Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007"

Transkript

1 Redaktørskift Med Sophie nr. 20 sluttede Claus Houlberg som redaktør af Sophie I de senere år har han på fortræffelig måde redigeret mange numre, ikke mindst i renæssanceåret 2006, hvor Sophie som hovedemne har haft artikler om renæssanceperiodens kendte astrologer. Claus Houlberg fortsætter med Astrologisk Museums hjemmeside og det helt nye Tycho, som udelukkende er på engelsk, hvorved hele verdens astrologer nu kan følge det høje niveau, som dansk astrologi har. Der skal derfor lyde en meget stor tak til Claus Houlberg for indsatsen for at skabe et indholdsrigt og godt Sophie. Som ny redaktør fra dette nummer har astrolog Claus Due lovet at overtage redaktionshvervet. Claus Due er allerede gennem mange år blevet kendt for interessante artikler om astrologi. Han er en af vore få eksperter, der indgående har studeret de meget gamle astrologers skrifter og lærebøger. Måske kan der komme meget gamle regler til tydning frem, som er gået i glemmebogen gennem århundreder, men som vi muligvis kan bruge her i nutiden. Så hjertelig velkommen til astrolog Claus Due. Vi glæder os meget. Gilbert Tjørnum Formand for Astrologisk forening. Claus Due, Sophies nye redaktør I dette nummer Leder s.1 Bliv modtaget af bukkende adelsherrer Af Gilbert Tjørnum s.2 Symbolske direktioner Af Claus Due s.3 Kosmisk stråling påvirker livet Nyt fra videnskaben s. 7 1

2 Bliv modtaget af bukkende adelsherrer og nejende adelsdamer i renæssancedragter! Det sker, når man besøger Nationalmuseets meget flotte Udstilling Tycho Brahes verden. Det er en af de flotteste udstillinger, Nationalmuseet har vist. Museumsinspektør Poul Grinder-Hansen har stået for forberedelserne, som har varet ca. 2 år med at låne genstande vedrørende Tycho Brahe fra mange lande, samt for selve udstillingen, der indeholder ikke mindre end 406 genstande med en god beskrivelse. Besøgende kan gratis få et katalog, så man på nært hold kan læse den samme tekst, som står ved udstillingsgenstandene. En meget fin service. Her skal blot nævnes et kort uddrag af de mange emner: Tychos kone og børn, dragt og mode, personligt udstyr, Tycho Brahes duel, med fægtescene, skydevåben og rustninger, Kong Frederik 2.s hof m.v., kejserhoffet i Prag, Tycho Brahes bibliotek, ure, astronomi og astrologi. Under kunst på Hven kan man bl.a. se vandhaner fra springvandet i midten af stueetagen på Uraniborg. Vandhanerne er formet som delfiner. Den ene bærer en musikspillende musikant. Man får en god fornemmelse af, hvor prægtigt selve slottet har været indrettet. Astrologisk Museum har i sin bogsamling en kopi af denne berømte, lille bog På Uraniborg havde Tycho Brahe ligesom mange andre højadelige personer en hofnar en dværg. Han hed Jeppe og var clairvoyant. Når Tycho Brahe var i København, hyggede personalet sig af og til i stedet for at arbejde. Pludselig kunne Jeppe råbe, at mester var på vej, og så kunne det nok være, at de hurtigt gik i gang med arbejdet igen, for den synske Jeppe vidste, at så var Tycho Brahe landet på Hven og snart tilbage i Uraniborg Nationalmuseet har her gjort Jeppe til en lille hovedperson for børn og unge, idet han er gemt forskellige steder i udstillingen. Opgaven er så at prøve at finde ham de forskellige steder. Det betyder, at børnene kan lege sig gennem udstillingen. Udstillingen slutter den 9. april Nationalmuseet har åbent tirsdag til og med søndag. Hver dag fra kl Adgangen er gratis. Gilbert Tjørnum Formand for Astrologisk Museum, København. En side af udstillingen ligger i halvmørke. Her kan man se stjernehimmelen, som den så ud den 11. november 1572, hvor Tycho Brahe efter aftensmaden så op mod himmelen og til sin store forbløffelse så en stjerne mere i stjernebilledet Cassiopeia. Det gjorde ham berømt over hele verden, idet han skrev en lille bog derom: DE NOVA STELLA (Den nye stjerne ). 2

3 SYMBOLSKE DIREKTIONER Af Claus Due Charles Ernest Owen Carter ( ), engelsk astrolog og skribent, blev anset for at være en af de allerbedste i sin levetid. Det kan stadig betale sig at studere hans bøger, hvis man kan få fat i dem. Nogle gange dukker et eksemplar op i københavnske antikvariater, og enkelte bøger kan bestilles på nettet. Carter udmærker sig ved at være ualmindeligt klar i tanken og meget lidt snakkende i sine bøger. Han siger kun det væsentlige og det med få og velvalgte ord. Carters særpræg er, at de grundlæggende principper undersøges og formuleres. For eksempel opstiller han disse klare regler for prognose i bogen Symbolic Directions in Modern Astrology (1924): 1. En begivenhed skal vises af en direktion 2. En direktion skal afspejles i en begivenhed 3. Direktion og begivenhed skal være samtidige 4. Direktion og begivenhed skal have samme egenskab Vi vender tilbage til nogle af de metoder, Carter fremlægger i ovenfor nævnte bog. Carter nøjedes ikke med at formulere principper. Han undersøgte utrætteligt horoskoper for at se, hvordan diverse metoder rent faktisk manifesterede sig i praksis. En af hans mest givende bøger, hvad tolkningen af fødselshoroskoper angår, er The Astrological Aspects, hvor han gennemgår aspekternes betydning. Han tager her udgangspunkt i dels den gængse måde at tolke aspekterne på, dels hundredvis af horoskoper, som er undersøgt med henblik på, hvordan disse aspekter viser sig som karakteregenskaber i det individuelle tilfælde. Men nu til nogle af de metoder, Carter præsenterer i Symbolic Directions in Modern Astrology. Jeg vil fremhæve to her, som er så effektive, at det er utroligt, at de ikke er slået bredt igennem. Men først en definition af hvad en direktion og mere specifikt en symbolsk direktion er. Ved en direktion forstås en faktor, dvs. en planet, en akse eller et punkt i radix, der rykkes/dirigeres til et andet punkt i radix, hvor det enten danner en konjunktion eller et aspekt til en planet, en akse eller et punkt og derved udløser eller afspejler en begivenhed, der kan være af indre psykisk karakter eller af ydre fysisk karakter. Signifikator og promittor Den faktor, der rykkes, kaldes i traditionel astrologi signifikator (latin: Den der varsler/bebuder). Det er den igangsættende faktor. Den faktor, der aspekteres i radix, kaldes promittor (latin: Den, der tilsiger eller lover). Promittor i radix indeholder et løfte om en potentiel begivenhed. Om løftet kan holdes afhænger af promittors styrke i radix. En velaspekteret 7. hushersker i eget tegn lover for eksempel et lykkeligt ægteskab, mens en hårdt aspekteret 7. hushersker i eksil eller fald ikke lover noget i den henseende eller kun et vanskeligt ægteskab. Carters Metoder 1 grad = 1 år Alt (uden undtagelse) dirigeres 1 grad for hvert levet år. Der dannes aspekter fra signifikators nye grad. Orbis = 1 grad. Carter bruger en lang række større og mindre aspekter. Jeg har valgt at indskrænke mig til de fem klassiske aspekter ved demonstrationen af metoden. Hvis man tager alt for mange aspekter i anvendelse, vil man nemlig altid kunne finde et aspekt, der passer på en begivenhed, og på den måde finder man ikke ud af, om en metode virkelig er værdifuld, om det rent faktisk kan påvises, at den du r, eller om der blot er tale om tilfælde. 3

4 1 grad = 4 år Alt (uden undtagelse) dirigeres 1 grad hvert fjerde år eller 15 årligt. Carter tillader generøst en orbis på 1 grad, hvilket betyder, at et aspekt dannet af signifikator til promittor i radix er virksomt i 8 år. Det er, nævner han, metodens eneste svage punkt, og det må siges at være en stor svaghed ved metoden. Hvor mange signifikante begivenheder kan der ikke finde sted i løbet af en periode på otte år. Jeg tillader derfor kun en orbis på 15 eller ca. 1 år på hver side af det eksakte aspekt ved disse direktioner. Denne metode kalder Carter the measure of death, dvs. dødsmålet. Som foroven, så forneden Carter kalder disse direktioner symbolske, fordi de ikke afspejler en reel astronomisk bevægelse i himmelrummet. Carter mener, at disse metoder bedre afspejler begivenheder, fordi deres bevægelse er ideel, og derfor i højere grad afspejler det ideelle/spirituelle plan, hvorfra al bevægelse på det materielle plan begynder eller har sin årsag. Det er et af de hermetiske principper, vi her har fat i, nemlig det fra Smaragdtavlen kendte: Det, som er foroven, svarer til det, som er forneden, og derved opstår enhedens mirakel. Det skal forstås således, at der er forskellige virkelighedsplaner, eller dimensioner, for eksempel den fysiske, den mentale og den åndelige dimension, som svarer til hinanden, og man kan derfor udlede, hvad der sker på det ene plan, ved at undersøge det, der sker på det andet. I relation til astrologi afspejler planeternes bevægelse i forhold til zodiakken, indbyrdes og i forhold til jorden det plan, der studeres, men der sigtes også til den underliggende spirituelle dimension, vi formodes at komme fra, og hvor grundformen til et mere eller mindre forudbestemt og dermed forudsigeligt livsforløb ligger. Kritiske direktioner Carter opregner følgende principper til vurdering af, om en direktion er kritisk: 1) Det er kritisk, når en ulykkesplanet kommer til en akse ved 1 grad for 1 år direktion, især hvis samme ulykkesplanet eller aksen er dårligt aspekteret i fødselshoroskopet. Ulykkesplaneten kan ligeledes komme fra et hus, der gør, at den fører noget dårligt med sig. a) Når ulykkesplaneten kommer fra 2. hus (opposition 8. hus) til ASC. b) Når ulykkesplaneten kommer fra 6. hus (sygdom) til IC. c) Når ulykkesplaneten kommer fra 8. hus (døden) til DSC. d) Når ulykkesplaneten kommer fra 12. hus (opposition 6. hus) til MC. Hjørnehusene (de fire kardinalpunkter) afspejler fysisk manifestation, og et negativt aspekt, der har karakter af 6., 8. eller 12. hus indvirker negativt på det fysiske liv. Al status forsvinder ved døden, som derfor bør kunne ses ved et negativt aspekt til MC/IC. 2) I de fleste tilfælde indtræffer døden under et aspekt mellem Jupiter og Neptun med 1 grad for 1 år direktion. Det er ligegyldigt, om aspektet er positivt eller negativt. Jupiter og Neptun afspejler sjælens frigørelse fra kroppen, men har ikke noget at gøre med de faktiske årsager til det fysiske legemes død. Hvis der ikke er et Jupiter/Neptun-aspekt, kan Månen til Jupiter eller Månen til Neptun spille samme rolle også ved 1 grad = 1 år direktion. Denne regel har ifølge Carter et par undtagelser: A) Hvis der er aspekt mellem Jupiter og Neptun i radix, behøver der ikke nødvendigvis være det på det tidspunkt, hvor en person afgår ved døden. B) Månen og Jupiter i samme tegn i radix falder ofte sammen med manglende direktioner ved dødens indtræffen. 4

5 3) The Measure of Death er som nævnt en direktion af ASC, MC, Sol, Måne og planeter i radix med nøjagtig 1 grad hvert fjerde år eller rettere 15 bueminutter årligt. 4 er tallet for fysisk manifestation. Ved dødens indtræffen skal et spændingsaspekt, der i natur svarer til begivenheden, være virksomt mellem de således dirigerede faktorer og en faktor i fødselshoroskopet, der har relation til sygdom/død, for eksempel 8. hus. 4) Hyleg, livgiveren, (Se uddybende afsnit s. 6), som i det individuelle horoskop enten er Sol, Måne eller ASC, skal være belastet af et negativt aspekt ved dødens indtræffen. Hvis 6., 8. eller 12. hushersker er involveret, er situationen så meget desto mere kritisk. 5) Harmoniske aspekter ved dødens indtræffen afspejler en nem overgang herfra til den næste dimension. Eller der kan være tale om, at døden er ønsket eller valgt som ved selvmord. efter denne metode. Da Carter anvender en orbis på en grad, og således lader aspektet være virksomt i 8 år, og da han anvender en række af de mindre aspekter, bliver det ikke svært at finde signifikante aspekter. Min anvendelse af denne metode på en række horoskoper viser, at døden ikke falder sammen med disse aspekter, hvis orbis indsnævres til 15 bueminutter og de klassiske ptolemæiske aspekter anvendes. Til gengæld er jeg ikke i tvivl om, at 1 grad = 4 år metoden viser afgørende livsændrende begivenheder, og at den derfor er værdifuld for den begivenhedsorienterede astrolog. Charles Carters horoskop Charles Carter siges at have forudsagt sin egen død til det år Lad os se på hans horoskop for at finde ud af i hvilket omfang hans metode passer i hans eget tilfælde. 1 grad = 4 år viser følgende aspekter: Sol kvadrat Pluto 30/ Saturn opposition Merkur 1/ Der er ikke akseaspekter i forbindelse med 1 grad = 4 år - metoden, men Pluto befinder sig i radix 8. hus, der viser døden. Ovenfor nævnte aspekter er eksakte indenfor 15, og vi kan derfor godt regne dem for signifikante. Charles Carters horoskop Det skal understreges, at døden ikke nødvendigvis følger af, at en sådan direktion er virksom, men døden kan ikke, mener Carter, indtræde med mindre der er et signifikant aspekt Akseaspekter får vi imidlertid, når vi dirigerer horoskopets faktorer 1 grad for hvert år. ASC dirigeret er for eksempel belastet af en opposition til Saturn. Dermed er der lagt et hårdt pres på det fysiske legeme, helbredet og den videre overlevelse Carters alder taget i betragtning. Neptun dirigeret en grad for et år er endvidere i sekstil ASC indenfor en grads orbis, et aspekt der i det mindste indikerer en nem overgang til den næste dimension. 5

6 MC (statusændring) er ikke belastet, som Carter ellers gerne ser ved dødens indtræffen, fordi al status udslettes. Personligt synes jeg også, at det er at skrue den lidt at fordre MCaspekter. Den vigtigste faktor i forbindelse med døden er trods alt kroppens (ASC) opløsning og sjælens frigørelse. Sidstnævnte er ikke vist af Jupiter og Neptun i et klassisk aspekt, som Carter fordrer (jeg har ikke tjekket det utal af mindre aspekter, han anvender). Til gengæld er Neptun i sekstil ASC. Hyleg, hvis den i Carters tilfælde er Månen, som reglerne foreskriver, er heller ikke belastet af disse direktioner. Men ASC, som nok i praksis er Hyleg i de fleste horoskoper, er belastet af ovenfor nævnte opposition til Saturn. Sigmund Freuds horoskop ptolemæiske aspekter. Men en vid Jupiter/Neptun-konjunktion i radix samt en Måne/Neptun-kvadrat gør det ud for undtagelsesreglen her. Solen er Hyleg i Freuds horoskop, og MC opposition Sol (eksakt året for inden) er stadig indenfor en grads orbis. 1 grad for 4 år metoden viser her ét fyldestgørende aspekt. ASC dirigeret er i opposition til Merkur i 8. hus med en orbis på godt 20 (aspektet var eksakt 25/8 1938). Dertil var Mars efter denne metode i konjunktion med den sydlige Måneknude i 12. hus. Kilder Charles Carter: Symbolic Directions in Modern Astrology (1924/1947), Henry Coley: Clavis Astrologiae Elimata (1676) (om Hyleg, Signifikator, Promittor). Data Charles Carter: 31/1 1887, 23:01, 50N47, 002W20. Død: 4/ , kl , London Sigmund Freud: 6/5 1856, kl. 18:27 (korrigeret fra 18:30), 47N09, 07Ø52, Zone: 00:30 Ø. Død: 23/9 1939, London Vedrørende Hyleg Sigmund Freud, der var jøde, måtte i 1938 flygte fra nazisterne til London. I 1938 var MC dirigeret 1 grad pr. år kommet i opposition til Solen, der i radix står sammen med Uranus. Han døde det efterfølgende år den 23/ af mundkræft. Indenfor orbis efter samme metode var bl.a. Mars opposition Saturn (i 8. hus), Måne sekstil ASC, Pluto sekstil Merkur (på selve dødsdagen) og Venus trigon Neptun. Jupiter/Neptun-forbindelsen dukker heller ikke op her, i det mindste ikke ved anvendelsen af de Der findes adskillige måder at nå frem til den planet eller akse, som benævnes Hyleg/Livgiveren. Hyleg er livskraften i horoskopet, og hvis den belastes tilstrækkeligt af en direktion, kan det betyde livets afslutning. Denne forenklede måde at nå frem til Hyleg på, ville de fleste klassiske astrologer kunne tilslutte sig. a) I et daghoroskop (Solen over ASC/DSClinien) er Solen Hyleg, hvis den befinder sig i 7., 9., 10. eller 11. hus. Solen kan ikke være Hyleg, hvis den er i 8. eller 12. hus, som er ulykkeshuse. Hvis Solen ikke er i et af disse huse, bliver Månen Hyleg, hvis den befinder sig over ASC/DSC-linien og igen ikke er i 8. eller 12. 6

7 hus. Lever Månen heller ikke op til disse krav, bliver ASC Hyleg. b) I et nathoroskop (Solen under ASC/DSClinien) er Månen Hyleg, hvis den er over ASC/DSC-linien og ikke i 8. eller 12. hus. Lever Månen ikke op til disse krav, bliver ASC Hyleg, for Solen kan ifølge sagens natur ikke være i 7., 9., 10. eller 11. hus i et nathoroskop. Ingen regler uden undtagelser. Guido Bonatti ( ) mener, at Solen og Månen ikke kan være Hyleg, hvis de danner et ugunstigt aspekt eller en konjunktion til Mars eller Saturn. Logikken er indlysende, idet Hyleg er det livsbærende princip, og hvis et barn overlever fødslen, kan en belastet faktor ikke være Hyleg. I praksis mener jeg, at ASC (det fysiske legeme) i de fleste tilfælde er Hyleg, og at den under alle omstændigheder skal tages med i overvejelser, der har at gøre med dødens indtræffen og alvorlig sygdom. Men det er en vigtig pointe, at et akse-aspekt ikke altid er nødvendigt ved væsentlige begivenheder. En kraftig aspektering af Sol eller Måne kan også være den udslaggivende faktor. Sophie Informationsbrev fra Astrologisk Museum Redaktionen består af hele museets stab Ansvarshavende redaktør og layout Claus Due Sophie er gratis, helt digitalt og distribueres kun fra Kosmisk stråling påvirker livet Moderne forskeres arbejde peger på en hidtil ukendt sammenhæng mellem mængden af liv på Jorden og styrken af den kosmiske stråling. I perioder med en kraftig stråling er der sket hurtige og store udsving i mængden af liv. "Hvis det bliver bekræftet, betyder det, at livet på Jorden har udviklet sig under langt større ydre påvirkning end hidtil antaget. Og at vi skal til at vænne os til at tænke på Jorden som en lille del af et gigantisk kosmisk økosystem," siger seniorforsker Henrik Svensmark, der leder Center for Sol-klima Forskning på Danmarks Rumcenter. Et boom af nye stjerner fandt sted i vores galakse for 2,4 milliarder år siden. De kastede byger af kosmisk stråling ud. Samtidig skete en række store omvæltninger i Jordens oceaner. Myriader af bakterier væltede frem og forsvandt igen i et hæsblæsende tempo. Intet tilfælde "Ændringerne i den kosmiske stråling og i mængden af liv på Jorden følges ad hen over de sidste fire milliarder år i en grad, så det næsten ikke kan være tilfældigt," siger Henrik Svensmark. Den mest sandsynlige forklaring på sammenhængen er, at den kosmiske stråling har påvirket gennem klimaet. Strålingen fremmer dannelsen af skyer, der har en kølende effekt. Med lavere temperaturer følger også kraftigere vinde, som blander næringsstoffer i verdenshavene og får livet til at blomstre. Det forstørrer også de normale udsving i mængden af liv. Forskningsresultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Astronomische Nachrichten. Kilde: 7

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

PROFEKTIONER HOROSKOPET LYNUDPAKKET

PROFEKTIONER HOROSKOPET LYNUDPAKKET ISSN 1602-9231 PROFEKTIONER HOROSKOPET LYNUDPAKKET En prognoseteknik afprøvet på Elvis Presleys horoskop Hvordan ser man fremtiden i et horoskop, og hvordan finder man det fremtidige tidspunkt for en begivenhed?

Læs mere

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord En gennemgang af Størrelsesforhold i vort Solsystem Solen og dens 8(9) planeter Set fra et rundt havebord Poul Starch Sørensen Oktober / 2013 v.4 - - - samt meget mere!! Solen vores stjerne Masse: 1,99

Læs mere

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen.

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Solen er en stjer-ne. Solen er en stjer-ne i Mælke-vejen.

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

Horoskopets korrektion

Horoskopets korrektion CLAUS HOULBERG Horoskopets korrektion FORLAGET HARISTIOS 1 Horoskopets korrektion Tidligere udgivet af samme forfatter : - Udviklingsastrologi (2000) s.m. Steen Buddig - Horoskopets 12 tegn (2001) - Horoskopets

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Nattehimlen september 2016

Nattehimlen september 2016 Nattehimlen september 2016 Zodiacal lys set fra La Silla, Chile (credit ESO). Jupiter forsvinder ud af syne i denne måned, men i vest efter solnedgang dukker den strålende Venus op. I begyndelsen af måneden

Læs mere

Middelalderastrologi

Middelalderastrologi Middelalderastrologi Hyppigt stillede spørgsmål om middelalderastrologi Oversættelse: Arne Pedersen 2013 1. Hvad er det, der er så betydningsfuldt ved Middelalderastrologi? Middelalderastrologi er den

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er der nu igen pletter på vej? Juni 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse Universet Opgavehæfte Navn: Klasse Mål for emnet: Rummet Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg kan beskrive, hvad Big Bang

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Keplers Love. Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi. Folkeuniversitetet 9. oktober 2007

Keplers Love. Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi. Folkeuniversitetet 9. oktober 2007 Keplers Love Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi Folkeuniversitetet 9. oktober 2007 Poul Hjorth Institut for Matematik Danmarke Tekniske Universitet Middelalderens astronomi var en fortsættelse

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT AL BEGYNDELSE ER SVÆR I 2012 valgte jeg, efter 18 år som storryger, at kvitte smøgerne. I tiden efter havde jeg brug for at aktivere mine hænder og hoved, så jeg

Læs mere

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst Tasseologi Læsning i kaffegrums På Krop-Sind-Ånd Messen i februar måned i Falkoner Centret i år, havde Horoskopbladet Stjernerne fået en ny stand-nabo. Det var Mona Lafi. Et af hendes specialer er at læse

Læs mere

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Mennesket og Universet En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Big Bang Det voksende Univers Kunst-illustrationer af Universets begyndelse og udvikling Forskellige Verdensbilleder Fra Den flade Jord

Læs mere

Nattehimlen april 2015

Nattehimlen april 2015 Nattehimlen april 2015 4. april. Fuldmåne 13.05 UT. I nogle lande kaldes den lyserød måne, æggemåned eller græsmåne. 4. april. En kort måneformørkelse indtræffer tæt på dagens fuldmåne blot to måneder

Læs mere

Månedens astronom februar 2006 side 1. 1: kosmologiens fødsel og problemer

Månedens astronom februar 2006 side 1. 1: kosmologiens fødsel og problemer Månedens astronom februar 2006 side 1 Verdensbilleder * Det geocentriske * Det geo-heliocentriske * Det heliocentriske 1: kosmologiens fødsel og problemer Astronomien er den ældste af alle videnskaber

Læs mere

Horoskopets progression

Horoskopets progression Horoskopets progression Af Helge Kruse (Fra Visdomsnettet) Månen og ascendanten Gennem de første fire år er ethvert barn under indflydelse af Månen, der påvirker hjernens vækst. I denne periode vil barnet

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Sophie:55 ISSN 1602-9631

Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643), Danmarks første kvindelige astrolog Museum Astrologicum FAGHISTORIE af Claus Houlberg Det er lykkedes Astrologisk Museum at eksistere i 15 år - 1999-2014

Læs mere

Astrologikon. Pioner. arbejderne. tidsskrift for astrologer

Astrologikon. Pioner. arbejderne. tidsskrift for astrologer Astrologikon tidsskrift for astrologer 52012 Pioner arbejderne Det 21. århundrede er begyndt, og vi står i en ny situation som astrologer. Vi har nye planeter, vi har småplaneter, vi har flere tydningsniveauer,

Læs mere

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord En gennemgang af Størrelsesforhold i vort Solsystem Solen og dens 8(9) planeter Set fra et rundt havebord Poul Starch Sørensen September / 2012 Solen vores stjerne Masse: 1,99 x 10**30 kg Diameter: 1,4

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:34 ISSN 1602-9631 Den danske revolution 1788 KULTURASTROLOGI af Claus Houlberg DEN INTERNATIONALE opvågnen til en ny tid blev brat i og med den franske revolution i 1789 og frihedskrigen i Amerika

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Spilleregler. Vær opmærksom på, at spillet kan gennemføres ved kun at udføre 3 missioner (ud af de 6 der opført her).

Spilleregler. Vær opmærksom på, at spillet kan gennemføres ved kun at udføre 3 missioner (ud af de 6 der opført her). Spilleregler Denne lille guide har til formål at hjælpe dig som lærer med at få et overblik over de opgaver, eleverne skal udføre i løbet af spillet. Herunder kan du finde en trinvis gennemgang af, præcis

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 8. til 10. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner samt ændringen af verdensbilledet som følge af målingerne. Titelbladet

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2662/2663

Generation XI Ane nr. 2662/2663 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hollender og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Hollender og Maren -datter Borre Ane nr. 2662/2663 Lisabeth

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre).

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Johannes Kepler (1571-1630) var på mange måder en overgangsfigur i videnskabshistorien. Han ydede et stort bidrag til at matematisere

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

17. Afsnit. Martinus og astrologien.

17. Afsnit. Martinus og astrologien. 1 17. Afsnit 17.1 Martinus egen indstilling til astrologien. I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret interesserede i astrologi og de horoskoper der kan udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk.

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. 1. INT. VÆRELSE. DAG. (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. Hey! Regitze kigger afventende på ham med korslagte arme. (Vred)

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Undervisning i brugen af VØL

Undervisning i brugen af VØL Undervisning i brugen af VØL I denne lektion arbejder I med At læse for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge VØL modellen til at aktivere din forforståelse af emnet, og fokusere din læsning,

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år Danmark - i perspektiv Man siger, at det er svært at spå, især om fremtiden. Det er måske noget lettere, når astrologen, med de kosmiske briller på og med loven om som foroven så forneden, forsøger sig

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Tro og viden om universet gennem 5000 år

Tro og viden om universet gennem 5000 år Tro og viden om universet gennem 5000 år Niels Bohr Institutet, København Indhold: Universet, vi ved nu: 14 milliarder år gammelt Dante s univers, for 700 år siden: Den Guddommelige Komedie Videnskab,

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

IDEER TIL INDHOLD OG PRAKTISK AKTIVITETER

IDEER TIL INDHOLD OG PRAKTISK AKTIVITETER FÆLLÆSFAGLIGE FOKUSOMRÅDER IDEER TIL INDHOLD OG PRAKTISK AKTIVITETER Fokusområde Jorden Månen årstider - klima vejr Månens dannelse Eleverne undersøger på nettet, hvilke indicer der er for sammenstødsmodellen.

Læs mere

Netopgaver. Kapitel 4 At tilpasse kurver til punkter

Netopgaver. Kapitel 4 At tilpasse kurver til punkter 1 Netopgaver Nogle af Omegas opgaver og et enkelt bevis er lagt her på nettet. Idéen til dette opstod, da vi kunne se, at sidetallet i Omega skulle holdes nede for at give en bekvem og håndterbar bog.

Læs mere

Vikar-Guide. SCNWTN Isaac Newton LBRTNSTN Albert Einstein. 2. Efter fælles gennemgang: Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. SCNWTN Isaac Newton LBRTNSTN Albert Einstein. 2. Efter fælles gennemgang: Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Matematik 9. - 10. klasse Matematik med Newton 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal bruge lommeregnere til denne opgave. Har de ikke lommeregnere, må de bruge deres mobiltelefoner.

Læs mere

de ældste danske astrologer i nyere tid, i kontakt med et barnebarn, der kunne give os biografiske oplysninger.

de ældste danske astrologer i nyere tid, i kontakt med et barnebarn, der kunne give os biografiske oplysninger. Sophie:22 ISSN 1602-9631 Sigrid Blus-Pedersen astrologen, der blev 100 år FAGHISTORIE Claus Houlberg Sigrid Blus-Pedersen vil være ukendt for de fleste i dag med mindre de læste bladet Månedens Roman,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lærervejledning til Kampen om solsystemet

Lærervejledning til Kampen om solsystemet Lærervejledning Lærervejledning til Kampen om solsystemet Indhold 1. Kampen om solsystemet 2. Tekniske krav 3. Spillereglerne 4. Fire klik og så er I i gang 5. Fagligt indhold 6. Flere links Kampen om

Læs mere

Dataopsamling. Apolloprojekt (USA) Lunaprojekt (USSR) 382kg sten. (Apollo 11-17 minus 13.) ca. 100g overfladestøv. (Luna 16, 20,

Dataopsamling. Apolloprojekt (USA) Lunaprojekt (USSR) 382kg sten. (Apollo 11-17 minus 13.) ca. 100g overfladestøv. (Luna 16, 20, Månens oprindelse Dataopsamling Apolloprojekt (USA) Lunaprojekt (USSR) 382kg sten. (Apollo 11-17 minus 13.) ca. 100g overfladestøv. (Luna 16, 20, 24.) Måleudstyr monteret på Månen. Eagle. Luna 16. USAs

Læs mere

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Hanne og Jens Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror Copyright 1999 Cosmic Mirror & AstroScan Copenhagen INDHOLD INDLEDNING DATA BENYTTET VED ANALYSEN

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

27.6.1880, 40n445, 73w58, asc. 24-14 sco

27.6.1880, 40n445, 73w58, asc. 24-14 sco Formørkelsestider Tiden går, formørkelserne er over os igen. Sidste år fortalte jeg her i bladet under overskriften Dragens hoved i Tyren og halen i Skorpionen om måneknuderne set i lyset af paradismyten.

Læs mere

Retrograd Venus 2015

Retrograd Venus 2015 Retrograd Venus 2015 Lars Henrik Rasmussen Når Venus går baglæns, kan kærligheden vokse Mon ridderen på den hvide hest, på vej mod sin udkårne, vil sætte pris på at opdage, at han har mistet sin smukke

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP For en del år siden så jeg en udsendelse om Jesus, hvor man forsøgte at pejle sig ind på hans fødselsdag via historien om ledestjernen, der stod

Læs mere

Verdensbilleder Side 1 af 7

Verdensbilleder Side 1 af 7 Verdensbilleder ide 1 af 7 Verdensbilleder A. elvstændigt arbejde som forberedelse: 1. Følgende tekster læses grundigt forud, og der tages notater om personer, årstal, betydningsfulde opdagelser, samt

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Klaus

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Opgaver til Det lille Fagbibliotek

Opgaver til Det lille Fagbibliotek Opgaver til Det lille Fagbibliotek Navn og klasse: Titel: Stjernerne Himlens diamanter Om fagbogen 1. Hvem er bogens forfattere? 2. Hvornår er bogen udgivet? 3. Nis Bangsbo har tilrettelagt bogen grafisk.

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 1 - Trin for trin. Udforskere Niveau 1

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 1 - Trin for trin. Udforskere Niveau 1 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Jorden er efterhånden undersøgt på kryds og tværs. Nu er det rummet,

Læs mere

Et temanummer om astronomi og astronomiundervisning

Et temanummer om astronomi og astronomiundervisning NATUR 2008 Et temanummer om astronomi og astronomiundervisning i folkeskolen Udarbejdet af: Fagkonsulent for naturfag Lars Poort Inerisaavik 2008 NATUR 2008 Astronomi i folkeskolen Med evalueringsbekendtgørelse

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Planetstier. Glyngøre/Durup

Planetstier. Glyngøre/Durup Planetstier En planetsti er kort fortalt solsystemet formindsket i et eller andet målestoksforhold. Ved en planetsti har man, for de flestes vedkommende, anbragt planeterne i den relative rigtige middelafstand

Læs mere

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming Original artikel Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3 Original artikel Derfor drømmer din hjerne Drømme er ikke blot nattens underholdning. Det er billeder, som hjælper os

Læs mere

Tove Ditlevsen. Hot lige nu Skandalen i Volkswagen Den forkætrede HPV-vaccine KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER ÅRSHOROSKOPER

Tove Ditlevsen. Hot lige nu Skandalen i Volkswagen Den forkætrede HPV-vaccine KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER ÅRSHOROSKOPER HOROSKOPET ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2016 PRIS: KR. 75,00 Tove Ditlevsen Hot lige nu Skandalen i Volkswagen Den forkætrede HPV-vaccine TEMA ERHV OM ASTR ERVS OLOG I KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri

Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri AstroScan Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri Placidus huse COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Camilla Parker Bowles og Prince Charles Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET. Radix #2 Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET ISSN 1903-4490 Ansv.red: Karl Aage Jensen Kontakt: astrologi@astrologihuset.dk Løgnen i livet Peter Orban om astrologi som terapi af Aase

Læs mere

Sophie:52 ISSN 1602-9631

Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Tyge Brahe og Bonde-Practica

Tyge Brahe og Bonde-Practica http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson Tyge Brahe og Bonde-Practica Tycho Brahe-museet foto: per-olof johansson 2012 per-olof johansson:

Læs mere

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 AstroScan Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 Placidus huse ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 18. marts 2007 udarbejdet

Læs mere

En af Tychos mest fremragende

En af Tychos mest fremragende Sophie:13 ISSN 1602-9631 Elias Olsen Morsing astrolog og meteorolog BIOGRAFISK SKITSE Claus Houlberg Tycho Brahe havde samlet en række fremragende assistenter omkring sig på Uraniborg i dette forskningscentrums

Læs mere

Noas ark. en historisk beretning?

Noas ark. en historisk beretning? Noas ark en historisk beretning? Noas ark - en historisk beretning? 1) Hvordan kan en så lille båd, indeholder så mange dyr? 2) Hvordan fik Noa alle dyrene med på arken? 3) Hvad med alt vandet? 4) Globalt

Læs mere

Nattehimlen marts 2015

Nattehimlen marts 2015 Nattehimlen marts 2015 Om ikke andet i denne måned, kommer foråret til de betrængte stjernekiggere i det østlige Nordamerika, som har udholdt endnu en absurd kold vinter. Denne måned kaldes Ormemåned,

Læs mere

Keplers love og Epicykler

Keplers love og Epicykler Keplers love og Epicykler Jacob Nielsen Keplers love Johannes Kepler (57-60) blev i år 600 elev hos Tyge Brahe (546-60) i Pragh, og ved sidstnævntes død i 60 kejserlig astronom. Kepler stiftede således

Læs mere

ATTITUDE-ASTROLOGI Første weekend. B. Kim Pedersen

ATTITUDE-ASTROLOGI Første weekend. B. Kim Pedersen ATTITUDE-ASTROLOGI Første weekend B. Kim Pedersen www.bkimpedersen.dk Martinus symbol 33 Det nye tanke klima Gammel tanke klima Hvad er astrologi? Ordet horoskop er græsk og betyder ascendant, hvilket

Læs mere

Projekt Solen og Planet sti Bording 2012

Projekt Solen og Planet sti Bording 2012 Projekt Solen og Planet sti Bording 2012 Til forskønnelse af Bording by, samt for at åbne ud i landskabet omkring Bording by, har Natur og Fritidsudvalget under Bording Lokalråd udarbejdet dette projekt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere