Virksomhedsplan for Troldehøjen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Troldehøjen"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne. Forældresamarbejdet Personalesamarbejdet Ledelsen Læreplaner Handleplan Forældrebestyrelsens arbejde Forord Troldehøjen er en daginstitution, der åbnede d. 1.april Vi startede med at være en lille institution med 40 enheder, men har nu 94 enheder fordelt på både vuggebørn og børnehavebørn. Det betyder jo et større hus og flere personaler. Efterhånden har vi fået indrettet huset, så vi syntes det fungerer både for børn og personaler. Men vi vil løbende lave justeringer i de enkelte rum. Vores legeplads er ikke så stor, men vi forsøger fortsat at få lov at lave en udvidelse. Men i dagligdagen prøver vi at bruge hele legepladsen, så børnene bliver fordelt. I forhold til vores pædagogiske arbejde ser vi på hvad det enkelte barn har brug for og laver aktiviteter ud fra det. Vi arbejder fortsat ud fra anerkendende relationer og har lige fået udarbejdet vores læreplaner. Oktober 2007 Lene Helth Larsen Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Vores adresse er: Ventevej Frederikssund Tlf Leder: Lene Helth Larsen Hvad er Troldehøjen: Troldehøjen er en kommunal integreret institution, der åbnende d Vi ligger på toppen af Ventevej, med en dejlig udsigt ud over Ådalen som jo også er vores nærmeste nabo. Vi har nogle dejlige lyse rum med god plads. Vores hus er opdelt i en vuggestue og en børnehave adskilt af en garderobe. Vuggestuen, består af 2 rum ligger i den ene ende af huset med eget badeværelse og det er også her at vuggestuekøkkenet er. Der er krybberum indenfor, dog bliver børnene kørt udenfor, når vejret er til det.

2 I den anden ende ligger børnehaven. Vores samlingspunkt er vores alrum, hvor vi spiser og laver mad i vores dejlige køkken. Det er også her vi vinker sammen med børnene. Ellers er børnehaven funktionsopdelt dvs. at hver enkelt rum har en funktion. Vi har følgende funktioner: Et legerum, det er her vores legetøj er og primært her der bliver leget med det. Et tumlerum, hvor der er madrasser og puder. Vi har motorikskinne til ophæng af forskellige redskaber. Et eventyr rum, hvor vi læser og har klæd ud tøj. Et værksted hvor vi laver mange kreative aktiviteter så som maling, perler eller tegne. En dukkekrog, hvor der er børnekøkken og dukker. Børnehaven, et stort rum, hvor vi spiller eller tegner eller har andet kreativt i gang. Det er også her vi alle samles til fællesspisning. Et bygge/hyggerum, som er for de store i institutionen, hvor der er små legoklodser, barbiedukker o. lign. Børnene er inddelt i aldersgrupper, hvor der er tilknyttet en primærpædagog. Det er i alrummet at vi åbner og lukker institutionen. Vi forsøger at være et hus og vi hjælper hinanden Vores legeplads er ikke ret stor, men vi har en gynge, en rutsjebane, en sandkasse og en bålplads som vi bruger meget.. Vi har ikke så mange træer og buske endnu, men det skal nok komme. Desuden har vi Ådalen lige udenfor lågen. Børnenormeringen Institutionen er normeret til 94 enheder. Normalt vil vi være ca. 24 vuggebørn og 46 børnehavebørn. Et vuggestuebarn tæller for 2 børnehavebørn. Vores børn er delt i 5 grupper, som er aldersopdelt. De enkelte grupper kan ses på institutions hjemmeside Åbningstider Mandag til fredag Fredag Juleaftendag Lukket Forældrebestyrelsen har besluttet at vi har lukket i dagene mellem jul og nytår i år Desuden er det besluttet at Troldehøjen har 2 pædagogiske lukkedage, en om foråret og en om efteråret. Kort uddrag af Børnepolitikken i Frederikssund kommune. Frederikssund kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik tager afsæt i at børnenes stærke sider er grundlaget for udvikling og læring. Børns forskellighed skaber en dynamik, der skal bygges på i arbejdet med børnene. Samtidig er børnene en del af et fællesskab, hvor deres sociale udvikles og anvendes. Det kræver fokus på fleksible løsninger.

3 Resten af Frederikssunds kommunes Børne- og unge politik kan ses på hjemmesiden: under børn og familier. Troldehøjens værdier: At børnene bliver hørt, set og forstået. At børnene har selvværd, bevarer deres integritet og får en positiv anerkendende holdning til sig selv og andre. At børnene har nogle glade, positive og kompetente professionelle voksne. Troldehøjens mål At vi styrker en glad og positiv ånd i huset At vi ser, hører og forstår børnene At vi som voksne er gode rollemodeller At vi prioriterer fagligheden og reflekterer over den. At vi er anerkendende og respektfulde overfor børnene og hinanden - styrke integriteten. Handlinger. Vi hilser på alle børn og viser dem at vi er glade for at se dem Vi synger spontant Vi sætter fokus på det positive frem for det negative og prøver dermed at undgå at skælde ud. Vi griner sammen Vi giver os tid til at lytte og at være i samværet. Vi er opmærksomme på børnenes signaler ( nonverbale) Vi er nærværende og tager os tid Vi er synlige og er sammen med børnene Vi gentager det barnet siger, for dermed at spejle om vi har forstået dem. Vi lader børnene komme til orde i konflikter. Vi sætter os ned til barnet og møder barnets på dets niveau.

4 Vi undgår at tale hen over hovedet på børnene, men at tale med dem Vi er tydelige i vores signaler og opmærksomme på hvordan vi kommunikere Vi skal som voksne reflektere over vores talemåder og egne handlinger Vi er ærlige og taler ikke bag ryggen på folk, men melder klart ud hvis vi er uenige. Vi sørger for at der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør. Vi giver hinanden plads til at komme på kurser og efteruddannelse Vi bruger hinandens faglighed og reflekterer i teams Vi stiller spørgsmål til hinanden og kommenterer hinandens handlinger Vi implementerer anerkendelse i hverdagen ved at tale om metoden på personalemøder, teammøder og på sparringsmøder. Vi undrer os og bruger vores forskelligheder. Vi koncentrerer os om det enkelte barn. Vi handler på det barnet siger og holder det vi lover Vi vil være til rådighed og være nærværende. Vi vil rumme børnenes forskellige følelser Vi arbejder ud fra anerkendende relationer som et overordnet mål og det er vigtig for os at det afspejles i alt, hvad vi laver. Derfor arbejder vi også med at den voksne tager ansvaret for relationer med børnene og giver sig tid til at lytte, forstå og se barnet. Vi vil arbejde med os selv for på den måde at blive bedre til at hjælpe børnene. Det indebærer, at vi giver os tid til fordybelse i de ting og aktiviteter vi laver. Derfor vil vi hellere lave færre ting og ture, men hvor vi ved at vi kan stå inde for kvaliteten. Læreplaner Vi arbejder med læreplaner ud fra de 6 punkter der er beskrevet i De nationale Læreplaner. Det er følgende: Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Natur og naturfænomener

5 Sprog Sociale kompetencer Personlige kompetencer Læreplanerne for Troldehøjen kan ses på institutions hjemmeside Andet Desuden arbejder vi med børns spor gennem kuffertmodellen. Det betyder at børnene får en kuffert når de starter hos os. Den skal følge dem over i skolen, så overgangen mellem institution og skole bliver lettere. Kufferten vil indeholde billeder, tegninger eller andre ting som viser hvilket barn, der ejer denne kuffert. Vi arbejder med TRAS, som et en vurdering af barnets sprog og sprogforståelse fra de er 3 år og frem til de går i skole. Desuden vil de 2 store grupper arbejde med Trin for trin, som er et socialt udviklingsprogram. Forældresamarbejdet Det er vigtigt for os at forældrene føler sig velkommen i vores hus. Derfor vil vi også arbejde ud fra anerkendende relationer overfor forældrene. Vi skal have god tid første gang barnet og forældrene kommer på besøg. Derfor er det en god ide at ringe og aftale besøget i forvejen. Når barnets har været i institutionen ca. 3 måneder indkalder vi til en samtale for at høre hvordan det går. Vi vil tale forventninger til hinanden og om indkøringen er gået godt. Vi vil indkalde til samtale hvis vi oplever I eller vi har brug for det. I kam ligeledes altid bede om en samtale. Ellers har vi en samtale, når barnet bliver 3 år og ca. ½ år før de skal indskrives i skole. Forældrene skriver selv deres barn ind og ud ved skrivepulten. Her vil hvert barn have en kontaktbog, som kan bruges til at skrive beskeder i fra personalet og forældre. Vi udsender nyhedsbreve ca. en gang om måneden og ellers vil vi informere på vores tavler i garderoben. Personalesamarbejdet Vi er en personalegruppe på 13 fastansatte medarbejdere, lederen, en fast vikar og en rengøringsassistent. Vi må hjælpe hinanden ved sygeperioder eller ferier. Der er derfor brug for at vi alle er fleksible. Vi kender alle børnene, hvilket gør det lettere at rokere rundt i huset. Alle har ansvar for at huset fungerer. Vi arbejder med at være anerkendende overfor hinanden. En gang om måneden holder vi personalemøde, der er fra kl til Pædagogerne deltager i et sparringsmøde hver mandag formiddag og desuden bliver der holdt teammøder hver uge. Personalet skal holde sig ajour med hvad der sker i kommunen. Det sker ved at sætte materiale i vores postmappe. Vi afholder pædagogiske dage og weekender. Ledelsen Ledelsen består af leder og souschef.

6 Ledelsen er ansvarlig for at virksomhedsplanen bliver lavet og godkendt. Den skal ligeledes sørge for at de principper og beslutninger bestyrelsen træffer bliver udført. Ledelsen sørger for at personalet arbejder ud fra virksomhedsplanen. Det er ledelsens opgave at lave pædagogisk og administrativt arbejde og være personaleleder. Ledelsen er ansvarlig for dagsorden til personalemødet og for afholdelse af pædagogiske dage. Lederen er ansvarlig for institutionens samlede drift overfor byrådet og bestyrelsen. Lederen leder og fordeler arbejdet i institutionen, træffer konkrete afgørelser vedrørende børn, personale, det pædagogiske arbejde, institutions daglige drift samt den af byrådet udmeldte økonomiske ramme. Lederen giver personalet supervision og afholder medarbejdersamtaler, som er med til at udvikle personalet. Lederen er ansvarlig for at der sker en udvikling i institutionen. Forældrebestyrelsens arbejde Forældrebestyrelsen på Troldehøjen består af 7 forældrevalgte og 2 personalevalgt medlemmer, der er valgt for en toårig periode. Desuden deltager lederen som sekretær. Der afholdes valg inden udgangen af maj. Bestyrelsen arbejder ud fra de vedtægter der er vedtaget af Frederikssund kommune. Forældrebestyrelsen har indflydelse på følgende punkter: De overordnede principper for institutionens arbejde omkring det pædagogiske arbejde, de pædagogiske metoder, samarbejdet mellem institution og forældregruppen. De overordnede principper for udmøntning af budgettet. Indstillingsret i forbindelse med fastansættelse af personale. Desuden bliver bestyrelsen bedt om at udtale sig i forbindelse med diverse høringssvar fra kommunen. Der afholdes min. 4 ordinære møder.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere