Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave"

Transkript

1 Indholdsbeskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave fra ug.dk Bekendtgørelse om obligatoriske selvvalgte opgave for 10. klasse Retningslinjer for opbygning af skriftligt produkt særligt for SGI Afleveringstermin Tidsplan for fremlæggelser af OSO Kollegialt makkerskab (fremlæggelser) Krav om udfærdigelse og inddragelse af logbog særligt for SGI Krav til fremlæggelse særligt for SGI plus-minus liste et værktøj til afklaring af job og fordele/ulemper ved dette Vurdering af praktisk og teoretisk produkt samt fremlæggelse blomsten et værktøj til afklaring af fokusområder Eksempel på OSO-opgave Eksempel på OSO-udtalelse Side 1 af 12

2 Beskrivelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave fra ug.dk I 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter (herunder brobygning), du har deltaget i. Den selvvalgte opgave handler om dig og dine overvejelser om uddannelse og job. Du har endvidere mulighed for at lave en fri selvvalgt opgave ud over den obligatoriske opgave. Du kan vælge at få opgaven bedømt med en udtalelse, en karakter eller begge dele. Bekendtgørelse om obligatoriske selvvalgte opgave for 10. klasse I medfør af 19 c, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007, fastsættes: 1. På 10. klassetrin udfører hver elev en obligatorisk selvvalgt opgave som en del af undervisningen. Stk. 2. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. Stk. 3. Det skal tilstræbes, at opgaven så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling heraf. Stk. 4. I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. 2. Eleven beslutter i samråd med de relevante lærere opgavens emne og indhold. Stk. 2. Arbejdet med opgaven kan foregå i samarbejde mellem to eller flere elever, hvor der er en umiddelbar sammenhæng med de konkrete uddannelsesplaner. Stk. 3. Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. En eventuel fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven. 3. Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen. Vejledningen omfatter: 1) Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen. 2) Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer. 3) Brug af kilder og materialer. 4) Fremstilling af produkt. 5) Valg af udtryksform. 4. Eleven skal forud for arbejdet med opgaven orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen. 5. Arbejdet med den obligatoriske selvvalgte opgave afsluttes senest 1. april for 10. klasseforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb. Opgaven skal være bedømt, senest 1 uge før de skriftlige prøver finder sted. Ved 10. klasseforløb af kortere varighed fastsætter skolens leder fristen, jf. dog 7, stk Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Stk. 2. Den skriftlige udtalelse er en vurdering af: Side 2 af 12

3 1) Den selvvalgte opgaves emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. 2) Elevens valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer. 3) Elevens valg og brug af kilder og materialer. 4) Sammenhængen mellem indholdet og det færdige produkts udtryksform. Stk. 3. Karakteren er en helhedsvurdering af stk. 2, pkt Stk. 4. Eleven kan efter eget ønske få medtaget den skriftlige udtalelse og/eller karakteren på afgangsbeviset. 7. Ønskes opgaven bedømt med en karakter, skal eleven meddele skolen dette senest ved afleveringen af opgaven. Stk. 2. For undervisningsforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb, skal eleven senest den 1. juni meddele skolen, om udtalelsen og/eller karakteren skal påføres afgangsbeviset. For undervisningsforløb af kortere varighed fastsætter skolens leder fristen herfor. Denne skal ligge, så eleven har mindst 14 dage efter modtagelsen af udtalelsen og/eller karakteren til at træffe beslutningen. 8. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige reglerne i bekendtgørelsen, herunder i forbindelse med forsøgs- eller udviklingsarbejde. 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000 om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse ophæves. Undervisningsministeriet, den 2. juli 2008 P.M.V. Peter Grønnegård Afdelingschef / Lone Basse Side 3 af 12

4 Retningslinjer for opbygning af skriftligt produkt særligt for Gymnastikefterskolen Stevns Den gode og gennemarbejdede opgave følger nedenstående struktur: Går i dybden med et emne Har en velovervejet struktur Har fokus på det valgte emne og skaber sammenhæng den røde tråd Har et formål med den valgte informationssøgning Er gennemarbejdet og gennemlæst inden aflevering Opgaven skal inddeles i en indledning, bearbejdning af problemstilling og en afslutning. Fokusområderne i denne tredeling er beskrevet nedenfor. indledning bearbejdning af problemstilling afslutning Begrundelse for jobvalg (hvorfor har du valgt dette job?) Problemstilling (hvad er det, du skal belyse?) Formelle krav vejen til drømmejobbet (Hvor kan man tage uddannelsen henne?, hvad kræves der for at blive optaget?, hvordan er uddannelsen opbygget etc.) Diskussion omkring det valgte emne. I denne del af opgaven behandler du din problemstilling. Problemstillingen kunne eksempelvis være: Hvilken forskel er der på universitetets og journalisthøjskolens opbygning af journalistuddannelserne? Diskussionen kunne så tage udgangspunkt i interviews af studerende fra begge uddannelsessteder og deres holdninger til forskellene på uddannelsesinstitutionerne. En anden indgangsvinkel kunne være at sammenligne uddannelserne ud fra litteratur om deres opbygning. I denne del af opgaven laves en kort opsummering af, hvad du har undersøgt i løbet af opgaven og desuden en beskrivelse af, hvordan du har gjort (interviews etc.). Når du har lavet opsummeringen, laves en afslutning, hvor du forklarer, hvad der er kommet ud af at skrive opgaven, dvs. er du blevet mere sikke på din fremtid, og hvad opgaven ellers har givet dig. (En robust baggrundsviden omkring den valgte uddannelse etc.) Side 4 af 12

5 Afleveringstermin Den obligatoriske selvvalgte opgave skal afleveres til vejleder senest torsdag den 15. november kl. 22:00. Afleveringen må gerne ske elektronisk. Det er op til den enkelte vejleder at lave en endelige aftale om aflevering med sine vejledningselever. Tidsplan for fremlæggelser af OSO Fremlæggelser for 10. klasse er mandag den 26. og 27. november. Der afsættes 15 minutter til hver elevs fremlæggelse. Der er afsat tid til 22 fremlæggelser. Mandag Tirsdag 26. november 27. november 8:00-9:00 Morgenmotion alle 8:00-9:30 Fremlæggelser (6 stk.) 9:00-9:45 Fremlæggelserne (3 stk.) 9:30-10:00 Pause 9:45-10:15 Pause 10:00-12:00 Fremlæggelser (8 stk.) 10:15-12:00 Fremlæggelser (7 stk.) 12:00 Middagsmad 12:00 Middagsmad 13:00 Almindelig undervisning 13:00 Almindelig undervisning Kollegialt makkerskab (fremlæggelser) Lærer Lærer Lokale til fremlæggelser Kirsten 9. kl. (11) Kasper F. 9. kl. (11) Fremlægger 23. november Peter (12) Anders J. (12) Medie Bente (12) Kasper N. (12) Kridt 3 Cecilie (12) Peder (12) UV4 Elke (12) Anders W. (12) UV1 Charlotte (12) Malene (11) UV2 Camilla (12) Jimmy (11) UV3 Side 5 af 12

6 Krav om udfærdigelse og inddragelse af logbog særligt for Gymnastikefterskolen Stevns Alle brobygningselever skal føre logbog over ugens første 4 dage. Hovedformålet med logbogsføring er, at den enkelte elev reflektere over det, der opleves. Tanken er, at man skal finde dagens fokuspunkt. Dette fokuspunkt nedskrives i logbogen, og tanker, fagligt input og refleksioner belyser dagens fokuspunkt. Logbogen skal behandles i den obligatoriske opgave. Dette kan gøres ved et selvstændigt afsnit, eller tydeligt indflette i beskrivelsen af job/uddannelse. Logbogen skal vedlægges som bilag (kopi). Skabelon til logbog kan findes på voresefterskole.dk. (Fildeling à Vejledning) Krav til fremlæggelse særligt for Gymnastikefterskolen Stevns Alle elever skal fremlægge deres erfaringer fra skriveugen. Det er op den enkelte at vælge, hvordan man ønsker at fremlægge. Formålet med fremlæggelsen er primært, at eleverne får erfaring i at præsentere et produkt for en gruppe påhøre. Sekundært er fremlæggelsen en øvelse i at kunne strukturere sin tid. Der er afsat 15 minutter til hver elevs fremlæggelse. Dette bør overholdes. plus-minus liste et værktøj til afklaring af job og fordele/ulemper ved dette En positiv/negativ liste kan hjælpe med at komme i gang Opstil eventuelt positiv/negativ lister over flere fag så bliver det nemmere at overskue fagene. Job: Lærer + Positive ting Negative ting Lære fra sig Mulighed for at arbejde med børn og unge Fast arbejde Samarbejde Mulighed for at fordybe sig i egne interesser Lange ferier Faste arbejdstider Korte arbejdsdage Skal altid være tålmodig! Man tager arbejdet med hjem Støj Man skal være socialt anlagt (kunne lide børn!) Rette opgaver Stressende Skæve arbejdstider (aften og weekend) Side 6 af 12

7 Vurdering af praktisk og teoretisk produkt samt fremlæggelse Alle elever har arbejdet med projektopgaven i 9.klasse. Dette arbejde har for hovedparten af eleverne være baseret på et praktisk produkt. Derfor er det ikke et krav, at eleverne supplerer deres OSO med et fysisk produkt. Den enkelte k-lærer bør i dialog med eleverne samtale om relevansen af et fysisk produkt. Hvis man ønsker at skrive om arbejdet som frisør, så kan man vælge en teoretisk afklaring om kemi og arbejdsmiljø i den skriftlige opgave. Dette fokus kan så suppleres med et praktisk indslag ved fremlæggelsen. Det kunne være opsætning og ondulering af hår. Hvis man i stedet for frisørfaget ønsker at analysere jobbet som translatør, så kan produktet inkluderes i rapporten i form af et handelsbrev på fremmedsprog. Fremlæggelsen kan så præsenteres på tilsvarende fremmedsprog. blomsten et værktøj til afklaring af fokusområder Man kan anskue sin problemstilling som en blomst med blade Pædagogik Uddannelse Folkeskoleloven Samarbejde Lærer Skolesystem Den overordnede problemstilling (Lærer) skrives i midten af blomsten, og alle bladene illustrerer, at din problemstilling har flere underemner. Disse underemner skal være med til at gøre din opgave bred og alsidig??? Faglighed Hvad har indflydelse på det at være lærer? Uddannelse Skolesystem i andre lande Pædagogik Faglighed Folkeskoleloven Samarbejde Side 7 af 12

8 Eksempel på OSO-opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Frisør Håret gør det sidste Side 8 af 12

9 Indholdsfortegnelse. Emnebegrundelse: Side 2 Problemformulering: Side 2 Uddannelsen: Side 3 Emnebegrundelse. Jeg har valgt emnet frisør, fordi jeg godt kan lide at bruge hænderne og arbejde med hår på alle måder. Jeg har også valgt det fordi det er et arbejde som jeg har villet i lang tid og som stadig er min beslutning. Jeg selv været i praktik som frisør, og selvom det var et hårdt arbejde, har det ikke holdt mig tilbage fra at være frisør. Jeg har ikke kun valgt det fordi man kan klippe, krølle og vaske, men fordi du kan blive meget mere, end bare at stå i din egen salon og klippe de faste kunder. I stedet kan man komme ud til messer og konkurrencer, man kan selvfølgelig også gå meget længer hvis det er det man vil. Du kan blive udlært som mester og makeup artist. Og der med få et arbejde indenfor tv et eller film. Problemstilling Hvordan kan kemikalierne påvirke en hvis man f.eks. er gravid? Er det svært at komme videre når du først er blevet frisør? Har man andre muligheder for at blive noget større, end at stå i sin salon? Kan kemikalierne gå ind og på virke andre ting, på andre mennesker? Hvor skadeligt er farvning over for allergier? Uddannelse Udannelsen består ikke kun af at klippe, krølle, og vaske hår. Den består af meget mere, hvis man vil gå så langt. Selve uddannelsen tager 4 år, og den består af tre trin man skal igennem. Uddannelsen er opdelt i grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet varer normalt kun 20 uger på teknisk skole, men det kan forlænges helt op til 60 uger. I hovedforløbet er der otte skoleperioder, som varer hver 5 uger, resten af tiden er du i praktik. For at gennem føre sin uddannelse skal man have en praktikplads, på praktikpladsen arbejder du med alt det du har lært, men man får først lov til at bruge det man har lært, efter et halvt år. Når du når til eksemerne, skal du igennem en række fag, f.eks. dansk, matematik og engelsk, alt det er på 10. klasses niveau, det forgår på grundforløbet. Når du har klart det, får du et bevis, der giver adgang til hovedforløbet. På hovedforløbet er der en masse prøver man skal igennem, som handler om frisør, du skal din eksam., lave både hår, makeup, negle og tøj, der skal være en tråd hele vejen igennem, man får karakterer Side 9 af 12

10 Gymnastikefterskolen Stevns undervejs. Man slutter af med en svendeprøve og uddannelsesbevis. Du for løn den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft, både i praktik- og skoleperioderne. Du starter med kr. om måneden og slutter med ca kr. om måneden. Men man for ikke løn den første skoleperiode. Mange efter uddannelsen vælger at åbne sin egen butik, men man kan også blive ansat på et plejehjem eller på et hospital. Procent liste: I 2005 fuldførte 275 deres uddannelse. I 2005 var der 91 % der efter uddannelsen tog en ny uddannelse på højere niveau. I 2006 blev der indgået uddannelsesaftaler. Frisørfagets andre sider. Som frisør lære du at klippe og vaske hår, men du lærer også at give ansigtspleje, manicure, pleje af hænder og negle, plukke øjenbryn, farve øjenbryn og lægge makeup. Frisørfaget er et modepræget håndværksfag. Man vejleder kunderne med valg af frisure og giver råd til hvordan kunderne kan sætte og plejer deres hår. Frisørfaget kræver at man følger med i moden, man skal til en masse messer og kursus, for at få det helt nye med, men man skal stadig tage hensyn til kundens type og hårets kvalitet. Man skal have et godt håndelag, og sans for former og linjer. Hvis man er god til sit arbejde, kan man få arbejde som teaterfrisør eller i tv-branchen, de fleste frisører der har det arbejde, er også sminkører. En person som virkelig går op i sit arbejde, er Dennis Knudsen, han er en af de mange kendte frisør, som er mere end bare frisør, han startede som 17 år på frisørskole, efter uddannelsen rejste han rundt i verden for at lære mere, da han kom hjem, startede han sit eget firma. Dennis Knudsen lever af at give gode råd til folk og hjælper dem med en makeover, her er et eks. på hvad han har lavet. Før Efter Side 10 af 12

11 Farvning Farvning kan skade mennesker. Der er to slags farvninger, den du får os frisøren og den du selv køber og farver. Når du får farvet dit hår hos frisøren, bruger de produkter som ikke kan skade dit hår, man kan endda få noget farve som er sundt for håret. Men der hvor det rigtig bliver farligt, er hvis man er allergisk over for vand, for hvis du er det, kan det gå ind og få alvorlige konsekvenser. Mange frisører bruger handsker når de vasker hår på kunderne, begrund af vandet, men som en frisør sagde Det svært at klippe en kunde hvis vi skal have handsker på, men vi har handsker på når vi vasker kundernes hår, begrund af farvestofferne, og at kunderne ikke skal få skade. Det er først slemt når man selv begynder og farve hår. Vi kender alle det med at man enden farver sit hår lyser eller mørkere, og efter nogle måneder, kommer den rigtig hårfarve igen, oppe i toppen. Der er mange som farver deres hår igen, for at dække deres egen farve som komme igen. Og når man gør det, går det ind og skader håret og hovedbunden, efter så mange farvninger. Men hvis du går til frisøren, farver de dit hår, i forskellige farver ned, så når dit hår vokser ud, kan det ikke ses, men det går bare igen med det andet. Afslutning. Efter vores projekt uge og efter alt det jeg har set, hørt og læst, er mit syn på frisør og frisøruddannelsen stadig den samme. Da jeg begyndte vidste jeg kun at en frisør var en der stod i sin salon og klippe, farvede og vaskede hår. Men efter denne uge, har jeg fundet ud af, at der er meget mere end bare at være frisør. Man kan f.eks. komme til en masse konkurrencer, men de har ikke så meget med selve frisørerne at gøre, men mere hvor du skal lave f.eks. en hat ud håret. Man kan også komme i arbejde hos tv-branchen eller på film, man kan også lære videre på uddannelsen, og være en der laver det hele. Ligesom Dennis Knudsen, en person jeg har kigget meget på, som tager ud til folk og giver dem en makeover. Han ordener deres hår, giver dem makeup på og rydder op i deres skabe, han giver dem det hele. Man har også tit set ham være med i go morgen Danmark, hvor han giver tips og forvandler en person til en ny person. Alt i alt, handler det ikke kun om at stå i sin salon og klippe og vaske, men det handler om meget mere. Man kan meget mere, hvis man bare tror og vil det. Jeg har villet være frisør i rigtig lang tid og jeg vil det stadig. Litteraturliste Nettet Bøger Frisørfaget Folder Side 11 af 12

12 Andet Jeg har spurgt en frisør, fra Leonardo, Stine Høvring. Jeg har spurgt en gammel frisør, fra Leonardo, Marianne Svendsen. Jeg har brugt min egen viden fra da jeg var i praktik, i salon Magic Hair. Eksempel på OSO-udtalelse Elevnavn: Fagligt fokus: Jane Doe Skuespiller Indsamling af data: Til udarbejdelsen af denne opgave har Jane primært benyttet sig af google.dk og opslagsbøger fra Politiken. Arbejdsfase: Jane har ikke benyttet sig af vejledning, så det er svært at bedømme, hvordan arbejdet med opgaven har været. Opgaven bærer dog præg af interesse og engagement. Fagligt indhold og disponering: Jane giver klart udtryk for, hvad bevæggrunden er for at blive skuespiller. Det virker yderligere til, at Janes interesse for fagområdet er steget i takt med udfærdigelsen af opgaven. Flere steder i opgaven berøres begreber der med fordel kunne have været behandlet mere i dybden. Der kunne for eksempel være forklaret mere om Alexander-teknik, animation og hvorfor, du mener, USA er bedre til at lave film end Danmark Opgavens kommunikationsværdi, herunder forside, indholdsfortegnelse, sidehoved/-fod, kildefortegnelse samt disponering af stof, lever op til de på forhånd stillede krav. Inddragelse af logbog: Du har vedlagt din logbog fra brobygningsugerne, og dedikeret et afsnit til uddybelse af denne. Indholdet i logbogen er af lidt svingende karakter, men i dit kommentarafsnit får du på tilfredsstillende vis kommenteret og reflekteret over dine to uger i brobygning. (Brobygningsinstitutioner: STX og Krop & Stil) Fremlæggelse: Janes mundtlige fremlæggelse var suppleret med en PowerPoint præsentation. Præsentationen var eneste supplement til det talte ord (lidt for meget tekst). Jane talte frit og var ikke bundet af noter eller andet. Fremlæggelsen havde samme kronologi som Janes skriftlige opgave. Disponeringsmæssigt brugte Jane for meget tid til sin præsentation, i forhold til det, der var afsat. Det kunne have været interessant med et praktisk eksempel på, hvordan du spiller skuespil Karakter: 7 Side 12 af 12

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Den obligatoriske selvvalgte opgave

Den obligatoriske selvvalgte opgave Den obligatoriske selvvalgte opgave 1. Lovmæssige krav 2. Hvad gør g r vi år? 3. Hvad med næste n år? Hvad siger loven? 1 Hver elev på 10. klasse skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave som en del

Læs mere

SOPU "OSO" Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse. Dine arbejdspapirer. Velkommen til arbejdet med din 050-opgave!

SOPU OSO Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse. Dine arbejdspapirer. Velkommen til arbejdet med din 050-opgave! SOPU Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse "OSO" Dine arbejdspapirer Velkommen til arbejdet med din 050-opgave! OSO-opgave, vejledning til elever, november 2014, stab og undervisere Her kan du læse

Læs mere

Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Obligatorisk Selvvalgt Opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Skoleåret 2013-2014 TCR TiendeklasseCenter Roskilde 22.11.2013 Obligatorisk selvvalgt opgave Værd at vide om OSO Denne pjece indeholder råd og vejledning til udførelse af

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udvalgsarbejde om projektopgaven. Bekendtgørelsen om projektopgaven i 9. klasse BEK nr. 558 af 07/06/2006 (Gældende)

Udvalgsarbejde om projektopgaven. Bekendtgørelsen om projektopgaven i 9. klasse BEK nr. 558 af 07/06/2006 (Gældende) Udvalgsarbejde om projektopgaven. Udvalget består af LM, PWJ, UHL, CW. Udvalget er nedsat i henhold til rapport fra udviklingsudvalget af 12.05. 2005 med bestemmelse om, at der skal arbejdes med følgende:

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 PROJEKTOPGAVE I IDRÆT erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 af Pia Paustian, University College Syddanmark og Det nationale videncenter KOSMOS Sådan laver du projektopgave i

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Forside. Indholdsfortegnelse OSO OPGAVE 2016/2017

Forside. Indholdsfortegnelse OSO OPGAVE 2016/2017 Forside Indholdsfortegnelse OPGAVE 2016/2017 1. Emne Hvad er dit emne? 2. Indledning Hvor du forklarer, hvorfor du har valgt at skrive om jobbet, og hvilke problemstillinger og emner, som du særligt vil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Hvad er en projektopgave?

Hvad er en projektopgave? Projektopgave Trin for trin - en guide til dig, der skal lave projektarbejde Hvad er en projektopgave? En projektopgave er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du skal

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Projektopgaven på Forældreskolen

Projektopgaven på Forældreskolen på Forældreskolen Introduktion til lærerne Side 1 af 6 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning: Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Forældreskolen. Den

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10 - Hvad skal du huske Side 1 af 10 Hvad er projektarbejde? Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal: Undersøge forhold i din omverden, samfundet, eller din hverdag Tænke over sammenhænge

Læs mere

Danny & Victor GHO 27-01 / 2015. Kok. Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen. Vejleder/underviser: Jytte Niels

Danny & Victor GHO 27-01 / 2015. Kok. Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen. Vejleder/underviser: Jytte Niels Kok Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen Vejleder/underviser: Jytte Niels Afleveringsdato: 27. Januar 2015 Klokkeslæt: 14:10 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Emne/problemformulering...?

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING DET INTERNATIONALE OMRÅDE - EN DEL AF STUDIEOMRÅDET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING DET INTERNATIONALE OMRÅDE - EN DEL AF STUDIEOMRÅDET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING DET INTERNATIONALE OMRÅDE - EN DEL AF STUDIEOMRÅDET eucnord.dk Forord På 3. år af hhx skal du udarbejde en synopsis inden for det, der hedder Det Internationale Område (DIO).

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv:

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv: Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole Erhverv: 1 Skabelon til drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Brobygning 9. kl. Krop & stil

Brobygning 9. kl. Krop & stil Brobygning 9. kl. Krop & stil Frisør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Egå Produktionshøjskole. Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning 18. juni 2015

Egå Produktionshøjskole. Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning 18. juni 2015 Egå Produktionshøjskole Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning 18. juni 2015 Værksteder og undervisning Træ og Byg Mekanik og Biler Mad og Service Medie og IT MultiYOU Undervisning 11 elever 11

Læs mere

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet På 3. år af hhx skal du udarbejde en synopsis inden for det, der hedder Det Internationale Område (DIO). Denne folder giver en kort introduktion til

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere