Lønstatistik. Indhold. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik. Indhold. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2"

Transkript

1 Reallønsfremgang på 2,3%. Det er det glædelige facit på Dansk Journalistforbunds lønstatistik for ansatte for oktober måned Det gennemsnitlige medlem oplevede fra oktober 2005 til oktober 2006 en lønudvikling på 3,8%, mens forbrugerpriserne kun steg med 1,5%. Lønniveauet på arbejdspladserne under ét steg dog kun med 2,1%, og gennemsnitslønnen for et DJ-medlem ligger nu på kr månedligt - eller kr., hvis arbejdsgiverens pensionsbidrag medregnes. Indhold Hovedtal se tabel side 2 Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2 Lønniveauet læs om udviklingen i gennemsnitslønnen side 4 Stillings-statistik se tabel side 4 Løngennemsnit i kredse, medier og store overenskomster - se tabel side 8 Løngennemsnit på arbejdspladser med mere end fem se tabel side 10 Løn er ikke alt. Læs om andre relevante ansættelsesvilkår side 14 Sådan læses statistikken. Forklaring på begreberne side 23 Lønstatistik

2 Hovedtal 2 3 Okt Okt Gennem- Antal Gennem- Antal Beregn. Reel Antal snitsløn Anc. med- Nedre Median Øvre snitsløn Anc. med- løn- løn- medl. i alt gns. lemmer kvartil kvartil i alt gns. lemmer stign. stign. (reel) Hele landet Mænd , , ,1% 3,6% Kvinder , , ,3% 4,2% Alle , , ,1% 3,8% Provinsen Mænd , , ,8% 3,7% 848 Kvinder , , ,1% 4,1% 357 Alle , , ,8% 3,8% København Mænd , , ,4% 3,6% Kvinder , , ,9% 4,2% 696 Alle , , ,6% 3,8% Sådan læses statistikken Se side 23. Lønudviklingen den reelle lønstigning Lønudvikling på 3,8% DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2005 og oktober 2006, har i gennemsnit opnået en reel lønstigning på 3,8% i den faste løn. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var 3,4%. Det kan for tredje år i træk konstateres, at forbundets medlemmer har haft en lønudvikling, der er højere end på det øvrige private arbejdsmarked. Dansk Arbejdsgiverforening har i deres lønstatistik for 3. kvartal 2006 beregnet, at privatansatte funktionærer generelt har haft en lønstigning på blot 2,8% i samme periode. Forskelle i den reelle lønstigning Geografisk set er der i år ingen forskel mellem København og Provinsen begge steder er den reelle lønstigning 3,8%. Kvinderne har sædvanen tro en lidt større reel lønstigning end mændene. Kvinderne er steget med 4,2%, mens mændene er stegt 3,6%. Der sker altså langsomt men sikkert en udjævning af lønnen mellem mænd og kvinder. Set over en 5-årig periode er kvindernes reelle lønstigning 1,5 procentpoint større end mændenes (19% mod 17,5%). Reallønsfremgang på 2,3% Forbrugerprisindekset er siden sidste lønstatistik steget med 1,5% og det betyder, at der i perioden har været en reallønsfremgang på 2,3%. Det er en noget større reallønsfremgang end sidste år, hvor stigningen var 1,6%. Forbundets medlemmer har haft en større reallønsfremgang end på det øvrige arbejdsmarked, da privatansatte funktionærer generelt (DA s lønstatistik) kun har opnået en reallønsfremgang på 1,3%. Efter i en lang årrække at have haft en reallønsudvikling, som lå under det øvrige arbejdsmarked, kan det nu konstateres, at DJ s medlemmer for tredje år i træk har opnået en reallønsudvikling pænt over det øvrige arbejdsmarked. Set over en 5-årig periode har DJ s medlemmer haft en reallønsfremgang på næsten 8% og det er mere end hvad privatansatte funktionærer har opnået. Stillingsmæssigt ligger Informationsmedarbejdere, Informationschefer og Webredaktører i top med stigninger omkring de 6%, mens Tekstere, Undervisere, Bladtegnere og Producenter ligger i den modsatte ende med reelle lønstigninger på under 2,5%. Ser vi på medierne har Grafisk virksomhed og Kommunikationsgrupperne privat og offentligt ansatte klaret sig bedst med stigninger mellem 6-8,5%. I bunden finder vi Nyhedsbureauer med 2,7%. De to store medier Dagblade og Radio/TV ligger også under gennemsnittet og trækker således ned. Set over en 5-årig periode har specielt Kommunikationsgrupperne privat og offentligt ansatte, Forlagsgruppen, Distriktsblade og Undervisning reelle lønstigninger pænt over gennemsnittet og pænt over DA s privatansatte funktionærer.

3 Lønniveauet udvikling i gennemsnitslønnen 4 Mænd og kvinders gennemsnitsløn 5 Gennemsnitslønnen steget med 2,1% I oktober 2006 var gennemsnitslønnen for alle fastansatte DJ-medlemmer kr , mens den året før var kr Det betyder, at den beregnede stigning i gennemsnitslønnen er 2,1%, hvilket er lidt mere end sidste år, hvor den var 1,8%. Det kan altså igen i år konstateres, at selv om arbejdsgiverne gennemsnitligt har givet 3,8% i lønforhøjelse til de allerede ansatte i samme stilling, så neutraliseres det delvist ved en lavere løn til nyansatte. Medianlønnen mindre end gennemsnitslønnen Medianlønnen er kr , hvilket er godt kr. 600 mindre end gennemsnitslønnen. Samme forskel så vi sidste år. At medianlønnen er mindre end gennemsnitslønnen ser vi hvert år og er udtryk for, at der findes nogle (få) medlemmer, der tjener markant mere end det store flertal. Andelen af medlemmer, som tjener mere end kr , er 3,7%. Kvinderne kan i år notere en lidt større stigning i gennemsnitslønnen end mændene. Kvinderne tjener i gennemsnit kr , hvilket er en stigning på 2,3%, mens mændene tjener kr , hvilket et 2,1% mere end sidste år. Det fremgår af tallene, at det specielt er kvinderne i provinsen, som er gået frem. Forskellen mellem kønnene er kr Opgjort i procent tjener mændene næsten 6% mere end kvinderne, hvilket er på niveau med sidste år. Ikke hele m/k-lønforskellen kan forklares Der er ikke noget i lønmaterialet, der objektivt kan forklare hele lønforskellen mellem mænd og kvinder. Det kan dog konstateres, at kvinderne har en lavere gennemsnitsanciennitet end mændene, nemlig 11,7 år mod 13,4 år. Men der er ingen grund til at tro, at anciennitet er specielt afgørende for lønnen. Efter de første ansættelsesår er det i højere grad personlige kvalifikationer, uddannelse, relevant erhvervserfaring og speciel fagindsigt samt evnen til at forhandle sin personlige løn, der bestemmer lønnen end selve ancienniteten. Det personlige tillæg udgør en stor del af lønnen også på arbejdspladser med skalatrin. Lønforskellen kan heller ikke forklares ved, at kvinderne er underrepræsenterede i de mere vellønnede stillinger. Kvinderne udgør 38% af alle deltagere i statistikken og ser vi fx på de 5 Okto ber 2006 okt Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf Arbejdsgi- Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal Gennem- Ancien- Antal snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- verens pen- incl. kvartil Median kvartil nitet med- snitsløn nitet medi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg sionsbidrag pension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer i alt gns. lemmer Alle stillinger , , Journalist/Reporter , , Redaktionssekretær , ,2 627 Lokalredaktør , ,6 138 Redaktør/Fagredaktør , ,4 316 Redaktionschef , ,8 60 Pressefotograf/Fotojournalist , ,8 199 Billedredaktør , ,6 25 Layouter, Grafiker, Designer , ,6 189 Visualizer, Nyhedsgrafiker , ,8 34 Bladtegner , ,3 7 Informationsmedarb./komm.konsulent , ,1 338 Informationschef/Pressechef , ,4 128 Fotograf (reklame, portræt, klinisk) , ,3 116 Webredaktør/Multimedieproducer , ,5 52 Webmaster/IT-konsulent , ,9 17 Underviser i medier og journalistik , ,9 64 Forlagsredaktør , ,6 36 Programmedarbejder/Journalist , ,2 388 Tilrettelægger/TV-instruktør , ,7 31 Prod.medarb. (lyd, lys, mix, afvikl.) , ,4 85 Studievært , ,6 43 Producer , ,9 63 Producent , ,8 9 TV-/Film-/ENG-/video-/reporter-fotograf , ,4 54 Tekster, Versionist , ,3 23 Redigeringstekniker/Klipper/Editor , ,8 179 Andet , ,3 104

4 6 højest lønnede stillingsgrupper, udgør kvinderne her 37% altså næsten samme andel. Dog kan vi i lighed med sidste år se, at kvinderne er klart overrepræsenterede i stillinger med relativt lave lønninger. Ser vi på de 5 lavest lønnede stillinger udgør kvinderne her 51% men de burde kun udgøre 38%. Endvidere kan det konstateres, at kvinderne er klart overrepræsenteret hvad angår deltidsstillinger. Kvinderne udgør hele 69% af de deltidsansatte og tallene viser, at deltidsansatte har en lavere teknisk fuldtidsløn end fuldtidsansatte. Men disse forhold tilsammen forklarer kun en lille del af forskellen mellem kønnene. De 3 største stillingsgruppers lønniveau Stillingsgruppen Journalist/Reporter udgør 43% af alle deltagere i statistikken og gruppens gennemsnitsløn er kr , hvilket er godt kr. 700 mindre end gennemsnittet for samtlige medlemmer (kr ). Næststørste gruppe er Redaktionssekretær (11%) og de tjener næsten kr mere end gennemsnittet, nemlig kr Programmedarbejder/Journalist udgør 10% og gruppen har en gennemsnitsløn på kr godt. kr mere end et gennemsnitsmedlem. Informationschefer og producenter lønførende Igen i år er de to bedst lønnede stillingsgrupper Informationschef/Pressechef med kr og Producent med kr På de efterfølgende pladser kommer Studievært kr , Redaktionschef kr og Redaktør/Fagredaktør kr De 3 lavest lønnede stillingsgrupper er Fotograf (reklame, portræt, klinisk) med en gennemsnitsløn på kr , efterfulgt af Forlagsredaktør kr og Webmaster/IT-konsulent kr Lønniveau fordelt på medie Sædvanen tro er Organisationsblade med kr lønførende, efterfulgt af Kommunikationsgruppen privat ansatte kr , Radio og TV kr og Nyhedsbureauer og Nyhedstjenester kr Alle andre mediegrupper har en gennemsnitsløn under gennemsnittet for samtlige medlemmer. Nederst finder vi Offentlig fotografisk virksomhed kr , Privat fotografisk virksomhed kr og endelig Distriktsblade med kr Provinsen haler fortsat ind på København Igen i år har Provinsen oplevet en større lønstigning end København (kreds 1). I Provinsen er gennemsnitslønnen steget med 2,8% til kr , mens den i København er steget med 1,6% til kr Man tjener dog 8% mere i København end i Provinsen (kr ), men set over en årrække bliver forskellen mindre. En del af forskellen kan dog forklares med, at København er forfordelt, hvad angår de lønmæssigt attraktive stillinger. Isolerer vi de 5 bedst lønnede stillingsgrupper, er 72% af stillingerne placeret i København, men der burde relativt set kun være 60%. Antal deltagere i statistikken Der deltager en smule færre medlemmer i statistikken i år i forhold til sidste år, nemlig mod i Hvilket er en smule overraskende, eftersom DJ s medlemstal er støt stigende og der er kommet nye medier til. Forklaringerne kan være flere: Man vil lede forgæves i statistikken efter Nyhedsavisen, som i okt. 06 havde 80 redaktionelle medarbejdere. Nyhedsavisen ville som eneste medie ikke aflevere detaljerede lønoplysninger, men blot ukontrollerbare gennemsnit. Den gennemsnitlige bruttoløn inkl. pension opgives til godt kr. I DR har en stigende gruppe medarbejdere ikke afleveret den fuldmagt til DR, de som offentlig institution forlanger for at udlevere lønoplysningerne. Samtidig er der en tendens til, at et stigende antal medlemmer bliver freelancere, ligesom flere fastansættelser sker på mere eller mindre fiktive chefkontrakter, der skal holde medarbejderne uden for overenskomst og statistik. Deltidsansatte i statistikken Det er andet år, at deltidsansatte indgår i statistikken. De deltidsansattes månedsløn er omregnet til en teknisk fuldtidsløn via deres månedlige timetal. Der er en lille usikkerhed på den tekniske fuldtidsløn, da vi ikke i alle tilfælde ved, hvordan arbejdsgiveren oprindelig beregningsmæssigt har reduceret medlemmets løn. Men det vurderes, at usikkerheden er beskeden og at statistikken samlet set styrkes af, at deltidsansatte indgår. Der er i år 389 deltidsansatte. Undersøgelsens svarprocent Næsten 80% af statistikkens oplysninger kommer direkte fra arbejdspladsernes lønbogholderier, indsamlet kollektivt via tillidsrepræsentanterne. På disse arbejdsplader er svarprocenten meget tæt på 100%. Tilbage står en gruppe medlemmer ansat på mindre arbejdspladser uden tillidsrepræsentant der selv skal udfylde et lønspørgeskema til forbundet. Vi kan konstatere, at der fra denne gruppe blot deltager 55-60% i statistikken. Men vi ved ikke præcist, hvor stor en del af frafaldet på 40-45% der skyldes medlemmer, der i DJ s medlemsregister står opført som fastansatte, men som viser sig at være ledige, på orlov/uddannelse eller freelancere, og som derfor ikke skal indgå i statistikken. Med andre ord kender vi ikke det korrekte antal manglende besvarelser. Undersøgelsens svarprocent kan derfor ikke præcist beregnes, men den samlede svarprocent ligger formentlig omkring 90-95%. Dette er i lønstatistik-sammenhæng en særdeles høj svarprocent og tallene i indstikket har derfor en meget høj troværdighed. Dataindsamlingen varetages af Dansk Journalistforbund, men databehandlingen og statistikkens konklusioner udarbejdes af UNI C. 7

5 8 Oktober 2006 Oktober 2006 Okt Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal inkl. kvartil Median kvartil nitet medpension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDSENE Hele landet , , Kreds , , Kreds , ,0 361 Kreds , ,5 323 Kreds , ,1 603 Kreds , ,4 258 Kreds , ,3 227 Kreds , ,7 22 Kreds , ,1 505 SÆRLIGE OVERENSKOMSTER Fællesoverenskomsten , , Berlingske Hus , ,0 336 Politikens Hus , ,0 322 Egmont Magasiner , ,0 42 Aller Press , ,5 167 Danmarks Radio , ,3 980 TV 2/Danmark , ,3 238 TV 2/Regionerne , ,6 336 Statsoverenskomsten , ,8 64 Amtsrådsforeningen og KL , ,9 85 DAGBLADENE Hele landet , , Kreds , ,9 815 Kreds , ,1 240 Kreds , ,6 204 Kreds , ,0 351 Kreds , ,9 159 Kreds , ,6 149 Kreds , ,5 175 DISTRIKTSBLADE Hele landet , ,4 109 UGEBLADE OG MAGASINER Hele landet , ,9 420 ORGANISATIONSBLADE Hele landet , ,5 263 NET-MEDIER Hele landet , ,6 29 NYHEDSBUREAUER OG -TJENESTER Hele landet , ,7 117 RADIO OG TV Hele landet , , OFFENTLIGT KOMMUNIKATION Hele landet , ,0 246 PRIVAT KOMMUNIKATION Hele landet , ,8 322 UNDERVISNING Hele landet , ,3 68 PRIVAT FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,1 52 OFFENTLIG FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,0 58 FORLAG Hele landet , ,4 53 GRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,3 48

6 10 Oktober 2006 Oktober 2006 Okt Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal inkl. kvartil Median kvartil nitet medpension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDS 1 Hele kredsens gennemnit , , Timer ,4 33 3F/Fagbladet 3F , ,2 12 Aller International/Business , ,5 13 Aller Magasiner , ,7 14 Allers TV-redaktion , ,8 20 Alt for damerne , ,1 16 Berlingske Lokalaviser , ,5 35 Berlingske Tidende , ,1 175 Berlingskes Nyhedsmagasin , ,8 12 Billed Bladet , ,7 27 Bonnier Publications , ,9 73 Bornholms Tidende , ,4 14 BT , ,7 112 BUPL/Børn & Unge , ,5 11 Børsen , ,1 59 Dagens Medicin , ,0 8 Danmarks Jægerforbund/Jægeren , ,9 7 Danmarks Lærerforening/Folkeskolen , ,8 7 Dansk Landbrugs Medier , ,8 28 Dansk Røde Kors ,6 6 Danske Bank , ,2 5 Danske Regioner ,5 5 Dato ,3 11 DR , ,3 981 DSB , ,8 10 Easy Film , ,1 9 Ekstra Bladet , ,2 153 Erhvervsbladet , ,6 13 F.D.B./Samvirke , ,6 8 Familie-Journalen , ,6 19 Femina , ,8 15 FOA/FOA-Bladet , ,8 6 Fokus , Folkekirkens Nødhjælp , ,6 9 Forbrugerrådet/Tænk , ,1 7 Forlaget Benjamin , ,7 13 Forlaget Gyldendal , ,5 15 Her & Nu , ,2 13 Hjemmet , ,7 7 HK/HKs Magasiner , ,0 26 IDG Danmark/Computerworld , ,6 16 Information , ,9 19 Ingeniøren , ,4 15 Ingeniørforeningen i Danmark ,6 7 Kig Ind , ,8 12 KL/Danske Kommuner , ,0 11 Koncern Film , ,3 5 Kristeligt Dagblad , ,6 28 Kræftens Bekæmpelse ,7 6 Københavns Kommune , ,3 14 Lynx Media , ,3 15 MetroXpress , ,4 22 Ncom , ,3 21 Nordisk Film Broadcast , ,9 11 Politiken , ,9 170 Politikens Lokalaviser , ,2 27 RadioNyhederne , ,5 13 Ritzaus Bureau , ,0 90 Scanpix , ,3 12

7 12 Oktober 2006 Oktober 2006 Okt Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal inkl. kvartil Median kvartil nitet medpension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDS 1 Hele kredsens gennemnit , , Se og Hør , ,0 22 SL/Socialpædagogen , ,9 5 Sygeplejersken , ,5 7 Søndagsavisen , ,6 9 TDC , ,6 15 TIPS-bladet , ,5 13 TV , ,1 8 TV Danmark , ,7 7 TV2/Bornholm , ,9 39 TV2/Lorry , ,8 44 Ude og Hjemme , ,0 25 Udenrigsministeriet , ,2 5 Ugebladet Søndag , ,7 14 Urban , ,6 23 Weekendavisen , ,7 25 KREDS 2 Hele kredsens gennemsnit , ,0 361 Dagbladet , ,2 86 Helsingør Dagblad , ,2 12 Holbæk Amts Venstreblad , ,9 34 Kalundborg Folkeblad , ,1 17 Lolland-Falsters Folketidende , ,8 35 Sjællandske Medier , ,3 56 TV2/Øst , ,9 43 KREDS 3 Hele kredsens gennemsnit , ,5 323 Danfoss , ,0 5 Der Nordschleswiger , ,0 10 JydskeVestkysten , ,2 145 TV2/Syd , ,6 47 Vejle Amts Folkeblad , ,3 49 KREDS 4 Hele kredsens gennemsnit , ,1 603 Danmarks Journalisthøjskole , ,1 38 Horsens Folkeblad , ,1 38 Jyllands-Posten , ,9 181 Midtjyllands Avis , ,7 32 TV2/Østjylland , ,2 40 Århus Amt, Fotografer , ,5 11 Århus Amt, Journalister , ,2 15 Århus Kommune , ,8 11 Århus Stiftstidende , ,8 100 KREDS 5 Hele kredsens gennemsnit , ,4 258 Dagbladet, Holstebro , ,5 28 Herning Folkeblad , ,4 36 Medieskolerne , ,1 7 Morsø Folkeblad , ,9 11 Ringkøbing Amts Dagblad , ,3 28 Skive Folkeblad , ,6 19 Thisted Dagblad , ,0 18 TV2/Midt-Vest , ,9 50 Viborg Stifts Folkeblad , ,6 21 KREDS 6 Hele kredsens gennemsnit , ,3 227 Nordjyske Medier , ,6 149 TV2/Nord , ,6 37 KREDS 9 Hele kredsens gennemsnit , ,1 505 Fyens Stiftstidende , ,6 127 Fyns Amts Avis , ,5 48 Odense Universitetshospital , ,9 8 TV2/Danmark , ,3 238 TV2/Fyn , ,0 36

8 Løn er ikke alt! 14 overenskomst med afspadsering/betaling i forholdet 1:1,5 for timer ud over 37 ugentligt. Hvis 15 Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af enhver art hviler altid på et sæt forudsætninger, som man er nødt til at kende, hvis man vil undgå at komme til at bruge tallene til noget, de ikke kan bruges til og blive beskyldt for at manipulere! Løn er jo ikke alt. Så lønstatistikken kan for eksempel ikke sige noget om, hvor det er fedt at være ansat. For sammen med lønnen hører jo en lang række øvrige ansættelsesvilkår, der i meget høj grad har betydning for, om lønnen kan betragtes som høj eller lav. Og mulighederne for et godt job med spændende indhold og udfordringer i et velfungerende samarbejde med gode kolleger, kan man ikke slå op i nogen statistikker. Og det er jo ikke mindre væsentligt end lønnen. Faktisk siger lønstatistikken kun, hvad arbejdsgiverens gennemsnitlige lønudgift pr. fuldtidsansat medarbejder var i oktober måned. DJ s lønstatistik bygger som andre lønstatistikker på arbejdsgiverens direkte lønudgifter altså alle udbetalte løndele og arbejdsgiverens pensionsbidrag. 80% af lønindberetningerne (nemlig hovedparten af det overenskomstdækkede område) kommer direkte fra arbejdsgivernes lønbogholderier, mens 20% kommer fra mindre arbejdspladser og individuelt kontraktansatte, der selv udfylder lønskema. Tid er penge pas på din arbejdstid Tid er stadig den eneste objektive målestok for arbejdets værdi. Selv om den anvendte tid ikke siger noget om hverken mængden af det udførte arbejde eller dets kvalitet, er der ingen andre objektive måder at værdisætte kreativt mediearbejde efter. Fleksibilitet betyder bøjelighed, smidighed, tilpasningsevne. Så når arbejdsgiverne i kor råber om mere fleksibilitet, mener de i virkeligheden, at mere tid = mere arbejde skal være billigere. For der er intet i DJ s overenskomster, der forhindrer en arbejdsgiver i at få udført et hvilket som helst arbejde på et hvilket som helt tidspunkt af døgnet eller ugen. Men der er regler i overenskomsten for, hvad det koster! Både af hensyn til de ledige og for at undgå unødigt misbrug, man bliver syg af. Stort set hele den overenskomstdækkede trykte presse har en 37 timers arbejdsuge og afspadsering i forholdet 1:1,5 og i nogle tilfælde 1:2 for timer ud over de 37. I de elektroniske og enkelte andre medier dog først for timer ud over 160 månedligt. At arbejdsgiverne går efter guldet, når de prøver at fjerne overarbejdsbetalingen, viser nedenstående lille regnestykke for en medarbejder med en månedsløn på kr., ansat på en denne medarbejder i stedet ansættes på individuel kontrakt uden betaling af overarbejde eller uden øvre arbejdstid og måske i konsekvens heraf! får en faktisk arbejdsuge på 45 timer (det er blot en time ekstra dagligt + tre timer hjemme i weekenden), ja så skulle månedslønnen faktisk være kr., hvis timerne ud over 37 skal betales i sammen forhold 1:1,5. Arbejdstiden i medierne svarer generelt til 37 t. pr. uge inklusiv betalt frokost. Der er dog enkelte arbejdspladser med anden arbejdstid: 35 t. pr. uge: BUPL, FOA, SL og Socialrådgiverforeningen. 36 t. pr. uge: DSR, Politikens Hus. 36,5 t. pr. uge: Ingeniøren. 37,5 t. pr. uge: RBF, NNF, Bonnier Publications. 38,5 t. pr. uge: Egmont Magasiner. Valgfri arbejdstid med lønkomp. for længere arbejdsnorm: Socialdemokraterne. Ingen aftalt arbejdstid: HKs magasiner. Arbejdstid: 1 overtime = 4% løn Ferie ferie ferie! 5 ugers ferie har alle ret til efter ferieloven. Men på næsten alle DJ s overenskomster er dette minimum forbedret til 6, 7 eller 8 ugers ferie mange steder dog med den ekstra uge i form af 5 feriefridage. Lovens minimum på 5 uger findes typisk kun på ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser, mens der i det offentlige samt Fællesoverenskomsten (30 provinsaviser, hvoraf flere dog har forbedringer i husaftaler) er lagt 5 feriefridage til. 6 ugers ferie findes typisk blandt organisationer og magasiner. 7 og 8 ugers ferie findes typisk i nyhedsmedier og dagsaktuelle medier med usystematisk arbejdstid med aften- og weekendarbejde og uden daglig eller blot påregnelig arbejdstid, hvor arbejdsgiveren bestemmer fra dag til dag, uge til uge eller måned til måned, hvornår medarbejderne skal arbejde og hvornår de skal have fri. Ansatte på individuel kontrakt vil med mindre de selv forhandler sig til mere normalt kun have ferielovens minimum. En ferieuge kan omregnes til et 2,5% løntillæg, hvis man over lønnen skal sikre sig ligestilling med kolleger med ekstra ferieuger, svarende til det, man ved fratræden får indbetalt til FerieKonto pr. ferieuge. Antal ferieuger pr. år inkl. kaos-uge og feriefridage, men ekskl. løse fridage: 5 uger: Formidlerne, Producenterne, IN Mente. 6 uger: Amter og kommuner, Bibliotekarforbundet, Blad-bureauet, Bonnier Publications, BUPL, Hver gennemsnitlig arbejdstime ud over 37 timer ugentligt koster 4% af lønnen, hvis man skal have lige så meget i løn for dem som en medarbejder, der kan afspadsere dem i forholdet 1:1,5. (1,5 x 100 : 37 = 4,05%)

9 16 Dansk Handelsblad, Dansk Sygeplejeråd, DI Fotografer, DR, ErhvervsBladet, FOA, Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet, Fællesoverenskomsten, HKs magasiner, Infopaq, Københavns Kommune, metroxpress, Muskelsvindsfonden, ncom, Newspaq, NNF, Nyhedsavisen, Radio Als, RBF, SL, Socialdemokraterne, Staten, TV2. 7 ugers ferie: 24timer, Aller Press, Berlingske Hus, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dansk Landbrugs Medier, Egmont Magasiner, Information, Ingeniøren, Kristeligt Dagblad, LFS, Lynx Media, Politiforbundet, Politikens Hus, Ritzaus Bureau. 8 ugers ferie: Børsen, Dagens Medicin, Jyllands-Posten. Lønnet orlov og sabbat tages typisk i forbindelse med ferie og evt. opsparet afspadsering, så der skabes en periode på 2-3 måneder, hvor medarbejderen alt efter behov kan rejse, læse bøger, videreuddanne sig eller passe køkkenhave og derefter vende tilbage til jobbet udhvilet, genopladet og med ny energi og inspiration. På nogle overenskomster kan opsparet orlov medtages forholdsvist ved fratræden, og på en enkelt DR ydes et kontant tilskud til orloven på kr. i forbindelse med de 8 ugers sabbat hvert 6 år uges frihed med løn = 2,5% En ferieuge kan groft omregnes til 2,5% af lønnen. En sabbat/orlovs uge med løn koster tilsvarende, mens en efteruddannelsesuge skønsmæssigt koster 5%, fordi der også hører betaling af kursusudgifter til. Kontant ferie-tillæg Efter ferieloven udbetales 1% af forrige års ferieberettigende løn i forbindelse med ferieafholdelse. I praksis dog de fleste steder samlet med april- eller maj-lønnen forud for ferieåret, der starter 1. maj. I mange overenskomster er dette forbedret væsentligt. Mange steder, hvor det ikke er aftalt, udbetales pr. kutyme 1,5% i ferietillæg. Det kontante ferietillæg i % af lønnen: 1,5% ferietillæg: 24timer, Aller Press, Amter og kommuner, Berlingske Hus, Bonnier Publications, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dansk Landbrugs Medier, Dansk Sygeplejeråd, DR, Egmont Magasiner, FOA, Forbrugerrådet, Infopaq, Ingeniøren, Kristeligt Dagblad, Københavns Kommune, Muskelsvindfonden, Newspaq, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, Staten. 1,6% ferietillæg: Jyllands-Posten og Københavns Kommune. 2% ferietillæg: Blad-bureauet, Børsen, Dagens Medicin, Lynx Media, Politiforbundet, Radio Als. 2,5% ferietillæg: Bibliotekarforbundet. 3% ferietillæg: LFS, SL, Socialdemokraterne. 3,45% ferietillæg: BUPL. 3,5% ferietillæg: Formidlerne og NNF. 4% ferietillæg: RBF. 4,5% ferietillæg: HKs Magasiner og Socialrådgiveren. Orlov og sabbat med løn På en række overenskomster opsparer medarbejderen årligt ekstra frihed med løn, der udløses sammenhængende som lønnet orlov eller sabbat efter en aftalt årrække typisk hvert fjerde eller hvert sjette år. Tanken bag dette gode er, at medarbejdere med stærkt svingende arbejdstider og højt tempo med periodiske mellemrum kan få et samlet pusterum for at undgå nedslidning og udbrændthed. Optjening af sabbat/orlov med løn: 1 uges orlov pr. år: Bonnier Publications, Information (efter 2 års anciennitet), Lynx Media, TV2. 1 uge og 2 dages orlov pr. år: Børsen, Dansk Landbrugs Medier, DR, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad. 2 ugers orlov pr. år: HKs Magasiner, Information (efter 10 års anciennitet). 2 uger og 2 dags orlov pr. år: Politikens Hus, Jyllands-Posten (efter 12 års ansæt.) Efteruddannelse med løn og kursusudgifter betalt I 1979 indførtes på dagbladsområdet en løbende efteruddannelses-ordning, hvor medarbejderen optjener ret til 1 uges efteruddannelse årligt med løn og kursusudgifter betalt til relevant journalistisk efteruddannelse. Der er mulighed for at opspare efter-uddannelsesretten i op til 6 år til afvikling af evt. længerevarende efteruddannelse. En medarbejder, der anvender årets efteruddannelse på Den Journalistiske Efteruddannelse, DJH eller tilsvarende anerkendte institutioner, kan søge frit i udbuddet af efteruddannelseskurser herfra, idet såvel DJ som mediernes arbejdsgivere via DJEs bestyrelse er garant for, at kurserne er journalistisk relevante. Der er således tale om en journalistisk relevant efteruddannelse, som ikke nødvendigvis er arbejdspladsrelevant, idet meningen med efteruddannelse bl.a. er at kvalificere medarbejderen til også at kunne påtage sig andet journalistisk arbejde end lige netop det job eller det stofområde, medarbejderen pt. er ansat til. Efteruddannelsesretten anvendes ofte til andre selv-komponerede kurser, der dog forudsætter aftale med arbejdsgiveren. På en lang række arbejdspladser uden overenskomstaftalt efteruddannelsesret bevilges tilsvarende efteruddannelse med løn, som dog forudsætter ansøgning og godkendelse fra arbejdsgiveren i hvert enkelt tilfælde. Ret til efteruddannelse med løn og kursusudgifter betalt: 1 uge årligt: Aller Press, Berlingske Hus, Bibliotekarforbundet, Bonnier Publications, BUPL, Chili

10 18 Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dagens Medicin, Dansk Handelsblad, Dansk Landbrugs Medier, Dansk Sygeplejeråd, DI Fotografer, Formidlerne, Fællesoverenskomsten, Jyllands-Posten, LFS, Lynx Media, metroxpress, Muskelsvindfonden, ncom, NNF, Politiforbundet, Politikens Hus, Producenterne, RBF, Ritzaus Bureau, SL, Socialdemokraterne, Soc.rådgiverforeningen, TV2. 15% af kr.: Dagens Medicin. (3.632 kr. pr. måned) 15% af kr.: Børsen. (3.714 kr. pr. måned) 15% af kr.: Jyllands-Posten. (4.117 kr. pr. måned) Månedsløn og timeløn er to ting: Pas på med at drage forhastede konklusioner, når du sammenligner lønninger 19 i lønstatistikken. Fuld løn under barselsorlov og frihed Kigger du eksempelvis på et gennemsnit for et Pensionsopsparing og forsikring med løn på barns 1. sygedag organisationsblad eller en informationsafdeling med Alle DJ s overenskomster (på nær én) rummer bestemmelser om arbejdsgiverens og evt. også Efter lovgivningen har kvindelige lønmodtagere ret til orlov 4 uger før forventet fødsel. Efter 5 medlemmer, kan den ene godt være redaktør medarbejderens indbetaling af pensionsbidrag ud over lønnen. fødslen har moderen ret til orlov i 14 uger de 2 første uger har moderen pligt til fravær. uden højeste arbejdstid. Faderen har ret til 2 ugers fravær i umiddelbar forlængelse af fødslen eller ved modtagelsen af Er der samtidig individuel Arbejdsgiverens og medarbejderens pensionsbidrag sendes samlet månedligt til Danica, som trækker præmien til gruppelivsforsikringen (pt. 764 kr.), som forsikrer medarbejderen med kr. skattefrit ved dødsfald og med kr. årligt + et engangsbeløb, hvis man er under 60 år, på kr. ved 1/2 invaliditet, som også udbetales ved livstruende sygdom. Resten af midlerne videresendes til det forsikringsselskab eller pengeinstitut, hvor medarbejderen efter eget valg ønsker at have sin pensionsopsparing. DJ s pensionsfond indeholder altså ingen penge, men blot en administrationsaftale med Danica, og ordningen er solidarisk, så de raske betaler for de syge, og de arbejdende betaler for de arbejdsløse. barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren indenfor de første 14 uger efter fødslen. Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til orlov i 32 uger. Der er dog kun ret til dagpenge i tilsammen 32 uger. Forældrene kan holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at faderen kan påbegynde de 32 ugers forældreorlov sideløbende med moderens 14 ugers barselsorlov. Ret til løn under barselsorlov Funktionærloven giver kun kvinden ret til halv løn i forbindelse med uarbejdsdygtighed i 3 kontraktansættelse uden de sædvanlige overenskomstgoder, kan timelønnen godt vise sig at være lav sammenlignet med en arbejdsplads med et væsentligt lavere løngennemsnit. I nogle overenskomster betaler arbejdsgiveren hele bidraget, i andre er der både arbejdsgiver og egetbidrag. I nogle overenskomster beregnes pensionsbidragene af den fulde løn, i andre er måneder før og 3 måneder efter fødslen dog højst 5 måneder i alt. Resten af kvindens orlov samt hele mandens orlov skal ske på dagpenge (p.t kr. månedligt før skat). der sat en årlig maksimumsløn, bidragene beregnes af. Arbejdsgiverens bidrag til pension ud over lønnen, beregnet af den fulde, faste løn: 3,0-6,9%: Blad-bureauet, ErhvervsBladet, DI-fotografer, Infopaq, In Mente, Newspaq, Radio Als. 7,0-7,9%: 24timer, Aller Press, Berlingske Hus, Bonnier Publications, Dagbladenes Bureau, Egmont Magasiner, Fællesoverenskomsten, Lynx Media, metroxpress, ncom, Politikens Hus, Producenterne, RB. 8,0-9,9%: ARF-fotografer, Dansk Handelsblad, Dansk Landbrugs Medier,Dansk Sygeplejeråd, FOA, Ingeniøren, Kristeligt Dagblad, Nyhedsavisen. 10,0-11,9%: Amter og Kommuner, BUPL, DR, Forbrugerrådet, Information, NNF, Politiforbundet, RBF, Socialdemokraterne, Staten, TV %: Bibliotekarforbundet, HKs Magasiner, LFS, SL. Over 15%: Formidlerne, Socialrådgiveren Pensionsbidrag af en årlig maksimumsløn: 11% af kr.: TV2. (2.860 kr. pr. måned) 12% af kr.: Muskelsvindfonden. (1.700 kr. pr. måned) Inden for det offentlige område har kvinder ret til barselsorlov med løn i 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til 2 ugers orlov med fuld løn indenfor de første 14 uger efter fødslen. Efter udløbet af den 14. uge har forældrene forudsat de begge er offentligt ansatte tilsammen ret til 10 ugers orlov med fuld løn, som de frit kan dele mellem sig. Faderen har derudover ret til orlov med fuld løn i 25. og 26. uge efter fødslen. Pr. 1. oktober 2006 trådte en ny lov om en barselsudligningsfond i kraft, som alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af andre barselsfonde, forpligtes til at forsikre deres medarbejdere i. Fonden skal finansiere differencen mellem de ca. 90 kr. i timen, dagpengerefusionen giver, og en max. Timeløn på 142 kr. i maksimalt 26 uger. Mange forbedringer i overenskomsterne På dagbladsområdet i overenskomsterne med DMA og en række andre er der aftalt en variant af den offentlige ordning. Her har kvinderne kun lovgivningens 4 uger før, men til gengæld har både mænd og kvinder 12 ugers forældreorlov med fuld løn efter den 14. uge i perioden uge og under forudsætning af fuld dagpengerefusion.

11 Arbejdsredskaber og andre goder 20 I DJ s overenskomster med Lynx Media og ncom, der er indgået efter ændringerne i barselsor- 21 loven, er det aftalt, at en medarbejder uanset køn maksimalt kan få fuld løn i op til 30 uger. Kvindelige og mandlige journalister i HK kan få fuld løn i hhv. 50 uger og 34 uger med dagpengerefusion. Lynx Media og ncom overenskomsterne sikrer også, at evt. yderligere orlov uden På en lang række arbejdspladser er der forskellige former for kontante tilskud til eller betaling af nødvendige arbejdsredskaber. løn, men på dagpenge, ikke får virkning på medarbejderens opsparing til pension eller optjening af ferieret med løn. Telefon-ordninger er ofte begrundet i, at medarbejderen skal kunne træffes og evt. indkaldes til arbejde uden for normal arbejdstid, eller at medarbejderen uden for normal arbejdstid skal I de nævnte overenskomster/perioder er medarbejderen berettiget til sin normale løn. De offentlige ydelser, der udbetales i henhold til Dagpengeloven, tilfalder virksomheden. Det betyder, at arbejdsgiveren supplerer op fra dagpengeniveau til medarbejderens normale løn i hele den periode, man har ret til at være på orlov. Den normale løn indeholder også et gennemsnit af, kunne udføre telefonisk research eller foretage pc-opkobling til arbejdsgivers computer fra privat telefon. Nogle får stillet fri telefon til rådighed og beskattes så af værdien (pt kr. årligt minus hele husstandens egne betalte tlf.omkostninger) heraf, eller arbejdsgiver bidrager med betaling af abonnementsafgift evt. med tilskud til samtaler. hvad man normalt oppebærer i genetidsbetaling. Avis- og tidsskriftsabonnementer betalt af arbejdsgiveren indebærer den fordel for arbejdsgiveren, Barns første sygedag Ret til frihed med løn på barns første sygedag er i modsætning til hvad mange tror et rent at medarbejderen holder sig nyhedsmæssigt og fagligt ajour med døgnets begivenheder uden for arbejdstiden. Avisabonnementer og andre naturalie-ydelser er skattefrit for medarbejderen, Lønberegning: Jeg har ikke fået nogen når de ikke samlet overstiger bagatelgrænsen på kr. årligt. synlig lønforhøjelse i aftalespørgsmål. Er man ikke omfattet af en overenskomst med denne ret eller har man ikke snart fire år! Hvor meget fået det med i ens individuelle kontrakt må man finde sig i, at man både skal spørge om lov bør jeg kræve nu? og muligvis også får dagene trukket i ferie eller løn. DJ har i alle overenskomster sørget for at aftaledække dette problem for børnefamilierne, og i en del overenskomster er vilkårene endda forbedret. I disse internettider er mange virksomheder også i færd med at indføre ordninger, hvor arbejdsgiveren ejer, betaler og vedligeholder pc-udstyr, udstationeret på medarbejderens bopæl. Ofte suppleret med aftaler om, at medarbejderen efter en årrække kan købe udstyret til nedskrevet værdi. Mange fotografer, der stiller eget udstyr og evt. bil til rådighed for arbejdsgiveren, modtager Log dig ind på MED- LEMSNETTET på DJ s hjemmeside og klik på LØNBEREGNEREN. Tast din månedsløn ind og den Fuld løn i hele barselsperioden: Dansk Landbrugs Medier. Fuld løn i 50 uger (k) og 34 uger (m): HKs Magasiner. Fuld løn i op til 30 uger for begge køn samt pensions- og feriepenge under yderligere orlov på dagpenge: Lynx Media, ncom. Ret for kvinder til fuld løn 6 uger før fødsel: Dansk Sygeplejeråd, Staten. Ret for kvinder til fuld løn 8 uger før fødsel: Amter/kommuner, Bibliotekarforbundet, BUPL, DR, SL, Socialrådgiveren (4 uger kan gemmes), TV2. tilskud hertil. Der ud over findes andre lokale og individuelle aftaler om eks. transporttilskud begrundet i den enkeltes arbejdsforhold, ligesom der kan være andre lokale aftaler. Disse aftaler fremgår sjældent af selve overenskomsten, så det er en god idé at spørge til evt. lokale aftaler om arbejdsredskaber. Derimod indeholder flere overenskomster væsentlige goder for medarbejderne, som også er penge værd ud over de ovenfor beskrevne områder: måned/år, den sidst blev reguleret og vupti får du fire svar på, hvad din løn skulle være i dag, hvis den skulle være steget i takt med 1) forbrugerpriserne, 2) DJ-medlemmernes løngennemsnit, 3) den reelle lønudvikling for fastansatte DJ-medlemmer, eller 4) 2 omsorgsdage pr. år pr. barn til barnets 7. år: Staten. 2 omsorgsdage pr. år pr. barn til barnets 8. år: Chili Foto & Arkiv. 2 omsorgsdage pr. år pr. barn til barnets 10. år: BUPL. 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår indtil barnet fylder 7 år: Amter/kommuner, SL. 10 omsorgsdage pr. barn: Bibliotekarforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet. Eksempler fra DJ s overenskomster: Tryghed i ansættelsen: Lynx Media og Socialdemokraterne betaler i tilfælde af afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneders løn ved 2 års anciennitet op til, 7 mdrs. løn ved 18 års anciennitet. BUPL betaler fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked med 1 måneds løn pr. ansættelsesår lønudviklingen på det store arbejdsmarked. Præsenteret i en lille grafik lige til at lægge på arbejdsgiverens bord. Jeg skal til lønforhandling i X stilling på Fri med løn på barns 2 første sygedage: Chili Foto & Arkiv, Dansk Landbrugs Medier, DR, HKs Magasiner, Ingeniøren, Producenterne, Radio Als, SL. Fri med løn på barns 3 første sygedage: Socialrådgiverforeningen. Fri med løn ved barns sygdom: Information, Lynx Media, Socialdemokraterne. Fuld vikardækning og frihed til at dele orlov som man vil: Information. dog højst 6 måneders løn. Børsen kan efter et års ansættelse kun afskedige en medarbejder, hvis der er tvingende grunde. Afskedigelser uden tvingende grund koster et års løn i erstatning. Socialrådgiverforeningen betaler ved afsked 1 måneds løn efter 5 års ansættelse op til 5 mdrs. løn efter 25 års ansættelse. Y arbejdsplads. Hvad er løngennemsnittet der? I Lønberegneren er der også 800 arbejdspladser, 28 stillingskategorier, 14 mediegrupper og 8 kredse, du kan finde løngennemsnit på.

12 22 HKs Magasiner betaler ved fratræden efter 10 års ansættelse en fratrædelsesgodtgørelse på 3 mdrs. løn. Jyllands-Posten betaler ved opsigelse begrundet i bladets forhold en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50-årige med 10 års ansættelse. Overskudsdeling: Aller Press, Bonnier Publications, samt enkelte aviser. Seniorpolitik: Når du søger job: Søg oplysning om arbejdspladsen på TV2 har aftaler om nedsat tid for 50 eller 60-årige uden nedgang i pensionsbidragene og med Bonnier Publications, DR, Jyllands-Posten, Dansk Landbrugs Medier, Bibliotekarforbundet og journalistforbundet.dk mindre lønkompensation samt ret til fuldt pensionsbidrag frem til pensionsalderen og 200 under Løn og Arbejde Overenskomster. Her timers årlig beskæftigelse, hvis man går på efterløn. kan du se et resumé Fællesoverenskomsten giver tre ekstra feriedage til medarbejdere over 45 år. af overenskomstens økonomiske dele og du kan læse eller downloade Nedsat arbejdstid: hele overenskomsten. Informations medarbejdere har ret til 20% arbejdstidsreduktion med tilsvarende lønreduktion Under Tillidsfolk kan du med fuld vikardækning. finde oplysninger om tillidsmanden på arbejdspladsen og under Løn og børn under 6 år har ret til nedsat arbejdstid svarende til reglerne for medarbejdere over 60 år. Jyllands-Postens medarbejdere med børn under 9 år og LandbrugsAvisens medarbejdere med Arbejde Lønstatistik TV2s medarbejdere har ret til nedsat arbejdstid i op til 3 år. kan du se det seneste BUPL: Ret til nedsat arbejdstid efter aftale mellem år. lønstatistiske gennemsnit. Hvis der altså er en overenskomst, Flexløn: tillidsrepræsentant og Bonnier Publications, HK, ncom: Valg mellem kortere arbejdsuge, fridage, merindbetaling af lønstatistik for arbejdspladsen! Besøg også pension eller arbejdsredskaber. Lønforhandling, løn- og DR: Ferieforlængelse uden løn. medlemsstatistik og se de detaljerede notater ved at logge ind på medlemsnettet. Sådan læses statistikken 23 Ændringer i statistikken arbejdspladser de 2 år. Dette betyder, at funktionærerne i Dansk Der er ikke blevet ændret i det bagvedliggende lønspørgeskema Arbejdsgiverforenings opgørelse har samme gennemsnitsprofil de kun er oversigten over overenskomster på spørgeskemaets 2 opgørelsesår, men ikke nødvendigvis individuelt er gengangere. bagside blev opdateret. DA siger dog, at ændringen ikke medfører databrud i forhold til den tidligere opgørelsesmetode. Sådan hænger løndelene sammen Gennemsnitsløn i alt (1. søjle) er sammensat af grundløn/ skalaløn Beregnet lønstigning + personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg. Lægger man Stigningen i gennemsnitslønnen, eller den beregnede lønstigning, arbejdsgiverens pensionsbidrag til gennemsnitsløn i alt, får man er identisk med den lønstigning, vi gennem alle årene har beskrevet i indstikket. Den beregnes på baggrund af alle medlemmer. Vi bruttoløn inkl. pension. Bemærk at tallene er afrundede, og at regnestykket derfor nødvendigvis ikke går helt op. finder først den samlede gennemsnitlige løn (grundløn/skalaløn + En del offentligt ansattes personlige lønandele er stadig opdelt i personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg) i hver af de to år kvalifikationstillæg, ansvarstillæg, men disse indføjes nu i rubrikkerne personligt tillæg og funktionstillæg. Af pladsmæssige hensyn Den beregnede lønstigning udregnes altså på gruppe-niveau og det og udregner herefter den procentvise stigning i gennemsnitslønnen. har vi i indstikket samlet kvalifikationstillæg og varigt lokallønstillæg betyder, at et højtlønnet medlem fylder relativt mere i beregningen i søjlen personligt tillæg, og ansvarstillæg og andet varigt løntillæg i end et lavtlønnet, ligesom tilgang og fragang fra gruppen i årets løb søjlen funktionstillæg. får stor betydning for sammenligningen. Den beregnede lønstigning siger noget om, hvad et gennemsnitsmedlem har kostet arbejdsgiverne i lønstigninger. Da forbun- Offentligt ansattes løndele Det skal bemærkes, at offentligt ansatte fotografer endnu ikke i dets medlemsprofil ændres en del i disse år, skal den beregnede oktober 2005 havde fået deres overenskomstmæssige lønregulering. Derfor er deres lønniveau stort set uændret fra okt. 2004, lønstigning anvendes med varsomhed. hvilket også påvirker stigningsprocenten, der er tæt på 0. Desværre Definition af kvartiler vil dette problem flytte med til 2006, hvor der omvendt vil blive Ved beregningen af de 3 kvartiler har vi anvendt gennemsnitsløn i registreret to års lønforhøjelser. alt (arbejdsgiverens pensionsbidrag er altså ikke medtaget). Nedre kvartil er den løn, der skiller den lavest lønnede fjerdedel fra resten. Reel lønstigning Medianlønnen deler medlemmerne i 2 lige store grupper. Øvre Siden 1997 har det været muligt at beregne den reelle lønstigning, kvartil skiller den højest lønnede fjerdedel fra resten. der kan sammenlignes med lønudviklingen i samfundet som sådan. Den reelle lønstigning er beregnet på de medlemmer, som har Gennemsnitsløn eller median været ansat på samme arbejdsplads og i samme jobfunktion, siden Studerer man lønstatistikken, vil man i langt de fleste tilfælde se, forrige lønstatistik blev udarbejdet. For hvert medlem beregnes at gennemsnitslønnen er højere end medianen. Dette skyldes, at stigningen kun af grundløn/skalaløn + personligt tillæg, så de der er nogle (få) medlemmer, som tjener markant mere end de variable funktions- og genetillæg ikke forrykker billedet. Den reelle øvrige. Disse (få) medlemmer trækker gennemsnittet op, men de lønstigning er således beregnet på individ-niveau og det betyder, har ingen indflydelse på medianen. Derfor er medianen ofte et mere at et lavtlønnet og et højtlønnet medlem vægter lige meget i ærligt tal for lønniveauet i en gruppe eller på en arbejdsplads end beregningen. gennemsnittet. Den reelle lønstigning udtrykker populært sagt, hvad man Gennemsnittet er dog godt, hvis man ønsker at se, hvad det i bør være steget i løn det sidste år, såfremt man ikke har skiftet gennemsnit koster arbejdsgiverne at have forbundets medlemmer arbejdssted eller har gjort karriere. Der ligger væsentligt færre ansat. personer til grund for denne beregning, da enhver tvivl om, hvorvidt individerne har skiftet stilling internt i virksomheden medfører Nye arbejdspladser udelukkelse fra statistikken. I arbejdspladsstatistikken (side 4-9) optræder der ikke arbejdspladser med mindre end 5 medlemmer/besvarelser. Der er derfor Det skal bemærkes, at Dansk Arbejdsgiverforening angiveligt af hensyn til sammenligninger på EU-plan har ændret igen i år sket ændringer i, hvilke arbejdspladser som indgår i statistikken. 7 arbejdspladser er kommet til i forhold til sidste år, mens metoden til beregning af stigningsprocenten, så den ikke længere er identisk med forbundets metode. Dansk Arbejdsgiverforening 14 er gledet ud. Amtsrådsforeningen har ændret navn til Danske opgør nu stigningsprocenten på baggrund af gennemsnitslønnen Regioner, og Aalborg TVR indgår nu i Nordjyske Medier. Udskiftningen er primært sket blandt arbejdspladserne i kreds 1 for sammenlignelige grupper af funktionærer ansat på identiske (København).

13 Lønstatistik udgivet af Dansk Journalistforbund, februar 2007 Redaktion: Faglig konsulent Flemming Reinvard journalistforbundet.dk København: Gammel Strand 46, DK-1202 København K Århus: Klostergade 56, DK-8000 Århus C

Lønstatistik INDHOLD. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2

Lønstatistik INDHOLD. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2 Reallønsnedgang på 0,4% i gennemsnit for ansatte DJ-medlemmer fra okt. 2009 okt. 2010. Den gennemsnitlige lønfremgang var på 2,1% i en periode, hvor forbrugerpriserne steg med 2,5%. Lønniveauet på arbejdspladserne

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Lønstatistik 2003-2004

Lønstatistik 2003-2004 Tillæg til JOURNALISTEN nr. 2 / 2005: Lønstatistik 2003-2004 % 6 5 4 3 Løn- og prisudvikling okt.1999 - okt. 2004 3,3% 2,7% LØNUDVIKLINGEN DEN REELLE LØNSTIGNING Lønudvikling på 3,3% DJ-medlemmer, der

Læs mere

Lønstatistik 2010-2011

Lønstatistik 2010-2011 Hovedtal se tabel side 2 Lønstatistik 2010-2011 Reallønsnedgang på 0,7 % i gennemsnit for ansatte DJ- fra okt. 2010 okt. 2011. Den gennemsnitlige lønfremgang var på 2,1 % i en periode, hvor forbrugerpriserne

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2012-2013 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2012 og 2013 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,9% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Januar 2016 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af enhver

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Betalte hverdagsaviser

Betalte hverdagsaviser Betalte hverdagsaviser 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Landsdækkende B.T. 111.795 101.882 96.240 92.735 88.214 82.024

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte 2015-2016 DJ-, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2015 og 2016 har opnået en lønstigning på 2,0% i den faste løn. Lønniveauet på arbejdspladserne under

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte 2016-2017 2,1% var den gennemsnitlige lønstigning i den faste løn til DJ-, ansat i samme stilling på samme virksomhed i oktober 2016 og oktober 2017. 0,6% var den gennemsnitlige

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 28 mar 17 Notat FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 DJ gennemførte i marts 2017 en særskilt lønundersøgelse for de af FILM&TVGRUPPENS medlemmer, der i løbet af 2016 havde været ansat i et privat TV-produktionsselskab.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Endnu et fald i start-lønnen

Endnu et fald i start-lønnen Endnu et fald i start-lønnen Startlønnen for dimittender er for anden gang på 9 år faldet, viser DJ s dimittendstatistik for oktober 2016. Den gennemsnitlige startløn faldt med godt 1.000 kr. til 30.664

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ligestilling blandt dimittender

Ligestilling blandt dimittender Feb 09 Notat Ligestilling blandt dimittender For andet år i træk viser DJs dimittendstatistik, at der i praksis er ligestilling blandt nyuddannede. Lige mange mænd og kvinder får næsten det samme i løn.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 De nye læsertal for 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene sammenlignet med 4. kvartal 2005 + 1.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere