Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe. uheldige veil' sidste uke; dertil kmmer at man saalænge silden staar saa Bankfisket fr Åndenes g Bleik Nrske fiskerier. Uken 4lO januar. langt nrd har svært lang utseiling, var i uken 28 desember 1913 til 3 saa man kun kan drive anden hver januar 1914 tildels hindret av uveir; STORSLD:B'SKET. Uveir hindret nat Paa Svinøhavet har man frsøkt pfisket blev kg. fisk, hvrav fisket de første av ukens dage, uten nævneværdig fangst. Utenfr trsk kg, pris 14 øre; samlet tirsdag var der ngenlunde veil' Bergenskysten har man paa stræksaa pengeværdi kr Til Mldøen endel av flaaten var ute. Der ningen Feie-Krsfjrden hat frnem indbragtes i samme uke 3000 kg. fisk indkm 22 dampskibe til Kristiansund meser av silden g der har været til kr med en gjennemsnitsfangst av 148 saavel hval sm fugl tilstede. Silden maal g nsdag indkm yderligere 3F} std nær land. Veiret: Meterlgiske Obs erdampere med en fangst av tilsammen Priserne i Hamburg mandag fra va tr i u m beretter: 5950 maal fisket nat til tirsdag. Vei- 157 J&. kassen g trsdag Vinden std i begyndelsen av uken. ret var nsdag aften gdt saa driverne Jfg. g i Hull mandag shilling vestlig paa Syd- g Vestkysten; styrken reiste ut, men strmen verfaldt fiskerne kassen. varierte imellem laber g frisk. Tirsnat til trsdag saa man hadde stre Sk' e Hi s k e t. Der er i uken ind- dag g tildels nsdag hadde man mredskapstap paa grund av svær silde- løpet fficielle beretninger m fisket slagpaa nrd; men nsdag eftermidtyngde i frbindelse med høi sjø. Der enkelte steder i Nrdlands g Trmsø dag fik man sydst eller søndenvind, indkm 26 dampere g 2 mtrbaater amter. Finmarken var gsaa fisket sm hurtig tiltk i styrke utver natmed en gjennemsnitsfangst av 31 maal. i sidste uke hindret av uveir, bedst ten g km p i strm. Næste dag Nat til fredag intet fiske,men der faldt fisket fr Kjøllefjrd hvr man var den endnu temmelig sterk; den indkm til Kristiansund 57 drivere hadde fra kg. trsk pr. gik nu igjennem vest m paa nrdvest. med fangster fra fregaaende nat, 113 baat. Frøvrig var fisket smaat. - Fredag stilnet vinden av' paa Vestmaal i gjennemsnit. Lørdag lndkm Åmtmanden i Trmsø meddeler at p- kysten; men paa Sidkysten blæste det til samme sted 44 drivere med 33 synet paa Skaarøy blev sat i be- fremdeles. Ogsaa lørdag hadde man maal i gjennemsnit. Ålt fiske fregaar gyndelsen av desember; ialt er her frisk eller sterk nrdenvind paa denne fremdeles kun paa Sulenhavet g der indbragt kg. skrei, alt saltet kyststrækning. Barmetret var trshar heller ikke været antydning til at til klipfisk.l [Dampll).edicintran 56 hl. dag begyndt at stige:meget sterkt g silden vilde kmme længere sydver Av hyse er pfisket 7000 kg., hvrav std sidst i uken meget høit; samtidig til Grip- g Svinøhavet. Prisen var iset g eksprtert 5000 g hængt var der indtraadt streng kulde. tirsdag 18-22, nsdag , trs kg. Prisen var fr skrei 12 g Nrdenfr Stat hersket gsaa vestlig dag 158, fredag g lørdag fr hyse 5 øre pr. kg. g fr lever 10 vind søndag, mens Nrdland hadde kr. pr. maa1. Fr Titran blev øre pr. liter. rril Fugløyer indbragt østenvind. Senere har østenvinden gsaa fangsterne smaa fr uveir med kg. skrei, alt saltet, pris 10 været fremherskende' paa hele den den følge at flere mistet garnlænken. øre pr. kg. Damptran 8 hl. Uveir nrdenfjeldske kyst g tildels 'blæst Ukefangsten blev ialt kun har her bevirket strt redskapstap. ganske frisk. maal, hvrav' i 9 i be)' maal er indbragt Øksnes er psynet traadt i virksmhet, Paalandets nrdlige kyster har der til Kristiansund, 620 til Titran, 400 fisket hittil smaat. de sidste dage ptraadt vinde av varierende retninger til Aalesund g 110 maal til Halten. ptil 1000 kg.; fisken var fyldig g lg frhldsvis mderat styrke. øst- Ttalkvantumet til 10 januar blev fin. Bø hadde man ptil 350 kg. finmarken har dg nrdenvinden flere maal, hvrav iset , sal- paa baaten fr Hvden, ellers mindre. dage været temmelig sterk. tet g hjemmebrukt 150 maal. Brislingfisket er fremdeles smaat. fjr var de tilsvarende tal :-- Ved Eidfjrd i Ulvik er til nytaar p g 1912 fisket 10:000 skjepper brisling; kvali- Telegrammer teten daarlig g den blev anvendt til Strsildfisket. Åarets strsildfiske har altsaa et sildljefabrikkerne. Høiangsfjrd i Opslag 15. 6/1: Strsildfisket: dag' Kriringe utbytte sammenlignet med fre- Kirkebø blev fredag fisket 200 g lør- stian sund fra Sulenhavet 22 dampskibe, 0- Nr. 2

2 8 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT rra, FSKERDREKTØREN 14 januar maal, størrelse , pris 18- Vadsø kg., mest hyse, Tyfjrd , utrygt veil'. Titran fra Sulenhavet en -800 kg. trsk, Gamvik 200 kg. dypsagn. kr. kassen. ntreist. dag gde utsigter, fangstflaaten mtrbaat 4 maal, 10 dampskibe, hvrav 2 Amtmanden. Opslag 4. 13/1 Sildefisket Bhuslen: gaal' maa, øvrge 0-4 maa, nrdlig vind Opslag 36. Bø Vesteraalen 10/1: Denne intet fiske, uveil'. landligge. 'uke Hvden liner '::'250, garn smaat, Opslag 15. 7/1: Strsildfisket: Kristian- Nykvaag 2 nætters liner , Aasan lund: Y derligere indkmmet gaarnatssild fra fjrd garn , Straumsjø gal'll 30- Snlenhavet 35 dampskibe med tilsammen 59fiO , Skaarvaag liner ptil 150, garn Sardinfisket. maal, pris ngen indkmmet fra 100, Svinøy gal'll 3000-tiO, Skagen liner Til Bergens børs telegraferes: Bilba: 13/1: sidste nats drivning. aften gdveir, driverne ptil100, fiskepris 12; lever 12. Belæg: Skagen Vig gdt, Gijn ringe, Santander intet Rgnmarkedet Vig nget livligere. Behldning utreist. Titran: gaar yderligere 5 damp- 2 baater, Svinøy 5, Skarvaag, Stl'aumsjø 18, skibe 250 maal. Tilstede 34 kjøpefar- Aasanfjrd 11, Nykvaag 20, Hvden tønder. tøi er, 2 landkjøpere, 115 drivere, hvrav 18 Lensmanden. dampskibe. dag rligere veir, fiskerflaaten Opslag 36. Tunstad 10/1: Øksnes : Op utl'eist. Til Aalesund ingen drift. synet sat niende, pgil' kvantum, belæg Opslag l5. 8/1: Strsildfisket: Kristian- mangler endllu. Fisket hittil smaat, navnlig sund: dag' fra Sulenhavet 28 drivere, hvrav gam, liner Vestbygden, sidste dage bedring, 26 dampere maal, pris 158, ptil 1000 kg. trsk, fisken str, fyldig g Markedsberetninger m. V. strt garntap fr silde tyngde g uveir. Strm pen. verfaldt fiskerne inat, idag strm. Titran: Lensmanden. Uken 40 januar. dag fra Sulenhavet 66 drivere, hvrav 11 med fangst, maal, øvrige under Fra Nrges fiskeriagent i England 2 maal, pris 13 1 / drivere mistet garn- Fetsildfisket. lænken fr sildetyngde, uveir, landligge. dat. Hull 9 januar: Bergenskysten : Ved Fedje frnemmelse sidste Opslag 50. Vadsø 10/1: Et mindre stæng Sildehandelen i uken endt 9 dage, utenfr Krsfjrden hval g fugl. Øksfjrd frløpne uke. Samlet kvantumsp- Opslag 15. 9/1: Strsildfisket: Til Kri- g'ave meddeles næste pslag. januar. Siden min sidste ukesrapprt stiansund yderligere igaaraftes g inat med Amtmanden. har tilførslerne av nrsk strsild indgaarnatsild fra Sulenhavet 57 drivere, skrænket sig til kasser, sm 13 maal, pris 1i)-20, landligge sidste nat, iaften gdveil', utreise. Bergenskysten : Ved paa langt nær dækket behvet. Paa Fedje litt.strsildfiske paa natsæt, nær land. lørdag, markedets sletteste dag, ankm Opslag /1: Strsildfisket igaar: Kristiansund: Fra Sulenhavet 35 dampskibe, Utenlandske fiskerier. 9 mtrer, maal, pris Ukefangst Hl 100 maal, hvrav iset 18000, Uken 40 januar saltet Titran: Ukefangst 620 maal, hvrav iset 230, resten saltet. Aalesund: Det sve n s k e s i l de fi s k e fra B- Dampskib fra Sulenhavet ankmmet med 400 maal. Søndre Søndmør: 22 drivere fra Svinø- huslen var gsaa i sidste uke hindret havet uten nævneværdig fangst. Ttalkvan- av uveir, saa ntfisket ikke gav ngen tull1 ialt maal, hvrav iset , saltet 17786, hjemmebrukt 150 maal mt i nævneværdig fangst; derimt var der etpar dage et ganske gdt sildefiske Opslag /1: Strsildfisket: Til Kri- l l. d k fi k d stiansund fra Sulenhavet lørdag aften g igaar mec traw. Sl ste u e Op 8 e es 67 drivere, maal, pris 17-20, hl. strsild g 6874 hl. smaamange drivere ute sidste nat., endnu ingen sild. Prisen fr strsild var sidst i indkmne idag. Opslag /1: Strsildfisket: dag til uken kr pr. hl. g fr smaa Kristiansund fra Sulenhavet 21 dampskibe, 2 sild 3-4 kr. alt er til 10 januar mtrbaater maal, størrelse , pris 19-22, veiret utrygt, vendereise pfisket hl. sild mt befrygtes. Titran: gaar 3 drivere fra Sulen- i 1913 g hl. i 'Ttalhavet, maal, flere uten fangst,.. idag fra 3 mil nrdvest Titran 3 drivere, 0- saltnmg laar 757 tønder mt maal, pris 15-7, s'ydvestkuling', land-, i 1913 g tdr. i Prisen ligge. Halten pfisket sdste uke l tio maal,.. alt saltet. Bergenskysten: Lørdag drev 4 paa svensk Sld var lørdag l Hamburg skøiter 1 1 / 2 mil vest av Fedje uten nævne- Jf,; fr str fr blandet værdig fangst, bare frnemmelse.. '. Opslag 18. Trndhj em 7/1: Opsynsbe- g 16 Jlin. kassen fr smaasld. tjenten, Titran telegraferer 3 ds.: Ukeparti Knsulen i Reykjavik indberettet 1530 maal, derav saltet 1240, tilvirket 2040 d t t. k f' k t d l d tdr., 290 maal sendt fersk fr isning, pris man ag a se S eve san 11-l4. Tilstede 27 kjøpefartøiel', 2 land- var gdt med trawlere g baater fr kjøpere, 105 drivfartøier. Siden nsdag land- Rl. d l dt f Sd' f d ligge, sterk kuling vest g nrdvest. Op- ey {:]avl c, mlc e sg r ey S JOl', synsbetjenten, Salten telegraferer 4 ds.: Str- gdt fr Patriksfjrd g daarlig fr sildfisket : Halten 31 indbragt 37 maal, 55 flak. tek, lyausund 30: 43-70, Sulen 31: 43-45, sa Jre g ureyn. tilsammen 110 maal, tilvirket handelsvare 170 tdr. Pris 105, ialt 138 maal, tilvirket handelsvare 217 tdr. 1 drivskøite ttalt frlist ved Gj emsan, mandskapet reddet. Stiftamtmanden. Skreifisket. Opslag 32. Vadsø 9/1: Hasvik, Tabrshavn, Meltefj rd liner kg. trsk, Breivik, Breivikbtn 2fiO-900, Havøsund , kg. hyse, mtrer kg. trsk, kg, hyse. Akkerfjrd enkelt 1800 kg., Kistrand 200 kg., Kjøllefjrd kg'. trsk, Sjaanes i Tanen kg. trsk, kg. hyse, Telegrammer et ekstraskib med 4000 kasser, hvdrav 3300 kasser slgtes til priser fra 18/ 9/ g resten av lasten paa mandag til 20/ samtidig sm der samme dag tilførtes markedet 2 laster hvrav den ene med gdt fyldte kasser gik ut til 22/ g den anden med lettere pakning betaltes 20/ - 21/. Et merke med usedvanlig slet pakning med skibet paa lørdag pnaadde ikke høiere pris end 13/6. Senere i uken ankm en mindre sendelse sm fandt kjøpere til 26/- 28/ kassen. Det sktske sildefiske har i uken ikke slaat til efter frventningerne, men da en større flaate er samlet paa vestkysten venter man at fisket snart sætter ind med kraft, hvilken eventualitet eksprtørerne ikke maa tape av syne. Telegrammer. Fersksildmarkedet. Opslag 2. 9/1: Hamburg-Altna: Kngshaug 1418 kasser strsild 18-20, Arg 2830 kasser J. kassen. Opslag 2. 11/1: Fra Hamburg-Altna telegraferes: 1420 kasser svensksild, pris str 30-23, blandet 16-22, smaa 16 J. kassen. Opslag 2. 12/1: Fra Hamburg-Altna telegraferes: Krnprinsesse Victria 3071 kasser, A vance 1891 strsild Jfg, kassen. Det svenske sildefiske. Opslag 2. 12/1: Fiskeriagent Jhnsen tele Opslag 4. 8/1: Sildefisket Bhuslen: gaar grafel'er: Hull: 4600 kasser strsild / 4 intet fiske. U veil'. shillings kassen. Opslag 4. 9/1: Sildefiket Bhuslen: ntet ntfiske, l1veil', derimt gdt sildefiske med tl'awl sidste dage. ferskfiskmarkedet. Opslag 4. 10/1: Sildefisket Bhuslen: gaar intet n Jtsildfish. Uveir. Opslag 3. 6/1: HamburgAltna: Nid- Opslag 4. 1/1: Sildefisket Bhuslen: Lør- elven 202 kasser fisk, hyse 33--'--37, sekunda dag intet ntfiske, kun med trawl / 4 3, sei 8 1 / / 4, kveite

3 14 januar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 Opslag 3. 8/1: Fra Hambllrg-Altna telegraferes: Atle T arl 181 kasser fisk, hyse , sekunda 88, kveite Opslag 3. 10/1: Fra Hamburg'-Altna telegraferes: Gudrød 185 kasser fisk, hyse 41-46, i'lekunda 128, kveite 61-86, trsk 18. Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 13/1: Genemlkimsulen i Bilba telegl'aferer: Bilba: Salg Brsk 600, behldning 2600, priser ufrandret. Santandel': Salg nrsk 525, behldning 1250, priser ufrandret. Paris Lndn Knsulatberetninger. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 5 januar: mprt g msætning av klipfisk fra 28 desember til 3 januar 1914, alt pr. kvintal a 50 kg., andrg til: Bilba. mprt pr. c1ampsk. Seg-] via l 000 nrsk. Salg 750 nrsk, 100 færøisk. Behldning pr. 3 januar 3200 nrsk. Prisen fr sle srt pgaves ntert til p tas a fr nrsk g a fr færøisk. Santander. mprt pr. dampskibet Segvia 200 nrsk. Salg 145 nrsk. Behldning pr. 3 januar 1775 nrsk g 100 engelsk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert til ptas a fr nrsk.. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 100 fre. a/v ljparis l Æ a/v l/lndn. følge viceknsulaternes indberetninger hadde sardinfisket i den frløpne uke følgende utfald: Vig maatelig, der pfiskedes 2474 kurver. Gijn intet paa grund av strm. Santander intet. Rgnmarkedet i Vig viste megen liten -efterspørsel; man anslaar behldningerne til ca tønder. vare $ g fr den sktske $ Kurser: Lndn 60 div ( a $ 4.44) Paris 3 div... Hamburg 3 d/v / 2 a 19 5 / 8 % P. 5 3 / 4 a 5 7 / 8 % P. 4 1 /z a 4 5 / 8 % P. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 31 desember følge indhentede plysninger antages den ttale ind førsel av klipfisk til nedennævnte havne i Nrdspanien i sidstledne nvember maaned at ha utgjrt følgende kvanta, angit i kvintaler a 50 kg.: rj1 s s CD ::l rj::: w 01- JF>. 01- w 8r:gWZ :i æ S rj1 :i... :i ::l ES:: cr- Cfq :;::;-'CD:iCD. ::l :j. -' a: : ::l : CD' ::l t-' W w 00 <:;.:l a a a a t-' 00 W a C,.\;) w w l W 00 fl::.. t-' W a a a t-' -<j clq med 7560 kg. Tilsammen kg. lvessina grssisters salgspris fb. Messina, tld betalt: Stkfisk: Lit. Ny virkelig hllænder, lste kvalitet 135 Ny str taliensk, 1ste kvalitet Hllænder Vestre Hyse Vestre i baller paa 25 kg Klipfisk: St. Jhn's, sekunda St. Pierre Fra vieeknsulateti Altna, dat. 5 ianuar 1914: Siden viceknsmlatets indberetning av 20 f. md. m Altna fiskemarkeds ukemsætning msattes i uken før julehelgen ved auktinen ver CiJ) fersk sjøfisk, hvrav alene 18 fiskedampere bragte C{6 fisk. Videre blev ved auktinen ms at 40 kasser aal, 77 kurver Nrdsjøræker, 97 kasser fersk sild, 122 kurver 0stersjøtrsk, 1 stør, 14200CiJ) dansk flyndre g W; andre indsendelser. Priserne hldt sig gjennemgaaende ganske bra, men gik de sm vanlig de sidste dage før jul ned, da der i julehelgen hvedsagelig spørges efter karpe, der sm bekjendt er tyskernes natinale julekst hvad fisk angaar. uken mellem jul g nytaar var fisketilførelen, sm vanlig meget liten det 11 fiskedampere bragte til auktinen !fF fersk sjøfisk, g msattes videre ved auktinen 15 kas- ser aal, 2 kurver ræker, 210 kasser Av venanførte ttalimprt antages fersk sild, 8 kurver 0stersjøtrsk, 2260 transitkvantumet av nrsk fisk fr!ffd'r-'-'fly;di:e'g99000' CiJ) andre Bilbas vedkmmende at ha utgjrt inc1sendelser. l 290 kvintaler g fr Santanders Av nrsk fersk strsild ankm til vedkmmende 325 kvintaler. Altna fra 22 f. md. til g med idag den 5 ds. følgende partier: Fra knsulen i Messina, datert 3 22 desember dampskibet Herkules Fra legatinen i Havana, dat. 23 januar 1914: 558 ks., slgtes fra J1b. kassen. desember Angaaenc1e klipfiskmarkedet mprt av stkfisk til Messina fra 28 desember dampsk. Kngshaug i Havana i tidsrummet 28 n vember til 8 desember meddeles følgende: l til 31 desember 1913: 3 engelske dampere fra Hull med 2680 ks., slgtes fra J1b. kassen. 30 desember dampsk. Tre Jarl kg. g 3 italienske dampere, 300 ks., slgtes fra J1b. kassen ndfør'selen andrg til 1620 kasser 1 fra Neapel med 8750 kg., 1 fra Bari ved auktirren g 669 ks., slgtes fr g 110 tabaler. med 500 kg. g l fra Genua med J1b. kassen. Behldningen pr. 12 desember var kg. rrilsammen kg. 30 desember dampskibet Sirius anslaat til: 7000 kasser nrsk fisk g mprt av klipfisk til Messina fra ks., slgtes fra 189 J1b.kassen kasser sktsk. til 31 desember 1913: 31 desember dampskibet Merkur Priserne var ifølge Revista Oficial 2 engelske dampere, l fra Liverpl 300 ks., slgtes fr 17 J1b. kassen. fr nrsk fisk $ g fr sktsk med 3570 kg. g 1 fra Hull med januar dampsk. Jarl 4020 ks: $ ; der nteres fr den nrske kg. samt 1 østerrigsk damper fra Genua Rl!Jter:: fl'n 1451/2 J1b. kassen.

4 10 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 14 janual' p:tlluar dampsk. Nidelven 1492 altsaa tns eller ca. Ph mill. sm det samlede utbytte av alle Nrges ks., slgtes fra 15 7 Jf;0. kassen. 5 januar dampsk. Glyg 2600 ks., slgtes fra 156 Jh.kassen, fr smaa partier pnaaddes Jf; alt kasser strsildtilførsel. samme tid var den svenske fersksildtilførsel til Altna følgende: Dat D.ampskib Kasser J/{g. pr.ks. 22 desbr. SnygU Atlas Krnprinssesse Victria Rlf \Vargn \V ill i am Velex.., Reslut kasser. Fra desember 1200 kasser med jernbanen, pris Jf,;. kassen g den 30 desember 400 kasser med jernbanen, pris Jf/b. kassen. alt kasser svensk sild. Videre er i samme tid, erfarer jeg, ankmmet til Lubeck 2500 kasser svensk fersk sild, g til Schlutup ved Lubeck 5000 kasser. Altna fiskemarkedets laveste g høieste engrs priser var fra 22 desember til den 3 januar paa følgende fiskesrter: Pigvar pf. pr. 9J) Flyndre.. Hyse. 9 Trsk.... Kveite.... Gjedde.... Aal.... Fersk sild.... hektliter, d. v. s. mtrent like meget l sildefiskerier i et helt aar. Fra knsulatet i SteUin til Utenriksdepartementet, dat. 6 januar 1914: Sal tsildmarkedet. mprten av saltet sild til Stettin i 1913 var l sammenligning med de 5 fregaaende aar sm følger: tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Gammel fetsild Ny fetsild... l Skj æresild Vaar- g Slsild Nrsk sild Britisk sild Hllandsk sild Tysk sild U99 14: Svensk sild L Tilsammen Stettins behldninger av saltet sild den 31 desember 1913 var i sammenligning med de 5 fregaaende aar: tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Gammel fetsild... O l Ny fetsild Skjæresild l 753 Vaar- g slsild l l 767 l Nrsk sild Britisk sild Hllandsk sild l 873 rrysk sild, l Svensk sild Tilsammen Slgt, men endnu paa lager Fetsild. Der ankm i desember ngen mindre partier av smaafaldende ntsild, fr hvilken erhldtes: 20/ Jf,;. kassen. l st. Jf; , 22/24 st. Af,; , Utdrag av beretning fra viceknsulatet i Baku til Utenriksdepartementet, dat. 21/4 ktber 1913, m sildefisket i Wlga g Kaspiske hav. Statistikken adskiller bare t slags sild, sm vi vil betegne sm sil d g pusanka, - ingen av disse er de samme sm vr sild sm de dg ligner av utseende. virkeligheten er der i Kaspiske hav fem sildearter, hvrav de t gsaa gaar p i elvene. Fangst fra l januar-5 mai 1913 i milliner st Y kker : Sild Pusanka Tils. Wlga Kasp. hav rrils. mill. stk l Vegt (tns) Ttalsummen fr vaaren var A v de øvrige. sildesrter kunde der ved aarsskiftet nteres fr: Sktsk crwnlargefulls Jf;0. 41, crwnfuns 43, crwnmatfulls Jf; h, crwnmatties Jh. 3 F /2-38, crwnlargespents Jf; Engelsk fulls Jf; :36, matfuls 33-34, matties Af,; : Hl- 24/26 st. Jf; Garnsild pnaadde fra Jf;0. 45 til Jf; efter størrelsen, behandling g kvalitet. Behldningerne av fetsild er, sm det vil landsk superir Jf;0. 37, srtierte Jf;0.36, sees av venstaaende statistik minimale. prima Jf; /2, kleine JJ / 2,. Skj ær e s il d fandt jevn avsætning til Jf; efter srteringen. Efter- Fra knsulatet i Mntreal til Utenspørslen er ved varende gd. riksdepartementet, datert 20 desember V aar sil d. Tilbudet fra Nrge var 1913: rikelig, dg var der heller ikke i desem- Sm bekjendt er byen Lunen burg, ber nævneværdig interesse fr denne N. S. sæte fr en særdeles betydelig vare g avsætningen derfr ubetydelig. fiskeribedrift, g en str fiskerfiaate der Der kan nteres nminelt Jf;0. 12 pr. fra tar aarligaars dr} i bankfisket paa tønde. Nyfundland. Fiskesæsnen plyses at S ls i l d. Gammel vare blev her- falde i t avsnit, det første varende steds end mere frsømt, efterat den fra tidlig m vaaren til først i juni nye sæsn hadde tat sin begyndelse. (den saakaldte spring trip) g det Av ny slsild indtraf i desember kun andet fra detsidstnævnte tidspunkt til et litet parti av størrelsen 450/500, sæsnens slutning. (summer trip). fr hvilket eler blev buden A, 31. ; 121 fartøier fra Lunenburg deltk iaar

5 ! 14 januar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 11 i dette fiske, g det pfiskede kvantum pgives tilsammen til kvintal eller 1747 kv. pr. fartøi. Det største pfiskede kvantum pr. fartøi utgjør 3400 kv. g det mindste 500 kv. Til sammenligning kan anføres at i 1912 utgjrde fiskerflaaten 136 skibe med en samlet fangst av kv., altsaa temmelig nøiagtig det samme ttalresultat sm iaar, men med frhldsvis mindre utbytte pr. fartøi. Den under fjraarets spring trip fangede fisk plyses at ha betinget en pris av $ 4.00 pr. kv. Under hele dette aars sæsn skal priserne ikke ha været strt under $ 6.00 med en høiere tendens henimt sæsnens slutning, da prisen dreiet sig mkring $ Fra generalknsulatet i Lissabn, dat. 3 januar 1914: sidste halvdel av frrige lnaaned tilførtes der ikke ngen nrsk klipfisk, hvrimt dampskib Santa Cruz ankm igaar med 1170 tn, sm naturligvis ikke er tat med i beregningen ver pgave av den nuværende behldning, sm anslaaes til 575 tns. Salget har saaledes kun 'utgjrt halvparten av det almindelige. Priserne har været esc pr. 60 kil. Viceknsulatet i Opm:t beretter under 3 ds.: Dampskib Srrent (, ankm l 7 desember 1913 g lsset 174 tns klipfisk. Behldningen anslaaes ved aarets slut til: 440 tns nrsk g tysk klipfisk, g 1660 tns engelsk. Priserne nteres: Esc pr.. kvintal nrsk , engelsk tysk kllpfisk. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget, pslaat paa Bergens Børs. Der ntertes kr. 13 fr strsild paa mandag den 5, tirsdag 6 g trsdag den 8 januar. Stigende fiskepriser iltalien. De irske fiskerier. (Ved Nrges fiskeriaget i Strbritannien g rland). Desember 1913 Desmber 1912 Cwts..g Cwts..g Fr alle srter tils Spfs.f.fe.n.e. r.t : Brisling Makre l 068 Lange Sei... l l 014 Hyse Flyndre Opgave ver den ukentlige fangst av sild ilandbragt,i Yarmuth g Lwestft fr sæsnerne 1913 g (Tallene fr Yarmuth til 20 september indbefatter smmerfallgsten). Uken endt (Beretning fra Nrges fiskeriagent i England) t2 Yarmuth Lwestft Yal'muth Lwestft l Septbr Oktbr ,- 18, Nvbr ' Desbr 'l --- alt Lwestft: Fr B t ) ! 5820 [ i i ! l Fr Yarmuth var ptællingen før 1912 paa slump; siden havnestyret i 1912 vertk statistikken m den ukentlige fangst ilandbragt er tallene paalitelige. labradr. Grækenland kvintaler Utførsel etv fiskeprdukter i Strbr. g rland Skibningssæsnen er septbr.-ktbr. Kanada Tørfisk (trsk) kvintaler, Tils kvintaler værdi dllars. Laks 1433 Grunden til den lavere eksprt fra kasser (hermetisk?) g 350 tønder Labradr i 1913 ammenljgnet med (salt?), værdi dllars er ikke daarligere fiske men at ( 1912 var tørfiskeksprten en hel del fisk blev ført salt til Nykvintaler til en værdi av dl- fundland g slgtes derfra sm hjemlars). metøl'ket shr cllred).. Eksprten i 1913 frdeltes saaledes: l De!ld htøle prls aa skatrpørkelj fisk b følge telegrafisk indberetning til Utenriksdepartementet fra generalknsulatet i Genua hindrer kulden i det indre av talien tilgangen av grønsaker. Sm følge derav er fiskepriserne... e Sl s e aar rmger s acllg mer g Tl Spallen kvmtaler mer Labradrfisk ind i Nyfundlandsstigende. tahen partiet. (Ev en ing Herald, St. Jhn's).

6 , 12 UKENTLGE,MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 14 januar 1914 Ntering i St. Jhn's 13 desbr Str, middels g smaa kjøbmandsfisk $' Str, middels g smaa Madeira...,. 'l Labradr Labradr, shre cured, Str g smaa vvest-ndia Tran, pr. fat { h w. pr. kg.. $ s. w. pr. kg Utførsel fra St. Jhn' s. l august2 desember. (Efter Evelling Hera.lcl St. J Ohll'S) Klipfisk. kvintal kvintal Prtugal Spanien taljen Britisk Vestindien. Brasilien.... Kanada.... England.... Sktland De Frenede Stater Andre lande Opgave ver fersk sild avsendt med jernbane fra Trndhjem i tiden fra 1 januar l' til 7 januar Markedsberetning m tran,' (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 2 januar Markedet mtrent ufrandret. Jeg nterer: Bruttsalgspriser. Damptran, kldkl. Lfts Jfg. 80 Raamedicintran 65/70 Blank trsketran,,60/65 Brunblank d. 50/51 Blank industriel... 40/41 Brunblank d /35 Brun levertran /31 1 / 2 Sæltran, lys /42 1 / 2 D. brunblank /38 D. brun /29 Sildetran, lys /38 D., brunblank...'. 33/34 D., brun /29 Hvaltran, uraffinert nr. O 46 1 /2 D., 1 45 D., 2 41 D., 'l 3 37, D., 4 33 Hamburg, 9 januar':)914. Markedet mtrent ufrandret. Priser sm venfr med undtagelse av uraff. hvaltran nr. 2 g 3 der nteres henhldsvis med Jb. 40 g 38. fra den kmmunale fiskeauktin. Ved T. Anfindsen. 'ril nrske statiner kg. Bergen, 12 januar utenlandske d Frrige -uke var tilførselen nærmest Tils. knap; der _ ankm kun_nqgen mindre kg. part.ier fra nrdlige distrikter samt endel strsild g sei fra Kristiansund, sm betaltes med gde priser. dag var tilførselen nksaa bra nrdenfra g pnaaddes følgende priser: Øre pr. kil Fersk kveite, str g midd rødfisk (uer) hyse Sei rund, pr. stk Nysaltet trsk i kasser.., brsme lange sei... t18-20 Sidste ;pris strsild frrige uke kr. 156 pr. kasse uten is. Opgaver ver eksprten av salt sild fra Yar-: muth g Lwestft i 1913 g (Fra Nrges fiilkeriagent i England). l 913: Yarmuth Lwestft Hetdr. Halvtdr. Hetdr : Yarmuth Lwestft Retdr. Halvtdr. Heltdl' A v venstaaende tal vil sees at det eksprterte antal tønder fr høstsæsnen i 1913 utgjør ialt ca heltønder, mt tønder i Da der ved aarets slut ar liggende paa lager i vennævnte steder ca tønder vil det saltede kvantum utgjøre l tønder. Fra Yarmuth skibedes til Tyskland heltønder g 77 q65 halvtønder g til Rusland heltønder g halvtønder. fieneral=fapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). fv:;:!:ill kva- til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes fol'sent bl at kmme med, ptages l følgende ukes rapprt / / (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) i. SU v.l Lvnske) fisket (Cd Fishery), januar-juni..., mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cd liver il) hl. O Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. O B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli--desember 1) tdr., saltet, fiskepakket. (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3 Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember l) tdr., saltet, flskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne... tdr., saltet, fiskepakket (HelTing frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) O O 1) Al sild frbrukt fer::;k er ikke medregnet. (All Hering used fresh is nt inclnded.) 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet.' (All llackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) 3) Kvantumet utgjør fangsten unc1er vinterfisket i Finmal'ken til utgangen av nvember maaned Ved eftertrvk av disse meddelelser m B,;;}. Fifl,'kets Gang angives sm kilde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor UJ{entlige meddelelser for norsk fiske.ribed rift 2. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 18 januar 1911 Nr. 3 stiansand var 18 kr. maalet. gsaa Likeledes fiskes noget i Søndhordland. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere