MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet"

Transkript

1 Op til 16 års batterilevetid Set/reset funktion Pulsudgange for energi og volumen Pulsindgange for op til 2 vandmålere Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio MID-2004/22/EF M PTB Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet Anvendelse MULTICAL 402, den kompakte ultralydsmåler, registrerer i kraft af sin høje målenøjagtighed det præcise forbrug. Måleren er vedligeholdelsesfri og har lang levetid, hvilket garanterer en minimal årlig driftsomkostning. MULTICAL 402 anvendes til varme-, køle- og kombineret varme/kølemåling på alle vandbaserede anlæg med temperaturer fra 2 til 160 C. Måleren er udviklet til at måle energiforbrug i lejligheder, en- og flerfamilieshuse, boligforeninger, etageejendomme og mindre industri. Funktionalitet MULTICAL 402 består af regneværk, flowdel samt 2 temperaturfølere og er enkel at installere, aflæse og verificere. Flowdelene til MULTICAL 402 omfatter størrelserne 0,6 15 m³/h, og måleren kan valgfrit forsynes med 230 eller 24 VAC netmodul, 2xAAcellebatteri, eller D-cellebatteri med op til 16 års levetid. MULTICAL 402 har stikforbindelse til forsyningen, og derfor er det hurtigt at skifte batteri eller strømforsyning. Ved hjælp af regneværkets to fronttaster indstiller man nemt dato og tid eller nulstiller driftstime- og infoeventtæller. Derudover kan man via tasterne hente logdata frem på displayet, herunder års- eller månedslogger. MULTICAL 402 modtager pulser fra op til 2 tilsluttede varmt- eller koldtvandsmålere og fjernopsummerer energi og volumen via pulsudgange. Skifter man fra pulsindgang til pulsudgang, bliver måleren automatisk konfigureret mellem pulsindgange og pulsudgange uden manuel omkonfigurering. Trådløs aflæsning Måleren fjernaflæses via Wireless M-Bus- eller radiomodul. Forbrugsdata aflæses, lagres og overføres ved hjælp af USB Meter Reader. Radio kan desuden aflæses ved hjælp af håndterminal eller indgå i et Kamstrup radionetværk. De overførte data anvendes til individuel afregning, forbrugsanalyse og/eller energioptimering. Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tel: Fax:

2 Indhold Regneværksfunktioner 3 Pulsud- og indgange på moduler 7 Kabinetindretning 8 Godkendte målerdata 9 Elektriske data 10 Mekaniske data 12 Materialer 13 Nøjagtighed 14 Bestillingsoversigt 15 Målskitser 16 Tryktab 19 Tilbehør _D3_DK_

3 Regneværksfunktioner Energiberegning MULTICAL 402 beregner energi i henhold til EN , som anvender den internationale temperaturskala fra 1990 (ITS-90) og trykdefinition på 16 bar. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x Θ x k. V er det tilførte vandvolumen Θ er den målte temperaturdifference k er vandets varmekoefficient Regneværket beregner altid energi i [Wh]. Derefter omregnes til valgt måleenhed. E [Wh] = V x Θ x k x 1000 E [kwh] = E [Wh] / E [MWh] = E [Wh] / E [GJ] = E [Wh] / E [Gcal] = E [Wh] / Applikationstyper MULTICAL 402 arbejder med fire forskellige energiformler, E1, E3, E8 og E9, der alle beregnes parallelt ved hver integration, uanset hvordan måleren er konfigureret. De fire energityper beregnes på følgende måde: E1=V1(T1-T2)k Varmeenergi (V1 i frem eller retur) E3=V1(T2-T1)k Kølenergi (V1 i frem eller retur) E8=m³xT1 Gennemsnitstemperatur (fremløb) E9=m³xT2 Gennemsnitstemperatur (returløb) Dette gør, at MULTICAL 402 kan beregne varme- og køleenergi i de fleste applikationer. Alle energityper datalogges og kan vises på displayet afhængig af konfigurationen. Flowmåling MULTICAL 402 beregner aktuelt vandflow hvert 12. sekund eller hvert 4. sekund afhængig af konfigureringen. Effektmåling MULTICAL 402 beregner aktuel effekt på baggrund af det aktuelle vandflow og temperaturdifferencen, der blev målt ved sidste integration. Den aktuelle effekt opdateres på displayet hvert 24. sekund eller hvert 4. sekund afhængig af konfigureringen _D3_DK_

4 Regneværksfunktioner Minimal og maksimal flow og effekt MULTICAL 402 registrerer såvel minimal som maksimal flow og effekt på både måneds- og årsbasis. Registreringen, der kan aflæses på displayet via datakommunikationen, rummer maksimal- og minimalværdier for flow og effekt, alle med datoangivelse. Alle maksimal- og minimalværdier beregnes som henholdsvis største eller mindste gennemsnit af et antal aktuelle flow- eller effektmålinger. Gennemsnitsperioden, der anvendes for alle beregningerne, kan vælges i intervallet min. Temperaturmåling MULTICAL 402 kan leveres til enten Pt100 eller Pt500 følere i 2-leder udgave. Målekredsløbet har en højopløselig analog/digital konverter med et temperaturområde på 0,00 C 165,00 C. Ud over aktuelle temperaturer til energiberegningen kan der også vises gennemsnitstemperaturer på års- og månedsbasis. Displayfunktioner MULTICAL 402 har et tydeligt LC-display med otte cifre, måleenheder og informationsfelt. Ved energiog volumenvisning anvendes syv cifre og de tilhørende måleenheder, mens der anvendes otte cifre ved visning af for eksempel målernummer. Displayet viser som udgangspunkt den opsummerede energi. Ved aktivering af trykknapperne reagerer displayet øjeblikkeligt ved at kalde andre visninger frem. Displayet returnerer automatisk til energivisning fire minutter efter sidste aktivering af trykknapperne. Den øverste trykknap anvendes til at skifte mellem de primære visninger, hvoraf forbrugerne typisk anvender de første primære visninger ved selvaflæsning til afregning. Den nederste trykknap anvendes til at fremkalde sekundære oplysninger om den primære visning, der er valgt _D3_DK_

5 Regneværksfunktioner Set/reset funktion Med set/reset funktionen i MULTICAL 402 er det muligt at ændre på en række parametre ved hjælp af de to knapper på målerens front. Det er muligt at ændre: Dato Tid Input A (preset af register) Input B (preset af register) Målernr. for Input A Målernr. for Input B Primær M-Bus-adresse Driftstimetæller (nulstilling) Infoeventtæller (nulstilling) Ændringen kan kun foretages af forsyningsleverandøren, da installationsplomben brydes. Infokoder MULTICAL 402 overvåger konstant en række vigtige funktioner som for eksempel forsyning, temperaturfølere og lækalarmer. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen fremkommer et blinkende INFO i displayet, mens fejlen er til stede. Infofeltet slukkes automatisk, når fejlen er væk. En infoeventtæller viser, hvor mange gange informationskoden er ændret. En infologger gemmer de seneste 50 ændringer, hvoraf de seneste 36 kan vises i displayet. Infokode Beskrivelse Reaktionstid 0 Ingen uregelmæssigheder konstateret - 1 Forsyningsspænding har været afbrudt - 4 T2-føler uden for område, kortsluttet eller afbrudt < 30 sek. 8 T1-føler uden for område, kortsluttet eller afbrudt < 30 sek Flowmåler har for svagt signal eller luft < 30 sek Flowmåler har forkert flowretning < 30 sek _D3_DK_

6 Regneværksfunktioner Dataloggere MULTICAL 402 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende dataloggere: Datalogningsinterval Datalogningsdybde Datalogget værdi Årslogger 15 år Tælleværksregister Månedslogger 36 måneder Tælleværksregister Døgnlogger 460 døgn Forbrug (tilvækst)/døgn Infologger 50 events (36 events kan vises på display) Infokode og dato Spændingsforsyning MULTICAL 402 kan leveres med 2 x AA batteri (op til 6 års levetid), D-celle batteri (op til 16 års levetid inkl. Wireless M-Bus), 230 VAC netmodul eller 24 VAC netmodul. Forsyningsmodulerne kan omskiftes uden at bryde verifikationsplomben. Indstiksmoduler MULTICAL 402 kan udstyres med indstiksmodulerne Data M-Bus Wireless M-Bus Radio Måleren kan på den måde tilpasses en række forskellige applikationer og dataaflæsninger. Programmering og verifikation METERTOOL for MULTICAL 402 er en Windows baseret software, der indeholder alle faciliteter til programmering af regneværket. Når softwaren anvendes sammen med VERIFICATION EQUIPMENT for MULTICAL 402, kan der endvidere udføres test og verifikation af regneværket _D3_DK_

7 Regneværksfunktioner Tariffunktioner MULTICAL 402 har to ekstra registre TA2 og TA3, der kan opsummere energi parallelt med hovedregistret ud fra en indprogrammeret tarifbetingelse. Uanset den valgte tarifform, angives tarifregistrene som TA2 og TA3 i displayet. Hovedregistret opsummeres altid uanset den valgte tariffunktion, da det betragtes som legalt afregningsregister. Tarifbetingelserne TL2 og TL3 bliver overvåget ved hver integration. Når tarifbetingelserne er opfyldt, bliver den forbrugte varmeenergi optalt i enten TA2 eller TA3 parallelt med hovedregistret. Pulsud- og indgange på moduler Pulsudgangene CE og CV MULTICAL 402 har pulsudgange for hhv. energi- og volumenpulser. CE på klemme afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i energioptællingen på displayet og CV på klemme afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i volumenoptællingen på displayet. Ved ønske om højere opløsning på pulsudgangene vælges en CCCkode med høj opløsning. Pulsindgangene VA og VB MULTICAL 402 har to pulsindgange, VA og VB, til opsamling og fjernopsummering af pulser fra vandmålere. Pulsindgangene er placeret på indstiksmodulerne. Pulsindgangene VA og VB fungerer uafhængigt af selve varme-/kølemålingen _D3_DK_

8 Kabinetindretning Strømforsyning/batteri Knapper for skift mellem displayvisninger Under coveret er regneværkets elektronik forseglet med verifikationslabel (security seal) Stik til strømforsyning/ batteri Indstiksmodul Klemmer til temperaturfølere _D3_DK_

9 Godkendte målerdata EU-direktiver Measuring Instrument Directive Low Voltage Directive Electromagnetic Compatibity Directive Pressurised Equipment Directive Norm pren 1434:2009 Varmemåler Godkendelse DK-0200-MI Temperaturområde θ: 2 C C Differensområde Θ: 3K...150K Kølemåler Temperaturområde θ: 2 C...50 C Differensområde Θ: 3K...30K Nøjagtighed E C ±(0,5 + Θ min / Θ)% Temperaturfølere Type 402-V Pt100 EN , 2-leder tilslutning Type 402-W/T Pt500 EN , 2-leder tilslutning EN 1434 betegnelse Miljøklasse A MID betegnelse Mekanisk miljø Klasse M1 Elektromagnetisk miljø Klasse E C ikke kondenserende, lukket rum (indendørs installation) De anførte minimumstemperaturer er kun relateret til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav temperatur og måler dermed ned til 0,01 C og 0,01 K. Typenummer Nom. flow qp [m³/h] Maks. flow qs [m³/h] Min. flow qi [l/h] Min. cut off Tryktab qp Tilslutning på måler Længde [l/h] [bar] [mm] 402xxxxxx1xxx 0,6 1, ,04 G¾B xxxxxx3xxx 0,6 1, ,04 G1B xxxxxx4xxx 1,5 3, ,25 G¾B xxxxxx5xxx 1,5 3, ,25 G¾B xxxxxx7xxx 1,5 3, ,25 G1B xxxxxx9xxx 1,5 3, ,25 G1B xxxxxxAxxx 2,5 5, ,03 G1B xxxxxxBxxx 2,5 5, ,03 G1B xxxxxxDxxx 3,5 7, ,07 G5/4B xxxxxxFxxx 6, ,19 G5/4B xxxxxxGxxx 6, ,19 DN xxxxxxHxxx ,06 G2B xxxxxxJxxx ,06 DN xxxxxxKxxx ,14 DN _D3_DK_

10 Elektriske data Regneværksdata Typisk nøjagtighed Regneværk E C ±(0,15 + 2/ Θ)% Følersæt E T ±(0,4 + 4/ Θ)% Display LCD 7 (8) cifre med 7,6 mm cifferhøjde Opløsning 9999, , , Energienheder Datalogger (EEPROM) Ur/kalender Datakommunikation Effekt i temperaturfølere Forsyningsspænding Batteri MWh kwh GJ Gcal 460 døgn, 36 måneder, 15 år, 50 infokoder Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato KMP protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation samt til moduler. < 10 µw RMS 3,6 VDC ± 0,1 VDC Indbygget super-cap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald. Udskiftningsinterval 3,65 VDC, D-celle lithium 3,65 VDC, 2xAA celle lithium Monteret på væg Monteret flowdel 16 t BAT < 30 C 6 t BAT < 30 C 12 t BAT < 40 C 5 t BAT < 40 C Udskiftningsintervallet reduceres ved anvendelse af datamoduler, hyppig datakommunikation og høj omgivelsestemperatur. Netforsyning Isolationsspænding Effektforbrug Back-up forsyning EMC data 230 VAC +15/-30%, 50/60 Hz 24 VAC ±50%, 50/60 Hz 4 kv < 1 W Opfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1) _D3_DK_

11 Elektriske data Temperaturmåling 402-V 2-W Pt W/T 2-W Pt500 Måleområde Måleområde T1 Fremløbstemperatur T2 Returløbstemperatur Θ (T1-T2) Varmemåling Θ (T2-T1) Kølemåling 0,00 165,00 C 0,00 165,00 C 0,01 165,00K 0,01 165,00K 0,00 165,00 C 0,00 165,00 C 0,01 165,00K 0,01 165,00K Pulsindgange VA og VB VA: og VB: via modul Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Max. kabellængde Vandmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = kω pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 30 msek. > 2,5 V i > 1,1 sek. < 0,5 Hz Nej 25 m Krav til ekstern kontakt Lækstrøm ved funktion åben < 1 µa Pulsudgange CE og CV CE: og CV: via modul Type Pulslængde Ekstern spænding Strøm Restspænding Elektrisk isolation Max. kabellængde Pulsudgangene kan konfigureres til varme- eller køleenergi Åben collector (OB) Valgbart 32 msek. eller 100 msek VDC 1 10 ma U CE 1 V ved 10 ma 2 kv 25 m _D3_DK_

12 Mekaniske data Miljøklasse Opfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1) Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse Regneværk IP54 Flowdel IP65 Medietemperaturer Varmemålere 402-V/W: C Kølemålere 402-T: 2 50 C Varme/kølemålere 402-T: C Medie i flowmåler Vand Lagertemperatur Tryktrin (med gevind) Tryktrin (med flanger) Vægt Flowmålerkabel Tilslutningskabler Forsyningskabel 5 55 C ikke kondenserende, lukket rum (indendørs installation) C (drænet måler) PN16 PN25 Fra 1,8 til 12 kg afhængigt af flowmålerstørrelse 1,5 m (kablet er ikke aftageligt) ø3,5 6 mm ø5 10 mm Ved medietemperaturer over 90 C i flowdelen anbefales brug af flangemålere samt vægmontering af beregningsenheden _D3_DK_

13 Materialer Medieberørte dele Hus, forskruning DZR-messing (Afzinkningsbestandig messing) Hus, flange Rustfast stål, W.nr Transducer AISI 316 Pakninger EPDM Målerør PES 30% GF Reflektorer AISI 304 Flowmålerhus Top/vægbeslag PC + 20% glas Regneværkshus Top PC Bund ABS med TPE pakninger (thermoplastisk elastomer) Internt dæksel Flowmålerkabel ABS Silikonekabel med indvendig teflonisolering _D3_DK_

14 Nøjagtighed Delenheder af varmemåleren MPE i henhold til EN MULTICAL 402, typisk nøjagtighed Flowmåler Ef = ±(2 + 0,02 qp/q) % Ef = ±(1 + 0,01 qp/q) % Regneværk Ec = ±(0,5 + Θ min / Θ) % Ec = ±(0,15 + 2/ Θ) % Følersæt Et = ±(0,5 + 3 Θ min / Θ) % Et = ±(0,4 + 4/ Θ) % MULTICAL 402 q p 1,5 Θ 30K 6,0 4,0 2,0 Tol [%] 0,0 0,01 0,10 1,00 10,00 Ec+Et+Ef (EN) Ec+Et+Ef (Typ) -2,0-4,0-6,0 q [m³/h] _D3_DK_

15 Bestillingsoversigt MULTICAL 402 Type 402 Følertilslutning Pt100 V Pt500 W Pt500 (med kondenssikret flowdel til køling) T Moduler Intet modul 00 Data + 2 pulsindgange (VA, VB) 10 Data + 2 pulsudgange (CE, CV) 11 M-Bus + 2 pulsindgange (VA, VB) 20 M-Bus + 2 pulsudgange (CE, CV) 21 Wireless M-Bus, EU, 868 MHz, Mode C1 30 Radio, EU, 434 MHz, int. ant., NET0 40 Radio, EU, 434 MHz, int. ant., NET1 41 Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET0 + 2 pulsindgange (VA, VB) 42 Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET0 + 2 pulsudgange (CE, CV) 43 Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET1 + 2 pulsindgange (VA, VB) 44 Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET1 + 2 pulsudgange (CE, CV) 45 Radio, SE, 444 MHz, int. ant., NET0 + 2 pulsindgange (VA, VB) 50 Radio, SE, 444 MHz, int. ant., NET1 + 2 pulsindgange (VA, VB) 52 Radio, SE, 444 MHz, ext. ant., NET0 + 2 pulsindgange (VA, VB) 54 Radio, SE, 444 MHz, ext. ant., NET1 + 2 pulsindgange (VA, VB) 56 Forsyning Intet modul 0 Batteri, 2 x AA 1 Batteri, D-cell VAC forsyningsmodul 7 24 VAC forsyningsmodul 8 Pt500 følersæt Intet følersæt 00 Lommefølersæt med 1,5 m kabel 0A Lommefølersæt med 3,0 m kabel 0B Kort direkte følersæt med 1,5 m kabel 0F Kort direkte følersæt med 3,0 m kabel 0G Flowdel qp [m³/h] Tilslutning Længde [mm] 0,6 G¾B (R½) ,6 G1B (R¾) ,5 G¾B (R½) ,5 G¾B (R½) ,5 G1B (R¾) ,5 G1B (R¾) ,5 G1B (R¾) 130 A 2,5 G1B (R¾) 190 B 3,5 G5/4B (R1) 260 D 6,0 G5/4B (R1) 260 F 6,0 DN G 10 G2B (R1½) 300 H 10 DN J 15 DN K Målertype Varmemåler (MID: modul B+D) 2 Varmemåler (MID: modul B+D. Kun MULTICAL 402 T) 3 Varmemåler 4 Kølemåler (kun MULTICAL 402 T) 5 Varme/kølemåler (kun MULTICAL 402 T) 6 Landekode (sprog på label mv.) XX _D3_DK_

16 Målskitser Mekaniske mål på elektronikenheden Flowdel med G¾ og G1 gevindtilslutning Gevind L M H2 A B1 B2 H1 Vægt ca. [kg] G¾ 110 L/ ,5 50, ,5 1,4 G1 (qp 1,5) 130 L/ ,5 50, ,5 1,5 G1 (qp 2,5) 130 L/ ,5 50, ,5 1,4 G¾ 165 L/ ,5 50, ,5 1,8 G1 (qp 1,5) 190 L/ ,5 50, ,5 2,0 G1 (qp 2,5) 190 L/ ,5 50, ,5 1,9 Vægt er inkl. 3 m følersæt, men excl. emballage _D3_DK_

17 Målskitser Flowdel med G5/4 og G2 gevindtilslutning Gevind L M H2 A B1 B2 H1 Vægt ca. [kg] G5/4 260 L/2 88, , ,5 2,9 G2 300 L/2 88, , ,5 5,1 Vægt er inkl. 3 m følersæt, men excl. emballage _D3_DK_

18 Målskitser Flowdel med DN25 til DN50 flangetilslutning Nom. Bolte Vægt ca. diameter L M H2 D H k Antal Gevind d2 [kg] DN L/2 92, M ,6 DN L/2 92, M ,9 DN , M ,7 Vægt er inkl. 3 m følersæt, men excl. emballage _D3_DK_

19 Tryktab 1 MULTICAL p MULTICAL 402 A B C p [bar] 0,1 0,01 0, Flow [m³/h] Kurve qp [m³/h] Nom. diameter [mm] kv bar [m³/h] A 0,6 & 1,5 DN15 & DN20 3 1,5 B 2,5 & 3,5 & 6 DN20 & DN25 13,5 6,8 C 10 & 15 DN40 & DN , _D3_DK_

20 Tilbehør Typenummer Beskrivelse Batterimodul med 2 stk. AA-celle D-celle batteri VAC forsyningsmodul VAC forsyningsmodul USB-kabel med galvanisk adskillelse Infrarød optisk aflæsningshoved m/usb stik Infrarød optisk aflæsningshoved RS232 m/d-sub 9F Datakabel RS232, D-sub 9F Pc-Interface-kabel RS232 til MULTICAL Pt500 (Varme) Verifikationsenhed for MULTICAL 402 (anvendes med METERTOOL) Pt500 (Køling) Verifikationsenhed for MULTICAL 402 (anvendes med METERTOOL) METERTOOL til MULTICAL METERTOOL LogView til MULTICAL 402 Forskruninger inkl. pakninger (PN16) Str. Nippel Omløber Typenummer 2 stk. DN15 R½ G¾ DN20 R¾ G DN25 R1 G5/ DN40 R1½ G Pakninger Til forskruninger Til flangemålere PN25 Str. (omløber) Typenummer Str. Typenummer G¾ DN G DN G5/ DN G DN _D3_DK_

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h MULTICAL 601 Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h Pt100, 2-leder teknik og Pt500, 2- og 4-leder teknik Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri D A T

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde.

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde. ULTRAFLOW Ultralydsflowmåler Kompakt design Statisk måler, ingen bevægelige dele Stort dynamikområde Ingen slitage Stor nøjagtighed Lang levetid TS 27.01 113 OIML R75 TS 27.01 109 DS/EN 1434 22.56 MID-2004/22/EC

Læs mere

MULTICAL 302 DATABLAD

MULTICAL 302 DATABLAD MULTICAL 302 DATABLAD On-site konfigurerbar mellem frem- og returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser under 0,1 bar Dynamikområde op til 1:1600 fra start- til

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi.

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi. MULTICAL Energimåler Tilsluttes flowmålere fra qp 0,6 til 3000 m 3 /h Tilsluttes el- og vandmålere Varme- og kølemåling Lækovervågning Batteri back-up Datalogger for 15 år Effekt- og flowbegrænser Netforsyning

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 www.kamstrup.dk MULTICAL 401 Dansk installation Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-300 DK/04.2009/Rev. K1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand Ultralydsmåling Høj målenøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Indbygget Wireless M-Bus MID-2004/22/EF M13 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand flow IQ 3100 anvendes til forbrugsmåling

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 5512-XXX DK/09.2002/Rev. A1-00 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1 2

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-930 DK/08.2013/Rev. F1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-1333 DK/09.2013/Rev. A1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler Datablad MULTICAL 302 Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler On-site konfigurerbar mellem fremog returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Installation MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg FAX: 89 93 10 01 TEL.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1. Generelt Læs denne vejledning

Læs mere

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M12 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til

Læs mere

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Datablad MULTICAL 603 Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Fuld programmerbar datalogger med minutloggere 2 sekunders integrationsinterval 16 års batterilevetid ved aflæsninginterval

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 www.kamstrup.com MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 10 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C 150 C DΘ:

Læs mere

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Datablad MULTICAL 602 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt MID

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit Ultralydsflowmåler Høj målenøjagtighed Ingen slitage og lang levetid Komplet udvalg af kommunikationsmoduler Op til 13 års batterilevetid MID-2004/22/EF M12 0200 Anvendelse MULTICAL 62 er en ultralydsflowmåler,

Læs mere

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD ANVENDELSE Den kompakte ultralydsenergimåler kan anvendes til registrering af alle afregningsrelevante data til måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Approval for ultrasonic

Læs mere

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af drikkevand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion,

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse MULTICAL type 66-CDE Teknisk beskrivelse Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: 89931000 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 6. Udskrift

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 403

Teknisk beskrivelse MULTICAL 403 Teknisk beskrivelse MULTICAL 403 Ord og symbolliste Ord/symbol Betydning Enhed Udgåede benævnelser q i Minimum godkendt flow [l/h] Qi, qvmin, Qmin, qmin q p Permanent/nominelt godkendt flow [m³/h] Qs,

Læs mere

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C

Læs mere

MULTICAL 403. Datablad

MULTICAL 403. Datablad Datablad MULTICAL 403 Programmerbar datalogger med AMR Konfigurerbare M-Bus-moduler med loggeraflæsning Konfiguration direkte på montagestedet via målerens fronttaster Modulært design med høj fleksibilitet

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

Optuna W Ultralydsvandmåler

Optuna W Ultralydsvandmåler Optuna W Ultralydsvandmåler Installations- og betjeningsvejledning QB10.1514 / 18.06.2010 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere,

Læs mere

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren Ultralydsvandmåler Installations- og brugervejledning Denne vejledning udleveres til installatøren HYDRUS Dansk I DN 15, 110 mm Byggelægde II DN 20 / DN 40 III DN 25 1 2 1 Adapter (DN25) 2 Kontraventil

Læs mere

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR 2 873 Siemeca AMR Impulsadapter AEW36.2 Impulsadapteren opsamler og bearbejder impulser fra en eller to forbrugsmålere med impulsudgang og overfører dataene til et Siemeca AMR-netværk. For parametrisering

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation ODIN måler Elmåler fra Teknisk dokumentation ODIN måler Indhold Generel beskrivelse... 2 OD4165 direkte tilslutning, 3-faset måler op til og med 65 A... 3 OD4110 transformertilslutning, 3-faset måler...

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Techem Kamstrup Multical 302

Techem Kamstrup Multical 302 MONTERINGS VEJLEDNING Techem Kamstrup Multical 302 Energimåleren Techem Kamstrup Multical 302 har en stor funktionsknap på fronten. Funktionerne er beskrevet sidst i denne vejledning. Vigtigt Denne monteringsvejledning

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Minol-Radiosystem radio³

Minol-Radiosystem radio³ Energiteknik Minol-Radiosystem radio³ Innovativ teknik til mere komfort og uafhængighed Fordele og egenskaber Egenskaber Aflæsning uden forudgående aftale Det moderne alternativ til konventionel aflæsning

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 602 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 2 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: (Revision no.) 1 (Original) (Original) Udstedelsesdato: 2015-04-30 (Date of issue): Gyldig til: 2017-04-30 (Valid until) Systembetegnelse: TS 27.02.003 Typegodkendelse udstedt i henhold til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Typegodkendt i henhold til:

Typegodkendt i henhold til: Kamstrup 382 Generation M Trefaset husholdningsmåler Forberedt for Smart Home-applikationer Optimeret til Smart Metering-systemer Beskyttet mod snyd og manipulation Modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

Hydrus - ultralydsvandmåler

Hydrus - ultralydsvandmåler Hydrus - ultralydsvandmåler Userguide montering og betjening DK-QB 101514 / 13.10.2014 Brunata er en 100 % danskejet virksomhed, som i snart 100 år har målt og afregnet forbrug af varme, vand og el i danske

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 302

Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512 1333_F1_DK_11.2015 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse... 6 1.1 Mekanisk opbygning... 7 1.2 Plomberinger... 8 2 Tekniske data...

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk 5 334 DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand elektronisk WFD... WMD... WFD... Flerstrålemåler WMD... Elektronisk, netuafhængig måler til måling af varmtvandsforbruget samt til bestemmelse af energiforbruget.

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: 2 (erstatter 1. udgave, j.nr. 573-03-00021) (Revision no.) (replaces 1st edition, j.nr 573-03-00021 Udstedelsesdato: 2015-09-23 (Date of issue): Gyldig til: 2017-06-12 (Valid until): Typegodkendelse

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II energimåler med høj fleksibilitet Letlæseligt LC-display med enkle symboler Innovativ microchipteknologi (ASIC) Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikret

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Karakteristika: Målenøjagtighed ± 0,25% Måleområde 0,03 12 m/s 6 2000 LC display Forsyning 85-2 VC / 24 VC / 9-36 VC IP67 kabinet USB interface Beskrivelse en

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 PROCES-DATA A/S 550 696 01 Flow Transmitter PD 340 Installationsguide DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright

Læs mere

MULTICAL 21. Datablad

MULTICAL 21. Datablad Datablad MULTICAL 21 Stor målepræcision Drive-by eller netværk Temperaturmåling Lave lækgrænser Lang rækkevidde Lang levetid Simpel installation Miljøvenligt materiale Indhold Godkendte målerdata 4 Materialer

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere