ÅRSBERETNING Boligkontoret Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Boligkontoret Århus

2 INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat glade beboere...10 Et godt sted at bo Vores service til serviceeftersyn...11 Rejsen ind i Boligkontoret Århus...11 Når vi forstyrrer i beboeres hjem...12 Beboernes møder Beboernes blad Din digitale boligorganisation Ultra-lokal TV De unge beboere Flere kan låne til boligforbedringer Tilfredse medarbejdere...25 Et godt sted at arbejde Indsatser og anerkendelser Levende dialog og netværk Læring og udvikling Gode boliger også i fremtiden...27 Forberedt på fremtiden Rammeudbud Fokus på energiforbruget Får vi flere boliger? Får vi færre boliger? Danmarks smukkeste boliger næsten da Boligforbedringer...30 Økonomien...32 Bedre økonomisk rustet Hvad betyder det for den enkelte beboer? Velkommen og farvel Hvorfor flytter de?...17 Hvor længe bor de hos os? Ufrivillige flytninger Styr på strømmen Udlejningsaftaler AARHUSbolig i nye klæder Færre fædrehoteller...20 Dynamiske helhedsplaner Mange aktiviteter...21 Hvad er meningen?...21 Møllevangen er stadig med Samarbejdet med afdelingsbestyrelserne...23 Dialog og respekt Konkrete indsatser Forberedelse til afdelingsmøder Bestyrelsernes kanaler Vil du være med eller bare se på? Læs mere Langt de fleste dokumenter, pjecer mv., som vi omtaler i beretningen, kan du finde på enten hjemmesiden - - eller på BKÅ Portalen. Brug evt. sidernes søgefunktion. 2 Beretning Beretning

3 Ved strategiens ende kan en ny begynde Boligkontoret Århus formulerede i 2012 en strategi for perioden frem til Her var fokus på Byens bedste service, Din fremtidssikrede bolig og Nytænkning af beboerdemokratiet. Vi har skridt for skridt bevæget os ad disse tre spor, og vi har løbende vist bl.a. i beretningerne til repræsentantskabsmøderne, hvordan vi er nået stadig længere. De strategiske prioriteringer er arbejdet grundigt ind hos medarbejdere, og også afdelingsbestyrelser og udvalg har bidraget rigtig godt til at bringe os fremad. Vi er nået langt Nu er tiden kommet til at gøre status: Vi er nået rigtig langt med Din fremtidssikrede bolig. Ikke alene har vi vedtaget fremtidssikringsstrategier i næsten alle afdelinger. Vi har også lavet energistrategi og energisyn, screenet for PCB, udbredt den finansierede råderet og opkvalificeret både beboervalgte og medarbejdere. Vi har også taget store skridt mod Byens bedste service. Vi har skabt en stærk kundeservicekultur blandt medarbejderne, arbejdet intensivt med vores kommunikation, givet mange nye digitale muligheder og har løbende fulgt med i og op på beboernes oplevelser af vores service. Og der er arbejdet med nytænkning af beboerdemokratiet bl.a. gennem et helt nyt koncept for materiale og forslag til afdelingsmøderne, opstart af udvalgs- og bestyrelsesnetværk samt målrettet information om beboerdemokratiets mange muligheder. Vi er ikke færdige og bliver det nok heller aldrig. Men vi er nået et langt stykke ad vejen, og meget af det kan du læse om her i beretningen. En ny strategi Derfor har organisationsbestyrelsen set fremad og har videreudviklet på de strategiske målsætninger for perioden Den overordnede vision er, at skabe hjem, der samler Århus. Vi er i disse år vidner til et boligmarked, der bliver mere og mere opdelt, og hvor folk i stadig højere grad bor sammen med nogen, der ligner dem selv. Bestyrelsen mener, det er en helt gal udvikling. Tværtimod bliver byen og dens fællesskaber stærkere af, at alle boligområder er mangfoldige. Og den enkelte almene boligafdeling bliver stærkere af, at have en bred og varieret beboersammensætning. Derfor er det visionen at være en boligorganisation, hvor alle mulige forskellige mennesker fra alle mulige forskellige baggrunde aktivt vælger, at her vil de gerne bo. Nemt, attraktivt og fælles Under den vision skal der særligt arbejdes på tre fronter. Vi skal gøre det Nemt, Attraktivt og Fælles. Nemt: Et fokus på at service ikke kun drejer sig om at skabe 117 muligheder, men om at gøre dagligdagen nem for beboeren, herunder også nemt at hjælpe sig selv. Fælles: Et fokus på at muligheden for fællesskaber er noget af det, der gør almene boligorganisationer og -afdelinger attraktive, men også at stærke fællesskaber gør beboerdemokratiet mere indholdsrigt, levende og relevant. Det fælles rummer beboerdemokratiet, men er større end dette. NEMT AT FLYTTE ATTRAKTIVT ATTRAKTIVT FOR OS NEMT ATTRAKTIVT FOR DIG NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Vi skaber hjem, der samler Århus NEMT AT FÅ HJÆLP Attraktivt: Et fokus på at vejen til at vælge at bo og blive boende hos Boligkontoret Århus først og fremmest er, at boligen er attraktiv med hensyn til udseende, indretning, fremtidssikring, udearealer, energiforbrug, beliggenhed osv. En attraktiv bolig er både fremtidssikret i demokratisk fællesskab i afdelingen og rummer mulighed for at gøre den til sit helt eget hjem bl.a. gennem en aktiv brug af råderetten. De tre nøgleord vil forme Boligkontoret Århus arbejde de kommende fire år. Og under de overskrifter vil organisationsbestyrelsen sætte en mængde konkrete projekter i værk, som bid for bid, år for år skal bringe os tættere på at realisere visionen om at skabe hjem, der samler Århus. Det er et stort arbejde men heldigvis bygger vi tydeligt videre på de tre ben fra den hidtidige strategiperiode. Og vi har vist, at vi kan nå rigtig langt i fællesskab mellem bestyrelse, afdelinger og medarbejdere. ATTRAKTIVT FOR FREMTIDEN NEMT AT FÅ INDFLYDELSE STARTHJÆLP TIL FÆLLESSKAB VORES UDERUM VIRTUELLE FÆLLESSKABER VORES FÆLLES FACILITETER FÆLLES 4 Beretning Beretning

4 Vi er kommet godt i mål Vores strategiske mål I Boligkontoret Århus har organisationsbestyrelsen udpeget en række mål, som vi løbende følger op på. Målene er skridt på vejen mod de mere overordnede og strategiske indsatsområder, som repræsentantskabet har udpeget for boligorganisationen: Byens bedste service Din fremtidssikrede bolig Nytænkning af beboerdemokratiet Derudover har bestyrelsen en målsætning om, at Boligkontoret Århus skal være en attraktiv arbejdsplads. Samlet set er målopfyldelsen i meget høj. Vi har nået alle mål, på nær for fem områder flere af dem pga. hensigtsmæssige justeringer: Niveauet for lånefinansiering af vedligeholdelsesplanerne er steget klart - trods arbejdet med fremtidssikringsstrategier. Det skyldes, at vi samtidig har lavet en kvalitetssikring af vedligeholdelsesplanerne, så alle større arbejder på klimaskærm og installationer nu fremgår af alle vedligeholdelsesplaner. Samlet set er det erkendte renoveringsbehov altså steget markant, mens det reelle behov for låneoptagelse er steget betydelig mindre takket være fremtidssikringsstrategierne. Vi forventer, at niveauet kan nedbringes mere i de kommende år. Vi har ikke undersøgt beboernes tilfredshed med beboerdemokratiet i år. Spørgsmålet ville være så bredt og upræcist, at svarene ikke vil være brugbare. Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med servicen fra administrationen er steget. Men den nåede ikke helt op på det ønskede niveau. Det er dog baseret på et meget lille antal besvarelser. Organisationsbestyrelsen har derfor bl.a. på baggrund af dialogmødet i januar besluttet at følge op på afdelingsbestyrelsernes tilfredshed, ønsker og ideer på andre måder end spørgeskemaundersøgelser. Vi har ikke nået målet om at sende opsagte boliger hurtigt i tilbud. Det skyldes en bevidst omlægning af arbejdsgangen, fordi det ikke altid er hensigtsmæssigt at sende en bolig hurtigt i tilbud. Faktisk er det lykkedes at få boligerne lejet endnu hurtigere ud i 2014 end tidligere og målet for 2015 afspejler da også, at det nye fokus har været en succes. Personaleudskiftning og barselsorlov betød, at ekspeditionen af flytteopgørelser ikke gik helt så hurtigt i 2014 som ønsket. Til gengæld har vi med nye arbejdsgange og gode folk tilbage på opgaverne fået hastigheden højere end nogensinde her i Målepunkt Kvalitet af nybyggeri Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje Underfinansiering af vedligeholdelsesplaner 2015 Kundetilfredshed med gennemførte råderetssager Høj deltagelse Beboeres tilfredshed med beboerdemokratiet Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær Kundetilfredshed med service fra administrationen Kundetilfredshed med information Kundetilfredshed ved indflytning Kundetilfredshed ved fraflytning Hurtig genudlejning Hurtig ekspedition af flytteopgørelser Medarbejdertilfredshed % - 2,9 3,3 3,2 3,1 3,2 3,3 72% 62% 3, % - 2,8 3,4 3,1 3,2 3,2 3,2 73% 70% 3, ,3 59% - 2,9 3,2 3,1 3,2 3,3 3,2 56% 61% 3,7 Mål % 67% 67% 3,2 udmøntning Antal nybyggerier, der v/etårseftersyn har K 3-fejl eller som har K 2-fejl på mere end to overordnede bygningsdele (niveau 2 i forvaltningsklassifikationen) Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, Anden kapitalfremskaffelse over en ti års periode kr. pr. m² Løbende kundetilfredshedsundersøgelse, Andel af beboerne der angiver, at have deltaget i en eller flere beboerdemokratiske aktiviteter Årlig tilfredshedsundersøgelse Årlig tilfredshedsundersøgelse blandt beboervalgte, Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, Løbende kundetilfredshedsundersøgelse, Løbende kundetilfredshedsundersøgelse, Andel af opsagte boliger, der er sendt i tilbud senest arbejdsdagen efter modtagelsen af opsigelse Andel, hvor gennemsnitlig tid fra synsdatoen til fremsendte af endelig flytteopgørelse er maks. 5 uger Årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, Sygefravær 7,5 7,1 7,9 8,0 Samlet gennemsnitligt antal af sygedage Score for God ledelse 3,3 3,3 3,3 Årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, 6 Beretning Beretning

5 Kommunikationsmål Vores leveregler Vi har også nået stort set alle mål i kommunikationsstrategien, der har flankeret det overordnede Strategisk fokus for Boligkontoret Århus Vores hovedprincip for kommunikation, Keep it simple, er godt implementeret og vil fortsat være i fokus for vores kommunikation og især som vigtigt element og kvalitetssikring i den gode service. Kommunikation går på kryds og tværs af det hele, og vi kommer ind på flere konkrete indsatser igennem beretningen. Men overordnet har vi til stadighed stor fokus på, at vores (ofte travle) modtagere får oversat det komplekse til noget simpelt, så det også er nemt at handle eller ændre adfærd herunder fokus på visuel kommunikation. møder brugervenlige systemer og hjælpsomme medarbejdere får afklaring nemmere og hurtigere end forventet bliver guidet til bedre og enklere kanaler, fx selvbetjening (efter behov) I 2014 vedtog organisationsbestyrelsen et såkaldt virksomhedskodeks for Boligkontoret Århus. Det er et sæt grundlæggende spilleregler for, hvordan vi driver vores virksomhed og de lægger sig i vid udstrækning hen over en allerede eksisterende adfærd i organisationen. Et kodeks er relativt uafhængigt af den branche, vi opererer i. Men det udtrykker nogle grundlæggende opfattelser af, hvordan vi vil optræde og fremstå. De fem hovedprincipper i virksomhedskodekset er: Miljø- og ressourcebevidsthed Social ansvarlighed Respekt og dialog Attraktiv arbejdsplads Innovation får en tilpas mængde information som er lettilgængelig, forståelig, relevant og direkte brugbar. Ved siden af administrationens kommunikationsfokus står Kommunikationsudvalget og følger tæt med i den faktiske kommunikation samt i beboernes behov. 8 Beretning Beretning

6 Fortsat glade beboere Et godt sted at bo 99% af vores beboere vil anbefale Boligkontoret Århus til andre. Det viser den seneste tilfredshedsundersøgelse blandt vores beboere. Hvert år undersøger vi nemlig tilfredsheden hos vores beboere nærmere bestemt spørger vi tilfældigt udvalgte beboere om deres tilfredshed med Servicen fra administrationen Servicen fra ejendomsfunktionærerne Vores informationen Oplevet boligkvalitet i forhold til husleje I alle fire kategorier ligger tilfredsheden på samme, høje niveau som de seneste år. Og de mange konstruktive kommentarer og uddybninger bliver brugt i den løbende udvikling af vores service mv. Igen i år går de fleste roser til ejendomsfunktionærer, som mange har en god og personlig relation til. Fx lyder det sådan fra en beboer: Hvis man skal have hjælp, står de altid klar med en hjælpende hånd. Dem kunne vi ikke undvære, og ikke mindst min søn, der hver morgen skal ned og sige godmorgen til dem, inden skolen starter. Jeg er generelt tilfreds med jeres service, dog synes jeg ikke den netop foreståede udskiftning af radiatorer forløb optimalt. Vi fik taget varmen, da det stadig var for koldt udenfor, og det tog en måned med rullepap og håndværkere Vores service til serviceeftersyn Selv om vi uden faktuel dokumentation har Byens Bedste Service, så kan den altid blive bedre. Vi har altid fokus på at forbedre os når vi enten selv får en ide, eller når vi får feedback fra vores beboere. På det sidste er vi begyndt at arbejde et spadestik dybere og mere proaktivt med vores service i fagtermer med discipliner som servicedesign og kunderejser. Det handler forenklet sagt om, at vi i stedet for at justere en enkelt detaljer i en proces ser på helheden og totaloplevelsen i en konkret servicerejse fra A til B. Og vi forholder os ikke kun til sproglige svar og feedback, men kigger også på faktisk adfærd, der langt fra altid stemmer overens med det, man siger og mener. Derfor har vi også opbygget en intern kompetence i adfærdsdesign mhp. at hjælpe især vores beboere endnu bedre til at gøre det rigtige eller undgå at gøre det forkerte. Dvs. der hvor vores kommunikation ikke når helt ind og bliver til den ønskede handling eller adfærd, ja der vil vi forsøge at arbejde med små puf, ændringer af fysiske rammer, simplificering af processer osv. på en mere struktureret og gennemtænkt måde ud fra viden om vores adfærdsmønstre. Vi bruger allerede den viden om adfærd og beslutningsmønstre bevidst i vores kommunikation. Og vi har planer om, at arbejde endnu mere ud af det spor, når vi fx i forbindelse med strategiske indsatsområder eller særlige udfordringer vil dreje handlinger og adfærd i en bestemt retning. Det kunne fx være at spare på energien i boligen/afdelingen eller at opnå en bedre affaldssortering. Rejsen ind i Boligkontoret Århus 3,1 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,2 3,1 3,2 3,2 Boligkvalitet Administration Ejendomsfunktionær Information Som pilotprojekt på vores servicedesign har vi haft indflytningssituationen under lup og mere konkret lavet: En intern kortlægning af hele kunderejsen og alle kontaktpunkter før, under, efter indflytning. Interviews med og observationer af nye lejere ved ejendomsfunktionærers velkomst. Konkrete ideer og forslag, der skal forbedre vores service. Og det var virkelig en øjenåbner, at være kunde i egen butik og tage med på den rejse, vi tilbyder vores indflyttere. Vi fandt flere uhensigtsmæssigheder, dobbeltinformationer, overflødig trin og omveje på rejsen og vi fik samtidig en række ideer til at designe vores service bedre, herunder også vores interne arbejdsprocesser. Eksempelvis har vi nu gjort det muligt, at en beboer kan flytte ind før tid efter aftale med ejendomsfunktionæren selv om administrationen er gået på weekend. Og vi arbejder videre med at gøre det nemmere at besvare tilbud mv. 10 Beretning Beretning

7 Vi vil på den måde fremover stille skarpt på andre og flere kunderejser altså afgrænsede serviceydelser med interaktioner mellem medarbejdere og beboere, fx en klage eller en længere råderetssag. Helt konkret vil vi på årets medarbejderdag i maj 2015 arbejde med udvalgte kunderejser. Dels for at udbrede denne tankegang i hele organisationen, og dels for at høste ideer og viden om centrale kunderejser, så vi kan finjustere vores kommunikation og serviceydelser så det er enklere og nemmere at være beboer hos Boligkontoret Århus. Beboernes møder Jeg deltager altid i beboermøde. Det er vigtigt at gøre, så man er opdateret på noget nyt Over beboere deltog samlet set på de ordinære afdelingsmøder, som blev gennemført i august til september Fra administrationens side har vi igen i år arbejdet med at gøre materialet mere appetitligt og forståeligt bl.a. i form af nye indkaldelser med farver og grafisk blikfang, rådgivning og bemærkninger til forslag samt et nyt læsevenligt regnskab. Vi omdelte desuden en letlæst og illustrativ pjece om beboerdemokrati og medindflydelse sammen med indkaldelserne en pjece som blev til i et samarbejde mellem demokratiudvalget og administrationen. Pjecen findes også på en tema-underside om beboerdemokrati på bk-aarhus.dk sammen med bl.a. en inspirationsfilm om muligheder for indflydelse. Endelig tilbød vi alle afdelingsbestyrelser at sende en sms-reminder ud til afdelingens beboere umiddelbart før selve mødet et tilbud som ca. hver 3. afdeling gjorde brug af. En beboer giver afdelingsmødet denne kommentar med på vejen der også peger på afdelingsbestyrelsers ansvar med at samle op og synliggøre referater: Godt materiale forud for afdelingsmøde, men kan savne info om resultat af mødet - fx beslutninger om ændringer i budget eller planlægning. En forbedret info, om hvad der er foregået på mødet, kunne måske give øget lyst til at deltage fremover. Materiale, kommunikation og hjælp op til afdelingsmøder bliver også et fokuspunkt i 2015, hvor vi fx vil gøre det lettere at stille forslag og få hjælp til det. Når vi forstyrrer i beboeres hjem Det er dejligt at få et nyt køkken. Men det kræver som bekendt, at man får besøg af håndværkere, der uundgåeligt forstyrrer i ens hjem. Vi har på det senest rettet mere fokus på renoveringssager. For vi ved, at det har stor betydning for beboeren, at alt forløber hensigtsmæssigt og med mindst muligt gene. Som nævnt ovenfor vil vi komme dybere ned i denne kunderejse. Men vi har allerede iværksat disse forbedringer: Vi har formuleret en Håndværkerpolitik, som beskriver vores krav til håndværkere, når de skal ind og løse opgaver i en beboers hjem. Vi beskriver, hvordan de skal opføre sig som gæst og repræsentant for Boligkontoret Århus. Kravene er sendt ud til alle vores faste håndværkere. Vi lægger varslings- og informationsmateriale ud på afdelingens hjemmeside, så man altid kan genfinde det her. Vi har desuden fokus på at gøre al beboerinformation om et projekt bedre dvs. endnu mere i tråd med enkelhed og tydelighed ligesom vi vurderer på behovet for mere/anden kommunikation før, under eller efter projektet. Som opfølgning laver vi tilfredshedsundersøgelser hos beboere, som får besøg af håndværkerne i forbindelse med renoveringsarbejder. Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme. Du kan bruge din indflydelse på mange måder og på mange niveauer. For nemheds skyld kan man skelne mellem to niveauer, du kan præge med din beboerindflydelse: Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Vil du lade dine naboer bestemme, hvordan du skal bo? 12 Beretning Beretning

8 Beboernes blad Din digitale boligorganisation Beboerbladet, Kvarteret, er fortsat en vigtig informationskanal for Boligkontoret Århus. Her kan vi potentielt nå ud til alle beboere med nyt og nyttigt. Og beboere kan samtidig bruge bladet til at fortælle historier og dele erfaringer på tværs. Bladudvalget har ansvaret for beboerbladet og sikrer, at der årligt udkommer fire numre i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen. Tips, ideer og billeder fra beboerne er altid velkomne. Beboernes bidrag til bladet er det, som gør Kvarteret nærværende og gør det muligt at nå vores målsætning: At vi hører beboernes stemmer! 13 / december 2014 beboerblad for boligkontoret århus Kvarteret I maj-juni 2014 fik vi således ikke nok input, og sammen med frafald i redaktionen fik vi ikke produceret det planlagte juni-nummer. Derfor ønsker vi os altid flere aktive skribenter. Det gør bladet mere driftssikker som beboernes blad. Alternativt bliver bladet produceret i kommunikationsafdelingen og det er ikke udvalgets indstilling, selvom det også bliver et udmærket blad. Det handler med andre ord om ejerskab. Enten er det beboernes blad eller også skal det være organisationens blad? 14 / marts 2015 BEBOErBLaD for BOLigkOntOrEt århus Kvarteret Vi vægter som altid den personlige betjening og dialog højt. Men vi arbejder også løbende på at supplere den med digitale services, hvor det giver mening og værdi for især beboere. Vi ajourfører på den måde løbende vores digitaliseringsstrategi, der både har fokus på at skabe effektive interne arbejdsgange og en forbedret beboerservice udadtil som fx: Vores hjemmesider er nu optimeret til visning på tablet og mobiltelefoner. Og alle blanketter og henvendelsesformer, som ikke kræver signatur er ændret til online-formularer på hjemmesiden. Vi har forsynet vores hjemmesider med en Google oversætter-funktion, så man nu enkelt og nemt kan vælge et andet sprog blandt ca. 80 mulige. Så hvis du vil have afdelingens husorden på Zulu, kan du få den med ét klik. Den årlige studiedokumentation er i år sendt ud digitalt, hvor beboere i ungdomsboligerne så kan dokumentere deres studieaktivitet med NEM-ID. Vi håber på, at vi snart kan udbrede muligheden for digital signatur til fx lejekontrakter mv. så vi slipper for papir, porto og langsomme arbejdsgange. Vi har dog i det seneste år tilbudt nye lejere, at få lejekontrakt mv. på . Det har rigtig mange benyttet sig af. Det betyder, at vi kan modtage en underskrevet lejekontrakt samme dag, som boligen er tildelt. Flere vælger også, at sende opsigelsesblanketter på mail. Efter nogle pilotprojekter i enkelte afdelinger ruller vi nu elektronisk syn ud i hele organisationen. Det giver en klart hurtigere opfølgning på synet, bedre dokumentation og større sikkerhed. Og generelt har især ejendomsfunktionæren fået flere digitale værktøjer, så han/hun mere effektivt kan drive afdelingen og yde god beboerservice. Ultra-lokal TV Ta mæ ud og fisk! Vi har byens bedste læreplads Sådan sparer du på varmeregningen Verdens vildeste guitar Beboere lærer førstehjælp Og naboer hjælper hinanden Signe har en syskole på nettet Som et pilotprojekt har IT- og Multimedieudvalget igangsat et tv-projekt i afdeling 27, Frydenlund, afdeling 28, Lindholmparken og afdeling 35, Skelagervej. Det er et forsøg på at sende information til beboerne på en ekstra platform som supplement til Kvarteret, hjemmeside osv. Der vil også være små indslag lokalt fra den enkelte afdeling. Fra starten kan man 24 timer i døgnet se det lokale program på afdelingens hjemmeside. Afdelingerne er udvalgt fordi de benytter forskellige leverandører af TV, så vi kan vurdere om leverandørerne er klar med teknikken til lokal Folke-TV. Der er også udvalg tre ekstra afdelinger som plan B, hvis interessen viser sig for lille i de først valgte. IT- og Multimedieudvalget vil følge projektet tæt i samarbejde med Kommunikationsudvalget for at finde frem til, hvilket indhold, der egner sig til kanalen samt hvordan man får skabt indhold fx ved at holde simple kurser for beboere i videoproduktion. Min motiverende mentor 14 Beretning Beretning

9 Velkommen og farvel De unge beboere Flere kan låne til boligforbedringer Der er mange studerende fra udlandet og mange forskellige nationaliteter i vores ungdomsboliger. Derfor har vi oversat væsentlige informationer omkring ungdomsboliger til engelsk. Det har også vist sig, at der er meget forskellige forventninger til, hvad en studiebolig er fx forventer flere (især udlændinge), at boligen er møbleret. Derfor har vi på alle afdelingshjemmesider med ungdomsboliger lagt billedeksempler ud af de tomme og indflytningsklare lejligheder - sammen med generel information relateret til indflytning i ungdomsboliger. Vi gør en dyd ud af at tage rigtigt godt imod vores nye beboere ligesom vi gerne vil sige pænt farvel eller på gensyn, når vi får opsigelser. I 2014 bød vi velkommen til ca lejere, hvor af de 77 flyttede internt fra en bolig i Boligkontoret Århus til en anden. Og 10 beboere valgte at bytte deres bolig med en anden lejer. Vi bestræber os konstant på at imødekomme ønsket om genudlejning før frigørelsesdatoen. Og det lykkes heldigvis i langt de fleste tilfælde. Vores lejlighed er blevet for lille efter familieforøgelser. Vi har søgt i samme afdeling i over 1 år uden held. Derfor er vi nødt til at finde et andet sted. Med Råderetsudvalget som primusmotor er vi nu oppe på 36 af vores afdelinger, som har finansieret råderet i en eller anden form. Dvs. at beboere kan låne penge af afdelingen til råderetsarbejder, der giver forbedringer i boligerne. Antallet af afdelinger med finansieret råderet er bl.a. vokset, fordi der er udarbejdet en skabelon til forslag på afdelingsmøder om netop finansieret råderet. Og fordi udvalget i samarbejde med administrationen har været i dialog med Beboer!? Inspektør FORANDRING afdelingsbestyrelser på tværs om muligheden, herunder fordele ved at fjerne evt. begrænsninger i den finansierede råderet. Desuden har udvalget holdt informationsmøder og opdateret BKÅ Portalen med informationer. I forhold til den enkelte beboer, så kan hun finde forskellige informationer om råderetten på vores hjemmeside herunder også en visuel guide til, hvordan man kommer i gang og igennem et projekt med råderet. Betal selv Inspektør OK! Beboer Hvorfor flytter de? Vi spørger alle vores ind- og fraflyttere om, hvad de synes om at flytte ind og bo hos Boligkontoret Århus og det giver rigtig mange gode input, som bliver gennemgået på chefniveau på månedsbasis. Det giver fx inspiration til, hvordan vi løbende forbedrer vores kommunikation og justerer på vores arbejdsrutiner. I den forbindelse har vi fx fortsat fokus på hele modtagelsen ( indflytterrejsen ) med kommunikation og personlig velkomst. Herudover arbejder Kommunikationsudvalget på en skabelon til velkomsthilsen til ny beboere, som bestyrelserne i de forskellige afdelinger kan bruge som inspiration til en mere individuel velkomsthilsen. Gennemgående er der meget høj tilfredshed med både servicen fra administrationen og ejendomsfunktionærerne, når folk flytter ind, og der er rigtig mange roser til medarbejderne. På minussiden er der særligt fokus på ting, man er utilfreds med i forbindelse med fraflytningssynet og frustration over de forskellige tv-pakker og udbyder mv. Jeg har oplevet indbrud i kælderrummet flere gange. Det er enormt frustrerende. Ellers har jeg været rigtig glad for at bo hos jer. Tak for denne gang. Hvor kommer indflytterne fra? Lav selv / Bestil håndværker FORBEDRING Evt. lån af afdelingen Betal selv? Godtgørelse Fraflytterne svarer også på, hvad der er årsag til at de flytter. Det dækker naturligvis mange forskellige og individuelle ting, men især udearealer og tryghed bliver fremhævet i en række afdelinger. Det indgår selvfølgelig som input til langtidsplanlægningen her. En fraflytter siger farvel med disse ord: Annoncering Boliggarantibevis Bytte Fleksibel udlejning Genhusning Kommunal anvisning Oprykning Skilsmissefortrin Venteliste 16 Beretning Beretning

10 Hvor længe bor de hos os? En anden måde at anskue gennemstrømningen i vores boliger på er at kigge på, hvor længe beboere bliver boende i deres bolig. Vi spørger dem ikke direkte, hvorfor de ikke flytter da vi formoder, at de er godt tilfreds med en række forhold. I oversigten herunder kan du se, hvor længe folk bliver boende i deres bolig - og dermed også, hvor der er henholdsvis få og mange flytninger. Ud for hver afdeling kan du se, hvor mange måneder man i gennemsnit bor i afdelingen. Ufrivillige flytninger Det store renoveringsprojekt i afdeling 23, Nydamsparken, gør, at hele 87 beboere skal genhuses. Vi har derfor brugt ledige boliger i nabo-afdelingerne for at løfte opgaven. Her er det specielt afdeling 22, 25 og 28, der har taget godt i mod lejerne fra Nydamsparken. Det har været et stort puslespil at få det hele til at gå op i kabalen med ledige boliger og individuelle ønsker til enten en midlertidig bolig eller en helt ny permanent bolig uden for Nydamsparken. Vi har informeret grundigt om projektet, holdt infomøder og rådgivning og heldigvis har vi mødt forstående beboere. Afdeling 54, Norsgade, skal bygges fuldstændig om, og her er alle beboere, der er berørt af renoveringen, enten flyttet eller genhuset. Familieboliger 73 - Virup Skovvej 71 - Damgårdstoften 72 - Rønnevangen 40 - Fredensgade 69 - Ryttervej 68 - Østergade 57 - Åvænget 63 - Skæring Parkvej 70 - Ranunkelvej 44 - Hjulby Hegn 39 - Attikavej 62 - Skejbyparken 42 - Hjelmagerparken 03 - Viggo Stuckenbergs Vej 54 - Norsgade 52 - Viborgvej 46 - Vistoftparken 29 - Kalmargade 14 - Aldersrovej 58 - Ranunkelvej Ungdomsboliger 54 - Norsgade 14 - Aldersrovej 43 - Mosevænget 41 - Viruplund 48 - Skæring Parkvej 35 - Skelagervej 38 - Visbjerg Hegn 37 - Istedgade 42 - Hjelmagerparken 50 - Brendstrupvej 45 - Torpe-/Kappelvænget 61 - Chokoladen 44 - Hjulby Hegn * * 36 - Hallssti 08 - Vilh.Bergsøes Vej 04 - Chr. Molbechs Vej 22 - Illerupvej 53 - Julsøvej 34 - Salonikivej 31 - Rydevænget 26 - Vestre Ringgade 65 - Bethesdavej 33 - Vestre Ringgade 48 - Skæring Parkvej 05 - Otto Benzons Vej 55 - Skæring Parkvej 12 - Majdalen 23 - Nydamsparken 07 - Vestre Ringgade 24 - Kirkedammen 67 - Hørretløkken 19 - Tamperdalsvej 13 - Hammershusvej 01 - Jens Baggesens Vej 49 - Fredensgade 57 - Åvænget 59 - Høegh-Guldbergs Gade 51 - Fredericiagade 47 - Julsøvej 75 - Herningvej 08 - Vilh.Bergsøes Vej 56 - Katrinebjergvej 60 - Paludan-Müllers Vej 15 - Peter Fabers Vej 29 - Kalmargade Nørreskovvej 01 - Jens Baggesens Vej 35 - Skelagervej 16 - Hammershusvej 38 - Visbjerg Hegn 43 - Mosevænget 15 - Peter Fabers Vej 28 - Lindholmparken 27 - Frydenlund 32 - Nørreskovvej 17 - Kongsvang 25 - Reginehøj 11 - Helge Rodes Vej 20 - Norgesparken 18 - Trøjborgvej 06 - Risvang Alle 21 - Paludan-Müllers Vej 02 - Haugesundsvej m.fl Trøjborgvej 10 - Nordalsvej m.fl. Værelser 05 - Otto Benzons Vej 01 - Jens Baggesens Vej 24 - Kirkedammen 31 - Rydevænget * Afdeling 71, 72 og 73 er forholdsvis nye - derfor har de naturligvis et lavt gennemsnit Styr på strømmen Som vi også skrev i forrige beretning, så har en ny lov om det frie elvalg lagt ansvar for tilmelding og afmelding af el over på hhv. indflytter og fraflytter. Selv om vi har informeret tydeligt om det, så har flere indflyttere fortsat oplevet at stå uden strøm fordi de har glemt at tilmelde el. Udlejningsaftaler I oktober 2013 blev den fleksible udlejning udvidet til at omfatte flere af vores afdelinger. Det er et led i den sociale helhedsplan om at ændre i beboersammensætningen i udvalgte områder. Aftalen gælder foreløbig indtil Det gælder: afdeling 22 Illerupvej afdeling 23 Nydamsparken AARHUSbolig i nye klæder Boligkontoret Århus var meget involveret i udviklingen af det nye site AARHUSbolig.dk som nu også er optimeret til tablets og smartphones. Vi var både med i designfasen og i den overordnede projektledelse samt tekniske udviklingsfase. Siden er på den måde blevet løftet godt ind i 2015 og rummer nu funktioner, som de ca Vi har presset på hos el-selskaberne. Og det er nu endelig lykkedes os at få lavet aftaler, der sikrer beboerne mod lukning af strømmen samtidig med, at vi respekterer lovkravet om frit valg af eludbyder. afdeling 25 Reginehøjvej afdeling 27 Frydenlund afdeling 28 Lindholmparken afdeling 29 Kalmargade afdeling 31 Rydevænget (fleksibel/kombineret udlejning) daglige brugere forventer og efterspørger, når de kigger efter bolig på nettet. Da vi får projektledelsen i juni 2015, skal vi også stå i spidsen for brugertest, tilretninger og evt. udvikling af nye/manglende funktioner. Og i forhold til at styrke udlejningssamarbejdet på 18 Beretning Beretning

11 Dynamiske helhedsplaner tværs af boligorganisationer har alle udlejningsmedarbejderne i Boligkontoret Århus deltaget i fælles AARHUSbolig-dage. I gennemsnit tilmelder ca ansøgere sig på ventelisten pr. måned. Aktuelt har vi samlet set ca ansøgere på ventelisten. Ca. 40 % af dem er aktiv søgende, mens resten står i bero. Der er fortsat 5 % af de tilmeldte, der ønsker at få tilbud på brev, mens alt langt hovedparten får tilbud elektronisk. I starten af 2014 fik ansøgere, der havde mistet anciennitet i 2011 og 2012, muligheden for at få sin anciennitet tilbage enten fordi girokort ikke var modtaget, eller fordi det var betalt for sent (dog max. 3 uger). I skrivende stund har små 2000 boligsøgende på den måde fået ancienniteten tilbage. På både Vandtårnsområdets og Frydenlunds hjemmesider finder du en selvstændig boligsocial årsberetning for hvert område. De er lavet særskilt fra denne beretning af hensyn til vores mange samarbejdspartnere herunder de andre boligorganisationer. Her følger dog en kort og overordnet beskrivelse af de boligsociale indsatser. Det er nu et år siden, at vi i samarbejde med AAB, Ringgaarden og AlmenBo søsatte nye boligsociale helhedsplaner i Vandtårnsområdet og Frydenlund. Vi har brugt det første år til at komme på plads med nye medarbejdere og i nye lokaler. I Frydenlund har vi indviet Frydenlund Fælleshus, og i Vandtårnsområdet har vi fået lokaler i både Reginehøj, Vorrevangen (Nydamsparken) og Kalmargade. Find os på nettet: Mange aktiviteter Først og fremmest har vi brugt 2014 på at sætte gang i rigtigt mange nye aktiviteter. Helhedsplanerne har stået bag ikke færre end 881 aktiviteter i Frydenlund og 571 i Vandtårnsområdet i beboere har deltaget i aktiviteterne i Frydenlund og i Vandtårnsområdet. Flere beboere går dog igen på tværs af de forskellige aktivteter. Vi har fx haft banko, maling, håndarbejde, foto, Zumba-fitness, IT-cafe, ældretræf, morgenmadscafe, foredrag, debatmøder, kurser i sund kost, sommerudflugter, fællespisninger, kvindegrupper, en gå-klub, sprogcaféer, beboerrådgivning, babycafé, fritids- og sommerferieaktiviteter for børn og unge, lektiehjælp, job- og uddannelsesvejledning, danskundervisning, sommerfest, filmaftener, kreativt værksted, fodbold, dans, madlavning, kagebagning, banko for børn og unge, halloween og sundhedscafeer med anonymt sundhedstjek ved kommunal sygeplejerske. De mange aktiviteter har kun kunnet lade sig gøre, fordi en hær af aktive og engagerede beboere og kommunale samarbejdspartnere er med til at løfte opgaverne. Det er vi glade og taknemmelige for. Færre fædrehoteller Hvad er meningen? Som led i bekæmpelse af socialt bedrageri, har vi som byens øvrige boligorganisationer indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune. Samarbejdet består i, at vi udveksler informationer om antallet af tilmeldte personer i en bolig primært for at bremse socialt bedrageri som fx de såkaldte fædrehoteller. Konkret kontakter vi derfor de lejere, der har for mange tilmeldte på samme adresse, og beder dem få styr på forholdene. Som det også har været fremme i lokale medier, så har vi haft stor succes med indsatsen, idet vi overordnet har halveret andelen af overbefolkede lejligheder i byen. Vi har grundlæggende to formål med aktiviteterne. For det første tror vi på, at stærke, beboerdrevne aktiviteter med opbakning fra helhedsplanen - er vigtige for naboskabet, fællesskabet og trivslen i boligområderne. Det er nu engang sjovere at bo et sted, hvor man kan deltage i forskellige ting og møde sine naboer, end steder, hvor der ikke sker noget. Derudover vil vi med nogle af aktiviteterne forsøge at forebygge, at forskellige sociale problemstillinger udvikler sig negativt selv om de heldigvis ikke er så store i vores boligområder. 20 Beretning Beretning

12 Samarbejdet med afdelingsbestyrelserne Møllevangen er stadig med Dialog og respekt De boligsociale aktiviteter i Møllevangen, der siden årsskiftet 2013/14 har undværet Landsbyggefondsstøtten, har kørt på lidt lavere blus end planlagt i 2014 blandt andet pga. en langtidssygemelding af den boligsociale medarbejder. Men en ny samarbejdsaftale mellem de fire boligorganisationer viderefører nu det bedste fra den gamle helhedsplan. Således blev den traditionsrige fastelavnsfest, høstfesten og turen til Djurs sommerland også gennemført i år. Derudover er vi gået i gang med at istandsætte Legepladsen på Peter Fabersvej, hvilket blandt andet har ført to arbejdsdage og et nyt kaninhus med sig. I foråret 2015 starter en ny boligsocial medarbejder 10 timer ugentligt og vi går herefter i gang med udvikle aktiviteterne i Møllevangen, så der bliver flere ting at deltage i til gavn for naboskabet i området. Som nævnt tidligere blev medlemmer af afdelingsbestyrelser og udvalg spurgt til deres oplevelse af servicen fra administrationen. Svarprocenten var meget ringe - under 25% - og en del af besvarelserne afslører, at det ikke er administrationen, men fx udvalg, organisationsbestyrelse eller AARHUSbolig, der evalueres. Det gør det meget svært at bruge undersøgelsen til ret meget. Tolker man alligevel på besvarelserne, viser de en samlet tilfredshed på godt 2,9 (), hvilket er højere end tidligere år, men en anelse under det niveau på, som bestyrelsen har fastsat. Det går altså i den rigtige retning, som formentlig hænger sammen med forskellige initiativer til målrettet at styrke samarbejde og afstemme forventninger. Eksempelvis havde vi en god og særdeles konstruktiv visionsdag i Ree Park i efteråret. Her var en stor gruppe afdelingsbestyrelsesmedlemmer samlet for at formulere en række visioner for både det fremtidige samarbejde med medarbejderne og for afdelingsbestyrelsernes eget samarbejde og de vigtigste pointer var Der er et fælles mål mellem afdelingsbestyrelser og medarbejdere Dialog og kommunikation er uhyre vigtigt Vi har et fælles ansvar for at afstemme forventningerne til hinanden Vi vil gensidigt respektere og anerkende hinandens ekspertiser Du kan se både dias, opsamling, billeder samt en video fra dagen på BKÅ Portalen. Konkrete indsatser Siden har administrationen udmøntet forslagene og ideerne fra visionsdagen. Eksempelvis tegner vi et medarbejderportræt i hvert nyhedsbrev i et forsøg på at styrke det personlige kendskab til medarbejderne i administrationen. Og forud for et nyt projekt afstemmer vi nu forventninger og ønsker til involvering fra afdelingsbestyrelsens side. I den sammenhæng kan det nævnes, at der siden tilfredshedsundersøgelsen er kommet 65 nye ansigter til efter valgene på efterårets ordinære afdelingsmøder. Og vanen tro tilbød kursusudvalget de nye bestyrelsesmedlemmer et introduktionskursus et par måneder efter afdelingsmøderne. Det er også en rigtig god lejlighed til at afstemme forventninger, stille spørgsmål og få en mere personlig relation. Ved siden af visionerne har en række beboervalgte deltaget i en evaluering af organisationsstrukturen på dialogmødet i oktober. Konklusionen på debatten her var, at organisationen, som vi kender, den grundlæggende fungerer godt, og at vi har redskaberne, så vi kan rette op på det, der ikke gør det! Jeg synes, der er for mange småfejl. Det er ikke alle ting, som er gennemtænkt. Og det halter med svartiden 22 Beretning Beretning

13 Tilfredse medarbejdere Forberedelse til afdelingsmøder Traditionen tro havde dialogmødet for afdelingsbestyrelser i august fokus på afdelingsmøderne. Her kunne bestyrelser således få svar på spørgsmål om fx budget eller langtidsplan. Og igen i år var der kursustilbud til dirigenter, Bestyrelsernes kanaler Vi har skærpet fokus på, at afdelingsbestyrelsen skal bruge afdelingens dels som vigtig kommunikationskanal mellem administrationen og afdelingsbestyrelsen, dels som kontakt- og dialog mulighed mellem beboere og afdelingsbestyrelse. Derfor har vi lavet en pjece i papirform - om ansvaret i forbindelse med netop afdelingens mail samt ideer til, hvordan man nemt sikrer sig at indholdet i indbakken bliver læst og delt i bestyrelsen. En rundspørge har efterfølgende vist, at alle nu følger med i indbakken. Ved siden af den personlige 1-til-1 afdelingsmail bruger vi fortsat BKÅ Portalen til det månedlige nyhedsbrev og den filmiske pendant BKÅ News, som IT- og Multimedieudvalget producerer. Herudover bygger vi løbende på i Vil du være med eller bare se på? I forbindelse med nye projekter spørger vi fremover afdelingsbestyrelsen, hvor meget de ønsker at involvere sig i et projekt. Denne forventningsafstemning forud for projektet skal sikre en god proces, hvor man som bestyrelse selv afgør om man vil dybt ind i sagen eller bare holdes orienteret med nødvendige informationer. hvor man kunne få føling med, hvordan man bedst varetager den vigtigste rolle på et godt afdelingsmøde nemlig dirigentens. Der var dog så få tilmeldte, at kurset blev aflyst. værktøjskassen med relevant og efterspurgt information, som er nyttigt i rollen som bestyrelsesmedlem. På den måde håber vi bl.a. på at imødekomme dette specifikke ønske fra et afdelingsbestyrelsesmedlem: Bliv bedre til at håndtere renoveringsprojekter igennem statusopdateringer, samarbejde og ved at tænke tingene igennem før de sættes i værk. Et godt sted at arbejde Den attraktive arbejdsplads har været et strategisk fokusområde i Boligkontoret Århus i mange år og eksplicit i strategien samt nu som et fast princip i vores nye virksomhedskodeks. Og den årlige undersøgelse af medarbejdertilfredsheden viser igen et højt tilfredshedsniveau. Den samlede tilfredshed med at være ansat i Boligkontoret Århus er 3,7 (på en ). Til sammenligning var niveauet 3,6 i 2013 og 3,7 i Indsatser og anerkendelser Overordnet har vi vedvarende stor fokus på trivsel, arbejdsmiljø og indflydelse og vi kan fremhæve en række indsatser: Boligkontoret Århus har sammen med AAB Århus og Ejendomsfunktionærernes Fagforening udviklet et værktøj, som kan håndtere og minimere de psykiske påvirkninger i forbindelse med vold og trusler. Projektet "Tryghed og sikkerhed" blev i 2013 indstillet til Arbejdsmiljøprisen, og endte i top 3 indenfor kategorien "Psykisk arbejdsmiljø". I efteråret 2014 indstillede Arbejdstilsynet vores projekt til den europæiske pris Healthy Workplaces Campaign Good Practice Awards Results, og her blev vi i april 2015 fremhævet som et særligt godt eksempel og modtog et certifikat for vores indsats. Alle nye medarbejdere gennemgår det obligatoriske kursus Resultaterne og de mange konstruktive kommentarer fra de enkelte afdelinger og ledere bliver som altid gennemgået nøje, og Virksomhedsnævnet følger op på undersøgelsen. Vi vil styrke både undersøgelsen af tilfredsheden og opfølgningen endnu mere i årene fremover - blandt andet ved at deltage i Danmarks Bedste Arbejdsplads undersøgelsen Vi har en klar elevpolitik og en særlig mentorordning for elever i lære som ejendomsservicetekniker. Her tager man meget fokuseret udgangspunkt i den enkelte elev og elevens ønsker sammenholdt med fremtidige jobmuligheder. Vi tager løbende nye elever ind som både ejendomsserviceteknikere og kontorelever. Og vi forsøger med en boligsocial ambition at rekruttere lokale borgere via helhedsplanerne. Vores elev-indsats blev i 2014 anerkendt af Aarhus Tech, der kårede os til Årets Læreplads i Aarhus. Vi tager desuden socialt ansvar, hvor det er muligt og giver mening. Bl.a. vil vi i forbindelse med renoveringen af afdeling 23, Nydamsparken, tilbyde unge beboere lommepengejob som også kan give et ejerskab til projektet. Og udadtil forhandler vi med entreprenøren om praktikpladser. 24 Beretning Beretning

14 Gode boliger også i fremtiden Levende dialog og netværk Vores interne kommunikation er i al beskedenhed blevet så god, at vi efter et par år har afskaffet vores månedlige nyhedsbrev til ejendomsfunktionærer. Det hænger sammen med at vores intranet hvor alle kan skrive og kommentere på andres indlæg er blevet godt forankret i hele organisationen. Så nu kommer nyheder ud, mens de er nye og ikke nødvendigvis fra en central kommunikationsafdeling, men fra den, der har noget på hjertet. På den måde bruger vi også intranettet til samarbejde, videndeling og hjælp på tværs: Er der nogen, som kender en Læring og udvikling Generelt godt samarbejde, og man bliver sædvanligvis inddraget i relevante sager. god fugemand? Og et kvarter senere er der flere anbefalinger fra hjælpsomme kolleger som alle medarbejdere kan bruge. På samme måde har vi mere formelt etableret seks lokale ERFA netværksgrupper for ejendomsfunktionærer. Her kan de drøfte faglige emner, låne hinanden i diverse situationer som fx til fraflytningssyn og indflytningssyn, stille telefonen om ved fravær, låne maskiner i mindre omfang mv. Forberedt på fremtiden I 2013 satte organisationsbestyrelsen målet: 90 pct. af afdelingerne skal inden udgangen af 2014 have en fremtidssikringsstrategi. Og målet blev nået, idet kun syv boligafdelinger af forskellige grunde ikke har vedtaget en strategi. Det er banebrydende, at det faktisk er lykkedes så mange afdelinger at vedtage en demokratisk plan for, hvad man vil prioritere i sin afdeling, hvilken profil man vil have og hvordan man sikrer sig, at der er penge til at føre ideerne ud i livet. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og administrationen i fællesskab har arbejdet hårdt, seriøst og koncentreret med strategierne. Rammeudbud Opgaven bliver så fremover at holde strategierne ved lige, tage dem op med jævne mellemrum og justere kursen og målene, så de passer med beboernes ønsker og bygningernes tilstand! Parallelt med dette store arbejde har organisationsbestyrelsen prioriteret tilskud og lån til afdelingerne fra dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital for de kommende fem år. Prioriteringen sker ud fra en teknisk og økonomisk indstilling fra administrationen baseret på en række objektive parametre. Og tilskuddene finansieres, så de minimerer risikoen for, at der skal opkræves ekstra bidrag til boligorganisationens egenkapital. Hver medarbejder kan i dialog med sin leder komme på relevante kurser og dermed udvikle sine faglige og personlige kompetencer. Herudover tilbyder vi løbende forskellige relevante kurser til større medarbejdergrupper, så vi vedvarende styrker og udvikler vores faglighed og dermed service. Fx har vi haft Kursus for teknisk afdeling og ejendomsfunktionærerne om skimmel i boligen Kursus i råderet for alle ejendomsfunktionærer, teknisk afdeling samt øvrige interesserede i administrationen Kursus i boligengelsk i administrationen Grundig gennemgang af synsprocessen for ejendomsfunktionærer suppleret med en synshåndbog, som tilsammen sikrer en mere ensartet proces og oplevelse. På den mere driftsmæssige side har vi gennemført et EU-rammeudbud om teknisk rådgivning fra ingeniør, arkitekt og landskabsarkitekt. 5 konsortier blev prækvalificeret, og det giver os større kompetence og lavere omkostninger til fremtidige projekter. Herudover har vi lavet en aftale med COWI om udarbejdelse af en rammeaftale på kloakrenovering. Vi vil lave et rammeaftaleudbud til de entreprenører, der er i stand til at overholde den bedste certificering i Danmark. Det vil vi så udbyde, så entreprenørerne selv kan planlægge renoveringen i de 12 afdelinger (1,2,4,6,11,12,13, 15,16,19,20,22 ) over en 4-årig periode da vi forventer, at vi dermed får et bedre tilbud. Også inspektion af afdelingernes legepladser har været i udbud, og her har vi lavet aftale med et enkelt firma om at lave tilsyn/kontrol af legepladserne. Fratrådt: Birgit Mow Økonomi Margrethe Skou Teknisk sekr. Ole Kleis Inspektør Heidi Qvortrup Økonomi Dennis Graversen Ejd.funkt. Tiltrådt: Hanne Jensen Teknisk sekr. Mike Fuglsang Lærling Boligen er god og huslejen er også god med den standard, man har og får. Nu har jeg boet her i 50 år. 26 Beretning Beretning

15 Får vi flere boliger? Sidste år besluttede repræsentantskabet at undersøge mulighederne for fortætning med nyt byggeri på de grunde, som afdelingerne allerede ejer. Der har været en del muligheder, men projektet har været en begrænset succes, idet det kun få steder har været afdelingsbestyrelsens og/eller afdelingsmødets ønske, at gå videre med planerne. Der er dog stadig dialog om mulige projekter i afdeling 17 Kongsvang og 35 Skelagervej. Århus Kommune tilbød i 2014 boligorganisationerne i 5. kreds at overtage en række ældreboligafdelinger, som skulle drives videre som almene familieboliger med særlige forpligtelser overfor socialt udsatte. Herunder blev Boligkontoret Århus tilbudt at overtage tre afdelinger ved Marselis Boulevard og Jyllands Allé. Desværre ombestemte Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg sig og ønsker pt. ikke at indgå en aftale. Til gengæld får vi flere boliger på Paludan Müllers Vej - nærmere bestemt en helt ny afdeling med 27 ungdomsboliger. Der bliver tale om fine taglejligheden oven på Chokoladen (afdeling 61), og vi forventer, at projektet går i gang i foråret Fokus på energiforbruget I foråret 2014 gennemførte vi i dialog med Miljø-, energi- og klimaudvalget energisyn i næsten alle afdelinger i Boligkontoret Århus. Og afdelingsbestyrelsen har fået tilsendt en rapport med nogle lavthængende frugter, der kan nedbringe afdelingens energiforbrug. Nogle af forslagene var allerede indarbejdet i langtidsplanen, og sammen med de øvrige anbefalinger fra energisynene blev der i 2014 anvendt ca. 2,4 millioner kroner til energioptimeringer. Den teoretisk beregnede besparelse i strøm er kr. pr. år. I forbindelse med årsgennemgangen i 2015 drøfter inspektørerne og afdelingsbestyrelserne de tilbageværende punkter i energisynsrapporterne. Herudover har vi taget et Energistyringssystem i brug fra "MinEnergi". Her registrerer ejendomsfunktionærerne deres aflæsninger på alle manuelle forbrugsmålere i afdelingerne. Systemet kan håndtere advarsler på dårlig afkøling og benchmarking på forbrug i fx etageejendomme. Var også i år indhentet pris på udarbejdelse af de sidste energimærker, som endnu ikke er lavet samt udarbejdelse af de energimærker, som skal fornyes. Endelig vil vi nævne, at vi i samarbejde med Miljø-, energi- og klimaudvalget har presset på for at få en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune. I første omgang fik vi tilbudt en aftale men desværre ombestemte kommunen sig og vil nu ikke udvide med flere klimapartnere. Får vi færre boliger? Igennem hele året har der været dialog med afdelingsbestyrelserne i de to afdelinger 43 Mosevænget og 69 Ryttervej i Hammel om at overgå til en anden boligorganisation. De to afdelinger er for små til at understøtte en ejendomsfunktionær mere end et par dage om ugen. Og større investeringer i maskiner, velfærdsfaciliteter m.m. vil blive uforholdsmæssigt dyre. Danmarks smukkeste boliger næsten da I efteråret blev afdeling 17 i Boligkontoret Århus nomineret til titlen Danmarks Smukkeste Almene Boliger, da Bygningskultur Danmark satte fokus på alment byggeri. Afdelingen var flot med i opløbet blandt 13 andre kandidater, men vandt dog ikke. Afdeling 17 ligger i flotte grønne omgivelser på Uffesvej 1-21 og 2-18 samt Rosenvangs Allé 2-20 i Viby. Afdelingen er opført i 1953 og er kendetegnet ved de forskudte bygningskroppe i to og tre etager og ved det karakteristiske stribede murværk i skiftevis røde og gule sten. Når man Efter en god og grundig proces har bestyrelserne i enighed peget på Midtjysk Boligselskab, og der er aftalt en god fælles proces for information og beslutning blandt beboerne og forhandlet en god afbalanceret overdragelsesaftale på plads. Den endelige beslutning ligger dog på afdelingsmøder i juni 2015 såfremt repræsentantskabet her i maj 2015 også vender tommelfingeren op. bevæger sig ind i området, oplever man det fine samspil mellem bygninger, de slyngede stiforløb, grønne græsflader og høje træer et stemningsfyldt parkrum mellem funktionelle bygninger i en fin menneskelig skala. 28 Beretning Beretning

16 Boligforbedringer Oversigten her fortæller kort, hvad der ellers er sket lokalt i afdelingerne af mere teknisk karakter. Afdeling 1 - Ny garage til ejendomsfunktionærernes maskiner mv. og overfladerenovering af altaner Afdeling 2-9 boliger har fået fyldt krybekældre op, og støbt beton, gulvvarme og nye trægulve. Beboere kunne vælge at få revet skorsten ned og få fjernet en væg, så der er mere plads i stuen/køkken Afdeling Kloaker er renoveret Afdeling 4 - Nyt varmesystem Afdeling 6 - Kældre er renoveret Afdeling Nyt kontor til ejendomsfunktionær Afdeling 10 - Nye entredøre Afdeling 11 - Nyt varmesystem Afdeling 13 - Nyt varmesystem Afdeling 15 - Opfyldning af kulkældre Afdeling 16 - Nyt varmesystem Afdeling 17 - Ny ungdomsboligafdeling under overvejelser og nedrivning af gamle garager Afdeling 19 - Kollektiv køkkenudskiftning Afdeling 20 - Nye kældervinduer. Desuden vurderer vi på, om børnehaven skal ombygges til tre familieboliger. Der er indgivet ansøgning om kvote til byudvalget og kommunen. Endelig har organisationsbestyrelsen solgt Fakta på Norges Allé betinget af, at køber får realiseret sit projekt Afdeling 22 - Udskiftning af radiator, stigstrenge, vinduer og terrassedøre Afdeling 23 - Licitation i februar om den store renovering. Forventet opstart 1. september med forbehold for myndigheders endelige godkendelse Afdeling 24 - Nye kældervinduer Afdeling 25 - Kloakrenovering afsluttet Afdeling 32 - Sidste etape af beklædning af udvendige skure Afdeling 42 - Udskiftning af kobbervandsrør Afdeling 44 - Der er søgt renoveringsstøtte hos Landsbyggefonden, som vi fortsat forhandler med Afdeling 54 - Licitation i marts om den store ombygning. Forventet opstart 1. maj med forbehold for myndigheders endelige godkendelse Afdeling 61 Der er lavet en førsynsrapport, og ny ungdomsboligafdeling er sendt i miniudbud til de 5 rådgivningskonsortier Afdeling 72 - Boligorganisationen har fået ca kr. fra konkursboet efter Teglhuse ApS til dækning af en del af det krav, der er rejst mod boet Afdeling 75 - Inspektion med BSF pga defekte vindgipsplader bag facadeplader - afventer svar Afdeling 76 - Miniudbud Afdeling 90 - Kloakrenovering afsluttet 30 Beretning Beretning

17 Økonomien Boligkontoret Århus fik et overskud på kr. et beløb som overføres til arbejdskapitalen. Overskuddet skyldes især: Lavere udgifter til møder, kontorhold, kontorlokale og afskrivninger Vores andel af opnoteringsgebyr i AARHUSbolig Større honorarer til flere byggesager Et pænt renteoverskud Herudover vil vi fremhæve disse økonomiske punkter: Personaleudgifterne blev større end budgetlagt på grund af udvidet bemanding i teknisk afdeling. Nettorenten til Boligkontoret Århus blev på kr. Afdelingerne fik 2,7048 % i rente af mellemregningen. Det betød, at afdelingernes samlede renteindtægter blev på godt 6,9 mio. kr. mod budgetlagt knap 3 mio. kr. Den disponible arbejdskapital udgør kr. pr. 31/ Det svarer til kr. pr. bolig. Der kan opkræves bidrag, hvis beløbet er mindre end kr. (2014 tal). Der var oprindeligt budgetteret med bidrag til arbejdskapitalen i Men det blev ikke nødvendigt efter overskuddet i Vi opkræver ikke bidrag i 2015 og Dispositionsfonden har været under pres efter kravet til størrelsen er steget til kr. pr. bolig i Den skal blandt andet dække alle tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning udover 316 kr. pr. bolig og det har i 2014 kostet henholdsvis kr. og kr. Den store udgift til lejeledighed skyldes, at den tidligere administrationsbygning på Finlandsgade 2 har stået ledig et år. Den disponible dispositionsfond udgør kr. svarende til kr. pr. bolig - altså højere end minimumskravet på kr. Der opkræves ikke bidrag til dispositionsfonden i 2015 eller Trækningsretten udbetalte samlet kr. i 2014 til afdeling 6,8,16,17,29 og 37. Der står herefter knap 23,5 mio. kr. primo februar Der er bevilget tilskud fra trækningsretten til Underskud i 5 afdelinger på i alt kr. i Overskud i de øvrige afdelinger på Overskud eller underskud overføres til resultatkontoen og afvikles normalt over 3 år. Der er negativ resultatkonto i afdeling 41 og 62 på i alt kr. Den samlede saldo på resultatkontoen for alle afdelinger er knap 31,2 mio. kr. svarende til 76 kr. pr. m2. Det store overskud skyldes især lavere nettokapitaludgifter, renovation, el, ydelse på lån til forbedringsarbejder og meget højere renteindtægter. Det tilstræbes at ramme mere præcist ved budgetlægningen for 2016, selvom det er svært især med renterne. Istandsættelse ved fraflytning: I afdeling 61 og 68 var udgifterne til afdelingens andel af istandsættelse højere end det henlagte beløb. Lejeledighed: Afdelingernes udgift til lejeledighed var kr. Det dækkes over ekstra tid til istandsættelse i forbindelse med nyt køkken/ bad. Dispositionsfonden dækkede kr. til boliger, der ikke blev udlejet efter fraflytters opsigelsesperiode var udløbet. Tab ved fraflytning: De samlede udgifter til tab ved fraflytning var kr. - afdelingernes henlæggelse dækker de kr., mens dispositionsfonden dækker de øvrige kr. Afdelingernes nettoudgift var kr., da henlæggelserne i afdeling 10,17, og 30 ikke kunne dække afdelingens tab. Bedre økonomisk rustet Gode økonomiske resultater de senere år har styrket Boligkontoret Århus egenkapital og dermed evnen til at stå imod økonomiske problemer og støtte afdelinger i vanskeligheder. Men der har omvendt også været god brug for det. Dispositionsfonden har overtaget afdelingernes udgift over et vist minimum til tab ved fraflytning. Det har også betydet, at det lovbestemte mindstekrav til dispositionsfondens størrelse er hævet betydeligt Der har været udbetalt en mængde tilskud til projekter i afdelingerne, herunder til større renoveringsprojekter og til energiforbedringer Egenkapital Arbejdskapital Trækningsret Dispositionsfond - Hjemfaldsaftalen har kostet dispositionsfonden kr. i 2014 Der ydes desuden tilskud til boligsociale helhedsplaner, værestedet Smilet samt udgiften til Fællessekretariatet. Der er ydet driftstilskud fra arbejdskapitalen til 6 afdelinger på i alt kr. Organisationsbestyrelsens strategi er at benytte de forskellige dele af egenkapitalen, så dispositionsfonden holder sig over grænsen Beretning Beretning

18 Hvad betyder det for den enkelte beboer? Når vi hæver os op over de mange tal og udregninger og ser på, hvad det konkret betyder for den enkelte beboer, ja så holder vi fortsat administrationsgebyret på et fast niveau i kroner og ører. Det bliver altså overordnet set ikke dyrere at bo hos Boligkontoret Århus heller ikke næste år, hvor vi fastholder niveauet for administrationsbidraget Beretning Beretning

19 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej Aarhus N

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Fællesfaciliteter i boligområderne

Fællesfaciliteter i boligområderne Fællesfaciliteter i boligområderne Oversigten viser Boligkontoret Århus fællesfaciliteter fordelt på afdelings- og boligområdeniveau. Forudsætningen for en boligområde-tilgang til fællesfaciliteterne er

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Afdeling 27. Afdelingsbestyrelsen 17. september 2015. Beretning 2015

Afdeling 27. Afdelingsbestyrelsen 17. september 2015. Beretning 2015 Beretning 2015 Indledning. Et år er gået, og tiden nærmer sig vores årlige afdelingsmøde. Bestyrelsen sender i lighed med tidligere år beretningen ud fra det forløbne år, således beboerne i ro og mag kan

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Boligselskabet Strandparken Effektiv drift

Boligselskabet Strandparken Effektiv drift Boligselskabet Strandparken Effektiv drift Kære bestyrelsesmedlemmer, Følgende er en kort gennemgang af driftsprojektet i Strandparken. Der evalueres på processen og på de fastsatte målsætninger og handlinger,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. december 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. januar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation 17.15

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Beslutningsreferat fra afdelingsmøde i tirsdag, den 9. september 2014 kl i beboerlokalet

Beslutningsreferat fra afdelingsmøde i tirsdag, den 9. september 2014 kl i beboerlokalet Beslutningsreferat fra afdelingsmøde i 9-14-18 tirsdag, den 9. september 2014 kl. 19.00 i beboerlokalet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. maj 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 30. maj 2013 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15-18.15

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Administrationens beretning november 2015

Administrationens beretning november 2015 Administrationens beretning november 2015 På administrationens område har vi haft gang i nogle lidt tungere sager det sidste godt halve år. Det er for eksempel Indførelse af ny tidsregistrering og opstart

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere