BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en. KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en. KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE"

Transkript

1 Lektion l BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, og ØST/\/ESf. er L4A~fE.. P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE et bestemt ANTAL TPÆI<. TRÆK antal STIK over 6 STIK. KLØR og FUæR kaldes MINOA FARVER. HJERTER og SPAR kaldes MAJOR FARVER. (Minor og Major med tryk på første stavelse.) HONNØFER ES 4 HONNØFflOINT (I-F ) KONGE 3 -"- DA~ 2 -"- KNÆGT l -"- (Bonde) Der er totalt 40 I-F i et spil. UDSPIL I SANS l, Højeste kort af en SEKVENS (D-B-l0-6-4) l, 4.højeste kort i en FARVE (Q...7~ / E-D-7~2) 3. TCPPEN af INGENTING (9-7-4). - - l

2 SPILFØRER I SANS skal altid først forsøge at ÆJSE EN LANtFRAVE J inden de andre farver spilles. REGNSKAB KLØR og FUDER HJERTER og EPAR SANS 20 point pr. TRÆK point for det l.træk. BOMJS for at VINDE SIN KONTRAKT 50 point (mindst? stik). ZONESTn.LING fremgår af bridgemappernes farve. SORT FARVE UDEN FOR ZONEN RØD FARVE I ZONEN. UNDERTRÆK koster for hvert manglende stik: 50 point UOEN FOR ZONEN 100 I ZOt N. 2

3 Lektion 2 En MELDT.GAUEeller-UDGANG får følgende BONUS: 300 point U(EN FOR ZO~N 500 I ZO~N. GALE vil sige, at man har meldt en kontrakt, der giver mindst 100 point for trækkene. 3 SANS 100 point 4 HJERTERI 4 SPAR I<l.ØA I 5 FUCER 100 Yderligere BONUSfår man for en meldt LILLESLEM 500 point UCENFOR l(j..en (6 træk) -;;- I ZO~N STORESLEM (7 træk) UCENFOR ZONEN I ZO~N. ÅBNINGSMELDING1 SANS p og jævn fordeling. JÆVNFORDELING INGEN RENONCE INGEN SINGlETON KUN 1 DIl.J8L.ETON INGEN 6-FAAVE. 3

4 AENGJCE SINCl.ETON OClJBLETON o kort i en farve l SVAFWELOINlEN går ud på at fortælle MAKKER, hvor mange point man har tilsammen, og altså hvor mange stik man ialt kan klare. Til GAME eller UOGANG kræves der: 26 point 4 HJ eller 4. SP (10 stik) p 3 UT (9 stik) 29 point 5 ~ eller 5 AU (11 stik) 33p LILLEELEM (12 stik) - 37 p STOfE&.EM (13 stik) - SvAFfJELOING på ÅBNlt\GSME\..OING 1 SANS med JÆVN FOÆ:lEl..ING: 0-7Hl P A S 8-9 HP 2UT ø 10 I-P 3UT 17 Hl SUT (lilleslem) 2l. Hl 7 UT (storeslem ) 4

5 Lektion 3. SVARt.ELOING på åbningsmelding l SANS medujævn FOFUELING (en skæv håndl UJÆVN FORDELING vil sige, at hånden indeholder bl. a. en 5-FAAVE, en SIN9..ErON. 2 DOJELETON. 7 t-p og derunder: tælo 2 i FARVE og ÅBNER melder hertil p A S altid 8 t-p og derover: t.elo 3 i FARVE og ÅBtER melder derefter: 4 i FARVEN hvis 3-kort-tilpasning 3 ur hvis - 2-kort-tilpesning SVAfIoiÅNOENS SVAR på 3 ur: PAShvis 5-farve 4 i FARVE hvis 6-farve. ÅBNlOO 2 ur I-P og HaJ) I ALLE FARVER og JÆVN FO~ 4 æ...ing. 5

6 SVAR PÅ 2 ur Pointløs Pointløs + 6-farve r- Mindst 4 p + >'farve ~ ;; [ i major ~ ~ P : f:>asmed jævn fordeling : MELD 3 i FARVEN : {MELO3 i FARVEN : MELD LILLEa.EM. ~ ~. 1/ 'j. ~ ÅBNING 3 ur ~ Hf' og HC1.DI ALLE FARVER og JÆVN FOR- CELING (helst ). FARVE-KDNTRAKT TFUMFSPIL Bedst med mindst 8 TRJw:ER tilsanwnen. 5

7 Lektion 4 SPRING i et MELDEFOFLøevil sige, at man springer et TRIN ~er. TPÆKVÆRDI HJERTER I SPAR I<l...ØA I RUIER 30 point 20 FOF{)ELINGSPOINT ÆNONCE SING..ETON oajbleton 3 FP (forde1ingspoint) 2 FP 1 FP ÅBNINGSMELDING Under 13 p Over 13 p PAS fælo 1 TPÆKI FARVE. MELDELIGE FARVER (meldbar l MINDST 4 KORT i farven og MINDST med D-1D-X-X. ALLE!>oFARVER.~ ~"?

8 VALG AF FA~EA DEN LÆNGSTEførst. Af LIGE LANGEFAA'ÆA vælges den HØJESTGÆU~~ først. UDSPIL JO) TFlJt.F-KONTAAKT o D a 2 ) E 0 a 3 'l sa kan makker hurtigt finde ud af, hvilke kort man yderligere har. SINGLETON hvis man også har mindst 2 TFUWEA 4. HØJESTEi en FARVE. SIDEFARVEA Andre farver end TRUMF-farven. a

9 Lektien 5 ÅBNIM39ÆLOIM3 / SVAFI.ELOltf; GODTILPASNING 8 KORT TILS'WMEN i en farve. Følgende spørgsmal skal man hver gang finde svar pa: t-nilken FARVE (SANS) skal vi SPILLE i 7.-NORMANÆ:TRÆKkan vi VINDE 7 svaæ-iånoen STYRKE o - 5 P 6-10 p p p over 18 p meget sveg J sveg ndn!ll!l stærk meget stær4c:. BEGRÆNSEæ:SVAR (p1"l!cise) ~ - '( f4'j VIDTSPÆNOCNæ:SVAR (k1"l!ver flere meldinger). SVAFtiÅNCENSEKSTRA STYRKE når TRUUF'-FARVEER fastlagt: Æ:NO~ SINa..ETON OOJBLETON 5 FP 3 FP 1 FP 9

10 SVAGE BEGRÆNSECESVAA o - 5 p 6 - la p 6-9 HP PAS STØTTE MAKKERS FARVE med ~ 4-kort i farven eller -V o-x-x i MAJOO ~ ~~~!'~ (~~~) IKKE ER STØTTE til makkers farve eller der IKKE KAN IÆLDES EGEN FARVE. TABEÆ d.v.s. UANGLENCE VINDERE, findes ved at optælle MANCLENOE ES - KONG:: - ONÆ l hver farve. Man kan IKKE HAVE FlERE TASERE END KæT i en farve. Man kan allerhøjst have 3 TABERE i hver farve. TRÆK TA8EFH: FRA 13 VINCERE. 10

11 Lektion 6 STÆAt<E BEGRÆNSEDE SVAR p + 4 kort i åbningsfarve : (((MAJOR) ~f! HP I(..?l ~ + jlpnnfordeling SPRING TIL 3 I FAAVEN (kaldes ogsaoobbelt- STØTTE og SPRING I MAt<J<ERSF AM) + hold i de I.ftaldte farver: t.eld 2 ur t-p + fordeling hold i ella farver t.eld 3 ur. 11

12 Lektion 7 SVAR I NY EGEN FAM (med mindst 4 KORT) 6-18 point NY FARVE PÅ l-trinet ("lover l"-melding) p NY FARVE PÅ 2-TRINET ("2 over l"-melding) - disse meldinger er også KRAV FOR EN RUNDE 19 p SPRING I NY FARVE er KRAV TIL UOGAN3 GAJÆKAAV HJSK - Et MELOEFORLøe SKAL slutte med 3 PA5-MELDINGER EFTER HINANDEN. 12

13 Lektion 8 ÅBNERS 2. J.ELDIN; efter MA~RS ENKELT-SrønE Højst 15 p: PAS Mindst 20 p meld UDGANG i farven p meld 3 I FARVEN - herefter melder SVARER med 6-7 P PAS 9-10 p: 4 I FARVEN. ÅBNERS 2. læl...oing efter MAKKERS SVAA 1 UT Med JÆVN FOÆE..IN; og 16 p PAS. 2Qp 3UT p 2 UT MedUJÆVN F'Of«LING og p : GEMÆLO EGEN FARVE (6-farve eller 5-farve med p mindst 2 honnører) NY LAVEREGÅENDE FARVE P GENLELO EGEN FARVE I SPRING (god 6-farve) FEVER5-NELOING 19 point. / 1-1 ~ I U 1 A 5P,2, :3 I / I( () /gp c2 Hf 13

14 Lektion 9 ÅBNINGSHÅND ~3-15 p MINlMUUSHÅND p STÆRKHÅND 19 - p tæget STÆRKHÅND Å8NERS 2. t.el.dim; med MINIMUM efter SVAR "lover l" STØTTE MAKKERSFARVE (4 kort) GENJ.ELCEElEN FARVE (5-farve) 'ii': ~. t.elde 1 UT med JkVN FOroELIM; (1 FP) NY t.eldbar FARVE pa et lavere trin end åbningsfarver _ ÅBNERS2.PÆLDING med MINIt.tJM efter SVAR "2 over l" STØTTE MAKKERSFARVE (4 kort) GENfÆLDEEGEN FARVE (5-farve) NY MELDBARFARVE men KUN på 2-TRINET 2 UT : t-f NY FARVE PÅ J-TRlNET er GAMEKRAV. 14

15 Lektion 10 ÅBM::RS 2. t.el.ding på STÆRKEHÆNDER efter SVAR "lover l" p + 4 kort SPRING I MAKKERSFARVE 20 p + 4 kort I Y3..O UDGANGI MAKKERSFARVE 1&-19 p + 6-farve SPRING I EGEN FARVE 19-2l Hl + jævn fordeling: MELD 2 UT over 19 p 2l HP + jævn fordeling: MELD 3 UT FEVERStÆLDING (ny hø j aregældende farve på 2-trinet) 19 p 'NY FARVE PÅ 3-TRINET (spring i ny farve) ÅBNERS 2. t.elding pa STÆRKEHÆNlER efter SVAR "2 over l Absolut STYRKE TILSAMMEN til UDGANG HP /7 IfP MELD 2 UT fi?~ø Jv j 15

16 Lektion 11 ÅBNER SIlAS I SVAÆR SVAG PRÆFEFENCE - le. KONTRAKT ÅBNER melder 2 farver : SVARERkan nu VÆLGE. AsNERS 2. melding er l UT : SIIARER kan melde NY FARVE og ÅBNER kan VÆLGE ÅBNER melder 2 farver SVARER ken GENMELOEen LANGFARVE. ÅBNER SIIAG I ( SVAFER her NCAM~-HÅND p SPRING-PRÆFERENCEhvis 4-farve TD-PASNIr-.l;. STÆRKOPFORDRINGmen IKKE KRAV til SPRING I ECEN eller MAKKERSFARVE. GAMEer TILSPIL fif KORT 2. hånd 2. hånd 3. hånd BLØDT (STIK IKKE OP - brug et lavt kort) H(}JNØRPÅ HJNNØA t-wt 16

17 Ll!lktion 12 KORTVURrERING ALLE 4 ESSER + l t-p an hånd UrEN ESSER '_ 1 point KONGE/OAME/8CN)E5ING..E - l point Vad SANS tællas KUN HONNØRPOINT ( H') ""+3-2-1FP H'+S-3-1FP EG~ FARVER" STØTTE TIL MAKKERSFARVE ( opvurdering ) 13 P 14 p MÅ - ~ ÅBNING SKAL.- HÅNe ÅBNING VPLG AF ÅBNINGSFAM LÆNGSTEfarve FØRST LIæ LANæ 5-f'ARVER 2 MELOBARE4-FAFfJEA 3 MEL08ARE 4-F'AAVER HØJESTGÆLDENOEførst dan FØRSTE MELOBAAEFARVE UNDER DOU8UETONførst FØRSTE FARVE UNDER SING.ETON. SPILlETEORI KALD tilspil af et UNØOIGT HØJT KORT AFVISNING tuepu af et LAVT KORT. 17

18 Lektion 13 KRAWELOINÆR KRAV for EN AJMlE SVAÆR melder NY FARVE (ikke l UT) KRAV til UDGANG Svarhåndens SPRINGSTØTTE til tuj"lersl-i-farvømelding (13-16 p + 4 kort) SPRING I NY FARVE (19 p) SPRING til 2 ur (13-15 tf' + hold i de umeldta farver) ÅBNERS SPRING I NY FARVE (19 p) 18

19 Lektion 14 STAYMAN- KONVENTIONEN SVAR på ÅBNlf..G 1 UT : (eller 2 UT) 2 KLØR med mindst 7-B HP - Dg 4-farve i MAJOR ÅBt-Æ:R SVAR 2 RJDER 2 HJERTER 2 SPAR 2 UT IN~N 4-f'AAVE Dg 16 I-F 4-f'ARVE i hjerter 4-FAAVE i spar og MASKE også 4-f'ARVE i hjerter INGEN 4-FARVE i MAJORmen HP SVAR på ÅBNING 1 UT 2-i-øn-farve (mindst god 5-fl!lNe, ujævn fordeling og minimum (0-7 HP)) ÅBt-Æ:RSSVAR PLTID P A S 19.. ;

20 Lektion 15 DEFENSIVE MELDINGER (Modparten har åbnet - vi er i defensiven) If<.DfÆ1.DING 1 i FARVE GOD 5-FAAVE p f- ~ ~7'f-/ 3 i FARVE SPÆRREJÆLDING - IÆlX. 10 p og MIMJST EN cm &-FARVE (helst en 7-farve) l UT f-f og DOæEL THCLD i modpertens åbningsfarve. OOBLING AsNINGSHÅNO OVERMELDING I MODPARTENS FARVE mindst 19 p KRAV TIL GALE (meget stæ~ hånd - kunstig melding) TABERE (manglende'vinderel - se side Æa.EN VED lnopel.oing Der regnes med følgende ANTAL STIK HOS MAKKER: I UGUNSTIG ZO~ l stik., I LIGE ZONE 2 stik I GUNSTIG ZONE 3 stik. 20

21 Lektion 16 CPLYSNINGSOOB...ING ÅBNINGSHÅND 1. Afgives FØRSTE GANGDOBLERENhar mulighed for at melde 2. C03LINGEN skal afgives INDEN MAKKERhar MELDT eller EFTER AT MAKKERhar MELDT PAS 3. Den 008LEll:: KONTRAKTmå HØJST være på 3. TMK. ALLE ~ BETINGELSER SKAL VÆREOPFYLDT,- ellers opfatter makker det som en STRAFD08lING. T11 OPLYSNINGSOOBLINGKRÆVES: MINDST 13 p + TILPASNING I UMELDTEFARVER 15 p + 2 FARVER, der kan spilles i 18 p + EM-NER FOFDELING. 21

22 ÅBNERS MAKKER Behøver ikke at svare, da MELDINGEN jo holdes ÅBEN. o - 5 p + jævn fordeling PAS O - 5 p + skæv fordeling LÆNGSTE FARVE LAVEST LtJLIGT 6 - la p + trumfstmtte STØTTE ENKELT eller ved SPRING 6 - la p + egen farve!?~ 9 - la p EGEN FARVE MELDES Kan t.el...de 2 GANÆ eller SPRINGtÆLDE I EGEN.FARVE. la HP ÆDOOLES 22

23 OOBLERS MAKKER O - 5 p LÆNGSTE FARVE LA\ÆST 6 - B p t.tjligt J.ELOhåndens FARVE, også hvis åbners makker melder 9-10 P Kan MELæ 2 GANGE 11 p SPRINGMELDING I BEDSTE FARVE 7 - B HP + hold i åbningsfarve + jl!vn fordeling MELD l ur HP + hold i åbningsferve (helst OOB- BEL THCLD) + jævn fordeling MELD 2 UT /7 r CJ~~ MEGET STÆRK i åbningsfarven PAS - STRAFPAS og ~ {~) MAK~R SKAl AL TID SPILLE T R U M F UD. 23

24 DOBLEAS 2. tælding STØTTE TD. MAK1<ERSFARVE og højst 15 p p p 22 p t PAS STØTTES FARVEN l GANG SPRINGSTØTTES FARVEN GAME fælles. IKKE STØTTE TIL MAKKERS FARVE EGEN FARVE MELIl::S. 24

25 ~.' Lektion 17 OFFERfJELOING d.v.s. man FOFtiI~R UCØ'AATEN I GAJ.E ved at melde EGEN KONTRAKT HØJEFE op end den kan VINOC. STAAFDOBLING AEGLEN I UGUNSTIG ZOt-E l UNtERTAÆK I LIæ ZOt-E I GUNSTIG ZOtE 2 mæataæk 3 UNlERTRÆK - i forhold til GAME HOS MOOPAATEN - i modsat fald kan det ikke betale sig. SPÆRÆMELOING!;!!Jst9-10 HP + en GOO FARVE, der MIN OST skal være an &-FARVE og he1st en 7-FARVE: Ji :;:;..- MELD: 3 ellar 4 i FARVEN og siden P A S. AJst 9 HP + 5-FARVE-TILPASNING TIL MAKKERS FARv'E + l SINGLETON eller RENONCE: LELO: ooæa,tspring I MAJ<t<ERSÅBNINGSF ARVE. 25

26 Laktion 18 ÅBNING 2 TRÆK I FARVE 25 p + an GOD 5-FARVE 23 p + an Gro &-FARVE 21 p + an GOO 7-FAAVE d.v.s. HØJST 4 TAEEÆ. SVAR -0-6 p mindst STIK mindst 7 p + l SIKKERT + 3 TRJtEER 7 p + l SIKKERT STIK + GOD 5-FARVE mindst 7 p + l SIKKERT STIK og ingen anden melding 2 UT (kunstig) STØT AeNINGSF ARVEN MELD EGEN FARVE MELD 3 UT. BLACKWOOD - KONVENTIONEN SPI2IFl3EMELDING4 ur eftar ESSER SVAR: O ES - l ES 2 ESSER 3 ESSER 5 klør (viser også 4 ESSER) 5 ruder 5 hjerter 5 spar 26

27 ,. SPØRGEfJELDING 5 ur efter KONGER SVAR: O KONGER 6 klør - l KONGE 6 ruder 2 KONGER 6 hjerter 3 KONGER 6 spar. GERBER - KOf'NENTIONEN SPØRGEMELDING 4 KLØR efter ESSER SVAR: O ES - 1 ES 2 ESSER 3 ESSER 4 ruder (viser også 4 ESSER) 4 hjerter 4 spar 4 ur SPØRGEMELDING 5 KLØR efter KONGER SVAR: O KONGE 5 ruder KONGE 5 hjerter 2 KONGER 5 spar 3 KONGER 5 ur 27

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Bridge Intro Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Farvernes rang: Spar, Hjerter, Ruder og Klør Man kan spille med eller uden Trumf

Læs mere

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen:

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: Meldetabel. Honnører er: Es, Konge, Dame, Bonde A:Der tælles point for honnører (HP) Es = 4 HP Konge=3 (HP) Dame=2(HP) Bonde=1(HP) B:Er parret enige om en trumffarve,

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete Indholdsfortegnelse Hvordan lærer jeg bridge?... 2 AT TÆLLE POINT... 3 KONTRAKTEN så spiller vi den!... 3 ÅBNINGSMELDINGER... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med

Læs mere

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER MELDINGERNE I BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n p R S U x y Bonde Dame eller dobler Es farve, Hjerter, Klør eller Konge Major minor Den anden major, N M Den anden

Læs mere

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER Defensive meldinger er forskellige fra åbningsmeldinger både i styrke og i krav til farvekvalitet. Lad os derfor fastslå, at man ikke direkte kan overføre svar på åbningsmeldinger

Læs mere

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017 Hvordan lærer jeg bridge?... 2 1. MELDINGER - Tæl håndens points og find kontrakten:... 3 Åbningsmeldinger... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med UT: 15 17HP...

Læs mere

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER Ligesom i forrige lektion beskæftiger vi os her udelukkende med den simple oplysningsdobling i anden hånd efter åbning 1 / / /. Principperne kan dog let generaliseres

Læs mere

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM KAPITEL 47. ÅBNERS GENMELDING EFTER SVAR I NY FARVE Denne lektion omhandler udelukkende maksimumshænder, dvs. hænder med mindst 19 point. Disse hænder vil i

Læs mere

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER TIL KUK Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n P p R S U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, N M den anden minor, n

Læs mere

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER BRIDGE MELDESYSTEMET Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER E es K konge D dame B bonde T 10 x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê KAPITEL 83. DEFINITION PÅ ÅBNING 2Ê Når man åbner med 1 træk i farve, skal svarhånden melde pas med mindre end 6 point. Hvis man har så stærk en hånd, at udgang er sandsynlig,

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER Hidtil har vi i bogen kun haft få konventionelle meldinger - Stayman 2 og transfers (overføring) efter åbning 1UT. I det følgende beskæftiger vi os med yderligere to, som begge

Læs mere

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER LEKTION 35 STRAFDOBLINGER Indtil videre har du kun lært om oplysningsdoblinger, hvor man dobler for at få makker til at melde. Fra andre kortspil kender du sikkert til brugen af en dobling som udtryk for

Læs mere

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING Til slut under de generelle principper skal vi beskæftige os med regnskabet og begreberne I Farezonen og Udenfor Farezonen

Læs mere

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER Der er mange regler at huske, og da du sikkert er lidt forvirret over alle de nye ting på nuværende tidspunkt, vil vi her kortfattet repetere de grundlæggende principper,

Læs mere

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING Fra og med åbners anden melding kan der ikke opstilles faste regler, idet der er alt for mange forskellige typer meldeforløb at behandle. I stedet skal åbner spørge sig

Læs mere

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5 LEKTION 20 STAYMAN I Lektion 10 under kapitlet om svar på åbning 1 træk i farve gjorde vi meget ud af at forklare, hvor vigtigt det er at spille med en majorfarve som trumf, så snart der er fundet en ottekorts

Læs mere

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013 Indhold Før du lærer bridge: Hvad er stik?... 1 Hvad er trumf?... 2 Lær bridge 1: Hvad er bridge?... 3 Lær bridge 2: Meld og spil sans... 3 Lær bridge 3: Sæt trumf på!... 4 Lær bridge 4: Kamp om kontrakten...

Læs mere

Svar på åbning 1 i farve

Svar på åbning 1 i farve Svar på åbning 1 i farve Hvis makker åbner og du har 6 HP eller mere må du ikke sige Pas (med mindre modparten melder ind), da åbner kan have op til 21 HP og med Pas risikerer du at I brænder en udgang.

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND Så vidt muligt holder vi fast i alle vores almindelige regler, selv om modparten blander sig i meldingerne. Vi må dog erkende, at indmeldinger kan være generende, fordi

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER BRIDGE Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER B bonde D dame eller dobler E es f farve H, hjerter hp honnørpoint (E=4, K=3, D=2, B=1) K, klør eller konge k kontrol, K=1 k, E=2 k M major m minor

Læs mere

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE)

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) Foran dig bliver der åbnet med 1, og du sidder med denne hånd fra Lektion 12 om indmeldinger: E K 7 6 K B 7 4 8 K D 5 3 Er man virkelig nødt til at sige pas på så

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II I Lektion 12 og 13 behandlede vi de simple defensive meldinger og svar på disse, og du lærte om spærreindmeldinger i forbindelse med spærreåbninger i Lektion 26.

Læs mere

Velkommen til Bridge

Velkommen til Bridge Velkommen til Bridge Introduktion til lynkursus i skolebridge: Bridge er Tankesport ikke gambling Gode venskaber Sjovt, udfordrende - og megasvært Melde, spille, samarbejde og vinde 1 Kursus Plan for lynkursus:

Læs mere

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT KAPITEL 22. UDSPIL MOD FARVEKONTRAKTER Mod farvekontrakter er udspilstaktikken anderledes end mod sanskontrakter. Man spiller gerne en singleton eller doubleton

Læs mere

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING Når svarer i første runde har meldt en ny farve, spænder hånden styrkemæssigt over et bredt interval. Du husker vel, at melding i ny farve på 1-trinnet viser mindst 6 point,

Læs mere

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6 Offensivt 1 12+, X(4), firfarver nedefra. Med en god farve kan der åbnes med helt ned til 10 Efter oplysningsdobling: RD: 10+ Andet: spærrende,

Læs mere

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE Du har i nogle af de tidligere kapitler set, at man til tider kan melde modpartens meldte farve, hvis man er i "meldenød". Dette er traditionelt et meget vanskeligt

Læs mere

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit Sans-systemet I,1 Åbninger i sans og svar Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit En af de mest grundlæggende dele i et naturligt Bridgesystem er sanssystemet, der som udgangspunkt har åbningsmeldingen

Læs mere

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR I Lektion 3 lærte du at svare på en 1UT-åbning med balancerede hænder. I forrige lektion indførte vi Stayman, hvormed man finder de vigtige 4-4 tilpasninger i

Læs mere

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER KAPITEL 72. BESKRIVELSE AF SPÆRREÅBNINGER Åbninger i farve fra 2 til og med 5 kaldes spærreåbninger Disse viser en relativt svag hånd med en god langfarve. Som navnet antyder,

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major note 3 øvrige svar på 1 2 spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 2ut spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 3 / 5 farve med 4-1 i major FG 3 / single med 5-4 i minor FG note 4 øvrige svar på 1 2 spær

Læs mere

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET Få ting i bridge har så stor betydning som åbningsuspillet (det blinde udspil). I Lektion 3 og 7 har du lært, hvilket kort du skal spille ud fra en given farvekombination. Men

Læs mere

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT KAPITEL 5. HONNØRPOINT I bridge opererer man med honnørkort - eller blot honnører. Es, konge, dame, bonde (knægt) og 10 betegnes som honnørkort. Nogle gange bruges udtrykkene

Læs mere

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Brozel én- og flerfarvede indmeldinger mod fjendens 1ut Når fjenden åbner 1ut har de et fintmasket system med Stayman, Jacoby (overføring), kvantitative

Læs mere

LEKTION 41 KORTVURDERING

LEKTION 41 KORTVURDERING LEKTION 41 KORTVURDERING Den grundlæggende metode til at vurdere kortene er selvfølgelig honnør- og fordelingspoint. Men som du har læst mange gange indtil nu, og som du sikkert også har hørt gentagne

Læs mere

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge:

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge: KORTLÆSNING Kortlæsningens kunst virker måske som magi for dig. Det er sandsynligvis en disciplin, som du ikke har brugt forfærdelig meget tid på. Alligevel er jeg sikker på du bruger den hver gang du

Læs mere

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,2: Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut De 8 opgaver med løsninger Opgaverne 1-3: Kvantitative sansmeldinger Opgave 1 Du åbner 1ut med denne hånd og makker melder nu 2ut KT9

Læs mere

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II I Lektion 18 og 19 beskæftigede vi os udelukkende med oplysningsdoblinger direkte efter en 1-åbning i farve. Oplysningsdoblingen kan bruges både af offensiven og

Læs mere

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding.

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding. 1 Offensiven i konkurrence Denne tekst handler om de systemmæssige og strategiske forandringer offensiven kommer ud for, når defensiven entrer meldingerne. Teksten er begrænset til, at modparten indleder

Læs mere

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.07 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 27-10-2014 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

LEKTION 39 OFFERMELDINGER

LEKTION 39 OFFERMELDINGER LEKTION 39 OFFERMELDINGER KAPITEL 107. ALMINDELIGE OFFERMELDINGER Nogle gange (ca. halvdelen!) er det modpartens tur til at have de gode kort. I stedet for at lade de andre spille en udgang eller en slem,

Læs mere

2 med forskellige svarsystemer

2 med forskellige svarsystemer med forskellige svarsystemer Lad os begynde med at fastslå at -åbningen i virkeligheden er en dårlig ide. Den tager jo meldeplads fra os selv. Det strider mod det generelle princip at gode kort meldes

Læs mere

Redningsbæltet og xy-ut

Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,1: Den lille sans (12-14) Redningsbæltet og xy-ut 1. Små og store sans er Man kan ikke påstå at den lille sans (12-14 hp) er klart bedre end 15-17 sans. Men man kan heller ikke sige det

Læs mere

APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER

APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER Centersystemet er et simplificeret system, der er beregnet på det store flertal af spillere, der ikke har ambitioner om at spille nationale turneringer. I vores bestræbelser

Læs mere

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013.

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Forudsætninger. Deltagelsen i dette kursus i konventioner er en fortsættelse af to tidligere afholdte, hvori bl.a. forsvarsmeldinger blev gennemgået. Vi forudsætter

Læs mere

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen Forsvarsmeldinger I Vi har i dette kursusforløb hidtil beskæftiget os fortrinsvis med åbnings- og svarmeldinger mellem det makkerpar, der er i offensiven. Vi har kun strejfet den konkurrence, der ligger

Læs mere

Månedens udfordring, oktober 2017

Månedens udfordring, oktober 2017 I spiller hold og du sidder Syd med: Månedens udfordring, oktober 2017 Ø/V er alene i zonen, og din makker åbner i 3. hånd med 1 UT (15-17 HP). Hvad melder du nu? Spillet er spil 19 fra anden aften i den

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken Spil 11 9/1 2012 Holdturnering 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843 A rækken B-rækken C rækken N 2 hj 7 V 2 ut 8 V 3 kl 9 N 3 ru 6 V 3 kl 9 V 1 kl 10 V 2 ut 8

Læs mere

Lynbridge i Sorø E2017

Lynbridge i Sorø E2017 Lynbridge i Sorø E2017 Efter aftale med forfatter Torben Kelså, har jeg ændret hans lynbridge-kompendie, så der startes med det rigtige pointsystem. Redigeret af Anne Grete Rasmussen Er du forhindret så

Læs mere

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3 Spil 1. N / Ingen 5 4 2 K D 4 D 6 2 9 8 3 2 Invit Stayman K 9 6 E 5 3 E B 7 5 E B 6 E 3 10 9 8 7 2 K 4 3 10 7 4 D B 10 8 7 B 6 10 9 8 K D 5-1ut 2 2 2 4 Meldingerne: Når Nord åbner med 1ut, er Syd med 9

Læs mere

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas 1 Syd inviterer, og Nord tager imod med maksimum. KONTRAKT: 3 NT i nord UD : B Der kommer B ud til K. Med

Læs mere

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.04 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 15-04-2012 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *.

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Svage -åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Åbningerne / / viser en svag hånd ( ca. - 0 Hp). Oftest med en hæderlig -farve eller mindre god 7 farve. I Zonen helst H T 9 x x x. Hånden har maksimalt

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler Noter fra undervisning i mandagsklubben Indhold 23.01.2017 Crowhurst, Fortsættelse og eksempler... 1 16.01.2017 Crowhurst, Forsvar mod åbning multi 2... 3 02.01.2017 Negative doblinger 3)... 3 05.12.2016

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 21. marts 2008 FORKORTELSER

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 21. marts 2008 FORKORTELSER BRIDGE Mogens Esrom Larsen 21. marts 2008 FORKORTELER B D E f H K M m n P p R U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, M den anden minor, n m pas honnørpoint

Læs mere

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL Modspillet betegnes ofte som bridgens stedbarn, da det regnes som den van-skeligste del af spillet. Allerede i Lektion 4 stiftede du første gang bekendtskab med nogle

Læs mere

Kravmeldinger I sept Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve

Kravmeldinger I sept Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve Kravmeldinger I - 1 28.sept. 2012 Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve Fra den første indlæring i Bridge husker vi begreberne krav for en ny melderunde samt krav til fortsatte

Læs mere

MAJORSTØTTEMELDINGEN 2UT. Denne nye konvention er en "Stenberg 2ut-variant", der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner.

MAJORSTØTTEMELDINGEN 2UT. Denne nye konvention er en Stenberg 2ut-variant, der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner. MAJORTTTEMELDIGE 2UT Denne nye konvention er en "tenberg -variant", der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner. Udover at have mange flere features, er konventionen usædvanlig let

Læs mere

Månedens udfordring, december 2016

Månedens udfordring, december 2016 Månedens udfordring, december 2016 Læg noget hen over østs og vests hænder nedenfor. Du er kommet i 3 UT med Sp 5 ud. Meldeforløbet har afsløret, at øst har under en åbning med 6-farve i hjerter! Spilleplan?

Læs mere

X Y - Sans. Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans.

X Y - Sans. Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans. December 2011 X Y - Sans Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans. Vi har alle tit været i meldesituationen 1-1 - 1 ut, uden indblanding fra modstanderne. Åbner viser

Læs mere

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 01 Skanderborg ridgeklub Juleturneringen 2:3 12. december 2016. 1 = 1220 HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 69 HL og 03 kort i. 2 = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 1 1ut 2 Plus standarden. 3

Læs mere

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde:

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: Negative doblinger Du har 7 5 Makker åbner med 1. K B 8 2 Næste hånd melder 1. E 4 3 Hvad melder du T 7 6 2 Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: 1. 1UT: Forbudt

Læs mere

Månedens udfordring, april 2017

Månedens udfordring, april 2017 Du sidder Syd med denne slatne hånd: Månedens udfordring, april 2017 Meldingerne er gået således: Syd Vest Nord Øst Pas Pas 2 Kl Pas 2 Ru Pas 3 Ru Pas? Hvad melder du nu? Spillet er spil 11 fra sidste

Læs mere

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd 1 Åbners strategi efter aktion i 4. hånd Når 4.hånd entrer meldingerne efter at svarer har meldt ny farve eller 1ut, påvirker det åbners muligheder. Lad os slå fast, at åbner aldrig vil være i en kravsituation.

Læs mere

Månedens udfordring, januar 2017

Månedens udfordring, januar 2017 Månedens udfordring, januar 2017 Du er som Vest kommet i 6 spar med ruder K ud fra Nord: Krydstrumfning er sagen her og giver faktisk 13 stik: Stik med ruder es, spil hjerter til esset og klør til trumf.

Læs mere

Månedens udfordring, november 2016

Månedens udfordring, november 2016 Månedens udfordring, november 2016 Læg noget hen over Nord og Syds hænder i spillet nedenfor! Du er som Vest kommet i 6 UT og får ruder bonde ud fra Nord Syd bekender desværre ikke, men kaster en klør

Læs mere

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642 16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT87 984 D EKT87 B9 D2 KB986543 KB6 95 ET7653 D642 432 Her er spil 16 fra sidste makkerparturnering 10-10-2011. Resultater A-rækken B-rækken C-rækken S 4 sp 11 S 3 sp 10 ( x 3 ) S 4

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010 Typeset by AM-TEX 2 FORKORTELER E es K konge D dame B bonde x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

SYSTEMKORT ( alle turneringer)

SYSTEMKORT ( alle turneringer) D E F E N S I V E N I N D M E L D I N G E R U D S P I L O G S I G N A L E R G E N E R E L T O M U D S P I L SYSTEMKORT ( alle turneringer) Aggressive primært uz og på 1-trinnet. UDSPIL MAKKERS FARVE USP

Læs mere

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca. Meldetabel

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen sådan ca. Meldetabel Der tælles først Honnører som er: ES-KONGE-DAME-BONDE. Benævnes fremefterr som honnører *(HP) Optællingen foregår således: A: ES=4(HP*)- KONGE =3 (HP*)-DAME =2 (HP*)-BONDE =1 (HP*) B: Er makkerparret enigee

Læs mere

LEKTION 15 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MEDIUM (16-18)

LEKTION 15 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MEDIUM (16-18) LEKTION 15 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MEDIUM (16-18) I denne lektion ser vi udelukkende på hænder med 16-18 point, de såkaldte mediumshænder. Vi følger stadigvæk prioriteringen fra sidste lektion: 1. Støt

Læs mere

X - Y Sans og videre meldinger

X - Y Sans og videre meldinger X - Y Sans og videre meldinger Et ofte fremhævet godt supplement til det gode grundsystem. Hvis vi alene med vort grundsystem ønsker at melde følgende hænder: Spil 1. / - (12 Hp) (14 Hp) D 9 3 E K T 6

Læs mere

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler Danmarks Bridgeforbund Alertregler Pr. 1. januar 2008 Indledning Dette hæfte beskriver DBF s nye alertregler, som trådte i kraft den 1. september 2007, og som blev revideret pr. 1. januar 2008. Reglerne

Læs mere

NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut viser hp.

NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut viser hp. Bridge Konventioner Søg Sansåbninger og svar * X-Y-sans https://bridge.kromann.info/convention/1000393 NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller 12-14 sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut

Læs mere

LEKTION 9 SVARER STØTTER ÅBNINGSFARVEN

LEKTION 9 SVARER STØTTER ÅBNINGSFARVEN LEKTIO 9 ARER TTTER ÅBIGFARE KAPITEL 29. FORDELIGPOIT om vi så i Lektion 6, kan man i trumfkontrakter meget ofte få flere stik end i sans ved at trumfe nogle tabskort på en af hænderne. Det er umiddelbart

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Gå ind i Appstore Klik på forstørrelsesglasset for at søge og tast funbridge Vælg den øverste funbridge din bridgeklub Herefter kommer dette billede frem.

Læs mere

Bridge Konventioner. Farveåbninger og Svar. Søg. * Bekkasin 2ut. https://bridge.kromann.info/convention/

Bridge Konventioner. Farveåbninger og Svar. Søg. * Bekkasin 2ut. https://bridge.kromann.info/convention/ 29/1/2017 Kromann Bridge Bridge Konventioner øg Farveåbninger og var * Bekkasin https://bridge.kromann.info/convention/1002470 Bekkasin er endnu en af tenberg-varianterne. som svar på 1 / viser ægte fit

Læs mere

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430)

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) Roman Keycard Blackwood er selv i den simpleste udgave så langt bedre end Blackwood Morrow, at man skal give den et forsøg. Første trin på vejen bør være at inkludere både

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Tirsdag, pil 1-10, Danmark Frankrig Af Maria Rahelt EM Dame i Warszawa Åbent rum: Lukket rum: ord: Benedicte Cronier yd : ylvie Willard Øst : tense Farholt Vest : Maria Rahelt ord:

Læs mere

LOVEN TOTALE ANTAL STIK

LOVEN TOTALE ANTAL STIK LOVEN OM TOTALE ANTAL STIK Kampen om delregnskabet på 2- og 3-trækket er det mest forekommende problem ved bridgebordet. Det er her, der i en holdkamp svinger 5-7 IMP gang på gang, og det er her de fleste

Læs mere

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat)

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat) Forsvar mod svage -åbninger (fortsat) På mange måder minder de defensive meldinger efter åbning eller i farve om hinanden. Principperne for indmeldinger og oplysningsdoblinger følger samme retningslinjer

Læs mere

M 2N, 3 minimum

M 2N, 3 minimum 3.4.5 Bekkasin 2NT Beskrivelse: Bruges i meldeforløbet 1M (PAS) 2NT. En Bekkasin Light variant spilles også efter forhåndspas, hvis modparten melder ind under 2NT, oplysningsdobler 1M eller vi melder 1M

Læs mere

LEKTION 42 PARTURNERING KONTRA HOLDTURNERING

LEKTION 42 PARTURNERING KONTRA HOLDTURNERING LEKTIO 42 PARTURERIG KOTRA HOLDTURERIG KAPITEL 114. UDREGIGMETODER Forskellen i udregningsmetoden på hold- og parturnering kan i mange tilfælde have indflydelse på både meldinger og spil. I holdturnering

Læs mere

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER LEKTIO 28 FRAFALD I AKOTRAKTER I sanskontrakter er det oftest en kamp mellem modspillet og spilfører om at rejse en farve først. Derfor spiller man mod sanskontrakter normalt ud i sin egen sides formodet

Læs mere

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Åbent rum: Nord: E. Rudakov Syd: A. Zaitsev Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

Alertregler. Danmarks Bridgeforbund. - Pr. 1. januar 2008

Alertregler. Danmarks Bridgeforbund. - Pr. 1. januar 2008 Alertregler - Pr. 1. januar 2008 3480 Fredensborg www.bridge.dk Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at sende dem til DBF's Turneringskomite (tuk@bridge.dk) Udgivelsesdato: 1.

Læs mere

PARTURNERING contra HOLDTURNERING.

PARTURNERING contra HOLDTURNERING. PARTURNERING contra HOLDTURNERING. SPILFØRINGEN: Hovedforskellen for et godt resultat mellem parturnering og holdturnering ligger i disse små udsving: overstik samt ekstra points for en UT- eller majorkontrakt.

Læs mere

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet.

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet. HOLDTURNERING - sådan regnes den ud I holdturnering er man 4 spillere sammen om at udgøre et hold. Man spiller stadigt parvist, ved hvert sit bord, mod et andet hold, og møder ikke hinanden. I holdturnering

Læs mere