Referat , Side 1 af 8. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 2012-08-20, Side 1 af 8. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-08-29 Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09"

Transkript

1 Referat , Side 1 af 8 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Mikkel Selander (MS) Frank Hansen (FH) Lars Larsen (LL) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng (JW) Punkter Mikael Høyer-Andersen (MHA) 1. Valg af ordstyrer og referent 1.1 Ordstyrer 1.2 Referent Thomas Wessmann (TW) Karin Aunsfort (KA) 2. Emner til/fra varmemesteren og administrationen 2.1 Status på vandskade efter skybrud 2.2 Vandskade i bestyrelseslokale 2.3 Huller i asfalt 2.4 Varmemålere 2.5 Arbejdshjælp fra kommunen 2.6 Udskiftning af pumper 2.7 Jord i bede 2.8 Skraldespande på legeplads 2.9 Tur til Kags husene 2.10 Vaskeskilte i vaskerum 2.11 Metalbure til affald 2.12 Cykelvenlige bump 2.13 Støvsugning af kælderarealer 2.14 Lys i gammelt skralderum 2.15 Det grønne udvalg 3. Godkendelse af sidste referat 3.1 Godkendelse af sidste referat 4. Orientering fra formanden og emner i bestyrelsen 4.1 Orientering fra formanden 4.2 Parkeringsregulativ 5. Projekter 5.1 Tage og vinduer som nye projekter 5.2 Taglejligheder 6. Budgetter 6.1 Reparation af komfur 6.2 Brøndbyøster Boulevard, Specificering af udgift 7. Klagesager 8. Grønt udvalg 8.1 Nye træer

2 , Side 2 af 8 9. Arrangementer 9.1 Beboerskovtur 10. Planlagte møder 10.1 Planlagte møder 10.2 Ordinært beboermøde 11. Eventuelt 11.1

3 , Side 3 af 8 Pkt. 1 Pkt. 1.1 Ordstyrer: LJ Pkt. 1.2 Referent: FH Pkt. 2 Emner til/fra Varmemesteren og administrationen 2.1 Emne: Status på vandskade efter skybrud : Alle penge er modtaget. Emne afsluttes : Forsikringsselskabet har nu udbetalt erstatning i forbindelse med skaderne. Vi afventer dækningsbeløbets størrelse, men umiddelbart skulle dækningsgraden være næsten fuld : Emne pågår : Emne pågår : Emne pågår : Emnet pågår : Der er ikke noget nyt fra forsikringsselskabet, så emnet pågår : MS beretter at emner i kælder som er udsat, skal hæves til 40cm højde fra gulvniveau. Ellers vil der komme en ekstraordinær stigning af forsikringspræmie. LL beretter at forsikringsselskabet ikke har været i vores afdeling endnu : LL beretter, at forsikringsselskabet nu er vendt tilbage. De ønsker at få uddybet hvad det er der er sket. LL melder tilbage til forsikringsselskabet og opdaterer bestyrelsen ved næstkommende møde. A. Andersen rengøring har håndteret oprensning, rengøring og desinficering i forbindelse med skybruddet. Rengøringsopgaven er ved at være overstået, og LL laver en kvalitetskontrol af arbejdet snarest. Herlev rengøring har kontrolleret vores kloakafløb. De kommer og spuler brønde, sandfang mm. snarest. Dette håber vi sikre os bedre ved lign. episoder. Der vil blive oprettet en fast aftale med et kloakfirma for, at sikre at afløb til kloak er i bedst mulig stand : Bestyrelsen ønsker en status over vandskader. LJ oplyser, at flere beboere klager over, at der ikke er rengjort i tørrerum, vaskekældre osv. LL vil gå en runde, og tjekke op på, hvad der mangler Emne: Vandskade i bestyrelseslokale : Alle penge er modtaget og reparationer er færdige. Emne afsluttes : Der mangler at blive skiftet en flise og udskiftning af skabet, som har fået en ridse. Nyt skab er kommet : Emne pågår : Emne pågår : Elektrikeren er færdig, og maleren er bestilt til reparation. Forsikringen hænger fortsat : Emnet pågår : Gulvet er lagt. Bestyrelseslokalet er under reetablering og snart færdigt. Elektriske udtag og internetstik skal hæves 40 cm. fra gulvhøjde. LJ efterspørger en oversigtstegning i farver over Afd. 1 s blokke og område. LL kontakter FA09 og forespørger : Gulvet bliver snarligt lagt. Opstartes i næste uge : Der er blevet malet i bestyrelseslokalet. LL har fået en fliseprøve hjem, som bestyrelsen kan se. Bestyrelsen accepterer valg af flise. LL bestiller murer til at lægge fliserne : LJ forespørger mht. bestyrelseslokalet. LL forslår at man evt. lægger en klinke. Han har hentet et tilbud på en koksgrå. Planen er nu at: a)lokalet skal gøres grundigt rent. b)vægge og lofter males efterfølgende hvide. LJ har carte blanche fra bestyrelsen til at undersøge hvad der skal være af inventar og belysning. LJ vender herefter tilbage til LL. Herefter aftaler de det resterende. Emne: Huller i asfalt LL : Afventer pris på parkeringsbump i p-båse. Hele opgaven dækker vejareal på BRP og parkeringsbump. Opgaven ønskes igangsat hurtigst muligt.

4 , Side 4 af : LL har modtaget tilbud på reparation af stykket fra erhvervslejemålene og ned til hvor BRP deler sig ud i BRV. Asfalten bliver skrabet af, og der lægges nyt. Prisen er ca incl. Moms. JW tjekker hvornår tidligere asfalt blev lagt. JW aftaler efterfølgende med LL hvad der skal ske. Dette grundet vi ønsker, at finde ud af om hvorvidt vi kan få erstatning for tidligere lagt asfalt, da dette ikke har været lavet ordentligt. Bestyrelsen beder LL om at indhente tilbud på stopklodser, som skal lægges således, at man ikke kan parkeres ud på græsset : LL afventer tilbud på asfaltprojektet : Der er kommet huller i asfalten ude foran erhvervslejemålene. Asfalten blev repareret sidste år. Vi vil gerne bede om at der bliver indhentet tilbud på reparationen. Vi vil også gerne bede om et tilbud på udskiftning af asfalt fra erhvervslejemålene og ned til hvor BRV begynder Emne: Varmemålere FA : Der er lavet udbudsmateriale, som er sendt ud og der afventes tilbud på opgaven. Administrationen vender tilbage når der er noget aktuelt. Tidshorisont for montering er ultimo : FA er i gang med at udforme udbudsmateriale om nye varmemålere. Eventuelle nye målere vil kunne fjernaflæses uden tilgang til lejemålene. Beslutning om udskiftning af varmemålere skete i 2010 i Hovedbestyrelsesregi, da dette skal foregå i alle tre afdelinger. Der er løbende lagt penge til side til udskiftningen, og de henlagte midler vil dække udgiften og derved ikke skabe huslejestigninger : Et tilbud på udskiftning af varmemålere er under udarbejdning. FA09 får lavet en udbudsrunde, og vender tilbage når der er noget aktuelt. Projektet burde være stablet på benene til næste år, samt udskiftning af varmemålere inden det nye fyringssæson begynder. Emne: Arbejdshjælp fra kommunen MS : MS undersøger om vi kan få en indslusningsmedarbejder, som kan hjælpe fra kommunen : Vi har spurgt MS om det er muligt, at få hjælp fra kommunen i form af fx en arbejdsprøvning el. lign. MS undersøger muligheden. Emne: Udskiftning af pumper MS : MS har modtaget tilbud på udskiftning af varmepumper. MS undersøger hvad leveringstiden er for pumperne. Vi kan vælge at enten få udskiftet de pumper som trænger til det, eller at få skiftet alle pumper. Ved udskiftning af alle pumper, vil udgiften være hentet hjem på kun 4 år i strømbesparelse. Emne: Jord i bede : Der kommer nye forsyninger jord til vores bede i den nye uge. Jorden vil blive fordelt ud hurtigst muligt. Emne afsluttes. Emne: Skraldespande på legeplads : Nye skraldespande er kommet, og afventer opsætning når nogle andre mere presserende opgaver er overstået. Emne afsluttes. Emne: Tur til Kags husene i Brønshøj MS : Der skal afholdes rejsegilde i Kags husene 10. september kl MS undersøger om vi må

5 , Side 5 af 8 deltage. De er i gang med lign. byggeprojekt som det vi ønsker igangsat Pkt Pkt Emne: Vaskeskilte i vaskerum : Der mangler stadig opsætning af skilte i vaskerummet i blok 9 efter reparationer efter skybruddet. LL følger op i alle blokke for hængepartier. Emne: Metalbure til affald : FH foreslår, at der skaffes nogle metalbure, evt. i form af mælkebure, som kan benyttes til, at ismide storskraldsaffald. Forslaget er for, at lette arbejdet med at oprydde storskraldsrummet for funktionærerne, samt holde storskraldsrummet mere ryddeligt. LL skaffer nogle vogne eller bure til formålet. Emne afsluttes. Emne: Cykelvenlige bump : FH foreslår at de nye fartbump gøres mere cykelvenlige fx ved, at skære en 20 cm bred rille i hver side af disse, som cykler kan køre igennem. LL er bange for, at de bump som er lagt ud nu, vil miste deres oprindelige kontruktionsstivhed, og med tiden gå i stykker. Dertil risikerer afdelingen, at blive præsenteret for et erstatningskrav, hvis løsningen gør, at nogen kommer til skade ved brug af rillen. Der er ikke enighed om, at gøre noget ved de fartbump vi har nu på nuværende tidspunkt. Emnet lukkes. Emne: Støvsugning af kælderarealer : FH efterspørger om støvsugning af kælderarealer foretages. LL oplyser at arealerne bliver støvsuget når det er dårligt vejr. Bestyrelsen gør også opmærksom på, at trappen ved funktionærlokalet i blok 1 skal holdes mere ren. Når funktionærerne benytter trappen i forbindelse med brug af frokoststuen, trækkes der ofte jord og skidt med ned ad trappen. LL har taget dette til efterretning. Emne afsluttes. Emne: Lys i gammelt skralderum LL : FH kontakter LL omkring opsætning af dørholder samt opsætning af enten lysføler eller lystryk, for indhentning af pris. LL bedes indhente pris på opgaven. Emne: Det grønne udvalg : Da de forskellige projekter i forbindelse med oprettelsen af det grønne udvalg er overstået, har bestyrelsen valgt at nedlægge det grønne udvalg. Opstår der nye projekter, vil der igen kunne oprettes fokusgrupper til disse. LJ melder ud til det grønne udvalg, at dette er nedlagt. Godkendelse af sidste referat Emne: Godkendelse af sidste referat Bestyrelsen : Referat er efterfølgende lagt ud. Sidste referat godkendt : Sidste referat er ikke udsendt til bestyrelsen, samt ikke lagt ud på nettet. Bestyrelsen beder om dette løst hurtigst muligt. Orientering fra formanden og emner i bestyrelsen Emne: Orientering fra formanden LJ : Intet nyt da det har været sommerferie.

6 , Side 6 af Emne: Parkeringsregulativ JW, FH : Emne flyttet fra punkt 11 til punkt 4. FH og JW er i fuld gang med emnet. Bestyrelsen blev enige om ikke, at fremlægger oplægget førend det er helt klart. MS og Teit bliver involveret i opgaven. MS hjælper med at kigge teksten igennem og bestyrelsen ønsker hjælp fra Teit til ændring i vores husorden i forbindelse med indføring af det nye parkeringsregulativ. FH sender materiale videre til MS og forespørger Teit omkring husorden : Emne pågår : JW og FH kigger på dette, og vender tilbage med et oplæg til bestyrelsen. Formålet er en revideret udgave af regulativet, som afspejler det gældende forhold. Pkt. 5 Projekter 5.1 Emne: Tage og vinduer som nye projekter MS, LJ og JW : Emne pågår : Emne pågår, da emnet i den store sammenhæng indgik i emnet om muligheden for tagetager : Vi afventer svar fra Landsbygge Fonden. Økonomien ser god og sund ud : MS har afleveret en tilstandsrapport til bestyrelsen omkring formålet : Forefindes der en cirka dato for hvornår der kan fremlægges informationer for bestyrelsen : Bestyrelsen afventer afslutningen af den tekniske rapport : LU beretter, at for at kunne få støtte fra Landsbyggefonden til udskiftning af tage og vinduer, skal der foretages en teknisk rapport, som koster eks. Moms. Der er plads i budgettet til, at få lavet rapporten. Bestyrelsen er enige om, at rapporten skal udfærdiges : Bestyrelsen vil gerne indkalde et møde med Teit Svanholm omkring indsamling af info omkring udskiftning af tage/vinduer. Vi planlægger at emnet tages op på et ektraordinært beboermøde. Vi håber at få stablet projektet på benene til På næste bestyrelsesmøde vil vi gerne snakke med MS omkring tage og evt. henlægning til nye tage. LJ indkalder : I 2012 opstartes en undersøgelse af tage og vinduer. Disse to projekter er nærliggende at have som de næstkommende projekter. 5.2 Pkt Emne: Tagetager FA : Emne pågår : Bestyrelsen er blevet præsenteret for muligheden for at få lavet tagetager. Projektet er i forbindelse med Helhedsplanen for, at forbedre muligheden for støtte fra Landsbyggefonden. Tilstede til fremlæggelsen var Kasper Nørballe (forvaltningsdirektør i FA09), Flemming Dahl (TNT arkitekter), og Henrik Holmsgård (Holmsgaard rådgivende enginører). Flemming præsenterede materialet, som består af 4 forslag. Bestyrelsen skal nu gennemse materialet, og mødes igen med FA09 og drøfte det videre forløb. Budgetter Emne: Reparation af komfur : Defekt nulledning. Reparationen omhandlede ikke komfuret, og beskrivelsen var derfor blot misvisende. Emne afsluttes : Hvad består følgende bilag: 1860, konto reparation af komfur til Kr Emne: Brøndbyøster Boulevard, : Fejlkontering. Udgift føres tilbage. Emne afsluttes.

7 , Side 7 af : Følgende bilag: 2123, konto , denne reparation er tilhørende afd Pkt. 7 Pkt Pkt Pkt Emne: Specificering af udgift? : Udgiften dækker håndvask, blandingsbatteri plus stumper. Emne afsluttes : Hvad består følgende bilag: 4842, konto , hvad er udskiftet til Kr Klagesager Grønt udvalg Emne: Nye træer LL : Afventer bestilling og modtagelse af beplantning : MHA kontakter LL om emnet : Emne pågår : LL undersøger hvilke træer der stadig er i live, og skifter de som er døde : Emne pågår : Emne pågår : Bestyrelsen ønsker at vide om der foreligger en termin for hvornår emnet færdiggøres : Emnet pågår : Der er et bedstykke ved legepladsen der mangler træer. Disse bliver plantet når bedet er ordnet og pænt. Arrangementer Emne: Beboerskovtur : Beboerskovtur er vel afholdt. Emne afsluttes : Der er sendt skrivelse ud til beboerne om turen. Tilmeldingsblanketter udsendes snarest : Datoen for beboerskovturen er : Emne pågår : Emne pågår : LJ foreslår en tur til Sverige. LJ planlægger en tur. Planlagte møder Emne: Planlagte møder Bestyrelsen Kl afholdes der visionsmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde. Mødet rykket og afholdt Kl afholdes der hovedbestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde Kl afholdes der ordinært beboermøde Kl afholdes der hovedbestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde.

8 , Side 8 af Kl afholdes der hovedbestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde Kl afholdes der hovedbestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde Pkt Emne: Ordinært beboermøde FA : Der er ikke noget nyt : Mødet bliver rykket til onsdag den 12. september i stedet for den 11. september grundet, at FA09 ikke har kunnet skaffe et lokale til første dato. LJ sender skrivelse ud om dette til resten af bestyrelsen : FA09 meldt tilbage, at vi ikke kan benytte Anneksgården. Vi beder FA09 om, at prøve at bestille lokalet Teatersalen hos Kilden på Nygårds Plads hurtigst muligt : Vi er uforstående over for, hvorfor vi endnu ikke har modtaget noget nyt om hvorvidt beboermødet kan afholdes på Anneksgården. Bestyrelsen beder FA09 hurtigst muligt, at vende tilbage med et svar til LJ : Emne pågår : Bestyrelsen vi gerne vide, jf. LJ s forespørgsel mail sendt til Susanne, om vi kan få lokaler til beboermødet i Anneksgården : Emne pågår : Bestyrelsen ønsker svar fra FA09 om der er foretaget reservation af lokalerne : Emne pågår : På betingelse af, at lokalerne Brøndbygård er reserveret, vil næste ordinære beboermøde blive afholdt Eventuelt Ingen emner

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere