Tilstandsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport 2014"

Transkript

1 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 26. marts 2014 i afdelingen med deltagelse af følgende: Driftschef Preben Boe Hansen, Lejerbo Lokalinspektør Jackie Månsson, Lejerbo Formand Wilhelm Kent, Afdelingsbestyrelsen Hella Grønbæk, Afdelingsbestyrelsen Tove Stub, Afdelingsbestyrelsen

2 Bygningsoplysninger Afdelingen er opført i 1976 og består af 299 lejligheder i 3 etages blokke. Etagebyggeri med store grønne områder beliggende op til Vedbæk Station, og i gå fstand til Øresund og Vedbæk havn. Der er daginstitutioner og skole i området. Varmen betales sammen med huslejen. El betales direkte til el-leverandør. Der er køleskab og komfur i boligerne. Der forefindes fællesvaskeri samt beboerlokale. Afdelingen har været gennem en større renovering i 2001/202, der blev her opført tagboliger i nogle blokke, de er indgået i den almindelige afdeling, der er etableret trappetårne med elevatorer til udvidelse med tagboligerne. I 2012 blev der etableret individuel vandmåling. Der er etableret varmeforsyning i samarbejde med EON, kontrakten er i 2012 blevet forlænget under forbedret vilkår. Afdelingen har været udsat for en brand i blok 5 nr , 8 luli Hele tagkonstruktionen blev brandskadet og efterfølgende var der så store vandskader, at hele blokken skulle renoveres. Arbejdet med renovering er færdigt 30. maj 2014 og tilbageflytning sker efterfølgende. Der er under renoveringen sket forbedringer under driften. Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal Bygningsdelen oprettes/udbedres. er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, so Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal 1 God 5 2 Middel 50 3 Dårlig 5 4 Kritisk 0 I alt 60

3 11.t.0 Beredskabsplan Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal udarbejdes en beredskabsplan for afdelingen. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 11.t.1 Brandvej. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Brandvejen til midten af bebyggelse, skal forbedres. Stensætning skal eventuelt tkr Middel flyttes. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 11.tk.bel.0Ny belægninger Tilstandsbeskrivelse God Rep. af belægninger. Vejbump etableret og har hjulpet Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.afl.pum.0 Service/rep.pumpe Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

4 12.tt.bly.sam.0 Belysning p-plads Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.bly.sam.1 Belysning i terræn Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. Det foreslås at få ændret udendørsbelysning til tkr Middel energibesparende beslysning, der vil være en besparelse at hente på forbruget og Dårlig levetiden. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 12.tt.var.sam.0 Varmeanlæg - Krybekld. Tilstandsbeskrivelse God Man har løbende taget renovering af boilerrum. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 13.ti.leg.0Legepladsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende rep. Se legepladsrapport. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

5 13.ti.spo.1Boldbane Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der undersøges om mulighed for en kunststofbane. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 13.ti.tav.0Skilte Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning af skilte er foretaget. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.ovf.0 Facadebeklædning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til algeafrensning og opretning af beklædning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.ovf.1 Maling af indg. Partier Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udføres i turnusordning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

6 22.bk.vaeg.0 Ydervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er en del revner i murværk på fælleshus, er tidligere udbedret, men opstået tkr Middel igen. Der forsøges at få klarlagt årsag, og revner udbedres. Ændring af Dårlig udblæsning, har hjulpet på anløb. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.vaeg.1 Lette facader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God En del plader er anløbet, enkelte plader er krakeleret. Efter byggeafdelingens tkr Middel udmeldinger kan man ikke forlange plader udskiftet af entreprenør, der skal Dårlig afsættes til eventuelle udskiftninger og reperationer. Tilstrækkelig rottesikring er ej Kritisk udført, men et faldende problem. Der har ikke været observeret nævneværdige problemer, men holdes til stadighed under observation. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 22.bk.vaeg.2 Fælleshus Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Maling af ydervægge fælleshus. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 23.bk.tak.0 Tagkonstruktion Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God På svalegange er tagkonstruktion udført med limtræsbjælker der står ubeskyttet i tkr Middel ender, der skal monteres en dækkappe og impræneres mod råd. Følges op årligt Dårlig med beskyttelse mod råd. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

7 24.bk.ovf.0 Altan maling Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til indkøb af maling til vedligeholdelse af inddækkede altaner. tkr Middel (Lejer udfører selv malerarbejde). Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 25.bk.tra.0 Trapper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Fuglesikring i trappetårne, her er der endnu ikke fundet den rigtige løsning, der tkr Middel arbejdes videre. Der har været klager over støj fra trappen ind i en lejlighed. Dårlig Konstruktionen kan ikke ændres uden videre og man må acceptere den Kritisk eventuelle støj der fremkommer, problemet kan afhjælpes lidt, med dæmpning af ståldørerne med hjælp af dæmper. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.0 Vinduer & døre i facader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.1 Rep. Sky. Dør/vin/døre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Det er afsat midler til reparation af vinduer og specielt skydedøre på altan- siden. tkr Middel Der afsættes midler til løbende vedligeholdelse. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

8 26.bk.vin.2 Institution/Døre-vinduer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udbedring og service. Det tilrådes at klimaskærm gennemgås for tkr Middel tilpasninger og udbedringer. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.3 Inspektionslemme Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal monteres lemme til inspektion i installationer. Der er fundet en tkr Middel acceptabel løsning. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 26.bk.vin.4 Døre trappetårne Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Det er forslået at der sættes elektriske døråbnere på trappetårnene. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 31.bk.doer.0 Låse Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat til løbende vedligeholdelse, tilstanden skal undersøges nærmere, det tkr Middel er ikke systemnøgler. Mange dørhåndtag er ikke eftergået og hænger løse, der Dårlig skal foretages en gennemgang af samtlige døre. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

9 31.bk.ovf.0 Fraflytninger Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Istandsættelse ved fraflytning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 31.bk.vaeg.0 Vådrumsbeklædning Tilstandsbeskrivelse God Badeværelser er renoveret i 10/11, der afsættes til udskiftning af bløde fuger fra Middel 22/23. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 32.bi.hvi.0Komfurer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 32.bi.hvi.1Køleskab Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

10 41.bi.0 Udstyr i fællesrum Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende opdateringer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 41.bk.doer.0 Dørkontrol trappetårne Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Dørkontrolanlægget er renoveret. Og der er afsat til service og småudbedringer tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 41.bk.gul.0 Etagedæk Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er problemer med dækket og belægningerne på taglejlighederne. Dette er tkr Middel med i fem års gennemgangen under reklamation. Der har været syn og skøns Dårlig sag, og den er faldet ud til afdelingens fordel. Byggeafdelingen har påtaget sig at Kritisk stå for udbedringen af belægningerne. Øvrige etagedæk er med sandfyld, ved vandskader fjernes sandlaget. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 51.Bt.afl.ops.0 Tagrender/nedløb Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig rensning af tagrender og nedløb tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

11 51.bt.afl.roer.0 Faldstamme Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligeholdelse og spuling, enkelte lugtgener kan være eventuel tkr Middel manglende eller defekt vakumventil. Li har efter lang tid fået VVS til at konstaterer Dårlig at der er bagfald på tværgående udlluftningsstammer, de rettes og samtlige Kritisk mulige stammer tjekkes. Efterfølgende har det vist sig at det ikke har løst problemet. Driftschef aftaler med Lok. yderligere tiltag. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 52.bt.bel.sam.0 Afbrydere/kontakter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.0 Beholdere Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udskiftning af vvb. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.1 Rensn. Varmt vandbeh. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

12 54.bt.van.sam.2 Varmt/kold vand inst. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til beholdere og varmtvands og rørinstallation, midler afsat i tkr Middel år 16/17. Samtlige beholdere er renset og renoveret i 00/01. Ventilerne i Dårlig ingeniørgangen. De fleste er skiftet under renoveringen. Varmemesteren udskifter Kritisk de få der mangler, under konto 115. Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.3 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er mange dyre utætheder i vand og varmerør. Det anbefales at få lagt nye rør, tkr Middel dette som synlige rør. Det er pt. skjulte rør, hvilket gør at levetiden er ved at Dårlig udløbe. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.sam.4 Vandinst. I central Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Udskiftning af ventiler tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.for.0 Sanitet / amaturer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

13 54.bt.van.maal.0 Vandmålere Tilstandsbeskrivelse God Vandmålere skal udskiftes hver 6-7 år. Dette er ifølge vandmålerdirektivet og Middel dermed lovbefalet, det har intet at gøre med at måleren er dårlig. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 54.bt.van.roer.0 Rørinst. Bøsninger Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til selvrisiko på vandskader, der dukker løbende enkelte skader op. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.br.var.roer.0 Rørinst. I central. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Renovering og løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.0 Service varmeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service og vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

14 55.bt.var.sam.1 Regulering, Følere Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Eftersyn og udskiftning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.2 Ekspan. Beholder Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.3 Klimakompenseringsanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Service og rep. af styringer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 55.bt.var.sam.4 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Renovering af anlæg. Udblæsning fra ventiltion forlænges, således at den tkr Middel kommer ud fra væg. Er udført og har løst problemet. renovering af anlægget Dårlig forventes udført 16/17. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

15 55.bt.var.for.0 Radiatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende udskiftning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 56.bt.0 Vaskemaskiner Tilstandsbeskrivelse God Delvis udskiftning er udført Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 56.bt.1 Styringspanel Tilstandsbeskrivelse God Renovering i 20/21 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 57.bt.ven.sam.0 Service ventilatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Årlig service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

16 57.bt.ven.sam.1 Institution Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.0 Containergård Tilstandsbeskrivelse God Ombygning og ny indretning. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.1 Skaktrens. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Lovpligitg rensning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.2 Antenneanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Ombygget og overtaget af Dansk Kabel TV. Servicen foretages af Dansk Kabel tkr Middel TV. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

17 58.bt.tra.sam.0 Elevatorer Varme Tilstandsbeskrivelse God Ved hård frost sker der det at elevatoren stopper. Der har sidste vinter ikke været Middel problemer med stop. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 58.bt.tra.sam.1 Service elevatorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Elevator service tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 62.mu.mas.0 Redskaber/maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Er udskiftet i forår 2010, årlig service. Der overvejes at fremskynde indkøb af tkr Middel bladsuger. Bladsuger er indkøbt i 11/12. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år. 62.mu.red.0 Service Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God service på redskaber tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid 10 år. Restlevetid max 10 år.

18 Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse for perioden LEJERBO Huginsvej 1 B Hillerød Afdeling 1870, Flintemarken, Rudersdal AFDELINGSDATA Beliggenhed Flintemarken 7-93 Ibrugtagningsår Grundareal Antal bygn. Antal fælleshuse 10 0 Boligareal Antal etager 0 Antal lejligheder 299 Antal erhverv 1 Nøgletal pr. kvm 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Konto ,33 45,08 46,88 50,49 50,49 50,49 0,00 Konto ,54 55,75 81,83 81,21 70,14 78,98 308,52 Konto ,72 72,13 75,73 79,34 82,95 82,95 414,73 Konto ,71 207,09 200,99 199,12 211,92 215,89 322,09 LIKVIDITETSBUDG. FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANL. VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Henlæggelser PRIMO Planlagt vedligehold Planlagt henlæggelser Kapital tilførsel Afgang/tilgang, netto Henlæggelser ULTIMO

19 LANGTIDSBUDGET FOR PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Afsluttet Gældende Forslag til BYGNINGSGRUPPE regnskab budget budget senere år 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 (11) Terræn, konstruktion (12) Terræn, teknisk anlæg (13) Terræn, inventar (14) Terræn, beplantning (21) Bygning, klimaskærm, fundament (22) Bygning, klimaskærm, facade (23) Bygning, klimaskærm, tag (24) Bygning, klimaskærm, altan og altangang (25) Bygning, klimaskærm, trapper og ramper (26) Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme (31) Bygning, bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar (32) Bygning, bolig- /erhvervsenhed, installationer (41) Bygning, fælles. Indvendig (51) Bygning, tekn. anlæg. Afløb (52) Bygning, tekn. anlæg. El og belysn (53) Bygning, tekn. anlæg. Gas (54) Bygning, tekn. anlæg. Vand (55) Bygning, tekn. anlæg. Varme (56) Bygning. tekn. anlæg. Vaskeri, fælles (57) Bygning, tekn. anlæg. Ventilation (58) Bygning, tekn. anlæg. Øvrige (61) Materiel (62) Materiel, øvrigt Alm. vedligehold. IALT Planl. vedligehold. IALT

20 Tekst Bestandel 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/ Terræn Beredskabsplan Terræn Brandvej Terræn, Ny belægninger konstruktion, belægning Terræn, Service/rep.pumpe teknisk anlæg,pumpeanlæg Terræn, Belysning teknisk p-plads anlæg,vej- og pladsbelysningsanlæg Terræn, Belysning teknisk i terræn anlæg,vej- og pladsbelysningsanlæg Terræn, Varmeanlæg teknisk - Krybekld. anlæg,varmeanlæg (samlet) Terræn, Legepladsudstyr inventar,legepladsudstyr Terræn, Boldbane inventar,sportspladsudstyr Terræn, Skilte inventar,tavler, skilte, skærme, postkasser Bygning, Facadebeklædning klimaskærm, facade,overflader Bygning, Maling af klimaskærm, indg. Partierfacade,Overflader Bygning, Ydervægge klimaskærm, facade,væg Bygning, Lette facader klimaskærm, facade,væg Bygning, Fælleshus klimaskærm, facade,væg Bygning, Tagkonstruktion klimaskærm, tag,tagkonstruktion Bygning, Altan maling klimaskærm, altan og altangang,overflader Bygning, Trapper klimaskærm, trapper og ramper,trappe Bygning, Vinduer klimaskærm, & døre i facader døre, vinduer, porte, 20000luger og l Bygning, Rep. Sky. klimaskærm, Dør/vin/døredøre, vinduer, porte, 20000luger og l Bygning, Institution/Døre-vinduer klimaskærm, døre, vinduer, porte, 5000luger og 5000 l Bygning, Inspektionslemme klimaskærm, døre, vinduer, porte, 75000luger og l Bygning, Døre trappetårne klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og l Bygning, Låse bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar,dør Bygning, Fraflytninger bolig- /erhvervsenhed, konstr inventar,over Bygning, Vådrumsbeklædning bolig- /erhvervsenhed, konstr. inventar,væg Bygning, Komfurer bolig- /erhvervsenhed, installationer,hårde Bygning, Køleskabbolig- /erhvervsenhed, installationer,hårde Bygning, Udstyr i fælles. fællesrum Indvendig Bygning, Dørkontrol fælles. trappetårne Indvendig,Dør Bygning, Etagedæk fælles. Indvendig,Gulv

21 Tekst Bestandel 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/ Bygning, Tagrender/nedløb tekn. anlæg. Afløb,Opsamling Bygning, Faldstamme tekn. anlæg. Afløb,Røranlæg Bygning, Afbrydere/kontakter tekn. anlæg. El og belysn.,belysningsanlæg ( Bygning, Beholdere tekn. anlæg. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Rensn. Varmt tekn. anlæg. vandbeh. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Varmt/kold tekn. vand anlæg. inst. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Institution tekn. anlæg. Vand,Vandsystem 8000 (samlet) Bygning, Vandinst. tekn. I central anlæg. Vand,Vandsystem (samlet) Bygning, Sanitet / tekn. amaturer anlæg. Vand,Forbrugsanlæg Bygning, Vandmålere tekn. anlæg. Vand,Målerarrangement Bygning, Rørinst. tekn. Bøsninger anlæg. Vand,Røranlæg Bygning, Rørinst. tekn. I central. anlæg. Varme,Røranlæg Bygning, Service varmeanlæg tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg 7000(samlet) Bygning, Regulering, tekn. Følere anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Ekspan. Beholder tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Klimakompenseringsanlæg tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg 10000(samlet) Bygning, Institution tekn. anlæg. Varme,Varmeanlæg (samlet) Bygning, Radiatorer tekn. anlæg. Varme,Forbrugsanlæg Bygning. Vaskemaskiner tekn. anlæg. Vaskeri, fælles Bygning. Styringspanel tekn. anlæg. Vaskeri, fælles Bygning, Service ventilatorer tekn. anlæg. Ventilation,Ventilationsanlæg ( Bygning, Institution tekn. anlæg. Ventilation,Ventilationsanlæg ( Bygning, Containergård tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Skaktrens. tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Antenneanlæg tekn. anlæg. Øvrige Bygning, Elevatorer tekn. Varme anlæg. Øvrige,Transportsystem (samlet) Bygning, Service elevatorer tekn. anlæg. Øvrige,Transportsystem (samlet) Materiel, Redskaber/maskiner øvrigt,maskiner Materiel, Service øvrigt,redskaber

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42 LmenBo Til beboerne i afdeling 42 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 28. august 2012

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. Afdelingsbestyrelsesmøde

Udskrift af forhandlingsprotokollen. Afdelingsbestyrelsesmøde Udskrift af forhandlingsprotokollen KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 9. april 2013 dbs@kollegiekontoret.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Kollegiets navn: Skelager Kollegiet Afd. nr.: 21 Møde nr. 32 Dato: Torsdag den

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Telefon 8938 2000 Til beboerne i afdeling 7 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE CVA 59645013 www.almenboaarhus.dk

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

Budget 2016. Afdeling 16.47 Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12

Budget 2016. Afdeling 16.47 Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 486,00 486,00 37.361,00 Ældreboliger 28,00 28,00 1.802,00

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Skodsborg Solgård Et-års vedligeholds- m.m. budget 2010/11 Budgetperiode: 01-07-2009-30-06-2010 Der er tillagt ej afløftbar moms Der er indeksreguleret Konto Kontotekst Beskrivelse Juli Aug Sep Okt Nov

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vejlby Kollegiet afdeling 14 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 46 den 18. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Søren Ørts Tjell Fraværende: Beinta M.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere