Ekstraordinære ansættelser. side 9. Afskedsportræt Jonna Majcher. Tema. Til kamp mod bakterierne side 4. side 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinære ansættelser. side 9. Afskedsportræt Jonna Majcher. Tema. Til kamp mod bakterierne side 4. side 22"

Transkript

1 M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g A a r h u s k o m m u n e m a g a s i n n o v e m b e r Ekstraordinære ansættelser side 9 Tema Til kamp mod bakterierne side 4 Afskedsportræt Jonna Majcher side 22

2 Hyggelig uhygge Supermarkedernes fortovsboder er fyldt med store, orange Halloween-græskar, som den kommende måneds tid vil blive købt og udskåret til uhyggelige, grinende hoveder med lys i der nok kan skræmme én og anden i de mørke efterårsaftener. Ordet Halloween er en sammentrækning af All Hallows Eve, på dansk Allehelgensaften. Skikken med at fejre Halloween stammer oprindelig fra Irland og Skotland, hvorfra den blev bragt til USA med emigranterne. I Danmark er Halloween-fejring på amerikansk vis kun 15 år gammel, mens det danske Allehelgen udelukkende er en kirkelig begivenhed, der markeres den sidste søndag i november.

3 indhold side 4 Kolofon Oplag: 5600 Udsendes til Sundhed og Omsorgs arbejdspladser 6 gange om året Layout: Anders Gejl Tryk: Scanprint Redaktionsgruppe: Tema: Til kamp mod bakterierne De varme hænder skal også være rene Bakterier i tøjet kan smitte Hurtig udskrivning fra sygehusene giver flere bakterier på lokalcentrene Ekstraordinære stillinger Fra syerske til hjælper Fra autolakerer til husassistent Fra grafiker til hjælper til sygepleje Fagprofilerne skal ind i hverdagen 50 små film til mennesker med demens Generationsbrobygning Budget 2013 En områdechef takker af Ny i MSO: Slagteren på Bjørnshøj Suppeaftener er et hit Vores sunde side side 9 side 22 side 27 side 18 Ingrid Terkelsen Helle Erenbjerg Pernille Bonne Rasmussen Claus Rasmussen Allan Witte Adresse: Ansvarshavende: Rådhuset 8100 HR-chef Aarhus C. Thune Korsager VORES er personalemagasin for alle ansatte i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Målsætning: VORES skal: være med til at skabe arbejdsglæde, korpsånd og samhørighed hos medarbejderne, være med til at skabe rammer for en åben og ærlig dialog i Sundhed og Omsorg, understøtte Sundhed og Omsorgs værdier, mål og rammer i emnevalg og vinkling Redaktionsudvalg: Chef for HR-Kommunikation Bjarke Østergaard, , Sosu-hjælper Charlotte Beuchert Overgaard, Lokalcenter Sabro, Sygeplejerske Kirsten Blaabjerg Pedersen, Lokalcenter Holme & Skåde, , Konsulent Lasse Dahl Personaleudvikling , Chefkonsulent Peter Kaas Frivilligområdet, , Udviklingschef Vibeke Sjøgreen Personaleudvikling, , Fællestillidsrepræsentant, FOA, Anette Samuelsen Område Vejlby-Risskov , Sosu-hjælper Anne-Lise Jordhøj Jensen Lokalcenter Holme og Skåde , km med Sundhed og Omsorg Næste nr. udkommer i december Deadline 22. november på brystet I VORES bruges den tegnsætning der anbefales af Dansk Sprognævn. Får I de blade I skal have? Hvis I på din arbejdsplads får for få eller for mange eksemplarer af VORES, bedes I meddele det til redaktionen ,

4 Tema: Til kamp mod bakterierne Tekst Claus Rasmussen De varme haender skal også være RENE Bakterierne har gode kår i plejeboligerne i Sundhed og Omsorg. Hygiejnen er ikke i top. Årsagerne er flere, afhængigt af hvem man spørger: for lidt uddannelse i hygiejne, manglende arbejdsuniform og stigende alder hos beboerne. Følgen er flere infektioner og sygdomme. Problemet forstærkes af den ny praksis med hurtig udskrivning fra sygehusene. De nye beboere er svækkede efter sygehusopholdet og medbringer bakterier, som er smitsomme og nogle gange multiresistente. En forbedret hygiejne bliver i den kommende tid højt prioriteret i Sundhed og Om-sorg. Der er erklæret kamp mod bakterierne. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har i oktober indledt et nyt samarbejde. Blandt andet ansættes nu hygiejnesygeplejersker, der skal styrke indsatsen på området. Rene hænder sparer liv Mere og bedre hygiejne skal forhindre smittespredning og nedbringe forekomsten af resistente bakterier. Resultatet af indsatsen forventes at blive færre indlæggelser, færre sygefraværsdage - og sparede menneskeliv. Men indsatsen har andre konsekvenser. Kan vi opretholde idealet om at plejeboligerne skal være beboernes egne hjem med alle de forskelligheder, det byder på, f.eks. i rengøringsindsats? n Hygiejne i MSO Instrukser: i MSO følges Social og sundhedsfaglig instruks nr. 3 om personalets opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme. Instruksen findes på portalen Vejledninger: På portalen har vi også link til de vejledninger som personalet oplæres i og skal følge. PPS - Elektroniske sygeplejeprocedure har et helt afsnit omkring hygiejne Statens Seruminstitut- om infektionshygiejne med læringsmaterialer, bl.a.: Værd at vide om hygiejne i primærsektoren, Det interaktive modul for håndhygiejne, Læringsmodulet om urinvejsinfektioner 4 vores magasin november 2013

5 Tekst CLaus Rasmussen Foto Lars Aarø Bakterier i tøjet kan smitte Fakta: Beklædning Der er ikke krav om en bestemt uniformering i Sundhed og Omsorg. Men en ny beklædningsordning planlægges. En arbejdsgruppe har udarbejdet en kravspecifikation og der foretages i nær fremtid et udbud af arbejdstøj til Sundhed og omsorg. Der vil gå ca. 1½ år fra udbuddet sættes i gang til afdelingen har beklædningen klar til medarbejderne. Tidshorisonten er at en beklædningsordning skal være klar primo/ medio de aarhusianske plejeboliger har personalet ofte deres eget person- I lige tøj på, da der ikke er krav om uniform. Så der er ikke meget kontrol med hvor ofte tøjet vaskes og skiftes. Bakterierne kan gemme sig i tøjet og en smitte kan lettere sprede sig. Resultatet kan f.eks. være diarré og Roskildesyge, som vi ser hver vinter. Sådan siger hygiejnesygeplejerske Anne- Marie Andersen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hun foretog i 2011 en større undersøgelse af hygiejneforholdene i et antal aarhusianske plejeboliger. Undersøgelsen var en del af hendes efteruddannelse til Master of Public Health. Hun foretog observationsstudier og lavede en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen rummer mange kritiske iagttagelser. Jeg observerede de daglige rutiner og skrev ned. Jeg kunne f.eks. observere at der ofte er for lidt håndsprit, og det bliver ikke brugt tilstrækkeligt. Nogle steder brugte man frottéhåndklæder, som suger bakterier til sig. Uddannelsen af medarbejderne var utilstrækkelig, da 37 procent af medarbejdere i undersøgelsen aldrig havde været på et kursus med hygiejne på dagsordenen, fortæller hun. Konsekvenser af dårlig hygiejne Anne-Marie Andersen havde i sin undersøgelse særlig fokus på urinsvejsinfektioner, da det er relativt let at måle. 35 procent af beboerne havde haft en urinvejsinfektion inden for det sidste år. Flere havde haft sygdommen flere gange. Hun siger: Det er alt for mange, da beboerne er potentielt raske mennesker. Der bliver også et for højt forbrug af antibiotika for at bekæmpe urinvejsinfektionerne. Multiresistente bakterier Den øgede forekomst af multiresistente bakterier øger også problemerne med dårlig hygiejne. Bakterierne er karakteriserede ved at de er mod- vores magasin november

6 standsdygtige over for antibiotika, f.eks. penicillin. Svækkede ældre borgere og kronisk syge er særligt udsatte for infektioner med multiresistente bakterier. Hvis den ældre borger får brug for antibiotika for at behandle en infektion, vil de multiresistente bakterier overleve og måske endda gøre den smittede endnu mere syg. Anne-Marie Andersen fortæller: Vi fører mikroorganismer med os, f.eks. når vi kommer hjem fra udlandet. Man kan godt være smittebærer uden at blive syg, men man kan risikere at overføre bakterier til mere svækkede personer. Problemet med multiresistente bakterier er stigende, og det er især borgere der er svækkede, f.eks. på grund af høj alder eller kroniske sygdomme, der er udsatte. Hvad kan man gøre? Anne-Marie Andersen har en række råd til, hvad man kan gøre. Der bør være en hygiejnepolitik, som beskriver mål og indsatser. Der skal være en hygiejneorganisation med nøglepersoner der har hygiejne som ansvarsområde og er uddannet til netop det. Der skal være styr på de forholdsregler som særligt Sundhedsstyrelsen udstikker for god hygiejne, f.eks. for de ansattes beklædning på jobbet. Anne-Marie Andersen tror ikke at højere satsning på hygiejne medfører at plejeboliger kommer til at ligne små sygehuse. Man skal ikke være bange for at det hele bliver hospitaliseret. Det er personalet der skaber det gode sted at bo og være, og det handler ikke om skyllerum og hvide farver. n Clostridium Difficile Hurtig udskrivning fra sygehuse giver flere bakterier pa lokalcentrene Tekst Claus Rasmussen Foto Lars Aarø var 4 om eftermiddagen, da der blev ringet fra sygehuset. Den patient, der Klokken netop var ankommet fra sygehuset til Møllestien, havde en meget smitsom tarmbakterie, hvad vi intet vidste om. Personalet var på vej hjem på det tidspunkt, og det udviklede sig til en meget presset situation. Episoden med den smitsomme sygdom har gjort et stort indtryk på teamleder Vibeke Trærup og sygeplejerske Tanja Mosdal Schrøder fra Lokalcenter Møllestien. Gode råd var dyre Personalet på Møllestien måtte improvisere. Vi vidste ikke hvilke forholdsregler vi skulle tage, og det var et stort detektivarbejde. Vi måtte holde ham isoleret på en stue. Vi iklædte os alle tænkelige værnemidler. Altså forklæder, mundbind, handsker og lignende. Det var også en forskrækkelse for manden, som ikke kendte os. Vi lignede jo månemænd, fortæller de to sygeplejersker. Manden havde en infektion, en tarmbakterie. Bakterien hedder Clostridium Difficile, der giver mavesymptomer. Infektionen er meget smitsom. Vibeke Trærup og Tanja Mosdal Schrøder savnede en fagperson at spørge til råds. Vi havde brug for at råbe om hjælp. Vi fik fat i embedslægen og Statens Seruminstitut næste dag, og de var en god hjælp. Vi har ikke et stående beredskab på Møllestien til den slags situationer. Men vi har lært meget af episoden og er bedre rustede, hvis den opstår igenm, siger de. Multiresistente bakterier og hjemlig hygge Sygeplejerskerne på Møllestien forudser flere af den slags situationer. Vi har set en statistik over forekomsten af multiresistente bakterier. Vi forventer at det bliver et stigende problem. De hurtige ud- 6 vores magasin november 2013

7 "Klokken var 4 om eftermiddagen, da der blev ringet fra sygehuset" Vibeke Trærup og Tanja Mosdal Schrøder klædte sig sig som månemænd, da de skulle besøge en mand, der var inficeret med en meget smitsom tarmbakterie. vores magasin November

8 Teamleder Vibeke Trærup: "De hurtige udskrivninger til kommunerne forstærker problemet. De syge kommer hjem til en plejebolig, det er ikke et sygehus her. Men vi vil gerne være beredt til at tage de rigtige forholdsregler." skrivninger til kommunerne forstærker problemet. De syge kommer hjem til en plejebolig, det er ikke et sygehus her. Men vi vil gerne være beredt til at tage de rigtige forholdsregler. Hygiejne har topprioritet, men rummer dilemmaer De to sygeplejersker oplever at der er meget fokus på hygiejne i plejeboligerne på Møllestien. Således får alle nyansatte et hygiejnekursus. Og i modsætning til andre dele af Sundhed og Omsorg har man uniform og en god vaskeordning. Der er også en database (PPS databasen), hvor personalet kan hente vejledning angående almindelige hygiejniske forholdsregler. Teamleder Vibeke Trærup og sygeplejerske Tanja Mosdal Schrøder oplever imidlertid et dilemma. Plejeboligen skal være borgerens eget hjem, samtidig med at hygiejnen skal være helt på plads. Det hænger ikke altid godt sammen i praksis. De siger: Vi har selvfølgelig hele ansvaret for at varetage hygiejnen hos beboerne. Men vi kan være oppe imod at beboerne, f.eks. demente, selv varetager dele af den personlige hygiejne, som toiletbesøg. Det kan desværre foregå på en måde der kolliderer med faglige hygiejniske principper. Folk flytter jo ind med et bestemt niveau for deres hygiejne. Uniformen kan også bryde med opfattelsen af at plejeboligerne er folks eget hjem. Men vi valgt at have uniformer af hygiejniske grunde, og vi oplever at beboerne og deres pårørende er glade for det og for at vi som personale er lette at genkende. n Yderligere oplysninger Sundhedsstyrelsen 2012: Forebyggelsespakke hygiejne Publikationen understøtter kommunernes hygiejneindsats. En epidemi med sæson-influenza skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning med en øget dødelighed til følge, overvejende blandt borgere over 65 år. Pakken rummer en række anbefalinger i forhold til en forbedret indsats i kommunerne. Anne-Marie Andersen: Infektionshygiejne på plejehjem i Aarhus Kommune, Master of Public Health, Aarhus Universitet Undersøgelsen rummer en lang række observationer fra 4 aarhusianske plejehjem. 8 vores magasin november 2013

9 ekstraordinære ansættelser Løntilskud. Straksaktivering. Ekstraordinære lære- og praktikpladser. Kommunale fritidsjobs. Skånejob. Flexjob. Seniorjob. Akutjob. Betegnelserne er mange for de ekstraordinære stillinger, der oprettes rundt omkring i Sundhed og Omsorg. Hvad er det for nogle mennesker, der arbejder i de ekstraordinære stillinger? Hvad laver de? Og hvordan tager arbejdspladserne imod dem? Det kigger vi lidt på i dette tema. Her kan du møde den medarbejder på Lokalcenter Viby, der er ansvarlig for alle de ekstraordinære ansættelser i Område Syd, og du møder også tre af de ekstraordinære medarbejdere i deres hverdag på jobbet. Koordinator for ekstraordinære ansættelser: Vi skal behandle folk ordentligt Tekst Ingrid Terkelsen Foto Allan Witte Sanne Munk er administrativ medarbejder i Område Viby - Højbjerg og en af dem der har rigtig meget at gøre med ansatte i ekstraordinære stillinger. Hun er koordinator for de ekstraordinære ansættelser i hele Område Viby - Højbjerg og står for meget af det praktiske i den forbindelse. I hele Område Viby - Højbjerg har vi mange ansatte i forskellige ekstraordinære stillinger om året. Vi har mange i straksaktivering og arbejdsprøvning, men ikke så mange i løntilskudsjob mere. Og så skal vi jo ansætte et bestemt antal seniorjobbere og udviklingshæmmede for at kunne opfylde Sundhed og Omsorgs Sanne Munk har selv fået direkte fornøjelse af jobrotationsordningen og fået ansat en ny kollega. Jeg tager et halvt års orlov for at efteruddanne mig til kommunom. Min afløser er startet med løntilskud i to måneder, hvor jeg lærer hende op, og derefter bliver hun ansat i en ordinær stilling i jobrotation i det halve år jeg er på uddannelse. Det vil være super godt hvis jeg kunne være med til at bane vej for andre HKere. vores magasin november

10 ekstraordinære ansættelser mål. Omvendt er der også et loft for hvor mange vi kan ansætte. Så jo, jeg bruger en del tid på det, sammen med jobrotationsordningen, akutjobbere og investeringsmodellen for flexjobs, konstaterer Sanne Munk. Det rigtige team til den rigtige medarbejder En af de opgaver der fylder mest, er at finde det rigtige team til den rigtige medarbejder på det rigtige tidspunkt. Det er meget vigtigt at matche team og medarbejder ordentligt, siger Sanne Munk. Nogle af de ekstraordinært ansatte har brug for ekstra støtte og vejledning i jobbet, og det kræver at teamet har overskud til det. Nogle teams har mere overskud i perioder end andre, og nogle gange er et team belastet af sygdom eller andre ting i en periode, og så prøver jeg også at tage hensyn til det. Men den generelle holdning er at de ekstraordinært ansatte er kolleger som alle andre. De skal have de samme ansættelsesvilkår ansættelsessamtale, overenskomst, MUS-samtaler osv. og vi skal i det hele taget overholde alle de regler vi har omkring ansættelse og arbejdsforhold. Vi skal behandle folk ordentligt. Derfor lægger vi også meget vægt på at have tillidsrepræsentanterne med til ansættelsessamtalerne, uanset om folk er medlem af fagforening eller ej, så vi sikrer os at alle procedurer bliver overholdt. Og jeg har lavet et skema til teamlederne med en oversigt over de forskellige ansættelser og hvad man skal gøre og huske for hver enkelt. Hvordan går det folk bagefter? Sanne Munk nøjes ikke med at følge de ekstraordinære medarbejdere mens de er ansat i Område Viby - Højbjerg. Jeg prøver også at følge i hvad skal de når de stopper hos os. Hvad sker der med dem? Kommer de i job eller uddannelse? Det gør mange af dem heldigvis, så ansættelsen her er ofte et springbræt til at komme i gang, fx med en sosu-uddannelse. Her hos os får de et skud selvtillid og et lille skub videre i livet. Vi har faktisk også fastansat flere direkte, bl.a. er en akutjobber blevet ansat som pedel, og det er både han og arbejdspladsen glade for. Eller folk kommer i arbejdsprøvning efter at have været sygemeldt i flere år og ender med at få et vikariat noget de aldrig havde troet de kunne klare. Ideelt set burde alle mennesker jo have et fast, regulært job, men når nu virkeligheden er som den er, synes jeg det er fint at vi kan hjælpe nogle mennesker, samtidig med at de hjælper os. n Forskellige typer af ekstraordinære ansættelser I parantes står målsætningen for antal personer (udregnet efter lidt forskellige principper) Løntilskud (279) Opkvalificering til ordinært arbejde Straksaktivering (70) Kort forløb for unge med konkrete planer om job- eller uddannelse Virksomhedscentre (10) For ledige med fx psykisk, sociale, fysiske eller kompetencerelaterede barrierer EGU elever (6) Unge der ikke kan begå sig i det ordinære uddannelsessystem Øvrige målgrupper (49) sygedagpenge, førtidspensionister i løntilskud, ekstraordinære lære- praktikpladser Kommunale fritidsjobs (72) Skoletrætte unge på udvikler deres sociale og personlige kompetencer Løntilskud til førtidspensionister (50) Til personer med skånehensyn, fx udviklingshandicap (ansættes efter mindst 13 ugers praktik). Flexjob (211) Til personer med varigt nedsat arbejdsevne Seniorjob (70) Til ledige seniorer år, hvis dagpengeperiode udløber Akutjob (40) Jobs til personer, der risikerer at overskride dagpengeperioden 10 vores magasin november 2013

11 En af Marthe Kamwanyas rigtig gode venner blandt beboerne er Gerda Kingo Holm. Marthe skal helst komme hver dag, og så får de to sig en god snak om hinandens liv. Fra Syerske til hjælper: Dejligt at hjælpe mennesker med alting Tekst Ingrid terkelsen foto Brian Rasmussen Marthe Kamwanya kom til Danmark fra Congo i Afrika for ni år siden. I sit hjemland arbejdede hun som syerske, men det er svært at finde sådan et job i Danmark alle fabrikkerne er jo flyttet til Kina! siger hun. I stedet for arbejder hun nu i plejeboligerne ved Lokalcenter Frederiksbjerg. Først en måned i virksomhedspraktik, derefter fem måneder i job med løntilskud. Jeg gør rent, hjælper beboerne med pleje, vask, medicin, går ture med dem og snakker med dem alt muligt. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker og hjælpe dem med alting og snakke med dem om deres liv. Og hvis de ikke kan forstå hvad jeg siger så prøver jeg bare igen! Marthe arbejder meget med at blive bedre til at tale dansk. Og her hjælper arbejdet i plejeboligerne også, fortæller teamleder Susanne E. Larsen. En god måde at lære sproget på er at bruge det i hverdagen. Og det har Marthe alle muligheder for her. Hun er meget vellidt af beboerne, fordi hun udstråler ro og tager sig god tid. Hun har også et godt samarbejde med resten af teamet ja, med alle her. Det har noget at gøre med respekt vi respekterer hinanden og ser ikke på vores baggrund, hudfarve eller noget som helst andet, ud over at vi alle sam- men er mennesker. Ja, jeg føler mig hjemme her, det er ligesom min familie! tilføjer Marthe med et glad smil. Det ligger endnu ikke fast, hvad der skal ske når Marthes seks måneder i løntilskud er gået. Marthe er 54 år gammel, men det er som bekendt aldrig for sent at uddanne sig, så Susanne og Marthe har snakket om at hun måske skal søge ind på Sosuskolen, og så kan vi måske forlænge den periode, du er her, så du kan blive endnu bedre til dansk, siger Susanne. Det vil jeg gerne både skolen og bedre dansk, så jeg kan arbejde her igen! kommer det med eftertryk fra Marthe. n vores magasin november

12 ekstraordinære ansættelser Randi Jespersgaard og Jan H. Jensen er i gang med at lave salat til dagens frokost i caféen på Lokalcenter Holme. Vi har da nok at se til, men vi har også tid til at hygge os. Det skal man have! fastslår Randi, og Jan kunne ikke være mere enig. Fra autolakerer til husassistent: Bare jeg havde vidst tekst Ingrid Terkelsen foto Brian Rasmussen Køkkenet på Lokalcenter Holme er en lille arbejdsplads. Medarbejderne hedder Randi Jespersgaard ernæringsassistent på fuld tid og Jan H. Jensen husassistent på 20 timer om ugen. Jan startede i praktik i syv uger Jan og mig skulle jo lige finde ud af om vi kunne li hinanden!, som Randi siger og blev derefter ansat som husassistent. Før det var han 25 år i autolakerer-branchen, men til sidst blev jeg mobbet, og så kom jeg på et beskyttet værksted, Elmetoften i Kolt, men det blev nedlagt. Det var træls; men nu er jeg her, og det er godt! Bare jeg havde vidst lidt før at jobbet her fandtes. Jan arbejder fire timer fem dage om ugen. Jeg møder klokken ni og starter med at tørre bordene af i ca- 12 vores magasin november 2013

13 Fra grafiker til hjælper til sygepleje: Jeg vil gerne arbejde med skæve eksistenser tekst ingrid terkelsen foto Brian Rasmussen Birgit Fly arbejder på Demens- Centrum Aarhus på Graham Bells Vej i nordbyen. Her bor 75 mennesker med demens. I den afdeling hvor Birgit er ansat, bor der 12. Det kræver sin mand og kvinde at arbejde her. Man skal være hårdhudet, både fysisk og psykisk, og jeg er tit meget træt efter en arbejdsdag; men det er en god træthed, siger Birgit. 48-årige Birgit Fly blev ansat i job med løntilskud på DemensCentrum Aarhus i januar Efter 23 år som grafiker, bl.a. i et firma der lavede reklamer for Føtex, blev hun arbejdsløs og blev enig med sig selv om at nu skulle der ske noget helt andet. Nu ville hun prøve om det var noget for hende at arbejde med mennesker. Jeg var da lidt spændt på det. Jeg havde aldrig arbejdet med mennesker før på den måde og dem kunne man jo ikke bare slukke for, som man kan med en computer! Men jeg blev kastet lige ud i det, og jeg fandt hurtigt ud af at det var noget for mig. Jeg kan godt lide den menneskelige kontakt, jeg kan godt lide den øjeblikkelige og spontane respons jeg får fra beboerne på det jeg gør. Selvfølgelig er det hårdt arbejde, men også spændende og afvekslende og givende. Birgit er blevet så glad for arbejdet med mennesker at hun nu kaster sig ud i endnu et nyt kapitel. I december starter hun på 3½ år som sygeplejerskestuderende. I København. Ja, nu rykker vi teltpælene op. Min mand er fra København og har altid gerne villet tilbage, og vores to store piger bor allerede derovre, så springet er måske ikke så voldsomt som det lyder. Du kan selvfølgelig sige at det er modigt at starte på en ny uddannelse som 48-årig, men vi skal jo blive længere på arbejdsmarkedet, så Jeg vil gerne arbejde med skæve eksistenser af en eller anden art hjemløse, misbrugere, psykiatriske patienter, i hvert fald et sted hvor man virkelig kan mærke at man gør en forskel. n lidt før at jobbet her fandtes féen, støvsuge og rydde op. Så drikker vi formiddagskaffe, og så ordner jeg forhallen og tømmer skraldespande og tager opvasken på vores store industri-opvaskemaskine. Jeg sørger for at der er fyldt op med øl og sodavand, og jeg hjælper også med at skrælle gulerødder og løg og sådan noget. Jan er rigtig god til at hygge om de gæster der kommer i caféen, siger Randi. Han ved hvem der skal have hjælp til at få bakken båret hen til bordet eller til at skære maden ud. Han kan kende folk på gangarten, og så er han der bare og giver dem en hånd. Der kommer gæster i caféen hver dag, og ud over det har de servering til møder og arrangementer. Her hjælper Jan også til I går dækkede jeg for eksempel bord til 50 mennesker! Og så bruger postbudene caféen som kaffe- og frokoststue, efter at posthuset i Viby er lukket. Randi og Jan har god hjælp af frivillige kræfter. Der kommer en frivillig nogle timer hver dag, og dem tager vi os også godt af. De kommer her jo netop frivilligt, så dem skal man ikke hundse med! understreger Randi. n vores magasin november

14 skal ind i hverdagen Fagprofilerne Nye fagprofiler for social - og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere i Sundhed og Omsorg er på vej. VORES har mødt fællestillidsrepræsentant Jytte Dylmer til en snak om hvad de nye opgavebeskrivelser indeholder og hvordan medarbejderne skal arbejde med dem. tekst helle erenbjerg Hvad kan vi bruge fagprofilerne til og hvordan? Fagprofilerne er først og fremmest en beskrivelse af de opgaver vi skal løse som sosu-assistenter og hjælpere. Og vi skal arbejde med dem på samme måde som vi har arbejdet med ledetrådene. Det vil sige at vi skal snakke om hvad der står i dem og ikke mindst hvordan vi kan gøre dem til en del af hverdagen: Hvad skal jeg kunne? Hvad er forventningerne til mig? Og her ligger en opgave i de enkelte teams med at få det arbejdet ind på personalemøder og teammøder. Hvad er det nye? Da vi lavede de nye fagprofiler, kiggede vi på fremtiden. Derfor har vi lagt niveauet højere end tidligere. Nu viser vi det niveau som vi skal op på. Det mål vi skal ramme. Og her er det selvfølgeligt vigtigt at understrege, at de skal kombineres med den nye uddannelsesstrategi, sådan at det følges ad. For man kan selvfølgelig ikke det hele fra starten. Der skal kompetenceudvikling til og 14 vores magasin november 2013

15 Mere vægt på at arbejde tværfagligt Mere vægt på at arbejde rehabiliterende Nye fagprofiler I arbejdet med de nye fagprofiler har styregruppen valgt at gøre både tekst og opsæt-ning meget ensartet, overskuelig og læsevenligt i et skema som kort beskriver: En overordnet personprofil som gælder alle faggrupper. En fagprofil ( hvad skal du kunne ) Og evt. en funktionsbeskrivelse ( hvis du har et bestemt ansvar/ funktion knyttet til din stilling fx vejleder eller demensnøgleperson eller lign). Du finder fagprofilerne på portalen FAGPROFILER FOR social- OG sundhedshjælpere OG social- OG sundhedsassistenter vi skal hele tiden være opmærksomme på hvad medarbejderne skal kunne og hvad organisationen skal tilbyde for at vi kan leve op til det der står. Nogle kan det meste, andre skal måske have bygget noget på. Men her skal fagprofilerne spille tæt sammen med vores uddannelsestilbud og behovene ude i områderne. Tror du medarbejderne føler ejerskab til det? Jeg synes vi har leveret et produkt vi kan stå inde for. Medarbejderne har været meget mere inddraget end tidligere. Der er blevet afholdt nogle workshops, hvor vi har kunnet byde ind, og jeg håber at det har været med til at gøre det mere nærværende. Men nu bliver udfordringen at få det udbredt og gjort meget mere håndgribeligt. Der skal vi have tillidsrepræsentanterne i spil, og så skal der jo også være nogle ildsjæle som tager det til sig og får det snakket ind i hverdagen i mødet med borgerne. Det er så lidt tid vi har sammen, så der ligger en udfordring. Men hvis vi vil løfte overliggeren for vores fælles faglighed, så må vi også gøre noget for det. n vores magasin november

16 Liv i min Tekst Ingrid Terkelsen Foto Retrospect Film 50 små film til men En rød traktor med selvbinder i en moden kornmark. En lille pige med røde sløjfer i rottehalerne og næsen begravet i en juleappelsin med nelliker og levende lys i baggrunden. En ung kvinde på cykel en dejlig sommerdag med blå himmel og blomstrende hyld. En mand med fiskestang, stående i en robåd ude i vandet. Soldater på march på landevejen, iført olivengrønne uniformer med skråhuer fra 1960-erne. En mor, der pusler en nøgen baby, der sutter på en lyseblå vaskeklud De synsmæssige sanseindtryk står i kø i 50 kortfilm med den samlede titel Liv i minderne. Filmene er produceret af Retrospect Film, specielt til mennesker med demens. De får nu mulighed for at se film, hvor indholdet er afstemt dementes ab- straktionsniveau. Der er skruet ned for handlingen og op for stemningen med nærværende billeder og rolig klipning. Flere af filmene foregår i 1950 erne for netop at skubbe til de tidlige erindringer og skabe ro og glæde ved noget velkendt. Med highlights fra livet refererer filmene til noget genkendeligt og vedkommende, som f.eks. morgensang på husholdningsskolen, eller når familien tager til 16 vores magasin november 2013

17 derne nesker med demens stranden med børnene en dejlig, varm sommerdag. Samtidig er der også produceret en film der handler om kærlighed og erotik. Liv i minderne er baseret på den forskning der findes om demens. En ekspertgruppe har defineret principperne for filmenes indhold. Halvdelen af filmene foregår i erne og en del af dem bruger ADLbegrebet (Active Daily Living) så filmene ikke kun skaber et behageligt frirum, men også bidrager til at påvirke f.eks. spiselysten eller forberede den demente på en aktivitet der sker i løbet af dagen. Den anden halvdel af filmene er dokumentariske, nutidige og kan bruges som værktøjer i hverdagen, som f.eks at tage tøj på, børste tænder eller smøre sig en mad. Filmene kan bruges både som rekreation og danne basis for samtaler med familiemedlemmer og plejepersonale. Spændvidden i filmene giver plejepersonale og pårørende mulighed for at finde noget der passer til den enkelte borger. Projektet er det første af sin art og er en del af et forskningsprojekt om demens. Filmene er produceret i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD)/VIA University College, med støtte fra Trygfonden, Socialstyrelsen og Aarhus Kommune. De 50 film er samlet i en DVD boks. De skulle være sendt ud til alle landets plejecentre i løbet af september måned. Ekstra eksemplarer kan købes gennem Alzheimerforeningens netbutik: Se mere om demens-filmene på n vores magasin november

18 Kunst og facebook: Generations På Læssøesgades Skoles innovationsuge i marts, lavede eleverne i Det Kreative Værksted kunst til beboerne i Hestehavehusene i Viby. En del af oplægget var, at kunsten skulle skabe glæde hos de ældre, og det gjorde den: Via facebooksiden Det Kreative Værksted Læssøesgades skole, som personalet med projektor blæste op på storskærm, fulgte beboerne løbende med i kunstens tilblivelse. Teamleader Kirsten Høgh skrev beboernes reaktioner ind som kommentarer på facebook-siden og eleverne kvitterede med flere billeder og hilsener. Ugen blev sluttet af med fernisering på Hestehavehusene, hvor billederne hænger i dag. n Generationsbrobygning i børnehøjde Hvordan ser ældrepleje, alderdom og generationsbrobygning ud med børneøjne? Børn oplever verden på en anden måde og ser ofte noget helt andet, end det, de voksne ser. VORES zoomer ind på generationsbrobygning set gennem børnenes øjne. Har du en sjov, sød, rørende eller tankevækkende tegning liggende fra en generationsbrobygningsindsats? Skriv til 18 vores magasin november 2013

19 brobygning Når man siger, at man skal tælle får, er det oftest hvis man ikke kan sove. Det har man sagt siden de ældre mennesker var børn ( ) Meningen med billedet er så, at et ældre menneske kan sætte sig ned med et yngre menneske og snakke om, hvordan det var, da han eller hun var barn og om, hvordan det er nu, fortæller Sarah Johanne fra Læssøesgades Skole blandt andet om sit kunstværk Dengang jeg ikke kunne falde i søvn. vores magasin november

20 Budget 2013: Et fornuft Der er grund til at glæde sig over budgetforliget for 2014, mener rådmand Dorthe Laustsen. Tekst Pernille Bonne Rasmussen Et godt forlig for kommunen og for Sundhed og Omsorg. Sådan karakteriserer rådmand for Sundhed og Omsorg Dorthe Laustsen det budgetforlig som forligspartierne i Aarhus Byråd, efter en lang nats forhandlinger, indgik fredag d. 20. september. Budgetforliget blev 2.-behandlet og vedtaget af byrådet 10. oktober. Samarbejde med sygehusene Med budgetforliget har Sundhed og Omsorg mulighed for, i samarbejde med sygehusene, at tage nogle vigtige skridt for kommunens svageste borgere. Der er således afsat 14 millioner kr. årligt til at styrke samarbejdet med sygehusene. De 14 millioner falder oven i de 17 mio. kr. årligt, som forligspartierne afsatte ved sidste års forlig. I alt er der således tildelt 31 mio. kr. om året til bedre samarbejde med sygehusene. Det svarer til at Sundhed og Omsorg i runde tal kan ansætte 60 personer mere til at tage sig af opgaver i forbindelse med borgernes udskrivelse fra hospitalet. Oven i de 31 mio. kr. er der sat 7 millioner kr. af i tre år til at undgå indlæggelser inden for de diagnoser, hvor kommunen, gennem forebyggelse, har mulighed for at gøre en forskel. En stor del af disse midler vil blive brugt til kompetenceudvikling af de forskellige faggrupper. 14 mio. kr. Øget samarbejde med sygehusene Mere velfærdsteknologi Forligspartierne valgte også at udbygge samarbejdet i kommunen omkring velfærdsteknologi med 10 millioner kr. om året. Frugten af samarbejdet skulle gerne kunne høstes i løbet af et par år. Ifølge rådmanden er der meget, de forskellige magistratsafdelinger kan lære af hinanden, lige som samarbejdet vil sikre en klar fælles retning på området, som ligeledes fordrer et frugtbart samarbejde med erhvervslivet. Uændret serviceniveau Sidst, men ikke mindst, er der med forliget sikret at serviceniveauet, 7 mio. kr. Indlæggelser, der kan forebygges (herunder kompetenceudvikling) til trods for et stigende antal ældre i kommunen, ikke bliver ændret. Forligspartierne valgte at bevare kommunens såkaldte budgetmodeller, der kompenserer magistratsafdelingerne for udvikling i befolkningen. I 2014 er der således afsat ekstra 20 millioner kr. til at imødekomme at der bliver flere ældre i kommunen. Det svarer i størrelsesorden til at Sundhed og Omsorg vil kunne ansætte yderligere 50 medarbejdere. Beløbet stiger til 80 millioner - eller 250 medarbejdere - i Derudover er Sundhed og Omsorg også i vores magasin november 2013

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET 30-9 - 20 Caritas fik andenplads som årets praktikplads Anders Agger flyttet og udsolgt Nyt netværk for frivillige KÆLEGRISEN MØFFE SKABER NYT LIV PÅ LOKALCENTRET SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET Midtvejsevaluering

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Gads Forlag Psykologi og kommunikation 1. Ekstra kapitel om. Hverdagsliv. Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen. Gads Forlag

Gads Forlag Psykologi og kommunikation 1. Ekstra kapitel om. Hverdagsliv. Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen. Gads Forlag Ekstra kapitel om Hverdagsliv Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen Gads Forlag Historie 1 Fru Petersen får hjælp fra hjemmeplejen hver dag, blandt andet til at komme op af sengen om morgenen. Hun har passet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE Mad er et område, der vækker store følelser i os alle. Vi ønsker alle det bedste liv for vore ældre. Det betyder også, vi under dem den bedste mad. Vi skiller

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

HUSAVIS FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE. Ældrecenter Vesterlund November 2016

HUSAVIS FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE. Ældrecenter Vesterlund November 2016 HUSAVIS FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE Ældrecenter Vesterlund November 2016 16 Telefonnumre på Vesterlund Du er velkommen til at kontakte os pr. telefon. Vi henstiller til at opkald, der ikke er akutte,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spadestik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til 1. spadestik på havnefronten i Nørresundby. Det er

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Artikel skrevet på baggrund af interview med Jytte Jensen og Bo Pedersen, Bryggergården, nov.2012, red.nov.2013

Artikel skrevet på baggrund af interview med Jytte Jensen og Bo Pedersen, Bryggergården, nov.2012, red.nov.2013 Artikel skrevet på baggrund af interview med Jytte Jensen og Bo Pedersen, Bryggergården, nov.2012, red.nov.2013 FAKTA Medarbejder Uddannelse Institution Stilling De spisende Økologiprocent Kolleger Kontaktoplysninger

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Side 3. Tiltag 3. Vedr. reducering af plejecentrenes basispakker:

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere