DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND 2. LÆS JERES UDFORDRING KOBLINGER. Brugere. Salgsmodel. Kunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND 2. LÆS JERES UDFORDRING KOBLINGER. Brugere. Salgsmodel. Kunder."

Transkript

1 Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. Salgsmodel leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement webshop CSR Udfordringen og behovet er... Vores løsning skaber... Målgruppen er... Konceptet virker, fordi... Idéen er unik/sej/sexet, fordi... Hvem køber jeres vare? Og er det også dem, der bruger den, eller er det andre? én stor klient mange bække små hvordan værdi leveres til jeres målgruppe. Brug ordene som inspiration til at finde ud af, Hvordan sælger i varen? viden konsulent service oplevelse produkt fysisk netværk andet undervisning Ydelsestype jeres færdige løsningskoncept her. Hvad er jeres idé, og hvorfor virker den? Beskriv kort INNOVATION? 8. PITCH 1. HVAD ER SOCIAL 7. FORRETNINGSMODELLEN & MÅLGRUPPEN (HVAD I SÆLGER, HVORDAN OG TIL HVEM) i hvilken form, jeres idé kan levere værdi til andre. Brug ordene som inspiration til at finde ud af digital 9. SKITSE/PROTOTYPE Illustrér jeres idé. Lav en tegning, et diagram, byg en fysik model eller noget andet. Hvilken type vare sælger I? På hvilke områder vurderer I, at jeres idé gør en forskel? 6. IMPACT Placér jeres idé i ét af felterne i trekanten og argumentér hvorfor. Kunne jeres idé ændres, så den rykkede til et andet felt? Social Økonomi 2. LÆS JERES UDFORDRING diskutere og forstå begrebet Social Innovation. Brug inspirationskortene som afsæt for at DEN SOCIALE KABALE imellem udfordringerne? 3. KOBLINGER Giver koblingen til andre udfordringer inspiration til mulige løsninger? Hvilke muligheder opstår der 4. DEN SPIRENDE IDE Hvordan kunne en løsning se ud? Find først på idéer hver for sig, og del dem med hinanden bagefter. Hvilken idé har størst potentiale? 5. SKALERING Hvordan ser jeres løsningsidé ud i andre versioner? Placér først jeres idé i det af de tre felter, I synes, den hører hjemme, og lav bagefter de andre to versioner. Vælg den bedste version. HELT ude af boksen Miljø KOBLINGER Vild Normal DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND

2 MANUAL FOR DEN SOCIALE KABALE VELKOMMEN TIL DEN SOCIALE KABALE! Den Sociale Kabale er et innovations- og iværksætterispil, hvor man i grupper spiller sig frem til bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer. Man forsøger sammen at finde løsninger, der går op. Kombinationen af spil og virkelighed vækker lysten til og skaber indsigt i kreativ problemløsning. Spillet fungerer som en god introduktion til alle elementer i en innovationsproces og appellerer til at tænke i tværfaglige projekter. Spillerne øver sig igennem spillet i at arbejde sammen, bygge på hinandens ideer, bringe deres indbyrdes viden i spil samt at se potentiale i udfordringer og udvikle økonomisk bæredygtige koncepter. I hånden sidder du nu med en manual til, hvordan man spiller Den Sociale Kabale. Manualen er til for dig som spil-facilitator at sikre, at spillerne får mest muligt ud af at spille sammen. Sammen med denne manual har du også modtaget: - en Den Sociale Kabale spilleplade - 8 inspirationskort - 32 koblingskort - 16 koblingskort, blanke (til at tilføje dine egne) - 6 eksempler på udfordringer Foruden ovenstående bør du også skaffe: - post-its eller papir - kuglepenne eller tuscher - evt. hobbyartikler som pap, karton, piberensere, snor, lim, sakse etc. til at bygge prototyper INDEN I GÅR I GANG 1. Udfordringen eller udfordringerne udvælges og beskrives (se: AT BESKRIVE UDFORDRINGER) 2. Spillepladerne printes og klippes ud i antal eksemplarer, du har behov for (se: GRUPPEINDDELING), så der kun er den farvede cirkel, ingen hvide yderkanter. Du kan evt. laminere spillepladen, så der kan skrives på den igen og igen. 3. Udfordringsbeskrivelser, inspirationskort og koblingskort printes ligeledes i det ønskede antal eksemplarer og klippes ud. 4. Spillepladerne sættes op: - Inspirationskortene lægges på felt nummer 1 i vilkårlig rækkefølge - Én udfordringsbeskrivelse per spilleplade placeres på felt nummer 2 - Koblingskortene på felt nummer 3 i vilkårlig rækkefølge på den dertil lavede boks - På felt nummer 4 placeres en bunke post-its - Evt. placeres prototypematerialer på felt nummer 9 AT BESKRIVE UDFORDRINGER Udfordringerne danner afsæt for gruppernes innovationsarbejde gennem spillet og afhænger af det tema, I vælger at arbejde med (f.eks miljø, biodiversitet, svage borgere, immigration, samfundets opdeling eller en bred vifte, der repræsenterer flere temaer). Det er op til dig som facilitator at udvælge og formulere udfordringen/udfordringerne inden spillets start, så de bliver relevante for spillerne. Brug gerne de eksempler, der følger med dette spil i deres nuværende form eller som inspiration. Vil du bruge spillet til undervisningsbrug, foreslår vi at koble spillet til et undervisningsforløb eller eksempelvis en emneuge med undervisning og research indenfor det valgte emne, så alle har en dybere forståelse for temaet inden spillet.

3 Følgende kan være en hjælp til udformning af udfordringer: - Skriv korte og simple sætninger. Det er vigtigt, at spillerne kan identificere hovedpointerne hurtigt, da udfordringen sætter rammerne for det videre arbejde. - Udfordringen skal forklare de vigtigste hovedpointer inklusive konteksten, den spiller ind i, samt hvilke interessenter der bliver påvirket af den. - Det er en stor fordel, hvis spillerne allerede er gjort bekendt med emnet, enten gennem et undervis-ningsforløb, en temadag eller noget helt trejde. Det hjælper motivationen og bidrager til større diversitet i diskussioner og resultater. - Følgende hovedpunkter kan følges: 1) En overskrift, 2) En sætning der beskriver udfordringens baggrund (Hvorfor sker det?), 3) En sætning der beskriver konsekvensen, 4) En sætning der beskriver hvem der påvirkes af den og hvordan, 5) En sætning, der beskriver, hvem der indirekte er interesserede i en løsning (eksempelvis forsikringsselskaber, kommuner, landbrug, økonomiske interessenter). - Spillerne skal motiveres til at handle og lave kreative løsninger. Vær opmærksom på ikke at male et billede af en verden med problemer så store, at de får lyst til at give op. De må ikke gå grædende hjem, så sørg for at være optimistisk og at fremhæve mulighederne! - At udforme en god udfordring er begrænsningens kunst. Det handler ikke om at få ALT information og ALLE perspektiver inkluderet. Undgå lysten til at læsse på og fokusér på hovedpointerne. GRUPPEINDDELING Spillerne inddeles i grupper på mellem 4 og 6 personer. Helst 5 personer i hver gruppe. Vi anbefaler at I blander mænd og kvinder, høje og lave, tykke og tynde. Husk at de sjoveste ideer bliver til i mødet mellem så forskellige hjerner som muligt. I er nu klar til at spille Den Sociale Kabale. Rigtig god fornøjelse! INTRODUKTION TIL SPILLET Når du introducerer spillet, kan du fortælle dem, at nu handler det om at bringe deres viden i spil, og at de nu ikke bare skal tale om, hvad andre har gjort, men at de nu skal gøre noget selv! Introducér det overordnede tema, hvis der er et, og fortæl så spillerne, at hvor der er udfordringer, er der løsninger - det handler bare om at finde på dem. Fortæl dem også, at i innovationsarbejde er der ikke ét korrekt svar, der er mange. Rigtig mange. Lad dem også vide, at idéer er levende størrelser, der er i konstant udvikling, og at de derfor ikke behøver føle, at de skal have en genial idé fra starten - hele pointen er, at idéen er noget, de udvikler løbende gennem de forskellige felter (og kan blive ved med at videreudvikle efterfølgende) Det kan være en stor hjælp for spillerne at blive guidet i, hvorvidt de på et givet spillefelt skal åbne op eller lukke ned. Brug gerne nedenstående uddybelse til inspiration, når du introducerer spillet: Når man åbner op handler det om at bygge videre på hinandens ideer og få så mange som muligt i spil. Fokusér på at være åbne for hinandens og egne idéer og hjælp hinanden med at holde idégenereringsprocessen konstruktiv. Idéerne skal ikke vurderes, de skal bare genereres. I praksis betyder det, at man ikke siger: Nej, man siger: Ja, og. De bedste resultater opnås, hvis I i gruppen tillader jer selv at give den gas, når I finder på mulige løsninger. I spiller et spil, hvor der ikke er regler for, hvad der er rigtigt eller forkert. Alle ideer skal på bordet, også dem som ikke er vanvittigt gode, da de kan anspore til, at en anden får en virkelig god ide. Det fungerer lidt ligesom ved målscoring i fodbold: Bolden lægges op til en anden, der scorer målet. På samme måde skal ideerne lægges op for at nå til de bedste ideer. Det siges, at der går 100 ideer på at finde én god. Når man omvendt lukker ned, handler det om at skære fra og træffe beslutninger omkring, hvilke idéer, der skal arbejdes videre med. Man genererer ikke idéer, man vurderer dem. De idéer, der er kommet på bordet op til nu er udviklet i fællesskab, og at det betyder derfor ikke noget, om det lige er den ene eller den andens

4 idé, der bliver valgt til eller valgt fra. Det vigtigste er, at I udvikler og styrker den idé, der har det største potentiale til at skabe en løsning på udfordringen. Husk at fortælle spillerne løbende gennem spillet hvornår der skal åbnes op og lukkes ned. SPILLEFELTERNE I Den Sociale Kabale er hvert spillefelt en selvstændig opgave. Felterne er nummererede fra 1 til 9, og man får Den Sociale Kabale til at gå op ved at starte på felt nummer 1 og bevæge sig mod uret frem til felt nummer 9, hvor man slutter. Felt nummer 1-5 er blå, og her udvikler man løsningen på idé-stadiet, hvor alting stadig muligt. Felt nummer 6 og 7 er røde, og her udvikler man løsningen på koncept-stadiet, hvor idéen skal kobles med realitetssans. Felt nummer 8 og 9 er grønne, og her arbejder man med at kommunikere og sælge løsningen. Der er her i manualen foreslået en minimum tidsramme til hvert spillefelt, men dette kan selvfølgelig justeres op, alt efter hvor lang tid man overordnet ønsker at bruge. Det anbefales at bruge minimum 2 til 2 1/2 timer til at spille Den Sociale Kabale. Når I spiller Den Sociale Kabale skal du som spil-facilitator sørge for at holde øje med tiden og stoppe grupperne, når de skal introduceres til næste felt. Husk at lægge pauser ind, hvor det passer. Du vil sandsynligvis opleve, at spillerne beder om mere tid. Fortæl dem, at det ikke er nødvendigt for at udvikle løsningerne i første omgang. Når først de har en skitse til et koncept på plads, hvilket de vil have efter felt nummer 9, SÅ kan der bruges tid på at researche og kvalificere idéen, finde samarbejdspartnere, indhente feedback fra mulige kunder etc. TIP: Det er både sjovt og motiverende for deltagerne at konkurrere mod hinanden, så der kåres en vindende idé til slut. 1. HVAD ER SOCIAL INNOVATION? Åbne op, 10 minutter Her ligger en bunke inspirationskort, som deltagerne vender et ad gangen og læser i fællesskab. Kortene er eksempler på social innovation fra den virkelige verden, og deltagerne får her en ide om, hvad en socialt innovativ virksomhed kan være - nå så mange I kan! Formålet med dette felt er at give alle spillerne et fælles grundlag for at forstå, hvad social innovation kan være gennem dialog med inspiration fra reelle koncepter. 2. LÆS JERES UDFORDRING Åbne op, 10 minutter På dette felt finder spillerne en kuvert (eller lignende) med den udfordring, som de nu skal til at løse gennem det videre spil. Denne skal læses og diskuteres i gruppen, så spillerne får vendt forskellige perspektiver og undertemaer. Du kan som underviser give forskellige udfordringer til forskellige grupper, hvis du ønsker det. Formålet med dette felt er at sætte udgangspunktet for arbejdet, og sørge for at deltagerne forstår de overordnede problematikker samt har taget en dialog om, hvad det interessante ved problemet er. De behøver ikke at være enige.

5 3. KOBLINGER Åbne op, 15 minutter Her ligger en bunke koblingskort, som skal sættes i relation til problemstillingen. Spillerne skal her tale om mulige løsninger og koblinger. De behøver ikke nødvendigvis skrive dem ned. Lad spillerne trække et kort efter tur, hvorefter alle byder ind med associationer og muligheder. Ofte opstår ideer i feltet mellem flere udfordringer, eller hvis man tvinges til at lave koblinger mellem ting, der ikke er umiddelbart relaterede. At skabe koblinger er god træning i at strække sin hjerne i nye retninger, og øvelsen arbejder samtidigt med at træne spillerne i at spotte potentiale i udfordringer. Lad grupperne nå så mange, de kan og få flest muligt idéer til løsninger ud på bordet. Hvis et kort ikke giver mening, fortsætter gruppen bare ved at vende det næste. Formålet med dette felt er at lade tilføjelsen af andre, ikke nødvendigvis direkte relaterede udfordringer anspore til kreative løsningsmuligheder på den originale udfordring. 4. DEN SPIRENDE IDE Åbne op og dernæst lukke ned, 15 minutter Deltagerne skriver først i stilhed deres egne idéer om, hvordan konceptet ser ud på nuværende tidspunkt. Derefter fremlægger hver spiller sine idéer for gruppen, og der findes en frem til en fælles idé. Ofte har spillerne mere eller mindre den samme idé baseret på deres forudgående snak, men i nogle tilfælde kan idéerne stikke i mange forskellige retninger. Her skal gruppen enten vælge eller sammenkoble. Gruppen kan kun gå videre med én idé til det næste felt. Det er vigtigt at alle deltager her, da der kan opstå spændende idéer af at blande de individuelle perspektiver. Der noteres stikord, når de er nået til enighed. Lad grupperne vide, når der er 5 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at hver deltager kommer til orde, hvorefter der i fællesskab sættes et udgangspunkt. 5. SKALERING Åbne op og dernæst lukke ned, 10 minutter På dette felt bedes spillerne om først at placere deres nuværende ide, alt efter om de ser den som værende normal, vild eller HELT ude af boksen. Derefter er det spillernes opgave, at formulere idéen i de to andre udgaver og vælge, hvilken version (eller kombination af versioner) de vil gå videre med. Husk at HELT ude af boksen skal være HELT ude af boksen, og spillerne skal derfor støttes i at bryde rammerne og mindes om, at urealistiske ideer er helt velkomne på dette stadie. En måde at introducere feltet på kan være gennem en eksemplificering: Hvis du skal give en gave til din ven, som elsker actionfilm, kunne den normale idé være at give ham en actionfilm, den vilde idé kunne være at give ham et spring i faldskærm, og den HELT ude af boksen idé kunne være at lave en tour de bankrøveri gennem Europa for virkelig at få adrenalinen op at køre! Lad grupperne vide, når der er 3 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at grupperne får en ide om, hvordan deres ide kan se ud på andre niveauer og inspirere til at tænke ud af boksen. Øvelsen minder samtidig spillerne om, at idéer er noget, der altid kan videreudvikles. 6. IMPACT lukke ned, 10 minutter Her bliver spillerne introduceret til den tre-dobbelte bundlinje, også kendt som People, Planet, Profit - en tilgang, der blandt andet bruges, når man arbejder med sociale og bæredygtige forretningsmodeller. Grupperne bliver enige om, i hvilket felt de vil placere deres idé og begrunder med et par stikord til hver bundlinje.

6 Formålet med dette felt er at få spillerne til at tænke over, hvor deres ide på nuværende stadie skaber værdi, og i hvilket omfang. Derudover giver øvelsen grupperne en mulighed for at trække ideen i nye retninger og for at skabe øget værdi. 7. FORRETNINGSMODELLEN OG MÅLGRUPPEN Åbne op og dernæst lukke ned, 20 minutter Dette felt er en sammensætning af tre felter, som tilsammen udgør de vigtigste elementer af en forretningsmodel: Hvad man sælger, hvordan og til hvem. På spillepladen er der stikord som inspiration til, hvad en ydelsestype og en salgsmodel kan være. Det er vigtigt at deltagerne bare noterer, hvad de umiddelbart tænker og kun anvender noterne, hvis de går i stå. I det sidste underfelt beskrives brugerne og kunderne i taleboblerne. Kunder og brugere kan i nogle tilfælde sagtens være samme segment, i andre tilfælde skal de differentieres (hjemløse har for eksempel sjældent penge til at kunne betale for de nødvenidge ydelser selv, til gengæld er de en ofte set bruger-gruppe af sociale løsninger). Lad grupperne vide, når der er 5 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at konkretisere den idé, som spillerne har udviklet sammen i de forudgående felter, og gøre den til et forretningskoncept. 8. PITCH Lukke ned, 15 minutter Grupperne nedfælder her deres løsningskoncept som stikord til en pitch. Der er noteret hjælpesætninger på spillepladen, som deltagerne kan bruge til at udforme deres pitch. Formålet med dette felt er at sammenfatte idéen og få den forklaret på en simpel og salgbar måde. 9. SKITSE/PROTOTYPE Lukke ned, 10 minutter Efter at deltagerne i det foregående felt har sammenfattet et løsingskoncept, er det nu muligt for dem at tegne, bygge eller på anden måde udfolde konceptet. Jo mere indlevende og virkelighedsnært, de kan kommunikere deres løsning, jo større sandsynlighed er der for, at andre vil synes, det er en god idé. PRÆSENTATIONER Det er på tide at lade grupperne høre, hvad hinanden har fundet på. Grupperne har arbejdet med at lave et pitch i felt nummer 8, og præsentationerne bør derfor være korte, præcise og underholdende. Giv dem 1-5 minutter per gruppe og tag tid. Hvis spillet blev sat op som en konkurrence, kan man nu lade eleverne stemme på hinandens idéer, eller du kan indkalde et ekspertpanel til at vurdere dem og kåre en vindende idé. Uanset om der er vindere og evt. præmier involveret eller ej, vil alle spillere blive glade for nogle forfriskninger til at fejre deres nu styrkede innovationsevne og forretningssans. Den Sociale Kabale er udviklet af Creature, og du er meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål, idéer og feedback på Venlig hilsen Creature

7

8 SOCIAL INNOVATION Innovation er den succesfulde implementering af noget nyt og værdifuldt i en kontekst. Innovation er altså, når man lykkes med at introducere en ny ting - det kunne være et produkt, en service, et koncept, en forretningsmodel eller noget andet - til en gruppe mennesker, som får værdi ud af det. For at kunne implementere noget nyt og værdifuldt i en kontekst, må man først opdage, opfinde eller udvikle det. Dette er det første skridt i en innovationsproces. Herefter kommer arbejdet med at introducere og implementere det, man har fundet frem til. Når man så taler Social Innovation, betyder det at innovere, som man plejer, men nu med det formål at hjælpe med at løse udfordringer i samfundet. Det kunne for eksempel være at hjælpe en bestemt gruppe mennesker eller gøre noget godt for miljøet. BYBI Udfordring: Honningbier har brug for biavlere. Folk på kanten af arbejdsmarkedet har brug for fleksible jobs. Verden har brug for bier til bestøvning af blomster. Idé: At skabe en honningindustri i byen, der inspireret af biernes arbejde beriger både byboere og vores natur. Ydelse: Bybi producerer honning i København og involverer mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i arbejdet. Bierne bestøver blomsterne og gør byen mere frodig. Forretningsmodel: Virksomheder og sociale organisationer lejer bistader af Bybi. Bybi passer bierne og slynger honningen. Bigårdspartnerne køber honningen tilbage og bruger den som gaver eller sælger den videre. Den resterende honning sælges til butikker. BAISEKELI Udfordring: I Danmark smider vi rigtig mange cykler ud hvert år. I Mozambique er cykler uundværlige, ikke bare som persontransport men også til varetransport og endda som cykelambulancer. Desuden tilgodeser transportformen miljøet. Idé: Kunne man bruge de udsmidte cykler i Danmark til at skaffe cykler til Mozambique? Ydelse: Baisikeli bygger nye cykler og genbruger gamle cykler og komponenter til at bygge kontekstspecifikke transportmidler til alle. Forretningsmodel: Udlejning af cykler til firmaer og turister. Salg til private. Brugte cykler sendes til Mozambique til baisikeli s cykelværksteder hvor de istandsættes og sælges videre til lokalbefolkningen. FØDEVAREBANKEN Udfordring: I Danmark smider vi tons fødevarer ud hvert år. Samtidig oplever mange danskere madfattigdom. Idé: Hvordan kan vi danne bro mellem dem, som har mad i overskud og dem, som ikke har nok? Ydelse: FødevareBanken er en frivillig forening, der modtager overskudsmad fra fødevareproducenter, supermarkeder og grossister og fordeler det blandt samfundets socialt udsatte - heriblandt børn, kriseramte kvinder, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge. Forretningsmodel: Fødevarebanken er finansieret af fonde, offentlige puljer, individuelle donationer, virksomhedssamarbejder og et gebyr fra modtagerorganisationer.

9

10 MADMOBILEN Udfordring: Mange, ellers rigtige gode råvarer bliver smidt ud. Samtidig er der behov for en positiv profilering af bydelen Tingbjerg. Idé: Kunne man bruge det kæmpe talent for madlavning mange af kvinderne i bydelen har til at gøre opmærksom på de positive aspekter af bydelen? Ydelse: En mobil madvogn som kan køre ud i resten af byen med mad lavet af kvinderne i Tingbjerg. Og give folk muligheden for at prøve noget nyt og lækkert samtidig med at man brander Tingbjerg som meget andet end ballade. Forretningsmodel: Madmobilen kører ud til arrangementer, kan lejes ind af virksomheder og til konferencer. Mange af ingredienserne fås af lokale butikker og købmænd som ellers ville have smidt dem ud. KØBENHAVNS FØDEVAREFÆLLESSKAB Udfordring: Både miljø og mennesker har godt af mere økologi, men ikke alle har råd til økologiske fødevarer. Idé: Kan man gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle? Ydelse: Som medlem af Københavns Fødevarefællesskab kan du få lokale, økologiske fødevarer hver uge. Afhentning foregår i den lokalafdeling, du er tilknyttet. Københavns Fødevarefællesskab fokuserer på at tilbyde økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret udbud til priser, hvor alle kan være med. Forretningsmodel: Københavns Fødevarefællesskab er en medlemsdrevet indkøbsforening. Et medlemskab er billigt. Til gengæld forpligter alle medlemmer sig til at arbejde i foreningen 3 timer om måneden. SPECIALISTERNE Udfordring: Mennesker med autisme (ASF) har behov for jobs og en højere grad af inklusion i samfundet. Idé: Kan man vende mennesker med autismes særlige træk til en fordel i stedet for at se det som en ulempe? Ydelse: Specialisterne leverer it tjenester som eksempelvis software test og udvikling, med en særlig skarp fornemmelse for detaljer og logik samt en nul-fejls kultur man ikke finder andre steder. Forretningsmodel: Firmaet lever dels af at levere de førnævnte tjenester til virksomheder med disse behov og dels ved at hjælpe kommunerne med aktivering og beskæftigelse af mennesker med autisme i forskellige grader. DAZIN Udfordring: Næsten 3 mia. mennesker er nødsaget til at benytte sig af åbne ildsteder til madlavning og opvarmning i hjemmet. Det er dybt skadeligt både i forhold til sundhed, miljø og afskovning. Samtidig har mange af dem kun ringe chance for at ændre deres situation. Idé: Kunne man inddrage den fattige del af befolkningen i produktionen af mere effektiv brændsel og derigennem give dem adgang til renere opvarmningsmuligheder? Ydelse: Dazin omdanner indsamlet skovaffald til mere effektiv brændsel og stiller samtidig højeffektive forgasingsovne gratis til rådighed for de fattigste. Forretningsmodel: Dazin sælger det overskydende brændsel og leaser forgasningsovne til bedre bemidlede befolkningsgrupper. Overskudet herfra investeres i flere forgasningsovne til de fattigste. Dette er godt for både miljø, klima, sundhed og jobskabelse i udviklingslande.

11 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

12 ALKOHOLISME TRAFIKOFRE LIVSSTILSSYGDOMME MANGEL PÅ FLEKSIBLE JOBS AFFOLKNING AF LANDDISTRIKTER KRIMINALITET I GHETTOOMRÅDER RESSOURCESPILD SOCIALT UDSATTE BORGERE ÆLDREPLEJE SYGEPLEJE SVINDENDE BIODIVERSITET CO2 UDLEDNING LUFTFORURENING KEMIKALIEUDLEDNING I LANDBRUGET KEMIKALIEUDLEDNING I INDUSTRIEN FORRINGET VANDKVALITET

13 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

14 INTEGRATION BANDEKRIMINALITET MADSPILD LAVT UDDANNELSESNIVEAU STOFMISBRUG PROSTITUTION HUMAN TRAFFICKING GENERATIONSKLØFT ARBEJDSLØSHED SKOVBRANDE OVERSVØMMELSER MANGEL PÅ PRAKTIKPLADSER ENSOMHED RINGE SAMMENHÆNGSKRAFT I LOKALOMRÅDER BUREAUKRATI GHETTOFICERING

15 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

16

17 UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING

18 Ekstremt vejr De stigende temperaturer på kloden betyder, at de mest ekstreme regnskyl, storme og tørkeperioder bliver værre og flere i Danmark. Jo mere ekstreme vejrsituationer vi taler om, jo oftere vil de forekomme. Vores byer er ikke bygget til disse nye vejrforhold. Ødelæggelserne i forbindelse med oversvømmelser er dyre for alle; både forsikringsselskaber, staten, private personer og virksomheder. Skybruddet i 2011 kostede samfundet 3 milliarder kroner, hvilket svarer til lige over 500 kroner for hver dansker. Vejret vil fra nu af blive mere ekstremt, altså vil perioderne med store regnskyl, storm og tørke, blive længere og voldsommere. Tørkeperioder skaber store udfordringer for landbruget, da det er svært at dyrke afgrøder i tør jord. Oversvømmelser skaber trafikproblemer og forårsager store skader på bygninger. Storme er farlige og betyder i yderste konsekvens dødsfald, hvis ikke de rigtige forholdsregler bliver taget. Hvad kan vi gøre? Manglende energirenovering Energien fosser ud af den ældre del af den danske bygningsmasse. Manglende energirenovering koster 4,7 mia. om året i dansk erhvervslivs bygninger alene. Der findes ikke præcise tal på energispildet for ældre boligbyggeri, men det anslås, at der kan reduceres 50% energispild. Den sociale boligsektor er en stor synder, og det er også her, vi finder de største barrierer i forhold til at sætte gang i energirenoveringen. Barriererne skyldes blandt andet mangel på passende finansieringsmekanismer til renoveringen samt manglende incitament til fremadrettede, langsigtede investeringer i ejendommen fra beboere i lejeboliger, fordi de ikke har udsigt til at tjene pengene hjem igen over elregningen inden evt. fraflytning. Hvad kan vi gøre? Arbejdsløshed De ufaglærte job, der er tabt under krisen, kommer aldrig igen, og fremtidens efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i Danmark vil efter al sandsynlighed være nedadgående. Derfor er det vigtigere end nogensinde at få en uddannelse. Ca unge mennesker i alderen er koblet af uddannelsessystemet. Unge, der ikke får en uddannelse udover folkeskolen, kommer til at gå glip af mellem 1 og 2 mio. kr. til sig selv gennem livet. Derudover koster det også det danske velfærdssamfund dyrt i form af mindsket skatteindtægt, udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse etc. Hvad kan vi gøre?

19 UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING

20 Mangel på praktikpladser Manglen på praktikpladser betyder, at unge enten må droppe eller udsætte deres uddannelse. Pt. står uden praktikplads og er derfor gået i stå i det danske uddannelsessystem. Dette koster samfundet arbejdskraft og penge. En analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at samfundet går glip af næsten kr. i tabt velfærd, når en elev bliver forsinket et år, og næsten 3 mio. kr. pr. person hver gang én ung dropper ud af sin uddannelse og i stedet forbliver ufaglært. Manglen på praktikpladser betyder i flere tilfælde, at den unge ikke gennemfører en uddannelse. Hvad kan vi gøre? Vækst i Danmark Danmark står i de kommende år overfor væsentlige udfordringer. Konkurrenceevnen er svækket og produktivitetsvæksten lav. Den demografiske udvikling betyder, at store årgange af ældre vil forlade arbejdsmarkedet, og dem, der vælger at blive lidt længere, vil have brug for mere fleksible jobs. Samtidig har vi gennemført reformer, som resulterer i, at flere folk med nedsat arbejdsevne vil skulle finde deres plads på arbejdsmarkedet. Der vil derfor i høj grad være brug for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet og for at redefinere hvordan og hvornår, man er arbejdsdygtig. Der er med andre ord efterspørgsel på nye modeller for jobs, som passer ind i et mere fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked. Hvad kan vi gøre? Stigende bilisme i hovedstaden I takt med at flere vælger at flytte til København, kommer der stadigt flere biler til den mere og mere trængte Hovedstad. Næsten hver femte indbygger har en bil, og politiske løsninger ligger ikke lige rundt om hjørnet. Men problemet er ikke bare et spørgsmål om trængsel på vejene. Bilisme, både lastbiler og personbiler, forurener og kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler, endda føre til udvikling af kræft, hvilket selvsagt både har menneskelige og økonomiske omkostninger. Udledningen af CO2 medvirker desuden til den globale opvarmning, og biler står i dag for 15% af den samlede udledning på globalt plan. Situationen er en belastning økonomisk, sundhedsmæssigt og miljømæssigt. Mens det er ude af de flestes hænder at gennemføre politiske beslutninger ovenfra, er spørgsmålet i stedet, hvad civilsamfund, interesseorganisationer og erhvervsliv kan gøre på egen hånd. Hvad kan vi gøre?

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

2. LÆS JERES UDFORDRING

2. LÆS JERES UDFORDRING DEN SOCIALE KABALE Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Salgsmodel Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps,

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps, NIKOLAJ Inspirerende HYGEBJERG foredrag og workshops DESIGNER om design, idéudvikling, apps, FORFATTER arkitekur, design thinking og innovation UNDERVISER & S Nikolaj Hygebjerg, er uddannet industriel

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Thomas Bisballe Projektkonsulent, Københavns Erhvervshus Strategiudvikling Københavns Kommune Iværksætterrådgivning Fremskudt iværksætteri og erhversudvikling

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere