Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland"

Transkript

1 Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland

2 Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 10. klasse Intro-kursus og obligatorisk brobygning Ansøgning og uddannelsesparathed Økonomi og transport 6 Andre uddannelser Egu erhvervsgrunduddannelse Fiskeriuddannelser Søfartsuddannelser Stu for unge med særlige behov 7 Andre muligheder Højskoler og efterskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Trainee-forløb/forpraktik for årige Produktionsskole 9 Erhvervsuddannelser 10 Fælles for erhvervsuddannelserne 13 Forskellige slags erhvervsuddannelser De teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser De merkantile erhvervsuddannelser Social- og sundhedsuddannelserne Landbrugsuddannelserne 18 De 12 indgange og tilhørende uddannelser 20 Eux - erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau 21 Gymnasiale uddannelser 22 Fælles for de gymnasiale uddannelser 24 Stx - det almene gymnasium 26 Hf - højere forberedelseseksamen 28 Hhx - handelgymnasiet 30 Htx - teknisk gymnasium 32 Skoler med særlige forløb 32 Særlige gymnasiale forløb 35 Sport og ungdomsuddannelser 35 Særlige erhvervsuddannelsesforløb 36 Adresser og Åbent hus/orienteringsmøder UNGDOMS- UDDANNELSER I NORDJYLLAND Information til forældre og andre voksne UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 Udgives af: UU-centrene i Region Nordjylland Sekretariat: UU-Aalborg,Ny Kastetvej 1-3, 9000 Aalborg, Tlf Ansvarshavende redaktører: Hanne Kjelst Rosendahl og Jens Oluf Bundgaard Oplag: Produktion: Fjerritslev Tryk A/S

3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. I dette hæfte, som dækker hele Region Nordjylland, kan du og dine forældre læse om uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse og få et overblik over, hvor i regionen de forskellige uddannelser kan tages. Langt de fleste unge vælger at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og det er også de uddannelser, som hæftet især handler om. Du kan læse om erhvervsuddannelserne på s og de gymnasiale uddannelser på s I hæftet kan du også få lidt information om andre muligheder. Nogle unge vælger nemlig at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en husholdningsskole (se s. 7), før de starter på en ungdomsuddannelse. Nogle kan få tilbudt en individuelt tilrettelagt uddannelse (se side 6), og andre igen har brug for et ophold på en produktionsskole (se side 8) for at få lidt mere ide om, hvad de vil, inden de starter en egentlig ungdomsuddannelse. En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Egu Erhvervsgrunduddannelsen Produktionsskole Grundforløb Hovedforløb Erhvervsuddannelserne på handelsskole, teknisk skole, SOSU, AMU, landbrugsskole Grundforløb Hovedforløb eux erhvervsuddannelse på teknisk skole med fag på gymnasialt niveau Grundskolens 9. eller 10. klasse Det er vigtigt at få en uddannelse, når man drømmer om at få et job og klare sig på arbejdsmarkedet. I fremtiden vil der nemlig blive stillet endnu større krav til arbejdskraftens kvalifikationer, og der bliver færre job for folk uden uddannelse. Det er et politisk mål, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og alle mellem 15 og 17 år, som har afsluttet grundskolen, har pligt til enten at være i gang med en ungdomsuddannelse eller til at være i gang med en anden "forberedende og udviklende aktivitet", som forbereder til uddannelse. Det er vigtigt, at du gennemfører en ungdomsuddannelse, for når du har gjort det, er der mange flere muligheder for arbejde og videreuddannelse, end du kan forestille dig lige nu. En ungdomsuddannelse er et godt grundlag at bygge videre på, og mange tager sidenhen efteruddannelse, så Grundforløb htx teknisk gymnasium Grundforløb hhx handelsgymnasium Grundforløb stx det almene gymnasium hf højere forberedelseseksamen 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år de bliver gode til endnu flere ting. Derfor arbejder mange mennesker faktisk med noget helt andet, end de blev uddannet til fra starten. 3

4 4 Før du vælger uddannelse Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen i 9. klasse; dog kan du kun komme på hf, hvis du har afsluttet 10. klasse. Når du vælger, skal du overveje, hvilken uddannelse der passer bedst til dig: Kan du godt lide at lave noget med dine hænder og at skabe nye ting? Kan du godt lide at have mange hjemmeopgaver, at skrive og at læse meget? Er der nogle fag eller faglige områder, som du er særligt interesseret i? Kan du godt lide at arbejde sammen med andre, eller vil du helst arbejde alene? Kan du lide at være udendørs året rundt? Den slags spørgsmål kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken uddannelse du skal vælge. Du kan også - bl.a. ved hjælp af dette hæfte samt skolernes hjemmesider forberede dig til valget af uddannelse ved at undersøge: Hvor længe varer uddannelsen? Hvor kan jeg tage uddannelsen? Hvilke fag indeholder uddannelsen Faglige og personlige krav undervejs i uddannelsen Videreuddannelse og jobmuligheder bagefter. Der er ofte sammenhæng mellem, hvad man godt kan lide at lave, og hvad man er rigtig god til i skolen, derhjemme eller i fritiden. Disse ting er det vigtigt at tænke på, når man skal vælge uddannelse og job. Uddannelse og job hører ofte sammen; derfor er det en god ide at forestille sig sit drømmejob og så undersøge, hvilke uddannelser der kan føre frem til dette job. Ungdommens Uddannelsesvejledning I skolen har du allerede mødt din UUvejleder, som har hjulpet dig med at finde information om uddannelser og job. Men du har sandsynligvis også snakket om uddannelse med mange andre: venner, familie, lærere osv. Inden du skal melde dig til en uddannelse, skal du lave en uddannelsesplan. Du skal overveje, hvad du interesserer dig for, og hvad du er god til. I arbejdet med uddannelsesplanen og i dine samtaler med din UU-vejleder bygger du videre på alt det, du har lært i skolen og på de erfaringer med uddannelse og arbejde, som du har fx fra erhvervspraktik, fritidsjob, besøg på ungdomsuddannelser samt fra dine samtaler med familie og venner. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med uddannelsesplanen og med at finde de oplysninger, som du synes, du har brug for. Når du skriver i din uddannelsesplan, skal du huske, at uddannelsesplanen sendes med til det uddannelsessted, du søger ind på. Det er vigtigt, at dit nye uddannelsessted får nogle oplysninger om dig og dine interesser. Det er en god ide at beskrive, hvad du især er god til. Hvis der er områder, hvor du tror, du har brug for ekstra hjælp, er det vigtigt også at skrive dette. Det kunne fx være hjælp til læsning, stavning og skrivning i form af en IT-rygsæk. På den måde kan uddannelsesstedet bedre forberede sig på at møde dig der, hvor du er. 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til de unge, som efter grundskolen har brug for at blive dygtigere rent fagligt og har behov for at tænke lidt mere over, hvilken uddannelse de skal vælge. I 10. klasse kan du med andre ord videreudvikle dig fagligt og personligt, og du kan afslutte med folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve. Du skal også lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO-opgaven), der bedømmes med en udtalelse og/eller en karakter. Undervisningen i 10. klasse skal bygge på den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse. Det vil sige, at lærerne i 10. klasse bygger videre på de tanker om uddannelse, du allerede har gjort dig, og du kan i 10. klasse arbejde målrettet frem mod den ønskede uddannelse. Hvis du har problemer med at læse, får du i 10. klasse tilbudt målrettet læseundervisning.

5 Du kan læse om skoler med særlige forløb på s Her kan du fx læse om International Baccalaureate (IB), en engelsksproget, international studentereksamen, og du kan læse om kombinationer af sport og uddannelse, om htx-agro og om særlige eud-forløb. De obligatoriske fag i 10. klasse er dansk, matematik og engelsk. Den valgfrie del af 10. klasse omfatter en række tilbudsfag, fx tysk, fransk og fysik/kemi. Derudover skal 10. klasse tilbyde undervisning i mindst 3 af følgende fag: idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. 10. klasse varer som regel et år, men der er også mulighed for at afslutte efter ½ år. Du kan få at vide af din UUvejleder, hvor 10. klasse tilbydes i dit nærområde. Intro-kursus og obligatorisk brobygning I 8. klasse kan du komme på intro-kursus, hvis den kommune, hvor du bor, har besluttet at tilbyde denne aktivitet. Det er det enkelte UU-center, der organiserer intro-kurserne. Formålet med intro-kurserne er at give eleverne i 8. klasse mulighed for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser i praksis, og du vil på uddannelserne få et indblik i, hvordan der arbejdes både med teori og med den praktiske del. Du kan få yderligere information hos din UU-vejleder. I 10. klasse skal du deltage i 1 uges obligatorisk brobygning eller i en kombination af brobygning og ulønnet praktik. Begge dele skal være noget, der er relevant i forhold til din fremtidige ungdomsuddannelse. Kommunen kan herudover beslutte at iværksætte yderligere brobygningsuger i op til 6 uger. Det er det lokale UU-center, der iværksætter og organiserer brobygningen i 10. klasse. Brobygning betyder, at du har mulighed for at opleve hverdagen på en eller flere ungdomsuddannelser, og brobygningsperioden kan derfor hjælpe dig med at blive mere sikker, når du skal vælge uddannelse. Din UU-vejleder hjælper dig med at vælge og forberede dig på brobygning i 10. klasse. Ansøgning og uddannelsesparathed Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse via På din skole vil UU-vejlederen give dig og dine lærere en grundig orientering om, hvordan du taster dine ønsker ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Ansøgningen skal være indtastet og godkendt af dine forældre senest d. 1. marts. Som en del af arbejdet med uddannelsesplanen vil din UU-vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat til den uddannelse, du ønsker. UU-vejlederen skal skrive sin vurdering i din uddannelsesplan. Hvis din UU-vejleder vurderer, at du ikke er parat til den uddannelse, du ønsker, kan I sammen overveje, hvilke andre muligheder du har for at blive mere klar til en ungdomsuddannelse. Derefter kan I lave en plan for disse aktiviteter. Hvis du og dine forældre er uenige med UU-vejlederen mht., om du er uddannelsesparat, skal tilmeldingen sendes til den uddannelse, du ønsker, og så er det der, man beslutter, om du kan optages. Det er UU-vejlederen, som via internettet sender din tilmelding og din uddannelsesplan videre til uddannelsesstedet. 5 Økonomi og transport Undervisning og bøger er gratis på de offentlige uddannelsessteder. På mange uddannelser skal du regne med, at der er udgifter til fotokopiering og lignende, og du skal som regel også selv anskaffe dig lommeregner, computer og eventuelt visse ordbøger/fagbøger. Du får nærmere besked om dette på den uddannelse, du vælger. Du kan få SU til din uddannelse fra det første kvartal efter, at du er fyldt 18 år. Når du er under 20 år og går på

6 6 Søfartsuddannelser Uddannelsen til skibsassistent er en erhvervsuddannelse, og du starter på en søfartsskole eller et skoleskib. Alle uddannelser veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. Desuden findes der uddannelser til skibsmekaniker, skibsmaskinist, maskinmester og skibsofficer. Du kan få yderligere information hos: en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra. Læs mere om reglerne på eller spørg din UU-vejleder eller en vejleder på ungdomsuddannelsen. Skal du med tog eller bus til dit uddannelsessted, kan du ansøge om et ungdomskort. Det koster omkring 300 kr. om måneden i hele dit takstområde. Ansøg på Du kan ikke få tilskud til transport, hvis du får elevløn. Andre uddannelser Egu erhvervsgrunduddannelse Egu er et 2-årigt uddannelsesforløb med meget praktik og kun lidt teori. For at starte på egu skal du vide, hvilken branche du vil arbejde i, og du skal også være parat til arbejde og uddannelse. Egu tilrettelægges til den enkelte elev, således at uddannelsen passer bedst muligt til dine ønsker og behov. Derfor kan du ikke umiddelbart starte på egu, men skal tale med din vejleder først. Du skal sammen med din vejleder lave en uddannelsesplan, og du skal have en praktikaftale med en virksomhed. Egu er en vekseluddannelse, der skifter mellem praktisk arbejde i en virksomhed og skoleperioder på fx en erhvervsskole eller et AMU-center. Skoleperioderne er tilsammen mindst 20 uger og højst 40 uger. Undervisningen giver dig mulighed for at forbedre dine skolekundskaber og din faglige viden. Du kan desuden få støtte, hvis du har læse- og regnevanskeligheder. Når du er i skole, får du skoleydelse, og mens du er i praktik i virksomheden, får du lærlingeløn. Når du er færdig med din uddannelse, får du et uddannelsesbevis. Kontakt din UU-vejleder, hvis du vil vide mere om egu. Du kan også gå ind på Fiskeriuddannelser Hvis du er interesseret i en uddannelse til erhvervsfisker og fiskeskipper, kan du få information hos: Fiskeriskolen EUC Nordvest Harboørevej 8, 9680 Thyborøn Tlf.: Skagen Skipperskole Bankvej 1, 9990 Skagen Tlf.: Danmarks Fiskeriforening Nordenvej 3, Taulov, 7000 Fredericia Tlf.: MARTEC Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf.: Søfartsstyrelsens uddannelseskontor Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø Tlf.: Stu for unge med særlige behov Stu står for særligt tilrettelagt uddannelse. Uddannelsen varer 3 år og henvender sig til unge, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse med den støtte, der er til rådighed. Stu er således et tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Formålet med denne ungdomsuddannelse er at tilbyde dig og andre unge med særlige behov en uddannelse, der er specielt tilrettelagt til dig, sådan at du får personlige, sociale og faglige kompetencer til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Du får evt. også mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse. Stu består af en blanding af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Du kan tage uddannelsen på forskellige uddannelsesinstitutioner, og du starter med et afklaringsforløb på op

7 til 12 uger, hvor indholdet i uddannelsen bliver tilpasset netop dig og dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Hvordan kommer jeg i gang med stu? Når du er på vej til at afslutte grundskolen, vil din UU-vejleder orientere dig og dine forældre om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, og UUvejlederen skal vurdere, om du er i målgruppen for stu. Hvis uddannelsen er noget for dig, laver du og dine forældre sammen med UU-vejlederen en foreløbig uddannelsesplan. UU foreslår kommunen, at du bliver optaget på uddannelsen, og kommunen afgør herefter, om du får tilbudt uddannelsen og på hvilke vilkår. Andre muligheder Hvis du ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, er der også andre muligheder. Du kan fx vælge at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på en husholdnings- eller håndarbejdsskole. Du kan også vælge en højskole eller en efterskole. Højskoler og efterskoler Mange højskoler og efterskoler har kursusforløb, hvor unge kan udvikle og efterprøve deres interesser som grundlag for at vælge uddannelse. Du kan finde yderligere information hos: Højskolernes Hus Nytorv 7, 1450 København K Tlf.: Efterskolernes Sekretariat Farvergade 27, opg. H, 2. sal, 1463 København K Tlf.: UddannelsesGuiden.dk Har du brug for information om uddannelser i Danmark? Om adgangskrav? Om optagelsesregler? Om uddannelsernes længde og jobsigte? Om beskæftigelse? Så kan du bruge den landsdækkende portal UddannelsesGuiden: UddannelsesGuiden indeholder oplysninger om uddannelser på alle niveauer i hele landet. Du kan altså både få viden om erhvervsuddannelser (fx håndværker- eller kontoruddannelser), om gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) og om videregående uddannelser (fx på erhvervsakademier, seminarier eller universiteter). Prøv også at klikke dig ind på Jobkompasset og andre inspirationsværktøjer. Husholdningsog håndarbejdsskoler På en husholdningsskole kan du lære at lave mad og få viden om kost og sundhed. På en håndarbejdsskole kan du vælge at arbejde kreativt med tøjdesign, vævning, keramik m.v. En del af skolerne underviser i begge områder og udbyder også 10. klasse i flere fag. Du kan få flere oplysninger hos din UU-vejleder eller på skolerne. Find dem på Trainee-forløb/forpraktik for årige Hvis du er usikker på, hvilken erhvervsuddannelse du ønsker, og hvis du gerne vil prøve at arbejde i en virksomhed, før du beslutter dig, så er et traineeforløb måske noget for dig. Ideen med et trainee-forløb, som nogle brancher kalder forpraktik, er, at du kommer ud i en virksomhed nogle måneder. På den måde får du en helt konkret viden om branchen. Samtidig får virksomheden et grundigt indtryk af dig. Det er hensigten, at du og din arbejdsplads indgår en rigtig uddannelsesaftale, når forpraktikken er overstået. Selvfølgelig skal begge parter synes, at det er en god ide.

8 Husk at du kan besøge uddannelsesstederne til åbent hus og orienteringsmøder. Du kan se stedet, høre om uddannelserne, indsnuse atmosfæren på skolen samt se og tale med elever, lærere og vejledere. Jo mere du ved om den uddannelse, du vælger, jo mere parat er du til at starte på uddannelsen. Datoer og tidspunkter for åbent hus og orienteringsmøder finder du bagest i dette hæfte. 8 INFO Find de enkelte produktionsskolers hjemmeside på Aalborg Produktionsskole Sohngårdsholmsvej 51 B, 9000 Aalborg, Tlf Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund Søndergade 25, 9700 Brønderslev, Tlf Lunderbjerg 6, 9330 Dronninglund Tlf Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 30, Elling, 9900 Frederikshavn, Tlf Hjørring Produktionsskole Hirtshalsvej 271, 9800 Hjørring, Tlf Hobro Produktionsskole Døstrupvej 1-3, Hørby, 9500 Hobro, Tlf Lille Vildmose Produktionsskole Bizonvej 17, 9293 Kongerslev, Tlf Kongshøjsgaard Produktionsskole Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø, Tlf Hadsund Produktionsskole Aalborgvej 53, 9560 Hadsund, Tlf Næsbyhus Produktionsskole Næsbyvej 99, 9681 Ranum, Tlf Morsø Produktionsskole Rolstruphus Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Produktionsskolen Nordvestjylland Havnen 72, 7620 Lemvig, Skivevej 112, 7500 Holstebro, Tlf Thy Produktionsskole Gl. Sjørringvej 34 A, Sjørring, 7700 Thisted, Tlf Rebild Produktionsskole Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring, Tlf Normalt varer trainee-forløbet/forpraktikken mellem 3 og 6 måneder, og du skal være mellem 15 og 18 år. Du skal lave en aftale med virksomheden, og det er vigtigt, at den er eller bliver godkendt til at uddanne elever inden for den erhvervsuddannelse, det drejer sig om. Du får løn under trainee-forløbet/ forpraktikken. Det er ikke alle brancher inden for erhvervsuddannelserne, der har trainee/ forpraktik som mulighed. Indtil videre er det industriens område, elektrikerområdet, vvs-området og mindre virksomheder inden for træ-området. Du kan tale med din UU-vejleder og finde flere oplysninger på Produktionsskole På en produktionsskole får du tilbudt individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Et produktionsskoleophold kan vare op til 12 mdr. Produktionsskolerne er for unge under 25 år, som enten ikke er kommet i gang med, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Produktionsskolernes formål er således at hjælpe dig til en personlig udvikling, der gør dig i stand til at gå i gang med en uddannelse eller et job. Du kan starte, når du ønsker det, for produktionsskolerne optager elever løbende hele året. Først skal du dog til en samtale med en UU-vejleder, der vurderer, om du er i målgruppen. Dernæst skal du henvende dig til den skole, du ønsker at gå på. Produktionsskolerne tilbyder også almindelige skolefag samt en række fællesaktiviteter, bl.a. med mulighed for udlandsophold. Som elev modtager du en skoleydelse på 658 kr. pr. uge, når du er under 18 år og 849 kr., når du er over 18 år og hjemmeboende. Er du over 18 år og udeboende, er ydelsen kr. pr. uge. Desuden får du transportgodtgørelse som på andre uddannelser. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Det er muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. En produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse har samme mål og niveau som ordinære erhvervsuddannelser, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed, og den afsluttes med samme prøver og beviser. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale.

9 Erhvervsuddannelser på handelsskole, teknisk skole, SOSU, AMU, landbrugsskole INFO Tradium Erhvervsskolerne Aars Tech College Aalborg Agri College Aalborg Dyr, planter & natur Auto College Aalborg Bil, fly & andre transportmidler Construction College Aalborg Bygge & anlæg Dental College Aalborg Sundhed, omsorg & pædagogik Food College Aalborg Mad til mennesker Media College Aalborg Medieproduktion Metal College Aalborg Produktion & udvikling Style & Wellness College Aalborg Krop & stil Technology College Aalborg Strøm, styring & it Tech College Mariagerfjord AMU Nordjylland SOSU Nord SOSU Thisted EUC Nordvest, Thisted og Nykøbing Mors EUC Nordvest Morsø Landbrugsskole Nordjyllands Landbrugsskole Aalborg Handelsskole Langagervej og Strandvejen Frederikshavn Handelsskole EUC Nord, Hjørring og Frederikshavn På de følgende sider i hæftet kan du læse om erhvervsuddannelserne (eud). Først er der generelle oplysninger, der er fælles for erhvervsuddannelserne. Dernæst er der information om forskel lige slags erhvervsuddannelser, nemlig de teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser, de merkantile erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelserne og landbrugsuddannelserne. Du kan endvidere læse om de jobmuligheder, som de forskellige uddannelser giver dig. Desuden får du information om de muligheder for videregående uddannelser, som erhvervsuddannelserne giver dig adgang til. Til sidst får du en detaljeret oversigt over de 12 forskellige indgange, der findes til en erhvervsuddannelse. Nedenfor får du indledningsvis en kortfattet liste over de 12 forskellige indgange til erhvervsuddannelserne : Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil (også kaldet hg, handelsskolens grundforløb) Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik. 9 Du kan tage en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en social- og sundhedsskole, et AMU-center og en landbrugsskole.

10 Fælles for erhvervsudd 10 Det er fælles for erhvervsuddannelserne, at de giver direkte adgang til at søge job som faglært inden for håndværk, industri, handel, kontor, finans, service og omsorg samt landbrug. Det er også fælles for erhvervsuddannelserne, at de er vekseluddannelser. Det vil sige, at uddannelserne veksler mellem teori og praksis, altså mellem perioder, hvor du er i skole, og perioder, hvor du er i praktik. I praktikperioderne får du elevløn. Du skal selv søge en praktikplads, og din erhvervsskole kan hjælpe dig med at finde en virksomhed. Når du vælger en erhvervsuddannelse, kan du fx tænke på dine erfaringer fra brobygning. Du kan også tænke på, om du kender nogen, der har valgt en erhvervsuddannelse, og det er vigtigt at overveje, hvilke af de job, som indgangene fører til, du kunne tænke dig. En erhvervsuddannelse kan føre dig til dit drømmejob og kan være noget for dig, hvis du: gerne vil hurtigt i gang med et job og en karriere i erhvervslivet har lyst til at lære helt nye fag, som du ikke kender fra folkeskolen har lyst til en undervisning, der veksler mellem undervisning i teori og undervisning på værkstedet. Erhvervsuddannelsernes opbygning En erhvervsuddannelse varer normalt 3-5½ år og består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbets længde afhænger af din skolebaggrund, din eventuelle erfaringer fra erhvervslivet samt dine behov og ønsker. Når du har afsluttet grundforløbet, skal du vælge den uddannelse, du vil fortsætte med. Denne del af erhvervsuddannelsen kaldes hovedforløbet og veksler mellem skoleophold og praktikperioder i en virksomhed. Hovedforløbet varer fra ca. 1 til 4 år afhængig af, hvilken uddannelse du vælger. For at kunne starte på hovedforløbet skal du have gennemført det adgangsgivende grundforløb. (På SOSU-uddannelsen kan du dog gå direkte til hovedforløbet, hvis du fx har gennemført 10. klasse). Desuden skal du have indgået en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve/ fagprøve. Der er flere måder at gennemføre en erhvervsuddannelse på Hvis du vælger skoleadgangsvejen, tilmelder du dig grundforløbet, og

11 annelserne De grundlæggende erhvervsrettede uddannelser Uddannelserne på erhvervsskolerne består af et grundforløb og et hovedforløb. Der er 109 uddannelser fordelt på 12 indgange. Længden af uddannelsen varierer fra 1½ til 5½ år. Kontakt uddannelses- og erhvervsvejlederen på erhvervsskolen, hvis du har spørgsmål i forbindelse med valg af uddannelse. når dette er gennemført, indgår du en praktikaftale med en virksomhed. Du kan også vælge at starte din erhvervsuddannelse via praktikadgangsvejen, hvor du starter din uddannelse i en godkendt virksomhed. Inden for det første år skal du gennemføre grundforløbet, der typisk varer 20 uger. Endelig findes der den praktiske indgang, ny mesterlære, hvor du starter din uddannelse med 1 eller 2 års praktisk oplæring i en virksomhed. Dette forløb træder i stedet for grundforløbet, men kan dog godt indeholde korte skoleperioder. Skolen og din virksomhed arbejder tæt sammen om planlægningen af den ny mesterlære. Efter den grundlæggende, praktiske oplæring bliver du kompetencevurderet med henblik på at se, om du er klar til at gå videre med hovedforløbet. Du løser en praktisk opgave, som er udarbejdet af og bliver bedømt af skolen og virksomheden i fællesskab. Hovedforløbet gennemfører du på samme måde som de elever, der har gennemført grundforløbet på skolen. Skolepraktik På de fleste erhvervsuddannelser findes skolepraktikordninger, så man kan gennemføre sin erhvervsuddannelse, selv om man evt. ikke kan finde en ordinær praktikplads. Skolepraktikken giver dig samme muligheder for job som en ordinær praktikplads, og de fleste elever, som starter hovedforløbet i en skolepraktik, ender med at få en ordinær praktikplads i en virksomhed undervejs i forløbet. Du skal kontakte din lokale erhvervsskole for at høre om mulighederne inden for den uddannelse, du er interesseret i. Praktik i udlandet Mange erhvervsuddannelser giver dig mulighed for at tage en del af din praktik i udlandet. Det kan foregå på forskellige måder: Du kan indgå en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed og så i en kortere eller længere periode blive udstationeret i udlandet. Den danske virksomhed har stadig ansvaret for din uddannelse. Du kan selv lave en praktikaftale direkte med en udenlandsk virksomhed og få en forhåndsgodkendelse af praktikopholdet fra uddannelsens faglige udvalg i Danmark. Du kan søge om at få godkendt hele praktikperioden i udlandet eller kun dele af den og derefter tage resten af praktiktiden i en dansk virksomhed. Nærmere oplysninger om praktik i udlandet kan kan du få på erhvervsskolerne. Uddannelsesplan og kontaktlærer Din kontaktlærer er en central person gennem hele dit uddannelsesforløb. Sammen med kontaktlæreren udarbejder du en uddannelsesplan og drøfter, om den grundforløbspakke, du ønsker, er et godt valg, eller om andre tilbud om grundforløb vil være mere relevante set ud fra dine forudsætninger og mål med grundforløbet. Gennem jævnlige samtaler finder du og din kontaktlærer ud af, om du er på rette spor, eller hvor og hvordan du eventuelt kan forbedre din indsats og dermed dine resultater. Det er dog dig, der har ansvaret for de valg, der foretages, og det er dit ansvar, at du lærer noget. Det at lave en uddannelsesplan er en løbende proces, og planen kan ændres, efterhånden som du bliver afklaret i forhold til dit uddannelsesvalg. Indhold og arbejdsform Undervisningen på en erhvervsuddannelse indeholder både praktik og teori. Den teoretiske undervisning supplerer de praktiske opgaver, du kommer til at arbejde med. Gennem forløbet veksler undervisningen mellem undervisning i de enkelte fag og tema- og projektarbejde. Du har gennem forløbet stor indflydelse på, hvilke emner du ønsker at fordybe dig i: du planlægger din uddannelse ud fra dine behov og kvalifikationer du vælger den undervisningsform, der passer bedst til dig du vælger temaer/projekter, der indeholder de fagområder, som giver dig de kompetencer, du har brug for i den uddannelse, du vælger. 11

12 12 Det gælder om at sætte et forløb sammen, der kvalificerer dig så bredt som muligt, og som giver dig en alsidig faglig og teoretisk viden, inden du går videre til hovedforløbet. Det er anderledes end i folkeskolen Undervisningen på erhvervsuddannelserne er projektorienteret og praksisnær, og du arbejder med emner og problemer fra virkeligheden. Du har grundfag og valgfag, som er med til at sikre, at du opnår de kompetencer, der kræves inden for det uddannelses- og jobområde, du vælger. Når du vælger niveauer (sværhedsgrad) i grundfagene, og når du vælger valgfag, skal du derfor tænke på, hvilket job du gerne vil have. Det er vigtigt, at du vælger fag efter interesse, og at du vælger fag, som giver adgang til den praktikplads, du gerne vil have. Inden du vælger, får du vejledning af en studievejleder og eventuelt en faglærer. Når du har gennemført dit grundforløb, modtager du et bevis. Beviset fortæller, hvilke fag og niveauer du har gennemført, og det er grundlaget for dit valg af hovedforløb. Korte uddannelser For dig, der gerne vil have en uddannelse i en fart, er der oprettet en række korte erhvervsuddannelser. De fleste af disse uddannelser varer 2 år. Som ved de øvrige erhvervsuddannelser skal du gennemføre grundforløbet og indgå en praktikaftale med en virksomhed inden start på hovedforløbet. Tre af de korte uddannelser er dog skolebaserede. Det betyder, at du ikke skal have en praktikplads, men kan tage hele uddannelsen på skolen. Du får yderligere information om disse under de teknisk-håndværksmæssige uddannelser og de merkantile uddannelser. Optagelse på en erhvervsuddannelse Du kan optages på en erhvervsuddannelse, hvis du: har afsluttet 9. eller 10. klasse, og din UU-vejleder vurderer, at du er uddannelsesparat eller har en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Hvis du vurderes til ikke at være uddannelsesparat, kan du forlange en vurdering på den skole, du ønsker at gå på. Vurderingen skal foregå lige efter d. 30. marts, og skolen kan vælge at optage dig, hvis den vurderer, du er uddannelsesparat.

13 Forskellige slags erhvervsuddannelser De teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser 13 Disse uddannelser foregår på tekniske skoler og på AMU-centre. Uddannelserne varer normalt 3-5½ år, men på det teknisk-håndværksmæssige område findes der også kortere uddannelser, som varer 1½-2 år. To af disse korte uddannelser er skolebaserede, så du ikke behøver tage en praktikplads, men kan tage hele uddannelsen på teknisk skole. Det drejer sig om uddannelserne til byggemontagetekniker og web-integrator. Uddannelsernes opbygning Grundforløbet på en teknisk-håndværksmæssig uddannelse varer mellem 20 og 60 uger. Undervisningen i grundforløbene kan tilrettelægges Erhvervsarbejde/Videreuddannelse 6 år 5 år 4 år Dennis, butiksslagterelev: Det, jeg godt kan lide ved slagterfaget, er at kunne give folk noget, de ikke har set før det gode håndværk, at få tingene til at smage af noget og se smilene i folks ansigter. Der er mange, der tror, det er let, men der er meget at lære, fx en masse hinder man skal kunne skære væk. Det sociale, kundekontakten, er 50 % af faget. Hovedforløb (skole og praktik) Grundforløb Adgangskrav: 9 års skolegang 3 år 2 år 1 år

14 14 Mia, tandklinikassistent: Det fede ved faget er, at du får en ny udfordring hver dag, fordi du arbejder med mennesker. Det er udfordrende, og du har ansvaret for noget. Der er krav og forventninger her på skolen, du skal leve op til, for hvis det går galt, har det konsekvenser for andre mennesker. både som et almindeligt (obligatorisk) grundforløb og som særligt strukturerede forløb. Det gør man for at sikre, at du kan få tilbudt netop det undervisningsforløb, som du behøver for at kunne gennemføre din uddannelse. Alle forløbene indeholder altid den obligatoriske del af grundforløbet. Derudover indeholder de nogle valgfrie elementer afhængig af, hvilken grundforløbspakke der passer til dig. Hovedforløbet starter, når du har gennemført grundforløbet. Så skal du have en praktikplads i en godkendt virksomhed for at kunne fortsætte din uddannelse. Det er elevernes eget ansvar at finde praktikplads, men skolerne gør meget for at hjælpe eleverne med det. Hovedforløbet for de tekniskhåndværksmæssige erhvervsuddannelser består af skiftevis skoleophold og praktikperioder. Praktikperioderne foregår i virksomheden. Skoleopholdene i hovedforløbet udgør ca. 1/3 af den samlede uddannelsestid. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, hvorefter du kan kalde dig faglært. Adgangsbegrænsning til grundforløbet På nogle af de teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser er der flere elever, der søger ind, end der er praktikpladser og beskæftigelsesmuligheder til. Adgangsbegrænsning til en uddannelse betyder, at alle de elever, der har en uddannelsesaftale, er sikre på at blive optaget. Herudover kan den enkelte skole, som udbyder uddannelsen, optage et mindre antal elever, der ikke ved starten af grundforløbet har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Skolen oplyser, hvor mange elever der kan optages uden uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse (kvotepladser), og skolen informerer om kravene for optagelse på en kvoteplads. Flg. uddannelser har adgangsbegrænsning til grundforløbet: Beklædningshåndværker Digital Media Film- og TV-produktionsuddannelsen Fitnessinstruktør Fotograf Frisør Guld- og sølvsmedeuddannelsen Kosmetiker Mediegrafiker Teater- og udstillings- og eventtekniker Veterinærsygeplejerske Muligheder for videreuddannelse Med en teknisk-håndværksmæssig erhvervsuddannelse kan du læse videre til bygningskonstruktør, el-installatør mv. Både erhvervsskolen og din UUvejleder kan hjælpe dig med at få overblik over, hvilke muligheder for videreuddannelse din ønskede uddannelse kan give dig.

15 De merkantile erhvervsuddannelser 15 De merkantile erhvervsuddannelser foregår på en handelsskole og fører til uddannelser, hvor du beskæftiger dig med fx kundeservice, administration, økonomi, handel, finans eller eventplanlægning. Alt efter dit uddannelsesvalg kan du blive ansat i fx butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed, i en handelsvirksomhed, et eventbureau eller inden for bankog forsikringserhvervet. Uddannelsen varer typisk 4 år i alt. Der findes dog også korte uddannelser inden for det merkantile område. Se nærmere om de korte uddannelser i oversigten over de merkantile uddannelser s. 19. En af disse korte uddannelser, uddannelsen til sundhedsservicesekretær, er skolebaseret, så du tager hele uddannelsen på skolen. Som elev inden for detail bliver du uddannet til salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør. Dine arbejdsopgaver kan fx være kundeekspedition, indkøb, markedsføring, økonomi og dekoration. Som elev inden for handel bliver du uddannet til handelsassistent inden for salg, logistikassistent eller indkøbsassistent. Dine arbejdsopgaver kan fx være personlig kundeservice, ordre- og aftalebehandling, beregning af priser, indkøb og forsendelse. Inden for kontor kan du blive elev med speciale inden for administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping og økonomi. Her kan dine arbejdsopgaver fx være sagsbehandling, økonomi, markedsføring samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Finanselever ansættes i banker og sparekasser, kreditforeninger og forsikringsbranchen. Dine arbejdsopgaver kan her være fx sagsbehandling, kundekontakt, servicesalg samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Alexander: Mit mål er at blive salgsassistent og allerhelst inden for herremode. Det jeg lærer i fagene på skolen, kan jeg bruge direkte i erhvervslivet. Jeg drømmer om at åbne min egen butik. På hg er der et rigtig godt socialt miljø, og jeg har fået mange nye venner. Hvis du ønsker at være elev inden for event, arbejder du fx i et pr-bureau, feriecenter, forlystelsespark el. storcenter. En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, fx koncerter og fester. Som eventkoordinator lærer du også om økonomi, booking og kontrakter. Uddannelsens opbygning Grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser varer typisk 2 år. Grundforløbet kaldes også hg (handelsskolens grundforløb). Grundforløbet består af grundfag, som er obligatoriske, og valgfag, hvor du kan vælge mellem forskellige praktiske, kreative eller teoretiske fag. I de merkantile uddannelser er der krav om gærdehøjder i grundfagene, og det vil sige, at du skal gennemføre grundfagene på et bestemt niveau for at have adgang til et bestemt hovedforløb og dermed til en praktikplads. Skolens studievejledere kan hjælpe dig med dine spørgsmål Karoline: Jeg brænder for at give kunderne en god oplevelse i butikken. Dekoration og butiksindretning er jeg vild med, for jeg er kreativ og går meget op i, at varerne præsenterer sig godt i butikken. om gærdehøjderne til den uddannelse, som du har interesse for. Hovedforløbet i de merkantile uddannelser varer 2 år, hvor du er i praktik i en virksomhed inden for detail, handel, kontor, event eller finans. Undervejs i hovedforløbet indkaldes du til 1-2 ugers skoleforløb et antal gange, alt efter hvilken uddannelse du vælger. Muligheder for videreuddannelse Med en gennemført 4-årig merkantil erhvervsuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig til fx markeds føringsøkonom, serviceøkonom og handelsøkonom. Hvis du vil læse videre til nogle af disse uddannelser, skal du opfylde bestemte faglige krav. Det er derfor en god ide, at du taler med din vejleder om, hvilke fag og hvilke niveauer din grunduddannelse skal sammensættes af.

16 16 Social- og sundhedsuddannelserne Erhvervsuddannelserne på social- og sundhedsområdet (indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik) foregår på tekniske skoler og (mest) på socialog sundhedsskoler. På teknisk skole kan du uddanne dig til tandklinikassistent. Uddannelsen fokuserer på patientkontakt, hygiejne og viden om mund og tænder mv. Du lærer bl.a. at assistere en tandlæge, tage røntgenbilleder, skrive journal og sende fakturaer ud. På social- og sundhedsuddannelsen (sosu-uddannelsen) lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Uddannelsen indeholder to trin, så du kan afslutte som social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper) eller som socialog sundhedsassistent (sosu-assistent). På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, men du bliver også undervist i, hvilke ting du kan lave sammen med de ældre. Social- og sundhedspersonale arbejder i folks hjem, på plejehjem, hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. På social- og sundhedsuddannelsens hovedforløb får du derfor typisk en praktikplads hos en kommune eller region. Pædagogisk assistentuddannelse Den pædagogiske assistentuddannelse hører også under indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller voksne. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper. Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber. Du kan endvidere arbejde som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. Uddannelsernes opbygning Uddannelserne er opdelt i et grundforløb på uger samt et efterfølgende hovedforløb i alt op til 3 år og 3 måneder. Trin 1 er uddannelsen til social og sundhedshjælper, der tager 1 år og 7 mdr. Trin 1+2 er uddannelsen til sundhedsassistent, der tager 3 år og 3 mdr. i alt. Endelig tager uddannelsen til pædagogisk assistent 2 år og 9 måneder. Muligheder for videreuddannelse Med social- og sundhedsuddannelsens trin 2 kan du videreuddanne dig til tandplejer, sygeplejerske, bioanalytiker, farmakonom, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, socialrådgiver, pædagog, katastrofe og risikomanager, psykomotorisk terapeut eller tage uddannelsen ernæring og sundhed, forudsat du opfylder de specifikke adgangskrav. Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Som eksempler på videregående uddannelsesmuligheder efter uddannelsen til pædagogisk assistent kan nævnes pædagog, socialrådgiver og katastrofe og risikomanager, forudsat at du opfylder de specifikke adgangskrav.

17 Landbrugsuddannelserne 17 Uddannelsen til landmand foregår på landbrugsskoler eller på en teknisk skole. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning. På uddannelsen lærer du desuden om, hvordan du styrer og vedligeholder de tekniske indretninger og anlæg, der findes på store, moderne gårde. Også regnskab, økonomi og planlægning er vigtige emner i uddannelsen til landmand. Du kan afslutte som landbrugsassistent, hvor du lærer at planlægge og udføre de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget. Du kan desuden afslutte som landmand med speciale i husdyr. Her lærer du bl.a. at vurdere dyrebesætninger, du lærer at planlægge avl, tage stilling til foderkvaliteter, og du lærer om transport af dyr og dyrevelfærd. Hvis du vælger at blive landmand med speciale i planter, lærer du bl.a. at udarbejde planer for såning, gødning og sprøjtning. Du lærer også at arbejde med og vedligeholde de mange maskiner, der indgår i landbrugsdrift. Også naturpleje og pasning af vildt indgår i uddannelsen. Endelig kan du blive jordbrugsmaskinfører. I denne uddannelse lærer du bl.a. at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer. Uddannelsernes opbygning Uddannelsens grundforløb og hovedforløb tager i alt op til 3 år og 11 mdr. Trin 1 er uddannelsen til landbrugsassistent. Denne uddannelse tager 2 år. Trin 1+2 er uddannelsen til landmand, som tager 3 år og 8 måneder. Du kan specialisere dig i enten husdyr eller planter. Endelig er der jordbrugsmaskinføreruddannelsen, som også består af trin 1+2 og ligeledes med en uddannelseslængde på 3 år og 8 måneder. Du afslutter landbrugsuddannelsen med en svendeprøve. Muligheder for videreuddannelse Du kan videreuddanne dig gennem landbrugets lederuddannelse. Du kan også videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør samt professionsbachelor i have- og parkvirksomhed.

18 De 12 indgange og tilh 18 1 Bil, fly og andre transportmidler vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Uddannelser i indgangen Bådmekaniker Cykel- og motorcykeluddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Vognmaler 2 Bygge og anlæg vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Uddannelser i indgangen Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker Bygningsmaler Flisemontør Glarmester Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse (tømrer, gulvlægger, tækkemand) Vvs-energiuddannelsen 3 Bygnings- og brugerservice vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Uddannelser i indgangen Ejendomsservice Serviceassistent Sikkerhedsvagt 4 Dyr, planter og natur vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Uddannelser i indgangen Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Landbrugsuddannelsen Produktionsgartner Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Væksthusgartner 5 Krop og stil vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Uddannelser i indgangen Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker 6 Mad til mennesker vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Uddannelser i indgangen Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom (kok, cater, smørrebrødsjomfru) Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener 7 Medieproduktion - vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieproduktion. Uddannelser i indgangen Digital media Film- og TV-produktionsuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Vær opmærksom på, at ikke alle uddannelser findes på alle erhvervsskoler. Desuden foregår nogle ungdomsuddannelser på AMU-centre. Se på hvor de enkelte ungdomsuddannelser udbydes.

19 ørende uddannelser 8 Merkantil hg (Handelsskolens Grundforløb) vi giver god kundeservice og oplevelser, vi handler business to business, og vi administrerer. Uddannelser i indgangen Detailhandel - salgsassistent med profil - dekoratør - blomsterdekoratør Kort uddannelse inden for detail: - butiksmedhjælper Handel - handelsassistent salg - indkøbsassistent - logistikassistent Kort uddannelse inden for handel: - kundekontaktcentermedarbejder Kontor kontorassistent med speciale inden for - administration - advokatsekretær - lægesekretær - offentlig administration (stat, region, kommune) - rejseliv - revision - spedition og shipping - økonomi Korte uddannelser inden for kontor: - kontorservice - sundhedsservicesekretær (skolebaseret) Event - Eventkoordinator Kort uddannelse inden for event: - Eventassistent Finans finansassistent inden for - forsikringsbranchen - kreditforeninger - pengeinstitutter (bank, sparekasse) 9 Produktion og udvikling vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Uddannelser i indgangen Beklædningshåndværker Beslagsmed CNC-teknikuddannelsen Finmekaniker Guld- og sølvsmedeuddannelsen Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Produktør Skibsmekaniker Skibsmontør Skibstekniker Smed Støberitekniker Teknisk designer Urmager Vindmølleoperatør Værktøjsuddannelsen 10 Strøm, styring og it vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv. Uddannelser i indgangen Automatik- og proces uddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Procesoperatør Teater- og udstillings- og eventtekniker 11 Sundhed, omsorg og pædagogik vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. Uddannelser i indgangen Hospitalsteknisk assistent Pædagogisk assistentuddannelse Social- og sundhedsuddannelsen - Social- og sundhedshjælper - Social- og sundhedsassistent Tandklinikassistent 12 Transport og logistik vi transporterer mennesker og gods og sørger for, at de kommer frem til tiden. Uddannelser i indgangen Havne- og terminaluddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Redderuddannelsen Togklargøringsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen 19

20 Eux - erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau 20 INFO Tech College Aalborg Auto College Aalborg Bil, fly og andre transportmidler Construction College Aalborg Bygge & anlæg Metal College Aalborg Produktion & udvikling Technology College Aalborg Strøm, styring & it Nordjyllands Landbrugsskole Eux erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau Hovedforløb (skole og praktik) Grundforløb 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Eux er en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Det særlige ved eux er dermed, at den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, så du både bliver håndværker og opnår generel studiekompetence og kan læse videre bagefter. For at opnå den generelle studiekompetence skal du have flg. obligatoriske, gymnasiale fag: dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C. De øvrige fag og niveauer, du skal have på eux, afhænger af, hvilken uddannelse du vælger, og kan være forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Du skal desuden i eux-forløbet aflevere en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt, der kombinerer dine gymnasie- og erhvervsskolefag. Der er to steder i Nordjylland, hvor du kan tage eux-uddannelsen. På Tech College Aalborg kan du tage eux på 10 uddannelser: murer, tømrer, elektriker, vvs-energispecialist, datatekniker, automatiktekniker, klejnsmed, industritekniker, personvogns- og lastvognsmekaniker. På Nordjyllands Landbrugsskole kan du tage eux på landbrugsuddannelsen. Eux-uddannelsens opbygning En eux varer mellem 4 og 5½ år, afhængig af den valgte erhvervsuddannelse. Uddannelsen begynder med Adgangskrav: 9 års skolegang et grundforløb på typisk 40 uger og fortsætter med et hovedforløb. For at få adgang til hovedforløbet skal du have indgået en praktikaftale med en virksomhed. Hovedforløbet består af praktikperioder og skoleperioder, hvis længde varierer fra 8 til 20 uger. Studiemiljø Studiemiljøet på eux-uddannelsen er præget af tværfaglighed og problembaseret projektarbejde. Hverdagen består af både praksis og teori, og du arbejder tæt sammen med eux-elever fra andre håndværksuddannelser end din egen. Det betyder, at du lærer mange fra andre fagområder at kende og samtidig bliver bevidst om din egen faglighed. SU og løn Når du tager en eux, kan du få SU på grundforløbet, hvis du er fyldt 18 år. Når du går på hovedforløbet og har en praktikplads, får du lærlingeløn (også i skoleperioderne) ligesom på en ordinær erhvervsuddannelse. Videreuddannelse og fremtid Eux er noget for dig, der gerne vil have en faglig uddannelse og samtidig mulighed for at kunne tage en videregående uddannelse. Eux giver dig direkte adgang til fx de videregående tekniske uddannelser, der har med dit fagområde at gøre. Det kunne fx være ingeniør, arkitekt, tekniker, maskinmester eller bygningskonstruktør. Optagelse og tilmelding til eux Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, og du optages derfor direkte på erhvervsuddannelsen. I din uddannelsesplan/tilmeldingsskema angiver du, at du ønsker eux. Se også s. 12. Lasse: Eux er lige mig! Her sidder man ikke bare bag et skrivebord, men får også brugt hænderne, da man kombinerer det teoretiske med det praktiske. Efter eux vil jeg gerne læse til ingeniør.

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Loven 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig

Læs mere

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig.

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig. Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de planer,

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere