Tilstandsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport 2014"

Transkript

1 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 26. marts 2014 i afdelingen med deltagelse af følgende: Driftschef Preben Boe Hansen, Lejerbo Lokalinspektør Jackie Månsson, Lejerbo Formand Wilhelm Kent, Afdelingsbestyrelsen Hella Grønbæk, Afdelingsbestyrelsen Tove Stub, Afdelingsbestyrelsen

2 Bygningsoplysninger Afdelingen er opført i 1976 og består af 299 lejligheder i 3 etages blokke. Etagebyggeri med store grønne områder beliggende op til Vedbæk Station, og i gå fstand til Øresund og Vedbæk havn. Der er daginstitutioner og skole i området. Varmen betales sammen med huslejen. El betales direkte til el-leverandør. Der er køleskab og komfur i boligerne. Der forefindes fællesvaskeri samt beboerlokale. Afdelingen har været gennem en større renovering i 2001/202, der blev her opført tagboliger i nogle blokke, de er indgået i den almindelige afdeling, der er etableret trappetårne med elevatorer til udvidelse med tagboligerne. I 2012 blev der etableret individuel vandmåling. Der er etableret varmeforsyning i samarbejde med EON, kontrakten er i 2012 blevet forlænget under forbedret vilkår. Afdelingen har været udsat for en brand i blok 5 nr , 8 luli Hele tagkonstruktionen blev brandskadet og efterfølgende var der så store vandskader, at hele blokken skulle renoveres. Arbejdet med renovering er færdigt 30. maj 2014 og tilbageflytning sker efterfølgende. Der er under renoveringen sket forbedringer under driften. Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal Bygningsdelen oprettes/udbedres. er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, so Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal 1 God 5 2 Middel 50 3 Dårlig 5 4 Kritisk 0 I alt 60

3 11.t.0 Beredskabsplan Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal udarbejdes en beredskabsplan for afdelingen. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 11.t.1 Brandvej. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Brandvejen til midten af bebyggelse, skal forbedres. Stensætning skal eventuelt tkr Middel flyttes. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 11.tk.bel.0Ny belægninger Tilstandsbeskrivelse God Rep. af belægninger. Vejbump etableret og har hjulpet Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.afl.pum.0 Service/rep.pumpe Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

4 12.tt.bly.sam.0 Belysning p-plads Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.bly.sam.1 Belysning i terræn Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. Det foreslås at få ændret udendørsbelysning til tkr Middel energibesparende beslysning, der vil være en besparelse at hente på forbruget og Dårlig levetiden. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.var.sam.0 Varmeanlæg - Krybekld. Tilstandsbeskrivelse God Man har løbende taget renovering af boilerrum. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 13.ti.leg.0Legepladsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende rep. Se legepladsrapport. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

5 13.ti.spo.1Boldbane Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der undersøges om mulighed for en kunststofbane. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 13.ti.tav.0Skilte Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning af skilte er foretaget. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.ovf.0 Facadebeklædning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til algeafrensning og opretning af beklædning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.ovf.1 Maling af indg. Partier Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udføres i turnusordning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

6 22.bk.vaeg.0 Ydervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er en del revner i murværk på fælleshus, er tidligere udbedret, men opstået tkr Middel igen. Der forsøges at få klarlagt årsag, og revner udbedres. Ændring af Dårlig udblæsning, har hjulpet på anløb. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.vaeg.1 Lette facader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God En del plader er anløbet, enkelte plader er krakeleret. Efter byggeafdelingens tkr Middel udmeldinger kan man ikke forlange plader udskiftet af entreprenør, der skal Dårlig afsættes til eventuelle udskiftninger og reperationer. Tilstrækkelig rottesikring er ej Kritisk udført, men et faldende problem. Der har ikke været observeret nævneværdige problemer, men holdes til stadighed under observation. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.vaeg.2 Fælleshus Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Maling af ydervægge fælleshus. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 23.bk.tak.0 Tagkonstruktion Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God På svalegange er tagkonstruktion udført med limtræsbjælker der står ubeskyttet i tkr Middel ender, der skal monteres en dækkappe og impræneres mod råd. Følges op årligt Dårlig med beskyttelse mod råd. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

7 24.bk.ovf.0 Altan maling Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til indkøb af maling til vedligeholdelse af inddækkede altaner. tkr Middel (Lejer udfører selv malerarbejde). Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 25.bk.tra.0 Trapper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Fuglesikring i trappetårne, her er der endnu ikke fundet den rigtige løsning, der tkr Middel arbejdes videre. Der har været klager over støj fra trappen ind i en lejlighed. Dårlig Konstruktionen kan ikke ændres uden videre og man må acceptere den Kritisk eventuelle støj der fremkommer, problemet kan afhjælpes lidt, med dæmpning af ståldørerne med hjælp af dæmper. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.0 Vinduer & døre i facader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.1 Rep. Sky. Dør/vin/døre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Det er afsat midler til reparation af vinduer og specielt skydedøre på altan- siden. tkr Middel Der afsættes midler til løbende vedligeholdelse. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

8 26.bk.vin.2 Institution/Døre-vinduer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udbedring og service. Det tilrådes at klimaskærm gennemgås for tkr Middel tilpasninger og udbedringer. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.3 Inspektionslemme Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal monteres lemme til inspektion i installationer. Der er fundet en tkr Middel acceptabel løsning. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.4 Døre trappetårne Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Det er forslået at der sættes elektriske døråbnere på trappetårnene. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 31.bk.doer.0 Låse Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat til løbende vedligeholdelse, tilstanden skal undersøges nærmere, det tkr Middel er ikke systemnøgler. Mange dørhåndtag er ikke eftergået og hænger løse, der Dårlig skal foretages en gennemgang af samtlige døre. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

9 31.bk.ovf.0 Fraflytninger Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Istandsættelse ved fraflytning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 31.bk.vaeg.0 Vådrumsbeklædning Tilstandsbeskrivelse God Badeværelser er renoveret i 10/11, der afsættes til udskiftning af bløde fuger fra Middel 22/23. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 32.bi.hvi.0Komfurer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 32.bi.hvi.1Køleskab Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

10 41.bi.0 Udstyr i fællesrum Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende opdateringer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 41.bk.doer.0 Dørkontrol trappetårne Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Dørkontrolanlægget er renoveret. Og der er afsat til service og småudbedringer tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 41.bk.gul.0 Etagedæk Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er problemer med dækket og belægningerne på taglejlighederne. Dette er tkr Middel med i fem års gennemgangen under reklamation. Der har været syn og skøns Dårlig sag, og den er faldet ud til afdelingens fordel. Byggeafdelingen har påtaget sig at Kritisk stå for udbedringen af belægningerne. Øvrige etagedæk er med sandfyld, ved vandskader fjernes sandlaget. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 51.Bt.afl.ops.0 Tagrender/nedløb Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig rensning af tagrender og nedløb tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

11 51.bt.afl.roer.0 Faldstamme Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligeholdelse og spuling, enkelte lugtgener kan være eventuel tkr Middel manglende eller defekt vakumventil. Li har efter lang tid fået VVS til at konstaterer Dårlig at der er bagfald på tværgående udlluftningsstammer, de rettes og samtlige Kritisk mulige stammer tjekkes. Efterfølgende har det vist sig at det ikke har løst problemet. Driftschef aftaler med Lok. yderligere tiltag. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 52.bt.bel.sam.0 Afbrydere/kontakter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.0 Beholdere Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udskiftning af vvb. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.1 Rensn. Varmt vandbeh. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

12 54.bt.van.sam.2 Varmt/kold vand inst. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til beholdere og varmtvands og rørinstallation, midler afsat i tkr Middel år 16/17. Samtlige beholdere er renset og renoveret i 00/01. Ventilerne i Dårlig ingeniørgangen. De fleste er skiftet under renoveringen. Varmemesteren udskifter Kritisk de få der mangler, under konto 115. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.3 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er mange dyre utætheder i vand og varmerør. Det anbefales at få lagt nye rør, tkr Middel dette som synlige rør. Det er pt. skjulte rør, hvilket gør at levetiden er ved at Dårlig udløbe. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.4 Vandinst. I central Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udskiftning af ventiler tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.for.0 Sanitet / amaturer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

13 54.bt.van.maal.0 Vandmålere Tilstandsbeskrivelse God Vandmålere skal udskiftes hver 6-7 år. Dette er ifølge vandmålerdirektivet og Middel dermed lovbefalet, det har intet at gøre med at måleren er dårlig. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.roer.0 Rørinst. Bøsninger Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til selvrisiko på vandskader, der dukker løbende enkelte skader op. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.br.var.roer.0 Rørinst. I central. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Renovering og løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.0 Service varmeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service og vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

14 55.bt.var.sam.1 Regulering, Følere Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Eftersyn og udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.2 Ekspan. Beholder Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.3 Klimakompenseringsanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Service og rep. af styringer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.4 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Renovering af anlæg. Udblæsning fra ventiltion forlænges, således at den tkr Middel kommer ud fra væg. Er udført og har løst problemet. renovering af anlægget Dårlig forventes udført 16/17. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

15 55.bt.var.for.0 Radiatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 56.bt.0 Vaskemaskiner Tilstandsbeskrivelse God Delvis udskiftning er udført Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 56.bt.1 Styringspanel Tilstandsbeskrivelse God Renovering i 20/21 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 57.bt.ven.sam.0 Service ventilatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

16 57.bt.ven.sam.1 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.0 Containergård Tilstandsbeskrivelse God Ombygning og ny indretning. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.1 Skaktrens. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Lovpligitg rensning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.2 Antenneanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Ombygget og overtaget af Dansk Kabel TV. Servicen foretages af Dansk Kabel tkr Middel TV. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

17 58.bt.tra.sam.0 Elevatorer Varme Tilstandsbeskrivelse God Ved hård frost sker der det at elevatoren stopper. Der har sidste vinter ikke været Middel problemer med stop. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.tra.sam.1 Service elevatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Elevator service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 62.mu.mas.0 Redskaber/maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Er udskiftet i forår 2010, årlig service. Der overvejes at fremskynde indkøb af tkr Middel bladsuger. Bladsuger er indkøbt i 11/12. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 62.mu.red.0 Service Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God service på redskaber tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

18 Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse for perioden LEJERBO Huginsvej 1 B Hillerød Afdeling 1870, Flintemarken, Rudersdal AFDELINGSDATA Beliggenhed Flintemarken 7-93 Ibrugtagningsår Grundareal Antal bygn. Antal fælleshuse 10 0 Boligareal Antal etager 0 Antal lejligheder 299 Antal erhverv 1 Nøgletal pr. kvm 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Konto ,33 45,08 46,88 50,49 50,49 50,49 0,00 Konto ,54 55,75 81,83 81,21 70,14 78,98 308,52 Konto ,72 72,13 75,73 79,34 82,95 82,95 414,73 Konto ,71 207,09 200,99 199,12 211,92 215,89 322,09 LIKVIDITETSBUDG. FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANL. VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Henlæggelser PRIMO Planlagt vedligehold Planlagt henlæggelser Kapital tilførsel Afgang/tilgang, netto Henlæggelser ULTIMO

19 LANGTIDSBUDGET FOR PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Afsluttet Gældende Forslag til BYGNINGSGRUPPE regnskab budget budget senere år 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 (11) Terræn, konstruktion (12) Terræn, teknisk anlæg (13) Terræn, inventar (14) Terræn, beplantning (21) Bygning, klimaskærm, fundament (22) Bygning, klimaskærm, facade (23) Bygning, klimaskærm, tag (24) Bygning, klimaskærm, altan og altangang (25) Bygning, klimaskærm, trapper og ramper (26) Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme (31) Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar (32) Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer (41) Bygning, fælles. Indvendig (51) Bygning, tekn. anlæg. Afløb (52) Bygning, tekn. anlæg. El og belysn (53) Bygning, tekn. anlæg. Gas (54) Bygning, tekn. anlæg. Vand (55) Bygning, tekn. anlæg. Varme (56) Bygning. tekn. anlæg. Vaskeri, fælles (57) Bygning, tekn. anlæg. Ventilation (58) Bygning, tekn. anlæg. Øvrige (61) Materiel (62) Materiel, øvrigt Alm. vedligehold. IALT Planl. vedligehold. IALT

20 Tekst Bestandel 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/ Terræn Beredskabsplan Terræn Brandvej Terræn, Ny belægninger konstruktion, belægning Terræn, Service/rep.pumpe teknisk anlæg,pumpeanlæg Terræn, Belysning teknisk p-plads anlæg,vej- og pladsbelysningsanlæg Terræn, Belysning teknisk i terræn anlæg,vej- og pladsbelysningsanlæg Terræn, Varmeanlæg teknisk - Krybekld. anlæg,varmeanlæg (samlet) Terræn, Legepladsudstyr inventar,legepladsudstyr Terræn, Boldbane inventar,sportspladsudstyr Terræn, Skilte inventar,tavler, skilte, skærme, postkasser Bygning, Facadebeklædning klimaskærm, facade,overflader Bygning, Maling af klimaskærm, indg. Partierfacade,Overflader Bygning, Ydervægge klimaskærm, facade,væg Bygning, Lette facader klimaskærm, facade,væg Bygning, Fælleshus klimaskærm, facade,væg Bygning, Tagkonstruktion klimaskærm, tag,tagkonstruktion Bygning, Altan maling klimaskærm, altan og altangang,overflader Bygning, Trapper klimaskærm, trapper og ramper,trappe Bygning, Vinduer klimaskærm, & døre i facader døre, vinduer, porte, 20000luger og l Bygning, Rep. Sky. klimaskærm, Dør/vin/døredøre, vinduer, porte, 20000luger og l Bygning, Institution/Døre-vinduer klimaskærm, døre, vinduer, porte, 5000luger og 5000 l Bygning, Inspektionslemme klimaskærm, døre, vinduer, porte, 75000luger og l Bygning, Døre trappetårne klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l Bygning, Låse bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar,dør Bygning, Fraflytninger bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar,over Bygning, Vådrumsbeklædning bolig- /erhvervsenhed, konstr. inventar,væg Bygning, Komfurer bolig- /erhvervsenhed, installationer,hårde Bygning, Køleskabbolig- /erhvervsenhed, installationer,hårde Bygning, Udstyr i fælles. fællesrum Indvendig Bygning, Dørkontrol fælles. trappetårne Indvendig,Dør Bygning, Etagedæk fælles. Indvendig,Gulv

21 Tekst Bestandel 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/ Bygning, Tagrender/nedløb tekn. anlæg. Afløb,Opsamling Bygning, Faldstamme tekn. anlæg. Afløb,Røranlæg Bygning, Afbrydere/kontakter tekn. anlæg. El og belysn.,belysningsanlæg ( Bygning, Beholdere tekn. anlæg. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Rensn. Varmt tekn. anlæg. vandbeh. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Varmt/kold tekn. vand anlæg. inst. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Institution tekn. anlæg. Vand,Vandsystem 8000 (samlet) Bygning, Vandinst. tekn. I central anlæg. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Sanitet / tekn. amaturer anlæg. Vand,Forbrugsanlæg Bygning, Vandmålere tekn. anlæg. Vand,Målerarrangement Bygning, Rørinst. tekn. Bøsninger anlæg. Vand,Røranlæg Bygning, Rørinst. tekn. I central. anlæg. Varme,Røranlæg Bygning, Service varmeanlæg tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg 7000(samlet) Bygning, Regulering, tekn. Følere anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Ekspan. Beholder tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Klimakompenseringsanlæg tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg 10000(samlet) Bygning, Institution tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Radiatorer tekn. anlæg. Varme,Forbrugsanlæg Bygning. Vaskemaskiner tekn. anlæg. Vaskeri, fælles Bygning. Styringspanel tekn. anlæg. Vaskeri, fælles Bygning, Service ventilatorer tekn. anlæg. Ventilation,Ventilationsanlæg ( Bygning, Institution tekn. anlæg. Ventilation,Ventilationsanlæg ( Bygning, Containergård tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Skaktrens. tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Antenneanlæg tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Elevatorer tekn. Varme anlæg. Øvrige,Transportsystem (samlet) Bygning, Service elevatorer tekn. anlæg. Øvrige,Transportsystem (samlet) Materiel, Redskaber/maskiner øvrigt,maskiner Materiel, Service øvrigt,redskaber

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere