Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave"

Transkript

1 Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave fra ug.dk Bekendtgørelse om obligatoriske selvvalgte opgave for 10. klasse Retningslinjer for opbygning af skriftligt produkt særligt for SGI Afleveringstermin Tidsplan for fremlæggelser af OSO Kollegialt makkerskab (fremlæggelser) Krav om udfærdigelse og inddragelse af logbog særligt for SGI Krav til fremlæggelse særligt for SGI plus-minus liste et værktøj til afklaring af job og fordele/ulemper ved dette Vurdering af praktisk og teoretisk produkt samt fremlæggelse blomsten et værktøj til afklaring af fokusområder Eksempel på OSO-opgave Eksempel på OSO-udtalelse Side 1 af 12

2 Beskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave fra ug.dk I 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter (herunder brobygning), du har deltaget i. Den selvvalgte opgave handler om dig og dine overvejelser om uddannelse og job. Du har endvidere mulighed for at lave en fri selvvalgt opgave ud over den obligatoriske opgave. Du kan vælge at få opgaven bedømt med en udtalelse, en karakter eller begge dele. Bekendtgørelse om obligatoriske selvvalgte opgave for 10. klasse I medfør af 19 c, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007, fastsættes: 1. På 10. klassetrin udfører hver elev en obligatorisk selvvalgt opgave som en del af undervisningen. Stk. 2. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. Stk. 3. Det skal tilstræbes, at opgaven så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling heraf. Stk. 4. I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. 2. Eleven beslutter i samråd med de relevante lærere opgavens emne og indhold. Stk. 2. Arbejdet med opgaven kan foregå i samarbejde mellem to eller flere elever, hvor der er en umiddelbar sammenhæng med de konkrete uddannelsesplaner. Stk. 3. Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. En eventuel fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven. 3. Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen. Vejledningen omfatter: 1) Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen. 2) Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer. 3) Brug af kilder og materialer. 4) Fremstilling af produkt. 5) Valg af udtryksform. 4. Eleven skal forud for arbejdet med opgaven orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen. 5. Arbejdet med den obligatoriske selvvalgte opgave afsluttes senest 1. april for 10. klasseforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb. Opgaven skal være bedømt, senest 1 uge før de skriftlige prøver finder sted. Ved 10. klasseforløb af kortere varighed fastsætter skolens leder fristen, jf. dog 7, stk Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Stk. 2. Den skriftlige udtalelse er en vurdering af: Side 2 af 12

3 1) Den selvvalgte opgaves emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. 2) Elevens valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer. 3) Elevens valg og brug af kilder og materialer. 4) Sammenhængen mellem indholdet og det færdige produkts udtryksform. Stk. 3. Karakteren er en helhedsvurdering af stk. 2, pkt Stk. 4. Eleven kan efter eget ønske få medtaget den skriftlige udtalelse og/eller karakteren på afgangsbeviset. 7. Ønskes opgaven bedømt med en karakter, skal eleven meddele skolen dette senest ved afleveringen af opgaven. Stk. 2. For undervisningsforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb, skal eleven senest den 1. juni meddele skolen, om udtalelsen og/eller karakteren skal påføres afgangsbeviset. For undervisningsforløb af kortere varighed fastsætter skolens leder fristen herfor. Denne skal ligge, så eleven har mindst 14 dage efter modtagelsen af udtalelsen og/eller karakteren til at træffe beslutningen. 8. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige reglerne i bekendtgørelsen, herunder i forbindelse med forsøgs- eller udviklingsarbejde. 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000 om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse ophæves. Undervisningsministeriet, den 2. juli 2008 P.M.V. Peter Grønnegård Afdelingschef / Lone Basse Side 3 af 12

4 Retningslinjer for opbygning af skriftligt produkt særligt for Gymnastikefterskolen Stevns Den gode og gennemarbejdede opgave følger nedenstående struktur: Går i dybden med et emne Har en velovervejet struktur Har fokus på det valgte emne og skaber sammenhæng den røde tråd Har et formål med den valgte informationssøgning Er gennemarbejdet og gennemlæst inden aflevering Opgaven skal inddeles i en indledning, bearbejdning af problemstilling og en afslutning. Fokusområderne i denne tredeling er beskrevet nedenfor. indledning bearbejdning af problemstilling afslutning Begrundelse for jobvalg (hvorfor har du valgt dette job?) Problemstilling (hvad er det, du skal belyse?) Formelle krav vejen til drømmejobbet (Hvor kan man tage uddannelsen henne?, hvad kræves der for at blive optaget?, hvordan er uddannelsen opbygget etc.) Diskussion omkring det valgte emne. I denne del af opgaven behandler du din problemstilling. Problemstillingen kunne eksempelvis være: Hvilken forskel er der på universitetets og journalisthøjskolens opbygning af journalistuddannelserne? Diskussionen kunne så tage udgangspunkt i interviews af studerende fra begge uddannelsessteder og deres holdninger til forskellene på uddannelsesinstitutionerne. En anden indgangsvinkel kunne være at sammenligne uddannelserne ud fra litteratur om deres opbygning. I denne del af opgaven laves en kort opsummering af, hvad du har undersøgt i løbet af opgaven og desuden en beskrivelse af, hvordan du har gjort (interviews etc.). Når du har lavet opsummeringen, laves en afslutning, hvor du forklarer, hvad der er kommet ud af at skrive opgaven, dvs. er du blevet mere sikke på din fremtid, og hvad opgaven ellers har givet dig. (En robust baggrundsviden omkring den valgte uddannelse etc.) Side 4 af 12

5 Afleveringstermin Den obligatoriske selvvalgte opgave skal afleveres til vejleder senest torsdag den 15. november kl. 22:00. Afleveringen må gerne ske elektronisk. Det er op til den enkelte vejleder at lave en endelige aftale om aflevering med sine vejledningselever. Tidsplan for fremlæggelser af OSO Fremlæggelser for 10. klasse er mandag den 26. og 27. november. Der afsættes 15 minutter til hver elevs fremlæggelse. Der er afsat tid til 22 fremlæggelser. Mandag Tirsdag 26. november 27. november 8:00-9:00 Morgenmotion alle 8:00-9:30 Fremlæggelser (6 stk.) 9:00-9:45 Fremlæggelserne (3 stk.) 9:30-10:00 Pause 9:45-10:15 Pause 10:00-12:00 Fremlæggelser (8 stk.) 10:15-12:00 Fremlæggelser (7 stk.) 12:00 Middagsmad 12:00 Middagsmad 13:00 Almindelig undervisning 13:00 Almindelig undervisning Kollegialt makkerskab (fremlæggelser) Lærer Lærer Lokale til fremlæggelser Kirsten 9. kl. (11) Kasper F. 9. kl. (11) Fremlægger 23. november Peter (12) Anders J. (12) Medie Bente (12) Kasper N. (12) Kridt 3 Cecilie (12) Peder (12) UV4 Elke (12) Anders W. (12) UV1 Charlotte (12) Malene (11) UV2 Camilla (12) Jimmy (11) UV3 Side 5 af 12

6 Krav om udfærdigelse og inddragelse af logbog særligt for Gymnastikefterskolen Stevns Alle brobygningselever skal føre logbog over ugens første 4 dage. Hovedformålet med logbogsføring er, at den enkelte elev reflektere over det, der opleves. Tanken er, at man skal finde dagens fokuspunkt. Dette fokuspunkt nedskrives i logbogen, og tanker, fagligt input og refleksioner belyser dagens fokuspunkt. Logbogen skal behandles i den obligatoriske opgave. Dette kan gøres ved et selvstændigt afsnit, eller tydeligt indflette i beskrivelsen af job/uddannelse. Logbogen skal vedlægges som bilag (kopi). Skabelon til logbog kan findes på voresefterskole.dk. (Fildeling à Vejledning) Krav til fremlæggelse særligt for Gymnastikefterskolen Stevns Alle elever skal fremlægge deres erfaringer fra skriveugen. Det er op den enkelte at vælge, hvordan man ønsker at fremlægge. Formålet med fremlæggelsen er primært, at eleverne får erfaring i at præsentere et produkt for en gruppe påhøre. Sekundært er fremlæggelsen en øvelse i at kunne strukturere sin tid. Der er afsat 15 minutter til hver elevs fremlæggelse. Dette bør overholdes. plus-minus liste et værktøj til afklaring af job og fordele/ulemper ved dette En positiv/negativ liste kan hjælpe med at komme i gang Opstil eventuelt positiv/negativ lister over flere fag så bliver det nemmere at overskue fagene. Job: Lærer + Positive ting Negative ting Lære fra sig Mulighed for at arbejde med børn og unge Fast arbejde Samarbejde Mulighed for at fordybe sig i egne interesser Lange ferier Faste arbejdstider Korte arbejdsdage Skal altid være tålmodig! Man tager arbejdet med hjem Støj Man skal være socialt anlagt (kunne lide børn!) Rette opgaver Stressende Skæve arbejdstider (aften og weekend) Side 6 af 12

7 Vurdering af praktisk og teoretisk produkt samt fremlæggelse Alle elever har arbejdet med projektopgaven i 9.klasse. Dette arbejde har for hovedparten af eleverne være baseret på et praktisk produkt. Derfor er det ikke et krav, at eleverne supplerer deres OSO med et fysisk produkt. Den enkelte k-lærer bør i dialog med eleverne samtale om relevansen af et fysisk produkt. Hvis man ønsker at skrive om arbejdet som frisør, så kan man vælge en teoretisk afklaring om kemi og arbejdsmiljø i den skriftlige opgave. Dette fokus kan så suppleres med et praktisk indslag ved fremlæggelsen. Det kunne være opsætning og ondulering af hår. Hvis man i stedet for frisørfaget ønsker at analysere jobbet som translatør, så kan produktet inkluderes i rapporten i form af et handelsbrev på fremmedsprog. Fremlæggelsen kan så præsenteres på tilsvarende fremmedsprog. blomsten et værktøj til afklaring af fokusområder Man kan anskue sin problemstilling som en blomst med blade Pædagogik Uddannelse Folkeskoleloven Samarbejde Lærer Skolesystem Den overordnede problemstilling (Lærer) skrives i midten af blomsten, og alle bladene illustrerer, at din problemstilling har flere underemner. Disse underemner skal være med til at gøre din opgave bred og alsidig??? Faglighed Hvad har indflydelse på det at være lærer? Uddannelse Skolesystem i andre lande Pædagogik Faglighed Folkeskoleloven Samarbejde Side 7 af 12

8 Eksempel på OSO-opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Frisør Håret gør det sidste Side 8 af 12

9 Indholdsfortegnelse. Emnebegrundelse: Side 2 Problemformulering: Side 2 Uddannelsen: Side 3 Emnebegrundelse. Jeg har valgt emnet frisør, fordi jeg godt kan lide at bruge hænderne og arbejde med hår på alle måder. Jeg har også valgt det fordi det er et arbejde som jeg har villet i lang tid og som stadig er min beslutning. Jeg selv været i praktik som frisør, og selvom det var et hårdt arbejde, har det ikke holdt mig tilbage fra at være frisør. Jeg har ikke kun valgt det fordi man kan klippe, krølle og vaske, men fordi du kan blive meget mere, end bare at stå i din egen salon og klippe de faste kunder. I stedet kan man komme ud til messer og konkurrencer, man kan selvfølgelig også gå meget længer hvis det er det man vil. Du kan blive udlært som mester og makeup artist. Og der med få et arbejde indenfor tv et eller film. Problemstilling Hvordan kan kemikalierne påvirke en hvis man f.eks. er gravid? Er det svært at komme videre når du først er blevet frisør? Har man andre muligheder for at blive noget større, end at stå i sin salon? Kan kemikalierne gå ind og på virke andre ting, på andre mennesker? Hvor skadeligt er farvning over for allergier? Uddannelse Udannelsen består ikke kun af at klippe, krølle, og vaske hår. Den består af meget mere, hvis man vil gå så langt. Selve uddannelsen tager 4 år, og den består af tre trin man skal igennem. Uddannelsen er opdelt i grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet varer normalt kun 20 uger på teknisk skole, men det kan forlænges helt op til 60 uger. I hovedforløbet er der otte skoleperioder, som varer hver 5 uger, resten af tiden er du i praktik. For at gennem føre sin uddannelse skal man have en praktikplads, på praktikpladsen arbejder du med alt det du har lært, men man får først lov til at bruge det man har lært, efter et halvt år. Når du når til eksemerne, skal du igennem en række fag, f.eks. dansk, matematik og engelsk, alt det er på 10. klasses niveau, det forgår på grundforløbet. Når du har klart det, får du et bevis, der giver adgang til hovedforløbet. På hovedforløbet er der en masse prøver man skal igennem, som handler om frisør, du skal din eksam., lave både hår, makeup, negle og tøj, der skal være en tråd hele vejen igennem, man får karakterer Side 9 af 12

10 Gymnastikefterskolen Stevns undervejs. Man slutter af med en svendeprøve og uddannelsesbevis. Du for løn den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft, både i praktik- og skoleperioderne. Du starter med kr. om måneden og slutter med ca kr. om måneden. Men man for ikke løn den første skoleperiode. Mange efter uddannelsen vælger at åbne sin egen butik, men man kan også blive ansat på et plejehjem eller på et hospital. Procent liste: I 2005 fuldførte 275 deres uddannelse. I 2005 var der 91 % der efter uddannelsen tog en ny uddannelse på højere niveau. I 2006 blev der indgået uddannelsesaftaler. Frisørfagets andre sider. Som frisør lære du at klippe og vaske hår, men du lærer også at give ansigtspleje, manicure, pleje af hænder og negle, plukke øjenbryn, farve øjenbryn og lægge makeup. Frisørfaget er et modepræget håndværksfag. Man vejleder kunderne med valg af frisure og giver råd til hvordan kunderne kan sætte og plejer deres hår. Frisørfaget kræver at man følger med i moden, man skal til en masse messer og kursus, for at få det helt nye med, men man skal stadig tage hensyn til kundens type og hårets kvalitet. Man skal have et godt håndelag, og sans for former og linjer. Hvis man er god til sit arbejde, kan man få arbejde som teaterfrisør eller i tv-branchen, de fleste frisører der har det arbejde, er også sminkører. En person som virkelig går op i sit arbejde, er Dennis Knudsen, han er en af de mange kendte frisør, som er mere end bare frisør, han startede som 17 år på frisørskole, efter uddannelsen rejste han rundt i verden for at lære mere, da han kom hjem, startede han sit eget firma. Dennis Knudsen lever af at give gode råd til folk og hjælper dem med en makeover, her er et eks. på hvad han har lavet. Før Efter Side 10 af 12

11 Farvning Farvning kan skade mennesker. Der er to slags farvninger, den du får os frisøren og den du selv køber og farver. Når du får farvet dit hår hos frisøren, bruger de produkter som ikke kan skade dit hår, man kan endda få noget farve som er sundt for håret. Men der hvor det rigtig bliver farligt, er hvis man er allergisk over for vand, for hvis du er det, kan det gå ind og få alvorlige konsekvenser. Mange frisører bruger handsker når de vasker hår på kunderne, begrund af vandet, men som en frisør sagde Det svært at klippe en kunde hvis vi skal have handsker på, men vi har handsker på når vi vasker kundernes hår, begrund af farvestofferne, og at kunderne ikke skal få skade. Det er først slemt når man selv begynder og farve hår. Vi kender alle det med at man enden farver sit hår lyser eller mørkere, og efter nogle måneder, kommer den rigtig hårfarve igen, oppe i toppen. Der er mange som farver deres hår igen, for at dække deres egen farve som komme igen. Og når man gør det, går det ind og skader håret og hovedbunden, efter så mange farvninger. Men hvis du går til frisøren, farver de dit hår, i forskellige farver ned, så når dit hår vokser ud, kan det ikke ses, men det går bare igen med det andet. Afslutning. Efter vores projekt uge og efter alt det jeg har set, hørt og læst, er mit syn på frisør og frisøruddannelsen stadig den samme. Da jeg begyndte vidste jeg kun at en frisør var en der stod i sin salon og klippe, farvede og vaskede hår. Men efter denne uge, har jeg fundet ud af, at der er meget mere end bare at være frisør. Man kan f.eks. komme til en masse konkurrencer, men de har ikke så meget med selve frisørerne at gøre, men mere hvor du skal lave f.eks. en hat ud håret. Man kan også komme i arbejde hos tv-branchen eller på film, man kan også lære videre på uddannelsen, og være en der laver det hele. Ligesom Dennis Knudsen, en person jeg har kigget meget på, som tager ud til folk og giver dem en makeover. Han ordener deres hår, giver dem makeup på og rydder op i deres skabe, han giver dem det hele. Man har også tit set ham være med i go morgen Danmark, hvor han giver tips og forvandler en person til en ny person. Alt i alt, handler det ikke kun om at stå i sin salon og klippe og vaske, men det handler om meget mere. Man kan meget mere, hvis man bare tror og vil det. Jeg har villet være frisør i rigtig lang tid og jeg vil det stadig. Litteraturliste Nettet Bøger Frisørfaget Folder Side 11 af 12

12 Andet Jeg har spurgt en frisør, fra Leonardo, Stine Høvring. Jeg har spurgt en gammel frisør, fra Leonardo, Marianne Svendsen. Jeg har brugt min egen viden fra da jeg var i praktik, i salon Magic Hair. Eksempel på OSO-udtalelse Elevnavn: Fagligt fokus: Jane Doe Skuespiller Indsamling af data: Til udarbejdelsen af denne opgave har Jane primært benyttet sig af google.dk og opslagsbøger fra Politiken. Arbejdsfase: Jane har ikke benyttet sig af vejledning, så det er svært at bedømme, hvordan arbejdet med opgaven har været. Opgaven bærer dog præg af interesse og engagement. Fagligt indhold og disponering: Jane giver klart udtryk for, hvad bevæggrunden er for at blive skuespiller. Det virker yderligere til, at Janes interesse for fagområdet er steget i takt med udfærdigelsen af opgaven. Flere steder i opgaven berøres begreber der med fordel kunne have været behandlet mere i dybden. Der kunne for eksempel være forklaret mere om Alexander-teknik, animation og hvorfor, du mener, USA er bedre til at lave film end Danmark Opgavens kommunikationsværdi, herunder forside, indholdsfortegnelse, sidehoved/-fod, kildefortegnelse samt disponering af stof, lever op til de på forhånd stillede krav. Inddragelse af logbog: Du har vedlagt din logbog fra brobygningsugerne, og dedikeret et afsnit til uddybelse af denne. Indholdet i logbogen er af lidt svingende karakter, men i dit kommentarafsnit får du på tilfredsstillende vis kommenteret og reflekteret over dine to uger i brobygning. (Brobygningsinstitutioner: STX og Krop & Stil) Fremlæggelse: Janes mundtlige fremlæggelse var suppleret med en PowerPoint præsentation. Præsentationen var eneste supplement til det talte ord (lidt for meget tekst). Jane talte frit og var ikke bundet af noter eller andet. Fremlæggelsen havde samme kronologi som Janes skriftlige opgave. Disponeringsmæssigt brugte Jane for meget tid til sin præsentation, i forhold til det, der var afsat. Det kunne have været interessant med et praktisk eksempel på, hvordan du spiller skuespil Karakter: 7 Side 12 af 12

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere