5. december Takstoversigt Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse"

Transkript

1 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1

2 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00 70,00 Folkeregisteroplysninger Ny adresseattest 75,00 75,00 Rykkergebyrer Fordringer med udpantningsret 250,00 250,00 Fordringer uden udpantningsret 100,00 100,00 Renter Fordringer med udpantningsret 1% pr. påbegyndt måned Fordringer uden udpantningsret, iht. Renteloven Vielse Gebyr for vielse når ingen af parterne er bosat 500,00 500,00 i Danmark Vielse Gebyr for vielse udenfor administrationsbygninger (have- og hjemmevielser). Undtaget for borgere med kritisk sygdom (nødvielser). Gebyret beregnes som merudgiften/transporttiden (minimum 250 kr.) samt udgift til kørselsgodtgørelse efter statens takster Fastsættes individuelt Fastsættes individuelt Administrationsgebyr i.f.m. støttet Gebyret beregnes som 2,5 promille af den 2,50 2,50 boligbyggeri godkendte anskaffelsessum excl. gebyrer Aktindsigt Betaling for første side 10,00 10,00 Der kræves betaling for kopiering ved Betaling for de følgende sider 1,00 1,00 aktindsigtsanmodninger, der behandles efter henholdsvis offentlighedsloven og forvaltningsloven. Ved aktindsigt efter forvaltningsloven, opkræves der ikke betaling af det første kopieksemplar. Der fastsættes en generel bagatelgrænse så der kun opkræves betaling, når betalingen er min. 100,00 kr. Sundhedskort Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis) ved 185,00 190,00 bortkomst, lægeskift m.v. Legitimationskort Legitimationskort til unge over 16 år 0,00 0,00 Pas-billeder Gebyr for pas-billeder 115,00 115,00 Knallertkørekort For udstedelse af knallertkørekort 440,00 440,00 For genudstedelse af knallertkørekort 120,00 120,00 Parkeringsfond Parkeringsfondsbidrag pr. parkeringsplads , ,00 Stadeplads Stadeplads v. torvehandel 1 år / 1 dag om ugen 2.050, ,00 Stadeplads v. torvehandel 3 mdr / 1 dag om ugen 506,00 515,00 Kolonihaver Leje af kolonihaver 750,00 755,00 2

3 Teknik og Miljø området Spildevand og Affald Affald Spildevand Rottebekæmpelse Byggesagsgebyrer Der henvises til bilag 1. Taksterne findes også på Der henvises til Fastsættes som 0,0186 promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. 0,0200 0,0186 Kategori 1 - Simple konstruktioner Ukompliceret byggeri, jf. BR10 Garager, carporte, udhuse o. lign. mindre bygninger Bygninger op til 50 m2, der overholder byggeretten Anmeldelse 1.520, ,00 efter BR10, kap Tillæg, pr. m2 31,00 32,00 Bygninger over 50 m2, der overholder byggeretten Tilladelse 1.520, ,00 efter BR10, kap Tillæg, pr. m2 31,00 32,00 Bygninger, hvor byggeretten ikke overholdes Tilladelse 3.040, ,00 efter BR10, kap Tillæg, pr. m2 31,00 32,00 Tilbygninger Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 32,00 33,00 Nedrivning Pr. bygningsenhed 1.520, ,00 Kategori 2 - Enfamilieshuse Ukompliceret byggeri, jf. BR10 Fritliggende enfamilieshuse Inkl. integrerede carporte og garager samt udhus, som ansøgt 5.400, ,00 samtidig. Sammenbyggede enfamilieshuse med lodret lejlighedsskel Med højst 2 boliger , ,00 Sommerhuse 4.320, ,00 Tilbygninger Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 31,00 32,00 Nedrivning Første BBR-bygningsenhed fuld pris efterfølgende 50%, 1.900, ,00 hvis der søges samtidig. Dispensationer og øvrige tilladelser Dispensationer efter byggeloven, som ikke er omfattet af de 4.060, ,00 øvrige punkter. 3

4 Kategori 3 - Sammenbyggede enfamiliehuse, industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Ukompliceret byggeri, jf. BR10 Simple industri- og lagerbebyggelser op til m2 Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 20,00 Gebyrfri, jf. budget Simple industri- og lagerbebyggelser over m2 Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 15,00 Gebyrfri, jf. budget Sammenbyggede enfamilieshuse med lodret lejlighedsskel Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. Med mere end 2 boliger. 37,00 38,00 Tilbygninger Gebyret beregnes efter ovenstående takst. Ombygninger, undtagen erhvervsbyggeri Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. Sammenbyggede 31,00 32,00 enfamilieshuse med lodret lejlighedsskel er ikke omfattet af bestemmelsen, såfremt der ikke sker udvidelse af etagearealet. Nedrivning, undtagen erhvervsbyggeri Pr. bygningsenhed , ,00 Dispensationer og øvrige tilladelser, undtagen erhvervsbyggeri Dispensationer efter byggeloven, som ikke er omfattet af de 3.190, ,00 øvrige punkter. Kategori 4 - Andre faste konstruktioner m.v. Ukompliceret og kompliceret byggeri, jf. BR10 Antennemaster 9.720, ,00 Faste konstruktioner som ikke er bebyggelse 5.970, ,00 Legepladser 2.670, ,00 Minivindmøller Totalhøjde indtil 8,5 meter 6.540, ,00 Husstandsvindmøller Totalhøjde indtil 25 meter 7.410, ,00 Skiltning, undtagen erhvervsbyggeri Op til 5 m2 og ikke fritstående 2.980, ,00 Skiltning, undtagen erhvervsbyggeri Øvrige 5.970, ,00 Gylletanke, siloer m.m ,00 Gebyrfri, jf. budget Nedrivning, undtagen erhvervsbyggeri 2.110, ,00 Dispensationer og øvrige tilladelser, undtagen erhvervsbyggeri Dispensationer efter byggeloven, som ikke er omfattet af de 3.160, ,00 øvrige punkter. Forsamlingstelte, scener Arrangementstilladelser, mindre end 5 dage 0,00 4

5 Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Kompliceret byggeri, jf. BR10 Avls- og driftsbygninger Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 31,00 Gebyrfri, jf. budget Industri- og lagerbebyggelse op til m2 Pr. m2 for de første m2. 37,00 Gebyrfri, jf. budget Mindste-gebyret udgør kr. Industri- og lagerbebyggelse over m2 Pr. m2 for de efterfølgende m2 udover m2. 26,00 Gebyrfri, jf. budget Etageboliger Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. pr. boligenhed. 37,00 38,00 Tilbygninger til etageboliger Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 37,00 38,00 Ombygning af etageboliger Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. pr. boligenhed. 37,00 38,00 Institutioner Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 37,00 38,00 Vindmøller Pr. MW. Ved opsætning af mere end en vindmølle og ved 7.360, ,00 samtidig ansøgning på samme matrikel, er MW-prisen for hver efterfølgende vindmølle kr. Butikker op til m2 Pr. m2 for de første m2. 37,00 Gebyrfri, jf. budget Mindste-gebyret udgør kr. Butikker over m2 Pr. m2 for de efterfølgende m2 udover m2. 26,00 Gebyrfri, jf. budget Kontorbygninger op til m2 Pr. m2 for de første m2. 37,00 Gebyrfri, jf. budget Mindste-gebyret udgør kr. Kontorbygninger over m2 Pr. m2 for de efterfølgende m2 udover m2. 26,00 Gebyrfri, jf. budget Tilbygninger til ovenstående kategori 5 typer. Undtaget er etageboliger, vindmøller og erhvervsbyggeri Pr. m2. Mindste-gebyret udgør kr. 31,00 32,00 Dispensationer og øvrige tilladelser, undtagen erhvervsbyggeri Dispensationer efter byggeloven, som ikke er omfattet af de 4.210, ,00 øvrige punkter. Dispensation i forhold til lokalplaner o. lign. Jf. Bek. Nr af 13. september 2007 Dispensation Pr. høringspart - dog maks kr. Dispensationer i medfør af 267,00 272,00 Planlovens 20, hvor byggeriets etageareal overstiger 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 meter og orienteringen omfatter mere end 10 beboere og foreninger. 5

6 Teknik og Miljø området Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven Tilsyn og godkendelse af forurenende virksomhed pr. time 302,95 308,70 Brugerbetaling for bådnumre og Registrering af sejl- og motorbåde (pr. år pr. enhed) 200,00 200,00 koncessionsenheder Koncessionsenhed (pr. år pr. enhed) 300,00 300,00 Taxakørsel Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.521, ,00 Udstedelse af førerkort 112,00 113,00 Udstedelse af midlertidigt kørekort på baggrund af manglende rettidig fornyelse af erhvervskørekort 112,00 113,00 Udstedelse af toldattest 158,00 159,00 Udlevering af trafikbog fabrikationspris+ fabrikationspris+ 27,00 27,00 Udlevering af tilladelsesnummerplade fabrikationspris+ fabrikationspris+ 40,00 40,00 Diverse Gebyr for kommuneplan, lokalplan og sektorplaner 100,00 100,00 (trykte udgaver) Beredskabsområdet Gebyr for udrykning til blinde alarmer 5.050, ,00 6

7 Børn og Skole området Dagpleje, daginstitutioner, klubber og fritidscentre Alle nedenstående tilbud er omfattet af reglerne for søskendetilskud og friplads. Dagpleje Fuldtidsplads 2.388, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) og udgør 25 % af driftsudgifterne. Vuggestuer Fuldtidsplads 2.984, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) og udgør 25 % af driftsudgifterne. Børnehaver Fuldtidsplads 3-6 år 1.665, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) og Fuldtidsplads 2 år og 9 mdr. indtil 3 år 2.388, ,00 udgør 25 % af driftsudgifterne. Vuggestuer med kostordning Fuldtidsplads 3.384, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) Børnehaver med kostordning Fuldtidsplads 3-6 år 2.065, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (juli måned er betalingsfri) Fuldtidsplads 2 år og 9 mdr. indtil 3 år 2.788, ,00 Skolefritidsordninger SFO klasse 1.494, ,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. Førskolegrupper 1.665, ,00 betaling (juli måned er betalingsfri) Kommunale Fritidstilbud Klubtilbud 4. klasse 954,00 971,00 Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. Klubtilbud 5. klasse 812,00 827,00 betaling (juli måned er betalingsfri) Klubtilbud 6. klasse 667,00 679,00 Morgenpasning, tilkøb 502,00 511,00 Ungdomsklub Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. For 7. kl. til 18 år. 105,00 106,00 betaling (juli måned er betalingsfri) Tilskud samt priser i.f.m. frit valg Tilskud pr. måned til 0-2 år 4.925, ,00 fritvalgsordning 3-6 år 3.419, ,00 Tilskud pr. måned til 0-2 år 7.454, ,00 private daginstitutioner 3-6 år 4.683, ,00 7

8 Social og Sundhedsområdet Tilbud til pensionister Kost, hjemmeboende Hovedret hjemmeboende med udbringning 49,00 50,00 Biret hjemmeboende med udbringning 14,00 14,00 Hovedret hjemmeboende uden udbringning 43,00 44,50 Biret hjemmeboende uden udbringning 12,50 12,50 Kost, plejecentre Døgnkost plejecentre pr. måned 3.374, ,00 Døgnkost plejecentre pr. dag - dog max kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor, afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder. 110,93 112,60 Aflastningsophold Aflastningsophold 123,44 126,00 Midlertidig hjemmehjælp Opkræves ikke fra 2015 Tilskud samt priser i.f.m. frit valg Praktisk hjælp / pleje Praktisk hjælp, hverdag pr. time 356,00 Fastsættes senere Pleje, hverdag pr. time 393,00 Fastsættes senere Personlig pleje, øvrige tider pr. time 483,00 Fastsættes senere Madservice Madservice med udbringning til hjemmet, biret 14,00 Fastsættes senere Madservice med udbringning til hjemmet, hovedret 53,75 Fastsættes senere Madservice uden udbringning til hjemmet, biret 12,50 Fastsættes senere Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedret 49,00 Fastsættes senere 8

9 Kultur og fritid Leje af lokaler i kulturhuse og biblioteker Leje af lokaler i kulturhuse, udlejning til private eller til kommercielle arrangementer, hvortil der kan opkræves leje iht. gældende regler for udlån af kommunale lokaler. Der henvises til Bilag 2 "Takster for leje af lokaler i kulturhusene InSide, Sløjfen og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus" Leje af lokaler i kommunale haller Folkeoplysende foreningers arrangementer: - Idrætshal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 430,00 435,00 - Sal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 180,00 185,00 Kommercielle/erhvervsmæssige/ andre arrangementer: - Idrætshal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 1.075, ,00 - Sal Lejen beregnes pr. påbegyndt time 340,00 345,00 - Mødelokaler i Rønbæk Idrætscenter Lejen beregnes pr. påbegyndt time 100,00 100,00 Opsætning af bander Betaling for opsætning af bander. 565,00 575,00 Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen Gebyr ved brug af idrætshaller Betales af foreninger Kommunale og selvejende haller - Hverdage i tidsrummet kl Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 50,00 50,00 - Hverdage i tidsrummet kl Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 25,00 25,00 - Weekender og helligdage, hele døgnet Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 50,00 50,00 Gymnasiehal og skolehaller (Høsthallen og Søndervanghallen) - Hverdage, weekender og helligdage, hele døgnet Gebyr beregnes pr. påbegyndt time 25,00 25,00 Leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum inkl. bad Lejen beregnes pr. påbegyndt time 99,00 101,00 og mindre lokaler i fritidscentre Øvrige skolelokaler herunder fest- Lejen beregnes pr. påbegyndt time 234,00 238,00 sale, gymnastiksale, aulaer og lille sal i Hinnerup Fritidscenter Brug af udearealer Campering/overnatning ved haller Pris pr. døgn 30,00 30,00 i.f.m. særlige arrangementer og stævner 9

10 Kultur og fritid Biblioteker Gebyr for overskridelse af lånetid Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn 10,00 10,00 Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne 20,00 20,00 Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn 30,00 30,00 Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne 40,00 40,00 Overskridelse af lånetid dage, børn 50,00 50,00 Overskridelse af lånetid dage, voksne 80,00 80,00 Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn 120,00 120,00 Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne 200,00 200,00 Musikundervisning Betalingen opdeles i 4 årlige rater 2014/ /2016 Individuel undervisning (20 minutter ugl. i 36 uger) 3.920, ,00 Individuel undervisning (tilkøb + 10 minutter ugl. i 36 uger) 1.720, ,00 Instrument hold (40 minutter ugl. i 36 uger) 2.100, ,00 Instrument hold (30 minutter ugl. i 36 uger) 2.400, ,00 Børnerytmik (45 minutter i 17 uger - efterår) 640,00 652,00 Børnerytmik (45 minutter i 17 uger - forår) 640,00 652,00 Instrumentværksted 1.800, ,00 Musikraketten 1.280, ,00 Kor og orkestre 1.280, ,00 Leje af instrument 700,00 712,00 Der kan komme ændringer til takstoversigten. Den opdaterede takstoversigt vil kunne findes på Administrationsgebyr 95,00 97,00 10

11 Bilag 1. Favrskov Forsyning A/S Takst ved skelløsning i kr Takst ved skelløsning i kr Affald inkl. moms Genbrug mv. Private husstande Genbrugsafgift pr. husstand 956,00 976,00 Genbrugsafgift, erhverv Håndværkere og anlægsgartnere ansatte , ,00 Håndværkere og anlægsgartnere ansatte , ,00 Håndværkere og anlægsgartnere - over 10 ansatte , ,00 Øvrige virksomheder 1.778, ,00 Farligt affald, erhverv max 200 kg/år 950,00 970,00 Dagrenovation 110 l. sæk - ugentlig tømning 1.294, , , , l. sæk - 14 dages tømning 705,00 649,00 720,00 663, l. beholder - ugentlig tømning 1.698, , , , l. beholder - 14 dages tømning 950,00 902,00 970,00 921, l. beholder - ugentlig tømning 2.115, , , , l. beholder - 14 dages tømning 1.161, , , , l. container - ugentlig tømning 4.246, , l. container - 14 dages tømning 2.346, , l. container - ugentlig tømning 5.390, , l. container - 14 dages tømning 2.919, , l. container - ugentlig tømning 6.105, , l. container - 14 dages tømning 3.276, , l. container - tillæg for specialtømning pr. gang 67,00 68,00 Foringsposer til 2-hjulede beholder - 1 rulle á 10 stk 25,00 25,00 Klinisk risikoaffald Grundafgift pr. besøg 1.125, ,00 Engangsemballage (45 l.) 550,00 562,00 Plastposer, kemikalieaffald 175,00 179,00 KK-dunke (25 l.) 240,00 245,00 Amalgamdunke (1 l.) 800,00 817,00 Stativ / sæk Gitterstativ / svingstativ 606,00 619,00 Miljøstativ 990, ,00 Ombytning af stativ 579,00 591,00 Ekstra sæk 25,00 25,00 Diverse gebyrer Udlånsrente+8rente+8% Udlåns- Renter ved for sen betaling Gebyr ved 1. og 2. rykker 100,00 100,00

12 Bilag 2. TAKSTER FOR LEJE AF LOKALER I KULTURHUSENE INSIDE, SLØJFEN OG HINNERUP BIBLIOTEK OG KULTURHUS GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Omfatter udlejning til private eller til kommercielle arrangementer, hvortil der kan opkræves leje i henhold til gældende regler for udlån af kommunale lokaler Formiddag kl periode 1 Eftermiddag kl periode 2 Aften kl periode 3 Lokaler over 100 m2 Lokale Sted M2 Antal personer Stolerækker Antal personer Borde pris periode 1 pris periode 2 pris periode 3 Samlet pris 2 perioder Samlet pris 3 perioder Uhresalen Hinnerup kr 920 kr 920 kr kr kr kr Lilleåsalen (umøbleret) Sløjfen kr kr kr kr kr kr Store Sal InSide kr kr kr kr kr kr Dansesal (umøbleret) InSide 200 kr 690 kr 690 kr 690 kr kr Fællessalen InSide kr 750 kr 750 kr 750 kr kr Multihallen (umøbleret) InSide kr 860 kr 860 kr 860 kr kr Mødelokaler m2 Brogården Hinnerup kr 580 kr 580 kr 580 kr 870 kr Mødelokale 4 InSide kr 460 kr 460 kr 460 kr 690 kr 920 Mødelokale 5 InSide kr 460 kr 460 kr 460 kr 690 kr 920 Mødelokale 2 og 3 Sløjfen kr 690 kr 690 kr 690 kr kr Mødelokaler op til 50 m2 Værkstedet Hinnerup kr 230 kr 230 kr 230 kr 345 kr 460 Melhøjstuen Hinnerup kr 350 kr 350 kr 350 kr 525 kr 700 Mødelokale 1 Sløjfen kr 460 kr 460 kr 460 kr 690 kr 920 Mødelokale 2 Sløjfen kr 460 kr 460 kr 460 kr 690 kr 920 Mødelokale 3 Sløjfen kr 460 kr 460 kr 460 kr 690 kr 920 Mødelokale 4 Sløjfen 12 8 kr 210 kr 210 kr 210 kr 315 kr 420 Mødelokale 1 InSide kr 290 kr 290 kr 290 kr 435 kr 580 Mødelokale 2 InSide kr 290 kr 290 kr 290 kr 435 kr 580 Andre lokaler Værkstederne InSide kr 460 kr 460 kr 460 kr 690 kr 920 Servicetime kr 210,00 Godkendelse af taksterne, ikrafttræden og regulering: Takstbladet reguleres hvert år i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Regulering sker i henhold til KL s prisfremskrivningsprocent. Takstniveauet blev godkendt af Kultur, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget, den

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

11. november Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

11. november Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 11. november 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

11. november Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

11. november Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 11. november 2016 Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

1. februar Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

1. februar Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1. februar 2017 Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

9. november Takstoversigt 2018 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

9. november Takstoversigt 2018 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 9. november 2017 Takstoversigt 2018 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

01.08.2014. Takstoversigt 2014. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

01.08.2014. Takstoversigt 2014. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 01.08.2014 Takstoversigt 2014 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00 70,00

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

Brugerbetalinger / takster 2013

Brugerbetalinger / takster 2013 Brugerbetalinger / takster BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 Frokostordning 888 Børnehaver: Heldags 1.679

Læs mere

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet)

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet) BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.131 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.371 Frokostordning 892 Børnehaver: Heldags 1.700 Klubber: Fritidsklub (3.- 6.

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomsligitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

BRUGERBETALINGER. 2013 2014

BRUGERBETALINGER. 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget Dyrskuepladsen / ringriderpladser Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer 0,00 0,00 2 Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv 2.150,00 2.179,00 2 Kolonihaver Haveleje

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen I budgettet for 2010 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.248,00

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.180,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Udviklingen i brugerbetalingen fra år 2007 til år 2010 med ændringer pr. 1/8-10 Alle takster er i kr. hvis andet ikke er angivet

Udviklingen i brugerbetalingen fra år 2007 til år 2010 med ændringer pr. 1/8-10 Alle takster er i kr. hvis andet ikke er angivet BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid 2.238 2.320 2.710 2.751 Uændret 0,00 % Vuggestuer Heldags 2.793 2.885 3.296 3.426 Uændret 0,00 % Børnehaver:

Læs mere

BRUGERBETALING 2009 OG 2010 i kr. Klubber: Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub

BRUGERBETALING 2009 OG 2010 i kr. Klubber: Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid 2.710 2.751 Vuggestuer Heldags 3.296 3.426 Børnehaver: Heldags 1.612 1.623 Fritidshjem: Klatretræet 1.478

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.510,00 kr. 2.510,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 1.740,00

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Borgerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 180 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Brugerbetalinger / takster behandling af budget

Brugerbetalinger / takster behandling af budget BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 3.131 1,26 % BØU Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 3.371 1,26 % BØU Frokostordning 888 892 0,44 % Børnehaver:

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Lægeskift 165,00 155,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort

Læs mere

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 11 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Hertil kommer

Læs mere

kl. 09:51 den 01-11-2015 1

kl. 09:51 den 01-11-2015 1 Økonomiudvalgets område: Personskat 24,60% 24,60% Grundskyld 20,1 20,1 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi 10,05 10,05 Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 8,75 Kirkeskat 0,92% 0,92%

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI FOR 2016-2019. TAKSTOVERSIGT 2016 2015 2016 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

MÅL OG ØKONOMI FOR 2016-2019. TAKSTOVERSIGT 2016 2015 2016 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: SOLRØD KOMMUNE MÅL OG ØKONOMI FOR 2016-2019 TAKSTOVERSIGT 2016 2015 2016 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: 2015 2016 Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

Takster 2014. SFO, Morgenmodul alene 246 kr. 248 kr. SFO, Morgenmodul tilkøb 124 kr. 125 kr.

Takster 2014. SFO, Morgenmodul alene 246 kr. 248 kr. SFO, Morgenmodul tilkøb 124 kr. 125 kr. er Børne- og Kulturområdet Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune erne angiver betalingen pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder. Pr. 1/1 Pr. 1/9 Dagpleje, fuldtidsplads 2.487 kr.

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017. TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017. TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: SOLRØD KOMMUNE TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017 Personskat 24,80 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 22,24 22,17 Landbrugsejendomme

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere