Ekstraordinære ansættelser. side 9. Afskedsportræt Jonna Majcher. Tema. Til kamp mod bakterierne side 4. side 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinære ansættelser. side 9. Afskedsportræt Jonna Majcher. Tema. Til kamp mod bakterierne side 4. side 22"

Transkript

1 M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g A a r h u s k o m m u n e m a g a s i n n o v e m b e r Ekstraordinære ansættelser side 9 Tema Til kamp mod bakterierne side 4 Afskedsportræt Jonna Majcher side 22

2 Hyggelig uhygge Supermarkedernes fortovsboder er fyldt med store, orange Halloween-græskar, som den kommende måneds tid vil blive købt og udskåret til uhyggelige, grinende hoveder med lys i der nok kan skræmme én og anden i de mørke efterårsaftener. Ordet Halloween er en sammentrækning af All Hallows Eve, på dansk Allehelgensaften. Skikken med at fejre Halloween stammer oprindelig fra Irland og Skotland, hvorfra den blev bragt til USA med emigranterne. I Danmark er Halloween-fejring på amerikansk vis kun 15 år gammel, mens det danske Allehelgen udelukkende er en kirkelig begivenhed, der markeres den sidste søndag i november.

3 indhold side 4 Kolofon Oplag: 5600 Udsendes til Sundhed og Omsorgs arbejdspladser 6 gange om året Layout: Anders Gejl Tryk: Scanprint Redaktionsgruppe: Tema: Til kamp mod bakterierne De varme hænder skal også være rene Bakterier i tøjet kan smitte Hurtig udskrivning fra sygehusene giver flere bakterier på lokalcentrene Ekstraordinære stillinger Fra syerske til hjælper Fra autolakerer til husassistent Fra grafiker til hjælper til sygepleje Fagprofilerne skal ind i hverdagen 50 små film til mennesker med demens Generationsbrobygning Budget 2013 En områdechef takker af Ny i MSO: Slagteren på Bjørnshøj Suppeaftener er et hit Vores sunde side side 9 side 22 side 27 side 18 Ingrid Terkelsen Helle Erenbjerg Pernille Bonne Rasmussen Claus Rasmussen Allan Witte Adresse: Ansvarshavende: Rådhuset 8100 HR-chef Aarhus C. Thune Korsager VORES er personalemagasin for alle ansatte i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Målsætning: VORES skal: være med til at skabe arbejdsglæde, korpsånd og samhørighed hos medarbejderne, være med til at skabe rammer for en åben og ærlig dialog i Sundhed og Omsorg, understøtte Sundhed og Omsorgs værdier, mål og rammer i emnevalg og vinkling Redaktionsudvalg: Chef for HR-Kommunikation Bjarke Østergaard, , Sosu-hjælper Charlotte Beuchert Overgaard, Lokalcenter Sabro, Sygeplejerske Kirsten Blaabjerg Pedersen, Lokalcenter Holme & Skåde, , Konsulent Lasse Dahl Personaleudvikling , Chefkonsulent Peter Kaas Frivilligområdet, , Udviklingschef Vibeke Sjøgreen Personaleudvikling, , Fællestillidsrepræsentant, FOA, Anette Samuelsen Område Vejlby-Risskov , Sosu-hjælper Anne-Lise Jordhøj Jensen Lokalcenter Holme og Skåde , km med Sundhed og Omsorg Næste nr. udkommer i december Deadline 22. november på brystet I VORES bruges den tegnsætning der anbefales af Dansk Sprognævn. Får I de blade I skal have? Hvis I på din arbejdsplads får for få eller for mange eksemplarer af VORES, bedes I meddele det til redaktionen ,

4 Tema: Til kamp mod bakterierne Tekst Claus Rasmussen De varme haender skal også være RENE Bakterierne har gode kår i plejeboligerne i Sundhed og Omsorg. Hygiejnen er ikke i top. Årsagerne er flere, afhængigt af hvem man spørger: for lidt uddannelse i hygiejne, manglende arbejdsuniform og stigende alder hos beboerne. Følgen er flere infektioner og sygdomme. Problemet forstærkes af den ny praksis med hurtig udskrivning fra sygehusene. De nye beboere er svækkede efter sygehusopholdet og medbringer bakterier, som er smitsomme og nogle gange multiresistente. En forbedret hygiejne bliver i den kommende tid højt prioriteret i Sundhed og Om-sorg. Der er erklæret kamp mod bakterierne. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har i oktober indledt et nyt samarbejde. Blandt andet ansættes nu hygiejnesygeplejersker, der skal styrke indsatsen på området. Rene hænder sparer liv Mere og bedre hygiejne skal forhindre smittespredning og nedbringe forekomsten af resistente bakterier. Resultatet af indsatsen forventes at blive færre indlæggelser, færre sygefraværsdage - og sparede menneskeliv. Men indsatsen har andre konsekvenser. Kan vi opretholde idealet om at plejeboligerne skal være beboernes egne hjem med alle de forskelligheder, det byder på, f.eks. i rengøringsindsats? n Hygiejne i MSO Instrukser: i MSO følges Social og sundhedsfaglig instruks nr. 3 om personalets opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme. Instruksen findes på portalen Vejledninger: På portalen har vi også link til de vejledninger som personalet oplæres i og skal følge. PPS - Elektroniske sygeplejeprocedure har et helt afsnit omkring hygiejne Statens Seruminstitut- om infektionshygiejne med læringsmaterialer, bl.a.: Værd at vide om hygiejne i primærsektoren, Det interaktive modul for håndhygiejne, Læringsmodulet om urinvejsinfektioner 4 vores magasin november 2013

5 Tekst CLaus Rasmussen Foto Lars Aarø Bakterier i tøjet kan smitte Fakta: Beklædning Der er ikke krav om en bestemt uniformering i Sundhed og Omsorg. Men en ny beklædningsordning planlægges. En arbejdsgruppe har udarbejdet en kravspecifikation og der foretages i nær fremtid et udbud af arbejdstøj til Sundhed og omsorg. Der vil gå ca. 1½ år fra udbuddet sættes i gang til afdelingen har beklædningen klar til medarbejderne. Tidshorisonten er at en beklædningsordning skal være klar primo/ medio de aarhusianske plejeboliger har personalet ofte deres eget person- I lige tøj på, da der ikke er krav om uniform. Så der er ikke meget kontrol med hvor ofte tøjet vaskes og skiftes. Bakterierne kan gemme sig i tøjet og en smitte kan lettere sprede sig. Resultatet kan f.eks. være diarré og Roskildesyge, som vi ser hver vinter. Sådan siger hygiejnesygeplejerske Anne- Marie Andersen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hun foretog i 2011 en større undersøgelse af hygiejneforholdene i et antal aarhusianske plejeboliger. Undersøgelsen var en del af hendes efteruddannelse til Master of Public Health. Hun foretog observationsstudier og lavede en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen rummer mange kritiske iagttagelser. Jeg observerede de daglige rutiner og skrev ned. Jeg kunne f.eks. observere at der ofte er for lidt håndsprit, og det bliver ikke brugt tilstrækkeligt. Nogle steder brugte man frottéhåndklæder, som suger bakterier til sig. Uddannelsen af medarbejderne var utilstrækkelig, da 37 procent af medarbejdere i undersøgelsen aldrig havde været på et kursus med hygiejne på dagsordenen, fortæller hun. Konsekvenser af dårlig hygiejne Anne-Marie Andersen havde i sin undersøgelse særlig fokus på urinsvejsinfektioner, da det er relativt let at måle. 35 procent af beboerne havde haft en urinvejsinfektion inden for det sidste år. Flere havde haft sygdommen flere gange. Hun siger: Det er alt for mange, da beboerne er potentielt raske mennesker. Der bliver også et for højt forbrug af antibiotika for at bekæmpe urinvejsinfektionerne. Multiresistente bakterier Den øgede forekomst af multiresistente bakterier øger også problemerne med dårlig hygiejne. Bakterierne er karakteriserede ved at de er mod- vores magasin november

6 standsdygtige over for antibiotika, f.eks. penicillin. Svækkede ældre borgere og kronisk syge er særligt udsatte for infektioner med multiresistente bakterier. Hvis den ældre borger får brug for antibiotika for at behandle en infektion, vil de multiresistente bakterier overleve og måske endda gøre den smittede endnu mere syg. Anne-Marie Andersen fortæller: Vi fører mikroorganismer med os, f.eks. når vi kommer hjem fra udlandet. Man kan godt være smittebærer uden at blive syg, men man kan risikere at overføre bakterier til mere svækkede personer. Problemet med multiresistente bakterier er stigende, og det er især borgere der er svækkede, f.eks. på grund af høj alder eller kroniske sygdomme, der er udsatte. Hvad kan man gøre? Anne-Marie Andersen har en række råd til, hvad man kan gøre. Der bør være en hygiejnepolitik, som beskriver mål og indsatser. Der skal være en hygiejneorganisation med nøglepersoner der har hygiejne som ansvarsområde og er uddannet til netop det. Der skal være styr på de forholdsregler som særligt Sundhedsstyrelsen udstikker for god hygiejne, f.eks. for de ansattes beklædning på jobbet. Anne-Marie Andersen tror ikke at højere satsning på hygiejne medfører at plejeboliger kommer til at ligne små sygehuse. Man skal ikke være bange for at det hele bliver hospitaliseret. Det er personalet der skaber det gode sted at bo og være, og det handler ikke om skyllerum og hvide farver. n Clostridium Difficile Hurtig udskrivning fra sygehuse giver flere bakterier pa lokalcentrene Tekst Claus Rasmussen Foto Lars Aarø var 4 om eftermiddagen, da der blev ringet fra sygehuset. Den patient, der Klokken netop var ankommet fra sygehuset til Møllestien, havde en meget smitsom tarmbakterie, hvad vi intet vidste om. Personalet var på vej hjem på det tidspunkt, og det udviklede sig til en meget presset situation. Episoden med den smitsomme sygdom har gjort et stort indtryk på teamleder Vibeke Trærup og sygeplejerske Tanja Mosdal Schrøder fra Lokalcenter Møllestien. Gode råd var dyre Personalet på Møllestien måtte improvisere. Vi vidste ikke hvilke forholdsregler vi skulle tage, og det var et stort detektivarbejde. Vi måtte holde ham isoleret på en stue. Vi iklædte os alle tænkelige værnemidler. Altså forklæder, mundbind, handsker og lignende. Det var også en forskrækkelse for manden, som ikke kendte os. Vi lignede jo månemænd, fortæller de to sygeplejersker. Manden havde en infektion, en tarmbakterie. Bakterien hedder Clostridium Difficile, der giver mavesymptomer. Infektionen er meget smitsom. Vibeke Trærup og Tanja Mosdal Schrøder savnede en fagperson at spørge til råds. Vi havde brug for at råbe om hjælp. Vi fik fat i embedslægen og Statens Seruminstitut næste dag, og de var en god hjælp. Vi har ikke et stående beredskab på Møllestien til den slags situationer. Men vi har lært meget af episoden og er bedre rustede, hvis den opstår igenm, siger de. Multiresistente bakterier og hjemlig hygge Sygeplejerskerne på Møllestien forudser flere af den slags situationer. Vi har set en statistik over forekomsten af multiresistente bakterier. Vi forventer at det bliver et stigende problem. De hurtige ud- 6 vores magasin november 2013

7 "Klokken var 4 om eftermiddagen, da der blev ringet fra sygehuset" Vibeke Trærup og Tanja Mosdal Schrøder klædte sig sig som månemænd, da de skulle besøge en mand, der var inficeret med en meget smitsom tarmbakterie. vores magasin November

8 Teamleder Vibeke Trærup: "De hurtige udskrivninger til kommunerne forstærker problemet. De syge kommer hjem til en plejebolig, det er ikke et sygehus her. Men vi vil gerne være beredt til at tage de rigtige forholdsregler." skrivninger til kommunerne forstærker problemet. De syge kommer hjem til en plejebolig, det er ikke et sygehus her. Men vi vil gerne være beredt til at tage de rigtige forholdsregler. Hygiejne har topprioritet, men rummer dilemmaer De to sygeplejersker oplever at der er meget fokus på hygiejne i plejeboligerne på Møllestien. Således får alle nyansatte et hygiejnekursus. Og i modsætning til andre dele af Sundhed og Omsorg har man uniform og en god vaskeordning. Der er også en database (PPS databasen), hvor personalet kan hente vejledning angående almindelige hygiejniske forholdsregler. Teamleder Vibeke Trærup og sygeplejerske Tanja Mosdal Schrøder oplever imidlertid et dilemma. Plejeboligen skal være borgerens eget hjem, samtidig med at hygiejnen skal være helt på plads. Det hænger ikke altid godt sammen i praksis. De siger: Vi har selvfølgelig hele ansvaret for at varetage hygiejnen hos beboerne. Men vi kan være oppe imod at beboerne, f.eks. demente, selv varetager dele af den personlige hygiejne, som toiletbesøg. Det kan desværre foregå på en måde der kolliderer med faglige hygiejniske principper. Folk flytter jo ind med et bestemt niveau for deres hygiejne. Uniformen kan også bryde med opfattelsen af at plejeboligerne er folks eget hjem. Men vi valgt at have uniformer af hygiejniske grunde, og vi oplever at beboerne og deres pårørende er glade for det og for at vi som personale er lette at genkende. n Yderligere oplysninger Sundhedsstyrelsen 2012: Forebyggelsespakke hygiejne Publikationen understøtter kommunernes hygiejneindsats. En epidemi med sæson-influenza skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning med en øget dødelighed til følge, overvejende blandt borgere over 65 år. Pakken rummer en række anbefalinger i forhold til en forbedret indsats i kommunerne. Anne-Marie Andersen: Infektionshygiejne på plejehjem i Aarhus Kommune, Master of Public Health, Aarhus Universitet Undersøgelsen rummer en lang række observationer fra 4 aarhusianske plejehjem. 8 vores magasin november 2013

9 ekstraordinære ansættelser Løntilskud. Straksaktivering. Ekstraordinære lære- og praktikpladser. Kommunale fritidsjobs. Skånejob. Flexjob. Seniorjob. Akutjob. Betegnelserne er mange for de ekstraordinære stillinger, der oprettes rundt omkring i Sundhed og Omsorg. Hvad er det for nogle mennesker, der arbejder i de ekstraordinære stillinger? Hvad laver de? Og hvordan tager arbejdspladserne imod dem? Det kigger vi lidt på i dette tema. Her kan du møde den medarbejder på Lokalcenter Viby, der er ansvarlig for alle de ekstraordinære ansættelser i Område Syd, og du møder også tre af de ekstraordinære medarbejdere i deres hverdag på jobbet. Koordinator for ekstraordinære ansættelser: Vi skal behandle folk ordentligt Tekst Ingrid Terkelsen Foto Allan Witte Sanne Munk er administrativ medarbejder i Område Viby - Højbjerg og en af dem der har rigtig meget at gøre med ansatte i ekstraordinære stillinger. Hun er koordinator for de ekstraordinære ansættelser i hele Område Viby - Højbjerg og står for meget af det praktiske i den forbindelse. I hele Område Viby - Højbjerg har vi mange ansatte i forskellige ekstraordinære stillinger om året. Vi har mange i straksaktivering og arbejdsprøvning, men ikke så mange i løntilskudsjob mere. Og så skal vi jo ansætte et bestemt antal seniorjobbere og udviklingshæmmede for at kunne opfylde Sundhed og Omsorgs Sanne Munk har selv fået direkte fornøjelse af jobrotationsordningen og fået ansat en ny kollega. Jeg tager et halvt års orlov for at efteruddanne mig til kommunom. Min afløser er startet med løntilskud i to måneder, hvor jeg lærer hende op, og derefter bliver hun ansat i en ordinær stilling i jobrotation i det halve år jeg er på uddannelse. Det vil være super godt hvis jeg kunne være med til at bane vej for andre HKere. vores magasin november

10 ekstraordinære ansættelser mål. Omvendt er der også et loft for hvor mange vi kan ansætte. Så jo, jeg bruger en del tid på det, sammen med jobrotationsordningen, akutjobbere og investeringsmodellen for flexjobs, konstaterer Sanne Munk. Det rigtige team til den rigtige medarbejder En af de opgaver der fylder mest, er at finde det rigtige team til den rigtige medarbejder på det rigtige tidspunkt. Det er meget vigtigt at matche team og medarbejder ordentligt, siger Sanne Munk. Nogle af de ekstraordinært ansatte har brug for ekstra støtte og vejledning i jobbet, og det kræver at teamet har overskud til det. Nogle teams har mere overskud i perioder end andre, og nogle gange er et team belastet af sygdom eller andre ting i en periode, og så prøver jeg også at tage hensyn til det. Men den generelle holdning er at de ekstraordinært ansatte er kolleger som alle andre. De skal have de samme ansættelsesvilkår ansættelsessamtale, overenskomst, MUS-samtaler osv. og vi skal i det hele taget overholde alle de regler vi har omkring ansættelse og arbejdsforhold. Vi skal behandle folk ordentligt. Derfor lægger vi også meget vægt på at have tillidsrepræsentanterne med til ansættelsessamtalerne, uanset om folk er medlem af fagforening eller ej, så vi sikrer os at alle procedurer bliver overholdt. Og jeg har lavet et skema til teamlederne med en oversigt over de forskellige ansættelser og hvad man skal gøre og huske for hver enkelt. Hvordan går det folk bagefter? Sanne Munk nøjes ikke med at følge de ekstraordinære medarbejdere mens de er ansat i Område Viby - Højbjerg. Jeg prøver også at følge i hvad skal de når de stopper hos os. Hvad sker der med dem? Kommer de i job eller uddannelse? Det gør mange af dem heldigvis, så ansættelsen her er ofte et springbræt til at komme i gang, fx med en sosu-uddannelse. Her hos os får de et skud selvtillid og et lille skub videre i livet. Vi har faktisk også fastansat flere direkte, bl.a. er en akutjobber blevet ansat som pedel, og det er både han og arbejdspladsen glade for. Eller folk kommer i arbejdsprøvning efter at have været sygemeldt i flere år og ender med at få et vikariat noget de aldrig havde troet de kunne klare. Ideelt set burde alle mennesker jo have et fast, regulært job, men når nu virkeligheden er som den er, synes jeg det er fint at vi kan hjælpe nogle mennesker, samtidig med at de hjælper os. n Forskellige typer af ekstraordinære ansættelser I parantes står målsætningen for antal personer (udregnet efter lidt forskellige principper) Løntilskud (279) Opkvalificering til ordinært arbejde Straksaktivering (70) Kort forløb for unge med konkrete planer om job- eller uddannelse Virksomhedscentre (10) For ledige med fx psykisk, sociale, fysiske eller kompetencerelaterede barrierer EGU elever (6) Unge der ikke kan begå sig i det ordinære uddannelsessystem Øvrige målgrupper (49) sygedagpenge, førtidspensionister i løntilskud, ekstraordinære lære- praktikpladser Kommunale fritidsjobs (72) Skoletrætte unge på udvikler deres sociale og personlige kompetencer Løntilskud til førtidspensionister (50) Til personer med skånehensyn, fx udviklingshandicap (ansættes efter mindst 13 ugers praktik). Flexjob (211) Til personer med varigt nedsat arbejdsevne Seniorjob (70) Til ledige seniorer år, hvis dagpengeperiode udløber Akutjob (40) Jobs til personer, der risikerer at overskride dagpengeperioden 10 vores magasin november 2013

11 En af Marthe Kamwanyas rigtig gode venner blandt beboerne er Gerda Kingo Holm. Marthe skal helst komme hver dag, og så får de to sig en god snak om hinandens liv. Fra Syerske til hjælper: Dejligt at hjælpe mennesker med alting Tekst Ingrid terkelsen foto Brian Rasmussen Marthe Kamwanya kom til Danmark fra Congo i Afrika for ni år siden. I sit hjemland arbejdede hun som syerske, men det er svært at finde sådan et job i Danmark alle fabrikkerne er jo flyttet til Kina! siger hun. I stedet for arbejder hun nu i plejeboligerne ved Lokalcenter Frederiksbjerg. Først en måned i virksomhedspraktik, derefter fem måneder i job med løntilskud. Jeg gør rent, hjælper beboerne med pleje, vask, medicin, går ture med dem og snakker med dem alt muligt. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker og hjælpe dem med alting og snakke med dem om deres liv. Og hvis de ikke kan forstå hvad jeg siger så prøver jeg bare igen! Marthe arbejder meget med at blive bedre til at tale dansk. Og her hjælper arbejdet i plejeboligerne også, fortæller teamleder Susanne E. Larsen. En god måde at lære sproget på er at bruge det i hverdagen. Og det har Marthe alle muligheder for her. Hun er meget vellidt af beboerne, fordi hun udstråler ro og tager sig god tid. Hun har også et godt samarbejde med resten af teamet ja, med alle her. Det har noget at gøre med respekt vi respekterer hinanden og ser ikke på vores baggrund, hudfarve eller noget som helst andet, ud over at vi alle sam- men er mennesker. Ja, jeg føler mig hjemme her, det er ligesom min familie! tilføjer Marthe med et glad smil. Det ligger endnu ikke fast, hvad der skal ske når Marthes seks måneder i løntilskud er gået. Marthe er 54 år gammel, men det er som bekendt aldrig for sent at uddanne sig, så Susanne og Marthe har snakket om at hun måske skal søge ind på Sosuskolen, og så kan vi måske forlænge den periode, du er her, så du kan blive endnu bedre til dansk, siger Susanne. Det vil jeg gerne både skolen og bedre dansk, så jeg kan arbejde her igen! kommer det med eftertryk fra Marthe. n vores magasin november

12 ekstraordinære ansættelser Randi Jespersgaard og Jan H. Jensen er i gang med at lave salat til dagens frokost i caféen på Lokalcenter Holme. Vi har da nok at se til, men vi har også tid til at hygge os. Det skal man have! fastslår Randi, og Jan kunne ikke være mere enig. Fra autolakerer til husassistent: Bare jeg havde vidst tekst Ingrid Terkelsen foto Brian Rasmussen Køkkenet på Lokalcenter Holme er en lille arbejdsplads. Medarbejderne hedder Randi Jespersgaard ernæringsassistent på fuld tid og Jan H. Jensen husassistent på 20 timer om ugen. Jan startede i praktik i syv uger Jan og mig skulle jo lige finde ud af om vi kunne li hinanden!, som Randi siger og blev derefter ansat som husassistent. Før det var han 25 år i autolakerer-branchen, men til sidst blev jeg mobbet, og så kom jeg på et beskyttet værksted, Elmetoften i Kolt, men det blev nedlagt. Det var træls; men nu er jeg her, og det er godt! Bare jeg havde vidst lidt før at jobbet her fandtes. Jan arbejder fire timer fem dage om ugen. Jeg møder klokken ni og starter med at tørre bordene af i ca- 12 vores magasin november 2013

13 Fra grafiker til hjælper til sygepleje: Jeg vil gerne arbejde med skæve eksistenser tekst ingrid terkelsen foto Brian Rasmussen Birgit Fly arbejder på Demens- Centrum Aarhus på Graham Bells Vej i nordbyen. Her bor 75 mennesker med demens. I den afdeling hvor Birgit er ansat, bor der 12. Det kræver sin mand og kvinde at arbejde her. Man skal være hårdhudet, både fysisk og psykisk, og jeg er tit meget træt efter en arbejdsdag; men det er en god træthed, siger Birgit. 48-årige Birgit Fly blev ansat i job med løntilskud på DemensCentrum Aarhus i januar Efter 23 år som grafiker, bl.a. i et firma der lavede reklamer for Føtex, blev hun arbejdsløs og blev enig med sig selv om at nu skulle der ske noget helt andet. Nu ville hun prøve om det var noget for hende at arbejde med mennesker. Jeg var da lidt spændt på det. Jeg havde aldrig arbejdet med mennesker før på den måde og dem kunne man jo ikke bare slukke for, som man kan med en computer! Men jeg blev kastet lige ud i det, og jeg fandt hurtigt ud af at det var noget for mig. Jeg kan godt lide den menneskelige kontakt, jeg kan godt lide den øjeblikkelige og spontane respons jeg får fra beboerne på det jeg gør. Selvfølgelig er det hårdt arbejde, men også spændende og afvekslende og givende. Birgit er blevet så glad for arbejdet med mennesker at hun nu kaster sig ud i endnu et nyt kapitel. I december starter hun på 3½ år som sygeplejerskestuderende. I København. Ja, nu rykker vi teltpælene op. Min mand er fra København og har altid gerne villet tilbage, og vores to store piger bor allerede derovre, så springet er måske ikke så voldsomt som det lyder. Du kan selvfølgelig sige at det er modigt at starte på en ny uddannelse som 48-årig, men vi skal jo blive længere på arbejdsmarkedet, så Jeg vil gerne arbejde med skæve eksistenser af en eller anden art hjemløse, misbrugere, psykiatriske patienter, i hvert fald et sted hvor man virkelig kan mærke at man gør en forskel. n lidt før at jobbet her fandtes féen, støvsuge og rydde op. Så drikker vi formiddagskaffe, og så ordner jeg forhallen og tømmer skraldespande og tager opvasken på vores store industri-opvaskemaskine. Jeg sørger for at der er fyldt op med øl og sodavand, og jeg hjælper også med at skrælle gulerødder og løg og sådan noget. Jan er rigtig god til at hygge om de gæster der kommer i caféen, siger Randi. Han ved hvem der skal have hjælp til at få bakken båret hen til bordet eller til at skære maden ud. Han kan kende folk på gangarten, og så er han der bare og giver dem en hånd. Der kommer gæster i caféen hver dag, og ud over det har de servering til møder og arrangementer. Her hjælper Jan også til I går dækkede jeg for eksempel bord til 50 mennesker! Og så bruger postbudene caféen som kaffe- og frokoststue, efter at posthuset i Viby er lukket. Randi og Jan har god hjælp af frivillige kræfter. Der kommer en frivillig nogle timer hver dag, og dem tager vi os også godt af. De kommer her jo netop frivilligt, så dem skal man ikke hundse med! understreger Randi. n vores magasin november

14 skal ind i hverdagen Fagprofilerne Nye fagprofiler for social - og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere i Sundhed og Omsorg er på vej. VORES har mødt fællestillidsrepræsentant Jytte Dylmer til en snak om hvad de nye opgavebeskrivelser indeholder og hvordan medarbejderne skal arbejde med dem. tekst helle erenbjerg Hvad kan vi bruge fagprofilerne til og hvordan? Fagprofilerne er først og fremmest en beskrivelse af de opgaver vi skal løse som sosu-assistenter og hjælpere. Og vi skal arbejde med dem på samme måde som vi har arbejdet med ledetrådene. Det vil sige at vi skal snakke om hvad der står i dem og ikke mindst hvordan vi kan gøre dem til en del af hverdagen: Hvad skal jeg kunne? Hvad er forventningerne til mig? Og her ligger en opgave i de enkelte teams med at få det arbejdet ind på personalemøder og teammøder. Hvad er det nye? Da vi lavede de nye fagprofiler, kiggede vi på fremtiden. Derfor har vi lagt niveauet højere end tidligere. Nu viser vi det niveau som vi skal op på. Det mål vi skal ramme. Og her er det selvfølgeligt vigtigt at understrege, at de skal kombineres med den nye uddannelsesstrategi, sådan at det følges ad. For man kan selvfølgelig ikke det hele fra starten. Der skal kompetenceudvikling til og 14 vores magasin november 2013

15 Mere vægt på at arbejde tværfagligt Mere vægt på at arbejde rehabiliterende Nye fagprofiler I arbejdet med de nye fagprofiler har styregruppen valgt at gøre både tekst og opsæt-ning meget ensartet, overskuelig og læsevenligt i et skema som kort beskriver: En overordnet personprofil som gælder alle faggrupper. En fagprofil ( hvad skal du kunne ) Og evt. en funktionsbeskrivelse ( hvis du har et bestemt ansvar/ funktion knyttet til din stilling fx vejleder eller demensnøgleperson eller lign). Du finder fagprofilerne på portalen FAGPROFILER FOR social- OG sundhedshjælpere OG social- OG sundhedsassistenter vi skal hele tiden være opmærksomme på hvad medarbejderne skal kunne og hvad organisationen skal tilbyde for at vi kan leve op til det der står. Nogle kan det meste, andre skal måske have bygget noget på. Men her skal fagprofilerne spille tæt sammen med vores uddannelsestilbud og behovene ude i områderne. Tror du medarbejderne føler ejerskab til det? Jeg synes vi har leveret et produkt vi kan stå inde for. Medarbejderne har været meget mere inddraget end tidligere. Der er blevet afholdt nogle workshops, hvor vi har kunnet byde ind, og jeg håber at det har været med til at gøre det mere nærværende. Men nu bliver udfordringen at få det udbredt og gjort meget mere håndgribeligt. Der skal vi have tillidsrepræsentanterne i spil, og så skal der jo også være nogle ildsjæle som tager det til sig og får det snakket ind i hverdagen i mødet med borgerne. Det er så lidt tid vi har sammen, så der ligger en udfordring. Men hvis vi vil løfte overliggeren for vores fælles faglighed, så må vi også gøre noget for det. n vores magasin november

16 Liv i min Tekst Ingrid Terkelsen Foto Retrospect Film 50 små film til men En rød traktor med selvbinder i en moden kornmark. En lille pige med røde sløjfer i rottehalerne og næsen begravet i en juleappelsin med nelliker og levende lys i baggrunden. En ung kvinde på cykel en dejlig sommerdag med blå himmel og blomstrende hyld. En mand med fiskestang, stående i en robåd ude i vandet. Soldater på march på landevejen, iført olivengrønne uniformer med skråhuer fra 1960-erne. En mor, der pusler en nøgen baby, der sutter på en lyseblå vaskeklud De synsmæssige sanseindtryk står i kø i 50 kortfilm med den samlede titel Liv i minderne. Filmene er produceret af Retrospect Film, specielt til mennesker med demens. De får nu mulighed for at se film, hvor indholdet er afstemt dementes ab- straktionsniveau. Der er skruet ned for handlingen og op for stemningen med nærværende billeder og rolig klipning. Flere af filmene foregår i 1950 erne for netop at skubbe til de tidlige erindringer og skabe ro og glæde ved noget velkendt. Med highlights fra livet refererer filmene til noget genkendeligt og vedkommende, som f.eks. morgensang på husholdningsskolen, eller når familien tager til 16 vores magasin november 2013

17 derne nesker med demens stranden med børnene en dejlig, varm sommerdag. Samtidig er der også produceret en film der handler om kærlighed og erotik. Liv i minderne er baseret på den forskning der findes om demens. En ekspertgruppe har defineret principperne for filmenes indhold. Halvdelen af filmene foregår i erne og en del af dem bruger ADLbegrebet (Active Daily Living) så filmene ikke kun skaber et behageligt frirum, men også bidrager til at påvirke f.eks. spiselysten eller forberede den demente på en aktivitet der sker i løbet af dagen. Den anden halvdel af filmene er dokumentariske, nutidige og kan bruges som værktøjer i hverdagen, som f.eks at tage tøj på, børste tænder eller smøre sig en mad. Filmene kan bruges både som rekreation og danne basis for samtaler med familiemedlemmer og plejepersonale. Spændvidden i filmene giver plejepersonale og pårørende mulighed for at finde noget der passer til den enkelte borger. Projektet er det første af sin art og er en del af et forskningsprojekt om demens. Filmene er produceret i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD)/VIA University College, med støtte fra Trygfonden, Socialstyrelsen og Aarhus Kommune. De 50 film er samlet i en DVD boks. De skulle være sendt ud til alle landets plejecentre i løbet af september måned. Ekstra eksemplarer kan købes gennem Alzheimerforeningens netbutik: Se mere om demens-filmene på n vores magasin november

18 Kunst og facebook: Generations På Læssøesgades Skoles innovationsuge i marts, lavede eleverne i Det Kreative Værksted kunst til beboerne i Hestehavehusene i Viby. En del af oplægget var, at kunsten skulle skabe glæde hos de ældre, og det gjorde den: Via facebooksiden Det Kreative Værksted Læssøesgades skole, som personalet med projektor blæste op på storskærm, fulgte beboerne løbende med i kunstens tilblivelse. Teamleader Kirsten Høgh skrev beboernes reaktioner ind som kommentarer på facebook-siden og eleverne kvitterede med flere billeder og hilsener. Ugen blev sluttet af med fernisering på Hestehavehusene, hvor billederne hænger i dag. n Generationsbrobygning i børnehøjde Hvordan ser ældrepleje, alderdom og generationsbrobygning ud med børneøjne? Børn oplever verden på en anden måde og ser ofte noget helt andet, end det, de voksne ser. VORES zoomer ind på generationsbrobygning set gennem børnenes øjne. Har du en sjov, sød, rørende eller tankevækkende tegning liggende fra en generationsbrobygningsindsats? Skriv til 18 vores magasin november 2013

19 brobygning Når man siger, at man skal tælle får, er det oftest hvis man ikke kan sove. Det har man sagt siden de ældre mennesker var børn ( ) Meningen med billedet er så, at et ældre menneske kan sætte sig ned med et yngre menneske og snakke om, hvordan det var, da han eller hun var barn og om, hvordan det er nu, fortæller Sarah Johanne fra Læssøesgades Skole blandt andet om sit kunstværk Dengang jeg ikke kunne falde i søvn. vores magasin november

20 Budget 2013: Et fornuft Der er grund til at glæde sig over budgetforliget for 2014, mener rådmand Dorthe Laustsen. Tekst Pernille Bonne Rasmussen Et godt forlig for kommunen og for Sundhed og Omsorg. Sådan karakteriserer rådmand for Sundhed og Omsorg Dorthe Laustsen det budgetforlig som forligspartierne i Aarhus Byråd, efter en lang nats forhandlinger, indgik fredag d. 20. september. Budgetforliget blev 2.-behandlet og vedtaget af byrådet 10. oktober. Samarbejde med sygehusene Med budgetforliget har Sundhed og Omsorg mulighed for, i samarbejde med sygehusene, at tage nogle vigtige skridt for kommunens svageste borgere. Der er således afsat 14 millioner kr. årligt til at styrke samarbejdet med sygehusene. De 14 millioner falder oven i de 17 mio. kr. årligt, som forligspartierne afsatte ved sidste års forlig. I alt er der således tildelt 31 mio. kr. om året til bedre samarbejde med sygehusene. Det svarer til at Sundhed og Omsorg i runde tal kan ansætte 60 personer mere til at tage sig af opgaver i forbindelse med borgernes udskrivelse fra hospitalet. Oven i de 31 mio. kr. er der sat 7 millioner kr. af i tre år til at undgå indlæggelser inden for de diagnoser, hvor kommunen, gennem forebyggelse, har mulighed for at gøre en forskel. En stor del af disse midler vil blive brugt til kompetenceudvikling af de forskellige faggrupper. 14 mio. kr. Øget samarbejde med sygehusene Mere velfærdsteknologi Forligspartierne valgte også at udbygge samarbejdet i kommunen omkring velfærdsteknologi med 10 millioner kr. om året. Frugten af samarbejdet skulle gerne kunne høstes i løbet af et par år. Ifølge rådmanden er der meget, de forskellige magistratsafdelinger kan lære af hinanden, lige som samarbejdet vil sikre en klar fælles retning på området, som ligeledes fordrer et frugtbart samarbejde med erhvervslivet. Uændret serviceniveau Sidst, men ikke mindst, er der med forliget sikret at serviceniveauet, 7 mio. kr. Indlæggelser, der kan forebygges (herunder kompetenceudvikling) til trods for et stigende antal ældre i kommunen, ikke bliver ændret. Forligspartierne valgte at bevare kommunens såkaldte budgetmodeller, der kompenserer magistratsafdelingerne for udvikling i befolkningen. I 2014 er der således afsat ekstra 20 millioner kr. til at imødekomme at der bliver flere ældre i kommunen. Det svarer i størrelsesorden til at Sundhed og Omsorg vil kunne ansætte yderligere 50 medarbejdere. Beløbet stiger til 80 millioner - eller 250 medarbejdere - i Derudover er Sundhed og Omsorg også i vores magasin november 2013

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Lean gav flere ressourcer og mere tid

Lean gav flere ressourcer og mere tid - Jeg vil gerne være med til udvikle mine medarbejdere, og jeg har nogle medarbejdere, der vil give deres højre arm for at være med. Plustids Lean Koncept - Ældre, har øget arbejdsglæden, og i forvejen

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen fortsætter i 2015 Dette nyhedsbrev har til formål at informere om, hvad Lejre Kommune bruger ældrepuljen

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Demente bag vold i ældreplejen

Demente bag vold i ældreplejen (Forsidehenvisning) Demente bag vold i ældreplejen Hver tredje ansatte i ældreplejen udsættes for vold. Og det er i vid udstrækning de demente borgere, der står bag. Af Ina Rosdal og Emil Stenz Omkring

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere