Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7 Movia handicap service...7 Ledsagerordning...7 Ferieregler...7 Forholdsregler ved sygdom...7 Gruppemøder...8 Handleplansmøder...8 Terapien...9 Aktivitetsafdelingen...9 Brugerrådet...10 Brugerrådets opgaver...10 Udvalg under brugerrådet...10 Nyttige oplysninger...11 Cafe...11 Framelding af kost...11 Bibliotek...11 Pedellen - ordning af praktiske ting...11 Bankordning...11 Forsikringer...12 Pension og betaling for husleje m.m...12 Busser på Jonstrupvang...12 Læge...13 Speciallæge på Jonstrupvang...13 Tandlæge...13 Fodterapeut...13 Fester...13 Beboer/bruger og personalefester...14 Klubber...14 Kunstudstillinger...14 Kunstforeningen...14 Jonstrupvangs venner...14 Bestyrelsen...14 Adresse, telefonnumre og web adresse

2 Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Jonstrupvang-Bebyggelsen er beliggende i det naturskønneområde i Jonstrup, hvor Hareskoven kranser op til. Vores motto er: Forvent det utænkelige, og vi gør meget ud af, at hverdagen for vores beboere og dagbrugere ikke bliver kedelig og forudsigelig. Der sker hele tiden nye og spændende ting på Jonstrupvang, og der er plads til, at beboerne og dagbrugerne kan få en stor indflydelse på deres dagligdag, sådan så det utænkelige kan blive muligt på trods af et handikap. Jonstrupvang er et meget stort hus med mange mennesker. Nogle bor her, andre kommer i aktivitetsafdelingen og nogle er ansat her. Uanset om man bor her, kommer i aktivitetsafdelingen - eller er ansat, skal Jonstrupvang være et sted, hvor det er rart at være. Dette gør vi meget ud af, og i fællesskab og hver for sig gør vi en indsats for, at Jonstrupvang er et rart sted at være. Personalet vil støtte og bidrage til, at den enkelte beboer kan få en meningsfyldt tilværelse på Jonstrupvang. Men, vi kan ikke gøre det alene - alle skal hjælpe til. Alles aktive medvirken og indsats er nødvendig. På Jonstrupvang tilbydes ikke en hotelplads, hvor alt bliver ordnet. Alle vil få tilbud om den hjælp, der er behov for, men heller ikke mere, idet vi forventer: at man selv udfører alt det, man er i stand til bruger sine evner og muligheder. at man selv er aktiv i udformningen af sit liv, og selv er med til at give hverdagen indhold. at man vil være med til at passe på vores hus og inventar. at man hjælper med til at gøre dagligdagen lettere for de medbeboere, der har brug for mere hjælp end en selv. Ud over muligheden for fysio- og ergoterapi, byder livet for beboerne på Jonstrupvang på en række sjove og udfordrende aktiviteter i dagligdagen. Når der skal ekstra fart på, holder vi Olympiske Lege, sejler på kanaler i Holland, står på ski/kælker i Norge eller tager på fisketur. Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen. Venlig hilsen Beboere, brugere og personale i Jonstrupvang-Bebyggelsen 2

3 Bo-grupperne Jonstrupvang-Bebyggelsen er opdelt i 7 bo-grupper. Hver gruppe har sit eget personale, og der er til hver gruppe tilknyttet fysio- og ergoterapeuter. Bo-gruppe 1-5 På Jonstrupvang er der fem grupper, som alle er blandede bo-grupper, hvor der bor 6-7 beboere i hver. De fleste beboere er kørestolsbrugere og er i alderen 20 og 60 år. Alle fem bo-grupper er indrettet forskelligt både hvad farvevalg og møbler angår. Grupperne har også individuelle traditioner alt efter beboernes ønsker og ideer. Alle beboere har hver to kontaktpersoner, som støtter og vejleder, så hverdagen kommer til at fungere så optimalt som muligt for den enkelte. Beboerne støttes i: Valg af dag og fritidstilbud At være ansvarlig, medbestemmende og selvbestemmende omkring eget liv. At opretholde kontakten til pårørende og andre netværk At få et meningsfuldt liv med valgmuligheder, stimuli og oplevelser efter eget ønske At få lavet aftaler med ledsager til ture ud af huset Brug af deres hjemmedag At udtrykke deres ønsker og mål i deres personlige planer Personalet. I alle fem bo-grupper er der ansat pædagoger, sosu-assistenter og hjælpere, og til hver gruppe er der tilknyttet både fysio- og ergoterapeut På denne måde opnås en stor tværfaglighed, som både beboere og medarbejdere nyder godt af. Der gives i alle bo-grupper individuel støtte med respekt for den enkelte beboer. Personalet er beboernes vejledere og sparringspartnere. Skal der ansættes en ny medarbejder i den enkelte gruppe, er der altid en beboer med til ansættelsessamtalen. Rejser og ture. Der er mulighed for at: Deltage i en gruppetur 1 x årligt af 4-5 dages varighed Arrangere ferietur efter eget valg Deltage i Jonstrupvangs 2 årlige ferieture Via ledsagerordning at komme ud og opleve seværdigheder/musikarrangementer m.m. 3

4 Ungdomsgangen: Ungdomsgangen er en bo-gruppe for unge mennesker i alderen fra år med cerebral parese. Der er 12 lejligheder i alt, opdelt i to bo-grupper. Hver beboer har egen lejlighed, fordelt på værelse, toilet og bad samt lille tekøkken. Ydermere er der fra hver lejlighed udgang til have/grønne områder, og der er fælles køkken og opholdsstue. Personalet: Vi er et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Hver beboer er tilknyttet et tværfagligt team, som består af en kontaktperson, en fysioterapeut og en ergoterapeut. Vores mål: Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, og yder omsorg og støtte, fysisk, psykisk og socialt i forhold dertil. Vi arbejder målrettet hen imod, at beboerne får en indholdsrig og aktiv ungdom, og vi yde hjælp til at, de unge selv kan tage ansvar for egen livsførelse og dermed blive klar til voksentilværelsen. Værdigrundlag: Ungdomsgangen arbejder udviklingsorienteret i et aktivt arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på engagement, initiativ, flexibilitet og respekt for den enkeltes individualisme. Vi lægger vægt på ligeværdig dialog mellem beboerne, pårørende og personale, for her igennem at skabe trygge rammer i hverdagen. Via vores beboermøder og brugerråd er der mulighed for medindflydelse på beslutninger vedr. ungdomsgruppen og hele Jonstrupvang. Hverdagen: De fleste af vores beboere har både et dag- og aften tilbud. Når man har fri, kan man: Løbetræne på Petracykel Læse Sidde ved computeren Se tv, ex X-factor sammen Vaske tøj Hygge og slappe af Spille yatzy, UNO el.lign. Tage på festival Spille Wii Spille teater Se billeder eller film fra ferier el. lign Få besøg af venner og familie 4

5 Lejlighederne Alle beboere har en lille lejlighed, hvortil der er indrettet et tekøkken med vask og køleskab. Desuden er der et badeværelse med brusebad og toilet. Lejlighederne har stort set samme størrelse: Stue: 19,25 m² Toilet: 4,75 m² Entré og tekøkken: 4,50 m² = samlet areal: 28,50 m² Fra alle lejligheder er der direkte adgang til de fælles udendørs arealer. Udenfor lejlighedens havedør er der et lille bed, hvor det er muligt at anlægge en lille have. Lejligheden er din egen private bolig. Du har mulighed for at kunne låse din dør, så du ikke bliver forstyrret. Personalet i din bogruppe har nøgle til din lejlighed. Men ingen har adgang til din lejlighed uden din viden. Møbler, TV, radio og telefon For at du selv kan sætte dit præg på din lejlighed, skal du medbringe eller anskaffe egne møbler, gardiner etc. Når du overvejer, hvilke møbler du vil købe, så husk at drøfte dine planer med personalet. Det er vigtigt, at du indretter lejligheden, så det er muligt at gøre rent samt at der er plads til de hjælpemidler, du evt. skal benytte. Husk at klædeskabe ikke kan gå helt til loftet, og at det ikke er muligt at have alle typer af lamper, hvis du har rumdækkende lift. I hver lejlighed er der stik til TV og radio. Du skal selv anskaffe dig TV og radio. Brugerrådet har besluttet, at alle skal være tilmeldt kabel-tv. Alle er med i ordningen, og alle skal betale for kabelforbindelsen. D.v.s. du skal selv betale din TV licens og for tilslutningen til kabelforbindelse. Du kan få egen telefon i din lejlighed. Du skal naturligvis selv betale for oprettelsen af abonnement og for dine telefonsamtaler. 5

6 Dagligdagen Vi ønsker at tilgodese beboernes og brugeres individuelle behov, så vidt det er os muligt. For beboerne er det væsentligt, at der hver dag er noget meningsfyldt at stå op til. Vi stiller ikke krav om, at du har en egentlig arbejdsuge. Men vi har den holdning, at du, som de øvrige beboere, deltager i de aktiviteter, der er tilrettelagt for dig. Det kan bl.a. foregå med: Træning og behandling i fysio- og ergoterapien. Beskæftigelse i aktivitetsafdelingen. Aktiviteter/undervisning i eller udenfor huset Vask af eget tøj og oprydning af egen lejlighed. Aftaler i forbindelse med din hjemmedag Vi vil støtte og hjælpe dig, alt hvad vi kan. Men - vi kan ikke gøre det uden din egen aktive støtte og indsats. Døgndækning På Jonstrupvang er der personale hele døgnet. Personalet i bogrupperne har tjenesteskift tre gange i døgnet. Da huset er åbent døgnet rundt, er der ingen faste sengetider. Dette betyder, at beboerne kan komme hjem, når de har lyst, men efter kl kan der dog opstå ventetid på hjælp, da der efter kl kun er 2 medarbejdere på arbejde. Af hensyn til personalet i husets afdelinger og køkkenets arbejdsplanlægning vil vi meget gerne have, at du altid giver os besked når du forlader Jonstrupvang, og også meget gerne hvor du tager hen, og hvor længe du regner med at være væk. Det er ikke et krav, at du orienterer os om din færden men det er et stort ønske fra vores side. Mest af alt fordi vi kan reagere fornuftigt, hvis du ikke dukker op til den forventede tid, eller at vi kan komme i kontakt med dig - hvis det af en eller anden grund er meget vigtigt. Rengøring Af hygiejniske og sundhedsmæssige årsager er det nødvendigt at rengøre lejlighederne med gulvvask og aftørring af støv m.m. en gang om ugen, og rengøre toilettet 2 gange om ugen. Denne opgave bliver udført af Jonstrupvangs rengøringspersonale. Du og din kontaktperson skal sørge for, at din lejlighed er til at komme til at gøre rent i. 6

7 Vask af tøj I samarbejde med din kontaktperson aftales vask af dit tøj. Du vil som hovedregel få hjælp til tøjvask en gang om ugen. Medicin Den ordinerede medicin administreres i samarbejde med din kontaktperson eller gruppelederen i din gruppe. Vi giver ikke økonomisk tilskud til din medicin. Men du kan få tilskud fra Furesø kommune hvis du opfylder de krav, der stilles. Medicinen opbevarer du selv med mindre andet er aftalt. Movia handicap service Alle beboere, der opfylder nedenstående betingelser, kan optages i Movias handicap service: Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler. Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel (gangstativ, stok, krykker). Nærmere oplysninger om denne ordning fås på kontoret. Ledsagerordning Serviceloven giver mulighed for at få 15 timers ledsagelse pr. måned. De fleste af Jonstrupvangs beboere er med i ordningen. Det er din handlekommune, der bevilger ordningen efter nogle bestemte kriterier. Hos forstanderen kan du få meget mere at vide om ledsager-ordningen, ligesom du kan få et ansøgningsskema. Ferieregler Alle beboere på Jonstrupvang vil hvert år få tilbud om at deltage i en gruppeferie af 4-5 dages varighed. Jonstrupvang betaler for leje af hytte og medarbejdernes løn. Beboerne betaler alle øvrige udgifter. Alle beboere på Jonstrupvang har mulighed for at melde sig til en af de fælles ture, der bliver arrangeret af Jonstrupvang, pt. Norgestur om vinteren og sejltur om sommeren. Jonstrupvang betaler medarbejdernes løn, beboerne betaler resten. Alle beboere på Jonstrupvang har mulighed for efter eget valg at arrangere en rejse om året af max 1 uges varighed. Jonstrupvang betaler for 1 medarbejders løn pr. beboer. Ønskes flere medarbejdere betaler beboeren selv løn og kolonitillæg. Alle øvrige udgifter betaler beboeren selv, det er dog muligt at søge fonde til dækning af de ekstra udgifter der er, ved at skulle have hjælper med. Forholdsregler ved sygdom Alle får ind i mellem en forkølelse, influenza, infektion eller lignende. Vi ved, at det er meget nemt at give disse sygdomme videre til andre, da virus og bakterier hurtigt spredes. 7

8 For at forebygge smitte har vi derfor besluttet, at beboere, der har influenza, er forkølet eller andet, skal blive i deres lejligheder. Daghjemsbrugerne skal blive hjemme. Gruppemøder Hver bogruppe holder møde en gang om ugen eller hver anden uge. På mødet deltager beboere og personale. Her kan I drøfte de emner, som I synes er vigtige for jer. Alt kan drøftes. Det kunne være planlægning af gruppens ferie i et sommerhus, eller byture, måske turen i den kommende sommerferie, en fødselsdagsfest eller noget om, hvordan har du/i det med at bo på Jonstrupvang. En gang om måneden kommer der en repræsentant fra brugerrådet og fortæller nyt fra brugerrådet. Handleplansmøder En gang om året afholdes handleplansmøde, hvor vi skal tale om dig og dit ophold på Jonstrupvang. På mødet drøfter vi bl.a.: Hvordan er det gået siden sidste handleplansmøde? Hvad får du tiden til at gå med? Hvad har du af ønsker og mål for det kommende år? Hvad modtager du af behandling? Hvad modtager du af hjælp? Din sagsbehandler indbydes til handleplansmødet. Afdelingslederen, din kontaktperson og forstanderen deltager altid. Der deltager terapeuter for de beboere, der benytter terapien. Derudover er du velkommen til at indbyde de personer, du har lyst til. 8

9 Terapien På Jonstrupvang tilbyder vi terapi til alle vores beboere, og vi tager altid udgangspunkt i beboernes ønsker og mål. I terapien har vi dygtige og kompetente fysio- og ergoterapeuter, en pædagog og en teknikker ansat i alt er vi 11 personaler. Fysioterapeuterne tilbyder træning til alle beboerne og en del af daghjems brugerne efter lov om vederlagsfri fysioterapi, dvs. alle bliver tilbudt én gang træning pr. uge som minimum. Ergoterapeuterne afdækker sammen med beboerne deres aktivitetsproblematikker og lægger derefter en plan for, hvordan aktivitetsproblematikkerne kan afhjælpes, gerne i samarbejde med det tværfaglige personale. I vores terapiafdeling gør vi et stort arbejde ud af, at det skal være sjovt og givende at komme til træning, og man må gerne få sved på panden! Vi udfordrer gerne beboerne i eksempelvis boksning på vores spillekonsol Wii. Vi har et stort træningslokale, hvor beboerne kan cykle, gå eller lave øvelser på en briks samt et spændende sanserum, hvor beboerne kan få stimulerede sanserne og slappe af, enten liggende i en hængekøje eller på en madras med musik i. Derudover har vi et fitness lokale og så bruger vi også gerne vores dejlige udendørs arealer. Udover træningen af beboerne varetager terapien også reparationer, bestilling og afprøvning af kørestole og bestilling af badestole samt øvrige hjælpemidler, til beboerne. Aktivitetsafdelingen Vores spændende aktivitets afdeling er et tilbud for beboerne og dagbrugerne, og de dagbrugere der kommer, har base i afdelingen. I aktiviteten er vi i alt 10 personaler, som består af henholdsvis en leder, pædagoger, pædagogstuderende, pædagogmedhjælper, værkstedsassistent, beskæftigelsesvejleder, I vores afdeling tilbyder vi en masse interessante og udfordrende aktiviteter, og de fleste aktiviteter er holdtilbud, og der laves nye hold hvert halve år. De aktiviteter vi eksempelvis tilbyder beboerne/brugerne er; - madlavning, som om sommeren foregår ude og maden laves over bål - sport, her spiller vi blandt andet roboule og shifttennis - medie, hvor vi laver Jonstrupvang Tidende og indlæg til hjemmesiden - karaoke, hvor man vælger hvad man gerne vil synge. - ridning Derudover er der åbent hus hver dag, beboerne kan komme og lave malerier, armbånd, perler og sy, eller lave lige det de ønsker. 9

10 Dagbrugerne kan på lige fod med andre deltage i husets aktiviteter, sociale liv samt modtage behandling i terapien. Som dagbruger får du tilknyttet en fast kontaktperson, der sammen med dig strukturerer din hverdag på Jonstrupvang. Brugerrådet Brugerrådet på Jonstrupvang beskæftiger sig først og fremmest med forhold, der forstærker livskvaliteten og brugerindflydelsen for den enkelte, der benytter botilbuddet eller Jonstrupvangs dagtilbud. Brugerrådet beskæftiger sig i det væsentligste med politikker og strategier for brugerindflydelse på Jonstrupvang-Bebyggelsen, samt koordinering af disse i et tæt samarbejde med ledelsen. Brugerrådet har samarbejde med udvalgene, ledelsen, og bestyrelsen. Brugerrådet og forstanderen afholder fælles informationsmøde for beboere og brugere 1 gang om måneden. Brugerrådets opgaver At koordinere forslag og ideer fra beboere og brugere, samt arbejde med fælles problemstillinger. At nedsætte udvalg der er relevante for at brugerindflydelsen kommer så tæt på brugerens hverdagsliv som muligt. At de enkelte udvalg fungerer efter hensigten Udvalg under brugerrådet Foreningen kultur fest og farver skal varetage, at der på Jonstrupvang afholdes de traditionelle fester, samt fælles arrangementer og kulturelle oplevelser. Bixen er en brugerstyret kiosk. Den daglige drift varetages af beboere/brugere. Brugerrådet er ansvarlig for regnskab og den daglige drift. Informationsudvalget har til formål at oplyse borgere og brugere samt deres familier og venner om aktiviteter i huset. Det er endvidere hensigten med udvalget, at nye brugere og deres familier bliver modtaget og informeret om tilværelsen på Jonstrupvang af beboere/brugere. Ansættelsesudvalget skal medvirke ved ansættelser af nyt personale i de afdelinger, der ikke er bogrupper. I bogrupperne er det gruppens beboere, der medvirker ved ansættelser. 10

11 Vedtægter for Brugerråd og yderligere informationer om brugerrådet kan rekvireres hos brugerrådsformanden eller koordinatoren for brugerrådet. Cafe Caféen har åben fra kl Nyttige oplysninger Vi tilbyder beboere og brugere alsidig veltilberedt kost, og der er uddannet personale, som også vejleder og tilbereder diætkost. Beboerne har medindflydelse på planlægning af menuerne og har daglig kontakt med køkkenpersonalet. I weekenderne tilbyder vi brunch fra kl og varm mad om aftenen. Beboerfødselsdage gør vi meget ud af. Beboerne kommer selv ud i køkkenet og bestemmer, hvornår fødselsdagen skal holdes, hvem der skal med, og hvad der skal spises. I løbet af året holder vi temauger med fremmedartet mad. Der er også mange traditioner for at deltage i f.eks. idrætsdag, Skt. Hansaften, Mortensaften og en nytårsfest. Beboere og brugere har mulighed for at invitere pårørende og gæster til at spise i caféen. Framelding af kost Du skal selv afmelde måltiderne i køkkenet. Du kan afmelde et enkelt måltid eller hele dagen. Den eneste betingelse er, at frameldingen sker med 3 dages varsel. I særlige tilfælde kan forstanderen give dispensation for 3-dagsreglen. Bibliotek Du kan tilmelde dig ordningen Bogen kommer på Værløse bibliotek, hvis du har problemer med at komme på biblioteket. Pedellen - ordning af praktiske ting Mange små praktiske ting, som den enkelte beboer ikke kan klare, ordnes af vores 2 pedeller. De kan klare (næsten) alt. Er der noget, du vil have lavet eller noget, der er gået i stykker? Fortæl det til personalet i din gruppe, så vil de give beskeden videre til pedellerne. Bankordning Du og husets andre beboere tilbydes en ordning, hvor jeres pension indsættes på en bankbog, som opbevares i Jonstrupvangs pengeskab. Du kan få udleveret din bankbog når du vil, eller du kan bede om, at der hæves penge på bankbogen. Du kan selvfølgelig også selv opbevare din bankbog. 11

12 Der er bankdag hver torsdag. Der kan afleveres hæveseddel på kontoret indtil tirsdag kl Hvis det er svært for dig at overskue din økonomi, kan du få hjælp af din kontaktperson. Forsikringer Hvis du ikke allerede har en forsikring, opfordres du til at tegne en ansvars- og indboforsikring. Pension og betaling for husleje m.m. Alle beboere på Jonstrupvang får udbetalt pension. Ifølge servicelovens intentioner skal beboerne have sine penge, hvor de bor. Vi ved dog godt, at det kan være svært at overskue pengesager, og tilbyder derfor at hjælpe dig med at administrere disse, hvis du ønsker det. Vi har regler for, hvordan personalet skal hjælpe dig med at administrere din økonomi, så der aldrig kan stilles spørgsmål ved personalets hæderlighed. Disse regler kan du få ved at henvende dig til forstanderen. Af din pension skal du betale for husleje, kost, lys, varme, rengøring og tøjvask. Servicebetaling betales kun af beboere, der har fået tilkendt pension før 1/ Betalingen kan foregå automatisk, hvis du tilmelder dig betalingsservice. PBS sender dig så en månedlig opgørelse, hvor du kan se, hvad du har betalt for. I 2012 er udgifterne pr. måned, der kan variere afhængig af lejlighedsstørrelse og forbrugsmønster, i afrundede beløb ca.: Boligbetaling: El: 535 Varme: 415 Kost: Institutionsvask: 125 Rengøringsartikler: 170 Kabel tv 295 Klientkørsel: 220 Samlet betaling: Busser på Jonstrupvang Jonstrupvang har 3 busser. I busserne har du mulighed for at blive kørt til aktiviteter udenfor huset. Du kan eksempelvis blive kørt til læge/tandlæge, indkøbsture, gruppeudflugter og ferieture, hvor du dog selv skal betale for færge og broafgift. Jonstrupvangs busser kan ikke lånes ud eller benyttes som erstatning for MOVIAS handicap transportordning. Busserne kan heller ikke benyttes i forbindelse med ledsagerordningen. 12

13 Læge Beboerne har deres egen læge i henhold til sygesikringens regler. Speciallæge på Jonstrupvang Alle beboere får tilbud om at blive konsulteret af speciallæge mindst 1 gang om året. Lægen hedder Henning Hørlyk og kommer til Jonstrupvang en gang om måneden, undtagen i ferierne. Det er beboeren selv der bestemmer hvad der skal tales med lægen om, og det er beboeren alene der bestemmer hvem der skal være med til konsultationen. Ved konsultationen vil lægen, beboeren selv og evt. pårørende være til stede. Derudover kan også kontaktpersonen, en fysioterapeut, og ergoterapeuten eller andre relevante personer være til stede. Tandlæge Beboerne er tilknyttet almindelig tandlægeordning, og kommer derfor til tandlæge hvert halve år eller efter behov. Fodterapeut En gang om måneden kommer der en fodterapeut på Jonstrupvang for at behandle beboernes fødder. Du bestemmer selv, om du vil benytte dig af tilbuddet. eller evt. benytte en anden fodterapeut. Uanset hvilken fodterapeut du vil benytte, skal du selv betale for behandlingen. Fester Vi har mange fester og arrangementer for beboere, daghjemsbrugere og medarbejdere. Vi er altid glade for gode ideer og forslag til festlige arrangementer. Beboerne kan holde fester/sammenkomster på Jonstrupvang, hvor det er beboeren, der inviterer sine gæster som ikke nødvendigvis skal være Jonstrupvang beboere og/eller personale. Det forudsætter dog: At festen eller sammenkomsten forud (og i god tid) er aftalt med personalet. At køkkenet har tid og mulighed til at tilberede maden hvis dette ønskes. Køkkenet har ret til at sige nej til at tilberede maden, hvis det ikke kan indpasses i køkkenets andre arbejdsopgaver. Sædvanligvis vil et nej blive fulgt af et kan vi finde en anden dag - et andet tidspunkt eller en nemmere menu. At det ønskede lokale er ledigt. Det skal bemærkes, at det personale der er på arbejde, ikke kan eller skal yde nogen form for hjælp til festen eller til festdeltagerne. 13

14 Beboer/bruger og personalefester Mindst et par gange årligt har vi en større fest for beboere, daghjemsbrugere og personalet. Vi har en lang række gode traditioner - arrangementer, som holdes år efter år. Du kan se alle årets arrangementer på opslagstavlen, der hænger på gangen, inden du kommer ind i cafeen. Klubber Der er mulighed for at gå i aftenklubben LAVUK, som holder åbent mandag til fredag kl Yderligere oplysninger om klubben fås af personalet i din bogruppe - som også vil hjælpe dig, hvis du leder efter andre klubber eller foreninger. Kunstudstillinger Hver måned afholdes udstillinger med skiftende kunstnere. Alle, der har lyst til at udstille egne værker, kan henvende sig til Jonstrupvang for at reservere en måned. Til alle udstillinger, som normalt er salgsudstillinger, er der fri entré. Kunstforeningen Kunstforeningen er for alle med kunstinteresse på Jonstrupvang. Oplysninger om kunstforeningen, vedtægter og kontingent m.v. kan fås hos kunstforeningens formand eller forstanderen. Jonstrupvangs venner Siden 1996 har foreningen Jonstrupvangs venner arrangeret ture, fester og anden underholdning for beboerne på Jonstrupvang. Jonstrupvangs venner består af pårørende og beboere på Jonstrupvang, og alle med tilknytning til Jonstrupvang opfordres til at være medlem af foreningen. Bestyrelsen Jonstrupvang-Bebyggelsen er et selvejende bosted, oprettet af Spastikerforeningen i Jonstrupvang-Bebyggelsen har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Jonstrupvang-Bebyggelsens øverste myndighed er en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således: 5 medlemmer udpeget af Spastikerforeningen,1 medlem udpeget af Region Hovedstaden, 1 medlem udpeget af Furesø kommune og 2 medlemmer vælges af og i blandt beboerne I bestyrelsesmøderne deltager desuden (uden stemmeret) 1 personalerepræsentant, forstanderen og Spastikerforeningens direktør. Bestyrelsen mødes almindeligvis 4 til 5 gange årligt. Møderne holdes i Jonstrupvang-Bebyggelsen. 14

15 Adresse, telefonnumre og web adresse Jonstrupvang-Bebyggelsen ligger i Værløse kommune Nordvest for København. Adressen er: Jonstrupvang-Bebyggelsen Chr. Hauchs Allé Værløse Kontorets telefonnummer: Kontorets faxnummer: Internet e. mail: 15

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang

Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn:

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere