Tilstandsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport 2014"

Transkript

1 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 26. marts 2014 i afdelingen med deltagelse af følgende: Driftschef Preben Boe Hansen, Lejerbo Lokalinspektør Jackie Månsson, Lejerbo Formand Wilhelm Kent, Afdelingsbestyrelsen Hella Grønbæk, Afdelingsbestyrelsen Tove Stub, Afdelingsbestyrelsen

2 Bygningsoplysninger Afdelingen er opført i 1976 og består af 299 lejligheder i 3 etages blokke. Etagebyggeri med store grønne områder beliggende op til Vedbæk Station, og i gå fstand til Øresund og Vedbæk havn. Der er daginstitutioner og skole i området. Varmen betales sammen med huslejen. El betales direkte til el-leverandør. Der er køleskab og komfur i boligerne. Der forefindes fællesvaskeri samt beboerlokale. Afdelingen har været gennem en større renovering i 2001/202, der blev her opført tagboliger i nogle blokke, de er indgået i den almindelige afdeling, der er etableret trappetårne med elevatorer til udvidelse med tagboligerne. I 2012 blev der etableret individuel vandmåling. Der er etableret varmeforsyning i samarbejde med EON, kontrakten er i 2012 blevet forlænget under forbedret vilkår. Afdelingen har været udsat for en brand i blok 5 nr , 8 luli Hele tagkonstruktionen blev brandskadet og efterfølgende var der så store vandskader, at hele blokken skulle renoveres. Arbejdet med renovering er færdigt 30. maj 2014 og tilbageflytning sker efterfølgende. Der er under renoveringen sket forbedringer under driften. Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal Bygningsdelen oprettes/udbedres. er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, so Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal 1 God 5 2 Middel 50 3 Dårlig 5 4 Kritisk 0 I alt 60

3 11.t.0 Beredskabsplan Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal udarbejdes en beredskabsplan for afdelingen. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 11.t.1 Brandvej. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Brandvejen til midten af bebyggelse, skal forbedres. Stensætning skal eventuelt tkr Middel flyttes. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 11.tk.bel.0Ny belægninger Tilstandsbeskrivelse God Rep. af belægninger. Vejbump etableret og har hjulpet Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.afl.pum.0 Service/rep.pumpe Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

4 12.tt.bly.sam.0 Belysning p-plads Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.bly.sam.1 Belysning i terræn Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. Det foreslås at få ændret udendørsbelysning til tkr Middel energibesparende beslysning, der vil være en besparelse at hente på forbruget og Dårlig levetiden. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.var.sam.0 Varmeanlæg - Krybekld. Tilstandsbeskrivelse God Man har løbende taget renovering af boilerrum. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 13.ti.leg.0Legepladsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende rep. Se legepladsrapport. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

5 13.ti.spo.1Boldbane Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der undersøges om mulighed for en kunststofbane. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 13.ti.tav.0Skilte Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning af skilte er foretaget. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.ovf.0 Facadebeklædning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til algeafrensning og opretning af beklædning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.ovf.1 Maling af indg. Partier Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udføres i turnusordning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

6 22.bk.vaeg.0 Ydervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er en del revner i murværk på fælleshus, er tidligere udbedret, men opstået tkr Middel igen. Der forsøges at få klarlagt årsag, og revner udbedres. Ændring af Dårlig udblæsning, har hjulpet på anløb. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.vaeg.1 Lette facader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God En del plader er anløbet, enkelte plader er krakeleret. Efter byggeafdelingens tkr Middel udmeldinger kan man ikke forlange plader udskiftet af entreprenør, der skal Dårlig afsættes til eventuelle udskiftninger og reperationer. Tilstrækkelig rottesikring er ej Kritisk udført, men et faldende problem. Der har ikke været observeret nævneværdige problemer, men holdes til stadighed under observation. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.vaeg.2 Fælleshus Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Maling af ydervægge fælleshus. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 23.bk.tak.0 Tagkonstruktion Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God På svalegange er tagkonstruktion udført med limtræsbjælker der står ubeskyttet i tkr Middel ender, der skal monteres en dækkappe og impræneres mod råd. Følges op årligt Dårlig med beskyttelse mod råd. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

7 24.bk.ovf.0 Altan maling Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til indkøb af maling til vedligeholdelse af inddækkede altaner. tkr Middel (Lejer udfører selv malerarbejde). Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 25.bk.tra.0 Trapper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Fuglesikring i trappetårne, her er der endnu ikke fundet den rigtige løsning, der tkr Middel arbejdes videre. Der har været klager over støj fra trappen ind i en lejlighed. Dårlig Konstruktionen kan ikke ændres uden videre og man må acceptere den Kritisk eventuelle støj der fremkommer, problemet kan afhjælpes lidt, med dæmpning af ståldørerne med hjælp af dæmper. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.0 Vinduer & døre i facader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.1 Rep. Sky. Dør/vin/døre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Det er afsat midler til reparation af vinduer og specielt skydedøre på altan- siden. tkr Middel Der afsættes midler til løbende vedligeholdelse. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

8 26.bk.vin.2 Institution/Døre-vinduer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udbedring og service. Det tilrådes at klimaskærm gennemgås for tkr Middel tilpasninger og udbedringer. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.3 Inspektionslemme Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal monteres lemme til inspektion i installationer. Der er fundet en tkr Middel acceptabel løsning. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.4 Døre trappetårne Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Det er forslået at der sættes elektriske døråbnere på trappetårnene. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 31.bk.doer.0 Låse Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat til løbende vedligeholdelse, tilstanden skal undersøges nærmere, det tkr Middel er ikke systemnøgler. Mange dørhåndtag er ikke eftergået og hænger løse, der Dårlig skal foretages en gennemgang af samtlige døre. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

9 31.bk.ovf.0 Fraflytninger Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Istandsættelse ved fraflytning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 31.bk.vaeg.0 Vådrumsbeklædning Tilstandsbeskrivelse God Badeværelser er renoveret i 10/11, der afsættes til udskiftning af bløde fuger fra Middel 22/23. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 32.bi.hvi.0Komfurer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 32.bi.hvi.1Køleskab Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

10 41.bi.0 Udstyr i fællesrum Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende opdateringer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 41.bk.doer.0 Dørkontrol trappetårne Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Dørkontrolanlægget er renoveret. Og der er afsat til service og småudbedringer tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 41.bk.gul.0 Etagedæk Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er problemer med dækket og belægningerne på taglejlighederne. Dette er tkr Middel med i fem års gennemgangen under reklamation. Der har været syn og skøns Dårlig sag, og den er faldet ud til afdelingens fordel. Byggeafdelingen har påtaget sig at Kritisk stå for udbedringen af belægningerne. Øvrige etagedæk er med sandfyld, ved vandskader fjernes sandlaget. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 51.Bt.afl.ops.0 Tagrender/nedløb Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig rensning af tagrender og nedløb tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

11 51.bt.afl.roer.0 Faldstamme Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligeholdelse og spuling, enkelte lugtgener kan være eventuel tkr Middel manglende eller defekt vakumventil. Li har efter lang tid fået VVS til at konstaterer Dårlig at der er bagfald på tværgående udlluftningsstammer, de rettes og samtlige Kritisk mulige stammer tjekkes. Efterfølgende har det vist sig at det ikke har løst problemet. Driftschef aftaler med Lok. yderligere tiltag. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 52.bt.bel.sam.0 Afbrydere/kontakter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.0 Beholdere Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udskiftning af vvb. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.1 Rensn. Varmt vandbeh. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

12 54.bt.van.sam.2 Varmt/kold vand inst. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til beholdere og varmtvands og rørinstallation, midler afsat i tkr Middel år 16/17. Samtlige beholdere er renset og renoveret i 00/01. Ventilerne i Dårlig ingeniørgangen. De fleste er skiftet under renoveringen. Varmemesteren udskifter Kritisk de få der mangler, under konto 115. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.3 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er mange dyre utætheder i vand og varmerør. Det anbefales at få lagt nye rør, tkr Middel dette som synlige rør. Det er pt. skjulte rør, hvilket gør at levetiden er ved at Dårlig udløbe. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.4 Vandinst. I central Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udskiftning af ventiler tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.for.0 Sanitet / amaturer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

13 54.bt.van.maal.0 Vandmålere Tilstandsbeskrivelse God Vandmålere skal udskiftes hver 6-7 år. Dette er ifølge vandmålerdirektivet og Middel dermed lovbefalet, det har intet at gøre med at måleren er dårlig. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.roer.0 Rørinst. Bøsninger Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til selvrisiko på vandskader, der dukker løbende enkelte skader op. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.br.var.roer.0 Rørinst. I central. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Renovering og løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.0 Service varmeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service og vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

14 55.bt.var.sam.1 Regulering, Følere Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Eftersyn og udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.2 Ekspan. Beholder Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.3 Klimakompenseringsanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Service og rep. af styringer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.4 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Renovering af anlæg. Udblæsning fra ventiltion forlænges, således at den tkr Middel kommer ud fra væg. Er udført og har løst problemet. renovering af anlægget Dårlig forventes udført 16/17. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

15 55.bt.var.for.0 Radiatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 56.bt.0 Vaskemaskiner Tilstandsbeskrivelse God Delvis udskiftning er udført Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 56.bt.1 Styringspanel Tilstandsbeskrivelse God Renovering i 20/21 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 57.bt.ven.sam.0 Service ventilatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

16 57.bt.ven.sam.1 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.0 Containergård Tilstandsbeskrivelse God Ombygning og ny indretning. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.1 Skaktrens. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Lovpligitg rensning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.2 Antenneanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Ombygget og overtaget af Dansk Kabel TV. Servicen foretages af Dansk Kabel tkr Middel TV. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

17 58.bt.tra.sam.0 Elevatorer Varme Tilstandsbeskrivelse God Ved hård frost sker der det at elevatoren stopper. Der har sidste vinter ikke været Middel problemer med stop. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.tra.sam.1 Service elevatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Elevator service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 62.mu.mas.0 Redskaber/maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Er udskiftet i forår 2010, årlig service. Der overvejes at fremskynde indkøb af tkr Middel bladsuger. Bladsuger er indkøbt i 11/12. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 62.mu.red.0 Service Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God service på redskaber tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

18 Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse for perioden LEJERBO Huginsvej 1 B Hillerød Afdeling 1870, Flintemarken, Rudersdal AFDELINGSDATA Beliggenhed Flintemarken 7-93 Ibrugtagningsår Grundareal Antal bygn. Antal fælleshuse 10 0 Boligareal Antal etager 0 Antal lejligheder 299 Antal erhverv 1 Nøgletal pr. kvm 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Konto ,33 45,08 46,88 50,49 50,49 50,49 0,00 Konto ,54 55,75 81,83 81,21 70,14 78,98 308,52 Konto ,72 72,13 75,73 79,34 82,95 82,95 414,73 Konto ,71 207,09 200,99 199,12 211,92 215,89 322,09 LIKVIDITETSBUDG. FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANL. VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Henlæggelser PRIMO Planlagt vedligehold Planlagt henlæggelser Kapital tilførsel Afgang/tilgang, netto Henlæggelser ULTIMO

19 LANGTIDSBUDGET FOR PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Afsluttet Gældende Forslag til BYGNINGSGRUPPE regnskab budget budget senere år 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 (11) Terræn, konstruktion (12) Terræn, teknisk anlæg (13) Terræn, inventar (14) Terræn, beplantning (21) Bygning, klimaskærm, fundament (22) Bygning, klimaskærm, facade (23) Bygning, klimaskærm, tag (24) Bygning, klimaskærm, altan og altangang (25) Bygning, klimaskærm, trapper og ramper (26) Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme (31) Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar (32) Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer (41) Bygning, fælles. Indvendig (51) Bygning, tekn. anlæg. Afløb (52) Bygning, tekn. anlæg. El og belysn (53) Bygning, tekn. anlæg. Gas (54) Bygning, tekn. anlæg. Vand (55) Bygning, tekn. anlæg. Varme (56) Bygning. tekn. anlæg. Vaskeri, fælles (57) Bygning, tekn. anlæg. Ventilation (58) Bygning, tekn. anlæg. Øvrige (61) Materiel (62) Materiel, øvrigt Alm. vedligehold. IALT Planl. vedligehold. IALT

20 Tekst Bestandel 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/ Terræn Beredskabsplan Terræn Brandvej Terræn, Ny belægninger konstruktion, belægning Terræn, Service/rep.pumpe teknisk anlæg,pumpeanlæg Terræn, Belysning teknisk p-plads anlæg,vej- og pladsbelysningsanlæg Terræn, Belysning teknisk i terræn anlæg,vej- og pladsbelysningsanlæg Terræn, Varmeanlæg teknisk - Krybekld. anlæg,varmeanlæg (samlet) Terræn, Legepladsudstyr inventar,legepladsudstyr Terræn, Boldbane inventar,sportspladsudstyr Terræn, Skilte inventar,tavler, skilte, skærme, postkasser Bygning, Facadebeklædning klimaskærm, facade,overflader Bygning, Maling af klimaskærm, indg. Partierfacade,Overflader Bygning, Ydervægge klimaskærm, facade,væg Bygning, Lette facader klimaskærm, facade,væg Bygning, Fælleshus klimaskærm, facade,væg Bygning, Tagkonstruktion klimaskærm, tag,tagkonstruktion Bygning, Altan maling klimaskærm, altan og altangang,overflader Bygning, Trapper klimaskærm, trapper og ramper,trappe Bygning, Vinduer klimaskærm, & døre i facader døre, vinduer, porte, 20000luger og l Bygning, Rep. Sky. klimaskærm, Dør/vin/døredøre, vinduer, porte, 20000luger og l Bygning, Institution/Døre-vinduer klimaskærm, døre, vinduer, porte, 5000luger og 5000 l Bygning, Inspektionslemme klimaskærm, døre, vinduer, porte, 75000luger og l Bygning, Døre trappetårne klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l Bygning, Låse bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar,dør Bygning, Fraflytninger bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar,over Bygning, Vådrumsbeklædning bolig- /erhvervsenhed, konstr. inventar,væg Bygning, Komfurer bolig- /erhvervsenhed, installationer,hårde Bygning, Køleskabbolig- /erhvervsenhed, installationer,hårde Bygning, Udstyr i fælles. fællesrum Indvendig Bygning, Dørkontrol fælles. trappetårne Indvendig,Dør Bygning, Etagedæk fælles. Indvendig,Gulv

21 Tekst Bestandel 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/ Bygning, Tagrender/nedløb tekn. anlæg. Afløb,Opsamling Bygning, Faldstamme tekn. anlæg. Afløb,Røranlæg Bygning, Afbrydere/kontakter tekn. anlæg. El og belysn.,belysningsanlæg ( Bygning, Beholdere tekn. anlæg. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Rensn. Varmt tekn. anlæg. vandbeh. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Varmt/kold tekn. vand anlæg. inst. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Institution tekn. anlæg. Vand,Vandsystem 8000 (samlet) Bygning, Vandinst. tekn. I central anlæg. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Sanitet / tekn. amaturer anlæg. Vand,Forbrugsanlæg Bygning, Vandmålere tekn. anlæg. Vand,Målerarrangement Bygning, Rørinst. tekn. Bøsninger anlæg. Vand,Røranlæg Bygning, Rørinst. tekn. I central. anlæg. Varme,Røranlæg Bygning, Service varmeanlæg tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg 7000(samlet) Bygning, Regulering, tekn. Følere anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Ekspan. Beholder tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Klimakompenseringsanlæg tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg 10000(samlet) Bygning, Institution tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Radiatorer tekn. anlæg. Varme,Forbrugsanlæg Bygning. Vaskemaskiner tekn. anlæg. Vaskeri, fælles Bygning. Styringspanel tekn. anlæg. Vaskeri, fælles Bygning, Service ventilatorer tekn. anlæg. Ventilation,Ventilationsanlæg ( Bygning, Institution tekn. anlæg. Ventilation,Ventilationsanlæg ( Bygning, Containergård tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Skaktrens. tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Antenneanlæg tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Elevatorer tekn. Varme anlæg. Øvrige,Transportsystem (samlet) Bygning, Service elevatorer tekn. anlæg. Øvrige,Transportsystem (samlet) Materiel, Redskaber/maskiner øvrigt,maskiner Materiel, Service øvrigt,redskaber

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 2015 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse

Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse for perioden Afdeling 187-0, Flintemarken - Søllerød Lejerbo Huginsvej 1 B 01.05.2014-30.04.2015

Læs mere

Tilstandsrapport 2011

Tilstandsrapport 2011 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken 2011 Afdeling 187-0, Flintemarken, Søllerød Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting,

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport 2010

Tilstandsrapport 2010 Org.nr. 211, Halsnæs. Afd. 025-0, "Kregme" 2010 Afdeling 025-0, "Kregme", Frederiksværk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Org.nr. 315, Holbæk. Afd. 123-0, Vangkvarter-Holbæk Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre

Tilstandsrapport. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 58 58,0 3.784,1 Lejligheder i alt 58 58,0

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1906 - overtaget af fsb pr. 1/1-1999 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 11 11,0 759,0

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 60, Milestedet, Rødovre. juni 2011

Tilstandsrapport. Afdeling 60, Milestedet, Rødovre. juni 2011 Org.nr. 175, Rødovre. Afd. 60, Milestedet juni 2011 Afdeling 60, Milestedet, Rødovre Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre

Tilstandsrapport. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1992 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 73,00 73,00 5.745,00 I alt 73,00 73,00 5.745,00 Gennemsnitsleje for:

Læs mere

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/10-2001 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 357 357,0 27.806,0 Lejligheder i alt 357

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 603-0, Brokær, 2605 Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 603-0, Brokær, 2605 Brøndby Afdeling 603-0, Brokær, 2605 Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting,

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335. Afdeling 9 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 693 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 57,9

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59. Afdeling 7 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 599 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 64,49

Læs mere

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1980 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/6 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 4 4,0 448,5 Lejligheder i alt 4 4,0 448,5

Læs mere

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1985-86 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 38 38,0 3.054,9 Lejligheder i alt 38 38,0

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 601-0, Kirkebjerg, 2605 Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 601-0, Kirkebjerg, 2605 Brøndby Afdeling 601-0, Kirkebjerg, 2605 Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting,

Læs mere

Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre

Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Side 1af 9 TILSTANDSRAPPORT FOR AFDELING 060-0, Milestedet, Tilstandsrapporten er et tillæg til afdelingens 10-års vedligeholdelsesplan,

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 604-0, Brøndby Nord, Brøndby Nord

Tilstandsrapport. Afdeling 604-0, Brøndby Nord, Brøndby Nord Afdeling 604-0, Brøndby Nord, Brøndby Nord Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Primo saldo. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo Levering af div låsearbejde bej ,50. Bevægelser Ult.

Primo saldo. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo Levering af div låsearbejde bej ,50. Bevægelser Ult. 1 11600011 Terræn, konstruktion 24-02-2014 24-02-2014 3213158 Indkøb af nye træer. kon 15.50 03-03-2014 03-03-2014 3208601 Rep af låge til kælderskakt kon 2.181,25 28-03-2014 28-03-2014 3212992 Indkøb

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/2-1988 overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 52 52,0 1.604,0

Læs mere

fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015

fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 66 66,0 5.590,2 Lejligheder i alt 66 66,0 5.590,2

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1957 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Lejligheder i alt 173,00 173,00 18.026,50

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18

Læs mere

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo 1 11500012 Terræn, teknisk anlæg 10-03-2014 10-03-2014 3208617 rep. af lås kon 705,00 21-03-2014 21-03-2014 3209932 rep. af lås BEJ 705,00 16-04-2014 16-04-2014 3213134 Indkøb af ekstra låsecylinder til

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2.

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2. Budget 2015 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 834 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 41,65

Læs mere

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1954-56 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 143 143,0 10.641,6 Lejligheder i alt 143

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 3 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 726 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 62,07

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

fsb Afdeling 1.90 Bo-90 Budget 2016

fsb Afdeling 1.90 Bo-90 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 15/3 93 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 15 15,0 1.218,0 Ungdomsboliger 2 2,0 72,0

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 383,00 383, ,00. Boliger i alt 383,00 383, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 383,00 383, ,00. Boliger i alt 383,00 383, ,00 Budget 216 Ibrugtagningsår: 195 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 383, 383, 25.838, Boliger i alt 383, 383, 25.838, Institutioner 1,

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt Budget 2017 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51

Læs mere

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40. DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.5] 3 J J 3 tk.bro tk.bro Broer [SfB 20.5] 3 J J 4 tk.heg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Torsdag den 12. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Iben Skov Jensen Morten Andersen

Læs mere

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1987 - overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 38 38,0 891,0 Fællesarealer

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bo42 Afdeling 20 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 20 Tilstandsrapport 2015 Afdeling 2 Tilstandsrapport 215 Afdeling 2 Kystparken 19-29 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 6 Udarbejdet: 215

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 22

TIL BEBOERNE I AFDELING 22 TIL BEBOERNE I AFDELING 22 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

fsb Afdeling 1.95 Peblingehus Budget 2016

fsb Afdeling 1.95 Peblingehus Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988/89 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 27 27,0 2.291,2 Lejligheder i alt 27 27,0

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

I alt 176,00 215, ,98

I alt 176,00 215, ,98 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1962 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 140,00 140,00 11.449,60 Ungdomsboliger 28,00 28,00 963,60 168,00 168,00

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 249-0, Bøgevænget, Brande. 11. juni 2013

Tilstandsrapport. Afdeling 249-0, Bøgevænget, Brande. 11. juni 2013 Org.nr. 653, Brande. Afd. 249-0, Bøgevænget 11. juni 2013 Afdeling 249-0, Bøgevænget, Brande Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 64 Onsdag den 4. november 2015 kl. 13.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Brinkmann Poulsen

Læs mere

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13%

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13% 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 21% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 13% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2016

fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1980-82 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 162 162,0 13.622,6 Lejligheder i alt 162 162,0

Læs mere

fsb Afdeling 1.69 Garvergården Budget 2016 Besk. boliger / fam. bolig 2.135 0 2.135 1.943 29,0 1.099 Hybler 613 0 613 596 10,0 1.

fsb Afdeling 1.69 Garvergården Budget 2016 Besk. boliger / fam. bolig 2.135 0 2.135 1.943 29,0 1.099 Hybler 613 0 613 596 10,0 1. fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1975/77 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 Leje pr. Leje pr. Ny leje 1/1-2015 Regulering 1/1-2016 m² Enheder pr. m² Besk. boliger / fam. bolig 2.135

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 33 TIL BEBOERNE I AFDELING 33 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www,almenboaarhus.dk CVP 59645013 28. august 2012

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 58 TIL BEBOERNE I AFDELING 58 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje

Læs mere

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33 1menBo Til beboerne i afdeling 33 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk wwwalmenboaarhusdk CVR 59645013 3. september

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016

fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1948 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 392 392,0 30.402,0 Lejligheder i alt 392

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 16 Fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Simone Soussi Bolette Soussi

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere