Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011"

Transkript

1 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende... 5 Motorvejskørsel... 7 Vejvrede Distraktioner i trafikken Afsluttende bemærkninger Side 1 af 18

3 Trafik og bil 2011 Baggrund og analyseproblem Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant at se, om der sker ændringer i medlemmernes kørselsmønstre. En stigning i antallet af kørte erhvervskilometer kan indikere vækst i virksomhederne, eller at sælgerne får større distrikter m.m. Ud over en generel måling af medlemmernes kørselsmønster, dækker undersøgelsen også medlemmernes holdninger til trafikadfærd. I år har vi belyst følgende områder: Afstand til forankørende Bilisters hensyn til hinanden i forbindelse med fletteregel Højrekørsel på motorvej Overhaling indenom på motorvej Vejvrede Betjening af mobiltelefon og GPS under kørslen Metode og validitet Undersøgelsen er gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er sendt til personer i Business Danmarks medlemspanel. Invitationer blev sendt ud den 24. juni 2011, og der blev sendt en påmindelsesmail den 30. juni til panelister, der ikke havde reageret på invitationsmailen. Undersøgelsens svarprocent fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1. Svarprocent Antal Procent Bruttoliste ,0 Kan ikke leveres/fejl 27 1,1 Nettoliste ,9 Intet svar ,6 Ønsker ikke at deltage 117 4,8 Ufuldstændige besvarelser 27 1,1 Gennemførte interviews ,5 Dækningsgraden i forhold til hele foreningen er på 4,2 %. Datamaterialet er repræsentativt i forhold til foreningssammensætningen, når vi ser på objektive karakteristika som alder, køn og geografi. Da undersøgelsen er målrettet erhvervsbilister, skal man minimum køre erhvervskilometer pr. år for at deltage i undersøgelsen. Endvidere har vi frasorteret respondenter på 65 år og derover. Efter validering og rensning af datasættet har vi 934 brugbare besvarelser. Side 2 af 18

4 Medlemmernes kørselsmønstre og biler I nedenstående tabel fremgår medlemmernes årlige erhvervs- og privatkilometer i de seneste tre år. Tabel 2. Antal årlige kørte kilometer (gennemsnit) Antal kørte erhvervskilometer Antal kørte privatkilometer Antal kørte kilometer i alt Forskellen i antallet af kørte kilometer ligger indenfor den statistiske usikkerhed, og vi kan derfor ikke umiddelbart konkludere, at der er sket en stigning. Når vi sammenligner resultaterne med vores konjunkturundersøgelse, som de seneste år har indikeret en stigende vækst, giver det god mening, at vi ser en stigning i kørte erhvervskilometer. Væksten i antal kørte erhvervskilometer kan dog også skyldes, at nogle sælgere har fået større distrikter, fx ved at salgskolleger er blevet afskediget, men det behøver nødvendigvis ikke at indikere øget efterspørgsel og dermed vækst i virksomhederne. Der bliver kørt færrest erhvervskilometer i København ( km.) og flest i Sydøstjylland ( km.) Vi har også belyst, hvilken bil man bruger til erhvervskørslen. Tabel 3. Egen bil eller firmabil Egen bil, som jeg stiller til rådighed 42,6 % 44,2 % 43,5 % Firmabil med privat råderet 42,0 % 39,1 % 40,5 % Firmabil uden privat råderet 15,4 % 16,7 % 16,0 % Sælgere med firmabil kører markant flere erhvervskilometer end sælgere der stiller egen bil til rådighed for erhvervskørsel. Sælgere i egen bil kører i gennemsnit årlige erhvervskilometer, mens sælgere i firmabil i snit kører over erhvervskilometer. Der kan ikke observeres nogen signifikant forskel på antallet af kørte private kilometer i forhold til, om man har firmabil eller egen bil. Vi har endvidere spurgt medlemmerne, om hvilken størrelse bil de kører i. Resultatet fremgår nedenfor: Tabel 4. Bilmodel Privatbil Firmabil Lille model 7,5 % 7,6 % 9,0 % 2,4 % 1,9 % 1,7 % Lille mellemklasse model 24,6 % 26,2 % 27,9 % 17,0 % 24,7 % 26,1 % Større mellemklasse model 52,8 % 52,4 % 53,5 % 67,4 % 60,4 % 67,3 % Stor model 15,1 % 13,9 % 9,6 % 13,2 % 13,1 % 4,9 % Langt de fleste sælgere foretrækker at køre i diesel biler som nedenstående diagram viser. Side 3 af 18

5 Figur 1. Brændstof 10 8 Brændstof 86,0% 75,4% ,1% 14,0% 0,5% Benzin Diesel Hybridbil/elbil Firmabil Privatbil Sælgere i dieselbiler kører markant flere erhvervskilometer end sælgere i benzinbiler. Sælgere, der stiller egen dieselbil til rådighed for erhvervskørsel, kører også markant flere privatkilometer end sælgere, der stiller benzindrevet bil til rådighed for erhvervskørsel. Vi kan over tid observere en svag stigning i bilernes brændstoføkonomi (km/l), som det fremgår af nedenstående tabel. Stigningen ligger indenfor den statistiske usikkerhed, men omvendt giver det god mening, at vi kan observere en stigning i km/l, da nye biler kører længere på literen. Tabel 5. Brændstoføkonomi Egen bil 16,1 km/l 16,0 km/l 15,8 km/l Firmabil 15,5 km/l 15,0 km/l 14,6 km/l Respondenter i firmabiler har oplevet en større stigning i antal km/l. Det formoder vi hænger sammen med, at flere firmabiler går fra benzin til diesel. Undersøgelsen har også belyst, om erhvervsbilerne bliver købt som nye, eller brugte eller bliver leaset. Tabel 6. Anskaffelse af erhvervsbil Privatbil Firmabil Købt som ny 52,5 % 53,7 % 57,6 % 29,2 % 33,8 % 31,0 % Købt som brugt 43,0 % 43,2 % 39,8 % 9,6 % 9,2 % 8,7 % Leaset 4,5 % 3,1 % 2,7 % 61,2 % 56,9 % 60,3 % Side 4 af 18

6 Årets temaer Udover at belyse medlemmernes kørselsmønstre har vi også spurgt ind til medlemmernes holdning til adfærd i trafikken. Emnerne er afstand til forankørende, motorvejskørsel, vejvrede og betjening af mobil og GPS under kørslen. De fleste af spørgsmålene i temablokkene, har respondenterne skullet besvare på en 5- punkt skala, gående fra meget ofte til aldrig. For at respondenterne har samme opfattelse af tidsaspektet, er der også medtaget en periode på denne 5-punkt skala. Svarkategorierne ser dermed således ud: Meget ofte (flere gange dagligt), ofte (dagligt), en gang (ugentligt), sjældent (månedligt) og aldrig. Afstand til forankørende Nedenstående diagram viser, om respondenterne føler at bagvedkørende holder tilstrækkelig afstand. Figur 2. Oplever du, at bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand? Oplever du, at bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand? 29,5% 39,4% 25,3% 5,8% 0,1% Godt og vel en tredjedel oplever flere gange dagligt, at bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand. Kigger vi på de medlemmer, der svarer ofte (dagligt), er det syv ud af ti respondenter, der svarer at de flere gange dagligt eller dagligt oplever, at bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand. Vi har også spurgt respondenterne, om hvordan de vurderer situationen med at bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand. Respondenterne har besvaret spørgsmålet på en 5-punkts skala gående fra 1 = meget irriterende til 5 = slet ikke irriterende. Side 5 af 18

7 Tabel 7. Hvordan vurderer du situationen med bilister der ikke holder tilstrækkelig afstand? Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke Procent holder tilstrækkelig afstand? 1: Meget irriterende 40,3 % 2 32,7 % 3 18,9 % 4 7,0 % 5: Slet ikke irriterende 1,1 % Der er en klar sammenhæng mellem de to spørgsmål. Jo oftere man oplever, at bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand, jo mere irriterende synes man situationen er. Således har respondenter, der flere gange dagligt oplever bagvedkørende, der kører for tæt, et gennemsnit på 1,64, mens respondenter, der aldrig oplever at bagvedkørende kører for tæt, har et gennemsnit på 2,33. Der kan ligeledes observeres en svag signifikant forskel mellem kvinder og mænd. Kvinder finder det i højere grad irriterende, at bagvedkørende bilister ikke holder tilstrækkelig afstand. Sælgerne mener dog selv, at de er bedre til at holde afstand i trafikken, som nedenstående diagram viser. Figur 3. Kører du selv med for kort afstand til forankørende bilist? Kører du selv med for kort afstand til forankørende bilist? 1,0% 6,8% 39,7% 42,2% 10,4% Kun 1 % erkender, at de holder for kort afstand til forankørende meget ofte (flere gange dagligt). Omvendt siger over halvdelen, at de sjældent (månedligt) eller aldrig holder for kort afstand til den forankørende. De yngre sælgere erkender i højere grad end ældre sælgere, at de kører med for kort afstand til forankørende. Der er ligeledes en signifikant forskel mellem kvinder og mænd. De mandlige sælgere tilkendegiver, at de oftere kører med for kort afstand til forankørende. Der er også en sammenhæng mellem spørgsmålene Kører du selv med for kort afstand til forankørende bilist? og Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke holder Side 6 af 18

8 tilstrækkelig afstand?. Respondenter der tilkendegiver, at de sjældent/aldrig kører med for kort afstand til forankørende, er ligeledes mere irriteret over andre bilister, der ikke holder tilstrækkelig afstand. Motorvejskørsel Dette afsnit dækker overholdelse af flettereglen ved motorvejskørsel, og pligt til at holde til højre ved motorvejskørsel. Nedenstående diagram viser, om sælgerne mener, at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder (fx sammenfletning ved motorvejstilkørsler). Figur 4. Oplever du, at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder? Oplever du, at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder? 14,9% 33,2% 15,9% 1,0% Omkring halvdelen af respondenterne oplever meget ofte (flere gange dagligt) eller ofte (dagligt), at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn ved sammenfletninger. Der er markant flere øst for Storebælt der oplever problemer med bilister, der ikke viser tilstrækkelig hensyn ved sammenfletning. Det skyldes sandsynligvis, at trafikken er tættere her, især omkring hovedstadsområdet. Vi har spurgt respondenterne, hvordan de vurderer situationen omkring medtrafikanter, der ikke viser tilstrækkelig hensyn i forbindelse med sammenfletning. Tabel 8. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke viser tilstrækkelig hensyn, når flettereglen gælder? Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke viser Procent tilstrækkelig hensyn, når flettereglen gælder? 1: Meget irriterende 30,8 % 2 35,8 % 3 24,2 % 4 7,9 % 5: Slet ikke irriterende 1,3 % Side 7 af 18

9 Ikke overraskende kan der observeres en sammenhæng mellem de to førnævnte spørgsmål. Jo oftere man oplever, at medtrafikanter ikke viser hensyn under sammenfletning, jo mere irriterende finder man det. Kvinder finder endvidere problemet mere irriterende end de mandlige respondenter. Vi har spurgt sælgerne, om de selv mener, at de viser tilstrækkelig hensyn ved sammenfletninger. Figur 5. Har du selv ikke vist tilstrækkelig hensyn for andre bilister når flettereglen gælder? 6 Har du selv ikke vist tilstrækkelig hensyn for andre bilister når flettereglen gælder? 55,7% ,5% 2 1 1,5% 4,8% 7,5% Næsten 9 af 10 respondenter svarer sjældent eller aldrig og mener således, at de selv viser hensyn for andre bilister i forbindelse med sammenfletning. Kigger vi på aldersgrupper, så adskiller de unge (under 30 år) og de ældre (over 60 år) sig fra de øvrige respondenter ved at tilkendegive, at de i højere grad ikke har vist tilstrækkelig hensyn i forbindelse med sammenfletning. Også geografisk er der en forskel. Københavnerne er blandt de respondenter, der selv i lavere grad viser hensyn ved sammenfletning, hvorimod vestjyderne i højest grad vurderer sig som hensynstagende bilister ved sammenfletning. Vi har spurgt sælgerne om, hvor tit de oplever medtrafikanter, der kører i midterbanen/overhalingsbanen på motorvejen, selvom de ikke er i færd med at foretage en overhaling. Resultatet kan ses af diagrammet på næste side. 8 af 10 svarer, at de meget ofte (flere gange dagligt) eller ofte (dagligt) oplever bilister, der benytter midterspor eller yderspor, selvom de ikke er ved at foretage en overhaling. Der ses en tendens til, at respondenter øst for Storebælt i højere grad oplever, at medtrafikanter ikke holder til højre på motorvej. Det kan igen skyldes, at trafikken er tættere på Sjælland end i Jylland, hvormed problemet bliver mere udtalt. Side 8 af 18

10 Figur 6. Oplever du, at andre bilister ikke holder til højre på motorvejen? Oplever du, at andre bilister ikke holder til højre på motorvejen? 48,8% 33,3% 14,7% 1 3,2% Respondenterne er blevet bedt om at vurdere situationen med bilister, der ikke holder til højre på motorvejen. Tabel 9. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke holder til højre på motorvejen? Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke Procent holder til højre på motorvejen? 1: Meget irriterende 57,4 % 2 25,2 % 3 13,4 % 4 3,7 % 5: Slet ikke irriterende 0,3 % Der er en klar sammenhæng mellem spørgsmålene om, hvor ofte man oplever medtrafikanter, der ikke holder til højre på motorvejen, og hvor irriterende man finder det. Jo oftere man oplever problemet, jo mere irriterende vurderer man problemet til at være. Sælgerne vurderer selv, at de er gode til at holde til højre på motorvejen som diagrammet på næste side viser. Næsten 9 af 10 respondenter oplyser, at de kun sjældent (månedligt) eller aldrig undlader at holde til højre ved motorvejskørsel. Side 9 af 18

11 Figur 7. Undlader du selv at holde til højre på motorvejen, selvom du ikke er ved at foretage en overhaling Undlader du selv at holde til højre på motorvejen, selvom du ikke er ved at foretage en overhaling? 1,5% 3,3% 7,8% 41,7% 45,6% Vi har spurgt respondenterne, om de oplever at medtrafikanter overhaler indenom på motorvejen. Figur 8. Oplever du, at andre bilister overhaler indenom på motorvejen? Oplever du, at andre bilister overhaler indenom på motorvejen? 4,9% 19,1% 36,1% 35,8% 4,2% En fjerdedel oplever meget ofte (flere gange dagligt) eller ofte (dagligt), at andre bilister foretager overhalinger indenom på motorvejen. Igen er der forskel blandt landsdelene. Respondenter øst for Storebælt tilkendegiver, at de i højere grad oplever medtrafikanter der overhaler indenom i forhold til respondenter vest for Storebælt. Side 10 af 18

12 Tabel 10. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der overhaler indenom på motorvejen? Hvordan vurderer du situationen med bilister, der overhaler Procent indenom på motorvejen? 1: Meget irriterende 44,3 % 2 23,0 % 3 18,6 % 4 10,4 % 5: Slet ikke irriterende 3,7 % Et flertal af respondenterne finder det irriterende, at andre bilister foretager overhalinger indenom. Efter sælgernes eget udsagn, er de dog bedre til at undgå de ulovlige overhalinger indenom på motorvejen, som nedenstående diagram viser. Figur 9. Foretager du selv overhalinger indenom på motorvejen? Foretager du selv overhalinger indenom på motorvejen? 0,9% 4,8% 18,1% 76,2% Tre fjerdedele af sælgerne siger, at de aldrig foretager ulovlige overhalinger indenom på motorvejen. Sælgere øst for Storebælt foretager i højere grad overhalinger indenom på motorvejen end sælgere vest for Storebælt. Det skal dog understreges, at det stadig er en lille andel af sælgerne øst for Storebælt, der tilkendegiver at de ofte (dagligt) eller en gang (ugentligt) foretager overhalinger indenom. Vejvrede Man hører ofte i medierne, at den såkaldte vejvrede er et stigende problem. Undersøgelsen har forsøgt at belyse, om sælgere, der ofte befinder sig på vejene, også ser vejvrede som et stigende problem. Side 11 af 18

13 Figur 10. Har du overværet vejvrede mellem to parter? 6 Har du overværet vejvrede mellem to parter? 54,9% ,2% 2 14,9% 1 0,2% 2,7% Otte ud af ti siger, at de sjældent eller aldrig overværer vejvrede mellem to parter. Omvendt er der dog 18 % der tilkendegiver, at de oplever vejvrede en gang (ugentligt) eller oftere. Der er en tendens til, at sælgere øst for Storebælt har oplevet vejvrede oftere end sælgere vest for Storebælt. Vi har også spurgt respondenterne, om de selv har været udsat for vejvrede fra medtrafikanter. Figur 11. Har du selv været udsat for vejvrede fra andre trafikanter? Har du selv været udsat for vejvrede fra andre trafikanter? 0,8% 7,1% 59,2% 32,9% En tredjedel siger, at de aldrig har været udsat for vejvrede. 60 % siger, at det er sket sjældent, og de resterende 7 % siger, at det er sket en gang. Selvom der er en tendens til at sælgere øst for Storebælt i højere grad oplever vejvrede mellem to partere, så kan den tendens ikke observeres i spørgsmålet, om man selv har været udsat for vejvrede. Side 12 af 18

14 Sælgerne tilkendegiver selv, at de aldrig eller kun sjældent udsætter andre trafikanter for deres egen vejvrede. Kun 3 % siger, at de en gang lader temperamentet løbe af med sig som nedenstående diagram viser. Figur 12. Har du selv udsat andre trafikanter for din egen vejvrede? Har du selv udsat andre trafikanter for din egen vejvrede? 0,2% 2,8% 35,2% 61,7% Endelig har vi spurgt, om respondenterne vurdere, at vejvrede forekommer oftere i dag end det gjorde for 4-5 år siden. Tabel 11. Vurderer du selv, at vejvrede forekommer oftere i dag, end det gjorde for 4-5 år siden? Vurderer du selv, at vejvrede forekommer oftere i dag, end Procent det gjorde for 4-5 år siden? Ja, meget oftere 14,3 % Ja, oftere 45,7 % Samme niveau som for 4-5 år siden 35,0 % Nej, sjældnere 2,3 % Nej, meget sjældnere 2,8 % 60 % mener, at vejvrede forekommer oftere i dag end det gjorde for 4-5 år siden. Omvendt er det kun 5 % der mener, at vejvrede forekommer sjældnere i dag, end det gjorde for 4-5 år siden. Distraktioner i trafikken Undersøgelsen belyser også distraktioner i trafikken. Vi kigger på betjening af GPS og SMS under kørslen og distraherende samtaler under kørslen. Diagrammet på næste side viser, om sælgerne oplever at andre bilister betjener deres GPS navigation under kørslen. Side 13 af 18

15 Figur 13. Oplever du andre bilister, der betjener deres GPS navigation under kørslen? Oplever du andre bilister, der betjener deres GPS navigation under kørslen? 8,0% 25,6% 34,0% 25,9% 6,4% En tredjedel af de kørende sælgere, oplever dagligt (meget ofte eller ofte) at medtrafikanter betjener deres GPS navigation under kørslen. Der er dog ligeledes en tredjedel der tilkendegiver, at de sjældent (på månedsbasis) eller aldrig observerer medtrafikanter betjene GPS navigation under kørslen. Figur 14. Oplever du farlige situationer ved, at andre bilister betjener deres GPS under kørslen? Oplever du farlige situationer ved, at andre bilister betjener deres GPS under kørslen? 1,0% 6,1% 20,7% 45,3% 26,9% 7 % siger, at de meget ofte eller ofte (flere gange dagligt eller dagligt), oplever farlige situationer ved, at medtrafikanter betjener navigationsanlæg under kørslen. Der er en sammenhæng mellem, om man observerer andre bilister betjene navigationsanlæg og om man oplever farlige situationer ved at andre betjener navigationsanlæg. De respondenter som observerer medtrafikanter betjene en GPS, har i højere grad også oplevet farlige situationer. Vi har også spurgt respondenterne, om de selv betjener deres GPS under kørslen. Side 14 af 18

16 Figur 15. Betjener du din egen GPS, mens du fører bilen? Betjener du din egen GPS, mens du fører bilen? 3,3% 12,7% 24,9% 38,4% 20,6% Omkring 15 % tilkendegiver, at de på daglig basis betjener GPS anlæg, mens kører bil. Der er markant flere mandlige respondenter, der tilkendegiver at de betjener deres GPS navigation under kørslen, end der er kvinder. Der er ligeledes forskelle, når vi kigger på alderen. Respondenter under 50 år betjener i højere grad deres GPS, mens de fører bilen, end respondenter over 50 år. En forklaring kan være, at ældre bilister måske i højere grad slet ikke har en GPS, hvorfor de har svaret på spørgsmålet. En anden forklaring kan være, at ældre bilister i højere grad føler sig usikre i trafikken og derfor vælger at holde 100 % fokus på trafikken. Et af de emner, der også tit er oppe at vende i medierne, er distraktion ved at SMS e i trafikken. Vi har spurgt respondenterne, om de oplever bilister der SMS er, mens de kører. Figur 16. Oplever du bilister, der SMS er under kørslen? Oplever du bilister, der SMS'er under kørslen? 20,5% 39,7% 26,7% 11,1% 2,0% 60 % tilkendegiver, at det sker meget ofte eller ofte (flere gange dagligt eller dagligt). Kun 2 % siger, at de aldrig har oplevet medtrafikanter, der SMS er under kørslen. Side 15 af 18

17 Vi har også spurgt, om respondenterne oplever farlige situationer ved, at medbilister SMS er under kørslen. Figur 17. Oplever du farlige situationer ved, at andre bilister SMS er under kørslen? Oplever du farlige situationer ved, at andre bilister SMS'er under kørslen? 7,5% 20,5% 31,2% 32,5% 8,3% Næsten 30 % siger, at de meget ofte eller ofte (flere gange dagligt eller dagligt) oplever farlige situationer i trafikken, fordi andre bilister SMS er, mens de kører. Vi har også belyst, om sælgerne selv SMS er under kørslen. Figur 18. Skriver du SMS beskeder, mens du fører bilen? Skriver du SMS beskeder, mens du fører bilen? 48,4% 31,4% 14,1% 1 1,6% 4,5% Lidt over 5 % siger, at de dagligt SMS er mens de kører bil. Godt og vel halvdelen siger, at de aldrig SMS er, mens de fører bilen. Aldersmæssigt kan vi observere en forskel mellem respondenterne. Jo yngre respondenterne er, jo højere grad tilkendegiver de, at de SMS er under kørslen. Endelig har vi belyst, om bilister bliver distraheret i trafikken, fordi de fører samtaler med passagerer i bilen. Side 16 af 18

18 Figur 19. Oplever du, at bilister har været distraheret i trafikken, fordi de har ført samtale med passager i bilen? Oplever du, at bilister har værer distraheret i trafikken, fordi de har ført samtale med passager i bilen? 2,8% 11,0% 28,9% 43,3% 13,9% Små 15 % siger, at de meget ofte eller ofte oplever medtrafikanter, der er distraheret, fprdi de fører samtaler med passagerer. Lidt under 60 % siger modsat, at de kun sjældent eller aldrig oplever bilister, der er distraheret grundet samtale med andre personer i bilen. Vi har spurgt, om der opleves farlige situationer, fordi bilister bliver distraheret af samtale med andre personer. Figur 20. Oplever du farlige situationer ved, at bilister har ført samtaler med passager i bilen? 6 5 Oplever du farlige situationer ved, at bilister har ført samtaler med passagere i bilen? 52,1% ,6% 24,0% 1 1,1% 6,2% 7 % siger at det sker meget ofte eller ofte, mens 76 % siger at det sker sjældent eller aldrig. Kvinderne tilkendegiver i højere grad end mænd, at de oftere oplever farlige situationer i trafikken, fordi medbilister er distraheret af samtaler med anden person. Side 17 af 18

19 Til sidst har vi spurgt, om respondenterne selv bliver distraheret under kørslen, fordi de fører samtale med passagerer i bilen. Figur 21. Distraheres du under kørslen, fordi du fører samtale med passagerer i bilen? Distraheres du under kørslen, fordi du fører samtale med passagerer i bilen? 0,1% 0,5% 3,5% 35,3% 60,5% Under 1 % siger at det sker meget ofte eller ofte, og hele 60 % siger at det aldrig sker. Respondenter øst for Storebælt siger i højere grad end respondenter vest for Storebælt, at de oftere selv bliver forstyrret under kørslen, grundet samtale med passager i bilen. Ligeledes tilkendegiver kvinder i højere grad end mænd, at de oftere distraheres grundet samtale med anden person under kørslen. Afsluttende bemærkninger Medlemmernes kørselsmønstre ser ud til at være svagt stigende. Det er hovedsageligt en lille stigning i kørte erhvervskilometer, der bevirker at medlemmerne samlet set kører lidt mere. Der kan ikke observeres nogen ændringer i andelen af sælgere, der stiller egen bil til rådighed for erhvervskørslen eller kører i firmabil. Gennem de seneste tre år kan der observeres en stigning i dieseldrevne firmabiler på bekostning af benzindrevne firmabiler. I 2009 var 75 % af firmabilerne dieseldrevne. Det tal var steget til 80 % i 2010, og her i 2011 er andelen steget til 86 %. Det sælgerne finder mest irriterende blandt de adspurgte temaområder er bilister, der ikke holder til højre på motorvejen. Sælgerne vurderer generelt sig selv som bedre bilister, eller i hvert fald som at have en bedre moral/trafiksikkerhed end andre bilister. Side 18 af 18

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har i 2016 svaret, at de gennemsnitligt kører 32.900 erhvervskilometer årligt, hvilket er en lille stigning i forhold til 2015. Den private kørsel ligger på

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem 23. marts 2015 Pressemeddelelse Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem Bilister og motionscyklister oplever, at konflikterne er optrappet på landevejene. Derfor går en række organisationer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister

Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister Foto: Mikkel Østergaard Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister 1 Forord I de senere år har der i perioder været en hektisk debat på diverse medier om cyklisternes

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012

Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012 Cykelkampagne Evaluering af karmakampagnen Oktober 2012 ISBN 978-87-92689-72-6 Oktober 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Rapporten

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere