Indstillingsskema rundeuddeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling"

Transkript

1 Indstillingsskema rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i kr. begrundelse 0- Ældre Ældresag i Foreningen driver en 3500 kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre telefonstjerne hvor 4 at der ydes kr. til Telefonstjerne frivillige hver morgen 3500 kr. i 2012 dækning af udgifterne. foretager et tryghedsopkald da det er en god ordning til 20 brugere. Ordningen der skaber tryghed. er for alle hvidovreborgere Der søges om tilskud til tlf. 1- Ældre Ældresag i Foreningen tilbyder 6500 kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre søndagscafe for demente og at det ansøgte beløb Søndagscafe for pårørende til demente. Der 5400 kr. i 2012 bevilliges. Det anbefales, demente er 2 frivillige i cafeen og der at der ansøges særskilt forventes 5-10 demente og til keyboard i 2. runde pårørende Der søges om tilskud til underholdning, musik og koordinering pr. tlf. samt køb af brugt instrument 2- Ældre Ældresag i Lokalforeningen laver 2000 kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre aktivteter for medlemmerne at der bevilliges et nedsat Planlægning af frivillige deltager 2000 kr. i 2012 tilskud, idet ansøgningen aktiviteter der søges til koordinering, er uigennemsigtig tlf.udgifter for de frivillige samt annoncer 3- Ældre Ældresag i Foreningens besøgstjeneste kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre har 34 frivillige der er besøgs at det ansøgte beløb Besøgsvennerne venner hos 32 borgere kr. i 2012 bevilliges, idet det er en Tilbuddet er åbent for god ordning der skaber ikke-medlemmer. Der kontakt og forebygger søges om tilskud til tlf. social isolation. og administration Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 1.

2 4- Ældre Ældresag i 7 frivillige aktivtetsledere 6000 kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre sørger for transport af at der bevilliges det fulde Aktivtetslederes materiel til forskellige 3500 kr i 2012 beløb, idet der er tale om transport af holdaktivteter, eksempelvis transport af materiel. udstyr Krolf, højtalerudstyr til Der ønskes fremadrettet gymnastikhold, sangbøger en mere tydelig beregning til sanghold mm. Matriel af hvorledes foreningen opbevares i depot og skal kommer frem til beløbet. bringes hver gang. 5- Ældre Det Frivillige Det Frivillige Ældrearbejde 6000 kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Ældrerarbejde tilbyder gratis vaccination at det ansøgte beløb til borgere + 65 år i Hvidovre bevilliges, da det er et godt Efter vaccination bydes 6000 kr. i 2012 projekt, der kommer kaffe eller saft. Ca mange til gode frivillige deltager pr. dag og der forventes 1400 vaccinationer i Ældre Det Frivillige 10 søndage i vinterhalvåret kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Ældrearbejde afholdes cafeeftermiddage at det ansøgte beløb Cafeeftermiddag på Risbjergård for kr. i 2012 bevilliges, idet der er tale på Risbjerggård efterlønnere og pensionister om et godt projekt, der Ca deltager hver forebygger ensomhed gang og der er i alt 12 frivillige tilknyttet. Der søges om tilskud til musik og annoncering. 7- Ældre Det Frivillige Ældre hjælper Ældre er kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Ældrearbejde en vifte af tilbud til ældre at der bevilliges et tilskud Ældre hjælper udført af frivillige ældre. Der kr. i 2012 der er reduceret, idet Ældre tilbydes rådgivning og bistand det ikke er tydeligt Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 2.

3 til små praktiske opgaver, hvad posten mødeudgifter og hjælper ved skovture dækker. Det bedes Der søges til kontordrift gøres tydeligt fremadrettet. annoncering,tlf. og aktiviteter. 8- Børn og DUI leg og virke Cirkus Arcus består af kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Unge Cirkus Arcus børn&unge i alderen 7-24 at der tildeles et reduceret år samt 15 voksne frivillige tilskud. Når der senere Der laves årlig cirkusfore kr. i 2012 foreligger et endeligt stilling til gavn for skoler og regnskab kan der ansøges børneinstitutioner med flere. om yderligere tilskud. Der søges om tilskud til den frivillige del af cirkus arkus, derunder telt/sal leje kostumer, rekvisitter, toiletvogne til cirkusugen samt PR-udgifter. 9- Børn og Børns Vilkår Børns Vilkår driver kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Unge Rådgivningen rådgivningstjeneste hvor børn at der ydes reduceret Børnetelefon, kan kontakte anonymt med tilskud. Det er et godt Børnechatten forskellige problemer kr. i 2012 projekt med gode tilbud til Børnebisidderkorps Der er 250 frivillige heraf er en vigtig målgruppe, Børnebrevkassen 2 bosat i Hvidovre. og rådet finder der bør I 2010 foretog Børns Vilkår støttes op om indsatsen rådgivninger. Det der også kommer estimeres udfra postnr Hvidovrebørn til gode oplysning at 0,6 % kom fra Hvidovre. Der ansøges om tilskud til det frivillige arbejde udfra % andel af udgifterne til det frivillige. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 3.

4 10- Børn og FDF spejderne Der ansøges om tilskud kr i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 12 Unge Hvidovre til dækning af kontingent at der ydes fuldt tilskud for familer der er idet rådet finder det vigtigt, at økonomisk pressede, børn fra trængte familier og derfor ikke kan betale får mulighed for at deltage barnets kontingent til i foreningslivet. spejder. Derudover søges om generel nedsættelse af kontingent for alle børn der skal deltage i Nordisk venskabslejr Handicap KLO Specialbibliotek for borgere 5.000,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Kultur og med læsehandicap. Der er Ny ansøger! at der gives afslag på litteraturorientering tilknyttet 16 frivillige, der ansøgningen, idet rådet for læse- hjælper med indlæsning. På finder at der allerede er handicappede landsplan er der lignende eksisterende registerede brugere, hvor tilbud i kommunen. 50 kommer fra Hvidovre. Der søges om tilskud til porto, papir og CD skiver til indlæsning, 12- Handicap Scleroseforeningen Foreningen laver sociale kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 for Hvidovre,Ishøj arrangementer og reduceret tilskud. Det er Brøndny m.fl. netværksaktiviteter til et projekt for en sårbar scleroseramte og deres kr. i 2012 målgruppe, men der er pårørende. flere af posterne, der ikke Der søges om tilskud til kan dækkes ifølge reglerne kørselsudgifter, porto Derudover dækker foreningen forplejning ved møder fire kommuner, så der kontorhold og henvises til at ansøge de bankgebyrer andre 18 puljer. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 4.

5 13- Handicap Brohusklubben Klubben er for ældre døve kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller, 13 for døve socialt samvær blandt at der ydes reduceret pensionister ligesindede. Da der kun er tilskud. Der er tale om en få ældre døve +65 år i hver kr. i 2012 særlig målgruppe dog er kommune er der ikke grund- der flere poster der ikke lag for lokalafdelinger. kan dækkes ifølge reglerne. Der forventes 9 borgere fra Hvidovre. Der søges om tilskud til klubbens ugentlige møder, foredrag undervisning og udflugter. 14- Handicap Døveforeningen af Foreningen forebygger ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller social isolation af døve via at der gives afslag, idet forskellige arrangementer der er givet støtte til andre netværksaktivteter og projekter indenfor måludflugter. Der er 28 gruppen. medlemmer fra Hvidovre, og der søges om kr. pr. medlem. Fællesudgifter er fordelt ud på medlemstal. Der søges om tilskud til husleje, løn, frivillig aktivteter besøgsvenner, diæter, mm. 15- Handicap Høreforeningen Lokal forening der arbejder kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre med oplysningskampagner at der ydes fuldt tilskud, og laver netværksaktiviteter idet der er tale om et godt for hørehæmmede borgere. lokalt tilbud til en sårbar Lokalafdelingen har kr. i 2012 målgruppe. medlemmer.der holdes 4-5 møder med hørefagligt Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 5.

6 indhold pr. år, og derudover giver foreningen råd og vejledning til hørehæmmede og pårørende. Der er 5-6 frivillige tilknyttet. Der søges tilskud til instruktionsforedrag kursus, annoncering mm. 16- Handicap Dansk Blindesamf. Dansk Blindesamfund , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Storkøbenhavn kreds Storkøbenhavn Syd Nyt Projekt! at der ydes reduceret Opstart af klub for ønsker at starte et klub tilskud, idet klubben yngre blinde. tilbud for yngre blinde. Det dækker medlemmer fra forventes at ca. 60 andre kommuner. Der medlemmer deltager, heraf henvises derfor til at 30 Hvidovre borgere. ansøge de andre 18 Nuværende tilbud henvender puljer. Der er taler om en sig primært til ældre blinde sårbar målgruppe, og rådet og de yngre savner et forum finder det vigtigt at støtte hvor de kan mødes med op om nye tiltag til denne andre yngre blinde. Der målgruppe. satses på at forebygge isolation, inaktivtet og misbrug. der planlægges kurser i selvforsvar, erfaringsudveksling om IT hjælpemidler og sociale netværkaktivteter. Derudover planlægges også informationskampagner om blindes vilkår. Der søges til opstart, informationsmateriale, undervisning, og tilgængeligheds 17- Handicap Hvidovre Boldklub Klubben laver fodbold for , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Fodbold for ADHD ADHD børn og unge i kr. i 2011 at der ydes reduceret Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 6.

7 børn og unge alderen 8-29 år. De deltager tilskud til uddannelse af i stævner i Danmark. Der er trænere og bestyrelses- 12 brugere fra Hvidovre kr. i 2012 udgifter. Foreningen Der søges til transport dækker flere kommuner broafgifter til stævner og så der henvises til at søge uddannelse af trænere og de andre 18 puljer. bestyrelsesudgifter. Der er 50 frivillige tilknyttet. 18- Handicap Dansk Blindesamf. Foreningen har netværks kr. i ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Storkøbenhavn grupper der styrker socialt bevilliget til til afslag, idet der ikke ydes Syd samvær blandt blinde. Der infoannoncer og tilskud til personlig Netværksgrupper er en del kørsel forbundet, foldere befordring over 18 puljen da grupperne samles på jævnfør det nyeste kriterie tværs af kommunegrænser. der søges om tilskud til dækning af kørselsudgifter. der forventes fra Hvidovre. 19- Sinds- Bedre Psykiatri Foreningens målgruppe er kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 lidende Hvidovre pårørende til psykiatri- at der ydes reduceret brugere. Aktiviteterne mål kr. i 2012 tilskud, idet foreningen rettes hvidovrebrogere. Der dækker to kommuner. Det ydes støtte og rådgivning anbefales, at der fremadgennem information og rettet beskrives mere støtteaktiviteter. Der arbejdes uddybende hvad offentlige på styrket dialog med arrangementer og pårørende psykiatrien, samt grupper indeholder af nedbrydning af tabuer udgiftsposter. forbundet med psykiatrien. Der søges tilskud til info aftener, oplysningsmøder og pårørendegrupper samt kontorudgifter. 20- Krise- Sorggrupper i Sorggrupperne er startet i kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 7.

8 13 ramte Avedøre Kirke 2006 og mødes hver 14.dag at der ydes fuldt tilskud, målgruppen er borgere der da det er et vigtigt tilbud har mistet en ægtefælle kr. i 2012 og der henvises fra hele samleverske, familiemedlem Hvidovre. Tilbuddet retter eller ven. Præsterne fra sig mod borgere i sorg, og alle 4 folkekirker henviser rådet finder det vigtigt at til sorggrupperne. Der støtte op om tiltaget. søges om tilskud til supervisionskurser for den frivillige gruppeleder samt materialer. 21- Sygdoms Positivgruppen Foreningen er værested for Ny Ansøger! 5.000, ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 grupper HIVpositive og AIDS syge at der ydes reduceret homo- og biseksuelle tilskud, idet der ikke gives mænd i storkøbenhavn. til forplejning. Der er tale Der tilbydes netværk og om en sårbar målgruppe rådgivning for at modvirke som ofte ekskluderes social isolation blandt i sociale sammenhænge. målgruppen. Det estimeres Det er vigtigt, at der støttes at brugere er fra op om projektet. Hvidovre. Der ansøges om tilskud til informationsfolder annoncering, administration og omdelingsudgifter. 22- Tidligere Hvidovre Lænken Lænkens brugere er kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 misbrug alkoholsmisbrugere og et reduceret tilskud, idet pårørende. Aldersgruppen der ikke dækkes transport er 20 år og opefter. Der kr. i 2012 udgifter jævnfør det nyeste forventes 40 brugere fra kriterie om transport. Hvidovre og der er 15 frivillige. Der søges om tilskud til kurser, netværks og social aktviteter, samt Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 8.

9 administration og transport. 23- Ensom. Juleaften i Kirken holder hvert år kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Avedøre Kirke juleaften for enlige med at der ydes fuldt tilskud og uden børn, som ikke til projektet. Det er et vigtigt har andre steder at fejre kr. i 2012 tilbud der forebygger juleaften. Der er en mindre ensomhed og isolation brugerbetaling. Der forventes i julehøjtiden brugere og der er 15 frivillige tilknyttet. 24- Andre Salg af jule- 30 frivillige laver juledeko kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 dekorationer til rationer der sælges til fordel at der ydes fuldt tilskud, julehjælp til enlige for julehjælp til enlige da overskuddet går til en forsørgere på forsørgere på kontanthjælp. sårbar målgruppe. kontanthjælp. Overskuddet fra salget går til indkøb af julekurve til uddeling. Der søges om tilskud til indkøb af lys, pynt og gran til arbejdet. 25- Andre Avedøre Kirke Netværksgrupperne har , ,00 Frivillighedsrådet indstiller Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 9.

10 13 Netværksarbejde deltaget i Folkekirkens Ny Projekt! at der ydes fuldt tilskud, da for dysfunktionelle Feriehjælp de sidste 6-7 aktivteten er målrettet familier år. I grupperne kommer sårbare grupper. familier med indkomst under kontanthjælpsloftet. Der er børn med ADHD, Downs syndrom etc. Der laves sommerferier samt andre netværksaktivteter for familierne. Der forventes hvidovreborgere i tilbuddet som drives af 10 frivillige. Der søges om tilskud til feriebus og netværks aktviteter på sommerferie og udenfor ferieperioderne. 26- Andre Lions Club Hvidovre Lions Club-Hvidovre kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre løber fra afholder det årlige løb, der at det fulde beløb bevilliges, narkotikaen indsamler midler til da projektet har et godt og oplysning og forebyggelse kr. i 2012 forebyggende sigte. Rådet af narkomisbrug blandt noterer sig at overskuddet unge. Der er frivillige går til oplysningskampagne og forventes 800 løbs- mod Narko, og at aktivteten deltagere. Der søges tilskud finder sted for 25. gang. til annoncering, løbsnumre, program, pokaler og børnemedaljer. 27- Andre Mormorordningen Projektet tilbyder børne kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 i Hvidovre pasning af syge børn i at der ydes reduceret tilskud Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 10.

11 alderen 0-15 år, så da der ikke gives til kørsel forældrene kan gå på arbejde. jævnfør det nyeste der er tilknyttet 13 mormødre kriterie om transport. og familier kr. i 2012 forventes at bruge tilbuddet. Der er mindre brugerbetaling til mormødrene. Projektet koordineres af en frivillig og der søges om dækning af den frivilliges udgifter Der søges tilskud til tlf.udgifter og kørsel for den frivillige 28- Andre Dansk Præmatur Foreningen arbejder 5.700, ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Forening på information om for kr. i 2011 at der ydes fuldt tilskud til tidligt fødte børns behov. den vigtige oplysnings- Foreningen modtog støtte i kampagne. Rådet bemærker 2011 til oplysningskampagne at der er tale om en opmålrettet skoler og følgningskampagne, og at institutioner, og har herfra der er ansøgt i forhold til fået ønsker om rådgivning. lokale forhold. Der søges derfor om støtte til opfølgningskampagne der søges til infoannoncer, rådgivningsmateriale og tryk og portoidgifter. 29- Andre FBU Hovedstaden Foreningen tilbyder kr. i , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Støtte, rådgivning og at der ydes reduceret aktiviteter for forældre, hvis tilskud, idet foreningen børn er anbragt udenfor også dækker andre hjemmet. 4-5 hvidovreborger kommuner. Der henvises forventes at deltage i til at ansøge de andre aktivteterne der laves af kommuners 18 puljer om 5-7 ffrivillige. yderligere støtte. Der søges tilskud til Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 11.

12 aktiviteter, kurser for frivillige og kontorudgifter 30- Andre Abortlinien under Abortlinien rådgiver gravide Ny Ansøger! 5.000, ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Retten til liv kvinder, der overvejer abort at der ydes fuldt tilskud eller har brug for støtte efter til denne målgruppe, da det en abort. Tjenesten er er et vigtigt socialt arbejde anonym og landsdækkende. rådgivningen rummer. der er årligt 1200 registrede henvendelser, og tilbuddet drives af 24 frivillige rådgivere samt bestyrelsen. Der søges om tilskud til tlf. annoncering, hjemmeside og kurser til rådgiverne. 31- Andre Dansk Røde Kors Foreningen vil lave netværks- Ny Ansøger! , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre skabende arrangementer at der ydes reduceret Familienetværket en gang månedeligt for fami- tilskud. Rådet henviser til lier uden eller med meget at de nævnte materialer svagt netværk. Der laves indkøbes til rimelige arrangement med mad og priser i Genbrugshallen og socialt samvær/aktivteter. på diverse Hvidovre loppe- Tilbuddet drives af 9 frivillige markeder. Der søges om opstartsstøtte til køkkenudstyr, legetøj og materialer til aktivteter, eks. til dekorationer mm. 31. Andre Dansk Folkehjælp Foreningen laver ferieop- Ny Ansøger! , ,00 Frivillighedsrådet indstiller 1- Hvidovre hold for 15 enlige forsørgere at der ydes fuldt tilskud. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 12.

13 13 Ferieophold for og deres børn under 18 år. Da der er tale om en ny enlig forsørgere Selve opholdet er financieret aktivitet anmodes der om af fondsmidler, og der søges at efterfølgende regnskab tilskud fra 18 puljen til tydeligører præcis hvad aktivteter på ferien, eks midlerne er gået til. snobrødsbagning, skattejagt museumsture mm. 4-5 frivillige laver turen for 15 enlige forsørgere og deres ca. 30 børn - alle fra Hvidovre. 32- Andre Dansk Folkehjælp Foreningen tilbyder kurser 6.625,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 Hvidovre i førstehjælp, og ønsker til afslag, idet foreningens Førstehjælps- at have en demonstrations førstehjælpskurser har kursus. model af hjertestarter, til at brugerbetaling. Rådet bruge i førstehjælps- vurderer derfor at brugerundervisningen. Der søges betalingen bør kunne om støtte til indkøb af en dække udgift til indkøb af demomodel. demomodel. 33- Andre Kunst og Hobby Foreningen er funderet om Ny Ansøger! 5.000,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller 13 en gruppe enlige kvinder til afslag, idet rådet vurderer der laver håndarbejde. at der ikke er tale om Foreningen ønsker at frivilligt socialt arbejde. tage på håndarbejdsmesse i middelfart i 2013 og søger om tilskud hertil. Derudover søges også tilskud til materialer til glasmaling Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 13.

14 i alt ansøgt/indstillet Der er i 2013 afsat kr. til 18 støtte. Der er forhånduddelt kr. til Boligfonden og kr. til Indkøbsbussen for pensionister via 3-årig bevilling. ( ). Der er således kr. til uddeling i runde Frivillighedsrådet indstiller at der uddeles midler for i alt kr. Der er således kr. til uddeling i 2. runde 2013 samt indkomne returmidler. Returmidlernes størrelse kendes først ved udgangen af februar 2013, når alle regnskaber er indsendt. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler 14.

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2011 Lions Club

Læs mere

Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Indstillingsskema runde

Indstillingsskema runde Indstillingsskema 18 2017-1. runde Nr. Målgruppe 1.1-2017 Børn, unge og familier Forening / Organisation Mormor ordningen Ansøgningens formål Foreningen tilbyder pasning af syge børn. Der er en frivillig

Læs mere

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Målgruppe Forening Bevilling i kr. Anvendt til Forbrug i kr. Retur i kr. Forvaltningens bemærkninger 1.1-2016 Børn, unge og

Læs mere

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år Indstillingsark 18 2018-1. rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/organisation Ansøgningens formål 1.1-2018 Børn, unge og familier Dansk Præmatur Forening Der planlægges en kampagne til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2013 Side 1 Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. målgruppe Forening/ 18- Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens

Læs mere

Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2015 Side 1 Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Målgruppe Forening / organisation / Bevilling i formål kr.

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2011, 2012 og 2013 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5 Social og sundhed Staben Svinget 14 5700 Svendborg pia.holm@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015 18-pulje

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Adresse Bernhard Bangs Alle 17 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Møde 22. september 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 22. september 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 22. september 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Dorthe Klausen og Inge-Lise Beck Pkt. Tekst Side 37 Godkendelse af referat fra mødet den 23. juni 2016 1 38 Budget/regnskab

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling DUI leg og virke Formålet er at skabe socialt 40.000 kr. i 2014 50.000,00 35.000,00 og familier sammenhold på tværs af alder og køn for børn og unge via imødekommes med 35.000 Cirkus Arcus cirkustræning.

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Brohusklubben

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje 79 ansøgninger 2012 - budgetramme: 335.000 kr. Ansøger Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. 1. Motionstilbud Hobro vandrene gåture, udflugter 5.000 1.000 32914896 Fruerlundparken

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921/ 2916 1920 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere