Ebeltoft Lægehus. .

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk"

Transkript

1 Ebeltoft Lægehus. Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi modtager uddannelseslæger. Før du begynder i praksis inviteres du til en gensidig præsentationssamtale. Her vil vi diskutere dine forventninger til den kommende uddannelsesperiode og vores forventninger til dig. Praksis gennemgås, og du vil få forevist dit konsultationsrum. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse for dagligdagen gennemgås sammen med principperne for supervision og vejledning. Uddannelseslæger bliver typisk introduceret henover ca. 14 dage. Når du kommer, ligger en plan klar til dig. Som udgangspunkt tænker vi, at du skal have lov at følge hver af husets faste speciallæger ½-1 dag samtidig med, at du lige så stille kommer igang. Allerførst med at lære vores edb-system at kende og måske tager du allerede i løbet af de første dage et par patienter ind og prøver det af på. De første dage vil derudover gå med introduktion til huset og dets forskellige funktioner sygeplejeklinikker, laboratorier, reception, bogholderi og rundvisning på Ebletoft sundhedscenter. Fyldt dagsskema med patienter dagen lang kommer først senere. Det planlægger vi sammen, så det foregår i et passende tempo Vi beder om, at du orienterer dig grundigt i alt materialet nedenstående og det, du senere får mailet (men du behøver altså ikke lære det udenad). Materialet er nødvendigt under de første dages introduktion og kan siden bruges som opslagsmateriale. Vi tager også udgangspunkt i det ved præsentations- og introduktionssamtalen. Selvom huset er stort med mange mennesker, så der er behov for at alle følger bestemte forretningsgange og procedurer på nogle områder, så er der alligevel i høj grad mulighed for at sætte sit individuelle præg. Ebeltoft Lægehus. / 1

2 Nu en kort præsentation af lægehuset og dagens gang: Læger. Faste speciallæger. Georg Pedersen (GP), praktiserende læge. Torsten Lauritzen (TL), praktiserende læge, dr.med, professor i almen medicin ved Aarhus Universitet, arbejder en dag om ugen i praksis. Hans Lundberg (HL), praktiserende læge. Karen-Dorthe Bach Nielsen (KD), praktiserende læge, vagtlæge, tutorlæge, 3½ dag/uge i praksis i gennemsnit. Forskning 1-1½ dag pr uge. Lone B. Svenningsen (LS), praktiserende læge. Erik Østergaard (EØ), praktiserende læge, vagtlæge, søfartslæge. Mette Søndergaard (MS), praktiserende læge. Helle Moesgaard (HM), praktiserende læge. Birgit Lund (BL), praktiserende læge, ph.d., tutorlæge, vagtlæge, søfartslæge. Andre læge Uddannelseslæger. Vi har konstant tilknyttet 1-3 uddannelseslæger på forskellige niveauer. Vikarer. Vi har ofte en eller to vikarer i huset. Dækker ferie, sygdom, vankante stillinger. Sommetider finder vi således plads til kollegaer, der venter på næste trin i uddannelsen til speciallæge i almen medicin. Stud. med`er. To-tre årligt. Kort før du begynder i vores hus, mailer vi dig en opdateret oversigt med navne, initialer, telefonnumre og muligheder for intern kommunikation (samtaleanlæg, lokale telefonnumre og e- mail-adresser). Kig evt. allerede nu på hvor du kan ansigterne. Funktioner og personale. Receptionen åbent alle hverdage kl Tværfaglig personkreds. En lægesekretær, 3 sygeplejersker, to laboranter, en fast sekretærer og to sekretærer, som vikarierer ved behov. To af sygeplejerskerne og det to laboranter arbejder også i sygeplejeklinikkerne henholdvis laboratorierne. To sygepleje-klinikker, hvor diverse sygeplejeopgaver udføres dagligt kl Tre sygeplejersker. To af sygeplejersker arbejder også i receptionen. To-tre laboratorier. Daglig 8-15 (16). Tre laboranter. Her tages blodprøver for husets læger. Laboratoriet servicerer også øvrige specialers speciallæger og sygehusambulatorier med blodprøvetagning således, at patienttranport til sygehuslaboratorierne i Grenå, Randers eller Århus undgås. Desværre har Region Midtjylland fra 1. juni 2012 planlagt afhentning af blodprøver, der skal til analyse på sygehuse på en så tåbelig vis, at vi efter kl kun kan tage blodprøver, vores eget laboratorium kan analysere. Det indskrænker vores mulighed for at Ebeltoft Lægehus. / 2

3 tage blodprøver til analyse på sygehuslaboratorier med 25 % - dvs at de ældste og meste syge patienter (som typisk er dem, der skal have taget blodprøver ordineret af sygehusene), fremover skal ud på lange køreture for at få taget disse blodprøver på det ordinerende sygehus i stedet for hos os. I forsøg på at imødekomme at allermest belastede af vores patienter kommer vores bioanalytikere nogle dage ind på fritage og betjener et såkaldt mobilt laboratorium (MOB), der flytter rundt i ledige konsultationer. Laboratoriet dagligt kl (16). Kl blodprøver efter tidsbestilling Kl akutte prøver. BIO- (bioanalytiker) rummet - mandag til torsdag kl. 8-15, fredag kl Blodprøver efter tidsbestilling. Hjælper LAB med akutte prøver ved travlhed. MOB fungerer på samme vis som BIO Tre bioanalytikere dækker på skift funktionerne. To af laboranterne arbejder også i receptionen. En servicemedarbejder. Sørger for vores instumenter, laver kaffe og arrangerer frokostbordet, rydder af og har derudover mange andre opgaver. En bogholder. Alt indenfor regnskab, indretning, edb og mange andre opgaver. Rengøringen. Varetages af et professionelt rengøringsselskab tidlig morgen, men sommetider dukker de op sent om eftermiddagen. Kort før du begynder i vores hus, mailer vi dig en opdateret oversigt med navne, initialer, telefonnumre og muligheder for intern kommunikation (lokale telefonnumre og -adresser). Kig evt. allerede nu på hvor du kan ansigterne. Huset. Ebeltoft Lægehus Ydernr.: Nørreport 4 Tlf.: Ebeltoft Sundhedscenter Fax: Ebeltoft Ebeltoft Lægepraksis har erfaring med uddannelse af såvel medicinske studenter som yngre læger (praksisreservelæger, uddannelses- og introduktions- og fase-amanuenser) gennem 25 år. Der er aktuelt selvstændigt konsultationslokale til rådighed for een uddannelsessøgende læge af gangen, men vi arbejder på fremover at have 2-3 lokaler til rådighed (formentlig fra efteråret 2012). Vi bruger gerne vikarer ved sygdom, orlov eller til feriedæking. Se i øvrigt vores billedtavle i frokoststuen. Praksis er en 9-mands kompagniskabs-/delepraksis, hvoraf 6 tæller med i klassifikationen. Ebeltoft Lægehus. / 3

4 Praksis drives fra lokaler lejet af Syddjurs Kommune, og er beliggende i det tidligere Ebeltoft Sygehus, der nu fungerer under navnet Ebeltoft Sundhedscenter. Udover Ebeltoft Lægehus har fysioterapeuter, kiropraktor, psykologer, distriktspsykiatrien, bandagist mv. til huse i Sundhedscenteret. Praksis er beliggende i Ebeltoft by, Syddjurs kommune. Det er en blandet by- og landpraksis, hvor der er mulighed for at stifte bekendtskab med alle slags patienter med alle mulige typer helbredsproblemer diverse akutte problemer inklusive skadestueprægede ting og kroniske sygdomsforløb. Der er tilmeldt ca gruppe 1 patienter (inklusive børn). Aldersfordelingen svarende så nogenlunde til regionsgennemsnittet dog har vi tilknyttet lidt flere over 50 år. Praksis er udstyret med fuldt udbygget og integreret patientadministrativt edb-system (Medwin). Via Lægehusets hjemmeside kan patienterne efter at de har oprettet sig som brugere - forny recepter, stille spørgsmål til lægen, få svar ( konsultation), og bestille tid. Her er data krypteret på godkendt vis. Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere inden for såvel primær (kommune og speciallæger) - som sekundærsektor (sygehuse) vedrørende epikriser, henvisninger, svar på laboratorieprøver, receptfornyelser, korrespondance mv. Vores edb-system er gearet til, at man via sundhed.dk kan orientere sig i patienters medicinprofil, laboratorie-data og journaler på sygehusene efter gældende regler (som er opført, når du går ind på siderne). Dertil skal bruges en såkaldt digital medarbejder signatur og etoken - kontakt Karen- Dorthe desangående, hvis du ønsker en sådan. Se bilaget Digital medarbejder signatur og etoken som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Praksis råder over kvalitetssikret laboratorium der betjenes af bioanalytikere og klinik, hvor vores ansatte sygeplejersker har egne konsultationer vedrørende definerede opgaver. Begge steder med opdateret undersøgelsesudstyr. Se bilagene Funktionsbeskrivelse laboratoriet og Funktionsbeskrivelse klinikken, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Specielt om sommeren men også i årets løb - er der mange turister (ca ) i Ebeltoft folk med sommerhus i området, danskere og udlændinge på ferie og børn på kolonier, hvis akutte helbredsproblemer vi hjælper med. Hele året tager vi os også af akutte ting for eleverne på områdets efterskoler. Sprogkundskaber udi tysk, engelsk m.v. er der god brug for. Regionshospitalet Randers er vores primære sygehus i en afstand af 58 km. Nogle af patienterne bruger i stedet de tre universitetshospitaler i Århus i en afstand af km. Regionshospitalet Grenå er nedlagt som almindeligt sygehus, men der foregår en del ambulatorievirksomhed ligesom røntgenafdeling og skadestue er aktive. Se nærmere præsentation af sygehusene på sundhed.dk. Speciallæger i øvrige specialer findes i Ebeltoft (psykiatri), Grenå (øjne, hud), Randers (psykiatri, øre-næse-hals, øjne, hud, gynækologi, børn) og Århus (psykiatri, øre-næse-hals, øjne, hud, gynækologi, børn, hjertesygdomme, kirurgi, medicin). Det er valgfrit hvilken speciallæge patienten ønsker sig henvist til. Praksis deltager i lægevagtsordningen for Region Midtjylland. Aktuelt ved Birgit Lund, Erik Østergaard og Karen-Dorthe Bach Nielsen. Ebeltoft Lægehus. / 4

5 Dagens gang. For hver måned udarbejdes en vagtplan, hvoraf fremgår, hvilken funktion de enkelte læger har i løbet af måneden. Den ligger på internettet - kan udskrives, hvis du ønsker. Adressen får du mailet, kort før du begynder i vores hus. Her finder du også personalets vagtplan over, hvornår hvem varetager funktionerne i reception, klinikker (KLI, KL2) og laboratorier (LAB, BIO og MOB). Din dag-arbejdstid Du arbejder efter samme skema som husets øvrige læger. Din arbejdsplan tager dog hensyn til behovet for eventuelt længere tid til de enkelte konsultationer, alt efter hvor erfaren du er i specialet. Du tilbydes også at køre selvstændige sygebesøg, når du personlig og fagligt er klar til det. Din daglige arbejdstid er i princippet kl til med telefonkonsultation kl og indlagte konferenser/pauser som nedenfor anført. Det vil i praksis sige indtil dagens arbejde er færdigt, men det er tilrettelagt sådan, at man ofte kan gå før kl Din samlede arbejdstid er 37 timer pr uge. Det er det faktiske tidsrum, du dagligt er i praksis, der skal opføres på arbejdsplanerne, som underskrives af tutorlæge eller bogholder. Under alle omstændigheder har du samlet arbejdstid i henhold til overenskomsten med FAYL. Eventuelt overarbejde skal afspadseres og udbetales ikke. Er du i tvivl om noget, mens du står med en konkret patient er det om formiddagen primært LØSlægen, du kontakter og om efter middagen er det primært BES-lægen (se videre nedenfor vedrørende LØS-lægen og BES-lægen). De første to tider efter frokost er hver dag sat tid af til, at du og en af husets speciallæger kan konferere dine patienter, eller til at tale om andre emner. Se i øvrigt Resume vedrørende supervision og dine muligheder og hjælp og drøftelser på side 12. Som uddannelseslæge må du i princippet bruge den tid, du har behov for pr. patient. Specielt de første par uger er det nødvendigt med mere tid end vanligt pr. konsultation for at blive fortrolig med EDB en og husets arbejdsgange. Derfor er minutter pr. patient realistisk i den første korte tid. Derefter er det sikkert nok med 20 minutter. I løbet af de første 2-3 måneder bør tidsforbruget pr. patient reduceres. Dette for at gøre din oplevelse af almen praksis så realistisk som muligt. Vores faste sygeplejerske i receptionen lægger arbejdsplaner. Henvend dig til hende vedr. de dage, du ikke er her, så hun kan få det med i planlægningen. Fravær fra praksis (kurser, fridage, ferier) beder vi derfor om, at du oplyser så tidligt som muligt af hensyn til arbejdsplanlægningen. Læge-vagter Alle uddannelseslæger skal opleve vagtlægefunktionen. Uddannelseslæger i klinisk basisstilling, introduktionsstilling i almen medicin samt H-stilling i almen medicin, fase 1 er ansvarlige for at tage kontakt til husets aktive vagtlæger for sammen med dem at arrangere minimum 2-3 følgevagter pr. 6 måneders forløb. Uddannelseslæger i fase 2 og 3 tildeles - af vagtchefen for Århus/Djursland - selvstændige vagter. Fase 2 udelukkende behandlervagter (konsultation og besøg), mens der i fase 3 også tildeles visitationsvagter. Forud for selvstændig vagt introduceres uddannelseslæger til vagtsystemet ved distriktets vagtchef. På selvstændige besøgsvagter kører uddannelseslægen i vognmandsordning med rutineret chauffør med indgående kendskab til vagt-edb eller sådan er det i al fald meningen, at det skal være, men aktuelle vognmandsforretning formår på ingen måde at leve op til dette har Ebeltoft Lægehus. / 5

6 du problemer, må vi drøfte det. Husets faste speciallæger varetager bagvagtsfunktion på skift udfra et på forhånd fastlagt skema bagvagt og uddannelseslæge er sammen ansvarlige for, at der følges op på vagterne jf. instruks. Uddannelseslægen afspadserer (1:1) såvel følge- som selvstændige vagter i henhold til YL's overenskomst med PLO. Håndbog for Lægevagten Region Midtjylland: Procedurer Vores procedurebog ligger på internettet. Web-adressen får du mailet, kort før du begynder i vores hus. Internettets lyksaligheder for den paktiserende læges daglige arbejde. Det er generelt vigtigt, at du orienterer dig på (sundhedsportalen) og via denne specielt på praksis.dk her findes ventelister, orientering om regionens behandlingsinstitutioner og ikke mindst faglige vejledninger i stort og meget relevant omfang. På sundhed.dk ner der også direkte adgang til Medicinhåndbogen, som er et Norsk Opslagsværk, der baserer sig på en Norsk håndbog, flere af os har stående i konsultationsrummene. Vær også opmærksom på og med mange faglige vejledninger og oplysninger inklusive links til øvrig faglitteratur og specialerelevante hjemmesider. Vi har oprettet et abbonnement på MediBox til uddannelseslæger og vikarer gå ind på Brugernavn og password (som ændres en gang imellem) får du mailet, kort før du begynder i vores hus. Kendskab til og brug af ovennævnte websteder dækker (næsten) nødvendig baggrundsviden for uddannelseslæger i almen praksis. Telefonkonsultation Kl Hver læge har sit eget nummer (by-linie), som patienterne kan ringe på. Se Telefonoversigt intern, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Patienterne kan ringe op til dig på det nummer, der hører til den konsultation, du sidder i/det tlfnummer du får tildelt. Du kommer naturligt i kontakt med mange patienter, der ikke kender dig. Det gør vi andre også indimellem, når patienterne ringer, hvis den læge, de vanligvis søger, er fraværende. Nogle patienter bliver overraskede eller forvirrede over, at det er dig, der tager telefonen, når det nu er læge NN, de er vant til. Derfor er det er vigtigt, at vi er imødekommende overfor alle patienter og tilbyder hjælp på trods af, at man måske ikke er den forventede / den rigtige / den ønskede læge. Konsultation og tidsbestilling Til husets speciallæger afsættes som udganspunkt 10 minutter til en konsultation, men du kan som ovenfor anført bruge den tid, du har behov for. Graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, attester, samtaler og flere andre ting bruger bruger vi alle længere tid på sekretærerne afsætter automatisk mere tid. Tidsforbrug til diverse problemstillinger fremgår også af bilagene Afregning attester mv og Klinikken funktionsbeskrivelse, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Disse findes også i vores procedurebog på internettet. Ebeltoft Lægehus. / 6

7 Patienterne booker tid i forvejen på de enkelte lægers "dagsplan", hos sygeplejerskerne og i laboratoriet. Oftest via receptionen, men læger og sygeplejersker kan også sætte patienter på dagplanerne, ligsom patienter, der har oprettet sig som bruger af vores hjemmeside, selv kan booke tid via internettet. Alle speciallæger i huset skal i gennemsnit se lige mange patienter. Derfor arbejder de af husets læger, der har valgt at lægge en pause ind om eftermiddagen til lidt senere på eftermiddagen end de øvrige. Konsultation i tidsrummene kl og igen kl og kl med patienter, der har booket tid i forvejen. Konsultation i tidsrummerne og med patienter, der henvender sig samme morgen/dag, med akutte problemstillinger (se nedenfor). Akutte patienter og sygebesøg Ved dagens begyndelse er tidsrummene og (se ovenfor) på lægernes dagsplaner blanke, så der er plads til at sættes patienter på med akutte problemstillinger. Typisk sættes mellem 3 og 6 akutte patienter på hos hver enkelt læge mellem kl og og 3 akutte patienter i tidsrummet hos hver enkelt læge. LØS-lægen: ovenfor omtalte tiderne til akutte problmestillinger kan hurtigt blive brugt op. Derfor er der dagligt en læge, der tager sig af akutte uafviselige patienter, der ringer eller som blot henvender sig ved skranken, og som ikke har nået at få en af ovennævnte akutte tider hos en fast læge samme dag. Denne læge kaldes LØS på pc en og er opført under kolonnen Løse på vagtplanen. Løs-lægen bruger hele formiddagen på denne funktion fra kl indtil frokost. Om mandagen, på dage med spidsbelastninger (f.eks. første dag efter påske, pinse og jul) og på dage med 4 eller færre læger på arbejde er der afsat to læger til denne funktion. Om formidagen er det LØS-lægen, der primært bistår uddannelseslægen ved tvivlsspørgsmål, og om eftermiddagen er de først to tider fra kl hver dag hos såvel uddannelseslæge som LØS-læge - sat af til, at konferere patienter eller andre ting. Er der flere uddannelseslæger i huset er det typisk den uddannelseslæge med kortest anciennitet, der superviseres af LØS-lægen, mens den eller de øvrige superviseres af en anden af husets faste speciallæger, hvis navn hver dag fremgår af dagsplanen i computersystemet. BES-lægen: Lægerne skiftes til at køre sygebesøg/at være husvagt/vagthavende - kaldes BES på pc en ens dagsskema/dagsplan, og er på vagtplanen opført under kolonnen Husvagt. Sygebesøg bestilles af patienter, pårørende eller hjemmeplejen om morgenen, hvorefter BES-lægen afvikler dem så hurtigt som muligt i løbet af formiddagen. BES-lægen skynder sig hjem til lægehuset for at tage sig af andre akutte opgaver (diverse spørgsmål fra patienter og personale, underskrive recepter for kolleger på kursus, ferie o.lign.) og for at hjælpe til med afviklingen af akutte patienter fra dagsplanen LØS. Det er også BES-lægen, der tager sig at de (sjældne, umulige at afvise - f.eks. skader) akutte patienter, der dukker op omkring kl tiden, før der køres sygebesøg om formiddagen. Om eftermiddagen er det BES-lægen, der er hovedansvarlig for at tage sig af akutte patienter på dagsplanen LØS, ligesom der køres ud på besøg ved behov og klares andre akutte opgaver. Om eftermiddagen er det BES-lægen, der primært bistår uddannelseslægen ved tvivlsspørgsmål. Ebeltoft Lægehus. / 7

8 BES-lægen er altså i princippet hele dagen hoved-ansvarlig for alt akut arbejde såvel udenfor som indenfor i huset. Dog er det LØS-lægen, der tager sig af akutte ting hjemme i huset, hvis BES lægen er ude på besøg. Det betyder, at personalet primært henvender sig til BES-lægen uanset tidspunkt på dagen - såfremt der sker noget akut uforudsigeligt, der kræver lægevurdering. Er BES-lægen ude af huset på patient-besøg - er det i stedet LØS-lægen, man henvender sig til. Dette er således også kommandovejen for uddannelseslægen, hvis der er tvivl eller spørgsmål. Man kan sige, at BES-lægen/vagthavende er chef i forhold til at tage sig at dagens akutte ting med LØS-lægen som souschef. Alle uddannelseslæger får mulighed for at være LØS-læge det giver et godt indblik i akutte problemstillinger - alt fra småskader og ondt i halsen eller øjenbetændelse til store skader og obs AMI, apopleksi eller akut abdomen. Alle uddannelseslæger får også mulighed for at være BES-læge omfanget afhænger af, i hvor høj grad man føler sig parat til det og tilpasses altid uddannelseslægens niveau. Hvis uddanneleslægen således er vagthavende, så er LØS-lægen bagvagt. Det er LØS-lægen og uddannelseslægens fælles ansvar at aftale, hvordan kontakt opretholdes/etableres den aktuelle dag - f.eks. om LØS-lægen ved arbejdsdagens slutning skal være til stede i lægehuset indtil dagens vagtarbejde er afsluttet eller om mulighed for telefonisk kontakt er tilstrækkeligt. Vagthavende kan køre i Taxa på sygebesøg. Alle hjælper alle Om formiddagen - når husets øvrige læger, er færdige med de patienter, der står på deres egen dagplan - hjælper de LØS-lægen færdig med de akutte patienter, så alle når at få frokost. Om eftermiddagen - når huset øvrige læger er færdige med de patienter, der står på deres egen dagplan - hjælper de BES-lægen færdig med de akutte patienter på liste LØS, så alle kan komme tidligt hjem. BES-lægen må dog tidligst gå kl Og hvornår er der så tid til en lille pause? konferencer. Under de daglige formiddags- og frokostkonferencer har du mulighed for at drøfte problemstillinger og patient-cases med alle husets tilstedeværende læger og ved onsdagskonferencer er der mulighed for at undervise. Der er under disse konferencer du især har mulighed for at få indsigt i administrative forhold. Vi ser frem til - og forventer at du tager del i diskussionerne og tager initiativer til egne projekter desangående, for på den måde at få praktisk erfaring med omfanget af sådanne opgaver i almen praksis Oplistning og beskrivelse af konferencer/møder: Daglig formiddags-konference (og kaffe) for lægerne fra kl Personalet holder kaffepause på skift fra kl Daglig frokost-konference (undtagen onsdage) kl , hvor alle i lægehuset sammen spiser deres medbragte frokost. Dog er receptionen altid bemandet. Hver onsdag forlænget frokost-konference fra kl o Her holder lægerne og det øvrige personale frokost hver for sig. Lægerne har ved denne konference mulighed for at drøfte spørgsmål af mere overordnet karakter - f.eks. administration og økonomid og kommer med diverse orienteringer. o Besøg af samarbejdspartnere - f.eks. kommunens sociallæger, sundhedsplejersker og ad hoc af repræsentanter for f.eks. hjemmeplejen, plejehjemmet, Ebeltoft Lægehus. / 8

9 integrationskontoret, jordemoder eller fysioterapeuter lægges også ofte i dette tidsrum. Distriktspsykiatriens sygeplejerske spiser frokost med os første tirsdag i hver måned. o Lægerne underviser og orienterer om nye tiltag/nye procedurevejledninger. Hvis man ønsker at sikre sig tid til sådanne fremlægninger, skriver man sig på vores dertil indrettede kalender på opslagstavlen i frokoststuen. Frokostmøde for hele huset fire gange fordelt hen over året kl 12-13, hvor vi spiser frokost sammen med lægehuset som vært, og hvor vi udover socialt samvær diskuterer praktiske ting iht en dagsorden. Husmøder to gange årligt kl , hvor hele huset drøfter overordnede ting visioner, arbejdsmiljø, mål mv og praktiske ting iht en dagsorden. Derudover holder husets faste speciallæger ledermøde hen over to weekender pr år og en gang pr måned samt ad hoc og husets sygeplejeklinikker, laboratorier og receptionen holder møder fast og ad hoc.. at holde sig orienteret.. og opdatere.. For at alle - inklusive personalet - kan få afviklet deres arbejde løbende er det vigtigt, at du flere gange dagligt mindst 3-5 gange hen over arbejdsdagen - kigger på PC`eren, om der er recepter, der skal godkendes, om er der beskeder til dig, eller -konsultationer, der skal afvikles. Vigtigt er det også, at du kigger i dueslaget i receptionen flere gange dagligt efter eventuelle beskeder, der skal besvares og mindst en enkelt gang dagligt ser, om der er interne s til dig. Vær dagligt ved arbejdsdagens slutning opmærksom på, om telefonens specialknapper skal aktiveres (ved ferie eller fridage), om alle vinduer i konsultationen er lukkede, om solskærmen er trukket ind. Læg brugt lejepapir i skraldespanden og lad lejet være frit for papir, som tegn til rengøringspersonalet om, at det skal gøres rent. Fredag eftermiddag er det vigtig at døren til konsultationsrummet låses. For at give patienterne et roligt indtryk ved ophold i lokalet og af hensyn til rengøringspersonalet er det vigtigt at lokale og bordflader er ryddelige og pæne så meget som muligt ned i skufferne og ind i skabene. Husk at lufte ud en gang imellem. Receptionens arbejdsområde Her er husets blæksprutter ansat. Deres opgaver er mangeartede. Der er ingen grænser for, hvilke telefoniske spørgsmål folk finder på at stille, og hvad vi læger forlanger, de skal kunne overskue. Derfor skal vi som det gælder for husets øvrige personale passe godt på dem. Se bilaget Funktionsbeskrivelse - receptionen, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Laboratoriet - tidsbestilling til laboratorieprøver Vanligvis tager alment praktiserende læger selv blodprøver og skal overskue hvilke glas, der anvendes, hvornår og med hvilket indhold og propper og numre osv. Vi er så heldige, at have dygtige og ambitiøse laboranter, der hæger om kvaliteten ved prøvetagning, analyse og forsendelse, men det er ikke et sygehuslaboratorium, vi har. Derfor bør husets læger såfremt de ønsker en speciel eller ikke særlig almindelig laboratorieprøve selv sætte sig ind i, hvad der kræves, for at den kan sendes til hvilket laboratorium og derefter tjekke med vores laboranter, at det nu også er muligt. Ebeltoft Lægehus. / 9

10 Laboratorierne er visse dage rigtig travle steder især hvis huset summer af mange akutte patienter. Derfor har vi en speciel procedure, der skal følge, når der sættes patienter på til at få taget akutte blodprøver. Det er meget vigtigt, at den fremgangsmåde overholdes. Ellers belastes laboratoriet hurtigt helt urimelig. Fremgangsmåden er beskrevet i bilaget Funktionsbeskrivelse lab som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Se i øvrigt: Procedure-bogen (Web-adressen får du mailet, kort før du begynder i vores hus). Den instruktion, som laboratoriepersonalet udleverer til dig i forbindelse med introduktionen Klinikken tidsbestilling. Sygeplejerskerne i denne funktion er meget bredt funderet. Udover mangeartede selvstændige konsultationer, har de godt blik for, hvilke akutte ting, de kan snuppe i en ledig stund, så en travl LØS-læge eller BES-læge aflastes. Tidsbestilling foregår oftest via receptionen, men lægerne kan planlægge, at patienten kommer en dag til udredning, undersøgelse, kontrol eller behandling hos sygeplejersken. Det er ikke muligt at sætte patienter på akut eller umiddelbart efter en konsultation hos lægen. Lægerne tager sig også sommetider af de opgaver, som er klinikkens arbejdsområde Se bilaget Funktionsbeskrivelse - Klinikken, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Medicinalrepræsentanter Får ved henvendelse besked på pr. brev kort at beskrive, hvad de vil fortælle om. Lægerne tager herudfra stilling til, om de vil møde vedkommende og giver besked til receptionen, som melder tilbage til repræsentanten og giver tid ud fra nedenstående retningslinier. Såfremt lægerne kontaktes direkte (f.eks. i morgen-telefon-tiden) af medicinalrepræsentanterne, henvises til receptionen for at sikre ensretning, og vi accepterer ikke, at repræsentanterne antaster os på gangen, mens vi er i gang med dagens arbejde. Retningslinier for bookning via receptionen: 1) Sættes til hos de enkelte læger - IKKE møder, hvor flere læger orienteres samtidigt. 2) Gives 10 minutters tid om eftermiddagen. 3) En repræsentant kan kun booke tid hos een læge pr. dag. 4) Ok med (forskellige) repræsentanter hos flere læger på samme dag. 5) Ingen repræsentanter i ferieperioder (juni-august, efterårsferie, jul-nytår, vinterferie, påske, pinse). Epikriser og laboratorium-prøve-svar Hver uge er een læge ansvarlig for at godkende den foregående uges epikriser og laboratorie- og patologisvar. Den ansvarlig læges initialer er opført på vagtskemaet i venstre side ud for mandage. Alle læger bør dog når lejlighed gives gennemlæse epikriser, laboratorier- og patologisvar vedrørende patienter, han/hun selv har henvist eller kender indgående. Drejer det sig om banaliteter kan straks godkendes - ellers markeres læst med henblik på godkendelse tidligst to dage efter modtagelse. Ebeltoft Lægehus. / 10

11 Laboratorie- og patologisvar med betydende afvigelser i forhold til normalværdier udprintes og lægges til ordinerende/behandlende/ vanlige læge. Afregning Almen praksis er forskellig fra sygehusene ved at udgifter til personalelønninger, husleje, instrumenter, utensiler, kontormateriale, edb og i det hele taget den daglige drift skal betales af lægehusets ejere dvs. husets faste speciallæger. Altså: Før der kan udbetales løn (også kaldet overskud) til de faste læger, skal alle ovennævnte udgifter være dækket. Midlerne kommer til huse ved, at der skrives regninger, hver gang, man har udført patientrelateret arbejde. Hvis vi glemmer at afregne, kan det hurtigt betyde, at der kommer til at mangle løn til en eller flere medarbejdere eller midler til optimering af konsultationsrum mv. Derfor er det vigtigt at være godt inde i honorarreglerne, og afregne alt efter hver patientkontakt. Efter lidt introduktion går det som regel let. Brug Honorartabellen! (farvet kartonfolder, der står i konsultationerne). Brug honorarkartoteket i MedWin. Se nedennævnte bilag, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. 1. Afregning vigtige afregningsregler i almen praksis. 2. Afregning hyppigt anvendte numre. 3. Afregning - turister. 4. Afregning attester mv.. Hos bogholderen kan du løbende indhente oplysninger af mere regnskabsmæssig karakter (f.eks. ved problemer med attester eller regninger). Attester Det daglige arbejde indebærer udfyldelse af diverse attester. En nærmere beskrivelse af de enkelte attester fås ved at gå på lægeforeningens hjemmeside: > klik på Lægefagligt i den blå menu øverst til højre, klik på Attestnøglen. Arbejdet med attester betales ikke af sygesikringen. Oftest er det patienten, kommunen eller et forsikringsselskab, der skal betale. Attester, som patienten skal betale afregnes ALTID kontant INDEN de forlader huset. Det drejer sig specielt om mulighedserklæring og frihåndserklæringer ved sygdom, som ALDRIG må sendes til patient/arbejdsgiver pt. skal altid betale før konsultationen forlades og han/hun skal have erklæringen med for selv at aflevere den til arbejdsgiver. Det samme gælder motorattester (attest til kørekort). Der er flere attester, som patienten selv betaler spørg husets faste læger eller bogholderen. Øvrige attester lægges i receptionen, som sørger for den videre håndtering. Samarbejdspartnere: Telefonnumre til samarbejdspartnere fremgår at bilaget Telefonoversigt samarbejdspartnere, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Henvisninger til sygehuse og speciallæger foregår på edi-fact via Medwin. Ebeltoft Lægehus. / 11

12 Der er mange speciallæger i forskellige byer at vælge imellem under de forskellige specialer. Deres navne, adresser og telefonnumre findes i Initialregisteret i MedWin, iedi-fact henvisningsmodulet. Telefontavlen som udgives af lægekredsforeningen (står i konsultationen) Den lille lyse-grønne bog Fortegnelse over speciallæger (står i konsultationerne). En liste over speciallæger i Ebeltoft, Grenå, Randers og Århus altså de der findes nærmest lægehuset/patientens hjemadresse - findes også på internettet - web-adressen får du mailet, kort før du begynder i vores hus. Derfra kan du evt udprinte navn, adresse og telefonnummer til at give patienten. Såvel hjemmepleje som apotek er orienteret om, at du hører til i Ebeltoft Lægehus. Intern kommmunikation Vores medarbejdere er dygtig og effektive og hjælper lægerne i stort udstrækning, så vi kan præsentere en gnidningsfri og funktionel patientmodtagelse og -behandling. Det er vigtigt for os, at alle behandler hinanden med respekt. Huset er præget af godt humør. Vi henvender os til hinanden i venlige vendinger med et positivt tilsnit og i en god tone. Humor er altid velkomment. Vi holder mest at at kommunikere ansigt til ansigt. Deruodver bruger vi telefonens interne telefonnumre og . Alle i Ebeltoft Lægehus har en -adresse tilknyttet til lægehuset. Se bilaget -adresser internt, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Alle rum med telefon har et lokalummer. Læger, reception og bogholderi har derudover et hemmeligt telefon-nummer, som kun må gives til et begrænset antal samarbejdspartnere f.eks. hvis der er behov for at en sygehuslæge ringer tilbage vedrørende en akut problemestilling, man ønsker at diskutere. Se bilaget Telefonoversigt internt, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Øvepatient Cpr-nummer Nancy Ann Berggren. Er god til at bruge for at orientere sig rundt i journalen i vores edb-system (Medwin) og til at øve sig på systemets funktioner. Nøgler Bogholderen vil udlevere en nøgle til Lægehuset samt en kode til alarmsystemet. Begge dele er personlige, og må ikke udleveres til andre. Til sidst resume vedrørende supervison og dine muligheder og hjælp og drøftelser. Er du i tvivl om noget, mens du står med en konkret patient, er det om formiddagen primært LØS-lægen (på vagtskemaet opført under løse ), du kontakter og om efter middagen er det primært BES-lægen (på vagtskemaet opført under Husvagt ), MEN alle læger er hele tiden parat til at hjælpe dig og det er vores personale også. Ved således akut brug for råd eller assistance, kan du enten henvende dig ved tutorlægens dør og bede ham/hende komme med udenfor, ringe på telefonens lokalnummer og bede om råd eller om at tutorlægen, kommer til dit konsultationslokale. Vi tilstræber, at kommer så hurtigt som muligt, så Ebeltoft Lægehus. / 12

13 du og din patient ikke oplever for lang ventetid, men der skal selvfølgelig også lige tages hensyn til den/det, vi er i gang med. De første to tider efter frokost er hver dag sat af til, at du og LØS-lægen (eller eventuelt en anden af husets speciallæger, som er skemasat) kan konferere dine patienter, eller til at tale om andre emner. Under de daglige formiddags- og frokostkonferencer har du mulighed for at drøfte problemstillinger og patient-cases med alle husets tilstedeværende læger og ved onsdagskonferencer er der mulighed for at undervise. Se i øvrigt bilaget: Supervision af uddannelseslæger i Ebeltoft Lægehus, som du får mailet i opdateret form, kort før du begynder i vores hus. Vi håber du kommer til at befinde dig vel i blandt os. Hjertelig velkommen. Karen-Dorthe Bach Nielsen. Juli Ebeltoft Lægehus. / 13

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Praksisbeskrivelse for Lægerne Østerbro, Skive Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Præsentation af praksis, lægerne og personalet Lægerne Østerbro Ydernr. 069841 Østerbro 5 Tlf.: 97520900 7800

Læs mere

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon.

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon. Fårup Lægehus Historisk: I forbindelse med den kraftige udbygning af sundhedsvæsenet for mere end 100 år siden nedsatte den første praktiserende læge sig i Fårup By i 1894. Der har siden, uden kontinuitetsbrud,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKSIS

BESKRIVELSE AF PRAKSIS BESKRIVELSE AF PRAKSIS Lokalisation Lægerne Eithz og Væsel JC Stillingsvej 37 7800 Skive Tlf: 97521088, 26751088 Ydernr:070734 E-mail: klinik@etihz-vaesel.dk Internet adresse: www.eithz-vaesel.dk By praksis

Læs mere

Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive.

Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive. Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive. Kære kommende uddannelseslæge; Velkommen til Lægeklinikken. Vi ser frem til at have dig ansat her i de næste 6 måneder. Inden

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus

Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus Praksisbeskrivelse, Trøjborg Lægehus, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus Præsentation af praksis, læger og personale Velkommen! Trøjborg Lægehus, ydernr.: 070874, Trøjborgvej 60, st., 8200 Århus N, Tlf.:

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Telefon: 86 20 11 99, Fax: 86 20 11 70, Mobil Jens: 21 45 65 88, Mobil Karen: 23 46 46 88.

Telefon: 86 20 11 99, Fax: 86 20 11 70, Mobil Jens: 21 45 65 88, Mobil Karen: 23 46 46 88. Praksisnavn: Lægerne Frost og Bækby Store Torv 5 1.sal 8000 Århus C Telefon: 86 20 11 99, Fax: 86 20 11 70, Mobil Jens: 21 45 65 88, Mobil Karen: 23 46 46 88. Mobil Lone: 61 26 86 20 Ydernummer: 067733

Læs mere

Klinikken flyttede per 1/11 2011 fra Aalborg ældste hus Jens Bangs Stenhus pga. pladsmangel til de nuværende lokaler på Boulevarden.

Klinikken flyttede per 1/11 2011 fra Aalborg ældste hus Jens Bangs Stenhus pga. pladsmangel til de nuværende lokaler på Boulevarden. LÆGERNE BOULEVARDEN 30 Klinikken flyttede per 1/11 2011 fra Aalborg ældste hus Jens Bangs Stenhus pga. pladsmangel til de nuværende lokaler på Boulevarden. HISTORIE: Praksis har eksisteret i over tres

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Thyborøn Thyborøn er en lille fiskerby med ca. 2600 indbyggere beliggende på nordspidsen af den 10 km lange Harboøre Tange. Harboøre er et

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet Spørgeskemaundersøgelse - Tandplejens interne kommunikation 77 medarbejdere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der løb fra den 13/10 2010 til den 3/11 2010. For at øge antallet af respondenter

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Tillæg til uddannelsesprogram LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Kære uddannelseslæge, velkommen til Lægehuset i Havdrup. Vi har en spændende klinik

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt Bryrup 30-01-2011 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin Bryrup Lægepraksis Region Midt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå.

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet a. Præsentation af praksis, læger og personale Praksisnavn Lægerne Holm & Arnfred. Dalsagervej 25 8250 Egå Ydernr.: 066982 Tlf: 86 22 21 60 Fax:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere