Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

2 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. A. Lindholm - tlf TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks., heraf 850 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er den 1. juni eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto, som du ønsker, fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. INDHOLD Vi er ikke flyvere og hærfolk - vi er værnsfælles soldater Guld og medaljer Herrer i egen butik Telegrafsoldat hjemvendt fra... Pårørendedag hos værnepligtige CIS-Uddannelse Oberst Bagers indlæg Greetings from Kabul Hjemme igen Personelnyt Gallauniformer udlejes Til: Bryllup gallamiddag, barnedåb, gabrielsfest eller andet. Telegrafregimentet har seks gallauniformer til udlejning. Pris: 500,- kr. Betaling ved afhentning. Forsidefoto Forside: SECFOR ude for at træne MEDE- VAC og Personal Recovery. Nogle ansatte fra flyvevåbnet og nogle fra hæren er nu i en værnsfælles enhed - Telegrafregimentet. Det giver nye opgaver i Afghanistan for telegrafsoldaterne. Læs side 3. Kontakt: Paul Rochler mobil eller privat Ib Bager: mobil GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner

3 Det taktiske operationsrum er ved at blive ommøbleret og omrokeret. På billedet ses bl.a. flyverspecialist K. B. Nielsen (i loftet) i færd med at trække ny fiber til netværket støttet af overkonstabel af 1. grad Charlie Hansen TGR. På gulvet er en MPér fra søværnet i gang med af fejlfinde på systemet. Af overkonstabel af 1. grad Charlie Hansen 3. Deling/2. CIS-Kompagni/2. CIS-Bataljon. Nogle af TELEGRAFENS læsere ved det måske ikke, men i Telegrafregimentet har vi en mindre gruppe soldater, som for tiden er udsendt med Helikopterwing Karup i Mazar-E Sharif (MeS), Afghanistan. De kommer fra alle værn Oversergent Morten Glückstadt fra 3. deling/2. CIS-Kompagni, flyverspecialist Kasper B. Nielsen, 1. deling, 2. CIS-Kompagni og undertegnede, overkonstabel af 1. grad Charlie Hansen fra 3. deling/2. CIS-Kompagni - alle fra 2. CIS-Bataljon. Resten af vores kollegaer hernede kommer primært fra flyvevåbnet, dog med undtagelse af et par stykker, nemlig en fra militærpolitiet (MP) søværnet, og en anden MP fra hæren og en INTEL mand (en der indhenter efterretninger...red), ligeledes fra hæren, så på den måde kan man jo godt sige, at alle tre værn er repræsenteret for tiden i MeS, og denne besætning derfor ville kunne forvente en noget anderledes hverdag, end de hver især kommer fra. Vi er ikke flyvere og hærfolk - vi er værnsfælles soldater. Telegrafregimentet gik i spidsen for den værnsfælles sag. En politisk velvilje og en erkendelse af, at kerneydelser som føringsstøtte og IT-systemer, der virker, er vigtig i alle værn, gjorde, at vi i dag har samlet føringsstøtten og IT-opgaverne fra flyvevåbnet og hæren i et nyt værnsfælles Telegrafregiment. Vi startede på en frisk, og sammensmeltning af enheder fra flyvevåbnet og Telegrafregimentet blev styret og ledt i rigtig retning. I dag står soldaterne i Afghanistan og kan sige: "Det virker, og det virker godt"! Kan de andre deres kram Jeg må indrømme, at jeg havde mine betænkeligheder med at skulle udsendes med flyvevåbnet, for det forudindtagede indtryk, jeg havde via rygter og det, at de kom fra et helt andet værn, gjorde, at de da i hvert fald ikke kunne være lige så professionelle som os fra hæren. Ja, man kunne måske ligefrem sige, at jeg troede, at de havde en yderst laissez faire tilgang til, hvordan ting kan og bør løses. Jo, der er da en del kulturforskelle mellem de tre værn, men fælles for os alle er vores professionelle tilgang til opgaveløsningen med fokus på, hvorfor vi faktisk har et styrkebidrag her i MeS. Set igennem mine hær-briller Mine egne umiddelbare observationer, set med mine hær briller på, er, at Telegrafens Venner 3

4 Briefing ved den besøgende brigadegeneral H.C. Enevold. ansatte fra flyvevåbnet ser på selve manden og hans kvalifikationer - ikke på hans grad. Den viden, ekspertise og ikke mindst tilgang til hverdagen samt de opgaver, der følger med, og hvordan disse bliver løst, gør, at selv en konstabel bliver der lyttet til, selv om man måske sidder i samråd med en oberstløjtnant og en major. For som de siger i flyvevåbnet, vi er jo alle eksperter inden for hver vores område og én mand kan ikke vide alt! Det her er specialister, vi har med at gøre - specialister på hver sit felt, men sat sammen til at virke og fungere i teams. Jeg må sige, at mine bekymringer blev gjort til skamme! Hyggen stopper, når sirenen lyder For hold da op, hvor er vi blevet taget godt imod af nogle både dybt engagerede flyvere, men også yderst professionelle kollegaer! Der er tid til hygge og sociale arrangementer, men når sirenen lyder, og helikopterne bliver scramblet, er der ikke gået mange minutter, førend de alle er klar til at gå på vingerne. Alle smider, hvad de har i hænderne, og løber rundt, så man ikke kan finde hoved eller hale på, hvem der gør hvad og hvornår. Det ser sådan ud, men dette er trænet igen og igen til nærmest perfektion, for går ballonen op, er det, hvad de er hernede for at levere! Jeg er som CIS-mand under RDAF RSM 2015 Hold 3 stolt over at være en del af dette styrkebidrag, vi leverer. Stolt over at være en iblandt den samlede flok, som løfter denne opgave! Men hvorfor CIS-folk Hvad er så årsagen til, at vi har CIS-folk i MeS? Efter vi er blevet værnsfælles med flyvevåbnet omkring kommunikationsdelen i føringsstøtten, har Telegrafregimentet fået muligheden for at byde ind på nogle af de funktioner og opgaver, som flyvevåbnet tidligere selv har udsendt mandskab i. I vores tilfælde CIS. En vigtig del af de daglige opgaver er eksempelvis brugerhåndtering på forskellige systemer, vedligeholdelse af servere og brugernes computere, kabeltræk når der ønskes nye arbejdspladser oprettet, at stå til rådighed med viden og ekspertise inden for vores respektive fagområder, fungere som SPOC inden for alle IT-relaterede problemer, varetage krypto og udarbejde nød-, og evakueringsplaner for dette, låse brugere op på FIIN, og hvad der typisk ellers berører en CIS- mand, der er udsendt. Det har været erfaringsrigt at opdage, at forskellene på at være udsendt som CIS-mand med hæren og nu med flyvevåbnet faktisk ikke er så stor. Essensen er stadig den samme, blot med forskellige brugere og med forskellige baggrunde. Den værnsfælles løsning var et godt tiltag, og det giver et godt udbytte Efter at Telegrafregimentet sidste år blev værnsfælles med det tidligere 615 i Karup, har det været fedt at opdage, at forskellene slet ikke er så store endda, og at vi supplerer hinanden rigtigt godt, efter min egen bedste overbevisning. Min erfaring fra Telegrafregimentet er, at vi meget gerne vil standardisere ting for at kunne bruge det bredt, hvor de fra 615 er mere omstillingsparate og mener, at en standard kun holder, til man kan forbedre eller optimere på den. Denne blanding af de to forskellige måder at tilgå en opgave på gør, at vi faktisk nu er i stand til at levere et endnu bedre produkt for vores slutbrugere, end da vi sad hver for sig - i de to værn. Men hvorfor er vi i Mazar-E Sharif Det danske styrkebidrag i MeS har følgende primære roller: MEDEVAC (Medical Evacuation) PR (Personal Recovery) Sekundært: TTT (Tactical Troop Transport) Det er fra dansk side politisk besluttet at yde bidrag med et større støttebidrag i form af transporthelikoptere (EH101) indsat ved den tyskledede nordlige regionale kommando, Train, Advice, Assist & Command - north (TAAC N). Vores chef for det danske styrkebidrag oberstløjtnant O.S. Nielsen sammen med brigadegeneralen og dennes adjudant. 4 Telegrafens Venner

5 Spids blyanten! Nu er der to flasker vin på højkant! Kontakt- og velfærdsofficeren ved Telegrafregimentet - KVO giver to flasker vin til bedste artikel i dette blad. Send din artikel til næste blad på: hinanden. Samlet kommer vi stærkere ud til "kunderne", end vi gjorde før, vi har synliggjort nødvendigheden af vores opgaver, og det vi betyder i Forsvaret, for at andre kan udføre deres opgaver, enten på øvelse eller i en given skarp situation. Vi har ved begge værn vundet på at gå værnsfælles - fremfor hvis vi var fortsat med at være to separate værn. Selve missionen hedder ikke længere ISAF, men er pr. 1/ overgået til Resolute Support Mission (RSM). RSM-missionen i hele Afghanistan dækker over Trænings-, Rådgivnings- og Støttemissioner. Dette sker som en naturlig del af en nedtrapning, hvor planen på sigt er at skære ned på styrkebidraget i Afghanistan og på sigt, selv overlade kontrollen med landets sikkerhed til de efterhånden utroligt godt uddannede afghanske sikkerhedsstyrker og politistyrker. At gå værnsfælles gav gevinst Denne artikel er ment som et lille indslag fra os få Telegrafsoldater til alle jer derhjemme ved regimentet og i resten af Forsvaret. Her kan I få et lille indblik i den hverdag og de opgaver, der følger med i det nye værnsfælles Telegrafregiment. Vores samlede kompetencer er blevet styrket, efter vi er blevet værnsfælles med flyvevåbnet. Den store mængde viden og information, som vi hver især besad før, er nu samlet og kan bruges mere effektivt og konstruktivt. Vi får meget mere ud af fællesskabet, end vi har puttet ind hver især - det kaldes en synergieffekt. Vi kan gøre og se tingene lidt anderledes. Noget gøres mere rationelt, og på sigt vil alle kunne se mere ensartede løsninger med individuelle løsninger, bedre systemer, indkøb vil kunne optimeres, og de ansattes uddannelser bruges bedre. Jeg føler, at vi er blevet styrket på de kapaciteter, som vi er rykker ud i verden med, og begge værn kan lære - og har allerede lært meget af Jeg er stolt af at være en værnsfælles soldat i Telegrafregimentet Jeg er som soldat stolt over det engagement, der bliver vist fra begge sider og den vilje og gåpåmod, der bliver lagt for dagen af alle her i Afghanistan. Jeg vil være helt tryg ved at skulle anbefale mine kollegaer fra Telegrafregimentet at blive udsendt med flyvevåbnet og medvirke til at skyde nogles eventuelle fordomme i jorden. Os her i MeS håber, at alle jer derhjemme i Danmark har det godt og vil gerne rette en stor hilsen til både Telegrafregimentet såvel som flyvevåbnet i Karup. Tak fordi I er vores bagland og tak fordi I giver os fuld opbakning, når behovet for dette har været der. Vi er ikke flyvere eller hærfolk - vi er værnsfælles soldater. Standard indkvartering. De fleste bor to mand pr. værelse. Enkelte har en hel FAB alene. Telegrafens Venner 5

6 Herefter kunne formand for DMI, oberst Susanne Bach Bager overrække Karsten guldnålen. Karsten modtog sølvnålen i Seniorsergent Karsten Frandsen fik DMI's guldemblem og oberst Susanne Bach Bager fik den højeste udmærkelse - DMI's Hæderstegn, en medalje. Guld og medaljer Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) holdt årsmøde i april. Traditionen tro var der sølvtallerkener til de bedste mandlige og kvindelige præstationer under DMI, men der var også overraskelser, som ikke alle kendte til på forhånd. Af Telegrafens venner. Dagen for DMI's store repræsentantsskabsmøde, den 11. april,foregik på en solskinsdag, og den første forårsvarme strømmede gennem vinduerne på Comwell i Middelfart. Inden for var morgenmaden overstået, og dagens program kunne afsluttes. Weekendens program var næsten helt overstået. Tilbage var der kun lige at overrække de faste præmier, og her har Karsten Frandsen fra Telegrafregimentet med en stor del af planlægningen at gøre. Diplomer og sølvtallerkener skal være klar. Der skal være styr på, om modtagerne nu også er til stede, og det hele skal arrangeres, så formanden kan forestå overrækkelserne uden problemer i rækkefølge eller med andre tænkelige forviklinger. Formanden er også en fra Telegrafregimentet - det er nemlig chefen - oberst Susanne Bach Bager. Karsten havde også en skjult dagsorden, for der skulle uddeles en særlig hæder til oberst Bager, dog uden at hun vidste det på forhånd. Karsten vidste dog ikke, at hans navn blev kaldt op før dette og en forvirret Karsten, som troede, at han havde styr på det hele, blev selv kaldt frem. Guldemblem til Karsten Frandsen Oberst Bager læste følgende motivation for, at Karsten skulle tildeles DMI's guldnål - en meget fornem hædersbevisning; Som begrundelse blev bl.a. anført: "Karsten har siden 1980 deltaget i mange af DMI's aktiviteter. Især har fodbold ude og inde haft hans store interesse, og han har opnået adskillige præmier herfor. Senere var han holdleder og træner for FAGI's 5-kamp hold, hvor han også ydede en flot indsats, der bragte mange forbundsmesterskaber, især i kvinderækken. Karsten deltog i DMI Cross 2014, hvor han opnåede en andenplads i stafetkonkurrencen. Karsten har især vist store ledelsesmæssige evner, idet han allerede i 1984 blev valgt ind i FAGI's bestyrelse. Her bestred han forskellige poster. I 2005 blev han næstformand og har været det lige siden. Han er drivkraften, når DMI, FAGI, Forsvaret eller Fredericia firmaidræt arrangerer stævner, og han sætter en ære i, at arrangementerne gennemføres så godt som muligt. Karsten blev i 2012 valgt ind som suppleant i DMI's bestyrelse og er i 2014 trådt ind i bestyrelsen, hvor han bl.a. er formand for præmieudvalget og medlem af lovudvalget. Karsten er en god kammerat og er altid villig til at give en hånd med, hvor det er påkrævet". Formanden blev også overrasket Oberst Bager troede, at det så var slut her, men nej. En meget stor overraskelse ventede hende. For normalt vil man følge traditionerne, og så kunne hun tildeles en guldnål, men denne gang var DMI gået ud over dette og kaldte oberst Susanne Bach Bager frem for at få tildelt den allerhøjeste hæder. DMI's Hæderstegn, som er en medalje og mini-medalje. For denne overrækkelse stod major Mona Rasmussen, og det var en stolt oberst, der meget velfortjent kunne få en medalje mere til uniformen. Motivation indeholdt bl.a. disse ord: "Susanne Bach Bager blev valgt ind i april 2013 som formand for DMI. Et valg, alle i DMI var meget stolte af, og dermed blev der skrevet DMI-historie ved den første kvindelige formand. Det var i en meget vanskelig periode, hvor Forsvaret var præget af besparelser og en trussel mod frivillig idræt på grund af besparelser. Susanne har i meget høj grad været foregangsmand i bestræbelserne på at fremtidssikre DMI, og hun har haft kontakter til alle dele af DMI, men også Dansk Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark var med ind over, og her skal nævnes, at Susanne Bach Bager også blev valgt ind i Team Danmarks bestyrelse i Hun er en markant og særdeles kompetent repræsentant for DMI. Overtagelsen af DIF's Soldaterprojekt i samarbejde med DIF og Dansk Handicap Idrætsforbund (DHI) skal fremhæves, da det lykkedes at få DIF til at fortsætte projektet frem til Susanne var også den, der flere gange påpegede, hvor vigtig den frivillige idræt er i Forsvaret, og det havde helt sikkert sin virkning. Susanne modtog DMI's sølvemblem i 2013 og er nu blevet tildelt DMI's hæderstegn - den højeste udmærkelse. "Stort til lykke Karsten og Susanne og tak for det, I gør for vores idræt". LL DMI's Hæderstegn blev tildelt oberst Susanne Bach Bager. 6 Telegrafens Venner

7 Herrer i egen butik Mikkel Sejr Rasmussen Andersen og hans kollega og kammerat, Lasse Boyhus Rasmussen er begge meget aktive befalingsmænd. De vil lidt mere end så mange andre. De er begge befalingsmænd og udøvere af ekstremsport. Derfor har de nu lavet en hjemmeside med træningsprogrammer og vejledninger - helt gratis for brugerne. Af Telegrafens Venner. Mikkel og kammeraten Lasse har lavet en hjemmeside med træningsvejledninger og meget mere. Emnerne på sitet er: Personlig træning, kost og ernæring, coretræning, WholeBodyChallenge, styrketræning og kredsløbstræning. Det er lige præcis de emner de to unge soldater brænder for i såvel arbejdstiden som i fritiden. Der foruden har de lavet sig en netbutik, Mikkel og Lasse er begge soldater i Fredericia og nu også direktører for et netfirma, der også tilbyder masser af gratis råd og vejledninger til træning. som der også er adgang til fra siden. Her forhandler de: "Løbeure og træningstøj til såvel begyndere som de mere veltrænede. Ni ugers træning, så kan du klare de fysiske krav De to unge befalingsmænd står også bag udviklingen af et program, der på ni uger kan træne alle træningsbare op til at kunne klare Forsvarets nye fysiske krav - og det virker. Filosofien bag WholeBodyChallenge Mikkel fortæller her: "WholeBodyChallenge er en træningshjemmeside. Vi er her for din skyld. Vi har ikke lavet noget nyt. Vi fortæller dig ikke, hvilken vej du skal gå. Men vi giver dig de bedste muligheder for selv at vælge den rigtige vej frem. Træning er et svært bjerg at bestige, og der er mange måder at nå toppen på. Desværre bliver de fleste ledt mod toppen uden ordentlig sikkerhed i rygsækken. Det resulterer ofte i skader, tab af motivation og til sidst opgivelse på vejen mod en sundere krop. Nogle bliver vildledt i fitnesscentre, nogle bliver vildledt af venner og bekendte, men de fleste bliver vildledt på det store, uoverskuelige Internet. På WholeBodyChallenge lægger vi al vores erfaring og viden frem til fri afbenyttelse. Vi giver dig en masse redskaber til selv at sammensætte din kost og din træning, og vi giver dig muligheden for at følge de programmer, vi selv har kørt efter i årevis. Vi sætter sikkerheden højt - og vigtigst af alt: Vi forsøger ikke at presse en bestemt vej ned over hovedet på dig. Du kan selv vælge din vej mod toppen. Med al den træningsteori, du kan finde på denne side, kan du vælge den vej, der passer dig bedst"! Shoppen I shoppen sælges der gennemtestede kvalitetsprodukter til din træning. Alt er produkter, som WholeBodyChallenge kan anbefale og støtte omkring. De har et tæt samarbejde med Garmin Danmark og Craft, så du kan få de allerbedste vilkår til din træning. Hvis du søger et bestemt produkt, men ikke kan finde det på deres hjemmeside, så ring til dem, og de skal nok finde en løsning til dig ud fra dit behov og træningsform! Coretræning Som beskrevet på hjemmesiden under coretræning, så henvender træningspas alpha sig til dem, der ikke før har trænet core, eller har en svag core. Det er et godt sted at starte uanset hvad, fordi man får balanceret sin coretræning og får trænet alle muskler. Man kan sagtens, grundet sin træning, have nogle muskler, der er stærkere end andre, og det er denne forskel, man gerne skulle få udlignet, så hele coremuskulaturen bliver lige stærk hele vejen rundt. Bravo henvender sig til dem, som har trænet core før, og charlie er sværhedsgrad højere end bravo. De fleste øvelser kan findes under coretrænings øvelsesbiblioteket: de resterende øvelser kan findes under WholeBodyChallenge øvelsesbiblioteket: dk/p43.php. Dette program køres delvist i G1 ved 1. Brigade. Lidt om Mikkel: "Jeg er født 1985 i en familie på landet, hvor begge mine forældre var soldater. Jeg har hele mit liv dyrket en del sport. Håndbold, fodbold og orienteringsløb. Alt dette dyrkede jeg indtil gymnasiet, hvor jeg blev doven på den dovne måde. Her dyrkede jeg næsten ingen sport, kun tvungen idræt i 1.G. Sådan forsatte det i små fem år, inden jeg startede i værnepligten i februar Men lad os hoppe frem til januar Her startede jeg på Hærens Sergentskole i Sønderborg og mente på dette Telegrafens Venner 7

8 Send et foto fra din telefon og det kommer frem til modtageren som et postkort i A5-størrelse! Hent den nye app Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København "POSTKORTET" til din smartphone. Den nye app gør det muligt at vælge et foto på smartphonen, skrive en personlig hilsen og så sørger Post Danmark for, at postkortet bliver printet og afleveret i brevkassen hos modtageren. Postkortet kan sendes til adresser i hele verden til samme pris. Kun 19,- kr. Installationsfirmaet Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Vidste du at du kan få: madpakke til 30,- (3 stk. smørrebrød) sandwich til 40,- dagens ret til 52,- (fra kl. 17) bragt mad ud du kan også hente selv Hele familien er velkommen! Og det er civile også! KFUM Soldaterhjem i Fredericia - Tlf Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! 8 Telegrafens Venner

9 tidspunkt, at jeg var i rimelig god form, men jeg var langt bagud i forhold til de folk, der kom fra de andre enheder, specielt kamptropperne. Her skete der så noget i mit hoved: "Hvorfor skulle de have ret i de fordomme, der er forbundet med det at komme fra en støtteenhed"? Så efter endt uddannelse og udnævnelse til sergent, tog jeg tilbage til Telegrafregimentet og begyndte at træne. Kun med mig selv og kun med min egen stædighed for at blive bedre som drivkraft. Jeg trænede styrketræning, mountainbike, racercykel, løb, adventure race og en del helkropstræning, som jeg begyndte at finpudse og gå teoretisk i bund med. Det blev til, hvad vi i dag kalder Whole Body Challenge. Alt dette arbejde bar frugt, da jeg blev sendt på Militær Fysisk Træner 2 (MFT2) kursus, uden at jeg havde fået MFT1, der er første stadie i den militære idrætsuddannelse. Grundet mit høje engagement mente de, at jeg var direkte egnet til andet stadie. Under MFT2 uddannelsen bliver man rustet til at stå for og planlægge træning.lave træningsvejledninger, behandle skader og meget mere for en deling bestående af op til ca. 30 mand. Men om man har 30 eller 300 mand gør ingen forskel, når der er tale om individuelle træningsvejledninger. I årene efter mit MFT2 kursus stod jeg for træningen af mand med stor succes, og sammen med et hungrende selvstudie på viden i forhold til træning Min mission er at gøre træningsteori frit tilgængeligt for den danske befolkning, let og overskueligt. Så værsgo, jeg håber, du vil gøre god brug af siden. blev jeg sendt på Militær Fysisk Træner 3. Det har alt sammen givet mig de nødvendige kompetencer, der skal til for at hjælpe andre, når det kommer til træning, og mit hjerte brænder for at hjælpe, hvor jeg kan. Netop derfor besluttede jeg i samråd med min kompagnon, Lasse Boyhus Rasmussen, at oprette denne side med al vores viden. Viden er magt, men hvorfor skal det være sådan, når træning og motion er blevet så stor en del af det moderne menneskes hverdag. Min mission er at gøre træningsteori frit tilgængeligt for den danske befolkning, let og overskueligt. Så værsgo, jeg håber, du vil gøre god brug af siden". Lidt om Lasse Lasse fortæller på samme måde her lidt om hans baggrund for at begynde det her projekt og hjemmesiden med Mikkel. "Min baggrund for at vejlede i træning og træningsteori tager udgangspunkt i min egen interesse for træningens verden. Min interesse for at udforske og udfordre de forskellige idrætter og lære teorien bag, hvad der får kroppen til at "tikke". Uddannelserne har jeg taget igennem Forsvaret. De har givet mig stor erfaring med at afholde træning for soldater - både kvinder, mænd, store og små. Center For Idræt (CFI) er Forsvarets egen afdeling for idræt, der både i teori og praksis er en af verdens bedste, og med dem i baghånden er vi i Forsvaret utroligt godt stillet i form af uddannelserne Militær Fysisk Træner på forskellige niveauer. Disse uddannelser ligger Hjemmesiden har en let tilgængelig brugerflade, og det hele virker hurtigt og let. Formålet med TELEGRAFEN er at informere medarbejdere og deres pårørende, medlemmer af Telegrafens Venner og Telegrafregimentets samarbejdspartnere om regimentets aktiviteter og opgaver. Støt Telegrafens Venner, så telegrafsoldater og pårørende fortsat kan få TELEGRAFEN gratis. Du kan overføre et støttebeløb til konto: reg 1551 konto Send derefter en mail/sms med navn, enhed, forening eller firmanavn og skriv om din indbetaling, så vil vi offentliggøre dit bidrag i næste nummer af TELEGRAFEN. Mail til: Kaptajn Viggo Lund har støttet TELEGRAFEN med 350,- kr. Vi takker på soldaternes vegne. Du kan også tegne et års abonnement på TELEGRAFEN for kun 150,- kr. - og du få TELEGRAFEN tilsendt på udgivelsesdagen. Tak for din støtte til soldaterne! parallelt med de træneruddannelser, man kan tage civilt, og jo højere man tager niveauerne, desto højere kommer man i sin søgen efter viden om træning - også langt ud over de træneruddannelser, man civilt kan tage, medmindre man skal studere idræt på universitetet. Jeg er sergent i en stående enhed og ligger inde med kurser som Militær Fysisk Træner II, Militær Banelægger i Orienteringsløb, Førstehjælpsinstruktør og Instruktør i Taktisk Sanitetstjeneste. Disse kurser er bevisgivende. Resten af uddannelsen, vi får, og resten af de færdigheder vi erhverver os i Forsvaret, står ikke på noget stykke papir. Men praktisk undervisningserfaring er bestemt en af de forcer i Forsvaret, jeg har nydt godt af. Både inden for de militære fag, men endnu mere inden for idrættens verden. Specielt inden for det faktum, at jeg har stået for træningen af det meste af vores enhed på 100 mand de sidste to år. Men der er meget ud over uddannelse, som man kan lære meget om igennem kurser og bøger, men man forstår det først rigtigt, når man har det mellem hænderne og prøver det på egen krop. Vi udforsker træningensverdenen hver dag. Vi lever og ånder for træning, og det er helt sikkert blevet en uundværlig del af mit liv. Det er ikke de gængse sportsgrene, som fodbold og håndbold, der fanger mig. Det er idrætter som terrænløb, kajak, mountainbiking, orienteringsløb, styr- Telegrafens Venner 9

10 ketræning, Whole Body Challenge, rappelling, march med oppakning, militær forhindringsbane og meget mere. Inden for de sidste par år har Adventure Racing været i fokus, og vi har stiftet foreningen Lillebælt Adventure Team (LAT), hvilket har presset vores grænser utroligt for, hvad kroppen kan præstere og lært endnu mere om den. Det er en daglig oplevelse at udfordre nye områder af sin krop og presse den til steder, hvor den ikke har været før samtidigt med at det foregår på en sikker og forsvarlig måde. Jeg har haft mine idrætsskader, men jeg er også kommet stærkt igen, og det har givet grundlag for ny viden - på egen krop - om hvad der skal til for at nå så langt som muligt uden at knække kroppen på ny. Jeg bliver aldrig den bedste løber, jeg bliver aldrig den hurtigste og mest frygtløse på en mountainbikerute og jeg bliver heller aldrig det største og stærkeste brød i træningscentret. Det, jeg sætter højt i min træning, er at være "all around - typen". Typen, der kan følge med de fleste på alle områder af de førnævnte idrætsgrene. For at blive den bedste løber må man fokusere hele sin træning på løb. For at blive den bedste i en kajak må man fokusere hele sin træning på det område. Vi fokuserer på at ligge med i den bedre halvdel af alle områder. Det er derfor, jeg sidder her i dag og har besluttet mig for, sammen med min gode kammerat Mikkel Sejr, at give alt det, vi ved, videre til dig! Min lyst til at undervise og dele min viden har altid været stor, og det er alt for få steder, man kan finde alt, man har brug for og meget, meget mere end det til lige præcis din træning. Alt sammen samlet på et sted og tilgængeligt for alle". Major Rudolf Wolf med blå baret ved siden af Chefen for Signalskolen i lejren i Afghanistan. Telegrafsoldat hjemvendt fra Afghanistan Far til tre - hjemvendt fra Afghanistan. Rudolf var et halvt år udsendt og er nu sikkert tilbage i de hjemlige omgivelser. Her er lidt om hans oplevelser som udsendt telegrafofficer. selvstændigt uden støtte fra koalitionsstyrkerne. NATO har derfor i de sidste 10 år haft projekter kørende med at opbygge de forskellige militære institutioner. Det er sket rent praktisk ved, at man har betalt for opbygning af alle ANA institutioner lige fra bygning af de nødvendige faciliteter og til uddan- Formålet med siden Målet med hjemmesiden er at invitere alle med til træning. At gøre alle interesserede i stand til at træne selv - mod lige præcis det mål, der passer den enkelte. Samtidigt tilbyder Mikkel og Lasse deres hjælp, hvis du ikke selv tør give dig i kast med opgaven. For rigtig mange er opgaven meget stor. Selv inden for Forsvaret er der mange, der ikke kan få gang i deres egen træning, men de får rigtig meget ud af lige at få det sidste skub. Det må kunne forventes, at hvis du er ansat i Forsvaret, er det, fordi du gerne vil være her. Nu skal du så bare have givet viljen det sidste skub i den rigtige retning. Kom nu bare ud, hvor du ikke har været før. De nye krav er en oplagt mulighed for at få begyndt. Det kan lade sig gøre at blive god, og det kan altid lade sig gøre at blive bedre. Af major Rudolf Wolf, Telegrafregimentet Netop hjemvendt efter et halvt år som adviser i Kabul, Afghanistan. Når man nu i alle medier har hørt, at alle soldater i sommeren 2014 er ude af Afghanistan, hvad laver en telegrafofficer så i Kabul fra august 2014 til februar 2015? Nuvel er deltagelse i kamphandlingerne ophørt fra koalitionsstyrkerne fra sommeren 2014, så de fortsatte kamphandlinger herefter gennemføres alene af den afghanske hær (ANA). For at sikre, at ANA fortsat kan fungere på længere sigt, er det derfor vigtigt at tilsikre, at de forskellige militære institutioner (skoler og enheder) har de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte Ved forevisning af militær ID-kort har TELEGRAFEN en aftale, der gør, at du får 15% rabat, på det du køber ved Burger King i Fredericia. Jo mere du spiser jo mere sparer du! 10 Telegrafens Venner

11 Uddannelse i Facility Engineering på Ingeniørskolen (El installationer). Flere og flere afghanske instruktører bliver uddannet og overtager undervisningen. nelse af instruktører og opbygningen af skolernes stabe samt opbygning af skolekommandoer til at styre skolerne med ansvar over for den afghanske generalstab (Forsvarskommando). Flere slags militærskoler De to skolekommandoer er opdelt i en, der tager sig af de skoler, der har ansvaret for de højere uddannelser, og en der tager sig af de våbenartsspecifikke skoler. Der er dog planer om, at skolekommandoerne i fremtiden skal sammenlægges for at effektivisere. Der er nu opbygget 21 skoler, dækkende alle områder så som forsvarsakademi og officersskoler til de mere våbenartsspecifikke skoler som kampskoler af forskellige typer: Infanteri og panser til kampstøtteskoler til signalskole. De fleste af skolerne ligger i Kabul området, men i september 2014 flyttede MP-skolen og signalskolen og blev samplaceret med ingeniørskolen i en stor ny lejr kaldet Shaheen liggende vest for Mazar-e-Sharif i det nordlige Afghanistan. De fleste skoler er nu i stand til at klare det meste selv, uden at der er mentorer gående på skolerne i hverdagen til at rådgive og hjælpe med at få tingene til at virke. Enkelte skoler har dog stadig brug for mentorer for at komme helt i mål med at kunne klare sig selv. Efter at mentorerne har forladt skolerne og skolekommandoerne, har tidligere ISAF og nu Resolut Support (RS) oprettet en organisation, der skal følge udviklingen og rådgive på skolerne og de overliggende skolekommandoer. Denne hedder Afghan Instiuational Advisering Team (AIAT) bestående af ca. 36 personer med en engelsk oberst som chef. AIAT er igen opdelt i fire teams, der har hver deres område. De to største teams er Train Education and Develop- ment Command (TED-C), opkaldt efter det forventede navn på den nye fælles afghanske skolekommando og Multi Functional Adviser Team (MFAT). TED C tager sig af rådgivning af skolekommandoerne, medens MFAT har som primær opgave rådgivning af alle ANA skolerne og til at sikre, at de ikke falder helt igennem, når de skal klare sig selv over længere tid. I forbindelse med, at de bliver bedømt til at kunne klare sig selv, også kaldet Full Transition, er det forskellige rapporter, der skal laves for at kunne dokumentere deres status og beskrivelse af de aktioner, der skal iværksættes, for at den enkelte skole kommer helt i mål med at stå på egne ben. Alle rapporter skal godkendes og underskrives af koalitionsstyrkerne og ANA, således at der er enighed omkring statussen, og hvad der skal gøres fremadrettet. For koalitionsstyrkerne er det vigtigt, at vi når at komme igennem alle skoler inden udgangen af 2016, når RS lukker ned, således at der er dokumentation for, at vi ikke har trukket os ud, før alle skoler kan klare sig selv. Brug af materiel og teknik forudsætter kendskab og noget uddannelse Jeg har gjort tjeneste i MFAT, hvorfor jeg i det efterfølgende vil komme ind på, hvad jeg har lavet af opgaver. MFAT består pr. 1. februar 2015 af en rumænsk chef, der er oberstløjtnant og ti rådgivere indenfor de forskellige faglige områder (G-funktioner) samt to amerikanske civile contractors. Medens det militære personel skiftes ca. hver sjette måned, er contractors normalt personer, der har gjort tjeneste i mange år. Mange har tidligere været mentorer ude på nogle af skolerne og næsten alle har en militær baggrund i det amerikanske forsvar, så de kan gå godt i spænd med os militære. De militært ansatte er derfor dem, der kommer med fornyelse, medens de amerikanske contractors er dem, der giver den nødvendige kontinuitet. Jeg har haft tildelt tre skoler som ansvarsområde, hvilket betyder, at det er mig, der er kontaktperson til disse skoler og arrangerer besøg og er klar til at besvare spørgsmål fra andre stabe i RS strukturen. De skoler, jeg har haft, er Ingeniørskolen, den afghanske sprogskole kaldet Afghan Foreign Language Institute (AFLI) og så naturligvis signalskolen. I det følgende en lille status på de tre skoler. Ingeniørskolen ligger i Mazar-e-Sharif og er primært opbygget med støtte fra det tyske forsvar. Da skolen har fået meget nyt ingeniørmateriel og derfor har måttet oprette mange nye kurser, er det fortsat nødvendigt, at de støttes af det tysk ledede mentorteam, som dagligt rådgiver skolechefen og med mentorer til støtte for de enkelte kurser. Det nye ingeniørmateriel består af bromateriel og minerobotter som amerikanerne har sponseret til skolen og ingeniørenhederne rundt om i ANA. Desværre er der en tendens til, at når koalitionsstyrkerne trækker sig tilbage, så donerer man materiel til ANA i stedet for at betale den dyre fragt tilbage til Der er blevet indrettet IT-klasser, og det går hastigt videre i den rigtige retning. Telegrafens Venner 11

12 eget land, det virker i første omgang meget betænksomt, men desværre er der ofte ikke tænkt på uddannelse og den nødvendige efterfølgende logistik for ANA. Her må vi i AIAT så træde til og hjælpe med, at disse ting kommer på plads, så den velmente gave ikke ender med at blive mareridt for ANA, der selvfølgelig altid høfligt siger mange tak, hver gang de bliver tilbudt noget gratis uden at tænke på de fremtidige konsekvenser. Facility Engineering- er nødvendigt En ny gren af uddannelser er kommet til ingeniørskolen det sidste årstid, det er Facility Engineering (FE)- på dansk bygningsvedligeholdelse. FE omfatter alle de fagområder, der skal til at vedligeholde ANA faciliteter, lige fra reparation af tage til udskiftning af et defekt rør på et toilet. Da det er koalitionen, der har betalt for alle ANA faciliteter, er det også dem, der har lavet kontrakterne med de udenlandske bygningsselskaber, og derfor er der tit valgt materiale, der ikke kan repareres af de lokale håndværkere. Mange af bygningerne er lavet af stålprofiler og stålplader udvendigt og plastikfiber på indervægge og plastikrør til VVS-installationerne, som absolut ikke er kendte bygningsmetoder blandt de lokale håndværkere i Afghanistan. Det er derfor besluttet, at der oprettes FE Management kurser til (kasernemestre) og FE kurser for dem, der skal udføre det praktiske håndværk. Disse funktioner vil så i fremtiden blive varetaget af officerer og befalingsmænd i ANA. Til at støtte gennemførelsen af disse kurser bliver ingeniørskolen støttet af en amerikansk major, der er bygningskonstruktør, og som er underlagt det tyske mentorteam. I januar var MFAT oppe i Mazar-e-Sharif (MeS) og evaluere Ingeniørskolen og se på, hvordan Harris 7800 HF RDO Falcon III på Signalskolen. Telegrafofficerer kan deres kram. Her hjælper Rudolf til som kabelmand. Pistolen i baglommen er ikke til at skyde kabler igennem med. Det er en trofast ven. de klarede opgaverne. Skolen er godt på vej, og de har en dygtig oberst som skolechef - han er engelsktalende og har været chef for skolen i mange år. De største udfordringer er at tiltrække nye og dygtige officerer og befalingsmænd, idet de operative enheder har svært ved eller har modvilje mod at afgive deres gode personel til skoletjeneste, når de har behov for dem til at klare de daglige opgaver i enhederne. Her skal man huske, at ANA næsten hver dag er i kamp, så det er naturligt, at der er modvilje mod at afgive deres bedste personel i denne situation. Det andet problemområde, som skolen har, er vedligeholdelse af deres tunge ingeniørmateriel, idet der mangler uddannede mekanikere og reservedele. Der mangler faglært personel AFLI, den afghanske sprogskole, har til opgave at uddanne officerer og befalingsmænd, der har behov for sprogkundskaber. Skolen har en særlig opgave med at give det personel, der skal på uddannelse i udlandet, særligt pilotelever og kommende elever på de udenlandske officersakademier. Skolen har eksisteret siden 1922 og har haft samarbejde med Tyrkiet, England, Kina og Indien gennem de fleste af årene. Skolen er veldreven, og den største udfordring er manglende sproglærere, men det skulle gerne forbedres, når den nye regering bliver godkendt, og der kan tegnes nye kontrakter med sproglærerne. Skolechefen er en visionær person, og han har sat staben til at undervise ved siden af deres stabsfunktioner, indtil der bliver ansat nye sproglærere. For som chefen siger: "Hvis først produktionen er gået i stå, så bliver det endnu sværere at få skolen op at køre igen. Så hellere slække lidt på stabsarbejdet i en periode". Vi lægger stor vægt på signalskolen Signalskolen er en af de bedst drevne skoler i ANA. Den blev som MP skolen flyttet til Mazar-e-Sharif i september 2014 fra Kabul området. Skolen er oprettet med støtte og mentorer fra Canada. Der er ingen tvivl om, at det har været en udfordring at blive flyttet til provinsen fra Kabul. Mange af officererne og befalingsmændene har måttet flytte, og det er også mere besværligt for kursisterne, der kommer fra hele Afghanistan at komme på kursus på signalskolen. Som det er i Forsvaret i Danmark, er det på det teknologiske område, hvor der sker en kolossal udvikling i øjeblikket. ANA er i fuld gang med at indføre ITsystemer til militært brug, og der er indført nye radiosystemer sponseret af amerikanerne med den seneste indførelse af nye HF-radioer af typen RF-7800H, så ANA kan få forbindelse på lange afstande uden at råde over SAT- COM materiel. Der bliver uddannet signalofficerer og signalbefalingsmænd på signalskolen med de kendte discipliner som telefontjeneste, radiotjeneste og IT. Jeg spurgte læreren, der underviste i opsætning i CISCO routere i større netværk, hvad han havde af forudsætninger for at uddanne i det. Han så forundret på mig og sagde, at han selvfølgelig havde en master i IT fra Kabul Universitet, for man kan jo ikke undervise i noget, man ikke kendte til bunds. Så ja, der er gode instruktører på signalskolen, og modsat andre steder, er man klar over, at der kun bør være få 12 Telegrafens Venner

13 i klassen, når der undervises på teknisk udstyr. Normalt er der ti kursister med maksimale klassehold på 15 kursister. Signalskolens nye udfordringer er, at den i februar 2015 vil få tilgang af 28 nye kvindelige kursister. Udfordringen her er, at den kvindelige indkvartering skal indhegnes, som det er på andre ANA lejre. Det er et af de vestlige landes store ønsker, at der kommer en andel på 10 % af kvindelige soldater i ANA, selv om det næppe sker i den nærmeste fremtid, og man skal huske, at i Danmark udgør andelen af kvinder i Forsvaret kun 6 %, selv om processen her i landet har kørt i flere årtier. Pc'er og software er "nye" redskaber hernede Ud over at være kontaktperson til disse tre skoler, har jeg også været projektofficer på implementering af en IT klasse til gennemførelse af uddannelse Information Operations (IO) på School of Public Affairs (SOPA) i november Uddannelse IO har igennem flere år været gennemført af koalitionsstyrkerne i Hamid Karzai International Airport (HKIA), men i forbindelse med, at ANA skal kunne klare sig selv, er det vigtigt, at der opbygges faciliteter og uddannes instruktører i ANA, der kan understøtte den fortsatte gennemførelse af de uddannelser, som koalitionsstyrkerne tidligere har stået for. Selve ombygningen af klassen er efter danske forhold ikke den store bedrift, det, der gør det til en kompleks opgave, er de vanskeligheder, der er i at få alle de involverede ANA myndigheder til at arbejde sammen. De 16 Pc'er, der skulle bruges, kom fra ANA officerskolen under den anden skolekommando end SOPA, hvorfor der var en hel masse papirarbejde, som vores G4 adviser skulle udrede mellem de forskellige G4 og S4 ved de involverede myndigheder. Der er begrænsede transportmuligheder for at få PC'er ind til HKIA og få den rigtige software installeret og så finde den rigtige dag, hvor SOFA havde mulighed for, at vi kom med alt grejet. CISELM under det danske NSE støttede med deres IT supporter OKS-1 Simon Kongshøj, der sammen med en amerikansk oversergent og IT tekniker havde ansvaret for, at IT materiellet blev installeret, og den nødvendige tekniske overdragelse til S6 sektionen ved SOPA blev gennemført. En ekstra styrende faktor var, at der var slukket for strømmen hver dag kl på alle skoler for at spare på brændstoffet til generatorerne. Efter to installationsdage lykkedes det til sidst at få alt op at køre to dage, før første IO kursus skulle løbe af stablen. Jeg var ude at se klassen i februar, alt materiel var stadig til stede, og klassen var lige blevet nymalet klar til næste hold kursister. Holdet klar til installation på SOPA, Simon, undertegnede, chef S6, US oversergent og civilansat IT tekniker på SOPA. Telegrafofficer og adviser for G6 Den sidste af de større enkeltopgaver, jeg har haft og faktisk nydt, er at være adviser for G6 på ANA Marsh'al Fahim National Defense Univertity (MFNDU), oberst Masoum. En meget kompetent herre, der er uddannet i 4 ½ år på det russiske militærakademi i sovjettiden og har gjort tjeneste som signalofficer i alle enhedstyper sluttende af med G6 på korpsniveau, inden han blev G6 på MFNDU. Han har gjort meget for at få CIS til at fungere godt, og et af de store projekter, han er med i, er indførelse af IT til uddannelse og forskning formål i militæret. Dette er en del af et stort iværksat IT projekt i NATO kaldet SILK programmer opkaldt efter den gamle vej fra Kina til Europa. Dette projekts formål er at koble de forskellige civile universiteter og militære akademier i NATO sammen i et netværk således, at der gennemføres virtuel uddannelse og forskning mellem Afghanistans og NATO's højere læreanstalter. Udfordring med IT i Afghanistan er manglende båndbredde og uddannelse af teknikere til at vedligeholde netværkene og uddannelse af de enkelte brugere. Der bruges meget tid på at fortælle brugerne, at de ikke behøver at printe alt ud, da det bliver gemt på serverne, og det er ikke nødvendigt, at alle skrivelser skal have mange fysiske stempler og underskrifter for at være gældende. Udviklingen er skudt i gang, og heldigvis er den nye præsident Ashraf Ghani meget opmærksom på Internettet som en vigtig faktor til at udvikle landet, og nu er bl.a Google frit tilgængelig for alle, hvis ellers båndbredden er til rådighed. Oberst Masoum er til vores møder altid meget initiativrig, og inden tolken er færdig med at oversætte mit spørgsmål, så ringer han straks til den pågældende skole og får svaret eller giver ordre til, at det skal udbedres. Hans motto er, at det er afghanernes land, så de skal selvfølgelig arbejde dobbelt så hårdt som koalitionsstyrkerne, for at få tingene til at virke end. Afslutningsvis, ja - det går fremad, og alle skoler er godt på vej. Der er dog stadig store udfordringer, inden ANA kan klare alt selv, så der er fortsat mange opgaver for RS at støtte med fremadrettet, indtil den officielle afslutning af missionen 31. december Det vigtigste er, at alle de valgte løsninger er afghanernes egne, således at de føler et medansvar for at få det til at virke, så de også vil bruge løsningen, når vi er draget hjem. Det har også været en lære for koalitionsstyrkerne, at man ikke bare kan tage vestlige løsninger og tro, de virker ligeså godt i ANA. Det er en kolossal udvikling på rekordtid, vi har set, og samtidig skal man huske, at ANA hver dag er i kamp og har store tab hver eneste måned, så samtidig med at ANA skal fortsætte en positiv udvikling, skal de bruge store ressourcer på de daglige kamphandlinger. Til sidst et motto fra Lawrence of Arabia, som også general John F. Campbell, chef for Resolutte Support har: "You better let them do their things imperfectly themselves, than you yourself do it perfectly for them, because it s their country... Your time is short". Telegrafens Venner 13

14 Pårørendedag hos værnepligtige De værnepligtige på hold februar 2015 på Haderslev Kaserne fik chancen til at invitere familie og pårørende med på arbejde. De fik en chance for at se, hvordan man som værnepligtig bor, arbejder og kan slappe af efter arbejde. De kunne i en vis udstrækning også prøve elementer fra en værnepligtigs hverdag her ved 1. Hovedkvartersbataljon. Af oversergent Kennet Bøeg-Jensen, Presse- og Informationsbefalingsmand, pressesektionen, Danske Division. Lørdag den 7. marts vil sikkert stå som en speciel dag for mange værnepligtige ved Telegrafregimentets 1. Hovedkvartersbataljons Hovedkvarterskompagni. 5 uger henne i deres uddannelsesforløb skulle de vise forældre og pårørende, hvor meget de har lært. Derudover havde man lavet en masse udstillinger, der viser en soldats hverdag, både i fredelige omgivelser, men også hvis man er i mission. Kompagnichefen bød velkommen Slesvigske Musikkorps stod for musikken, mens de besøgende fandt sig på plads, inden arrangementet startede 14 Telegrafens Venner kl værnepligtige opstillet i de to delinger på to geledder kunne Forældresløring! samle over 250 pårørende, som blev budt velkommen af kompagnichef kaptajn Lars S. Frederiksen i en godt fyldt gymnastiksal. Til stede var også Telegrafregimentets chef oberst Susanne B. Bager. Kompagnichefen kunne med en kort briefing fortælle, at han ikke havde intentioner om at lave death by powerpoint (red; mange fremvisninger af slides i et PowerPoint show), men det var også vigtigt for ham at fortælle, hvad de unge mennesker får deres tid til at gå med, medens de gør tjeneste ved kompagniet. Demonstration af en soldats hverdag Efter velkomsten gik alle ud i indre kasernegård, hvor HRU (Hærens Reaktions Uddannelse) delingen stod for en demonstration af en soldats hverdag/uddannelse. Der blev vist eksercits, Idræt,

15 Et mobilt hovedkvarter opsat og klargjort i moduler. Der smages på feltrationer. forhold under angreb med kemiske våben ( Kemiske Ali, spillet af oversergent Jan Jelstrup, var så uheldig at vælte med en trillebør fuld af kemikalier, der sendte en giftig sky op mod himlen) og til sidst et førstehjælpseksempel, hvor to kamphaner var kommet op at slås med efterfølgende forbinding og borttransport på båre. Herefter var kasernen åben. På selve kasernen havde man opstillet flere boder, hvor man fik et godt indtryk af en soldats hverdag. De pårørende fik forevist belægningsstuerne og skabsorden. Flere mødre spurgte, om der så også snart kom til at se sådan ud i skabene hjemme? En hel lejr var opstillet på kasernen Der var blevet oprettet en hel lejr, som den kunne se ud, hvis man er udsendt til et af verdens brændpunkter; indeholdende soverum, spiserum, briefingrum, toiletter, vagttårne osv osv, godt omkranset af Hebasto (red; store poser man kan fylde sand og sten i til at beskytte sig). Der var en stand, hvor man kunne prøve at se med Forsvarets natkikkertudstyr, se de våben man anvender og en kommandostation bestående af to Piranhaer. DCM kompagniet viste også lidt af deres Der var fuldt hus. Kompagnichef Lars Frederiksen bød velkommen, og de to delinger af værnepligtige stod langs væggene. Telegrafens Venner 15

16 Der var stor interesse for DCM-kompagniets udstyr- Fra de små radioer til den helt store parabol i baggrunden. højteknologiske udstyr frem. Hvis man nu skulle få lyst til at fortsætte i Forsvaret, havde Forsvarets Rekruttering også en stand, hvor de nysgerrige kunne høre om, hvilke muligheder man har, hvis det er en karriere i Forsvaret, der skulle være interessant. Tog man transporten fra kasernen, kunne man komme ud i øvelsesterrænet, hvor der var etableret et beredskabsområde også kaldet et BSO. Her fik de besøgende mulighed for at se, hvor vigtigt det er at camouflere sig i terrænet, og skulle den lille sult vise sig, kunne man smage på en feltration. Der var også mulighed for at afprøve sløringscremen, hvilket en mor syntes var spændende og lidt anderledes i forhold til den sløring, hun til daglig benytter. Flere børn fik også prøvet det at være grøn i hovedet til stor glæde for både dem selv og forældrene. Velsignet af godt vejr Det var en meget tilfreds kompagnichef, der kunne sige tak for en god dag ved den afsluttende appel. Vejrguderne havde vist sig fra deres gode side. Solen tittede flere gange frem, og det Når børn ser en bold, skal de sparke til den. Når bedstemor ser et godt skydevåben? I Telegrafregimentet bruger kvinder og mænd samme make-up. Regimentschef oberst Susanne Bach Bager var forbi opstillingerne i skoven - her var der stor ros til frokost og kaffen. Mange besøgende fandt herud. holdt tørt under hele arrangementet. De værnepligtige var stillet op i de to delinger, de nu engang tilhører, og meldingerne fra de to delingsførere lød højt og tydeligt i kasernens indre gård. Begge delinger viste for de pårørende, at armstrækker er en del af det at gå til soldat. Med kompagnichefen i front tog man lige 10 stk., inden der kunne meldes: "God weekend". 16 Telegrafens Venner

17 Desværre er der tilsvarende sjældent tid til at forklare, vise øve og gennemgå det hele, når man så er på øvelsen. Caroline syntes meget godt om måden, hvorpå undervisningen og uddannelsen var sammensat. Der var tid til at lære og forstå. CIS-Uddannelse Telegrafregimentets ydelser er efterspurgte, men der er et stort materielefterslæb. Det materiel, der er, skal derfor bruges bedst muligt. Det betyder, at når det kommer hjem fra en øvelse med et kompagni, skal det ofte ud straks til en anden øvelse med det andet kompagni -og i en anden opsætning. Af Leon Lindholm, Presse - og Informationssektionen, Telegrafregimentet. Kompagnichef, kaptajn Mette Matthiesen, møder mig som aftalt ude foran deres kompagnibygning på Ryes Kaserne. Mette byder velkommen, og vi går en runde i kompagniet, som i disse to uger er så heldige, at CISBTN kan holde uddannelse på materiellet, som ellers ofte er i brug på øvelser. Mette fortæller: Der er ofte en stor efterspørgsel på føringsstøtte, og derfor har SOC sjældent udstyr hjemme, som vi kan uddanne på. Ofte kommer en enhed hjem fra øvelse, og de næste står stort set allerede klar til at få udleveret selv samme materiel til deres aktiviteter. Derfor har vi set frem til at kunne bruge et par uger med struktureret uddannelse for at få hævet bundniveauet hos vores meget unge folk, men også for at give lidt ekstra overhøjde til de, der har været her i flere år. Øvelser giver erfaringer, men ikke den nødvendige teori og uddannelse CISBTN personel sørger for, at de øvrige enheder kan kommunikere på øvelserne ved at stille de netværk og services til rådighed, som de har behov for. Kommunikation er vigtig, og det medfører altså store mængder IT-udstyr, netværk og ikke mindst personel med de rette uddannelser og erfaringer til at kunne opsætte, betjene, fejlsøge og rette i systemerne. For nærværende bruger man rigtig mange mandtimer særligt under klargøring til øvelserne, da KMP stort set starter forfra hver gang. Det ville spare mange ressourcer for Forsvaret, hvis vi havde det udstyr, der skal til, således at CIS-folkene kunne koncentrere sig om at optimere, drifte og vedligeholde udstyret. Der arbejdes dog stadig på at få anskaffet mere materiel. Den øgede tid til klargøring samt det manglende materiel betyder, at der ofte ikke er tid eller mulighed for nye folk at lære tingene, inden vi kører på øvelse. En godt uddannelsesforløb med stort udbytte for alle Det er der nu til en vis grad rådet bod på. Der er blevet gjort et stort forarbejde af OS Glückstadt og denne gang særligt af OS Thomas Behr-Rasmussen. Som uddannede IT supportere (ITSUP) og erfarne førere har de haft en god indsigt i og viden om, hvad der ses som det mest grundlæggende og basale, soldaterne skal kunne indenfor CIS. Begge KMP har afsat mange befalingsmænd til at gennemføre forløbet, og det har betydet god og udbytterig undervisning. Der arbejdes fra Uddannelsessektionen (USEK) side frem til maj på at få klart defineret, hvad CIS soldaterne skal kunne. Dette har hidtil manglet, og det har bevirket, at det har været svært at få skabt et overblik over den uddannelsesmæssige status i KMP. Jeg fik lov at besøge dem og må som uddannet pædagog sige: "Jeg er Imponeret"! En god og afslappet tone, hvor de nye spurgte ind og fik lært teorierne. De fik kablerne i hånden, der blev monteret stik, og de blev stoppet, når de gjorde forkert - eller de fik lov at fortsætte, til de kunne konstatere, at det ikke virkede. Så må man jo gå "baglæns", indtil man kan afdække, hvad der er gjort forkert. De nye fik lært, hvad der var rigtigt og forkert, og instruktørerne fortsatte først, når de nye forstod, hvorfor det var forkert - og ikke mindst vidste, hvordan det skulle gøres, for at blive rigtigt. Konstabel C. T. Svendsen (Caroline) er en af de nye. Jeg spurgte hende, hvad hun Seniorsergent Ole K. Madsen får lige trimmet udstyret helt nøjagtigt. Telegrafens Venner 17

18 at hun har fået meget med i de to uger, hvor der har været kørt en almindelig form for uddannelse og undervisning, og det virkede til at være holdningen over hele linjen. En anden god ting ved at undervise og indøve "hjemme" er også, at når man ikke er under tidspres, kan instruktørerne få rettet på evt. "dårlige vaner", der måtte komme til syne i forløbet. I midten kompagnichef, kaptajn Mette Matthiesen, der løbende fulgte uddannelsesforløbet og samlede erfaringer ved soldaterne til evt. kommende uddannelser på samme måde. syntes om denne måde at lære tingene på, - og hun fortalte: "Det her er en god måde at lære os det på. Vi har set det og prøvet os lidt frem på øvelser, men her står vi overfor problemer "opgaver", som vi skal løse, og der er hele tiden instruktører, der kan vejlede os, men som også spørger os: Hvorfor nu det? Så må vi finde lidt af den teori frem, vi er blevet undervist i. Jeg syntes, det er rigtig godt, og det foregår herhjemme i rolige rammer - vi er ikke så bange for at komme til at gøre noget forkert. Og så er "de gamle" ved siden af os, og de er altid klar til at hjælpe, eller også er instruktørerne der, og så gelejder de os på rette spor i opgaven. På øvelser kan det forekomme, at tiden er knap, og så tager en af de "gamle over" og løser opgaven - sådan må det være. For de enheder, der skal betjenes, kan ikke altid vente. De to uger her har givet rigtig meget til de "nye" og de "helt nye". Det tror jeg, at vi alle er helt enige om. Det er også en dejlig ting at prøve at have tid nok til at gøre det hele rigtigt - helt ned i detaljerne. Det her er jo det, vi skal være specialister i, og så er det godt at få alle facetterne med". Jeg må sige, at Caroline, som er en af de nye, virkede oprigtig, når hun sagde, En floorplan er en måde at give en opgave videre på fra "enhed" til CIS-personellet, der skal oprette og indrette deres kontor- og kommunikationsforbindelser. De gamle skal vedligeholde deres viden, men også lære om det nye udstyr Et andet sted står Carsten Lindholm - en gammel overkonstabel af 1. grad. Han hjælper en af de nye, der er ved siden af ham, men samtidig har han også opgaver, der skal løses. Her bliver jeg lidt imponeret igen over den grad af pædagogik, der har indsneget sig i denne enhed. For nede på gulvet lidt derfra sidder en overkonstabel med en stor boks, der har hundredvis af stik og kun få ledninger. Stille og roligt forklarer han en meget simpel måde til at fejlfinde på denne boks: "Hvis du bruger disse tre, og der er gennemgang, så kan fejlen udelukkes fra dette område, bruger du næste sektion, og der er gennemgang, så kan fejl i denne sektion udelukkes". På denne simple måde kunne selv jeg lære at fejlfinde på boksen, uden at jeg reelt vidste, om det var en strømfordeler, en router - eller hvad det nu var, han sad med. Alle, jeg talte med, var enige om, at det er godt med den form for uddannelse af alt CIS-personel - i de rigtige rammer. Det giver et stort udbytte, og der er ro til at få forklaringer og forståelsen for tingenes sammenhæng - god indlæring. På øvelserne, hvor enhederne er under stort tidspres, giver det ikke de bedste muligheder for oplæring. Det er mange gange således, at opgaverne skal løses hurtigt, og CIS-folket skal levere varen hurtigt, men skal man lære at gøre tingene rigtigt og minimere fejl, så kunne det her være en måde at gøre det på. Sådan skal det opbygges - gå i gang Stor ros til de befalingsmænd, som havde lavet opgaverne og tilrettelagt undervisningen og stod for samme. De vidste tydeligvis, hvor problemerne var og havde lavet opgaver og underviste i meget relevante problemstillinger og scenarier. Eksempelvis blev der givet nogle "Floorplaner", som viser en dobbelt udtrækscontainer (DUC) med en ønsket indretning fra en enhed X. Enheden ønskede sin DUC indrettet med et givent antal computere, og der skulle være et antal netværksforbindelser af forskellige nævnte typer. Så var det bare om at gå i gang og sammen få DUC'en indrettet til det formål, enhed X havde bestilt. 18 Telegrafens Venner

19 Opstilling, indbygning, afprøvning og klarmelding, når opgaven er løst. Et udlån af et par DUC fra HQKMP var med til at skabe et godt undervisningsmiljø, og en god planlægning skabte fundamentet for en god måde at lære, undervise og kontrollere på. Et andet sted på Lübbes Plads var Benjamin Wulff, der er uddannet ITSUP. Han var en af dem, der støttede uddannelsen og fungerede som deres depot og secondsupport. Befalingsmændenes metode og væremåde smitter af på besætningen Seniorsergent Ole K. Madsen, som tidligere har været i staben, var også i gang. Han er erfaren og en meget vellidt instruktør. Han har evnen til at se, lytte, vente - og så stille de rigtige spørgsmål til opgaverne, så den elev, der skal løse opgaverne, får noget at tænke over, men bliver ledt i den rigtige retning. I denne sammenhæng var Ole dog selv med som elev på den udvidede CIS uddannelse og dermed under kyndig vejledning af de andre erfarne CIS oversergenter. Der var teoriundervisning i bygning 13, og efter dette og indimellem stod den så på opgaver som i "det virkelige liv" - en god blanding - og godt sat sammen. Det kunne være ønskeligt, at man i fremtiden prioriterer dette som en tilbagevendende uddannelse, der kører et par gange årligt; så mangler kun materiellet. Kompagnichef Mette Matthiesens store smil og glæde over at se effekten og resultaterne talte helt for sig selv. Mette Matthiesen og Alexander Pii havde tilsammen 24 nye soldater, der kom igennem CISGRU og 30 lidt ældre soldater, der fik den udvidede uddannelse. Vigtigst af alt er dog, at der er et nyt kuld af CIS soldater, der har fået den grundlæggende forståelse for virket som CISMD og ikke mindst indsigt i, hvilken helhed de indgår i. Fejlfinding på netværk er en væsentlig del i en CIS-mands hverdag. En dobbelt udtrækscontainer med strømforsyning. Disse kan indrettes på mange måder og til mange formål. Telegrafens Venner 19

20 Tekst WHOLEBODYCHALLENGE tilbyder: Personligt træningsprogram Personelig træner Personlig kostplan Køber du for over 1.000,- kan du købe en kostplan til ½ pris. GARMIN og CRAFT-produkter Garmins topmodel! Uret der kan det hele. For kun 2.000,- Se mere på: www. wholebodychallenge. dk Mobil: Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj STP8X - ATEX TETRA TERMINAL Med eller uden fuldt tastatur Opfylder de strengeste ATEX/IECEx standarder 1 W udgangseffekt Klar og høj lyd GPS og Man-Down alarm (option) IP67 E2E-kryptering DMO Repeater WAP Browser og MicroSD-kort Stort sortiment af ATEX-tilbehør A COMPANY IN THE VHF GROUP Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN! FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia Tlf CVR Medlem af Garanti Byg Garnisonskirken Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl September og oktober i Sct. Michaelis Kirke: 5. maj kl Morgengudstjeneste i samarbejde med De Danske Forsvarsbrødre. 70 året for Danmarks befrielse. 28. maj Spaghettigudstjeneste m. spisning. 31. maj Børnekirke. Børn laver kirke for børn. 3. juni Café Michael - Udflugt. Program følger. Husk Café Michael god kaffe og en snak hver onsdag Se flere aktiviteter - også for børn på: Garnisonspræst Peter Jacobsen kontaktes på eller Telegrafens Venner

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model

Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model I samarbejde med Modelportalen, udarbejdet af: Signe Mørkeberg Sjøstrøm, Sarah Maria Hyatt, Marina Overgaard Ohm FØLG DIN MAVEFORNEMMELSE

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Hilsen Hilsnen er både en koordinationøvelse et forsvar og en hyldest til videreførelsen. Viggo Vikkelsø

Hilsen Hilsnen er både en koordinationøvelse et forsvar og en hyldest til videreførelsen. Viggo Vikkelsø Silkeøvelser Ba Duan Jin. Indledningen til silkeøvelserne er stående meditation og hilsen. Stå og saml dig, før og imellem øvelserne. Standing Jeg har hørt flere navne for stående meditation. Qi Gong giver

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge OL 2014. Så er dette års OL overstået. Torsdag den 11. september gik vi til Skovby for at dyste i det traditionsrige OL mod Skråvejen (SFO på Skovbyskolen), Herskind SFO, Låsby SFO og 3. klasserne fra

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Mere end bare håndboldtøj

Mere end bare håndboldtøj BIJOB Mere end bare håndboldtøj Morsingboen Rasmus Kaagaard bag hjemmeside med vide rammer Den tidligere MTHspiller vil også have hshop.dk til at levere rådgivning og coaching Den tidligere MTH-spiller

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere