Grundejerforeningen Kirkeager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Kirkeager"

Transkript

1 Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn i bestyrelsen i juli Generalforsamlingen blev gennemført på baggrund af den udsendte dagsorden, som også er grundlaget for dette referat. PCN overtog midlertidigt kassererposten efter Finn, for at sikre betalingen af de løbende regninger i GF resten af Fra nytår 2014 blev det besluttet, at Karsten Kaavé i nr. 50 skulle overtage kassererposten, men på grund af arbejdspres, har han set sig nødsaget til helt at forlade bestyrelsen i GF. Den nye bestyrelse skal udpege en ny kasserer hurtigst muligt. Antal fremmødte til generalforsamlingen: 8. Punkt 1: Valg af dirigent Formanden Peter Nyby Christensen (PNC) bød velkommen til generalforsamlingen og bad om forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Louis Rolander i nr. 4 (LR), der blev valgt som dirigent. LR takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamling var lovligt indkaldt og gennemført jævnfør vedtægterne for Grundejerforeningen. Punkt 2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år PNC fremlagde bestyrelsens beretning for 2013, som indeholdt følgende hovedpunkter: Finn Søllingsvrås pludselige og helt uventede bortgang PNC betegnede 2013 som et meget usædvanligt og utroligt trist år i bestyrelsen for GF. Vi fik den tragiske og helt uventede meddelelse den 15. juli, om at Finn Søllingvrå var gået bort. PCN gav et tilbageblik over Finns virke og store betydning for arbejdet i GF lige fra den blev etableret sidst i 90 erne og frem til hans død. I den vedlagte beretning fra formanden er Finns arbejde og betydning for GF yderligere uddybet. På generalforsamlingen holdt vi et minuts stilhed for Finn. Æret være hans minde. Valg af ny gartner og snerydningsfirma På grund af flere klager over den tidligere gartner f.eks. over fejningen af vejene og manglende græsslåning, valgte bestyrelsen i efteråret 2013 en ny lokal gartner og entreprenør fra Malling til både at vedligeholde de grønne arealer og til at forestå snerydningen på Kirkeager. Et fåtal af grundejere klipper stadig ikke hækkene ud mod fællesarealerne tilstrækkeligt PCN undrede sig endnu engang meget over, at et fåtal af grundejere undlader at klippe hækkene ud mod fællesarealerne i tilstrækkelig grad, og opfordrede igen de pågældende grundejere til at få løst problemet hurtigst muligt. Stadig problemer med løsgående hunde PNC påpegede igen problemet med løsgående hunde, som giver anledning til en række klager over efterladenskaber både på fællesarealer og i vores haver. PNC opfordrede indtrængende ejerne af hundene til at tage det alvorligt og holde de pågældende hunde inde, og i snor når de færdes på Kirkeager. Hundene giver også anledning til, at især børnene bliver utrygge ved at færdes ude i området.

2 Legepladseftersyn Bestyrelsen har besluttet, at der skal foretages et legepladstilsyn her i foråret 2014, for at sikre, at legepladsen overholder de gældende regler og for at sikre, at børnene er beskyttet mod skader. Punkt 3: Aflæggelse af revideret og underskrevet regnskab Kassereren PNC gennemgik det revisorgodkendte regnskab for 2013, som er fremsendt til alle husstande inden generalforsamlingen. Driftsregnskab De enkelte punkter i driftsregnskabet blev gennemgået og forklaret. Årets resultat udviste et overskud på kr ,64. Se regnskabet for detaljer. Balance Egenkapitalen er efter overskuddet i driftsregnskabet steget til kr ,59. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen. Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Punkt 5: Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent PNC fremlagde budgettet for 2014 med forslag om uændret kontingent i forhold til Bemærk, at der ved en fejl kun er opkrævet kr. 950 som anden rate i Beløbet skulle have været kr Fejlen bliver ikke rettet, men i 2014 er årskontingentet igen kr pr. grundejer. Efter en kort debat om budgettet blev det godkendt. Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant på valg er: Flemming Sørensen nr. 8 - villig til genvalg Peter Nyby Christensen nr. 5 - villig til genvalg Karsten Kaavé nr ønsker ikke genvalg Marianne Grønbæk nr ønsker ikke genvalg Suppleant: Ingen Marianne Grønbæk var som suppleant indtrådt i bestyrelsen i juli 2013 Jesper Ulbjerg i nr. 15 og Christian Roland Larsen i nr. 2 blev opstillet til bestyrelsen, og blev begge valgt. Ny suppleant: Her fik bestyrelsen bemyndigelse til at udpege en suppleant af generalforsamlingen. Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant Som ny revisor blev valgt Lars Winther nr. 44. Karsten Kaavé i nr. 50 blev valgt som revisorsuppleant. Punkt 8: Nedsættelse af nyt festudvalg Muligheden for at genetablere et festudvalgt blev kort drøftet. Der er ikke i øjeblikket noget ønske om at nedsætte et festudvalg blandt de fremmødte grundejere. Konklusionen blev, at bestyrelsen fik bemyndigelse til at nedsætte et ad hoc festudvalg eller selv tage stilling til f.eks. at indkalde til en grillaften, når vejret tillader det med kort varsel. Spontane fællesaktiviteter Hvis en eller en gruppe af grundejere vil invitere til en fælles grillaften eller anden aktivitet på Kirkeager, kan grundejerforeningen sende en mail ud til alle grundejere med en invitation. Send en mail med det, I ønsker udsendt til Flemming Sørensen ludoxforlag.dk, og angiv hvornår mailen skal sendes ud. Så klarer vi resten. Punkt 9: Eventuelt Peter Niklasson (PN) i nr. 48 havde efter deadline for punkter til dagsordenen på generalforsamlingen fremsendt et forslag om at skære hækkene yderligere ned ved Kirkebakken og ved legepladsen. PNC havde håbet på, at PN var kommet og selv fremført forslagene på generalforsamlingen. Stemning på generalforsamlingen var, at både hækken ved legepladsen og mod Kirkebakken var blev klippet meget ned i 2013 til en fornuftig højde. Skal bestyrelsen drøfte sagen, skal vi have et mere konkret forslag fra PN. Til gengæld var der enighed om på generalforsamlingen at få det græs, som vokser ud i fortovet langs legepladsen og ud for græsarealet mod Kirkebakken fjernet af gartneren.

3 IIUSK, at alle grundejere med fortov ud for grunden selv skal holde det fri for grrcs og ukrudt. Det samme galder gres og ukrudt der vokser op i kantstenene langs vejene ud for den enkelte grundejers grund. Ikke flere punkter under eventuelt Beder den 13. marts 2014 Dirigent: frry"{ew-< Louis Rolander Kirkeager 4 Referent: Lrh"- / Flemming Ssrensen Kirkeager 8

4 Beder den 8. marts 2014 Beretning GF-2014 Grundejerforeningen Kirkeager 2013 blev et år, som vi i bestyrelsen aldrig glemmer. Vores altid pålidelige og kompetente kasserer Finn Søllingvrå afgik ved døden den 15. juli. Det kom total uventet og fuldstændigt uforståeligt. Finn og Lise var de første der flyttede ind på Kirkeager i Finns hjælpsomme væsen gjorde, at da vi begyndte at tale om en grundejerforening, var han ikke sen til at tilbyde sin hjælp. Derfor var Finn med fra starten i 1998, da vi lagde de første brikker til foreningens vedtægter, og til vi holdt stiftede generalforsamling for Grundejerforeningen Kirkeager hjemme ved mit spisebord. Han har altid været en markant del af bestyrelsen, for Finn var kompetent i mange spørgsmål, og jeg har personligt altid nydt at have Finn som en god sparringspartner gennem alle årene. Finn var vores økonomiske ankermand, og han har styret vores økonomi som kasserer siden starten. En position, der aldrig har været sat spørgsmålstegn ved, om hvem der skulle vælges, når konstitueringen efter en generalforsamling skulle aftales. Æret være Finns minde. Som en konsekvens af Finns tragiske bortgang, har arbejdet i bestyrelsen været noget anderledes i Jeg måtte i sommers flytte adgangen til vores midler til mig selv, for at vi hurtigst muligt kunne betale de driftsomkostninger, der løbende indkom. Med andre ord så stod bestyrelsen nu med en formand og en kasserer, som var samme person. En uholdbar situation, som var nødvendig på det pågældende tidspunkt. Konstituering Efter generalforsamlingen 2013 valgte bestyrelsen igen at bibeholde den samme konstituering som året før. Efter Finns bortgang indkaldte vi den valgte suppleant Marianne Grønbæk, nr. 36. På det førstkommende bestyrelsesmøde, blev man enige om at Karsten Kaavé, nr. 50, skulle overtage posten som kasserer fra 1. januar På grund af arbejde, har Karsten desværre meldt fra, og vi mangler derfor en kasserer. Ny gartner- og snerydningsaftale Vi har skiftet gartnerfirma i år, da bestyrelsen modtog flere klager over det tidligere firma. Det nye firma er lokal og har ligeledes en maskinstation, så vores snerydning er også lagt i dette firmas hænder. På baggrund af vores tidligere erfaringer, vil vi i bestyrelsen naturligvis løbende holde øje med, om den indgåede aftale overholdes. Diverse ting og sager Vi har stadig nogle hække i området, som ikke bliver klippet tilstrækkeligt. Ejerne til disse opfordres til at få dem klippet. Løsgående hunde er stadig et stort problem. Vi vil endnu engang gerne henstille til diverse hundeejere, at de holder deres hunde i snor, og at man fjerner deres efterladenskaber.

5 Beder den 8. marts 2014 Legepladsen Vi havde regnet med at få legepladsen gennemgået af et professionelt legepladstilsyn sidste forår. Dette blev ikke gjort, så vi regner med at få eftersynet bestilt inden sommer. Formålet er at få lavet en tilstandsrapport på de enkelte legeredskaber. Når rapporten er udarbejdet, vil den blive gennemgået, og såfremt det vil kræve nyinvesteringer, vil bestyrelsen se på sagen. Hjemmesiden Bestyrelsen bestræber sig stadig på at vedligeholde den løbende og samtidig lægge materiale ud på den, så vi alle kan få glæde af at gå ind på Peter Nyby Christensen Formand

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere