Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7 Movia handicap service...7 Ledsagerordning...7 Ferieregler...7 Forholdsregler ved sygdom...7 Gruppemøder...8 Handleplansmøder...8 Terapien...9 Aktivitetsafdelingen...9 Brugerrådet...10 Brugerrådets opgaver...10 Udvalg under brugerrådet...10 Nyttige oplysninger...11 Cafe...11 Framelding af kost...11 Bibliotek...11 Pedellen - ordning af praktiske ting...11 Bankordning...11 Forsikringer...12 Pension og betaling for husleje m.m...12 Busser på Jonstrupvang...12 Læge...13 Speciallæge på Jonstrupvang...13 Tandlæge...13 Fodterapeut...13 Fester...13 Beboer/bruger og personalefester...14 Klubber...14 Kunstudstillinger...14 Kunstforeningen...14 Jonstrupvangs venner...14 Bestyrelsen...14 Adresse, telefonnumre og web adresse

2 Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Jonstrupvang-Bebyggelsen er beliggende i det naturskønneområde i Jonstrup, hvor Hareskoven kranser op til. Vores motto er: Forvent det utænkelige, og vi gør meget ud af, at hverdagen for vores beboere og dagbrugere ikke bliver kedelig og forudsigelig. Der sker hele tiden nye og spændende ting på Jonstrupvang, og der er plads til, at beboerne og dagbrugerne kan få en stor indflydelse på deres dagligdag, sådan så det utænkelige kan blive muligt på trods af et handikap. Jonstrupvang er et meget stort hus med mange mennesker. Nogle bor her, andre kommer i aktivitetsafdelingen og nogle er ansat her. Uanset om man bor her, kommer i aktivitetsafdelingen - eller er ansat, skal Jonstrupvang være et sted, hvor det er rart at være. Dette gør vi meget ud af, og i fællesskab og hver for sig gør vi en indsats for, at Jonstrupvang er et rart sted at være. Personalet vil støtte og bidrage til, at den enkelte beboer kan få en meningsfyldt tilværelse på Jonstrupvang. Men, vi kan ikke gøre det alene - alle skal hjælpe til. Alles aktive medvirken og indsats er nødvendig. På Jonstrupvang tilbydes ikke en hotelplads, hvor alt bliver ordnet. Alle vil få tilbud om den hjælp, der er behov for, men heller ikke mere, idet vi forventer: at man selv udfører alt det, man er i stand til bruger sine evner og muligheder. at man selv er aktiv i udformningen af sit liv, og selv er med til at give hverdagen indhold. at man vil være med til at passe på vores hus og inventar. at man hjælper med til at gøre dagligdagen lettere for de medbeboere, der har brug for mere hjælp end en selv. Ud over muligheden for fysio- og ergoterapi, byder livet for beboerne på Jonstrupvang på en række sjove og udfordrende aktiviteter i dagligdagen. Når der skal ekstra fart på, holder vi Olympiske Lege, sejler på kanaler i Holland, står på ski/kælker i Norge eller tager på fisketur. Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen. Venlig hilsen Beboere, brugere og personale i Jonstrupvang-Bebyggelsen 2

3 Bo-grupperne Jonstrupvang-Bebyggelsen er opdelt i 7 bo-grupper. Hver gruppe har sit eget personale, og der er til hver gruppe tilknyttet fysio- og ergoterapeuter. Bo-gruppe 1-5 På Jonstrupvang er der fem grupper, som alle er blandede bo-grupper, hvor der bor 6-7 beboere i hver. De fleste beboere er kørestolsbrugere og er i alderen 20 og 60 år. Alle fem bo-grupper er indrettet forskelligt både hvad farvevalg og møbler angår. Grupperne har også individuelle traditioner alt efter beboernes ønsker og ideer. Alle beboere har hver to kontaktpersoner, som støtter og vejleder, så hverdagen kommer til at fungere så optimalt som muligt for den enkelte. Beboerne støttes i: Valg af dag og fritidstilbud At være ansvarlig, medbestemmende og selvbestemmende omkring eget liv. At opretholde kontakten til pårørende og andre netværk At få et meningsfuldt liv med valgmuligheder, stimuli og oplevelser efter eget ønske At få lavet aftaler med ledsager til ture ud af huset Brug af deres hjemmedag At udtrykke deres ønsker og mål i deres personlige planer Personalet. I alle fem bo-grupper er der ansat pædagoger, sosu-assistenter og hjælpere, og til hver gruppe er der tilknyttet både fysio- og ergoterapeut På denne måde opnås en stor tværfaglighed, som både beboere og medarbejdere nyder godt af. Der gives i alle bo-grupper individuel støtte med respekt for den enkelte beboer. Personalet er beboernes vejledere og sparringspartnere. Skal der ansættes en ny medarbejder i den enkelte gruppe, er der altid en beboer med til ansættelsessamtalen. Rejser og ture. Der er mulighed for at: Deltage i en gruppetur 1 x årligt af 4-5 dages varighed Arrangere ferietur efter eget valg Deltage i Jonstrupvangs 2 årlige ferieture Via ledsagerordning at komme ud og opleve seværdigheder/musikarrangementer m.m. 3

4 Ungdomsgangen: Ungdomsgangen er en bo-gruppe for unge mennesker i alderen fra år med cerebral parese. Der er 12 lejligheder i alt, opdelt i to bo-grupper. Hver beboer har egen lejlighed, fordelt på værelse, toilet og bad samt lille tekøkken. Ydermere er der fra hver lejlighed udgang til have/grønne områder, og der er fælles køkken og opholdsstue. Personalet: Vi er et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Hver beboer er tilknyttet et tværfagligt team, som består af en kontaktperson, en fysioterapeut og en ergoterapeut. Vores mål: Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, og yder omsorg og støtte, fysisk, psykisk og socialt i forhold dertil. Vi arbejder målrettet hen imod, at beboerne får en indholdsrig og aktiv ungdom, og vi yde hjælp til at, de unge selv kan tage ansvar for egen livsførelse og dermed blive klar til voksentilværelsen. Værdigrundlag: Ungdomsgangen arbejder udviklingsorienteret i et aktivt arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på engagement, initiativ, flexibilitet og respekt for den enkeltes individualisme. Vi lægger vægt på ligeværdig dialog mellem beboerne, pårørende og personale, for her igennem at skabe trygge rammer i hverdagen. Via vores beboermøder og brugerråd er der mulighed for medindflydelse på beslutninger vedr. ungdomsgruppen og hele Jonstrupvang. Hverdagen: De fleste af vores beboere har både et dag- og aften tilbud. Når man har fri, kan man: Løbetræne på Petracykel Læse Sidde ved computeren Se tv, ex X-factor sammen Vaske tøj Hygge og slappe af Spille yatzy, UNO el.lign. Tage på festival Spille Wii Spille teater Se billeder eller film fra ferier el. lign Få besøg af venner og familie 4

5 Lejlighederne Alle beboere har en lille lejlighed, hvortil der er indrettet et tekøkken med vask og køleskab. Desuden er der et badeværelse med brusebad og toilet. Lejlighederne har stort set samme størrelse: Stue: 19,25 m² Toilet: 4,75 m² Entré og tekøkken: 4,50 m² = samlet areal: 28,50 m² Fra alle lejligheder er der direkte adgang til de fælles udendørs arealer. Udenfor lejlighedens havedør er der et lille bed, hvor det er muligt at anlægge en lille have. Lejligheden er din egen private bolig. Du har mulighed for at kunne låse din dør, så du ikke bliver forstyrret. Personalet i din bogruppe har nøgle til din lejlighed. Men ingen har adgang til din lejlighed uden din viden. Møbler, TV, radio og telefon For at du selv kan sætte dit præg på din lejlighed, skal du medbringe eller anskaffe egne møbler, gardiner etc. Når du overvejer, hvilke møbler du vil købe, så husk at drøfte dine planer med personalet. Det er vigtigt, at du indretter lejligheden, så det er muligt at gøre rent samt at der er plads til de hjælpemidler, du evt. skal benytte. Husk at klædeskabe ikke kan gå helt til loftet, og at det ikke er muligt at have alle typer af lamper, hvis du har rumdækkende lift. I hver lejlighed er der stik til TV og radio. Du skal selv anskaffe dig TV og radio. Brugerrådet har besluttet, at alle skal være tilmeldt kabel-tv. Alle er med i ordningen, og alle skal betale for kabelforbindelsen. D.v.s. du skal selv betale din TV licens og for tilslutningen til kabelforbindelse. Du kan få egen telefon i din lejlighed. Du skal naturligvis selv betale for oprettelsen af abonnement og for dine telefonsamtaler. 5

6 Dagligdagen Vi ønsker at tilgodese beboernes og brugeres individuelle behov, så vidt det er os muligt. For beboerne er det væsentligt, at der hver dag er noget meningsfyldt at stå op til. Vi stiller ikke krav om, at du har en egentlig arbejdsuge. Men vi har den holdning, at du, som de øvrige beboere, deltager i de aktiviteter, der er tilrettelagt for dig. Det kan bl.a. foregå med: Træning og behandling i fysio- og ergoterapien. Beskæftigelse i aktivitetsafdelingen. Aktiviteter/undervisning i eller udenfor huset Vask af eget tøj og oprydning af egen lejlighed. Aftaler i forbindelse med din hjemmedag Vi vil støtte og hjælpe dig, alt hvad vi kan. Men - vi kan ikke gøre det uden din egen aktive støtte og indsats. Døgndækning På Jonstrupvang er der personale hele døgnet. Personalet i bogrupperne har tjenesteskift tre gange i døgnet. Da huset er åbent døgnet rundt, er der ingen faste sengetider. Dette betyder, at beboerne kan komme hjem, når de har lyst, men efter kl kan der dog opstå ventetid på hjælp, da der efter kl kun er 2 medarbejdere på arbejde. Af hensyn til personalet i husets afdelinger og køkkenets arbejdsplanlægning vil vi meget gerne have, at du altid giver os besked når du forlader Jonstrupvang, og også meget gerne hvor du tager hen, og hvor længe du regner med at være væk. Det er ikke et krav, at du orienterer os om din færden men det er et stort ønske fra vores side. Mest af alt fordi vi kan reagere fornuftigt, hvis du ikke dukker op til den forventede tid, eller at vi kan komme i kontakt med dig - hvis det af en eller anden grund er meget vigtigt. Rengøring Af hygiejniske og sundhedsmæssige årsager er det nødvendigt at rengøre lejlighederne med gulvvask og aftørring af støv m.m. en gang om ugen, og rengøre toilettet 2 gange om ugen. Denne opgave bliver udført af Jonstrupvangs rengøringspersonale. Du og din kontaktperson skal sørge for, at din lejlighed er til at komme til at gøre rent i. 6

7 Vask af tøj I samarbejde med din kontaktperson aftales vask af dit tøj. Du vil som hovedregel få hjælp til tøjvask en gang om ugen. Medicin Den ordinerede medicin administreres i samarbejde med din kontaktperson eller gruppelederen i din gruppe. Vi giver ikke økonomisk tilskud til din medicin. Men du kan få tilskud fra Furesø kommune hvis du opfylder de krav, der stilles. Medicinen opbevarer du selv med mindre andet er aftalt. Movia handicap service Alle beboere, der opfylder nedenstående betingelser, kan optages i Movias handicap service: Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler. Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel (gangstativ, stok, krykker). Nærmere oplysninger om denne ordning fås på kontoret. Ledsagerordning Serviceloven giver mulighed for at få 15 timers ledsagelse pr. måned. De fleste af Jonstrupvangs beboere er med i ordningen. Det er din handlekommune, der bevilger ordningen efter nogle bestemte kriterier. Hos forstanderen kan du få meget mere at vide om ledsager-ordningen, ligesom du kan få et ansøgningsskema. Ferieregler Alle beboere på Jonstrupvang vil hvert år få tilbud om at deltage i en gruppeferie af 4-5 dages varighed. Jonstrupvang betaler for leje af hytte og medarbejdernes løn. Beboerne betaler alle øvrige udgifter. Alle beboere på Jonstrupvang har mulighed for at melde sig til en af de fælles ture, der bliver arrangeret af Jonstrupvang, pt. Norgestur om vinteren og sejltur om sommeren. Jonstrupvang betaler medarbejdernes løn, beboerne betaler resten. Alle beboere på Jonstrupvang har mulighed for efter eget valg at arrangere en rejse om året af max 1 uges varighed. Jonstrupvang betaler for 1 medarbejders løn pr. beboer. Ønskes flere medarbejdere betaler beboeren selv løn og kolonitillæg. Alle øvrige udgifter betaler beboeren selv, det er dog muligt at søge fonde til dækning af de ekstra udgifter der er, ved at skulle have hjælper med. Forholdsregler ved sygdom Alle får ind i mellem en forkølelse, influenza, infektion eller lignende. Vi ved, at det er meget nemt at give disse sygdomme videre til andre, da virus og bakterier hurtigt spredes. 7

8 For at forebygge smitte har vi derfor besluttet, at beboere, der har influenza, er forkølet eller andet, skal blive i deres lejligheder. Daghjemsbrugerne skal blive hjemme. Gruppemøder Hver bogruppe holder møde en gang om ugen eller hver anden uge. På mødet deltager beboere og personale. Her kan I drøfte de emner, som I synes er vigtige for jer. Alt kan drøftes. Det kunne være planlægning af gruppens ferie i et sommerhus, eller byture, måske turen i den kommende sommerferie, en fødselsdagsfest eller noget om, hvordan har du/i det med at bo på Jonstrupvang. En gang om måneden kommer der en repræsentant fra brugerrådet og fortæller nyt fra brugerrådet. Handleplansmøder En gang om året afholdes handleplansmøde, hvor vi skal tale om dig og dit ophold på Jonstrupvang. På mødet drøfter vi bl.a.: Hvordan er det gået siden sidste handleplansmøde? Hvad får du tiden til at gå med? Hvad har du af ønsker og mål for det kommende år? Hvad modtager du af behandling? Hvad modtager du af hjælp? Din sagsbehandler indbydes til handleplansmødet. Afdelingslederen, din kontaktperson og forstanderen deltager altid. Der deltager terapeuter for de beboere, der benytter terapien. Derudover er du velkommen til at indbyde de personer, du har lyst til. 8

9 Terapien På Jonstrupvang tilbyder vi terapi til alle vores beboere, og vi tager altid udgangspunkt i beboernes ønsker og mål. I terapien har vi dygtige og kompetente fysio- og ergoterapeuter, en pædagog og en teknikker ansat i alt er vi 11 personaler. Fysioterapeuterne tilbyder træning til alle beboerne og en del af daghjems brugerne efter lov om vederlagsfri fysioterapi, dvs. alle bliver tilbudt én gang træning pr. uge som minimum. Ergoterapeuterne afdækker sammen med beboerne deres aktivitetsproblematikker og lægger derefter en plan for, hvordan aktivitetsproblematikkerne kan afhjælpes, gerne i samarbejde med det tværfaglige personale. I vores terapiafdeling gør vi et stort arbejde ud af, at det skal være sjovt og givende at komme til træning, og man må gerne få sved på panden! Vi udfordrer gerne beboerne i eksempelvis boksning på vores spillekonsol Wii. Vi har et stort træningslokale, hvor beboerne kan cykle, gå eller lave øvelser på en briks samt et spændende sanserum, hvor beboerne kan få stimulerede sanserne og slappe af, enten liggende i en hængekøje eller på en madras med musik i. Derudover har vi et fitness lokale og så bruger vi også gerne vores dejlige udendørs arealer. Udover træningen af beboerne varetager terapien også reparationer, bestilling og afprøvning af kørestole og bestilling af badestole samt øvrige hjælpemidler, til beboerne. Aktivitetsafdelingen Vores spændende aktivitets afdeling er et tilbud for beboerne og dagbrugerne, og de dagbrugere der kommer, har base i afdelingen. I aktiviteten er vi i alt 10 personaler, som består af henholdsvis en leder, pædagoger, pædagogstuderende, pædagogmedhjælper, værkstedsassistent, beskæftigelsesvejleder, I vores afdeling tilbyder vi en masse interessante og udfordrende aktiviteter, og de fleste aktiviteter er holdtilbud, og der laves nye hold hvert halve år. De aktiviteter vi eksempelvis tilbyder beboerne/brugerne er; - madlavning, som om sommeren foregår ude og maden laves over bål - sport, her spiller vi blandt andet roboule og shifttennis - medie, hvor vi laver Jonstrupvang Tidende og indlæg til hjemmesiden - karaoke, hvor man vælger hvad man gerne vil synge. - ridning Derudover er der åbent hus hver dag, beboerne kan komme og lave malerier, armbånd, perler og sy, eller lave lige det de ønsker. 9

10 Dagbrugerne kan på lige fod med andre deltage i husets aktiviteter, sociale liv samt modtage behandling i terapien. Som dagbruger får du tilknyttet en fast kontaktperson, der sammen med dig strukturerer din hverdag på Jonstrupvang. Brugerrådet Brugerrådet på Jonstrupvang beskæftiger sig først og fremmest med forhold, der forstærker livskvaliteten og brugerindflydelsen for den enkelte, der benytter botilbuddet eller Jonstrupvangs dagtilbud. Brugerrådet beskæftiger sig i det væsentligste med politikker og strategier for brugerindflydelse på Jonstrupvang-Bebyggelsen, samt koordinering af disse i et tæt samarbejde med ledelsen. Brugerrådet har samarbejde med udvalgene, ledelsen, og bestyrelsen. Brugerrådet og forstanderen afholder fælles informationsmøde for beboere og brugere 1 gang om måneden. Brugerrådets opgaver At koordinere forslag og ideer fra beboere og brugere, samt arbejde med fælles problemstillinger. At nedsætte udvalg der er relevante for at brugerindflydelsen kommer så tæt på brugerens hverdagsliv som muligt. At de enkelte udvalg fungerer efter hensigten Udvalg under brugerrådet Foreningen kultur fest og farver skal varetage, at der på Jonstrupvang afholdes de traditionelle fester, samt fælles arrangementer og kulturelle oplevelser. Bixen er en brugerstyret kiosk. Den daglige drift varetages af beboere/brugere. Brugerrådet er ansvarlig for regnskab og den daglige drift. Informationsudvalget har til formål at oplyse borgere og brugere samt deres familier og venner om aktiviteter i huset. Det er endvidere hensigten med udvalget, at nye brugere og deres familier bliver modtaget og informeret om tilværelsen på Jonstrupvang af beboere/brugere. Ansættelsesudvalget skal medvirke ved ansættelser af nyt personale i de afdelinger, der ikke er bogrupper. I bogrupperne er det gruppens beboere, der medvirker ved ansættelser. 10

11 Vedtægter for Brugerråd og yderligere informationer om brugerrådet kan rekvireres hos brugerrådsformanden eller koordinatoren for brugerrådet. Cafe Caféen har åben fra kl Nyttige oplysninger Vi tilbyder beboere og brugere alsidig veltilberedt kost, og der er uddannet personale, som også vejleder og tilbereder diætkost. Beboerne har medindflydelse på planlægning af menuerne og har daglig kontakt med køkkenpersonalet. I weekenderne tilbyder vi brunch fra kl og varm mad om aftenen. Beboerfødselsdage gør vi meget ud af. Beboerne kommer selv ud i køkkenet og bestemmer, hvornår fødselsdagen skal holdes, hvem der skal med, og hvad der skal spises. I løbet af året holder vi temauger med fremmedartet mad. Der er også mange traditioner for at deltage i f.eks. idrætsdag, Skt. Hansaften, Mortensaften og en nytårsfest. Beboere og brugere har mulighed for at invitere pårørende og gæster til at spise i caféen. Framelding af kost Du skal selv afmelde måltiderne i køkkenet. Du kan afmelde et enkelt måltid eller hele dagen. Den eneste betingelse er, at frameldingen sker med 3 dages varsel. I særlige tilfælde kan forstanderen give dispensation for 3-dagsreglen. Bibliotek Du kan tilmelde dig ordningen Bogen kommer på Værløse bibliotek, hvis du har problemer med at komme på biblioteket. Pedellen - ordning af praktiske ting Mange små praktiske ting, som den enkelte beboer ikke kan klare, ordnes af vores 2 pedeller. De kan klare (næsten) alt. Er der noget, du vil have lavet eller noget, der er gået i stykker? Fortæl det til personalet i din gruppe, så vil de give beskeden videre til pedellerne. Bankordning Du og husets andre beboere tilbydes en ordning, hvor jeres pension indsættes på en bankbog, som opbevares i Jonstrupvangs pengeskab. Du kan få udleveret din bankbog når du vil, eller du kan bede om, at der hæves penge på bankbogen. Du kan selvfølgelig også selv opbevare din bankbog. 11

12 Der er bankdag hver torsdag. Der kan afleveres hæveseddel på kontoret indtil tirsdag kl Hvis det er svært for dig at overskue din økonomi, kan du få hjælp af din kontaktperson. Forsikringer Hvis du ikke allerede har en forsikring, opfordres du til at tegne en ansvars- og indboforsikring. Pension og betaling for husleje m.m. Alle beboere på Jonstrupvang får udbetalt pension. Ifølge servicelovens intentioner skal beboerne have sine penge, hvor de bor. Vi ved dog godt, at det kan være svært at overskue pengesager, og tilbyder derfor at hjælpe dig med at administrere disse, hvis du ønsker det. Vi har regler for, hvordan personalet skal hjælpe dig med at administrere din økonomi, så der aldrig kan stilles spørgsmål ved personalets hæderlighed. Disse regler kan du få ved at henvende dig til forstanderen. Af din pension skal du betale for husleje, kost, lys, varme, rengøring og tøjvask. Servicebetaling betales kun af beboere, der har fået tilkendt pension før 1/ Betalingen kan foregå automatisk, hvis du tilmelder dig betalingsservice. PBS sender dig så en månedlig opgørelse, hvor du kan se, hvad du har betalt for. I 2012 er udgifterne pr. måned, der kan variere afhængig af lejlighedsstørrelse og forbrugsmønster, i afrundede beløb ca.: Boligbetaling: El: 535 Varme: 415 Kost: Institutionsvask: 125 Rengøringsartikler: 170 Kabel tv 295 Klientkørsel: 220 Samlet betaling: Busser på Jonstrupvang Jonstrupvang har 3 busser. I busserne har du mulighed for at blive kørt til aktiviteter udenfor huset. Du kan eksempelvis blive kørt til læge/tandlæge, indkøbsture, gruppeudflugter og ferieture, hvor du dog selv skal betale for færge og broafgift. Jonstrupvangs busser kan ikke lånes ud eller benyttes som erstatning for MOVIAS handicap transportordning. Busserne kan heller ikke benyttes i forbindelse med ledsagerordningen. 12

13 Læge Beboerne har deres egen læge i henhold til sygesikringens regler. Speciallæge på Jonstrupvang Alle beboere får tilbud om at blive konsulteret af speciallæge mindst 1 gang om året. Lægen hedder Henning Hørlyk og kommer til Jonstrupvang en gang om måneden, undtagen i ferierne. Det er beboeren selv der bestemmer hvad der skal tales med lægen om, og det er beboeren alene der bestemmer hvem der skal være med til konsultationen. Ved konsultationen vil lægen, beboeren selv og evt. pårørende være til stede. Derudover kan også kontaktpersonen, en fysioterapeut, og ergoterapeuten eller andre relevante personer være til stede. Tandlæge Beboerne er tilknyttet almindelig tandlægeordning, og kommer derfor til tandlæge hvert halve år eller efter behov. Fodterapeut En gang om måneden kommer der en fodterapeut på Jonstrupvang for at behandle beboernes fødder. Du bestemmer selv, om du vil benytte dig af tilbuddet. eller evt. benytte en anden fodterapeut. Uanset hvilken fodterapeut du vil benytte, skal du selv betale for behandlingen. Fester Vi har mange fester og arrangementer for beboere, daghjemsbrugere og medarbejdere. Vi er altid glade for gode ideer og forslag til festlige arrangementer. Beboerne kan holde fester/sammenkomster på Jonstrupvang, hvor det er beboeren, der inviterer sine gæster som ikke nødvendigvis skal være Jonstrupvang beboere og/eller personale. Det forudsætter dog: At festen eller sammenkomsten forud (og i god tid) er aftalt med personalet. At køkkenet har tid og mulighed til at tilberede maden hvis dette ønskes. Køkkenet har ret til at sige nej til at tilberede maden, hvis det ikke kan indpasses i køkkenets andre arbejdsopgaver. Sædvanligvis vil et nej blive fulgt af et kan vi finde en anden dag - et andet tidspunkt eller en nemmere menu. At det ønskede lokale er ledigt. Det skal bemærkes, at det personale der er på arbejde, ikke kan eller skal yde nogen form for hjælp til festen eller til festdeltagerne. 13

14 Beboer/bruger og personalefester Mindst et par gange årligt har vi en større fest for beboere, daghjemsbrugere og personalet. Vi har en lang række gode traditioner - arrangementer, som holdes år efter år. Du kan se alle årets arrangementer på opslagstavlen, der hænger på gangen, inden du kommer ind i cafeen. Klubber Der er mulighed for at gå i aftenklubben LAVUK, som holder åbent mandag til fredag kl Yderligere oplysninger om klubben fås af personalet i din bogruppe - som også vil hjælpe dig, hvis du leder efter andre klubber eller foreninger. Kunstudstillinger Hver måned afholdes udstillinger med skiftende kunstnere. Alle, der har lyst til at udstille egne værker, kan henvende sig til Jonstrupvang for at reservere en måned. Til alle udstillinger, som normalt er salgsudstillinger, er der fri entré. Kunstforeningen Kunstforeningen er for alle med kunstinteresse på Jonstrupvang. Oplysninger om kunstforeningen, vedtægter og kontingent m.v. kan fås hos kunstforeningens formand eller forstanderen. Jonstrupvangs venner Siden 1996 har foreningen Jonstrupvangs venner arrangeret ture, fester og anden underholdning for beboerne på Jonstrupvang. Jonstrupvangs venner består af pårørende og beboere på Jonstrupvang, og alle med tilknytning til Jonstrupvang opfordres til at være medlem af foreningen. Bestyrelsen Jonstrupvang-Bebyggelsen er et selvejende bosted, oprettet af Spastikerforeningen i Jonstrupvang-Bebyggelsen har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Jonstrupvang-Bebyggelsens øverste myndighed er en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således: 5 medlemmer udpeget af Spastikerforeningen,1 medlem udpeget af Region Hovedstaden, 1 medlem udpeget af Furesø kommune og 2 medlemmer vælges af og i blandt beboerne I bestyrelsesmøderne deltager desuden (uden stemmeret) 1 personalerepræsentant, forstanderen og Spastikerforeningens direktør. Bestyrelsen mødes almindeligvis 4 til 5 gange årligt. Møderne holdes i Jonstrupvang-Bebyggelsen. 14

15 Adresse, telefonnumre og web adresse Jonstrupvang-Bebyggelsen ligger i Værløse kommune Nordvest for København. Adressen er: Jonstrupvang-Bebyggelsen Chr. Hauchs Allé Værløse Kontorets telefonnummer: Kontorets faxnummer: Internet e. mail: 15

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 tlf. 45 82 70 90 2 Bofællesskab Birkerød Parkvej er et bofællesskab for voksne borgere med psykosociale

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange 1 Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Beboerne på Vestereng er både under 50 år og over 50 år. Nogle flytter ind, fordi de ikke længere trives i botilbud med yngre beboere, der måske

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 2 Om Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet ligger i Gl. Holte, tæt på offentlige transportmidler. Huset er en toetages bygning, hvor der er 6 lejligheder på ca. 45 kvadratmeter.

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig Velkommen på Plejecentret Egely Plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8+9 Indflytningssamtale

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Information om afklarende ophold

Information om afklarende ophold Information om afklarende ophold i Rehabiliteringsenheden, Demens- og Hjernecentrum Aarhus 2 AARHUS KOMMUNE Kære borger, familie og netværk Du og dine pårørende bydes hermed velkommen til Rehabiliteringsenheden.

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune Velkommen til Lysningen Midlertidige pladser i Odense Kommune 1 Udgivet af ÆHF januar 2012 2 Indhold Midlertidige pladser Velkommen til Lysningen 4 Midlertidig plads 4 Aflastningsplads 4 Hvordan bevilges

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely

Velkomstbrochure-Plejecenteret Egely. Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely Velkommen til plejebolig på Plejecentret Egely 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Egely 3 Egely s adresse og telefonnumre 4 Egely s målsætning 5 Pårørende 6 Praktisk Information 7 Boligen 8 Indflytningssamtale

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Velkommen til EGEBO. Det er godt at blive gammel - i EGEBO

Velkommen til EGEBO. Det er godt at blive gammel - i EGEBO 2016 Velkommen til EGEBO Det er godt at blive gammel - i EGEBO Velkommen At flytte på plejehjem er en omvæltning for ethvert menneske. Det ved vi i Egebo. Derfor gør vi meget ud af, at overgangen bliver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning - marts 2012 Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Elmely. Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Elmely. Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Elmely Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby Velkommen til Elmely Jeg og medarbejderne på Elmely Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Socialområdet, Teglporten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere