DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND 2. LÆS JERES UDFORDRING KOBLINGER. Brugere. Salgsmodel. Kunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND 2. LÆS JERES UDFORDRING KOBLINGER. Brugere. Salgsmodel. Kunder."

Transkript

1 Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. Salgsmodel leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement webshop CSR Udfordringen og behovet er... Vores løsning skaber... Målgruppen er... Konceptet virker, fordi... Idéen er unik/sej/sexet, fordi... Hvem køber jeres vare? Og er det også dem, der bruger den, eller er det andre? én stor klient mange bække små hvordan værdi leveres til jeres målgruppe. Brug ordene som inspiration til at finde ud af, Hvordan sælger i varen? viden konsulent service oplevelse produkt fysisk netværk andet undervisning Ydelsestype jeres færdige løsningskoncept her. Hvad er jeres idé, og hvorfor virker den? Beskriv kort INNOVATION? 8. PITCH 1. HVAD ER SOCIAL 7. FORRETNINGSMODELLEN & MÅLGRUPPEN (HVAD I SÆLGER, HVORDAN OG TIL HVEM) i hvilken form, jeres idé kan levere værdi til andre. Brug ordene som inspiration til at finde ud af digital 9. SKITSE/PROTOTYPE Illustrér jeres idé. Lav en tegning, et diagram, byg en fysik model eller noget andet. Hvilken type vare sælger I? På hvilke områder vurderer I, at jeres idé gør en forskel? 6. IMPACT Placér jeres idé i ét af felterne i trekanten og argumentér hvorfor. Kunne jeres idé ændres, så den rykkede til et andet felt? Social Økonomi 2. LÆS JERES UDFORDRING diskutere og forstå begrebet Social Innovation. Brug inspirationskortene som afsæt for at DEN SOCIALE KABALE imellem udfordringerne? 3. KOBLINGER Giver koblingen til andre udfordringer inspiration til mulige løsninger? Hvilke muligheder opstår der 4. DEN SPIRENDE IDE Hvordan kunne en løsning se ud? Find først på idéer hver for sig, og del dem med hinanden bagefter. Hvilken idé har størst potentiale? 5. SKALERING Hvordan ser jeres løsningsidé ud i andre versioner? Placér først jeres idé i det af de tre felter, I synes, den hører hjemme, og lav bagefter de andre to versioner. Vælg den bedste version. HELT ude af boksen Miljø KOBLINGER Vild Normal DEN SOCIALE KABALE ET INNOVATIONSSPIL FOR ALLE, DER VIL NOGET MED DERES SAMFUND

2 MANUAL FOR DEN SOCIALE KABALE VELKOMMEN TIL DEN SOCIALE KABALE! Den Sociale Kabale er et innovations- og iværksætterispil, hvor man i grupper spiller sig frem til bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer. Man forsøger sammen at finde løsninger, der går op. Kombinationen af spil og virkelighed vækker lysten til og skaber indsigt i kreativ problemløsning. Spillet fungerer som en god introduktion til alle elementer i en innovationsproces og appellerer til at tænke i tværfaglige projekter. Spillerne øver sig igennem spillet i at arbejde sammen, bygge på hinandens ideer, bringe deres indbyrdes viden i spil samt at se potentiale i udfordringer og udvikle økonomisk bæredygtige koncepter. I hånden sidder du nu med en manual til, hvordan man spiller Den Sociale Kabale. Manualen er til for dig som spil-facilitator at sikre, at spillerne får mest muligt ud af at spille sammen. Sammen med denne manual har du også modtaget: - en Den Sociale Kabale spilleplade - 8 inspirationskort - 32 koblingskort - 16 koblingskort, blanke (til at tilføje dine egne) - 6 eksempler på udfordringer Foruden ovenstående bør du også skaffe: - post-its eller papir - kuglepenne eller tuscher - evt. hobbyartikler som pap, karton, piberensere, snor, lim, sakse etc. til at bygge prototyper INDEN I GÅR I GANG 1. Udfordringen eller udfordringerne udvælges og beskrives (se: AT BESKRIVE UDFORDRINGER) 2. Spillepladerne printes og klippes ud i antal eksemplarer, du har behov for (se: GRUPPEINDDELING), så der kun er den farvede cirkel, ingen hvide yderkanter. Du kan evt. laminere spillepladen, så der kan skrives på den igen og igen. 3. Udfordringsbeskrivelser, inspirationskort og koblingskort printes ligeledes i det ønskede antal eksemplarer og klippes ud. 4. Spillepladerne sættes op: - Inspirationskortene lægges på felt nummer 1 i vilkårlig rækkefølge - Én udfordringsbeskrivelse per spilleplade placeres på felt nummer 2 - Koblingskortene på felt nummer 3 i vilkårlig rækkefølge på den dertil lavede boks - På felt nummer 4 placeres en bunke post-its - Evt. placeres prototypematerialer på felt nummer 9 AT BESKRIVE UDFORDRINGER Udfordringerne danner afsæt for gruppernes innovationsarbejde gennem spillet og afhænger af det tema, I vælger at arbejde med (f.eks miljø, biodiversitet, svage borgere, immigration, samfundets opdeling eller en bred vifte, der repræsenterer flere temaer). Det er op til dig som facilitator at udvælge og formulere udfordringen/udfordringerne inden spillets start, så de bliver relevante for spillerne. Brug gerne de eksempler, der følger med dette spil i deres nuværende form eller som inspiration. Vil du bruge spillet til undervisningsbrug, foreslår vi at koble spillet til et undervisningsforløb eller eksempelvis en emneuge med undervisning og research indenfor det valgte emne, så alle har en dybere forståelse for temaet inden spillet.

3 Følgende kan være en hjælp til udformning af udfordringer: - Skriv korte og simple sætninger. Det er vigtigt, at spillerne kan identificere hovedpointerne hurtigt, da udfordringen sætter rammerne for det videre arbejde. - Udfordringen skal forklare de vigtigste hovedpointer inklusive konteksten, den spiller ind i, samt hvilke interessenter der bliver påvirket af den. - Det er en stor fordel, hvis spillerne allerede er gjort bekendt med emnet, enten gennem et undervis-ningsforløb, en temadag eller noget helt trejde. Det hjælper motivationen og bidrager til større diversitet i diskussioner og resultater. - Følgende hovedpunkter kan følges: 1) En overskrift, 2) En sætning der beskriver udfordringens baggrund (Hvorfor sker det?), 3) En sætning der beskriver konsekvensen, 4) En sætning der beskriver hvem der påvirkes af den og hvordan, 5) En sætning, der beskriver, hvem der indirekte er interesserede i en løsning (eksempelvis forsikringsselskaber, kommuner, landbrug, økonomiske interessenter). - Spillerne skal motiveres til at handle og lave kreative løsninger. Vær opmærksom på ikke at male et billede af en verden med problemer så store, at de får lyst til at give op. De må ikke gå grædende hjem, så sørg for at være optimistisk og at fremhæve mulighederne! - At udforme en god udfordring er begrænsningens kunst. Det handler ikke om at få ALT information og ALLE perspektiver inkluderet. Undgå lysten til at læsse på og fokusér på hovedpointerne. GRUPPEINDDELING Spillerne inddeles i grupper på mellem 4 og 6 personer. Helst 5 personer i hver gruppe. Vi anbefaler at I blander mænd og kvinder, høje og lave, tykke og tynde. Husk at de sjoveste ideer bliver til i mødet mellem så forskellige hjerner som muligt. I er nu klar til at spille Den Sociale Kabale. Rigtig god fornøjelse! INTRODUKTION TIL SPILLET Når du introducerer spillet, kan du fortælle dem, at nu handler det om at bringe deres viden i spil, og at de nu ikke bare skal tale om, hvad andre har gjort, men at de nu skal gøre noget selv! Introducér det overordnede tema, hvis der er et, og fortæl så spillerne, at hvor der er udfordringer, er der løsninger - det handler bare om at finde på dem. Fortæl dem også, at i innovationsarbejde er der ikke ét korrekt svar, der er mange. Rigtig mange. Lad dem også vide, at idéer er levende størrelser, der er i konstant udvikling, og at de derfor ikke behøver føle, at de skal have en genial idé fra starten - hele pointen er, at idéen er noget, de udvikler løbende gennem de forskellige felter (og kan blive ved med at videreudvikle efterfølgende) Det kan være en stor hjælp for spillerne at blive guidet i, hvorvidt de på et givet spillefelt skal åbne op eller lukke ned. Brug gerne nedenstående uddybelse til inspiration, når du introducerer spillet: Når man åbner op handler det om at bygge videre på hinandens ideer og få så mange som muligt i spil. Fokusér på at være åbne for hinandens og egne idéer og hjælp hinanden med at holde idégenereringsprocessen konstruktiv. Idéerne skal ikke vurderes, de skal bare genereres. I praksis betyder det, at man ikke siger: Nej, man siger: Ja, og. De bedste resultater opnås, hvis I i gruppen tillader jer selv at give den gas, når I finder på mulige løsninger. I spiller et spil, hvor der ikke er regler for, hvad der er rigtigt eller forkert. Alle ideer skal på bordet, også dem som ikke er vanvittigt gode, da de kan anspore til, at en anden får en virkelig god ide. Det fungerer lidt ligesom ved målscoring i fodbold: Bolden lægges op til en anden, der scorer målet. På samme måde skal ideerne lægges op for at nå til de bedste ideer. Det siges, at der går 100 ideer på at finde én god. Når man omvendt lukker ned, handler det om at skære fra og træffe beslutninger omkring, hvilke idéer, der skal arbejdes videre med. Man genererer ikke idéer, man vurderer dem. De idéer, der er kommet på bordet op til nu er udviklet i fællesskab, og at det betyder derfor ikke noget, om det lige er den ene eller den andens

4 idé, der bliver valgt til eller valgt fra. Det vigtigste er, at I udvikler og styrker den idé, der har det største potentiale til at skabe en løsning på udfordringen. Husk at fortælle spillerne løbende gennem spillet hvornår der skal åbnes op og lukkes ned. SPILLEFELTERNE I Den Sociale Kabale er hvert spillefelt en selvstændig opgave. Felterne er nummererede fra 1 til 9, og man får Den Sociale Kabale til at gå op ved at starte på felt nummer 1 og bevæge sig mod uret frem til felt nummer 9, hvor man slutter. Felt nummer 1-5 er blå, og her udvikler man løsningen på idé-stadiet, hvor alting stadig muligt. Felt nummer 6 og 7 er røde, og her udvikler man løsningen på koncept-stadiet, hvor idéen skal kobles med realitetssans. Felt nummer 8 og 9 er grønne, og her arbejder man med at kommunikere og sælge løsningen. Der er her i manualen foreslået en minimum tidsramme til hvert spillefelt, men dette kan selvfølgelig justeres op, alt efter hvor lang tid man overordnet ønsker at bruge. Det anbefales at bruge minimum 2 til 2 1/2 timer til at spille Den Sociale Kabale. Når I spiller Den Sociale Kabale skal du som spil-facilitator sørge for at holde øje med tiden og stoppe grupperne, når de skal introduceres til næste felt. Husk at lægge pauser ind, hvor det passer. Du vil sandsynligvis opleve, at spillerne beder om mere tid. Fortæl dem, at det ikke er nødvendigt for at udvikle løsningerne i første omgang. Når først de har en skitse til et koncept på plads, hvilket de vil have efter felt nummer 9, SÅ kan der bruges tid på at researche og kvalificere idéen, finde samarbejdspartnere, indhente feedback fra mulige kunder etc. TIP: Det er både sjovt og motiverende for deltagerne at konkurrere mod hinanden, så der kåres en vindende idé til slut. 1. HVAD ER SOCIAL INNOVATION? Åbne op, 10 minutter Her ligger en bunke inspirationskort, som deltagerne vender et ad gangen og læser i fællesskab. Kortene er eksempler på social innovation fra den virkelige verden, og deltagerne får her en ide om, hvad en socialt innovativ virksomhed kan være - nå så mange I kan! Formålet med dette felt er at give alle spillerne et fælles grundlag for at forstå, hvad social innovation kan være gennem dialog med inspiration fra reelle koncepter. 2. LÆS JERES UDFORDRING Åbne op, 10 minutter På dette felt finder spillerne en kuvert (eller lignende) med den udfordring, som de nu skal til at løse gennem det videre spil. Denne skal læses og diskuteres i gruppen, så spillerne får vendt forskellige perspektiver og undertemaer. Du kan som underviser give forskellige udfordringer til forskellige grupper, hvis du ønsker det. Formålet med dette felt er at sætte udgangspunktet for arbejdet, og sørge for at deltagerne forstår de overordnede problematikker samt har taget en dialog om, hvad det interessante ved problemet er. De behøver ikke at være enige.

5 3. KOBLINGER Åbne op, 15 minutter Her ligger en bunke koblingskort, som skal sættes i relation til problemstillingen. Spillerne skal her tale om mulige løsninger og koblinger. De behøver ikke nødvendigvis skrive dem ned. Lad spillerne trække et kort efter tur, hvorefter alle byder ind med associationer og muligheder. Ofte opstår ideer i feltet mellem flere udfordringer, eller hvis man tvinges til at lave koblinger mellem ting, der ikke er umiddelbart relaterede. At skabe koblinger er god træning i at strække sin hjerne i nye retninger, og øvelsen arbejder samtidigt med at træne spillerne i at spotte potentiale i udfordringer. Lad grupperne nå så mange, de kan og få flest muligt idéer til løsninger ud på bordet. Hvis et kort ikke giver mening, fortsætter gruppen bare ved at vende det næste. Formålet med dette felt er at lade tilføjelsen af andre, ikke nødvendigvis direkte relaterede udfordringer anspore til kreative løsningsmuligheder på den originale udfordring. 4. DEN SPIRENDE IDE Åbne op og dernæst lukke ned, 15 minutter Deltagerne skriver først i stilhed deres egne idéer om, hvordan konceptet ser ud på nuværende tidspunkt. Derefter fremlægger hver spiller sine idéer for gruppen, og der findes en frem til en fælles idé. Ofte har spillerne mere eller mindre den samme idé baseret på deres forudgående snak, men i nogle tilfælde kan idéerne stikke i mange forskellige retninger. Her skal gruppen enten vælge eller sammenkoble. Gruppen kan kun gå videre med én idé til det næste felt. Det er vigtigt at alle deltager her, da der kan opstå spændende idéer af at blande de individuelle perspektiver. Der noteres stikord, når de er nået til enighed. Lad grupperne vide, når der er 5 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at hver deltager kommer til orde, hvorefter der i fællesskab sættes et udgangspunkt. 5. SKALERING Åbne op og dernæst lukke ned, 10 minutter På dette felt bedes spillerne om først at placere deres nuværende ide, alt efter om de ser den som værende normal, vild eller HELT ude af boksen. Derefter er det spillernes opgave, at formulere idéen i de to andre udgaver og vælge, hvilken version (eller kombination af versioner) de vil gå videre med. Husk at HELT ude af boksen skal være HELT ude af boksen, og spillerne skal derfor støttes i at bryde rammerne og mindes om, at urealistiske ideer er helt velkomne på dette stadie. En måde at introducere feltet på kan være gennem en eksemplificering: Hvis du skal give en gave til din ven, som elsker actionfilm, kunne den normale idé være at give ham en actionfilm, den vilde idé kunne være at give ham et spring i faldskærm, og den HELT ude af boksen idé kunne være at lave en tour de bankrøveri gennem Europa for virkelig at få adrenalinen op at køre! Lad grupperne vide, når der er 3 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at grupperne får en ide om, hvordan deres ide kan se ud på andre niveauer og inspirere til at tænke ud af boksen. Øvelsen minder samtidig spillerne om, at idéer er noget, der altid kan videreudvikles. 6. IMPACT lukke ned, 10 minutter Her bliver spillerne introduceret til den tre-dobbelte bundlinje, også kendt som People, Planet, Profit - en tilgang, der blandt andet bruges, når man arbejder med sociale og bæredygtige forretningsmodeller. Grupperne bliver enige om, i hvilket felt de vil placere deres idé og begrunder med et par stikord til hver bundlinje.

6 Formålet med dette felt er at få spillerne til at tænke over, hvor deres ide på nuværende stadie skaber værdi, og i hvilket omfang. Derudover giver øvelsen grupperne en mulighed for at trække ideen i nye retninger og for at skabe øget værdi. 7. FORRETNINGSMODELLEN OG MÅLGRUPPEN Åbne op og dernæst lukke ned, 20 minutter Dette felt er en sammensætning af tre felter, som tilsammen udgør de vigtigste elementer af en forretningsmodel: Hvad man sælger, hvordan og til hvem. På spillepladen er der stikord som inspiration til, hvad en ydelsestype og en salgsmodel kan være. Det er vigtigt at deltagerne bare noterer, hvad de umiddelbart tænker og kun anvender noterne, hvis de går i stå. I det sidste underfelt beskrives brugerne og kunderne i taleboblerne. Kunder og brugere kan i nogle tilfælde sagtens være samme segment, i andre tilfælde skal de differentieres (hjemløse har for eksempel sjældent penge til at kunne betale for de nødvenidge ydelser selv, til gengæld er de en ofte set bruger-gruppe af sociale løsninger). Lad grupperne vide, når der er 5 minutter tilbage, at det er på tide at vælge, hvis ikke de allerede har gjort det. Formålet med dette felt er at konkretisere den idé, som spillerne har udviklet sammen i de forudgående felter, og gøre den til et forretningskoncept. 8. PITCH Lukke ned, 15 minutter Grupperne nedfælder her deres løsningskoncept som stikord til en pitch. Der er noteret hjælpesætninger på spillepladen, som deltagerne kan bruge til at udforme deres pitch. Formålet med dette felt er at sammenfatte idéen og få den forklaret på en simpel og salgbar måde. 9. SKITSE/PROTOTYPE Lukke ned, 10 minutter Efter at deltagerne i det foregående felt har sammenfattet et løsingskoncept, er det nu muligt for dem at tegne, bygge eller på anden måde udfolde konceptet. Jo mere indlevende og virkelighedsnært, de kan kommunikere deres løsning, jo større sandsynlighed er der for, at andre vil synes, det er en god idé. PRÆSENTATIONER Det er på tide at lade grupperne høre, hvad hinanden har fundet på. Grupperne har arbejdet med at lave et pitch i felt nummer 8, og præsentationerne bør derfor være korte, præcise og underholdende. Giv dem 1-5 minutter per gruppe og tag tid. Hvis spillet blev sat op som en konkurrence, kan man nu lade eleverne stemme på hinandens idéer, eller du kan indkalde et ekspertpanel til at vurdere dem og kåre en vindende idé. Uanset om der er vindere og evt. præmier involveret eller ej, vil alle spillere blive glade for nogle forfriskninger til at fejre deres nu styrkede innovationsevne og forretningssans. Den Sociale Kabale er udviklet af Creature, og du er meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål, idéer og feedback på Venlig hilsen Creature

7

8 SOCIAL INNOVATION Innovation er den succesfulde implementering af noget nyt og værdifuldt i en kontekst. Innovation er altså, når man lykkes med at introducere en ny ting - det kunne være et produkt, en service, et koncept, en forretningsmodel eller noget andet - til en gruppe mennesker, som får værdi ud af det. For at kunne implementere noget nyt og værdifuldt i en kontekst, må man først opdage, opfinde eller udvikle det. Dette er det første skridt i en innovationsproces. Herefter kommer arbejdet med at introducere og implementere det, man har fundet frem til. Når man så taler Social Innovation, betyder det at innovere, som man plejer, men nu med det formål at hjælpe med at løse udfordringer i samfundet. Det kunne for eksempel være at hjælpe en bestemt gruppe mennesker eller gøre noget godt for miljøet. BYBI Udfordring: Honningbier har brug for biavlere. Folk på kanten af arbejdsmarkedet har brug for fleksible jobs. Verden har brug for bier til bestøvning af blomster. Idé: At skabe en honningindustri i byen, der inspireret af biernes arbejde beriger både byboere og vores natur. Ydelse: Bybi producerer honning i København og involverer mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i arbejdet. Bierne bestøver blomsterne og gør byen mere frodig. Forretningsmodel: Virksomheder og sociale organisationer lejer bistader af Bybi. Bybi passer bierne og slynger honningen. Bigårdspartnerne køber honningen tilbage og bruger den som gaver eller sælger den videre. Den resterende honning sælges til butikker. BAISEKELI Udfordring: I Danmark smider vi rigtig mange cykler ud hvert år. I Mozambique er cykler uundværlige, ikke bare som persontransport men også til varetransport og endda som cykelambulancer. Desuden tilgodeser transportformen miljøet. Idé: Kunne man bruge de udsmidte cykler i Danmark til at skaffe cykler til Mozambique? Ydelse: Baisikeli bygger nye cykler og genbruger gamle cykler og komponenter til at bygge kontekstspecifikke transportmidler til alle. Forretningsmodel: Udlejning af cykler til firmaer og turister. Salg til private. Brugte cykler sendes til Mozambique til baisikeli s cykelværksteder hvor de istandsættes og sælges videre til lokalbefolkningen. FØDEVAREBANKEN Udfordring: I Danmark smider vi tons fødevarer ud hvert år. Samtidig oplever mange danskere madfattigdom. Idé: Hvordan kan vi danne bro mellem dem, som har mad i overskud og dem, som ikke har nok? Ydelse: FødevareBanken er en frivillig forening, der modtager overskudsmad fra fødevareproducenter, supermarkeder og grossister og fordeler det blandt samfundets socialt udsatte - heriblandt børn, kriseramte kvinder, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge. Forretningsmodel: Fødevarebanken er finansieret af fonde, offentlige puljer, individuelle donationer, virksomhedssamarbejder og et gebyr fra modtagerorganisationer.

9

10 MADMOBILEN Udfordring: Mange, ellers rigtige gode råvarer bliver smidt ud. Samtidig er der behov for en positiv profilering af bydelen Tingbjerg. Idé: Kunne man bruge det kæmpe talent for madlavning mange af kvinderne i bydelen har til at gøre opmærksom på de positive aspekter af bydelen? Ydelse: En mobil madvogn som kan køre ud i resten af byen med mad lavet af kvinderne i Tingbjerg. Og give folk muligheden for at prøve noget nyt og lækkert samtidig med at man brander Tingbjerg som meget andet end ballade. Forretningsmodel: Madmobilen kører ud til arrangementer, kan lejes ind af virksomheder og til konferencer. Mange af ingredienserne fås af lokale butikker og købmænd som ellers ville have smidt dem ud. KØBENHAVNS FØDEVAREFÆLLESSKAB Udfordring: Både miljø og mennesker har godt af mere økologi, men ikke alle har råd til økologiske fødevarer. Idé: Kan man gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle? Ydelse: Som medlem af Københavns Fødevarefællesskab kan du få lokale, økologiske fødevarer hver uge. Afhentning foregår i den lokalafdeling, du er tilknyttet. Københavns Fødevarefællesskab fokuserer på at tilbyde økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret udbud til priser, hvor alle kan være med. Forretningsmodel: Københavns Fødevarefællesskab er en medlemsdrevet indkøbsforening. Et medlemskab er billigt. Til gengæld forpligter alle medlemmer sig til at arbejde i foreningen 3 timer om måneden. SPECIALISTERNE Udfordring: Mennesker med autisme (ASF) har behov for jobs og en højere grad af inklusion i samfundet. Idé: Kan man vende mennesker med autismes særlige træk til en fordel i stedet for at se det som en ulempe? Ydelse: Specialisterne leverer it tjenester som eksempelvis software test og udvikling, med en særlig skarp fornemmelse for detaljer og logik samt en nul-fejls kultur man ikke finder andre steder. Forretningsmodel: Firmaet lever dels af at levere de førnævnte tjenester til virksomheder med disse behov og dels ved at hjælpe kommunerne med aktivering og beskæftigelse af mennesker med autisme i forskellige grader. DAZIN Udfordring: Næsten 3 mia. mennesker er nødsaget til at benytte sig af åbne ildsteder til madlavning og opvarmning i hjemmet. Det er dybt skadeligt både i forhold til sundhed, miljø og afskovning. Samtidig har mange af dem kun ringe chance for at ændre deres situation. Idé: Kunne man inddrage den fattige del af befolkningen i produktionen af mere effektiv brændsel og derigennem give dem adgang til renere opvarmningsmuligheder? Ydelse: Dazin omdanner indsamlet skovaffald til mere effektiv brændsel og stiller samtidig højeffektive forgasingsovne gratis til rådighed for de fattigste. Forretningsmodel: Dazin sælger det overskydende brændsel og leaser forgasningsovne til bedre bemidlede befolkningsgrupper. Overskudet herfra investeres i flere forgasningsovne til de fattigste. Dette er godt for både miljø, klima, sundhed og jobskabelse i udviklingslande.

11 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

12 ALKOHOLISME TRAFIKOFRE LIVSSTILSSYGDOMME MANGEL PÅ FLEKSIBLE JOBS AFFOLKNING AF LANDDISTRIKTER KRIMINALITET I GHETTOOMRÅDER RESSOURCESPILD SOCIALT UDSATTE BORGERE ÆLDREPLEJE SYGEPLEJE SVINDENDE BIODIVERSITET CO2 UDLEDNING LUFTFORURENING KEMIKALIEUDLEDNING I LANDBRUGET KEMIKALIEUDLEDNING I INDUSTRIEN FORRINGET VANDKVALITET

13 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

14 INTEGRATION BANDEKRIMINALITET MADSPILD LAVT UDDANNELSESNIVEAU STOFMISBRUG PROSTITUTION HUMAN TRAFFICKING GENERATIONSKLØFT ARBEJDSLØSHED SKOVBRANDE OVERSVØMMELSER MANGEL PÅ PRAKTIKPLADSER ENSOMHED RINGE SAMMENHÆNGSKRAFT I LOKALOMRÅDER BUREAUKRATI GHETTOFICERING

15 KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER KOBLINGER

16

17 UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING

18 Ekstremt vejr De stigende temperaturer på kloden betyder, at de mest ekstreme regnskyl, storme og tørkeperioder bliver værre og flere i Danmark. Jo mere ekstreme vejrsituationer vi taler om, jo oftere vil de forekomme. Vores byer er ikke bygget til disse nye vejrforhold. Ødelæggelserne i forbindelse med oversvømmelser er dyre for alle; både forsikringsselskaber, staten, private personer og virksomheder. Skybruddet i 2011 kostede samfundet 3 milliarder kroner, hvilket svarer til lige over 500 kroner for hver dansker. Vejret vil fra nu af blive mere ekstremt, altså vil perioderne med store regnskyl, storm og tørke, blive længere og voldsommere. Tørkeperioder skaber store udfordringer for landbruget, da det er svært at dyrke afgrøder i tør jord. Oversvømmelser skaber trafikproblemer og forårsager store skader på bygninger. Storme er farlige og betyder i yderste konsekvens dødsfald, hvis ikke de rigtige forholdsregler bliver taget. Hvad kan vi gøre? Manglende energirenovering Energien fosser ud af den ældre del af den danske bygningsmasse. Manglende energirenovering koster 4,7 mia. om året i dansk erhvervslivs bygninger alene. Der findes ikke præcise tal på energispildet for ældre boligbyggeri, men det anslås, at der kan reduceres 50% energispild. Den sociale boligsektor er en stor synder, og det er også her, vi finder de største barrierer i forhold til at sætte gang i energirenoveringen. Barriererne skyldes blandt andet mangel på passende finansieringsmekanismer til renoveringen samt manglende incitament til fremadrettede, langsigtede investeringer i ejendommen fra beboere i lejeboliger, fordi de ikke har udsigt til at tjene pengene hjem igen over elregningen inden evt. fraflytning. Hvad kan vi gøre? Arbejdsløshed De ufaglærte job, der er tabt under krisen, kommer aldrig igen, og fremtidens efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i Danmark vil efter al sandsynlighed være nedadgående. Derfor er det vigtigere end nogensinde at få en uddannelse. Ca unge mennesker i alderen er koblet af uddannelsessystemet. Unge, der ikke får en uddannelse udover folkeskolen, kommer til at gå glip af mellem 1 og 2 mio. kr. til sig selv gennem livet. Derudover koster det også det danske velfærdssamfund dyrt i form af mindsket skatteindtægt, udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse etc. Hvad kan vi gøre?

19 UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING

20 Mangel på praktikpladser Manglen på praktikpladser betyder, at unge enten må droppe eller udsætte deres uddannelse. Pt. står uden praktikplads og er derfor gået i stå i det danske uddannelsessystem. Dette koster samfundet arbejdskraft og penge. En analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at samfundet går glip af næsten kr. i tabt velfærd, når en elev bliver forsinket et år, og næsten 3 mio. kr. pr. person hver gang én ung dropper ud af sin uddannelse og i stedet forbliver ufaglært. Manglen på praktikpladser betyder i flere tilfælde, at den unge ikke gennemfører en uddannelse. Hvad kan vi gøre? Vækst i Danmark Danmark står i de kommende år overfor væsentlige udfordringer. Konkurrenceevnen er svækket og produktivitetsvæksten lav. Den demografiske udvikling betyder, at store årgange af ældre vil forlade arbejdsmarkedet, og dem, der vælger at blive lidt længere, vil have brug for mere fleksible jobs. Samtidig har vi gennemført reformer, som resulterer i, at flere folk med nedsat arbejdsevne vil skulle finde deres plads på arbejdsmarkedet. Der vil derfor i høj grad være brug for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet og for at redefinere hvordan og hvornår, man er arbejdsdygtig. Der er med andre ord efterspørgsel på nye modeller for jobs, som passer ind i et mere fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked. Hvad kan vi gøre? Stigende bilisme i hovedstaden I takt med at flere vælger at flytte til København, kommer der stadigt flere biler til den mere og mere trængte Hovedstad. Næsten hver femte indbygger har en bil, og politiske løsninger ligger ikke lige rundt om hjørnet. Men problemet er ikke bare et spørgsmål om trængsel på vejene. Bilisme, både lastbiler og personbiler, forurener og kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler, endda føre til udvikling af kræft, hvilket selvsagt både har menneskelige og økonomiske omkostninger. Udledningen af CO2 medvirker desuden til den globale opvarmning, og biler står i dag for 15% af den samlede udledning på globalt plan. Situationen er en belastning økonomisk, sundhedsmæssigt og miljømæssigt. Mens det er ude af de flestes hænder at gennemføre politiske beslutninger ovenfra, er spørgsmålet i stedet, hvad civilsamfund, interesseorganisationer og erhvervsliv kan gøre på egen hånd. Hvad kan vi gøre?

2. LÆS JERES UDFORDRING

2. LÆS JERES UDFORDRING DEN SOCIALE KABALE Brugere Beskriv jeres målgruppe(r) i taleboblerne. leasing donationer sponsorater direkte salg co-creation andet Salgsmodel Kunder pop up shop freemium / premium butik bytte abonnement

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER

FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER En menneskelig investeringsmodel for brugerdreven velfærd Af Nis Bjørn Jensen & Isak Glundal Nuur Nis Bjørn Jensen IT- Bachelor studerende, AU nisbjorn@gmail.com +45 22

Læs mere

Få den perfekte forretningsidé

Få den perfekte forretningsidé www.jobmagnet.dk Få den perfekte forretningsidé Et nemt tilgængeligt og overskueligt IDÈgenereringssystem, der hjælper dig med at få forretningsidéer, som kan føres ud i livet, og skabe dit eget job. Skrevet

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere