DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND 2. LÆS JERES UDFORDRING KOBLINGER. Brugere. Salgsmodel. Kunder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND 2. LÆS JERES UDFORDRING KOBLINGER. Brugere. Salgsmodel. Kunder."

Transkript

1 Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. Salgsmodel leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement webshop CSR Udfordringen og behovet er... Vores løsning skaber... Målgruppen er... Konceptet virker, fordi... Idéen er unik/sej/sexet, fordi... Hvem køber jeres vare? Og er det også dem, der bruger den, eller er det andre? én stor klient mange bække små hvordan værdi leveres til jeres målgruppe. Brug ordene som inspiration til at finde ud af, Hvordan sælger i varen? viden konsulent service oplevelse produkt fysisk netværk andet undervisning Ydelsestype jeres færdige løsningskoncept her. Hvad er jeres idé, og hvorfor virker den? Beskriv kort INNOVATION? 8. PITCH 1. HVAD ER SOCIAL 7. FORRETNINGSMODELLEN & MÅLGRUPPEN (HVAD I SÆLGER, HVORDAN OG TIL HVEM) i hvilken form, jeres idé kan levere værdi til andre. Brug ordene som inspiration til at finde ud af digital 9. SKITSE/PROTOTYPE Illustrér jeres idé. Lav en tegning, et diagram, byg en fysik model eller noget andet. Hvilken type vare sælger I? På hvilke områder vurderer I, at jeres idé gør en forskel? 6. IMPACT Placér jeres idé i ét af felterne i trekanten og argumentér hvorfor. Kunne jeres idé ændres, så den rykkede til et andet felt? Social Økonomi 2. LÆS JERES UDFORDRING diskutere og forstå begrebet Social Innovation. Brug inspirationskortene som afsæt for at DEN SOCIALE KABALE imellem udfordringerne? 3. KOBLINGER Giver koblingen til andre udfordringer inspiration til mulige løsninger? Hvilke muligheder opstår der 4. DEN SPIRENDE IDE Hvordan kunne en løsning se ud? Find først på idéer hver for sig, og del dem med hinanden bagefter. Hvilken idé har størst potentiale? 5. SKALERING Hvordan ser jeres løsningsidé ud i andre versioner? Placér først jeres idé i det af de tre felter, I synes, den hører hjemme, og lav bagefter de andre to versioner. Vælg den bedste version. HELT ude af boksen Miljø KOBLINGER Vild Normal DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND

2 MANUAL FOR DEN SOCIALE KABALE VELKOMMEN TIL DEN SOCIALE KABALE! Den Sociale Kabale er et innovations- og iværksætterispil, hvor man i grupper spiller sig frem til bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer. Man forsøger sammen at finde løsninger, der går op. Kombinationen af spil og virkelighed vækker lysten til og skaber indsigt i kreativ problemløsning. Spillet fungerer som en god introduktion til alle elementer i en innovationsproces og appellerer til at tænke i tværfaglige projekter. Spillerne øver sig igennem spillet i at arbejde sammen, bygge på hinandens ideer, bringe deres indbyrdes viden i spil samt at se potentiale i udfordringer og udvikle økonomisk bæredygtige koncepter. I hånden sidder du nu med en manual til, hvordan man spiller Den Sociale Kabale. Manualen er til for dig som spil-facilitator at sikre, at spillerne får mest muligt ud af at spille sammen. Sammen med denne manual har du også modtaget: - en Den Sociale Kabale spilleplade - 8 inspirationskort - 32 koblingskort - 16 koblingskort, blanke (til at tilføje dine egne) - 6 eksempler på udfordringer Foruden ovenstående bør du også skaffe: - post-its eller papir - kuglepenne eller tuscher - evt. hobbyartikler som pap, karton, piberensere, snor, lim, sakse etc. til at bygge prototyper INDEN I GÅR I GANG 1. Udfordringen eller udfordringerne udvælges og beskrives (se: AT BESKRIVE UDFORDRINGER) 2. Spillepladerne printes og klippes ud i antal eksemplarer, du har behov for (se: GRUPPEINDDELING), så der kun er den farvede cirkel, ingen hvide yderkanter. Du kan evt. laminere spillepladen, så der kan skrives på den igen og igen. 3. Udfordringsbeskrivelser, inspirationskort og koblingskort printes ligeledes i det ønskede antal eksemplarer og klippes ud. 4. Spillepladerne sættes op: - Inspirationskortene lægges på felt nummer 1 i vilkårlig rækkefølge - Én udfordringsbeskrivelse per spilleplade placeres på felt nummer 2 - Koblingskortene på felt nummer 3 i vilkårlig rækkefølge på den dertil lavede boks - På felt nummer 4 placeres en bunke post-its - Evt. placeres prototypematerialer på felt nummer 9 AT BESKRIVE UDFORDRINGER Udfordringerne danner afsæt for gruppernes innovationsarbejde gennem spillet og afhænger af det tema, I vælger at arbejde med (f.eks miljø, biodiversitet, svage borgere, immigration, samfundets opdeling eller en bred vifte, der repræsenterer flere temaer). Det er op til dig som facilitator at udvælge og formulere udfordringen/udfordringerne inden spillets start, så de bliver relevante for spillerne. Brug gerne de eksempler, der følger med dette spil i deres nuværende form eller som inspiration. Vil du bruge spillet til undervisningsbrug, foreslår vi at koble spillet til et undervisningsforløb eller eksempelvis en emneuge med undervisning og research indenfor det valgte emne, så alle har en dybere forståelse for temaet inden spillet.

3 Følgende kan være en hjælp til udformning af udfordringer: - Skriv korte og simple sætninger. Det er vigtigt, at spillerne kan identificere hovedpointerne hurtigt, da udfordringen sætter rammerne for det videre arbejde. - Udfordringen skal forklare de vigtigste hovedpointer inklusive konteksten, den spiller ind i, samt hvilke interessenter der bliver påvirket af den. - Det er en stor fordel, hvis spillerne allerede er gjort bekendt med emnet, enten gennem et undervis-ningsforløb, en temadag eller noget helt trejde. Det hjælper motivationen og bidrager til større diversitet i diskussioner og resultater. - Følgende hovedpunkter kan følges: 1) En overskrift, 2) En sætning der beskriver udfordringens baggrund (Hvorfor sker det?), 3) En sætning der beskriver konsekvensen, 4) En sætning der beskriver hvem der påvirkes af den og hvordan, 5) En sætning, der beskriver, hvem der indirekte er interesserede i en løsning (eksempelvis forsikringsselskaber, kommuner, landbrug, økonomiske interessenter). - Spillerne skal motiveres til at handle og lave kreative løsninger. Vær opmærksom på ikke at male et billede af en verden med problemer så store, at de får lyst til at give op. De må ikke gå grædende hjem, så sørg for at være optimistisk og at fremhæve mulighederne! - At udforme en god udfordring er begrænsningens kunst. Det handler ikke om at få ALT information og ALLE perspektiver inkluderet. Undgå lysten til at læsse på og fokusér på hovedpointerne. GRUPPEINDDELING Spillerne inddeles i grupper på mellem 4 og 6 personer. Helst 5 personer i hver gruppe. Vi anbefaler at I blander mænd og kvinder, høje og lave, tykke og tynde. Husk at de sjoveste ideer bliver til i mødet mellem så forskellige hjerner som muligt. I er nu klar til at spille Den Sociale Kabale. Rigtig god fornøjelse! INTRODUKTION TIL SPILLET Når du introducerer spillet, kan du fortælle dem, at nu handler det om at bringe deres viden i spil, og at de nu ikke bare skal tale om, hvad andre har gjort, men at de nu skal gøre noget selv! Introducér det overordnede tema, hvis der er et, og fortæl så spillerne, at hvor der er udfordringer, er der løsninger - det handler bare om at finde på dem. Fortæl dem også, at i innovationsarbejde er der ikke ét korrekt svar, der er mange. Rigtig mange. Lad dem også vide, at idéer er levende størrelser, der er i konstant udvikling, og at de derfor ikke behøver føle, at de skal have en genial idé fra starten - hele pointen er, at idéen er noget, de udvikler løbende gennem de forskellige felter (og kan blive ved med at videreudvikle efterfølgende) Det kan være en stor hjælp for spillerne at blive guidet i, hvorvidt de på et givet spillefelt skal åbne op eller lukke ned. Brug gerne nedenstående uddybelse til inspiration, når du introducerer spillet: Når man åbner op handler det om at bygge videre på hinandens ideer og få så mange som muligt i spil. Fokusér på at være åbne for hinandens og egne idéer og hjælp hinanden med at holde idégenereringsprocessen konstruktiv. Idéerne skal ikke vurderes, de skal bare genereres. I praksis betyder det, at man ikke siger: Nej, man siger: Ja, og. De bedste resultater opnås, hvis I i gruppen tillader jer selv at give den gas, når I finder på mulige løsninger. I spiller et spil, hvor der ikke er regler for, hvad der er rigtigt eller forkert. Alle ideer skal på bordet, også dem som ikke er vanvittigt gode, da de kan anspore til, at en anden får en virkelig god ide. Det fungerer lidt ligesom ved målscoring i fodbold: Bolden lægges op til en anden, der scorer målet. På samme måde skal ideerne lægges op for at nå til de bedste ideer. Det siges, at der går 100 ideer på at finde én god. Når man omvendt lukker ned, handler det om at skære fra og træffe beslutninger omkring, hvilke idéer, der skal arbejdes videre med. Man genererer ikke idéer, man vurderer dem. De idéer, der er kommet på bordet op til nu er udviklet i fællesskab, og at det betyder derfor ikke noget, om det lige er den ene eller den andens

4 idé, der bliver valgt til eller valgt fra. Det vigtigste er, at I udvikler og styrker den idé, der har det største potentiale til at skabe en løsning på udfordringen. Husk at fortælle spillerne løbende gennem spillet hvornår der skal åbnes op og lukkes ned. SPILLEFELTERNE I Den Sociale Kabale er hvert spillefelt en selvstændig opgave. Felterne er nummererede fra 1 til 9, og man får Den Sociale Kabale til at gå op ved at starte på felt nummer 1 og bevæge sig mod uret frem til felt nummer 9, hvor man slutter. Felt nummer 1-5 er blå, og her udvikler man løsningen på idé-stadiet, hvor alting stadig muligt. Felt nummer 6 og 7 er røde, og her udvikler man løsningen på koncept-stadiet, hvor idéen skal kobles med realitetssans. Felt nummer 8 og 9 er grønne, og her arbejder man med at kommunikere og sælge løsningen. Der er her i manualen foreslået en minimum tidsramme til hvert spillefelt, men dette kan selvfølgelig justeres op, alt efter hvor lang tid man overordnet ønsker at bruge. Det anbefales at bruge minimum 2 til 2 1/2 timer til at spille Den Sociale Kabale. Når I spiller Den Sociale Kabale skal du som spil-facilitator sørge for at holde øje med tiden og stoppe grupperne, når de skal introduceres til næste felt. Husk at lægge pauser ind, hvor det passer. Du vil sandsynligvis opleve, at spillerne beder om mere tid. Fortæl dem, at det ikke er nødvendigt for at udvikle løsningerne i første omgang. Når først de har en skitse til et koncept på plads, hvilket de vil have efter felt nummer 9, SÅ kan der bruges tid på at researche og kvalificere idéen, finde samarbejdspartnere, indhente feedback fra mulige kunder etc. TIP: Det er både sjovt og motiverende for deltagerne at konkurrere mod hinanden, så der kåres en vindende idé til slut. 1. HVAD ER SOCIAL INNOVATION? Åbne op, 10 minutter Her ligger en bunke inspirationskort, som deltagerne vender et ad gangen og læser i fællesskab. Kortene er eksempler på social innovation fra den virkelige verden, og deltagerne får her en ide om, hvad en socialt innovativ virksomhed kan være - nå så mange I kan! Formålet med dette felt er at give alle spillerne et fælles grundlag for at forstå, hvad social innovation kan være gennem dialog med inspiration fra reelle koncepter. 2. LÆS JERES UDFORDRING Åbne op, 10 minutter På dette felt finder spillerne en kuvert (eller lignende) med den udfordring, som de nu skal til at løse gennem det videre spil. Denne skal læses og diskuteres i gruppen, så spillerne får vendt forskellige perspektiver og undertemaer. Du kan som underviser give forskellige udfordringer til forskellige grupper, hvis du ønsker det. Formålet med dette felt er at sætte udgangspunktet for arbejdet, og sørge for at deltagerne forstår de overordnede problematikker samt har taget en dialog om, hvad det interessante ved problemet er. De behøver ikke at være enige.

5 3. KOBLINGER Åbne op, 15 minutter Her ligger en bunke koblingskort, som skal sættes i relation til problemstillingen. Spillerne skal her tale om mulige løsninger og koblinger. De behøver ikke nødvendigvis skrive dem ned. Lad spillerne trække et kort efter tur, hvorefter alle byder ind med associationer og muligheder. Ofte opstår ideer i feltet mellem flere udfordringer, eller hvis man tvinges til at lave koblinger mellem ting, der ikke er umiddelbart relaterede. At skabe koblinger er god træning i at strække sin hjerne i nye retninger, og øvelsen arbejder samtidigt med at træne spillerne i at spotte potentiale i udfordringer. Lad grupperne nå så mange, de kan og få flest muligt idéer til løsninger ud på bordet. Hvis et kort ikke giver mening, fortsætter gruppen bare ved at vende det næste. Formålet med dette felt er at lade tilføjelsen af andre, ikke nødvendigvis direkte relaterede udfordringer anspore til kreative løsningsmuligheder på den originale udfordring. 4. DEN SPIRENDE IDE Åbne op og dernæst lukke ned, 15 minutter Deltagerne skriver først i stilhed deres egne idéer om, hvordan konceptet ser ud på nuværende tidspunkt. Derefter fremlægger hver spiller sine idéer for gruppen, og der findes en frem til en fælles idé. Ofte har spillerne mere eller mindre den samme idé baseret på deres forudgående snak, men i nogle tilfælde kan idéerne stikke i mange forskellige retninger. Her skal gruppen enten vælge eller sammenkoble. Gruppen kan kun gå videre med én idé til det næste felt. Det er vigtigt at alle deltager her, da der kan opstå spændende idéer af at blande de individuelle perspektiver. Der noteres stikord, når de er nået til enighed. Lad grupperne vide, når der er 5 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at hver deltager kommer til orde, hvorefter der i fællesskab sættes et udgangspunkt. 5. SKALERING Åbne op og dernæst lukke ned, 10 minutter På dette felt bedes spillerne om først at placere deres nuværende ide, alt efter om de ser den som værende normal, vild eller HELT ude af boksen. Derefter er det spillernes opgave, at formulere idéen i de to andre udgaver og vælge, hvilken version (eller kombination af versioner) de vil gå videre med. Husk at HELT ude af boksen skal være HELT ude af boksen, og spillerne skal derfor støttes i at bryde rammerne og mindes om, at urealistiske ideer er helt velkomne på dette stadie. En måde at introducere feltet på kan være gennem en eksemplificering: Hvis du skal give en gave til din ven, som elsker actionfilm, kunne den normale idé være at give ham en actionfilm, den vilde idé kunne være at give ham et spring i faldskærm, og den HELT ude af boksen idé kunne være at lave en tour de bankrøveri gennem Europa for virkelig at få adrenalinen op at køre! Lad grupperne vide, når der er 3 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at grupperne får en ide om, hvordan deres ide kan se ud på andre niveauer og inspirere til at tænke ud af boksen. Øvelsen minder samtidig spillerne om, at idéer er noget, der altid kan videreudvikles. 6. IMPACT lukke ned, 10 minutter Her bliver spillerne introduceret til den tre-dobbelte bundlinje, også kendt som People, Planet, Profit - en tilgang, der blandt andet bruges, når man arbejder med sociale og bæredygtige forretningsmodeller. Grupperne bliver enige om, i hvilket felt de vil placere deres idé og begrunder med et par stikord til hver bundlinje.

6 Formålet med dette felt er at få spillerne til at tænke over, hvor deres ide på nuværende stadie skaber værdi, og i hvilket omfang. Derudover giver øvelsen grupperne en mulighed for at trække ideen i nye retninger og for at skabe øget værdi. 7. FORRETNINGSMODELLEN OG MÅLGRUPPEN Åbne op og dernæst lukke ned, 20 minutter Dette felt er en sammensætning af tre felter, som tilsammen udgør de vigtigste elementer af en forretningsmodel: Hvad man sælger, hvordan og til hvem. På spillepladen er der stikord som inspiration til, hvad en ydelsestype og en salgsmodel kan være. Det er vigtigt at deltagerne bare noterer, hvad de umiddelbart tænker og kun anvender noterne, hvis de går i stå. I det sidste underfelt beskrives brugerne og kunderne i taleboblerne. Kunder og brugere kan i nogle tilfælde sagtens være samme segment, i andre tilfælde skal de differentieres (hjemløse har for eksempel sjældent penge til at kunne betale for de nødvenidge ydelser selv, til gengæld er de en ofte set bruger-gruppe af sociale løsninger). Lad grupperne vide, når der er 5 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at konkretisere den idé, som spillerne har udviklet sammen i de forudgående felter, og gøre den til et forretningskoncept. 8. PITCH Lukke ned, 15 minutter Grupperne nedfælder her deres løsningskoncept som stikord til en pitch. Der er noteret hjælpesætninger på spillepladen, som deltagerne kan bruge til at udforme deres pitch. Formålet med dette felt er at sammenfatte idéen og få den forklaret på en simpel og salgbar måde. 9. SKITSE/PROTOTYPE Lukke ned, 10 minutter Efter at deltagerne i det foregående felt har sammenfattet et løsingskoncept, er det nu muligt for dem at tegne, bygge eller på anden måde udfolde konceptet. Jo mere indlevende og virkelighedsnært, de kan kommunikere deres løsning, jo større sandsynlighed er der for, at andre vil synes, det er en god idé. PRÆSENTATIONER Det er på tide at lade grupperne høre, hvad hinanden har fundet på. Grupperne har arbejdet med at lave et pitch i felt nummer 8, og præsentationerne bør derfor være korte, præcise og underholdende. Giv dem 1-5 minutter per gruppe og tag tid. Hvis spillet blev sat op som en konkurrence, kan man nu lade eleverne stemme på hinandens idéer, eller du kan indkalde et ekspertpanel til at vurdere dem og kåre en vindende idé. Uanset om der er vindere og evt. præmier involveret eller ej, vil alle spillere blive glade for nogle forfriskninger til at fejre deres nu styrkede innovationsevne og forretningssans. Den Sociale Kabale er udviklet af Creature, og du er meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål, idéer og feedback på Venlig hilsen Creature

7

8 SOCIAL INNOVATION Innovation er den succesfulde implementering af noget nyt og værdifuldt i en kontekst. Innovation er altså, når man lykkes med at introducere en ny ting - det kunne være et produkt, en service, et koncept, en forretningsmodel eller noget andet - til en gruppe mennesker, som får værdi ud af det. For at kunne implementere noget nyt og værdifuldt i en kontekst, må man først opdage, opfinde eller udvikle det. Dette er det første skridt i en innovationsproces. Herefter kommer arbejdet med at introducere og implementere det, man har fundet frem til. Når man så taler Social Innovation, betyder det at innovere, som man plejer, men nu med det formål at hjælpe med at løse udfordringer i samfundet. Det kunne for eksempel være at hjælpe en bestemt gruppe mennesker eller gøre noget godt for miljøet. BYBI Udfordring: Honningbier har brug for biavlere. Folk på kanten af arbejdsmarkedet har brug for fleksible jobs. Verden har brug for bier til bestøvning af blomster. Idé: At skabe en honningindustri i byen, der inspireret af biernes arbejde beriger både byboere og vores natur. Ydelse: Bybi producerer honning i København og involverer mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i arbejdet. Bierne bestøver blomsterne og gør byen mere frodig. Forretningsmodel: Virksomheder og sociale organisationer lejer bistader af Bybi. Bybi passer bierne og slynger honningen. Bigårdspartnerne køber honningen tilbage og bruger den som gaver eller sælger den videre. Den resterende honning sælges til butikker. BAISEKELI Udfordring: I Danmark smider vi rigtig mange cykler ud hvert år. I Mozambique er cykler uundværlige, ikke bare som persontransport men også til varetransport og endda som cykelambulancer. Desuden tilgodeser transportformen miljøet. Idé: Kunne man bruge de udsmidte cykler i Danmark til at skaffe cykler til Mozambique? Ydelse: Baisikeli bygger nye cykler og genbruger gamle cykler og komponenter til at bygge kontekstspecifikke transportmidler til alle. Forretningsmodel: Udlejning af cykler til firmaer og turister. Salg til private. Brugte cykler sendes til Mozambique til baisikeli s cykelværksteder hvor de istandsættes og sælges videre til lokalbefolkningen. FØDEVAREBANKEN Udfordring: I Danmark smider vi tons fødevarer ud hvert år. Samtidig oplever mange danskere madfattigdom. Idé: Hvordan kan vi danne bro mellem dem, som har mad i overskud og dem, som ikke har nok? Ydelse: FødevareBanken er en frivillig forening, der modtager overskudsmad fra fødevareproducenter, supermarkeder og grossister og fordeler det blandt samfundets socialt udsatte - heriblandt børn, kriseramte kvinder, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge. Forretningsmodel: Fødevarebanken er finansieret af fonde, offentlige puljer, individuelle donationer, virksomhedssamarbejder og et gebyr fra modtagerorganisationer.

9

10 MADMOBILEN Udfordring: Mange, ellers rigtige gode råvarer bliver smidt ud. Samtidig er der behov for en positiv profilering af bydelen Tingbjerg. Idé: Kunne man bruge det kæmpe talent for madlavning mange af kvinderne i bydelen har til at gøre opmærksom på de positive aspekter af bydelen? Ydelse: En mobil madvogn som kan køre ud i resten af byen med mad lavet af kvinderne i Tingbjerg. Og give folk muligheden for at prøve noget nyt og lækkert samtidig med at man brander Tingbjerg som meget andet end ballade. Forretningsmodel: Madmobilen kører ud til arrangementer, kan lejes ind af virksomheder og til konferencer. Mange af ingredienserne fås af lokale butikker og købmænd som ellers ville have smidt dem ud. KØBENHAVNS FØDEVAREFÆLLESSKAB Udfordring: Både miljø og mennesker har godt af mere økologi, men ikke alle har råd til økologiske fødevarer. Idé: Kan man gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle? Ydelse: Som medlem af Københavns Fødevarefællesskab kan du få lokale, økologiske fødevarer hver uge. Afhentning foregår i den lokalafdeling, du er tilknyttet. Københavns Fødevarefællesskab fokuserer på at tilbyde økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret udbud til priser, hvor alle kan være med. Forretningsmodel: Københavns Fødevarefællesskab er en medlemsdrevet indkøbsforening. Et medlemskab er billigt. Til gengæld forpligter alle medlemmer sig til at arbejde i foreningen 3 timer om måneden. SPECIALISTERNE Udfordring: Mennesker med autisme (ASF) har behov for jobs og en højere grad af inklusion i samfundet. Idé: Kan man vende mennesker med autismes særlige træk til en fordel i stedet for at se det som en ulempe? Ydelse: Specialisterne leverer it tjenester som eksempelvis software test og udvikling, med en særlig skarp fornemmelse for detaljer og logik samt en nul-fejls kultur man ikke finder andre steder. Forretningsmodel: Firmaet lever dels af at levere de førnævnte tjenester til virksomheder med disse behov og dels ved at hjælpe kommunerne med aktivering og beskæftigelse af mennesker med autisme i forskellige grader. DAZIN Udfordring: Næsten 3 mia. mennesker er nødsaget til at benytte sig af åbne ildsteder til madlavning og opvarmning i hjemmet. Det er dybt skadeligt både i forhold til sundhed, miljø og afskovning. Samtidig har mange af dem kun ringe chance for at ændre deres situation. Idé: Kunne man inddrage den fattige del af befolkningen i produktionen af mere effektiv brændsel og derigennem give dem adgang til renere opvarmningsmuligheder? Ydelse: Dazin omdanner indsamlet skovaffald til mere effektiv brændsel og stiller samtidig højeffektive forgasingsovne gratis til rådighed for de fattigste. Forretningsmodel: Dazin sælger det overskydende brændsel og leaser forgasningsovne til bedre bemidlede befolkningsgrupper. Overskudet herfra investeres i flere forgasningsovne til de fattigste. Dette er godt for både miljø, klima, sundhed og jobskabelse i udviklingslande.

11 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

12 ALKOHOLISME TRAFIKOFRE LIVSSTILSSYGDOMME MANGEL PÅ FLEKSIBLE JOBS AFFOLKNING AF LANDDISTRIKTER KRIMINALITET I GHETTOOMRÅDER RESSOURCESPILD SOCIALT UDSATTE BORGERE ÆLDREPLEJE SYGEPLEJE SVINDENDE BIODIVERSITET CO2 UDLEDNING LUFTFORURENING KEMIKALIEUDLEDNING I LANDBRUGET KEMIKALIEUDLEDNING I INDUSTRIEN FORRINGET VANDKVALITET

13 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

14 INTEGRATION BANDEKRIMINALITET MADSPILD LAVT UDDANNELSESNIVEAU STOFMISBRUG PROSTITUTION HUMAN TRAFFICKING GENERATIONSKLØFT ARBEJDSLØSHED SKOVBRANDE OVERSVØMMELSER MANGEL PÅ PRAKTIKPLADSER ENSOMHED RINGE SAMMENHÆNGSKRAFT I LOKALOMRÅDER BUREAUKRATI GHETTOFICERING

15 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

16

17 UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING

18 Ekstremt vejr De stigende temperaturer på kloden betyder, at de mest ekstreme regnskyl, storme og tørkeperioder bliver værre og flere i Danmark. Jo mere ekstreme vejrsituationer vi taler om, jo oftere vil de forekomme. Vores byer er ikke bygget til disse nye vejrforhold. Ødelæggelserne i forbindelse med oversvømmelser er dyre for alle; både forsikringsselskaber, staten, private personer og virksomheder. Skybruddet i 2011 kostede samfundet 3 milliarder kroner, hvilket svarer til lige over 500 kroner for hver dansker. Vejret vil fra nu af blive mere ekstremt, altså vil perioderne med store regnskyl, storm og tørke, blive længere og voldsommere. Tørkeperioder skaber store udfordringer for landbruget, da det er svært at dyrke afgrøder i tør jord. Oversvømmelser skaber trafikproblemer og forårsager store skader på bygninger. Storme er farlige og betyder i yderste konsekvens dødsfald, hvis ikke de rigtige forholdsregler bliver taget. Hvad kan vi gøre? Manglende energirenovering Energien fosser ud af den ældre del af den danske bygningsmasse. Manglende energirenovering koster 4,7 mia. om året i dansk erhvervslivs bygninger alene. Der findes ikke præcise tal på energispildet for ældre boligbyggeri, men det anslås, at der kan reduceres 50% energispild. Den sociale boligsektor er en stor synder, og det er også her, vi finder de største barrierer i forhold til at sætte gang i energirenoveringen. Barriererne skyldes blandt andet mangel på passende finansieringsmekanismer til renoveringen samt manglende incitament til fremadrettede, langsigtede investeringer i ejendommen fra beboere i lejeboliger, fordi de ikke har udsigt til at tjene pengene hjem igen over elregningen inden evt. fraflytning. Hvad kan vi gøre? Arbejdsløshed De ufaglærte job, der er tabt under krisen, kommer aldrig igen, og fremtidens efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i Danmark vil efter al sandsynlighed være nedadgående. Derfor er det vigtigere end nogensinde at få en uddannelse. Ca unge mennesker i alderen er koblet af uddannelsessystemet. Unge, der ikke får en uddannelse udover folkeskolen, kommer til at gå glip af mellem 1 og 2 mio. kr. til sig selv gennem livet. Derudover koster det også det danske velfærdssamfund dyrt i form af mindsket skatteindtægt, udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse etc. Hvad kan vi gøre?

19 UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING

20 Mangel på praktikpladser Manglen på praktikpladser betyder, at unge enten må droppe eller udsætte deres uddannelse. Pt. står uden praktikplads og er derfor gået i stå i det danske uddannelsessystem. Dette koster samfundet arbejdskraft og penge. En analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at samfundet går glip af næsten kr. i tabt velfærd, når en elev bliver forsinket et år, og næsten 3 mio. kr. pr. person hver gang én ung dropper ud af sin uddannelse og i stedet forbliver ufaglært. Manglen på praktikpladser betyder i flere tilfælde, at den unge ikke gennemfører en uddannelse. Hvad kan vi gøre? Vækst i Danmark Danmark står i de kommende år overfor væsentlige udfordringer. Konkurrenceevnen er svækket og produktivitetsvæksten lav. Den demografiske udvikling betyder, at store årgange af ældre vil forlade arbejdsmarkedet, og dem, der vælger at blive lidt længere, vil have brug for mere fleksible jobs. Samtidig har vi gennemført reformer, som resulterer i, at flere folk med nedsat arbejdsevne vil skulle finde deres plads på arbejdsmarkedet. Der vil derfor i høj grad være brug for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet og for at redefinere hvordan og hvornår, man er arbejdsdygtig. Der er med andre ord efterspørgsel på nye modeller for jobs, som passer ind i et mere fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked. Hvad kan vi gøre? Stigende bilisme i hovedstaden I takt med at flere vælger at flytte til København, kommer der stadigt flere biler til den mere og mere trængte Hovedstad. Næsten hver femte indbygger har en bil, og politiske løsninger ligger ikke lige rundt om hjørnet. Men problemet er ikke bare et spørgsmål om trængsel på vejene. Bilisme, både lastbiler og personbiler, forurener og kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler, endda føre til udvikling af kræft, hvilket selvsagt både har menneskelige og økonomiske omkostninger. Udledningen af CO2 medvirker desuden til den globale opvarmning, og biler står i dag for 15% af den samlede udledning på globalt plan. Situationen er en belastning økonomisk, sundhedsmæssigt og miljømæssigt. Mens det er ude af de flestes hænder at gennemføre politiske beslutninger ovenfra, er spørgsmålet i stedet, hvad civilsamfund, interesseorganisationer og erhvervsliv kan gøre på egen hånd. Hvad kan vi gøre?

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

2. LÆS JERES UDFORDRING

2. LÆS JERES UDFORDRING DEN SOCIALE KABALE Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Salgsmodel Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement

Læs mere

INNOVATION I AARHUS. Introduktion til innovationsspillet AARHUS KOMMUNE BA MSB MSO MBU MKB MTM

INNOVATION I AARHUS. Introduktion til innovationsspillet AARHUS KOMMUNE BA MSB MSO MBU MKB MTM INNOVATION I AARHUS Side 1 af 7 - Et innovationsspil for alle, der vil udfordre vanetænkningen AARHUS KOMMUNE BA MSB MSO MBU MKB MTM Introduktion til innovationsspillet 1. Før du går i gang Innovationsspillet

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET!

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET! Ressourcer 1 fælles spilleplade som facilitator styrer. Helst stor. 1 spilleplade til hver deltager i A4. 32 brikker til stor spilleplade eller 32 kortnåle til A4/A3 på pap. 3 flag 3-5 hoveder - gerne

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Bier i Byen. Byens Netværk 04.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Bier i Byen. Byens Netværk 04.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Bier i Byen Byens Netværk 04.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Bybi involverer og uddanner socialt udsatte mennesker i biavl og honningproduktion og bringer københavnere i nærkontakt med byens

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 8. - 9. oktober 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter,

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Lærervejledning til 7.-10. klasse Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Gennem Skolen ta r Skraldets forløb Affaldsudfordringen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Velkommen. KEA Design/Business - E-designteamet. Dit navn: CPR.nr: - til optagelsesprøven på E-Design 2012 mandag d. 16. april, Kl. 9-11.

Velkommen. KEA Design/Business - E-designteamet. Dit navn: CPR.nr: - til optagelsesprøven på E-Design 2012 mandag d. 16. april, Kl. 9-11. Velkommen til optagelsesprøven på EDesign 2012 mandag d. 16. april, Kl. 911.30 Velkommen til optagelsesprøven På uddannelsen til edesigner lærer du at udvikle, planlægge og organisere og gennemføre design

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

SPOT DE STORE SKIFT OG BEGYND AT TRÆNE NU BLUE SKY CAMP 26-27. NOVEMBER 2015 UDFORSK FREMTIDEN LISELOTTE LYNGSØ, LLL@FUTURENAVIGATOR.

SPOT DE STORE SKIFT OG BEGYND AT TRÆNE NU BLUE SKY CAMP 26-27. NOVEMBER 2015 UDFORSK FREMTIDEN LISELOTTE LYNGSØ, LLL@FUTURENAVIGATOR. SPOT DE STORE SKIFT OG BEGYND AT TRÆNE NU BLUE SKY CAMP 26-27. NOVEMBER 2015 UDFORSK FREMTIDEN EJERSKAB-ADGANG MÅLE-MONITORERE LISELOTTE LYNGSØ, LLL@FUTURENAVIGATOR.DK 1 STRES-ENSOMHED HR -HUMAN REVOLUTIONARY

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Byt nu perspektivkort med den anden gruppe, så I nu skal besvare spørgsmålene ud fra to nye person-typer.

Byt nu perspektivkort med den anden gruppe, så I nu skal besvare spørgsmålene ud fra to nye person-typer. ØVELSESSSKORT 15 min PERSPEKTIVKORT Vejledning: Perspektivkortene repræsenterer forskellige aktører altså personer, som har forskellige interesser, prioriteter og behov i kraft af deres faglige baggrund

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere