcykelclub.dk

www.middelfartcykelclub.dk Velkommen til Middelfart Cykel Club Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Middelfart Cykel Club. Hvis der er ting, der ikke

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Regler til Lethian XI. Version 11.1

Regler til Lethian XI. Version 11.1 Regler til Lethian XI Version 11.1 Indhold 1 Introduktion 3 2 Basisregler 4 2.1 Kampagneregler....................................... 4 2.2 Kampregler.......................................... 6 2.3 Oprustning..........................................

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere