Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7 Movia handicap service...7 Ledsagerordning...7 Ferieregler...7 Forholdsregler ved sygdom...7 Gruppemøder...8 Handleplansmøder...8 Terapien...9 Aktivitetsafdelingen...9 Brugerrådet...10 Brugerrådets opgaver...10 Udvalg under brugerrådet...10 Nyttige oplysninger...11 Cafe...11 Framelding af kost...11 Bibliotek...11 Pedellen - ordning af praktiske ting...11 Bankordning...11 Forsikringer...12 Pension og betaling for husleje m.m...12 Busser på Jonstrupvang...12 Læge...13 Speciallæge på Jonstrupvang...13 Tandlæge...13 Fodterapeut...13 Fester...13 Beboer/bruger og personalefester...14 Klubber...14 Kunstudstillinger...14 Kunstforeningen...14 Jonstrupvangs venner...14 Bestyrelsen...14 Adresse, telefonnumre og web adresse

2 Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Jonstrupvang-Bebyggelsen er beliggende i det naturskønneområde i Jonstrup, hvor Hareskoven kranser op til. Vores motto er: Forvent det utænkelige, og vi gør meget ud af, at hverdagen for vores beboere og dagbrugere ikke bliver kedelig og forudsigelig. Der sker hele tiden nye og spændende ting på Jonstrupvang, og der er plads til, at beboerne og dagbrugerne kan få en stor indflydelse på deres dagligdag, sådan så det utænkelige kan blive muligt på trods af et handikap. Jonstrupvang er et meget stort hus med mange mennesker. Nogle bor her, andre kommer i aktivitetsafdelingen og nogle er ansat her. Uanset om man bor her, kommer i aktivitetsafdelingen - eller er ansat, skal Jonstrupvang være et sted, hvor det er rart at være. Dette gør vi meget ud af, og i fællesskab og hver for sig gør vi en indsats for, at Jonstrupvang er et rart sted at være. Personalet vil støtte og bidrage til, at den enkelte beboer kan få en meningsfyldt tilværelse på Jonstrupvang. Men, vi kan ikke gøre det alene - alle skal hjælpe til. Alles aktive medvirken og indsats er nødvendig. På Jonstrupvang tilbydes ikke en hotelplads, hvor alt bliver ordnet. Alle vil få tilbud om den hjælp, der er behov for, men heller ikke mere, idet vi forventer: at man selv udfører alt det, man er i stand til bruger sine evner og muligheder. at man selv er aktiv i udformningen af sit liv, og selv er med til at give hverdagen indhold. at man vil være med til at passe på vores hus og inventar. at man hjælper med til at gøre dagligdagen lettere for de medbeboere, der har brug for mere hjælp end en selv. Ud over muligheden for fysio- og ergoterapi, byder livet for beboerne på Jonstrupvang på en række sjove og udfordrende aktiviteter i dagligdagen. Når der skal ekstra fart på, holder vi Olympiske Lege, sejler på kanaler i Holland, står på ski/kælker i Norge eller tager på fisketur. Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen. Venlig hilsen Beboere, brugere og personale i Jonstrupvang-Bebyggelsen 2

3 Bo-grupperne Jonstrupvang-Bebyggelsen er opdelt i 7 bo-grupper. Hver gruppe har sit eget personale, og der er til hver gruppe tilknyttet fysio- og ergoterapeuter. Bo-gruppe 1-5 På Jonstrupvang er der fem grupper, som alle er blandede bo-grupper, hvor der bor 6-7 beboere i hver. De fleste beboere er kørestolsbrugere og er i alderen 20 og 60 år. Alle fem bo-grupper er indrettet forskelligt både hvad farvevalg og møbler angår. Grupperne har også individuelle traditioner alt efter beboernes ønsker og ideer. Alle beboere har hver to kontaktpersoner, som støtter og vejleder, så hverdagen kommer til at fungere så optimalt som muligt for den enkelte. Beboerne støttes i: Valg af dag og fritidstilbud At være ansvarlig, medbestemmende og selvbestemmende omkring eget liv. At opretholde kontakten til pårørende og andre netværk At få et meningsfuldt liv med valgmuligheder, stimuli og oplevelser efter eget ønske At få lavet aftaler med ledsager til ture ud af huset Brug af deres hjemmedag At udtrykke deres ønsker og mål i deres personlige planer Personalet. I alle fem bo-grupper er der ansat pædagoger, sosu-assistenter og hjælpere, og til hver gruppe er der tilknyttet både fysio- og ergoterapeut På denne måde opnås en stor tværfaglighed, som både beboere og medarbejdere nyder godt af. Der gives i alle bo-grupper individuel støtte med respekt for den enkelte beboer. Personalet er beboernes vejledere og sparringspartnere. Skal der ansættes en ny medarbejder i den enkelte gruppe, er der altid en beboer med til ansættelsessamtalen. Rejser og ture. Der er mulighed for at: Deltage i en gruppetur 1 x årligt af 4-5 dages varighed Arrangere ferietur efter eget valg Deltage i Jonstrupvangs 2 årlige ferieture Via ledsagerordning at komme ud og opleve seværdigheder/musikarrangementer m.m. 3

4 Ungdomsgangen: Ungdomsgangen er en bo-gruppe for unge mennesker i alderen fra år med cerebral parese. Der er 12 lejligheder i alt, opdelt i to bo-grupper. Hver beboer har egen lejlighed, fordelt på værelse, toilet og bad samt lille tekøkken. Ydermere er der fra hver lejlighed udgang til have/grønne områder, og der er fælles køkken og opholdsstue. Personalet: Vi er et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Hver beboer er tilknyttet et tværfagligt team, som består af en kontaktperson, en fysioterapeut og en ergoterapeut. Vores mål: Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, og yder omsorg og støtte, fysisk, psykisk og socialt i forhold dertil. Vi arbejder målrettet hen imod, at beboerne får en indholdsrig og aktiv ungdom, og vi yde hjælp til at, de unge selv kan tage ansvar for egen livsførelse og dermed blive klar til voksentilværelsen. Værdigrundlag: Ungdomsgangen arbejder udviklingsorienteret i et aktivt arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på engagement, initiativ, flexibilitet og respekt for den enkeltes individualisme. Vi lægger vægt på ligeværdig dialog mellem beboerne, pårørende og personale, for her igennem at skabe trygge rammer i hverdagen. Via vores beboermøder og brugerråd er der mulighed for medindflydelse på beslutninger vedr. ungdomsgruppen og hele Jonstrupvang. Hverdagen: De fleste af vores beboere har både et dag- og aften tilbud. Når man har fri, kan man: Løbetræne på Petracykel Læse Sidde ved computeren Se tv, ex X-factor sammen Vaske tøj Hygge og slappe af Spille yatzy, UNO el.lign. Tage på festival Spille Wii Spille teater Se billeder eller film fra ferier el. lign Få besøg af venner og familie 4

5 Lejlighederne Alle beboere har en lille lejlighed, hvortil der er indrettet et tekøkken med vask og køleskab. Desuden er der et badeværelse med brusebad og toilet. Lejlighederne har stort set samme størrelse: Stue: 19,25 m² Toilet: 4,75 m² Entré og tekøkken: 4,50 m² = samlet areal: 28,50 m² Fra alle lejligheder er der direkte adgang til de fælles udendørs arealer. Udenfor lejlighedens havedør er der et lille bed, hvor det er muligt at anlægge en lille have. Lejligheden er din egen private bolig. Du har mulighed for at kunne låse din dør, så du ikke bliver forstyrret. Personalet i din bogruppe har nøgle til din lejlighed. Men ingen har adgang til din lejlighed uden din viden. Møbler, TV, radio og telefon For at du selv kan sætte dit præg på din lejlighed, skal du medbringe eller anskaffe egne møbler, gardiner etc. Når du overvejer, hvilke møbler du vil købe, så husk at drøfte dine planer med personalet. Det er vigtigt, at du indretter lejligheden, så det er muligt at gøre rent samt at der er plads til de hjælpemidler, du evt. skal benytte. Husk at klædeskabe ikke kan gå helt til loftet, og at det ikke er muligt at have alle typer af lamper, hvis du har rumdækkende lift. I hver lejlighed er der stik til TV og radio. Du skal selv anskaffe dig TV og radio. Brugerrådet har besluttet, at alle skal være tilmeldt kabel-tv. Alle er med i ordningen, og alle skal betale for kabelforbindelsen. D.v.s. du skal selv betale din TV licens og for tilslutningen til kabelforbindelse. Du kan få egen telefon i din lejlighed. Du skal naturligvis selv betale for oprettelsen af abonnement og for dine telefonsamtaler. 5

6 Dagligdagen Vi ønsker at tilgodese beboernes og brugeres individuelle behov, så vidt det er os muligt. For beboerne er det væsentligt, at der hver dag er noget meningsfyldt at stå op til. Vi stiller ikke krav om, at du har en egentlig arbejdsuge. Men vi har den holdning, at du, som de øvrige beboere, deltager i de aktiviteter, der er tilrettelagt for dig. Det kan bl.a. foregå med: Træning og behandling i fysio- og ergoterapien. Beskæftigelse i aktivitetsafdelingen. Aktiviteter/undervisning i eller udenfor huset Vask af eget tøj og oprydning af egen lejlighed. Aftaler i forbindelse med din hjemmedag Vi vil støtte og hjælpe dig, alt hvad vi kan. Men - vi kan ikke gøre det uden din egen aktive støtte og indsats. Døgndækning På Jonstrupvang er der personale hele døgnet. Personalet i bogrupperne har tjenesteskift tre gange i døgnet. Da huset er åbent døgnet rundt, er der ingen faste sengetider. Dette betyder, at beboerne kan komme hjem, når de har lyst, men efter kl kan der dog opstå ventetid på hjælp, da der efter kl kun er 2 medarbejdere på arbejde. Af hensyn til personalet i husets afdelinger og køkkenets arbejdsplanlægning vil vi meget gerne have, at du altid giver os besked når du forlader Jonstrupvang, og også meget gerne hvor du tager hen, og hvor længe du regner med at være væk. Det er ikke et krav, at du orienterer os om din færden men det er et stort ønske fra vores side. Mest af alt fordi vi kan reagere fornuftigt, hvis du ikke dukker op til den forventede tid, eller at vi kan komme i kontakt med dig - hvis det af en eller anden grund er meget vigtigt. Rengøring Af hygiejniske og sundhedsmæssige årsager er det nødvendigt at rengøre lejlighederne med gulvvask og aftørring af støv m.m. en gang om ugen, og rengøre toilettet 2 gange om ugen. Denne opgave bliver udført af Jonstrupvangs rengøringspersonale. Du og din kontaktperson skal sørge for, at din lejlighed er til at komme til at gøre rent i. 6

7 Vask af tøj I samarbejde med din kontaktperson aftales vask af dit tøj. Du vil som hovedregel få hjælp til tøjvask en gang om ugen. Medicin Den ordinerede medicin administreres i samarbejde med din kontaktperson eller gruppelederen i din gruppe. Vi giver ikke økonomisk tilskud til din medicin. Men du kan få tilskud fra Furesø kommune hvis du opfylder de krav, der stilles. Medicinen opbevarer du selv med mindre andet er aftalt. Movia handicap service Alle beboere, der opfylder nedenstående betingelser, kan optages i Movias handicap service: Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler. Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel (gangstativ, stok, krykker). Nærmere oplysninger om denne ordning fås på kontoret. Ledsagerordning Serviceloven giver mulighed for at få 15 timers ledsagelse pr. måned. De fleste af Jonstrupvangs beboere er med i ordningen. Det er din handlekommune, der bevilger ordningen efter nogle bestemte kriterier. Hos forstanderen kan du få meget mere at vide om ledsager-ordningen, ligesom du kan få et ansøgningsskema. Ferieregler Alle beboere på Jonstrupvang vil hvert år få tilbud om at deltage i en gruppeferie af 4-5 dages varighed. Jonstrupvang betaler for leje af hytte og medarbejdernes løn. Beboerne betaler alle øvrige udgifter. Alle beboere på Jonstrupvang har mulighed for at melde sig til en af de fælles ture, der bliver arrangeret af Jonstrupvang, pt. Norgestur om vinteren og sejltur om sommeren. Jonstrupvang betaler medarbejdernes løn, beboerne betaler resten. Alle beboere på Jonstrupvang har mulighed for efter eget valg at arrangere en rejse om året af max 1 uges varighed. Jonstrupvang betaler for 1 medarbejders løn pr. beboer. Ønskes flere medarbejdere betaler beboeren selv løn og kolonitillæg. Alle øvrige udgifter betaler beboeren selv, det er dog muligt at søge fonde til dækning af de ekstra udgifter der er, ved at skulle have hjælper med. Forholdsregler ved sygdom Alle får ind i mellem en forkølelse, influenza, infektion eller lignende. Vi ved, at det er meget nemt at give disse sygdomme videre til andre, da virus og bakterier hurtigt spredes. 7

8 For at forebygge smitte har vi derfor besluttet, at beboere, der har influenza, er forkølet eller andet, skal blive i deres lejligheder. Daghjemsbrugerne skal blive hjemme. Gruppemøder Hver bogruppe holder møde en gang om ugen eller hver anden uge. På mødet deltager beboere og personale. Her kan I drøfte de emner, som I synes er vigtige for jer. Alt kan drøftes. Det kunne være planlægning af gruppens ferie i et sommerhus, eller byture, måske turen i den kommende sommerferie, en fødselsdagsfest eller noget om, hvordan har du/i det med at bo på Jonstrupvang. En gang om måneden kommer der en repræsentant fra brugerrådet og fortæller nyt fra brugerrådet. Handleplansmøder En gang om året afholdes handleplansmøde, hvor vi skal tale om dig og dit ophold på Jonstrupvang. På mødet drøfter vi bl.a.: Hvordan er det gået siden sidste handleplansmøde? Hvad får du tiden til at gå med? Hvad har du af ønsker og mål for det kommende år? Hvad modtager du af behandling? Hvad modtager du af hjælp? Din sagsbehandler indbydes til handleplansmødet. Afdelingslederen, din kontaktperson og forstanderen deltager altid. Der deltager terapeuter for de beboere, der benytter terapien. Derudover er du velkommen til at indbyde de personer, du har lyst til. 8

9 Terapien På Jonstrupvang tilbyder vi terapi til alle vores beboere, og vi tager altid udgangspunkt i beboernes ønsker og mål. I terapien har vi dygtige og kompetente fysio- og ergoterapeuter, en pædagog og en teknikker ansat i alt er vi 11 personaler. Fysioterapeuterne tilbyder træning til alle beboerne og en del af daghjems brugerne efter lov om vederlagsfri fysioterapi, dvs. alle bliver tilbudt én gang træning pr. uge som minimum. Ergoterapeuterne afdækker sammen med beboerne deres aktivitetsproblematikker og lægger derefter en plan for, hvordan aktivitetsproblematikkerne kan afhjælpes, gerne i samarbejde med det tværfaglige personale. I vores terapiafdeling gør vi et stort arbejde ud af, at det skal være sjovt og givende at komme til træning, og man må gerne få sved på panden! Vi udfordrer gerne beboerne i eksempelvis boksning på vores spillekonsol Wii. Vi har et stort træningslokale, hvor beboerne kan cykle, gå eller lave øvelser på en briks samt et spændende sanserum, hvor beboerne kan få stimulerede sanserne og slappe af, enten liggende i en hængekøje eller på en madras med musik i. Derudover har vi et fitness lokale og så bruger vi også gerne vores dejlige udendørs arealer. Udover træningen af beboerne varetager terapien også reparationer, bestilling og afprøvning af kørestole og bestilling af badestole samt øvrige hjælpemidler, til beboerne. Aktivitetsafdelingen Vores spændende aktivitets afdeling er et tilbud for beboerne og dagbrugerne, og de dagbrugere der kommer, har base i afdelingen. I aktiviteten er vi i alt 10 personaler, som består af henholdsvis en leder, pædagoger, pædagogstuderende, pædagogmedhjælper, værkstedsassistent, beskæftigelsesvejleder, I vores afdeling tilbyder vi en masse interessante og udfordrende aktiviteter, og de fleste aktiviteter er holdtilbud, og der laves nye hold hvert halve år. De aktiviteter vi eksempelvis tilbyder beboerne/brugerne er; - madlavning, som om sommeren foregår ude og maden laves over bål - sport, her spiller vi blandt andet roboule og shifttennis - medie, hvor vi laver Jonstrupvang Tidende og indlæg til hjemmesiden - karaoke, hvor man vælger hvad man gerne vil synge. - ridning Derudover er der åbent hus hver dag, beboerne kan komme og lave malerier, armbånd, perler og sy, eller lave lige det de ønsker. 9

10 Dagbrugerne kan på lige fod med andre deltage i husets aktiviteter, sociale liv samt modtage behandling i terapien. Som dagbruger får du tilknyttet en fast kontaktperson, der sammen med dig strukturerer din hverdag på Jonstrupvang. Brugerrådet Brugerrådet på Jonstrupvang beskæftiger sig først og fremmest med forhold, der forstærker livskvaliteten og brugerindflydelsen for den enkelte, der benytter botilbuddet eller Jonstrupvangs dagtilbud. Brugerrådet beskæftiger sig i det væsentligste med politikker og strategier for brugerindflydelse på Jonstrupvang-Bebyggelsen, samt koordinering af disse i et tæt samarbejde med ledelsen. Brugerrådet har samarbejde med udvalgene, ledelsen, og bestyrelsen. Brugerrådet og forstanderen afholder fælles informationsmøde for beboere og brugere 1 gang om måneden. Brugerrådets opgaver At koordinere forslag og ideer fra beboere og brugere, samt arbejde med fælles problemstillinger. At nedsætte udvalg der er relevante for at brugerindflydelsen kommer så tæt på brugerens hverdagsliv som muligt. At de enkelte udvalg fungerer efter hensigten Udvalg under brugerrådet Foreningen kultur fest og farver skal varetage, at der på Jonstrupvang afholdes de traditionelle fester, samt fælles arrangementer og kulturelle oplevelser. Bixen er en brugerstyret kiosk. Den daglige drift varetages af beboere/brugere. Brugerrådet er ansvarlig for regnskab og den daglige drift. Informationsudvalget har til formål at oplyse borgere og brugere samt deres familier og venner om aktiviteter i huset. Det er endvidere hensigten med udvalget, at nye brugere og deres familier bliver modtaget og informeret om tilværelsen på Jonstrupvang af beboere/brugere. Ansættelsesudvalget skal medvirke ved ansættelser af nyt personale i de afdelinger, der ikke er bogrupper. I bogrupperne er det gruppens beboere, der medvirker ved ansættelser. 10

11 Vedtægter for Brugerråd og yderligere informationer om brugerrådet kan rekvireres hos brugerrådsformanden eller koordinatoren for brugerrådet. Cafe Caféen har åben fra kl Nyttige oplysninger Vi tilbyder beboere og brugere alsidig veltilberedt kost, og der er uddannet personale, som også vejleder og tilbereder diætkost. Beboerne har medindflydelse på planlægning af menuerne og har daglig kontakt med køkkenpersonalet. I weekenderne tilbyder vi brunch fra kl og varm mad om aftenen. Beboerfødselsdage gør vi meget ud af. Beboerne kommer selv ud i køkkenet og bestemmer, hvornår fødselsdagen skal holdes, hvem der skal med, og hvad der skal spises. I løbet af året holder vi temauger med fremmedartet mad. Der er også mange traditioner for at deltage i f.eks. idrætsdag, Skt. Hansaften, Mortensaften og en nytårsfest. Beboere og brugere har mulighed for at invitere pårørende og gæster til at spise i caféen. Framelding af kost Du skal selv afmelde måltiderne i køkkenet. Du kan afmelde et enkelt måltid eller hele dagen. Den eneste betingelse er, at frameldingen sker med 3 dages varsel. I særlige tilfælde kan forstanderen give dispensation for 3-dagsreglen. Bibliotek Du kan tilmelde dig ordningen Bogen kommer på Værløse bibliotek, hvis du har problemer med at komme på biblioteket. Pedellen - ordning af praktiske ting Mange små praktiske ting, som den enkelte beboer ikke kan klare, ordnes af vores 2 pedeller. De kan klare (næsten) alt. Er der noget, du vil have lavet eller noget, der er gået i stykker? Fortæl det til personalet i din gruppe, så vil de give beskeden videre til pedellerne. Bankordning Du og husets andre beboere tilbydes en ordning, hvor jeres pension indsættes på en bankbog, som opbevares i Jonstrupvangs pengeskab. Du kan få udleveret din bankbog når du vil, eller du kan bede om, at der hæves penge på bankbogen. Du kan selvfølgelig også selv opbevare din bankbog. 11

12 Der er bankdag hver torsdag. Der kan afleveres hæveseddel på kontoret indtil tirsdag kl Hvis det er svært for dig at overskue din økonomi, kan du få hjælp af din kontaktperson. Forsikringer Hvis du ikke allerede har en forsikring, opfordres du til at tegne en ansvars- og indboforsikring. Pension og betaling for husleje m.m. Alle beboere på Jonstrupvang får udbetalt pension. Ifølge servicelovens intentioner skal beboerne have sine penge, hvor de bor. Vi ved dog godt, at det kan være svært at overskue pengesager, og tilbyder derfor at hjælpe dig med at administrere disse, hvis du ønsker det. Vi har regler for, hvordan personalet skal hjælpe dig med at administrere din økonomi, så der aldrig kan stilles spørgsmål ved personalets hæderlighed. Disse regler kan du få ved at henvende dig til forstanderen. Af din pension skal du betale for husleje, kost, lys, varme, rengøring og tøjvask. Servicebetaling betales kun af beboere, der har fået tilkendt pension før 1/ Betalingen kan foregå automatisk, hvis du tilmelder dig betalingsservice. PBS sender dig så en månedlig opgørelse, hvor du kan se, hvad du har betalt for. I 2012 er udgifterne pr. måned, der kan variere afhængig af lejlighedsstørrelse og forbrugsmønster, i afrundede beløb ca.: Boligbetaling: El: 535 Varme: 415 Kost: Institutionsvask: 125 Rengøringsartikler: 170 Kabel tv 295 Klientkørsel: 220 Samlet betaling: Busser på Jonstrupvang Jonstrupvang har 3 busser. I busserne har du mulighed for at blive kørt til aktiviteter udenfor huset. Du kan eksempelvis blive kørt til læge/tandlæge, indkøbsture, gruppeudflugter og ferieture, hvor du dog selv skal betale for færge og broafgift. Jonstrupvangs busser kan ikke lånes ud eller benyttes som erstatning for MOVIAS handicap transportordning. Busserne kan heller ikke benyttes i forbindelse med ledsagerordningen. 12

13 Læge Beboerne har deres egen læge i henhold til sygesikringens regler. Speciallæge på Jonstrupvang Alle beboere får tilbud om at blive konsulteret af speciallæge mindst 1 gang om året. Lægen hedder Henning Hørlyk og kommer til Jonstrupvang en gang om måneden, undtagen i ferierne. Det er beboeren selv der bestemmer hvad der skal tales med lægen om, og det er beboeren alene der bestemmer hvem der skal være med til konsultationen. Ved konsultationen vil lægen, beboeren selv og evt. pårørende være til stede. Derudover kan også kontaktpersonen, en fysioterapeut, og ergoterapeuten eller andre relevante personer være til stede. Tandlæge Beboerne er tilknyttet almindelig tandlægeordning, og kommer derfor til tandlæge hvert halve år eller efter behov. Fodterapeut En gang om måneden kommer der en fodterapeut på Jonstrupvang for at behandle beboernes fødder. Du bestemmer selv, om du vil benytte dig af tilbuddet. eller evt. benytte en anden fodterapeut. Uanset hvilken fodterapeut du vil benytte, skal du selv betale for behandlingen. Fester Vi har mange fester og arrangementer for beboere, daghjemsbrugere og medarbejdere. Vi er altid glade for gode ideer og forslag til festlige arrangementer. Beboerne kan holde fester/sammenkomster på Jonstrupvang, hvor det er beboeren, der inviterer sine gæster som ikke nødvendigvis skal være Jonstrupvang beboere og/eller personale. Det forudsætter dog: At festen eller sammenkomsten forud (og i god tid) er aftalt med personalet. At køkkenet har tid og mulighed til at tilberede maden hvis dette ønskes. Køkkenet har ret til at sige nej til at tilberede maden, hvis det ikke kan indpasses i køkkenets andre arbejdsopgaver. Sædvanligvis vil et nej blive fulgt af et kan vi finde en anden dag - et andet tidspunkt eller en nemmere menu. At det ønskede lokale er ledigt. Det skal bemærkes, at det personale der er på arbejde, ikke kan eller skal yde nogen form for hjælp til festen eller til festdeltagerne. 13

14 Beboer/bruger og personalefester Mindst et par gange årligt har vi en større fest for beboere, daghjemsbrugere og personalet. Vi har en lang række gode traditioner - arrangementer, som holdes år efter år. Du kan se alle årets arrangementer på opslagstavlen, der hænger på gangen, inden du kommer ind i cafeen. Klubber Der er mulighed for at gå i aftenklubben LAVUK, som holder åbent mandag til fredag kl Yderligere oplysninger om klubben fås af personalet i din bogruppe - som også vil hjælpe dig, hvis du leder efter andre klubber eller foreninger. Kunstudstillinger Hver måned afholdes udstillinger med skiftende kunstnere. Alle, der har lyst til at udstille egne værker, kan henvende sig til Jonstrupvang for at reservere en måned. Til alle udstillinger, som normalt er salgsudstillinger, er der fri entré. Kunstforeningen Kunstforeningen er for alle med kunstinteresse på Jonstrupvang. Oplysninger om kunstforeningen, vedtægter og kontingent m.v. kan fås hos kunstforeningens formand eller forstanderen. Jonstrupvangs venner Siden 1996 har foreningen Jonstrupvangs venner arrangeret ture, fester og anden underholdning for beboerne på Jonstrupvang. Jonstrupvangs venner består af pårørende og beboere på Jonstrupvang, og alle med tilknytning til Jonstrupvang opfordres til at være medlem af foreningen. Bestyrelsen Jonstrupvang-Bebyggelsen er et selvejende bosted, oprettet af Spastikerforeningen i Jonstrupvang-Bebyggelsen har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Jonstrupvang-Bebyggelsens øverste myndighed er en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således: 5 medlemmer udpeget af Spastikerforeningen,1 medlem udpeget af Region Hovedstaden, 1 medlem udpeget af Furesø kommune og 2 medlemmer vælges af og i blandt beboerne I bestyrelsesmøderne deltager desuden (uden stemmeret) 1 personalerepræsentant, forstanderen og Spastikerforeningens direktør. Bestyrelsen mødes almindeligvis 4 til 5 gange årligt. Møderne holdes i Jonstrupvang-Bebyggelsen. 14

15 Adresse, telefonnumre og web adresse Jonstrupvang-Bebyggelsen ligger i Værløse kommune Nordvest for København. Adressen er: Jonstrupvang-Bebyggelsen Chr. Hauchs Allé Værløse Kontorets telefonnummer: Kontorets faxnummer: Internet e. mail: 15

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere