Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014"

Transkript

1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside Stedernes beliggenhed: Job og Aktiv Center for Uddannelse, Erhverv og Aktivitet Tværgade Ringe Michael Lundsgaard Dagtilbuddene Broby: Serviceteam, Aktivitet & Samvær, Idræt & Samvær og Seniorgruppen Egeballe 4, 5672 Nr. Broby Dagtilbud-Ringe: Erhverv, Egenproduktion og Service Tværgade 13, 5750 Ringe Ringe Støttecenter Søvej 1A 5750 Ringe Dagtilbud Senhjerneskadet Afdeling Hillerslev Kirkegyden 1B 5750 Ringe Faaborg Støttecenter Vestergade Faaborg Specialundervisning for voksne (VSU) Kirkegyden 1 B, 5750 Ringe Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Egeballe 4, 5672 Nr. Broby Åbningstider: Praktikstedets målgruppe: Antal ansatte, i alt: Dagtilbuddenes åbningstid er : Kl /13.45 Støttecentrene har åbent dagligt herunder også aften og weekend. Målgruppen er voksne fysisk og psykisk funktionshæmmede samt borgere med erhvervet senhjerneskade. Der er en stor forskellighed i borgernes funktionsniveau og behov for støtte og hjælp. Der er forskellig betegnelse af borgeren afhængig af tilbuddet. De er alle visiteret efter servicelovens: 103 og 104, hvor ca.125 borger har et dagtilbud Ca. 80 borgere tilbydes 85 hjælp og støtte i hverdagen. Der er ca.50 ansatte på Job og Aktiv Der er en overordnet leder for det samlede Job og Aktiv og en afdelingsleder for dagtilbuddene i Ringe og Nr. Broby. Der er en afdelingsleder for dagtilbuddet i Hillerslev og støttecentrene i Ringe og Faaborg. Derudover er der en afdelingsleder for ungdomuddannelsen (STU) og voksen specialundervisningen (VSU) Det øvrige personale er en tværfaglig sammensætning af overvejende pædagoger, værkstedsassistenter samt sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, lærere, administration og servicepersonale. Job og aktiv er et uddannelsessted for pædagogstuderende på Fyn. Vi har desuden PAUstuderende fra social- og sundhedsskolen. -- 1

2 Kontaktperson for praktikken: Afdelingsleder: Rikke Frandsen Tlf.: Mail: TVÆRPROFESSI- ONELT SAMAR- BEJDE: Der samarbejdes med personalet på bostederne, terapeuter og de kommunale sagsbehandlere. Praktikstedets formål og lovgrundlag. Job og Aktiv borgere er alle visiterede og tilbuddene udmøntes efter servicelovens: 103: Beskyttet beskæftigelse: De har alle problemer med at fasteholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og har behov for støtte og opmærksomhed til at indgå i sociale fællesskaber og udføre arbejdsprocesser. 104 Aktivitet og samvær: De har alle behov for aktiverende støtte og omsorg, i dagligdags funktioner, sociale fællesskaber, kommunikation og aktiviteter. 85 Hjælp og støtte til at klare hverdagen: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 564 Særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU): Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse KARAKTERISTIK AF BRUGERGRUP- PERNES TILBUD Afdeling Ringe Erhverv, Egenproduktion og Service (medarbejdere) Tilbuddet er for borgere som gerne vil arbejde med service og erhvervsopgaver. Afd. er delt op i to grupper som arbejder tæt sammen. Som medarbejder har man mulighed for et fleksibelt tilbud og forskellige arbejdsopgaver på tværs af grupperne. Den ene afd. er overvejende beskæftiget med samle-, pakke og monteringsopgaver. Vi er underleverandører til virksomheder på Fyn Den anden afdeling arbejder primært med produktion til egen butik og til butikker i lokalområdet. Der produceres filtede sutsko, gummitasker, smykker og andet håndarbejde. Derudover tilbydes medarbejderne opgaver som er nødvendigt for at holde virksomheden i gang. Eksempler på disse opgaver kan være kantinemedarbejder, rengøringsassistent, mindre kontorjobs, lager/pedel arbejde, brændekløvning, og chauffør. Afdelingen tilbyder kurser inden for de forskellige arbejdsområder. F.eks. AMU-kursus i rengøring samt undervisning i dansk og matematik. I løbet af året afvikles forskellige aktiviteter bl.a. sang og musik, tegne/male mm. Vi tilbyder motion på jobbet bl.a. løb og svømning. I løbet af året afholdes forskellige arrangementer og udflugter. -- 2

3 Afdeling Broby - Idræt og Samvær (brugere) Tilbuddet er for borgere som gerne vil motionere og prøve forskellige idrætsaktiviteter. Der tilbydes idræt og idrætslignende aktiviteter, bla. gymnastik, boldspil, cykling, svømning, massage, bowling og gåture. Gruppen træner målrettet til stævner, hvor de konkurrerer mod andre værksteder. Der er også mulighed for at fordybe sig i computere og spil samt få undervisning i dansk. Det er samtidig en gruppe, hvor der er fokus på det sociale samvær. Der er mulighed for Wiispil, IT, brætspil, social hygge samt praktiske opgaver. Der kompenseres for den enkeltes funktionsnedsættelse i forhold til deltagelse i idrætsaktiviteter. For at sikre et fælles sprog bruges alternative kommunikationsformer. Der tilbydes deltagelse i forskellige årstidsbestemte traditioner og arrangementer. Afdeling Broby - Aktivitet og Samvær (brugere) Tilbuddet er for borgere som har behov for at mødes med andre ligestillede I gruppen prioriteres det sociale samvær meget højt. Det udmøntes i form af fællesskabet omkring deltagelse i kreative aktiviteter, så som at brodere, strikke, male, puslespil, perler og IT, høre musik og se film.. Der tilbydes fysiske aktiviteter som er individuelt tilpasset den enkelte, herunder motionscykling, bowling, gåture og træning i motionsrum. Derudover arbejdes med forskellige ADL funktioner, som er indarbejdet i de daglige gøremål. Der laves lejlighedsvis mad og det medfører deltagelse i planlægning, indkøb, madlavning og oprydning. Der tilbydes ugentlig tur til kulturelle steder eller andre oplevelser samt årstidsbestemte traditioner og arrangementer. Afdeling Broby - Seniorgruppen (brugere) Tilbuddet er for borgere med særlige behov og tæt personalestøtte. Gruppen lægger vægt på omsorg, genkendelighed, ro, hygge og samvær. Seniorgruppen en lille gruppe, hvor der er mulighed for at tage individuelle hensyn og tilbyde forskellige dagsplaner. Der er fokus på at den enkelte bevarer sine ADLfunktioner og støttes i at kunne deltage i den daglige kommunikationen. Aktiviteterne der tilbydes er bla. morgenkaffe og snak om hvad der skal foregå på dagen, hyggesnak om sjove oplevelser, praktiske opgaver i grupperummet, små kreativ sysler, korte gåture i nærmiljøet, besøg på biblioteket som ligger tæt ved. En gang om ugen er der tilbud om køretur i bussen, til kulturelle steder eller andre oplevelser. Afdeling Broby ServiceTeam (medarbejdere) Tilbuddet er for borgere som er interesseret i service og pedelarbejde og har lyst til både at arbejde inde og ude. Serviceteam står for rengøring og vedligehold af fællesarealerne i Nr. Broby. Der udføres endvidere opgaver for offentlige og private kunder indenfor græsslåning, hækkeklipning, forarbejdning af brænde, snerydning samt mindre anlægsopgaver. Man varetager blandt andet alle udendørs opgaver for en større boligforening i Ringe. Der bruges mandskabsvogne, traktor og andre motoriserede redskaber, ligesom der bruges håndværktøj. Afdelingen tilbyder kurser indenfor de forskellige arbejdsområder samt -- 3

4 arrangementer og ture i løbet af året. Der tilbydes støtte til at komme i praktikker og i job med løntilskud på ordinære arbejdspladser. Afdeling Hillerslev (kursister) Tilbuddet henvender sig til senhjerneskadede borgere. Afdelingen er fortrinsvis et aktivitetstilbud, men der er også mulighed for lettere serviceopgaver. Derudover er der et tilbud om specialundervisning for voksne handicappede. Støttecentrene i Ringe og Faaborg(beboere) Støttecentrene fungerer som væresteder med tilbud om samvær med ligestillede og personlig vejledning. Der ydes hjælp og støtte til at klare en normal hverdag, dels i støttecentrene og dels i borgerens eget hjem. Støttecentrene tilbyder forskellige arrangementer og ture i løbet af året, og der lægges stor vægt på det sociale samvær i støttecentrene samt fælles aktiviteter. ARBEJDSME- TODER: Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Grundelementerne i uddannelsen er Din uddannelse dit liv dine mål, teknologiske muligheder for læring og støtte og lokalt forankret læring. Job og Aktiv har forskellige dagtilbudsgrupper. Dagtilbuddene for udviklingshæmmede arbejder ud fra et fælles koncept som er en del af grundlaget for den pædagogiske praksis: Konceptet indeholder rammer for: - målgruppen i tilbuddet - brugernes indflydelse - hverdagens rutiner - mål for individ, gruppen og kulturelle mål - kompetenceudvikling, personligt, socialt, fagligt og kulturelt - afklaring, uddannelse og evt. udplacering i job på virksomheder. - Udviklingssamtale afvikles naturligt i forhold til udarbejdelse af pædagogisk handleplan. Der spørges bla. ind til brugernes ønsker til afdeling, praktikker, arbejdsopgaver og aktiviteter. - uge og årsplaner De enkelte ansatte er primær kontaktpersoner for borgerne og støtter dem i deres ønsker, trivsel og udvikling og har kontakten til pårørende, bosteder og sagsbehandlere. Virksomhedsteorien er den teoretiske referenceramme for den pædagogiske praksis og handleplanen er arbejdsredskabet. Brugernes selvbestemmelse og deltagelse i eget liv er omdrejningspunktet. Pædagogikken tager afsæt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. Medbestemmelse udmøntes ved at personalet sætter de overordnede rammer for det daglige arbejde, men på baggrund af brugernes ønsker og behov. Det er i hverdagen brugernes medbestemmelse udøves f.eks. ved den daglige planlægning og involvering i arbejdsopgaver, projekter og aktiviteter. Hverdagen opbygges omkring anerkendende, gensidige relationer og dialog. Personalet har viden om kommunikation og bruger metoder som sikrer et -- 4

5 fælles sprog. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af viden og refleksion. Job og Aktivs værdisæt tager afsæt i følgende: Vi tager ansvaret på os. Dialog er en forudsætning for at vi lykkedes. Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde. Vi forenkler det komplicerede. STUDERENDES PLACERING: De 4 praktiksteder er i dagtilbuddene for udviklingshæmmede og den Særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU): Erhverv, Egenproduktion, Service, Tværgade 13, 5750 Ringe. 1., 2., og 3. praktikker. Idræt & Samvær, Egeballe 4, 5672 Nr. Broby, 1., 2. og 3. praktikker. Aktivitet & Samvær, Egeballe 4, 5672, 5750 Nr. Broby. 1. praktik. Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), Egeballe 4, 5672 Nr. Broby. 1. praktik. UDDANNELSESPLAN: SPECIALISERINGSMULIGHEDER: Børn og unge Primær: Sekundær: Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer

6 Specialiseringsbeskrivelse: Praksisfortælling til illustration af Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder: Klokken er 8.30 og de første brugere er begyndt at komme med værkstedsbusserne. Irene henter kaffen, mens Solvej laver te. Signe får en balje med vand og en klud. Så vil hun tørre bordet af. Karl har første dag og er lidt beklemt, han sætter sig ned foran radiatoren. Han opfordres til at sætte sig på en stol for enden af bordet, så han er en del af fællesskabet. På den måde kompenseres for at det er svært at være i store forsamlinger, når man er ny. Vi starter med at Kristine er dagens mødeleder. Hun stiller sig op foran tavlen og gennemgår dagens program, som er skrevet med tryk 2. (Tekst og piktogrammer). Hver morgen gennemgår vi dagens aktiviteter og hvilket tøj vi skal bruge til de forskellige aktiviteter. I dag skal vi deles i to hold. Vi træner til Special Ol om 2 uger. Vi skal stille op i gymnastik og svømning. Sofie siger, hun skal træne crawl i dag. Karla har glemt sit badetøj, så hun låner. Henrik skal lige se om der er post, inden vi tager af sted. Kenneth spørger om de har pakket deres tasker? Alle går ud og pakker tasker. Hanne hjælper Karla og Karin med at pakke deres tasker, Karla mangler et håndklæde og låner et af værkstedet. En kan ikke finde sine badebukser, så Brian hjælper ham med at finde dem. Et par stykker skal opfordres til at gå på toilettet, inden vi kan køre i Svømmehallen. -- 6

7 Mennesker med nedsat funktionsevne A) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser. Anerkendende pædagogik, med respekt for den enkelte. Vi stiller krav til deltagerne ud fra individuelle hensyn, vi ser på deres styrker og tager udgangspunkt i deres stærke sider. Deltagerne spejler sig i hinanden og underviserne, bevidst skaber personalet et positivt rum at færdes i. Nøgleord: Sjov respekt ros sejr!! B) Brugerens livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår. Vi ser os som en naturlig del af samfundet. Vi bruger lokalmiljøets faciliteter, så som bibliotek, idrætshal og svømmehal i Faaborg. Vi deltager i opvisninger og stævner. Eks: Speciel Ol. Tommerup gymnastikstævne, Brobyløbet, Hockey- svømme- og fodboldstævner. Ved at deltage i stævner skaber brugerne netværk. C) Funktionsnedsættelse og livsmuligheder. Med baggrund i den enkelte brugers funktionsnedsættelse, tilpasses aktiviteten individuelt. Vi vægter alle får en succes oplevelse. Personalet sætter rammerne og planlægger idrætsaktiviteterne. Alle brugere deltager i planlagte aktiviteter på hvert deres niveau. D) Inklusion og eksklusion. For os er det vigtigt at brugerne fungerer som en homogen gruppe, hvor alle har en positiv tilgang og respekterer hinandens kompetencer. Brugerne støttes i at fortælle hvad de er gode til og hvad de øver sig på i fællesskabet. Brugerne opfordres til at hjælpe hinanden i alle sammenhæng. Dette for at undgå eksklusion. E) Omsorg, magt og relationsdannelse. Alle har behov for omsorg, og vi forsøger at alle bliver set og hørt hver dag, ud fra deres individuelle behov. Vi er meget opmærksom på det asymmetriske magt forhold, der er imellem bruger og personale. Ved at være bevidst om at synliggøre grænser og rammer for aktivitetstilbudet. Vi reflekterer løbende over hvordan vi forvalter vores magt. Vi bruger bevidst Idræt som metode i relationsdannelsen f.eks. via samarbejdsøvelser. F) Samarbejde med bruger, pårørende og professionelle. Hver bruger har en primær kontaktperson, som har kontakt med bostedet, pårørende og sagsbehandler. Vi arbejder ud fra individuelle handleplaner og hvert andet år er der handleplansmøde med relevante samarbejdspartnere. Vi har tilbagevendende pårørende arrangementer, som planlægges i samarbejde med pårørende samrådet, brugere og personale. G) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen. Tilbudet tager afsæt i aktiviteter, hvor der trænes i svømning, bowling, gymnastik og hockey. Herudover tilbydes friluftsliv, film/medie og kreative aktiviteter.. For brugere der ønsker det, tilbydes praktiske ansvars områder. Desuden fejrer vi traditioner med fælles jul, fastelavn, påske, sommerfest og hallowen. Vi har af og til fælles uger med forskellige temaer. -- 7

8 H) Brugerinddragelse og rettigheder. Hvert andet år tilbydes alle brugere på Job og Aktiv en jobsamtale. Her har brugerne indflydelse på deres aktivitetstilbud. De kan ønske praktik, skifte gruppe/afdeling eller delt tilbud, som er enkelte dage i en anden gruppe/afdeling. Jobsamtalen bruges efterfølgende som udgangspunkt for handleplanen. De brugere som kan rumme det, bliver involveret i udarbejdelsen af handleplanen og deltager i mødet. Brugerne støttes på skift i at være mødeleder i daglige morgenmøder. Job og Aktiv har en IN-gruppe bestående af personaler og brugerrepræsentanter fra alle grupper. Der arbejders bl.a. med arbejdsmiljø og arrangementer på tværs af grupperne. I) Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger. Idrætslinjen er et dagtilbud under Servicelovens lovgrundlag.: 103 i serviceloven: Beskyttet beskæftigelse 104 i serviceloven: Aktivitet og samvær : Magtanvendelse Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik tager sit værdimæssige afsæt i FN s handicapkonvention, som fastslår, at handicappede har samme grundlæggende rettigheder som alle andre borgere. Handicappolitikken bygger på følgende grundlæggende værdier: - den enkelte borger i centrum - lige muligheder for alle - et liv så tæt på det almindelige som muligt. - inklusion et åbent lokalsamfund med plads til alle. J) Kompensationsmuligheder. For os er det vigtigt alle er aktive deltagende uanset funktionsniveau. På baggrund af observationer af brugeren planlægger vi dagligdagen med forskellige kompensations hensyn. I badminton spiller nogle med fjerbolde, mens andre spiller med store balloner. K) Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer. Personalet har fokus på at sikre et fælles sprog. Vi bruger tavle med et ugeskema i grupperummet.. Alle brugere får et ugebrev med hjem, hvor vægten er lagt på billeder, som brugerne selv har taget af aktiviteterne. Det støtter op om brugernes individuelle praksis fortællinger til pårørende/bosted. Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? Hvordan ser den studerendes arbejdsplan ud? Er der særlige arrangementer som den studerende skal deltage i? Den studerende skal både have lysten og fysik til dagligt at lave forskellige aktiviteter med udviklingshæmmede. Arbejdstiden ligger på hverdage mellem Der vil forekomme forskellige stævner og enkelte kan ligge i weekenden. -- 8

9 EVALUERING: Hvordan evaluerer praktikstedet sin egen praksis i relation til praktikuddannelse? PRAKTIKVEJLEDNING: Hvem er praktikvejleder(e) og hvilken uddannelse? Hvordan og hvornår gives der vejledning? Praktikstedet har løbende evaluering af egen praksis i forhold til praktikuddannelsen. Pædagogerne Hanne Møller Hansen, Brian Pedersen, Marian Mørch og Dorthe Lykke Hansen Vejledning 1 timer ugentligt. Der tilbydes vejledning af uddannede pædagoger med gennemgået praktikvejlederuddannelsen. 1 pædagog har gennemført den nye praktikvejlederuddannelse. Praktikvejledning: Der er rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion. Vi tilbyder: At støtte og tilgodese de studerendes ønsker og behov, når I er hos os. Vi er lydhøre for forslag og ideer. At den studerende støttes i at nå de mål som er sat for praktikperioden. At give den studerende mulighed for at indsamle viden og erfaring som kvalificerer den studerende til videre arbejde. Der afsættes tid i samarbejde med den studerende til vejledning/konferencetimer 1 time om ugen. Ved praktikkens start aftales tidspunkter for konferencetimer. Til hver konf.-time ligger en dagsorden, hvor den studerende er ansvarlig for at medbringe situationer til refleksion, og vejlederen medbringer situationer og relevante temaer. Der skrives kort referat. Nogle konf.-timer afholdes sammen med andre studerende og vil have form som undervisning. LINJEFAG: Er der særligt fokus på et eller flere af uddannelsens liniefag på praktikstedet? (Sæt X) Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik x -- 9

10 KONTAKT TIL SEMINARIET: Beskrivelse af organiseringen af samarbejdet med seminariet. (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Der lægges en struktur for praktikforløbet indeholdende rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion. Denne koordineres med indkald og besøg fra uddannelsesinstitutionen. Der afsluttes med en formel godkendelse af praktikforløbet. Praktikansvarlig vil efter aftale med studerende og vejleder tage kontakt til seminariet. FORBESØGET: Hvordan tilrettelægges forbesøget for den studerende? Du mødes med praktikvejlederen Der udveksles gensidige forventninger til praktikken Gennemgang af praktikstedsbeskrivelse, uddannelsesplan og værkstedets udviklingsprojekt. Arbejdstider aftales Praktiske papirer ordnes sammen med kontoret. Rundvisning hvor der hilses på kolleger og medarbejdere 10 --

11 PLAN FOR STUDERENDE I 1. PRAKTIK Hvordan forventes den studerende at forberede sig til praktikken i forbindelse med udarbejdelsen af praktikdokumentet? Hvordan arbejdes der med læringsmålene for praktikken og hvornår? Hvordan arbejdes der med de faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er), sådan som de er formuleret i Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 7? Hvilke forventninger og krav stilles til den studerende, og hvordan skal de indløses? Den pædagogiske relation.: Vi forventer, at du læser Job og Aktivs hjemmeside samt praktikstedstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Ud fra dette skal du skriftligt overveje og begrunde dine forventninger Inden for de første 3 uger skal du skrive dine læringsmål i samarbejde med vejlederen og seminariet. Læringsmålene er styringsredskaber for hele praktikperioden. Du arbejder løbende med dem i dagligdagen, og du fører dagbogsnotater. På vejledningstimerne samler vi op og du reflekterer over egen praksis. Indsigt i fagområdet. Du modtager en intro-mappe, hvor en del gennemgås på første vejledningstime. Den indeholder information om: Job og Aktivs organisation, personale, brugere, teamsamarbejdet og forebyggelse og håndtering af vold.. Den pædagogiske og praktiske beskrivelser af tilbuddet. Lovgivning for dagtilbud, magtanvendelse, medicinhåndtering, visitation og handleplan. MEDudvalg og personalepolitik. Organisationsstruktur i Faaborg Midtfyn Kommune. Samarbejde med pårørende, sagsbehandlere og andre som er relevante. Pædagogisk praksis Du deltager i en gruppe med 15 eller 22 udviklingshæmmede brugere og 2 eller 3 kollegaer. Det består bl.a. i: At du etablerer en god kontakt og opbygge gode relationer, til hver enkelt bruger. At du lytter, er psykisk tilstede og viser respekt for den enkelte brugere. At du inddrager, støtter og vejleder den enkelte bruger i forskellige arbejdsopgaver og idrætsaktiviteter. At du skaber klarhed ved at være tydelig i din fremtoning og kommunikation. At tilegne dig brugernes forskellige udtryksmåder. At du bidrager og indgår i det sociale liv i gruppen. At du er positiv og anerkendende i samværet, så den enkelte føler sig betydningsfuld og værdsat. At du tager del i udredning og løsning af konflikter i gruppen. At du opsamler og reflekterer over erfaringer fra praksis

12 Forventninger til initiativ og selvstændighed. Du skal deltage aktivt i den daglige pædagogiske praksis. Du skal tilegne dig viden om mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som du fremlægger for personalegruppen og praktikvejlederen. Du skal lave en egenaktivitet, hvor du planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogiske forløb, med idræt/aktivitet som redskab. Du skal lave 1-2 pædagogiske observationer, via observationsskema og dagbog. Observationerne drøftes på en vejledningstime. Du skal indgå i arbejdet med brugernes rettigheder og medbestemmelse. Du skal arbejde med at danne dine egne pædagogiske holdninger ud fra det du ser, dine handlinger og i refleksionen. På et ugentligt morgenmøde, er der afsat tid til at den studerende kan komme med oplæg og debattere sine refleksioner. Hvornår og hvordan arbejdes der med vedligeholdelse af praktikdokumentet? Evaluering og udtalelse. Hvilken litteratur knytter der sig til praktikken? Du er ansvarlig for at skrive dine refleksioner og observationer ned i dagbog, og skemaer. Der følges op på praktikdokumentet i vejledningstimer, sammen med vejleder. Du får 1 time pr. uge. Før praktikkens afslutning evalueres praktikken gensidigt. Du evaluerer din praktik skriftligt og fremlægger den for personalegruppen. Praktikvejlederen fremlægger praktikvurdering for den studerende, inden den sendes til seminariet. Forslag: Litteratur liste aftales ved praktikstart: Viden om udviklingshæmning: Relevant litteratur til egen aktivitet. Tusindfryd: Martha Kristensen. Relationsarbejde: Artikel Ti bud for pædagogiske kvalifikationer:søren Kaj Christensen, Elin Solmark, Ole Tophøj. Værkstedspædagogik: Det fælles tredje: Benny Lime Down syndrom: Artikel: Oligos 2000,1999 Kurt Sørensen. Selvbestemmelse udvikler selv` et og identiteten. artikel. Af can psyk. Tove Svendsen. Livsværdier og ny faglighed: Ida Schwarts. Idrætsglæde Livsglæde Udviklingshæmmede og Idrætspædagogik: Birgit Munk Madsen, Jette Fryland, Per Bundgaard, Aksel Agesen Nielsen. Den lærende Idræt

13 PLAN FOR STUDERENDE I 2. PRAKTIK. Hvordan forventes den studerende at forberede sig til praktikken i forbindelse med udarbejdelsen af praktikdokumentet? Arbejdsredskaber: Observationsskema/refleksionsskema. Dagbog Matrix dokument til Seminariet SMTTE model. Den pædagogiske institution. Vi forventer, at du læser Job og Aktivs hjemmeside samt praktikstedstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Ud fra dette skal du skriftligt overveje og begrunde dine forventninger Inden for de første 3 uger skal du skrive dine læringsmål i samarbejde med vejlederen og seminariet. Hvordan arbejdes der med læringsmålene for praktikken og hvornår? Hvordan arbejdes der med de faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er), sådan som de er formuleret i Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 7 (vedhæftet)? Hvilke forventninger og krav stilles til den studerende, og hvordan skal de indløses? Læringsmålene er styringsredskaber for hele praktikperioden. Du arbejder løbende med dem i dagligdagen, og du fører dagbogsnotater. På vejledningstimerne samler vi op og du reflekterer over egen praksis. Indsigt i fagområdet. Du modtager en intro-mappe, hvor en del gennemgås på første vejledningstime. Dele gennemgås sammen med afdelingslederen Den indeholder information om: Job og Aktiv `s organisation, personale, brugere samt team-samarbejdet. Den pædagogiske og praktiske beskrivelser af tilbudet. Lovgivning for dagtilbud, magtanvendelse, medicinhåndtering, visitation og handleplan. MED udvalg og personalepolitik Organisationsstruktur i Faaborg Midtfyn Kommune. Samarbejde med pårørende, sagsbehandlere og andre. Pædagogisk praksis er bl.a.: At du etablerer en god kontakt og opbygge gode relationer til enkelt brugerne. At du lytter, er psykisk tilstede og viser respekt for den enkelte bruger. At du inddrager, støtter og vejleder den enkelte bruger i forskellige arbejdsopgaver og idrætsaktiviteter. At du skaber klarhed ved at være tydelig i din fremtoning og kommunikation. At du tilegner dig brugernes forskellige udtryksformer. At du bidrager og indgår i det sociale liv i gruppen. At du er positiv og anerkendende i samværet, så den enkelte føler sig betydningsfuld og værdsat. At du tager del i udredning og løsning af konflikter i gruppen. At du i det daglige kompenserer for brugernes handicap

14 Forventninger til initiativ og selvstændighed Du skal indgå som forpligtende kollega i det daglige pædagogiske arbejde og på møder. Du skal arbejde selvstændigt med planlægning, gennemførelse og evaluering af arbejdet. Du skal vise interesse for det pædagogiske arbejde og i de mennesker som kommer på tilbudet. Du skal optræde etisk og socialt ansvarligt. Du skal arbejde med nogle af de dilemmaer, der er i det pædagogiske arbejde f.eks. magt omsorg. Du skal forholde dig til din egen og værkstedets etik. Du skal have fokus på din egen rolle i forhold til dine faglige og personlige forudsætninger. Du skal være åben og parat til at arbejde med dig selv, bl.a. ved at reflektere over egen praksis. Du skal tilegne dig viden om mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som du fremlægger for personalegruppen og praktikvejlederen. Du skal lave et pædagogisk forløb, som egen aktivitet, hvor du delvis selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer. Du skal lave 1-2 pædagogiske observationer, via observationsskema og dagbog som drøftes på en vejledningstime. Du skal lave relevante observationer og overvejelser om en bruger til brug i en handleplan. Du skal sammen med din vejleder udarbejde en personbeskrivelse og handleplan og evt. deltage i et handlemøde. Du skal afgrænse pædagogisk praksis og koble teori og praksis sammen. Du skal bevidst arbejde med at danne dine egne pædagogiske holdninger ud fra det du ser, dine handlinger, i refleksion og omsætte det til pædagogisk praksis. På et ugentligt morgenmøde, er der afsat tid til, at den studerende kan komme med oplæg, og debattere sine refleksioner. Du får mulighed for at besøge en boinstitution/samarbejdspartner. Hvornår og hvordan arbejdes der med vedligeholdelse af praktikdokumentet? Evaluering og udtalelse. Der følges op på praktikdokumentet på de aftalte vejledningstimer. Før praktikkens afslutning evalueres praktikken gensidigt. Du evaluerer din praktik skriftligt og fremlægger den for personalegruppen. Praktikvejlederen fremlægger praktikvurdering for den studerende, inden den sendes til seminariet

15 Hvilken litteratur knytter der sig til praktikken? Forslag: Litteratur liste aftales ved praktikstart: Du skal selv bestille bøger og finde relevant litteratur til egen aktivitet. Viden om udviklingshæmning: Down syndrom: Kilde Oligos Selvbestemmelse udvikler selv et og identiteten: Artikel af can psyk. Tove Svendsen. Relationsarbejde: Artikel Livsværdier og ny faglighed: Ida Schwarts. Idrætsglæde Livsglæde Udviklingshæmmede og Idrætspædagogik: Birgit Munk Madsen, Jette Fryland, Per Bundgaard, Aksel Agesen Nielsen. Den lærende Idræt Arbejdsredskaber: Observationsskema. Reflektionsskema. Magtcirkulæret. SMITTEmodel 15 --

16 PLAN FOR STUDERENDE I 3. PRAKTIK Hvordan forventes den studerende at forberede sig til praktikken i forbindelse med udarbejdelsen af praktikdokumentet? Den pædagogiske profession Vi forventer, at du læser Job og Aktivs hjemmeside samt praktikstedstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Ud fra dette skal du skriftligt overveje og begrunde dine forventninger Inden for de første 3 uger skal du skrive dine læringsmål i samarbejde med vejlederen og seminariet. Hvordan arbejdes der med læringsmålene for praktikken og hvornår? Læringsmålene er styringsredskaber for hele praktikperioden. Du arbejder løbende med dem i dagligdagen, og du fører dagbogsnotater. På vejledningstimerne samler vi op og du reflekterer over egen praksis. Hvordan arbejdes der med de faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er), sådan som de er formuleret i Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 7? Hvilke forventninger og krav stilles til den studerende, og hvordan skal de indløses? Indsigt i fagområdet: Du modtager en intro-mappe, hvor en del gennemgås på første vejledningstime. Dele gennemgås sammen med afdelingslederen Den indeholder information om: Job og Aktivs organisation, personale, brugere, teamsamarbejdet, forebyggelse og håndtering af vold. Den pædagogiske og praktiske beskrivelser af tilbuddet. Lovgivning for dagtilbud, magtanvendelse, medicinhåndtering, visitation og handleplan. MED udvalg og personalepolitik Organisationsstruktur i Faaborg Midtfyn Kommune. Samarbejde med pårørende, sagsbehandlere og andre. Pædagogisk praksis er bl.a.: Du skal etablerer en god kontakt til brugerne og opbygge gode relationer. Du skal inddrage, støtte og vejlede den enkelte bruger i forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter. Du skal lytte til den enkelte, være psykisk tilstede og vise respekt. Du skal være klar og tydelig i din kommunikation og fremtoning. Du skal tilegne dig brugerens forskellige udtryksmåder. Du skal bidrage til det sociale liv i gruppen. Du skal være positiv og anerkendende i samværet, så den enkelte føler sig betydningsfuld og værdsat. Du skal indgå aktivt i udredning og løsning af konflikter i brugergruppen Du skal indgå i arbejdet med brugernes inklusion og eksklusion

17 Forventning til initiativ og selvstændighed. Du indgår aktivt som forpligtende kollega i det daglige pædagogiske arbejde og på møder. Du skal fungerer på den professionelle pædagogs niveau mht. faglig kompetence, selvstændighed, ansvarlighed, planlægning og organisering af arbejdet. Du skal vise interesse for det pædagogiske arbejde og i de mennesker som kommer på tilbudet. Du skal optræde etisk og socialt ansvarligt. Du skal være åben og parat til at arbejde med dig selv, bl.a. ved at reflektere over egen praksis. Du skal arbejde med nogle af de dilemmaer, der er i det pædagogiske arbejde f.eks. magt omsorg. Du skal forholde dig til din egen og værkstedets etik. Du skal undersøge hvad det vil sige at være en person med nedsat funktionsevne, og forholde dig til deres inklusion/eksklusion i samfundet. Du fremlægger din opfattelse for personalegruppen og praktik-vejlederen. Du skal selvstændigt observerer, analyserer, indsamle viden om et afgrænset område og anvende dette i pædagogisk praksis, fx i.f.t at kunne udarbejde en personbeskrivelse og handleplan, sammen med din vejleder. Du skal via en egen aktivitet, koble din teoretiske viden med pædagogisk praksis, og bidrage til forbedring og udvikling af det pædagogiske arbejde. Du skal arbejde med at kunne redegøre for din faglige og personlige identitet og udvikle overblik og helhed i din pædagogiske organisering af arbejdet. Du har mulighed for sparring med vejleder og kollegaer. Du skal skabe et fundament af faglige kernebegreber og metoder gennem din praktiske deltagelse, analyse og refleksion som giver dig mulighed for at udvikle nuancerede videnskabsteoretiske perspektiver. På et ugentligt morgenmøde, er der afsat tid, hvor du skal tage initiativ til at drøfte f.eks. læringsmål, egenaktiviteten, undren/oplevelser og pædagogiske debatter. Hvornår og hvordan arbejdes der med vedligeholdelse af praktikdokumentet? Hvornår og hvordan har den studerende mulighed for at arbejde med sin specialisering? Evaluering og udtalelse. Der følges op på praktikdokumentet på de aftalte vejledningstimer. I praktikken arbejdes der løbende med specialiseringen, i vejledningstimer, til p-møder mv. Før praktikken afslutning evalueres praktikken gensidigt. Du evaluerer din praktik skriftligt og fremlægger den for personalegruppen. Praktikvejlederen fremlægger praktikvurdering for den studerende, inden den sendes til seminariet

18 Hvilken litteratur knytter der sig til praktikken? Forslag: Litteratur liste aftales ved praktikstart: Du skal selv bestille bøger. Finde relevant litteratur til egen aktivitet. Viden om udviklingshæmning: Down syndrom: Oligos Selvbestemmelse udvikler selv` et og identiteten: Artikel. Af can psyk. Tove Svendsen. Relationsarbejde: artikel Livsværdier og ny faglighed: Ida Schwarts. Idrætsglæde Livsglæde Udviklingshæmmede og Idrætspædagogik: Birgit Munk Madsen, Jette Fryland, Per Bundgaard, Aksel Agesen Nielsen. Den lærende Idræt Anerkendende Relationer: Lis Møller Arbejdsredskaber: Observationsskema. Reflektionsskema. Magtcirkulæret. SMITTEmodel Dato: Udfyldt af: Hanne Møller, Brian Pedersen, Marian Mørch, Dorthe Lykke Hansen 18 --

Job og Aktiv Ringe Februar 2014

Job og Aktiv Ringe Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside Job og Aktiv

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2013 Adresse. Postnr. og By. Proaktiv Entreprenørvej 2 7000 Fredericia Proaktiv, Aktivitetshuset Jupitervej 29 7000

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Botilbudets navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Pensionat Kamager Brønderslev

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 16 Botilbudet Åge Holmsvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335575/72335576 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Praktikstedets målgruppe: Antal

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Grundlæggende praktik- Vejlederkursus (3 dage)

Grundlæggende praktik- Vejlederkursus (3 dage) Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Gældende fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Aarstilbuddene - Ahuset. Adresse: Østermarken 18 A.

Gældende fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Aarstilbuddene - Ahuset. Adresse: Østermarken 18 A. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Professionsnyt. Fynske pædagoger. Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening. Nr. 4/2008

Professionsnyt. Fynske pædagoger. Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening. Nr. 4/2008 Fynske pædagoger Professionsnyt Nr. 4/2008 Specialiseringsbeskrivelser - der giver mening Praktikstedernes nye opgave og en metode til at udarbejde praktikstedsbeskrivelser Specialiseringsbeskrivelser

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere