VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025"

Transkript

1 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

2 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 Copyright udgave 2015 Big Future IDÉ OG KONCEPT 3rdDimension A/S INDHOLD, TEKST OG REDIGERING Instituttet for Fremtidsforskning GRAFIK Lisa Reikling LAYOUT 3rdDimension A/S TRYK KLS Grafisk Hus FOTO Istockphoto Kopiering eller reproduktion af foto, tekst og grafik 2

3 FREMTIDEN BANKER PÅ Velkomst v/ Niels Duedahl Hos SE kæmper vi hver dag for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at sætte nye standarder og udfordre vanetænkning, til gavn for mennesker og virksomheder i Danmark. Med den ambition bevæger vi os ind i en spændende, tempofyldt og ikke mindst nødvending samfundsudvikling. Med afsæt i den tankegang, har vi i SE taget initiativ til Big Future 2025, forretning med holdbar vækst. Et visionsstudie, der over de sidste 12 måneder har samlet nogle af landets dygtigste ledere, om at skabe et ledelsesværktøj til dansk erhvervsliv. Et værktøj der, hvis vi er lykkedes, skal kunne implementeres i virksomheder på tværs af sektorer og størrelse, for derigennem at kunne skabe mere holdbar vækst i dansk erhvervsliv. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hele advisory boardet for deres tid og store indsats i projektet. En særlig tak skal lyde til formand Ditlev Engel, som har beriget Big Future 2025 med en solid, global indsigt og erfaring. Vi har gennem hele projektet oplevet en markant interesse for Big Future Flere end 150 virksomheder har bidraget med viden til projektet. Alene det faktum, at vi i dansk erhvervsliv samles for at finde løsninger og vidensdele, er i min optik et kæmpe skridt i den rigtige retning mod mere holdbar vækst. I SE er det naturligt for os, at tænke holdbart og langsigtet. De investeringer vi laver i dansk energi-og teleinfrastruktur løber over 20 til 40 år og skal sikre, at vi er klar til fremtiden. Det er min overbevisning at det er erhvervslivet, der skal drive Danmark frem. Jeg mener derfor også at vi som virksomhedsledere har et ansvar, der rækker langt ud over virksomheden, hvor det er vores pligt at efterlade samfundet i bedre stand, end da vi kom til. Derfor skal vi tænke i holdbare løsninger, der virker på den lange bane og efterlader en verden, der er til at leve i. I SE tager vi gerne egen medicin. Derfor vil vi også implementere Big Future 2025 anbefalingerne i egne rækker. Det er i vores alles interesse at dansk erhvervsliv, har de bedste forudsætninger for at udvikle sig i en fornuftig retning og er rustet til fremtiden. En fremtid som banker på, allerede nu. Jeg håber derfor, at I vil tage godt i mod Big Future Til gavn for os alle. Med venlig hilsen, Niels Duedahl Adm. direktør, SE 3

4 INDHOLD Ryk op i forsyningskæden og skab mere med mindre det er holdbart!... 5 Læsevejledning... 8 Executive summary... 9 Fem anbefalinger til dansk erhvervsliv Megatrends Den voksende globale middelklasse Klimaforandringer Pres på ressourcer Digitalisering Værdiskabelse = Holdbarhed x Vækst Big Future testen Konklusioner fra Big Futures Vækstpanel Scenarier Scenarie: Planners Dream Scenarie: Wild East Scenarie: Titanic Scenarie: Great Change Sektorspecifikke anbefalinger Detailsektoren Energisektoren Finanssektoren Industrisektoren Landbrug og Fødevarer Oplevelsessektoren Hovedanbefalinger fra Advisory boardet Metodebeskrivelse og robusthedsvurdering af vækstrapporten Bidragsydere Litteraturliste Tak til Big Future 2025 Advisory Board

5 RYK OP I FORSYNINGSKÆDEN OG SKAB MERE MED MINDRE DET ER HOLDBART! Forord V/ Ditlev Engel Big Future 2025 er et fremtidsstudie. Vi har arbejdet i et år og er nu klar til at formidle vores anbefalinger til danske erhvervsledere. Vores ambition i projektet har været at udarbejde anbefalinger, som kan bidrage til, at Danmark og dansk erhvervsliv i fremtiden kan præstere mere holdbar og mere værdiskabende vækst til glæde for os alle. Vores målsætning er at præsentere anbefalinger, som er gennemarbejdede og operationelle, og som er så klare og enkle, at de i praksis kan indføres i danske virksomheder. Når medarbejdere i fremtiden spørger deres direktør: Kan du forklare mig, hvordan vores virksomhed de næste 10 år skaber mere værdi og holdbar vækst?, så er vores forslag til et svar: "Vi skal rykke op i forsyningskæden og skabe mere med mindre. Og det skal vi gøre hurtigt og med omtanke for klimaet". Danmarks konkurrenceevne er under pres. Ifølge World Economic Forum er Danmarks konkurrenceevne gået fra at være nummer 3 i verden til i dag at være nummer 13 på bare syv år, og efter vores opfattelse er det derfor helt afgørende, at vi med rapportens anbefalinger udvikler såvel nye lederkompetencer som nye markedsmuligheder. Dette strategiske arbejde skal starte fra toppen i virksomhederne og derfra involvere hele organisationen. Derfor er dette projekt i første omgang rettet mod de øverste ledere i virksomhederne, men vores håb er, at rapporten og dens anbefalinger vil blive formidlet til mange andre i virksomhederne og på den baggrund give anledning til konstruktive og kreative drøftelser rundt om i de enkelte virksomheder. Vi mener, at der skal foretages mange strategijusteringer både i den enkelte virksomhed og i mange brancher i Danmark. Mange virksomheder er ikke tilstrækkeligt produktive, som bla. Produktivitetskommissionen også konkluderede, men vi må også konstatere, at mange virksomheder har udfordringer, når det handler om ressourcebevidsthed, bæredygtighed, CO 2-udslip mm. Jeg erkender, at det er vanskelige temaer, men alt i alt har vi både udfordringer, men sandsynligvis også meget store muligheder, hvis vi begynder at arbejde meget mere med både produktivitet og holdbarhed. Jeg skal ikke fremkomme med en masse advarsler, men ud fra mange års erfaringer, herunder erfaringer fra mit arbejde i Asien en del år, vil jeg blot sige: Det har nu aldrig skadet konkurrenceevnen at være lidt paranoid. Den nuværende udviklingsretning for Danmark skal ændres. Det sker kun ved at gøre tingene anderledes. Der er nok at tage fat på. Første skridt på vej mod en løsning er at se i spejlet. Det begynder med den enkelte virksomhed. Det er her vigtigt at bemærke, at de mest konkurrencedygtige lande ikke nødvendigvis er de lande, som er kendetegnet ved lave lønninger eller generelt lave omkostninger. Nej, det handler om virksomhedernes og landenes evne og vilje til at være bedst til at skabe mest langsigtet værdi. Tænke og handle langsigtet. Det gavner både deres virksomheder og deres respektive samfund. Det hjælper ikke den enkelte danske virksomhed passivt, at henvise til det høje danske omkostningsniveau. Det er en realitet, og virksomheden må arbejde med en øget værdiskabelse og med at skabe mere synergi og kreativitet i den enkelte virksomhed. Dette skal blandt andet gøres ved at blive bedre til at arbejde på kryds og tværs af siloerne inde i den enkelte virksomhed, men også på kryds og tværs af sektorer, brancher, uddannelses- og forskningssteder mm. Tag udgangspunkt i kundens behov og find en nem løsning som passer lige netop den kunde. Kort sagt forstå kundens behov 100 %. 5

6 Tag VHV-testen og forstå, hvor du er i forsyningskæden VHV står for følgende formel: Værdiskabelse = Holdbarhed x Vækst Rigtig mange danske virksomheder er privatejede og under vores mange interviews, har vi ofte hørt, at det er svært at få finansiering i bankerne til trods for, at renten er meget lav netop nu. Bankerne spiller en stor rolle for erhvervslivets videre udvikling også i retning af bedre produktivitet og øget holdbarhed, som skal finde sted i Danmark. Af denne og flere andre grunde er vores anbefaling, at man ude i virksomhederne laver det, vi kalder en VHV-test. Det betyder, at man gennemfører en selvstændig undersøgelse af sin egen virksomhed, og dermed får man bl.a. vurderet, om den placering, virksomheden har i forsyningskæden, er så værdiskabende for virksomhedens kunder og ejere, at man kan blive ved med at fastholde en høj indtjening for sin virksomhed og sit produkt eller ydelse. Kan man vise denne indtjeningsevne og holdbare værdiskabelse, så føler vi os overbeviste om, at det også bliver nemmere at få yderligere finansiering. I projektet Big Future 2025, betragter vi med andre ord holdbar værdiskabelse som en nøglebegreb og derfor er det også vores opfattelse, at der skal være en klar sammenhæng mellem værdiskabelsen for kunden og den måde, hvorpå hver enkelt virksomhed belønner sine ansatte. Holdbar værdiskabelse er en forudsætning for langsigtet overlevelse. Spørgsmålet til de danske virksomhedsejere, aktionærer, investorer og direktioner bliver med andre ord, om de ønsker at mindske eller maksimere værdien af deres virksomhed, og dermed om de ønsker at være en del af fortiden eller fremtiden? Vi er overbevist om, at vidensdeling på tværs af industrier, kulturer og generationer vil være meget værdiskabende i fremtiden. Man kan man jo f.eks. overveje at dele viden - og evt. også ejerskab - med andre og dermed få øget viden og tillige måske blive medejer af en ny større virksomhed. De unge og deres tilgang til vidensdeling bør bruges til fælles inspiration. Instituttet for Fremtidsforskning lavede for nylig en undersøgelse, som viste, at cirka halvdelen af den danske befolkning er optimistiske med hensyn til fremtiden, medens den anden halvdel er det modsatte. Sagt på en anden måde: Hver anden medarbejder i din virksomhed kan muligvis ikke se fremtiden for virksomheden, eller som en fagforeningsleder udtrykte det under en af vores workshops: "Til trods for ledelsen, så tror vi nu alligevel på fremtiden". Enhver leder og ledergruppe bør altid kunne forklare virksomhedens medarbejdere og andre, hvor virksomheden vil hen og hvordan den vil komme derhen. Værdiskabelse er et fælles anliggende for enhver virksomhed, og alle i virksomheden skal med på værdiskabelsesrejsen, så bliver det både sjovere og meget hurtigere at gennemføre. En virksomheds placering i forsyningskæden handler om, hvor tæt virksomheden er på den endelige kunde. Denne placering er ikke bare væsentlig for den enkelte virksomhed; det er også afgørende at forstå, hvor værdiskabende virksomheden og branchen er for Danmark. Copenhagen Economics har i 2015 målt bruttoværditilvæksten per ansat i forskellige brancher. Af undersøgelsen fremgår det, at f.eks. brancherne finansiering og forsikring i dag skaber mest gennemsnitlig værditilvækst pr. ansat, og på den anden side skaber turismebranchen mindst værditilvækst pr. ansat. Der er stor forskel på, hvilken værditilvækst, forskellige virksomheder og brancher i Danmark skaber, og dermed bliver det også afgørende hvem og hvordan vi skaber fremtidens jobs. Udfordringen er at få både den enkelte virksomhed og de forskellige brancher til at fokusere mere på, hvordan virksomhed og branche er placeret i forsyningskæden. Verdens mest konkurrence dygtige land for 6. år i træk er Schweiz, ikke ligefrem et land som er kendt for et lavt omkostningsniveau, men de arbejder hele tiden højt i forsyningskæden, hvilket placerer dem stærkt i den internationale arbejdsdeling. At de så 6

7 samtidig nu også er blevet verdens mest lykkelige land i 2014, ifølge FN, understreger kun deres eksempel til inspiration. Vi har også været de lykkeligste engang nu er vi nummer 3. Vi opfordrer derfor både brancheorganisationer og de enkelte virksomheder til at se på den anførte VHV-model, det vil sige se på Danmarks og den enkelte branches og virksomheds placering i værdiskabelsen, således at man kan blive langt mere værdiskabende ved at rykke op i forsyningskæden både som sektor og virksomhed. Lad mig føje til her: Det ser ikke ud til, at det er ejerskabet, som er afgørende for virksomhedens udvikling; det er den enkelte virksomheds evne til at have fokus på både nationale og globale trends og samtidig være fleksible og forstå at manøvrere og skabe gode forretninger under skiftende omverdensvilkår. At kunne redegøre for sin C0 2 reduktion skal svare til at give tallet for sit cash flow Kloden og dermed os alle - er under pres. I vores arbejde over de seneste måneder er vi gentagne gange på tværs af sektorer og brancher blevet bekræftet i, at ressourcepresset er en megatrend, som tager til i styrke, og som man skal arbejde med. Spørgsmålet er ikke, om der finder klimaforandringer og en global opvarmning sted, for det gør der. Spørgsmålet handler mere om de forretningsmæssige muligheder og dermed også om de forpligtelser, man som virksomhedsleder har for at sikre, at man arbejder med denne megatrend og samtidig forstår, at mange nye aktører vil udfordre den stærke markedsposition, som danske virksomheder har opbygget over en årrække. En megatrend er både lig med stigende konkurrence, men også lig med nye forretningsmuligheder. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ser det omfattende pres og mange udfordringer som meget store potentialer for Danmark og danske virksomheder, bl.a. fordi vi har så stærke udgangspositioner på mange områder. Kloden er som sagt under pres, og det råderum, vi har for CO 2 udledning, falder hastigt. Talrige analyser bekræfter, at det er afgørende, at vi formår at holde den globale opvarmning under 2 grader C. Uanset hvordan omlægningen kommer til at finde sted, vil den indebære store muligheder for de virksomheder, som har fokus på holdbarhed såvel den økonomiske som den miljømæssige side af holdbarheden. Sagt med andre ord: Vi skal stræbe efter værdiskabelse og vækst, men ikke for enhver pris. Mange danske virksomheder, som er underleverandører til en større udenlandsk koncern eller måske underleverandør til en underleverandør, skal derfor forberede sig på at blive markant bedre til at redegøre for deres miljøbelastningsaftryk. Vi foreslår, at hver enkelt virksomhed starter med at kunne redegøre både for sin egen CO 2 udledning og for, hvorledes man agter at nedbringe denne. Uanset hvor man befinder sig i forsyningskæden, så er det vores forventning, at vi inden længe vil se øgede krav vedrørende kortlægningen af og rapporteringen om virksomhedens C0 2 udledning. Sagt på en anden måde: At kunne redegøre for sin C0 2 udledning skal svare til at give tallet for sit Cash Flow. Vi i Big Future projektet vil gerne invitere dansk erhvervsliv med på en rejse frem mod 2025, en rejse, hvor alle virksomheder er med til at skabe et ryk op i forsyningskæderne, hvor alle formår at skabe mere med mindre og formår at gøre det både på en holdbar måde og hurtigt. Ikke i 2025, ikke i morgen men Nu. Det er vores ambition. Ditlev Engel, formand for Big Future 2025 Advisory Board 7

8 LÆSEVEJLEDNING Rapportens anbefalinger er delt op i forskellige afsnit. Nogle anbefalinger går på tværs af sektorer og kan med fordel anvendes af alle typer virksomheder. Det gælder rapportens hovedanbefalinger samt de overvejelser som er gjort i forlængelse af scenarieanalysen. Andre anbefalinger knytter sig specifikt til de seks forskellige sektorer som Big Future 2025 har arbejdet med. Du kan i denne rapport finde konkrete anbefalinger til virksomhederne i følgende 6 sektorer: Detail side 37 Energi side 40 Finans side 44 Industri side 47 Landbrug & fødevarer side 50 Oplevelse side 53 Brug scenarierne side 25 til 35 som udgangspunkt for en strategisk diskussion i din virksomhed om holdbar vækst eller kontakt Big Future sekretariatet, hvis du ønsker yderligere støtte og sparring. Se mere på 8

9 EXECUTIVE SUMMARY Hvad er Big Future 2025? Big Future 2025 er et fremtidsstudie, der ønsker at udpege de vigtigste strategiske fokusområder, som danske virksomhedsledere skal fokusere på, hvis de vil maksimere værdien af deres virksomhed og skabe forretning med holdbar vækst. Initiativet er sammensat så selve fremtidsstudiet er faciliteret af Instituttet for Fremtidsforskning, hvor imod de konkrete prioriteringer og anbefalinger er formuleret af et uafhængigt Advisory Board med Ditlev Engel som formand. Tilknyttet initiativet har 150 erhvervsledere, via et Vækstpanel, haft mulighed for at validere og kommentere Advisory Boardets prioriteringer eller lade sig dybdeinterviewe. Medlemmer af Vækstpanelet har også deltaget i sektorspecifikke workshops. Ambitionen med Vækstrapporten er at præsentere konkrete og implementerbare anbefalinger til, hvordan virksomheder kan forberede sig bedst mulig på en fremtid, der blandt andet byder på enorme vækstpotentialer med en hastig voksende global middelklasse men samtidig et stort pres på globale ressourcer og klimaet. 4 MEGATRENDS Big Futures Advisory Board har udpeget 4 megatrends som de mest vigtige i skabelsen af holdbar vækst: Ressourceudfordringer Klimaforandringer Voksende global middelklasse Digitalisering Initiativet til Big Future 2025 er taget af Niels Duedahl (CEO for SE), og bygger grundlæggende på en forretningsmæssig tro på, at man kun kan maksimere værdien af en virksomhed, hvis vækst og bæredygtighed ikke sker på bekostning af hinanden; Niels Duedahl udtrykker det således; Det handler i bund og grund om at efterlade den fædrene gård i samme eller bedre stand til de efterfølgende generationer. Grundlaget for visionsstudiet og vækstrapporten bygger således på en "VHV model", der tager udgangspunkt i at værdien af en virksomhed, uanset ejerskabs form, kun kan stige såfremt virksomhedens udbud af varer og service ydelser er baseret på en holdbarheds dagsorden, som kan skaleres og dermed vokse. Testen som enhver virksomhed bør lave på sig selv, bør derfor være følgende: Værdiskabelse = Holdbarhed x Vækst Den fremadrettede værdiskabelse kan tilsikres, såfremt man fokuserer på kundebehov i nu og i fremtiden. Værdiskabelsen skal tage udgangspunkt i de megatrends, som kommer til at præge markedet: Digitalisering, global middelklasse og konkurrence samt pres på verdens klima og ressourcer. Tilsammen skaber disse megatrends nye forretningsmuligheder, som kan løfte og udvikle dansk erhvervsliv. 9

10 FEM ANBEFALINGER TIL DANSK ERHVERVSLIV Big Future 2025 har fokuseret på fire megatrends, og derfra arbejdet videre med fire scenarierum, der igen er blevet testet og voteret i seks udvalgte sektorer og derefter diskuteret og prioriteret i Advisory Boardet. Det er der kommet følgende fem overordnede anbefalinger ud af: ANBEFALING #1: Forstå din virksomheds værdiskabelse Er din virksomhed en del af fortiden eller fremtiden? På et globalt marked præget af hastige og forstyrrende forandringer er første skridt en kortlægning af virksomhedens placering i forsyningskæden. Hvilke spidskompetencer besidder virksomheden og hvor robust og agil er forretningsmodellen? Er der mulighed for at rykke op i forsyningskæden? ANBEFALING #2: Invester og innover i dine kunders værdiskabelse En af de forandringer, der skal erkendes, er, at flertallet af produkter og serviceydelser risikerer at ende som commodities og at den danske cost-base skaber store udfordringer. Derfor er der ingen vej udenom at have modet til at tage en risiko og at satse på innovation, som rammer kunderne langt tættere på deres behov for løsninger end tilfældet er i dag. Det kræver mod og tro på fremtiden at gå fra komponent- til løsningssalg. ANBEFALING #3: Skab mere med mindre i alt hvad du gør Verden kommer til at befinde sig i et teknologiskifte over de næste år som følge af den globale middelklasses fremkomst og deres og vores behov for Bil-Bøf-Bolig. Danske virksomheder kommer til at deltage i transformationen, med nye løsninger, innovationskraft og en ressourceoptimering, som vil være markant mere i fokus end i dag. Få styr på dine ressource flows og dit CO 2 udslip. ANBEFALING #4: Produktiviteten skal forbedres NU Danske virksomheder sakker agterud og ledelseskvaliteten skal op, hvis vi skal kunne styrke konkurrenceevnen. Den værdiskabelse som sker på dansk grund er i anden division og det besværliggør på lang sigt målsætningen om at skabe holdbar vækst i Danmark. Øg bevidstheden i direktion og bestyrelse om behovet for et gearskifte. 10

11 ANBEFALING #5: Sharing: Del viden, gentænk ejerskabet og åbn døren på vid gab mod omverdenen Fremtiden kommer til at efterspørge flere fælles løsninger, hvor virksomheder samarbejder også med den offentlige sektor om at skabe holdbare løsninger. Samtidig bliver verden mere transparent. Data er til rådighed for alle, og den som lukker døren mod omverdenen må have noget at skjule. Derfor: Åbn dørene mod omverdenen! For uddybning af anbefalingerne til de seks udvalgte sektorer, der omfatter Detail, Energi, Finans, Industri, Landbrug & Fødevarer og Oplevelser henvises til afsnittene inde i rapporten. Et scenarie med globale løsninger og høj grad af fokus på klima og ressourcer er det mest realistiske Big Future 2025 har udarbejdet 4 scenarier for ressource- og klimaudfordringerne frem mod Anbefalingen er, at hver enkelt virksomhed og sektor overvejer hvilket scenarie og dermed hvilket strategispor, der er relevant. I rapportens sektorafsnit findes scenarieanbefalinger for de enkelte sektorer. Advisory Boardet peger på en langsigtet retning med fælles løsninger og en stigende grad af nødvendighed. Det kan du læse om i Great Change scenariet. Men usikkerheden på den korte bane de næste ti år er stor. Alle fire scenarier er derfor relevante at forholde sig til. Scenarierne er bygget op omkring to grundspørgsmål, som din virksomhed bør overveje: Hvordan vil verden regulere klima- og ressourceudfordringen? Fælles/globale løsninger eller lokale og ikke koordinerede løsninger? Hvordan vil samfundet og markedet forholde sig til klima- og ressourceproblematikken? Er der en fælles følelse af nødvendighed her og nu eller skyder vi udfordringen frem foran os? Der er ingen exit strategi i forhold til fremtiden Fremtiden kommer uanset hvordan dansk erhvervsliv vælger at positionere sig. Med denne rapport håber Advisory Boardet og Instituttet for Fremtidsforskning at have skabt afsættet for en fremtid med holdbar vækst i Danmark, hvor værdiskabelse er i fokus. Det kræver, at erhvervslivet populært sagt Ikke kun kigger på bølgerne men også på strømmen, så vi er parate til at skabe vores fælles fremtid. 11

12 MEGATRENDS Da Big Future 2025 lancerede initiativet havde prisen på en tønde olie lige toppet på 115 USD (19/6-2014) og da Advisory Boardet mødtes 4. gang for at diskutere scenarieanbefalinger, var prisen helt i bund på små 47 USD (13/1-2015). Den første og væsentligste af de megatrends, som spiller ind på dansk erhvervsliv frem mod 2025, er derfor volatilitet og usikkerhed. Det kan være fristende at lade være med at beskæftige sig med megatrends, hvis verden og markedet alligevel er usikkert. Men det indebærer dog den oplagte risiko, at man ikke får afværget alvorlige trusler og udnyttet store muligheder. Det oplagte er derfor at have det bedst mulige fremtidsbillede, men også løbende at opdatere det. I forbindelse med Big Future 2025 har Vækstpanelet og Instituttet for Fremtidsforskning i samarbejde med Advisory Boardet identificeret følgende væsentlige megatrends: Den voksende globale middelklasse Klimaforandringer Pres på ressourcer Digitalisering Ovenstående skal opfattes som en slags minimum som det store flertal af virksomheder skal tage med i deres strategiske overvejelser 1. Disse 4 megatrends kommer til at påvirke alle virksomheder direkte og indirekte. I strategiarbejdet bliver de derfor et nødvendigt udgangspunkt. På den lange bane skal alle virksomheder indtænke de 4 megatrends og deres konsekvenser, hvis de ønsker at maksimere værdien af deres virksomhed. I nedenstående beskrives de tre første megatrends kort, fordi de er tættest knyttet til holdbarhedsudfordringen. 1 Instituttet for Fremtidsforskning opererer bl.a. med følgende megatrends: aldring, globalisering, urbanisering, netværk, transparens, kommercialisering, 24 timers samfundet, individualisering og sundhed 12

13 DEN VOKSENDE GLOBALE MIDDELKLASSE En af de helt store forandringer i slutningen af sidste og i dette århundrede er væksten i såkaldte emerging markets. Kina er det mest oplagte eksempel som følge af landets størrelse og mangeårige høje vækst 2. Det interessante er, at næsten alle typer af lande i perioder har oplevet denne meget høje vækst. Man kan polemisk sige, at for et udviklende land skal der i dag gøres en stor, negativ politisk indsats for at undgå at komme med i denne udvikling, som formentlig er muliggjort af, blandt andet, billig og nemt tilgængelig og anvendelig teknologi, generel globalisering, vandring fra land til by osv. OECD definerer middelklassen som det at have en daglig indkomst mellem $ (Købekraftsparitet) 3 : Globale middelklasse. Antal (mill PPP USD) Nord Amerika Europa Central/Sydamerika Asien/Pacific Sub-Sahara Africa Mellemøsten og Nordafrika Verden Globale middelklasse. Købekraft (2005 PPP USD) Nord Amerika Europa Central/Sydamerika Asien/Pacific Sub-Sahara Africa Mellemøsten og Nordafrika Verden Global Perspectives World Bank The Emerging Middle Class in Developing Countries, 2010, OECD 13

14 Bemærk at fremtidens globale middelklasse er et udpræget asiatisk fænomen. Andre emerging markets trænger sig også på Sydamerika og Afrika men størrelsesforholdene er meget tydelige: Den asiatiske middelklasse har i 2030 en samlet købekraft, som er cirka 30 gange større end Afrikas. Efterspørgslen efter forbrugsvarer vil vokse hurtigt, f.eks. kød, biler, boliger, køleskabe, infrastruktur mm. Denne vækst vil stille store krav til miljø og ressourcer. Det anslås, at ved den nuværende produktion står husdyrhold for 14,5 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Samtidig anslås det at produktionen vil stige med 27 % frem mod 2023, hvilket vil øge udledningen fra det allerede høje niveau, hvis ikke der findes nye løsninger 4. KLIMAFORANDRINGER Udfordringerne fra klimaændringerne er en følge af den øgede globale økonomiske aktivitet, som især har medført en stor udledning af CO 2; 76 % af drivhusgasudledningen stammer fra CO 2 mens resten af udledningen stammer fra CH4, N2O og Flour gasser. På trods af en vis afkobling af sammenhængen mellem økonomisk vækst og udledningen af drivhusgasser er udledningen fortsat med at stige set over de seneste årtier 5. Og med en global middelklasse som for alvor træder ind på det globale marked, bliver udfordringen større frem mod The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) påpeger i deres rapport fra 2014 at det er usikkert, hvornår og hvordan kloden krydser grænsen for store og irreversible negative konsekvenser for så vidt angår klimaforandringerne. Der opereres derfor med en målsætning om at stræbe efter en temperaturstigning på 2 grader celsius ift. det præ-industrielle niveau: There are multiple mitigation pathways that are likely to limit warming to below 2 Celsius relative to pre-industrial levels. These pathways would require substantial emissions reductions over the next few decades and near zero emissions of CO 2 and other long-lived greenhouse gases by the end of the century. Implementing such reductions poses substantial technological, economic, social and institutional challenges, which increase with delays in additional mitigation and if key technologies are not available 6 4 OECD & FAO Agricultural Outlook Bemærk at der i foråret 2015 er usikkerhed om udledningsniveauet for

15 Hvorvidt Danmark og resten af verden vælger at følge anbefalingerne fra IPCC er i sagens natur ikke til at forudsige. Ligeledes er der heller ikke enighed om den mest omkostningseffektive strategi og der er endog meget stor uenighed om hvorvidt det lykkes, at lave en samlet global strategi og handlingsplan (f.eks. udtrykt ved en høj og stigende pris på CO 2/drivhusgas udledninger). Scenarier er derfor helt afgørende for udarbejdelsen af holdbare strategier, som tager højde for forskellige måder at håndtere klimaudfordringen. På den korte bane er det væsentligt hvilke løsninger og hvilken enighed eller mangel på samme man når frem til på topmødet i Paris i 2015 (COP 21). De scenarier som opstilles andetsteds i denne rapport beskriver bl.a. de forskellige mulige veje for samarbejde og dermed hvordan danske virksomheder vil komme til at opleve presset om ressource- og energieffektivitet. KLIMA: EN AF DE VIGTIGSTE INTERNATIONALE UDFORDRINGER Der udarbejdes løbende analyser af hvor vigtig klimaudfordringen er målt op mod andre fremtidige og nutidige udfordringer. Det anerkendte internationale tidsskrift Foreign Policy spurgte ifm. med deres Feb2015 nummer amerikanske eksperter i internationale relationer om hvilke emner som bliver de vigtigste udenrigspolitiske udfordringer for USA. Top 5 udfordringer i dag er: 1. Global climate change 40.96% 2. Armed conflict in the Middle East 26,81% 3. Failed or failing states 22,29% 4. Chinas rising military power 21.54% 5. Transnational terrorism 21,23% Top 5 udfordringer i er: 1. Global climate change 45,90% 2. Chinas rising military power 28,28% 3. Armed conflict in the Middle East 23,03% 4. Chinas rising economic influence 20,87% 5. Failed or failing states 20,71% 15

16 Danmark Danmark har i lang tid ligget i verdenseliten, når det kommer til den grønne omstilling og ligger i 2014 Climate Change Performance Index (CCPI) 7 som den højst placerede blandt de 58 lande som tilsammen står for 90 % af verdens energirelaterede CO 2 udslip. Det skal dog bemærkes, at dette er en 4. plads, da ingen lande gør nok til at opnå en 1 plads ifølge IPCC målene! Samtidig skal det bemærkes, at denne placering i høj grad skyldes politiske løfter, som derfor kræver - fortsat - handling. Men bag denne flotte placering findes en skjult faktor: En stor del af den påvirkning som danskernes forbrug har på miljøet finder sted i de lande som Danmark importerer fra. Og medregnes denne import, så ligger Danmark på en global 4 plads kun overgået af Kuwait, Qatar og UAE 8. Et af de store fremadrettede spørgsmål bliver derfor: Hvem har ansvaret for hvilken del af den samlede udledning af drivhusgasser? Hvor skal virksomhederne træde i karakter? Fremtidens holdbarhed er international og i sidste ende global ganske som drivhusgasserne er det først, når de er udledt til atmosfæren. Climate Change performance index: udvalgte lande Land Ranking 15 Score 15 Ranking 13 Score 13 Danmark Sverige England Frankrig Tyskland Norge Indien USA Kina Brasilien Japan Rusland Saudi arabien Kilde: Climate Change performance index 2015 & 2013, German Watch Meget godt Godt Moderat Dårligt Meget dårligt Europa Tendensen til at Europa udgør avantgarden inden for holdbarhed og bæredygtighed vil blive udfordret. Det er værd at bemærke, at der i resten af verden herunder emerging markets og 7 The Climate Change Performance Index 2015, Germanwatch & Climate Action Network Europe 8 Living Planet Report 2014, WWF 16

17 specielt Kina, også bliver satset på holdbarhed. Således oversteg Kina både i 2013 og 2014 Europa på investeringer i vedvarende energi 9. PRES PÅ RESSOURCER Diskussionen om manglende ressourcer er meget gammel. Den engelske økonom Malthus argumenterede allerede i slutningen af det 18. århundrede, for, at befolkningen ville vokse eksponentielt, mens fødevareforsyningen ville vokse lineært med deraf følgende katastrofale problemer. Grænser for vækst diskussionen kan også bringes i erindring. Men dommedagsprofeterne har taget fejl. Helt forenklet sagt, har menneskeheden været fremragende til at udvikle løsninger på ressourceudfordringer ved at effektivisere, substituere over til andre råmaterialer osv. Med den globale middelklasses vækst in mente er der behov for at udnytte klodens ressourcer langt mere effektivt. Vi skal producere mere med mindre. Gøre mere med mindre Konsulenthuset McKinsey estimerer, at hvis vi på globalt plan skal kunne imødekomme den forventede efterspørgsel i 2030 skal verden og virksomhederne hvert år de næste 15 år øge ressourceproduktiviteten med følgende: Materialer (GDP/metric ton): 1,3% pa Fødevarer (yield/hectare): 1,5% pa Energi (GDP/Btu): 3,2% pa Vand (GDP/cubic metre): 3,7% pa Ifølge WHO vil halvdelen af verdens befolkning i 2025 bo i områder som er udsat for vandmangel 10. Dette sætter et pres på levevilkårene på beboerne i disse områder samt på mulighederne for produktion. Samtidig kan det være nødvendigt at diskutere, hvorvidt vi skal bruge alle de ressourcer vi har (f.eks. kul). I sin seneste synteserapport har The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gjort det klart at vi bør udfase brugen af fossile brændstoffer helt inden år 2100, hvis de nuværende fremskrivninger for klimaforandringer skal holde sig under den nuværende 2 graders målsætning McCrone, Arthur (Lead Author) (2015), Global trends in renewable energy investment 2015, Frankfurt School, FS- UNEP Collaborating Centre for Climate and Sustainable Energy Finance. Commissioned by UNEP DTIE Som illustrativt eksempel estimerer the Guardian i en artikel forud for deres Keep-it-in the-ground kampagne, at der kun må udvindes og bruges 565 gigaton fossil brændsel ud af de gigaton, der er tilgængelig, frem til 2050, hvis vi skal nå IPCCs mål. Det vil skabe store udfordringer for vores nuværende energisystem for ikke at nævne den betydning det har for de store olieselskaber og landene der ejer energireserverne. 17

18 Ressourceproduktivitet bliver en af fremtidens vigtigste indsatsområder for fremtidens produktions- og industrivirksomheder. I McKinseys seneste bog om ressourceproduktivitet er hovedanbefalingerne til konkrete indsatser virksomhederne bør igangsætte: 1. Tænk og ager Lean. Inddrag medarbejderne i linjen i bestræbelserne på at øge ressourceproduktiviteten 2. Tænk i grænsetilfælde. De fleste baselines tager udgangspunkt i den eksisterende produktionsproces og små forbedringer. Vend processen på hovedet og start med en baseline der hedder: Hvad er den teoretiske grænse for ressourceproduktiviteten og hvordan kan vi nå hen til dette idealmål (eller så tæt på som muligt? 3. Tænk i profit per time. Kvantificer og arbejd med et enkelt og letforståeligt objective 4. Tænk holistisk: Radikalt fokus på ressourceproduktivitet kræver en gennemgående forandring i virksomheden. De tre hovedelementer er: Det tekniske system, Ledelses- og organisatorisk set-up og Mindset og adfærd. 5. Tænk cirkulært. Fra Take, make, dispose til cirkulær tænkning hvor supplychains er cirkulære 18

19 DIGITALISERING Digitaliseringen er en af de mest afgørende tendenser i virksomhedernes omverden og i virksomhedernes interne processer. Digitaliseringen af alle interne processer i forsynings- og værdikæderne og ikke mindst i håndteringen af kunderelationer, medfører større muligheder men også større trusler end mange af de andre tendenser. Digitaliseringen drives frem af en fortsat effektivisering af hardog software, samt evnen til at udnytte de forretningsmæssige muligheder som de giver anledning til. Man taler stadig om Moore s Lov, der siger at tætheden af transistorer på en chip fordobles hver 24. måned; Kryders Lov, der siger at kapaciteten af harddiscs målt ift. prisen fordobles hver 18. måned. Og Nielsens Lov, der siger at båndbredden i nettet fordobles hver 21.måned. Digitaliseringen kan også illustreres med begrebet in-line-living : I gamle dage dvs. omkring kunne medarbejdere, kunder osv. svare på spørgsmålet Er du online eller offline lige nu?. I dag og frem mod 2025 giver spørgsmålet ingen mening alle er og vil være in-line; dvs. alle medarbejdere vil have bedre digital adgang til informationer, når der er behov for det, og det samme vil kunderne. Den digitale megatrend skaber enestående muligheder for at udvikle og forandre forretningsmodeller. Digitaliseringen understøtter ikke blot traditionelle globaliserede forsyningskæder, men skaber også muligheder for at bryde med eksisterende forretningsmodeller. Som eksempler på nye forretningsmodeller, der er fokus på, kan blandt andet nævnes: De digitale kæmper (Apple, Google, Amazon, Facebook og nu også Tesla m.fl.). Det er i sagens natur uklart hvilke virksomheder, der frem mod 2025 kommer til at fremstå som vinderne. Men budskabet her i 2015 er klart: Virksomheder som de ovennævnte vil i stadig stigende grad udfordre eksisterende aktører i alle traditionelle brancher (industri, finans, detail osv). Deleøkonomi og netværksbaserede opstartsvirksomheder. Den massive digitalisering og tilgængeligheden af data for alle i netværket skaber mulighed for at lancere nye forretningsmodeller som igen udfordrer eksisterende aktører. 19

20 VÆRDISKABELSE = HOLDBARHED x VÆKST VHV modellen VHV modellen siger i praksis, at værdien af en virksomhed kun kan maksimeres, hvis både holdbarheden og væksten øges samtidig. Og værdien af en virksomhed vil forringes, hvis holdbarheden eller væksten sker på bekostning af hinanden. Definition af holdbarhed og vækst I modellen vedrører holdbarheden to forhold (license-to-operate): 1. Holdbarhed handler primært om, hvordan virksomheden producerer eller frembringer de produkter og ydelser, som er dens eksistensberettigelse, herunder om det ressourceforbrug, affald, spild og CO 2-udslip, der er forbundet med produktionen. 2. Dernæst handler holdbarhed om virksomhedens robusthed og fleksibilitet, dvs. dens evne til rettidigt og hensigtsmæssigt at kunne tilpasse sig til grundlæggende ændringer i omgivelserne. Og vækst ligeledes to forhold: 1. Virksomhedens evne til at skabe en større toplinje via øget omsætning og øget salg 2. Virksomhedens evne til at skabe en bedre indtjening via reduktion af spild, effektivisering og mere bevidst resource- og energianvendelse, herunder ressourcedeling. VHV-modellen og de 4 megatrends I Big Future 2025 projektet har vi prioriteret de megatrends, der bedst udtrykker fremtidens forretningsmuligheder og isbjerge. Da hele grundtankegangen for visionsstudiet, tager udgangspunkt i at maksimere værdien af en virksomhed i løbet af en 10 årig periode, er det afgørende at arbejdet tager udgangspunkt i de tendenser vi allerede nu ved, vil præge fremtiden. I princippet bør alle megatrends, tages alvorligt når virksomheder arbejder visionært og strategisk med at definere egen retning ind i fremtiden. I forrige afsnit blev de fire vigtigste megatrends defineret som: Den voksende globale middelklasse Klimaforandringer Pres på ressourcer Digitalisering 20

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

SE koncernen. Et studie i forandring

SE koncernen. Et studie i forandring SE koncernen Et studie i forandring Talentmasse Direktion + referencer (cirka 40 personer) Forandring Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? SE er

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

> 5.00. Omkostninger og skat. Mexico er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for omkostninger og skat

> 5.00. Omkostninger og skat. Mexico er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for omkostninger og skat Side 56 Omkostninger og skat Sådan ligger landet > 5.00 30(29) Danmark Omkostninger og skat Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for omkostninger og skat er det land, som klarer sig bedst,

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Bør vi handle på klimaforandringerne?

Bør vi handle på klimaforandringerne? Bør vi handle på klimaforandringerne? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Spørgsmålet om, hvordan vi bør handle i hverdagen, hvis eksempelvis en mand falder om på gaden, synes knapt så svært at svare på. Her vil

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere